24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro."

Transkript

1 Hvorfor 24-7 bønn? 24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro. - Kirken ble født i et 24-7 bønnerom i Jerusalem på pinsedagen; det ble sagt at alle holdt trofast sammen i bønn (apgj. 1:14) - Den tidlige kristendommen ble ruget av bønn hos ørkenfedrene i de monastiske bønnesentre, de keltiske fellesskapene i Nord-Europa og til slutt den benediktinske og i andre ordener. - På 1800-talet startet et hundre år langt bønnemøte i et brødrefellesskap ledet av Grev Zinzendorf. Dette kan sies å ha hatt stor innvirkning på den store misjonærutsendelsen som kom i kjølvannet av reformasjonen. - I det 20 århundre satte et mulitradikalt 24-7 bønnerom i Los Angeles i gang gnisten til det som skulle bli en pinsekarismatisk bevegelse som har brakt åndelig fornyelse til nærmere 500 millioner mennesker. - Hundrevis av frelsesarmésentre i mange territorier har deltatt og fortsetter å delta i 24-7 bønn. Flere territorier forplikter seg til døgnkontinuerlig bønn i ett år, og planlegger deretter å fortsette bønnearbeidet i ubestemt tid bønn er en av de største ting vi har noen sinne opplevd Alex Hughes, tidligere Territorialleder for Frelsesarmeen i Storbritannia. Hvordan fungerer 24-7 bønn i praksis? I natt mens du sov var det noen et sted i verden som ba. Faktisk, mens du leser dette akkurat nå, er det mennesker som går i forbønn på utallige steder over hele jorden. Dette har foregått hvert minutt i hver time i hver dag siden Folk deltar enkelt og greit ved å finne en gruppe og et sted, og etablerer en døgnkontinuerlig bønnetjeneste. Ved å dele døgnet inn i timelange bønneskift, kan man fortsette med et ubrutt kor av bønn og tilbedelse. Vi ønsker å holde rammer og regler til et minimum og oppfordrer grupper rundt om til å lage deres eget sted for bønn så kreativt og tilgjengelig som mulig, og til å spesielt fokusere på unge mennesker. Mange av disse hellige stedene kobles sammen på nettet, og utformer en unik kjede av sammenføyd, global forbønn. Du kan se noen av disse gruppene på nettstedet: 1

2 Bønnerommets nødvendigheter For enhver 24-7 bønneuke er selve bønnerommet en svært viktig del. Det er nødvendig å sette til side ett rom til bønn gjennom uka for å bevare opplevelsen av fremdrift og bevegelse. Bønnerommet må være stort nok til om lag ti mennesker. Folk trenger også armslag til å kunne bevege seg rundt og være kreative. Andre ting man bør tenke igjennom ved valg av bønnerom: Ventilasjon det er nødvenidig at bønnerommet har god ventilasjon Temperatur rommet bør være i en behagelig temperatur, så det er nødvendig å vurdere air conditioning i varmere klimaer og oppvarming for kaldere klimaer. Tilgjengelighet sørg for at bønnerommet er lett tilgjengelig for alle, slik at ingen er ekskludert fra å be. Sikkerhet Det er nødvendig å sørge for trygghet, spesielt om natten. Det er tilrådelig å ha et rom eller en bygning som kan låses fra innsiden. Det er også en god idé å gjøre politiet kjent med at bygningen brukes døgnkontinuerlig en hel uke. Samtidig er dette en god måte å bygge broer inn i lokalsamfunnet på, gjennom å spørre politiet om de har noe de ønsker at dere ber for. Forfriskninger Det er viktig å ha varme og kalde drikker tilgjengelig. Rot Sørg for at rommet takler noe rot, ettersom folk vil komme å gå gjennom hele døgnet. Vi ønsker ikke at rot skal distrahere folk fra å be, derfor vil det være til hjelp at folk tok ansvar for å holde bønnerommet ryddig og rent. Et hvert bønnerom vil se og kjennes ulikt ut. Uansett rom dere velger å bruke, vil det bli et spesielt sted for folk i korpset, og vi ber om at Gud skal får gjøre utrolige ting. Hva befinner seg i et bønnerom? 24-7 bevegelsen har satt fokus på kreativ bønn. For å oppmuntre til dette kan man trenge å ha noen ressurser tilgjengelig. Her er noen forslag: Bønnevegg Dette er en vegg eller stor tavle dekket av papir som folk kan skrive på. Et hvert 24-7 bønnerom burde ha en bønnevegg hvor folk oppmuntres til å skrive eller tegne bønnene sine. På denne måten kan andre komme inn i rommet å be over disse temaene, og de kan legge til sine egne bønner. Kanskje er det en god idé å dele opp bønneveggen i seksjoner; for eksempel venner, bortkomne, frelse, bønn for korpset vårt, bønnesvar osv. Bibler selv om de fleste ofte tar med seg sine egne bibler inn i bønnerommet, er det alltid en god ide å ha noen bibler tilgjengelig (gjerne ulike oversettelser). 2

3 Kunst og håndverk Dere vil oppdage at dersom dere har farget papir, kort, maling, penner, sakser, limstifter, modelleire og lignende tilgjengelig så vil folk i alle aldre benytte seg av dette i bønn. Vi tror dere vil bli overrasket over hvor mye fint folk skaper når slike ressurser er tilgjengelige. Symbolske elementer Å presentere symboler kan hjelpe folk å holde fokus og oppmerksomhet i bønn. Her er finnes mange muligheter. For eksempel et kors, spiker, lys (med fyrstikker), vann, steiner, brød o.sv. MP3/CD/kasettspiller- All slags musikk kan spilles. Det er lurt å ha tilgjengelig variert musikk som kan tiltale ulike aldersgrupper. For eksempel; barnesanger; klassisk instrumentalmusikk; moderne kristne lovsanger; tradisjonelle hymner og salmer; enkel instrumentalmusikk som egner seg som bakgrunnsmusikk. Det er dog viktig å påpeke at musikk ikke nødvendigvis bør spilles hele tiden, men å ha en musikkspiller tilgjengelig gir folk valgmuligheten. Oppslagstalve for bønnesvar- en av de største motivasjonsfaktorene for de som ber er bønnesvar. Vi oppmuntrer dere til å gjøre plass til at folk kan skrive ned bønnesvar på for eksempel en bønnevegg. Dette vil oppmuntre folk til å fortsette å be. Sitteplasser Ettersom noen vil komme til å oppholde seg i bønnerommet i flere timer av gangen er det lurt å sørge for komfortable sitteplasser. Det kan være lenestoler, putekroker, sackosekker eller sofaer. Men det bør ikke være så komfortabelt at folk sovner bønneromsjournal En journal som folk kan skrive ned tanker og bønner igjennom hele perioden som er satt av til bønn vil være godt å ha for fremtidig referanse og oppmuntring. Hvordan organisere bønneuken? Det er veldig viktig at dere allerede i forkant av bønneuken har flere folk som har skrevet seg opp på bønnevakter til forskjellige tidspunkt. Det er flere viktige ting å i betraktning når man organiserer en tidsplan: 1) Sørg for at det i det minste er en person skrevet opp for hver time 2) Gjør en beslutning hvor vidt dere ønsker å ha noen felles bønnemøter i løpet av uka. Tanken bak å ha tider for kollektiv bønn er å sørge for et forum for å dele hva Gud taler og hva dere ber for. Det er også en fantastisk mulighet for ulike grupper til å samles i bønn. 3

4 3) Når en timeplan har blitt tegnet opp er det en god ide å gi hvert medlem av korpset utskrift og i tillegg plassere en godt synlig i bønnerommet. For å sørge for at folk får anledning til å skrive seg på bønnevakter, er det viktig at timeplanen er godt synlig og tilgjengelig for alle i forkant av bønneuka. Gjør reklame for bønneuka og for timeplanen korpsets nyhetsbrev og gjør det klart under annonseringene hvor timeplanen befinner seg, og at det er ønskelig at så mange som mulig forplikter seg til en bønnetime. Det er viktig at folk vet at rommet er tilgjengelig for alle, døgnkontinuerlig i en hel uke, selv om de ikke har skrevet seg opp på en bønnevakt, eller noen andre har skrevet seg opp. Selv om det er viktig å sørge for at alle vaktene er dekket opp, er det også viktig at folk vet at de er velkomne inn i bønnerommet når som helst for å be. Felles bønnetider og forslag til retningslinjer Under får kan dere lese tips til organisering av felles bønnetider. Tanken rundt dette er å tillate spesielle tidspunkter i løpet av uken for korpset deres eller enkelte grupper i korpset til å be sammen. Her er noen forslag: Bønnekonsert: Vi anbefaler veldig sterkt at bønneuken begynner en fredag kveld med en bønnekonsert. Dette er en perfekt anledning til å lansere en 24-7 bønneuke. Å starte på en fredag kveld gjør at folk i større grad har anledning til å bli igjen etter konserten for å be og utforske bønnerommet. Festkonsert: Vi anbefaler også at dere avslutter uka med en festkonsert, hvor dere priser Gud for alt som har skjedd i løpet av uken. Igjen, gi folk mulighet til å skrive ned bønnene sine, eller dele dem i smågrupper eller rope dem ut. Dette er også en flott mulighet for å dele bønnesvar som har kommet i løpet av uken. Bønnefrokost: Det er til hjelp å starte dagen med en felles bønnestund. Hvorfor ikke ha et frokost-bønnearrangement? Folk i korpset kan komme innom på vei til jobb, nyte frokost i fellesskap med andre og, viktigst av alt be. Øvelser: Noen korps vil finne det vanskelig å måtte avlyse en av de ukentlige musikkøvelsene i løpet av en bønneuke. Hvis dette er tilfelle hos deres korps, kan dere oppmuntre gruppen som har øvelse til å delta i bønnearbeidet gjennom å lage en øvelses bønnekveld. Bønn for de bortkomne: Å be for de bortkomne er et ekstremt viktig emne som alle korps ber over i løpet av en bønneuke. Ved en bønnekonsert nylig, var det mange som skrev fornavnet til en venn på et kors. Disse navnene ble bedt over av andre mennesker. Vi oppmuntrer slike ting. 4

5 Overnattinger: Det er allerede mange unge mennesker involvert i 24-7 bønn, og vi tror de unge vil være ivrige etter å delta i deres korps bønneuke. En måte å oppmuntre ungdom til å besøke bønnerommet i løpet av bønneuken er gjennom å invitere til en overnatting på korpset hvor de bytter på å ta vakter i bønnerommet. Vi anbefaler dette og tror det kan være en flott opplevelse for de unge bønneuka er en viktig uke for deltagelse fra alle i korpset. Derfor er det også essensielt at ingen aldersgruppe blir utelatt. Kanskje man kan ha en felles bønnestund i helgen, tidlig på morgenen eller etter skolen for å imøtekomme barna? Ungdomskveld: Å tiltrekke ungdom til bønnerommet er viktig. Derfor er det en god idé å holde bønnemøter/felles bønnestunder som er tilrettelagt (og forbeholdt) spesielt for dem. Lederskapskveld: Det kommer til å være viktig for dere å samle nøkkellederne i korpset i bønn gjennom uka. Et tips er også å sørge for plass på bønneveggen til å skrive navnet på ledere i korpset og lederfunksjonen de har, slik at folk blir minnet om å be for dem. Kunstkveld: Mange synes at kunst og annen ikke-verbal kommunikasjon er en god hjelp når man skal uttrykke seg i bønn. Å avholde en felles kunst-bønnekveld er en god måte å oppmuntre denne typen kreativ bønn. Motivasjon Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvordan man skal klare å motivere folk til å skrive seg opp på bønnevakter i forkant av en bønneuke. Under følger noen tips til motivasjonsverktøy: Historier om tidligere opplevelser Mange vil bli forundret når dere forteller dem sterke historier som har skjedd gjennom bønn. Vi anbefaler at dere lesere boken Fresh Fatih av Jim Cymbala. Denne boken beskriver dramatisk vekst i menigheten Brooklyn Tabernacle i New York. Fokuset som denne kriken fikk og fortsetter med å opprettholde er bønn. Å koble 24-7 bønn tilbake til vår frelsesarmèarv Det er mange sterke bøker som beskriver hvordan de første salvasjonister gikk til kamp. Mange ganger kan du lese om deres lange bønnemøter og de fantastiske tingene som skjedde unders disse bønnevakene. 5

6 Bibelsk begrunnelse for bønn Vi tror at det er til hjelp for folk i korpset deres at korpsoffiseren underviser om bønn i forberedelse til bønneuken. Øvelse Når dere forbereder folket deres, vil det være til hjelp for dem å delta i en kveld med fokus på bønn noen uker i forkant av bønneuken. Dette vil være med å forberede folk i hjerte og tanke på det som skal komme. Forklare de ulike bønnetemaene Det vil være lurt at folk i korpset får innblikk i de ulike bønnetemaene, og blir informert om meningen bak hvert enkelt av dem. Visjon Motivasjonen for et hvert korps er å involvere medlemmene i bønn for fremtidig visjon og retning. Frelsesarmeens misjon er å frelse sjeler, gjøre folk hellige og tjene en lidende verden (save souls, grow saints and serve suffering humanity John Gowans). Vi tror folk vil oppnå misjonen vår mer effektivt ved å bli et folk som er fullstendig overgitt til Gud; lydig responderende til Den Hellige Ånd; sterkt forpliktet til hverandre; lidenskapelig medfølende engasjert for mennesker i nød og trengsel, og totalt forpliktet på å nå ut til folk med de gode nyhetene om Jesus Kristus og lede dem til tro bønn er en ideell tid for hver enkelt korps å be over deres rolle i Guds visjon for Frelsesarmeen. Bønneemner Verden rundt har salvasjonister blitt spurt hva de mener vi skulle bedt over under det globale 24-7 bønneåret. Under kan dere lese flere områder som vi kan be inn i: Enhet Mange folk tror at Gud kaller kirkene i deres by til å enes og jobb sammen for utvidelsen av Guds rike bønn er en ideell mulighet for mennesker fra alle de ulike kirkene til å møtes i ett rom og rope ut til Gud i enhet. De bortkomne De fleste av oss har sett venner og familiemedlemmer drive bort fra Gud. En uke med 24-7 bønn er en mulighet til å fokusere i bønn, og tro på at disse fortapte kan komme tilbake til Gud. Universell Be om at Gud skal være kjernen i alle frelsesarméaktiviteter verden over: - Be om at vi blir en ydmyk armé - Be om at 24-7 vil fostre frem en global lidenskap for Gud. 6

7 - Be om at Frelsesarmeen skal være relevant i alle kulturer som vi jobber mot å nå med evangeliet. - Be for den verdensvide kristne kirke. - Be om at Frelsesarmeen blir en universell bønnebevegelse. Seg selv Bønn for seg selv og egne relasjoner til andre: - Be om tilgivelse for synder. - Be om at Gud må hjelpe oss alle til å se på vår rolle innen for kirken, og søke Hans ledelse i å finne de oppgavene Han ønsker vi skal utføre. - Be om at vi skal akseptere hvert menneske som kommer inn igjennom døra til korpset vårt, og for de vi sliter med å komme overens med. - Be om en dypere lidenskap for de fortapte. - Be om at Gud skal åpenbare mer av sin plan for våre liv, og om mot til å være lydige overfor det kallet. - Be om at vi utvikler et dypere forhold til Jesus gjennom denne forpliktelsen til bønn. - Be om at våre liv ligner Jesu liv her på jorden. - Be om at Gud gir oss mot til å være annerledes i samfunnet, slik at folk ser en positiv annerledeshet i oss og ønsker å ha Jesus i sitt eget liv. Samfunn Bønn for byene, tettstedene og nabolagene vi bor, jobber og leker i: - Be om at Jesus hjelper oss med å bringe sin kjærlighet til vårt nabolag. - Be om at vi skal jobbe i enhet med andre kirker i vårt område. - Be om at vi skal ære denne jorda som Gud skapte og respektere miljøet. - Be om at Gud gir oss mot til å dele evangeliet med mennesker i vårt lokalmiljø. Korps og lederskap Bønn for stedet der vi tilber og for dem som tjener oss i lederskap - Be for alle ledere i Frelsesarmeen - fra Generalen helt til de ukjente tjenere som gjør usynlige og lite glamorøse oppgaver i vårt eget korps. - Be for lederskapsteamet i vårt korps. - Be om at Den Hellige Ånd blir øst ut over leder som har mistet sin lidenskap for Jesus. - Be om at Gud gir mot til de menneskene Han kaller inn i lederskap, slik at de blir lydige mot kallet. - Be om at hvert enkelt korps oppdager Guds visjon for dem. - Be om at hvert enkelt korps bringer evangeliet til sitt nærmiljø. - Be om at hvert enkelt medlem av korpset vårt blir bedre tjenere. - Be om at korpset vårt skal bli mobilisert til misjon med en lengsel etter å se Den Hellige Ånd øst ut over vårt nærmiljø. - Be om at nytt liv blir pustet inn i korpset vårt. 7

8 På nett Vår nettside: vil være en ressurs der dere kan fine mer informasjon, og bli inspirert av historier fra hele verden. Vær så snill å fortell oss om 24-7 bønneukene deres, gjennom å registrere dem på vårt interaktive kart og / eller kalender. Vi ønsker å dekke hele verden i bønn og å oppmuntre hverandre gjennom å demonstrere offentlig at dette er seriøst ment. Det finnes også videoer, fotografier av bønnearrangement og daglige bønneemner tilgjengelig på nettet. Vi håper det er til nytte for dere. 8

Ressurshefte for 125 dager i bønn

Ressurshefte for 125 dager i bønn Ressurshefte for 125 dager i bønn 1 FORORD No er me snart i gang med bøneaksjonen 125 dager i bønn. Eg er overvelda over den responsen bønestafetten har fått, og kjenner sterkt at det er eit ynskje mellom

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten.

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. Les Salme 36 (hele salmen eller v. 6-11; les gjerne ett vers hver

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012

INFOBØNNEHEFTE. Ringer av ild skal spres grenser skal flyttes. Info og bønnehefte 2012 INFOBØNNEHEFTE Info og bønnehefte 2012 Dette er et bønneog infohefte som gis ut i forkant av Jesus Festivalen Haugalandet. Den blir tilbudt alle menighetene som er med i arrangementet. H A U G A L A N

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer