ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG"

Transkript

1 ÅRSMØTEREFERAT 2012 NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Vassbotn Forsamlingshus, Høylandet 3. mars 2012 Blomsterhilsen fra æresmedlemmene Toril B. Skjørholm og Liv Skogseth Værdal. Blomsterhilsen fra Margit Brøndbo og Hjørdis Sten Brøndbo. Sak 1: Velkommen til Årsmøte på Vassbotn Forsamlingshus på Høylandet. Sigrid ønsket velkommen og ga ordet til ordfører Hege Nordheim-Viken. Ordføreren sa blant annet at i Høylandet kommune er det 1270 innbyggere. Det er landbruksbygd. Kjent for revy. Aktivt kulturmiljø, kor/musikk. Folk flytter hjem igjen til Høylandet når de vil etablere seg, dette gir vekst i skolen. Velkommen til Vassbotn, ei bygd med dugnadsvilje. Vi sang Hållåinsola Sigrid Klefsås overrakte forkle til Hege Norheim-Viken. Klefsås ønsket spesielt æresmedlem Liv Skogset Værdal og Hanne Strøm fra NBK velkommen. Oppfordret til å se på kunstneres arbeid (keramikk og glasskunst). Sak 2: Åpning og opprop Edel Marit Blomkvist tok opprop av årsmøtedeltakere fra lokalaga, styremedlemmer, representant fra Nord-Trøndelag Bondelag og æresmedlem. Margitt Brøndbo og Hjørdis Sten Brøndbo var spesielt innbudt fra arrangørlaget. Vi sang Trivelige Trøndelag Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste Sigrid fikk spørsmål om hvorfor budsjett/regnskap ikke var utsendt. Dette ble utdelt i dag grunnet sen revidering. Innkalling og sakliste godkjent. Sak 4: Valg av møteleder Anders Røflo ble valgt til møteleder Sak 5: Valg av sekretær Mari Udnes ble valgt til sekretær. 1

2 Sak 6: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Hjørdis Sten Brøndbo og Margitt Brøndbo ble valgt til å underskrive protokollen. Høylandet Bygdekvinnelag er ansvarlige for dette. Sak 7: Årsmelding for 2011 Sigrid Klefsås gjennomgikk årsmeldinga for Mari Udnes, Edel Marit Blomkvist, Anne Solfrid Hongset og Anders Røflo gikk gjennom sin del av årsmeldinga. Marna Ramsøy: godt at fylkeslaget synes på mange arenaer. Årsmeldinga godkjent. Sak 8: Regnskap for 2011 Kasserer Edel Marit Blomkvist refererte regnskapet for Det ble en kort diskusjon ang. pengene som Verdal BK har i regnskapet. Det var også et ønske med flere noter i regnskapet der det er naturlig. Det ble opplyst om at tilskudd og momskompensasjon er ført slik at det ikke kommer tydelig frem i regnskapet. Årsresultat: ,95 kr Regnskapet for 2011 godkjennes. Sak 9: Leders tale ved Sigrid Klefsås Leder Sirid Klefsås fikk ordet. Her er hodetrekkene i hennes tale. NTBK har 21 aktive lag, med ca 600 medlemmer. 3 lag i er i dvale og det er en utfordring for bygdekvinnelaget å få disse på beina. Trivelsbygdaprosjektet er avsluttet, og bygdekvinnelaget åpner bygda er nytt prosjekt. Bygdene gror igjen, kan damene på bygda rydde frem bygda? Dette kan også bidra til bedre helse. Vi må snakke varmt om bygda og den må være et alternativ til bylivet. Vi må ønske innflyttere også fra utlandet velkommen. Vi må strebe etter å produsere vår egen mat og småskalaproduksjon er viktig om vi skal ha nok mat på jorda. Vi må utnytte alle dyrkbare areal. Eksempelvis er kjøkkenhage, og kolonihage på mote. Det som er på mote er lett å reklamere for. Kolonihage som nisje? Sunn mat for små magerkurs. Det mangler ikke på oppgaver. Men vi må tviholde på tradisjonene. Siri Bruem ringte og spurte om Sigrid ville være leder. Trodde hun aldri skulle bli det, men bestemte seg innen et døgn. Har vært leder i 5 år, men slutter nå. Har opplevd en masse, 2

3 Nord-Trøndelag er et fint fylke. Ønsker det nye styret lykke til med arbeidet. Leders tale blir lagt på internettsiden til NTBK. Sak 10: Hilsen a. Fra NBK, Hanne Strøm Hanne Strøm fra NBK fikk ordet. Hun er idet 6. året nå som leder i Buskerud BK med 1200 medlemmer og 49 lokallag. Opprinnelig fra Byåsen, Trondheim. Liker å reise og se nye deler av landet. Viktigste med turene er å snakke med medlemmene. Bygdekvinnelaget er unikt. Bygdekvinnelaget åpner bygda. Sareptas krukke. Vi kan alltids være mer åpne. Mange tilflyttere i mange bygder, vi har ulike kulturer. Når vi tar del i kulturen, og samtidig holder på vår egen, føler vi oss hjemme. Spør innflyttere om de vil være med i bygdekvinnelaget, selv om de virker opptatte. Mat, -der er vi best. Oppskriftsstafett. Startet i Buskerud, nå nasjonalt. Lage mangfoldig database med oppskrifter. Ganefart, 1,4 mill til prosjektet, styrt sentralt, organisert via fylket. Aksjon for GMO-fri mat. Verne om matjorda vår. Vi ønsker mest mulig selvberging. Beredskap omhandler i stor grad mat. Hekta på røtter. Folk har faktisk blitt noe fremmedgjort for denne maten. Mat for små mager. Verving, fylkesvise vervekampanjer. Kurs er en god måte å få nye medlemmer på. Kurs med >3 medlemmer, på >8 timer får støtte. Internasjonalt arbeid i Mosambik. Årsmøte i NBK, Sarpsborg. Vedtektsendringer er ute på høring. Mye utsendinger fra NBK, -jobb med det som fenger. Sigrid Klefsås ga gave til Hanne Strøm. b. NTBU Utgikk da representanten ikke var på møtet. Lunsj, suppe og brød. Frier-Vise av Holger Brochmann og melodi av Tore Haraldsen sunget av Amina Caroline Borse Nordbye. Sak 11: Debatt Sigrid Klefsås: Snakket om at kontingenten kan tjenes inn med ulike rabatter. Husfliden har avtaler, men disse er lokale. Hilsen fra Siri Bruem som er på FNs kvinnekonferanse. Debatt om boksprosjektet 3

4 Anne Solfrid Hongset: Delte ut kopier av søknader som er utarbeidet for bokprosjektet. Snakket om bokprosjektet. Pritt P. Mørkved: Skal vi bruke oppskriftsstafetten i dette arbeidet? Marna Ramsøy: Kokebokmarkedet er stort, er det foretatt en markedsundersøkelse? Anne S H: svarte med et eksempel fra sitt lokallag med sin utsolgte bok. Sigrid K: Nordland fylkeslag m.fl. har gjort det samme. Intensjonen er en inntektskilde. Nordland tjente penger året etter utgivelse. Britt P M: Nordlandsboka er flott, boka må være profesjonell. Har tro på prosjektet, men det kreves nok fler enn 3 fra NTBK som jobber med dette. Det må tydeliggjøres hva som er markedet. Margit fra Høylandet har allerede samlet over 50 oppskrifter, og ønsker disse mellom to permer. Hanne S: Tipset om kokeboka til Møre og Romsdal fylkeslag. Fantastisk bok med oppskrifter og historier fra hele fylket. Snakket om sitt fylkes bok om Rim og regler. 1. opplaget var solgt før trykking. Britt P M: sier at lokalalgene må mer inn i prosjektet, lokallagene kan også søke om midler. Marna R: prosjektet må forankres hos lokallagene. Vi må også se at oppskriftene er verdt noe. Vi ønsker at disse skal tas vare på sikkelig. Vi må også få med oppskrifter fra hele fylket, fjord og fjell. Viktig med kontakter. Prosjektplan er viktig. Marianne Brissach: Bruk den tiden det tar, ønsker kvalitet. Anne S. H: Prosjektet må forankres hos medlemmene. Vi må ønske dette. Hanne S: Velg bokkomiteen nå. Bruk museum om de kan hjelpe. Sigrid K: Det har alltid vært meningen at alle medlemmer skal ha et eierforhold til boka. Vi er eneste fylke som ikke har produsert et produkt. Anders Røflo: Bokkomiteen tas opp senere på dagen. Debatt om mat/grønnsaker Marianne Brissach: Ganefart. Dyrking av grønnsaker har vært på tilbakegang. Hvor er det vi dyrker? Hanne Strøm: Agurk levert på butikken koster 2 kr/kg. Dette skal vi konkurrere med. Mailiss Petterson: Kjøper norske grønnsaker fremfor sprøytede fra utlandet. Hanne Strøm: vi må tenke sesong når vi skal ha mat. Debatt om PR Sigrid Verstad: Ser Katrine Kleveland i Nationen, bondebladet og aftenposten, kan vi få se henne i andre aviser? Hanne Strøm: vi arbeider med dette, men vanskelig å nå frem. Sigrid Klefsås: Snakket om PR til årsmøtet, vanskelig å få PR. Nevnte at det er utenlandske oppskrifter på Nationen, vi ønsker norske oppskrifter. Hun har også sendt brev til Nationen og klaget på dette. Debatt om støttemedlemsskap 4

5 Elisabet: Kontingent er debattert i lokallaget. Ønsker et støttemedlemsskap, men innser at de er for sen til å endre dette på årsmøtet i NBK. Ønsker at utsendinger kan ta dette opp på årsmøtet. Sigrid Klefsås: Fortalte om ei dame som ønsket seg medlemsskap i NBK for å få agricard, men ikke for å være et aktivt medlem. Det vil nok bli andre vilkår for fordelene i fremtiden. Elisabet: Ser for seg støttemedlemsskapet som et fordelsfritt medlemsskap. Sigrid: Ber om at dette tas opp i NBK, men det må opp i fylket først. Hanne: støttemedlemsskapet er i dag dobbel pris av medlemsskap. Britt P. M: er det slik at det er forbudt å ha lokale støttemedlemmer? Hanne S: Ja. Sigrid K: Saken må gjennom styrene og behandles. Britt P M: sender info til interesserte i tillegg til medlemmer. Hanne S: kontingenten vil ikke økes i år. Debatt om verving Britt P M: ønsker tips om verving. Forskjellige folk spør forskjellige folk i ulike settinger. Sigrid: Matglede for små mager, kurs er en måte. Kurset vil bli videreført. Margit Brøndbo: Fikk henvendelse om jeg ville ut med oppskrifter, helst stedegne. Sendte 20 oppskrifter, 17 ble trykt i bok. Var blitt utsatt for et slags plagiat. Sak 12: Valg Marianne Brissach; -det er en ære å lede valgkomiteen. De som stilte til valg presenterte seg. Ved valg A-F, 30 stemmeberettigede. Ved valg G- stemmeberettigede. Skriftlig valg på pkt A-F. A. Leder: Marna Gunnvor Ramsøy ble valgt med 29 stemmer, 1 blank (valgt for 1 år). B. Nestleder: Mari Udnes ble valgt med 29 stemmer 1 blank (valgt for 1 år). C. Styremedlem: Edel M. Blomkvist ble valgt med 29 stemmer, 1 blank (valgt for 1 år). D. Styremedlem: Lene Gustavsen ble valgt med 29 stemmer, 1 blank (valgt for 2 år). E. Styremedlem: Jorunn Helgesen, ble valgt med 30 stemmer (valgt for 2 år). F. 1. vara: Sigrun Stuberg, ble valgt med 28 stemmer (valgt for 1 år). 2. vara: Laila Eikrem, ble valgt med 29 stemmer(valgt for 1 år). 3. vara: Marianne Brissach, ble valgt med 29 stemmer(valgt for 1 år). G. Revisor: Kirsti Bragstad Teveldal er valgt for 2 år. H. Valgkomite Leder Trine A. Ekle, Åsen BK,er valgt for 1 år. Vara: Kari Kolle, Sandvollan BK, er valgt for 1 år. 5

6 Vara: Dordi Danielson, Lånke BK, valgt for 2 år. Vara: Lånke BK oppnevner vara. Oddbjørg Hammer, Høylandet BK er valgt for 2 år. Vara: Britt Paula Mørkved, Høylandet er valgt for 2 år. Møtegodtgjørelse til styremedlemmene står uforandret. Småskalaprodusenter fra Høylandet serverte under kaffepausen. Sigrid Klefsås ga gave til valgkomiteen. Sak 13: Innkomne saker Ingen innkomne saker. Sak 14: Arbeidsplan for 2012/2013 Sigrid gikk gjennom arbeidsplanen. Arbeidsplanen 2012/2013 er godkjent. Sak 15: Budsjett for 2012 Edel Marit Blomkvist gikk gjennom budsjettet. Sigrun: møter og kursutgifter: hvorfor så høyt budsjett 2012 i forhold til regnskapet 2011? Edel M B: vi fikk lave inntekter da det ikke møtte fullt opp på Stjørdal (pga problemer med invitasjonene). Budsjett 2012 er godkjent. Sak 11 Bokkomitè NTBK ønsker å lage ei kokebok med lokal og historisk forankring, med bidrag fra hele fylket. Redaksjonskomiteen består av 1-2 fra fylkeslaget og 3 fra lokallagene. Redaksjonskomiteen trekker inn relevante samarbeidspartnere som sikrer kvaliteten på boka. Prosjektplan skal komme i løpet av Hanne Strøm: Konseptet må lages først, layout kommer siden. Benytt dere av folk som har gjort dette før. Årsmøtet tar debatten til etterretning. Påskjønning Sigrid fikk påskjønning etter 5 år som leder. 6

7 Sigrid ga jubileumsalbum til Skage bygdekvinnelag. Lånke BK. 80 år. Skogn 80 år. Snåsa 75 år. Ranum 75 år. Hegra 85 år. Stjørdal 85 år. Verdal 85 år. Ida Veiseth og Anne Solfrid Hongset fikk fylkesblomsten Anders Røflo fikk bok. Kjellrun Grongstad fikk NBK-nål siden hun stilte opp på forsiden av årsmeldingen. Styret i Høylandet BK fikk utdelt forklær. Sak 16: Årsmøteforedrag Britt Paula Mørkved holdt foredrag og Hilde Kyllo bidro med sin historie om hvordan det var å flytte til Høylandet og å starte egen bedrift. 7

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk?

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Innlevert av 1.-4 trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2011 Vi har lært mye både barna og lærere. Ungene har vært med på å skrive på rapportene

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer