Program 2011 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2011 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum"

Transkript

1 Program 2011 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplanen for 2011: 15. jan 06. mars Peter Callesen - Out of Nothing 22. jan 10. april Ingerid Kuiters - Retrospektiv 19. mars 12. mai Exit Vestfold II - Ung samtidskunst fra Vestfold 30. april 04. sept Gloria Mundi - Kirkekunst i Vestfold 04. jun sep Kjell Torriset Maleri og tegning 22. aug 9. sep Arkitekturvandring - En by i endring 12. sep - 1 okt Skulpturvandring 24. sept des Tore A. Holms samling Formidlingstilbud: Museet tilbyr gratis omvisning til Vestfolds grunnskoler, barnehager, videregående skoler og høyskoler. Museet samarbeider med Den kulturelle skolesekk, men tilbudet gjelder også klasser som besøker museet på eget initiativ. Omvisning Varighet: 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere. Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne. Formidlingsavdelingen utvikler undervisningstilbud for hver utstilling og tilrettelegger disse for hvert enkelt skoletrinn. Besøket i museet tar form av en dialogbasert omvisning som gir elevene mulighet til å bidra med sine erfaringer og synspunkter. Vi tilbyr også omvisninger på engelsk, samt kan tilrettelegge omvisninger etter spesifikke tematiske vinklinger som samsvarer med lærerplanene til de ulike trinnene. Omvisning med verksted: Varighet: 1t 45 min. Skoler: opptil 30 elever + 2 lærere. Barnehager: opptil 15 barn + 2 voksne.

2 Besøket består av en 45 minutters dialogbasert omvisning i museets aktuelle utstillinger samt et besøk i verkstedet. Etter omvisningen får elevene anledning til å bruke seg praktisk gjennom et verksted basert på det de nettopp har sett og opplevd. Dette blir en forlengelse av opplevelsen og læringen som skjer i utstillingssalene. Verkstedene knyttes sterkt opp mot tematikk, teknikk og materialer i den aktuelle utstillingen. Her får eleven prøvd ut ulike teknikker som rommer alt fra maleri, tegning, modellbygging og veggmaleri til steinhugging. Bestilling: Bestilling per telefon: , mandag fredag. Tidspunkt: , , Museet praktiserer faste tider, men gir rom for små forskyvninger. Spørsmål rettes til: tlf: Konservator formidling: Ida Sannes Hansen, tlf , e-post: Formidlingskonsulent: Caroline Berg, tlf , e-post: Formidlingskonsulent: Mari Ravler Johansen. tlf , e-post:

3 Peter Callesen- Out of Nothing 15. Januar 06. mars Utstillingen Out of Nothing presenterer den danske kunstneren Peter Callesens (f. 1967) fantastiske papirskulpturer. Callesen er utdannet i Danmark samt den prestisjefylte kunstskolen Goldsmiths College i London. Callesen klipper og kutter ut intrikate og detaljerte figurer som bryter seg løs fra papiret de er skapt ut ifra. I de siste årene har Callesen jobbet med A4 formatet som er det vanligste formatet på kontorer og ellers i arbeidslivet. A4 formatets nyttefunksjon gjør at det fremstår som nøytralt og usynlig for dagens mennesker. Callesen ønsker å bryte med denne nøytraliteten ved å trekke frem skjulte former og fortellinger i arket. Papirets skjørhet gjenspeiler også kunstnerens romantiske og tragiske tematikk. Kunstneren sier selv om sin egen kunst; Jeg er meget inspireret af Romantikkens malere, bla. har jeg lavet flere værker, der direkte refererer til malerier af Casper David Friedrich. Ligesom ham arbejder jeg med symboler i kunsten og ofte tillægger jeg naturen betydninger, som går ud over det rent biologiske. Callesen lager også skulpturer og installasjoner av det skjøre papiret. Han er opptatt av å skape en drømmeaktig verden hvor hverdagens gjenstander fremstår som rene, idealiserte former. Han undersøker klassiske eventyr sammensatt med personlige barndomsminner.

4 Ingerid Kuiters 22. januar 10. april Haugar Vestfold kunstmuseum inviterer til en retrospektiv utstilling av Åsgårdstrandkunstneren Ingerid P. Kuiters (f. 1939). Kuiters arbeider kombinerer referanser fra folkekunst og japansk lakkmaleri i en særegen stil. Hun har sin bakgrunn fra Kunst- og håndverksskolen hvor hun først gikk på malerilinjen og senere byttet over til tekstillinjen. Overskridelsen mellom ulike medier og uttrykk er gjennomgående i Kuiters kunst, hvor hun uttrykker seg i både collager, malerier og installasjoner. I denne utstillingen blir publikum invitert til å se Kuiters kunstneriske virke som spenner fra hennes opphold ved legendariske Chelsea Hotel i New York, rundreiser i folkevogn i både Spania og Gibraltar og opphold i kunsterboligen over Galleri Ask i Åsgårdstrand. Kuiters lager ofte bilder av treplater, og kombinerer humor, eventyr og fortellinger i et særegent formspråk. Treplatene er ofte funnede objekter som kan være alt fra rekved, vaskebrett, gamle dører, ski, båtdeler og ulike hverdagsgjenstander. Det er ikke uten grunn at Kuiters kalles en askeladd i norsk samtidskunst. Hennes figurer minner om folkloristiske dekorasjoner eller primitiv kunst, referanser som også har vært viktig for modernistiske kunstnere som Pablo Picasso. Kuiters er også sterkt fasinert av popkunstens estetikk og kritikk av forbrukersamfunnet.

5 Exit Vestfold II 19. mars- 31. mai EXIT VESTFOLD II presenterer 11 unge kunstnere med tilknytning til Vestfold som har gjort seg bemerket på den nasjonale og internasjonale kunstscenen. Utstillingen presenterer kunstnere fra blant annet Horten, Nøtterøy, Tønsberg og Holmestrand. Intensjonen med utstillingen er å undersøke hvordan deltagerne arbeider i krysningsfeltet mellom forskjellige kunstformer der ideen er styrende for anvendelsen av mediene. Mange av deltagerne er like aktive innenfor musikkfeltet som i gallerirommet, og viser dermed til en multimedial holdning som er betegnende for dagens mangfold av uttrykk og medier innen samtidskunsten. Et eksempel er Espen Henningsens installasjoner med referanser til både skateramper, hip-hop, graffiti og minigolfbaner. Hans skulpturer er ofte interaktive der publikum kan klatre i og oppdage dens ulike rom og dekorasjoner. Deltagende kunstnere er Rune Andreassen, Espen Henningsen, Anne Særnblom, Lars Trægde, Anne Trægde, Hanne Riverud, Bjørn Erik Haugen, Behzad Farazollahi, Peder Bugge, Andre Tehrani og Christian Bould.

6 Gloria Mundi 30. april 04. september 8. mars 2009 skjedde det en dramatisk hendelse i Larvik kirke. To menn brøt seg inn i kirken for å stjele den tyske renessansemaleren Lucas Cranach den eldres ( ) verk La de små barn komme til meg. Tyveriet vekket stor oppmerksomhet i pressen, og politiet involverte også Kripos, Tollvesenet, Økokrim, Interpol og Europol i søket etter det sjeldne maleriet. Maleriet har hengt oppe i Larvik kirke siden 1677, men er allikevel ikke blitt lagt særlig merke til før tyveriet. Hendelsen fikk oss til å reflektere over all den fantastiske kirkekunsten som henger rundt i Vestfolds ulike kirker, eller er stuet ned i mørke magasiner. Gloria Mundi har en tverrfaglig vinkling hvor eleven vil både få et innsyn i den religiøse kunstens tradisjoner og lokale særpreg, dens tilknytning til greveskapstid, Vestfolds middelalderhistorie, samt økonomiske og samfunnspolitiske betingelser. Elevene får mulighet til å se en særegen nordeuropeisk protestantisk kirkekunst som blant annet ble utviklet av Cranach den eldre under påvirkning av hans tette bånd med Martin Luther. Utstillingen presenterer også mot- reformasjonskunst slik sett ved Pete Aertsens Nattverd (1569). Slik sett kan utstillingen være en fin innføring i ulikheter og likheter mellom katolisisme og protestantisme. Utarbeidelsen av utstillingen og en bokpublikasjon vil være basert på et samarbeid innenfor Vestfoldsmuseene med hovedvekt på Larvik Museum, Slottsfjellmuseet, Nord- Jarlsbergmuseet og Haugar Vestfold Kunstmuseum.

7 Kjell Torriset 04. juni september I sommer vil Haugar Vestfold kunstmuseum presentere den første retrospektive utstillingen til Kjell Torriset (f. 1950). Torriset omtales ofte som en fornyer av maleriet der han kombinerer både figurative og nonfigurative former samt egenprodusert tekst i sin kunst. Torriset fikk sin utdannelse ved Statens kunstakademi samt ved engelske kunstinstitusjoner, landet han for tiden oppholder seg i. Torriset refererer ofte til kunsthistorien i sitt arbeid. Et eksempel er utstillingen Dialog 3. Øst Vest ved Nasjonalgalleriet i Oslo Torrisets malerier refererte til museets samling av russiske og bysantinske ikoner. En annen kunsthistorisk referanse er aktfiguren som har en sentral rolle i Torrisets kunst. I hans serie New Paintings som ble vist i 2009 på Galleri K, kan man betrakte flere aktmodeller med ulike etniske bakgrunner som står foran et urbant miljø av modernistiske høyblokker. Spørsmål om grensen mellom det offentlige og private samt bymiljøet påvirkning på individet reiser seg.

8 Arkitekturvandring- En by i endring 22. August 9. september Tønsberg - en by i endring består av en byvandring etterfulgt av arkitekturverksted på Haugar Kunstmuseum. Målsetning er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer: Ulike arkitektoniske stilarter og hvordan de gjenspeiles i Tønsbergs arkitektur. Lokalhistorie, arkitektur og byens identitet. Moderne arkitektur. Materialer, form og funksjon. Rommets betydning, bakgårder, torg og grønne lunger Arkitektur/skulptur i det offentlige rom. Hvem bestemmer? Hvordan forvaltes det offentlige rom? Endringer i infrastruktur og byplanlegging. Bygningsvern, rivning eller gjenbruk? Eksempler på gjenbruk av historisk arkitektur. Verksted En stor modell av Tønsbergs topografi med byens to høyder og sjøen, men uten spor av sivilisasjon er utgangspunktet i verkstedet. Elevene får konkrete oppgaver som enten er å lage en modell av et offentlig bygg i form av skole, rådhus, museum etc. eller boliger, parkanlegg, veinett og butikker. Omvisningene starter på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Vandringen vil foregå utendørs og vare ca tre kvarter. Elever og lærere bør kle seg etter været. Vi vil anbefale skolene å sette av to timer på omvisning med verksted.

9 Skulpturvandring 12 september- 1 oktober Skulpturvandring har som målsetning å sette skulpturene i Tønsberg inn i en sammenheng med arkitektur, offentlige byrom og lokalhistorie. Omvisningen er en byvandring med fokus på ulike skulpturer og offentlige utsmykninger. Vi vil ta for oss Haugar kunstmuseums utsmykninger og historie, skulpturene i nærheten samt de unike gravhaugene fra vikingtiden. Videre går turen ned til Romulus og Remus nedenfor Villa Møllebakken. Vi vil videre velge ut ulike ruter i retning Farmannstorget eller til Fylkeshuset, over til svømmehallen og bort til Gunnarsbøparken. Under omvisningene vil vi trekke frem følgende temaer: Offentlige bygg og utsmykninger. Kunst i offentlig rom og konteksten disse settes i. Sjøfarten og hvalfangstens betydning for Tønsberg. Haugars rolle som tingplass under Vikingtiden. Myten om Romulus og Remus og plasseringen ved Villa Møllebakken. Gunnarsbø og parkens rolle i bybildet. Farmannstorvet og torvets rolle gjennom historien. Vandringen vil foregå utendørs og vare ca tre kvarter. Elever og lærere bør kle seg etter været. Etter vandringen har vi et verksted med fokus på modellering av figur eller byste i leire. Varigheten på omvisning med verksted er normalt to timer.

10 Tore A. Holms samling 24. September desember Kunstsamleren Tore Holm har over flere tiår bygd opp en solid kunstsamling med hovedvekt på norsk og europeisk samtidskunst. Haugar Vestfold kunstmuseum viser et utvalg fra hans samling, blant annet Håkon Bleken, Gérard Garouste, Olivier Debré og Olav Christopher Jenssen. Et hovedtrekk ved Holms samling er det ekspressive og heftige maleriet som er i brytning med den reglebundne modernistiske kunsten. Selve maleprosessens umiddelbarhet, spontanitet og autentisitet har åpenbart appell til Holm. Det er karakteristikker ved den kunstner han i de senere år har samlet mest iherdig av, Olav Christopher Jenssen. En annen kunstner som legger vekt på det maleriske er Håkon Bleken. Hans monumentale malerier formidler en eksistensielle samt samfunnskritiske brodd, slik sett i bildet Madonna tar av seg glorien. Her ser vi en tradisjonell madonnaskikkelse malt over fotografier som fremstiller den 2. verdenskrigs brutalitet. Holms samling er en vandreutstilling fra Stavanger kunstmuseum som vil bli sendt videre til kunstmuseene i Lillehammer, Sørlandet og Trondheim.

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplan: 03. - 14.september Arkitekturvandring 12. mai- 30. september Arkitektonisk utopi- verk fra Jack Helgesens samling 22. september- 31. desember

Detaljer

Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum

Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Program 2010 Formidlingsavdelingen ved Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplanen for skoleåret 2010: 22.05.2010-05.09.2010 Munch by Andy Warhol 05.06.2010-05.09.2010 Kjærlighetens strand- Edvard Munch

Detaljer

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen SKOLEÅRET 2015 2016 KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015/2016. Fra utstillingen Drømmedryss

Detaljer

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

FORMIDLING TIL BARN OG UNGE FORMIDLING TIL BARN OG UNGE INNHOLD 4 KART OVER PARKEN 6 FORORD Velkommen til Ekebergparken 11 VÅRE LOKALER Hakkespettene og besøkssenteret 12 BARNEHAGE 18 BARNESKOLE SMÅTRINN 26 BARNESKOLE MELLOMTRINN

Detaljer

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk

Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Dagfin Kjølsrud skulptur og grafikk Kristiansand Kunsthall 20.10 31.12 2012 Farlig dyr, 1965 Selvportrett med skulderparti, 1972 Bjørn Fredriksen, 1962 Kosestund, 1968 1 Skadet dyr/dyret, 1966 Akrobatene,

Detaljer

Formidlingstilbud for videregående skoler

Formidlingstilbud for videregående skoler Formidlingstilbud for videregående skoler SKOLEÅRET 2013 2014 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk, samt skiftende utstillinger. KODE 2: Skiftende utstillinger og samtidskunstavdeling.

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3

FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3 FORMIDLINGSTILBUD Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3 KODE 2 KODE 1 Foto: Dag Fosse Velkommen til KODE Museet ønsker å gi elevene gode kunstopplevelser, rom for undring, nytenkning og kreativ utfoldelse.

Detaljer

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

Program Den Kulturelle Skolesekken 2010/2011

Program Den Kulturelle Skolesekken 2010/2011 Program Den Kulturelle Skolesekken 2010/2011 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning

Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street. Lærerveiledning Sverre Koren Bjertnæs: Back on Boogie Street Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2010 Innhold I. Sverre Koren Bjertnæs Innledning... 3 Sverre Koren Bjertnæs kunstnerskap... 5 Bjertnæs og samtiden...

Detaljer

Collaborism KUNST PÅ VANDRING. Under ledelse av Espen Henningsen, Jan Skomakerstuen, Sindre Wam, Stay One.

Collaborism KUNST PÅ VANDRING. Under ledelse av Espen Henningsen, Jan Skomakerstuen, Sindre Wam, Stay One. Collaborism Under ledelse av Espen Henningsen, Jan Skomakerstuen, Sindre Wam, Stay One. Espen Med bidrag Henningsen, fra billedkunstnerne Henrik Jan Mojord, Skomakerstuen, Sindre Wam, Ruben Aas Arvesen,

Detaljer

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN

KRÅKAMÅL. ark: 41. Oslo kommune FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN FOR ELEVER PÅ 1., 3. OG 4. TRINN KRÅKAMÅL Bli med inn i vikingenes verden, møt dronning Åslaug og hør hennes dramatiske livshistorie! Tone Holte forteller, synger og levendegjør Sigurd Fåvnesbanes datter,

Detaljer

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Navn: Heidi-Antonella Moreno HVORDAN KAN DE ELDSTE BARNAS MØTER MED KUNST I BARNEHAGEN OG I DET OFFENTLIGE ROM BIDRA TIL Å ØKE BARNAS KREATIVITET,

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014

KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014 KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014 KAJA LEIJON KIOSHI YAMAMOTO SUSANNE KATHLEN MADER TONE VIGELAND KUNSTSENTRENE I NORGE SAMLINGER OLE SJØLIE MARTHE ELISE STRAMRUD MARINA ABRAMOVIĆ

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN

PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN S k i e n 2 0 0 5-2 0 0 6 www.rottejomfruen.no Foto:Tom Riis Fotomontasje:GSN PROSJEKT ROTTEJOMFRUEN S k i e n 2 0 0 5-2 0 0 6 Et utsmykningsarbeid av billedkunstner Marit Benthe

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene KUNSTforum nr. 1 2009 1. årgang kr 95. christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene Interpress Norge AS ISSN 1891-2591 martin q: Hvorfor velger du

Detaljer

Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet

Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet Lærerveiledning forberedelse til et besøk i Munchmuseet Museet, besøket, for- og etterarbeid, kunstneren Edvard Munch, ordforklaringer og anbefalt litteratur Munch-museet åpnet på Tøyen i Oslo i 1963 100

Detaljer

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015. KODE 2: Skiftende utstillinger

Detaljer

LÆRERVEILEDNING VideoSpace 03.11-31.12.11

LÆRERVEILEDNING VideoSpace 03.11-31.12.11 LÆRERVEILEDNING VideoSpace 03.11-31.12.11 KJÆRE LÆRER! Det er med både glede og vemod Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i høst inviterer til den siste utstillingen i nåværende lokaler. Utstillingen

Detaljer

2 Bærum Kunstforening UTSTILLING. Foto: Tor Nestande Foto: Tor Nestande

2 Bærum Kunstforening UTSTILLING. Foto: Tor Nestande Foto: Tor Nestande PROGRAM januar august 2013 2 Bærum Kunstforening Utstillingsprogram 2013 VÅR 3 Vårens arrangementer Peter Esdaile malerihappening i Bærum Kunstforening lørdag 12. januar 01 5. JANUAR 27. januar Peter Esdaile

Detaljer

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer