En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill."

Transkript

1 En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill. Ingår i: samla.raa.se

2 Korta meddelanden 63 tida undersökningar kommer att fördjupa bilden av och närmare belysa betydelsen hos Husby i Angeln. Tack till Michael Müller-Wille för hjälpsamma på - pekanden. Referenser Berglund, A., Långt före Olof Skötkonung. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Brink, S., Political and Social Structures in Early Scandinavia. Tor. Journal of Archaeology 28. Uppsala Nordens husabyar unga eller gamla?. Fug - lestvedt, I. et al. (red.). Et hus med mange rom. Venne - bok til Bjørn Myhre på 60-årsdagen. Stavanger. Ekman, T., Item Husaby in Niericia. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Gebühr, M., Husby. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Band 15. Berlin/New York. Hald, K., Sydslesvigs Stednavne Bind 7 Nordangel og Flensborg. Köpenhamn. Hinz, H., Stabkirchen im Landesteil Schleswig. Offa 38. Neumünster. Klauder, P., Die Husbyharde in ältester Zeit. Jahrbuch des Angler Heimatvereins 3. Kappeln. Laur, W., Historisches Ortsnamenlexikon von Schles - wig-holstein. Neumünster. Pettersson, J., Husabyarna en kritisk forsk - nings- översikt. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Vikstrand, P., Gudarnas platser förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 17. Uppsala Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundets i Uppsala årsbok Uppsala. Westerdahl, C., & Stylegar, F-A., Husebyene i Norden. Viking 67. Oslo. Wiechmann, R., Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein. Neumünster. Thorsten Lemm Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf DE Schleswig Tyskland En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Av og til gjør man arkeologiske oppdagelser på de merkeligste steder. Høsten 2009 besøkte jeg en bekjent i Mandal, og han ville vise meg en bøtte med gjenstander som lå i kjelleren. Alt sammen var plukket opp fra en åker gjennom mange år. Blant brynestumper, en del boplassflint, et ødelagt spinnehjul eller to, en støpeform av kleber til en sølje e.l. (muligens fra senmiddelalderen) og et par bakstehellefragmenter (Sv. stenhäll för bakning av flatbröd) lå et lite stykke grønn bergart som fenget min interesse (fig. 1). Jeg visste at jeg hadde sett noe som lignet tidligere, og det demret for meg at vi stod overfor et funn utenom det vanlige. Og, ganske riktig: det vesle steinstykket er en del av en slipt plate av grønn porfyr, av den typen som vanligvis tolkes som sepulkralsteiner eller reisealtere (altare portatile) fra tidlig middel - alder. Stykket fra bøtten gjør at vi nå kjenner en liten håndfull av disse gjenstandene fra arkeo - logiske kontekster i Norge. Heldigvis kjenner vi funnstedet, sånn omtrentlig. Funnene i bøtten ble plukket opp over mange år av lokalhistorikeren Haakon Skjævesland ( ). Gjenstandene er funnet på gården hans på Skjævesland i Øyslebø i nåværende Marnardal kommune i Vest-Agder. De øvrige gjenstandene utgjør en fin samling med funn, men ikke vesentlig annerledes enn det man kunne ha plukket opp over like mange år på de fleste gårder med tunkontinuitet tilbake til forhistorisk tid.

3 64 Korta meddelanden Fig. 1. Sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø. Fotograf Egil Strømme, Vest-Agder fylkeskommune. Tile from a portable altar. Paralleller Det lille stykket av grønn bergart er som nevnt et fragment av en slipt plate. Stykket er ca. 2,5 x 2 x 0,5 cm stort. Foruten over- og undersidene av platen er den ene smalsiden slipt. Som ofte er tilfellet med gjenstander av denne typen, kan overog undersidene virke polert, men den blanke overflaten er trolig et resultat av at man har brukt et sagende redskap for å fremstille platen (Lynn 1984, s. 19). Bergarten er grønn porfyr av en type som bare finnes i Hellas, der den i oldtiden ble brutt i Lakonia nær Sparta på Peloponnes. Det reisealter vårt stykke har vært en del av tilhører imidlertid en senere tidsepoke. Det er bare funnet spredte eksemplarer av disse grønne porfyrplatene i Norge tidligere, og ikke så mange i Norden for øvrig heller. Sten Tesch (2007) viser til to norske funn fra Lom kirke og Bergen, og jeg kan bare føye ett øvrig funn til hans liste, nemlig en stein funnet under en arkeologisk undersøkelse i Nore gamle kirke i Buskerud. De fleste skandinaviske funnene er gjort i middelalderbyer som Sigtuna (7 eks.), Roskilde (2), Schleswig (4) og Hedeby (2; Tesch 2007). Det hittil siste funnet som ble gjort av et stykke tilsvarende det fra Skjævesland kom i 2007 og lå i en mannsgrav fra 1100-årene ved Varnhem i Västergötland. Reisealtere forekom alt i tidlig kristen tid, men det er få opplysninger om slike før ca år I den første tiden var altare portatile vanligvis av tre; det ble først stilt krav om at man skulle benytte stein i et sakramentarium i det 8. århundre, og kravet ble deretter nedfelt i Hinkmar av Reims kapitler i 850-årene (Braun 1924, s. 420 f). Hensikten med slike flyttbare altere var at man kunne gjennomføre kirkelige handlinger nær sagt hvor som helst. I middelalderen skulle jo messen synges ved et innviet alter, og alteret skulle være av stein. For å løse problemet med at prester skulle holde messe andre steder enn i kirken, innviet biskopen altså en slik steinplate nedfelt i et trestykke. Når man la reisealteret på et høyst ordinært bord, f. eks. i et bolighus, kunne dette bordet benyttes til alter. Det betydde at man kunne holde messer f.eks. hjemme hos folk, og enkelte forskere har derfor tenkt seg at slike altere først og fremst hører hjemme i den tidligste kristne tiden, d.v.s. før kirke byggingen tok til for alvor. Reisealtere av den typen som steinen fra Skjævesland har inngått i besto av en ganske liten, polert plate av porfyr eller annen bergart i en innfatning av tre. Flere av de bevarte altersteinene av denne typen er svært små, nærmest bare fragmenter. Skjæveslandsteinen kan derfor ha vært innfattet i en treramme i den form den nå foreligger, jfr reisealteret fra Hedared stavkirke, der et fragment av en sepulkralstein ser ut til å være benyttet (Tesch 2007, fig. 4; se også Gustafsson 2008). To slags funnkontekster dominerer hva porfyrplatene angår: kirker og byer. Slik er bildet når det gjelder Skandinavia, og slik er bildet når vi trekker inn et større nordvesteuropeisk materiale. Således er byer som Dorestad og Dublin representert, og av totalt 12 funn fra Irland er 7 funnet ved utgravninger i Dublins middelalderske bylag, mens de øvrige 5 er fra kirkelige kontekster (Lynn 1984). Også i Skottland er det kirkelige kontekster som dominerer (ibid.). Mange av funnene er vanskelig å datere nærmere. Funnene fra Hedeby regnes for å tilhøre 800-årene, og det samme gjør et funn fra Brough of Birsay på

4 Korta meddelanden 65 Orknøyene. Brorparten av de øvrige daterbare funnene er fra og 1100-årene, således de fra Sigtuna og Dublin. Spolia Den middelalderske bruken av porfyr fra Lakonia som sepulkralsteiner er et eksempel på periodens utstrakte gjenbruk av romerske materialer, såkalte spolia (Esch 2005). Ikke minst var det gulvog veggfliser, søyler og andre bygningsmaterialer av porfyr som var ettertraktet. I Romerriket symboliserte porfyr høy prestisje og keiser lig status, og palasser og andre bygninger ble ut styrt med detaljer av porfyr. Flere keisere ble dessuten grav - lagt i sarkofager av porfyr. Råmaterialet kom fra ulike deler av imperiet svart og rød porfyr sær - lig fra Mons Porphyrites i det nå værende Egypt, grønn porfyr altså fra Lakonia. Grønnfargen be - skrives av Plinius som»mer strå lende enn hos noen annen stein» (Porter 1907, s. 90). Den grønne porfyren gikk under flere navn, blant annet porfido verde antico og serpentino verde antico. Sistnevnte navn viser til at man har lignet det karakteristiske mønsteret med lysere grønne eller gule krystaller på mørkere bakgrunn med et slangeskinn. Gjenbruk av monumenter av porfyr og andre steinsorter foregikk alt i senantikken. Bruddet i Lakonia ble forlatt før slutten av 400-årene e.kr. (Lynn 1984, s. 19). I Bysants kjente man porfyr bare som»romersk stein», og vi vet at f.eks. Justinian fikk søyler av denne»romerske steinen» i gave i forbindelse med byggingen av Hagia Sofia. Søylene var hentet fra et tempel Aurelian hadde etablert til Sol invictus i Roma i 271 (King 1867, s. 273). Senere hører vi om at Karl den store henter søyler av den sjeldne svarte porfyren fra Ra - venna til sitt palass i Aachen, og at Offa av Mercia ønsket seg det samme (Peacock 1997, s. 712). Videre ble keiser Ottos palass i Magdeburg ut - styrt med spolia fra Ravenna, og det samme ble Vratislav den førstes i Praha (op. cit., s. 713). Antikk porfyr ble likeledes benyttet i Westminster Abbey i 1200-årene (Foster 1991). En del spolia fikk en langt mer prosaisk anvendelse enn dette: marmor kunne brennes til kalk og brukes til mørtel, mens mindre porfyrstykker i middel - alderen på grunn av sin hardhet ble anbefalt benyttet som underlag når man skulle male pigment til bruk i illuminerte manuskripter eller glass i forbindelse med emaljering (Thompson 1956; Hawthorne & Smith 1963, s. 59 ff). Når det gjelder den grønne porfyren som sepul ralsteinene ofte består av er det vanlig å knytte den til den romerske provinshovedstaden Colonia Agrippina, det nåværende Köln (f.eks. Tesch 2007). Det er ingen tvil om at vi i sepulk - ralsteinene har å gjøre med spolia, og nettopp i Köln har man påvist et verksted for produksjon av slike porfyrplater (ibid., jfr Bracker 1975). I middelalderen lå Köln på pilgrimsruten mellom Norden og valfartsmål i Sør-Europa og Det hellige land, og var dessuten selv et viktig mål for pilgrimer (f.eks. Leiðarvísir; Profectio Danorum in Hierosolymam). Når så vidt mange sepulkralstei - ner av denne typen er fremkommet i det nordvestlige Europa, kan det skyldes denne trafikken. C.J. Lynn foreslår at funnene fra Irland kan være spor etter hjemvendte pilegrimer. Hun viser blant annet til en William Wey, som samlet hellige steiner da han var på pilegrimsferd. Da han trakk seg tilbake til Wiltshire midt på 1400-tallet, hadde han»a ston of the Mounte of Calvery, a stone of sepulkyr, a stone of the hyl of Tabor. A stone of the pyler that ovre Lord was stowrchyd too [Sv. pryglad vid]. A stone of the plase whet the crosse was hyd and fvnde. A stone of the holy cave of Bethleem» (Lynn 1984, s. 27). Lynn ser for seg at det samme kan ha vært vanlig også tidligere i middelalderen, og at mange av steinene kan være kommet til Nordvest-Europa med pilegrimer, som souvenirer. Det skal nevnes at det under en utgravning på Jernløsegård på Sjælland i årene både ble funnet en alterstein av grønn porfyr og et pilegrimsmerke fra 1200-tallets Roma (Liebgott 1980). Det finnes flere eksempler i de skriftlige kildene på at steinene i reisealterene ble valgt på grunn av sin spesielle opprinnelse. Abbed Bene - dikt av Peterborough (d. 1193) hadde to reisealtere som var tilvirket av den gulvplaten som den hellige Thomas Becket hadde ligget på da han ble myrdet, og ett av en stein fra Marias grav (Braun 1924, s. 431). Reisealtere og sepulkralsteiner kunne også tilvirkes av andre steinmaterialer enn grønn por - fyr, og i inventarlister fra middelalderen ser det ut til at det er andre materialer som dominerer

5 66 Korta meddelanden (Braun 1924, s. 430 ff). Men porfido verde antico dominerer stort dersom vi ser på de reisealtere som er bevart, og ikke minst de som er fremkommet gjennom arkeologiske undersøkelser (Braun 1924, s. 431; Bracker- Wester 1979, s. 124). Det er ikke innlysende hvorfor det er slik, for i de opp - rinnelige, romerske kontekstene er grønn og rød porfyr like hyppig til stede. En mulig årsak ligger kan hende i at det stort sett er tale om områder som lå utenfor Limes, og som ikke hadde tilgang på romerske ruiner i sitt hjemmeområde, og at man derfor har vært henvist til spolia-import i middelalderen, og muligens har vært avhengig av et lite antall kilder. I det minste for de britiske øyers del har det vært foreslått at handels- og håndverksmiljøer i Dublin kan ha spilt en viktig rolle i spredningen av sepulkralsteiner av denne typen og andre religiøse artefakter i tidlig middel - alder (Warren 1976). Funnstedet Hva så med funnstedet for den nye steinen? Vi vet ikke annet enn at steinen er funnet på Skjæ - vesland i Øyslebø. Det er åpenbart at fragmentet må regnes som et løsfunn, og Haakon Skjævesland har trolig plukket opp steinen på åkeren på gården. Han hadde god kontakt med daværende Universitetets oldsaksamling i Oslo, og i den re - la tivt rikholdige korrespondansen mellom Skjæ - vesland og museet nevnes verken porfyrstykket eller de andre løsfunne gjenstandene som nå ligger i bøtten. Forklaringen må være at det er tale om tilfeldige funn som er samlet inn over lang tid, og at ingen av dem ved første øyekast fremstår som særlig bemerkelsesverdige. Det er sann - synlig at en eventuell konsentrasjon av gjenstandsfunn eller funnkontekster som gravhauger eller ruiner/tufter ville ha satt spor i korrespondansen eller arkivmaterialet for øvrig. Funnkonteksten for steinen fra Skjævesland er trolig en annen enn den som er vanlig for til - svarende gjenstander. Det er ikke kjent at det skal ha vært noen kirke på gården. Skjævesland er na - bo gård til middelalderens sognekirkested, Øys - lebø, som imidlertid ligger på motsatt side av Mandalselva. Presten bodde også på Øyslebø. I arkeologisk sammenheng er Skjævesland et relativt ubeskrevet blad. Haakon Skjævesland nev - ner imidlertid to mannsgraver fra vikingtid som kom for dagen på gården omkring 1895, uten at noen av funnene havnet i museet. Notatet (i topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo) er datert november 1955, men Skjævesland viser til at finneren fortalte ham om de to gravene i august 1910, og at han straks skrev ned opp lys - ningene. Det er ingen grunn til å tvile på denne informasjonen. I den ene gravhaugen lå en mannsgrav med sverd, ringspenne, pilspiss, kniv og bry - ne, i den andre en sjelden ryttergrav med blant annet fullt våpenutstyr, stigbøyler og annet hesteutstyr. Dette er den eneste ryttergraven vi har kjennskap til i Vest-Agder, og den eneste mellom Arendal og Jæren (ikke oppført i Braathen 1989). Skjævesland var ellers en fornem nok gård i middelalderen. Den var med sine 16 huder i landskyld trolig den største navnegården i hele Mandalen og bestod av minst fire skattegårder i senmiddelalderen. Dessuten lå det et rikt laksefiskeri til gården, og dette var særskilt skyldsatt. Etter Haakon Skjævesland var fisket like høyt skyldsatt som gården ellers. Det meste av gården var bondegods omkring 1600, men kronen og i noen grad sognekirken hadde store eierparter i Skjævesland (Sveinall 1976). Hvordan det vesle fragmentet av grønn por - fyr havnet på Skjævesland gir ikke kildene noe svar på. Tolkningen Sten Tesch har gitt for Sigtunas del, altså at gudsdyrkelsen foregikk i private hjem ved hjelp av reisealtere i den første kristne tiden, kan selvsagt også ha gyldighet for landsbygda. Eller kan det tross alt være en sammenheng med kirken på nabogården Øyslebø? En tredje mulighet kan tenkes, nemlig en i tråd med Lynns forslag om at porfyrplatene kom til Nordvest-Europa med pilegrimer. Referanser Bracker, J., Porphyrrotae am Decumanus der CCAA und in den Kölner Bischofskirche des 4. und 9. Jahrhunderts. Kölner Domblatt 40. Köln. Bracker-Wester, U., Porphyr aus Kölner Boden. Monumenta Annonis. Köln und Siegburg Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Köln. Braun, J., Der christliche Altar in seiner Geschichte und Entwicklung, Band 1. München. Braathen, H., Ryttergraver. Politiske strukturer i eld - re rikssamlingstid. Universitetets oldsaksamling va - ria 19. Oslo. Esch, A., Wiederverwendung von Antike im Mittel -

6 Korta meddelanden 67 alter. Die Sicht des Archäologen und die Sicht des Historikers. Berlin. Foster, R., Patterns of Thought. Hidden Meaning of the Great Pavement of Westminster Abbey. London. Gustafsson, N.B., A Sacred Stone from Björkö s Black Earth: On the Benefits of a Second Examination. Viking and Medieval Scandinavia 4. Turnhout. Hawthorne, J.G. & Smith, C.S., On Diverse Arts. The Treatise of Theophilus. Chicago. King, C.W., The Natural History of Gems or Decorative Stones. London. Leiðarvísir: Til Romaborg og Jorsal. Reiseguide frå talet av abbed Nikolás Bergsson. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders småskriftserie nr 20. Trondheim Liebgott, N.K., Jernløsegård. En middelalderlig gårdtomt i Sønder Jernløse, Holbæk amt. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie København. Lynn, C.J., Some Fragmens of Exotic Porphyry Found in Ireland. Journal of Irish Archaeology 11. Dublin. Peacock, D.P.S., Charlemagne s Black Stones. The Reuse of Roman Columns in Early Medieval Europe. Antiquity 71. London. Porter, M.W., What Rome was Built With. A De - scription of the Stones Employed in Ancient Times for its Building and Decoration. London. Profectio Danorum in Hierosolymam: Historien om danenes ferd til Jerusalem. Oslo Sveinall, P., Øyslebø. Gard og ætt, band 2. Mandal. Tesch, S., Tidigmedeltida sepulkralstenar. Situna Dei. Sigtuna. Thompson, D.V., The Materials and Techniques of Medieval Painting. London. Warner, R.B., Some observations on the context and importation of exotic material in Ireland from the first century B.C. to the second century A.D. Proceedings of the Royal Irish Academy 76. Dublin. Frans-Arne Stylegar Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Serviceboks 517 NO-4605 Kristiansand Norge Bokslut i Kaunas. Fornborgsutgrävningen vid Apuolė publicerad och fynden repatrierade till Litauen I slutet av september 2009 skulle jag egentligen ha deltagit i det årliga Sachsensymposiet, denna gång i Holland. Men plötsligt fick programmet läggas om och färden ställas österut, till Litauen. Något för mig viktigare än symposiet hade skett. En efterlängtad bok hade nämligen just lämnat tryckpressen: den över 70 år försenade publikationen om undersökningen av fornborgen i Apuolė i Kurland. Namnet Apuolė har för litauiska kollegor ungefär samma klang som Birka här hemma, och undersökningen åren skedde som ett litauisk-svenskt samarbetsprojekt. Den 23 september presenterade jag boken vid ett av universitetet i Klaipėda anordnat semina - rium med anledning av den framstående sten - åldersforskaren Algirdas Girininkas sextioårsdag. Som bokens redaktör var jag i högsta grad berörd av saken, och jag ville gärna gripa tillfället i flykten. Efter snabba förhandlingar med Historiska museet i Stockholm blev fynden, som förvarats där sedan 1932, nerpackade. Med min hustru Kristina vid ratten kördes de sedan i vår bil ombord på färjan till Riga och därifrån till Klaipėda för att slutligen vid en högtidlig ceremoni den 25 september återlämnas till sin ägare, armémuseet i Kaunas. Museet bär officiellt det ståtliga namnet»vytautas den stores krigsmuseum». Och boken heter Apuolė. Ausgrabungen und Funde Den är, med understöd från Vitterhets akade mien, utgiven av universitetet i Klaipėda (ISBN ). De minnesgoda och tillräckligt gamla erinrar sig kanske ett meddelande jag skrev 1991 i dessa spalter. Det har titeln»the Archaeology of Apuolė in Lithuania. A Swedish-Lithuanian research project resumed after 60 years». Där presenterades planerna på att en dag publicera resultaten av det svensk-litauiska arkeologiska samarbetsprojekt

To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill.

To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill. To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland : ett svar og flere spørsmål Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2011(106):1, s. [8]-25 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2011_008 Ingår

Detaljer

Blod og vann fra Canterbury

Blod og vann fra Canterbury Blod og vann fra Canterbury Av Arne J. Larsen 1 Blant funnene fra de arkeologiske utgravningene på Bryggen i Bergen er en dekorert ampulle av bly 2. Ampullen har billedfremstillinger som knytter den til

Detaljer

Conversion of Scandinavia

Conversion of Scandinavia 1 19.10.2014 Conversion of Scandinavia Sæbjørg Walaker Nordeide Introduksjon Ifølge Vita Anskarii auctore Rimberta skal det ha vært gjort forsøk på å kristne 1 folk i Skandinavia allerede på 800-tallet,

Detaljer

Keltiske høykors i Norge

Keltiske høykors i Norge Keltiske høykors i Norge Innledning Fra Jæren til Møre har vi over 60 reiste steinkors. Blant disse er det både høykors og kirkegårdskors. Vi har angliske og keltiske steinkors som er helt klare i sin

Detaljer

Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder

Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder Lye i Time på Jæren i Sørvest-Norge et glemt sentralsted fra eldre jernalder 1 BJØRN MYHRE Myhre, Bjørn 2007: Lye in Time at Jæren in Southwest Norway a forgotten Central Place from the Roman and Migration

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein I vesterled på jakt etter norsk kvernstein Øystein J. Jansen og Irene Baug I vikingtid (800-1030) og middelalder (1030-1537) var det nær kontakt mellom folkene i Nord-Atlanteren og Vest-Norge. Island,

Detaljer

Apokalypse i Sauherad kirke

Apokalypse i Sauherad kirke Apokalypse i Sauherad kirke Altertavlen og korbueveggen Torbjørg Holtestaul Masteroppgave i kunsthistorie ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Veileder professor Lena Liepe

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

Den urbane underskog

Den urbane underskog Den urbane underskog Den urbane underskog Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid Jan Brendalsmo, Finn-Einar Eliassen & Terje Gansum (red.). ISBN 978-82-7099-520-2

Detaljer

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Tidsskrift for norrøn arkeologi Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Redaksjon: SVERRE MARSTRANDER- ARNE SKJØLSVOLD Til representantskapet er trykt 150 nummererte eksemplarer hvorav dette

Detaljer

Presteliv og avlatshandel voksseglet i kvinnegraven. «Døden eller Grønlands vestkyst» Gåtefulle GYL, n y t t f r a f o r t i d e n

Presteliv og avlatshandel voksseglet i kvinnegraven. «Døden eller Grønlands vestkyst» Gåtefulle GYL, n y t t f r a f o r t i d e n n y t t f r a f o r t i d e n nr. 1 2007 22. årgang hefte 43 ISSN 0801-5376 Kr. 60,- Presteliv og avlatshandel voksseglet i kvinnegraven «Døden eller Grønlands vestkyst» I S S N 0 8 0 1-5 3 7 6 0 1 Gåtefulle

Detaljer

Norsk institutt for kulturminneforskning. Kors og krusifiks. Tre utsnitt av deres historie. A. Jan Brendalsmo Tine Frøysaker Jørgen H.

Norsk institutt for kulturminneforskning. Kors og krusifiks. Tre utsnitt av deres historie. A. Jan Brendalsmo Tine Frøysaker Jørgen H. Norsk institutt for kulturminneforskning Kors og krusifiks Tre utsnitt av deres historie A. Jan Brendalsmo Tine Frøysaker Jørgen H. Jensenius Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert

Detaljer

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Vibeke Roggen er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Oslo. Hun har erfaring som lærebokforfatter og arbeider for å styrke de klassiske fagene i norsk skole. Hun har skrevet bøker om et latinsk

Detaljer

PILEGRIMSSPOR PILEGRIMSSPOR. Skoletilbud i. bli med på ferden HELLIGE REISER I FORTID OG NÅTID HISTORISK MUSEUM. Relikvienes hemmelighet side 3

PILEGRIMSSPOR PILEGRIMSSPOR. Skoletilbud i. bli med på ferden HELLIGE REISER I FORTID OG NÅTID HISTORISK MUSEUM. Relikvienes hemmelighet side 3 KULTURHISTORISK MUSEUM Kulturhistorisk museum er ett av landets største museer og er et eget fakultet under Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museum omfatter Historisk museum og Vikingskipshuset som

Detaljer

Norske krigsbarns arbeid for rettferdighet arkivenes rolle

Norske krigsbarns arbeid for rettferdighet arkivenes rolle Norske krigsbarns arbeid for rettferdighet arkivenes rolle Av førstearkivar, Kåre Olsen, seksjon for papirdepot og arkivbeskrivelse, Riksarkivet Teksten er en norsk versjon av et engelsk «paper» til en

Detaljer

INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning. av Lyder Marstrander. Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet

INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning. av Lyder Marstrander. Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet INNTRØNDELAG I ROMERTID Gravfunn og bosetning av Lyder Marstrander Universitetet i Trondheim Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab Museet ABSTRACT Age. Marstrander, Lyder. 1983. Gunneria 43: 1-230' Inn-Trøndelag

Detaljer

Heftet Ringerike 2005

Heftet Ringerike 2005 Heftet Ringerike 2005 (hefte nr. 77) Utgitt av Ringerike Historielag Ringerike Ungdomslag Stiftelsen Ringerikes Museum Redaktør: Bjørn Geirr Harsson Redaksjonssekretær: Kristoffer J. Kristiansen Forretningsfører:

Detaljer

Oslo havn i middelalderen

Oslo havn i middelalderen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU strategisk instituttprogram 1996-2001 Norske middelalderbyer Oslo havn i middelalderen Petter B. Molaug Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU

Detaljer

GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV

GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV Stavanger Museum / Årbok, Årg. 79(1969), s. 57-76 GRAV I BÅT ELLER BÅT I GRAV AV JENNY-RITA NÆSS Det er vel knapt noen av begravelsesformene i jernalderen som har talt mer til fantasien enn de store skipsgraver

Detaljer

Faglig refleksjon på veg mot 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030.

Faglig refleksjon på veg mot 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030. Rolf Grankvist Faglig refleksjon på veg mot 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030. A) Generelt om Stiklestad som nasjonalt senter politisk og religiøst. Det er svært viktig å få fram ved 1000-årsmarkering

Detaljer

Med vevsverd og stekepanne. Tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder.

Med vevsverd og stekepanne. Tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder. Med vevsverd og stekepanne. Tekstilredskaper og kjøkkenredskaper i vestnorske mannsgraver fra yngre jernalder. Anders M. Rabben Hovedfagsoppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen Vår 2002 FORORD Først

Detaljer

Nye tanker om Skjoldehamnfunnet

Nye tanker om Skjoldehamnfunnet Nye tanker om Skjoldehamnfunnet Dan Halvard Løvlid Masteroppgave i arkeologi Institutt for AHKR Universitetet i Bergen Høsten 2009 2 Forord Når jeg nå avslutter dette prosjektet som har fulgt meg tett

Detaljer

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid Steinvikholm slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid Sæbjørg Walaker Nordeide NIKU Temahefte 23 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

PERLEHISTORIER- REISER GJENNOM TID OG STED INGUNN DAHLSENG HÅKONSEN

PERLEHISTORIER- REISER GJENNOM TID OG STED INGUNN DAHLSENG HÅKONSEN PERLEHISTORIER- REISER GJENNOM TID OG STED INGUNN DAHLSENG HÅKONSEN Mastergradsoppgave i Arkeologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Norsk institutt for kulturminneforskning Alterskapet i Grip stavkirke Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Konservering 2001-2003 Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

EN VURDERING AV HORREAENES FUNKSJON

EN VURDERING AV HORREAENES FUNKSJON EN VURDERING AV HORREAENES FUNKSJON En arkeologisk analyse fra havnebyene Ostia og Portus Monica Løfsgaard Valle Masteroppgave i arkeologi Våren 2015 UNIVERSITY OF BERGEN Department of Archaeology, History,

Detaljer