En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill."

Transkript

1 En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Stylegar, Frans-Arne Fornvännen 2010(105):1, s. [63]-67 : ill. Ingår i: samla.raa.se

2 Korta meddelanden 63 tida undersökningar kommer att fördjupa bilden av och närmare belysa betydelsen hos Husby i Angeln. Tack till Michael Müller-Wille för hjälpsamma på - pekanden. Referenser Berglund, A., Långt före Olof Skötkonung. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Brink, S., Political and Social Structures in Early Scandinavia. Tor. Journal of Archaeology 28. Uppsala Nordens husabyar unga eller gamla?. Fug - lestvedt, I. et al. (red.). Et hus med mange rom. Venne - bok til Bjørn Myhre på 60-årsdagen. Stavanger. Ekman, T., Item Husaby in Niericia. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Gebühr, M., Husby. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Band 15. Berlin/New York. Hald, K., Sydslesvigs Stednavne Bind 7 Nordangel og Flensborg. Köpenhamn. Hinz, H., Stabkirchen im Landesteil Schleswig. Offa 38. Neumünster. Klauder, P., Die Husbyharde in ältester Zeit. Jahrbuch des Angler Heimatvereins 3. Kappeln. Laur, W., Historisches Ortsnamenlexikon von Schles - wig-holstein. Neumünster. Pettersson, J., Husabyarna en kritisk forsk - nings- översikt. Olausson, M. (red.). En bok om Husbyar. Uppsala. Vikstrand, P., Gudarnas platser förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 17. Uppsala Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundets i Uppsala årsbok Uppsala. Westerdahl, C., & Stylegar, F-A., Husebyene i Norden. Viking 67. Oslo. Wiechmann, R., Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein. Neumünster. Thorsten Lemm Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf DE Schleswig Tyskland En ny sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø, Vest-Agder, Norge Av og til gjør man arkeologiske oppdagelser på de merkeligste steder. Høsten 2009 besøkte jeg en bekjent i Mandal, og han ville vise meg en bøtte med gjenstander som lå i kjelleren. Alt sammen var plukket opp fra en åker gjennom mange år. Blant brynestumper, en del boplassflint, et ødelagt spinnehjul eller to, en støpeform av kleber til en sølje e.l. (muligens fra senmiddelalderen) og et par bakstehellefragmenter (Sv. stenhäll för bakning av flatbröd) lå et lite stykke grønn bergart som fenget min interesse (fig. 1). Jeg visste at jeg hadde sett noe som lignet tidligere, og det demret for meg at vi stod overfor et funn utenom det vanlige. Og, ganske riktig: det vesle steinstykket er en del av en slipt plate av grønn porfyr, av den typen som vanligvis tolkes som sepulkralsteiner eller reisealtere (altare portatile) fra tidlig middel - alder. Stykket fra bøtten gjør at vi nå kjenner en liten håndfull av disse gjenstandene fra arkeo - logiske kontekster i Norge. Heldigvis kjenner vi funnstedet, sånn omtrentlig. Funnene i bøtten ble plukket opp over mange år av lokalhistorikeren Haakon Skjævesland ( ). Gjenstandene er funnet på gården hans på Skjævesland i Øyslebø i nåværende Marnardal kommune i Vest-Agder. De øvrige gjenstandene utgjør en fin samling med funn, men ikke vesentlig annerledes enn det man kunne ha plukket opp over like mange år på de fleste gårder med tunkontinuitet tilbake til forhistorisk tid.

3 64 Korta meddelanden Fig. 1. Sepulkralstein fra Skjævesland i Øyslebø. Fotograf Egil Strømme, Vest-Agder fylkeskommune. Tile from a portable altar. Paralleller Det lille stykket av grønn bergart er som nevnt et fragment av en slipt plate. Stykket er ca. 2,5 x 2 x 0,5 cm stort. Foruten over- og undersidene av platen er den ene smalsiden slipt. Som ofte er tilfellet med gjenstander av denne typen, kan overog undersidene virke polert, men den blanke overflaten er trolig et resultat av at man har brukt et sagende redskap for å fremstille platen (Lynn 1984, s. 19). Bergarten er grønn porfyr av en type som bare finnes i Hellas, der den i oldtiden ble brutt i Lakonia nær Sparta på Peloponnes. Det reisealter vårt stykke har vært en del av tilhører imidlertid en senere tidsepoke. Det er bare funnet spredte eksemplarer av disse grønne porfyrplatene i Norge tidligere, og ikke så mange i Norden for øvrig heller. Sten Tesch (2007) viser til to norske funn fra Lom kirke og Bergen, og jeg kan bare føye ett øvrig funn til hans liste, nemlig en stein funnet under en arkeologisk undersøkelse i Nore gamle kirke i Buskerud. De fleste skandinaviske funnene er gjort i middelalderbyer som Sigtuna (7 eks.), Roskilde (2), Schleswig (4) og Hedeby (2; Tesch 2007). Det hittil siste funnet som ble gjort av et stykke tilsvarende det fra Skjævesland kom i 2007 og lå i en mannsgrav fra 1100-årene ved Varnhem i Västergötland. Reisealtere forekom alt i tidlig kristen tid, men det er få opplysninger om slike før ca år I den første tiden var altare portatile vanligvis av tre; det ble først stilt krav om at man skulle benytte stein i et sakramentarium i det 8. århundre, og kravet ble deretter nedfelt i Hinkmar av Reims kapitler i 850-årene (Braun 1924, s. 420 f). Hensikten med slike flyttbare altere var at man kunne gjennomføre kirkelige handlinger nær sagt hvor som helst. I middelalderen skulle jo messen synges ved et innviet alter, og alteret skulle være av stein. For å løse problemet med at prester skulle holde messe andre steder enn i kirken, innviet biskopen altså en slik steinplate nedfelt i et trestykke. Når man la reisealteret på et høyst ordinært bord, f. eks. i et bolighus, kunne dette bordet benyttes til alter. Det betydde at man kunne holde messer f.eks. hjemme hos folk, og enkelte forskere har derfor tenkt seg at slike altere først og fremst hører hjemme i den tidligste kristne tiden, d.v.s. før kirke byggingen tok til for alvor. Reisealtere av den typen som steinen fra Skjævesland har inngått i besto av en ganske liten, polert plate av porfyr eller annen bergart i en innfatning av tre. Flere av de bevarte altersteinene av denne typen er svært små, nærmest bare fragmenter. Skjæveslandsteinen kan derfor ha vært innfattet i en treramme i den form den nå foreligger, jfr reisealteret fra Hedared stavkirke, der et fragment av en sepulkralstein ser ut til å være benyttet (Tesch 2007, fig. 4; se også Gustafsson 2008). To slags funnkontekster dominerer hva porfyrplatene angår: kirker og byer. Slik er bildet når det gjelder Skandinavia, og slik er bildet når vi trekker inn et større nordvesteuropeisk materiale. Således er byer som Dorestad og Dublin representert, og av totalt 12 funn fra Irland er 7 funnet ved utgravninger i Dublins middelalderske bylag, mens de øvrige 5 er fra kirkelige kontekster (Lynn 1984). Også i Skottland er det kirkelige kontekster som dominerer (ibid.). Mange av funnene er vanskelig å datere nærmere. Funnene fra Hedeby regnes for å tilhøre 800-årene, og det samme gjør et funn fra Brough of Birsay på

4 Korta meddelanden 65 Orknøyene. Brorparten av de øvrige daterbare funnene er fra og 1100-årene, således de fra Sigtuna og Dublin. Spolia Den middelalderske bruken av porfyr fra Lakonia som sepulkralsteiner er et eksempel på periodens utstrakte gjenbruk av romerske materialer, såkalte spolia (Esch 2005). Ikke minst var det gulvog veggfliser, søyler og andre bygningsmaterialer av porfyr som var ettertraktet. I Romerriket symboliserte porfyr høy prestisje og keiser lig status, og palasser og andre bygninger ble ut styrt med detaljer av porfyr. Flere keisere ble dessuten grav - lagt i sarkofager av porfyr. Råmaterialet kom fra ulike deler av imperiet svart og rød porfyr sær - lig fra Mons Porphyrites i det nå værende Egypt, grønn porfyr altså fra Lakonia. Grønnfargen be - skrives av Plinius som»mer strå lende enn hos noen annen stein» (Porter 1907, s. 90). Den grønne porfyren gikk under flere navn, blant annet porfido verde antico og serpentino verde antico. Sistnevnte navn viser til at man har lignet det karakteristiske mønsteret med lysere grønne eller gule krystaller på mørkere bakgrunn med et slangeskinn. Gjenbruk av monumenter av porfyr og andre steinsorter foregikk alt i senantikken. Bruddet i Lakonia ble forlatt før slutten av 400-årene e.kr. (Lynn 1984, s. 19). I Bysants kjente man porfyr bare som»romersk stein», og vi vet at f.eks. Justinian fikk søyler av denne»romerske steinen» i gave i forbindelse med byggingen av Hagia Sofia. Søylene var hentet fra et tempel Aurelian hadde etablert til Sol invictus i Roma i 271 (King 1867, s. 273). Senere hører vi om at Karl den store henter søyler av den sjeldne svarte porfyren fra Ra - venna til sitt palass i Aachen, og at Offa av Mercia ønsket seg det samme (Peacock 1997, s. 712). Videre ble keiser Ottos palass i Magdeburg ut - styrt med spolia fra Ravenna, og det samme ble Vratislav den førstes i Praha (op. cit., s. 713). Antikk porfyr ble likeledes benyttet i Westminster Abbey i 1200-årene (Foster 1991). En del spolia fikk en langt mer prosaisk anvendelse enn dette: marmor kunne brennes til kalk og brukes til mørtel, mens mindre porfyrstykker i middel - alderen på grunn av sin hardhet ble anbefalt benyttet som underlag når man skulle male pigment til bruk i illuminerte manuskripter eller glass i forbindelse med emaljering (Thompson 1956; Hawthorne & Smith 1963, s. 59 ff). Når det gjelder den grønne porfyren som sepul ralsteinene ofte består av er det vanlig å knytte den til den romerske provinshovedstaden Colonia Agrippina, det nåværende Köln (f.eks. Tesch 2007). Det er ingen tvil om at vi i sepulk - ralsteinene har å gjøre med spolia, og nettopp i Köln har man påvist et verksted for produksjon av slike porfyrplater (ibid., jfr Bracker 1975). I middelalderen lå Köln på pilgrimsruten mellom Norden og valfartsmål i Sør-Europa og Det hellige land, og var dessuten selv et viktig mål for pilgrimer (f.eks. Leiðarvísir; Profectio Danorum in Hierosolymam). Når så vidt mange sepulkralstei - ner av denne typen er fremkommet i det nordvestlige Europa, kan det skyldes denne trafikken. C.J. Lynn foreslår at funnene fra Irland kan være spor etter hjemvendte pilegrimer. Hun viser blant annet til en William Wey, som samlet hellige steiner da han var på pilegrimsferd. Da han trakk seg tilbake til Wiltshire midt på 1400-tallet, hadde han»a ston of the Mounte of Calvery, a stone of sepulkyr, a stone of the hyl of Tabor. A stone of the pyler that ovre Lord was stowrchyd too [Sv. pryglad vid]. A stone of the plase whet the crosse was hyd and fvnde. A stone of the holy cave of Bethleem» (Lynn 1984, s. 27). Lynn ser for seg at det samme kan ha vært vanlig også tidligere i middelalderen, og at mange av steinene kan være kommet til Nordvest-Europa med pilegrimer, som souvenirer. Det skal nevnes at det under en utgravning på Jernløsegård på Sjælland i årene både ble funnet en alterstein av grønn porfyr og et pilegrimsmerke fra 1200-tallets Roma (Liebgott 1980). Det finnes flere eksempler i de skriftlige kildene på at steinene i reisealterene ble valgt på grunn av sin spesielle opprinnelse. Abbed Bene - dikt av Peterborough (d. 1193) hadde to reisealtere som var tilvirket av den gulvplaten som den hellige Thomas Becket hadde ligget på da han ble myrdet, og ett av en stein fra Marias grav (Braun 1924, s. 431). Reisealtere og sepulkralsteiner kunne også tilvirkes av andre steinmaterialer enn grønn por - fyr, og i inventarlister fra middelalderen ser det ut til at det er andre materialer som dominerer

5 66 Korta meddelanden (Braun 1924, s. 430 ff). Men porfido verde antico dominerer stort dersom vi ser på de reisealtere som er bevart, og ikke minst de som er fremkommet gjennom arkeologiske undersøkelser (Braun 1924, s. 431; Bracker- Wester 1979, s. 124). Det er ikke innlysende hvorfor det er slik, for i de opp - rinnelige, romerske kontekstene er grønn og rød porfyr like hyppig til stede. En mulig årsak ligger kan hende i at det stort sett er tale om områder som lå utenfor Limes, og som ikke hadde tilgang på romerske ruiner i sitt hjemmeområde, og at man derfor har vært henvist til spolia-import i middelalderen, og muligens har vært avhengig av et lite antall kilder. I det minste for de britiske øyers del har det vært foreslått at handels- og håndverksmiljøer i Dublin kan ha spilt en viktig rolle i spredningen av sepulkralsteiner av denne typen og andre religiøse artefakter i tidlig middel - alder (Warren 1976). Funnstedet Hva så med funnstedet for den nye steinen? Vi vet ikke annet enn at steinen er funnet på Skjæ - vesland i Øyslebø. Det er åpenbart at fragmentet må regnes som et løsfunn, og Haakon Skjævesland har trolig plukket opp steinen på åkeren på gården. Han hadde god kontakt med daværende Universitetets oldsaksamling i Oslo, og i den re - la tivt rikholdige korrespondansen mellom Skjæ - vesland og museet nevnes verken porfyrstykket eller de andre løsfunne gjenstandene som nå ligger i bøtten. Forklaringen må være at det er tale om tilfeldige funn som er samlet inn over lang tid, og at ingen av dem ved første øyekast fremstår som særlig bemerkelsesverdige. Det er sann - synlig at en eventuell konsentrasjon av gjenstandsfunn eller funnkontekster som gravhauger eller ruiner/tufter ville ha satt spor i korrespondansen eller arkivmaterialet for øvrig. Funnkonteksten for steinen fra Skjævesland er trolig en annen enn den som er vanlig for til - svarende gjenstander. Det er ikke kjent at det skal ha vært noen kirke på gården. Skjævesland er na - bo gård til middelalderens sognekirkested, Øys - lebø, som imidlertid ligger på motsatt side av Mandalselva. Presten bodde også på Øyslebø. I arkeologisk sammenheng er Skjævesland et relativt ubeskrevet blad. Haakon Skjævesland nev - ner imidlertid to mannsgraver fra vikingtid som kom for dagen på gården omkring 1895, uten at noen av funnene havnet i museet. Notatet (i topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo) er datert november 1955, men Skjævesland viser til at finneren fortalte ham om de to gravene i august 1910, og at han straks skrev ned opp lys - ningene. Det er ingen grunn til å tvile på denne informasjonen. I den ene gravhaugen lå en mannsgrav med sverd, ringspenne, pilspiss, kniv og bry - ne, i den andre en sjelden ryttergrav med blant annet fullt våpenutstyr, stigbøyler og annet hesteutstyr. Dette er den eneste ryttergraven vi har kjennskap til i Vest-Agder, og den eneste mellom Arendal og Jæren (ikke oppført i Braathen 1989). Skjævesland var ellers en fornem nok gård i middelalderen. Den var med sine 16 huder i landskyld trolig den største navnegården i hele Mandalen og bestod av minst fire skattegårder i senmiddelalderen. Dessuten lå det et rikt laksefiskeri til gården, og dette var særskilt skyldsatt. Etter Haakon Skjævesland var fisket like høyt skyldsatt som gården ellers. Det meste av gården var bondegods omkring 1600, men kronen og i noen grad sognekirken hadde store eierparter i Skjævesland (Sveinall 1976). Hvordan det vesle fragmentet av grønn por - fyr havnet på Skjævesland gir ikke kildene noe svar på. Tolkningen Sten Tesch har gitt for Sigtunas del, altså at gudsdyrkelsen foregikk i private hjem ved hjelp av reisealtere i den første kristne tiden, kan selvsagt også ha gyldighet for landsbygda. Eller kan det tross alt være en sammenheng med kirken på nabogården Øyslebø? En tredje mulighet kan tenkes, nemlig en i tråd med Lynns forslag om at porfyrplatene kom til Nordvest-Europa med pilegrimer. Referanser Bracker, J., Porphyrrotae am Decumanus der CCAA und in den Kölner Bischofskirche des 4. und 9. Jahrhunderts. Kölner Domblatt 40. Köln. Bracker-Wester, U., Porphyr aus Kölner Boden. Monumenta Annonis. Köln und Siegburg Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter. Köln. Braun, J., Der christliche Altar in seiner Geschichte und Entwicklung, Band 1. München. Braathen, H., Ryttergraver. Politiske strukturer i eld - re rikssamlingstid. Universitetets oldsaksamling va - ria 19. Oslo. Esch, A., Wiederverwendung von Antike im Mittel -

6 Korta meddelanden 67 alter. Die Sicht des Archäologen und die Sicht des Historikers. Berlin. Foster, R., Patterns of Thought. Hidden Meaning of the Great Pavement of Westminster Abbey. London. Gustafsson, N.B., A Sacred Stone from Björkö s Black Earth: On the Benefits of a Second Examination. Viking and Medieval Scandinavia 4. Turnhout. Hawthorne, J.G. & Smith, C.S., On Diverse Arts. The Treatise of Theophilus. Chicago. King, C.W., The Natural History of Gems or Decorative Stones. London. Leiðarvísir: Til Romaborg og Jorsal. Reiseguide frå talet av abbed Nikolás Bergsson. Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders småskriftserie nr 20. Trondheim Liebgott, N.K., Jernløsegård. En middelalderlig gårdtomt i Sønder Jernløse, Holbæk amt. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie København. Lynn, C.J., Some Fragmens of Exotic Porphyry Found in Ireland. Journal of Irish Archaeology 11. Dublin. Peacock, D.P.S., Charlemagne s Black Stones. The Reuse of Roman Columns in Early Medieval Europe. Antiquity 71. London. Porter, M.W., What Rome was Built With. A De - scription of the Stones Employed in Ancient Times for its Building and Decoration. London. Profectio Danorum in Hierosolymam: Historien om danenes ferd til Jerusalem. Oslo Sveinall, P., Øyslebø. Gard og ætt, band 2. Mandal. Tesch, S., Tidigmedeltida sepulkralstenar. Situna Dei. Sigtuna. Thompson, D.V., The Materials and Techniques of Medieval Painting. London. Warner, R.B., Some observations on the context and importation of exotic material in Ireland from the first century B.C. to the second century A.D. Proceedings of the Royal Irish Academy 76. Dublin. Frans-Arne Stylegar Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Serviceboks 517 NO-4605 Kristiansand Norge Bokslut i Kaunas. Fornborgsutgrävningen vid Apuolė publicerad och fynden repatrierade till Litauen I slutet av september 2009 skulle jag egentligen ha deltagit i det årliga Sachsensymposiet, denna gång i Holland. Men plötsligt fick programmet läggas om och färden ställas österut, till Litauen. Något för mig viktigare än symposiet hade skett. En efterlängtad bok hade nämligen just lämnat tryckpressen: den över 70 år försenade publikationen om undersökningen av fornborgen i Apuolė i Kurland. Namnet Apuolė har för litauiska kollegor ungefär samma klang som Birka här hemma, och undersökningen åren skedde som ett litauisk-svenskt samarbetsprojekt. Den 23 september presenterade jag boken vid ett av universitetet i Klaipėda anordnat semina - rium med anledning av den framstående sten - åldersforskaren Algirdas Girininkas sextioårsdag. Som bokens redaktör var jag i högsta grad berörd av saken, och jag ville gärna gripa tillfället i flykten. Efter snabba förhandlingar med Historiska museet i Stockholm blev fynden, som förvarats där sedan 1932, nerpackade. Med min hustru Kristina vid ratten kördes de sedan i vår bil ombord på färjan till Riga och därifrån till Klaipėda för att slutligen vid en högtidlig ceremoni den 25 september återlämnas till sin ägare, armémuseet i Kaunas. Museet bär officiellt det ståtliga namnet»vytautas den stores krigsmuseum». Och boken heter Apuolė. Ausgrabungen und Funde Den är, med understöd från Vitterhets akade mien, utgiven av universitetet i Klaipėda (ISBN ). De minnesgoda och tillräckligt gamla erinrar sig kanske ett meddelande jag skrev 1991 i dessa spalter. Det har titeln»the Archaeology of Apuolė in Lithuania. A Swedish-Lithuanian research project resumed after 60 years». Där presenterades planerna på att en dag publicera resultaten av det svensk-litauiska arkeologiska samarbetsprojekt

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING ROM ØSTRE GNR..155 BNR.4 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

To ukjente kors i Uvdal stavkirke

To ukjente kors i Uvdal stavkirke p-7o Rapport Bygninger og omgivelser 29/2007 To ukjente kors i Uvdal stavkirke Ola Storstetten nn NIKU - Bygninger og omgivelser - 2007 To ukjente kors i Uvdal stavkirke Som en del av Riksantikvarens stavkirkeprogram

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen

Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Verning av DOLK sine gateverker i Bergen Rapport utarbeidet av Kunstveggen.no: Christian Hundevadt, Fredric W. Madsen & Gard Eiklid Biografi DOLK (DOLK LUNDGREN) er pseudonymet til Norges mest anerkjente

Detaljer

Anmeldelse ved Helge Sørheim

Anmeldelse ved Helge Sørheim 23 23 2010 Jonas Ros: Stad och gård : Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid (OPIA) 45. Uppsala : Instiutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. 2009. 285 s. ill. ISSN 1100-6358,

Detaljer

Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer..

Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer.. Foredrag i Sola historielag, del 3: Blykors med runer.. Detektorfunn fra Øvre Madla, funnet under Rygene Undersøkelsen 2014 av Hans Heinrich Marxen. Hjelpetekst til foil FOM side 21:_ Skifte foil fra Madla

Detaljer

Røyken kommune Spikkestad Nord B4

Røyken kommune Spikkestad Nord B4 KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Spikkestad Nord B4 GBNR.: 6/5 SAKSNR: Oversiktsbilde over planområdet. Spikkestad Gård sees i enden av åkeren. Navn på sak: Spikkestad Nord 6/5 Kommune:

Detaljer

Våpen i tidlig middelalder og høymiddelalder

Våpen i tidlig middelalder og høymiddelalder Våpen i tidlig middelalder og høymiddelalder Generelt er det bevart få våpen fra middelalder i Norge. Den kristne gravskikken uten gravgods er en av hovedårsakene til at det er funnet så få våpen fra middelalder

Detaljer

Det store palasset: Arkitektur og Peristyl- mosaikken. Nina Aldin Thune høstsemesteret 2002

Det store palasset: Arkitektur og Peristyl- mosaikken. Nina Aldin Thune høstsemesteret 2002 Det store palasset: Arkitektur og Peristyl- mosaikken Nina Aldin Thune høstsemesteret 2002 Iden østlige delen av romerriket er lite bevart av mosaikker fra før ikonoklasmen. Men et unntak er det store

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad Gårdsnr./bnr.: 81/2 og 10 Arkivsaksnr.: 201509112-7 Kopi: Ørland kommune, NTN U Vitenskapsmuseet Vedlegg: Kartvedlegg Ved/dato: Ingvild Sjøbakk,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene.

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. Det bor omtrent 120 000 mennesker på Rhodos og halvparten av disse bor i Rhodos by. Lindos er

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Høstprogram 2012 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD BARNAS MIDGARD Onsdag 26. september kl. 19.00 Bjørn «Bamse» Heyerdahl Jakten på Odin Thor Heyerdahl ville skaffe arkeologisk bevis på Snorre Sturlasons

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Kristiansand og Farsund 15. 17. august 2010 Frå Agder naturmuseum og botaniske hage Vertsmuseum for årets samling er Agder naturmuseum

Detaljer

Historien til Saltstraumen

Historien til Saltstraumen 1 Historien til Saltstraumen Forfattere Sjur Aarthun Hodnesdal Tor Wingestad Flåm Martin Storbråten Haakon Andre Pettersen 29/10.2013 2 Problemstilling I forbindelse med research arbeidet rundt Saltstraumen

Detaljer

Den største turistattraksjon i Stavanger-området. Rygerborgen

Den største turistattraksjon i Stavanger-området. Rygerborgen 1. Den største turistattraksjon i Stavanger-området Rygerborgen 20160522 2. Oversikt over Hafrsfjord Ytraberget med Rygerborgen øverst Hafrsfjord år 872. Harald Hårfagre ligger med sine skip (til høyre

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Klæbu bygdemuseum 40 år

Klæbu bygdemuseum 40 år Klæbu bygdemuseum 40 år «her har du museet ditt», sagt på en befaring en gang tidlig på 1970- tallet av Arild Huitfeldt til Ole Svaan. Ole Svaan tok initiativet til at en komite ble satt ned i november

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg Gårdsnr./bnr.: 69/9 Arkivsaksnr.: 201410959-8 Kopi: Forsvarsbygg, Ørland kommune, NTNU Vitenskapsmuseet Vedlegg: utdrag fra dateringsrapport

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Kvilesteinen fra Fosseland

Kvilesteinen fra Fosseland Kvilesteinen fra Fosseland Av Endre Wrånes på oppdrag for Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Ansvarlig for rapporten: Endre Wrånes Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Detaljer

En tredagers fisketur med fantastisk finale

En tredagers fisketur med fantastisk finale En tredagers fisketur med fantastisk finale Turen jeg skal fortelle om har vært planlagt en stund. Undertegnede og en fiskekompis fra Oslo, Pål Kristoffersen (Palkr), hadde satt av helgen 27-29 april allerede

Detaljer

Maria Gripe. Tordivelen flyr i skumringen. Oversatt av Tove Gravem Smestad

Maria Gripe. Tordivelen flyr i skumringen. Oversatt av Tove Gravem Smestad Maria Gripe Tordivelen flyr i skumringen Oversatt av Tove Gravem Smestad Forfatteromtale: Maria Gripe (1923-2007) skrev hovedsakelig barne- og ungdomsbøker. Hun var en produktiv og svært prisbelønnet forfatter,

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att.

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att. Side 1 av 8 Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Dette diktet er åpningen på Vinjes store reiseskildring Ferdaminne

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune KREVTIVETRONDELAG Arkeologisk Kommune: Malvik Rapport Gårdsnavn: Grønberg, Halstad Gårdsnr./bnr.: 48/-, 49/- Ref.: Arkivsaksnr. 200901523-15 Kopi: NTNU Vitenskapsmuseet, Malvik kommune Vedlegg: 1 kart

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden

Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden STTROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 19/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/1415 EST003/824 Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha?

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha? Norsk etnologisk gransking Oktober 1967 Emne nr. 114 TENNER OG TANNVERK Noen av de følgende spørsmål forekom i en annen sammenheng i tidligere emnelister: Overleveringer om barn som er født med tenner

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Kunstskatter i Toledo og Madrid

Kunstskatter i Toledo og Madrid Kunstskatter i Toledo og Madrid Madrid, Spanias og kunstens hovedstad. Her finner du de store museene, med kanskje Europas beste kunstsamlinger. På denne turen skal vi bli bedre kjent med Spanias billedkunst

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold:

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold: Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. Vikingnominasjonen Viking Monuments

Detaljer

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Eier og forvalter. Anne Britt Halvorsen. Arkivansvarlig. Hilde Sofie Frydenberg.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Eier og forvalter. Anne Britt Halvorsen. Arkivansvarlig. Hilde Sofie Frydenberg. Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentary - nominasjonsskjema Referanse 1004131 Innsendt 19.06.2014 10:59:21 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Osebergfunnet - Original

Detaljer

Da arbeidet startet var det dels på den åpne nordre del av stranda synlige rester av tre sikre og en usikker vorr.(fig.4). I den sørlige delen var

Da arbeidet startet var det dels på den åpne nordre del av stranda synlige rester av tre sikre og en usikker vorr.(fig.4). I den sørlige delen var 051582 Innberetning om utgravning og arkeologisk overvåking i Haugasundsvika gnr. 76 bnr 1,Lofthus, Ullensvang,Hordaland. 26.06.94-29.06.94 og 27.09.94-30.09.94 av Arne J.Larsen Haugasundsvika er ei vid

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14 innstikk HJELP til Russland September 2013, årgang 14 Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16 www.helprussia.no Hilsen ved lederen for stiftelsen HJELP

Detaljer

Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning.

Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning. Økonomisk endring i middelalderen? Myntbruk som utrykk for et samfunn i omveltning. Midtseminar for Linn Eikje, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. I Norge kan man se de første anløp til en

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Vil du ha noe ulovlig i stua? Tenk før du kjøper kunst- og kulturgjenstander

Vil du ha noe ulovlig i stua? Tenk før du kjøper kunst- og kulturgjenstander Vil du ha noe ulovlig i stua? Tenk før du kjøper kunst- og kulturgjenstander Dolk i bronse fra Kambodsja 25 x 8,5 x 2 cm. Foto: ICOM Red List Vil du ha noe i stua som det er ulovlig å ta inn i Norge? Ulovlig

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland Vågsalmenning, Bergen kommune, Hordaland Arkeologisk tilsyn ved etablering av vannledning Katharina Lorvik NIKU prosjektnummer/årstall 124/2012 Berørt område Vågsalmenning Gnr/Bnr 166/52 Oppdragets art

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN. STRATEGI - Byplan 2023 Transport, Bolig, Handel- service- og næring, Byrom, Kulturhistorisk stedsanalyse

DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN. STRATEGI - Byplan 2023 Transport, Bolig, Handel- service- og næring, Byrom, Kulturhistorisk stedsanalyse DET FOLKEVENNLIGE SAMFUNN Innledning (5 min.) Stavanger (40 min.) Hanne Navdal Vatnaland, oppvekst og levekår Bente Gunnarshaug, prosjektleder Gunn Jorunn Aasland, dir for kultur og bymiljø Pause (10 min.)

Detaljer

Skolekontakten 2014/2015

Skolekontakten 2014/2015 Skolekontakten 2014/2015 Planlegg besøk på Arkeologisk museum Bestill tidlig så du er sikker på å få plass Gå til kilden og bli vis! Skoletjenesten ved Arkeologisk museum tilbyr opplegg for skoleklasser

Detaljer