SOS 3501 Arbeid og Organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOS 3501 Arbeid og Organisasjon"

Transkript

1 NTNU våren 2006: Forelesningsplan og pensum SOS 3501 Arbeid og Organisasjon Fagansvarlig: Elin Kvande Faglærere: Aksel Tjora, David Morgan, Tid: Sted: DI 172 (idrettsbygget) Undervisningsstart: Tema og tittel: Fleksible arbeidsliv fleksible organisasjoner Innhold Kurset vil ta opp nye perspektiver innen arbeids- og organisasjonsforskning. Vi vil på den ene siden ta utgangspunkt i det som vekselvis er blitt kalt det fleksible arbeidslivet eller det nye arbeidslivet med veksten i service og kunnskapsyrker og globalisering. Det vil bli lagt vekt på endringer i arbeidslivets organisering. Her vil vi presentere den nasjonale og internasjonale diskusjonen om utviklingen av nye tidsregimer og tidskulturer i dagens arbeidsliv. Det vil videre bli fokusert på inkluderende og brutaliserende aspekter, hvordan maktforholdene mellom kjønnene påvirkes og hvilke utfordringer velferdsstaten møter som resultat av denne utviklingen. Den andre hovedlinjen i kurset diskuteres forholdet mellom tradisjonelle strukturbaserte perspektiver og nyere studier med større fokus på kulturelle sider og på faktisk praksis. Her legger vi vekt på hvordan teknologiutvikling i moderne organisasjoner har utfordret tradisjonelle perspektiver. Vi diskuterer derfor perspektiver knyttet til nyere studier og hvordan forskningsmetodiske betraktninger spiller inn for utvikling av disse studiene. Undervisning Kurset vil bli organisert som en kombinasjon av forelesninger og seminarer over utvalgte tema. Vi holder på i fire timer en dag i uken. I tillegg vil vi legge opp til gruppearbeid på utvalgte problemstillinger og tekster i pensum. Pensum Kurset bygger på et fellespensum på ca. 600 sider og et valgfritt pensum på ca 750 sider. Pensum består av bøker og kompendium som kjøpes hos Tapir, samt artikler som kan lastes ned via It s Learning. Semesteroppgave Semesteroppgave skal leveres 12. mai. Nærmere informasjon om denne blir gitt i løpet av kurset. sos våren forelesningsplan og pensum - s 1/7

2 Forelesninger med temaer og pensum Elin Kvande: Introduksjon til sos3501 Aksel Tjora: Klassiske og litt nyere tilnærminger til organisasjonsstudier Casey, Catherine (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage. Kap 3 Clegg, Stewart L. & Hardy, Cynthia Organizations, Organization and Organizing, i Clegg, S.R, Hardy, C. & Nord, W.R. (red.) Handbook of Organization Studies. London: Sage. s Reed, Michael (1996) Organizational Theorizing: a Historically Contested Terrain, i Clegg, S.R, Hardy, C. & Nord, W.R. (red.) Handbook of Organization Studies. London: Sage. s Aksel Tjora: Nyere analyser av organisasjoner Casey, Catherine (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage. Introduction + kap 1, 2 og 4. Clegg, S.R., de Cunha, J.V. og de Cunha, M.P. (2002) Management paradoxes: A relational view, Human Relations, 55(5): (20 sider) Aksel Tjora: Mikroperspektiver i organisasjonsstudier Barley, S. & Kunda, (2001) Bringing Work Back In, Organization Science, 12:1, (19 sider, E) Heath, C. C. & Button, Graham (2002) Editorial Introduction, British Journal of Sociology, vol 53, nr 2, s (5 sider, E) Heath, C., Sanchez Svensson, M., Hindmarsh, J., Luff, P. and D. vom Lehn (2002) Configuring Awareness. Computer-Supported Co-operative Work, 11, 3-4, pp (30 sider, E) Hindmarsh, Jon & Heath, Christian (2000) Sharing the Tools of the Trade: The Interactional Constitution of Workplace Objects, Journal of Contemporary Ethnography, 29: (39 sider, E) Elin Kvande: Det fleksible arbeidslivet Sennet, Richard (2001): Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Oslo: Fagbokforlaget Barth, Erling, og Kristen Ringdal: Fleksibel arbeidsorganisering , kap. 2. i Torp, Hege (red): Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal akademiske. Nesheim, Torstein (2004).20 år med Atkinson-modellen: Åtte teser om den fleksible bedrift. I: Tidsskrift for samfunnsforskning.no Årgang 12, no 1. Esping-Andersen, G & M. Regini (2000): Conclusions. I: Esping-Andersen, G. og M.Regini (Red.) Why deregulate labour markets? S Oxford, Oxford University Press. sos våren forelesningsplan og pensum - s 2/7

3 Colbjørnsen, Tom (2003) Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Kap. 1 (11-34) Oslo: Universitetsforlaget Elin Kvande: Tidsregimer under omforming Ellingsæter, AnneLise (2001): Tidsregimer under omforming. Tidsskrift for samfunnsforskning 42: Ellingsæter, Anne Lise(2003): Postindustrielle tidskontrakter. Fra tidsdisiplin til tidssuverenitet. I Ellingsæter og Solheim : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal Brandth, B.og E. Kvande (2005) Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer, Tidsskrift for Samfunnsforskning, (1): Elin Kvande: Tidskulturer i det nye arbeidslivet Hochschild, A.R. (1997): The Time Bind. When Work Becomes Home, and HomeBecomes Work. New York: Metropolitan Books Epstein, C.F.,Seron C.,Oglensky,B and Saute R.(1999): The Part-Time Paradox. Time Norms, Professional Lives, Familiy, and Gender. New York: Routledge Kap 3 og 4. Hochschild, A. R. (1995) Work,Familiy and Time as the Locus of Symbolic Interaction. Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995, ISF report 96:6 (22) Engan, E. T. og E. Kvande (2005) Kontantstøtten og arbeidslivets fedre. I: Valgfrihetens tid: Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk Kvande, E. (2005) Embodying Male Workers as Fathers in a Flexible Working Life. I: Gender, Bodies and Work. Aldershot: Ashgate Skriveuke Elin Kvande og Aksel Tjora: Semesteroppgave seminar Aksel Tjora: Metodiske betraktninger innen organisasjonssosiologien Dingwall, R. (1997) Accounts, Interviews and Observations, In Miller, G. and Dingwall, R. (eds.), Context & Method in Qualitative Research, London, Sage Publications, s (16 sider, KOM) Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, vol 14, nr 4, s (19 sider, KOM) Tjora, A.H. (2000) The Technological Mediation of the Nursing-Medical Boundary, Sociology of Health & Illness, vol 22, no 6, pp (21 sider, E) Tjora, A.H. (forthcoming 2007) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers Observations, to appear in Qualitative Research. (21 sider, E) sos våren forelesningsplan og pensum - s 3/7

4 14.03 Elin Kvande: Nye perspektiver på kjønn og organisasjon Connell, R.W. (1998): Masculinities and Globalization. Men and Masculinities.1,1,3-24 Ellingsæter, A.L. og Solheim, J.(2003): Makt kjønn- arbeidsliv: Teoretiske landskap. I Ellingsæter og Solheim : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal Kvande Elin (2003) : Kvinnelige mellomledere i grådige organisasjoner. I Ellingsæter og Solheim: Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal. Kvande, E. (2002) Doing Gender in Organizations. Possibilities and Limitations. I E- Gustavsson og S. Andersson: Where have all the structures gone? Doing gender in organizations with examples from Finland, Norway and Sweden. Stockholm: Arbetslivsinstitutet (E) Kvande, Elin (1998) Konstruksjon av maskulinitet i organisasjoner under endring, Sosiologi i dag, David Morgan: Gender, Bodies and Work Morgan, D., B. Brandth and E.Kvande (2005) Gender, Bodies and Work. Aldershot: Ashgate, kap. 1,2,4, 5, Semesteroppgaveskriving Elin Kvande og Aksel Tjora: Semesteroppgaveseminar. Individuell veiledning på førsteutkast til semesteroppgave Sammenslått med PhD-kurs: Flexible Work and the Work/Life Balance Joan Acker: Flexible work global trends Rosemary Crompton: Work life balance in Europe Paul Blyton: Flexibility, Working Hours and the Work-Life Issue: The UK in Comparative Perspective Alfabetisk liste over pensum KOM: i kompendium (Tapir) BOK: bok (Tapir) E: elektronisk, lastes ned via it s learning Felles pensum Barley, S. & Kunda (2001) Bringing Work Back In, Organization Science, 12:1, (19 sider) (E) sos våren forelesningsplan og pensum - s 4/7

5 Brandth, B.og E. Kvande (2006) Care Politics for fathers in a flexible time culture. I: Gender Divisions And Working Time in the New Economy. London: Edward Elgar Publishing (E) Casey, C. (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage Publications. (218 sider, BOK) Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, vol 14, nr 4, s (KOM) Ellingsæter og Solheim(2003) : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal, s.1-136, (BOK) Sennet, Richard (2001): Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. (150 sider, BOK) Morgan, D., B. Brandth og E. Kvande (2005): Gender, Bodies and Work, Hampshire: Aldershot Ashgate, Kap 1,2,4,5,6,8 (80 sider, BOK) Valgfritt pensum Alveson, Mats (1989): The Culture Perspective on Organizations: Instrumental values and basic features of culture, Scandinavian Journal of Management, 5(2), (KOM) Barley, S. (1986) "Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observation of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments." Administrative Science Quarterty, 31, (30 sider) (E) Barth, Erling, og Kristen Ringdal: Fleksibel arbeidsorganisering , kap. 2. i Torp, Hege (red): Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal akademiske. (KOM) Brandth, B.og E. Kvande (2005) Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer, Tidsskrift for Samfunnsforskning, (1) (KOM) Clegg, Stewart (1990) Modern Organizations. Organization Studies in the Postmodern World. London: Sage. Kap.1, 22s. (KOM) Clegg, S.R., de Cunha, J.V. og e Cunha, M.P. (2002) Management paradoxes: A relational view, Human Relations, 55(5): (20 sider) (E) Colbjørnsen, Tom (2003) Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Kap. 1, Oslo: Universitetsforlaget. (KOM) Collinson, David & Hearn, Jeff (1996) 'Men' at 'Work': multiple masculinities/multiple workplaces, In M. Mac An Ghaill (Ed) Understanding Masculinities. Buckingham: Open University Press, (KOM) Connell, R.W. (1998) Masculinities and Globalization. Men and Masculinities.1(1), s (KOM) Dingwall, R. (1997) Accounts, Interviews and Observations, In Miller, G. and Dingwall, R. (eds.), Context & Method in Qualitative Research, London, Sage Publications. (KOM) Doolin, B. (2003) Narratives of Change: Discourse, Technology and Organization, Organization, 10(4): (19 sider) (E) Ellingsæter, Anne Lise (2005) Tidsklemma- metafor for vår tid? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 3. (E) Ellingsæter, AnneLise (2001): Tidsregimer under omforming. Tidsskrift for samfunnsforskning 42: (KOM) sos våren forelesningsplan og pensum - s 5/7

6 Engan, E. T. og E. Kvande (2005) Kontantstøtten og arbeidslivets fedre. I: Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk s (E) Epstein, C.F.,Seron C.,Oglensky,B and Saute R.(1999): The Part-Time Paradox. Time Norms, Professional Lives, Familiy, and Gender. New York: Routledge Kap 3 og 4 (22). (KOM) Esping-Andersen, G & M. Regini (2000): Conclusions. I: Esping-Andersen, G. og M.Regini (Red.) Why deregulate labour markets? Oxford: Oxford University Press. (KOM) Heath, C., Sanchez Svensson, M., Hindmarsh, J., Luff, P. and D. vom Lehn (2002) Configuring Awareness. Computer-Supported Co-operative Work, 11, 3-4, pp (30 sider) (E) Hochschild, A. R. (1995) : Work,Familiy and Time as the Locus ogf Symbolic Interaction. Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995, ISF report 96:6 (22) (KOM) Kvande, E. (2002) Doing Gender in Organizations. Possibilities and Limitations. I E- Gustavsson og S. Andersson: Where have all the structures gone? Doing gender in organizations with examples from Finland, Norway and Sweden. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (E) Leiulfsrud, H. og Frisvold, B.S. (2003): Samtidsdiagnoser i sosiologien- forestillinger om det nye arbeidslivet, Sosiologisk Tidsskrift, 11(2): (KOM) Lounsbury, M. og Ventresca, M. (2003) The New Structuralism in Organizational Theory, Organization, 10(3): (23 sider) (KOM) Morgan, D. (1996): «The Gender of Bureaucracy» in Collinson and Hearn: Men as Managers, Managers as Men. Sage (KOM) Morgan, David H.J."Arbeid og maskulinitet i endring" Kvinneforskning 3/99, pp (KOM) Nesheim, Torstein (2004).20 år med Atkinson-modellen: Åtte teser om den fleksible bedrift, Tidsskrift for samfunnsforskning, Årgang 12, no 1. (KOM) Orlikowsky, W. (1992) The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations, Organization Science, 3:3, (30 sider) (E) Robinson, P.(1999): Explaining the relationship between Flexible Employment and Labour Market Regulation, in Felstead, N. and A. Jewsen (ed.)global trends in flexible labour. Macmillan Business. (KOM) Sayer,Andrew and Richard Walker (1992): Beyond Fordism and Flexibility. The New Social Economy. Reworking the Division of Labour, Oxford: Blackwell (32s.) (KOM) Sørhaug, Tian (2005) Innsikter i det nødvendige. Om ledelse, kunnskap og autoritetens grenser. (30 s.) Bergen :Fagbokforlaget (KOM) Tjora, A.H. (2000) The Technological Mediation of the Nursing-Medical Boundary, Sociology of Health & Illness, 22/6, (22 sider) (E) Tjora, A.H. (2004) Maintaining Redundancy in the Coordination of Medical Emergencies, in Proceedings from CSCW 04 Chicago Nov Chicago: ACM Press. (10 sider) (E) Tjora, A.H. (in press) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers Observations, to appear in Qualitative Research (E) Torp, Hege (red) (2005) Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning. Oslo : Gyldendahl Akademisk. Kap 1 og 2 (KOM) sos våren forelesningsplan og pensum - s 6/7

7 sos våren forelesningsplan og pensum - s 7/7

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning.

Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Sensorveiledning til semesteroppgave i SOS1007 Dagsaktuell tema i sosiologisk belysning. Faglærer: Professor Håkon Leiulfsrud (hakonl@svt.ntnu.no) Koordinator: Stipendiat Nadji Khefif (nadji.khefif@svt.ntnu.no/

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

KURSBESKRIVELSE. SOS2201 Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet. Kort om emnet

KURSBESKRIVELSE. SOS2201 Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet. Kort om emnet 1 KURSBESKRIVELSE SOS2201 Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet Kort om emnet Arbeidslivets grunntrekk (arbeidslivets parter, organisering og styrkeforhold) drøftes, med hovedvekt på å belyse

Detaljer

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Arbeidslivssosiologi Emnekode: BSS320_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2006

PENSUMLISTE VÅR 2006 PENSUMLISTE VÅR 2006 HELSEVITENSKAP MASTERGRAD NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pensumlistene er også tilgjengelig på: http://www.svt.ntnu.no/adm/stud/pensumet/

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi

Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi SOS4011: Teorifordypningskurs Høsten 2012 Del 1 Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi Teorifordypning i organisasjons- og arbeidssosiologi Generell bok Ahrne, Göran (1994) Social organizations.

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet.

For studenter ved M.Sc. studiet i samfunnssikkerhet. 1 12. November 2001 Kursbeskrivelse for ØK 142 Forskningsmetode for Vårsemesteret 2002 er under utarbeidelse. Pensum vil være det samme som for Vårsemesteret 2001, angitt nedenfor, men undervisningsopplegget

Detaljer

PENSUMLISTE HELSEVITENSKAP HOVEDFAG. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

PENSUMLISTE HELSEVITENSKAP HOVEDFAG. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PENSUMLISTE 9c5 HELSEVITENSKAP HOVEDFAG NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 696$9,'*)256 1,1*60(72'(2*'(6,*1YVHPHVWHU 69+/6)256 1,1*6'(6,*12*0(72'(YW

Detaljer

Sosiologisk teori (SV SOS 310), vårsemestret 2003

Sosiologisk teori (SV SOS 310), vårsemestret 2003 Sosiologisk teori (SV SOS 310), vårsemestret 2003 Torsdager 12.15-14.00 (Sem rom 31, bygg 11). Fredager 9.00-12.00 (Auditorium 2, Låven). 19/3, 3/4, 23/4 (Møterom 1, vegg i vegg med kantina), 26/3 & 9/4

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag

Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post Trefftid torsdag SOS4100 - Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet Kursleder: Silje Fekjær. Kontor 319 HH, e-post fekjar@sosiologi.uio.no. Trefftid torsdag 14.30-15-30. Tid: Mandag kl. 12:15-14:00, Rom 101 Vilhelm Bjerknes

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 101 Uke 6-15

Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 101 Uke 6-15 Forelesningsplan for fordypningsområdet Symptom, SYKVIT4303, 15 poeng Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 101 Uke 6-15 Mål for kurset er: Studentene skal kjenne til modellen og systemteori,

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2006 STATSVITENSKAP SOSIOLOGI. Bachelorgrad. Bachelorgrad Mastergrad Emner SAMFUNNSKUNNSKAP. Bachelorgrad IDRETTSVITENSKAP.

PENSUMLISTE VÅR 2006 STATSVITENSKAP SOSIOLOGI. Bachelorgrad. Bachelorgrad Mastergrad Emner SAMFUNNSKUNNSKAP. Bachelorgrad IDRETTSVITENSKAP. PENSUMLISTE VÅR 2006 STATSVITENSKAP SOSIOLOGI Bachelorgrad Bachelorgrad Mastergrad Emner SAMFUNNSKUNNSKAP Bachelorgrad IDRETTSVITENSKAP Mastergrad MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Mastergrad

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Globaliseringens geografi

Globaliseringens geografi Globaliseringens geografi Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Definisjon I Globalisering som internasjonalisering Globalisation refers to a growth of transactions and interdependence between countries.

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

MAN Helseledelse (Academic year )

MAN Helseledelse (Academic year ) MAN 3160-3161-3162-3163 Helseledelse (Academic year 2015-2016) View Online [1] Alexander, D. Handbook of innovation in public services. Edward Elgar. [2] Amabile, T. and Kramer, S. The progress principle:

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Vår 2006 Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 223 Frederik Holsts hus Tid: Uke 6-14, tirsdager, onsdager

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

IK101 Grunnleggende teori (15 stp)

IK101 Grunnleggende teori (15 stp) IK101 Grunnleggende teori (15 stp) - 2013-2014 Innhold Utfyllende opplysninger og kommentarer Navn Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggande teori Intercultural

Detaljer

FILOSOFI. Pensumliste vår 2014 NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM

FILOSOFI. Pensumliste vår 2014 NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM FILOSOFI Pensumliste vår 2014 NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM Bøkene kan også finnes på andre språk enn de som er oppgitt i denne pensumlisten. Det beste er å ta kontakt

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Undervisning i barnehagen?

Undervisning i barnehagen? Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer Forskerfrøkonferanse i Stavanger, 8. mars 2013 Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet Resultater fremkommet i en komparativ studie med fokus på førskolelæreres

Detaljer

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Trude Hoel, førsteamanuensis Nasjonal lesekonferanse, 14. mars, kl. 09.45-10.30 Lesesenteret,UiS 15.03.16 lesesenteret.no Hva er en fortelling?

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Ledelse og mestring - undervisningsplan

Ledelse og mestring - undervisningsplan Ledelse og mestring - undervisningsplan Undervisningsplan for 2012 Fagansvarlig: Professor Mikkelsen Forelesere: Professor Mikkelsen Førsteamanuensis Laudal Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid Gjesteforelesere:

Detaljer

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2011

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2011 KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2011 5 2. februar kl. 1015-1200 Introduksjon Etnografiske studier av marginaliserte grupper Annick Prieur (Liv Finstad) Back, Les, Tim Crabbe

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2007

PENSUMLISTE VÅR 2007 PENSUMLISTE VÅR 2007 SOSIOLOGI Bachelorgrad Mastergrad STATSVITENSKAP Bachelorgrad Mastergrad SAMFUNNSKUNNSKAP Bachelorgrad IDRETTSVITENSKAP Emner i bachelorgrad Mastergrad MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i samarbeide med Institutt for helse og samfunn, UiO Doktorgradskurs Kvalitativ analyse 10 sp Beskrivelse av kurset: Kursets hensikt er at studentene skal få konkret

Detaljer

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003

TJORA: TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 : TIØ10 + TIØ11 FORELESNING 1 - HØSTEN 2003 TIØ10 + TIØ11 læringsmål Velkommen til TIØ10 + TIØ11 Metode Høsten 2003 1-1 Ha innsikt i empiriske undersøkelser Kunne gjennomføre et empirisk forskningsprosjekt

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Lærere: Jens Birch (jb), Halla Bjørk Holmarsdottir (hbh), Inger Marie Lindboe (iml), Kaare Skagen (ks), Dag Skarstein (ds), Jon Helge Sætre (jhs)

Lærere: Jens Birch (jb), Halla Bjørk Holmarsdottir (hbh), Inger Marie Lindboe (iml), Kaare Skagen (ks), Dag Skarstein (ds), Jon Helge Sætre (jhs) MASTER SKOLERETTET UTDANINGSVITENSKAP HØST 2015 KULL 2015-17 Fagemne: og forskningsmetoder Krav: skriftlig innlevering mandag 16.11 kl. 1500 Obligatorisk fremmøte: 80 %, dvs. maks. fravær 2 av 10 ganger.

Detaljer

Forholdet mellom det medisinske og det sosiale

Forholdet mellom det medisinske og det sosiale Per Koren Solvang Observert spenning i rehabiliteringsfeltet En studie av rehabilitering som konflikt Protest mot registrering som overgrep Organiserte funksjonshemmedes bruk av medisinsk og sosial diskurs

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut

TOOL bachelor. Utenlandsopphold. Hvorfor reise ut TOOL bachelor Utenlandsopphold 1 Hvorfor reise ut Personlig vekst Språkkompetanse Annet studiemiljø med andre undervisnings og eksamensformer Kulturelle, politiske og sosiale forhold Internasjonalt miljø

Detaljer

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Kontekst UMB og HiO (nå NMBU og HiOA) Utvikling av et masterprogram i folkehelsevitenskap

Detaljer

EUROPASTUDIER. Pensumhefte våren 2015 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM

EUROPASTUDIER. Pensumhefte våren 2015 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM EUROPASTUDIER Pensumhefte våren 2015 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 7491 TRONDHEIM Det anbefales at pensumheftet leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i emnebeskrivelsene

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

Introduksjon til 3290

Introduksjon til 3290 Introduksjon til 3290 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 29 / 30.08.2017 Gruppetimene Presentasjon og diskusjon av ukens tema, pensum og begreper. Tirsdager 14:15-16:00 Onsdager 12:15-14:00 Dere kan møte

Detaljer

FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002)

FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002) FIN 319/SAM 433 Finansielle kontrakter (Vårsemesteret 2002) Forelesere: Trefftid: Eirik Gaard Kristiansen, rom C507 Send en e-post til: eirik.kristiansen@nhh.no Forelesningstid: Mandager kl. 12.15 14.00

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig rusforskning A

Samfunnsvitenskapelig rusforskning A Samfunnsvitenskapelig rusforskning A Emnekode: DSV340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn 2 Norsk olje og gass' strategi og mål 2011-2014 Norsk olje og gass skal bidra til å redusere risiko

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Global Understanding 1 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB12 Emnekode: GLOB6100 Deltid Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og sist revidert av SEFIAs

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Globalisering. Kristian Stokke.

Globalisering. Kristian Stokke. Globalisering Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Antagelser om globalisering Globalisering virker økonomisk homogeniserende/regionaliserende Globalisering underminerer/underminerer ikke nasjonalstaten

Detaljer

George Eliot: Felix Holt: The Radical. Sitert i Motivation, Agency, and Public Policy. Of Knights & Knaves, Pawns & Queens av Julian Le Grand 2003

George Eliot: Felix Holt: The Radical. Sitert i Motivation, Agency, and Public Policy. Of Knights & Knaves, Pawns & Queens av Julian Le Grand 2003 Fancy what a game of chess would be if all the chessmen had passions and intellects, more or less small and cunning; if you were not only uncertain about your adversary s men, but a little uncertain about

Detaljer

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2012

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2012 KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2012 5 Onsdag 1. februar kl. 1015-1200 Introduksjon og Torsdag 2. februar kl. 1015-1200 Etnografiske studier av marginaliserte grupper Back,

Detaljer

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Christine Trampusch Professor, Internasjonal komparativ politisk økonomi og økonomisk sosiologi, Universitetet i Køln, Cologne Center

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering.

Sosialt arbeid internasjonalt og i forhold til problemer skapt av økende globalisering. Sosialt arbeid III Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Wenche Elisabeth Aamodt Lind (Emneansvarlig)

Detaljer

Hilde Bojer: Published works

Hilde Bojer: Published works Hilde Bojer: Published works 1 Scientific works 1. John Rawls, forthcoming in Irene Van Staevern et al (Ed): The Elgar Handbook in Ethics and Economics, Edward Elgar. 2. Income inequality and the economic

Detaljer

Alternativ I) Teorirettet modell

Alternativ I) Teorirettet modell SENSURVEILEDNING KULT2201 VÅREN 2010 DEL I EMNEKODE, EMNETITTEL, ANTALL STUDIEPOENG KULT2201 IKT og kulturendring 15 spt SEMESTER/ÅR/VURDERINGSFORM Vår 2010 Hjemmeeksamen 3 dager OPPGAVETEKSTEN Velg mellom

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forskningsmetode Vitenskapsteori og forskningsmetode Emnekode: MSPD110_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Implementering av kvalifikasjonsrammeverket erfaringer fra Universitetet i Stavanger

Implementering av kvalifikasjonsrammeverket erfaringer fra Universitetet i Stavanger Implementering av kvalifikasjonsrammeverket erfaringer fra Universitetet i Stavanger NOKUTs seminar om læringsutbyttebeskrivelser 9. desember 2015 Eilef J. Gard Seniorrådgiver Utdanningsavdelingen UiS

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2014

KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2014 KRIM 2918/4918 ETNOGRAFISK KRIMINOLOGI UNDERVISNINGSPLAN VÅR 2014 UKE DAG/TID TEMA FORELESER PENSUM 5 Tirsdag 28. januar Introduksjon og 29. januar Etnografiske studier av marginaliserte grupper Back,

Detaljer

FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012

FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012 FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012 FOCUS er et bredt, bedriftsrettet forskningsprogram som skal ta utgangspunkt i bedriftenes behov for å utvikle strategier og finansiering for bærekraftig vekst, sikre styring

Detaljer

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014 MUS4830 - Musikk, teknologi og produksjon 22 august 2014 Om emnet (Fra emnebeskrivelsen) Målet for emnet er å videreutvikle ferdigheter, innsikt og refleksjon om teknologi tilknyttet musikkfeltet og muliggjøre

Detaljer

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006 MUSIKKVITENSKAP Pensumliste vår 2006 Bachelor: MUSV1007 Musikk og globalisering Mitchell, Tony(ed.): Global Noise: Rap and Hip-Hop outside the USA. Wesleyan University Press 2001. Jørgensen og Oversand(red.):

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12 EMNEBESKRIVELSE INS3100 Internasjonaliseringsstrategier Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Reiseliv (BAR3) 2. Semester 5.semester 3. Studiepoeng 7,5 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Arvid Flagestad 5.

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver)

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver) Periodisk evaluering Audiovisual Aesthetics Høst 2010 1. Vurdering Pensum (innhold, omfang) Pensum bestod av engelskspråklige bøker og artikler om film, fjernsyn, dataspill, fortelling, stil og sjanger.

Detaljer

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene skal 200 velges fra det oppgitte

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer