SOS 3501 Arbeid og Organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOS 3501 Arbeid og Organisasjon"

Transkript

1 NTNU våren 2006: Forelesningsplan og pensum SOS 3501 Arbeid og Organisasjon Fagansvarlig: Elin Kvande Faglærere: Aksel Tjora, David Morgan, Tid: Sted: DI 172 (idrettsbygget) Undervisningsstart: Tema og tittel: Fleksible arbeidsliv fleksible organisasjoner Innhold Kurset vil ta opp nye perspektiver innen arbeids- og organisasjonsforskning. Vi vil på den ene siden ta utgangspunkt i det som vekselvis er blitt kalt det fleksible arbeidslivet eller det nye arbeidslivet med veksten i service og kunnskapsyrker og globalisering. Det vil bli lagt vekt på endringer i arbeidslivets organisering. Her vil vi presentere den nasjonale og internasjonale diskusjonen om utviklingen av nye tidsregimer og tidskulturer i dagens arbeidsliv. Det vil videre bli fokusert på inkluderende og brutaliserende aspekter, hvordan maktforholdene mellom kjønnene påvirkes og hvilke utfordringer velferdsstaten møter som resultat av denne utviklingen. Den andre hovedlinjen i kurset diskuteres forholdet mellom tradisjonelle strukturbaserte perspektiver og nyere studier med større fokus på kulturelle sider og på faktisk praksis. Her legger vi vekt på hvordan teknologiutvikling i moderne organisasjoner har utfordret tradisjonelle perspektiver. Vi diskuterer derfor perspektiver knyttet til nyere studier og hvordan forskningsmetodiske betraktninger spiller inn for utvikling av disse studiene. Undervisning Kurset vil bli organisert som en kombinasjon av forelesninger og seminarer over utvalgte tema. Vi holder på i fire timer en dag i uken. I tillegg vil vi legge opp til gruppearbeid på utvalgte problemstillinger og tekster i pensum. Pensum Kurset bygger på et fellespensum på ca. 600 sider og et valgfritt pensum på ca 750 sider. Pensum består av bøker og kompendium som kjøpes hos Tapir, samt artikler som kan lastes ned via It s Learning. Semesteroppgave Semesteroppgave skal leveres 12. mai. Nærmere informasjon om denne blir gitt i løpet av kurset. sos våren forelesningsplan og pensum - s 1/7

2 Forelesninger med temaer og pensum Elin Kvande: Introduksjon til sos3501 Aksel Tjora: Klassiske og litt nyere tilnærminger til organisasjonsstudier Casey, Catherine (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage. Kap 3 Clegg, Stewart L. & Hardy, Cynthia Organizations, Organization and Organizing, i Clegg, S.R, Hardy, C. & Nord, W.R. (red.) Handbook of Organization Studies. London: Sage. s Reed, Michael (1996) Organizational Theorizing: a Historically Contested Terrain, i Clegg, S.R, Hardy, C. & Nord, W.R. (red.) Handbook of Organization Studies. London: Sage. s Aksel Tjora: Nyere analyser av organisasjoner Casey, Catherine (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage. Introduction + kap 1, 2 og 4. Clegg, S.R., de Cunha, J.V. og de Cunha, M.P. (2002) Management paradoxes: A relational view, Human Relations, 55(5): (20 sider) Aksel Tjora: Mikroperspektiver i organisasjonsstudier Barley, S. & Kunda, (2001) Bringing Work Back In, Organization Science, 12:1, (19 sider, E) Heath, C. C. & Button, Graham (2002) Editorial Introduction, British Journal of Sociology, vol 53, nr 2, s (5 sider, E) Heath, C., Sanchez Svensson, M., Hindmarsh, J., Luff, P. and D. vom Lehn (2002) Configuring Awareness. Computer-Supported Co-operative Work, 11, 3-4, pp (30 sider, E) Hindmarsh, Jon & Heath, Christian (2000) Sharing the Tools of the Trade: The Interactional Constitution of Workplace Objects, Journal of Contemporary Ethnography, 29: (39 sider, E) Elin Kvande: Det fleksible arbeidslivet Sennet, Richard (2001): Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Oslo: Fagbokforlaget Barth, Erling, og Kristen Ringdal: Fleksibel arbeidsorganisering , kap. 2. i Torp, Hege (red): Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal akademiske. Nesheim, Torstein (2004).20 år med Atkinson-modellen: Åtte teser om den fleksible bedrift. I: Tidsskrift for samfunnsforskning.no Årgang 12, no 1. Esping-Andersen, G & M. Regini (2000): Conclusions. I: Esping-Andersen, G. og M.Regini (Red.) Why deregulate labour markets? S Oxford, Oxford University Press. sos våren forelesningsplan og pensum - s 2/7

3 Colbjørnsen, Tom (2003) Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Kap. 1 (11-34) Oslo: Universitetsforlaget Elin Kvande: Tidsregimer under omforming Ellingsæter, AnneLise (2001): Tidsregimer under omforming. Tidsskrift for samfunnsforskning 42: Ellingsæter, Anne Lise(2003): Postindustrielle tidskontrakter. Fra tidsdisiplin til tidssuverenitet. I Ellingsæter og Solheim : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal Brandth, B.og E. Kvande (2005) Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer, Tidsskrift for Samfunnsforskning, (1): Elin Kvande: Tidskulturer i det nye arbeidslivet Hochschild, A.R. (1997): The Time Bind. When Work Becomes Home, and HomeBecomes Work. New York: Metropolitan Books Epstein, C.F.,Seron C.,Oglensky,B and Saute R.(1999): The Part-Time Paradox. Time Norms, Professional Lives, Familiy, and Gender. New York: Routledge Kap 3 og 4. Hochschild, A. R. (1995) Work,Familiy and Time as the Locus of Symbolic Interaction. Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995, ISF report 96:6 (22) Engan, E. T. og E. Kvande (2005) Kontantstøtten og arbeidslivets fedre. I: Valgfrihetens tid: Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk Kvande, E. (2005) Embodying Male Workers as Fathers in a Flexible Working Life. I: Gender, Bodies and Work. Aldershot: Ashgate Skriveuke Elin Kvande og Aksel Tjora: Semesteroppgave seminar Aksel Tjora: Metodiske betraktninger innen organisasjonssosiologien Dingwall, R. (1997) Accounts, Interviews and Observations, In Miller, G. and Dingwall, R. (eds.), Context & Method in Qualitative Research, London, Sage Publications, s (16 sider, KOM) Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, vol 14, nr 4, s (19 sider, KOM) Tjora, A.H. (2000) The Technological Mediation of the Nursing-Medical Boundary, Sociology of Health & Illness, vol 22, no 6, pp (21 sider, E) Tjora, A.H. (forthcoming 2007) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers Observations, to appear in Qualitative Research. (21 sider, E) sos våren forelesningsplan og pensum - s 3/7

4 14.03 Elin Kvande: Nye perspektiver på kjønn og organisasjon Connell, R.W. (1998): Masculinities and Globalization. Men and Masculinities.1,1,3-24 Ellingsæter, A.L. og Solheim, J.(2003): Makt kjønn- arbeidsliv: Teoretiske landskap. I Ellingsæter og Solheim : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal Kvande Elin (2003) : Kvinnelige mellomledere i grådige organisasjoner. I Ellingsæter og Solheim: Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal. Kvande, E. (2002) Doing Gender in Organizations. Possibilities and Limitations. I E- Gustavsson og S. Andersson: Where have all the structures gone? Doing gender in organizations with examples from Finland, Norway and Sweden. Stockholm: Arbetslivsinstitutet (E) Kvande, Elin (1998) Konstruksjon av maskulinitet i organisasjoner under endring, Sosiologi i dag, David Morgan: Gender, Bodies and Work Morgan, D., B. Brandth and E.Kvande (2005) Gender, Bodies and Work. Aldershot: Ashgate, kap. 1,2,4, 5, Semesteroppgaveskriving Elin Kvande og Aksel Tjora: Semesteroppgaveseminar. Individuell veiledning på førsteutkast til semesteroppgave Sammenslått med PhD-kurs: Flexible Work and the Work/Life Balance Joan Acker: Flexible work global trends Rosemary Crompton: Work life balance in Europe Paul Blyton: Flexibility, Working Hours and the Work-Life Issue: The UK in Comparative Perspective Alfabetisk liste over pensum KOM: i kompendium (Tapir) BOK: bok (Tapir) E: elektronisk, lastes ned via it s learning Felles pensum Barley, S. & Kunda (2001) Bringing Work Back In, Organization Science, 12:1, (19 sider) (E) sos våren forelesningsplan og pensum - s 4/7

5 Brandth, B.og E. Kvande (2006) Care Politics for fathers in a flexible time culture. I: Gender Divisions And Working Time in the New Economy. London: Edward Elgar Publishing (E) Casey, C. (2002) Critical Analysis of Organizations; Theory, Practice, Revitalization. London: Sage Publications. (218 sider, BOK) Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, vol 14, nr 4, s (KOM) Ellingsæter og Solheim(2003) : Den usynlige hånd. Oslo: Gyldendal, s.1-136, (BOK) Sennet, Richard (2001): Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. (150 sider, BOK) Morgan, D., B. Brandth og E. Kvande (2005): Gender, Bodies and Work, Hampshire: Aldershot Ashgate, Kap 1,2,4,5,6,8 (80 sider, BOK) Valgfritt pensum Alveson, Mats (1989): The Culture Perspective on Organizations: Instrumental values and basic features of culture, Scandinavian Journal of Management, 5(2), (KOM) Barley, S. (1986) "Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observation of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments." Administrative Science Quarterty, 31, (30 sider) (E) Barth, Erling, og Kristen Ringdal: Fleksibel arbeidsorganisering , kap. 2. i Torp, Hege (red): Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning, Oslo: Gyldendal akademiske. (KOM) Brandth, B.og E. Kvande (2005) Fedres valgfrihet og arbeidslivets tidskulturer, Tidsskrift for Samfunnsforskning, (1) (KOM) Clegg, Stewart (1990) Modern Organizations. Organization Studies in the Postmodern World. London: Sage. Kap.1, 22s. (KOM) Clegg, S.R., de Cunha, J.V. og e Cunha, M.P. (2002) Management paradoxes: A relational view, Human Relations, 55(5): (20 sider) (E) Colbjørnsen, Tom (2003) Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. Kap. 1, Oslo: Universitetsforlaget. (KOM) Collinson, David & Hearn, Jeff (1996) 'Men' at 'Work': multiple masculinities/multiple workplaces, In M. Mac An Ghaill (Ed) Understanding Masculinities. Buckingham: Open University Press, (KOM) Connell, R.W. (1998) Masculinities and Globalization. Men and Masculinities.1(1), s (KOM) Dingwall, R. (1997) Accounts, Interviews and Observations, In Miller, G. and Dingwall, R. (eds.), Context & Method in Qualitative Research, London, Sage Publications. (KOM) Doolin, B. (2003) Narratives of Change: Discourse, Technology and Organization, Organization, 10(4): (19 sider) (E) Ellingsæter, Anne Lise (2005) Tidsklemma- metafor for vår tid? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 3. (E) Ellingsæter, AnneLise (2001): Tidsregimer under omforming. Tidsskrift for samfunnsforskning 42: (KOM) sos våren forelesningsplan og pensum - s 5/7

6 Engan, E. T. og E. Kvande (2005) Kontantstøtten og arbeidslivets fedre. I: Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk s (E) Epstein, C.F.,Seron C.,Oglensky,B and Saute R.(1999): The Part-Time Paradox. Time Norms, Professional Lives, Familiy, and Gender. New York: Routledge Kap 3 og 4 (22). (KOM) Esping-Andersen, G & M. Regini (2000): Conclusions. I: Esping-Andersen, G. og M.Regini (Red.) Why deregulate labour markets? Oxford: Oxford University Press. (KOM) Heath, C., Sanchez Svensson, M., Hindmarsh, J., Luff, P. and D. vom Lehn (2002) Configuring Awareness. Computer-Supported Co-operative Work, 11, 3-4, pp (30 sider) (E) Hochschild, A. R. (1995) : Work,Familiy and Time as the Locus ogf Symbolic Interaction. Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1995, ISF report 96:6 (22) (KOM) Kvande, E. (2002) Doing Gender in Organizations. Possibilities and Limitations. I E- Gustavsson og S. Andersson: Where have all the structures gone? Doing gender in organizations with examples from Finland, Norway and Sweden. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (E) Leiulfsrud, H. og Frisvold, B.S. (2003): Samtidsdiagnoser i sosiologien- forestillinger om det nye arbeidslivet, Sosiologisk Tidsskrift, 11(2): (KOM) Lounsbury, M. og Ventresca, M. (2003) The New Structuralism in Organizational Theory, Organization, 10(3): (23 sider) (KOM) Morgan, D. (1996): «The Gender of Bureaucracy» in Collinson and Hearn: Men as Managers, Managers as Men. Sage (KOM) Morgan, David H.J."Arbeid og maskulinitet i endring" Kvinneforskning 3/99, pp (KOM) Nesheim, Torstein (2004).20 år med Atkinson-modellen: Åtte teser om den fleksible bedrift, Tidsskrift for samfunnsforskning, Årgang 12, no 1. (KOM) Orlikowsky, W. (1992) The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations, Organization Science, 3:3, (30 sider) (E) Robinson, P.(1999): Explaining the relationship between Flexible Employment and Labour Market Regulation, in Felstead, N. and A. Jewsen (ed.)global trends in flexible labour. Macmillan Business. (KOM) Sayer,Andrew and Richard Walker (1992): Beyond Fordism and Flexibility. The New Social Economy. Reworking the Division of Labour, Oxford: Blackwell (32s.) (KOM) Sørhaug, Tian (2005) Innsikter i det nødvendige. Om ledelse, kunnskap og autoritetens grenser. (30 s.) Bergen :Fagbokforlaget (KOM) Tjora, A.H. (2000) The Technological Mediation of the Nursing-Medical Boundary, Sociology of Health & Illness, 22/6, (22 sider) (E) Tjora, A.H. (2004) Maintaining Redundancy in the Coordination of Medical Emergencies, in Proceedings from CSCW 04 Chicago Nov Chicago: ACM Press. (10 sider) (E) Tjora, A.H. (in press) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers Observations, to appear in Qualitative Research (E) Torp, Hege (red) (2005) Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning. Oslo : Gyldendahl Akademisk. Kap 1 og 2 (KOM) sos våren forelesningsplan og pensum - s 6/7

7 sos våren forelesningsplan og pensum - s 7/7

Studieplan for Master i sosialt arbeid

Studieplan for Master i sosialt arbeid Studieplan for Master i sosialt arbeid 120 studiepoeng Studieåret 2008-2009 Master Programme in Social Work Degree: Master of Social Work Avdeling for samfunnsfag Høgskolen i Oslo Godkjent av Høgskolestyret

Detaljer

Studieplan for masterstudium i journalistikk

Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk Studieplan for masterstudium i journalistikk... 1 Innledning... 1 Mål... 2 Organisering og arbeidsmåter... 2 Masteroppgave... 2 Arbeidslivsrelevans... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA)

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) 2013-14 Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsmål... 4 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2011

PENSUMLISTE HØST 2011 PENSUMLISTE HØST 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 1 Pensumlistene er også tilgjengelig

Detaljer

Arbeidspraksis og koordinering ved bruk av akuttmedisinsk kommunikasjonsteknologi

Arbeidspraksis og koordinering ved bruk av akuttmedisinsk kommunikasjonsteknologi OMSORGSMASKINER Arbeidspraksis og koordinering ved bruk av akuttmedisinsk kommunikasjonsteknologi Norsk kortversjon av en sosiologisk doktoravhandling ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Masterstudium. styring og ledelse

Masterstudium. styring og ledelse Høgskolen i Oslo Avdeling for samfunnsfag Masterstudium i styring og ledelse 90 studiepoeng Studieplan 2009 2010 Godkjent av avdelingsstyret våren 2007; sist revidert og godkjent 6. mai 2009. 1 1. Om studiet

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

PENSUM TIL PSY-EMNER HØST 2003 (Bachelor og masterstudiet i psykologi)

PENSUM TIL PSY-EMNER HØST 2003 (Bachelor og masterstudiet i psykologi) PENSUM TIL PSY-EMNER HØST 2003 (Bachelor og masterstudiet i psykologi) PSY1000 PSYKOLOGIENS HISTORIE (7,5 STUDIEPOENG HØST) Hergenhahn, B.R. (2001). An introduction to the history of psychology. 4. utg.

Detaljer

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng

Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Studieplan for Master i offentlig ledelse og styring (Public Administration) 90 og 120 studiepoeng Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Studieplanen er akkreditert av NOKUT: 17.12.08 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK Master Studies in Early Childhood Education 120 studiepoeng Kull 2013 2015 (heltid) Kull 2013 2017 (deltid) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

www.dmmh.no Faplan Master i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk Barn, barndom, barnehage 30 stp. 2012/13

www.dmmh.no Faplan Master i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk Barn, barndom, barnehage 30 stp. 2012/13 www.dmmh.no Faplan Master i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk Barn, barndom, barnehage 30 stp. 2012/13 1 Fagplan for Master i pedagogikk, studieretning for Førskolepedagogikk Barn, barndom,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK. Master Studies in Early Childhood Education STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I BARNEHAGEPEDAGOGIKK Master Studies in Early Childhood Education 120 studiepoeng Kull 2014 2016 (heltid) Kull 2014 2018 (deltid) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng

Studieplan. Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Studieplan Master of Public Administration, mastergradsstudium 120 studiepoeng Innledning Master of Public Administration (MPA) er et erfaringsbasert mastergradsstudium som gjennomføres i samarbeid mellom

Detaljer

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse Carl Cato Wadel Mange organisasjoner har foretatt endringer som innebærer en nedbygging av hierarkiet og organisering

Detaljer

Årsberetning for TIK 2000

Årsberetning for TIK 2000 Årsberetning for TIK 2000 Innledning Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ble opprettet 01.01.1999 etter vedtak fattet i Det akademiske kollegium den 28. september 1998 ved sammenslåing av

Detaljer

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Emneplan Bachelor i statsvitenskap

Emneplan Bachelor i statsvitenskap Emneplan Bachelor i statsvitenskap Kull 2014 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Emnebeskrivelser til fellesemner Emnebeskrivelser

Detaljer

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid

Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts. Studieretninger: 120 studiepoeng Heltid Masterstudium i estetiske fag (MAEST) Master s Program in Visual and Performing Arts Studieretninger: drama- og teaterkommunikasjon fagdidaktikk: kunst og design kunst i samfunnet mote og samfunn 120 studiepoeng

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

MASTERSTUDIUM I JOURNALISTIKK MASTER PROGRAMME IN JOURNALISM

MASTERSTUDIUM I JOURNALISTIKK MASTER PROGRAMME IN JOURNALISM MASTERSTUDIUM I JOURNALISTIKK MASTER PROGRAMME IN JOURNALISM 120 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Gjeldende fra vårsemesteret 2015 Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Brukermedvirkning fra politikk til praksis Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren.

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer