Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72] ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72]-85. 2005. ISSN 0040-7194."

Transkript

1 Aarflot, Andreas Kirkens røst i Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Kirkens røst i 1905 : Norsk Kirkeblads redaksjonelle profil. Luthersk kirketidende 140(9): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Torleiv Austad : Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen med innledninger og kommentarer. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse En kirkeleder med profil. Aftenposten ISSN Asheim, Ivar Vitenskapelig monografi Verdirealisering: til det gode? : studier i verdietikk. Oslo: Unipub forlag, s. ISBN Austad, Torleiv Vitenskapelig monografi Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen , med innledninger og kommentarer. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. ISBN Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72] ISSN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Aarflot, Andreas. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Lønning, Per. I: Bergensere i tusen år : fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø. s Oslo: Kunnskapsforlaget, ISBN

2 Tschudi, Stephan. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Kapittel i institusjonsrapport Baptism, eucharist, ministry, BEM. I: Baptism Eucharist Ministry & Charta Oecumenica: från ord till handling. s Sigtuna: Ekumeniskt Institut för Norden i samarbeid med Sveriges Kristna Råd, Fartein Valen-Sendstad: Ikke for å herske : innføring i den kristne tro. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Gerhard O. Forde: Essays on eschatology, authority, atonement, and ecumenism. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Gerhard O. Forde: The captivation of the will : Luther vs. Erasmus on freedom and bondage. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Per Bjørnar Grande: Kristendommen : en innføring. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Thomas Ekstrand og Mattias Martinson: Tro och tvivel : systematiska reflektioner över kristen tro. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Bjørdal, Maria Misjonalt ungdomsarbeid i Norge : ansatser til en skisse. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(3): ISSN Engedal, Leif Gunnar Utvikling av sykepleiefaglig kompetanse : perspektiver og utfordringer. Tidsskrift for fag og tro 23(2): ISSN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Engedal, Leif Gunnar; Schumacher, Jan Scandinavian spirituality. I: The new SCM dictionary of Christian spirituality. s London: SCM Press, ISBN Kompendium Min troshistorie : en innføring i hvordan arbeide med troshistorie i gruppe. Oslo: Menigheten Filadelfias forlag,

3 Jean Vanier: Den brutte kroppen : veier til helhet. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(1): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Ragnar Rudmoen: Omsorg og sjelesorg. Tidsskrift for sjelesorg 25(3): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Spiritualiteten, de fattige og vi rike. Vårt land ISSN Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse The journey of man : blessing and curse in the chain of generations. The 10th European Conference for Pastoral Care and Counselling, Sigtuna, Engelsviken, Tormod Fagbok Sannes, Kjell Olav; Engelsviken, Tormod Mana palidziba nak no ta kunga. Riga: Luterisma mantojuma fonds, s. (Latvisk oversettelse av: Min hjelp kommer fra Herren) Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Come Holy Spirit, heal and reconcile : an evangelical evaluation of the CWME Mission Conference in Athens, May 9-16, International Bulletin of Missionary Research 29(4): ISSN Den 11. internasjonale IAMS-konferansen : Port Dickson, Malaysia 31. juli - 7. august Norsk Tidsskrift for Misjon 59(1): ISSN Evangelikalt misjonslederskap : noen personlige refleksjoner i en overgangstid. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(2): ISSN Eriksen, Maud Marion Laird Doktoravhandling Moral voices and ethical dialogue : a study of literacy character and moral authority. Oslo: Forfatteren, s. 3

4 Fagermoen, Tron Diakoni som menighetsutvikling. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(1): ISSN Ann-Kristin Fauske: Mer enn ord. Halvårsskrift for praktisk teologi. 22(1): ISSN Rodney Clapp: Et særligt folk : kirken som kultur i et efter-kristent samfund. Halvårsskrift for praktisk teologi. 22(2): ISSN Fotland, Roar G. Doktoravhandling Ancestor christology in context : theological perspectives of Kwame Bediako. Bergen: Universitetet i Bergen, s. ISBN The Christology of Kwame Bediako. Journal of African Christian thought 8(1): ISSN Fretheim, Kjetil Artikkel i vitenskapelig antologi Fretheim, Kjetil; Thorbjørnsen, Svein Olaf Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fretheim, Kjetil; Henriksen, Jan-Olav Velstand, velferd og veldedighet - perspektiver på de rike og de rikes rikdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Stålsett, Sturla J. og Oddbjørn Leirvik (eds.) with Peter Beyer: The power of faiths in global politics. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4):

5 Furseth, Inger Lærebok Furseth, Inger; Repstad, Pål Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber, s. ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift "Everything has a meaning" to "I want to believe in something" : religious change between two generations of women in Norway. Social compass 52(2): ISSN Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. 18(1): Gravem, Peder John Nome sin hermeneutikk og aksiomkritikk. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [101] ISSN KRL-faget etter uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 23(4): ISSN Kva er sanning? : til omgrepet sanning med tanke på religions- og livssynsteori. Tidsskrift for teologi og kirke 76(3): [181] ISSN Religions- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene. Norsk Teologisk Tidsskrift 106(2): [67] ISSN Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag Et todelt KRL-fag? Åpent brev til statsråd Kristin Clemet. Vårt Land og Hamar Arbeiderblad,

6 Haaland, Gunnar Artikkel i vitenskapelig antologi Josephus and the philosophers of Rome : does Contra Apionem mirror Domitian's crushing of the "Stoic opposition"? I: Josephus and Jewish history in Flavian Rome and beyond. s Leiden: Brill Academic Publishers, Supplements to the Journal for the study of Judaism, 104. ISBN Mer om antisemittisme og bibeloversettelse. Ung teologi 38(1): ISSN x. Haanes, Vidar L. Artikkel i vitenskapelig antologi Fattigdom og rikdom i Norge i kirkehistorisk perspektiv. I: Det umulige nåløyet. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fra Ynglingen til Quarten : kristelig ungdomsarbeid i Kristiansand. I: Mykere kristendom? : sørlandsreligion i endring / Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red.). s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Antisemittisme i humanismens tidsalder. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Norges første professor i misjonsvitenskap: Professor O.G.Myklebust ( ). Norsk Tidsskrift for Misjon 59(4): ISSN "Trøste og bære" : presterollen i endring : foredrag ved Skandinavisk pastoralteologisk konferanse, 8. juni 2005 i Oslo. Ung teologi 38(4): [11] ISSN x Luthersk kirketidende 140(2): [29] ISSN Det umulige nåløyet. Luthersk kirketidende 140(6): [133] ISSN

7 En misjonerende kirke. Luthersk kirketidende 140(14): [329] ISSN Kirke og helse. Luthersk kirketidende 140(18): [441] ISSN Om valgmenigheter. Luthersk kirketidende 140(22): ISSN Åndelig veiledning. Luthersk kirketidende 140(10): [233] ISSN Kolbein Espeset: Eitt liv - mange soger. Arne Valen sitt pionérarbeid i misjonen. Heimen. 42(2): Innførsel i leksikon/oppslagsverk Vold, Karl. I: Norsk biografisk leksikon. s Oslo: Kunnskapsforlaget, ISBN Haga, Joar Beng (ie Bengt) Hägglund: Chemnitz - Gerhard - Arndt - Rudbeckius : Aufsätze zum Studium der altlutherischen Theologie. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Michael Welker: Hva skjer i nattverden. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Ola Tjørhom (red.): Apostolicity and unity : essays on the Porvoo Common Statement. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): Debattinnlegg i ukepresse Forskinga til Eva Lundgren. Vårt land ISSN Hegertun, Terje Kronikk i dags-/ukepresse Religionen tilbake i politikken. Vårt Land ISSN

8 Hegstad, Harald Trossamfunnenes autonomi i Norge. Kirke og kultur 110(2): ISSN X. Institusjonsrapport Hegstad, Harald; Hauglin, Otto Evaluering av soknesammenslåingen i Bergen indre by : rapport. Bergen: Bjørgvin Bispedømmeråd, s. Kapittel i institusjonsrapport The parish under pressure : new ways of organizing the local church in the Church of Norway. I: The Second International Conference on Church Leadership. s Uppsala: Uppsala University, Faculty of Theology, Inger Furseth og Pål Repstad: Innføring i religionssosiologi. Norsk teologisk tidsskrift. 106(2): Heiene, Gunnar Artikkel i vitenskapelig antologi The Church of Norway since World War II. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Theology and spirituality. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Eivind Berggrav - ecumenist and church leader. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Gro Harlem Brundtland - Norway's radical daughter. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Fattigdom og rikdom i kirkehistorisk perspektiv. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN

9 Lærebok Heiene, Gunnar; Myhre, Bjørn; Opsal, Jan; Skottene, Harald; Østnor, Arna Mening og mangfold : religion og etikk for den videregående skolen. 2. utg. Oslo: Aschehoug & Co, s. ISBN Prinsipiell etikk. Bergen: Fagbokforlaget, s. (KRL-biblioteket,) ISBN Torleiv Austad: Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen i med innledninger og kommentarer. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Henriksen, Jan-Olav Vitenskapelig monografi Menneskesyn : historisk arv og varig aktualitet. Gyldendal Akademisk, s. ISBN Repstad, Pål, red. ; Henriksen, Jan-Olav, red. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s. ISBN Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. Bergen: Fagbokforlaget, s. ISBN Henriksen, Jan-Olav. red. ; Sommerfeldt, Atle, red. Det Umulige nåløyet : fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. ISBN Artikkel i vitenskapelig antologi Sommerfeldt, Atle; Henriksen, Jan-Olav "De fattige har dere alltid hos dere" - og hva gjør vi rike med det? I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fretheim, Kjetil; Henriksen, Jan-Olav Velstand, velferd og veldedighet - perspektiver på de rike og de rikes rikdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN The human being a co-creator? : theological reflections on reproductive cloning of human individuals. I: Creative creatures. s London: T&T Clark International, Issues in science and theology, ISBN X. 9

10 Pluralism and identity : the two-kingdoms doctrine challenged by secularization and privatization. I: The gift of grace: the future of Lutheran theology. s Minneapolis, Minn.: Fortress Press, ISBN Skam og begjær : en kulturanalytisk inngang til rikdom og fattigdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Changing conditions of change : report from a Norwegian research program in progress. Journal of Contemporary Religion 20(3): ISSN Theology in richness and variety. Studia Theologica 59(2): ISSN X. Den andre som tankefigur for teologisk forskning : notater til religionsfilosofi som teologisk vitenskapsfilosofi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(3): ISSN Hvem er sjelesorgens Gud? Halvårsskrift for praktisk teologi 22(2): ISSN Spirituality and religion - worlds apart? : Heelas' and Woodhead's The Spiritual Revolution read as a resource for cultural and theological criticism. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 18(1): ISSN Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Introduction. Studia Theologica 59(1): ISSN X. Livets dans mellom lykke og begjær : foreløpige tanker til en fremtidig teologi om begjær. Tidsskrift for sjelesorg 25(1): ISSN Synd : eller: å stenge Den andre ute. Ung teologi 38(1): ISSN x. I spenningen mellom det indre og den andre. Psykologisk tidsskrift 8(1): ISSN

11 Religionskritikkens legitimitet i et samfunn og en skole preget av pluralitet. Religion og livssyn 17(1): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Fra lære til opplevelse. Vårt Land ISSN Religion i endring : fra lære til opplevelse. Vårt land ISSN Debattinnlegg i ukepresse Habermas som religionsfilosof. Morgenbladet ( ): ISSN Faglige foredrag Researching theological normativity : some critical and constructive suggestions. Nasjonalt forskerutdanningskurs i teologi, Høgskolen i Agder?, Granavolden, Hva ligger til grunn for våre bilder om Gud? : foredrag. Menighetene i Arendal, Arendal, Hva tror Sørlendinger flest om Gud og Jesus? : foredrag, Sørlandske Lærerstevne. Høgskolen i Agder og Statens utdanningskontor, Avd. Vest-Agder, Kristiansand, Teologi og empiri : forelesning på forskerkurs. Høgskolen i Agder?, Kristiansand, Teologi og naturvitenskap : 2. ordinære opposisjon til Knut-Willy Sæthers doktordisputas 9. september NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Autopsi : 2. ordinære opposisjon ved Marius Mjaalands doktordisputas Universitetet i Oslo, Oslo, Det som var rett i går, er det også rett i dag? : foredrag i Groruddalen kirkeakademi. Groruddalen kirkeakademi, Oslo, Holmqvist, Morten Ungdomskultur som bro for misjon : erfaringer fra norske ungdommers besøk i Japan. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(3): ISSN

12 Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Kjartan Leer-Salvesen: Fra glansbilde til antihelt: Jesus på film. Ung teologi 38(3): ISSN x. Holmås, Geir Otto Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift My house shall be a house of prayer : regarding the Temple as a place of prayer in Acts within the context of Luke's apologetic objective. Journal for the Study of the New Testament 27(4): ISSN X. Er evangeliene koherente fortellinger? : om et hermeneutisk premiss i den litterært-narrative eksegese. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): [242] ISSN Markusevangeliets renessanse som fortelling i resepsjonsteroretisk perspektiv. Ung teologi 38(3): ISSN x. Noen utfordringer til et forbedret studieopplegg. Ung teologi 38(4): ISSN x. Hvalvik, Reidar Artikkel i vitenskapelig serie All those who in every place call on the name of Our Lord Jesus Christ : the unity of the Pauline churches. I. The formation of the early church. S Tübingen : Mohr Siebeck, ISBN Kaufman, Tone Stangeland Teologistudenten - en kommende åndelig leder? Ung teologi 38(4): [35] ISSN x. 12

13 Kvalbein, Hans Jødene i Johannesevangeliet. Ung teologi 38(2): ISSN x. Artikkel i vitenskapelig serie The authorization of Peter in Matthew 16:17-19 : a reconsideration of the power to bind and loose. I. The formation of the early church. S Tübingen : Mohr Siebeck, ISBN Leganger-Krogstad, Heid Hva vil kirken med trosopplæringsreformen? Nytt norsk kirkeblad 33(5): ISSN Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Løland, Hanne Kvinne og kjønnsforskning i studiefaget Det gamle testamente med et sideblikk til Det nye testamente. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): [262] ISSN Kirken, kroppen og seksualiteten - en leserreaksjon. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN

14 Midttun, Ann Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Mogstad, Sverre Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Mogstad, Sverre Dag ; Aagedal, Olaf; Søknader, søknadsbehandling og tildeling: delrapport nr 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag Et todelt KRL-fag? Åpent brev til statsråd Kristin Clemet. Vårt Land og Hamar Arbeiderblad, Nordhaug, Halvor Kan vi preke som før? : prekenens vilkår i en postmoderne situasjon. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(2): ISSN Morgendagens prest - morgendagens prestestudium. Ung teologi 38(4): [63] ISSN x. Kjønnsnøytralt ekteskap? Luthersk kirketidende 140(16): ISSN

15 Mens vi venter på Lærenemnda. Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Skapelse og kultur. Luthersk kirketidende 140(20): ISSN Skreddersydd utlysning. Luthersk kirketidende 140(12): ISSN Uenighet og mistenkeliggjøring i kirken. Luthersk kirketidende 140(4): ISSN Bent Flemming Nielsen: Genopførelser : ritual, kommunikation og kirke. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(2): Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift For folkekirkens skyld : at forny for at bevare. Luthersk kirketidende 140(22): ISSN Hva vil det si å være kirke? : kirkens vesen og oppdrag : tredje bind i Ekklesiologi-prosjektet ved MF. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) : Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Luthersk kirketidende 140(21): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Grunn til nyorientering? Vårt land ISSN Oftestad, Bernt T. Lærebok Oftestad, Bernt T.; Rasmussen, Tarald; Schumacher, Jan Norsk kirkehistorie. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. ISBN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Aalen, Leiv. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Aalen, Sverre. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN

16 Sverdrup, Jakob Liv Rosted. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Sverdrup, Johan Edvard. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Thelle, Notto Normann. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Wisløff, Carl Johan Fredrik. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Wisløff, Johan Martin. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN En kritisk og kreativ forskerholdning : John Nome som kirkehistoriker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [86] ISSN John Nome - kirkehistoriker og modernitetsteoretiker. Nytt Norsk Tidsskrift 22(2): [164]-174, [241] ISSN X. Kristin Lavransdatter som pilegrim. Over alt 17(3): ISSN Arne Bugge Amundsen (red.): Norges religionshistorie. Norsk teologisk Tidsskrift. 106(4): Kronikk i dags-/ukepresse Herskende politikk, herskende teologi. Aftenposten Den katolske kirke og Hitler. Aftenposten Romarheim, Arild Da Vinci-kodens JESUS - i et nyreligiøst og kirkelig perspektiv : Jesus ekteskap med Maria Magdalena og andre glimt fra "Kirkens X-files". Luthersk kirketidende 140(12): ISSN

17 Faglige foredrag Jesu navn på alles lepper. Norsk kristelig studieråds hjemmeside , 5 s. Roos, Merethe Kontekstens speil : om musikk som teologisk og kulturhistorisk resepsjonshistorie, belyst gjennom en revy over to nyere bøker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): [13] ISSN Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): ISSN Stephan van Erp: The art of theology : Hans Urs von Balthasars theological aesthetics and the foundations of faith. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): ISSN Varkøy, Øivind og Erling E. Guldbrandsen: Musikk og mysterium : fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Kunst eller ikke kunst? : en utvidet anmeldelse av Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Luthersk kirketidende 140(7): ISSN Kunst som kirkelig agenda - og omvendt. Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Røsæg, Nils Aksel Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Larry W. Hurtado : Lord Jesus Christ : devotion to Jesus in earliest Christianity. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Sandnes, Karl Olav Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Imitatio Homeri? : an appraisal of Dennis R. MacDonald's "mimesis criticism". Journal of Biblical Literature 124: ISSN

18 Whence and whither : a narrative perspective on Birth... (John, 3,3-8). Biblica 86(2002): ISSN Kompendium Med Homer i sekken : gresk utdanning som utfordring i oldkirken. Oslo: Forfatteren, s. Sandvei, Bjørn Helge Til forståelsen av Rom 1 i homofilidebatten. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Sannes, Kjell Olav Fagbok Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud : en kritisk teologisk analyse av synet på forholdet mellom mennesket og Gud hos Kenneth E. Hagin, trosbevegelsens grunnlegger og lærer. Oslo: Refleks-publishing, s. (Refleks-serien, 5.) ISBN Sannes, Kjell Olav; Engelsviken, Tormod Mana palidziba nak no ta kunga. Riga: Luterisma mantojuma fonds, s. (Latvisk oversettelse av: Min hjelp kommer fra Herren) Kapittel i fagbok Die Bedeutung der Confessio Augustana für die lutherische Identität. S I. Die Confessio Augustana und die Christenheit : Beiträge des Symposiums am 24. Juni 2005 in Augsburg. Nürnberg: Verlag Peter Athmann, ISBN Treenighetslæren - mer enn en teori. Fast grunn 58(4): ISSN Saxegaard, Kristin Moen Kirken, kroppen og seksualiteten : svar til Morten Stensberg. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN

19 Schumacher, Jan Lærebok Oftestad, Bernt T.; Rasmussen, Tarald; Schumacher, Jan Norsk kirkehistorie. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. ISBN Artikkel i vitenskapelig antologi Kristendommen i høymiddelalderen. I: Norges religionshistorie. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Kristendommen i tidlig middelalder. I: Norges religionshistorie. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Engedal, Leif Gunnar; Schumacher, Jan Scandinavian spirituality. I: The new SCM dictionary of Christian spirituality. s London: SCM Press, ISBN Pietism. I: Christianity : the complete guide. s London: Continuum, ISBN Tangbrand. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Kapittel i institusjonsrapport Kva tyder desse steinane? : om steinkorsene i lys av den kristne tradisjonen. I: Steinkrossane på Vestlandet : rapport frå fagseminar 24. april s Hyllestad: Hyllestad kommune, Å bekjenne synd med Bjørneboe. Ung teologi 38(1): ISSN x. Martin Luther: Luthers reformasjon : hovedtekster : i utvalg ved Tarald Rasmussen. Kirke og kultur. 110(3): ISSN x Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Andrew Louth : The wilderness of God. Luthersk kirketidende 140(5): ISSN

20 Skarsaune, Oskar Fagbok Den ukjente Jesus : nye kilder til hvem Jesus virkelig var? : Da Vinci-koden, Gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden. Oslo: Avenir, s. ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Jewish believers in Jesus in antiquity : some lessons from a history project. Mishkan (42): ISSN We have found the Messiah : Jewish believers in Jesus in antiquity. Mishkan (45): ISSN Hvordan oppstod den kristne antijudaismen? Ung teologi 38(2): ISSN x. Den mest rystende avsløringen de siste 2000 årene : fra Da Vinci-koden til Den Hellige Gral. Religion og livssyn 17(1): ISSN Den mest rystende avsløringen de siste 2000 årene : fra Gralen til Da Vinci-koden. Årbok for den norske kirke 54: ISSN x. Fra Den Hellige Gral til Jesu etterkommere? Religion og livssyn 17(2): ISSN Timothy J. Horner : Listening to Trypho. Theologische Literaturzeitung. 130: ISSN Sylvain Jean Gabriel Sanchez : Justin Apologiste chrétien : travaux sur le "Dialogue avec Tryphon" de Justin Martyr. Theologische Literaturzeitung. 130: ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift James L. Garlow og Peter Jones: Da Vinci-koden knekkes. Fast grunn 58(5): ISSN Bjørn Are Davidsen: Da Vinci dekodet : hemmeligheten bak ryktene om Jesus. Fast grunn 58(5): ISSN John T. Carroll, et al.: The return of Jesus in early Christianity. Themelios 30(2): ISSN

21 Kronikk i dags-/ukepresse Hva sang englene? Vårt Land ISSN Jesus-seminaret og Thomasevangeliet. Vårt Land ISSN Juleevangeliet : ikke rom i "herberget" lenger? Vårt Land ISSN Debattinnlegg i ukepresse Den historiske Jesus : hovmodig forståelse. Vårt Land (3. november): ISSN Skarsaune, Oskar; Elgvin, Torleif Jesusforskning : tillagt meninger. Vårt Land (15. november): ISSN Thomasevangeliet : ett eneste håndskrift. Vårt Land (8. november): ISSN Underslåtte tekster? Magazinet (22. november): ISSN Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Avvist på faglig grunnlag. Utsyn (1): ISSN Fullstendig nonsens. Vårt Land ISSN Historien om Jesus : fantasi eller fakta? Krigsropet (5): ISSN Hva vi kan vite om Jesus. Vårt Land ISSN Stor interesse for Da Vinci-koden. Sør-Trøndelag Den store Da Vinci-bløffen. Lys og liv (1): ISSN Stordalen, Terje Praktisk teologi og tverrfaglighet i profesjonsstudiet. Ung teologi 38(4): ISSN x. Tsunami og teologi : refleksjoner fra utsiden av Noahs ark. Luthersk kirketidende 140(4): ISSN

22 Thomas Hieke: Die Genealogien der Genesis. Biblica. 86(3): ISSN Synnes, Martin Grün, Joachim; Alfsvåg, Knut; Fjeld, Bjørn Øyvind; Schjøth, Arne; Sjaastad, Egil; Synnes, Martin Bibelsyn og bibelbruk i homofili-spørsmålet. Luthersk kirketidende 140(6): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Ben Witherington III (with Darlene Hyatt) : Paul's Letter to the Romans : a socio-rhetorical commentary. Luthersk kirketidende 140(16): ISSN Kjell-Petter Dahl : Nådegaver - kirkens glemte ressurser? Luthersk kirketidende 140(6): ISSN Sæbø, Magne Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Zur neueren Erforschung der Interpretationsgeschichte des Alten Testaments. Theologische Literaturzeitung 130(10): ISSN Literaturberichte. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. 117:116, , , ISSN Sakkyndig uttalelse Sæbø, Magne; Nielsen, Kirsten Fellesuttalelse med prof. dr. Kirsten Nielsen s. Søvik, Atle Troen i fare? Credo (6): ISSN

23 Thorbjørnsen, Svein Olaf Artikkel i vitenskapelig antologi Fretheim, Kjetil; Thorbjørnsen, Svein Olaf Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Vulgær religionskritikk i Norge : noen synspunkter. Religion og livssyn 17(1): ISSN Vulgær religionskritikk : kommentar til innspill fra Ronnie Johanson. Religion og livssyn 17(3): ISSN Tvedt, Irene Artikkel i vitenskapelig antologi Gud som økonomisk motiv. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Weyde, Karl William Weyde, Karl William Inner-Biblical interpretation : methodological reflections on the relationship between texts in the Hebrew Bible. Svensk Exegetisk Årsbok 70: ISSN Faglige foredrag m.m. Filologiske merknader til den hebraiske teksten til 2 Kongebok og 1 Samuelsbok Oslo: Forfatteren/Det norske Bibelselskap, s. Hvorfor ny bibeloversettelse : foredrag. Y's men, Nittedal, Nittedal, On methods in Old Testament scholarship. OTSEM Second Annual Conference, Göttingen, The return of YWHW : the tension between deliverance and repentance in Isaiah : opposisjonsinnlegg ved Blazenka Scheuers doktordisputas ved Lunds Universitet. Lunds Universitet, Lund,

24 Sakkyndig uttalelse Reviewing 4 applications for Academy Research Fellow posts : for the Research Council for Culture and Society at the Academy of Finland. Oslo: Forfatteren, s. Wigen, Tore John Nome som livssynsteoretiker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): ISSN Østnor, Lars John Nome som områdeetiker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [140] ISSN Noen perspektiver på etisk pluralisme. Ung teologi 38(1): ISSN x. Embryoets moralske status i lys av kristent menneskesyn. Religion og livssyn 17(2): ISSN

Sist oppdatert 26.01.09

Sist oppdatert 26.01.09 AVLAGTE DOKTORGRADER Siden 1991 har følgende blitt tildelt den teologiske doktorgrad Dr.theol./ PhD i fagområdet Teologi og graden PhD i fagområdet Kristendomskunnskap ved Det teologiske Menighetsfakultet:

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2003

Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2003 Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2003 [1] b/buch Buchanan, Paul Illsinte insekter / Buchanan & Randall ; [til norsk ved Ragnfrid Aarflot]. - Oslo : Lunde, 2002. - 133 s. : ill. ; 21 cm.

Detaljer

Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2000

Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2000 Fjellhaug Misjonshøgskole Biblioteket Nye bøker 2000 [1] Ande Andersen, Rolf Simeon Lysstreif / Rolf Simeon Andersen. - Oslo : Lunde, 1999. - 36 s. : kol. port. ; 22 cm [2] b/birk Birkedal, Magne Ulvene

Detaljer

070 Journalistikk, forlagsvirksomhet

070 Journalistikk, forlagsvirksomhet Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker april - juni 2014 070 Journalistikk, forlagsvirksomhet 070.4492 Dø Døving, Cora Alexa, 1966- Religion i pressen / Cora Alexa Døving og Siv Ellen

Detaljer

Emnekatalog. for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE

Emnekatalog. for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Emnekatalog for lavere grader og program (100-/200-nivå) Nettversjon - høsten 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE GRUNNEMNER PÅ 100-NIVÅ... 3 KRL101 BIBELFAG OG KONFESJONSKUNNSKAP (10 STUDIEPOENG)... 3 KRL102 KRISTEN

Detaljer

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling - et studieprogram i innenfor fagområdet praktisk teologi Denne mastergraden er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi.

Detaljer

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG

Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG Bachelorgrad i religion, kultur og globalisering BRKG 2015-2016 1 Innhold Mål og læringsutbytte for studiet... 3 Kunnskap... 3 Ferdigheter... 3 Generell kompetanse... 4 Studiets varighet, oppbygging og

Detaljer

4 SKJEGG OG HØYE HÆLER 8 DET NYE MF 12 BRA NOK? 15 POTETKATEKET 22 SKRIFTEN PÅ VEGGEN? TEMA. Studere på MF?

4 SKJEGG OG HØYE HÆLER 8 DET NYE MF 12 BRA NOK? 15 POTETKATEKET 22 SKRIFTEN PÅ VEGGEN? TEMA. Studere på MF? 4 SKJEGG OG HØYE HÆLER 8 DET NYE MF 12 BRA NOK? 15 POTETKATEKET 22 SKRIFTEN PÅ VEGGEN? nr.1/13. 79. årg. TEMA Studere på MF? rektor innhold VIDAR L. HAANES Rektor Innhold Til tjeneste I denne utgaven av

Detaljer

lysliv &liv 4 september MF-direktøren Side 10-11 www.mf.no Beate Pettersen: 72. årgang

lysliv &liv 4 september MF-direktøren Side 10-11 www.mf.no Beate Pettersen: 72. årgang lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 4 september 2006 72. årgang : MF HAR VIDEREUTDANNET 2.500 LÆRERE s 8-9 : LUTHERSK TEOLOGI I ET AKTUELT PERSPEKTIV s 16 Beate Pettersen: MF-direktøren

Detaljer

Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling 2015-16 1 Innhold Om studiet... 3 Jobbmuligheter og videre utdanning... 3 Mål og læringsutbytte for studiet... 4 Kunnskap... 4 Ferdigheter... 4

Detaljer

Curriculum Vitae Jostein Ådna

Curriculum Vitae Jostein Ådna Curriculum Vitae Jostein Ådna 1. Formell kompetanse 1978 Hebraisk mellomfagseksamen, Universitetet i Oslo 1982 Cand.theol., Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 1984 Praktisk-teologisk eksamen, Det teologiske

Detaljer

lysliv &liv 5 november www.mf.no 72. årgang

lysliv &liv 5 november www.mf.no 72. årgang lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 5 november 2006 72. årgang : JAN SCHUMACHER: EN MER FLEKSIBEL HØYMESSELITURGI s 10-11 : BÅRD EIRIK HALLESBY NORHEIM: Å UTVIKLE EN TRO SOM VARER s

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011 Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker august oktober 2011 b/moen Moen, Torhild, 1938- Vilja og bokstavene som krøller seg / Torhild Moen ; Kari Sortland, tegninger. - Oslo : Lunde, cop.

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015 Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015 140 Særskilte filosofiske systemer 149.97 Ly Lyon, David Postmodernity / David Lyon. - Buckingham : Open University Press, 1994.

Detaljer

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp)

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Studieplan for Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Deltid Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Innledning Årsstudium KRL utgjør første studieåret i Bachelor i kristendom

Detaljer

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Versjon 0908 Side 1 av 84 BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 STUDIETILBUD... 3 MODULENE I BACHELORSTUDIET... 3 MODUL

Detaljer

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE NR.2/15. 81. ÅRG. TEMA Bærekraftig tro REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor Innhold

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

Mastergrad i praktisk teologi (MPT)

Mastergrad i praktisk teologi (MPT) Mastergrad i praktisk teologi (MPT) 2014-2015 Innholdsfortegnelse: PROGRAMBESKRIVELSE... 3 Kort om programmet... 3 Omfang, innhold, opptakskrav... 3 Utfyllende rammebestemmelser for studieprogrammet Master

Detaljer

Årsstudium i Bibel og misjon

Årsstudium i Bibel og misjon Studieplan for Årsstudium i Bibel og misjon (60 studiepoeng) Studieåret 2014-2015 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Innledning... 3 1.2. Grunnlag for oppnåelse av årsstudium

Detaljer

Internasjonalisering

Internasjonalisering 4 Religionens rolle i verden 6 Pastor og akademiker 8 På tur fra MF 10 Slutter, men ikke med misjon 16 Misjon fra alle steder til alle steder 22 To nye dekaner nr.3/13. 79. årg. TEMA Internasjonalisering

Detaljer

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

TEMA: TRO OG FORNUFT NR. 2/10. 76. ÅRGANG TRO OG FORNUFT PORTRETT: HANS FREDRIK DAHL NY FAGLÆRERUTDANNING PÅ MF Å PREKE ER Å GJØRE GUD TYDELIG OG NÆR

TEMA: TRO OG FORNUFT NR. 2/10. 76. ÅRGANG TRO OG FORNUFT PORTRETT: HANS FREDRIK DAHL NY FAGLÆRERUTDANNING PÅ MF Å PREKE ER Å GJØRE GUD TYDELIG OG NÆR TRO OG FORNUFT PORTRETT: HANS FREDRIK DAHL NY FAGLÆRERUTDANNING PÅ MF Å PREKE ER Å GJØRE GUD TYDELIG OG NÆR KRONIKK: HVORDAN ARGUMENTERE FOR AT INNHOLDET I KRISTEN TRO ER SANT? MITT FUNN: DET ONDES PROBLEM

Detaljer

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR 4 BIBELENS BERIKENDE MANGFOLD - 8 VÆR TIL STEDE I TEKSTENE 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR NR.3/14. 80. ÅRG. TEMA Hvordan lese Bibelen? REKTOR VIDAR L. HAANES

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012

Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012 Fjellhaug Internasjonale Høgskole Biblioteket Nye bøker 2012 [1] b/kalle Kallestad, Jarle, 1955- Kappløp med katastrofen / Jarle Kallestad. - Oslo : Lunde, cop. 2012. - 93 s.. - (Lillevik Tidende ; [2])

Detaljer

Bachelor i teologi tredje studieår

Bachelor i teologi tredje studieår Bachelor i teologi tredje studieår 2011-2012 studieplan side 1 TEOLOGISTUDIETS OPPBYGGING...3 FORMÅL...3 TEMA OG PROFIL...3 STRUKTUR...3 OPPBYGGING...6 ORGANISERING, STUDIE- OG ARBEIDSFORMER...6 GAMMELTESTAMENTLIG

Detaljer

Oversikt over emner som undervises høsten 2007

Oversikt over emner som undervises høsten 2007 Oversikt over emner som undervises høsten 2007 (første og andre syklus) Emnekode Emnenavn Vekting Emneansvarlig/- koord. Lærere Bachelor grunnstudier KRL111 KRL: Grunnstudier høst 30 stp Kristin Norseth

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer