Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72] ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72]-85. 2005. ISSN 0040-7194."

Transkript

1 Aarflot, Andreas Kirkens røst i Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Kirkens røst i 1905 : Norsk Kirkeblads redaksjonelle profil. Luthersk kirketidende 140(9): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Torleiv Austad : Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen med innledninger og kommentarer. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse En kirkeleder med profil. Aftenposten ISSN Asheim, Ivar Vitenskapelig monografi Verdirealisering: til det gode? : studier i verdietikk. Oslo: Unipub forlag, s. ISBN Austad, Torleiv Vitenskapelig monografi Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen , med innledninger og kommentarer. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. ISBN Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [72] ISSN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Aarflot, Andreas. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Lønning, Per. I: Bergensere i tusen år : fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø. s Oslo: Kunnskapsforlaget, ISBN

2 Tschudi, Stephan. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Kapittel i institusjonsrapport Baptism, eucharist, ministry, BEM. I: Baptism Eucharist Ministry & Charta Oecumenica: från ord till handling. s Sigtuna: Ekumeniskt Institut för Norden i samarbeid med Sveriges Kristna Råd, Fartein Valen-Sendstad: Ikke for å herske : innføring i den kristne tro. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Gerhard O. Forde: Essays on eschatology, authority, atonement, and ecumenism. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Gerhard O. Forde: The captivation of the will : Luther vs. Erasmus on freedom and bondage. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Per Bjørnar Grande: Kristendommen : en innføring. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): ISSN Thomas Ekstrand og Mattias Martinson: Tro och tvivel : systematiska reflektioner över kristen tro. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Bjørdal, Maria Misjonalt ungdomsarbeid i Norge : ansatser til en skisse. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(3): ISSN Engedal, Leif Gunnar Utvikling av sykepleiefaglig kompetanse : perspektiver og utfordringer. Tidsskrift for fag og tro 23(2): ISSN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Engedal, Leif Gunnar; Schumacher, Jan Scandinavian spirituality. I: The new SCM dictionary of Christian spirituality. s London: SCM Press, ISBN Kompendium Min troshistorie : en innføring i hvordan arbeide med troshistorie i gruppe. Oslo: Menigheten Filadelfias forlag,

3 Jean Vanier: Den brutte kroppen : veier til helhet. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(1): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Ragnar Rudmoen: Omsorg og sjelesorg. Tidsskrift for sjelesorg 25(3): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Spiritualiteten, de fattige og vi rike. Vårt land ISSN Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse The journey of man : blessing and curse in the chain of generations. The 10th European Conference for Pastoral Care and Counselling, Sigtuna, Engelsviken, Tormod Fagbok Sannes, Kjell Olav; Engelsviken, Tormod Mana palidziba nak no ta kunga. Riga: Luterisma mantojuma fonds, s. (Latvisk oversettelse av: Min hjelp kommer fra Herren) Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Come Holy Spirit, heal and reconcile : an evangelical evaluation of the CWME Mission Conference in Athens, May 9-16, International Bulletin of Missionary Research 29(4): ISSN Den 11. internasjonale IAMS-konferansen : Port Dickson, Malaysia 31. juli - 7. august Norsk Tidsskrift for Misjon 59(1): ISSN Evangelikalt misjonslederskap : noen personlige refleksjoner i en overgangstid. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(2): ISSN Eriksen, Maud Marion Laird Doktoravhandling Moral voices and ethical dialogue : a study of literacy character and moral authority. Oslo: Forfatteren, s. 3

4 Fagermoen, Tron Diakoni som menighetsutvikling. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(1): ISSN Ann-Kristin Fauske: Mer enn ord. Halvårsskrift for praktisk teologi. 22(1): ISSN Rodney Clapp: Et særligt folk : kirken som kultur i et efter-kristent samfund. Halvårsskrift for praktisk teologi. 22(2): ISSN Fotland, Roar G. Doktoravhandling Ancestor christology in context : theological perspectives of Kwame Bediako. Bergen: Universitetet i Bergen, s. ISBN The Christology of Kwame Bediako. Journal of African Christian thought 8(1): ISSN Fretheim, Kjetil Artikkel i vitenskapelig antologi Fretheim, Kjetil; Thorbjørnsen, Svein Olaf Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fretheim, Kjetil; Henriksen, Jan-Olav Velstand, velferd og veldedighet - perspektiver på de rike og de rikes rikdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Stålsett, Sturla J. og Oddbjørn Leirvik (eds.) with Peter Beyer: The power of faiths in global politics. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4):

5 Furseth, Inger Lærebok Furseth, Inger; Repstad, Pål Religionssociologi - en introduktion. Malmö: Liber, s. ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift "Everything has a meaning" to "I want to believe in something" : religious change between two generations of women in Norway. Social compass 52(2): ISSN Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. 18(1): Gravem, Peder John Nome sin hermeneutikk og aksiomkritikk. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [101] ISSN KRL-faget etter uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 23(4): ISSN Kva er sanning? : til omgrepet sanning med tanke på religions- og livssynsteori. Tidsskrift for teologi og kirke 76(3): [181] ISSN Religions- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene. Norsk Teologisk Tidsskrift 106(2): [67] ISSN Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag Et todelt KRL-fag? Åpent brev til statsråd Kristin Clemet. Vårt Land og Hamar Arbeiderblad,

6 Haaland, Gunnar Artikkel i vitenskapelig antologi Josephus and the philosophers of Rome : does Contra Apionem mirror Domitian's crushing of the "Stoic opposition"? I: Josephus and Jewish history in Flavian Rome and beyond. s Leiden: Brill Academic Publishers, Supplements to the Journal for the study of Judaism, 104. ISBN Mer om antisemittisme og bibeloversettelse. Ung teologi 38(1): ISSN x. Haanes, Vidar L. Artikkel i vitenskapelig antologi Fattigdom og rikdom i Norge i kirkehistorisk perspektiv. I: Det umulige nåløyet. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fra Ynglingen til Quarten : kristelig ungdomsarbeid i Kristiansand. I: Mykere kristendom? : sørlandsreligion i endring / Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red.). s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Antisemittisme i humanismens tidsalder. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): ISSN Norges første professor i misjonsvitenskap: Professor O.G.Myklebust ( ). Norsk Tidsskrift for Misjon 59(4): ISSN "Trøste og bære" : presterollen i endring : foredrag ved Skandinavisk pastoralteologisk konferanse, 8. juni 2005 i Oslo. Ung teologi 38(4): [11] ISSN x Luthersk kirketidende 140(2): [29] ISSN Det umulige nåløyet. Luthersk kirketidende 140(6): [133] ISSN

7 En misjonerende kirke. Luthersk kirketidende 140(14): [329] ISSN Kirke og helse. Luthersk kirketidende 140(18): [441] ISSN Om valgmenigheter. Luthersk kirketidende 140(22): ISSN Åndelig veiledning. Luthersk kirketidende 140(10): [233] ISSN Kolbein Espeset: Eitt liv - mange soger. Arne Valen sitt pionérarbeid i misjonen. Heimen. 42(2): Innførsel i leksikon/oppslagsverk Vold, Karl. I: Norsk biografisk leksikon. s Oslo: Kunnskapsforlaget, ISBN Haga, Joar Beng (ie Bengt) Hägglund: Chemnitz - Gerhard - Arndt - Rudbeckius : Aufsätze zum Studium der altlutherischen Theologie. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Michael Welker: Hva skjer i nattverden. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Ola Tjørhom (red.): Apostolicity and unity : essays on the Porvoo Common Statement. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): Debattinnlegg i ukepresse Forskinga til Eva Lundgren. Vårt land ISSN Hegertun, Terje Kronikk i dags-/ukepresse Religionen tilbake i politikken. Vårt Land ISSN

8 Hegstad, Harald Trossamfunnenes autonomi i Norge. Kirke og kultur 110(2): ISSN X. Institusjonsrapport Hegstad, Harald; Hauglin, Otto Evaluering av soknesammenslåingen i Bergen indre by : rapport. Bergen: Bjørgvin Bispedømmeråd, s. Kapittel i institusjonsrapport The parish under pressure : new ways of organizing the local church in the Church of Norway. I: The Second International Conference on Church Leadership. s Uppsala: Uppsala University, Faculty of Theology, Inger Furseth og Pål Repstad: Innføring i religionssosiologi. Norsk teologisk tidsskrift. 106(2): Heiene, Gunnar Artikkel i vitenskapelig antologi The Church of Norway since World War II. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Theology and spirituality. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Eivind Berggrav - ecumenist and church leader. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Gro Harlem Brundtland - Norway's radical daughter. I: Nordic folk churches : a contemporary church history. s Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN Fattigdom og rikdom i kirkehistorisk perspektiv. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN

9 Lærebok Heiene, Gunnar; Myhre, Bjørn; Opsal, Jan; Skottene, Harald; Østnor, Arna Mening og mangfold : religion og etikk for den videregående skolen. 2. utg. Oslo: Aschehoug & Co, s. ISBN Prinsipiell etikk. Bergen: Fagbokforlaget, s. (KRL-biblioteket,) ISBN Torleiv Austad: Kirkelig motstand : dokumenter fra den norske kirkekamp under okkupasjonen i med innledninger og kommentarer. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): Henriksen, Jan-Olav Vitenskapelig monografi Menneskesyn : historisk arv og varig aktualitet. Gyldendal Akademisk, s. ISBN Repstad, Pål, red. ; Henriksen, Jan-Olav, red. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s. ISBN Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. Bergen: Fagbokforlaget, s. ISBN Henriksen, Jan-Olav. red. ; Sommerfeldt, Atle, red. Det Umulige nåløyet : fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. ISBN Artikkel i vitenskapelig antologi Sommerfeldt, Atle; Henriksen, Jan-Olav "De fattige har dere alltid hos dere" - og hva gjør vi rike med det? I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fretheim, Kjetil; Henriksen, Jan-Olav Velstand, velferd og veldedighet - perspektiver på de rike og de rikes rikdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN The human being a co-creator? : theological reflections on reproductive cloning of human individuals. I: Creative creatures. s London: T&T Clark International, Issues in science and theology, ISBN X. 9

10 Pluralism and identity : the two-kingdoms doctrine challenged by secularization and privatization. I: The gift of grace: the future of Lutheran theology. s Minneapolis, Minn.: Fortress Press, ISBN Skam og begjær : en kulturanalytisk inngang til rikdom og fattigdom. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Changing conditions of change : report from a Norwegian research program in progress. Journal of Contemporary Religion 20(3): ISSN Theology in richness and variety. Studia Theologica 59(2): ISSN X. Den andre som tankefigur for teologisk forskning : notater til religionsfilosofi som teologisk vitenskapsfilosofi. Tidsskrift for teologi og kirke 76(3): ISSN Hvem er sjelesorgens Gud? Halvårsskrift for praktisk teologi 22(2): ISSN Spirituality and religion - worlds apart? : Heelas' and Woodhead's The Spiritual Revolution read as a resource for cultural and theological criticism. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 18(1): ISSN Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Introduction. Studia Theologica 59(1): ISSN X. Livets dans mellom lykke og begjær : foreløpige tanker til en fremtidig teologi om begjær. Tidsskrift for sjelesorg 25(1): ISSN Synd : eller: å stenge Den andre ute. Ung teologi 38(1): ISSN x. I spenningen mellom det indre og den andre. Psykologisk tidsskrift 8(1): ISSN

11 Religionskritikkens legitimitet i et samfunn og en skole preget av pluralitet. Religion og livssyn 17(1): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Fra lære til opplevelse. Vårt Land ISSN Religion i endring : fra lære til opplevelse. Vårt land ISSN Debattinnlegg i ukepresse Habermas som religionsfilosof. Morgenbladet ( ): ISSN Faglige foredrag Researching theological normativity : some critical and constructive suggestions. Nasjonalt forskerutdanningskurs i teologi, Høgskolen i Agder?, Granavolden, Hva ligger til grunn for våre bilder om Gud? : foredrag. Menighetene i Arendal, Arendal, Hva tror Sørlendinger flest om Gud og Jesus? : foredrag, Sørlandske Lærerstevne. Høgskolen i Agder og Statens utdanningskontor, Avd. Vest-Agder, Kristiansand, Teologi og empiri : forelesning på forskerkurs. Høgskolen i Agder?, Kristiansand, Teologi og naturvitenskap : 2. ordinære opposisjon til Knut-Willy Sæthers doktordisputas 9. september NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Autopsi : 2. ordinære opposisjon ved Marius Mjaalands doktordisputas Universitetet i Oslo, Oslo, Det som var rett i går, er det også rett i dag? : foredrag i Groruddalen kirkeakademi. Groruddalen kirkeakademi, Oslo, Holmqvist, Morten Ungdomskultur som bro for misjon : erfaringer fra norske ungdommers besøk i Japan. Norsk Tidsskrift for Misjon 59(3): ISSN

12 Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Kjartan Leer-Salvesen: Fra glansbilde til antihelt: Jesus på film. Ung teologi 38(3): ISSN x. Holmås, Geir Otto Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift My house shall be a house of prayer : regarding the Temple as a place of prayer in Acts within the context of Luke's apologetic objective. Journal for the Study of the New Testament 27(4): ISSN X. Er evangeliene koherente fortellinger? : om et hermeneutisk premiss i den litterært-narrative eksegese. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): [242] ISSN Markusevangeliets renessanse som fortelling i resepsjonsteroretisk perspektiv. Ung teologi 38(3): ISSN x. Noen utfordringer til et forbedret studieopplegg. Ung teologi 38(4): ISSN x. Hvalvik, Reidar Artikkel i vitenskapelig serie All those who in every place call on the name of Our Lord Jesus Christ : the unity of the Pauline churches. I. The formation of the early church. S Tübingen : Mohr Siebeck, ISBN Kaufman, Tone Stangeland Teologistudenten - en kommende åndelig leder? Ung teologi 38(4): [35] ISSN x. 12

13 Kvalbein, Hans Jødene i Johannesevangeliet. Ung teologi 38(2): ISSN x. Artikkel i vitenskapelig serie The authorization of Peter in Matthew 16:17-19 : a reconsideration of the power to bind and loose. I. The formation of the early church. S Tübingen : Mohr Siebeck, ISBN Leganger-Krogstad, Heid Hva vil kirken med trosopplæringsreformen? Nytt norsk kirkeblad 33(5): ISSN Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Løland, Hanne Kvinne og kjønnsforskning i studiefaget Det gamle testamente med et sideblikk til Det nye testamente. Tidsskrift for teologi og kirke 76(4): [262] ISSN Kirken, kroppen og seksualiteten - en leserreaksjon. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN

14 Midttun, Ann Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Mogstad, Sverre Rapport i institusjonsserie Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Mogstad, Sverre Dag ; Aagedal, Olaf; Søknader, søknadsbehandling og tildeling: delrapport nr 1. Evaluering av Trosopplæringsreformen, Oslo: Arbeidsfellesskapet, s. ISSN Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag Et todelt KRL-fag? Åpent brev til statsråd Kristin Clemet. Vårt Land og Hamar Arbeiderblad, Nordhaug, Halvor Kan vi preke som før? : prekenens vilkår i en postmoderne situasjon. Halvårsskrift for praktisk teologi 22(2): ISSN Morgendagens prest - morgendagens prestestudium. Ung teologi 38(4): [63] ISSN x. Kjønnsnøytralt ekteskap? Luthersk kirketidende 140(16): ISSN

15 Mens vi venter på Lærenemnda. Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Skapelse og kultur. Luthersk kirketidende 140(20): ISSN Skreddersydd utlysning. Luthersk kirketidende 140(12): ISSN Uenighet og mistenkeliggjøring i kirken. Luthersk kirketidende 140(4): ISSN Bent Flemming Nielsen: Genopførelser : ritual, kommunikation og kirke. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(2): Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift For folkekirkens skyld : at forny for at bevare. Luthersk kirketidende 140(22): ISSN Hva vil det si å være kirke? : kirkens vesen og oppdrag : tredje bind i Ekklesiologi-prosjektet ved MF. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) : Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Luthersk kirketidende 140(21): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse Grunn til nyorientering? Vårt land ISSN Oftestad, Bernt T. Lærebok Oftestad, Bernt T.; Rasmussen, Tarald; Schumacher, Jan Norsk kirkehistorie. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. ISBN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Aalen, Leiv. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Aalen, Sverre. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN

16 Sverdrup, Jakob Liv Rosted. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Sverdrup, Johan Edvard. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Thelle, Notto Normann. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Wisløff, Carl Johan Fredrik. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Wisløff, Johan Martin. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN En kritisk og kreativ forskerholdning : John Nome som kirkehistoriker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [86] ISSN John Nome - kirkehistoriker og modernitetsteoretiker. Nytt Norsk Tidsskrift 22(2): [164]-174, [241] ISSN X. Kristin Lavransdatter som pilegrim. Over alt 17(3): ISSN Arne Bugge Amundsen (red.): Norges religionshistorie. Norsk teologisk Tidsskrift. 106(4): Kronikk i dags-/ukepresse Herskende politikk, herskende teologi. Aftenposten Den katolske kirke og Hitler. Aftenposten Romarheim, Arild Da Vinci-kodens JESUS - i et nyreligiøst og kirkelig perspektiv : Jesus ekteskap med Maria Magdalena og andre glimt fra "Kirkens X-files". Luthersk kirketidende 140(12): ISSN

17 Faglige foredrag Jesu navn på alles lepper. Norsk kristelig studieråds hjemmeside , 5 s. Roos, Merethe Kontekstens speil : om musikk som teologisk og kulturhistorisk resepsjonshistorie, belyst gjennom en revy over to nyere bøker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(1): [13] ISSN Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): ISSN Stephan van Erp: The art of theology : Hans Urs von Balthasars theological aesthetics and the foundations of faith. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(1): ISSN Varkøy, Øivind og Erling E. Guldbrandsen: Musikk og mysterium : fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring. Tidsskrift for teologi og kirke. 76(4): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Kunst eller ikke kunst? : en utvidet anmeldelse av Ola Tjørhom: Fartein Valen - vestlandspietist og modernistisk banebryter. Luthersk kirketidende 140(7): ISSN Kunst som kirkelig agenda - og omvendt. Luthersk kirketidende 140(8): ISSN Røsæg, Nils Aksel Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Larry W. Hurtado : Lord Jesus Christ : devotion to Jesus in earliest Christianity. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Sandnes, Karl Olav Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Imitatio Homeri? : an appraisal of Dennis R. MacDonald's "mimesis criticism". Journal of Biblical Literature 124: ISSN

18 Whence and whither : a narrative perspective on Birth... (John, 3,3-8). Biblica 86(2002): ISSN Kompendium Med Homer i sekken : gresk utdanning som utfordring i oldkirken. Oslo: Forfatteren, s. Sandvei, Bjørn Helge Til forståelsen av Rom 1 i homofilidebatten. Luthersk kirketidende 140(17): ISSN Sannes, Kjell Olav Fagbok Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud : en kritisk teologisk analyse av synet på forholdet mellom mennesket og Gud hos Kenneth E. Hagin, trosbevegelsens grunnlegger og lærer. Oslo: Refleks-publishing, s. (Refleks-serien, 5.) ISBN Sannes, Kjell Olav; Engelsviken, Tormod Mana palidziba nak no ta kunga. Riga: Luterisma mantojuma fonds, s. (Latvisk oversettelse av: Min hjelp kommer fra Herren) Kapittel i fagbok Die Bedeutung der Confessio Augustana für die lutherische Identität. S I. Die Confessio Augustana und die Christenheit : Beiträge des Symposiums am 24. Juni 2005 in Augsburg. Nürnberg: Verlag Peter Athmann, ISBN Treenighetslæren - mer enn en teori. Fast grunn 58(4): ISSN Saxegaard, Kristin Moen Kirken, kroppen og seksualiteten : svar til Morten Stensberg. Luthersk kirketidende 140(10): ISSN

19 Schumacher, Jan Lærebok Oftestad, Bernt T.; Rasmussen, Tarald; Schumacher, Jan Norsk kirkehistorie. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. ISBN Artikkel i vitenskapelig antologi Kristendommen i høymiddelalderen. I: Norges religionshistorie. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Kristendommen i tidlig middelalder. I: Norges religionshistorie. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Innførsel i leksikon/oppslagsverk Engedal, Leif Gunnar; Schumacher, Jan Scandinavian spirituality. I: The new SCM dictionary of Christian spirituality. s London: SCM Press, ISBN Pietism. I: Christianity : the complete guide. s London: Continuum, ISBN Tangbrand. I: Norsk biografisk leksikon. s Kunnskapsforlaget: Oslo, ISBN Kapittel i institusjonsrapport Kva tyder desse steinane? : om steinkorsene i lys av den kristne tradisjonen. I: Steinkrossane på Vestlandet : rapport frå fagseminar 24. april s Hyllestad: Hyllestad kommune, Å bekjenne synd med Bjørneboe. Ung teologi 38(1): ISSN x. Martin Luther: Luthers reformasjon : hovedtekster : i utvalg ved Tarald Rasmussen. Kirke og kultur. 110(3): ISSN x Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Andrew Louth : The wilderness of God. Luthersk kirketidende 140(5): ISSN

20 Skarsaune, Oskar Fagbok Den ukjente Jesus : nye kilder til hvem Jesus virkelig var? : Da Vinci-koden, Gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden. Oslo: Avenir, s. ISBN Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Jewish believers in Jesus in antiquity : some lessons from a history project. Mishkan (42): ISSN We have found the Messiah : Jewish believers in Jesus in antiquity. Mishkan (45): ISSN Hvordan oppstod den kristne antijudaismen? Ung teologi 38(2): ISSN x. Den mest rystende avsløringen de siste 2000 årene : fra Da Vinci-koden til Den Hellige Gral. Religion og livssyn 17(1): ISSN Den mest rystende avsløringen de siste 2000 årene : fra Gralen til Da Vinci-koden. Årbok for den norske kirke 54: ISSN x. Fra Den Hellige Gral til Jesu etterkommere? Religion og livssyn 17(2): ISSN Timothy J. Horner : Listening to Trypho. Theologische Literaturzeitung. 130: ISSN Sylvain Jean Gabriel Sanchez : Justin Apologiste chrétien : travaux sur le "Dialogue avec Tryphon" de Justin Martyr. Theologische Literaturzeitung. 130: ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift James L. Garlow og Peter Jones: Da Vinci-koden knekkes. Fast grunn 58(5): ISSN Bjørn Are Davidsen: Da Vinci dekodet : hemmeligheten bak ryktene om Jesus. Fast grunn 58(5): ISSN John T. Carroll, et al.: The return of Jesus in early Christianity. Themelios 30(2): ISSN

21 Kronikk i dags-/ukepresse Hva sang englene? Vårt Land ISSN Jesus-seminaret og Thomasevangeliet. Vårt Land ISSN Juleevangeliet : ikke rom i "herberget" lenger? Vårt Land ISSN Debattinnlegg i ukepresse Den historiske Jesus : hovmodig forståelse. Vårt Land (3. november): ISSN Skarsaune, Oskar; Elgvin, Torleif Jesusforskning : tillagt meninger. Vårt Land (15. november): ISSN Thomasevangeliet : ett eneste håndskrift. Vårt Land (8. november): ISSN Underslåtte tekster? Magazinet (22. november): ISSN Intervju av faglig/populærvitenskapelig karakter Avvist på faglig grunnlag. Utsyn (1): ISSN Fullstendig nonsens. Vårt Land ISSN Historien om Jesus : fantasi eller fakta? Krigsropet (5): ISSN Hva vi kan vite om Jesus. Vårt Land ISSN Stor interesse for Da Vinci-koden. Sør-Trøndelag Den store Da Vinci-bløffen. Lys og liv (1): ISSN Stordalen, Terje Praktisk teologi og tverrfaglighet i profesjonsstudiet. Ung teologi 38(4): ISSN x. Tsunami og teologi : refleksjoner fra utsiden av Noahs ark. Luthersk kirketidende 140(4): ISSN

22 Thomas Hieke: Die Genealogien der Genesis. Biblica. 86(3): ISSN Synnes, Martin Grün, Joachim; Alfsvåg, Knut; Fjeld, Bjørn Øyvind; Schjøth, Arne; Sjaastad, Egil; Synnes, Martin Bibelsyn og bibelbruk i homofili-spørsmålet. Luthersk kirketidende 140(6): ISSN Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Ben Witherington III (with Darlene Hyatt) : Paul's Letter to the Romans : a socio-rhetorical commentary. Luthersk kirketidende 140(16): ISSN Kjell-Petter Dahl : Nådegaver - kirkens glemte ressurser? Luthersk kirketidende 140(6): ISSN Sæbø, Magne Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Zur neueren Erforschung der Interpretationsgeschichte des Alten Testaments. Theologische Literaturzeitung 130(10): ISSN Literaturberichte. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. 117:116, , , ISSN Sakkyndig uttalelse Sæbø, Magne; Nielsen, Kirsten Fellesuttalelse med prof. dr. Kirsten Nielsen s. Søvik, Atle Troen i fare? Credo (6): ISSN

23 Thorbjørnsen, Svein Olaf Artikkel i vitenskapelig antologi Fretheim, Kjetil; Thorbjørnsen, Svein Olaf Fattigdomsgrense, grådighetsgrense og forvalteretikk : noen etiske perspektiver. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Vulgær religionskritikk i Norge : noen synspunkter. Religion og livssyn 17(1): ISSN Vulgær religionskritikk : kommentar til innspill fra Ronnie Johanson. Religion og livssyn 17(3): ISSN Tvedt, Irene Artikkel i vitenskapelig antologi Gud som økonomisk motiv. I: Det Umulige nåløyet. s Oslo: Gyldendal Akademisk, ISBN Weyde, Karl William Weyde, Karl William Inner-Biblical interpretation : methodological reflections on the relationship between texts in the Hebrew Bible. Svensk Exegetisk Årsbok 70: ISSN Faglige foredrag m.m. Filologiske merknader til den hebraiske teksten til 2 Kongebok og 1 Samuelsbok Oslo: Forfatteren/Det norske Bibelselskap, s. Hvorfor ny bibeloversettelse : foredrag. Y's men, Nittedal, Nittedal, On methods in Old Testament scholarship. OTSEM Second Annual Conference, Göttingen, The return of YWHW : the tension between deliverance and repentance in Isaiah : opposisjonsinnlegg ved Blazenka Scheuers doktordisputas ved Lunds Universitet. Lunds Universitet, Lund,

24 Sakkyndig uttalelse Reviewing 4 applications for Academy Research Fellow posts : for the Research Council for Culture and Society at the Academy of Finland. Oslo: Forfatteren, s. Wigen, Tore John Nome som livssynsteoretiker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): ISSN Østnor, Lars John Nome som områdeetiker. Tidsskrift for teologi og kirke 76(2): [140] ISSN Noen perspektiver på etisk pluralisme. Ung teologi 38(1): ISSN x. Embryoets moralske status i lys av kristent menneskesyn. Religion og livssyn 17(2): ISSN

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

Oversikt over emner som undervises høsten 2007

Oversikt over emner som undervises høsten 2007 Oversikt over emner som undervises høsten 2007 (første og andre syklus) Emnekode Emnenavn Vekting Emneansvarlig/- koord. Lærere Bachelor grunnstudier KRL111 KRL: Grunnstudier høst 30 stp Kristin Norseth

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå 1 Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå EMNE Program: Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk Teologi (MPT) Bokmål: Tverrfaglig samarbeid om trosopplæringen

Detaljer

RLE1020: Bibelen og kristen livstolkning

RLE1020: Bibelen og kristen livstolkning RLE1020: Bibelen og kristen livstolkning Emneansvarlig: Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no) Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: Vår Studieprogramtilhørighet: Videreutdanning bachelornivå - RLE (Religion, livssyn

Detaljer

TRO-303N Bibelen troens kilde (mastervariant) Nynorsk: Bibelen - truskjelda Engelsk: The Bible the Source of faith

TRO-303N Bibelen troens kilde (mastervariant) Nynorsk: Bibelen - truskjelda Engelsk: The Bible the Source of faith TRO-303N Bibelen troens kilde (mastervariant) Nynorsk: Bibelen - truskjelda Engelsk: The Bible the Source of faith Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemestre: 1 Vurdering: Høst Emnekode:

Detaljer

Program for. Oppstartsuke. Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium

Program for. Oppstartsuke. Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium Studieprogram: Musikk Årsstudium Ansvar: Høgskolelektor Aage Myksvoll 13.40-14.25: Omvisning: Samspillrom, øvingsrom Ansvar: Høgskolelektor Astri Skarpengland 14.25-15.05: Omvisning på biblioteket Sted:

Detaljer

VITENSKAPELIG OG FAGLIG PRODUKSJON 2007

VITENSKAPELIG OG FAGLIG PRODUKSJON 2007 VITENSKAPELIG OG FAGLIG PRODUKSJON 2007 Det teologiske Menighetsfakultet AARFLOT, ANDREAS Kirken - et samfunn om nådens midler : Bernt Andreas Støylens kirkelige program. Halvårsskrift for praktisk teologi.

Detaljer

Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007

Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007 Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007 [1]ch Hansson Hansson, Carola Mästarens dröm / Carola Hansson. - Stockholm : Norstedt, 2005. - 516 s. ISBN 978-91-7263-786-3 (h.) Genre: Skjønnlitteratur

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

PUBLIKASJONER FORSKNING OG FAG 2006

PUBLIKASJONER FORSKNING OG FAG 2006 PUBLIKASJONER FORSKNING OG FAG 2006 ASHEIM, IVAR Synsretningen må snus! - fra individorientert til samfunnsorientert dydsetikk. Minerva 82(1): 23-28. 2006. ISSN 0805-7842. Karl Ernst Nipkow: God, human

Detaljer

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Utkastet til ny salmebok. I: Luthersk kirketidende. 143, (21): 544-549. 2008. ISSN 0332-5431.

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Utkastet til ny salmebok. I: Luthersk kirketidende. 143, (21): 544-549. 2008. ISSN 0332-5431. AARFLOT, ANDREAS Utkastet til ny salmebok. I: Luthersk kirketidende. 143, (21): 544-549. 2008. ISSN 0332-5431. Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift Retten og den rette lære: en bog om læresagers behandling

Detaljer

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud

Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Årsplan Kristendom 6. trinn2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Anlaug Laugerud Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

LITTERATUR KRISTEN SJELESORG 2012

LITTERATUR KRISTEN SJELESORG 2012 LITTERATUR KRISTEN SJELESORG 2012 Modul 1 - Kurs 1 og 2 Bergem, A. (2008). Som epler av gull. En bok om kristen sjelesorg.sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart (Bind 1). [Oslo]: Kolofon. 37-66,

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects)

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp) Emne TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1041 Introduksjon til apologetikk (5 stp/ects)

Detaljer

Studieprogram høsten 2016 for: Videreutdanning bachelornivå i Trosopplæring for Den norske kirke

Studieprogram høsten 2016 for: Videreutdanning bachelornivå i Trosopplæring for Den norske kirke Studieprogram høsten 2016 for: Videreutdanning bachelornivå i Trosopplæring for Den norske kirke Emnekatalog: TEOL2015 TEOL2015 - Levende tro - kristen tro i praksis Emneansvarlig: Ingen faglærer, spør

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium Studieprogram: Musikk Årsstudium Ansvar: Høgskolelektor Aage Myksvoll 13.40-14.25: Omvisning: Samspillrom, øvingsrom Ansvar: Høgskolelektor Astri 14.25-15.05: Omvisning på biblioteket Sted: Biblioteket

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

MPT-305 Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder

MPT-305 Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder MPT-305 Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder Nynorsk: Reformatorisk teologi i ein kyrkjeleg reformalder. Engelsk: Theology of the Lutheran Reformation in a time of ecclesial reform Studiepoeng:

Detaljer

Hovedmomenter og mål i faget:

Hovedmomenter og mål i faget: Hovedmomenter og mål i faget: Kristendom Kristendommen i et historisk perspektiv Kristendommens betydning for samfunn og kultur Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster Gjøre rede for

Detaljer

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen Det teologiske Menighetsfakultet Gjeldende fra vårsemesteret 2016, sist oppdatert 25.01.16 LISTE A... 2 LISTE A2... 2 LISTE B... 2 LISTE C... 3 LISTE C2...

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Bekjennelsens betydning for kirkens liturgi. Luthersk kirketidende. 145 (18): 391-396. 2010. ISSN 0332-5431.

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Bekjennelsens betydning for kirkens liturgi. Luthersk kirketidende. 145 (18): 391-396. 2010. ISSN 0332-5431. Aarflot, Andreas Bekjennelsens betydning for kirkens liturgi. Luthersk kirketidende. 145 (18): 391-396. 2010. ISSN 0332-5431. Kronikk/artikkel/innlegg i dags-/ukepresse Nytt hastverk med salmeboken. Vårt

Detaljer

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson

Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold. Lisbeth Mikaelsson Religion i Norge: fra kristent monopol til religiøst mangfold Lisbeth Mikaelsson Førkristen religion: norrøn hedendom Trosskiftet til kristendommen skjedde gradvis 800 1200. Slaget på Stiklestad i 1030

Detaljer

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift På vei til nye gudstjenesteformer - Del 1. Luthersk kirketidende. 144 (8): 179-185. 2009.

Artikkel i fag-/bransjetidsskrift På vei til nye gudstjenesteformer - Del 1. Luthersk kirketidende. 144 (8): 179-185. 2009. Aarflot, Andreas På vei til nye gudstjenesteformer - Del 1. Luthersk kirketidende. 144 (8): 179-185. 2009. ISSN 0332-5431 På vei til nye gudstjenesteformer - Del 2. Luthersk kirketidende. 144 (9): 203-206.

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Vi i verden Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

MF-nytt. 3 Tusen takk, Marianne! 6 Troshistorier på MF. nr. 2/15. 4. årgang

MF-nytt. 3 Tusen takk, Marianne! 6 Troshistorier på MF. nr. 2/15. 4. årgang MF-nytt nr. 2/15 4. årgang 3 Tusen takk, Marianne! 6 Troshistorier på MF Leder Rektor Å sette ord på troen Ved MF tilbyr vi mange og lange akademiske studier. Unge og etter hvert stadig flere eldre utdannes

Detaljer

Den kirkehistoriske utfordring

Den kirkehistoriske utfordring Senter for middelalderstudier Skrifter nr. 19 Den kirkehistoriske utfordring Steinar Imsen (red.) -tapir akademisk forlag Innhold Forord 9 Norsk kirkehistorie - tradisjoner og utfordringer Sverre Bagge

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Årsplan Inn i Livet 6

Årsplan Inn i Livet 6 Årsplan Inn i Livet 6 Høst Uke Tema Inn i livet 6 Deler av kompetansemål Vurdering 34 35 Kapittel 1 Filosofi og etikk Rettferdighet (s. 6 13) 37 Fattig og rik (s. 14 17) 38 Krig og fred (s. 18 21) 39 40

Detaljer

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Plan for 7.trinn Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Eleven skal kunne: Forklare Bibelens oppbygging,finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 RLE 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 31-32 (Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 6. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansem

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL 101 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: onsdag 25.mai 2011 KL: 09:00 Redegjør for tekst- og kanonhistorien til Det gamle Testamente

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i

KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i KRLE Religiøse tekster Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Finne fram til sentrale skrifter i Høy Finner fram til sentrale skrifter i Bibelen om en gitt person eller hendelse.

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 10.årstrinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16

Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16 Årsplan i KRLE for 9. trinn 2015-16 Kompetansemål fra læreplanen som vil bli ekstra vektlagt gjennom hele året: Religiøst mangfold: Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

-1-1995. Eksamen avholdes i månedsskiftet november/desember. I det semesteret det ikke gis undervisning, avholdes eksamen etter behov.

-1-1995. Eksamen avholdes i månedsskiftet november/desember. I det semesteret det ikke gis undervisning, avholdes eksamen etter behov. -1-1995 SEMESTEREMNE I LIVSSYN OG RELIGION (10 VEKTTALL) Semesteremnet i livssyn og religion ved Menighetsfakultetets Avdeling for kristendomskunnskap har som formål å kvalifisere for undervisning i livssynskunnskap

Detaljer

TRO-103 N Bibelen troens kilde

TRO-103 N Bibelen troens kilde TRO-103 N Bibelen troens kilde Nynorsk: Bibelen - truskjelda Engelsk: The Bible the Source of faith Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: Høst Undervisningssemestre: 1 Vurdering: Høst Emnekode: TRO 103N

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner

Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering Tverrfaglige emner Fag: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Faglærere: KML og GHA Trinn: 8. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. FILOSOFI RELIGIONER OG LIVSSYN I DAG - vise respekt for menneskers tros-

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g Årsplan i RLE for 9.trinn ved Helland Skule Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g - Vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Avdeling for kristendomskunnskap. Feb.93 STUDIEPLAN FOR SEMESTEREMNE I LIVSSYN OG RELIGION.

DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Avdeling for kristendomskunnskap. Feb.93 STUDIEPLAN FOR SEMESTEREMNE I LIVSSYN OG RELIGION. DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Avdeling for kristendomskunnskap Feb.93 STUDIEPLAN FOR SEMESTEREMNE I LIVSSYN OG RELIGION Mål og innhold Semesteremnet i livssyn og religion ved Menighetsfakultetets Avdeling

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting Høststevne 2008 Stevne nr. 08017 02.11.2008 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Runar Aas Aron 111 2 Ludvig Chr. Laheld Aron 111 3 Jon Landvik Oscarsborg 110 4 Tormod

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ects)

PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ects) PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ects) Studieprogram Emne Evalueringsform Omfang Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ects) Halvårsstudium i misjonsforståelse

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden

Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden Emnekode: REL175_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer