Nine Solos For Nine Violinists

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nine Solos For Nine Violinists"

Transkript

1 Miriam Helms Ålien Guro Kleven Hagen Nine Solos For Nine Violinists Sonoko Miriam Shimano Welde Sara Chen Melinda Csenki Madelene Berg Victoria Putterman Christopher Tun Andersen Ann Hou Sæter

2 NINE SOLOS FOR NINE VIOLINISTS Glenn Erik Haugland 1. IF I AM NOT FOR MYSELF, WHO WILL BE? 6:20 Guro Kleven Hagen, violin Synne Skouen 2. DIFFERENT ENTRIES 6:10 Christopher Tun Andersen, violin Marcus Paus 3. THE LADIES ON THE BRIDGE 5:05 Sonoko Miriam Shimano Welde, violin Ståle Kleiberg 4. ASKE / ASHES 4:25 Victoria Putterman, violin Ketil Hvoslef 5. VIOLIN SOLO II 10:29 Sara Chen, violin Gisle Kverndokk 6. THROUGH THE LOOKING-GLASS 7:38 Miriam Helms Ålien, violin Jan Erik Mikalsen PIECES FOR VIOLIN 7. I LONTANO E MISTERIOSO 9:29 8. II LONTANO 10:36 Melinda Csenki, violin Dagfinn Koch 9. CARVINGS 8:06 Madelene Berg, violin Olav Anton Thommessen 10. KYSS PÅ STRANDEN I MÅNESKINN / KISS ON THE BEACH BY MOONLIGHT 5:17 Ann Hou Sæter, violin I came up with t limited choice of a project, howev Valdres Festival competition was place in 2010 sev world s leading y during the Valdre on the Institute s project. The clo dimension by all been able to follo Kjære deg som n Ideen til å bestill deltagelse i konk imidlertid lettere Komponistforenin Menuhin-konkurr konkurransen ble unge fiolinistene under Sommersy Unge Talenter fra nære kontakten m kommet på innsid til det endelige, k God fornøyelse! 2

3 SS 7:38 9 ESKINN / LIGHT 5:17 I came up with the idea of commissioning new Norwegian works for solo violin in the 1990s; there was such a limited choice of repertoire in competitions where my students participated. It is no easy task to carry out such a project, however, but thanks to a extended collaboration with the Norwegian Society of Composers and the Valdres Festival it was made possible, gaining extra impetus in 2008 when it became known that the Menuhin competition was to be held in Norway in conjunction with the 200th anniversary of Ole Bull. When the event took place in 2010 several of the newly commissioned were set as obligatory pieces for the competitors some of the world s leading young violinists. All of the pieces were premiered by young violinists of the Barratt Due Institute during the Valdres Festival and the Bergen International Festival. It was therefore natural to invite participants on the Institute s Young Talents scheme, all of them in their teens, to perform the pieces for this unique CD project. The close contact between the composers and the violinists has given the project an additional dimension by allowing the performers access to the inside of the creative process, while the composers have been able to follow their music all the way to the performances presented here. Kjære deg som nå holder denne CD en i hendene, Ideen til å bestille nyskrevne norske verk for solofiolin fikk jeg allerede på 90-tallet med bakgrunn i mine elevers deltagelse i konkurranser - det eksisterte et alt for lite utvalg stykker! En virkeliggjøring av et slikt prosjekt var imidlertid lettere sagt enn gjort, og det som gjorde det mulig var det gode og langvarige samarbeidet mellom Norsk Komponistforening og Valdres Sommersymfoni. Prosjektet skjøt virkelig fart fra 2008 da det ble klart at Menuhin-konkurransen for første gang skulle arrangeres i Norge i forbindelse med Ole Bulls 200 års jubileum. Da konkurransen ble arrangert i Oslo i april 2010 var flere av de nyskrevne verkene obligatoriske valg for de fremste unge fiolinistene fra hele verden. Alle verkene er urframført av unge fiolinister fra Barratt Due musikkinstitutt, enten under Sommersymfonien i Valdres eller under Festspillene i Bergen. Det var derfor naturlig at det var fiolinister fra Unge Talenter fra instituttet, alle i tenårene, som ble forespurt om å være utøvere på dette unike CD- prosjektet. Den nære kontakten mellom komponistene og de unge utøverne har gitt en tilleggsdimensjon for utøverne ved at de har kommet på innsiden av den skapende prosessen. Komponistene har på sin side kunnet følge sitt eget verk helt frem til det endelige, klingende resultat. God fornøyelse! Alf Richard Kraggerud Leader Unge Talenter, Barratt Due Institute of Music Director Valdres Sommersymfoni 3

4 GLENN ERIK HAUGLAND 1 IF I AM NOT FOR MYSELF, WHO WILL BE? If I am not for myself, who will be? was written for Guro Kleven Hagen when she was 13 years old in With this piece, I wanted to try to grab hold of my own experience of being the same age (in 1974) and ended up with a piece that posed many questions. To me, the beginning of adolescence was a time of chaos with a lot of uncertainty about my own identity. Although my burgeoning adolescence probably was more chaotic than most, I believe many people experience this time as brutal and difficult. The statement, "If I am not for myself, who will be?" is taken from the Jewish culture and grabs hold of the same identity search. The origin of these words is over 2000 years old and was apparently written by Hillel the Elder: "If I am not for myself, who will be for me? And when I am for myself, what am 'I'? And if not now, when? Glenn Erik Hau different forms music culture a has created mu tied to visual an Haugland is fre music theatre p Music Prize, wh National Opera. repetoar of De For more inform Glenn Erik Hau eksperimentert både som komp markert seg bå bilder og hende Haugland er ett produksjoner. K operaene Rebe Tronsmo har ha (Ultima 1996), 3x If I am not for myself, who will be? ble skrevet for Guro Kleven Hagen da hun var 13 år gammel i Jeg ville med dette stykket prøve å gripe tak i min egen opplevelse av å være på samme alder (i 1974), og endte opp med et stykke som stilte mange spørsmål. For meg var begynnelsen på tenårene en kaotisk tid med mye usikkerhet rundt egen identitet. Selv om min egen gryende ungdomstid sannsynligvis var mer kaotisk enn de fleste, tror jeg mange opplever denne tiden som brutal og vanskelig. Utsagnet; "If I am not for myself, who will be?" er hentet fra den jødiske kulturen og griper tak i den samme identitetssøkingen. Opphavet til utsagnet er over 2000 år gammelt og ble visstnok skrevet av Hillél den eldre:" If I am not for myself, who will be for me? And when I am for myself, what am 'I'? And if not now, when?" 4

5 Glenn Erik Haugland (b i New York) is a well-known music-dramatist who has dedicated his career to different forms of music theatre. He has lived in Norway since the age of 11, and has made a mark in Norwegian music culture as both a composer, writer as well as former leader of the Norwegian Society of Composers. He has created music theatre in both narrative and more fragmented and experimental forms. His music is closely tied to visual and incidental aspects, and is often "staged" with or without an actual theatre staging. ELF, d in With ended up with s with a lot of otic than most, yself, who will these words is be for me? And Haugland is frequently commissioned on many different arenas and has lead Opera Omnia through 40 different music theatre productions. The chamber opera Hulda og Garborg (2001) was nominated for the Nordic Council Music Prize, whilst the operas Rebekka (2007) and Hypermusikal (2009) have been produced by the Norwegian National Opera. Along with Heidi Tronsmo, Haugland has had successes with PoY! ( from 2011 part of the repetoar of De Nederlandse Opera), Veras Ville Verden (Ultima 1996), 3x3 (DNS 2005) and lately HavFest (2011). For more information: Glenn Erik Haugland (født 1961 i New York) er en anerkjent musikkdramatiker som i hele sitt virke har eksperimentert innen ulike former for musikkteater. Han er godt kjent innen norsk kulturliv for sin virksomhet både som komponist, skribent og som tidligere leder for Norsk Komponistforening. På musikkteaterfeltet har han markert seg både innen det narrative og i former som er mere fragmenterte. Musikken hans er nært knyttet til bilder og hendelser, og beveger seg i et scenisk rom både med og uten scenisk visualisering. Haugland er etterspurt på flere arenaer og har i tillegg ledet Opera Omnia gjennom nær 40 ulike musikksceniske produksjoner. Kammeroperaen Hulda og Garborg (2001) ble nominert til Nordisk Råds Musikkpris, mens operaene Rebekka (2007) og Hypermusikal (2009) er blitt fremført på Den Norske Opera. Sammen med Heidi Tronsmo har han hatt suksess med PoY! ( Innkjøpt av De Nederlandse Opera 2011), Veras Ville Verden (Ultima 1996), 3x3 (DNS 2005) og nå sist HavFest (2011). For mere info se i Jeg ville ndte opp med ye usikkerhet fleste, tror jeg?" er hentet fra 000 år gammelt am for myself, 5

6 Guro Kleven Ha Eurovision Youn is the winner of Year in Gu conducted by J in 2011/12. She working with co Prior, Ole Chris Andsnes, Maxi performed in se is currently stud with Alf Richar Chumachenco, Chang and Mau Guro Kleven Ha siden 2001, me symfoniorkestre Amman Sympho Vasquez, Christ unge alder har og Jordan, bla kammermusikkf Lise de la Salle o musiker under unge musikere i i 2010 første nor tids største fioli Boris Kuschnir, Vuillaume i

7 Guro Kleven Hagen (b. 1994) is the prizewinner of numerous international competitions, including 2nd prize in the Eurovision Young Musician Competition 2010, and EMCY s prize for Music in the Menuhin Competition She is the winner of the Norwegian Soloist Award in 2010, and was celebrated as Norway s Young Musician of the Year in Guro made a highly successful debut playing Tchaikovsky with the Oslo Philharmonic Orchestra conducted by Jukka-Pekka Saraste in 2010/11, and was immediately re-engaged to do a tour with the orchestra in 2011/12. She has been soloist with orchestras in Norway, Estonia, Poland, Austria, Russia and Germany, working with conductors like Christian Vasquez, Christian Arming, Cornelius Meister, Ari Rasilainen, Alexander Prior, Ole Christian Ruud and Eivind Aadland. As a chamber musician, she has collaborated with Leif Ove Andsnes, Maxim Rysanov, Andreas Brantelid, Lise de la Salle, Fanny Clamagirand and others. Guro has performed in several music festivals, including Verbier Festival Academy and Bergen International Festival. She is currently studying with Stephan Barratt-Due at the Barratt Due Institute of Music in Oslo, after several years with Alf Richard Kraggerud. She has participated in master classes held by leading violinists, such as Ana Chumachenco, Dora Schwarzberg, Pavel Vernikov, Schmuel Ashkenasi, Boris Kuschnir, Ida Haendel, Sarah Chang and Mauricio Fuks. Guro plays on a J. B. Vuillaume (1850) on loan from Dextra Musica. Guro Kleven Hagen (f. 1994) kommer fra Fagernes i Valdres. Hun har vært elev ved Barratt Due musikkinstitutt siden 2001, med Alf Richard Kraggerud og Stephan Barratt-Due som lærere. Guro har vært solist med flere symfoniorkestre, deriblant Oslofilharmonien, Kringkastingsorkesteret, Operaorkestere, Ungdomssymfonikerne, Amman Symphony Orchestra (Jordan), og med dirigenter som Jukka-Pekka Saraste, Ole Kristian Ruud, Christian Vasquez, Christian Arming, Cornelius Meister, Ari Rasilainen, Alexander Prior og Eivind Aadland. Til tross for sin unge alder har hun spilt konserter i Norge, England, Tyskland, Estland, Russland, Østerrike, Sveits, Polen, Israel og Jordan, blant annet i Wigmore Hall, ved Festspillene i Bergen, Verbier Festival Academy og Oslo kammermusikkfestival. Hun har spilt med musikere som Leif Ove Andsnes, Maxim Rysanov, Andreas Brantelid, Lise de la Salle og Fanny Clamagirand. Guro har vunnet en rekke solistkonkurranser. I 2008 ble hun kåret til Årets musiker under Ungdommens Musikkmesterskap og i 2010 fikk hun andrepris i Eurovisjonens konkurranse for unge musikere i Wien. Tidligere har hun vunnet NRKs solistkonkurranse Virtuos, Den norske solistpris og ble i 2010 første norske prisvinner i Menuhin-konkurransen. Guro har fått mesterklasse undervisning av flere av vår tids største fiolinister, som Shmuel Ashkenasi, Sarah Chang, Ana Chumachenco, Mauricio Fuks, Ida Haendel, Boris Kuschnir, Shlomo Mintz, Dora Schwarzberg og Pavel Vernikov. Guro spiller på en fiolin laget av J.B. Vuillaume i 1850, utlånt av Dextra Musica. 7

8 SYNNE SKOUEN 2 DIFFERENT ENTRIES The title different entries actually would need a little circle around the g, the d and the e as well as since it indicates that each of the violinstrings has been given it s own little piece. thus simply consists of four little episodes, written for the g-, the a-, the d- and the e-string respectively. Tittelen different entries trenger egentlig en liten sirkel rundt både g en, d en og e en, i tillegg en; for den henspiller på at hver av fiolinens strenger har fått sitt lille stykke. består med andre ord i all enkelhet av fire små deler, for henholsvis g-, a-, d- og e-strengen. Synne Skouen ( and compositio Academy s elec a member of th Kahowez). In 19 with Professor became the firs P2 and NRK (th reorganisation o board of the N Council. As a c years she again Skouen's CD Ca Synne Skouen s og ble der i fir eksperimentell Kaufmann og F gruppen Die Fr hun i 1976 fullfø Skouen arbeide ( ). Hu en stilling hun h oppdrag som ko Festival, Oslo In Italia i 1983), o TV2-dokumenta Spellemannpris 8

9 Synne Skouen (b in Oslo) studied at the Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, took theory and composition with Professor Alfred Uhl and Professor Erwin Ratz, and experimental composition at the Academy s electronic studio, directed by Dieter Kaufmann and Friedrich Cerha. During this period she was also a member of the experimental music theatre group Die Fremden (with, among others, composer Günther Kahowez). In 1976 she earned a Diploma in composition at the Norwegian Academy of Music following studies with Professor Finn Mortensen. For a number of years she worked as a music critic in Arbeiderbladet and also became the first editor of the music periodical Ballade. In 1993 she became head of music of the radio channel P2 and NRK (the Norwegian Broadcasting Corporation), until 1999 when she was asked to parttake in the reorganisation of NRK s cultural departments, becoming it s first director. From she was the head of the board of the Norwegian Society of Composers, during which she was also head of the Nordic Composers Council. As a columnist in Aftenposten she keeps up her journalism with articles on cultural affairs. In recent years she again works full time as a composer, for the time being with a grant from the Norwegian State. Synne Skouen's CD Call-Notes (ACD5062) was nominated for Spellemannprisen (Norwegian Grammy) in e as well as string i tillegg til engen. Synne Skouen startet sine komposisjonsstudier ved Hocschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien i 1969 og ble der i fire år. Hun studerte komposisjon og analyse med professorene Alfred Uhl og Erwin Ratz, og eksperimentell komposisjon ved akademiets elektroniske studio, som ble ledet av komponistene Dieter Kaufmann og Friedrich Cerha. I denne perioden var hun også medlem av den eksperimentelle musikkteatergruppen Die Fremden. Etter å ha fullført kandidatstudiet i Wien, begynte hun på Norges musikkhøgskole, der hun i 1976 fullførte sin diplomeksamen etter studier med komponisten Finn Mortensen. I årene etter har Synne Skouen arbeidet som komponist, musikkanmelder og redaktør, foruten som leder for Norsk komponistforening ( ). Hun startet i sin tid musikktidsskriftet Ballade, og ble kulturkanalen NRK P2s første musikksjef i 1993, en stilling hun hadde fram til hun ble kultursjef samme sted ( ). Synne Skouen har hatt mange ulike oppdrag som komponist, blant annet for Festspillene i Nord-Norge, Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikk Festival, Oslo Internasjonale Grieg Festival, Ny Musikk, Den Norske Opera, NRK Fjernsynet og Radioteatret (Prix Italia i 1983), og en rekke andre. Hun har også laget musikk for teater og film, deriblant til Nina Grünfelds TV2-dokumentar Den døende doktoren (2008). Synne Skouens CD Call-Notes (ACD5062) ble nominert til Spellemannprisen i

10 Christopher Tun he w of the Strings competitions, m Norway H 2nd prize in th performance of prize in the larg Deutsche Stiftu Worthersee-Mu has participated Salzburg Summ has played num Schwarzberg. C Since 2007, he Alexander Kant Christopher Tun Schuldman. I pe der han de siste NMH. Han er pr i Russland og M (2006, 2008, 2010 og 1. pris i den n og mesterklass Oslo Kammerm Christopher har spilt sammen m Lipkind og Oleg Anna Chumach Symfoniorkeste ledelse av dirig konsertsaler, og 10

11 Christopher Tun Andersen (b. 1991) started playing the violin at the age of four. His teacher is Isaac Schuldman he was at the Young Talents program, Barratt Due Institute of Music, where he also was concertmaster of the Strings of Norway talents from Barratt Due Institute of Music. Christopher has taken part in several competitions, most recently the XIV International Tchaikovsky Competition 2011 and the Menhuin Competition in Norway He has won numerous awards, including 1st prize in the Sparre Olsen national competition 2003, 2nd prize in the Czech International Kocian Violin Competition 2003 where he also was awarded for best performance of the obligatory Kocian Piece, 1st prize in Norway s Young Musician Competition 2006 and 2008, 1st prize in the largest national violin competition in Germany Jugend Musiziert in 2007 and additional prize from the Deutsche Stiftung Musikleben, as well as 2nd prize and music scholarship in the International Violin Competition Worthersee-Musikkstipendium 2007 in Austria. In 2005, he received the Dream Scholarship for Young Talents. He has participated in several festivals and master classes, both as soloist and chamber musician, including the Salzburg Summer Academy of Mozarteum, the Lisbon Music Festival and the Oslo Chamber Music Festival. He has played numerous recitals, and has participated in master classes with Zakhar Bron, Sergei Stadler and Dora Schwarzberg. Christopher has performed with Minsk Chamber Orchestra and the Brussel Chamber Orchestra. Since 2007, he has been soloist with St-Petersburg State Symphonic Orchestra under the direction of director Alexander Kantorov, performing violin concertos of Mendelssohn, Tchaikovsky and Brahms. Christopher Tun Andersen (f. 1991) begynte å spille fiolin da han var 4 år og er elev hos professor Isaac Schuldman. I perioden var han elev ved Unge Talenter-programmet ved Barratt Due musikkinstitutt, der han de siste 3 årene var konsertmester i Barratt Dues Juniororkester. Fra 2010 er Christopher student ved NMH. Han er prisvinner og deltaker i flere konkurranser, deriblant XIV International Tchaikovsky Competition 2011 i Russland og Menuhin Competition i Norge Han har vunnet 1. priser i Ungdommens Musikkmesterskap (2006, 2008, 2010) og Sparre Olsens konkurranse, 2. pris i internasjonal konkurranse i Wörthersee Østerrike (2007) og 1. pris i den nasjonale fiolinkonkurransen i Tyskland Jugend Musiziert (2007). Han har deltatt på flere festivaler og mesterklasser, både som solist og kammermusiker, deriblant Salzburg i Mozarteum, Lisboa Musikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Egersund Youth Chamber Music Festival og Holland International Music Sessions. Christopher har opptrådt som solist i St. Petersburg, Paris, Lisboa og Warszawa. Som kammermusiker har han spilt sammen med blant andre Dora Schwarzberg, Eliane Rodrigues, Mikhail Zemtsov, Isaac Schuldman, Gavriel Lipkind og Oleg Kogan og han har hatt mesterklasser med Zakhar Bron, Sergei Stadler, Dora Schwarzberg og Anna Chumachenko. Han har vært solist med Minsk Kammerorkester og Brussel Kammerorkester og Oslo Symfoniorkester. Siden 2007 er Christopher gjestesolist med St. Petersburgs Statlige Symfoniske orkester under ledelse av dirigent Alexander Kantorov. Med dette orkesteret har han spilt i St. Peterburghs legendariske konsertsaler, og fremført fiolinkonserter av Mendelssohn, Tchaikovsky og Bramhs. 11

12 MARCUS PAUS 3 The Ladies on the Bridge was commissioned for violinist Henning Kraggerud by Vestfold International Festival in 2010, as one of 15 new solo pieces based on paintings by Edvard Munch. Many of my works have been created in the meeting with the visual arts (for example: All my string quartets are themed after different painters; no. 1 on paintings of Munch), and therefore I felt unusually at home with the challenge from Henning Kraggerud and Vestfold International Festival. The first thing I look for when making a musical reading of a painting, is character. What should this picture sound like? "The Ladies on the Bridge" is quite clear in its motivic handling/treatment: A bright sunny and conversational small-town idyll, an elegant Sunday painting free from anxiety and weltschmerz. The next thing I look at is the formal aspect. "The Ladies on the Bridge" is from Munch's side quite clearly carried out when it coes to motif: The hat in the foreground, which lights up the picture and serves as the sun's deputy, propagates formally, first in the cluster of women dressed in white, then in the big tree on the left, and finally in the rooftops in the background. In a similar way I have chosen to build my piece around a repeating motif, recognizable in form, but changing in content. This is contrasted by a flashy fanfare figure, colorful virtuoso passages, and a cooler and more introverted lyrical episode. My goal has been to capture something of Munch s coloristic expressiveness and beauty, and try to give them a sounding gestalt. THE LADIES ON THE BRIDGE Damene på broen ble bestilt til fiolinist Henning Kraggerud av Vestfoldfestspillene i 2010, som ett av 15 nye solostykker basert på malerier av Edvard Munch. Mange av mine verker er blitt til i møte med billedkunst (blant annet er alle mine strykekvartetter tematisert efter forskjellige malere, således no. 1 over bilder av Munch), og det var derfor noe uvanlig "hjemmevant" ved Henning Kraggerud og Vestfold Festspillenes utfordring. Det første jeg ser efter når jeg foretar en slik musikalsk lesning av et bilde, er karakter. Hvordan skal dette bildet klinge? Damene på broen er en lys, solfylt og konverserende småbyidyll, et elegant søndagsmaleri fritt for angst og weltschmerz. Det neste jeg ser på, er det formale. Damene på broen er fra Munchs side ganske strengt motivisk utført: Hatten i forgrunnen, som lyser opp bildet og fungerer som solens stedfortreder, forplanter seg formmessig først i klyngen av hvitkledde kvinner, dernest i det store treet til venstre, og til slutt i hustakene i bakgrunnen. På en lignende måte har jeg valgt å bygge mitt stykke rundt et gjentagende motiv, gjenkjennelig i form, men foranderlig i innhold. Dette kontrasteres av en prangende fanfarefigur, fargerike virtuospassasjer, og en svalere og mer introvert lyrisk episode. Mitt mål har vært å fange noe av Munchs koloristiske ekspressivitet og skjønnhet, og forsøke å gi disse en klingende gestalt. 12 Marcus Paus (b His works inclu theatre and tele and he has bee tradition-based In 2009, he garn nominated to a exhibitions, lect the Cikada Qua Stolen Child", co Grammy nomina the opera "Aske and orchestra, composer in res Academy of Mu Marcus Paus (f rommer solove fjernsyn. Paus' Europa og USA I 2008 hadde o oppmerksomhe ham en nomina tradisjonsbeviss resultert i tre CD Kraggerud, arra dyr samt stykke nominert til to G Askeladden og en ballett. Pa The Actors Com School of Music

13 Marcus Paus (b.1979) is one of the most sought-after and performed Norwegian composers of his generation. His works include solo pieces, chamber music, concertos, operas, songs and choral music, and works for film, theatre and television. Leading musicians all over the world have performed Paus works at all sorts of venues, and he has been festival composer several times. Paus has distinguished himself as a representative of a new, tradition-based artistic orientation. Festival in 2010, d in the meeting ings of Munch), ational Festival. ture sound like? onal small-town al aspect. "The the foreground, men dressed in chosen to build a flashy fanfare een to capture ett av 15 nye nst (blant annet ch), og det var ste jeg ser efter ene på broen z. Det neste jeg n i forgrunnen, n av hvitkledde har jeg valgt å kontrasteres av itt mål har vært estalt. In 2009, he garnered attention with his Cello Sonata, as well as his film score for Sara Johnsen's "Upperdog", nominated to a Kanon award. His collaboration with artist Christopher Rådlund has resulted in three CDs, exhibitions, lectures and concerts included commissioned work for Henning Kraggerud, arrangements for the Cikada Quartet and Jørn Simen Øverli, A theatrical piece based on Roald Dahl's "Dirty Beasts", and "The Stolen Child", commissioned by Ensemble 96, and featured on their album "Kind" (2L), which received a double Grammy nomination in Other recent commissioned works are the music for Geir Greni s film Umeå4ever, the opera "Askeladden Påls versjon", the oratorio "They Who Saw Him", a triple concerto for violin, viola, cello and orchestra, and a ballet. Paus was artistic director of the Oslo Opera Festival 2010, and has since 2005 been composer in residence at The Actors' Company Theatre (TACT) in New York. He was educated at the Norwegian Academy of Music and Manhattan School of Music, and is a member of the Norwegian Society of Composers. Marcus Paus (f. 1979) er en av de mest bestilte og fremførte norske komponister i sin generasjon. Hans katalog rommer soloverker, kammermusikk, konserter, operaer, sanger og kormusikk, samt verker for film, teater og fjernsyn. Paus' verker er blitt urfremført ved alle slags arenaer, han spilles jevnlig av ledende musikere i Norge, Europa og USA og han har vært festivalkomponist flere ganger. I 2008 hadde operaen Heksene og konsertmessen Missa Concertante premiere og i 2009 vakte han oppmerksomhet med sin sonate for cello og klaver og med musikken til Sara Johnsens film Upperdog som ga ham en nominasjon til Kanonprisen 2010 for beste filmmusikk. Paus har markert seg som representant for en ny, tradisjonsbevisst kunstnerisk orientering. Hans samarbeid med billedkunstneren Christopher Rådlund har så lagt resultert i tre CDer, utstillinger, foredrag og konserter bød på urfremførelser av bestillingsverk til Henning Kraggerud, arrangementer for Cikada-kvartetten og Jørn Simen Øverli, en forestilling basert på Roald Dahls Fæle dyr samt stykket The Stolen Child, bestilt av Ensemble 96, og innspilt på deres plate "Kind" (2L), som ble nominert til to Grammy-priser i Andre nyere bestillinger er musikk til Geir Grenis film Umeå4ever, operaen Askeladden Påls versjon, oratoriet De som så Ham, en trippelkonsert for fiolin, bratsj, cello og orkester til og en ballett. Paus var kunstnerisk leder for Oslo Operafestival 2010, og har siden 2005 vært huskomponist ved The Actors Company Theater (TACT) i New York. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Manhattan School of Music, og er medlem av Norsk Komponistforening. 13

14 Sonoko Miriam with teacher Cr she is a studen Kraggerud and from master cla Koichiro Harad Grieg Hall, Toky the Bergen Ph played at the Be won First Prizes Violin Competit Menuhin Comp violin on loan fr Sonoko Miriam og fortsatte hos med Henning og også vært stu Storbritannia, S Izumi Hall. Soli orkester, Ung eksempelvis Fe hun vært på tu mesterklasser m Hun har flere ga Kocian Violin Co (2008 og 2010). S av Dextra Musi Photo: Kerstin Mertens 14

15 Sonoko Miriam Shimano Welde (b. 1996) is from Bergen, Norway. She started to play the violin at the age of five, with teacher Crista Bohlmann in Minnesota, and continued under Britta Skärby-Vindenes in Bergen. Currently she is a student at the Barratt Due Institute of Music, where her professors are Stephan Barratt-Due, Alf R. Kraggerud and Henning Kraggerud. A former student of Razumovsky Academy in London, she has also benefited from master classes with musicians such as Mauricio Fuks, Dora Schwarzberg, Ida Haendel, Sarah Chang and Koichiro Harada. Sonoko Miriam has performed as a soloist at venues like London's Wigmore Hall, Bergen s Grieg Hall, Tokyo Opera City Hall and Osaka Izumi Hall. She has had solo performances with orchestras including the Bergen Philharmonic, the Collegium Musicum, Ung Symfoni and Estonian Chamber Orchestra and has played at the Bergen International Festival, the Valdres Sommersymfoni, and the Røros Winter Festival. She has won First Prizes at the Norwegian Music Championship for Youth, as well as prizes at the International Kocian Violin Competition (Czech Republic) and Young Musician (Estonia). Twice she has been a semi-finalist in the Menuhin Competition, and she received the Bergen Municipality Talent Award in Sonoko Miriam plays a violin on loan from Dextra Musica. Sonoko Miriam Shimano Welde (f. 1996) er fra Bergen. Hun begynte å spille fiolin fem år gammel, i Minnesota, og fortsatte hos Britta Skärby-Vindenes i Bergen. Siden 2006 har hun vært elev ved Barratt Due musikkinstitutt, med Henning og Alf Richard Kraggerud som lærere; hovedlærer nå er Stephan Barratt-Due. Sonoko Miriam har også vært student ved Razumovskyakademiet i London. Hun har opptrådt i blant annet Japan, USA, Storbritannia, Sveits og Frankrike, i konsertsaler som Wigmore Hall, Grieghallen, Tokyo Opera City Hall og Osaka Izumi Hall. Solisterfaring har hun fått med blant andre Bergen filharmoniske orkester, Collegiûm Mûsicûms orkester, Ung Symfoni og Estonian Chamber Orchestra. Festivaldeltakelse de siste årene inkluderer eksempelvis Festspillene i Bergen, Valdres Sommersymfoni og Røros Vinterfestspill. Som kammermusiker har hun vært på turné md ensembler som Oslo Camerata og Ensemble Noor. Hun har deltatt i internasjonale mesterklasser med Mauricio Fuks, Dora Schwarzberg, Koichiro Harada, Ida Haendel, Sarah Chang, med flere. Hun har flere ganger spilt seg til førstepriser i Ungdommens Musikkmesterskap, har vunnet priser i International Kocian Violin Competition (Tsjekkia) og Young Musician (Estland) og har vært semifinalist i Menuhin Competition (2008 og 2010). Sonoko Miriam er mottaker av Bergen kommunes Talentpris (2009). Hun spiller på en fiolin utlånt av Dextra Musica AS. 15

16 STÅLE KLEIBERG 4 Aske (Ashes) was comissioned by Vestfold International Festival and was premiered by Henning Kraggerud in 2010, as part of the Munch Suite: new works for solo violin relating to the paintings of Edvard Munch. The famous Munch motif "Ashes" is marked by introspective emotions such as resignation and melancholy, while it at the same time expresses outwardly despair. This contradiction is not about different feelings. It is rather that the two figures in Munch's painting express facets of the same underlying emotion, and that additional shades are added with colouristic and other formal means. My goal was to do the same with music. Melancholic resignation alternates here with desperate outbreak. In the tension between these two extremes, a number of emotional nuances occur. ASKE/ ASHES Aske ble skrevet på bestilling fra Vestfoldfestspillene og ble urfremført av Henning Kraggerud i 2010, som del av Munch Suite: nye verk for solo fiolin som knytter an til malerier av Edvard Munch. Det kjente Munch-motivet Aske bærer preg av innadvendte emosjoner som resignasjon og melankoli, samtidig som det gir uttrykk for utadvendt fortvilelse. Denne motsetningen dreier seg ikke om vesensforskjellige følelser. Det er snarere slik at de to skikkelsene i Munchs maleri uttrykker fasetter av samme tilgrunnliggende emosjon, og at ytterligere nyanser er tilført med koloristiske og andre formale virkemidler. Mitt mål var å gjøre det samme med musikk. Melankolsk resignasjon veksler her med fortvilede utbrudd. I spennet mellom disse ytterpunktene oppstår en rekke emosjonelle nyanser. Ståle Kleiberg ( in Trondheim. H abroad as well extended tonali his first sympho Orchestra (200 opera-oratorio D is one of his mo September 2004 Washington Na compositions d memoriam and (The Rose Win Trondheim in 19 Ståle Kleiberg ( verk er skrevet konsertprogram fremragende in tonalitet, med n første symfoni K og Kleibe anerkjennelse v mest fremførte v for terrorangrep Cathedrals kor øvrige verkene verker har litter urfremført i Nid 16

17 Ståle Kleiberg (b. 1958, Stavanger) is professor of music at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. His works are mostly commissions and often to be found on concert programmes in Norway and abroad as well as on several critically acclaimed CDs. His music is characterised by a highly distinctive form of extended tonality and by meticulous attention to coloristic details, especially in his orchestral works, including his first symphony The Bell Reef and his Violin Concerto, both released on CDs with the Trondheim Symphony Orchestra (2003 and 2009). Kleiberg has also composed several large-scale vocal works. His acclaimed opera-oratorio David and Bathsheba was premiered in 2008, while Requiem for the victims of Nazi persecution is one of his most frequently performed works. Requiem was performed in Washington National Cathedral on 11 September 2004, the Memorial Day for 9/11. It was broadcast nationally in the US and recorded on CD with Washington National Cathedral s choir and chamber orchestra. The Requiem is the principal work in a trilogy of compositions dealing with the same subject matter: the others are the orchestral work Lamento: Cissi Klein in memoriam and the cello concerto Dopo. Many of Kleiberg s works have a literary source, such as Rosevinduet (The Rose Window) for narrator, organ and chamber orchestra, first performed in the Nidaros Cathedral, Trondheim in 1992, and released on CD with Daniel Harding as conductor. ggerud in 2010, famous Munch the same time two figures in re added with tion alternates uances occur. 10, som del av Munch-motivet t gir uttrykk for arere slik at de ere nyanser er kk. Melankolsk står en rekke Ståle Kleiberg (f. 1958, Stavanger) er professor ved Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim. De fleste av hans verk er skrevet på bestilling, ofte fra ledende orkestre, ensembler og utøvere og hans musikk er ofte å finne på konsertprogrammer i Norge og utlandet. Det foreligger dessuten en rekke CDer med hans musikk, flere med fremragende internasjonal omtale. Kleibergs musikk er preget av en personlig og karakteristisk form for utvidet tonalitet, med nøye utarbeidelse av klanglige detaljer. Ikke minst gjelder dette orkesterproduksjonen, som hans første symfoni Klokkeskjæret, og hans Fiolinkonsert begge utgitt på CD med Trondheim Symfoniorkester i 2003 og Kleiberg har også komponert flere store vokalverk. Opera-oratoriet David and Bathsheba høstet stor anerkjennelse ved urfremføringen i 2008, og hans Requiem for the victims of Nazi persecution er et av hans mest fremførte verk. Requiem ble fremført i Washington National Cathedral den 11. september 2004, minnedagen for terrorangrepene i 2001, og ble kringkastet nasjonalt i USA og spilt inn på CD med Washington National Cathedrals kor og kammerorkester. Requiem er hovedverket i en trilogi skrevet over samme tematikk der de øvrige verkene er orkesterverket Lamento: Cissi Klein in memoriam og cellokonserten Dopo. Flere av Kleibergs verker har litterær tilknytning. Et eksempel er verket Rosevinduet, for resitatør og kammerorkester. Verket ble urfremført i Nidarosdomen i 1992, og ble senere utgitt på CD med Daniel Harding som dirigent. 17

18 Victoria Putterm accepted into t since her intern Palais, Heidelbe first place at the Sparre Olsen co award for best Republic. As a c the Juilliard Sch Aurora Chambe masterclasses Graffin, Miriam Lincoln Center a bachelor's stud Victoria Putterm tatt opp ved Pe hennes interna Wigmore Hall, Ungdommens M World Violin Com Kocian Internat ensembler, og b Sommersymfon opptrådt i mast Philippe Graffin Lincoln Center bachelor-studen Photo: Sverre Chr. Jarlid 18

19 Victoria Putterman (b. 1992) began her studies at the Pre-College division of the Juilliard School in 2004 and was accepted into the Perlman Music Program in 2007, where she studies with Itzhak Perlman. An avid recitalist since her international debut nine years old, she has performed extensively in venues including the Prince Carl Palais, Heidelberg and Wigmore Hall, London. She has been a prizewinner at several competitions, including first place at the Norwegian Music Competition for Youth in solo and chamber music divisions, first place at the Sparre Olsen competition in Norway, the Versus World Violin Competition in Italy, and third prize and a special award for best interpretation of a Kocian work at the Kocian International Violin Competition in the Czech Republic. As a chamber musician, she has performed in many ensembles internationally, and was selected by the Juilliard School to perform at their commencement ceremony. She has appeared in Valdres Sommersymfoni, Aurora Chamber Music, Summit Music Festival, and Margess International, among others, and has performed in masterclasses with renowned musicians such as Robert Mann, Henning Kraggerud, Glenn Dicterow, Philippe Graffin, Miriam Fried and Zakhar Bron. She has performed in the Orpheus Chamber Orchestra at Rose Theater, Lincoln Center and with Oslo Camerata, in halls such as the National Norwegian Opera. Putterman is currently a bachelor's student at the Barratt Due Institute of Music, under the tutelage of Stephan Barratt-Due. Victoria Putterman (f. 1992) begynte sine studier ved Pre-College avdelingen ved Juilliard School i 2004 og ble tatt opp ved Perlman Music Program i 2007, hvor hun studerer med Itzhak Perlman. Som ivrig utøver siden hennes internasjonale debut som 9-åring, har hun opptrådt på arenaer som Prince Carl Palais, Heidelberg og Wigmore Hall, London. Hun har vært prisvinner i flere konkurranser og har blant annet første plass i Ungdommens Musikkmesterkap, solo og kammermusikk, første plass i Sparre Olsen konkurransen, Versus World Violin Competition i Italia, og tredje premie og en spesialpris for beste tolkning av et Kocian-arbeide under Kocian International Violin Competition i Tsjekkia. Som kammermusiker har hun spilt i mange internasjonale ensembler, og ble valgt av Juilliard School til å opptre på deres oppstartseremoni. Hun har deltatt i Valdres Sommersymfoni, Aurora Chamber Music, Summit Music Festival, og Margess International, blant andre, og har opptrådt i masterclasses med anerkjente musikere som Robert Mann, Henning Kraggerud, Glenn Dicterow, Philippe Graffin, Miriam Fried og Zakhar Bron. Hun har opptrådt i Orpheus Chamber Orchestra på Rose Theater, Lincoln Center og med Oslo Camerata, på konsertsteder som National Norske Opera. Putterman er for tiden bachelor-student ved Barratt Due musikkinstitutt, under ledelse av Stephan Barratt-Due. 19

20 KETIL HVOSLEF 5 This piece was written in close collaboration with violinist Ricardo Odriozola. For several stages I wrote quite comprehensive drafts which he amazingly enough learned and presented to me, justifying possible changes. A true luxury for an ever tentative composer! VIOLIN SOLO II Stykket ble skrevet i nært samarbeid med fiolinisten Ricardo Odrizola. I flere omganger skrev jeg ganske omfattende utkast som han utrolig nok øvet inn og presenterte for meg, og begrunnet så mulige endringer. En sann luksus for en stadig famlende komponist! Ketil Hvoslef (b has had compo Thomas Ranja music. His mu neoclassical tra include orchest debuted as a co Mi-Fi-Li (1972), Antigone (1981- works include K No. III. Major o (2004). Hvoslef h festival compos Ketil Hvoslef (f. og tok organiste Ingvar Lidholm, med hovedvekt grad bestemt av til å bli intens o orkesterverker, komponist med foruten flere so Compleanno (19 Klarinettkvintett er for eksempel ganger mottatt Concertino for o Bergen i 1990 o 20

21 Ketil Hvoslef (b. 1939) is educated at Bergen Music Conservatory with viola and organ as main instruments and has had composition lessons in Stockholm with Karl-Birger Blomdahl and Ingvar Lidholm, and in London, with Thomas Ranja and Henri Lazarof. Hvoslef is a versatile and prolific composer with emphasis on instrumental music. His music is difficult to classify in compositional terms, and Hvoslef s style has evolved from a neoclassical tradition to intense and very personal, characterized by great rhythmic ingenuity. His compositions include orchestral works, string quartets, piano and organ works, music for film, stage and television. Hvoslef debuted as a composer with Concertino for Piano and Orchestra (1964). Other works are the symphonic poem Mi-Fi-Li (1972), a number of solo concerts, such as for viola (2005), and large orchestral works, among them Antigone ( ), Il Compleanno (1985), Bibelske bilder (2006) and A Traumspiel (2009). His chamber music works include Kvartoni, Clarinet Quintet, Sextet for flute and percussions, Serenata perarchi and String Quartet No. III. Major operatic works are Døde sardiner (1987), Narkis och Eko (1981) and full-scale opera Barabbas (2004). Hvoslef has four times been awarded "Work of the Year" by the Norwegian Society of Composers, he was festival composer in Bergen in 1990 and received the 2011 Edward Award for Octopus Rex (for 8 celli). s I wrote quite sible changes. ev jeg ganske ringer. En sann Ketil Hvoslef (f. 1939) er utdannet ved Bergen Musikkonservatorium med orgel og bratsj som hovedinstrumenter og tok organisteksamen i Han har hatt komposisjonsundervisning i Stockholm med Karl-Birger Blomdahl og Ingvar Lidholm, og i London med Thomas Ranja og Henri Lazarof. Hvoslef er en allsidig og produktiv komponist med hovedvekt på instrumentalmusikk. Kompositorisk sett kan han vanskelig plasseres i bås, hans stil er i stor grad bestemt av de oppgaver og instrumenter han skriver for. Hans stil har utviklet seg fra neoklassisk tradisjon til å bli intens og meget personlig, kjennetegnet av stor rytmisk oppfinnsomhet. Hans komposisjoner omfatter orkesterverker, strykekvartetter, klaver- og orgelverker, musikk for film, scene og fjernsyn. Hvoslef debuterte som komponist med Concertino for klaver og orkester (1964). Andre verker er det symfoniske diktet Mi-Fi-Li (1972), foruten flere solokonserter, deriblant for bratsj (2005). Store orkesterverk innbefatter Antigone ( ), Il Compleanno (1985), Bibelske bilder (2006) og Ein Traumspiel (2009). Av kammermusikken kan nevnes Kvartoni, Klarinettkvintett, Sekstett for fløyte og slagverkere, Serenata perarchi og Strykekvartett nr. III. Viktige operaverk er for eksempel Døde sardiner (1987), Narkis och Eko (1981) og fullskalaoperaen Barabbas (2004). Hvoslef har fire ganger mottatt Norsk Komponistforenings pris "Årets verk": Konsert for Kor og Kammerorkester (1978), Concertino for orkester (1980), Il Compleanno (1985) og Serenata per archi (1992). Han var festspillkomponist i Bergen i 1990 og fikk i 2011 Edvard-prisen for Octopus Rex (for 8 celli). 21

22 Sara Chen (b. 1 Diploma-studen orchestra, Oslo among others. A King and Queen international co competition in R and chamber m for Outstandin Norway, Singap Catharina and especially for th and Los Angele Arve Tellefsen, Sara Chen (f. 1 Barratt Due mu Barratt Due sym konserter, blant festival, og ipal Virtuos prisen Spesial-prisen Ungdommens m kammermusikkp og stipender. Hu turnéer i Norge Sara og Cathari Hun har også masterclasses m Mauricio Fuks o 22

23 Sara Chen (b. 1990) completed her bachelor-degree at Barratt Due music institute, and is now a Performers Diploma-student at Indiana University. Sara has been soloist with Bergen Philharmonic, Barratt Due symphony orchestra, Oslo symphony orchestra, and at Hardanger music festival, Lofoten festival and ipalpiti in Los Angeles, among others. At Bergen International Festival 2008, she gave four successful concerts and performed for the King and Queen of Norway. 13 years old, she won her first international prize: Virtuoso Prize in the third Gnessin international competition in Moscow. She won 1. prize and a special prize in Remember Enescu international competition in Romania In Norway, Sara has won the 1. prize in the National Youth Competition, as a soloist and chamber musician duo and trio. At Summit Music Festival in New York, she won the chamber music award for Outstanding performance. She has been involved in Norway-China cooperation, performing and touring in Norway, Singapore and China with folk musician Steinar Ofsdal. At the EXPO world exhibition in Shanghai 2010, Catharina and Sara Chen gave a world premiere of the Moon, a symphonic poem for two violins written especially for the sisters by Martin Romberg. Sara has toured in Brazil, Spain, China, Slovenia, Slovakia, New York and Los Angeles, and has participated in master-classes with prestigious artists such as Henning Kraggerud, Arve Tellefsen, Aaron Rosand, Dora Schwarzberg, Mauricio Fuks, and Camilla Wicks. Sara Chen (f. 1990) er Performers Diploma-student ved Indiana University. Hun fullførte bachelorgraden ved Barratt Due musikkinstitutt og har vært solist med en rekke orkestre, deriblant Bergen Filharmoniske orkester, Barratt Due symfoniorkester og Oslo symfoniorkester. Under Festspillene i Bergen 2008 holdt hun fire vellykkede konserter, blant annet for Kongen og Dronningen. Hun har også vært solist ved Hardanger musikkfest, Lofoten festival, og ipalpiti i Los Angeles, for å nevne noe. Sara vant sin første internasjonale solistpris som 13-åring: Virtuos prisen i den tredje Gnessin internasjonale konkurranse i Moskva. I 2006 vant hun 1. pris og Spesial-prisen i Remember Enescu internasjonale konkurranse i Romania. I Norge har hun vunnet 1. pris i Ungdommens musikkmesterskap, som solist og som kammermusiker duo og trio. Hun har også vunnet kammermusikkprisen for Fremragende innsats på Summit musikkfestival i New York, i tillegg til en rekke priser og stipender. Hun har gjort fleretv-opptredener og har vært aktiv i norsk-kinesisk samarbeid med konserter og turnéer i Norge, Singapore og Kina med Steinar Ofsdal. Under verdensutstillingen i Shanghai 2010 urfremførte Sara og Catharina Chen The Moon, et symfonisk dikt for to fioliner spesielt skrevet til dem av Martin Romberg. Hun har også turnert i Brasil, Spania, Kina, Slovenia, Slovakia, New York og Los Angeles, og har deltatt i masterclasses med kjente fiolinister som Henning Kraggerud, Arve Tellefsen, Aaron Rosand, Dora Schwarzberg, Mauricio Fuks og Camilla Wicks. 23

24 GISLE KVERNDOKK 6 The title Through the looking-glass is drawn from the second novel by Lewis Carroll about Alice in Wonderland. The inspiration for the piece can be described in the following way: You are standing in front of the mirror. Suddenly the looking-glass is starting to change. It s as if it s melting. You start to see yourself in new ways. You reach your hand out, touch the mirror, and your hand disappears into it. You go through the mirror. The room behind is the backside of everything that was in front of the mirror. Everything is the opposite; everything is like a reflection of the real world. Everything is changing, everything is unpredictable. Absurd situations happen, and you have to adjust yourself to unexpected situations, you have to deal with the reality in a whole new way. Why have things become the way they are? Why do I say things in certain ways? Is everything I experience just absurd dreams? Am I a part of other people s dreams? What is then reality? THROUGH THE LOOKING-GLASS Alice goes through a process that makes her see the adult world in a new way. She gains strength in her transition from a child to a young woman. Tittelen Through the looking-glass (Gjennom speilet) er hentet fra Lewis Carroll's andre bok om Alice i eventyrland. Inspirasjonen til stykket kan beskrives på følgende måte: Du står og ser deg i speilet. Plutselig begynner speilflaten å forandre seg. Det er akkurat som om den smelter. Du begynner å se deg selv på nye måter. Du strekker handa ut, tar på speilet, og handa forsvinner inn i speilet. Du går gjennom speilet. Rommet du kommer til er baksiden av alt du så foran speilet; alt er omvendt, alt er et speilbilde av den virkelige verden. Alt er i forandring, alt er uforutsigbart. Absurde situasjoner oppstår, og du må ta stilling til hendelser du ikke hadde forventet, du må forholde deg til virkeligheten på en helt ny måte. «Hvorfor er ting blitt slik de er? Hvorfor sier jeg ting på bestemte måter? Er alt jeg opplever egentlig absurde drømmer? Er jeg en del av andre menneskers drømmer? Hva er da egentlig virkelig?» Gisle Kverndok has won prizes Norway. In 1999 opera «The Falc Work of the Yea that have been Vincent (2001 The Nordic Mus opera house in Opera Society, the radio opera premiere by Th works on the op works include c several music th Gisle Kverndok også ved The J alle de store Symfoniorkeste (Operaen i Kris Wiik har Kvernd Norge; Sofies v ble nominert til operahuset i O 2010, da Kvern librettist skrev h (2000) og opera arbeider nå på omfatter vokalv ansvarlig/dirige Alice går gjennom en prosess som får henne til å se den voksne verden på en ny måte, og blir styrket i sin overgang fra barn til ung kvinne. 24

25 n Wonderland. it s melting. You ears into it. You or. Everything is unpredictable. to deal with the ertain ways? Is reality? trength in her ok om Alice i m den smelter. orsvinner inn i alt er omvendt, de situasjoner ligheten på en lt jeg opplever virkelig?» Gisle Kverndokk (b. 1967) studied composition at The Norwegian Academy of Music and The Juilliard School. He has won prizes for several of his orchestral works, which have been performed by all the major orchestras in Norway. In 1999/2000 he was Composer of the year with Trondheim Symphony Orchestra. His first full-scale opera «The Falcon Tower» premiered in 1990, and his next opera George s Marvellous Medicine was awarded Work of the Year 1995 by The Norwegian Composers Society. With librettist Øystein Wiik, he has written musicals that have been performed in theatres in Germany, Austria, Switzerland and Norway: Sophie s World (1998), Vincent (2001), Dangerous Liaisons (2002), Homeless (2003), Martin L. (2008) which was nominated for The Nordic Music Prize, and the opera Around the world in 80 days, commissioned for the opening of the new opera house in Oslo and premiered there in The opera Max and Moritz, commissioned by The New York Opera Society, premiered in Washington DC With librettist Ivar Tindberg he won the Prix Italia in 2000 for the radio opera "Bokken Lasson - stumbling success", and their opera "The Fourth Watch of the Night" was premiere by The Norwegian National Opera in 2005, and was awarded the Edvard Prize Kverndokk now works on the opera "Easter", with libretto by Aksel-Otto Bull and commissioned by The New Opera in Bergen. His works include chamber and church music, music for film, theatre and ballet. He has been music director of several music theatre productions in Norway, Germany, the USA and Canada. Gisle Kverndokk (f. 1967) tok diplomeksamen i komposisjon ved Norges musikkhøgskole i 1994 og studerte også ved The Juilliard School. Kverndokk har vunnet priser for flere av sine orkesterverk, og har skrevet for alle de store orkestrene i Norge. Sesongen 1999/2000 var han årets komponist ved Trondheim Symfoniorkester. Operaen Falketårnet ble uroppført i 1990 og barneoperaen Georgs magiske medisin (Operaen i Kristiansund, 1995) vant Årets Verk i Norsk Komponistforening. I samarbeid med librettist Øystein Wiik har Kverndokk skrevet en rekke musikaler som er oppført utallige ganger i Tyskland, Østerrike, Sveits og Norge; Sofies verden (1998), Vincent (2001) Farlige forbindelser (2002), Frendelaus (2003), Martin L. (2008) som ble nominert til Nordisk Råds musikkpris og operaen Jorden rundt på 80 dager, bestilt til åpningen av det nye operahuset i Oslo og urframført i Barneoperaen Max and Moritz hadde urpremiere i Washington DC 2010, da Kverndokk var Composer in residence ved The New York Opera Society. Med Ivar Tindberg som librettist skrev han radio-operaen Bokken Lasson sensibel suksess, som vant 1. pris ved Prix Italia, Bologna (2000) og operaen Den fjerde nattevakt (Den Norske Opera, 2005) som vant Edvardprisen i Kverndokk arbeider nå på en opera for Den Nye Opera i Bergen, Påske, med libretto av Aksel-Otto Bull. Hans verkliste omfatter vokalverk, kammermusikk, kirkemusikk og musikk for film, teater og ballet. Han har vært musikalsk ansvarlig/dirigent for en rekke musikkteater-produksjoner i Norge, Tyskland, USA og Canada. lir styrket i sin 25

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse

HÅVARD GIMSE, PIANO. Håvard Gimse HÅVARD GIMSE, PIANO Håvard Gimse Håvard Gimse is now firmly established as one of Norway s leading musicians with a bold and expansive repertoire, including an impressive list of 30 performed piano concertos,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

With affection and gratitude to Herbert L. Carter and the East Carolina College Symphonic Band Geometrics in Sound, Op. 29.

With affection and gratitude to Herbert L. Carter and the East Carolina College Symphonic Band Geometrics in Sound, Op. 29. CLASSIC BAND Grade 4 With affection and gratitude to Herbert L. Carter and the East Carolina College Symphonic Band Geometrics in Sound, Op. 29 1 Conductor 6 C Piccolo and Flute 1 Db Piccolo 2 Oboe 1 English

Detaljer

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI

first year charts Preview Only Legal Use Requires Purchase Take the A Train for jazz ensemble JAZZ BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI first year charts for jazz ensemble a division of Alfred JAZZ Take the A Train BILLY STRAYHORN Arranged by VINCE GASSI INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor

Detaljer

Hebrides Overture. Preview Only. Felix Mendelssohn. Arranged by Jason Librande. Conductor Score 1 Violin I 8 Violin II 8 Viola 5 Cello 5 String Bass 5

Hebrides Overture. Preview Only. Felix Mendelssohn. Arranged by Jason Librande. Conductor Score 1 Violin I 8 Violin II 8 Viola 5 Cello 5 String Bass 5 Grade Level: 4 T h e H i g h l a n d / E t l i n g S t r i n g O r c h e s t r a S e r i e s Hebrides Overture Felix Mendelssohn Arranged by Jason Librande i n s t r u m e n t a t i o n Conductor Score

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

The Moon. Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying. Martin Romberg

The Moon. Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying. Martin Romberg The Moon Konsert for to fioliner og orkester etter en Manga av Lin Ying av Martin Romberg 1. Prosjektbeskrivelse The Moon er et samarbeidsprosjekt mellom norske og kinesiske kunstnere som tar sikte på

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Lysøen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Lysøen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO FESTSPILLENE I BERGEN 1 Lysøen BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 3 Introduksjon Konsertene i kunstnerhjemmene preges i år av et norsk repertoar, kuratert av Peter Herresthal. Verk av

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Give It All You Got JAZZ. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Give It All You Got JAZZ. CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION a division of Alfred JAZZ Give It All You Got CHUCK MANGIONE Arranged by VICTOR LÓPEZ INSTRUMENTATION Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor Saxophone 2nd Bb Tenor Saxophone

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Liturgical Music for Band. Preview Only MARTIN MAILMAN ( ) INSTRUMENTATION

Liturgical Music for Band. Preview Only MARTIN MAILMAN ( ) INSTRUMENTATION CLASSIC BAND Grade 4 Liturgical Music for Band 1 Conductor 1 Piccolo 6 Flute 2 Oboe 2 Bassoon 1 Eb Soprano Clarinet 3 1st Bb Clarinet 3 2nd Bb Clarinet 3 3rd Bb Clarinet 2 Bb Bass Clarinet 1 Optional Bb

Detaljer

JAZZ BAND SERIES. Preview Only. Legal Use Requires Purchase TROFEO DE BOLOS JAZZ CRAIG SKEFFINGTON INSTRUMENTATION

JAZZ BAND SERIES. Preview Only. Legal Use Requires Purchase TROFEO DE BOLOS JAZZ CRAIG SKEFFINGTON INSTRUMENTATION JAZZ BAND SERIES a division of Alfred JAZZ TROFEO DE BOLOS Conductor 1st Eb Alto Saxophone 2nd Eb Alto Saxophone 1st Bb Tenor Saxophone 2nd Bb Tenor Saxophone Eb Baritone Saxophone 1st Bb Trumpet 2nd Bb

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Messe for en såret jord

Messe for en såret jord Messe for en såret jord Førde kyrkje 19. oktober 2013 kl 18 Florø kyrkje 20. oktober 2013 kl 18 Kort presentasjonar av kor og musikerar. Kor Før de Kor Før de vart skipa i 2005 av nokre songglade damer

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Andsnes m/stjerneskudd

Andsnes m/stjerneskudd FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM KR 20 GRIEGHALLEN GRIEGSALEN 02. JUNI Andsnes m/stjerneskudd Andsnes and shooting stars BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I VI STØTTER MORGENDAGENS HELTER Statoils

Detaljer

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Konsert for 1. - 7. årstrinn : Dirty Beasts programmet Dirty Beasts er en konsert med opphav i Roald Dahls diktsamling Fæle dyr. Tekstene beskriver løver,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Troldsalen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I BERGEN FESTSPILLENE I BERGEN 2016. Troldsalen 25. MAI 0 8. J U N I 2016 BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL WWW.FIB.NO FESTSPILLENE I BERGEN 1 Troldsalen BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 Louis Lortie TROLDSALEN Lørdag 28. mai kl 19:00 Saturday 28 May at 19:00 Varighet: 1 t Duration: 1 h Louis Lortie

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07

Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Eksamensoppgåver H07/ Eksamensoppgaver H07 Engelsk Fagkoder: AA6074/AA6078 AA6082/AA6092 AA6083/AA6093 Fagnavn: 2 Engelsk 1+2 E+P 3 Engelsk A, skriftlig E+P 3 Engelsk B, skriftlig E+P ( E = Elevar/Elever.

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer