Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim. Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim. Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i SLF Trondheim Årsmøte for Syklistenes Landsforening i Trondheim Sted: Kafé Ni Muser, Bispegata 9A Tid: onsdag 1. desember 2010 klokken 18:30 Saker: 1. Styrets beretning 2. Arbeidsprogram Valg av styre, leder og valgkomité Det er ingen innkomne saker. Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 20. november Sakspapirer er lagt ut på og vil være tilgjengelig i et begrenset antall på årsmøtet. Merk: I vedtektene står det at årsmøtet skal behandle regnskap. SLF Trondheim har ikke egen økonomi (vår økonomi inngår i økonomien til SLF sentralt), følgelig behandles ikke regnskapet som sak på årsmøtet. Styret i Syklistenes Landsforening i Trondheim Etter årsmøtet vil en av de sentrale personene i Miljøpakken i Trondheim holde en innledning om sykkelsatsningen i Trondheim. Lederen for Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs, vil også være tilstede. Vi ser frem til den uformelle diskusjonen i etterkant! P.S. Er du på Facebook? Si gjerne fra at du kommer på

2 Syklistenes Landforening i Trondheim Styrets beretning Denne beretning dekker perioden fra første ordinære årsmøte 9. september 2009 til andre ordinære årsmøte 1. desember Styremøter: Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Aktiviteter: Styret har gjort følgende i perioden: Medlemmer og organisasjon: o Jobbet for å øke antall medlemmer av SLF i Trondheim Fått på plass insentivordning for lokal verving (50 % til lokalt lag) Spørreundersøkelse om sykkelforhold med lenker til vervesider Utviklet lokale vervefoldere i flere utgaver Forhandlet medlemsfordeler og informasjonsavtaler med Intersport Trondheim (10 %) og G-Sport Trondheim (avtalekort med %) Lagt ut vervefoldere hos en del lokale sportsbutikker Jobbet med å designe holdere for vervefolder hos sportsbutikker Vervelenke på Facebook-sidene Oppfordring om verving i Trondheims-syklistene Stand på Torget ifm Mobilitetsuka 16. september 2009 Stand på Nordre gate 19. september 2009 Sendt e-post til alle som skrev innlegg med forslag til tiltak for å fremme sykling i.f.m. Mobilitetsuka 2009 Verveaksjon på Sluppen bro 3. mai 2010 (vervefolder med På Sykkel) Stand på Sykkelglede i Granåsen 27. mai 2010 Stand på Sykkelens dag 8. mai 2010 (vervefolder med På Sykkel) Til sammen ga de ovennevnte tiltakene en håndfull nye medlemmer Aksjon Synlig syklist NTNU Gløshaugen/Dragvoll 17. september 2010 (dette tiltaket ga ca 75 nye medlemmer) o Opprettet og forbedret elektroniske fora for å nå medlemmer i Trondheim: Hjemmesiden på Facebook-side for Syklistens Landsforening i Trondheim 29 diskusjonstråder. 163 medlemmer. Google Group for e-post til lokale medlemmer (345 medlemmer) o Holdt kontakt med lokale medlemmer o Etablert Google Docs katalog for deling av dokumenter i lokalstyret o Jobbet for at SLF sentralt tilbyr bedre IKT-løsninger for lokalt arbeid o Bidratt aktivt til opprettelse av lokallaget i Stjørdal 18. februar 2010 Høringer: skrevet en rekke høringsuttalelser. De viktigste er: o November 2009: Reguleringsplan ny videregående skole på Brundalen o Juni 2010: Innspill til revisjon av Håndbok 111 (vegvedlikehold) (håndtert av SLF sentralt) o Juli 2010: Planarbeid for Skansen bro (gang- og sykkelbro over Skansenløpet) o September 2010: Detaljregulering av E6 Gildheim - Grilstad o Oktober 2010: Reguleringsplan for tverrforbindelsen Dalen Lade (gang- og sykkelveg) 1

3 Politisk lobbyarbeid o mai 2010: Lobby overfor ordfører og Trondheim Arbeiderparti om ikke å utsette sykkelanleggene i Kjøpmannsgata o 21. juli 2010: Møte med Trondheim Næringsforening for å diskutere felles standpunkter o November 2010: Innspill til de 10 partiene i Trondheim bystyre om å gi bedre vedlikehold for gående og syklende ifm budsjettarbeidet for 2011 Informasjonsarbeid: o Utgitt 4 nummer av den lokale medlemsbulletengen Trondheims-syklistene vedlegges medlemsbladet På Sykkel o Vedlikeholdt sidene på Facebook. Lagt diverse informasjonsmeldinger ut der. o Opprettet en epost-liste over SLF medlemmer i Trondheim. Brukt til informasjon til lokale medlemmer om aksjoner m.m. o Oppretthold synlighet i media (artikler, debattinnlegg, intervjuer), se egen liste o Utarbeidet lokal info/vervebrosjyre i flere utgaver for bruk ved stands og aksjoner Sykkelanlegg: o Deltatt på møtene i Sykkelgruppa (12 møter) o Bidratt med innspill om sykkelprosjekter i miljøpakken i Trondheim, med mål om sammenhengende sykkelnett av høy kvalitet o Deltatt i referansegruppemøter i Systemanalyse rute S4, R2 og R3 (2 møter) o Deltatt i referansegruppemøter i Designprogram av sykkelanlegg i Trondheim (3 møter) o Bidratt med kommentarer og innspill til Statens Vegvesens Tilleggsutredning for sykkel i Fase II av miljøpakken o Kommet med innspill overfor byplankontoret om bruk av opphøyde overganger som fartsreduserende tiltak fremfor tradisjonelle fartshumper o Fulgt opp sykkeltilbudet over Skansenløpet (ny Skansen bru) o Befaring på E6 øst med Statens vegvesen (området ved KBS og østover) o Kontaktet Jernbaneverket og ordfører i Malvik kommune om frigiving av strekningen Hommelvik-Muruvik til sykkelbruk. Innlegg i flere lokalaviser o Gjort en rekke fremstøt for å bedre trafikksikkerheten ved Prøven Bil i Bjørndalen, og for å få omprogrammert trafikklysene ved Sluppen bru o Tatt initiativ overfor byplankontoret for å forbedre bysykkelordningen o Støttet forslag fra Demokratene om sykkelpumper o Bidratt med kommentarer og innspill til arbeidet med hovednett for sykkel i Stjørdal frem til SLF Stjørdal ble etablert Vedlikehold av sykkelanlegg: o Møter med Trondheim bydrift for å diskutere systematisk bedre vedlikehold o Arbeidet for etablering av fast gang- og sykkelinspektør o Argumentert mot dagens bruk av salt overfor Statens vegvesen, Trondheim bydrift, NTNU og trafikkforskere. En rekke innlegg i media. o Særlig fokus på vedlikehold av sykkelfelt (feiing om sommeren, brøyting om vinteren). Dokumentasjon (bilder). o Fulgt særskilt opp bedre vedlikehold på vinterstid: Argumentert overfor kommunal ledelse (ordfører, stabsenheten), bydrift, Statens vegvesen, politiske partier Innlegg i media, innlegg på møte i sykkelbynettverket september 2009 Forfattet et notat om vedlikehold på syklisters premisser som innspill til Stabsenheten ifm diskusjon i Sykkelgruppa om bedre vegvedlikehold 2

4 o Meldt om behov for vedlikehold (feiing, fjerning av vegetasjon, asfaltering, brøyting, strøing) til Trondheim bydrift, Statens vegvesen og NTNU: Laget 3-siders liste om asfalterings- og merkingsbehov for hovedsykkelnettet i 2010 til Trondheim bydrift Skriftlige henvendelser om spesielle behov for brøyting (10), feiing (25), fjerning av vegetasjon (5), asfaltering (5), merking (7), kantsliping (8), lyssignalregulering (4). Ca like mange muntlige henvendelser. Flere henvendelser til NTNU drift om samme tema. Media: o Avisinnlegg: 9. desember 2009: Fremtiden er elektrisk sykkel, debattinnlegg i Adresseavisen 7. januar 2010: Vegsalting, debattinnlegg i Adresseavisen 15. februar 2010: Snevert om salting, debattinnlegg i Adresseavisen 3. mai 2010: Ja til flere sykkelfelt, debattinnlegg i Adresseavisen 8. mai 2010: 100-årsgaven til trøndere om sykkelveg langs dagens jernbanetraseer (debattinnlegg i Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Adresseavisen) 15. mai 2010: Ikke utsett sykkelanleggene i Kjøpmannsgata, debattinnlegg i Adresseavisen 1. juni 2010: Ja til gratis sykkelpumper, debattinnlegg i Adressa 15. november 2010: Sykling om vinteren, debattinnlegg i Adresseavisen (innlegg mot salting) o Pressemeldinger: 28. april 2010: SLF fornøyd med Rådmannens forslag om 30 km/t - men i Sandgata og hele Kjøpmannsgata må sykkelfelt til 14. mai 2010: Ikke utsett sykkelanleggene i Kjøpmannsgata 12. oktober 2010: Trondheim sakker akterut som sykkelby 28. oktober 2010: Budsjettforslaget for vegvedlikeholdet i Trondheim 2011 saboterer miljøpakkens mål o Avisartikler o.l. 20. februar 2010: Stjørdalens Blad: Syklistene i Stjørdal organiserer seg, reportasje i.f.m. stifting av SLF Stjørdal 19. mai 2010: Byavisa (forsiden og side 6-7): Slakter Aps miljøprofil Mai/juni 2010: Intervju i vedlegg til Adresseavisen om Miljøpakken 13. oktober 2010: "Slakter sykkelbyen", artikkel i Adresseavisen o Radio/TV 28. september 2009: NRK1 Midtnytt, intervju i sak om sykling med lys 29. september 2009: NRK P1 Trøndelagssending, innslag om frigiving av jernbanestrekninger til sykkelformål 9. mai 2010: TV-Adressas reportasje om Kondomaksjon på to hjul da Trondheim Røde Kors Ungdom ble med på turen To Hell and Back 11. mai 2010: NRK P1 Trøndelagssending fra To Hell and Back 17. september på NRK P1 Trøndelagssending om Synlig syklist 13. oktober på NRK P1 Trøndelagssending (morgen) og NRK1 Midtnytt klokka 18:40 om sykkelforholdene i Trondheim, samt NRK Trøndelag sine nettsider ("Sakker akterut som sykkelby") 3

5 Seminarer, studiereiser o 24. september 2009: Bidro med innlegget Brukernes behov, med fokus på drift og vedlikehold på Sykkelbynettverket Region Midts samling på Rica Hell Hotell (1 deltaker) o 25. september 2009: Deltakelse på seminar om farget belegg (1 deltaker) o 19. januar 2010: Deltakelse med innlegg på Trondheim Venstres politiske møte om Transport, energi og miljø (1 deltaker) o 8. februar 2010: Deltakelse på Tekna-seminaret Står vi i kø om 5 år? Miljøutfordringer i Trondheim (1 deltaker) o 12. februar 2010: Deltakelse i Brukerforum for Miljøpakken (2 deltakere) o 11. mai 2010: Deltakelse i Brukerforum for Miljøpakken (2 deltakere) o mai 2010: Studietur med Sykkelbynettverket til Malmø og Lund (1 deltaker) o juni 2010: Deltakelse på VeloCity 2010 i København (1 deltaker) o 20. september 2010: Deltakelse på seminar om Trondheims fremtid i regi av miljøpakken (2 deltakere) o 27. september 2010: Deltakelse på seminaret Virkningsberegninger av tiltak for gående og syklende hos Vegdirektoratet i Oslo (1 deltaker) o 17. oktober 2010: SLF Organisasjonsseminar i Bergen (3 deltakere) o oktober 2010: Deltakelse på Nasjonal sykkelkonferanse i Bergen (3 deltakere) Sykkelturisme: o oppdatert hjemmesidene med turbeskrivelser og kartlenker o 9. mai 2010: arrangert sykkeltur Trondheim - Stjørdal ( To Hell and back ). 12 deltakere, hvorav 10 fullførte turen, deriblant 2 fra styret 1. desember 2010 Styret i SLF Trondheim 4

6 Syklistenes Landsforening i Trondheim FORSLAG TIL Arbeidsprogram TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET 1. DESEMBER 2010 Politisk lobbyarbeid: o Opprettholde gode forbindelser til politiske partier og interesseorganisasjoner for å fremme våre interesser Sykkelanlegg: o Bidra med innspill om sykkelprosjekter i miljøpakken i Trondheim, med mål om sammenhengende sykkelnett av høy kvalitet og med tilstrekkelig tetthet o Jobb for attraktiv sykkelparkering ifm kollektivknutepunkter ( Park and Ride ), handel og arbeidsplasser o Skriv høringsuttaleser på planer som angår viktige sykkelinteresser o Delta på møtene i Sykkelgruppa Vedlikehold: o Jobb for systematisk bedre systematikk i vegvedlikeholdet for sykkeltrafikk o Meld om behov for vedlikehold (feiing, fjerning av vegetasjon, asfaltering, brøyting, strøing) til Trondheim bydrift, Statens vegvesen og andre instanser o Følg særskilt opp bedre vedlikehold på vinterstid Informasjonsarbeid: o Marker SLF Trondheim, for eksempel på Sykkelens dag o Oppretthold synlighet i media (artikler, leserinnlegg, intervju) Medlemmer og organisasjon: o Jobb for å øke antall medlemmer av SLF i Trondheim o Oppretthold kontakt med lokale medlemmer o Jobb for at SLF sentralt tilbyr gode IKT-løsninger for lokalt arbeid Sykkelturisme: o Utvikle flere rutebeskrivelser og turforslag for Midt-Norge o Ta initiativ til å danne turgruppe

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45.

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. Til stede under opprop: Bergen Handelsgymnasium

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer