Årsmøte mars, Savalen. 1 Informasjon fra avdelingen HiST MOOC 1 IKT i læring Vi har deltatt på INTED 2...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. 13 mars, Savalen. 1 Informasjon fra avdelingen 2 1.1 HiST 2020... 2 1.2 MOOC 1 IKT i læring... 2 1.3 Vi har deltatt på INTED 2..."

Transkript

1 Årsmøte mars, Savalen Innhold 1 Informasjon fra avdelingen HiST MOOC 1 IKT i læring Vi har deltatt på INTED NTNU-presentasjon Om NTNU IME-fakultetet IDI Sammenslåing Høgskolen i Ålesund 3 4 Høgskolen i Gjøvik 3 5 Høgskolen i Sør-Trøndelag 4 6 Innledning til gruppearbeid, fusjonsprosessen 4 7 Gruppearbeid gruppe Mulige synergier Hårete mål Velge en anbefaling Diskusjon etter gruppearbeidet 6 1 Massive Open On-line Course 2 International Technology, Education and Development conference, Madrid 1

2 Åpning Per åpnet møtet, og presenterte deltakerne. Spesielt representantene fra HiÅ, HiG og NTNU. Og Svanhild Schønberg, som er tilbudt stilling som prorektor for utdanning på HiST. Presentasjoner: hist.no/content/86047/arsmote-for-aitel Informasjon fra avdelingen Per orienterte. 1.1 HiST 2020 Det var planlagt fusjon mellom AITeL og AFT, men det anbefales ikke nå som vi skal slå sammen organisasjoner. Det er meningsløst å slå sammen for et halvt år bare for å omorganisere igjen. I stedet blir vi «et institutt direkte under rektor». 1.2 MOOC 3 IKT i læring Vår mooc har gått fra uke 43 til uke 11. Den har blitt suksess, med 1100 deltakere. Vi har høyere gjennomføringsprosent enn det som er vanlig internasjonalt. Vi arbeider for å få dette inn i «Kompetanse for kvalitet», et KD-opplegg for lærere. 1.3 Vi har deltatt på INTED 4 Per og Thorleif orienterte om dette. 2 NTNU-presentasjon Prof. Dr. Techn Mads Nygård fra IDI presenterte. Han fortalte om organisering av IME og IDI, og sammenslåingsprosesser. Fusjoner kommer ofte ovenfra, og møter motstand fordi de ikke er godt nok forankret. Det er viktig å få på plass den nye organisasjonsstrukturen, men også uformelle forbindelser så de enkelte ser muligheter for samarbeid. Nygård har erfaring fra å lede enheter som går på tvers av organisasjonsstrukturer, noe som er nyttig ved sammenslåinger. 3 Massive Open On-line Course 4 International Technology, Education and Development conference, Madrid 2

3 2.1 Om NTNU NTNU har hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge, men også mange andre fagområder. NTNU er spredd over hele byen, med fem campi. Det er 7 fakulteter og 48 institutter. I Trondheim er hver femte innbygger student. NTNU satser internasjonalt. 11% av studentene er utlendinger, og 41% av ph.d. kandidatene. NTNU driver forsking på mange områder. 2.2 IME-fakultetet 550 ansatte, fordelt på 6 institutter. Data, elektro, kybernetikk, realfag. Vi fikk orientering om fakultetene, studieprogrammer og organisering. Nygård har tro på å ikke akademisere ingeniørutdanningen for mye. Oppdeling i 3+2 er vanskelig for mange universiteter ute i Europa. Ofte har de bare satt «en strek», og kandidatene er ikke så veldig egnet for å gå ut i jobb etter 3 år. 2.3 IDI Nygård orienterte om emner og organisering av IDI. IDI forsker mye, og deltar i mange EU-prosjekter. 2.4 Sammenslåing Nygård så en del på hvordan høgskolene er organisert, og de mange veiene studenter kan ta gjennom 3-årige og 5-årige utdanninger. Skal vi ivareta det faglige mangfoldet? Eller redusere? Blir det samarbeid eller bare overgangsordninger mellom 3-årige programmer og 2-årig påbygging? 3 Høgskolen i Ålesund Arne Styve og Kjell Inge Tomren presenterte HiÅ studenter, 230 ansatte. Samarbeid med næringsliv gjennom Norsk Maritimt kompetansesenter. Vi fikk en oversikt over høgskolen, IKT-miljøet spesielt, og forskingsprogrammer. Vi fikk vite mye om laboratoriene. OSC 5 kan simulere 5 skipsbroer samtidig, for samhandlingsøvelser. 4 Høgskolen i Gjøvik Erik Hjelmås og Ivar Farup presenterte HiG. Vi fikk vite om organisering og historikk for høgskolen. 5 Offshore Simulator Centre 3

4 En viktig forskjell på NTNU og de andre høgskolene, er en forskjell på nesten én karakter ved opptak. Det blir en utfordring ved sammenslåing. HiG ønsker en felles CS 6 core mellom de fire som skal fusjonere, og felles emnestørrelser. Skal man ha felles fag og felles eksamener, eller bare felles emnebeskrivelser? HiG ønsker å beholde den anvendte profilen de har. 5 Høgskolen i Sør-Trøndelag Per presenterte HiST, Thorleif tok for seg forskingsdelen. Vår IKT-utdanning på bachelornivå startet med ingeniør, og har blitt utvidet med drift, nettstudium i informasjonsbehandling, og it-støttet bedriftsutvikling. Driftstudiet vårt er spesielt, kandidatene er svært etterspurt og har høy begynnerlønn. Vi har også en ganske ny masterutdanning. Vi er en av de store i Norge på fjernundervisning, men dette går nedover. FoU-områder: 3D-visualisering og bevegelsesfangst, IKT-basert samhandling og e-læring, matematikk og billedbehandling. 3D-vizlab er bygd opp med eksterne midler. Forsking på IKT-basert samhandling støtter opp om masterprogrammet vårt. Videre fikk vi høre om diverse EU-prosjekter. 6 Innledning til gruppearbeid, fusjonsprosessen Per innledet, om fusjon mellom NTNU, HiG, HiÅ og HiST. Vi regner med at fusjonen skjer, men saken er ikke behandlet i Stortinget ennå. Vi regner med vedtak i KD før sommeren. Fusjonsprosjektet får et treårs perspektiv, med egen prosjektorganisasjon. En overordnet visjon skal være klar før sommeren, utover høsten 2015 vil faggrupper utrede sammenslåingen. Dette skal vi se på i dagens gruppearbeid: Diskusjon om prinsipper for organisering disiplinfag vs profesjonsfag faculties vs schools Arbeid med ny fakultetstruktur starter i januar Samkjøring av administrative systemer Ikke for tidlig inn i «boksologien» Vi skal kikke på «mulighetsrommet». Vi har overlapping på noen områder, og utfyller hverandre på andre områder. Vi møtes 14:00 for gruppearbeid. Vi skal: 6 Computer Science 4

5 se etter synergier vi kan hente ut gjennom fusjon. formulere et «hårete mål» for et framtidig informatikkmiljø i den fusjonerte institusjonen velge ut en av anbefalingene i sammendraget eller kap 10 i «DAMWAD». 7 Gruppearbeid gruppe Mulige synergier Alle har dataingeniør. Her er mye styrt ovenfra, mye felles pensum. Vi kan samkjøre studieplaner og emneinnhold i felles emner, da kan studenter flytte mellom institusjoner. Felles produksjon av fagstoff, når samme fag (med samme innhold) undervises ved flere steder. Rasjonaliseringsgevinst, alle trenger ikke lage de samme presentasjoner/leksjoner fra grunnen av. Skepsis til felles eksamen, det fins dårlige erfaringer med slikt. Lærere kan vektlegge ulike deler av pensum, noen driver forskingsbasert undervisning. Men dermed må eksamen bli ulik også. Men, fagbeskrivelsene og læringsutbytter kan jo harmoniseres. Spesielt på førsteårsfag. Det er en forutsetning om at alle lager fag av samme størrelse. Forskjeller: Vi har mye data første året, på ingeniør. De fleste andre har bare fellesfag/realfag første året. Studenter motiveres ved å få datafag tidlig. Men dette er ikke til hinder for harmonisering, det betyr bare at vi får ulik rekkefølge på fag. Utveksling av valgfag blir en fin mulighet for alle kombinasjoner av institusjoner. Bacheloroppgaver kan utføres ved de andre institusjonene, flere muligheter Flere tar master, den nye institusjonen har mange fler bachelorstudenter og flere masterprogrammer. Dermed, flere som ser mulighet for å fortsette med master innen samme institusjon. Fjernundervisning gjør det lett for studenter for å ta fag ved andre deler av institusjonen Matrise over mulige synergieffekter. Ruter som kombinerer andre institusjoner må fylles ut av disse. HiST Spesielt gode på e-læring, kan tilby fjernundervisningsfag til alle. NTNU Spesielt gode på forsking, har mange masterprogram HiG Har «center of excellence» HiÅ HiST x Fyller ut hverandre, vi har bachelor, de har master. Begge har drift, og informasjonssikkerhet NTNU x x HiG x x x HiÅ x x x x Begge driver visualisering, mulighet for samarbeid. 5

6 7.2 Hårete mål Hver institusjon bør fortsette med ting de er spesielt gode på. (Ikke ødelegg det som virker bra.) Bevare identiteten til hvert fagmiljø, samtidig som vi jobber for økte muligheter for å utveksle fag og studenter. Mer forsking i den fusjonerte institusjonen Redusere overhead i administrasjon Flere søkere til institusjonen, fordi den er stor med mange muligheter fører til mer studiepoengproduksjon 7.3 Velge en anbefaling (Så på punkt 8) Ny definisjon på forskingsbasert undervisning: gi studentene et problem, og ingen løsning. Så må de selv finne en løsning. (I motsetning til å gi dem et eksempel, og så la dem løse en lignende oppgave.) Få studenter til å tenke som forskere. (Så på punkt 6) Bedre utdannelse innen IKT-ledelse. Kan etableres ved samarbeid med økonomistudiene. Ingen tvil om at samfunnet har behov for bedre IKT-ledelse. La studenter ta opp igjen prosjektet fra i fjor, så ser de nytten av dokumentasjon! Særlig hvis de må bytte prosjekt med en annen gruppe. Store prosjekter hvor flere grupper lager hver sin del av et svært system. (Databasegruppe, ledergruppe, grafikk-gruppe osv.) Så ser de behovet for systemering, dokumentasjon, planlegging ting som ellers bare blir overhead i «små» øvingsoppgaver. (Så på punkt 2) Få flere til å søke IKT. Det er ikke så mange kvalifiserte, vi konkurrerer med andre utdanninger. Skal vi ha fler på IKT, må vi enten ha utlendinger, eller få søkerne til å velge bort andre studier. Vi trenger å profilere studiene, å informere. Få vekk misforståelser: «Datafolk sitter ved PCen hele tiden» det gjør man i alle andre kontorjobber også! «Ønsker å jobbe med mennesker» som systemutvikler lager du systemer for andre mennesker. Også er navnet på studiet viktig. «Bachelor i informatikk» sier ingenting. Men «spillutvikler» eller «bachelor i drift av datasystemer» sier mye mer. 8 Diskusjon etter gruppearbeidet Per satte i gang diskusjonen, spørsmål, svar, responser Gruppe 2, ved Olav Synergier ved å dele på fag. Foreslår pilotprosjekt ved å dele på digitale ressurser i et fag som kjøres på hver campus. Undervisningen blir fortsatt på flere campi, men man kan dele på materiale. Mål 3: hvordan få studentene til å fullføre? Gode og studentaktive undervisningsformer. 6

7 Hårete mål: Vi lager lærestoff hver for oss, og lagrer lokalt. Bruke CMS 7, ha et senter som kvalitetssikrer læremateriell. Video, flervalgspørsmål, dokumenter. Man registrerer læringsutbytter slik at stoffet blir lett å finne igjen. Bibsys er en mulig aktør her. Bjørn: Helge: Anette: Geir: Greta: Olav: Thomas Juberg: Ivar Farup: Geir: Thomas Juberg: Birgit: Geir: Greta: Geir: Olav: 7 Content Management System langt mer muligheter for valgfag Enig i deling, men bekymret for overhead ved å bruke CMS hele tiden. Får vi det enkelt nok i praksis? Lager stoff selv, vil ha ting på sin måte. Ikke alle vil bruke delt stoff hele tiden. Åpent lærestoff, tilgjengelig for alle, er fremtiden. Hvis komplette læringsressurser er åpent tilgjengelig, hva skal vi da med læreren? Hun vil bruke stoff hun har laget selv, heller enn ferdigprodusert stoff. Kan splitte fagmoduler, lærere på ulike campi kan ha ulike deler av samme fag. Fint for studentene å ha tilgang på databasen med fagstoff også Har noe slikt, men foreløpig et system for å lagre opptak av forelesninger Ressursene må ikke bare lages, men også vedlikeholdes Ressursene må vedlikeholdes i dag også Forskjell på dette og en mooc? Stoff må lages uansett. Ingen skade skjedd om det legges tilgjengelig for alle. En ting er å lage stoffet, en annen ting å sette det i sammenheng med studentene som trenger det. Stoff kan deles, men læringsprosessen må kjøres på hvert sted. Lærerne må skape læringsaktivitetene. Pensumboka er vel på vei ut. Studentene kan ta utgangspunkt i læringsutbytter, og finne stoff selv og gå opp til eksamen. Det er fremtida. Var mest fornøyd med de første årene som lærer, etter å ha jobbet på Statoil. Kunne krydre stoffet med massevis av personlige anekdoter Mister vi jobben, eller skal vi gjøre noe annet, hvis vi ikke trenger undervise? Vi kan bruke mer tid på direkte veiledning, som vi ikke har tid til nå. De beste forelesningene er ofte når man har laget alt materiellet selv. Selv om dette punkterer debatten. Hvis vi får et fagmiljø rundt dette, har vi mer garanti for at fag blir undervist. Vi er mer robust, fordi vi nå blir flere. 7

8 Geir Ove: Thorleif: Thorleif: Greta: Petter Sælen: John: Svend Andreas: John: Svend Andreas: Per: Thorleif: Tor Atle: Lett å bli alene om et fag. Kunne vært fint å være flere om faglige spørsmål og tanker rundt eksamen. Et annet problem: nå kan jeg få «ekstern sensur» fra HiÅ/HiG, men neste år er de NTNU alle sammen. Mindre bruk av ekstern sensur når institusjonene blir store? Hvis en fagperson ikke har vært involvert i gjennomføring av faget, kan han vel være sensor uansett hvor han er ansatt. En annen sak: NTNU har 25 plasser for de som vil videre fra bachelor til master. Blir det fler plasser om vi øker kvaliteten på undervisningen? Tallet 25 diskuteres hvert år. Bedre studenter er det beste argumentet for å øke tallet. Når noen starter på studiet på Gjøvik, vet de at de evt. kan fortsette for å bli siv.ing på NTNU. Dette vil føre til økt søkning. Det kan føre til bedre studenter. Hvis NTNU tilpasser de to årene til studentene som kommer fra HiST/HiÅ/HiG, vil det i seg selv føre til at disse studentene passer bedre. Jo bedre kvalitet, jo lettere å komme inn. Skal jeg tolke det slik at hvis man begynner i Gjøvik, er man garantert de siste årene på NTNU? Ja, i hvert fall hvis man oppfyller et karakterkrav Nytt tema, sensurbunker Skal fagene være like, skal vi ha lik eksamen? Det er kjent at en karakter fra ett lærested ikke er det samme som samme karakter fra et annet lærested. Vi bør ha en kalibrering over tid. Intet er verre enn å få en feil karakter Større institusjon gir fler kontakter Vi er gode på e-læring, her kan vi få til samarbeid med IDI som forsker på slikt. Vi har mye erfaringsmateriale. Her får vi også bruk for pedagogikk og psykologi, ikke bare IDI Hårete mål: være fremst på å levere lms o.l., vi har jo kompetanse på IKT-støttet læring. Involverer både undervisning, forsking og entreprenørskap Det ble etterlyst synergier på forsking. NTNU og Gjøvik er flinkere enn oss på forsking. Her fins synergimuligheter, vi kan hjelpe hverandre til å bli bedre på søknader om forskermidler. Hårete mål: 5 mooc er som konkurrerer med MIT. (Opprinnelig utkonkurrerer... ) Synergier får folk til å tenke at noen skal rasjonaliseres bort Vi kommer til å mangle folk i fremtiden, så vi må ha et mål om å vokse. Rasjonalisering uten oppsigelser er jo slik vekst. Hvis du 8

9 Tor Atle: Greta: Ivar Farup: Tor Atle: handler i kjedebutikk, er det det samme hvilken butikk du går inn i. Slik bør det være med utdanning også, når vi slår oss sammen bør studentene kunne begynne hvor som helst og uansett få bra utdannelse. Synergi har vi oppnådd når man f.eks. kan begynne på 5-årig på NTNU, og midtveis bytte til et av de andre masterprogrammene. NTNU har vel som mål å være et av Europas beste universitet. Vi som jobber på høgskolene i dag, har ikke det målet. Vi har som mål å utdanne folk til å gjøre it-jobber. Vi må passe på å hverken knekke NTNU sine mål, eller høgskolenes mål. Hårete mål: Om 5 år skal ingen spørre om «hvor et vitnemål er fra», altså om man har gått på Gjøvik-NTNU eller Ålesund-NTNU eller Trondheim-NTNU. Vi hadde også et hårete mål: Å ha et IT-fakultet, når vi samles på NTNU Skulle ønske jeg hadde sagt det selv. Når vi har IT-miljø fra 4 institusjoner, bør vi prøve å dekke IT-behovet DAMWAD-rapporten peker på. Vi kan prøve å få gjennom flere av de som melder seg på. Hårete mål: halvere strykprosenten. Vi hadde kjøpt et fag med 50% stryk. Så lagde vi det på nytt selv, tilpasset våre studenter. Strykprosenten falt til 10%. Kjell Inge Tomren: For oss passer IME-fakultetet bedre enn et IT-fakultet Bjørn Riise: Svend Andreas: Bjørn Riise: Birgit: Bjørn Riise: Birgit: Må både styrke profesjonsbiten, og drive forsking. Ikke enten-eller. IT er et felt i enorm utvikling. Mange er allerede i IT-relatert arbeid. Vi må være gode på etterutdanning. Vi må fortsette med etterutdanning, og NTNU-navnet vil være en god merkevare for å hjelpe med rekrutteringen. Mange har ikke fått utdanning i det hele tatt. Er det like viktig å ha et tilbud til dem, som å ha etterutdanning. Her er det viktig at staten har et tilbud. Trådløse enheter er overalt, men folk flest er veldig begrenset på fagfeltet, utover at de forholder seg til en iphone. Her kan det være bruk for oppdatering, både på ledernivå og brukernivå. Er det et spørsmål om opplæring, eller om hva vi lager? Begge deler Samfunnsoppdraget. NTNU utdanner de beste, men nå skal vi også utdanne en del andre folk. HiST utdanner også de som «ikke er de smarteste». Ikke alle skal bli rakettforskere, vi må ha utdanninger for de fleste. 9

10 Hans Jakob: Olav: Jan: John: Thorleif: Tor Atle: John: Per: Greta: Ivar Farup: Helge: Vi har ikke sett hvordan sammenslåingen virker på søkningen ennå. Kanskje vi får både gode praktikere og gode teoretikere. Hvor fort kommer ting til å skje? Vi er slått sammen fra 1. januar, men fortsetter som før en stund. Men så: vi blir ett institutt/fakultet hvem bestemmer faginnhold? Blir det læreren selv, eller instituttledelsen? Vi har en mastergrad. Hvis vi blir et institutt under IME (eller eget fakultet), hva skal til for at denne graden blir tatt inn i NTNU sin portefølje? Hvis det ikke skal være noen forskjell på hvor en grad kommer fra, må vel NTNU godkjenne den? Det er allerede flere typer masterutdanninger på NTNU. NTNU kan opprette masterutdanninger som de vil, det kan ikke vi. Men den vi har, er NOKUT-godkjent Er det godkjent fra før, rører vi det ikke.men hvis ingen skal stille spørsmål om 5 år hvor en grad kommer fra, må vi jobbe med faginnhold i de neste 5 årene. Sammenslåing gikk mot ansattrepresentantenes stemmer. Det er altså noen andre som bestemmer. En stor gruppe er sterk hvis den står samlet. La oss bygge rundt det som er positivt Punkt 2: få fler til å søke IKT-utdanninger Vi kan rekruttere fler, både nasjonalt og internasjonalt. Vi må begynne allerede i barneskolen med å skape interesse I fremtiden må vi leve mer av IT og mindre av olje. Det kan gjøre det mer attraktivt å søke. Vi har mange som ikke søker IKT-utdanning: Jenter. Hvordan formidle til jenter at de kan tjene godt, og at de får jobbe med mennesker innen IKT også. Det er ikke «bare å sitte bak en PC». NTNU har fått en pris for å rekruttere jenter til teknologi, men har ikke lyktes så godt på IT. Det går an å «overselge». Fancy navn som «IKT og design». Arbeidsgivere legger vekk søknader med utdanningsnavn de ikke forstår. Studenter blir skuffa om studiet ikke stemmer med lokkenavnet. Det begynner i barnehagen. Vi hadde «kodeklubb», og jenteandelen var 10%... Punkt 3, øke gjennomføringsprosenten? Nei, de som mislykkes passer ikke inn. De mangler interessen, eller kanskje evnen. Fortsetter de, kaster de vekk både vår og sin egen tid. Bedre å få dem ut tidlig, så kan de jobbe med noe de fungerer i. Mange kan berges med veiledning, NTNU bruker f.eks. mye tid på å forklare studenter hvorfor de må ha all matematikken. Når de forstår det, blir de bedre motivert. 10

11 Birgit: Bjørn Riise: Bjørn: Små klasser fungerer bedre, men vi er opptatt av skalering? Halvere frafallet betyr ikke å gjøre det lettere. Vi har erfaring med startveiledning, «bedre studiestart». Faglærer følger opp sine studenter i grupper. De vi virkelig burde fått tak i og støttet opp, møtte ikke opp i oppfølgingsmøtene heller. Noen er en tapt sak uansett. På NTNU har man tradisjon med forskingsfri/sabbatsår for å bli bedre. Hva med «et år i næringslivet» for å forbedre seg? Per avrundet møtet. En lang dag, men har aldri fått vite så mye om andre institusjoner på så kort tid gjennom møte og diskusjoner. 11

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Allmøte 30. september 2013

Allmøte 30. september 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: sl@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Allmøte 30. september 2013

Detaljer

Pionerer i realfag og teknologi

Pionerer i realfag og teknologi Pionerer i realfag og teknologi Intervjuer med sentrale aktører om den tidlige utvikling av forskning og utdanning ved Universitetet i Tromsø Eivind Bråstad Jensen og Morten Hald Pionerer i realfag og

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene 1 av 2 Rektor 24.08.2014 Notat Til: Styreseminaret 27. 28.08.2014 Kopi til: Fra: SAKS: Arbeidsgruppene Signatur: SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene Innledning KD har sendt ut et oppdragsbrev til de høyere

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 2 2014 Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 2 123 ÅRGANG JUNI 2014 APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Innhold 02 05 06 08 09 10 12 14 16 18 19 20 22 26 30 34 40 42 45 46 småstoff tema 3+2-løpet Uenige

Detaljer

Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007

Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007 Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007 i Innhold Del 1 Evalueringstema... 1 1. Oversikt over utdanninger, videre- og etterutdanning og kursvirksomhet...

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Premisser... 2 3. Kort om HiN... 4 4. Hvilke muligheter ser HiN med en fusjon med NTNU og partnerhøyskolene

Detaljer

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innledningsvis gis det et kort sammendrag av hovedkonklusjonene,

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer