Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim"

Transkript

1 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt!

2 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte: gjennomføring av ekstraordinært årsmøte 4. Valg av ordstyrer og sekretær 5. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll 6. Beretning 7. Regnskap 8. Innkomne forslag 9. Budsjett 10. Valg 11. Avslutning NB! Vennligst ta med denne årsmeldingen til årsmøtet. 2

3 ÅRSMELDING 2013 Fra styret til årsmøtet 9.april 2014 Siden årsmøte 2013, som ble holdt på Laugsand kafé, har styrets sammensetning vært følgende: Leder : Kjell Harald Kvande Nestleder : Janicke Holm Rinnan Sekretær : Kasserer : Styremedlem : Ida Sofie Johansen. Varamedlem : Thurid Johansen Vara/Styremedlem : Anita Bråten I mangel av ett fulltallig styre har styret fått bistand av: Kristin Bjerke Stine M. Johanssen Hege Midtsand Ida V. Prestmo Ståle Bråten Styret i ATIF har siden årsmøte 2013 og fram til årsmøte 2014 hatt 13 styremøter og behandlet ca 65 saker i tillegg til en del eldre saker. Det har også vært både telefonmøter og arbeidsmøter. I tillegg har styret og trenere tatt seg av all vasking av lokaler og vakthold i garderober under treninger fram til sommeren Høstsemesteret 2013 startet klubben opp med teninger i Rosenborghallen, der alle parti trener på torsdagskvelder. Det ble sendt ut ATIF folder m/tabell og svarslipp for forhåndspåmelding på barnepartiene til alle våre medlemmer ved oppstart både vår og høst. Medlemstallet i 2013 var 205 totalt. Derav 191 aktive. 98 barn, 24 ungdommer og 83 voksne ATIF`S ÆRESMEDLEMMER Gerd Husby 1989 Agnes Møbius 1989 Margit Molla Berg 1991 Kjellrun Larsen 1993 Gerd Eidsaune 1998 Janne Holm Rinnan 1998 Lilly Thorvaldsen 1999 Sonja Island 2002 Randi How 2003 Thurid Johansen 2013 Kjell Harald Kvande

4 ATIF`s fortjenestemedalje i sølv: Årsberetning 2013 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening FORTJENESTEMEDALJER I ATIF 1973: Maragaret Berg Margit (Mollla) Berg Synnøve Berg Ruth Ertzaas Gerd Husby Sonja Island Pet Jarstrand Aase Wevang 1975: Ingfrid Sand 1978: Gerd Eidsaunet Reidun Evjen Karen Moxness 1983: Fredrikke (Frikka) Grønnesby 1989: Kari Erlandsen Aastad Loholt 1993: Randi Hov 1998: Kjell Harald Kvande Torhild Kvande Linn Asmussen Valborg Eidsaune 2001: Siv Aassved Unni Odden 2003: Vigdis Kvande 2009: Arne Island Astrid Jakobsen Marthe Kjelmo Ida Sofie Johansen 2013: Ole Christan Kvam Laila Øhren Kjell Larsen Kjellrun Larsen Agnes Møbius Gunvor Olsen Solveig Petersen Rudolf Røkke Inger Strømberg Helga Alstad Signe Engen Thurid Johansen Britt Røkke Lilly Thorvaldsen Ellen Knutzen Janne Holm Rinnan Harald Kvande Jannicke Holm Rinnan Hanna Dahle Tove Tronvolld Ingalill G. Midtsand Anita Bråten Ida Veronica Prestmo Olga Hveem Mette Cristiansen 4

5 ATIF`s fortjenestemedalje i gull: 1983: Gerd Eidsaunet Gerd Husby 1984: Agnes Møbius 1989: Kjellrun Larsen 1993: Janne Holm Rinnan 1998: Randi Hov Ellen Knutzen 2005: Kari Erlandsen 2009: Kjell Harald Kvande Janicke Holm Rinnan Årsberetning 2013 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Sonja Island Lilly Thorvaldsen Thurid Johansen Torhild Kvande Trondhjems Turnforenings Sølvkors: 1981: Kjellrun Larsen ST Idrettskrets høyeste utmerkelse: 1988: Kjellrun Larsen NGTF`s Kretsfortjenestemedalje i gull: 1991: Kjellrun Larsen 2011: Sonja Island NGTF`s Kretsfortjenestemedalje i sølv: 1973: Kjellrun Larsen 1996: Janne Holm Rinnan Randi Hov 1997: Sonja Island 2000: Kjell Harald Kvande 2002: Ingalill G. Midtsand 2004: Hanne Almås 2013: Thurid Johansen 5

6 Inntektsgivende arbeid: Årsberetning 2013 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Bingo: Vi har også i 2014 fått tildelt Idrettsbingo, som er en viktig inntektskilde for foreningen. Kaffe, kaker og brussalg: Vi har hatt kaffe og kakesalg både ved åpen hall og på juleoppvisning. Både foreldre og veteraner stiller opp og gjør en flott innsats. Trondheim kommune: Trondheim kommune støtter idretten 6

7 Disse gikk bort i 2013: Gunvor Storvik Blomster/gaver gitt i 2013: Laila Øren 70 år Olga Aase 70 år Tove Tronvold 70 år Ellen Knutzen 70 år Arne Island 75 år Gave gitt til Allan og Hege da Sverre ble født Gave gitt til Ida Sofie og Fredrik da Tilde ble født Tingforhandlinger Følgende deltok på STGTKs kretsting på Orkanger mars Kjell Harald Kvande, Kurs/Møter I forbindelse med trenersamling høst så var det åpen hall i Rosenborghallen, med stor deltakelse av barn. Salg av kaffe og kaker ved foreldre på Mix. Trenermøter avholdt på Lademoen våren 2013, Rosenborg høsten 2013 og Peppes Pizza desember Kurs for trenerne ble holdt på Lademoen på våren med Andreas Meyer som kursleder. Konkurranser/oppvisninger: Barnekretsturnstevnet på Leangen Ishall i Trondheim 7.-9-juni. ATIF deltok med 26 utøvere og 10 reiseledere Ungdomsstevne i Fjellhallen på Stjørdal oktober ATIF deltok med 9 ungdommer og to reiseledere Kretsturnstevne for voksne på Sveberg v/ Hommelvik Turnforening juni ATIF deltok med 12 deltakere og en observatør. Landsturnstevnet på Hamar juni.2013 Det var 8 deltakere og en observatør fra ATIF. RG-jentene har deltatt i konkurranser 7

8 Trenere/ Parti våren 2013 Semesteret startet mandag 14. januar. Parti Foreldre/barn 2-4 år Foreldre/barn 3-4 år, Jenter/gutter 5-6 år Gutter 1-4 trinn Jenter 1. og 2. skoletrinn Jenter 3. og 4. skoletrinn Jenter 5., 6. og 7. skoletrinn Mix RG Dametrim Trenere (uthevet hovedtrenere) Harald Kvande Kristin Bjerke Anette Jensen Tone Vikhammermo. Kristin Bråten, Sanna Kjeøy Tone Vikhammermo Anette Jensen, Tone Vikhammermo. Hege Midtsand, Tone Vikhammermo, Sanna Kjeøy, Kristin Bråten, Heidi Falkmann Marius Dypdalsbakk Janicke Holm Rinnan, Marthe Kjelmo, Maja Solem. Sonja Island Trenere/ Parti høsten 2013 Semesteret startet torsdag 12. September Parti Foreldre/barn Gymlek Gymlek Jenter/Gutter Trenere (uthevet hovedtrenere) Kristin Bjerke, Ida Sofie Johansen Stine Maaø Johansen, Anette Jensen, Tone Vikhammermo Jenter 1-2 trinn. Marthe Kjelmo, Anette Jensen, Stine M. Johansen, Caroline Rømme Framvik, Linn Digernes og Heidi Falkman Gutter 1-2. trinn Marius Hilmo Dypdalsbakk, Kristin Bråten, Sanna Kjeøy, Tropp Caroline Rømme Framvik, Veronika Reinhaug Jenter 5-7.trinn Tone Vikhammermo,Veronika Reinhaug, Brage Holm Salto / Mix Marius Hilmo Dypdalsbakk, RG Konkurranse Maja Solem Dametrim Sonja Island 8

9 Årsmelding for 2013 fra ATIFs kvinnelige veteraner Styret har i 2013 bestått av: Janne Holm Rinnan Kari Erlandsen Ellen Knutzen Kari Erlandsen er kontaktperson til Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og fungerer også som kasserer og sekretær. Medlemmer I året som gikk har mistet et av våre medlemmer da Gunvor Storvik gikk bort. Vi er nå 16 medlemmer tilsluttet NKGV og 1 lokalt medlem. Ingen nye medlemmer. Møter Som tidligere år har vi hatt to møter som avslutning på henholdsvis vår- og høstsemesteret. Det var god oppslutning av medlemmene og spesielt innbudte, ved begge møtene Stevner Veteranene var representert på Landsturnstevnet på Hamar med 8 deltakere. Vi var også representert på Kretsturnstevnet på Sveberg med 8 deltakere. Jubilanter 2013 I løpet av året har vi hatt følgende jubilanter: Ellen Knutzen, Laila Øren, Tove Tronvold og Olga Aase som alle fylte 70 år. Medlemskap Laila Øren og Eli Thorvaldsen har 20 års medlemskap i gruppen og har fått utmerkelse for det. Aktivitet Mange av veteranene stiller opp på ATIFs arrangementer. Vi har blitt færre etter hvert som årene har gått. Trondheim 19.februar 2014 Janne Holm Rinnan Ellen Knutzen Kari Erlandsen 9

10 Leder har ordet. 90 års jubileet ble feiret fredag 29. november Mer enn 50 medlemmer og partnere deltok. Det var god mat med drikke, og stemningen var svært god. Det ble delt ut både fortjenestemedaljer og æresmedaljer. Jubileet ble avholdt i gymsalen på Lademoen. En stor takk til festkomité og andre som gjennomførte festen. Dette ble også en avslutning etter mange år på Lademoen. Mens det enda var skole, hadde vi aktivitet i begge saler. Etter at Lademoen skolen ble nedlagt, har vi leid den eldste salen av Trondheim Kommune. Gjennom årene har det vært mange utfordringer for å få salen til å fungere på et akseptabelt nivå. Det har vært gjort flere henvendelser til kommunen om gjennomføring av tiltak for å bedre forholdene, både politisk og administrativt, uten at det har ført frem til noe resultat. Styret orienterte på forrige årsmøte om eventuell flytting til Rosenborg hallen. Onsdag før oppstart av høstsemesteret, flyttet vi til Rosenborg hallen. Der har vi har samlet all trening på en kveld (torsdager). Dette har også sine utfordringer, men jeg synes vi har lyktes svært godt med treningstilbudet. Ikke minst at det er gratis halleie i Trondheim. Dette gir foreningen en utgiftsreduksjon på ca. kr ,- i spart husleie pr. år. Fra å ha masse oppgaver med drift av gymsalen på Lademoen, kan vi nå engasjere oss med det sportslige. Utflyttingen på Lademoen har vært en stor oppgave. Det har ikke vært full enighet underveis i prosessen, hverken i styret eller blant medlemmene. Det er mange minner og følelser som blir satt i sving i en slik prosess. Vi vasket selv, istedenfor å leie til vask. Lokalene er av en slik forfatning at de er svært vanskelig å få rene. Trondheim Kommune tok over fredag 28. februar. Vi fikk skryt av hvordan vi leverte lokalene fra oss. På Rosenborg er det begrenset med lagerplass til utstyr. Dette er en generell utfordring i moderne offentlige bygninger. Vi har tilgang til møterom med kjøkken, som også benyttes av klubbaften Der har vi et eget låst skap som vi har noe kjøkkenting i. Kjøleskap og fryser er til felles bruk. I denne sammenheng har vi tatt vare på det som er kurant for oss. Noe er solgt og noe gitt bort. Når det gjelder idrettsutstyr som ikke tilfredsstiller dagens krav, ble en del satt igjen på Lademoen, mens noe ble kjørt bort som avfall i en container. I den sammenheng fikk vi god dugnads hjelp fra fallskjermklubben. Seks mann var med i to kvelder. Ja, det var utrolig mye som hadde samlet seg i løpet av mange år. Regnskap som var mer enn ti år, og korrespondanse som var mer enn fem år, ble kjørt i flere lass til forbrenning. Safen, som nå står på Rosenborg, er fylt opp til randen med det vi valgte å ta vare på. Vi har ca 16 plastkasser med ting og tang som er lagret i avlåst rom på Rosenborg. Protokoller, regnskapsbøker og årsmeldinger får være det som tar vare på historien. Janne Holm Rinnan var med en hel dag og leste igjennom papirer før vi kastet det. I den sammenheng ser jeg at vi har en dugnadsjobb med å få samlet årsmeldinger som er eldre enn ca. 20 år. Det er laget ett historiehefte til 50 års jubileet, kanskje tar noen tak og skriver om de neste 50 år til 100 års jubileet. På siste årsmøte fikk styret mulighet til å utvide styret med to medlemmer. Store styrer er ikke bare positivt. For oss ser det ut til å være en suksess. Til tross for at Janicke Holm Rinnan ga seg i styret på ettersommeren, har vi klart å få til et fulltallig styre. 7 medlemmer og 2 vara medlemmer, som jeg har svært stor tro på. Arbeidsoppgavene og kravene til et styre blir bare større og større. I tillegg inngår vi avtale med Kjeøy Regnskap for føring av regnskapet. Så lenge vi utbetaler lønn, kan vi ikke lenger føre regnskapet selv. Kjeøy Regnskap har spesialisert seg på å føre regnskap også for idrettslag. Dette koster penger men jeg tror det er en fornuftig ordning. Regnskapskontoret arkiverer også regnskap nyere enn ti år for oss. Mette Christiansen var regnskapsfører i 2013 og leder var som kasserer. Ida Sofie Johansen rykket opp som nestleder, etter at Janicke trakk seg. 10

11 Turnforbundet har pålagt oss å ta i bruk et medlemsregister som de har kjøpt inn, etter vedtak på forbundstinget. Som innføring av andre IKT systemer har heller ikke dette gått smertefritt. Ida Sofie har i denne sammenheng gjort en imponerende jobb med mange strafferunder. Hun har også tatt over jobben som medlemskontakt. E-postadressen: har vært flittig brukt. Det å gå bort fra telefon og over på e-post ser ut til å fungere for de fleste. Ikke minst er det viktig med hensyn til dokumentasjon. På siste årsmøte ble det berammet et ekstraordinært årsmøte. Dette har vi ikke gjennomført, og ber årsmøtet akseptere at det ikke har skjedd. Se egen sak. Gjennom flere år har styret prøvd å få til et seminar, men dette har blitt utsatt og utsatt av flere grunner. På kvinnedagen 8. mars 2014 hadde vi et lørdagsseminar der flesteparten av det nye styret var samlet. Kristin Bjerke, som blir med i det nye styret som sportslig leder, var planlegger og gjennomfører av seminaret. Der jobbet vi med organisasjonsplan, arbeidsoppgaver, mål og ny lov for foreningen. Organisasjonsplan er en del av den nye lovnormen. Økonomien er fortsatt god i foreningen. Regnskapet for siste år viser at vi tar minimalt fra egenkapital. Idrettsbingo er en vesentlig grunn til den gode økonomien. Vi har også i år 2014 fått bingoinntekter. Da tror jeg at jeg har fått med det viktigste som har skjedd og kan se bare fremover. Vi søker om halltid hele kvelden på Rosenborg. Det skal bli spennende å se hva vi får til svar. Utstyrslagring i hallen har vi ikke helt fått i orden, og har heller ikke kjøpt inn noe nytt utstyr. Det krever noe mer utstyr til fire saler med aktivitet. Nytt utstyr, som tar liten lagringsplass og er lett og håndtere, får bli vår store satsing i året som kommer. Trenerne er vår store ressurs, de vi har må vi dyrke både når det gjelder opplæring/ kursing og vi må se på lønn. Uten dyktige trenere har vi ikke noe tilbud. Vi ser at medlemstallet er på vei oppover igjen, etter at vi har kommet i gang i Rosenborg hallen. Jeg som leder har sagt til styret at jeg skal fortsette ett år til. Det var meningen jeg skulle gi meg nå, men nå når vi har fått ryddet mange utfordringer av veien, ser jeg foreningen mye lettere å drive. Det å komme til en renvasket hall som det sitter vakt i, er jo ren luksus. Slik jeg ser det er det nesten bare muligheter for Arbeidernes Turn- og Idrettsforening fremover. Sportslig hilsen Kjell Harald Kvande Leder 11

12 Turnforbundets 4 f-er Frisk Freidig Fri Fro Er en turners stolte merke, bær det derfor - la det gro. Vern om merket, FRI OG FREIDIG, øk dets glans, FRISK OG FRO. Vis deg alltid merket verdig, la det være livets tro. I styret for Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Kjell Harald Kvande Leder Janicke Holm Rinnan Nestleder(til ) Ida Sofie Johansen Thurid Johansen Anita Bråten Styremedlem(Nestleder fra ) Varamedlem Varamedlem Årsberetningen er redigert og skrevet av: Anita og Ståle, med god hjelp fra resten av styret 12

13 BARNEKRETSTURNSTEVNET Nidaros, Trondheim 2013 Leangen Ishall juni Stevnet hadde mange fornøyde utøvre fra ATIF. Stor stemning og bra liv i hallen 13

14 VOKSENKRETSTURNSTEVNET JUNI PÅ SVEBERG/arr. HOMMELVIK Turnforening i samarbeid med Sør-Trøndelag Gym. og Turnkrets 97. voksenkretsurnstevne ble arr. av Hommelvik Turnforening. Det er første gang de påtar seg ansvaret for et slikt stevne. Det gjennomføres således i nært samarbeid med kretsen v/hege Midtsand ATIF. Flotte omgivelser på Sveberg, men treningen på lørdag ble lagt inn i den fine Sveberghallen. Heksedans skrevet av Kari Brennum ble ledet av Britt Mellegaard, TT Moving together ble ledet av Caroline Rømme Framvik fra Orkanger Turn Lær på stedet ble skrevet og ledet av Janicke Holm Rinnan, ATIF Eina Sportsklubb, eneste klubb fra Oppland krets Ingen deltok fra Hedmark krets Fra ATIF deltok 8 veteraner på Heksedans : Janne, Thurid, Ellen, Olga, Laila, Tove, Randi og Sonja Lær på stedet deltok: Anita, Signe Marie, Ole Christian og Vibeke. 14

15 Lørdagen ble en flott dag for ATIFerne: Alle ble invitert hjem til Janne og Frode! Servering av ost, kjeks og vin. Været ble så bra at vi kunne sitte ute. Vi kosa oss alle sammen TUSEN TAKK til vertskapet. Kvelden fortsatte med bankett på Stav hotell. Hege Midtsand ledet oss gjennom kvelden der alle hadde hatter i forskjellige varianter. Randi How stakk av med den flotteste og mest kreative hodestasen! Premie på Randi! Vellykket kveld med underholdning av allsidig musiker fra Hommelvik. Søndag ble en fin dag. Åpning av stevnet v/nestleder for STGTK Marthe Kjelmo Nasjonalsang og hilsen fra Hovedkomiteen for VKTS Stevneoppvisninger var fine, men få dessverre! Så var dette stevnet over og vi så fram til Landsturnstevnet på Hamar juni. Takk til instruktører og deltakere for ei trivelig helg!!! Sonja 15

16 LANDSTURNSTEVNET PÅ HAMAR juni Landsturnstevnet på Hamar var det 30. i rekken og ble arrangert av Hamar I. L.. Stevneleder og leder for hovedkomiteen var Berit Glesaaen Nyberg. For å lykkes med ungdomssatsingen, hadde LT 2013 utviklet et unikt ungdomstilbud som de kalte for UngdomsUka. Det var ungdom i alderen år som samtidig skulle delta under Landsturnstevnet i tidsrommet juni. Det var første gang i historien under et Landsturnstevne at noe slikt ble arrangert. Arrangøren ville at ungdommen også skulle være med å prege bybildet i Hamar. Vi var ca deltakere til sammen, inklusive deltakerne på UngdomsUka som var ca Ungdommene var med på åpningsshowet på onsdag, åpningen av Strandgata på fredag og som pauseinnslag under NM. Tirsdag: ATIFs veteraner (Thurid Johansen, Ellen Knutzen, Tove Tronvold, Janne H. Rinnan, Olga Hveem Aase, Laila Øren, Randi How, Sonja og Arne Island) samt Wenche Sørdal (Uthaug Turn) reiste med tog fra Trondheim tirsdag 25. juni ca. kl Toget var 1½ time forsinket. Vi hadde en trivelig togtur til Hamar. Vår reiseleder Janne delte ut forskjellige småting til oss samt et stykke Kvæfjordkake til hver som vi hadde til kaffen. Vi hadde det helt topp, og det smakte veldig godt. Ankom Hamar ca. kl Vi ble møtt med et aldeles nydelig vær - sol og 19 ºC. Vi gikk i samlet tropp oppover til Scandic Hotell hvor vi skulle bo. Etter å ha blitt innkvartert på hotellet, dro Janne og Randi til stevnekontoret som var på OL Amfi for å hente ATIFs deltakerbevis, stevnemedaljer, program og diverse billetter til Gallaen og andre velferdstilbud. Senere dro vi ned til sentrum på Torgkvartalet til Peppes, der vi fikk oss litt mat og drikke. Vi koste oss i godværet. Deretter ruslet vi litt rundt i byen før vi dro tilbake til hotellet for å ta kvelden. Onsdag: Vi våknet til grått vær med noe regn. Trening kl , heksedans for NKGV på Børstad - ikke så langt unna Scandic Hotell der vi bodde. Etter treningen tok vi en liten tur innom kafeen på butikksentret for å spise og drikke. Kl. 1745, oppstilling i Strandgata for defilering. Vi fikk et forferdelig regnvær. Regnet pøste ned, og det blåste kraftig - skikkelig møkkavær. Marsjruta gikk fra Strandgata forbi Hamar Rådhus, Statens Hus, Fylkeshuset, Hamar Park og Scandic Hotell før vi marsjerte inn på Briskeby Stadion. Vi trampet i vanndammer og ble kliss våte. Regncape og paraplyer hjalp ikke. Kl. 1900, åpning av det 30. Landsturnstevnet ved arrangørforeningens leder, Truls Norderhaug. Ordfører Morten Aspli i vertskommunen Hamar ønsket velkommen til byen. Deretter var det faneoverrekkelse. Videre en åpningstale av president Kristin Gilbert i NGTF. Til slutt flaggheising og nasjonalsang og deretter utmarsj. Det hele ble avsluttet med et åpningsshow. 16

17 Åpningss howet ble ikke så vellykket da forskjelli ge turnappa rater som skulle brukes, ble våte og glatte av regnet. Det var ikke trygt for utøverne å turne. Etter denne seremoni en kom vi oss snarest mulig tilbake til hotellet for å skifte på oss tørre klær og sko - alt var søkkvått. Etter hvert fikk vi bestilt oss middag med god drikke, og stemningen ble helt topp. Det var ikke mange som forlot hotellet den kvelden. Vi avsluttet kvelden med et nattshow på rom 514. Veteranene i ATIF fikk besøk av Landsturnstevnet sin dr. Balle (Randi) som hadde med sine medhjelpere sykepleier Lotte Daisy (Olga) fra Toten og sykepleierassistent Lotte Line (Laila) fra Frostaveien i Trondheim. Alt var bare helt "crazy", og vi hadde det veldig moro. Torsdag: Været ble litt bedre med noe solgløtt. Etter frokost dro vi ned til sentrum for å se på tropper som trente i Byteltet i Strandgateparken. Hver dag var det fine oppvisninger av tropper i dette teltet. I Prestrudhallen foregikk det turn for kvinner og menn. Wenche, som var sammen med oss, dro dit for å se. På Torgkvartalet ble det litt tid til mat og drikke før vi skulle på trening kl , heksedans for NKGV på Briskeby Gressbane/Stadion. Litt regn fikk vi også i dag. På kvelden var det show med Eldar Vågan, Vazelina Bilopphøggers og Øyvind Blunch på Tjuvholmen. Dette showet hadde Olga, Laila og Randi kjøpt billetter til. Inklusive i billetten var også "Sommertallerken". De andre i ATIF og Wenche dro ned til sentrum og kjøpte seg middag og koste seg. Før alle fant veien hjem til hotellet, lånte Sonja og Wenche seg en bysykkel. Olga, Laila og Randi tok turen innom en irsk pub der de traff andre turnere blant andre noen av damene i Selsbakk I.F.. Der var det god stemning. 17

18 Fredag:Våknet til fint vær med solskinn. Vi dro ned til sentrum for å se på oppvisninger i Byteltet i Strandgateparken som begynte kl NKGV hadde oppvisning på Briskeby Stadion kl Det var 8 stortropper som deltok. I NKGVs tropp var det ca. 400 deltakere. I NGTFs fellestropp, som var et nytt innslag, var det også ca. 400 deltakere. De var et fargerikt skue med overdeler som var i orange, gult, grønt og lilla. Det ble en travel ettermiddag da alle i ATIF hadde bestilt billetter til omvisning i Hamardomen med "syngende guider" kl Denne begivenheten varte i ca. 1 time. Det var en fantastisk opplevelse å høre de vakre stemmene til de syngende guidene. Selve stemningen inne i Domkirkeruinen var helt magisk, og ikke minst klangen av stemmene til guidene. Vi var heldige og fikk bli med buss fra Domkirkeodden opp til sentrum. Janne, Randi, Olga og Laila hoppet av bussen ved OL Amfi for å se på oppvisningskonkurranser, 17 tropper i alt. 12 småtropper og 5 store tropper som konkurrerte. De beste troppene som ble kåret, fikk være med på Idrettsgallaen på lørdag. Deltakerne på UngdomsUka hadde oppvisning i pausen og helt til slutt. Iblant disse deltakerne var Sonja og Arne Islands barnebarn Lene med. I UngdomsUka sin tropp var det 13 ungdommer fra Trondheim - 10 fra Malvik Turn deriblant Lene og 3 fra Trondhjems Turnforening. Vi traff Wenche i OL Amfi, og sammen dro vi ned til sentrum for å se om vi traff resten av våre damer. Det hadde vært åpning av Strandgata på ettermiddagen med turnoppvisninger og mye liv og røre i byen. Utpå kvelden da alle var samlet på hotellet, fikk Janne overrakt en gave fra oss i ATIF og Wenche. Det var en fin, god og varm lilla jakke. Denne gaven fikk hun som takk for god oppfølging og informasjon som kontaktperson og reiseleder i forbindelse med Landsturnstevnet på Hamar. Lørdag: Våknet til lettskyet pent vær med deilig sommertemperatur. Etter frokost dro damene i ATIF ned til sentrum. I Byteltet i Strandgateparken var det oppvisninger av tropper som startet kl Randi fikk besøk av sine to sønner - Geir Tore med sin lille datter Marthine (2½ år) og Vegard med sin kjæreste Gina. Til tross for at det ble litt hektisk for Randi, fikk familien sett noe av oppvisningene i Byteltet. Turen gikk videre til Briskeby Stadion der NKGV skulle ha oppvisning kl I alt var det 9 stortropper som etter hvert skulle vise seg fram på gressmatta - et flott skue. Geir Tore og Vegard bistod som fotografer. Helt mot slutten av oppvisningen e fikk vi et skikkelig regnvær med torden og lyn. Regnet plasket ned. Etter avslutningen på Briskeby Stadion, kom vi oss raskt tilbake til hotellet. Det ble en travel ettermiddag da vi alle skulle på Turngalla i Hamar OL Amfi til kl Randi tok farvel med Geir Tore og barnebarnet Marthine som hadde en lang reise foran seg til Oslo. Vegard og kjæresten Gina ble med på Turngallaen. På Gallaen fikk vi se det beste fra konkurransene i turn og rytmisk sports-gymnastikk, fra byoppvisningene, samt vinnerne av oppvisningskonkurransen av store og små tropper som var på fredag. Turngallaen ble ikke akkurat slik som vi hadde forventet. Lyden til musikken forsvant, og det ble en lang pause før oppvisningene kom i gang igjen. Under enkelte oppvisninger - spesielt på bom - var det dårlig lyssetting. Flere savnet turn i frittstående. 18

19 Veteranerne i ATIF og Wenche fra Uthaug avsluttet lørdagskvelden med middag og god drikke på Big Horn i sentrum av byen, før vi dro tilbake til hotellet. Søndag: Dette var dagen for hjemreise. Vi tok toget som gikk fra Hamar over Røros kl Det ble 1 times venting på Røros, slik at vi var ikke hjemme før ca. kl på søndag kveld. Jeg tror alle var enige om at det hadde vært et trivelig Landsturnstevne på Hamar. Årsberetning 2013 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Med hilsen fra fornøyde deltakere. Randi How 19

20 Ungdomsstevne på Stjørdal oktober turnere fra Mix og RG dro lørdag morgen til Fjellhallen på Stjørdal, Brage, Andreas, Kamilla, Emilie, Emely, Sanna, Lise, Monica og Kristin. Alle skulle bo på skolen like ved og all aktivitet foregikk i Fjellhallen. Lise var med som reiseleder lørdag og Maja på søndag. Lørdag var det Workshops der alle kunne melde seg på det de ville. Det var felles oppvarming før vi startet.og det var stor aktivitet i hallen. På kvelden var det fellesmiddag og lek i hallen. Og mye moro på skolen utover kvelden. Søndag var vi med på lær på stedet oppvisning fra lørdagens workshop og vi kikket på oppvisninger og konkuransetropper. Moro og sosial helg Kristin Bråten 20

21 ATIF 90 ÅR 29. november var det duket for 90-årsfeiring av klubben vår. Alle medlemmer over 18 år var invitert og det kom over 50 stykker til en festpyntet gymsal på Lademoen. Velkomstdrink og koldtbord, taler og sanger, kaker og dans utover i de små timer. Kjell Harald hold tale og fortalte om klubben både før og nå. Marte og Caroline gratulerte på vegne av kretsen og overrakte ATIF ei kubjelle med hilsen fra kretsen, fin å bruke for å samle troppene på trening. Medaljekomiteen hadde gjort jobben sin og klubbens fortjenestemedalje i sølv ble delt ut til Ole Christian Kvam, Olga Hveem, Laila Øhren og Mette Cristiansen. Gratulerer I år fikk vi to nye æresmedlemmer: Thurid Johansen og Kjell Harald Kvande som fikk hederlig omtale for all innsatsen de har lagt ned i klubben i mange år. Gratulerer Randi How hadde organisert visning av turndrakter opp gjennom tidene og hun presenterte og fortalte historien til draktene som ble vist fram av frivillige flotte turnere som viste draktene. Koselig feiring av 90 årsjubilanten ATIF og ett flott takk for oss på Lademoen. 21

22 JULEOPPVISNING 2013 Årsberetning 2013 Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Årets juleoppvisning ble arrangert i Rosenborghallen, med mye publikum både oppe på tribunen og nede i hallen. Kakesalget gikk strålende både fra kjøkkenet og oppe i trappa med god hjelp fra veteranene våre Vi fikk se både små og store nisser, pepperkaker, Ninjaturtles, hiphopere, balettdansere med flere i aksjon på gulvet. Nissen kom på besøk sammen med hjelperen sin og loddsalg ble det også. Takk til alle gymnaster, trenere og publikummere som bidro til en fin oppvisningssøndag. Det ble som vanlig juleavslutning på Peppes for trenere og de av styret som kunne være med. 22

23 6. Regnskap ARBEIDERNES TURN- OG IDRETTSFORENING. REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 Driftsinntekter. Budsjett Regnskap Budsjett Salgsinntekter avgiftfrie kr 77, Salg drakter kr Salg t-skjorter kr Leie drakter/t-skjorter kr Egne konkurranser kr 1 000,00 kr 1 200, Offentlig tilskudd/refusjon kr ,00 kr ,00 kr , Norsk Tipping 5% av innsats kr ,00 kr ,78 kr , Øremerkede tilskudd kr ,00 kr ,00 kr , Leieinntekt kr 2 000,00 kr 650,00 kr Medlemskontingenter kr ,00 kr ,00 kr , Treningsavgifter kr ,00 kr ,00 kr , Bingo kr ,00 kr ,00 kr , Juleoppvisning kr ,00 kr ,00 kr , Barnekretsturnstevnet kr ,00 kr ,00 kr , Diverse inntekter kr 3 000,00 kr 378,00 kr 500,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER kr ,00 kr ,78 kr ,00 ARBEIDERNES TURN- OG IDRETTSFORENING. REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 Driftskostnader. Budsjett Regnskap Budsjett Kretsturnstevner og konkurranser kr 6 000,00 kr ,00 kr , Nasjonale stevner og konkurranser kr 5 000,00 kr 2 827,00 kr 5 000, Egne konkurranser kr 5 000,00 kr 1 026,34 kr Utgifter våravslutning kr 1 000,00 kr - kr Møtekost.sos.utg.,tren.,led. kr 3 000,00 kr 2 228,00 kr 3 000, Lisenser trenere kr 6 000,00 kr ,00 kr , Innkjøp varer for videresalg kr - kr - kr Innkjøp stevnedrakter/ t-sjorter kr - kr 6 295,52 kr Beholdningsendring stevned./t-sjorter kr - kr ,00 kr Lønn administrasjon (rengjøring) kr 5 000,00 kr 500,00 kr Lønn trenere kr ,00 kr ,00 kr , Leie Lademoen kr ,00 kr ,00 kr , Strøm Lademoen kr ,00 kr ,51 kr Renhold kr 1 500,00 kr 30,00 kr Annen kostnad lokaler kr - kr ,60 kr , Kjøp av inventar/maskiner kr - kr - kr 5 000, Økonomisk og juridisk bistand kr , Adm. utgifter, kontorrekvisita kr 8 000,00 kr ,55 kr 5 000, Kopiering og trykking kr 2 000,00 kr 3 811,00 kr 2 000,00 23

24 6820 Trykksaker kr 2 000,00 kr - kr 2 000, Aviser, tidsskrifter, bøker, og lignende. kr 500,00 kr - kr 500, Møteutgifter kr ,00 kr ,50 kr , Telefon kr 2 500,00 kr 2 496,87 kr 2 500, Porto kr 500,00 kr 300,00 kr 500, Reklame annonser kr 1 500,00 kr 1 809,00 kr Gaver, premier 7421 Gaver medlemmer kr 1 500,00 kr 3 667,00 kr 2 500, Gaver andre kr 500,00 kr 200,00 kr 500, Fortjenestemedaljer/utmerkelser kr 2 500,00 kr 6 940,00 kr Tilskudd til NGTF.og ( STGTK). kr ,00 kr ,00 kr , Forsikring kr 8 000,00 kr 8 628,00 kr 9 000, Jubileet kr ,00 kr ,46 kr Idrettsutstyr, rekvisita og lignende. kr ,00 kr ,20 kr , Idrettsfaglig utdanning, kurs. møter kr ,00 kr 5 883,00 kr ,00 Påmeldingsgebyrer stevner og 7770 lignende. kr 3 000,00 kr 4 000,00 kr 5 000, Barnekretsturnstevnet kr ,00 kr ,00 kr , Utgifter intektsbringene tiltak kr - kr 953,00 kr 2 000, Juleoppvisning kr ,00 kr 5 535,00 kr 5 000,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,00 kr ,55 kr ,00 DRIFTSRESULTAT kr - kr ,77 kr , Renteinntekter kr , Gebyrer kr ,40 kr , Avskrivning fordringer kr ,00 Sum finans kr 8 253,15 Årsresultat kr - kr ,62 kr - Fra egenkapital kr - kr ,62 kr - Budsjetert årsresultat Kr 0,00 Kr 0,00 Kr 0,00 24

25 ARBEIDERNES TURN- OG IDRETTSFORENING. Fortjeneste inntektsbringende tiltak Budsjett Regnskap Budsjett Juleoppvisning, Fortjeneste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Summer, Fortjeneste kr ,00 kr ,00 kr ,00 ARBEIDERNES TURN- OG IDRETTSFORENING. Treningsutgifter Budsjett Regnskap Budsjett Lønn trenere kr ,00 kr ,00 kr , Skyss trenere og utstyr kr 2 000,00 kr 2 422,00 kr 5 000,00 Sum overført til konto 5020 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Møteutgifter 6860 Adm. utdanning,kurs,møter og lignende kr - kr 200,00 kr 1 000, Årsmøtet kr 2 500,00 kr 2 660,00 kr 3 000, Kretsting kr 7 500,00 kr 598,50 kr Forbundsting kr - kr - kr 6 000, Styremøter ATIF kr 2 500,00 kr 5 481,00 kr 6 000, Styreseminar kr - kr - kr 5 000, Bilgodtgjørelse ikke oppgavepliktig kr 4 000,00 kr 9 300,00 kr ,00 Sum overført til konto 6860 kr ,00 kr ,50 kr ,00 Tilskudd til: 7451 Tilskudd NGTF kr ,00 kr ,00 kr , Tilskudd STGTK kr ,00 kr - Sum overført til konto 7450 kr ,00 kr ,00 kr ,00 25

26 ARBEIDERNES TURN- OG IDRETTSFORENING. BALANSE 31. DESEMBER 2013 Eiendeler Varer på lager kr ,00 kr , Kunder debitorer kr 3 000,00 kr Fordring kontigenter kr - kr Forskudd reiser, arrangementer kr - kr Kasse (kontanter) kr ,00 kr 3 404, ATIF`s driftskonto kr ,14 kr 4 616, ATIF`s driftskonto II kr ,12 kr , Plasseringskonto kr ,79 kr , Rørosbanken kr ,41 kr , ATIF`s skattekonto kr 76,92 kr 76,92 Sum eiendeler kr ,38 kr ,82 Gjeld 2410 Leverandørgjeld kr 5 192,80 kr , Skattetrekk kr - kr Avsatt feriepenger kr ,00 kr ,00 Sum Kortsiktig gjeld kr ,80 kr ,86 Egenkapital 2050 Egenkapital ,35 kr ,58 Årsresultat kr ,77 kr ,62 Egenkapital kr ,58 kr ,96 26

27 3. Sak angående ekstraordinært årsmøte Sak til årsmøtet: Forslag fra styret: På siste årsmøtet i foreningen ble det vedtatt at det skulle gjennomføres et ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet er ikke gjennomført. Det ordinære årsmøtet aksepterer at det ikke er gjort, og tar sakene inn i det ordinære årsmøtet. 7. Innkomne forslag Forslag fra styret: Styret får fullmakt til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Men skal ikke bruke mer enn kr ,- av egenkapitalen i Beløpet er ikke ført i budsjettet. Fortsatt mener styret vi har nødvendig egenkapital ca kr ,- til for fornuftig drift og en reserve til uforutsette utgifter i årene fremover. Forslag fra styret: Kjeøy Regnskap tar over føring av regnskapet og diverse for en sum av ca 30000,- pr år. Forslag fra styret: Ny lovnorm se vedlegg 8. Budsjett Fremlegging av styrets budsjett. Se regnskap og budsjett. 9. Valg Årsmøtet gir styret fullmakt til å avgjøre hvem som deltar på ting. 27

28 3 Fallskjerm 1 på 6m og 2 på 3,5m 30 Hoppetau 8 ulike farger 12 Kjegler 10 røde og 2 gule 20 Kjegler med hull 5 ulike farger, til stokker og ringer 37 Stokker 5 Ulike farger, passer til kjegler med hull 8 Rokkeringer 5 Ulike farger, passer til kjegler med hull 8 Rokkeringer Flate blå 18 RG-ringer Tapet - 10 store og 8 små 6 Rokkeringer Store og små 27 RG-baller I ulike farger 26 RG-køller Lange og korte 10 Gymnastikkballer Blå 55 Merkebånd Røde, gule, grønne og blå 21 RG-vimpler Korte og lange 10 Overtrekksvest 50 Manualer 650 g 1 Basketball 2 Fotball 20 Markeringsbrikker 1 Sett Boccia 4 Frisbee 1 Hesteskospill 5 Balanseputer Firkantede blå 12 Div tøydyr 20 Musematter 15 Myke puter 17 Sorte fester til pinner SMÅREDS KAPER 28

29 STORE APPARATER Antall HVA BESKRIVELSE 1 Flikkflakk-trener 17 Matter Grønne 3 Mattevogner 1 Nedsprangsmatte 1 Rullematte Blå, 9m 2 Saltoputer 1 Skumbjelke Grønn og rød 1 Skum mini-sprangkasse Tredelt, blå 2 Skumelement Grønn og rød 1 Skumkasse Avlang 1 Skumrundpute Med løs pute inni 1 Skum halvsirkel Blå og gul 1 Skumsirkel Gul og blå 3 Springbrett 1 Liten tjukkas Lysblå 3 Store tjukkaser 3 Trampett Gul/blå og blå 2 Trekasser 1 Tumblingbane 1 Airtrack-bane m/pumpe Delvis intakt 1 Airfloor m/ pumpe 1 Rullematte Myk blå 29

30 Inventar og varer Formål: foreningens bruk. Gjenstand Plassert Mengde Kopimaskin Rosenborghallen 1 Datamaskiner Styremedlemmer 3 1 av 3 er utrangert Skriver Styremedlemmer 1 Reiseradio/musikkanlegg Rosenborghallen 4 3 av 4 innkjøpt 2013 Vaffeljern Rosenborghallen 1 Vaffeljern dobbelt Rosenborghallen 1 Vannvarmer Rosenborghallen 1 Safe Rosenborghallen 1 Til lagring av protokoller m.m. Bilder, diplomer,premier Rosenborghhallen ukjent (som er tildelt/vunnet). Div premier Rosenborghallen Pins/ atif merker Rosenborghallen T- skjorter/turndrakter Rosenborghallen Det er på avlåst rom i Rosenborghallen lagret 15 plastkasser med drakter, t-skjorter, premier, bilder mm. 30

31 Vedlegg sak 7 LOVNORM Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Stiftet 16.desember 1923 (Trondheim 8.Mars.2014) 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 2 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av STGTK. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 2 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 31

32 (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 5 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene 6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. 5 Se forskrift til NIFs lov For eksempel skyldig kontingent. 32

33 (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 7 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 8 9 Inhabilitet (1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 7 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og Se forskrift til NIFs lov 2-6 og

34 (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 9 eller ved fjernmøte 10. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 9 For eksempel møte per e-post. 10 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 34

35 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i April 11 måned. (2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 11 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år. 35

36 (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal 12 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) 13 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan Foreta følgende valg: 16 a) Leder og nestleder b)...styremedlem 17 og.. varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer 18 e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.. 16 Stemmegivning på årsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 12 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 13 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 15 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 16 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 17 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 18 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 (tidligere punkt 10) bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.» 36

37 (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i idrettslaget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 19 mellom årsmøtene. (2) Styret skal: 20 a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. 19 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren- /gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 20 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen. 37

38 e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 21 (3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 19 Grupper/avdelinger/komiteer (1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. (2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. 15 (1) pkt. 9. (3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. 18. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv. 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs (1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. 22 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming. 22 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 38

39 (3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. (4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF. Organisasjons kart for ATIF: Revisor ÅRSMØTET Valgkomiteè Leder Kjell Harald Kvande Nestleder / Medlemsansvarlig Ida Johansen Kasserer Ida Prestmo Sekretær Ståle Bråthen Sportslig Leder Kristin Bjerke Kurs og utdanning Hege Midtsand Stevner/Trenere Stine Johansen Vara Anita Vara Turid Regnskap Kjeøy 39

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer