PROTOKOLL ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE 13.03.2014"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim SOMMERVEITA 4-6 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Delegatliste. 5 Åpningstale SAK 1 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING VALG AV 2 REPR. TIL FULLMAKTSNEMND VALG AV 2 MØTEDIRIGENTER VALG AV 2 MØTESEKRETÆRER GODKJENNING AV SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT VALG AV REPR. TIL TELLEKORPS VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE VALG AV 4 REPR. TIL REDAKSJONS- OG RESOLUSJONSNEMND GODKJENNING AV VALGREGLEMENT GODKJENNING AV FULLMAKTER. 18 SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE.. 19 SAK 3 REGNSKAP 2012 OG SAK 4 BUDSJETT 2014 og SAK 5 SAK 6 ÅRSMØTESAK LÆRERPROFESJONER UNDER PRESS.. 48 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID I KOMMENDE PERIODE. 51 SAK 7 VALGMØTE Valg av 5 hovedtillitsvalgte (HT) kommune SAK 8 ANDRE SAKER 8.1 Alternativer innenfor vedtektene Årsmøteform Innkomne saker

4 SAK 9 VALG 9.1 Valg av leder Valg av nestleder Valg av styremedlemmer Valg av vara styremedlemmer Valg av HT styremedlem Valg av valgkomitè Valg av varamedlemmer til valgkomitè.. 62 SAK 10 RESOLUSJONER 63 a) Motivasjon som nødvendig drivkraft. 64 b) Ikke flere luftslott gi oss lokaler vi kan undervise i!.. 65 c) KS må lytte til lærerne 66 d) Bekymring for førskolelærernes arbeidssituasjon. 68 e) Det profesjonelle handlingsrommet trues! 69 f) Invester i barnet og ta vare på framtida! 70 g) Skolekapasiteten må planlegges bedre i Trondheim kommune!

5 DELEGATER Aa Gunhild Omsorgsenheten for barn og FAS KS unge Andersen Espen Stavset skole Grunnskole KS Andersen Vegard Åsheim barneskole Grunnskole KS Andresen Pål Charlottenlund ungdomssk. Grunnskole KS Asklund Jørn Ove Ila skole Grunnskole KS Aspli Per Thanke Markaplassen skole Grunnskole KS Baumann Stefan Singsaker Skole Grunnskole KS Bellsli Lin S. Vikåsen barnehage Barnehage KS Berg Eirin Kolstad skole HTV Brandtzæg Anne-Maren Fjæraskogen Barnehage Privat Barnehage Ikke møtt Brattli Kristin Smidalen og Utleira bhg Barnehage KS Breida Jan Pensjonistene Brekke Anette Bispehaugen skole Grunnskole KS Brovold Bente Anita Sverresborg skole Grunnskole KS Buvik Isabell Stavsetmyra Barnehage Privat Barnehage Bøckman Kristin Åsvang skole Grunnskole KS Christensen Trond Furutoppen Barnehage Barnehage KS Ikke møtt Dalåmo Torlaug Pensjonistene Dragvik Laila Tonstad skole Grunnskole KS Eidem Julie Hallsetreina fus bhg Privat Barnehage Ikke møtt Endresen Grethe Løvdal Sjetne barnehage Barnehage KS Enoksen Anita Dalgård skole Grunnskole KS Erlandsen Ingrid Selsbakk skole Vara styremedlem Flatås Rune Grunnskole Styremedlem Frøseth Anne Jorun Midtbyen bhg Privat Barnehage Fyhn Hege Valset og Kystadåsen bhg'er Barnehage KS Gravås Monica Huseby barnehage Barnehage KS Hagen Kjell Erling FVO - Fylkeshuset Trondheim FAS Ikke møtt Hansen Jacob A. Spongdal skole Grunnskole KS Hansen John Andre Nidarvoll skole Grunnskole KS Hattrem Einar Leder grunnskole Styremedlem Helgesen Nina E Byåsen VGS VGO Hennum Torill Vikåsen skole Grunnskole KS Henriksen Brynhild Valset og Kystadåsen bhg'er Ledere KS Hepsø Merete Tillermyra barnehager Barnehage KS Hersoug Halvor Dehli Heimdal VGS VGO Hjertner Irene Ranheim barnehager Barnehage KS Holst Vera Markaplassen Barnehage Ledere Holthe Gøril Karlsen Selsbakk skole Grunnskole KS Hølås Knut Skjetlein VGO Indergaard Øystein Strindheim skole Grunnskole KS Iversen Knut Flatåsen skole Grunnskole KS Jenssen Annepetra Røkke HIST STAT Justnes Marius Rørtvedt Charlottenlund barneskole Grunnskole KS Meldt forfall Jøssund Tone Furutoppen barnehage Vara styremedlem Kjørsvik Siw Anita Thyra Barnehager Barnehage KS 5

6 Kristiansen Unni Myra og Svalsberget bhg Barnehage KS Kvilvang Rune Huseby skole Grunnskole KS Kylling Sissel Lade skole Ledere KS Larsen Trine Marie Enhet for voksenopplæring Grunnskole KS Larsen Jan Robert Hallset skole Grunnskole KS Lauvskog Bjørnar Utleira Skole Grunnskole KS Ledang Knut Eirik Hoeggen skole Grunnskole KS Lerstøl Odd Ragnar Strinda VGS VGO Leth-Olsen Elisabeth Brundalen skole Grunnskole KS Lian Berit Jakobsli barnehager Styremedlem Lian Kirsti Dahle Blomsterbyen bhg Barnehage KS Loktu Marit Eberg barnehager Barnehage KS Lundgren Morten BUP klinikk St. Olav FAS Melhus Roger Stabbursmoen skole Grunnskole KS Mogård Ole Bjarne Grunnskole Styremedlem Meldt forfall Morseth Jon Ranheim skole Grunnskole KS Moum Hallfrid Pensjonistene Nordal Ingrid Saupstad skole Grunnskole KS Nordgård Kari Anne Charlottenlund VGS VGO Nordnes Lisbeth Furberg Kolstad skole Grunnskole KS Nyhus Terje Thora Storm VGS VGO Næverdal Bjørg Steindal skole Grunnskole KS Nøstan Gretha Nardo skole Grunnskole KS Meldt forfall Pedersen Heidi Dreyer Byåsen skole Styremedlem Pedersen Christer Schmidt Nidarvoll og Sunnland bhger Barnehage KS Pedersen Christian Fikse Blussuvoll skole Grunnskole KS Reppen-Gjelseth Romar Tiller VGS VGO Roseth Olav Egil Eberg skole Grunnskole KS Røhmen Trine-Lise Byneset barnehager Barnehage KS Røsvoll Geir Vikåsen skole Styremedlem Sellæg Kine Marie Strøm Sluppen barnehage Privat Barnehage Selnæs Karen-Johanne Lier Byåsen VGS VGO Setsaas Gunvor Bybroen VGS Styremedlem Sjøsund Arnold Pensjonistene Skjelstad Erling Charlottenlund VGS Styremedlem Skjetne Toril Boldermo Fagenheten og PPT VGO Slørdahl Hege Barnehage HTV Småge Bente Kattem skole Grunnskole KS Snildal Linda Kattem Barnehager Barnehage KS Solheim Edel Grunnskole Styremedlem Sollie Bjørn Tore Rosenborg skole Grunnskole KS Solstad Einar Strinda VGS VGO Steiring Roy Breidablikk skole Grunnskole KS Stendahl Siv Romolslia barnehage Styremedlem Stensø Erlend Skjærseth Rosenborg skole HTV Strøm Sunniva Dalgård skole Grunnskole KS Strømsvik Frode B. Åsheim ungdomsskole Grunnskole KS Ikke møtt Størseth Solrun Heitmann Enhet for voksenopplæring Grunnskole KS 6

7 Sundseth Annar Trondheim Katedralskole VGO Svendsen Eli Charlottenlund VGS VGO Sæteren Stian Sjetne skole Grunnskole KS Sæther Lena Lade skole Grunnskole KS Thorsø Roger Statped A.C. Møller STAT Tingstad Gry Camilla Grunnskole Styremedlem Tonstad Svein Ugla skole Grunnskole KS Uleberg Jon-Edvard Charlottenlund VGS VGO Utstrand Anne Birralee International School Privat skole Valbekmo Ingunn Byåsen Skole Grunnskole KS Viset Anita Jakobsli barnehager Barnehage KS Walderhaug Tor Rose Sunnland skole Grunnskole KS Wibe Jan Albert Pensjonistene Windspoll Unni L. KVT VGO Wold Mette Mari Thora Storm VGS VGO Ødegård Åse Åsveien skole og ressurssenter Grunnskole KS Øien Merete Aune Blomsterbyen bhg Barnehage KS 7

8 Åpningstale, årsmøtet 2014 Årsmøte, delegater, funksjonærer og gjester. Velkommen til årsmøte i Utdanningsforbundet Trondheim, 2014! På kontoret i Sommerveita henger det en fane fra den første organiseringa blant lærere i Trondheim. Det skjedde så tidlig som i 1845, noe som betyr at Trondheim lærerlag organiserte seg nesten femti år før moderorganisasjonen, Norges Lærerforening, som ble stiftet på Kalvskinnet skole i Trondheimslærerne har en stolt historie som en sterk fagorganisasjon i nasjonal sammenheng, og vi er fortsatt en svært tydelig aktør. Årsmøtesaken, sak 5, som vi skal behandle senere i dag, har styret valgt å kalle «Lærerprofesjoner under press». Vi har fått spennende innledere fra barnehage og skole som skal si noe om hvordan deres profesjonalitet er blitt utfordret av kommunale vedtak og skrantende kommuneøkonomi. Helene Bank fra organisasjonen For Velferdsstaten skal sette det hele inn i en teoretisk ramme før vi åpner for debatt. Denne høsten og vinteren har vært spesiell for oss som jobber med utdanningspolitikk. Først i høst ble det brudd i forhandlingene om førskolelærernes arbeidstid. For at barna skal få barnehager med god kvalitet, må barnehagelærerne ha tid til å forberede og følge opp arbeidet de gjør. Motparten KS ville ikke ha sentrale bestemmelser om slik planleggingstid i det hele tatt, men heller uforpliktende formuleringer om at det gis nødvendig tid. Utdanningsforbundet gikk inn i forhandlingene med krav om minst seks timer i uka til til faglig planlegging, mens resultatet fra nemndavgjørelsen ble en videreføring av «minst» fire timer. Vi må kjempe mange kamper på mange fronter framover. Det viktigste vi må verne om i barnehagen er: Å beholde en rammeplan som har prosessmål og ikke læringsmål. Oslobyråd Anniken Hauglie jobber for tida knallhardt for å få ferdighetsmål inn i barnehagen. Vi må få en sikringsbestemmelse for hvor mange voksne per barn det skal være i barnehagen. Og vi må arbeide for å øke pedagogtettheten. VI MÅ Sikre minstestandarder. Det vil også demme opp for utbytte i kommersielle barnehager 20 november startet forhandlingene om lærernes arbeidstid. Den 16 november kom den liberale tankesmien Civita ut med rapporten «Arbeidstidsordninger i offentlig sektor». To dager før forhandlingene startet gikk Per Kristian Sundnes, direktør for arbeidsliv i KS ut og forhåndsprosederte hvilke krav KS kom til å stille i forhandlingene. Det som kom fra Sundnes minnet veldig om hovedkonklusjonene i Civita-rapporten. Mathilde Fasting, som er forfatteren av denne rapporten, slår fast at «den største svakheten ved arbeidstidsavtalene til de tre yrkesgruppene (skole, helse, politi), er at arbeidsgivere i offentlig sektor har begrenset handlingsrom til styring av de ressursene de skal lede». 8

9 Rapporten er, slik vi ser det, ensidig basert på selektive arbeidsgiverstandpunkt, der styringsrett, mer enn ledelse, er det overordna. Fasting ser helt bort fra at et grunnelement i tariffavtalene er å balansere makt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og at nye rapporter peker på at denne gode balansen i norsk arbeidsliv er et konkurransefortrinn. Et annet element som går igjen er at ledere skal få mer makt til å detaljstyre sine ansatte. Dette er i strid med moderne ledelsesteori og -praksis. Rektor Harald Skjønsberg, på Solvang skole i Asker, formulerte problematikken på en treffende måte: «det er klart kommunene vil kunne presse rektor til å få mer undervisning ut av hver lærer dersom det ikke foreligger et avtalt skille mellom hva som er lærernes undervisningstid og annen tid. KS-kravet om økt styringsrett for rektorer kan sette dem i en skvis mellom blakke kommuner og sinte lærere». Tom Staavi, SOM TIL VANLIG ER MEST OPPTATT AV PENGER, skrev her om dagen i VG: Det synes som om KS har undervurdert hvor viktig arbeidstidsordningen er for norske lærere. Og det har nærmet seg problemstillingen på en lite forhandlingsvennlig måte. Noen vil si klønete. Det ligger an til at KS taper denne kampen. Det har kokt på Facebook og i sosiale medier, og det har nesten ikke gått en dag uten et innlegg i aviser og tidsskrifter om hvilke konsekvenser det vil ha om KS får gjennomslag for sin politikk. Det har vært naturlig å se til Danmark. Lærerne der var i realiteten sjanseløse i sitt forsvar for en sentral arbeidstidsavtale, fordi det var avtalt spill mellom danske KL og regjeringen. Realiteten er at de danske lærerne fortsatt klyper seg i armen og skjønner ikke hva som traff dem. Det samme skal ikke skje med oss! Trepartssamarbeidet og Hovedavtalen er svært viktige grunnsteiner i norsk arbeidsliv. Flere historikere har markert hovedavtalen av 1935 som utgangspunktet og et bærende element for velferdsstaten. Det er den samme avtalen vi ser i dag, bare i revidert form. Hovedavtalen, som kalles tariffavtalens del 1, inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Den nordiske modellen, eller den norske modellen, har blitt sett på med beundring av andre land. Utdanningsforbundet Trondheim er et stort lokallag. Vi er nesten 5300 medlemmer og representerer alle tariffområder. Hver dag har vi tillitsvalgte som jobber for å skape gode arbeidsforhold i private og kommunale barnehager og skoler, blant pedagoger på sykehus og helseinstitusjoner, i barne- og familietjenesten. Det er gode rutiner for medbestemmelse i Trondheim. Utdanningsforbundet er en toneangivende og seriøs aktør som blir lyttet til. Vi har og har over lengre tid hatt dyktige hovedtillitsvalgte som har skapt gode relasjoner til kommuneadministrasjonen og satt en standard for hvordan dette arbeidet skal være. Lokallaget gir innspill til stort sett alle utdanningspolitiske saker som er oppe i kommunen, og dette er en av de viktigste jobbene vi 9

10 som lokallag kan gjøre. I tillegg til å være til hjelp for enkeltmedlemmer. Dessverre er det slik at det er mer og mer som er opp til den enkelte kommune å bestemme, og mindre og mindre har sentrale føringer. Vi skal selvfølgelig jobbe mot denne utviklingen, men samtidig må vi ta inn over oss den virkelighet vi er i. Derfor blir det viktigere enn noen sinne å ha sterke lokale tillitsvalgte. På lokallags/kommunenivå og på arbeidsplassene. Det er det daglige, langsiktige og trauste tillitsvalgtarbeidet som utgjør en forskjell for deg og meg som arbeidstaker i Trondheim kommune. Det vi tar som en selvfølge her, er slett ikke noen selvfølge i andre kommuner. En av våre rutinerte hovedtillitsvalgte fortalte meg at rollen som tillitsvalgt i lokallaget har utviklet seg de siste årene fra å være vaktbikkje til å inneha en rolle som førerhund. Jeg tenker at det ikke kan bli stort bedre enn det. Godt årsmøte! 10

11 SAK 1 SAK 1.1 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING Kunngjøring om dato og møteform er sendt til alle arbeidsplasser. Innkalling sendes: Delegatene i Utdanningsforbundet Trondheim Medlemmene i valgkomiteen Funksjonærene FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Ingen kommentarer til innkallingen. VEDTAK: Årsmøtet godkjenner innkallingen. SAK 1.2 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL FULLMAKTSNEMND FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Anne Lisbet Aune og Brit Lindebrekke som representanter til fullmaktsnemnda. SAK 1.3 VALG AV 2 MØTEDIRIGENTER FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Turid Buan Øfsti og Karsten Landrø til møtedirigenter. SAK 1.4 VALG AV 2 MØTESEKRETÆRER FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Randi Eggen og Tone Hauan til møtesekretærer. 11

12 SAK 1.5 GODKJENNING AV SAKSLISTE FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet godkjenner følgende saksliste: ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim ÅPNING SAK 1 SAK 1.1 SAK 1.2 SAK 1.3 SAK 1.4 SAK 1.5 SAK 1.6 SAK 1.7 SAK 1.8 SAK 1.9 SAK 1.10 SAK 1.11 SAK 2 KONSTITUERING Godkjenning av innkalling Valg av 2 representanter til fullmaktsnemnd Valg av 2 møtedirigenter Valg av 2 møtesekretærer Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtereglement Valg av representanter til tellekorps Valg av 2 protokollunderskrivere Valg av 4 representanter til redaksjons- og resolusjonsnemnd Godkjenning av valgreglement Godkjenning av fullmakter MELDING FRA SITTENDE STYRE SAK 3 REGNSKAP 2012 OG 2013 SAK 4 BUDSJETT 2014 og 2015 SAK 5 SAK 6 ÅRSMØTESAK RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID I KOMMENDE PERIODE SAK 7 VALGMØTE 7.1 Valg av 5 hovedtillitsvalgte (HT) kommune SAK 8 ANDRE SAKER 8.1 Alternativer innenfor vedtektene Årsmøteform 8.2 Innkomne saker SAK 9 VALG 9.1 Valg av leder 9.2 Valg av nestleder 12

13 9.3 Valg av styremedlemmer 9.4 Valg av vara styremedlemmer 9.5 Valg av HT styremedlem 9.6 Valg av valgkomité 9.7 Valg av varamedlemmer til valgkomité SAK 10 RESOLUSJONER SAK 1.6 MØTEREGLEMENT Lederen åpner og avslutter årsmøtet. Lederen leder møtet under godkjenning av innkalling og valg av fullmaktsnemnd, 2 dirigenter og 2 møtesekretærer. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Møtet er åpent dersom ikke årsmøtet gjør vedtak om noe annet. 3.a) Alle som ønsker ordet, viser det ved utlevert nummerlapp. Dirigentene noterer navn. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. Dirigentene og representantene kan stille forslag om et visst antall innlegg i hver sak, ytterligere begrenset taletid og om at strek skal settes ved de inntegnede talerne. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker. Maksimum taletid er ett minutt pr. replikk. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til "duplikk" (=replikk til replikken). b) Signalene som skal brukes overfor dirigentene er slik: Stemmegivning og når en ber om ordet. Ber om ordet til replikk. 13

14 Ber om ordet til dagsorden/forretningsorden/saksopplysning. c) Medlemmer i lokallagsstyret og hovedtillitsvalgte kan få ordet utenom talerlista for å svare på spørsmål og for å gi saksopplysninger. d) De som får ordet må tale fra talerstolen. e) Alle som ønsker ordet til dagsorden eller forretningsorden, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 4. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med navn på forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har vedtatt at strek settes ved de inntegnede talerne. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 5. Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. På årsmøtet presenteres saker med innstilling til vedtak fra lokallagsstyret. Slike vedtak kan fattes med simpelt flertall. Det samme gjelder votering der styrets forslag settes opp mot endringsforslag/alternative forslag. 6. Lokallagsstyret og de valgte utsendingene har stemmeplikt i de sakene de har stemmerett. 7. Styret har ikke stemmerett i saker som innebærer tillit/mistillit til styret. 8. Det er tilstedeværelsesplikt for de stemmeberettigede deltakerne på årsmøtet. Dersom noen må søke om permisjon, leveres denne til dirigentene som avgjør permisjonssøknaden. Dersom noen må forlate møtesalen under forhandlingene, leverer de sitt nummerskilt til tellekorpset. 9. VALGMØTER PÅ ÅRSMØTET FOR VALG AV HOVEDTILLITSVALGTE I VIRKSOMHETER PÅ KOMMUNENIVÅ (Jf. Retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet). Medlemmer med KS som arbeidsgiver skal i valgmøte velge hovedtillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen. 14

15 SAK 1.7 VALG AV REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger følgende til tellekorps: Inga Marit Høysæter Randi Thronæs Trude Kristine Rød Ekle Georg Mikalsen Ida Arnesen Tone Tellevik SAK 1.8 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Roger Melhus og Linda Snildal til protokollunderskrivere for årsmøteprotokollen. SAK 1.9 VALG AV 4 REPRESENTANTER TIL REDAKSJONS- OG RESOLUSJONSNEMND FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK : Årsmøtet velger følgende til redaksjons- og resolusjonsnemnd: Edel Solheim Gry Camilla Tingstad Erling Skjelstad Vera Holst 15

16 SAK 1.10 GODKJENNING AV VALGREGLEMENT FORSLAG TIL VEDTAK: (Se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK : Årsmøtet godkjenner følgende FORSLAG TIL VALGREGLEMENT 2014 Generelt om valgene Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemming, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Valg av leder og nestleder skal likevel skje skriftlig. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen/lokallagsstyret 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder (plenum) Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valgmøte på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå ( 16.2 / ) Jf. Pkt. J i Retningslinjer for årsmøte i lokallag

17 Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgte Medlemmer innenfor det kommunale skoleverket og medlemmer utenom skoleverket tilsatt innenfor kommunalt tariffområde (kommunale barnehager, tilsatte ved kommunalt skolekontor m.v.) Valgene gjennomføres som særskilte valg i valgmøte for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene. 4. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret (plenum) Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder og hovedtillitsvalgte. Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (leder, nestleder og hovedtillitsvalgt), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) Det velges minst 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt1) 6. Valg av valgkomité Jf (endret på landsmøtet 2003): Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg." Lokallagsstyret fremmer forslag på antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 17

18 SAK 1.11 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt 101 fullmakter ved møtets start. FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) VEDTAK: Årsmøtet godkjenner fullmaktene. 18

19 SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Lokallagsstyret fra Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll nestleder Vikåsen skole Berit Lian styremedlem Jakobsli bhg. Ole Bjarne Mogård styremedlem/ht Eberg skole Marit M. Nordbotn styremedlem (fritak fra ) Eberg skole Edel Solheim styremedlem/ht Lilleby skole Siv Stendahl styremedlem Romolslia bhg. Gry Camilla Tingstad styremedlem EVO Dag Ulvestad styremedlem (fritak fra ) Trondheim Katedralskole Erling Skjelstad styremedlem Charlottenlund vgs. Rune Flatås HT styremedlem Trondheim kommune Einar Hattrem styremedlem (fra ) Flatåsen skole Gunvor Setsaas styremedlem (fra ) Bybroen vgs. Møtende vara 1. vara Ingrid Erlandsen Selsbakk skole 2. vara Erlend Stensø/HT Rosenborg skole 3. vara Heidi Dreyer Pedersen Byåsen skole Møtende hovedtillitsvalgte Hege Slørdahl HT Ingeborg Gulaker HT (fram til ) Møtende hovedverneombud Brit Lindebrekke (fram til ) Nidarvoll skole Edel Solheim (fra ) Lilleby skole Møtende leder i pensjonistutvalget Arnold Sjøsund Sekretær i styremøter Randi Eggen Økonomiansvarlig Agneta Amundsson Regnskapsansvarlig Randi Eggen fast ansatt Trondheim kommune fast ansatt 19

20 Lokallagsstyret fra Geir Røsvoll leder Vikåsen skole Ole Bjarne Mogård nestleder/ht Eberg skole Berit Lian styremedlem/ht Jakobsli bhg. Edel Solheim styremedlem/hvo Lilleby skole Siv Stendahl styremedlem Romolslia bhg. Gry Camilla Tingstad styremedlem EVO Ingrid Erlandsen styremedlem Selsbakk skole Erling Skjelstad styremedlem Charlottenlund vgs. Rune Flatås HT styremedlem Trondheim kommune Einar Hattrem styremedlem Flatåsen skole Gunvor Setsaas styremedlem Bybroen vgs. Møtende vara 1. vara Erlend Skjærseth Stensø/HT Rosenborg skole 2. vara Heidi Dreyer Pedersen Byåsen skole 3. vara Hege Slørdahl/HT Trondheim kommune 4. vara Eirin Berg/HT Kolstad skole 5. vara Tone Jøssund Furutoppen bhg. Møtende leder i pensjonistgruppa Arnold Sjøsund Sekretær i styremøter Randi Eggen Økonomiansvarlig Geir Røsvoll Regnskapsansvarlig Randi Eggen fast ansatt Vikåsen skole fast ansatt 20

21 DIVERSE UTVALG OG OPPGAVER I ÅRSMØTEPERIODEN: Medlemmer av styrets arbeidsutvalg (AU) Geir Røsvoll Rune Flatås Ole Bjarne Mogård Berit Lian Vara: Erlend Skjærseth Stensø Hege Slørdahl Personalnemnd Rune Flatås Jan Tilset Larsen Hege Slørdahl Ole Bjarne Mogård Geir Røsvoll Hovedtillitsvalgt-forum Hege Slørdahl Rune Flatås Erling Skjelstad Ole Bjarne Mogård Eirin Berg Erlend Skjærseth Stensø Berit Lian Tone Jøssund Geir Røsvoll 10er-gruppa Rune Flatås Hege Slørdahl Administrasjonsutvalg Rune Flatås Gøril Tranås(NSF) Kontaktmøte Rune Flatås Hege Slørdahl Ole Bjarne Mogård leder leder rektor Nidarvoll skole Ole Bjarne Mogård Berit Lian Ole Bjarne Mogård Hege Slørdahl Berit Lian Eirin Berg Erlend Stensø Stabsmøte skole Rune Flatås Geir Røsvoll Eirin Berg Erlend Skjærseth Stensø Ole Bjarne Mogård 21

22 Stabsmøte Barnehage Berit Lian Hege Slørdahl Tone Jøssund Stabsmøte BFT Hege Slørdahl Berit Lian Stensø Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU) Edel Solheim Ole Bjarne Mogård Ole Bjarne Mogård Geir Røsvoll Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Torbjørn Solberg(NSF) Hege Slørdahl Arbeidsmiljøutvalg Oppvekst og Utdanning (AMU-OU) Edel Solheim Ole Bjarne Mogård Kristin Bratli Vara: Andre Johnsen Erlend Skjærseth Stensø Hege Slørdahl Arbeidsmiljøutvalg for Interne tjenester Tom Hefring Underutvalg for byggesaker Hege Slørdahl Helle R. Pedersen Ole Bjarne Mogård Akan-utvalget Erlend Skjærseth Stensø Hege Slørdahl/Berit Lian 3-partsamarbeidet Styringsgruppe Rune Flatås Hege Slørdahl Fagalliansen Trondheimsmanifestet Agneta Amundsson Geir Røsvoll Studiet Fagbevegelsens historie ved HiST, Referansegruppe Agneta Amundsson Geir Røsvoll

23 Forhandlingsutvalg i lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 i KS: Rune Flatås Hege Slørdahl Geir Røsvoll Ole Bjarne Mogård Jan Tilset Larsen rektor Nidarvoll skole Ella Marie Ingdal styrer Sjetne barnehage Brage Risstad rådmannens fagstab Forhandlingsdelegasjon for kapittel 3 i KS: Rune Flatås leder Hege Slørdahl nestleder Ole Bjarne Mogård beregner Forhandlingsdelegasjon for kapittel 5 i KS: Hege Slørdahl leder Rune Flatås nestleder Ole Bjarne Mogård beregner Lederråd: Wenche Husby, leder av lederråd Fagleder, Vikåsen Sfo Cecilie Ellen Bakke Leder BFT, Lerkendal Ella Marie Ingdal Styrer, Sjetne barnehage André Johnsen Fagleder, Hårstad skole Stine Damman Koksvik Fagleder barnehage Jan Tilset Larsen Rektor, Nidarvoll skole Ola Indergård Fagleder, Flatåsen skole Geir Røsvoll Leder, Utdanningsforbundet Trondheim Hege Slørdahl HTV, Utdanningsforbundet Trondheim Rune Flatås HTV, Utdanningsforbundet Trondheim FAKTA OM UTDANNINGSFORBUNDET TRONDHEIM Medlemmer Utdanningsforbundet Trondheim har 5287 registrerte medlemmer per Av disse er 3975 kvinner og 1311 menn. Pensjonistlaget består av ca 900 medlemmer. Lokallagets medlemmer er fordelt på ca. 300 klubber med en plasstillitsvalgt etter hovedavtale og totalt ca 400 arbeidsplasser, Ca.120 medlemmer er ansatte hos private arbeidsgivere uten tariffavtale. Dette er svært beklagelig, og lokallaget jobber kontinuerlig for at organisasjonen forhandler fram en akseptabel avtale på disse arbeidsstedene. Lokallaget Lokallaget har kontorer i Sommerveita 4-6, sammen med fylkeslaget Sør-Trøndelag. Det er inngått en samarbeidsavtale om fordeling av felles driftsutgifter, der Trondheim lokallag dekker 40 % av disse. Overførte driftsmidler fra Utdanningsforbundet sentralt har gitt lokallaget en frikjøpsressurs på 286 %. Hovedtillitsvalgtressursen fra Trondheim kommune 23

24 utgjør 500 % stilling. I tillegg har kontoret en fast ansatt kontormedarbeider i 100 % stilling. Styret har avholdt ca. ett styremøte pr. måned. Arbeidsutvalget (AU) har hatt ukentlige møter. Her forberedes og evalueres saker til styrebehandling. I tillegg vurderer og behandler AU politiske saker, fordeler oppgaver og ansvar innad i styret, oppnevner tillitsvalgte til deltakelse på kurs, konferanser og i utvalg/styringsgrupper, forbereder saker fra/til arbeidsgiver og behandler innkjøp og utlegg inntil kr Samarbeid med Fylkeslaget Utdanningsforbundet Trondheim er samlokalisert med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Vi samarbeider godt og har nytte av hverandres kompetanse, etter behov. Det er viktig å presisere at lagene opererer på ulike nivå i organisasjonen, og at vedkommende medarbeidere skal prioritere de oppgaver som er tillagt det enkelte nivå. Lokallaget Trondheim er ett av 25 lokallag i Sør-Trøndelag, som fylkeslaget samhandler med. Samtidig er det naturlig at noen oppgaver går på tvers av lagene, slik som lokale forhandlinger innenfor andre avtaleverk enn KS, kontakt med klubber og tillitsvalgte innenfor høyskoler, universitet og kompetansesentre, og arbeid med å opprette tariffavtaler i privat sektor. Storbynettverk Utdanningsforbundet Trondheim deltar i et nettverk av landets 10 største lokallag (Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bærum, Sandnes, Drammen). Nettverket oppsto i 2003, som et svar på behovet å følge opp felles problemstillinger for de største lokallagene. Eksempler på dette er konsekvenser av politikken knyttet til KS sitt ASSS-nettverk (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbykommuner), og ulike holdninger til lokal lønn, vikarbruk, styringssystemer, erfaringsutveksling blant hovedtillitsvalgte og ledelse.. Storbynettverket er ikke et vedtaksorgan, det skal ikke fungere som en stat i staten, men det fyller en viktig funksjon i forhold til erfaringsutveksling siden storbyene har mye til felles.. Nettverket møtes halvårsvis og i denne perioden har vi hatt møter i Tromsø, Bærum, Kristiansand og Sandnes STYRETS ARBEID I ÅRSMØTEPERIODEN Oppfølging av vedtak i årsmøtet 2012, Sak 6 Retningslinjer for arbeidet i årsmøteperioden Retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid bygger på politiske vedtak i Landsmøtet 2009 og Retningslinjene har utgjort det politiske grunnlaget for Utdanningsforbundet Trondheim i perioden. Lokallagsstyret har laget tiltaksplaner på grunnlag av disse. Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Utdanningsforbundet skal ta medansvar for et grønnere samfunn 24

25 Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Også i denne periode har lokallaget deltatt som aktiv partner i Fagalliansen, dvs. LO i Trondheim, Fagforbundet Kommune, Utdanningsforbundet Trondheim og Sykepleierforbundet. Vi har vært i jevnlige planleggings- og evalueringsmøter internt i alliansen, og med posisjonspartiene underveis i valgperioden. Trondheimsmanifestet, samarbeid med Fagalliansen. Fagalliansen starter arbeidet i disse dager med å utforme krav som skal oversendes de politiske partiene i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i Utdanningsforbundet Trondheim kommer til å utforme konkrete krav som vi mener er de viktigste for oppvekstområdet. Dette arbeidet har vi vært en aktiv deltaker i siden kommuneog fylkestingsvalget i Vi vil i løpet av mars sende brev til alle tillitsvalgte hvor dette skal tas opp på klubbmøte. Styret i Utdanningsforbundet Trondheim avgjør til slutt hvilke krav som skal fremmes i fagalliansen. Kravene blir så sendt ut til besvarelse til de politiske partiene. Ved forrige Kommune- og fylkestingsvalg svarte alle politiske partier bortsett fra Fremskrittspartiet og Kristent Samlingsparti. I forbindelse med arbeidet i Fagalliansen 2011 fikk vi med 13 krav fra oppvekstsektoren. Oppstart av studiet Fagbevegelsens historie Høsten 2012 startet studiet Fagbevegelsens historie opp ved HiST. Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt i en referansegruppe sammen med HiST, LO i Trondheim og Fagforbundet, i forbindelse med planlegging av studietilbudet. Det har foregått et omfattende mobiliseringsarbeid hvor Utdanningsforbundet Trondheim har bidratt sterkt, blant annet med utforming av en brosjyre og opprettelse av en internettside om studiet. Litt om studiet Tittelen er «Arbeidsliv fagorganisering og demokratisering Fagbevegelsens historie» Dette er et samlingsbasert deltidsstudie som strekker seg over tre semester. Fullført studie gir 30 studiepoeng. Studiet skal gi en bred forståelse av fagbevegelsens posisjon i samfunnet i et historisk perspektiv. Tidsmessig strekker innholdet seg fra den første organiseringa i 1850 og fram til i dag. Mer informasjon om studiet, stipendordninger og påmelding finner en på I desember 2013 tok det første kullet eksamen i faget Fagbevegelsens historie. Framtidens Fellesskole Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt i arbeidet med opprettelsen av organisasjonen Framtidens Fellesskole. Framtidas Fellesskole er en partipolitisk uavhengig, non-profit organisasjon. Formålet er å skape en felles møteplass for alle som er opptatt av å forsvare og utvikle den norske fellesskolen. For å utvikle fellesskolen vil organisasjonen: - samle og spre kunnskap om demokratiske utfordringer og muligheter i fellesskolen - bidra til informert debatt basert på forskning og erfaringer nasjonalt og internasjonalt - bidra til å skaffe politisk oppmerksomhet rundt viktige utdanningspolitiske tema - arrangere møteplasser for diskusjon hvor ulike aktører og stemmer har tilgang Prinsipper for den norske fellesskolen Arbeidet til Framtidas Fellesskole tar utgangspunkt i følgende prinsipper: - Fellesskolen er grunnsteinen i det norske velferdssamfunnet. 25

26 - Fellesskolen skal hindre segregering og diskriminering. - Fellesskolen skal være gratis og skoledrift skal ikke bygge på økonomiske interesser. - Fellesskolen skal være en lokal møteplass for et mangfold av elever. - Fellesskolen skal bygge på et mangfold av lærings- og danningsperspektiver for å ivareta hele mennesket. Situasjonen i dag Fellesskolen er i dag trua av markedsretting. Kommersialisering av utdanningsinstitusjoner fører til økende segregering og økende ulikhet mellom skoler og elever. Konkurransen om å hevde seg på resultatmålinger truer lærernes profesjonelle handlingsrom og innsnevrer læreplanen ved ensretta vekt på testbar kunnskap. Dette gjør det vanskeligere å møte hver enkelt elev. Samarbeid med andre organisasjoner Utdanningsforbundet Trondheim ser det som en styrke at vi har en god relasjon til, og et godt praktisk samarbeid med, de andre organisasjonene som er tilknyttet oppvekstområdet. Vi har fått på plass gode systemer i kommunen, og vi vil hevde at dette ville ha vært langt vanskeligere uten det gode samarbeidet. Utdanningsforbundet Trondheim, ved Geir Røsvoll, har vært representert i Fagligpolitisk råd i Manifest analyse i perioden Rådet skal bygges på abonnerende organisasjoner i fagbevegelsen og flertallet i rådet velges av disse. Det fagligpolitiske rådet bidrar med ideer, kvalitetssikring og strategisk utvikling av samarbeidet med fagbevegelsen. Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Lokallagets handlingsplan setter fokus på et godt lønnsnivå, god lønnsutvikling, gode sentrale og kollektive lønns- og forhandlingssystemer, samt gode rammevilkår og et godt arbeidsmiljø. Hva som defineres som godt i sammenhengen vil være et spørsmål om relasjoner. Sentralt i arbeidet for å oppnå handlingsplanens mål er arbeidet som våre hovedtillitsvalgte utfører: Hovedtillitsvalgtarbeidet (rf = Rune Flatås, hs = Hege Slørdahl, obm = Ole Bjarne Mogård, ess = Erlend Skjærseth Stensø, bl = Berit Lian, eb = Eirin Berg) Hovedtillitsvalgte har et stort spekter av oppgaver og representerer organisasjonen i et stort antall grupper og utvalg. Følgende er eksempler på dette: - 10-ergruppa. Månedlige møter med de største organisasjonene og kommunaldirektør for organisasjon Elin Rognes Solbu, rf og hs - Kontaktmøte, månedlig, med kommunaldirektør for oppvekst, Gunn Anlaug Røstad, rf, hs, obm - Kontaktmøter med kommunaldirektør for helse/velferd, Helge Garåsen angående EVO, rf - Møte med rådmannens fagstab- skole, bhg og bft, 2-3 møter pr. semester. - Administrasjonsutvalget - fem politikere og fire fra organisasjonene, rf. - Partssammensatte grupper. F.eks.. - Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehage/skoleanlegg i Trondheim, - Referansegruppe nytt lønns- og personalsystem - Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring - Forskning-, utvikling- og innovasjonsstrategi for Trondheim kommune 26

27 - IA-avtalen. Handlingsplan for Trondheim kommune, obm. - Lokal fellesskolering Hovedavtalen, rf. - UNIO-samlinger. Møte med hovedtillitsvalgte i UNIO. - Felles drøftinger med andre organisasjoner f.eks. budsjettbehandling, formøte til 10-ergruppemøter. - Saker som TK innkaller til / vi ber om drøftinger om, f eks. tilsettingsprosesser lærerstillinger, - SAMU, Sentralt arbeidsmiljøutvalg, obm. - Underutvalg for byggesaker, hs. - AMU-OU, Arbeidsmiljøutvalg for Oppvekst og Utdanning, obm og ess - Overtallighet HT deltar alltid i prosessen. - Omorganisering, nedleggelse av enheter. - Personalsaker, konfliktarbeid og sykefraværsoppfølging. For de tillitsvalgte som er på frikjøp på kontoret består mye av jobben i å bistå og representere medlemmer i enkeltsaker. Dette er saker som i mange tilfeller er veldig arbeidskrevende både med tanke på forberedelser og etterarbeid, antall møter og dokumentasjon. - Ledertilsettinger og en del andre faste tilsettinger. - Ny budsjettildelingsmodell barnehage, hs. - Ny arbeidstidsordning for førskolelærere, hs. - Prosjektgruppe 2-4 årskontroller i bhg, hs. - Morsmålslærerarbeid, obm og ess - Felles voksenopplæringssenter, rf. Tariff 2013 Vi har årlige forhandlinger for våre medlemmer i kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. De er kun omfattet av lokale forhandlinger. Det har vært nedsatt et bredt sammensatt forhandlingsutvalg med representanter fra begge kapitler. Utvalget har vært ledet av Rune Flatås. Forhandlingsdelegasjonen har bestått av Rune Flatås, Hege Slørdahl og Ole Bjarne Mogård. Alle medlemmer har hatt mulighet til å komme med innspill til forhandlingsutvalget. Så litt om resultatet i kapittel 3. Det ble gitt et kronetillegg på kr til alle. Årsverksmodellene er også hevet. Ny minstelønn for rektorer er kr og ny minstelønn for andre ledere er kr Oppgjøret i 2013 har vært spesielt da en forholdsvis liten ramme ble påvirket av stort overheng og glidning. (Rammen tar utgangspunkt i sentrale forhandlinger kap.4, hvor resultatet i år var på 3,5 %). I oppgjørene de senere årene har det vært rom for generelt tillegg, endringer i årsverksmodeller og individuell lønn knyttet til måloppnåelse. Det var det ikke i kapittel 3 i Selv om vi primært kunne ønsket oss et prosentvist tillegg i stedet for et kronetillegg med tilsvarende endringer i årsverksmodellene, er forhandlingsutvalget fornøyd med resultatet. I kapittel 5, der våre rådgivere i f.eks. interne tjenester er plassert, ble resultatet et generelt tillegg på 1,7 %. Fagstigen for akademikere/ pedagogisk psykologiske rådgivere og minstelønner for rådgiver og seniorrådgiver ble hevet. I kapittel 5 ble det i tillegg gitt individuelle tillegg. Protokollene fra kapittel 3 og 5 kan leses på våre nettsider. Til tross for at det ble et spesielt oppgjør i kapittel 3 er forhandlingsutvalget samlet sett fornøyd med resultatet for våre medlemmer. 27

28 Private skoler I Trondheim kommune har vi 7 private grunnskoler. Disse er Birralee International School Nidaros idrettsungdomsskole Nidelven Skole Steinerskolen i Trondheim (Ila) Tomasskolen Trondheim International School Steinerskolen Rotvoll I tillegg har vi 3 private videregående skoler: Bybroen VGS KVT Steinerskolen Trondheim avd VG For Utdanningsforbundet vil det alltid være en prioritert oppgave å jobbe for at alle våre medlemmer har tariffavtale. Som hovedregel har vi i private skoler forsøkt å få på plass såkalte standard tariffavtaler som ivaretar medlemmenes rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Arbeidet med inngåelsen av slike standard tariffavtaler ivaretas av fylkeslaget, som til vanlig har forhandlet direkte med skoleeier om dette. Dette vil fortsatt være en måte å få på plass tariffavtaler på, men det er dessverre slik at vi ikke alltid klarer å få på plass slike avtaler. Det er allikevel viktig at alle medlemmene i private skoler kjenner sine rettigheter etter privatskoleloven. Privatskolelovens 4-4 har slik ordlyd: Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.denne bestemmelsen gir den enkelte lærer rett til å stille krav om lønns- og arbeidsforhold som i tilsvarende offentlige skoler. I den offentlige skolen er disse vilkårene regulert gjennom tariffavtale med Kommunenes Sentralforbund (KS), først og fremst hovedtariffavtalen og særavtaler. Det er veldig ofte slik at undervisningspersonale i private skoler har lik eller tilnærmet lik lønn som i den offentlige skolen. Den største forskjellen ligger ofte i pensjon. Pensjonsordningene i private skoler har som regel en langt dårligere dekning enn pensjonsordningen offentlige skoler har gjennom Statens pensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen er en del av lønns- og arbeidsvilkårene. Undervisningspersonalet i offentlige grunnskoler og videregående skoler har tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Private skoler som er godkjent etter privatskoleloven kan, etter søknad, også bli medlem i Statens Pensjonskasse. Vår erfaring er at lærere ved flere private skoler ikke har de samme lønnsbetingelsene som i offentlig skoler. Dette gjelder oppfølging av lokale lønnstillegg, utbetaling av kontaktlærertillegg, tilleggslønn for ekstraoppgaver og pensjon. I november 2013 stevnet Utdanningsforbundet Birralee International School. Utdanningsforbundet krever at lærere ved Birralee International School skal ha like gode pensjonsvilkår som man har i offentlig skole. Dette med bakgrunn i Privatskolelovens 4.4. Saken kommer opp i Sør-Trøndelag Tingrett senere i år. 28

29 Tariffområde Spekter/ FAS Utdanningsforbundet Trondheim, i samarbeid med Udf Sør-Trøndelag og hovedtillitsvalgt ved St. Olavs, Morten Lundgren har over lang tid arbeidet for å få på plass en særavtale for spesialister i klinisk pedagogikk. Dette er en yrkesgruppe som har svært lang utdanning, i tillegg til krav om relevant erfaring fra skole- og eller barnehage. De har hatt urimelig lav lønnsmessig uttelling for utdanning og krav om praksis. Vi har fått på plass en særavtale ved St.Olavs hospital slik at minstelønna for spesialister i klinisk pedagogikk ble hevet betydelig. Arbeidet fortsetter for å heve status og lønn for spesialpedagoger ansatt i helseforetakene. Råd, utvalg og fora Lederråd: For ledere har Lederråd fungert siden mai Lederråd har avholdt jevnlige møter i perioden. Lederråd har laget en handlingsplan/årshjul med fokus på aktuelle saker fra de ulike ledergruppene. Det er avholdt to medlemsmøter i perioden. Den 9. januar 2013 møtte ca. 60 ledere opp på Prinsen hotell. Leder av sentralt lederråd, Tore Fjørtoft var innleder. Det var fokus på disse sakene : Utdanningsforbundet som lederarena, lærerprofesjonens etiske plattform, lederen som fagforeningsmedlem, lederen som faglig bidragsyter, samfunnsmandat og felles agenda Den 14. november 2013 ble medlemsmøte avholdt på Nova konferansesenter. Der besøkte Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, våre ledermedlemmer. Overskriften på foredraget var: Hva kjennetegner god utdanningsledelse? I tillegg har det vært avholdt møter med enkeltgrupper, For eksempel fagledere skole, med tanke på lønnssystemer for fagledere. Nettverk for Sfo: Det ble opprettet en referansegruppe bestående av fagledere/daglig ledere SFO høsten Alle bydelsnettverk er representert i gruppa. I inneværende periode har vi hatt to møter. Saker det har vært jobbet med: Sfo i Trondheim kommunes økonomiplan , Sfo i Trondheimsmanifestet Hva de politiske partiene har forpliktet seg til og prosessen videre, hva skal Sfo være? Fritidspedagogikken i sentrum, politisk sak om leksehjelp, august 2011, oppsummering. Aktuelle saker det jobbes med: Lønn, lokale forhandlinger, stillingsbetegnelsen og kvalifikasjoner til daglig leder, funksjonstillegg, arbeidstid, videre utvikling av stillingen, videreutdanning (ledelse) for daglig ledere. Nettverk for FAS: I perioden har det vært et økt fokus fra Utdanningsforbundets side å opprette kontakt og kommunikasjon med små enheter. Faglig-Administrativt Støttesystem (FAS) samler de medlemmene som arbeider i faglige støttetjenester, som f.eks. PP-tjenesten, BFT, BUP, kompetansesentrene Tambartun og Møller eller i barnevernsinstitusjoner(bufetat). Utdanningsforbundet Trondheim har sammen med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag hatt jevnlige møter med denne medlemsgruppen. Aktuelle saker har vært: Tariff, Lokal lønnsforhandling, Kronikken «når læreren har gitt opp», Arbeid med ny lønnsstige for pedagoger i helseforetakene i Helse Midt. Utdanningsforbundet Trondheim har også hatt som ambisjon å besøke alle FAS-enheter av 29

30 noe størrelse i løpet av perioden. Nettverk for morsmålslærere: Lokallaget ønsker å sette fokus på medlemsgruppens saker og skape bevissthet rundt en gruppe som ellers har få treffpunkter i fagforeningssammenheng. Det ble opprettet et styre i 2011 for nettverket. Det har vær utfordrende å få samlet nettverksstyret til arbeid i perioden. Vi har deltatt på to medlemsmøter i perioden; i mars og oktober Hovedfokus har vært på framtidig organisering av minoritetsspråk i Trondheim kommune, samt lønns- og arbeidsvilkår og lov og avtaleverk som angår morsmålslærerne spesielt. Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke I følge styrets handlingsplan skal dette delmålet dreie seg om å arbeide for at medlemmer tar del i profesjonens kunnskapsutvikling gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter, kunnskapsdeling mellom kolleger, flerkulturell forståelse, migrasjonspedagogisk kompetanse og sosialpedagogisk kompetanse. Tiltak som ivaretar disse delmål har vært å følge opp lederavtalen i henhold til prosess og politiske vedtak, å skolere og følge opp arbeidsplasstillitsvalgte i henhold til lederavtalen, til arbeidstidsavtalen og i henhold til individuelle arbeidsavtaler. Videre har lokallaget skolert tillitsvalgte ved lokalt kurs, nettverkssamlinger, medlemsmøter og klubbmøter. Vi har også brukt Trondheimsmanifestet til samme formål. Hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte har brukt de månedlige kontaktmøtene til kommunaldirektør for Oppvekst og Utdanning, samt Helse og Velferd, til å fremme faglige saker. Vi har også hatt et godt samarbeid med fagstaben til områdene Skole, Barnehage og BFT, hvor vi møter jevnlig. Videre viser vi til helheten i årsmeldingen, da omtalte tiltak og aktiviteter hører hjemme flere plasser i dokumentet. Vi har deltatt i relevante nasjonale og regionale konferanser, slik som For velferdsstaten, Manifest Årskonferanse, Trondheimskonferansen, Arbeidsmiljøkonferansen, IA-konferanse. Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Lokallagets handlingsplan har som mål at Utdanningsforbundet Trondheim skal påvirke samfunnsutviklingen og være en tydelig samfunnsaktør som snakker på vegne av medlemmene. Videre skal vi arbeide for demokratiske styringssystem uten preg av markedsorientert mål- og resultatstyring. Vi holder oss jevnlig oppdatert på saklistene til Bystyret og dets komiteer, også ved tett kontakt med rådmannens fagstab, hvor sakene forberedes og utarbeides. Utdanningsforbundet Trondheim i media Utdanningsforbundet Trondheim opptrer med jevne mellomrom i media. På vår nettside, har vi en mappe som heter «I media». Her lagres alle artikler, kronikker og reportasjer hvor Utdanningsforbundet Trondheim har uttalt seg. Artikler publisert i aviser og tidsskrifter av lokallagsstyret i Trondheim i perioden Artikkel Artikkelforfattere Omhandler Lønn som fortjent Ole Bjarne Mogård Prestasjonslønn 30

31 Billigere skole, ikke bedre Om tillit, handlingsrom og lærerens arbeidstid Skivebom fra Civita om lærernes arbeidstid Brev til politikere i Trondheim og Sør-Trøndelag angående arbeidstidsforhandlingene Svar til KS angående arbeidstidsforhandlingene Erling Elias Skjelstad og Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Stensø Erling Elias Skjelstad og Geir Røsvoll Erlend Skjærseth Stensø og Geir Røsvoll Geir Røsvoll og Erlend Skjærseth Stensø Arbeidstidsforhandlingene Arbeidstidsforhandlingene Kommentar til Civita sin rapport om arbeidstidsforhandlinger i off. sektor Arbeidstidsforhandlingene Arbeidstidsforhandlingene Om tid og gode lærere Erling E Skjelstad Arbeidstidsforhandlingene Kristin og drømmejobben Tone Jøssund Om barnehagelærerens arbeidsforhold Rapport fra barnehagen Tone Jøssund Om barnehagelærerens arbeidsforhold Høyre bommer grovt Geir Røsvoll og Øystein By Rise Testing, kartlegging og publisering av testresultat Høsten 2013 publiserte lokallaget egen Facebook-side. Siden er en informasjonskanal der artikler, nyheter, arrangement publiseres. Siden er et fint supplement til de andre informasjonskanalene. Høringssvar Utdanningsforbundet Trondheim leverer høringssvar og innspill til saker som angår vår sektor i bystyret og formannskapet. Innspill og høringssvar fra Utdanningsforbundet Trondheim i inneværende periode: - Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid Alternative læringsarenaer - Plan for mangfoldig arbeidsliv - Trondheim kommunes budsjett 2014 og økonomiplan for Strategi for en mer variert, praktisk og relevant opplæring for elever i trondheimsskolen. Du kan lese alle høringssvarene på I venstremenyen er det en egen mappe som heter «Høringssvar». Eksterne og interne innledere på styremøter, SKOLESTRUKTUR VGO TRONDHEIM John Evjenth, rådgiver Fagenhet for videregående opplæring, STFK 31

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 21.03.2012

PROTOKOLL ÅRSMØTE 21.03.2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE 21.03.2012 UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim SOMMERVEITA 4-6 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Navn på registrerte.... 5 SAK 1 KONSTITUERING..7 1.1 Godkjenning av innkalling 7 1.2 Valg av 2 repr.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015

ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Arendal ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET ARENDAL 2015 Sak 01/2015: KONSTITUERING A. Foreløpig innkalling til årsmøte er sendt ut i uke 3 i henhold til vedtektene. Endelig innkalling til årsmøte er sendt ut.

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL

ÅRSMØTE. Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL ÅRSMØTE Quality Straand Hotel & Resort, 7. - 9. mai 2012 PROTOKOLL Vår dato: 26.03.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Delegater

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell

Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Årsmøte Utdanningsforbundet Kristiansund Torsdag 26. mars 2015 kl 18.30 Quality Grand Hotell Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes Sak 2: Valg av møteledere Forslag:

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Å R S M Ø T E UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND. Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Å R S M Ø T E 2015 UTDANNINGSFORBUNDET KRISTIANSAND Tangen videregående skole Tirsdag 24. mars kl. 18.00 Side 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2015 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark

INNKALLING: Fylkesårsmøte Utdanningsforbundet Telemark Vår dato: 08.05.15 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Ole E. Hansen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 23 13 83 20/ 907 55 622 Delegater fra lokallagene, jfr vedtektenes 44.2 Fylkesstyremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. 8.-9. mai, Klækken Hotell. Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken 2012 Hotell

PROTOKOLL. 8.-9. mai, Klækken Hotell. Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken 2012 Hotell Fylkesårsmøtet Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken Hotell PROTOKOLL Utdanningsforbundet Buskerud www.utdanningsforbundet.no/buskerud Tlf 23 13 82 00 Postboks 2454, Strømsø, Side 1 3003 Drammen. Besøksadresse:

Detaljer

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik

Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik Viken folkehøgskole Torsdag 15. mars kl. 17:30 Program Åpning ved leder Foredrag: Forfriskning mer alvor enn lavkarbo? Ine Wigernæs Allsang: Din tanke er

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2013 Viken folkehøgskole Onsdag 24. april kl. 18:00 Program Åpning ved leder Underholdning/foredrag: Koret Marmor Allsang: Din tanke er fri Årsmøtet i Utdanningsforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12.

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12. APRIL 2008 MEDLEMSINFO FRA UTDANNINGSFORBUNDET -Bonuslønn og personlige tillegg har kommet inn som et ikke helt friskt pust i diskusjonen om lønn i offentlig sektor. Det har oppstått en forvirring om at

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer