tenwm BILSERUIcE - et trygt og rimelig alternativ! ARBEIDSBESKRIVELSE: Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tenwm BILSERUIcE - et trygt og rimelig alternativ! ARBEIDSBESKRIVELSE: Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg."

Transkript

1 tenwm BILSERUIcE - et trygt og rimelig alternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.nr Bilmodell t R24299 Mercedes E 280 CDI Varenr. 5,00 a Arbeid ,00 ARBEIDSBESKRIVELSE: o demontert turbo og delvis innsugsmanifolder. M6 skifte turbo, innsugsmanifolder (ho}re og venstre), M55 driver og kamakselsensor. Avsluttet arbeid NB: se vare oppdaterte hiemmeside. ns-bilservice.no for flere gode tilbud!! Etektriske komponenter/spesiatbestilte cleler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon ma skle senest 14 dager etter varens mottak. Ved retur som ikke skyldes feilekspedering, beregnes 15 o/o returgebyr. Nettobelop 4 950,00 Momspliktig 4 950,00 Moms 7o 25,00 Momsbelop I 237,50 I alt 6 187,50 Org.nr MVA Side ing. Rybergsgt. I Drammen Tff: E-posti lntemett Bankgiro: f nittstieiloe SEfl VICESEilIIR FOR MERGEDES.BE]IZ

2 fienwru BIISERUIGE - et trygt og rimelig alternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.nr Bilmodell s r David Jensen 50693s 8Pt24299 Mercedes E 280 CDI Antall Yarenr. m ,00 a 27 Tekst MB-diagnose, avlesning/nullstilling Spjeldhus 642ML164 Servopumpe 2lll204 cdi V-rem M l320cdi Turboslange h.s 642 Pakn. inns.rs r/turbo 642 Diesel Slange (retur) gri Glodeplugg 629 I 640 I 642 Glsderele 642Y6-cdi Arbeid Verkstedsmateriell S 400,00-50% 3060, ,00 495,00 627,00 365,00 70,00 275, ,00 990,00 90,00 200, , ,00 495,00 627,00 365,00 70,00 275,00 I 580, ,00 90,00 ARBEIDSBESKRIVELSE:. motorlampe lyser t trekker darlig: korttest, skiftet defekt spjeldhus o skiftet servopumpe o skiftet v-reim. skiftet turboslange, pakning inn pi turbo og dieselslange (grunnet lekkasjer) o skiftet glodeplugg ff. 6 og gloderel6 Gjenstdende feil: - slitte bremseskiver og klosser foran - blote stotdempere bak NB: se vare oppdaterte hjemmesider for flere gode titbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon mb skje senest 14 dager etter varens mottak retur som ikke skyldes feilekspedering, beregnes 15 o/o returgebyr. Nettobelop ,00 Momspliktig ,00 Moms 7o 25,00 Momsbelop 3 978,00 I alt ,00 Org.nr MVA Side 1 lng. Bybergsgt Drammen.Tlf: E-post: lnternett: wwwjee ss=bilservice.no rrrrrsrigrog sgnutceseilter FoR MERGEDES.BEIIZ

3 f,envnc BITSERUIGE - et trygt og rimelig alternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.nr Bilnodell s.10.20t Dan Jensen s P Mercedes E 280 CDI Antall Varenr. Tekst Stykkpris Belsp I ASSYST plus,liten service 1520,00 I 520,00 2,00 e Mobil 1 ESP 5W ,20 334,40 (m/partikkelfi lter)litertillegg 4 Periodisk kjoretoykontroll (EU-kontroll) 3 16, ,00 m MB-diagnose, avlesning/nullstilling 400,00 400,00 0,50 24 Info.ssk diagnoseteknisk 990,00 495,00 ARBEIDSBESKRIVELSE: ASSYST PLUS, liten service,ttfart etter fabrikantens spesifikasjoner (se vedlegg) Skiftet olje (Mobil ESP 5W-30) og oljefilter Tillegg ifm. service: - EU-kontroll - skiftet blinklysprere og prereholder hoyre foran - skiftet parklysprere venstre foran Merknad til bileier: - motorlampe lyser * trekker dflrlig: korttest/feilssk - aktiv feilkode pi drosselspjeld - feil pi glodeplugg (er) + mulig gloderel6 - mye oljesol i forkant motor/pi v-reim. Hyling fra servoolje - etterfylt manglende olje, men fortsatt ulyd fra servopumpe. - diesellekkasje fra slanger i motorrom -blste stotdempere bak - varsler for at servicetiden er utlopt pi SBC pumpe - nullstilt feilkode NB: se vtre oppdaterte hjemmesider for flere gode tilbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon m3 skje senest 14 dager etter varens mottak. Ved retur som ikke skyldes feilekspedering, beregnes 15 9o returgebyr. Nettobelop Momspliktig Moms 7o Momsbelop I alt 3 065, ,40 25,00 766, ,75 Org.nr lt{VA Side 1 lng. Rybergsgt Drammen.Tlf: E-post: Internett: Bankgi ot rnmsritnor servtceseitter FoR MERGEDES.BENZ

4 Jensens Bilseruice Kontr.organ 3634 Km.stand s02860 Kode Modell 3900 E 280 CDI I l.l l.l 1.1 l.l l.l l.l l.l l.l t.i t.i f.i t-6- t- lg.l l-6-2 lt- 3 lt- 1E ).6 ls l0 7 l-6-8 lt-.e J-o-- r0 h-.ri l-6-.r2 l-6-13l= 14 1= l.l l.t.rs l-- l.l r6 l= l.t.r7 l= l.l 18 [= l.l re l= l.l 20 _] l.t 2rF 22=,,E.1 l-6-2= 3E Kvitt.nr Navn Vargas Eugen Bremsesyst Tillh.feste Till.tot.vekt 2220 Drivstoff 2 Merke MERCEDES-BENZ IDENTITET understellsnr kjennernerke BREMSEANLEC,G Mekanisk tilstand og funksjon pedav-van&ing/fowentil park. brernsebetj.lhandbetj.bremseventiler brernsekraft forsterker/hovedsylinder vakuum-/hyd. pumpe/kompr./regulator varslere,/manometer bremsevreske lastavh. ventiyreduksj.ventil brernsebelegg tromler/skiver rorlslanger lekkasje ABS/ABS-kopling til tilhenger klokker/luftsylindre/prsveuttak hevarmer/vinkelstillinger slaglengder akkumulatorer/tanker/tappekraner frostbeslqrtter kretsbes$rttelsesventil styring av tilh.brems kopling for tilhengerbrems motorbrernvtilleggsbrems automatisk brems rangeringsventil BR-EMSEVIRKNING noodrerns park.brems KONTROLLSEDDEL Periodisk kontroll etter R.direktiv 96/96 EF Type ) 2tl 2.1 )) t l0 4.1 l l0 l- lg t-6- l- l0 l- l-otl0 E t-6- t- l0 L- IO l- Ir t- l0 t- l0 t- lg l0 t- l0 t- lg l0 E L tttl0 t- lg lg lg lg l0 t- l0 t- lo Standstsy '14 STYRING rattlrattaksel Omdr snekke,/tannstan g/servo ledd Kjt. gr 3000 F lnlt. retningsstab ilitet/selvoppretting SIKT frontvindr:/vinduer vinduspusserey'-spyler speil LYS/REFLEKS/ELEKTRISK fiemlys narlys parkeringslys markeringslys retningslys nodsigrallys baklys stopplys lys for kjenneinerke andre lys refleks varsellamper elektrisk ledningsnett DJ elektr.forbindelse til tilheager AKSLEWH JULOPPH JT'J.If, REW STOTDEMPERE/HJUI.,/DEKK aksler for/-bakstilling f rererlluftbelger stabilisator stotdempere dekk felger hjullager hjulmutterd-bolter Reg.dato t6 t2 05 Kontr.type P U.stnr Kj.merke Kontrollnr F Kontrollert dato og w)lttgk - z-? 25 Oct /' 4_l-' /// Kontrollir l= 6.2 lt' 63 l= 6.4 l= 6s l= 6.6 l- 6.7 lt 68E 6.e Is 6.10 Is 6ll l0 6.t2 tt- 613 E 7.r m- 7.2 lt- 7.3 lt- 74 l- 7.s l= i.6 lt 7.7 l= 7.8 lt' 7.9 tr E 8.1 l lt' 8.3 1= 8.4 lt,e ria:rie{9*rrc/rthr B,Tf,,NENDE KONSTRUKSJON/ KAROSSERYPATYCC ramme/ststteben karosservpibygg nodutgang lastsikringsutstyr underkjoringshinder sidehinder skjerming av hjul reservehjulsholder eksosror/lyddemper drivstoffianker/-ledninger dsrerauker/tarmer/las forersetdseter ti lhengerfeste"/svingskive ANIVET UTSTYR bilbelte laser/tyverisikring hastighetsmaler hastighetsbegrenser fartskriver lydsigral div. varselinnretrringer varseltrekant brannslokker Mttso malt stoy malt avgass radiostoy lekkasj er (forurensning) FOREVISNING FOR Sumkodet E kode2 ITI xooe3 p Metding om resultatet av kontrollen er oversendt Statens Vegvesen med anbefaling om godkjenning av kjoreteyet. ALLE FEII,/MANGLER SKAL RETTES SNAREST RETTLEDNING OG KLAGEADGANG ETTER FORVALTNINGSLOVEN $28, SE VEDLEGG

5 Operation items list : ii Work order for: 00 P.C. Date: Vehicle identification number: WDB A Family: E-Class Model code: 24 E 280 CDI (OM 642) Sales designation: E 280 CDI Engine: Order number: Time: 10:21.a oo zm Extra work for: Service, Bgplgle_qgrnQjrylqn filter, Perform Extra work for: Service, replacq_a1. Mle.r element, Perform Extra work for: Service, replace fuelfiller, Perform Extra work for small Service, replace brake fluid Perform Vi*H with SBC Extra work for: Minor serylggjepecetrr[ffid Perform r,ierr. witn.- Adaptive Brake * - Extra work for: Major service, replace brake fluid, Perform \reh. with Adaptive Brake Extra work for: Service, ch-ec.f_polj-\l_bglt, Perform Extra work for small Service, replace brake fluid Perform Veh. with SBC and manual transmission Extra work for large Service, replace brake fluid, Perform Veh. with SBC and manual transmission Extra work for: Minor service, replace brake fluid Perforn Veh. with Adaptive Brake and manual transmission Extra work for: Major service, replace brake fluid, Perform Veh. with Adaptive Brake and manual transmission Major service with Plus package Perform as of Code 808 Note on engine oil change, oil supplied Disposal costs fcr c;iiand oil filter:... (Without liability for the product),.,,,: 13 Op., item Total: 8.6 Hrs. : -, t, i, Jgr O Daimler AG, , Status G/09/13 Page 1

6 SERVICE SHEET for major service with Plus package, as of code MODEL 211(except 'll06s/070/076/080/082/083/206t216t223t226t242t261t265t270t276t280t /61 6) with CODE 808 (Model year 2008) Modification notes Acceptance-specific scopes separated out in "Service reception protocol for service on vehicle". Large service scope with Plus package I P '1 1 Ordernumber: ----: Kilometers: t :. Workshop code: 38QMQ' ----::--; Remaining time: T -: Completion time/date: Yes: X No: lnput condition not OK:! Service 3 Engine compartrpont Replace an-faier insen 1 AP P-09B0Tl Service 3 Engine Oaimler AG, 10/25113, G/09/'l 3, ap00.20-p-'l24enab, SERVICE SHEET for major seruice with Plus package, as of code 808 Page 1 of 4

7 Check poly-v belt for wear and damage ENGINE in MODEL 211 El Cnecf the visible area onty. Replace in event of wear or damage, subject to separate repair order. 4P13.22-P-1352Tt MODEL 211.ffi #A as of with CODE 580 (Automatic air conditioning)model 21 1.ffi #B with CODE 580 (Automatic air conditioning)model 211.#11# #X as of with CODE 581 (Comfort automatic air conditioning)model 211.ffi #X with CODE 580 (Automatic air conditioning) 4P83 00-P P42.00-P MODEL 2l lsensotronic Brake Control (SBC) E C"rry out "Check Sensotronic Brake Control (SBC) hydraulic unit" procedure beforehand, refer to Service 14 ot 15. Ap42.00-p-4280R Service 9 ENGINE 642 in MODEL 211 without CODE U41 (Fuel/water separator and lubrication package) A?47.20-P-0780Tt Service I n EnSirre c.rnpalrf,e"t Reolace air fl6r element,./ ENGINE 642 in MODEL 211.ffi #A as of , MODEL 211.ffi #8, MODEL 211.ffi#X Ap P-00B0Tr Service 12 tr ENGTNE 628, 629, 642, 646, in MODEL 21 1 El ob."*" correct coolant composition. Ar.20 o0-p-20boba I Service 13 Engine compartment O Daimler AG, 25113, clagn3, ap00.20-p-1248nab, SERVICE SHEET for major seruice with Plus package, as of code 808 Page 2 ol 4

8 Engine: Change oil and filter ENGINE 642 in MODEL 211 AP18.00-P-0Pr a? Y K a- x. d.< c z$ 2h X tr tr Service reception The completely edited reception report for service on vehicle is available Brake system Brake system: Perform brake test on test stand Check exterior lights for proper operation Check operation of headlamp range adjustment Check and correct the adjustment of the headlamps Vehicle interior Check lamps in instrument cluster and interior illumination Windshield wipers, windshield washer system and headlamp cleaning system - function check Engine compartment Check windshield washer system fluid level and correct if necessary Brake system - lnspect fluid level Check all visible parts in engine compartment for damage and leaks Check visible area of poly-v belt for wear Power steering: Check oil level Replace yrar( plugs Replace,.fuel filter Underside of vehicle E to U" performed by the service advisor. The service scope is only completely performed when all acceptance items and the maintenance items listed in the service sheet have been fully E Ent"r. the result in the tabte. E witn xenon headlamps: correct setting, subject to separate repair order. ENGINE 271 with code 924 (Bivalent natural gas drive) ENGINE 642 with code U41 (Fuel/ water separator and lubrication package) Engine 646 with code 921 (Rape seed oil operation, with operation with VOME fuel (vegetable oil methyl ester)) Engine 646 with code U41 (Fuel/water separator and lubrication Daimler AG, 25t13, G109113, ap00.20-p-124$nab, SERVICE SHEET for major service with Plus package, as of code 808 Page 3 of 4 - o o o o o o o o o a/ "z\x -...1/-a. 4P00.20-P AP42.00-P-42908A AP82,1 O.P.B252EW APB2.1 0-P-8250EW AP P P54.30-P-54s37 AP82.30-P-8252A AP82.35-P-8210N AP42.10-P AFoo.2o-P-oo5sEW i.f 1'.22 {.> 1'.'\21!:; AP46.00-P t;.] AP47.20-P-O79ATt Bl4i!'ti-Y.1 ttlitt

9 MODEL 117,164,166, 169, 171,172, 176, ,203,204,207,209,211,212,216,219,219,221,222,230,231,242, 245,246,251 tr tr tr tr! D tr tr tr! Mark damaged areas in picture K = Coroslon L = Paint damags D= Dent/detormatiOn' F = Component missing* R = CracUscratch* S = Stone chipping on wlndshield' X = Other:' Shown on modol212.2 The ltems denotsd by * are optional, for body shell complaint, see referonco documonls. "l POO Customer VIN/license plate number- - Service code Remaining distance Oil type/viscosity Order number Kilometer reading_ Workshop code- Remaining time- Completion time/date,,l i-;ji Notes/explanations The following activities are hereby confirmed: - Performance of all tesvcheck items in the reception report Correctness of defined service scope - Update of Digital Service Booklet (DSB), if available for veh. and market - Service report (DSB) for customers printed ouvservice booklet filled out Signature.---- lnput condition not OK: tr tr Outside of vehicle Check condition of vehicle on outside Check condition of windshield Check condition of wiper blades Engine compartment Check coolant level 1 0-P,6750A 4p82.30-P-8253G Tires, brakes O Daimler AG, 10/25/13, G/09/13, ap00.20-p{0092, Reception report for seruice at vehacle MO0E1117,164,166,169,171,172,176,197.3t4,203,204,207,209,211,212,216,218,219,221, ,231,242,245,246,251 i"p20.30-p-2049u Page 1 of 2

10 a Check condition and tread depth of tires o u Assess condition of brake shoe E Ent"r. in tabte. D Assess condition of brake disks El Ent", in tabte. 4P42.10-p 424BU E Entu, in tabte. 4P42.10-P-4249U tr Check condition of vehicle underside...li tr n n Vehicle interior Check warning and function indicator lamps in instrument cluster r rvr r r rur yrvpet upetdu9il Read out map data status from navigation system, check update o o AP60 00-P-604SU '.:,. iipsa so-p"r.r,! instrument cluster, note and reset service indicator I full, the service indicator is to be ^ttt rt t t..t: I Plus package (if available for model) Perform Plus package ilyes,no El tf not performed, print out reference document "Plus package service items" and hand over to customer. :"oo r""*r, I Condition/tread depth of tires (Mark applicable field with x or, as an option, enter the tread depth) Riqht front Left front Right rea Left rear Condition and tread depth OK Wear limit reached / exceeded Unusual wear pattern Condition of brake linings (Mark applicable field with x) Right front Left front Right rear Left rear Condition in visible area OK. Wear limit reached / exceeded Soiled (oil, grease, etc.)/damaged Condition of brake disks lmark applicable field with x) Rioht front lleft front lrioht reai" lleft rear Condition in visible area OK. Wear / damaged (e.9.: score marks, cracks, corrosion, chippings, deeply contoured deqree formation with steel brake disks Soiled (oil. qrease, etc.) I O Daimler AG, 1 0/25113, G/09/13, ap00.20-p-00092, Reception report for seruice at vehicle MODEL , I 66, 169, 171, 172, 176, , 203,204,207,209,211,212,2',t6,218,219,221, 222,230,23',1,242, 245, 246, 251. Pagezol2

11 Diagnosassistanssystem Copyright 1999 Daimler AG ;31S0;3151;31gS;3153;3tSB,.,!J,,Jr{oprac,Jr{r;Jr4/;rrry,J15u;J154;31b5;Jib3;3tSB FIN:WDB2 l020.lag03705 Batt.risplnniog:ll.6V. **_--.,..***::::-_-:."--".,-pq,n,n,e.,r. _ F t , '"'r-" j i av kontrollen : Konrponent A7l3 (hydraulenhet SBC) ar OK. pa kontroll oq tl*l -.1 -=-l :2., l I Fl1,, :.1 den 25 oktober :23:22 Sidan 1/ ( S)\AddoNs: (3025) (3033) (s040) (3041 ) (3058) (3060) (3065) (3073) (3074) (3066) (308s) (30e3) (30ee) (310e) (3110) (311e) (3120) (3126) (3128)(3134) (3133) (3137) (3051) (3077) (30e7) (3112) (3062) (3076) (3082) (30e5) (3102)(3130) (3124) (313e) (3146) (3145) (3142) (3147) (314e) (3150) (3154) (3155) (3153) (31s8)

12 Mercedes-Benz VARGAS, EUGEN BUKKENE BRUSES VEI BORGEN Bertel O. Steen Buskerud AS Vestre Linnesvei 1 1,, 3400 Lier Telefon: O Telefax: Foretaksnr: NO MVA Foretaksregisteret Kontantfaktura side 1(1) Art nr Beskrivelse Ant. Stk.pris Andel% Rab% Belsp inkl. mva. FAR opp FETLMELDTNG om BRAKE *EAR, KLossER ER SKIFTET Korttest, utfort. BREMSESKIVER/KLOSSER FORAN ER SLITTE. SPESIELT PA INNSIDEN AV KLOSSENE OPPDAGET: MOTORLAMPE LYSER, DER ER MANGE FEIL PA KORTTEST. KOMBIREIM ER DEFEKT PGA. OLJESOL FRA TURBOSLANGE HOYRE SIDE. ER MYE OLJESOL PA DYNAMO OGSA. STOR ULYD FRA SERVOPUMPE/TANNSTANG eks.mva eks'mva ' 'ii I I I, Fastpris 650,00 Pdslagspris Deres oppdrag ble ivaretatt av Therese Oyen Holde Arbeid Deler Pliktiq Fritt (.) Sum eks.mva Mva Sum inkl.mva 650,00 0,00 520,00 0,00 520,00 130,00 650,00 Bankkonto Kidnummer SWFT/BIC IBAN Betalingsfrist DNBANOKKXXX NO

13 frenwrc BItSERUtcE - et trygt og rimelig atternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr Dato Kundenr Betal. bet. Medarbeider David Jensen Km-stand Reg.nr BF.z4299 Bilmodell Mercedes E 280 CDI Antall Varenr, 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 0,50 2t f s a 8 b m a 27 Tekst Br.skive F 2ll Br.klo F 2ll >270 Br.fsl F/B 2llll2 sort Statd 2ll B Std/forhsyet B4 Bakt. 21 I c482 Arbeid A/C service m/full tank Skifte av bremsevaske H7 "longerlife" p&re Koppholder 2l I Senterkopp 21 I aluminium MB-diagnose, avlesning/nullstilling F sler 646 / 642 eksostrykk Arbeid, trykktest Verkstedsmateriell 525,00 660,00 62, ,00 830,00 990, ,00 556,00 80,00 470,40 95,20 400,00 760,00-2s% 990,00 72,00 I 050,00 660,00 62, ,00 I 660, ,00 I 352,00 556,00 90,00 470,40 190,40 400,00 570,00 495,00 72,00 ARBEIDSBESKRIVELSE:. skiftet bremseskiver og klosser m/fsler foran o skiftet stotdempere og firerer bak. rylt pi gass p& a/c med sporstoff o skiftet kup6filter o skiftet bremsevreske. skiftethoyre fernlysprere. skiftet kup6lys i taklampe. NB: rakk ikke 6 skifte perer under speilet i kupeen c freselyd fra motor -r mister treklcrafi ved gasspdd*g: korttest (se vedlegg) foretatt trykktest pi ladeluftsystemet - ingen lekkasjer. Skiftet trykksensor avgass pga feil pi diagnosetesten - hjalp ikke pi trekkraftproblernet. Avdekket noe eksoslekkasje bak turbo. Mulig turbofeil? Krever mer feilssk Nettobelop ,80 NB: se vtre oppdaterte hjemmesider for ftere gode tilbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte Momspliktig ,80 deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon m3 skje senest 14 dager etter varens mottak. Ved Moms 7o 25,00 Momsbelop 3 509,45 I alt t7 547,25 Org.nr MVA Side 1 lng. Rybergsgt Drammen.Tll E-post: lnternett: Bankgi ro: rrtrrsrittoe srrvtcesel{teb FoR MERGEDES.BEIIZ

14 iag nosassista nssystem.d Copyright 1999 DaimlerAG Fordon t 'Felminne Styrdon rcdl4 10? S.i.dsplndng: tt.rvt - fl Konkollera komponerl 86O isensor avgasrnottryck). Regl ringsawikelse -? i Glodror Cylinder I Avtrott Glildr6r Cylinder 4 Avbrott /n7 /{s 7J.U Pl rl Escl rt l o * I Folrol ql e I Frlrcl den 13 juni :14:26 03t2014 ( ) Sidan 1/1

15 f,enwrc BITSERUIGE - et trygt og rimetig atternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.nr Bilmsflsll t t David Jensen s23903 BR24299 Mercedes E 280 CDI Antall Varenr, , , , ,00 a 27 Tekst Br.lys 211 ->07 Stabkule 2l I horisontal Statd2ll F 84 Forfier2ll sport3. Arbeid Verkstedsmateriell ARBEIDSBESKRTVELSE: o skiftet brernselyslist o skiftet horisontale stabkuler (klukking) o skiftet stotdonpere og {rrer foran 1300,00 290, ,00 700,00 990,00 120,00 ' lokalisert vannlekkasje til forgreningsror inn pi ekspansjonstank (A2l 5Ol 1225) I 300,00 560, ,00 I 400, ,00 120,00 NB: se vlre oppdaterte hjemmesider for flere gode tilbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon m5 skje senest 14 dager retur etter varens mottak. som ikke ved skyldes feilekspedering, beregnes 15 o/o returgebyr. A,ho,,,.b1 {3a- aza, Nettobelop ,00 Momspliktig ,00 Moms 7o 25,00 Momsbetrop 2 692,50 I alt t3 462,50 Org.nr MVA Side 1 lng. Rybergsgt Drammen Ttf: E-post: lnternett: Bankgiro: rrtrrsriehor serurceserter FoB MERGEDES.BENZ

16 frenwrc BITSERUIGE et trygt og rimelig alternativ! Faktura nr Dato Kundenr Betal. bet. Medarbeider David Jensen Km-stand Reg.nr 8R24299 Bilmodell Mercedes E 280 CDI Antall Varenr. z,vv 8,00 6,00 4,00 22, UAZ IIiUJCiI] e 642 I la a 27 Tekst Innsug 642 H Innsug 642 V iviarriibid pal;rt. 642 \r'v Mobil ESP 5W-30 Oljefilter M-642 CDI V6 Diesel filter cdi w20 Batteri Bosch Silver 100 amph Eksosbrakett Skrue Mutter Arbeid Verkstedsmaterie ll 5860,00-10% 3410,00-10% UI,UU -ru7o 183,20-15% 165,00-15% 295,00-15% tgg2,00-100% 1240,00-10% 17,00-10% 20,00-10% 990,00-3s% 150, ,00 / 3 069,oo /, iag,ea / 1245',76/ / 250"7s/, ,00 91,80 72,00 t4 157,00 150,00 ARBEIDSBESKRIVELSE: skiftet turbo, begge innsugsmanifolder (spjeldene knekt pi de gamle) defekt eksosbrakett under turbo, olje og oljefilter pi motor, dieselfilter og batteri (det gamle var flatt). Bilen starter fortsatt ikke. Fortsatt feilsok - sjekket sikringer i SAM foran - OK. Mistanke om feil kompresjon - foretatt manuell kompresjonstest (se vedlegg) svak kompresjon pi sylinder nr.3. Mi av med toppen for videre utbedring, mulig motoroverhaling. Skiftet tilbake til gammel turbo, da den gamle sannsynligvis var i orden allikevel. Tatt ut gammelt batteri. NB: se vtre oppdaterte hjemmesider for flere gode tilbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon m3 skje senest 14 dager etter varens mottak. ved retur som ikke skyldes feilekspedering, beregnes 15 yo returgebyr. Nettobelop ,36 Momspliktig ,36 Moms 7o 25,00 Momsbelop 6 419,09 I alt ,45 Org.nr MVA lng. Rybergsgt Drammen.Tlf: lnternett: Bankgiro: FRITTSTAEI{DE SERVICESEIITER FOR MERCEDES.BENZ

17

18 Dette er del 1 av vognkortet Denne delen av vognkortet skal alltid ligge i kjoretoyet Du m6 sorge for at del 1 av vognkortet alltid ligger i kjoretoyet. Du har plikt til 5 vise det fram hvis Statens vegvesen, politiet eller andre myndighetspersoner ber deg om det. Denne delen av vognkortet skal folge kjoretoyet og ikke byttes ut for en eventuell ny eier blir registrert som eier av kjoretoyet og f6r tilsendt et nytt vognkort. Hvilken informasjon inneholder del 1? I denne delen av vognkortet finner du. informasjon om kjoretoyet og hvem som eier det. tekniske opplysninger om kjoretoyet Har du mistet en av vognkortdelene? Mister du en av delene til vognkortet, me du levere en tapsmelding for 6 fa nytt vognkort. Pi vegvesen.no/vognkort kan du lese mer om hvordan du 96r fram. Du ma sjekke fristen for EU-kontroll selv Pa vegvesen.no/kontrollfrist kan du sjekke fristen for EU-kontroll. Du kan ogsa sjekke kontrollfristen ved A sende registreringsnummeret ditt til SMS-tjenesten koster 3 kroner for hver SMS du mottar. Permiso de circulaci6n. Pane I OsvEdieni o registraci. C6st I Registreringsattest. Del I Zulassungsbescheinigung. Teil I Registreerimistunnistus. Osa I Registreringsbevis. Del I RekisterOintitodistus. Osa I 1. ldentitet Statens - Norge Vognkort del 1 Det europeiske skonomiske samarbeidsomrede Registration certificate. Part I Cenifikat ta' Registrazzjoni. lt-l parti Certificat d'immatriculation. partie I Kentekenbewus. Deel I Carta di circolazione. Parte I Dow6d Rejestracyjny. CzgS( I Registracijas aplieciba. I dajlt Certificado de mairicula.'parte I Registracuos liudijimas I dalis Osvedienie o evidencii. Cast I Forgalmi enged6ly. I R6sz Prometno dovoljenje. Del I A6ero xuxtrogopioq/fkmcnorqrrx6 Eyypogfq. M pog I (A) Kjennemerke : BR HVTTT SS / SS (E) Understellsnummer : WDB A90370G Vognkortnummer : utstedt dato : Merke/modell/type (D,1) Merke :3900 MERCEDES-BENZ (D.3) Modell : E 280 CDt (D.2) Type : Registreringsdatoer (B) Registrert forste gang ; Registrert forste gang i Norge: (l) Registrert pa eier : Eier-/innehaveropplysninger Registrert eier: (c.1.1/c.2.1) VARGAS (ci.ac.2.2) EUGEN (c.1.3/c.2.3) OVRE STORGATE 103 (c.1.3/c.2.3) 30l8DRAMMEN Ilt I il Oppbevares i kjoretoyet I I il I ilil I I ilil I ll I I il! I lt illl il]ill fi ] ilt il I il ilil I il il li il I ] ltl 8R _ 1

19 5. Klassifisering (J) KjoretoYgruPPe, teknisk : Ml Kjoretoygruppe, avgift : Personbil 1 1. Sitteplasser Antall sitteplasser i forsete : 2 (S.1) Antall sitteplasser ialt : 5 5. Farge/registreringsdistrikt/registreringskoder (R) Farge : GRA Registerforende distrikt Kjoringens art : 151 DRAMMEN : 19 Egentransport annen I 2. Aksler/dekk/felger (L) Antall aksler '. 2 Antall aksler med drift : 1 Std, dekkdimensjon Std. felgdim Min. Ll Aksel 1: 225l55R16 71tilX16 90 Aksel 2: R JX16 90 Min Maks Min innpress sporvidde hast 42 mm 1583 mm W 42 mm 1576 mm 7. Typegodkjenning Typegodkjenningsnr.norsk : (K) Typegodkienningsnr. EF : el *2001/1 1 6*0'1 83* 1 2 (D 2) Variant : U02AL0 (D 2) Versjon : NBAAA Vekter (kg) (F.1lF.2) Titlatt totalvekt : 2220 Tillattaksellast (G) Egenvekt med forer 1720 Tillatt nyttelast inkl. passasjerer : 500 (F.3) Tillatt vogntogvekt ' (O 1) Tillatt hengervekt, med brems 1900 (O.2) Tillatt hengervekt, uten brems 750 Tillatt koblingslast 76 Tillatttaklast : 100 : '1085/1IB Proveresultater/milioklasse (U.1) Standstoy (db(a)) : 14 (U.2) Ved omdreiningstall 3000 (V 7) COr-utslipp (g/km) : 191 (V.8) Kombinert forbruk (V 9) Miljoklasse EURO : EURO Tilhengerkopling 15. Merknader : 7,2 (liter / 100 km) EGENVEKT OG NYTTELAST ER VEILEDENDE-AVHENGIG AV UTSTYRSNIVA 9. Dimensioner (mm) Bredde : 1820 Lengde : 4820 (M) Akselavstander : Motor/driwerk (P 1) (P.2) (P.3) Slagvolum (cmr) : 2987 Motoreffekt (kw) : 140,00 Drivstoff : 02 DIESEL

20 fienwrc BIISERUIGE - et trygt og rimelig alternativ! Eugen Vargas Bukkene Bruses vei Borgen Faktura nr. Dato Kundenr. Betal. bet. Medarbeider Km-stand Reg.nr Bilmodell r P Mercedes E 280 CDI Antall Varenr. Tekst Stykkpris 5,00 a Arbeid 990, ,00 ARBEIDSBESKRIVELSE: o demontert turbo og delvis innsugsmanifolder. Mi skifte turbo, innsugsmanifolder (hoyre og venstre), M55 driver og kamakselsensor. Avsluttet arbeid NB: se vare oppdaterte hjemmesider for ftere gode tilbud!! Elektriske komponenter/spesialbestilte deler, tas ikke i retur. Retur og reklamasjon me skje senest 14 dager etter varens mottak. Ved retur som ikke skyldes feilekspedering, beregnes 15 o/o returgebyr. Nettobelop 4 950,00 Momspliktig 4 950,00 25,00 Moms 7o Momsbelop 1237,50 I alt 6 187,50 Org.nr MVA Side 1 lng. Bybergsgrt Drammen.Tlf: E-post: lnternett: Bankgi ro : rrtnsrierot s:rvrceseiter FoR MERGEDES.BE}IZ

21 015 - Picture Mode FIN/MD Sales d signation Assortmenl class Mark t Picturo number MD mode wdb A E 280 CDt Car Europe t Mod. d6s- overvisw Catalog Major assembly: Major assgmbly MD Group Subgroup E SEOAN 63H M - Engine INTAKE AND EXHAUST I\,{ANIFOLDS O3O. INTAKE MANIFOLD (odp 91r tf g 103 Copynght Daimler AG, l3:51, EPC , Dw 09/2014 Delta 3 Page 1

22 - Picture - Mod6 FIN/MD Salgs dssionation Assorlm6nt class Markel Picture number I\rO mode wdb E 280 CDr Cat Europe B Mod. dos. ov rview Catalog Major aas mbty: Major assembty MD Group Subgroup E SEDAN 63H M - Engine A AIR CLEANER ANO ENGINE CHARGING TURBOCHARGER 10 m B* 901 OP 15 & Ero rjq WB'u 35 Copyright Daimler AC, :56, EPC , DW 09/2014 Delta 3 Page 1

23 Diag nosassistanssystem wdb a Copyright DaimlerAG - _ forttestprotot<ou start Modellserie/Typserle 21 1.O20 WDB A FrN Kiird total strdcka km nni V B6r-dr-konfiguration fiir kup6-can-buss Verkstads-lD [Werkstattdata] Styrning LEFT Version 7.4.Ot07t2014 (2O ) 0 Ezs - Elektronisk startkontakt / KG - KEYLESS-GO ( specialutrustning i /6 ZGW - Central gateway FW-nummer FW-nummer (data) ',t FW-nummer (boot-sw) CDI 4 - Common-Rail Diesel lnjection -f FW-nummer FW-nummer (data) FW-nummer (boot-sw) Kod Text Status Kontrollera systemet'styrning startmotor'. Startforsok utan startmotoraktivering KontrollerakomponentB70 (Hallsenso 25' Kontrollera komponent Y7711 (laddtrycksinstdllning). Stdildon signalerar fel Glodr6r Cylinder 4 Avbrott Glodror Cylinder 1 Avbrott EGS - Elektronisk vdxellidsstyrning [.] Serienummer FW-nummer FW-nummer (data) FW-nummer (boot-sw) Hiindelse Text Status )401 Det mottogs inte nagot CAN-meddelande fran styrdonet Motorstyrning. - Elektronisk vfr ljarspaksmodul Hdndelsen den 13 oktober :30:54 ol44 Sidan 1/6 07t2014 ( )\Addons: (3626) (3627) (3733) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3774) (3777) (3781) (3783) (3787) (37s2) (37e5) (3800) (3801) (3802) (3804) (3810) (3812) (381s) (3822)(3827) (3832) (3834) (3836) (3838) (3840) (3842) (3844) (3845) (3852) (38s5) (3857) (3858) (3860) (3861) (3863) (3864) (3866) (3867) (3868) (3870) (3872) (3874) (3875) (3877) (3882) (3886) (3887) (3888) (38e1) (38e3) (38e6) (38s8) (3e02) (3e04) (3e07) (3s08) (3e0e) (3e13) (3e15) (3e21) (3e38) (3e40) (3e43) (3e4s) (3e48) (3e51) (3e53) (3e55) (3e58) (3e62) (3e63) (3e64) (3e6s) (3e6e) (3e70) (3e72) (3e76) (3e7e) (3s8e) (3ee2) (3es3) (3ee5) (3es6) (4002)

24 Diagnosassistanssystem wdb Copyright Daimter AG SBC - Sensotronic Brake Control Kod Text /1 6 Status P - Electronic Stabi FW-nummer FW-nummer (data) t4 FW-nummer (boot-sw) Hdndelse Text Status 14 DTR: CAN-kommunikatione Hindelsen CAN-m edd eland et fran styrdon osannolikt. ( MotorvaMal ) II Hdndelsen AB - Krockkudde /3 sam-fiirare - s i g naf registreri n gs- och aktireri ngsmodu I fijnare -t /3 Kod Text Sfafrre 9027 Komponent M1Gl32 det dr avbrott i inkommande ledning. sam'frampassagerare - S i g nalregistreri [rampassagerare /3 Kod Text Status 9001 Komponenten E2e1 (helljus hoger) ar oerem resp. teoningen titt komponenten dr avbruten. sam-baksite - signalregistrerings- och aktiveringsmodul i bakshte -f- -f- -F-bl t0 Kod Text Status 9029 Komponenten E40 (hjdlpbelysning baklucka) dr defekt resp. ledningen till komponenten iir kortsluten eller avbruten. den 13 oktober :30: Sidan 2/6 07t?91! (291!:a7-:D2)\Ad!ory; (3626) (3627) (3733) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3774) (3777) (3781) (3783) (3787) (37e2) (37e5) (3800) (3801) (3802) (3804) (3810) (3812) (381s) (3s22) (3i827) (3832) (3834) (3Fq)(3838)(3840) (3842) (3844) (3845) (3852) (3855) (3857) (3858) (3s60) (3861) (3863) (3864)(3866i (3867) (3868) (3870) (38721 (3874) (3875) (3877) (3882) (s886) (3887) (3888) (38e1) (38e3) (38e6) (38e8) (3e0?) (3e04) (se07) (3e08) (3s0s) (3e13) (3e15) (3s21) (3e38) (3e40) (3e43) (3e4s) (3e48) (3s51) (3e53) (3es5) (3s58) (3e62) (3e63) (3e64) (3e65) (3s6e) (3e70) (3e72) (3e76) (3e7e) (3e8s) (3ee2) (3ee3) (3es5) (3se6) (4002)

25 Diagnosassistanssystem wdb a Copyright'l 999 Daimler AG Komponenten E1814 (lampa bagageutrymme hoger) dr defekt resp. 57 till komponenten dr kortsluten eller avbruten. Komponenten E18/5 (lampa bagageutrymme vinster) dr defekt. ledningen till komponenten iir kortsluten eller avbruten. Komponenten 588/8 (brytare baklucka utviindig manovrering) Hdndelse Text Status Klimman 30 har underspanning < 10.5 V. Felet registreras framfor Hdndelsen allt vid motorstart. Underspdnning foreligger endast om ett fel raderas efter motorstart och direfter forekommer LWR - Ljusldn gdsregleri ng Styrdonet N69/1 (dorrstyrdon vdnster fram) skickar inte nagra data till CAN-bussen. Hdndelsen -F-h_l t1 Kod Text Status 9052 Signalledningen fran komponent B.2212 (nivasensor framaxel) har Kortslutning mot plus. Aktuelloch sparad Hdndelse Text Status 90A1 Styrdonets forsorjningsspdnning dr for lag (underspdnning). Hindelsen DBE - Takmaniiverenhet f-ll_l Kod Text Status 9021 Glodlampa N70el (taklampa fram) dr defekt. Hdndelse Text Status )0E7 Det foreligger tidvis en storning i CAN-kommunikation med styrdon TSG-VL. Hiindelsen OBF - 6vre mantiverpanel ol14 UBF - Undre mantiverfdlt BSG - Batteristyrdon den 13 oktober :30:54 Sidan 3/6 07t2014 ( )\Addons: (3626) (3627) (3733) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3774) (3777) (3781) (3783) (37871 (37e2) (37e5) (3800) (3801 ) (3802) (3804) (3810) (3812) (381e) (3822) (3827) (3832) (3834) (3836) (3838) (3840) (3842) (3844) (3845) (3852) (3855) (s857) (3858) (3860) (3861) (3863) (3864) (3866) (3867) (3868) (3870) (3872) (3874) (387s) (3877) (3882) (3886) (3887) (3888) (38e1) (38e3) (38s6) (38e8) (3e02) (3e04) (3e07) (3e08) (3e0e) (3e13) (3e15) (3e21) (3e38) (3e40) (3e43) (3e45) (se48) (3e51) (3e53) (3es5) (3es8) (3e62) (3s63) (3e64) (3e65) (3e6e) (3e70) (3e72\ (3e76) (3e7e) (3e8e) (3es2) (3es3) (3ee5) (3ee6) (4002)

26 Diag nosassistanssystem wd a Copyright Daimler AG Fordonets elsystem (spdnningsf6rsiirj ning) c/, Hiindelse Text Status 3051 ForbrukarfrAnkoppling, steg 1 EI Hdndelsen AKTUELL och MSS - Multifunktionsstyrdon specialfordon t5 Hdndelse Text Status 9001 Styrdonets forsorjningsspdnning dr for 169 Systemdiagnos t1 Kod Text Status 930E Synkronisering av felminnet kan inte garanteras. Aktuelloch sparad Kl - kombiinstrument t10 Kod Text Status 912D Forglodslampan dr fel. 114 Li_l lj.i -F- -f- ASSYST Aktivt servicesystem 2115/'05745 FW-nummer FW-nummer (data) t4 FW-nummer (boot W) ASSYST PLUS - Aktivt servicesystem PLUS FW-nummer FW-nummer (data) FW-nummer (boot-sw) MRM - Rattstingsmodul ol1 PTS - Parktronic-system /8 -f- den 13 oktober :30: Sidan 4/6 07 t2014 ( o2)\Addons: (3626) (3627\ (3733) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3774) (377r) (3781 ) (3783) (3787) (37e2) (37e5) (3800) (3801) (3802) (3804) (3810) (3812) (381e) (3822) (3827) (3832) (3s34) (3836) (3838) (3840) (3842) (3U4) (3845) (3852) (38ss) (38s7) (3858) (3860) (3861) (3863) (3864) (3866) (3867) (3868) (3870) (3872) (3874) (3875) (3877) (3882) (3886) (3887) (3888) (38s1) (38e3) (38s6) (38e8) (3e02) (3e04) (3e07) (3e08) (3e0e) (3e13) (3e1s) (3s21) (3e38) (3e40) (3%s) (3e4s) (3%8) (ses1) (3e53) (3e55) (3s58) (3e62) (3s63) (3e64) (3e6s) (3e6e) (3e70) (3s72) (3e76) (3e7e) (3e8e) (3ee2) (3ee3) (3ee5) (3ee6) (4002)

27 Diagnosassistanssystem Kod wd a Text 442b3 (sensor invdndigt titt inte fastsatt eller inte ihopbyggd korrekt ellei ett hinder befinner sig i nirheten av sensorn. A43b8 (sensor invindigt till hoger, stotfffi tqgpatt eller inte ihopbyggd koirekt eller ett hinder'befinner sig i ndrheten av sensorn. A43b9 (sensor invdndigt till inte fastsatt eller inte ihopbyggd korrekt ellei ett hinder befinner sig i ndrheten av sensorn. A43b1 0 (sensor utvdndigt tiil inte fastsatt eller inte ihopbyggd korrekt eller ett hinder befinner sig i ndrheten av sensorn. - Audiogateway (Mosr-ndtverksstyrn i n Copyright DaimterAG Status eller AUDIO Serienummer BE Serienummer 8E Serienummer BE Kod Text Status 1 Dvd-enhet : Det gar inte att mata ut dvon CDW - Cd-vdxlare TEL - Mobiltelefonadapter med universellt fontattoon Serienummer DM /0 VL - Diirrstyrdon vanster fram den 13 oktober :30: Sidan 5/6 07t2!14 (291!-07-02)149q91s, (s626) (3627) (373s) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3174) (3227) (3781) (3783) (3787) (37e2) (91e!) (3800) (3801) (3802) (3804) (3810) (3812) (381e) (3822) (3i827) (saszy (g'8s+) ' (s836) (3838) (3840) (3842) (3844) (3845) (3852) (3855) (3857) (3858) (3860) (s861) (saos) (sao+) (saooi (3867) (3868) (3870) \?972 (3874) (3875) (3877) (3882) (3886) (3887) (3888) (38s1) (38e3) (ssgo) (easa) (3e02) (3e04) (3e07) (3e08) (3e0e) (3e13) (3e1s) (3e21) (3e38) (se40) (3s43) (3e45) (3e48) (3e51) (sgss) (3sss) (3es8) (3e62) (3e63) (3e64) (3e65) (3e6e) (3e70) (3sr2) (3s26) (3eze) (se8e) (3ee2) (3es3) (gggs) (3ee6) (4002)

28 Diag nosassistanssystem wdb a Copyright Daimler AG TSG-VR - D6rrstyrdon hiiger fram ol2 Kod Text Status )208 Ledningen till komponent E6/6 (blinker ytterbackspegel h6ger) har avbrutits eller komponentqn dr defekt. 921',l Ledningen till komponenlm2ll2rl (spegelvdrme) har avorutits eller komponenten dr defekt. TSG-HR - Di5rrstyrdon htiger bak ol2 Kod Text Status 320E E17l14 (belysning invdndigt dorrhandtag hoger bak) : Kortstutning sparad (kontakt fonsterhiss hoger bak) : sig eller dr kortsluten. Komponenten hiinger upp -f- -f- [SG-HL - Diirrstyrdon vdnster bak ol2 KLA - Klimatiseringsautomatik IjJ t4 Hdndelse Text Status 1650 Det foreligger en storning i CAN-kommunikation med styrdon D6rrstyrdon vdnster fram. Hiindelsen den 13 oktober :30:54 ot44 Sidan 6/6 07 t2014 ( )\Addons: (3626) (3627) (3733) (3747) (3748) (3753) (3761) (3765) (3774) (3777) (3781 ) (3783) (3787) (37e2) (37e5) (3800) (3801) (3802) (3804) (3810) (3812) (381e) (3822\(38271 (3832) (3834) (3836) (3838) (3840) (3842) (3844) (3845) (3852) (3855) (3857) (3858) (3860) (3861) (3863) (3864) (3866) (3867) (3868) (3870) (3872) (3874) (3875) (3877) (3882) (3886) (3887) (3888) (38s1) (38e3) (38e6) (38e8) (3e02) (3e04) (3e07) (3e08) (3e0e) (3e13) (3e15) (3e21) (3e38) (3e40) (3e43) (3e45) (3e48) (3e51) (3e53) (3e5s) (3es8) (3e62) (3e6s) (3e64) (3e65) (3e6e) (3e70) (3e72) (3s76) (3e7e) (3e8e) (3ee2) (3es3) (3se5) (3ee6) (4002)

29 . '*U ffi fi#y ffiy Engine has insufficient output, fault code and/or is stored in CDI control unit (N3/9). Topic number Version 2 Design group G P Secondary air injection Date Validity Models 164,203,204,209, 211, 219, 221, 251, 461, 463 with engine Reason for change : Test sequence optimized. Test step "Function test of boost pressure actuatod' deleted as per information from MBVD. Complaint: Engine has insufficient output. Note: Fault code and/or is stored in the CDI control unit (N3/9). Cause: The function of the intake port shutoff (EKAS) motor (M55) may be impaired by oil escaping between the clean air line and the turbocharger. Because of this the fault code is generated in the boost pressure actuator (Y7711) due to the increased power draw in the EKAS motor (M55). Note: The boost pressure actuator U7711) and the EKAS motor (M55) are supplied with voltage from the same source (circuit 87l2). Attachments File Oelim Stecker.JPG Description Fault profile "Oil in EKAS connectof' Remedy: Function check of EKAS motor (M55). NOTE: lf only the fault code is stored, the associated diagnostic test routine must be performed. The EKAS motor (M55) must be replaced if:. The faults and are logged simultaneously in the fault freeze frame data.. The fault counter of fault P increases when the EKAS motor (M55) is actuated in DAS. Requirement: Only fault is present in the quick test.. By unplugging the connector from the EKAS motor (M55) the status of fault changes from "cunent and stored" to "stored".

30 ){HSTffi1o. EKAS motor (M55) oiled up and/or there is oil or fluid in the base of the connector on the motor, see picture "Oil in connector". NOTE: lf fault is still present after replacing the EKAS motor (M55), work through G P "Turbocharger damaged by particles from exhaust manifold"! Note: The connection between the clean air line and the turbocharger must be sealed. This involves replacing the sealing ring. Refer to EPC for assignment of part numbers. Control uniufault code Control unit Fault code Fault text CDl4-Common Rail Diesel lnjection, CDI 4-Common Rail Diesel lnjection, CDI-Common Rail Diesel lnjection (CD14) CDl4-Common Rail Diesel lnjection, CDI 4-Common Rail Diesel lnjection, CDI-Common Rail Diesel lnjection (CDl4) CDI S-Common Rail Diesel lnjection, CDlS-Common Rail Diesel lnjection (M (164),E (21 1 ),cl (1 64),s (221)) CDI S-Common Rail Diesellnjection, CDlS-Common Rail Diesel lnjection (M (164),E (21 1),GL (164),S (221)) 2510 (001) Check component Y77l1 (Boost pressure regulator). Positioner signals fault (001) Check component M55 (lnlet port shutoff motor). Positioner signals fault (001) Check component Y100 (Left charge pressure positioner). Positioner signals fault (001) Check component M55 (lnlet port shutoff motor). Positioner signals fault. Parts Part number ES1 E52 Designation Quantity Note EPC Other make part EKAS actuator motor 1 lntake port shutoff actuator motor with rubber beading Gasket, clean air line to turbocharger 1 The associated clean air line is A X X Work units Op. no. Operation text Time Damage code Note Sealing ring/seal, intermediate flange/intake manifold

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD

MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE HÅNDBOK OG VEDLIKEHOLD Machine Machine AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER AND EXCHANGER AUTOMATISK OVERFØRING CLEANER OG LERE Model Modell ATF4000 BASIC ATF4000 PROFI Manufacturer

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

USER MANUAL BRUKSANVISNING IBIS XP 9002429A

USER MANUAL BRUKSANVISNING IBIS XP 9002429A USER MANUAL BRUKSANVISNING IBIS XP 9002429A 2 Engels... 4 Norsk... 27 3 English 2008 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by

Detaljer

Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual

Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual 4179484-Rev.A-NO Safety & Operation Manual Sikkerhets- og bruksmanual AR-522 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, with ROPS 68098 AR-522, Kubota V2403-MT, 4WD, med ROPS WARNING If incorrectly used, this

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn - Åpen Rapport Ulovlig trimming av kjøretøy Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn Forfatter(e) Terje Moen Kristin Ystmark Bjerkan Cato Mausethagen SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Regler for bruk av DGs båter

Regler for bruk av DGs båter Regler for bruk av DGs båter FJØSET II Spesifikasjoner for båt og motor: Fjøset II Båt reg.nummer UAP 020 Lengste lengde (på vannet) 6,5m Lengste lengde (på tilhenger) 8,0m Høyde over vann 2,0m Høyde på

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

OSO Optima EPC series

OSO Optima EPC series OSO Optima EPC series Montasje, bruksanvisning og reservedeler Installation, user manual and spare parts list Patentbeskyttet/Patented: Patent no. 38503 Patent no. 330753 5950-07 EPC 6-0 EPC 300 EPC 360

Detaljer

RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL

RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL Avgitt juli 2010 RAPPORT Vei 2010/02 RAPPORT OM VEITRAFIKKULYKKE PÅ SMESTAD I OSLO DEN 21. JUNI 2007 HVOR EN MOBILKRAN KOLLIDERTE MED EN PERSONBIL OG EN MOTORSYKKEL English summary included Statens havarikommisjon

Detaljer

V4.0. Owner s Manual Page 5. Bruksanvisning Side 15 N

V4.0. Owner s Manual Page 5. Bruksanvisning Side 15 N V4.0 Owner s Manual Page 5 UK Bruksanvisning Side 15 N Warranty certifi cate 2 Register your product with ABRAHAMSEN and expand your warranty from two(2) to fi ve(5) years. Use the included registration

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-360 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007934 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 17

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

TECHNICAL REPORT RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS

TECHNICAL REPORT RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS REPORT NO. 2002-3292 REVISION NO. 01 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2002-10-15

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

50CM UNDERCOUNTER FREEZER

50CM UNDERCOUNTER FREEZER 50CM UNDERCOUNTER FREEZER INSTRUCTION MANUAL MUF50W12E 50CM UNDERCOUNTER FREEZER INSTRUCTION MANUAL 50 cm fryser under benk INSTRUKSJONSBOK 50 CM bänkfrys BRUKSANVISNING 50 cm:n pöydän alla pidettävä pakastin

Detaljer