Det intelligente bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det intelligente bygg"

Transkript

1 Det intelligente bygg Bruk av teknologi Databaserte systemer som verktøy Energi og miljø Teknisk k leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF m2 bygg Drift og vedlikehold avdeling Ansvar tekniske løsninger nye bygg Teknisk leder Geir Andersen Liten organisasjon krever friksjonsfri drift. Drift sekretær Beate Hovden Vedlikeholds- ld ansvarlige (2) Finn Laug Vidar Asklund Bygg tek. Driftsansvarlige (5) Knut Bache Thomas Lørdal Tor Egil Karlsen Tormod Emberland Vidar Hemsborg Teknisk- k ansvarlige (2) Rune Simensen Trond Haugan

2 Drammen Eiendom KF - Kommunens eiendomsbedrift Har i over 12 år satset på Sentral Driftskontroll og behovsstyring. Fokus på spesialisering og kompetanse Energi og miljøsentralen SD - anlegg 57 bygg EOS system 60 bygg Alarmsentral 70 bygg FDV system alle bygg Sentral driftskontroll eller Energi og miljøsentral Wb Web Internett Intranett SQL Nettverk F.eks. BACNET TCP/IP FND Driver for undersentraler er nødvendig Trad.kabling eller f.eks.eib,knx Echelon, Profibus PA, Foudation BUS, Can-system etc PLS Teknisk nett/ Intranett US Bacnett, Ethernett Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Fra Proteknologi / B.Skjulsvik fordrag

3 Hva er riktig teknologi - overfokusering gpå data? Her trenger vi : EIB, DALI, OPC, LON, TC/IP, Modbus, Bacnet, VLAN osv - Bare vi får noen drivere så blir alt bra! Mange muligheter, men glem ikke funksjonene : Prosessene og helheten må ivaretas? Husk det å få data til å spille sammen er vanskeligere en det selgerne sier. Hva med leverandører som skylder på hverandre. Uklart ansvar! Hva med egen kompetanse til å håndtere alt dette? Hvis mulig gjør det enkelt Klimakrise! er grønt. Spart kwh er miljøtiltak ikke bare sparte kroner. Må redusere bruk av fossile energibærere. Vår vannkraft bør i mindre grad benyttes til varmeformål, men bør erstatte fossilt energi i utlandet. Mindre krav til lønnsomhet når investeringen er grønn? Alle vil være verdensmester i miljø. Dette resulterer i mange merkelige klimaregnskap.

4 Klimautslipp hvor grønt er bygget? CO2 belastningstall co2 g/kwh Strøm fra Vannkraft 0 x Strøm fra Vannkraft 7 Strøm Norge 14 x Strøm fra Atomkraft 16 Strøm "eu norm" 40 Strøm Norge normalår. 40 Strøm Norge Strøm snitt Norden 110 Strøm snitt Europa OECD 357 Strøm fra naturgass 417 x Strøm Mix UCPTE Europa inkl øst 617 Strøm varmeformål Dansk 750 x Strøm fra Kullkraft 1340 x Olje 330 Fyringsolje Fyringsolje 1 SFT / SSB 273 Olje 270 Gass 220 x Gass 277 Ved bruk av disse tall blir oljefyring mer miljøvennlig li Klimaregnskap lykke til!!!! x) NS - EN 15603:2008 Øvrige tall : Div fagblad / Nettsider / Klimaregnskap / Sintef. Det intelligente bygg Behovsstyring Professor Sten Olaf Hansen NTNU Ser vi kun på energisparing, sparer vi oss til fant. Han mener behovstyrt t ventilasjon er veien å gå, også av hensyn til energisparing og klimakutt Dr. Ing Mads Mysen - Dr.grad ventilasjon. Jeg regner med at fremtiden består av mekaniske balansert ventilasjon med behovsstyrte luftmengder Kloke ord, - Behovsstyring av lys og varme må også inngå. Bruk energi der den behøves, når den behøves etter behov. MÅL : Godt inneklima, lavt energibruk, lite klimautslipp

5 Type bygg - Valg av løsning Energimål / CO2 belastning Bygg i.h.t TEK 07 Lavenergibygg Passivhus Hvor grønt skal bygget bli? Matrialbruk klimaregnskap. Tekniske anlegg - Valg av løsning Fyranlegg og varmesystem Varmepumper ( Fornybar ) Bioanlegg (Fornybar) Fjernvarme ( Fornybar ) Solvarme ( Fornybar ) Gass ( Ikke i.h.t TEK ) Oljekjel, ( Ikke i.h.t TEK ) El - kjel ( Ikke i.h.t TEK) Øvrig El-varme ( Ikke i.h.t TEK ) Spisslast / beredskap / reservekraft Hva med utfasing olje/el?

6 Tekniske anlegg - Valg av løsning Ventilasjonssystemer. Ventilasjonsprinsipp Mekaniske / Naturlige / Hybride Balansert behovsstyrte anlegg Høy gjenvinning Lav SFP faktor Hvordan behovstyre? Mange fine 3 stavelse betegnelser og diverse oppfatning av innhold. Behovsstyrt ventilasjon CAV - Constant Air Volum - tidstyrt VAV Variable Air Volum DCV Demand Control Ventilation Annet Hastighetsregulering på tid / utetemp osv. Utetemperaturkompensert Kompensert på romtemp / frikjøling.

7 Tekniske anlegg - Valg av løsning Varmeanlegg. Vannbaserte systemer. Gulvarme. Radiatorer. Elektriske varme. ( Eksisterende bygg ) Panelovner og kabler. Hvordan behovsstyre? Utekompensert, romregulering, tidstyring, nattsenking, (Optimal start,stopp) unngå termostater alle kan skru på. Tekniske anlegg - Valg av løsning Lys anlegg. Lyskilder med lavt forbruk ( T5, PL, LED ) Styringssystemer Hvordan behovsstyre? Bevegelsedetekor som slår av Bevegelsedetektor som slår på/av Fotocelle Dagslysstyring med av Dagslystyring modulerende Tidstyring

8 Gulskogen Skole 8300 m2 Toalett Landfalltjern - 40 m2 1 UC 11 pkt 12 UC 858 pkt CO2/ temp. Det gode rom - teknikk og økonomi CO2/ temp. Behovstyrt ventilasjon Lys-styring Gulv-varme Glasskvalitet Matrialvalg Arealeffektivitet Klasserom Bev.detekto r Gr.rom Bev.detekto r UC

9 Kostbare styringssystemer? y Gulskogen skole Styringstavler og automatikk - 1 % Intelligent del 0,3 % SD- andel - 0,1 % (inkl andel sentral) Styretavle Kostbar drift? Kjøp av tjenester Egen tid Frekvensomformer Sentralisert drift med kompetanse Det intelligente bygg Tverrfaglig systemkompetanse Helhetlig tenking,fornuftig automatisering og ha kontroll over anleggene med SD- anlegg Fokus på behovsstyrt Gjøres dette med klokskap, så oppnås rett anvendelse av teknologi - og det er bygd et grønt lavenergibygg

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Miljøbilen på vei til miljøbygget som er styrt fra miljøsentralen. DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter Eier 310.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Velkommen til Drammen Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere Idrettsbygg Rådhus Drammensbadet Drammen teater

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen

Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Foredrag Fra vaktmester til driftsoperatør Erfaringer fra Drammen Hvordan definerer vi driftsoperatør?

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder. Kommunens eiendomsbedrift. Viktige dataverktøy Energi og miljøsentralen SD anlegg EOS-system Alarmsentral Brannvarsling FDV- system Samtlige bygg (72) styrt av dyktige

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Fremtidens Byer, Energi i bygg.

Fremtidens Byer, Energi i bygg. Fremtidens byer. Fremtidens Byer, Energi i bygg. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi) Hovedaktivtet.: Kontroll/validering

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Hvorfor el til oppvarming?

Hvorfor el til oppvarming? Hvorfor el til oppvarming? Visste du at Strømregningens oppbygging Elektrisitetsavgit 22% Strømpris 39% Oveføringskostnad 39% Moms og Elavgift utgjør tilsammen 37% av strømregningen Kjøp av energi er normalt

Detaljer

Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak. August 2007. i samarbeide med

Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak. August 2007. i samarbeide med Klimapåvirkning fra våre eiendommer hva kan vi gjøre? En veileder til reduserende tiltak August 2007 i samarbeide med Forord Grønn Byggallianse er et egennyttig nettverk av norske eiendomsaktører, som

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer