Vi ønsker våre lesere god påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker våre lesere god påske!"

Transkript

1 NR. 1/2015 ÅRGANG 45 Mange flotte kostymer og mye moro på karnevalsgudstjenesten i februar. Vi ønsker våre lesere god påske! Rundt om Tangen: Brønnbakken, Glassblåseren og Åskollen gård side 3 Kantorvikar: side 5 Ny trosopplærer: Kjersti Haave Reknes side 5

2 VISJON OG VIRKELIGHET Tangen menighet har noe så fint som et VISJONSDOKUMENT. Vi ønsker å legge til rette for at Tangen kirke skal være et sted å være og å vokse. Det ligger noen føringer for denne visjonen, og det er visjonsdokumentet som menighetsrådet i Tangen kirke har utarbeidet. Dette dokumentet inneholder noen punkter som vi er opptatt av at Tangens befolkning skal få tilbud om. Det er fire punkter: 1. Diakoni 2. Kirkemusikk og kultur 3. Tilbud til barn og unge 4. Gudstjenesteliv Jeg er fortsatt ganske ny i Tangen menighet og i Drammen by. Nå har jeg så vidt rundet et år i menigheten, og et drøyt halvår som «drammenser». Jeg er glad for engasjementet og mangfoldet jeg ser rundt meg både i menighetene og ellers i Drammen. I tillegg ser jeg hvor viktig det er at vi som kirke klarer å opprettholde disse tilbudene vi bygger visjonen vår på. Da er vi over i VIRKELIGHETEN: 1. Når det gjelder diakoni, så er menigheten ganske aktiv i tilbudene. Seniordans, fredagsklubb, sykehjemsandakter, tilbud om samtaler til de som ønsker å snakke med en ansatt i menigheten, temakvelder, fest for de frivillige en gang i året. 2. Gjennom ulike musikalske og kulturelle arrangement har vi litt for enhver smak. Kapellet, som ligger ved Tangen kirkegård, er blitt et samlingspunkt det siste året. Ivrige fortidsminneforkjempere i menigheten har sørget for og sørger fortsatt for at vi mottar penger til oppussing i tillegg PRESTENS HJØRNE til at kommunen har bevilget en stor sum til nytt hovedtak og nytt gulv inne for noen år siden. Her har vi i løpet av det siste året hatt foredrag og musikalske innslag. I Tangen kirke har vi i januar hatt en konsert med ulike lokale aktører, og før jul hadde korpsene «våre» sine tradisjonelle julekonserter. Dette er viktige arenaer hvor vi som tilhører Tangen menighet, kan møtes til ulike kulturelle uttrykk. 3. For barn og unge har vi i Tangen kirke tilbud om babysang to ganger i året, og vi har åpen barnehage to dager i uken. I tillegg sender vi ut invitasjoner til alle barn fra 4-18 år om å være med på et arrangement enten i Tangen kirke eller i Fjell, Strømsø eller Strømsgodset menigheter som vi samarbeider med. Vi har flere viktige familiearrangement i løpet av året. Jeg nevner noen: juletrefest 4. juledag, Kirkebakkefest i slutten av mai, karnevalsgudstjeneste i februar og friluftsgudstjeneste i Nordbylunden første søndag i september. 4. Gudstjenestelivet i Tangen kirke er ganske variert hvis man ser på hva som skjer i løpet av et år. Nytt de siste årene er at konfirmantene er med som ministranter i gudstjenesten. Det vil si at de er med på å dele ut salmebøker, de samler inn ofringen, de leser tekster og bønner, og de tjenestegjør ved dåpshandlingen. Dette er en ekstra inspirasjon for oss som menighet, og vi håper også at konfirmantene ser verdien i at det de gjør, er verdifullt. Det er ikke mulig å fortelle om hele menigheten sin virksomhet i dette lille skrivet. Jeg som er ny prest her, synes det er viktig å fokusere på alt vi kan vise til av positive tiltak i dette området av Drammen by. Det er enda mye mer å fortelle om, men kanskje har du lyst til å ta en tur for å oppleve selv dette store mangfoldet vi har å by på i løpet av et år? Da ses vi da? Hilsen Marit Skaar Skogesal Sokneprest i Tangen kirke Faste aktiviteter Mandag: ÅPEN BARNEHAGE Mandag og onsdag kl i Tangen kirke. Følger skolens ferie. Ta med matpakke og drikke til barna. Kontakt Baltazar barnehage tlf TANGO Voksenkor over 25 år. Øver hver mandag i Arbeidskirken kl Leder: Ragnar Moe tlf.: Onsdag: ÅPEN BARNEHAGE (se mandag) BABYSANG Nytt kurs startet 4. mars KONFIRMANTUNDERVISNING (Strømsø menighetssenter, se egen plan) Torsdag: SENIORDANS Torsdag kl i Tangen arbeidskirke, Peisestua. Berit Heien og Berit Odden. Info: Tonie Steffensen, tlf ANDAKTER Åskollen bo & servicesenter kl , 26.3, 23.4, 7.5, 21.5, 5.6, Fjordparken, sangandakt kl , 26.2, 26.3., 23.4., 21.5., Fredag: TRIM Tangen kirke fredager kl for menn og damer. Følger Fredagsklubben. FREDAGSKLUBBEN for menn hver fredag kl i Tangen kirke, Menighetssalen. Ønsker du skyss til Fredagsklubben ring Tonie dagen før tlf KLUBB B Fredager kl , 17.4, 8.5 for 4 7 trinn. Kontakt Reidar Madsen. Søndag: Gudstjeneste kl Leie av arbeidskirken Dåp bryllup fødselsdag eller andre større sammenkomster. Kontakt menighetskontoret. 2 Tangen menighetsblad NR. 1/2015

3 RUNDT OM TANGEN Tekst og foto: Jorunn Wiik I min vandring videre blir jeg ganske fort innhentet av historien. Helleristningen på høyre side av Nordbyveien like før Åskollen gård fører oss tilbake til steinalderen. På samme tid får jeg vår nære fortid med bl.a. Brønnbakken, Glassblåseren og Åskollen gård, og oppe i høyden er Brønner n innen rekkevidde. Og så nærmer vi oss grensen mellom Skauger og Drammen, slik den ble vedtatt i Helleristningen på Åskollen er i dag tildekket. Jeg tenker da ikke på snøen som dekker det meste akkurat nå, men den tildekkingen med presenning som årlig skjer fra til Dette gjøres for at de rissede figurene ikke skal bli ødelagt av væte og mosegroing. «Tidens tann» kan være ubarmhjertig. Jeg var så heldig å få snakke med en av arkeologene ved utviklingsavdelingen i fylket som kunne fortelle at et nytt skilt skal komme opp. Det som er der nå, er nesten ikke mulig å lese, og opplysningen er heller ikke riktige med bakgrunn i det ekspertene vet i dag. Åskollen gård er også borte, men jeg lar det historiske bildet fortelle oss om den første tiden etter at Seilmakerløkken i 1855 ble utskilt På baksiden av bildet står det: «Bestemor Barbara Neumanns barndomshjem blev solgt i 1892 da oldefar Neumann døde. Leies av Drammen Glassverk (administrasjonsbygning)» fra Nordby gård som eget bruk. Bruket fikk i 1857 navnet Åskollen gård. Åskollen gård lå i Skoger helt til i Grensesteinen på bildet, som dere alle kan se på venstre side ved Nordbyveien 48, forteller om hvor grensen som ble vedtatt ved lov i 1869, gikk. En liten bekk, kalt Nøstebekken rant mot fjorden her, like ved Veveribakken. Noen arkeologer mener figurene, som elgen her, ble laget for å bringe jaktlykke, såkalt jaktmagi. Brønnbakken og Glassblåserveien ble bygd ut for arbeiderne ved Drammen Glassverk. En egen arkitekt tegnet de første husene som ble satt opp, alle like og alle med samme årlige bygslingsavgift 1 krone året de første årene. Brønnbakken har sitt navn etter en brønn som lå i nærheten. På høyden over Brønnbakken, i skogkanten, lå Brønner n, en liten hoppbakke. Den er nå borte som følge av videre utbygging i området. Grensen mellom Skauger hered og Drammen er plassert like ved stedet der en bekk rant ned til fjorden. Bekken er i dag borte. Tangen menighetsblad NR. 1/2015 3

4 Gróa er vikar for vår faste kantor I begynnelsen av januar fikk vi satt inn en vikar for vår faste kantor. Det er en islandsk dame,, som skal traktere orgelet i Tangen kirke det neste året. Vi har fått en prat med henne. - Du er født og oppvokst på Island. Når kom du til Norge? - Det var 8. januar i år. - I år? Men du snakker jo godt norsk, hvor har du lært det? - Alle på Island har dansk på skolen. Vi forstår dansk, og vi kan lese dansk. Dessuten hadde jeg en jobb i Telemark da jeg var 18 år. Så det sitter litt norsk igjen fra den gangen. - Hvorfor kom du til Norge denne gangen? - Fordi jeg fikk denne jobben. Jeg ble innkalt til intervju her i Tangen, og nå er jeg her. - Så bortsett fra Telemark, så er Drammen det første stedet du besøker i Norge? - Ikke helt riktig, jeg har vært et par ganger på besøk her i landet. - Har du familie? - Jeg er skilt, har fem voksne barn og to barnebarn. Det yngste barnet mitt, en datter på 18, bor hos meg her i Drammen. - Ja, hvor bor du nå? - I en sokkelleilighet hos Karoline Faber. Vi spør hvilken utdannelse hun har for å være kantor, og da forteller hun at det egentlig ikke er så mye. - Jeg studerte til pianolærer. Og jeg har lenge spilt i kirker i og i nærheten av Reykjavik. Så jeg er vel egentlig en selvlært organist. - Du har kanskje ikke hatt andre, faste jobber? - Jeg har vært klavérlærer og organist, jeg har spilt mye i kirker, og jeg har dirigert kor av forskjellige typer. - Og så har jeg vært bussjåfør! Sier hun med et smil. - Bussjåfør?? - Javisst. Jeg var ansatt i et firma som driver med turistbusser på Island, og jeg har kjørt mange turister rundt på øya. Nå vil vi gjerne vite om hun har noen hobbyer. - Jeg strikker så snart jeg har en ledig stund. Jeg liker også å lytte til musikk. Hun liker musikk med god rytme og takt, og da er afrikansk musikk et førstevalg. Men noen favorittkomponist eller -musiker har hun ikke, hun liker det meste. - Du er vel klar over at det pågår en aksjon for å skaffe nytt orgel til Tangen kirke. Kommentar? - Det er ingen tvil om at det trengs et nytt orgel i kirka. Jeg mener man kunne klart seg med et mindre orgel, det trenger ikke å være så stort. - Men for all del, ikke et elektronisk orgel, sier hun med ettertrykk. Og hun tilføyer: -En annen ting er at jeg godt kunne tenke meg et flygel nede i kirka i stedet for et piano, det er mye bedre lyd i et flygel. - Helt til slutt: -Hvilke planer har du for fremtiden, dette vikariatet varer jo bare ett år? - Jeg håper jeg kan få flytte til Norge for godt, at jeg får meg en fast jobb her som kantor. - Får jeg ikke til det, kan jeg jo begynne som bussjåfør, sier hun spøkefullt. Vi takker for praten og ønsker henne lykke til i sitt vikariat som kantor i Tangen kirke. Karl Madsen Det blir Kirkevalg samtidig med kommunevalget 13. og 14. september. Det skal da velges representanter til menighetsrådet i Tangen og til Tunsberg bispedømme. Her er de viktigste endringene siden valget i Etter valgene i 2009 og 2011 kom det en god del innspill og innvendinger knyttet til vanskelige og innviklede valgordninger, både opp mot menighetsrådetsvalget og bispedømmerådsvalget. Kirkemøtet har justert ordningene ut fra dette, og den endelige valgordningen skal nå tas i bruk for første gang. De viktigste endrigene er: Valg av menighetsråd Hver velger kan gi tilleggsstemme til tre kandidater og føre opp tre nye. Mulighet for å stryke blir tatt bort. Valg av bispedømmeråd Det blir denne gang satt opp et forslag til en «vanlig» valgliste av en nominasjonskomité (de to forrige gangene var det alfabetiske lister). Andre grupperinger kan også stille lister. Hver velger kan gi tilleggsstemme til tre kandidater og føre opp tre nye. Hver kandidat vil bli spurt om sitt syn på viktige kirkepolitiske spørsmål, dette vil bli lagt ut på nett og ellers gjort tilgjengelig for publikum. Alle kandidatene er på valg. Det er mulig å stille til gjenvalg for nåværende medlemmer. Det er ønskelig at noen medlemmer stiller til gjenvalg for å opprettholde kontinuitet i rådet. Frist for å levere inn listeforslag er 1. mai. Nominasjonskomitéen i Tangen består av Elise Haugland Madsen, Roar Ringdahl og Tove Frøvoll Thoresen. Alt om valget er å finne på den sentrale kirkevalgsiden 4 Tangen menighetsblad NR. 1/2015

5 Kjersti er vår nye trosopplærer Hei! Jeg heter Kjersti Haave Reknes og er den nye trosopplæreren i Tangen. Som dere vet, var det ikke penger nok til at Tangen kunne ha en egen, 100 % trosopplærer. Derfor har Bernt fått ny 100% jobb i Åssiden. og jeg er blitt trosopplærer i Tangen i tillegg til Strømsgodset, Strømsø og Fjell der jeg har vært de siste 3,5 årene. Jeg tror dette skal gå bra og bli gøy! Noen ganger har Tangen egne arrangementer, og noen ganger samarbeider vi med Strømsgodset, Strømsø og Fjell. Når vi har fellesarrangementer, foregår det stort sett i midten, nemlig i Strømsø, slik at det skal være lett å komme seg dit. Bussene stanser jo rett utenfor menighetshuset. Her ser dere hva som skjer fremover: - Babysang hver onsdag i Tangen kirke fra 4. mars til 29. april (ikke 25. mars og 1. april) - Tryllehelg i Konnerud kirke 7. og 8. mars. Lørdag tryllekurs for åringer, samt trylleshow åpent for alle. Søndag tryllegudstjeneste med flammeshow. - Klubb B i Tangen kirke 13. mars, 17. april og 8. mai for klasse. - SLUSH-hjelpelederkurs i Strømsø 10. mars, 19. mars og 23. mars for alle i klasse som vil være ledere på Tårnagenthelgen. - Tårnagenthelg i Tangen kirke 18. og 19. april for klasse. - 6-årssamling i Strømsø 9. mai og utdeling av 6-årsboka i Tangen kirke 10. mai. - Kirkebakkefest i Tangen 28. mai. - Båttur for 13-åringer 30. mai. - Agentleir på Solsetra leirsted juni for klasse. Er dere interessert i noe av dette, ta kontakt med meg på eller Ønsker dere informasjon om hva som skjer for en aktuell aldersgruppe til enhver tid, send meg e-postadressen deres! Gleder meg til å bli kjent med dere etter hvert! Klubb B er en klubb i Tangen kirke for barn fra 4. til 7. klasse. Kl på oppsatte fredager. Playstation, brettspill og kortspill er noe av tilbudet. Vi serverer varm mat hver gang. Inngang kr. 30,-. Klubb B fortsetter å være et tilbud for klasse ca. en fredag i måneden. En kjerne på ca. ti barn var med i høst, og de fleste har også vært innom på en eller begge klubbene som har vært arrangert etter jul. Klubb B skal gi et trygt og åpent miljø til barn som har lyst til å være sammen med andre barn på fredagskvelden. Barna bestemmer i stor grad selv hva de vil gjøre, men ulike spill med eller uten skjerm er populære. I tillegg er det enkel matservering, og fra tid til annen har vi ulike rebusaktiviteter i kirkerommet. Klubben drives nå av en foreldregruppe. Vårens Klubb B: 13. mars, 17. april og 8. mai. Reidar Madsen Søndagsskolefest 24. januar feiret vi Buskerud søndagsskolens 95-års-jubiléum hos Normisjonen i Drammen. Det ble en hyggelig fest der de fleste hadde vært søndagsskolelærere i kortere eller lengre tid, og alle de innbudte var sterkt knyttet til søndagsskolen. Men festen bød på en overraskelse. Vi var samlet for å feire Oddveig Langaas for lang og tro tjeneste i søndagsskolen. Hun fikk mange hilsener med godord, gaver og blomster, og ikke minst: Hedersdiplom fra Søndagsskolen i Norge. Her på Tangen kjenner mange Oddveig fra søndagsskolen på Tangen bedehus. Det var derfor sognepresten i Voksen menighet Anne Pettersen holdt andakt. Hun var en av dem som startet sin karriere som hjelpeleder for Oddveig på det gamle bedehuset. Der ble det i 1968 feiret 100-års-jubiléum for Tangen kirkes søndagsskole, den er en av de eldste på Østlandet. Den gang var vår menighetssekretær Knut Langaas taler for 200 barn. Vår søndagsskole ble altså stiftet 24. november Så i 2018 må vi ikke glemme å feire 150-årsjubiléum. Else Storli Tangen menighetsblad NR. 1/2015 5

6 Støtt våre annonsører de støtter oss Interiør og gaver AS B Konfirmasjon Dåp Bryllup B B Tlf: Havnegata 106 G-TEX AS Fashionservice Vi pakker og frakter best i Norge Tlf: Svelvikveien 81, 3040 Drammen Vi er fagbutikken når det gjelder! Lever din blåresept her og få varene gratis hjemkjørt! Stomi Ufrivillig vannlating Kateter Brystproteser Diabetes Ernæring Sårutstyr Kompresjonsstrømper Støttebandasjer Hudpleie Sko Tlf: Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen PANORAMA Boligtomter i Drammen Ann-Karin Burvang, Gunnar Berger, Per`s Auto & Deler AS BILVERKSTED EU-KONTROLL DELER REKVISITA Svelvikveien 10, 3040 Drammen. Tlf: BOK & MEDIA har endret navn til VIVO BOKHANDEL Du finner oss fortsatt på Magasinet i Drammen KIWI Åskollen, Nordbyveien 75. Åpent alle ukedager BDO - ET BEVISST VALG BDO er et av Norges største revisjons- og rådgivingsselskap med kontorer over hele landet. Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt & avgift samt foretaksservice. For mer informasjon: Tlf.: Tangen menighetsblad NR. 1/2015

7 Slekters gang Døpte Rut Stavnem von Krogh Tuva Sofie Arntzen Kjuusmoen Victoria Marthinsen Huse Tuva Grude Dignes Nora Grude Dignes Filip Marcussen Hanssen Maja Sofia Hansen Olafsen Ingeborg Jacobsen-Lunde Mathilde Mæhlum Erik Landa Ericsson Zachary Dennis Dunick Larsen Henrik Portaasen Huseth Thea Sando Sæterlid Døde Tor Cato Molvær Anne Marit Sveen Svend Wilhelm Fornstedt Lovsang, Bønn og Fellesskap Lovsangskveld og kveldsmåltid Kl Tore Karl Jahnsen Arvid Nyhagen Kjell Isaksen Gunnar Kristensen Anna Marie Øksengård Knut Danielsen Gudrun Bruvold Astrid Margrete Jahr Elna Sunde Svein Lieblein Karl Frithjof Huseby Torunn Branæs Solveig Søderberg Sonja Synnøve Udnes Asgjerd Karin Nedremo Lida Oreskov Nybakk Leif Johansen Hein Erik Knutsen Kulturkvelder i Tangen kapell Kulturkveld 25. mars kl Servering fra kl Inngang kr. 100,-. Jo Sellæg forteller fra boken Drammen - blott til lyst Lystgårdene i og rundt Drammen Sanginnslag med Trine Hartz. Kulturkveld 10. juni kl Servering fra kl Inngang kr. 100,-. Vandring på kirkegården hvor vi får høre om gravminnetradisjoner og historien om «Kolera-støkket», ved Eva Stabæk og Jorunn Wiik. Sang ved Lisa Schøne Johansen og Inger Schøne Johansen. Overskuddet av arrangementene går til rehabilitering av kapellet. 29.januar i Norkirken 19.februar i Strømsø kirke 26.mars i Betel Konnerud 23.april i Strømsø kirke 28.mai i Konnerud kirke Temakveld i Tangen kirke Onsdag 18. mars kl og Marit Skaar Skogesal. Salmeskatten frem mot påsken.enkel servering. Plukk fra protokollen Oktober 2014: Utleie av Arbeidskirken: Presiseringer av Utleiebetingelsene. Valg 2015: Valgkomité nedsettes på nyåret. Lisen og Roar går ut av MR og er villige til å sitte i nominasjonskomitéen. Høring kirke stat: Arbeidsutvalget (AU) setter sammen et høringssvar. I dette nummer har vi ikke stiftet inn giro. Men det er likevel mulig å gi en pengegave. Gaven kan overføres via nettbank, til kontonr og skriv «Gave til Tangen menighetsblad» under betalingsinformasjon. November 2014: Besøk av diakon Tonie Steffensen som er ansatt i Tangen og Strømsø menigheter. Stor spennvidde i jobben fra konfirmantunder visning til fredagsklubben. Budsjett 2015: Økonomiutvalget lager utkast til budsjett til januarmøtet. Fra 2015 vil gravkapellet få egen post i regnskapet. Offersøknader: Langsiktig mål er å få like mye offer til andre som til oss selv. Dugnad i Arbeidskirken: Messingpuss, vask av vegger, støvtørking, skrubbe komfyr/ stekeovn m.m. Tangen menighetsblad NR. 1/2015 7

8 Tangen menighet MENIGHETSKONTOR Tollbugata 115, 3041 Drammen Kontortid mandag , tirsdag torsdag kl Telefon Telefonen kan automatisk bli satt over til Drammen Kirkelige Fellesråd, som vil svare med «Kirken i Drammen». Her tar de imot avtale om dåp, bryllup m.m. E-post: Nettsider: TANGEN KIRKE, telefon Adresser/telefoner: Sokneprest: Marit Skaar Skogesal Mobil nr Kapellan: Karoline Faber Mobil nr Diakon: Tonie Steffensen Kantor: Anne Lene Tangstad sykmeldt - vikar Trosopplærer: Kjersti Haave Reknes Mobil nr Dåpsarbeider/frivillighetskoordinator: Siv Nordmark Tlf Kirketjener Børge Johansen Mobil nr Menighetsrådets leder Elise Haugland Madsen Tlf / Baltazar barnehage/ Åpen barnehage Gml. Kongevei 116, 3040 Drammen, Tlf Bladets adresse Tollbugata 115, 3041 Drammen Sparebanken Øst: Orgelkonto: Menighetsblad redaksjonen Roar Ringdahl, Jorunn Wiik, Eva Stabæk, Karl Madsen, Siv Nordmark. e-post til redaksjonen: Layout: Signus Trykk: BK Grafisk Søndag er kirkedag Torsdag Skjærtorsdag TANGEN KIRKE KL Gudstjeneste med nattverd. Kveldsmåltid etter gudstjenesten. Karoline Christel Faber og Fredag Langfredag Pasjonsgudstjeneste med nattverd. Karoline Christel Faber og Søndag Påskedagen Høytidsgudstjeneste med nattverd. Dåp. Karoline Christel Faber og Mandag Påskedag ÅSKOLLEN BO- OG SERVICESENTER KL Gudstjeneste med nattverd. Karoline Christel Faber og Søndag Søndag Karoline Christel Faber. Tårnagentgudstjeneste Søndag Søndag Karoline Christel Faber. Neste nummer! Stoff leveres senest: 5. mai 2015 Søndag Barnas misjonsdag. 6-åringer, og spesielt Baltazar barnehages 6-åringer, blir invitert. Torsdag Kr. Himmelfartsdag Søndag Pinsedagen Høytidsgudstjeneste med nattverd. Dåp. Karoline Christel Faber. Mandag pinsedag SPORTSKAPELLET PÅ TVERKEN KL Gudstjeneste med nattverd. Felles for hele Drammen. Ikke gudstjeneste i Tangen. Torsdag TANGEN KIRKE KL Kirkebakkefest Søndag Søndag BRAGERNES KIRKE KL Felles gudstjeneste. Visitasgudstjeneste Drammen prosti. Ikke gudstjeneste i Tangen. Søndag Søndag Vi tar forbehold om endringer. Følg med på nettsider og i Drammens Tidende. Tangen kirke takker for alle bidrag til nytt orgel.

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko

enighetsblad #1/2013, årgang 72 Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 2012 s. 7 En organist og hans sko Strømsgodset m enighetsblad #1/213, årgang 72 God VÅR Skuespiller Rune Temte s. 4 Kick off -helg s. 6-7 SM årsrapport 212 s. 7 En organist og hans sko Andakt Påska i Strømsgodset menighet av Dag Arne Roum

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd!

Kvaløynytt. Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY. Gi kirken et godt råd! Kvaløynytt Nr 3. 2005 ÅRG. 39 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Menighetsrådsvalget 2005: Bruk stemmeretten, Gi menigheten din et godt råd! Gi kirken et godt råd! Av Holger R. Raste Vi

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Åssidennytt. Kirkevalget 2015 SIDE 3. Størst av alt. Speidernytt SIDE 12. Barn og unge i Den Norske Kirke 48. ÅRG. NR. 2-15

Åssidennytt. Kirkevalget 2015 SIDE 3. Størst av alt. Speidernytt SIDE 12. Barn og unge i Den Norske Kirke 48. ÅRG. NR. 2-15 ÅSSIDENNYTT NR. 2-2015 48. ÅRG. NR. 2-15 Åssidennytt MENIGHETSBLAD FOR ÅSSIDEN MENIGHET Kirkevalget 2015 SIDE 3 Størst av alt Barn og unge i Den Norske Kirke SIDE 10 Speidernytt SIDE 12 17 ADVARSEL! ÅSSIDENNYTT

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 3-2014 Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! s 6 s 2 s 6 Har fått drømmejobben Agentleir med ulike oppdrag Ny hjemmeside tilpasset nettbrett

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 3-2015

Menighetsbladet Nr. 3-2015 Menighetsbladet Nr. 3-2015 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Eva Langeland 02 Innhold 03: Prestens tanker 04: Kulturstien på Skotfoss 05: 06: Bibelfortellinger 07:

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet NR 3 2011 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap HAN SOM DELTE TIDEN Vi forbereder julen. Vi pynter våre

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer