FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger."

Transkript

1 P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2013 FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger.

2 DRAMMEN Administrasjon og avdelinger har gått online... Extraposten møtte to fornøyde jenter på kontoret. Lise-May Halvorsen og Åse Arnesen. På kontoret i Drammen foregår alt av kontorhold, - med regnskaper, lønn og fakturering. Lise-May forteller at årets viktigste fokus har vært på effektivisering av ordre- og fakturarutiner. De to jentene har vært ansvarlig for omleggingen til programmet Visma Business, og en del av jobben har også vært å lære opp avdelingsog verkstedlederne til å kunne ta i bruk det nye programmet. Jon Grøndahl er en av disse, og han kan ikke få fullrost det nye systemet nok. Etter at vi fikk punsjet inn alt av dele- og artikkelnummer i registeret har alt ting gått veldig greit. Fra tidligere satt hver avdeling med regneark og laget fakturaunderlag. Dette ble sendt fakturaavdelingen - som igjen måtte punsje inn alt på nytt. Dette er nå en sagablott sier Åse. Nå gjør hver avdeling ferdig sine ordregrunnlag i Visma-systemet - ONLINE! For oss er det da bare å konvertere disse til fakturaer - når alt av underlag er levert. Jon kan også fortelle at de nå har fått mye bedre oversikt over historikken til hver enkelt kunde, kjøretøy og oppdragets art. L E D E R Kalenderåret 2013 nærmer seg slutten, og ett år er gått siden siste nummer av Extraposten. Som 2012 har også 2013 hatt sine endringer og omstillinger; det er med god følelse jeg kan bekrefte at disse utelukkende har vært til det positive, selv om veien frem har vært utfordrende og tidvis også frustrerende. Vår største enkeltsatsing i 2013 var etableringen av nytt lakkeringsverksted i Drammen. Etter omtrent ett år med bruk av underleverandør for boggiprosjektet til Sporveien Oslo (Tidligere KTP) besluttet vi å utføre brorparten av dette arbeidet selv; både fordi det var interessant økonomisk sett, men også fordi vi ønsket en bedre kontroll og dokumentasjon på utførelsen. Etter flere måneder med planlegging og montasjearbeid, ble de første delene til trikken i Oslo bearbeidet i våre nye lokaler i juni-måned i år. Vi har fått på plass et veldig godt lag med personell, og dere finner en lengre reportasje fra denne avdelingen lengre bak i Extraposten. Rangeringen på Tollpostterminalen har gått til anskaffelse av en ny terminaltraktor, en type kjøretøy vi ikke har hatt i utstyrsparken før. De trafikale forholdene på Tollpostterminalen krevde en ny måte å drive deler av rangeringen på, og behovet for en terminaltraktor kom opp. Vi lytter til våre kunde og tilpasser oss til deres behov, noe denne anskaffelsen bekrefter. Den varslede nedgangen i godsmengden, som tilskrives reduksjon i detaljhandelen, slik vi leser i avisene har vi sett lite til, og Tollpost Globe (Nå snart Post Nord), har som målsetting å øke sin omsetning radikalt, og vi skal selvsagt være bidragsytere for å gjøre dette mulig. Kjøleaggregater er et relativt nytt tjenesteområde for Extra Servicepartner. Vi startet med montasje av aggregater på containere høsten 2012, og to år senere har vi nå fire stykker som jobber på dette området på fulltid. På slutten av 2013 fikk vi vite at EXTRAPOSTEN Utgiver: Extra Servicepartner AS Redaksjon: Carl Henrik Aaby og Morten Halvorsen Lay-out/fotos: Morten Halvorsen Trykk: TS Prepress AS, Drammen Tollpost hadde gått til bestilling av 100 nye containere med Carrier kjøleaggregater. Carrier er meget opptatt av å tilby sine kunder et velfungerende servicenettverk, - dette har vi lykkes godt med, og jeg er veldig stolt av hva vi har fått til. Vi er utpekt som hovedverksted for vedlikehold av de nye Tollpostkjølecontainerne. De vil bli modifisert og tilpasset av oss før overlevering til Tollpost. Første modifikasjon starter to dager etter at jeg skriver dette, og mange vil være overlevert før Extraposten går i trykken. Vedlikeholdet vil være på containerverkstedet (Avdeling 2), - en ny aktivitet for denne avdelingen. Opplæringen av personell har foregått på karosseriavdelingen (Avdeling 1), og er et godt eksempel på hvordan samarbeidet fungerer på tvers av avdelingene. Vårt lakk-og karosseriverksted har befestet sin posisjon i løpet av Verkstedet er uten tvil det fremste på karosserireparasjoner på trailere i Norge. Våre oppdrag spenner fra småreparasjoner, til totalskadede trailere som har blitt kjørt i tunelltak og liknende, med omfattende skader som krever ekstra kompetanse for å reparere forskriftsmessig. I tillegg har aggregatdelen på avdelingen gjort oss til en av Carriers største leverandører i Norge. Det endelige barometeret på driften på de ulike avdelingene vil naturlig nok reflekteres i regnskapet. Så langt i 2013 har vi hatt en omsetningsvekst på ca. 20% i forhold til fjoråret, samtidig med at vi har klart å opprettholde resultatgraden. Min opplevelse er at vi per dags dato har en god veletablert kultur, de ansatte føler med rette stolthet i arbeidet de gjør, og vi har en sunn økonomi. Tross litt dystre fremtidsspådommer i pressen - om mørke skyer på himmelen for næringslivet, er jeg sikker på at vi har en vinnende modell. Jeg er sikker på at veksten i både antall ansatte, og etterspørselen av våre tjenester vil øke i Vi skal selvsagt ikke hvile på laurbærene, men det må være lov å slå seg selv på brystet - og glede seg over vår felles fremgang og suksess. En stor takk til dere alle. Extra Servicepartner er en gigantisk dugnadsinnsats, der dere alle er med å bidra til vår kjerne med sunn vekst, og et hyggelig å givende arbeidsmiljø. God jul og godt nyttår til dere alle. Jeg gleder meg vanvittig til å jobbe videre sammen med dere alle i Carl

3 Gutta på containerverkstedet har nok av oppgaver...og flere blir det. Det var en trivelig gjeng på dagskiftet som tok seg tid til litt fotografering i høstsola i Oslo. Fra venstre: Vladimir, Francesco, Stein Erik, Andrei Alexandru og Jarek. Containerverkstedet i Strømsveien jobber hver dag 2 skift og har mer enn nok å gjøre. Da Extraposten dukket uanmeldt opp - møter vi Andrei Alexandru, en hyggelig og imøtekommen romener som viser oss en del av dagens gjøremål. Det er utelukkende Tollpost sine containere som her får en overhaling med bl.a. utskifting av bein, utbedring av skader med sveising og oppretting. Vi har hver dag omtrent containere innom for utbedring, forteller Stein Erik som har vært formann på verkstedet i mange år. Stein Erik forteller videre: at Tollpost også har behov for vedlikehold på nye kjølecontainere, og at Extra nå vurderer å utvide verkstedlokalet med et nytt løp. Hvis dette går i orden - er vi godt forberedt, og vi kan i tillegg foreta service på kjøleaggregatene på disse containerne. Etter en ny omvisning i lokalene ang. utvidelsen, møter vi igjen Andrei A. På en blanding av norsk og engelsk forklarer han at han kan ta på seg sveiseutstyret - slik at Extraposten får et foto med litt action. Resultatet kan du se her! STRØMSGODSET SERIEMESTERE 2013 Når du trenger en å snakke med... Snakk med Karsten Karsten Ekeberg er fra tidligere HMS rådgiver. Nå har han også fått ansvaret for bl.a. å følge opp alle ansatte ved sykefravær. HMS er og blir en prioritert sak i vårt firma. Vissheten om at vi driver i en helsemessig farefull bransje selvfølgeliggjør dette. Vi er først og fremst opptatt av den enkeltes helse og beskyttelse av denne. Men HMSoppfølging er på mange måter med på å forme vår «kultur og vårt miljø». Regelmessig renhold og orden er et «enkelt» eksempel, men kan faktisk være det viktigste kriteriet i bunnen for å skape et godt og salgbart miljø. Bruk av verneutstyr, vernerunder, rapporteringer, aktivt bruk av verneombud, aktivt bruk av HMSboka, og stadig noen «drypp» opplæring og informasjon om dette er elementer vi skal bruke aktivt. Extra har også et økt fokus på sykefravær - og tidlig oppfølging av hver enkelt ansatt vil være viktig, forteller Karsten. H E L S E - M I L J Ø - S I K K E R H E T H E L S E - M I L J Ø - S I K K E R H E T EXTRA har vært sponsor hos Godset i to år. I fjor ble det sølv - og i år gull!

4 N Y T T S P E S I A L V E R K S T E D I D R A M M E N! Fornøyde karer! Bjørn Kåre Solvang - alias «Kokken», Wiggo Olsen og Jan Erik Stensrud. Her står de foran tørkestativet med primede komponenter. Etter flere måneder med planlegging, snekring og montering er nå det nye verkstedet i full drift Extraposten tok en prat med tre av Extras medarbeidere på verkstedet. Jan Erik Stensrud er leder av verkstedet - som har spesialisert seg på industriell overflatebehandling. Han forteller at det oppsto et behov for disse tjenestene når Sporveien Oslo startet sin omfattende boggierevisjon. Extra Servicepartner AS har som sagt et pågående arbeid med å rehabilitere Sporveiens mange boggieunderstell på sporvogn og trikk. Vi benytter eksterne underleverandører på de største delene, - mens vi her tar hånd om alt av mindre deler. Bare på ett boggiesett er det jo flere hundre deler, så det er nok av jobb - forteller Jan Erik. I tillegg til verksteddelen har vi også egen sjåfør og lastebil som henter og bringer. Her har vi strenge, og faste rutiner på dokumentasjon av hver enkelt del og alle deler blir behørig loggført. Først har vi en generell vask og rens av hver del, deretter må enkelte deler spesialrenses. Etter tørk - går produktene videre inn i det splitter nye sandblåsingsanlegget. Her blir alt av tidligere rust, malingsfilmer m.m. fjernet. Etter en grundig kontroll går turen videre til lakkboksen. Alle deler for først et lag med grunning/primer. Deretter 1 og 2 lag med utvalgte toppstrøk med industrimaling/lakk. Vi startet med et ribbet lokale ved årskiftet forteller Kokken. Vi planla alt ned i minste detalj og finregnet ned til millimeteren på hvor - hver enkelt maskin og utstyr skulle monteres. Og så langt har alt fungert etter planen. For tiden er det seks medarbeidere tilknyttet verkstedet, og foruten de tre herrer på bildet - jobber også Jan Erik E. som sjåfør - Odd Arne er poteten som brukes til alle typer jobber, og Trond som først og fremst jobber med rensing av ulike komponenter. Jan Erik kan også fortelle at de har engasjert to drevne ingeniører som er med og videreutvikler og kvalitetssikrer både oss ansatte og våre produksjonsrutiner. Dette er karer med lang fartstid innen faget industriell overflatebehandling, og de har opp gjennom årene vært med på å sertifisere mange internasjonale selskaper. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet så langt, og vi skal nå fortsette prosessen med mer kursing og tilføre mer kunnskap til hver enkelt medarbeider, sier Jan Erik. Vi har satt oss som mål å bli blant de ledende selskapene innen vårt fag - og det vil da være naturlig å tilby våre tjenester innenfor mer offshore-relaterte markeder.

5 E K S P E R T H J E L P E N Extra har engasjert to drevne karer, som har lang erfaring innen sertifisering, overflatebehandling, korrosjonsvern og ulike typer industrimalingssystemer. Den nye avdelingen i Drammen får dermed tilført viktig «know how» med tanke på bl.a. offshore-relaterte markeder med avanserte kravspesifikasjoner Det nye, helautomatiserte sandblåsingsanlegget. Til høyre i bildet ligger lakkanlegget. 2. Odd Arne Syvertsen tar her en første grovvask av en ny forsendelse med boggiedeler. 3. Jan Erik Ebbestad jobber deltid som sjåfør, med frakt av deler - til og fra Oslo. Her er tar han hånd om komponenter som får en grundigere vask. 4. Jan Erik Stensrud er bl.a. faglært industrilakkerer. Her tar han et siste toppstrøk på noen mindre deler. 1. Kjell Asbjørn Kleven Utdannet kjemiingeniør, og har jobbet innen fagområdet korrosjon og overflatebehandling siden Har jobbet med opplæring av Frosio-inspektører, og andre kurs innen korrosjon- og overflatebehandling. Lang erfaring fra skadesaker, rådgiving, tilstandsvurdering innen offshore, skip, bygg, anlegg, industri samt jernbaneog veibruer. Har siden 1990 jobbet for operatørselskaper og engineeringselskaper med engineering / bygging / vedlikehold av offshore-installasjoner og onshore mottaksanlegg. Har siden 2004 vært hos Aker Kværner / Aker Solutions Øivinn Saastad Øivinn har en lang og omfangsrik CV: Diplomoppgave i maling og lakk. Han var i sin tid initiativtaker til å starte med fagbrev innen industrimalefaget. Jobbet i flere år med QA hos ABB. Ansatt på Teknologisk Institutt (TI) som rådgiver innen korrosjonsvern. Har reist verden rundt med kurs og opplæring innen bl.a. FROSIO-sertifisering.

6 J U B I L E U M Wiggo Olsen har lengst fartstid i Extra og blir her gratulert av en kolleger. Wiggo tar hånd om Cognacen, mens fru Olsen tar vare på blomstene. I bakgrunnen kan vi skimte ledelsen med Carl og Børre. Extra feiret sitt 20 år lunsj, festmiddag... og Lørdag 12. januar 2013 startet markeingen av Extras 20 års-jubileum. På slutten av fjoråret mottok nemlig alle ansatte en invitasjon fra Børre og Lise-May, hvor de inviterte alle ansatte med ledsager - til festaften og overnatting på Laholmen Hotel i Strømstad. Det var satt opp buss fra Drammen og med holdeplass-stopp i Oslo. Det ble godt med plass på bussen, da langt flere - valgte den mer private transportmetoden - egen privatbil. Til sammen var det omtrent 110 feststemte deltakere som ble ønsket velkommen, og ikke lenge etterpå var alle samlet rundt lunsjbufféen på hotellet. Allerede under lunsjen ble det svært god stemning blant de mange ansatte og forskjellige avdelingene. Og etter flere runder rundt koldtbordet - med svenske delikatesser og leskende tilbehør, var det tid for et historisk tilbakeblikk med Børre. Grüderen Børre holdt et informativt foredrag om den spede begynnelse - til det som i dag er Extra Servicepartner AS. Etter at han sa opp jobben på Star Maling i 1978, har han siden drevet egne selskaper og vært med på å stifte en rekke nye firmaer. Fellesnevneren for mange av nyetaberingene lå innenfor vedlikehold, og med egen produksjon av avanserte malingstyper og kjemikalier. Han hadde til og med en periode - hvor han var medeier i et firma som produserte (glassfiberstøping) skjærgårdsjeepene Oceancraft - som senere ble solgt til Windy Boats. Extra Produkter var forløperen til Extra Servicepartner, og Børre fortalte at flere tilfeldigheter og nye bekjentskaper førte til at firmaet fikk flere og fler utførende oppdrag og vedlikeholdsjobber fra bl.a. Oslo Sporveier (KTP) og Tollpost.

7 20 S F E S T E N Roald Juliussen og fru Gunn mottar velfortjent applaus fra blant andre en blid Tommy Nyland. s jubileum med frokost på søndag. Etter lunsjen valgte noen å ta en liten cowboy-strekk, andre dro på sight-seeing i Strømstad - mens andre tok en kald øl i hotellets bar. Etter hvert var igjen alle samlet til festaften og en godt komponert tre-retters middag ble servert - akkompagnert av hvite og røde viner. Det må også nevnes at de som ønsket seg et alkoholfritt alternativ, fikk sitt ønske oppfylt. Vi må her også nevne vår medbragte gjøgler og musiker - Asle Halvorsen som med sine mange evergreens, skapte god stemning rundt festtaffelet. Idet desserten var fortært tok daglig leder Carl Aaby ordet. Han la vekt på den daglige jobben som utføres rundt på de forskjellige avdelingene- og at alle ansatte var en viktig brikke for å få hjulene til å gå rundt. Med motiverte og dyktige medarbeidere mente Carl at Extras fremtid så lys ut - og optimistisk, med tanke på trygge og trivelige arbeidsplasser. Carl og Børre hadde deretter en markering med gaveoverrekkelse til ansatte med 10 års ansettelse, - eller enda lenger. Blomster og edle dråper med Cognac - ble overrakt til: Wiggo Olsen Stein Erik Norsted Jon Grøndahl Thor Ekeland Roald Juliussen Extraposten gratulerer! Senere på lørdagskvelden ble det hektisk aktivitet både i hotellets bar og på dansegulvet - med svensk danseband på scenen. Mange hyggelige samtaler ble utvekslet og flere kolleger ble bedre kjent med hverandre - siden mange til daglig jobber på ulike steder og avdelinger. Flertallet rakk en god frokost på søndag morgen, etterfulgt av et takk og farvel. Svensk politi så sitt snitt til en «innbringende» promillekontroll rett nedenfor hotellet. Men, dette ble raskt oppdaget og alle kom seg videre til Nordbysenteret med førerkortet inntakt.

8 ONE STOP SERVICE PÅ ALNABRU SATSER VIDERE... En vellykket forretningsidé krever flere dyktige medarbeidere TRE NYE FJES! Alt-mulig-mannen Erling Viik, vår nye kundemottaker Toril Bråthen og fagmekanikeren Trond Karlsen. Extraposten var nylig innom vårt verksted på Alnabru. Her var hele gjengen i fullt arbeid med både oppretting, bytting av skadede deler, lakkering og aggregatservice. I noen tilfeller også foliering og profilering som siste finish. Extras One Stop Service har vært en suksess og det er nå viktig å beholde og ta godt vare på alle våre fornøyde kunder. Idéen bak det hele er jo at våre kunder skal få utført en totalservice på ett sted - og at dette skjer effektivt og raskt. Vi samarbeider med Bring, i nabolokalet, hvor de bl.a. utfører EU-kontroll og utbedrer mangler av teknisk karakter. Extraposten hadde fått inn et tips om en nyansettelse på kundemottaket, og att på til skulle det være en dame. Via verkstedhallen treffer vi til slutt Toril inne på kundemottaket hos Bring. Toril forteller at av praktiske grunner er det mye enklere å holde orden på alle gjøremål - og bedre kommunikasjon mellom Extra og Bring, ved at de fysisk sitter på samme kontor. Toril har nå fått prøvd seg i sin nye jobb en måneds tid, og med «et smil alltid på lur» har hun tydeligvis taklet det noe mannsdominerte miljøet på en fin måte. I tillegg bestemt hun seg raskt for at antrekket skulle være Extras verkstedbekledning, og da blir du fort en av «gutta i gjengen» gliser Toril. Toril fra Extra og Marianne fra Bring utgjør den feminine siden på Alnabru. På vårt besøk i verkstedet traff vi også på en hyggelig kar som presenterte seg som Erling Viik. Extraposten ville finne ut hva det var som kvalifiserte han til en jobb på verkstedet? Nja, jeg er egentlig bankmann og jobbet bl.a. mange år i dataavdelingen til Fellesbanken, svarer Erling. Men, etter hvert ble jeg lei, og har siden både jobbet som vaktmester, drevet kafé og eid en pub. En merkelig bakgrunn prøver vi oss med... Jeg har alltid hatt mange interesser og er av natur veldig kunnskapssøkende. Min hobby, og store lidenskap har i mange år vært restaurering av gamle biler. Det var på den måten jeg lærte meg mye om oppretting, mekking og sveising - og nå lærer jeg enda mer med proffe kolleger. Erling har klare meninger om drift og effektivitet - og har i samarbeid med verkstedlederen, også fått jobbe en god del med administrative oppgaver og «papirarbeid». Men, det var altså bilhobbyen som førte han til Alnabru og Extra.

9 B J Ø R V I K A U T B Y G G I N G E N Vår avdeling i Strømsveien fortsetter det prestisjefulle arbeidet med nye heisomramminger. Avdelingen i Strømsveien har hatt en hektisk periode med mange spennnede oppdrag så langt i år. Foruten Bjørvika har de flere kuriøse oppdrag også andre steder - uten at de vil røpe for mye... Fotoet over viser en plansje av Bjørvika og hånden til høyre tilhører Knut Dahl hos Extra. Han peker engasjert bort på Trinn 4. Dette er neste byggetrinn og hvis alt går etter planen skal vi igjen bidra med omramming på flere nye heiser. PS! Mesteparten av bakre rekke er nye, prestisjefulle kontorbygg, med spektakulær arkitektur. Extra har så langt vært underleverandør hos Thyssen Krupp på nær sagt alle byggene. Laaaaaaaang lakkjobb for avdeling Bane Avdelingsleder Thor Ekeland har sendt redaksjonen et bilde fra avdelingens siste oppdrag. Extra har samarbeidet med Stadler om jobben med å opprette og lakkere et 105 meter langt Flirt-tog, med skader langs hele den ene siden. Oppdraget har bestått av innsveising og utskifting av aluminiumsplater, skifting av dører, retting av flater, sparkling og lakkering. Hele jobben er utført på Strømmen, og tok omtrent 5 uker.

10 R A N G E R I N G S A V D E L I N G E N Nye ansikter med nye kjøretøyer En av Extras største avdelinger er avdeling 20 som holder til på Tollpost sin terminal på Alnabru. Her treffer Extraposten mangeårig leder av avdelingen Karsten Ekeberg. Han kan fortelle at det i år har vært noe utskifting, samt økning i antall ansatte. Vi er i dag 33 ansatte ved avdelingen inkl. våre to mekanikere. Dette har gjort at vi har minimalt med overtid, sykefraværet har gått ned og vi klarer å levere ekstratimer når Tollpost ønsker det. Og ikke minst ser det ut til at vi får sluttført internopplæringen. Avdeling 20 er nå en god og sammensveiset gjeng, som tar jobben sin seriøst. Sikkerhet er første prioritet når man håndterer tyngre kjøretøyer, i en til tider meget hektisk og stressende hverdag. Fire nye rangere! Desirëe Hoflund, Jonas Dahlsveen, Fredrik Emilsson og Jan Kristiansen Vi har nå en skiftleder på hvert av de tre skiftene, og Karsten visker forsiktig... at de nå er inne i den mest hektiske perioden, da veldig mye av innholdet i containerne tilhører julenissen, så da er det ekstra viktig at alt er i rute - i god tid før julaften. Karsten viser også fram et par nye doninger... Vi har fornyet kjøretøyparken med en ny lastebil, og en terminaltraktor (Mafi). Mafien er spesiallaget for å håndtere traller. Denne hjelper oss mye siden den fungerer ekstra bra på trange områder, men den krever fortsatt en dyktig sjåfør. Vår kunde Tollpost åpner i juli neste år, en ny rangeringsterminal på Langhus på Post Nord. Rangeringsdriften der er mindre omfattende - i forhold til det vi utfører i dag, så jeg håper og tror at vi stiller med ganske sterke kort - i konkurranse med andre operatører om en eventuell kontrakt. Vi skal holde Extraposten løpende orientert om hva som blir utfallet, sier Karsten. Makkere og mekanikere. Kim har fått en ny makker i Rafik. Dette er Extras nye Dream Team som har ansvaret for at våre kjøretøyer fungerer som de skal. De kommer også til å ta hånd om alle andre kjøretøyer som Extra disponerer. PS! RANGERING: skifting, flytting av jernbanevogner (containere) innenfor et stasjons- eller sidesporområde.

11 A G G R E G A T S E R V I C E Gregory og Øyvind sjekker at jobben er riktig utført - på nok et Carrier-aggregat. Gutta har full kontroll på temperatur i traller og semitrailere... Men, selv må de ty til Extras vinterlue. Extraposten har tatt en rask tur innom for å sjekke utviklingen i vår avdeling for kjøleaggregater på Alnabru. Vi møter Gregory som er formann. Et håndtrykk blir avverget i siste liten, - han har nettopp avslutttet en service, og er full av olje på hendene. Gregory har vært med siden den spede begynnelse for tre år siden, og har med årene blitt svært så dreven på Carriers aggregater. Vi utfører daglig service på mellom 4-8 aggregater, litt avhengig hvor omfattende jobben er, sier han. På nåværende tidspunkt er vi 4 ansatte på heltid, og mye av dagene tilbringes i friluft på parkeringsområdet. Heldigvis har det så langt ikke vært særlig med kulde, og da er det helt greit... - og mens han forteller, trekker han lua godt nedover ørene. Mens vi prater dukker det opp en servicebil. Ut stiger en smilende kar, også han med Extra-lua godt på. Hei, det er Øyvind. Øyvind Sørhaug har vært ansatt i avdelingen i 9 måneder. Han har bokstavelig talt blitt flasket opp i transportbransjen, med far Erling som en kjent skikkelse. Øyvind forteller at han trives godt i jobben, og at han foretar en god del serviceoppdrag ute hos kundene. Dette er noe kundene setter stor pris på, samtidig får du gode relasjoner til hver enkelt kunde. Et ekstra pluss er at jeg blir kjent med nye folk - og derfra er ikke veien lang til at de også blir vår kunde, - smiler Øyvind.

12 KAROSSERI SKADER LAKKERING KJØLEAGGREGAT SERVICE VASK FOLIERING Extra Servicepartner tilbyr flere tjenester på samme sted. Det tjener transportbransjen på! Extra Servicepartner AS er et privateid, norsk selskap med ca. 80 ansatte. Extra har i mange år vært markedsledende innen vedlikehold av kollektivt transportmateriell, og har blant annet Mantena, Sporveien Oslo, Norgesbuss, Stadler, Bombardier, Bring, Asko og Tollpost som kunder. Vårt nye produkt ONE STOP SERVICE utføres av våre mange dyktige fagfolk - på vårt hovedverksted på Alnabru. Her vil du finne oppretterverksted, lakkhall, vaskehall og egen avdeling - for service på Carrier Kjøleaggregater. Til slutt, ny foliering når det trengs. Vår forretningsidé er som alltid; kostbart materiell skal være mest mulig ute på vei og bane. Og verkstedtiden effektiv - og minst mulig. Det setter i hvert fall våre kunder pris på. Ta kontakt med Jon Grøndahl på tlf , eller ring vårt hovednr for nærmere informasjon og priser.

Nytt, profesjonelt fargeblandeverk

Nytt, profesjonelt fargeblandeverk Nytt, profesjonelt fargeblandeverk P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER NR.1-2010 Les om! NY VASKEHALL NYTT VERKSTED Driftssjef Jon Grøndahl viser stolt frem det nyinnredede rommet med lakkfarger.

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM 1 ET KJØLIGERE MARKED LEDER ENDRINGER I OLJEBRANSJEN Det er urolige tider i bransjen. Daglig hører og leser vi om oljekrise og nedbemanning. For vår del merker

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS nytt Nr. 1 2014 Leder s 2 KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS SØR AS Nye lokaler i Skien s 4 KIS VEST AS Kunden i fokus s 5 KIS KOMPETANSE AS Publikumsvennlige kurslokaler i Bergen s 6 KIS VEST

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 Ylvis: Show, moro og rendyrket galskap Prosjekt: DNB BERGEN FÅR NYTT BYGG Tema: BØR DU EIE ELLER LEIE MASKIN- PARKEN? Roadshow 2013: Cramo satser på byggmaskiner

Detaljer

Nr. 11 April 2011 4. årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske!

Nr. 11 April 2011 4. årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske! on site Nr. 11 April 2011 4. årgang PTFE anlegget under oppføring s 8 Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16 God påske! 1 Store og viktige investeringer Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS nytt Nr. 1 2013 Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3 KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS KOMPETANSE AS Sikkerhetsopplæring i medvind s 5 KIS VEST AS Høye ambisjoner offshore

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Oras overlevert storprosjekt. i Kristiansand. Nr. 2 2013

Oras overlevert storprosjekt. i Kristiansand. Nr. 2 2013 Nr. 2 2013 Statoil i Bergen s. 3 Breeam-NOR s. 6 Fotograf: Anders Martinsen Oras overlevert storprosjekt Samspillskontrakt s. 12 i Kristiansand Posten s.14 Et av de største byggeprosjektene på Sørlandet

Detaljer