FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger."

Transkript

1 P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2013 FOLK I FARTA... Les siste nytt fra våre avdelinger.

2 DRAMMEN Administrasjon og avdelinger har gått online... Extraposten møtte to fornøyde jenter på kontoret. Lise-May Halvorsen og Åse Arnesen. På kontoret i Drammen foregår alt av kontorhold, - med regnskaper, lønn og fakturering. Lise-May forteller at årets viktigste fokus har vært på effektivisering av ordre- og fakturarutiner. De to jentene har vært ansvarlig for omleggingen til programmet Visma Business, og en del av jobben har også vært å lære opp avdelingsog verkstedlederne til å kunne ta i bruk det nye programmet. Jon Grøndahl er en av disse, og han kan ikke få fullrost det nye systemet nok. Etter at vi fikk punsjet inn alt av dele- og artikkelnummer i registeret har alt ting gått veldig greit. Fra tidligere satt hver avdeling med regneark og laget fakturaunderlag. Dette ble sendt fakturaavdelingen - som igjen måtte punsje inn alt på nytt. Dette er nå en sagablott sier Åse. Nå gjør hver avdeling ferdig sine ordregrunnlag i Visma-systemet - ONLINE! For oss er det da bare å konvertere disse til fakturaer - når alt av underlag er levert. Jon kan også fortelle at de nå har fått mye bedre oversikt over historikken til hver enkelt kunde, kjøretøy og oppdragets art. L E D E R Kalenderåret 2013 nærmer seg slutten, og ett år er gått siden siste nummer av Extraposten. Som 2012 har også 2013 hatt sine endringer og omstillinger; det er med god følelse jeg kan bekrefte at disse utelukkende har vært til det positive, selv om veien frem har vært utfordrende og tidvis også frustrerende. Vår største enkeltsatsing i 2013 var etableringen av nytt lakkeringsverksted i Drammen. Etter omtrent ett år med bruk av underleverandør for boggiprosjektet til Sporveien Oslo (Tidligere KTP) besluttet vi å utføre brorparten av dette arbeidet selv; både fordi det var interessant økonomisk sett, men også fordi vi ønsket en bedre kontroll og dokumentasjon på utførelsen. Etter flere måneder med planlegging og montasjearbeid, ble de første delene til trikken i Oslo bearbeidet i våre nye lokaler i juni-måned i år. Vi har fått på plass et veldig godt lag med personell, og dere finner en lengre reportasje fra denne avdelingen lengre bak i Extraposten. Rangeringen på Tollpostterminalen har gått til anskaffelse av en ny terminaltraktor, en type kjøretøy vi ikke har hatt i utstyrsparken før. De trafikale forholdene på Tollpostterminalen krevde en ny måte å drive deler av rangeringen på, og behovet for en terminaltraktor kom opp. Vi lytter til våre kunde og tilpasser oss til deres behov, noe denne anskaffelsen bekrefter. Den varslede nedgangen i godsmengden, som tilskrives reduksjon i detaljhandelen, slik vi leser i avisene har vi sett lite til, og Tollpost Globe (Nå snart Post Nord), har som målsetting å øke sin omsetning radikalt, og vi skal selvsagt være bidragsytere for å gjøre dette mulig. Kjøleaggregater er et relativt nytt tjenesteområde for Extra Servicepartner. Vi startet med montasje av aggregater på containere høsten 2012, og to år senere har vi nå fire stykker som jobber på dette området på fulltid. På slutten av 2013 fikk vi vite at EXTRAPOSTEN Utgiver: Extra Servicepartner AS Redaksjon: Carl Henrik Aaby og Morten Halvorsen Lay-out/fotos: Morten Halvorsen Trykk: TS Prepress AS, Drammen Tollpost hadde gått til bestilling av 100 nye containere med Carrier kjøleaggregater. Carrier er meget opptatt av å tilby sine kunder et velfungerende servicenettverk, - dette har vi lykkes godt med, og jeg er veldig stolt av hva vi har fått til. Vi er utpekt som hovedverksted for vedlikehold av de nye Tollpostkjølecontainerne. De vil bli modifisert og tilpasset av oss før overlevering til Tollpost. Første modifikasjon starter to dager etter at jeg skriver dette, og mange vil være overlevert før Extraposten går i trykken. Vedlikeholdet vil være på containerverkstedet (Avdeling 2), - en ny aktivitet for denne avdelingen. Opplæringen av personell har foregått på karosseriavdelingen (Avdeling 1), og er et godt eksempel på hvordan samarbeidet fungerer på tvers av avdelingene. Vårt lakk-og karosseriverksted har befestet sin posisjon i løpet av Verkstedet er uten tvil det fremste på karosserireparasjoner på trailere i Norge. Våre oppdrag spenner fra småreparasjoner, til totalskadede trailere som har blitt kjørt i tunelltak og liknende, med omfattende skader som krever ekstra kompetanse for å reparere forskriftsmessig. I tillegg har aggregatdelen på avdelingen gjort oss til en av Carriers største leverandører i Norge. Det endelige barometeret på driften på de ulike avdelingene vil naturlig nok reflekteres i regnskapet. Så langt i 2013 har vi hatt en omsetningsvekst på ca. 20% i forhold til fjoråret, samtidig med at vi har klart å opprettholde resultatgraden. Min opplevelse er at vi per dags dato har en god veletablert kultur, de ansatte føler med rette stolthet i arbeidet de gjør, og vi har en sunn økonomi. Tross litt dystre fremtidsspådommer i pressen - om mørke skyer på himmelen for næringslivet, er jeg sikker på at vi har en vinnende modell. Jeg er sikker på at veksten i både antall ansatte, og etterspørselen av våre tjenester vil øke i Vi skal selvsagt ikke hvile på laurbærene, men det må være lov å slå seg selv på brystet - og glede seg over vår felles fremgang og suksess. En stor takk til dere alle. Extra Servicepartner er en gigantisk dugnadsinnsats, der dere alle er med å bidra til vår kjerne med sunn vekst, og et hyggelig å givende arbeidsmiljø. God jul og godt nyttår til dere alle. Jeg gleder meg vanvittig til å jobbe videre sammen med dere alle i Carl

3 Gutta på containerverkstedet har nok av oppgaver...og flere blir det. Det var en trivelig gjeng på dagskiftet som tok seg tid til litt fotografering i høstsola i Oslo. Fra venstre: Vladimir, Francesco, Stein Erik, Andrei Alexandru og Jarek. Containerverkstedet i Strømsveien jobber hver dag 2 skift og har mer enn nok å gjøre. Da Extraposten dukket uanmeldt opp - møter vi Andrei Alexandru, en hyggelig og imøtekommen romener som viser oss en del av dagens gjøremål. Det er utelukkende Tollpost sine containere som her får en overhaling med bl.a. utskifting av bein, utbedring av skader med sveising og oppretting. Vi har hver dag omtrent containere innom for utbedring, forteller Stein Erik som har vært formann på verkstedet i mange år. Stein Erik forteller videre: at Tollpost også har behov for vedlikehold på nye kjølecontainere, og at Extra nå vurderer å utvide verkstedlokalet med et nytt løp. Hvis dette går i orden - er vi godt forberedt, og vi kan i tillegg foreta service på kjøleaggregatene på disse containerne. Etter en ny omvisning i lokalene ang. utvidelsen, møter vi igjen Andrei A. På en blanding av norsk og engelsk forklarer han at han kan ta på seg sveiseutstyret - slik at Extraposten får et foto med litt action. Resultatet kan du se her! STRØMSGODSET SERIEMESTERE 2013 Når du trenger en å snakke med... Snakk med Karsten Karsten Ekeberg er fra tidligere HMS rådgiver. Nå har han også fått ansvaret for bl.a. å følge opp alle ansatte ved sykefravær. HMS er og blir en prioritert sak i vårt firma. Vissheten om at vi driver i en helsemessig farefull bransje selvfølgeliggjør dette. Vi er først og fremst opptatt av den enkeltes helse og beskyttelse av denne. Men HMSoppfølging er på mange måter med på å forme vår «kultur og vårt miljø». Regelmessig renhold og orden er et «enkelt» eksempel, men kan faktisk være det viktigste kriteriet i bunnen for å skape et godt og salgbart miljø. Bruk av verneutstyr, vernerunder, rapporteringer, aktivt bruk av verneombud, aktivt bruk av HMSboka, og stadig noen «drypp» opplæring og informasjon om dette er elementer vi skal bruke aktivt. Extra har også et økt fokus på sykefravær - og tidlig oppfølging av hver enkelt ansatt vil være viktig, forteller Karsten. H E L S E - M I L J Ø - S I K K E R H E T H E L S E - M I L J Ø - S I K K E R H E T EXTRA har vært sponsor hos Godset i to år. I fjor ble det sølv - og i år gull!

4 N Y T T S P E S I A L V E R K S T E D I D R A M M E N! Fornøyde karer! Bjørn Kåre Solvang - alias «Kokken», Wiggo Olsen og Jan Erik Stensrud. Her står de foran tørkestativet med primede komponenter. Etter flere måneder med planlegging, snekring og montering er nå det nye verkstedet i full drift Extraposten tok en prat med tre av Extras medarbeidere på verkstedet. Jan Erik Stensrud er leder av verkstedet - som har spesialisert seg på industriell overflatebehandling. Han forteller at det oppsto et behov for disse tjenestene når Sporveien Oslo startet sin omfattende boggierevisjon. Extra Servicepartner AS har som sagt et pågående arbeid med å rehabilitere Sporveiens mange boggieunderstell på sporvogn og trikk. Vi benytter eksterne underleverandører på de største delene, - mens vi her tar hånd om alt av mindre deler. Bare på ett boggiesett er det jo flere hundre deler, så det er nok av jobb - forteller Jan Erik. I tillegg til verksteddelen har vi også egen sjåfør og lastebil som henter og bringer. Her har vi strenge, og faste rutiner på dokumentasjon av hver enkelt del og alle deler blir behørig loggført. Først har vi en generell vask og rens av hver del, deretter må enkelte deler spesialrenses. Etter tørk - går produktene videre inn i det splitter nye sandblåsingsanlegget. Her blir alt av tidligere rust, malingsfilmer m.m. fjernet. Etter en grundig kontroll går turen videre til lakkboksen. Alle deler for først et lag med grunning/primer. Deretter 1 og 2 lag med utvalgte toppstrøk med industrimaling/lakk. Vi startet med et ribbet lokale ved årskiftet forteller Kokken. Vi planla alt ned i minste detalj og finregnet ned til millimeteren på hvor - hver enkelt maskin og utstyr skulle monteres. Og så langt har alt fungert etter planen. For tiden er det seks medarbeidere tilknyttet verkstedet, og foruten de tre herrer på bildet - jobber også Jan Erik E. som sjåfør - Odd Arne er poteten som brukes til alle typer jobber, og Trond som først og fremst jobber med rensing av ulike komponenter. Jan Erik kan også fortelle at de har engasjert to drevne ingeniører som er med og videreutvikler og kvalitetssikrer både oss ansatte og våre produksjonsrutiner. Dette er karer med lang fartstid innen faget industriell overflatebehandling, og de har opp gjennom årene vært med på å sertifisere mange internasjonale selskaper. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet så langt, og vi skal nå fortsette prosessen med mer kursing og tilføre mer kunnskap til hver enkelt medarbeider, sier Jan Erik. Vi har satt oss som mål å bli blant de ledende selskapene innen vårt fag - og det vil da være naturlig å tilby våre tjenester innenfor mer offshore-relaterte markeder.

5 E K S P E R T H J E L P E N Extra har engasjert to drevne karer, som har lang erfaring innen sertifisering, overflatebehandling, korrosjonsvern og ulike typer industrimalingssystemer. Den nye avdelingen i Drammen får dermed tilført viktig «know how» med tanke på bl.a. offshore-relaterte markeder med avanserte kravspesifikasjoner Det nye, helautomatiserte sandblåsingsanlegget. Til høyre i bildet ligger lakkanlegget. 2. Odd Arne Syvertsen tar her en første grovvask av en ny forsendelse med boggiedeler. 3. Jan Erik Ebbestad jobber deltid som sjåfør, med frakt av deler - til og fra Oslo. Her er tar han hånd om komponenter som får en grundigere vask. 4. Jan Erik Stensrud er bl.a. faglært industrilakkerer. Her tar han et siste toppstrøk på noen mindre deler. 1. Kjell Asbjørn Kleven Utdannet kjemiingeniør, og har jobbet innen fagområdet korrosjon og overflatebehandling siden Har jobbet med opplæring av Frosio-inspektører, og andre kurs innen korrosjon- og overflatebehandling. Lang erfaring fra skadesaker, rådgiving, tilstandsvurdering innen offshore, skip, bygg, anlegg, industri samt jernbaneog veibruer. Har siden 1990 jobbet for operatørselskaper og engineeringselskaper med engineering / bygging / vedlikehold av offshore-installasjoner og onshore mottaksanlegg. Har siden 2004 vært hos Aker Kværner / Aker Solutions Øivinn Saastad Øivinn har en lang og omfangsrik CV: Diplomoppgave i maling og lakk. Han var i sin tid initiativtaker til å starte med fagbrev innen industrimalefaget. Jobbet i flere år med QA hos ABB. Ansatt på Teknologisk Institutt (TI) som rådgiver innen korrosjonsvern. Har reist verden rundt med kurs og opplæring innen bl.a. FROSIO-sertifisering.

6 J U B I L E U M Wiggo Olsen har lengst fartstid i Extra og blir her gratulert av en kolleger. Wiggo tar hånd om Cognacen, mens fru Olsen tar vare på blomstene. I bakgrunnen kan vi skimte ledelsen med Carl og Børre. Extra feiret sitt 20 år lunsj, festmiddag... og Lørdag 12. januar 2013 startet markeingen av Extras 20 års-jubileum. På slutten av fjoråret mottok nemlig alle ansatte en invitasjon fra Børre og Lise-May, hvor de inviterte alle ansatte med ledsager - til festaften og overnatting på Laholmen Hotel i Strømstad. Det var satt opp buss fra Drammen og med holdeplass-stopp i Oslo. Det ble godt med plass på bussen, da langt flere - valgte den mer private transportmetoden - egen privatbil. Til sammen var det omtrent 110 feststemte deltakere som ble ønsket velkommen, og ikke lenge etterpå var alle samlet rundt lunsjbufféen på hotellet. Allerede under lunsjen ble det svært god stemning blant de mange ansatte og forskjellige avdelingene. Og etter flere runder rundt koldtbordet - med svenske delikatesser og leskende tilbehør, var det tid for et historisk tilbakeblikk med Børre. Grüderen Børre holdt et informativt foredrag om den spede begynnelse - til det som i dag er Extra Servicepartner AS. Etter at han sa opp jobben på Star Maling i 1978, har han siden drevet egne selskaper og vært med på å stifte en rekke nye firmaer. Fellesnevneren for mange av nyetaberingene lå innenfor vedlikehold, og med egen produksjon av avanserte malingstyper og kjemikalier. Han hadde til og med en periode - hvor han var medeier i et firma som produserte (glassfiberstøping) skjærgårdsjeepene Oceancraft - som senere ble solgt til Windy Boats. Extra Produkter var forløperen til Extra Servicepartner, og Børre fortalte at flere tilfeldigheter og nye bekjentskaper førte til at firmaet fikk flere og fler utførende oppdrag og vedlikeholdsjobber fra bl.a. Oslo Sporveier (KTP) og Tollpost.

7 20 S F E S T E N Roald Juliussen og fru Gunn mottar velfortjent applaus fra blant andre en blid Tommy Nyland. s jubileum med frokost på søndag. Etter lunsjen valgte noen å ta en liten cowboy-strekk, andre dro på sight-seeing i Strømstad - mens andre tok en kald øl i hotellets bar. Etter hvert var igjen alle samlet til festaften og en godt komponert tre-retters middag ble servert - akkompagnert av hvite og røde viner. Det må også nevnes at de som ønsket seg et alkoholfritt alternativ, fikk sitt ønske oppfylt. Vi må her også nevne vår medbragte gjøgler og musiker - Asle Halvorsen som med sine mange evergreens, skapte god stemning rundt festtaffelet. Idet desserten var fortært tok daglig leder Carl Aaby ordet. Han la vekt på den daglige jobben som utføres rundt på de forskjellige avdelingene- og at alle ansatte var en viktig brikke for å få hjulene til å gå rundt. Med motiverte og dyktige medarbeidere mente Carl at Extras fremtid så lys ut - og optimistisk, med tanke på trygge og trivelige arbeidsplasser. Carl og Børre hadde deretter en markering med gaveoverrekkelse til ansatte med 10 års ansettelse, - eller enda lenger. Blomster og edle dråper med Cognac - ble overrakt til: Wiggo Olsen Stein Erik Norsted Jon Grøndahl Thor Ekeland Roald Juliussen Extraposten gratulerer! Senere på lørdagskvelden ble det hektisk aktivitet både i hotellets bar og på dansegulvet - med svensk danseband på scenen. Mange hyggelige samtaler ble utvekslet og flere kolleger ble bedre kjent med hverandre - siden mange til daglig jobber på ulike steder og avdelinger. Flertallet rakk en god frokost på søndag morgen, etterfulgt av et takk og farvel. Svensk politi så sitt snitt til en «innbringende» promillekontroll rett nedenfor hotellet. Men, dette ble raskt oppdaget og alle kom seg videre til Nordbysenteret med førerkortet inntakt.

8 ONE STOP SERVICE PÅ ALNABRU SATSER VIDERE... En vellykket forretningsidé krever flere dyktige medarbeidere TRE NYE FJES! Alt-mulig-mannen Erling Viik, vår nye kundemottaker Toril Bråthen og fagmekanikeren Trond Karlsen. Extraposten var nylig innom vårt verksted på Alnabru. Her var hele gjengen i fullt arbeid med både oppretting, bytting av skadede deler, lakkering og aggregatservice. I noen tilfeller også foliering og profilering som siste finish. Extras One Stop Service har vært en suksess og det er nå viktig å beholde og ta godt vare på alle våre fornøyde kunder. Idéen bak det hele er jo at våre kunder skal få utført en totalservice på ett sted - og at dette skjer effektivt og raskt. Vi samarbeider med Bring, i nabolokalet, hvor de bl.a. utfører EU-kontroll og utbedrer mangler av teknisk karakter. Extraposten hadde fått inn et tips om en nyansettelse på kundemottaket, og att på til skulle det være en dame. Via verkstedhallen treffer vi til slutt Toril inne på kundemottaket hos Bring. Toril forteller at av praktiske grunner er det mye enklere å holde orden på alle gjøremål - og bedre kommunikasjon mellom Extra og Bring, ved at de fysisk sitter på samme kontor. Toril har nå fått prøvd seg i sin nye jobb en måneds tid, og med «et smil alltid på lur» har hun tydeligvis taklet det noe mannsdominerte miljøet på en fin måte. I tillegg bestemt hun seg raskt for at antrekket skulle være Extras verkstedbekledning, og da blir du fort en av «gutta i gjengen» gliser Toril. Toril fra Extra og Marianne fra Bring utgjør den feminine siden på Alnabru. På vårt besøk i verkstedet traff vi også på en hyggelig kar som presenterte seg som Erling Viik. Extraposten ville finne ut hva det var som kvalifiserte han til en jobb på verkstedet? Nja, jeg er egentlig bankmann og jobbet bl.a. mange år i dataavdelingen til Fellesbanken, svarer Erling. Men, etter hvert ble jeg lei, og har siden både jobbet som vaktmester, drevet kafé og eid en pub. En merkelig bakgrunn prøver vi oss med... Jeg har alltid hatt mange interesser og er av natur veldig kunnskapssøkende. Min hobby, og store lidenskap har i mange år vært restaurering av gamle biler. Det var på den måten jeg lærte meg mye om oppretting, mekking og sveising - og nå lærer jeg enda mer med proffe kolleger. Erling har klare meninger om drift og effektivitet - og har i samarbeid med verkstedlederen, også fått jobbe en god del med administrative oppgaver og «papirarbeid». Men, det var altså bilhobbyen som førte han til Alnabru og Extra.

9 B J Ø R V I K A U T B Y G G I N G E N Vår avdeling i Strømsveien fortsetter det prestisjefulle arbeidet med nye heisomramminger. Avdelingen i Strømsveien har hatt en hektisk periode med mange spennnede oppdrag så langt i år. Foruten Bjørvika har de flere kuriøse oppdrag også andre steder - uten at de vil røpe for mye... Fotoet over viser en plansje av Bjørvika og hånden til høyre tilhører Knut Dahl hos Extra. Han peker engasjert bort på Trinn 4. Dette er neste byggetrinn og hvis alt går etter planen skal vi igjen bidra med omramming på flere nye heiser. PS! Mesteparten av bakre rekke er nye, prestisjefulle kontorbygg, med spektakulær arkitektur. Extra har så langt vært underleverandør hos Thyssen Krupp på nær sagt alle byggene. Laaaaaaaang lakkjobb for avdeling Bane Avdelingsleder Thor Ekeland har sendt redaksjonen et bilde fra avdelingens siste oppdrag. Extra har samarbeidet med Stadler om jobben med å opprette og lakkere et 105 meter langt Flirt-tog, med skader langs hele den ene siden. Oppdraget har bestått av innsveising og utskifting av aluminiumsplater, skifting av dører, retting av flater, sparkling og lakkering. Hele jobben er utført på Strømmen, og tok omtrent 5 uker.

10 R A N G E R I N G S A V D E L I N G E N Nye ansikter med nye kjøretøyer En av Extras største avdelinger er avdeling 20 som holder til på Tollpost sin terminal på Alnabru. Her treffer Extraposten mangeårig leder av avdelingen Karsten Ekeberg. Han kan fortelle at det i år har vært noe utskifting, samt økning i antall ansatte. Vi er i dag 33 ansatte ved avdelingen inkl. våre to mekanikere. Dette har gjort at vi har minimalt med overtid, sykefraværet har gått ned og vi klarer å levere ekstratimer når Tollpost ønsker det. Og ikke minst ser det ut til at vi får sluttført internopplæringen. Avdeling 20 er nå en god og sammensveiset gjeng, som tar jobben sin seriøst. Sikkerhet er første prioritet når man håndterer tyngre kjøretøyer, i en til tider meget hektisk og stressende hverdag. Fire nye rangere! Desirëe Hoflund, Jonas Dahlsveen, Fredrik Emilsson og Jan Kristiansen Vi har nå en skiftleder på hvert av de tre skiftene, og Karsten visker forsiktig... at de nå er inne i den mest hektiske perioden, da veldig mye av innholdet i containerne tilhører julenissen, så da er det ekstra viktig at alt er i rute - i god tid før julaften. Karsten viser også fram et par nye doninger... Vi har fornyet kjøretøyparken med en ny lastebil, og en terminaltraktor (Mafi). Mafien er spesiallaget for å håndtere traller. Denne hjelper oss mye siden den fungerer ekstra bra på trange områder, men den krever fortsatt en dyktig sjåfør. Vår kunde Tollpost åpner i juli neste år, en ny rangeringsterminal på Langhus på Post Nord. Rangeringsdriften der er mindre omfattende - i forhold til det vi utfører i dag, så jeg håper og tror at vi stiller med ganske sterke kort - i konkurranse med andre operatører om en eventuell kontrakt. Vi skal holde Extraposten løpende orientert om hva som blir utfallet, sier Karsten. Makkere og mekanikere. Kim har fått en ny makker i Rafik. Dette er Extras nye Dream Team som har ansvaret for at våre kjøretøyer fungerer som de skal. De kommer også til å ta hånd om alle andre kjøretøyer som Extra disponerer. PS! RANGERING: skifting, flytting av jernbanevogner (containere) innenfor et stasjons- eller sidesporområde.

11 A G G R E G A T S E R V I C E Gregory og Øyvind sjekker at jobben er riktig utført - på nok et Carrier-aggregat. Gutta har full kontroll på temperatur i traller og semitrailere... Men, selv må de ty til Extras vinterlue. Extraposten har tatt en rask tur innom for å sjekke utviklingen i vår avdeling for kjøleaggregater på Alnabru. Vi møter Gregory som er formann. Et håndtrykk blir avverget i siste liten, - han har nettopp avslutttet en service, og er full av olje på hendene. Gregory har vært med siden den spede begynnelse for tre år siden, og har med årene blitt svært så dreven på Carriers aggregater. Vi utfører daglig service på mellom 4-8 aggregater, litt avhengig hvor omfattende jobben er, sier han. På nåværende tidspunkt er vi 4 ansatte på heltid, og mye av dagene tilbringes i friluft på parkeringsområdet. Heldigvis har det så langt ikke vært særlig med kulde, og da er det helt greit... - og mens han forteller, trekker han lua godt nedover ørene. Mens vi prater dukker det opp en servicebil. Ut stiger en smilende kar, også han med Extra-lua godt på. Hei, det er Øyvind. Øyvind Sørhaug har vært ansatt i avdelingen i 9 måneder. Han har bokstavelig talt blitt flasket opp i transportbransjen, med far Erling som en kjent skikkelse. Øyvind forteller at han trives godt i jobben, og at han foretar en god del serviceoppdrag ute hos kundene. Dette er noe kundene setter stor pris på, samtidig får du gode relasjoner til hver enkelt kunde. Et ekstra pluss er at jeg blir kjent med nye folk - og derfra er ikke veien lang til at de også blir vår kunde, - smiler Øyvind.

12 KAROSSERI SKADER LAKKERING KJØLEAGGREGAT SERVICE VASK FOLIERING Extra Servicepartner tilbyr flere tjenester på samme sted. Det tjener transportbransjen på! Extra Servicepartner AS er et privateid, norsk selskap med ca. 80 ansatte. Extra har i mange år vært markedsledende innen vedlikehold av kollektivt transportmateriell, og har blant annet Mantena, Sporveien Oslo, Norgesbuss, Stadler, Bombardier, Bring, Asko og Tollpost som kunder. Vårt nye produkt ONE STOP SERVICE utføres av våre mange dyktige fagfolk - på vårt hovedverksted på Alnabru. Her vil du finne oppretterverksted, lakkhall, vaskehall og egen avdeling - for service på Carrier Kjøleaggregater. Til slutt, ny foliering når det trengs. Vår forretningsidé er som alltid; kostbart materiell skal være mest mulig ute på vei og bane. Og verkstedtiden effektiv - og minst mulig. Det setter i hvert fall våre kunder pris på. Ta kontakt med Jon Grøndahl på tlf , eller ring vårt hovednr for nærmere informasjon og priser.

Nye satsnings områder! Nye og gamle kunder! Nytt portrettintervju!

Nye satsnings områder! Nye og gamle kunder! Nytt portrettintervju! P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2015 Nye satsnings områder! Nye og gamle kunder! Nytt portrettintervju! Nye hjemmesider! L E D E R Et vanskelig år er nå snart lagt bak oss. Året var

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

«...det er helt nødvendig at vi fortsetter å fokusere på nye prosjekter og kunder»

«...det er helt nødvendig at vi fortsetter å fokusere på nye prosjekter og kunder» P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER Extra Servicepartner AS er et av landets ledende selskaper innen vedlikehold, service, - karosseri og lakkering, av bl.a. tog og trikk, lastebil og buss.

Detaljer

P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2017

P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2017 P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER 2017 L E D E R Carl Henrik Aaby Daglig leder Hei. og takk for året som har gått. Mye spennende har skjedd, og det er mye nytt å se frem til for 2018.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør www.verdenerdin.no Hva er Reiselivsnæringen? Opplevelser av Kulturlandskap Ren natur Lokal mat og tradisjoner Kulturminner og norsk kulturarv

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag

-Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag -Fremtiden tilhører dem som forbereder seg i dag Rådgivernes dager 2013 BNF Pådriver for vekst og utvikling i Bodø regionen En felles arena for læring og relasjoner Skoleledere og rådgivere i videregående

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim Nytt komplett Trucksenter på Torgård i Trondheim Stener Sørensen stener@trondelagtrucksenter.no Mobil: 92 09 22 55 Tore Hansen tore@trondelagtrucksenter.no Mobil: 40 40 30 54 Krister Stav krister@trondelagtrucksenter.no

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nytt, profesjonelt fargeblandeverk

Nytt, profesjonelt fargeblandeverk Nytt, profesjonelt fargeblandeverk P O S T E N INTERNMAGASIN FRA EXTRA SERVICEPARTNER NR.1-2010 Les om! NY VASKEHALL NYTT VERKSTED Driftssjef Jon Grøndahl viser stolt frem det nyinnredede rommet med lakkfarger.

Detaljer

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe Klokka 07.05 i Klipra Stopp ved Trollveggen I tiden 3. 5. juni var det korfestival for Odd Fellowkor i Skien. Vi reiste fra Ålesund

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007 NEWSLETTER CHAPTER NORDVEST April 2007 Superweekend 19-21 april hos H-D Ålesund Her blir det demokjøring og grilling. Se turkalenderen Lørdag 28 april Motorsykkelens dag i Molde. Her stiller vi så mange

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore

Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore www.northpersonnel.no +42 21 42 34 34 OM OSS Bakgrunnen for etableringen av North Personnel er et svar på markedets utfordringer

Detaljer

Sosial tur til Skagen September 2012

Sosial tur til Skagen September 2012 Sosial tur til Skagen September 2012 Det var en håpefull og humørfull gjeng som møtte på jernbanen Torsdagen med reisefeber og eventyrlyst. Kursen ble satt mot Kristiansand som ble første stopp for turen.

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015.

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Tekst og bilder av Gunnar Larsen 29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø. Turen

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Logg Bremen Idrett Første uka har gått med til å etablere seg i gjestehuset, i Werder Bremen og i Sportgarten. De første dagene brukte vi til å se

Logg Bremen Idrett Første uka har gått med til å etablere seg i gjestehuset, i Werder Bremen og i Sportgarten. De første dagene brukte vi til å se Logg Bremen Idrett Første uka har gått med til å etablere seg i gjestehuset, i Werder Bremen og i Sportgarten. De første dagene brukte vi til å se oss rundt i Bremen, og allerede Mandag startet treningene.

Detaljer