Sikkerhetsglass. Sikkerhetsrute

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsglass. Sikkerhetsrute 17.01.2012"

Transkript

1 Sikkerhetsglass Sikkerhetsrute glassrute som består av ett eller flere lag glass med egenskaper eller sammensetning slik at den forhindrer eller minsker risikoen for personskade ved sammenstøt (personsikkerhetsrute), eller har styrke til å motstå hærverk, hemme innbrudd, hindre prosjektiler å trenge igjennom, motstå eksplosjoner eller har brannmotstand (trygghetsruter) Definisjon fra NS 3510 pkt

2 Sikkerhetsruter Trygghetsruter personsikkerhetsruter Verdisikring Hærverk NS-EN 356 P1A-P5A Eksplosjoner NS-EN ER1-ER4 NS-EN Fallhøydeklasse Bruddmønster A-B-C Innbrudd NS-EN 356 P6B-P8B NS 3510 Bruk av sikkerhetsruter Skudd NS-EN 1063 BR1-BR7 SG1-SG2 Glass som sikrer mot: Personskade Støy Lys Krav om bruk av glass som sikrer mot personskade, støy og lys er gitt i TEK hærverk innbrudd prosjektiler - skudd Krav om bruk av glass som sikrer mot innbrudd, hærverk og skudd, må komme fra prosjekterende, kommuner, forsikringsselskaper (FG), eller andre. eksplosjoner stråling brann Ikke krav fra forskrifter Krav om bruk av glass som sikrer mot brann, og tilrettelegger for rømming, samt sikrer verdier, er gitt i TEK 2

3 NS - EN prøvestandarder Krav i TEK Krav fra FG eller lignende 1. utgave jan utgave mai utgave mai 2000 Standarder til klassifisering og test NS-EN Bygningsglass, pendelprøving. Slagprøvningsmetode og klassifisering av plant bygningsglass NS-EN 356 Bygningsglass, sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærverk NS-EN 1063 Bygningsglass, sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot prosjektiler 3

4 Hvordan oppfylle kravene i TEK? benytte materialer og utførelser beskrevet i norske eller europeiske standarder. eller dokumentere at produktet og utførelse tilfredsstiller kravene gitt i TEK. NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg. Krav til klasser i ulike bruksområder Gir grunnlag for å kunne prosjektere og bruke glass som ivaretar sikkerheten for personer i bygg. Utgangspunkt i TEK Forteller hvordan kravene kan ansees som oppfylt. 4

5 Personsikkerhetsrute sikkerhetsrute som enten ikke knuser ved utilsiktet sammenstøt med person som enten går, løper eller faller, eller som om den knuses, får et ufarlig brudd (3.5) Definisjon fra NS 3510 pkt Personsikkerhetsruter Sikring mot personskade NS-EN Bygningsglass, pendelprøving. Slagprøvningsmetode og klassifisering av plant bygningsglass Klasse 3-1 Bruddmønster A-B-C A = typisk for vanlig floatglass B = typisk for laminert glass C = typisk for herdet glass 5

6 Bruddmønster: X A ubehandlet glass B laminert glass C herdet glass Oppbygningen i NS Bygningsglass, Pendelprøving Slagprøvingsmetode og klassifisering av plant glass: OBS: Herdet laminert glass har bruddtype B dvs. betraktes som laminert glass. 6

7 Pendelprøvning - fallhøyder En stålsylinder med to dekk (Vredstein 3.50-R8 4PR) - 50 kg totalt Tre klasser med ulik fallhøyde. Standarden angir kriterier for hvordan brudd skal vurderes som ufarlige. 1200mm 450mm 190mm NS EN klassifisering 1) Fallhøydeklasse : Klasse 3 = 190 mm Klasse 2 = 450 mm Klasse 1 = 1200 mm 3) Høyeste fallhøyde-klasse hvor brudd ikke oppsto (herdet) / sikkert brudd med hull < 76 mm ( laminert) skal angis. 2) Type brudd : Type A (ubehandlet glass) Type B (laminert) Type C (herdet) ALLE 3 PUNKTER SKAL ANGIS I KLASSIFISERINGEN Klasse 2 (B) 2 7

8 Forklaring Første siffer angir den høyeste fallhøyde i klasse 3 til 1 der glasset ikke sprekker, eller sprekker med et ufarlig bruddmønster. Herdet glass får alltid 1 som første siffer siden glasset alltid sprekker med et ufarlig brudd. Bruddtypen angis i 3 kategorier A,B eller C Siste siffer angir den høyeste fallhøyde i klasse 3 til 1 der glasset ikke sprekker, eller sprekker som laminert glass. NS EN klassifisering EKSEMPLER Klasse 2 (B) 2 = fallhøyde 450 mm, laminert, fallhøyde 450 mm hel rute/skadet (merk : For laminert sikkerhetsglass vil tallet foran og bak bokstaven alltid være det samme) Klasse 1 (C) 2 = fallhøyde 1200 mm, herdet, ved fallhøyde 190 mm knuste ikke ruten Klasse 1 (C) 1 = fallhøyde 1200 mm, herdet, ingen ruter knust ved 1200 mm 8

9 Klassifikasjon Brukes forenklet i i tabell 2 - NS B = Laminert glass prøvet og bestått fra fallhøyde 2 - (6,38mm laminert) 2C = Herdet glass prøvet og bestått fra fallhøyde 2 - (4 mm herdet) 1C = Herdet glass prøvet og bestått fra fallhøyde 1 - (8 mm herdet) Ny og gammel standard Standard Ny klasse Gammel klasse NS EN F1/F2 1 F3 NS EN 356 P1A P2A P3A P4A P5A A1 A2 A3 B1 P6B P7B P8B B1 B2 B3 9

10 Egnede glasstyper for de ulike risiko områdene Hva er det vi ønsker å sikre oss imot? Personskade NS-EN12600 Kl.3 Kl.2 Kl.1 Hærverk Innbrudd Prosjektiler Trykkbelastning Herdet sikkerhetsglass Laminert sikkerhetsglass EGNEDE KONSTRUKSJONER MED GLASS Produktgruppe Fallhøydeklasse Bruddtype Herdet glass X X X C Laminert glass X X X B Herdet-laminert glass X X X B Sikkerhetsspeil X B Herdet/varmeforsterket laminert glass X X X B 10

11 11

12 PERSONSIKKERHET (Valg av glasstype) Kravet til personsikring dekkes av to forskjellige glasstyper HERDET GLASS og LAMINERT GLASS. For at glass skal bli sertifisert som personsikkerhetsglass må det testes etter NS-EN Disse to typene tilfredsstiller test kriteriene. Begge disse glasstypene tåler testbelastningen og i tillegg har de et «sikkert brudd» når belastningen blir så stor at glasset ryker. HERDET GLASS er sterkere enn vanlig glass og granulerer i ufarlige grusliknende biter når det ryker. Glasset tåler også store temperaturbelastninger uten å ryke. Når det ryker faller det ut. At glasset faller ut og ikke lenger gir sikring må vurderes risikomessig før man bestemmer seg for valg av glasstype. Herdet glass egner seg dårlig til sikring mot slag med skarpe gjenstander. Bruddtype: C LAMINERT SIKKERHETSGLASS er vanskelig å forsere selv om glasset er sprukket. PVB-laminatet binder glassbitene sammen. Dette hindrer både skjærskader og gjennomtrenging. Bruddtype B HERDET LAMINERT SIKKERHETSGLASS anbefales der belastningene er store og hvor gjennomfall må hindres som følge av tunge og harde støt. Klassifiseres som laminert glass dvs. Bruddtype: B Personsikkerhet (valg av glasstype) Herdet eller laminert glass Bruddmønster C eller B Testet etter NS-EN Sikkert brudd 12

13 Trygghetsruter Sikring mot hærverk NS-EN 356 Bygningsglass, sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærverk Motstand mot harde støt(hærverk) Klasse P1A til P5A kuletest Motstand mot skarpe støt(innbrudd) Klasse P6B til P8B øksetest trygghetsrute sikkerhetsglass som har evne til å verne personer og verdier fra fysiske trusler forårsaket av personer, enten det er laster som resultat av hærverk, innbrudd, skudd eller eksplosjoner, eller brann Definisjon fra NS 3510 pkt

14 Hærverkshemmende glassrute trygghetsrute som har tilstrekkelig mekanisk motstandsevne til å redusere konsekvensene av hærverk som følge av impulsive handlinger og bruk av tilfeldige lettere kastevåpen Definisjon fra NS 3510 pkt Klasse P1A-P4A Klasse P5A 3 fallforsøk fra hver høyde 3 x 3 fallforsøk 14

15 Sikring mot hærverk Fem klasser P1A til P5A Testes etter NS-EN 356 Klassen vurderes etter behov Standard Klass e Test Bruksområde 4,1 kg kule slippes 3 ganger fra følgende fallhøyder: NS-EN 356 NS-EN 356 NS-EN 356 NS-EN 356 NS-EN 356 P1A P2A P3A P4A P5A 1500 mm 3000 mm 6000 mm 9000 mm 9000 mm 3 x 3 fallforsøk Boliger, skoler, barnehager, næringsliv. God sikring mot gjennombrudd med hard eller stump gjenstand Egnede glasstyper for de ulike risiko områdene Hva er det vi ønsker å sikre oss imot? Personskade Hærverk NS-EN 356 P1A P2A P3A P4A P5A Innbrudd Prosjektiler Trykkbelastning Laminert sikkerhetsglass 15

16 Sikring mot hærverk og vandalisme Laminerte glass To eller flere lag folie Vurder herdet laminert pga større styrke mot stumpe støt. Forsinke eller hindre gjennomtrengning 16

17 Trygghetsruter Sikring mot innbrudd (næringslivet) NS-EN 356 Bygningsglass, sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot innbrudd og hærverk Motstand mot harde støt(hærverk) Klasse P1A til P5A kuletest Motstand mot skarpe støt(innbrudd) Klasse P6B til P8B øksetest Innbruddhemmende glassrute trygghetsrute som har egenskaper som forlenger tiden det tar å trenge igjennom glassruten, og som nødvendiggjør planmessig bruk av verktøy eller maskiner av forskjellig Definisjon fra NS 3510 pkt

18 SIKRING MOT INNBRUDD Det finnes tre klasser for sikring mot innbrudd for næringsvirksomhet etter NS-EN 356, klasse P6B, P7B og P8B. Allerede P6B glasset er FG-Godkjent, det betyr at det har tilstrekkelig sikring til å tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd, FG`s krav i deres sikringsklasse B1, B2 eller B3 Klasse Test Bruksområde P6B P7B hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X 400 God sikring mot innbruddsforsøk m/ øks eller slegge Meget god sikring mot innbruddsforsøk P8B Over 70 hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X 400 Høyeste oppnåelige sikring mot innbrudd m/ øks eller slegge Holder for prøvelegeme Trykkfordelingsramme Øks Prøvelegeme Utløsningsmekanisme Spennfjær 18

19 Sikring mot innbrudd Sikring mot innbrudd, klasse P6B, P7B og P8B. P6B glasset er FG-Godkjent, - tilfredsstiller FGs krav i sikringsklasse B1, B2 eller B3 Klasse Test Bruksområde P6B P7B hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X 400 God sikring mot innbruddsforsøk m/ øks eller slegge Meget god sikring mot innbruddsforsøk P8B Over 70 hugg mot glasset uten at åpning blir 400 X 400 Høyeste oppnåelige sikring mot innbrudd m/ øks eller slegge Egnede glasstyper for de ulike risiko områdene Hva Hva er er det det vi vi ønsker ønsker å å sikre sikre oss oss imot? imot? Personskade Personskade Hærverk Hærverk Innbrudd Innbrudd NS-EN NS-EN P6B P6B - - P7B P7B - - P8B P8B Prosjektiler Prosjektiler Trykkbelastning Trykkbelastning Multilaminert sikkerhetsglass Motstandsklasse P6B: slag/hugg Motstandsklasse P7B: slag/hugg Motstandsklasse P8B: Over 70 slag/hugg 19

20 Trygghetsruter Sikring mot prosjektiler NS-EN 1063 Bygningsglass, sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot prosjektiler 9 klasser skuddhemmende glass BR1 BR7 SG1 SG2 2 typer i hver klasse S og NS S = splints NS = No splints Skuddhemmende glassrute trygghetsrute som har evne til å hindre prosjektiler fra forskjellige våpen, i henhold til nivåene gitt i klassifiseringen, fra å trenge igjennom Definisjon fra NS 3510 pkt

21 Sikring mot prosjektiler NS-EN 1063 har 9 hovedklasser for sikring mot prosjektiler: Klasse Test Avstand Metode BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG1 SG2 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 1 skudd uten gjennombrudd 3 skudd i trekant uten gjennombrudd 10 m Rifle, kal m 9 mm Luger 5 m Magnum 5 m 0.44 Magnum 10 m Rifle 5.56 x m Rifle 7.62 x m Rifle 7.62 x 51 HC 10 m 12/70 Hel blykule 10 m 12/70 Hel blykule 21

22 Egnede glasstyper for de ulike risiko områdene Hva er det vi ønsker å sikre oss imot? Personskade Hærverk Innbrudd Prosjektiler NS-EN 1063 BR 1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 Trykkbelastning NY KLASSE SG 1 SG2 Multilaminert sikkerhetsglass Alle klasser har 2 underdelinger S og NS. S: Betyr at det ble avgitt splinter på ueksponert side etter anslag fra prosjektil, man får små rift i et silkepapir som henger bak glasset. Anbefales brukt der hvor det ønskes sikring mot prosjektiler, men hvor personer ikke oppholder seg nær glasset. NS: Betyr at det ikke ble registrert splintavgang fra ueksponert side etter anslag fra prosjektiler. Slike glass er alltid tykkere og tyngre enn N -klassifiserte glass, anvendes i f. eks til skrankevern. OBS: La alltid brukeren bestemme motstandsklasse, dvs. hva han vil beskytte seg mot. 22

23 Trygghetsruter Sikring mot eksplosjon og trykkbelastning NS-EN Bygningsglass, Sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot eksplosjonstrykk 4 klasser ER1 til ER4 Eksplosjonshemmende glassrute trygghetsrute som har evne til å motstå eksplosjonstrykk i henhold til nivåene gitt i klassifiseringen Definisjon fra NS 3510 pkt

24 Sikring mot eksplosjon og trykk Glass tåler belastninger av kort varighet (korttidslaster). NS-EN Bygningsglass, Sikkerhetsruter Prøving og klassifisering av motstand mot eksplosjonstrykk Glass etter denne standard leveres på forespørsel. De nye klassene er: ER 1; ER 2; ER 3 og ER 4 Følgende opplysninger er nødvendig for å dimensjonere glasset: -Positiv maksimum i den reflekterte sjokkbølgen -Positiv spesifikk impuls -Varighet av den positive trykkfasen -Glassdimensjon Kontakt din glassleverandør Egnede glasstyper for de ulike risiko områdene Hva er det vi ønsker å sikre oss imot? Personskade Hærverk Innbrudd Prosjektiler Trykkbelastning Herdet sikkerhetsglass Laminert sikkerhetsglass Herdet + laminert sikkerhetsglass Multilaminert sikkerhetsglass 24

25 TRYGGHETSGLASS Sikring mot stråling Statens stråleverns regler. SIKRING MOT STRÅLING Glassbransjen lagerfører Røntgen Glass med blyekvivalens 2mm Det er denne blyekvivalensen som normalt er anbefalt av Statens Strålevern. Andre blyekvivalenser kan skaffes på forespørsel. Glass med 2mm blyekvivalens er 7,5-8mm tykke MONTERING Montering kan skje med pakninger mellom veggen og glasset, overlapp mellom glass og blyinnlegg må være minst 4x glasstykkelsen. Det finnes også en spesialpakning som gjør at man kan høre tale gjennom veggen. 25

26 Ved bruk av glass i bygg NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg Krav til klasser i ulike bruksområder Utgangspunkt i TEK, Grunnlag for prosjektering og glassbruk som ivaretar sikkerheten for personer i bygg. Forteller hvordan kravene kan anses som oppfylt. 26

27 NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg 27

28 En glassrute med funksjon som beskrevet her, skal ansees som et konstruktivt glass, og lastene i NS-EN skal legges til grunn for prosjekteringen. Tillegg B skal nyttes, om ikke annen likeverdig beregning utføres og dokumenteres. Får veggen en rekkverksfunksjon, skal tabellene i tillegg B nyttes, om ikke sikkerheten kan dokumenteres på annen måte 28

29 Glasspakninger må være av fukt- og UV-bestandig materiale med tilfredsstillende hardhet og elastisitet Ved tosidig innfesting må glassfalsene dimensjoneres slik at glasset, ved maksimal belastning, har en overdekning opp og nede på minimum 20 mm. Dette forutsetter at glassrutens utbøyning ikke er større enn L/65 eller 35 m.m., med mindre det dokumenteres at overdekningen kan være mindre Pakningene må være fukt- og UV-bestandige og ha tilstrekkelig hardhet og elastisitet 29

30 Innvendige glassvegger er en vegg, og må: Tilfredsstille krav til linjelast iht NS-EN1991 Ivareta kravet til rekkverksfunksjon hvor det er påkrevd. Tilfredsstille krav til personsikkerhet Ha riktig merking iht. universell utforming Gi tilfredsstillende følelse av trygghet for brukerne. 30

31 1,5 3,0 Innvendige vegger innfestet i topp og bunn - uten nivåforskjell Gulv til tak Herdet glass kan brukes ved nivåforskjell 500 mm Linjelast qk iht NS-EN , maks 1200 mm over gulv Maks utbøyning 50 mm eller h/35 Vindlast må tas med i beregningen Ingen kontakt mellom glass og metall Polerte kanter Håndløper festet i glasset = store spenninger rundt hullene overdekning oppe og nede - minimum 20 mm. 31

32 Rom i boligbygg og barnehager; Sengerom og behandlingsrom i sykehus; soverom i hoteller, kjøkken og toaletter Skoler, hoteller, museer, forretningsarealer ol Innvendige vegger innfestet på dekkeforkant - nivåforskjell over 500 mm Gulv til tak - nivåforskjell 500 mm Ikke bruddmønster C - herdet glass pga nivåforskjell Glasset får rekkverksfunksjon Linjelast qk iht NS-EN , maks 1200 mm over gulv Maks utbøyning 35 mm eller h/65 Vindlast/brannventilasjon må tas med i beregningen Ingen kontakt mellom glass og metall Polerte kanter Håndløper festet i glasset = store spenninger rundt hullene overdekning oppe og nede - minimum 20 mm. Kategori bygningsareal b C Ruter med en sidekant mindre enn 0,25 m er unntatt krav 32

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER

FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER FG-GODKJENTE TRYGGHETSRUTER Informasjon og krav FG-300:1 Gyldig fra 23.9.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Revisjon... 3 1.4.1 Revisjonshistorikk... 3

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

kvalitetssikret Tekniske anvisninger for kvalitetssikring av balkonger og innglassinger Maj 2013 Erstater Januar 2009 Norge

kvalitetssikret Tekniske anvisninger for kvalitetssikring av balkonger og innglassinger Maj 2013 Erstater Januar 2009 Norge kvalitetssikret Tekniske anvisninger for kvalitetssikring av balkonger og innglassinger Maj 2013 Erstater Januar 2009 Norge Innholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Definisjoner 4 3. Standarder og forskrifter

Detaljer

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo post@norsktrevare.no www.trevare.no

Utgiver: Norsk Trevare, Boks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo post@norsktrevare.no www.trevare.no Trappemanualen er en samling med forskriftskrav, anbefalinger og gjengivelser fra standarder. Ved å følge trappemanualen vil alle aktører 1 fra prosjekterende, til utførende bidra til at trappen blir optimal

Detaljer

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL KRAV TIL VINDUER OG YTTERDØRER REGLER FOR TILDELING AV MERKERETT Oppdatert:Mai 2012 Side 2 -Regler Følgende endringer er utført etter trykkingen 13.september 2001: (De eldste

Detaljer

VINDUSPRISER. OM: MODERNE VINDUER April 2012. - det handler om miljøet og fremtiden!

VINDUSPRISER. OM: MODERNE VINDUER April 2012. - det handler om miljøet og fremtiden! VINDUSPRISER OM: MODERNE VINDUER April 2012 - det handler om miljøet og fremtiden! Dette bør du lese først 2 NATRE UNO-/NeverPaint-vinduer og balkongdører tilfredsstiller kravene ihht. TEK10. Det sentrale

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Faget er sammensatt av flere ulike fagområder som:

Faget er sammensatt av flere ulike fagområder som: Glassfaget Et fag for fremtiden! Mål: Glassfaget i dag Sentrale arbeidsområder til glassfagarbeideren spenner fra industriell bearbeiding og produksjon av glass og glassrelaterte produkter til transportmidler,

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Innføring i regleverket

Innføring i regleverket Innføring i regleverket Plan og bygningsloven TEK 10 + SAK 10 Veiledning til TEK Standarder Bransjeveiledninger Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. (plan- og bygningsloven) Forskrift

Detaljer

om:moderne vinduer assivhusvinduer på lager VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer assivhusvinduer på lager VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN assivhusvinduer på lager Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Hovedbrosjyre - Vegg B-106-04.2011

Hovedbrosjyre - Vegg B-106-04.2011 Hovedbrosjyre - Vegg B-106-04.2011 1 Innledning Forestia AS Produksjon Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 265 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BRANNVERNSAMARBEIDET MUR OG BETONG Mur og betong i bygningsmessig brannvern PROSJEKTERINGSANVISNING 2005 BMB BRANNVERNSAMARBEIDET

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

utsikt NÅR GRATIS Glassvalg 32. sider inspirasjon FØR OG ETTER Valg av vindu til hustype bør du bytte vinduer? MINITEMA: Rehabilitering av hus

utsikt NÅR GRATIS Glassvalg 32. sider inspirasjon FØR OG ETTER Valg av vindu til hustype bør du bytte vinduer? MINITEMA: Rehabilitering av hus utsikt Vindusinspirasjon fra H-vinduet Fjerdingstad 32. sider GRATIS inspirasjon Valg av vindu til hustype MINITEMA: Glassvalg NÅR bør du bytte vinduer? FØR OG ETTER Rehabilitering av hus 2 Vindusinspirasjon

Detaljer

FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1

FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1 1 FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Omfang... 4 1.4 Revisjon... 4 1.4.1 Revisjon og re-testing... 4 1.5 Revisjonshistorikk...

Detaljer

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger Rekkverk Byggforskserien Byggdetaljer 536.112 Sending 2 2005 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet inneholder anvisninger for rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser. Bladet beskriver krav og

Detaljer

Hole Glass As 141 mill 120. Hole Lås As 27 mill 18. Hole Florø As 4 mill 5. Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7. Hole Åndalsnes (fra 1.9.

Hole Glass As 141 mill 120. Hole Lås As 27 mill 18. Hole Florø As 4 mill 5. Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7. Hole Åndalsnes (fra 1.9. Firma Omsetning 2014 Antall ansatte Hole Glass As 141 mill 120 Hole Lås As 27 mill 18 Hole Florø As 4 mill 5 Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7 Hole Åndalsnes (fra 1.9.15) 1 Hole Gruppen As 170 mill 151

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer