Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni."

Transkript

1 Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det var sårt å bryte opp på denne måten, og vi vil tilbake til Mali», er kommentaren frå NLM-utsendingar som no er i Noreg etter militærkuppet i det vest-afrikanske landet før påske. SIDE 2 og 3 Foto: Heidi Klingsheim Nytt fra Region Midt-Norge Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. regionside 2 og siste side Tilbake i Mongolia Hjalmar og Mette Hugdal er tilbake i Mongolia. regionside 3 Påskeleir 144 barn og ungdommer møtte påskebudskapet på leir. regionside 5

2 1 Region Midt-Norge Innspill I for fra! For oss i regionstyret har det vært et begivenhetsrikt år. Mange saker har vært diskutert og reisene har vært lange og i ulike retninger. Sammen har vi forsøkt å lede arbeidet i regionen etter beste evne. Nå nærmer et nytt regionårsmøte seg. Vi ser frem til å samles på Stjørdal, både til valg og debatter, men aller mest til å lytte til Guds ord. Her er vi nemlig ved kjernen i vårt arbeid. I den tiden jeg har bodd i Trøndelag har jeg lært mange trivelige mennesker å kjenne, mennesker jeg setter stor pris på. Men det som virkelig binder oss sammen i vår sammenheng, er Guds ord vi har gjort samme funn. Vi har funnet Kristus, han som er skriftens kjerne og stjerne. Så er det min bønn for arbeidet at dette funnet må bli det vesentlige, og det retningsgivende for arbeidet. Luther hadde et grunnleggende prinsipp i sin bibeltokning: «Was Christum treibt» (Det som driver til «Vi har funnet Kristus, han som er skriftens kjerne og stjerne.» Kristus). Det samme prinsippet må gjelde vårt arbeid. Det må ligge til grunn for våre vurderinger og prioriteringer. Å sette opp et budsjett, og siden arbeide mot et regnskap som samsvarer, er vesentlig. Å legge til rette for en mengde møter og arrangementer likeså. Men driver ikke vårt arbeid mennesker til Kristus, er det forgjeves. Driver det derimot mennesker til Kristus, vil nye vinnes, den troende holdes våken og nøden for de ufrelste vokse. Vekkelse er det kun Guds ord og Guds ånd som kan skape, derfor er det avgjørende at forkynnelsen får stor plass i blant oss. Vi har nylig feiret påske. Jesus ble korsfestet sammen med to ugjerningsmenn. Øivind Andersen kaller dette en anskuelsesundervisning. Vi lærer noe helt grunnleggende gjennom disse tre menneskene. Jesus skilte de to ugjerningsmennene, og på samme måte skiller han menneskeheten i to flokker. Den ene ugjerningsmannen døde i sine synder. Uten at et menneske får møte Jesus som sin Frelser, vil det selv måtte stå til regnskap for sine synder og misgjerninger. Jesus døde for våre synder. Som det står i sangen: «Dommeren selv for den dødsdømte døde.» Den siste ugjerningsmannen døde fra sine synder. De som har latt seg drive til Kristus, blir fraregnet alle sine synder og får tilregnet Jesu rettferdighet. Det synes som om begge ugjerningsmennene spotter Jesus umiddelbart etter korsfestelsen. Dødsdommen medførte at de begge fikk møte Jesus. Den ene fortsatte sin spott, den andre måtte erkjenne sin synd og søke frelse. Paul AndrÉ Bergene HOLM leder i regionstyret Gjennom loven erkjente han sin egen fortapte stilling han var under dommen. Gjennom møtet med Jesus fikk han høre evangeliet: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» Ordet hadde fått drive ham til Kristus, ordet som dømmer og frelser! Ordet om ham som døde for våre synder, slik at vi ikke skal dø i våre synder, men bli frelst i fra våre synder! Dette budskapet trenger vi å høre igjen og igjen! Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: «I dag skal du være med meg i Paradis» E-post: Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Vi nådde nesten gavebudsjettet Vi gleder oss over at vi så å si nådde gavemålet for 2011! Totale gaver fra Region Midt-Norge ble kr Dette er bare kr under budsjettet, og kr mer enn i Hjertelig takk til hver enkelt! Irene Sandberg Gavene fordeler seg slik: Foreningsgaver 35 % (3,25 mill) Fast givertjeneste 26 % (2,4 mill) Julemesser 15 % (1,35 mill) Utsyn 3 % ( ) Skoleprosjekt 2 % ( ) Diverse andre gaver 18 % (1,65 mill) Gaver månedsvis januar - desember Regnskap 2011 Budsjett 2012 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Det varierer mye når gavene betales inn. Det leser vi av denne oversikten: De blå søylene viser gavene i Vi ser at gavene er lavest i januar, juli og august p.g.a. ferietid og få møter. I desember, derimot, ble det innbetalt nesten 2,4 mill. Det utgjør over en fjerdedel av totale gaver i året innbetalt på en måned! De høye desember-tallene skyldes innbetaling fra julemessene, og at mange foreninger gjør opp kassen sin før årsskiftet. At gavene varierer litt over året, er naturlig. Men utgiftene følger ikke samme variasjon. De er ganske like hver måned, ca. kr Det betyr at de fleste månedene går vi i minus, og misjonen må forskuddsbetale kostnadene. For 2012 ønsker og ber vi derfor om at gavene følger mer de grønne søylene (budsjettet), slik at gavene kommer mer jevnlig utover hele året (unntatt julemessene). Hvordan kan vi klare dette? Flere faste givere. Ved å legge inn en fast gaveoverføring hver måned, får du regelmessighet over givertjenesten din uten at du trenger å huske på å gi gaven din. Du kan velge mellom forskjellige gaveordninger, som f.eks fadder for barn eller land. Mer informasjon finner du på til høyre på siden under «Gi fast». Eller du kan kontakte giverkontoret NLM på tlf I 2011 ble det gitt kr månedlig i faste gaver. Målet for 2012 er at vi sammen kan øke dette til kr per måned. Blir du med? Justering av gavebeløpet. Det er lett å glemme og justere gavebeløpet når en får lønnsøkning. For at gaven din skal beholde sin verdi, må du justere den årlig med prisstigningen. Jevnlige gaveoverføringer fra foreninger/lag/forsamlinger. I stedet for å la kollektene ligge i flere måneder, er det lurt at kassereren overfører pengene jevnlig, gjerne en gang per måned. Ekstrainnsamlinger. Regionstyret har nedsatt en komité som jobber med ulike forslag for å øke gaveinntektene, og her kan vi vente oss spennende påfunn. Følg gjerne med på gaveutviklingen utover våren og sommeren på hjemmesidene våre.

3 Regionårsmøtet 2012 Fjellhallen i Stjørdal 9. og 10. juni Se program på siste side. 2 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av dirigenter, sekretær og referenter 3. Fullmakt til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av regionens årsmelding 5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 6. Orientering om regionens regnskap 7. Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole 8. Justering av regionens lover 9. Lovendringer 10. Valg 11. Regionstyre 12. Valgnemnd 13. Samtale om arbeidet FOREINING: På Herøy var det foreiningsmøte heime hos Reidun og Norvald Nilsen. Frå v: Irene Sandberg, Arvid Nilsen, Hilde Øystese, Knut Ole Østertun, Morten Øystese og Reidun Nilsen. Foto: Olav Vestbøstad Kallet frå Helgeland Helgeland er det nordlegaste området i Region Midt- Norge. Olav Vestbøstad Fram til 1997 var Helgeland ein eigen krins, men så vart krinsen delt og nordlege delen vart lagd til Nordland krins og sørlege del til Namdal. I samband med overgangen frå krins til region, vart Helgeland igjen samla og vart ein del av Region Midt-Norge. I dag er det seks registrerte foreiningar på Helgeland og sju kontaktpersonar. Tre av dei tilsette i regionen, Turid Rørmark, Hilde Hanasand Øystese og Morten Øystese, er busette på Helgeland. Hilde og Morten er områdearbeidarar og bur på Leland, nord for Sandnessjøen. Turid er forkynnar og busett i Brønnøysund. Flytta til Helgeland? Regionleiarteamet var på ein åttedagars rundtur på Helgeland i midten av mars. Det var inspirerande for oss å møta dei tilsette og kontaktane og foreiningane. Samtidig er det ein nød at storparten av dei som er med i arbeidet på Helgeland er godt vaksne og flokkane er små. Fleire stader vart det snakka om at ein håpar og ber om at det kjem nokre kristne barnefamiliar flyttande. NLM har svært lite arbeid i byane på Helgeland. Det er ei 100 år gammal foreining i Brønnøysund, men ikkje arbeid i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. NLM har ikkje barnelag på Helgeland, men det ser ut for at det kan liggja til rette for ein leir der. Det fyrste som er planlagt er at JIF skal arrangerast på Sømna, sør for Brønnøysund, i mai. JIF står for Jesus i Fokus og er ein leir for elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. Møte med oromo Leiar for barne- og ungdomsarbeidet i regionen, Knut Ole Østertun, har misjonærbakgrunn frå Aust-Afrika. På møtet i Hattfjelldal kom det fire ungdommar frå asylmottaket. Tre av dei var frå oromofolket i Etiopia. Knut Ole kan litt av boranaspråket og det språket er forståleg for oromoane. Dei tre var svært overraska over at Knut Ole snakka til dei på deira språk. Det var flott å sjå kontakten mellom asylmottaket og foreininga. Trass i språkutfordringar, legg ein til rette for at dei som bur på asylmottaket skal bli inkluderte. Det er og starta opp bibelstudiegruppe der foreiningsmedlemmer og dei frå asylmottaket er saman. Bønneemne Etter turen har me fått mange bønneemne lagt inn over oss. Vær med og be om: Godt fellesskap blant dei kristne på Helgeland. Blomstring for dei få barnelaga som er i området. Mange deltakarar frå Helgeland på ungdomsleiren på Sømna i mai. Signing og glede i tenesta for Turid Rørmark, Hilde og Morten Øystese. At planane om barneleir nord på Helgeland kan bli ein realitet. Tilflytting av kristne barnefamiliar til Helgeland. At dei som får møta Jesus når dei går på Val Vidaregående Skole, blir bevarte i trua når dei flyttar heim til Helgeland igjen. Kandidater til valgene Regionstyret: Det skal velges tre faste representanter for to år og fire varamedlemmer for ett år. Ikke på valg. Sitter fram til 2013: Johan Jensen, Oppdal Rolf Lavik, Røyrvik Målfrid Lidal, Hemne Oddmund Sørli, Leksvik Kandidater til regionstyret Berit Aune, Inderøy Øystein Bliksås, Stjørdal Edit Hodne, Trondheim Åshild Hugdal, Trondheim Svein-Åge Opdahl, Nærøy Odd Arne Sakseid, Rissa Praktiske opplysninger A. Priser måltider - påmelding via Påmeldingsfrist 25. mai. Voksne Barn 4 14 år Middag lørdag (lapskaus) kr 160 kr 80 Kvelds lørdag kr 60 kr 30 Middag søndag (kjøttkaker + is) kr 180 kr 90 Barn under 4 år: Gratis Kaffemåltider: kr 10 per pers Grilling lørdagskveld: Pølse kr 10, hamburger kr 20, brus kr 20 I kiosk/gatekjøkken blir det salg av pølser, brus, is og skuffkaker. B. Barneaktiviteter Nærmere info kommer på kr 50 per barn C. Overnattingstilbud - bestilling direkte til overnattingssted OBS: Viktig å bestille tidlig! 1. Stevnehotellet: Radisson Blu Hotell, Stjørdal. 5 min fra Fjellhallen Bestilles på tlf , oppgi at det gjelder Norsk Luthersk Misjonssamband. Enkeltrom med frokost Dobbeltrom med frokost kr 745 per rom kr 945 per rom 2. Laberget leirsted, Skogn. 30 min fra Fjellhallen - tlf Enkeltrom m/oppredd seng og frokost kr 480 per rom Dobbelrom m/oppredd seng og frokost kr 720 per rom 3. Ertsgaard camping, Stjørdal. 5 min fra Fjellhallen Tlf Torpet Familiecamping, Hegra. 12 min fra Fjellhallen tlf Flere overnattingstilbud finnes på Valgnemnd Det skal velges tre medlemmer for to år, og to medlemmer for ett år. To varamedlemmer skal velges for ett år. Kandidater til valgnemnd Ole Bjørseth, Melhus Jan Arne Bremnes, Melhus Kjersti Ngozi Furuseth, Rissa Morten Arve Gjerde, Aure Marit Kløve, Trondheim Per Olav Mork, Namsos Liv Olsen, Levanger Johannes Sandstad, Nærøy Åge Morten Stavran, Inderøy Lise Taraldsen, Åfjord

4 3 Region Midt-Norge Til Mongolia for fjerde gang Anna Tørset fra Børsa i Sør- Trøndelag er glad i Mongolia! Hun har vært der tre ganger som lærer for norske misjonærbarn, siste gang i skoleåret 2010/11. Når hun fikk spørsmål om å ta et to-måneders engasjement i vår, var det ikke vanskelig å si ja. I starten av mars var Anna tilbake i Khovd i Mongolia, som vikar for Rita og Kjetil Jonasmo som er heime i forbindelse med fødsel. Anna gleder seg over å være lærer for Samuel Sørhus som går i 2. klasse. I disse månedene bor hun i leiligheten til Rita og Kjetil. Leiligheten ligger i samme bygning som Åshild og Bjørn Olav Sørhus og barna bor. Anna synes det er trygt å bo i nærheten av noen kjente. Hva er det som gjør at du reiser til Mongolia for fjerde gang? Det er vel ikke vanskeligere enn at de trenger hjelp der, og jeg synes det er en spennende utfordring, forteller Anna. Jeg gleder meg mest til å treffe igjen venner og kjente, sa Anna før hun reiste. På bloggen hennes annatorset.blogspot.com kan vi lese at det vanket mange velkomstklemmer. Vi ønsker Guds velsignelse over tiden Anna skal være i Mongolia, og også over heimeoppholdet for familien Jonasmo. Irene Sandberg TILBAKE. Hjalmar og Mette Goa Hugdal reiste i 2011 tilbake til Mongolia. Sønnen som kom hjem I fjor høst fikk vi mulighet til å reise tilbake til Mongolia igjen for en ny treårsperiode. Noe av det fineste har vært å møte igjen mongolske venner etter sju år med liten eller ingen kontakt. Det har vært veldig oppmuntrende å se at så mange av dem som hadde valgt å tro på Jesus, fortsatt er aktivt med i det kristne fellesskapet. Men desverrre er det også noen som har kommet på avstand. Ordet kveles I lignelsen om såmannen står det om livets bekymringer og rikdommens bedrag som grunner til at ordet kveles før det får båret fullmoden frukt. Treffende sagt av Jesus igjen, enten vi snakker om Mongolia eller Norge! I samme lignelse blir vi også innvidd i Guds rikes matematikk, som er forskjellig fra vår: Vi skal ikke være beregnende når vi sår ordet. Det er ikke vi som skal vurdere hvilke mennesker det er verdt å satse på. Vårt ansvar er å så ut hans ord rikelig, å sløse ut kjærlighet på venn og uvenn, be for dem, tilgi. Fordi Gud har tilgitt og elsket oss først. år i fengsel. I en periode i fengselet var han uten mat i 30 dager og var til slutt i en desperat situasjon. Nesten som i lignelsen om den bortkomne sønnen, søkte han redning hos faren sin, men i dette tilfellet var det langt fra snakk om noen rik godseier. Mot all logikk, og ytterst motvillig kom faren til oss for å be om hjelp til ham som tidligere hadde stjålet fra oss. Vi bestemte oss for å hjelpe, kanskje mest for å få fred, vi husker ikke helt. Kom for å si takk Det er gått mange år, og nå sitter han altså framfor oss sammen med kona og en sønn på tre år. Han kommer for å si takk. I lang tid hadde spørsmålet plaget ham: Hvorfor hjalp vi ham en fiende? Så forteller han om sin brokete vei etter endt soning, veien hjem til farshuset. På siden sitter kona og supplerer. Hun stråler, og vi skjønner at hun har vært et mektig redskap i Guds hånd for at han skulle finne hjem. Det har vært mange motbakker, sier hun, men nå er de bare takknemlige. FOTO: KNUT INGE BLIX FURUSETH Sportsklubb Nå lever og ånder de for foreldreløse og vanskeligstilte barn på plassen de bor. For et par år siden fikk han en visjon om å starte en egen sportsklubb for gatas barn. Han trener dem, mens kona samler dem til andakt og undervisning om kristne verdier. Jeg er ikke så god med ord, sier han beskjedent. Men det er så mange barn som har opplevd lite kjærlighet heimefra, og jeg ønsker så gjerne å vise dem at Gud elsker dem. Et sterkt møte Det ble et sterkt møte med vår gamle kjenning og et mektig vitnesbyrd om den forvandlende kraften i Guds kjærlighet og tilgivelse. Så ble det også en påminnelse om det som står i Ordspråkene 25, 21-22: «Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.» Takk for forbønn! Hjalmar Hugdal Anna Tørset i Khovd i Mongolia. Foto: privat Søkte redning hos faren For noen dager siden ble vi oppringt av en ung mann som ville møte oss, en gammel kjenning, men ikke i særlig positiv forstand. For flere år siden hadde han vært med på et innbrudd på NLMs eiendom og måtte sone noen «Det ble et sterkt møte med vår gamle kjenning og et mektig vitnesbyrd om den forvandlende kraften i Guds kjærlighet og tilgivelse.»

5 Region Midt-Norge 4 Hilsen fra val Videregående Skole: Mot lysere tider Mars er godt i gang, og det er vårlig ute, med takdrypp og faktisk glimt av små vårtegn. Det har vært en mild etterjulsvinter, og færre stormer enn før jul. For oss som har merder i sjøen, er det ikke fritt for noe bekymring for anlegget og laksen når det blåser som verst. Med et dårligere fjorårsresultat enn vi har kunnet se for oss, mye på grunn av dårlige laksepriser, er det ikke fritt for at det er litt skuffelse over at vi ikke kan sette i verk planer om nybygg av fjøs og renovering av kjøkkenet. Begge deler er sårt tiltrengt, for å drive god framtidsretta undervisning, og for å tilberede maten på en god måte. Nå ryker det ovner og utstyr stadig vekk, så vi merker kjøkkenet synger litt på siste verset. På internatet merker vi at mørketida er over. Den har vært tung for mange, og nå er det deilig med lysere ettermiddager og muligheter for flere aktivitetstilbud ute. Samtidig gleder vi oss; vi har et høyere elevantall enn på lenge, 109 elever. Vi fikk snudd den negative trenden fra i fjor med mange som slutta gjennom året. Og ikke minst; vi har et svært gledelig søkertall til høsten. Over 150 søkere med Val på førsteplass, og ventelister til flere av tilbudene, gjør at vi ser lyst på fremtiden. Vi regner med at det vil være rundt 120 elever ved oppstart høsten 2012, er vi heldige kan det bli rekord. Å ha ventelister både til første klasse og til en klasse på vg2, gjør også at det kappes mer enn tidligere om å få plassene! Det er en god utvikling! Når dette skrives er det rett før en dobbel møteserie med Nord-Norge-teamet og Øyvind Samnøy. Vi gleder oss til å ha møter igjen, og ber om at Gud må sende vekkelse til oss! Nord-Norge-teamene som har vært her gjennom årene, har fått bety så masse for DROPS. Edel Kristin Haugland, Rebekka Tatjana Piekut og Marie Fagerhaug Kulseng lager drops. Foto: Val mange elever, så vi er glade for å ha dem her fire uker gjennom skoleåret. Takk for alle som er med og husker på skolen i bønn! Arbeidet her er dobbeltsidig; både å danne og å utdanne, og i dette formidle kristen tro og omsorg! Tenk om Val, som får være «heimen» for ungdommene i ett, to og tre år, kunne få gi en kursendring for livet, der Jesus fikk bli Herre og Mester! Da når vi skolens mål! Sissel-Marie Bjerga Barnelag i 95 år Det var det året tsaren ble styrtet i Russland og Rosenborg Ballklubb så dagens lys. Wenche Foss og John F. Kennedy ble født. Kalenderen viste 1917, og verden var full av store hendelser. På Thyve skjedde det også noe det året, som føyer seg inn i rekken av de store hendelser, for da så nemlig barnelaget Vårblomst dagens lys, og siden har Vårblomst holdt det gående på Thyve bedehus i noe ulik drakt. Gutteforening, jenteforening, barneforening, hobbyklubb, og nå fredagsklubb. Det er fort gjort å kjøre forbi bedehuset på Thyve, men om du havner innenfor tømmerveggene en fredagskveld, er det store sjanser for å treffe på Toril Thyve og Dagrunn Skarsem. De har vært fast inventar på Vårblomst i henholdsvis 40 og 30 år. Mona Kristin og Otto Meisingset har vært med siden 2006 og kan fortelle at oppmøtet blant barna varierer SPILL. Biljard er populært i barnelaget Vårblomst. Foto: thyve noe, men at det på en ordinær samling kommer ca. 20 barn. Matlaging, hobbyaktiviteter og utegruppe frister barna til stadig å komme til et bedehus som er innredet med tanke på barnlige aktiviteter. I hovedsalen henger tidslinjen hvor stadig nye figurer fra bibelhistorien får plass. Bordtennisbordet står klart så snart andakten er over. I lillesalen står bordene klare til baking, maling, liming og mye mer. Og hovedtrekkplasteret? Det er Tenklubben! Opp trappen og gjennom «tunnelen» finner du «spillebulen», Tenklubbens tilholdssted, et sted forbeholdt de fra 6.klasse. «Tenklubben trekker barn, og holder dem i klubben lengre», sier Mona Kristin, og kveldens taler har ingen problemer med å skjønne den biten, for «spillebulen» er et kult sted å være. Brettspill, Playstation, biljard, «skytebane». Joda, her kunne jeg ha brukt mer tid. Men det er verken «spillebulen», bordtennis eller bollebaking som er det viktigste på Vårblomst. «Det viktigste vi kan gjøre for barna er å se dem, og gi dem det kristne budskapet», sier Mona Kristin, og gjennom de siste 95 årene er det ikke få barn i bygda som har opplevd nettopp det innenfor de lune tømmerveggene på Thyve. Knut Ole Østertun

6 5 Region Midt-Norge PÅSKEN 2012 Jesu frelsesverk det viktigste Bading, bowling og ski. Joda, det var aktiviteter for alle og enhver på NLMs leirer denne påsken, og hele 144 deltakere i alderen 6 19 år deltok på våre seks leirer. Men det var verken bading, bowling, eller ski som var det viktigste med leirene. Ei heller Kvikk Lunsj, appelsiner, eller påskenøtter, selv om det for noen av oss tok opp mye plass i tursekken. Jesu død og oppstandelse, for å frelse mennesket fra synd, djevel og død, har vært, og skal være det viktigste i påsken. Det var med glede og takknemlighet vi fikk arrangere leir i vår region denne påsken, hvor nettopp Jesu frelsesverk fikk være det viktigste vi fikk formidle til så mange barn og unge. Knut Ole Østertun God forkynnelse og godt fellesskap på Laberget I tida før påske skjedde det mye fint på Laberget leirsted. Med UngeVoksne-helg, to påskeleirer og «Vi over 60» i regi av NLM, samt Minileir i regi av Foreningen Laberget Leirsted, var helgene fylt opp med leirer. Med til sammen 55 deltakere på barneleirene, og over 40 på «Vi over 60», ble dette flotte helger med god forkynnelse og godt fellesskap. Påska på Laberget leirsted ble avsluttet med middagsservering og påskefest 2. påskedag. Omkring 70 gjester overvar denne trivelige ettermiddagen på leirstedet. Dette er en fin tradisjon vi kommer til å fortsette med. Etter at brygga på leirstedet ble ødelagt i stormen «Dagmar» sist jul, jobber vi nå med planene for ei ny brygge. Ennå venter vi på endelig avklaring om forsikringen, men tenker å gå i gang med gjenoppbyggingen så snart det formelle er på plass. Det blir stor St. Hans-feiring på leirstedet lørdag 23. juni. Vi er så heldige å få besøk av Einar Strøm som holder andakt, og gruppa Sanctus fra Stjørdal, som synger på møtet. Kvelden fortsetter med salg av rømmegrøt, pølser, vafler og kaffe. Jon Øyvind Vik-Haugen

7 Region Midt-Norge 6 Med Guds ord på lufta i Midt-Norge Budstikka Radio Trøndelag er Midt-Norges lokalradio med kristen profil. Livssynsredaksjonen ble etablert med egen konsesjon for å sende kristne program med første sending mandag 23. januar Olav vestbøstad Kjell Kolbrek, som er daglig leder og fortsatt ansvarlig redaktør, fikk gode medarbeidere med seg og startet nærradiosendingene i kjelleren på Stjørdal bedehus. Etter hvert utvidet radioen sitt sendeområde, slik at en i dag dekker så si hele Nord-Trøndelag fylke og et godt stykke opp i Nordland. I tillegg kan en også ta inn sendingene i Trondheim og omkringliggende kommuner. I 2011 fikk radioen også lokalradiokonsesjon for kommunene Orkdal og Meldal. Fra den nye senderen på Geitastrand ( FM 104.9) kan også deler av Melhus, Skaun og Byneset ta inn radiosendingene, og i tillegg også på nettradio på: Bred plattfom Lokalradioen utviklet seg i størrelse, og for en del år siden ble en stående alene med sendenettet, og etablerte da allmennredaksjonen Radio Midt- Trøndelag. Underveis ble det også opprettet lokalkontor i Levanger, Namsos og Mosvik. Kontoret i Mosvik ble nedlagt for noen år siden. Redaksjonsmedarbeider for NLM på Levanger-kontoret er Olaug Husby, i Namsos Margrete Klokkehaug og i Stjørdal Kjell Kolbrek. Når det gjelder Orkdal og Meldal så har en her ennå ikke fått på plass medarbeidere. Det er bare å melde i fra om en har lyst til å være med og lage kristne program, enten det er i Orkdal og Meldal eller ved de andre avdelingene! Redaksjonelt har radioen en bred plattform. I tillegg til Misjonssambandet er også Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Norges Samemisjon, Den Norske Israelsmisjon, Misjonsforbundet, Pinsebevegelsen og Indremisjonsforbundet med og lager program. I 2011 flyttet hovedadministrasjonen inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13 i sentrum av Stjørdal. Her er det gode kontorer, møterom, lager og to nye studioer innredet med det nyeste av teknisk utstyr for radioproduksjon. Trøndelag for Kristus Visjonen for Budstikka Radio Trøndelag er «Trøndelag for Kristus». Kjell Kolbrek sier at en må utnytte de elektroniske medier som radio, TV og Internett for å få ut budskapet. Vi skal bruke de elektroniske mediene til å bringe ut Guds ord som kaller til frelse og omvendelse. Vi vil formidle ordet som skaper tro og som gir fremtid og håp til alle har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Ulike program som møteopptak, sangprogram, bibelundervisning og direktesendte program fra studio skal formidle budskapet. Noen har sagt at lokalradioen er bedehusets galleri. Her kan en høre uten at andre ser eller vet om det. Jeg tror det er mange som vi ikke finner i våre kirker og forsamlingshus som hører på de kristne sendingene sier Kjell Kolbrek. Avhengig av frivillige gaver Økonomisk er Budstikka Radio Trøndelag avhengig av frivillige gaver. Året 2011 ble et utfordrende år økonomisk, men frivillige gaver var med og holdt radioen oppe. Kjell Kolbrek sier at det er et under fra Gud, og han håper også at noen ser mulighet til å støtte det kristne radioarbeidet i Det er nødvendig for å kunne holde radioarbeidet i gang. Program-oversikt finnes på Budstikka Radios nettsted: eller en kan ringe Budstikka Radios omsorgs- og kontakttelefon mobil : og be om å få tilsendt informasjonsbrosjyrene der en også finner sendetidene. NYTT. Kjell Kolbrek (bildet øverst) er godt fornøyd med Budstikka Radios nye lokaler i Stjørdal. Foto: Budstikka RadioTrøndelag Ny giv i Markabygda I Markabygda er det ny vind i seilene på møtefronten. Etter en tid med lite aktivitet har flere familier gått sammen om et nytt konsept. Rolf Lavik De samles på menighetshuset ca. en gang i måneden. Der ordner de til så alle får plass rundt ett stort bord og innbyr så til kveldsmat. Alle aldrer er representert. Det er god stemning, praten sitter løst og maten er god. Ungene får holde på med forskjellige aktiviteter. Som en naturlig del av kveldsmaten synges det, både barnesanger som de minste selv får plukke ut og sanger for de voksne fra sangboka. Også andakten har sin naturlige plass. Ofte vil samtalen rundt bordet etterpå omhandle det man har hørt fra Guds ord, med digresjoner, tilføyelser, kommentarer og spørsmål. Et møte på menighetshuset, men inspirert av kjøkkenbordet hjemme. Markabygda innbyr til kveldsmat for både kropp og sjel, der alle er velkommen!

8 Region Midt-Norge 23 Region Midt-Norge starter bibelskole «Klasse 4B» - bibelskolen midt i Norge. Nei, det er ikke en bibelskole i vanlig forstand. Det er en bibelskole for foreninger og forsamlinger. Tanken er ikke ny. Vi har i mange år hatt søndagsskoler for våre barn, for de trenger å lære om Jesus. Vi tenker nå å tilby skole for alle, for alle trenger å lære mer om Jesus! «Klasse 4B» er navnet på bibelskolen. Navnet har dobbel betydning. Det henviser til skole, klasse og undervisning, og det henviser til de fire B-er som den første menighet holdt så urokkelig fast på: Bibel, bønn, brødsbrytelsen og brodersamfunnet. Klasse 4B er egentlig bare en liste over alle de bibelfag og tema som våre forkynnere har jobbet med og som de kan tilby undervisning i. På denne listen kan foreninger og forsamlinger se hva som tilbys, og så kan vi arrangere bibelskole i Agnes og Nic Sundgaard til minne en form som passer for dere. Kanskje ønsker dere bare en enkelt bibeltime? Da er det greit. Kanskje flere bibeltimer, enten samme dag eller over et lengre tidsrom? Kanskje en helg, som en vanlig møteuke eller hele skoledager? Kanskje som en tur? Formålet er å inspirere til økt Millionoverskudd for gjenbruk bibelkunnskap i regionen vår. «Klasse 4B» har en egen hjemmeside: Har du spørsmål eller ønsker å prate med oss om «Klasse 4B», så ta kontakt med Rolf Lavik, tlf , epost Rolf Lavik Misjonssentralen Gjenbruk har tre butikker i Midt-Norge. Butikkene ligger på Lade i Trondheim, på Røra og på Kårmo i Orkdal. Den samlede omsetningen i 2011 var på kr og overskuddet var totalt på kr Dette er en fin økning fra 2010 da omsetningen var kr og overskuddet på kr Tallene for den enkelte butikk vises i oversikten nedenfor Butikk omsetning resultat Omsetning resultat Røra Trondheim Orkdal Per Østvand til minne 3. mars 2012 sovnet Per Østvand stille inn i sitt hjem ved Namsvatn. Per ble født 10 mai På fjellgården i Volda på Namdalseid vokste han opp sammen med foreldre og ni søsken. Han giftet seg i 1949 med Agnes Jonasmo. De fikk fire barn. I 1956 flyttet de til Namsvatn, og ble geitebønder. Geitseteren var på andre siden av Namsvatn, så det ble mange turer over vannet. Per var aktivt med i misjonsarbeidet, satt mange år i kretsstyret i Namdal krets for NLM. En tid var han med i kommunestyret. Per var glad i sang, Et markert misjonsektepar har fått flytte hjem til Jesus. Nic Sundgaard døde 1. januar, kona Agnes 13.mars. Nic var en kjent profil i Namsos. Han drev forretning og var aktivt med i politikken. Men det var først og fremst i misjonsarbeidet han la ned sin store innsats. Dette gjaldt ikke minst lokalt i NLMs forsamling i Namsos, men også i kretsstyret og i hovedstyret. Nic hadde stor omsorg for den enkelte. Det er ikke få som har fått besøk av Nic både på sykehuset i Namsos og på sykehjemmene i byen. Agnes kom flyttende til Namsos fra Stavanger, hvor hun giftet seg med Nic. Hun arbeidet en tid på kretskontoret, før hjemmet ble hennes hovedarbeidsplass. Agnes var aktiv i misjonens arbeid i Namsos, blant annet i kvinneforeningen Nyskudd. For cirka tre år siden besluttet Agnes og Nic å gjøre oppbrudd fra Namsos og flytte til Sandnes. Helsa skrantet og de ønsket å komme nærmere barna. Nå har de begge fått flytte nok en gang. Nå er målet nådd. De er i den store, hvite skaren som synger til lammets pris. «Hvor salig da den, som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen.» Vi lyser fred over Agnes og Nics gode minne. Ove Sandvik og utrustet med en svært god tenorstemme. Han sang mye, i båten, på traktoren og på møter med gitaren. Mange minnes med glede sangen hans på stormøter. «Eg skal kjenna, kjenna honom på det merke som han i handa bær.«per vitnet om de mange rom i himmelen. Nå var rommet til Per ferdig, og Jesus tok han hjem til seg. Agnes sa det så fint i begravelsen: «Han er ikke her, han er heime i himlen.» Vi lyser fred over Pers gode minne. Bjarne Mork FOTO: KNUT OLE ØSTERTUN Neste utsyn Utgivelsesdag: 11. mai I dette nummeret presenterer vi flere kandidater til styrer og råd som skal velges på generalforsamlingen i NLM. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Midt-Norge Regionårsmøtet 2012 Sted: Fjellhallen, Stjørdal Tid: 9. og 10. juni 2012 Tema: ikristus Talere: Øyvind Åsland og Grete Yksnøy Martinsen Lørdag 9. juni: Kl 09 10: Registrering og velkomstkaffe Kl 10 11: Åpningsmøte Kl 11 13: Forhandlingsmøte Kl : Middag Kl : Forhandlingsmøte Kl : Kveldsmat Kl : Misjonsmøte Kl 21: Ungdomssamling med påfølgende grilling Søndag 10. juni: Kl 11 13: Formiddagsmøte Kl : Middag Kl : Storfamiliemøte Forskjellige sangkrefter deltar på alle møtene. Se saksliste og praktiske opplysninger på side 2 Konfirmant våren 2013? NLM region Midt-Norge tilbyr for skoleåret 2012/ 2013 konfirmantundervisning til konfirmanter våren Av geografiske hensyn vil det bli to parallelle undervisningsgrupper. Konfirmasjon Nord: Namdal og Helgeland. Konfirmasjon Sør: Nord- og Sør Trøndelag og Nordmøre. Informasjon og plan for undervisningen får du ved å henvende deg til: Konfirmasjon Nord: Endre Stene; Konfirmasjon Sør: Knut Ole Østertun; Påmelding kan gjøres på vår nettside: Undervisning og materiell: kr 1000 Misjonsstevne Snillfjord 1. mai kl på Baret, Moldtun i Snillfjord Ivar Moen taler og synger Velkommen til misjonsstevne på tidligere Lensmann Johan Wiigs heimgård. Arr.: Norsk Luthersk Misjonssamband Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter mai. Mangor Harestad blir med som taler. Arrangement 2012 Mai: Lammeleir Murumoen, Nordli Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter JIF, 8. klasse og oppover Sømna 19.mai Konfirmasjonsmøte Namsos Juni: Regionårsmøte Stjørdal Sommerleir klasse Namsos Rideleir, klasse Søvassli Ungdomssenter Aktivitetsleir klasse Val VGS Fotballeir klasse Rødde FHS Juli: Leir for psykisk funksjonshemmede Laberget Leirsted 22. Sommerstevne Namdalseid August: Sommerleir klasse Søvassli Ungdomssenter Sommerbibelkurs Namsos Plask, klasse Laberget Leirsted Idrettsleir klasse Laberget Leirsted Bibelkurs Røyrvik Sensommerstevnet Karihaug Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter Familiehelg Laberget Leirsted September: Høstmøte Namsos Regaze høst, 8. kl. 3 vgs Laberget Leirsted Kvinnehelg Søvassli Ungdomssenter JIF, 8. klasse og oppover Boheimeleir, klasse Arnøya 23. Høstfestival Rødde Folkehøgskole Vi over 60 Laberget Leirsted Kvinnehelg Hallarheim Oktober: Aktivitetsleir klasse Val VGS Kvinnehelg Leland Mannshelg Leland November: Høstleir, klasse Namsos Juleverksted, klasse Lierne 19. Julemesse Lauvsnes Juleverksted klasse Søvassli Ungdomssenter Juleverksted klasse Laberget Leirsted des Julemesse Namsos des Juleverksted klasse Laberget Leirsted des Juleverksted klasse Søvassli Ungdomssenter Desember: JIF, 8. klasse og oppover jan Regaze nyttår, 8. kl. 3 vgs Søvassli Ungdomssenter 31. Nyttårsfeiring, 10. klasse Namsos Oppdatert pr FLERE ARRANGEMENT PÅ nlm.no/midt-norge

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 45 06.nov 08.nov Bjugn Rørmark, Turid Fosen Møter 48 27.nov 02.des Fosen Ledal, Else Marie Fosen til disposisjon møter og Heggli 32 06.aug Leksvik Moen, Ivar

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE AUGUST-DESEMBER 2012 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 31 03.aug 05.aug Søvassli Klokkehaug, Margrete Søvassli Sommerleir 2.-4. klasse 31 03.aug 05.aug Søvassli Moen, Ivar Søvassli Sommerleir 2-4 klasse - Avlyst

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 1 02.jan Laberget Vestbøstad, Olav Innherred Nyttårsfest Levanger og omegn Felleslag 1 05.jan Stjørdal Lavik, Rolf Innherred God søndag kl 11 1 05.jan Kjørsvikbugen

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JULI-DESEMBER 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 32 07.aug 09.aug Sørdalen Strøm, Einar Fosen Friskusleir 33 12.aug 17.aug Åfjord Strøm, Nils Kåre Fosen Sommermøter 36 02.sep Stadsbygd Sørli, Oddmund Fosen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015 Arrangement for voksne og familier sept. 2014 - feb. 2015 For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36:10 Kvinneweekend Solgry fre 19. - søn 21. sept. Mannshelg Tonstadli fre 17. - søn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Midt-Norge 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 Satser på 10

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4 Region MidT-NoRgE 22. JUNi 122. ÅRgaNg 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer