Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni."

Transkript

1 Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det var sårt å bryte opp på denne måten, og vi vil tilbake til Mali», er kommentaren frå NLM-utsendingar som no er i Noreg etter militærkuppet i det vest-afrikanske landet før påske. SIDE 2 og 3 Foto: Heidi Klingsheim Nytt fra Region Midt-Norge Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. regionside 2 og siste side Tilbake i Mongolia Hjalmar og Mette Hugdal er tilbake i Mongolia. regionside 3 Påskeleir 144 barn og ungdommer møtte påskebudskapet på leir. regionside 5

2 1 Region Midt-Norge Innspill I for fra! For oss i regionstyret har det vært et begivenhetsrikt år. Mange saker har vært diskutert og reisene har vært lange og i ulike retninger. Sammen har vi forsøkt å lede arbeidet i regionen etter beste evne. Nå nærmer et nytt regionårsmøte seg. Vi ser frem til å samles på Stjørdal, både til valg og debatter, men aller mest til å lytte til Guds ord. Her er vi nemlig ved kjernen i vårt arbeid. I den tiden jeg har bodd i Trøndelag har jeg lært mange trivelige mennesker å kjenne, mennesker jeg setter stor pris på. Men det som virkelig binder oss sammen i vår sammenheng, er Guds ord vi har gjort samme funn. Vi har funnet Kristus, han som er skriftens kjerne og stjerne. Så er det min bønn for arbeidet at dette funnet må bli det vesentlige, og det retningsgivende for arbeidet. Luther hadde et grunnleggende prinsipp i sin bibeltokning: «Was Christum treibt» (Det som driver til «Vi har funnet Kristus, han som er skriftens kjerne og stjerne.» Kristus). Det samme prinsippet må gjelde vårt arbeid. Det må ligge til grunn for våre vurderinger og prioriteringer. Å sette opp et budsjett, og siden arbeide mot et regnskap som samsvarer, er vesentlig. Å legge til rette for en mengde møter og arrangementer likeså. Men driver ikke vårt arbeid mennesker til Kristus, er det forgjeves. Driver det derimot mennesker til Kristus, vil nye vinnes, den troende holdes våken og nøden for de ufrelste vokse. Vekkelse er det kun Guds ord og Guds ånd som kan skape, derfor er det avgjørende at forkynnelsen får stor plass i blant oss. Vi har nylig feiret påske. Jesus ble korsfestet sammen med to ugjerningsmenn. Øivind Andersen kaller dette en anskuelsesundervisning. Vi lærer noe helt grunnleggende gjennom disse tre menneskene. Jesus skilte de to ugjerningsmennene, og på samme måte skiller han menneskeheten i to flokker. Den ene ugjerningsmannen døde i sine synder. Uten at et menneske får møte Jesus som sin Frelser, vil det selv måtte stå til regnskap for sine synder og misgjerninger. Jesus døde for våre synder. Som det står i sangen: «Dommeren selv for den dødsdømte døde.» Den siste ugjerningsmannen døde fra sine synder. De som har latt seg drive til Kristus, blir fraregnet alle sine synder og får tilregnet Jesu rettferdighet. Det synes som om begge ugjerningsmennene spotter Jesus umiddelbart etter korsfestelsen. Dødsdommen medførte at de begge fikk møte Jesus. Den ene fortsatte sin spott, den andre måtte erkjenne sin synd og søke frelse. Paul AndrÉ Bergene HOLM leder i regionstyret Gjennom loven erkjente han sin egen fortapte stilling han var under dommen. Gjennom møtet med Jesus fikk han høre evangeliet: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» Ordet hadde fått drive ham til Kristus, ordet som dømmer og frelser! Ordet om ham som døde for våre synder, slik at vi ikke skal dø i våre synder, men bli frelst i fra våre synder! Dette budskapet trenger vi å høre igjen og igjen! Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: «I dag skal du være med meg i Paradis» E-post: Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Vi nådde nesten gavebudsjettet Vi gleder oss over at vi så å si nådde gavemålet for 2011! Totale gaver fra Region Midt-Norge ble kr Dette er bare kr under budsjettet, og kr mer enn i Hjertelig takk til hver enkelt! Irene Sandberg Gavene fordeler seg slik: Foreningsgaver 35 % (3,25 mill) Fast givertjeneste 26 % (2,4 mill) Julemesser 15 % (1,35 mill) Utsyn 3 % ( ) Skoleprosjekt 2 % ( ) Diverse andre gaver 18 % (1,65 mill) Gaver månedsvis januar - desember Regnskap 2011 Budsjett 2012 Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Det varierer mye når gavene betales inn. Det leser vi av denne oversikten: De blå søylene viser gavene i Vi ser at gavene er lavest i januar, juli og august p.g.a. ferietid og få møter. I desember, derimot, ble det innbetalt nesten 2,4 mill. Det utgjør over en fjerdedel av totale gaver i året innbetalt på en måned! De høye desember-tallene skyldes innbetaling fra julemessene, og at mange foreninger gjør opp kassen sin før årsskiftet. At gavene varierer litt over året, er naturlig. Men utgiftene følger ikke samme variasjon. De er ganske like hver måned, ca. kr Det betyr at de fleste månedene går vi i minus, og misjonen må forskuddsbetale kostnadene. For 2012 ønsker og ber vi derfor om at gavene følger mer de grønne søylene (budsjettet), slik at gavene kommer mer jevnlig utover hele året (unntatt julemessene). Hvordan kan vi klare dette? Flere faste givere. Ved å legge inn en fast gaveoverføring hver måned, får du regelmessighet over givertjenesten din uten at du trenger å huske på å gi gaven din. Du kan velge mellom forskjellige gaveordninger, som f.eks fadder for barn eller land. Mer informasjon finner du på til høyre på siden under «Gi fast». Eller du kan kontakte giverkontoret NLM på tlf I 2011 ble det gitt kr månedlig i faste gaver. Målet for 2012 er at vi sammen kan øke dette til kr per måned. Blir du med? Justering av gavebeløpet. Det er lett å glemme og justere gavebeløpet når en får lønnsøkning. For at gaven din skal beholde sin verdi, må du justere den årlig med prisstigningen. Jevnlige gaveoverføringer fra foreninger/lag/forsamlinger. I stedet for å la kollektene ligge i flere måneder, er det lurt at kassereren overfører pengene jevnlig, gjerne en gang per måned. Ekstrainnsamlinger. Regionstyret har nedsatt en komité som jobber med ulike forslag for å øke gaveinntektene, og her kan vi vente oss spennende påfunn. Følg gjerne med på gaveutviklingen utover våren og sommeren på hjemmesidene våre.

3 Regionårsmøtet 2012 Fjellhallen i Stjørdal 9. og 10. juni Se program på siste side. 2 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av dirigenter, sekretær og referenter 3. Fullmakt til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av regionens årsmelding 5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet 6. Orientering om regionens regnskap 7. Årsmelding og regnskap for Rødde Folkehøgskole 8. Justering av regionens lover 9. Lovendringer 10. Valg 11. Regionstyre 12. Valgnemnd 13. Samtale om arbeidet FOREINING: På Herøy var det foreiningsmøte heime hos Reidun og Norvald Nilsen. Frå v: Irene Sandberg, Arvid Nilsen, Hilde Øystese, Knut Ole Østertun, Morten Øystese og Reidun Nilsen. Foto: Olav Vestbøstad Kallet frå Helgeland Helgeland er det nordlegaste området i Region Midt- Norge. Olav Vestbøstad Fram til 1997 var Helgeland ein eigen krins, men så vart krinsen delt og nordlege delen vart lagd til Nordland krins og sørlege del til Namdal. I samband med overgangen frå krins til region, vart Helgeland igjen samla og vart ein del av Region Midt-Norge. I dag er det seks registrerte foreiningar på Helgeland og sju kontaktpersonar. Tre av dei tilsette i regionen, Turid Rørmark, Hilde Hanasand Øystese og Morten Øystese, er busette på Helgeland. Hilde og Morten er områdearbeidarar og bur på Leland, nord for Sandnessjøen. Turid er forkynnar og busett i Brønnøysund. Flytta til Helgeland? Regionleiarteamet var på ein åttedagars rundtur på Helgeland i midten av mars. Det var inspirerande for oss å møta dei tilsette og kontaktane og foreiningane. Samtidig er det ein nød at storparten av dei som er med i arbeidet på Helgeland er godt vaksne og flokkane er små. Fleire stader vart det snakka om at ein håpar og ber om at det kjem nokre kristne barnefamiliar flyttande. NLM har svært lite arbeid i byane på Helgeland. Det er ei 100 år gammal foreining i Brønnøysund, men ikkje arbeid i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. NLM har ikkje barnelag på Helgeland, men det ser ut for at det kan liggja til rette for ein leir der. Det fyrste som er planlagt er at JIF skal arrangerast på Sømna, sør for Brønnøysund, i mai. JIF står for Jesus i Fokus og er ein leir for elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. Møte med oromo Leiar for barne- og ungdomsarbeidet i regionen, Knut Ole Østertun, har misjonærbakgrunn frå Aust-Afrika. På møtet i Hattfjelldal kom det fire ungdommar frå asylmottaket. Tre av dei var frå oromofolket i Etiopia. Knut Ole kan litt av boranaspråket og det språket er forståleg for oromoane. Dei tre var svært overraska over at Knut Ole snakka til dei på deira språk. Det var flott å sjå kontakten mellom asylmottaket og foreininga. Trass i språkutfordringar, legg ein til rette for at dei som bur på asylmottaket skal bli inkluderte. Det er og starta opp bibelstudiegruppe der foreiningsmedlemmer og dei frå asylmottaket er saman. Bønneemne Etter turen har me fått mange bønneemne lagt inn over oss. Vær med og be om: Godt fellesskap blant dei kristne på Helgeland. Blomstring for dei få barnelaga som er i området. Mange deltakarar frå Helgeland på ungdomsleiren på Sømna i mai. Signing og glede i tenesta for Turid Rørmark, Hilde og Morten Øystese. At planane om barneleir nord på Helgeland kan bli ein realitet. Tilflytting av kristne barnefamiliar til Helgeland. At dei som får møta Jesus når dei går på Val Vidaregående Skole, blir bevarte i trua når dei flyttar heim til Helgeland igjen. Kandidater til valgene Regionstyret: Det skal velges tre faste representanter for to år og fire varamedlemmer for ett år. Ikke på valg. Sitter fram til 2013: Johan Jensen, Oppdal Rolf Lavik, Røyrvik Målfrid Lidal, Hemne Oddmund Sørli, Leksvik Kandidater til regionstyret Berit Aune, Inderøy Øystein Bliksås, Stjørdal Edit Hodne, Trondheim Åshild Hugdal, Trondheim Svein-Åge Opdahl, Nærøy Odd Arne Sakseid, Rissa Praktiske opplysninger A. Priser måltider - påmelding via Påmeldingsfrist 25. mai. Voksne Barn 4 14 år Middag lørdag (lapskaus) kr 160 kr 80 Kvelds lørdag kr 60 kr 30 Middag søndag (kjøttkaker + is) kr 180 kr 90 Barn under 4 år: Gratis Kaffemåltider: kr 10 per pers Grilling lørdagskveld: Pølse kr 10, hamburger kr 20, brus kr 20 I kiosk/gatekjøkken blir det salg av pølser, brus, is og skuffkaker. B. Barneaktiviteter Nærmere info kommer på kr 50 per barn C. Overnattingstilbud - bestilling direkte til overnattingssted OBS: Viktig å bestille tidlig! 1. Stevnehotellet: Radisson Blu Hotell, Stjørdal. 5 min fra Fjellhallen Bestilles på tlf , oppgi at det gjelder Norsk Luthersk Misjonssamband. Enkeltrom med frokost Dobbeltrom med frokost kr 745 per rom kr 945 per rom 2. Laberget leirsted, Skogn. 30 min fra Fjellhallen - tlf Enkeltrom m/oppredd seng og frokost kr 480 per rom Dobbelrom m/oppredd seng og frokost kr 720 per rom 3. Ertsgaard camping, Stjørdal. 5 min fra Fjellhallen Tlf Torpet Familiecamping, Hegra. 12 min fra Fjellhallen tlf Flere overnattingstilbud finnes på Valgnemnd Det skal velges tre medlemmer for to år, og to medlemmer for ett år. To varamedlemmer skal velges for ett år. Kandidater til valgnemnd Ole Bjørseth, Melhus Jan Arne Bremnes, Melhus Kjersti Ngozi Furuseth, Rissa Morten Arve Gjerde, Aure Marit Kløve, Trondheim Per Olav Mork, Namsos Liv Olsen, Levanger Johannes Sandstad, Nærøy Åge Morten Stavran, Inderøy Lise Taraldsen, Åfjord

4 3 Region Midt-Norge Til Mongolia for fjerde gang Anna Tørset fra Børsa i Sør- Trøndelag er glad i Mongolia! Hun har vært der tre ganger som lærer for norske misjonærbarn, siste gang i skoleåret 2010/11. Når hun fikk spørsmål om å ta et to-måneders engasjement i vår, var det ikke vanskelig å si ja. I starten av mars var Anna tilbake i Khovd i Mongolia, som vikar for Rita og Kjetil Jonasmo som er heime i forbindelse med fødsel. Anna gleder seg over å være lærer for Samuel Sørhus som går i 2. klasse. I disse månedene bor hun i leiligheten til Rita og Kjetil. Leiligheten ligger i samme bygning som Åshild og Bjørn Olav Sørhus og barna bor. Anna synes det er trygt å bo i nærheten av noen kjente. Hva er det som gjør at du reiser til Mongolia for fjerde gang? Det er vel ikke vanskeligere enn at de trenger hjelp der, og jeg synes det er en spennende utfordring, forteller Anna. Jeg gleder meg mest til å treffe igjen venner og kjente, sa Anna før hun reiste. På bloggen hennes annatorset.blogspot.com kan vi lese at det vanket mange velkomstklemmer. Vi ønsker Guds velsignelse over tiden Anna skal være i Mongolia, og også over heimeoppholdet for familien Jonasmo. Irene Sandberg TILBAKE. Hjalmar og Mette Goa Hugdal reiste i 2011 tilbake til Mongolia. Sønnen som kom hjem I fjor høst fikk vi mulighet til å reise tilbake til Mongolia igjen for en ny treårsperiode. Noe av det fineste har vært å møte igjen mongolske venner etter sju år med liten eller ingen kontakt. Det har vært veldig oppmuntrende å se at så mange av dem som hadde valgt å tro på Jesus, fortsatt er aktivt med i det kristne fellesskapet. Men desverrre er det også noen som har kommet på avstand. Ordet kveles I lignelsen om såmannen står det om livets bekymringer og rikdommens bedrag som grunner til at ordet kveles før det får båret fullmoden frukt. Treffende sagt av Jesus igjen, enten vi snakker om Mongolia eller Norge! I samme lignelse blir vi også innvidd i Guds rikes matematikk, som er forskjellig fra vår: Vi skal ikke være beregnende når vi sår ordet. Det er ikke vi som skal vurdere hvilke mennesker det er verdt å satse på. Vårt ansvar er å så ut hans ord rikelig, å sløse ut kjærlighet på venn og uvenn, be for dem, tilgi. Fordi Gud har tilgitt og elsket oss først. år i fengsel. I en periode i fengselet var han uten mat i 30 dager og var til slutt i en desperat situasjon. Nesten som i lignelsen om den bortkomne sønnen, søkte han redning hos faren sin, men i dette tilfellet var det langt fra snakk om noen rik godseier. Mot all logikk, og ytterst motvillig kom faren til oss for å be om hjelp til ham som tidligere hadde stjålet fra oss. Vi bestemte oss for å hjelpe, kanskje mest for å få fred, vi husker ikke helt. Kom for å si takk Det er gått mange år, og nå sitter han altså framfor oss sammen med kona og en sønn på tre år. Han kommer for å si takk. I lang tid hadde spørsmålet plaget ham: Hvorfor hjalp vi ham en fiende? Så forteller han om sin brokete vei etter endt soning, veien hjem til farshuset. På siden sitter kona og supplerer. Hun stråler, og vi skjønner at hun har vært et mektig redskap i Guds hånd for at han skulle finne hjem. Det har vært mange motbakker, sier hun, men nå er de bare takknemlige. FOTO: KNUT INGE BLIX FURUSETH Sportsklubb Nå lever og ånder de for foreldreløse og vanskeligstilte barn på plassen de bor. For et par år siden fikk han en visjon om å starte en egen sportsklubb for gatas barn. Han trener dem, mens kona samler dem til andakt og undervisning om kristne verdier. Jeg er ikke så god med ord, sier han beskjedent. Men det er så mange barn som har opplevd lite kjærlighet heimefra, og jeg ønsker så gjerne å vise dem at Gud elsker dem. Et sterkt møte Det ble et sterkt møte med vår gamle kjenning og et mektig vitnesbyrd om den forvandlende kraften i Guds kjærlighet og tilgivelse. Så ble det også en påminnelse om det som står i Ordspråkene 25, 21-22: «Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.» Takk for forbønn! Hjalmar Hugdal Anna Tørset i Khovd i Mongolia. Foto: privat Søkte redning hos faren For noen dager siden ble vi oppringt av en ung mann som ville møte oss, en gammel kjenning, men ikke i særlig positiv forstand. For flere år siden hadde han vært med på et innbrudd på NLMs eiendom og måtte sone noen «Det ble et sterkt møte med vår gamle kjenning og et mektig vitnesbyrd om den forvandlende kraften i Guds kjærlighet og tilgivelse.»

5 Region Midt-Norge 4 Hilsen fra val Videregående Skole: Mot lysere tider Mars er godt i gang, og det er vårlig ute, med takdrypp og faktisk glimt av små vårtegn. Det har vært en mild etterjulsvinter, og færre stormer enn før jul. For oss som har merder i sjøen, er det ikke fritt for noe bekymring for anlegget og laksen når det blåser som verst. Med et dårligere fjorårsresultat enn vi har kunnet se for oss, mye på grunn av dårlige laksepriser, er det ikke fritt for at det er litt skuffelse over at vi ikke kan sette i verk planer om nybygg av fjøs og renovering av kjøkkenet. Begge deler er sårt tiltrengt, for å drive god framtidsretta undervisning, og for å tilberede maten på en god måte. Nå ryker det ovner og utstyr stadig vekk, så vi merker kjøkkenet synger litt på siste verset. På internatet merker vi at mørketida er over. Den har vært tung for mange, og nå er det deilig med lysere ettermiddager og muligheter for flere aktivitetstilbud ute. Samtidig gleder vi oss; vi har et høyere elevantall enn på lenge, 109 elever. Vi fikk snudd den negative trenden fra i fjor med mange som slutta gjennom året. Og ikke minst; vi har et svært gledelig søkertall til høsten. Over 150 søkere med Val på førsteplass, og ventelister til flere av tilbudene, gjør at vi ser lyst på fremtiden. Vi regner med at det vil være rundt 120 elever ved oppstart høsten 2012, er vi heldige kan det bli rekord. Å ha ventelister både til første klasse og til en klasse på vg2, gjør også at det kappes mer enn tidligere om å få plassene! Det er en god utvikling! Når dette skrives er det rett før en dobbel møteserie med Nord-Norge-teamet og Øyvind Samnøy. Vi gleder oss til å ha møter igjen, og ber om at Gud må sende vekkelse til oss! Nord-Norge-teamene som har vært her gjennom årene, har fått bety så masse for DROPS. Edel Kristin Haugland, Rebekka Tatjana Piekut og Marie Fagerhaug Kulseng lager drops. Foto: Val mange elever, så vi er glade for å ha dem her fire uker gjennom skoleåret. Takk for alle som er med og husker på skolen i bønn! Arbeidet her er dobbeltsidig; både å danne og å utdanne, og i dette formidle kristen tro og omsorg! Tenk om Val, som får være «heimen» for ungdommene i ett, to og tre år, kunne få gi en kursendring for livet, der Jesus fikk bli Herre og Mester! Da når vi skolens mål! Sissel-Marie Bjerga Barnelag i 95 år Det var det året tsaren ble styrtet i Russland og Rosenborg Ballklubb så dagens lys. Wenche Foss og John F. Kennedy ble født. Kalenderen viste 1917, og verden var full av store hendelser. På Thyve skjedde det også noe det året, som føyer seg inn i rekken av de store hendelser, for da så nemlig barnelaget Vårblomst dagens lys, og siden har Vårblomst holdt det gående på Thyve bedehus i noe ulik drakt. Gutteforening, jenteforening, barneforening, hobbyklubb, og nå fredagsklubb. Det er fort gjort å kjøre forbi bedehuset på Thyve, men om du havner innenfor tømmerveggene en fredagskveld, er det store sjanser for å treffe på Toril Thyve og Dagrunn Skarsem. De har vært fast inventar på Vårblomst i henholdsvis 40 og 30 år. Mona Kristin og Otto Meisingset har vært med siden 2006 og kan fortelle at oppmøtet blant barna varierer SPILL. Biljard er populært i barnelaget Vårblomst. Foto: thyve noe, men at det på en ordinær samling kommer ca. 20 barn. Matlaging, hobbyaktiviteter og utegruppe frister barna til stadig å komme til et bedehus som er innredet med tanke på barnlige aktiviteter. I hovedsalen henger tidslinjen hvor stadig nye figurer fra bibelhistorien får plass. Bordtennisbordet står klart så snart andakten er over. I lillesalen står bordene klare til baking, maling, liming og mye mer. Og hovedtrekkplasteret? Det er Tenklubben! Opp trappen og gjennom «tunnelen» finner du «spillebulen», Tenklubbens tilholdssted, et sted forbeholdt de fra 6.klasse. «Tenklubben trekker barn, og holder dem i klubben lengre», sier Mona Kristin, og kveldens taler har ingen problemer med å skjønne den biten, for «spillebulen» er et kult sted å være. Brettspill, Playstation, biljard, «skytebane». Joda, her kunne jeg ha brukt mer tid. Men det er verken «spillebulen», bordtennis eller bollebaking som er det viktigste på Vårblomst. «Det viktigste vi kan gjøre for barna er å se dem, og gi dem det kristne budskapet», sier Mona Kristin, og gjennom de siste 95 årene er det ikke få barn i bygda som har opplevd nettopp det innenfor de lune tømmerveggene på Thyve. Knut Ole Østertun

6 5 Region Midt-Norge PÅSKEN 2012 Jesu frelsesverk det viktigste Bading, bowling og ski. Joda, det var aktiviteter for alle og enhver på NLMs leirer denne påsken, og hele 144 deltakere i alderen 6 19 år deltok på våre seks leirer. Men det var verken bading, bowling, eller ski som var det viktigste med leirene. Ei heller Kvikk Lunsj, appelsiner, eller påskenøtter, selv om det for noen av oss tok opp mye plass i tursekken. Jesu død og oppstandelse, for å frelse mennesket fra synd, djevel og død, har vært, og skal være det viktigste i påsken. Det var med glede og takknemlighet vi fikk arrangere leir i vår region denne påsken, hvor nettopp Jesu frelsesverk fikk være det viktigste vi fikk formidle til så mange barn og unge. Knut Ole Østertun God forkynnelse og godt fellesskap på Laberget I tida før påske skjedde det mye fint på Laberget leirsted. Med UngeVoksne-helg, to påskeleirer og «Vi over 60» i regi av NLM, samt Minileir i regi av Foreningen Laberget Leirsted, var helgene fylt opp med leirer. Med til sammen 55 deltakere på barneleirene, og over 40 på «Vi over 60», ble dette flotte helger med god forkynnelse og godt fellesskap. Påska på Laberget leirsted ble avsluttet med middagsservering og påskefest 2. påskedag. Omkring 70 gjester overvar denne trivelige ettermiddagen på leirstedet. Dette er en fin tradisjon vi kommer til å fortsette med. Etter at brygga på leirstedet ble ødelagt i stormen «Dagmar» sist jul, jobber vi nå med planene for ei ny brygge. Ennå venter vi på endelig avklaring om forsikringen, men tenker å gå i gang med gjenoppbyggingen så snart det formelle er på plass. Det blir stor St. Hans-feiring på leirstedet lørdag 23. juni. Vi er så heldige å få besøk av Einar Strøm som holder andakt, og gruppa Sanctus fra Stjørdal, som synger på møtet. Kvelden fortsetter med salg av rømmegrøt, pølser, vafler og kaffe. Jon Øyvind Vik-Haugen

7 Region Midt-Norge 6 Med Guds ord på lufta i Midt-Norge Budstikka Radio Trøndelag er Midt-Norges lokalradio med kristen profil. Livssynsredaksjonen ble etablert med egen konsesjon for å sende kristne program med første sending mandag 23. januar Olav vestbøstad Kjell Kolbrek, som er daglig leder og fortsatt ansvarlig redaktør, fikk gode medarbeidere med seg og startet nærradiosendingene i kjelleren på Stjørdal bedehus. Etter hvert utvidet radioen sitt sendeområde, slik at en i dag dekker så si hele Nord-Trøndelag fylke og et godt stykke opp i Nordland. I tillegg kan en også ta inn sendingene i Trondheim og omkringliggende kommuner. I 2011 fikk radioen også lokalradiokonsesjon for kommunene Orkdal og Meldal. Fra den nye senderen på Geitastrand ( FM 104.9) kan også deler av Melhus, Skaun og Byneset ta inn radiosendingene, og i tillegg også på nettradio på: Bred plattfom Lokalradioen utviklet seg i størrelse, og for en del år siden ble en stående alene med sendenettet, og etablerte da allmennredaksjonen Radio Midt- Trøndelag. Underveis ble det også opprettet lokalkontor i Levanger, Namsos og Mosvik. Kontoret i Mosvik ble nedlagt for noen år siden. Redaksjonsmedarbeider for NLM på Levanger-kontoret er Olaug Husby, i Namsos Margrete Klokkehaug og i Stjørdal Kjell Kolbrek. Når det gjelder Orkdal og Meldal så har en her ennå ikke fått på plass medarbeidere. Det er bare å melde i fra om en har lyst til å være med og lage kristne program, enten det er i Orkdal og Meldal eller ved de andre avdelingene! Redaksjonelt har radioen en bred plattform. I tillegg til Misjonssambandet er også Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Norges Samemisjon, Den Norske Israelsmisjon, Misjonsforbundet, Pinsebevegelsen og Indremisjonsforbundet med og lager program. I 2011 flyttet hovedadministrasjonen inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata 13 i sentrum av Stjørdal. Her er det gode kontorer, møterom, lager og to nye studioer innredet med det nyeste av teknisk utstyr for radioproduksjon. Trøndelag for Kristus Visjonen for Budstikka Radio Trøndelag er «Trøndelag for Kristus». Kjell Kolbrek sier at en må utnytte de elektroniske medier som radio, TV og Internett for å få ut budskapet. Vi skal bruke de elektroniske mediene til å bringe ut Guds ord som kaller til frelse og omvendelse. Vi vil formidle ordet som skaper tro og som gir fremtid og håp til alle har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Ulike program som møteopptak, sangprogram, bibelundervisning og direktesendte program fra studio skal formidle budskapet. Noen har sagt at lokalradioen er bedehusets galleri. Her kan en høre uten at andre ser eller vet om det. Jeg tror det er mange som vi ikke finner i våre kirker og forsamlingshus som hører på de kristne sendingene sier Kjell Kolbrek. Avhengig av frivillige gaver Økonomisk er Budstikka Radio Trøndelag avhengig av frivillige gaver. Året 2011 ble et utfordrende år økonomisk, men frivillige gaver var med og holdt radioen oppe. Kjell Kolbrek sier at det er et under fra Gud, og han håper også at noen ser mulighet til å støtte det kristne radioarbeidet i Det er nødvendig for å kunne holde radioarbeidet i gang. Program-oversikt finnes på Budstikka Radios nettsted: eller en kan ringe Budstikka Radios omsorgs- og kontakttelefon mobil : og be om å få tilsendt informasjonsbrosjyrene der en også finner sendetidene. NYTT. Kjell Kolbrek (bildet øverst) er godt fornøyd med Budstikka Radios nye lokaler i Stjørdal. Foto: Budstikka RadioTrøndelag Ny giv i Markabygda I Markabygda er det ny vind i seilene på møtefronten. Etter en tid med lite aktivitet har flere familier gått sammen om et nytt konsept. Rolf Lavik De samles på menighetshuset ca. en gang i måneden. Der ordner de til så alle får plass rundt ett stort bord og innbyr så til kveldsmat. Alle aldrer er representert. Det er god stemning, praten sitter løst og maten er god. Ungene får holde på med forskjellige aktiviteter. Som en naturlig del av kveldsmaten synges det, både barnesanger som de minste selv får plukke ut og sanger for de voksne fra sangboka. Også andakten har sin naturlige plass. Ofte vil samtalen rundt bordet etterpå omhandle det man har hørt fra Guds ord, med digresjoner, tilføyelser, kommentarer og spørsmål. Et møte på menighetshuset, men inspirert av kjøkkenbordet hjemme. Markabygda innbyr til kveldsmat for både kropp og sjel, der alle er velkommen!

8 Region Midt-Norge 23 Region Midt-Norge starter bibelskole «Klasse 4B» - bibelskolen midt i Norge. Nei, det er ikke en bibelskole i vanlig forstand. Det er en bibelskole for foreninger og forsamlinger. Tanken er ikke ny. Vi har i mange år hatt søndagsskoler for våre barn, for de trenger å lære om Jesus. Vi tenker nå å tilby skole for alle, for alle trenger å lære mer om Jesus! «Klasse 4B» er navnet på bibelskolen. Navnet har dobbel betydning. Det henviser til skole, klasse og undervisning, og det henviser til de fire B-er som den første menighet holdt så urokkelig fast på: Bibel, bønn, brødsbrytelsen og brodersamfunnet. Klasse 4B er egentlig bare en liste over alle de bibelfag og tema som våre forkynnere har jobbet med og som de kan tilby undervisning i. På denne listen kan foreninger og forsamlinger se hva som tilbys, og så kan vi arrangere bibelskole i Agnes og Nic Sundgaard til minne en form som passer for dere. Kanskje ønsker dere bare en enkelt bibeltime? Da er det greit. Kanskje flere bibeltimer, enten samme dag eller over et lengre tidsrom? Kanskje en helg, som en vanlig møteuke eller hele skoledager? Kanskje som en tur? Formålet er å inspirere til økt Millionoverskudd for gjenbruk bibelkunnskap i regionen vår. «Klasse 4B» har en egen hjemmeside: Har du spørsmål eller ønsker å prate med oss om «Klasse 4B», så ta kontakt med Rolf Lavik, tlf , epost Rolf Lavik Misjonssentralen Gjenbruk har tre butikker i Midt-Norge. Butikkene ligger på Lade i Trondheim, på Røra og på Kårmo i Orkdal. Den samlede omsetningen i 2011 var på kr og overskuddet var totalt på kr Dette er en fin økning fra 2010 da omsetningen var kr og overskuddet på kr Tallene for den enkelte butikk vises i oversikten nedenfor Butikk omsetning resultat Omsetning resultat Røra Trondheim Orkdal Per Østvand til minne 3. mars 2012 sovnet Per Østvand stille inn i sitt hjem ved Namsvatn. Per ble født 10 mai På fjellgården i Volda på Namdalseid vokste han opp sammen med foreldre og ni søsken. Han giftet seg i 1949 med Agnes Jonasmo. De fikk fire barn. I 1956 flyttet de til Namsvatn, og ble geitebønder. Geitseteren var på andre siden av Namsvatn, så det ble mange turer over vannet. Per var aktivt med i misjonsarbeidet, satt mange år i kretsstyret i Namdal krets for NLM. En tid var han med i kommunestyret. Per var glad i sang, Et markert misjonsektepar har fått flytte hjem til Jesus. Nic Sundgaard døde 1. januar, kona Agnes 13.mars. Nic var en kjent profil i Namsos. Han drev forretning og var aktivt med i politikken. Men det var først og fremst i misjonsarbeidet han la ned sin store innsats. Dette gjaldt ikke minst lokalt i NLMs forsamling i Namsos, men også i kretsstyret og i hovedstyret. Nic hadde stor omsorg for den enkelte. Det er ikke få som har fått besøk av Nic både på sykehuset i Namsos og på sykehjemmene i byen. Agnes kom flyttende til Namsos fra Stavanger, hvor hun giftet seg med Nic. Hun arbeidet en tid på kretskontoret, før hjemmet ble hennes hovedarbeidsplass. Agnes var aktiv i misjonens arbeid i Namsos, blant annet i kvinneforeningen Nyskudd. For cirka tre år siden besluttet Agnes og Nic å gjøre oppbrudd fra Namsos og flytte til Sandnes. Helsa skrantet og de ønsket å komme nærmere barna. Nå har de begge fått flytte nok en gang. Nå er målet nådd. De er i den store, hvite skaren som synger til lammets pris. «Hvor salig da den, som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen.» Vi lyser fred over Agnes og Nics gode minne. Ove Sandvik og utrustet med en svært god tenorstemme. Han sang mye, i båten, på traktoren og på møter med gitaren. Mange minnes med glede sangen hans på stormøter. «Eg skal kjenna, kjenna honom på det merke som han i handa bær.«per vitnet om de mange rom i himmelen. Nå var rommet til Per ferdig, og Jesus tok han hjem til seg. Agnes sa det så fint i begravelsen: «Han er ikke her, han er heime i himlen.» Vi lyser fred over Pers gode minne. Bjarne Mork FOTO: KNUT OLE ØSTERTUN Neste utsyn Utgivelsesdag: 11. mai I dette nummeret presenterer vi flere kandidater til styrer og råd som skal velges på generalforsamlingen i NLM. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Midt-Norge Regionårsmøtet 2012 Sted: Fjellhallen, Stjørdal Tid: 9. og 10. juni 2012 Tema: ikristus Talere: Øyvind Åsland og Grete Yksnøy Martinsen Lørdag 9. juni: Kl 09 10: Registrering og velkomstkaffe Kl 10 11: Åpningsmøte Kl 11 13: Forhandlingsmøte Kl : Middag Kl : Forhandlingsmøte Kl : Kveldsmat Kl : Misjonsmøte Kl 21: Ungdomssamling med påfølgende grilling Søndag 10. juni: Kl 11 13: Formiddagsmøte Kl : Middag Kl : Storfamiliemøte Forskjellige sangkrefter deltar på alle møtene. Se saksliste og praktiske opplysninger på side 2 Konfirmant våren 2013? NLM region Midt-Norge tilbyr for skoleåret 2012/ 2013 konfirmantundervisning til konfirmanter våren Av geografiske hensyn vil det bli to parallelle undervisningsgrupper. Konfirmasjon Nord: Namdal og Helgeland. Konfirmasjon Sør: Nord- og Sør Trøndelag og Nordmøre. Informasjon og plan for undervisningen får du ved å henvende deg til: Konfirmasjon Nord: Endre Stene; Konfirmasjon Sør: Knut Ole Østertun; Påmelding kan gjøres på vår nettside: Undervisning og materiell: kr 1000 Misjonsstevne Snillfjord 1. mai kl på Baret, Moldtun i Snillfjord Ivar Moen taler og synger Velkommen til misjonsstevne på tidligere Lensmann Johan Wiigs heimgård. Arr.: Norsk Luthersk Misjonssamband Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter mai. Mangor Harestad blir med som taler. Arrangement 2012 Mai: Lammeleir Murumoen, Nordli Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter JIF, 8. klasse og oppover Sømna 19.mai Konfirmasjonsmøte Namsos Juni: Regionårsmøte Stjørdal Sommerleir klasse Namsos Rideleir, klasse Søvassli Ungdomssenter Aktivitetsleir klasse Val VGS Fotballeir klasse Rødde FHS Juli: Leir for psykisk funksjonshemmede Laberget Leirsted 22. Sommerstevne Namdalseid August: Sommerleir klasse Søvassli Ungdomssenter Sommerbibelkurs Namsos Plask, klasse Laberget Leirsted Idrettsleir klasse Laberget Leirsted Bibelkurs Røyrvik Sensommerstevnet Karihaug Vi over 60 Søvassli Ungdomssenter Familiehelg Laberget Leirsted September: Høstmøte Namsos Regaze høst, 8. kl. 3 vgs Laberget Leirsted Kvinnehelg Søvassli Ungdomssenter JIF, 8. klasse og oppover Boheimeleir, klasse Arnøya 23. Høstfestival Rødde Folkehøgskole Vi over 60 Laberget Leirsted Kvinnehelg Hallarheim Oktober: Aktivitetsleir klasse Val VGS Kvinnehelg Leland Mannshelg Leland November: Høstleir, klasse Namsos Juleverksted, klasse Lierne 19. Julemesse Lauvsnes Juleverksted klasse Søvassli Ungdomssenter Juleverksted klasse Laberget Leirsted des Julemesse Namsos des Juleverksted klasse Laberget Leirsted des Juleverksted klasse Søvassli Ungdomssenter Desember: JIF, 8. klasse og oppover jan Regaze nyttår, 8. kl. 3 vgs Søvassli Ungdomssenter 31. Nyttårsfeiring, 10. klasse Namsos Oppdatert pr FLERE ARRANGEMENT PÅ nlm.no/midt-norge

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer