Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8. #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8. www.atskog.no. #1 2011 6."

Transkript

1 # årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Andelseiermøter og årsmøter 3 Tømmerpriser 4 Nå er det gøy i skogen 6 Ny skogbruksleder i Vest-Agder 8 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon og samarbeid

2 leder Olav A. Veum, styreleder AT Skog Driftsresultat i balanse og vel så det Det nærmer seg årsmøtetid. Et viktig møte i vårt samvirkedemokrati, og en god anledning til å gjøre opp status. I mange år har vi hatt en ambisjon i AT Skog om å oppnå et driftsresultat i balanse. De siste tre årene har dette vært tallfestet i vår strategi. Vårt mål er å få en så effektiv og god organisasjon, at kostnadene dekkes av de inntekter vi skaper gjennom vår drift, uavhengig av kapitalavkastning og utbytter i ulike eierskap. Det er derfor med stor glede jeg konstaterer at dette målet er nådd ved avleggelse av årsregnskapet for AT Skog er et samvirke, et andelslag. Vårt mål er ikke å skape størst mulig overskudd som selskap, men på en effektiv måte omsette våre eieres tømmer til best mulig pris. Når vi nå oppnår et driftsresultat i pluss er det et uttrykk for en kraftig effektivisering med betydelige kostnadsreduksjoner i AT Skog. Dette har kostet, og det er all grunn til å gi våre ansatte honnør for det arbeid som er gjort. Samtidig gir en situasjon med resultat i balanse AT Skog betydelig kraft. Vi blir uavhengig av finansinntekter for å finansiere driften av vår organisasjon. Vi får mulighet til stabil avkastning på innskutt andelskapital. Vi får anledning til etterbetaling på tømmeromsetningen. Styret foreslår en etterbetaling på 10 kroner/m³ for tømmer levert gjennom AT Skog i I tiden framover skal vi ta vare på at vi har nådd målet om en effektiv driftsorganisasjon. Vi vil hele tiden bli utfordret av å opprettholde lønnsomheten, men det skal vi klare. I en skjerpet konkurransesituasjon skal AT Skog levere på pris og service. Samtidig er det viktig at vi som andelseiere forstår og tar vare på verdien av å stå sammen som samvirke. Både i forhold til å oppnå best mulige vilkår på vegne av fellesskapet, men også som interesseorganisasjon for våre grunneierrettigheter. Utviklingen må aldri stoppe opp selv om vi har nådd en viktig milepæl. AT Skog står godt rustet for å utvikle seg videre, og det skal vi gjøre i fellesskap. Jeg vil oppfordre alle til å møte opp på årsmøtene i sine skogeierlag. Bruk denne anledningen til å si din mening om hvordan AT Skog også i framtiden skal nå viktige milepæler! 2 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

3 organisasjon Andelseiermøter og årsmøter Andelseierne skal etter vedtektene gjøre sin innflytelse på organisasjonen gjeldende gjennom andelseiermøtene. Her har andelseierne muligheten til å få informasjon og eventuelt komme med sitt syn på AT Skogs og skogeierlagets virksomhet. Andelseiermøte Av AT Skog BAs vedtekter fremgår det at det hvert år skal holdes andelseiermøter som skal behandle AT Skogs årsberetning og regnskap og velge utsendinger til AT Skogs årsmøte. Disse funksjonene er lagt som en integrert del av skogeierlagets årsmøte. Det er representanter for AT Skog som orienterer om virksomheten, svarer på spørsmål og noterer seg synspunkter fra andelseierne. Skogeierlagets årsmøte Skogeierlaget arbeider i egen kommune for å bedre skogbrukets muligheter, ivareta rettighetene til dem som eier skog og bygge det lokale fagmiljøet rundt skog og utmark. I årsmøtet er det godkjenning av årsmelding og regnskap, planer for året og valg av tillitsvalgte som står på programmet. I tillegg til det formelle er det gjerne korte faglige orienteringer. Ektefelle/samboer Hvert medlem/eier i skogeierlaget/at Skog har to stemmer, slik at om begge ektefeller/samboere møter kan de stemme med én stemme hver. AT Skog arbeider aktivt med å få begge kjønn til å interessere seg for skog og utmark. Om begge deltar på skogeierlagsårsmøtet er det en fin start. Dere er hjertelig velkomne! Møtested og dato i ditt skogeierlag finner du i tabellen. Arendal Dalen Misjonshus Audnedal Konsmo Skytterhus Bamble Lasses kafeteria Birkenes Kantina på kommunehuset Bygland Ose grendehus Bø Bø Hotell Drangedal Drangedal IL sitt klubbhus Eidanger Bjørkedalen skole Evje og Hornnes Matsalen ved Setesdalen vgs. Farsund Herredshuset i Vanse Flekkefjord/Sirdal Gyland skole Froland Eikely Fyresdal Juni kafe Gjerpen Dag Bondeheim i Skien Gjerstad Lyngrillen Gransherad Herradshusest Grimstad Skiftenes forsamlingshus Heddal og Lisleherad Brattrein Hotell Herefoss og Vegusdal Herefoss skole/grendehus Herrevassdraget Kilebygda skole Hjartdal AT Skogs kontor, Sauland Holt og Dypvåg Eldhuset på Skjerkholt Holum Hald Pensjonat Hovin Hovin samfunnshus Hægebostad Røde Korsbygget i Eiken Hægeland Hægeland herredshus Høvåg og V. Moland Høvåg Gjestehus Iveland Ogge gjesteheim Kristiansand Ryen grendehus Kvinesdal Torvløbakkan gård Kviteseid Grendehuset i Vrådal Lindesnes Hald Pensjonat Lyngdal KVS Mandal Hald Pensjonat Marnardal Laudal skole Nissedal Mila Nome Lundetunet Sannidal Lyngrillen, Brokelandsheia Saude og Nes Norsjø hotell Seljord Granvin kulturhus Skåtøy Admiralen Solum Dag Bondeheim Songdalen Brandsvoll i Finsland Søgne Klubbhuset ved idrettsplassen Søndeled Sørlandsporten kafe Tinn Vienna Gjestehus, Austbygde Tokke Kantina Vest-Telemark vg. skule Valle og Bykle Valle Motell Vegårshei Fjellheim Vennesla og Øvrebø Øvrebø menighetshus Vinje Raulandsstoga Åmli Veksthuset Årdal Brygga, Bygland Åseral Lordens Kro 3

4 marked Akkumulert innmåling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Markedssituasjonen En sterk høst i virkesmarkedet gjorde at 2010 endte med et hyggelig innmålingskvantum. Innmålingene av både rundvirke og flis gjennom Norsk Virkesmåling økte med hele 21 % i 2010 sammenlignet med bunnåret Sagtømmerkvantumet økte med 37 % i 2010 og var et resultat av økte priser over hele Norden og Nord-Europa. I fjerde kvartal begynte de første signalene å komme på store virkeslagre og prispress på trelast. Ved inngangen til 2011 er derfor situasjonen slik at sagtømmerprisene har falt med omkring kr/m 3 innenlands, og i Sverige enda mer. Massevirkekvantumet økte med bare 8 % i fjor og 2010 ga en svært høy sagtømmerandel. Høsten ble derfor strevsom for treforedlingsindustrien for å skaffe nok tømmer. God markedssituasjon innen treforedling og små virkeslagre presset prisene på massevirke opp med omkring 30 kr/m 3 ved årsskiftet. Det betyr at det for øyeblikket er massevirkemarkedet som holder aktiviteten oppe. For å balansere et svakt sagtømmermarked og et sug i massevirkemarkedet er det derfor naturlig å dreie volumer mot massevirke gjennom økt tynning og nedprising av de korteste og minste sagtømmerdimensjonene. Tall fra utenrikshandelen viser at importen av rundvirke økte med 38 % for 2010, mens eksportvolumene var uendret. Trelastproduksjonen i Norden i 2010 økte betydelig og mot slutten av året økte også trelastlagrene med tilhørende fall i priser. Mot slutten av fjoråret og inngangen til det nye året er derfor ikke markedsutsiktene for trelast spesielt gode. Trelastindustrien i Sverige gjennomførte derfor en utvidet juleferie for å redusere produksjonen og lagrene. En bedring i trelastmarkedet vil avhenge av en bedre balanse i produksjon og etterspørsel. Treforedlingsindustrien går for øyeblikket godt. Prisen på bartremasse ser ut til å holde seg stabilt høy på omkring 950 $/tonn. Avispapirprodusentene i Europa ser ut til å kunne hente ut en lenge etterlengtet prisøkning på avispapir. Dette sammen med annen informasjon om dette segmentet har drevet aksjekursen til Norske Skog sterkt oppover og selskapet framstår som en av børsvinnerne på nyåret. Papir til emballasje og returpapir ser ut til fortsatt å holde seg på et høyt prisnivå. Kontraktstillegg Kontraktstillegg motormanuell drift Kontraktstillegget for motormanuell drift som ble innført med virkning fra 16. november 2010, gjelder videre for første halvår Tillegget er på 15 kr/m 3 for tømmer som er drevet motormanuelt. Med motormanuell drift forstås manuell hogst med motorsag og fremdrift med traktor og vinsj, hest, skidder, eventuelt traktor med henger. Tillegget gjelder for sagtømmer og massevirke (også embasortimentene) av gran og furu samt massevirke osp. Skogeier må melde fra til skogbruksleder om slik drift som pågår. Ved nykontrahering må skogeier melde fra ved kontraheringen. Kontraktstillegg For å stimulere til kostnadseffektive og rasjonelle opplegg vil AT Skog fortsette å utbetale et kontraktstillegg for å fremme høyere volum per leveranse. Ordningen gjelder for innmålinger i første halvår 2011 og minstekvantum er satt til m 3. Avtalen gjelder for én kontrakt eller samlet for flere tømmerkontrakter der det er mulig å samle et kvantum på m 3 gjennom nabosamarbeid. Tømmeret skal i hovedsak leveres så samlet som mulig på samme velteplass eller langs samme veisystem. Ta kontakt med skogbruksleder for nærmere informasjon og for å inngå egen avtale om kontraktstillegg. Generelt Det er ikke mulig å oppnå dobbelt- eller flerdobbelt sett med kontraktstillegg. Eierskiftetillegg kan komme utover andre tillegg. Dette er nytt fra Massevirke opp sagtømmer ned Stor etterspørsel etter massevirke har gitt prisøkninger på ca. 30 kr/m 3 for gran og furu massevirke. Et presset sagtømmermarked har medført tilsvarende reduksjoner i sagtømmerprisene. Fra 1. januar øker AT Skog massevirkeprisene med ca. 30 kr/m 3. Det betyr at prisene på gran massevirke vil være kr/m 3 gjennom hele første halvår. For furu massevirke vil prisene være kr/m 3. Dette er hyggelige priser hvor man må langt tilbake for å finne tilsvarende. I tillegg til disse prisene kommer det storkontraktstillegg på 15 kr/m 3 og eventuelt tynningstillegg på 20 kr/m 3. Med et presset sagtømmermarked er det derfor naturlig å dreie avvirkningen mot en høyere massevirkeandel. Det bør være et år for høy tynningsandel. Høstens sagtømmerpriser ga et stort utbud av sagtømmer i markedet. Lagrene ble fylt og trelastmarkedet falt mot slutten av året. Sagtømmermarkedet er derfor under press. Fra 1. januar er derfor sagtømmerprisene redusert med ca. 30 kr/ m 3. For å dempe trykket i sagtømmermarkedet skal smådimensjonene sorteres i massevirket. Alle leverandører får tilsendt leveringsvilkår som viser hvilke dimensjonsbestemmelser som gjelder for leveransen. 4 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

5 SKOG Grove dimensjoner Södra Skog kjøper grove dimensjoner inntil 140 cm i diameter. Sitka og edelgran kontraheres og måles som gran massevirke. Stokker over 70 cm i diameter i massevirke har tidligere blitt målt som vrak. Södra Skog kjøper nå tømmer helt opp til 140 cm i diameter. Forutsetningen er at dette tømmeret blir levert utsortert og at det måles på eget sortiment. Tømmeret vil bli håndtert stokkvis på kjøpers tomt hvor en egen entreprenør vil kløyve stokkene på langs. Når det gjelder massevirke av sitka og edelgran til Södra, kan dette nå behandles helt likt som vanlig gran. Det innebærer at tømmeret kontraheres som vanlig gran massevirke og måles på samme sortimenter. Råte i osp Når det gjelder råtekrav til utsortert osp massevirke er disse strengere enn til vanlig gran massevirke. En del leverandører er nok ikke helt klar over det, og dette medfører derfor at enkelte partier blir avvist for måling på grunn av for mye råte i forhold til kravene. Både Vafos og Huntonit er kjøpere av utsortert fersk osp massevirke. For skogsråte godtas det inntil 30 % av diameter i prima og inntil 50 % av diameter i sekunda. Dette er strengere enn for vanlig gran massevirke hvor råtekravene er henholdsvis 50 % og 70 % av diameter. Vær derfor observant på dette. Kvalitetskravene til den enkelte kjøper er gjengitt i leveringsvilkårene som følger kontraktsbekreftelsen. Biobrensel fra skog Gjennom selskapet AT Biovarme AS satses det tungt på utbygging av en rekke fjernvarmeanlegg i Telemark og Agder. I løpet av få år vil dette markedet kreve betydelige volumer med biobrensel fra skogen i form av flis. Biobrensel fra skogen produseres normalt av biovirke, heltre eller GROT. Biovirke er rundtømmer produsert med tanke på biobrensel og opparbeidet slik at det tilfredsstiller kravene til gjeldende forskrift for måling av skogsvirke og normalt med krav til diameter og lengde. Med heltre mener man normalt småtrær som klippes av eller skjæres av slik at røttene ikke blir med, og uten videre bearbeiding som kvisting. GROT er greiner og topper etter sluttavvirkning som legges i luftige sammenhengende hauger. Gjennom Statens landbruksforvaltning er det mulig å søke om tilskudd til uttak av skogsvirke fra skog og kulturlandskap, når dette virket brukes til energiproduksjon. Tilskudd til uttak av energiflis videreføres i Det er bevilget 29 mill. kroner til flisordningen for inneværende år. Ettersom bevilgningen er lavere enn i 2010, og næringen forventer økt flisproduksjon, forventes det noen justeringer for ordningen i Nye regler skal være på plass 1. februar. Ordningen har som hovedformål å bidra til økt fornybar energiproduksjon, og har fått god mottagelse i skognæringen. Flisordningen bidrar positivt på flere måter, med økt tilvekst og kvalitet på skogen i fremtiden, og som tiltak mot gjengroing. Nærmere informasjon om ordningen finnes på AT Skog arbeider aktivt for å etablere avsetning for energivirke og vil i flere deler av geografien kunne tilby muligheter knyttet til leveranser av energivirke i form av heltre. Foreløpig er markedet begrenset, men AT Skog forventer en betydelig vekst i årene framover. Levering av energivirke for flising krever minimum ett års tørking og lagring ved velteplass, og forutsetter en god velteplass for opparbeiding og håndtering av flis. Ta kontakt med lokal skogbruksleder. Furu sagtømmer til Bergene Holm AS Larvik Fra og med 1. februar 2011 vil furu sagtømmer som leveres til Bergene Holm AS Larvik bli målt som sortiment 240 Furu sagtømmer. Dette vil i all hovedsak bli FMB-målt på lik linje med gran. Kapasiteten ved målestasjonen og tømmersorteringen er slik at man bare kan stokkmåle og sortere et treslag av gangen. Dette har tidligere medført at furu sagtømmer ofte har blitt liggende lenge umålt på tomt, eller at man har måttet kjøre furu to ganger over anlegget for første gang å måle og andre gang for barking og sortering. Dette tar mye av kapasiteten ved anlegget, noe som vil bli forsterket når Bergene Holm flytter all furu sagtømmer fra Haslestad til Larvik. For å løse kapasitetsproblemet ved Larvik vil det derfor åpnes opp for FMB-måling av furu sagtømmer på lik linje med gran. For furu sagtømmer til Bergene Holm AS Larvik er det derfor avtalt sort 240 Furu sagtømmer, hvor kvalitetskravene tilsvarer furu sekunda. Det blir ikke anledning til å levere furu spesial. Det er videre utarbeidet en pristabell som er vektet ut fra historiske leveranser av spesial, prima og sekunda til Larvik. Profilen på lengdepremieringen i den nye tabellen er lagt flatere for å tilpasse FMB-målingen som målemetode. 5

6 Nå er det gøy i skogen Sola står lavt over åsene, skogen er dekt med en halvmeter snø og gradestokken viser fem kalde. På vei innover i skogen kjører vi på godt brøyta skogsbilveier. Her er det flotte driftsforhold, både for skogbruker og transportør. De siste hundre meterne inn fra velteplassen høres motorsagene. Vi er i Bamble og skal besøke en skogeier som hogger og driver fram tømmer i egen skog. - Vi har meldt inn 250 kubikkmeter som vi skal ta ut i vinter, sier Lars Tore Gjerstad. - Vi begynner med det dårligste tømmeret først. De fineste furuområdene tar vi senere utpå vinteren, fortsetter Lars Tore som overtok gården, på om lag dekar, for godt og vel 12 år siden. Siden den gang har han tatt ut over kubikkmeter tømmer. Statistikken på gården forteller at det er hogd hvert eneste år siden Lars Tore hogger og kjører fram tømmeret selv. Den ene grana etter den andre felles, kvistes og vinsjes inn. Fellebenken gir god arbeidshøyde. Arbeidet skjer både tryggere og raskere med en god benk. Det tar noen dager før teknikken sitter ordentlig, sier Lars Tore. Ingen tvil om at han har holdt på en god stund allerede for her går det unna. Han får også en god del hjelp av faren, Lars Andreas Gjerstad, som i dag er med for å hogge. De bruker en skogsrigget traktor med to-tromlet vinsj. Tømmeret kjøres fram i hele lengder mens kappebilen står for apteringen nede på velteplassen. Positivt med 15 kroners tillegget - Det er klart 15 kroners tillegget for motormanuelle drifter er bra, sier Lars Tore. Det er positivt at dette tillegget ble innført i AT Skog. Sammen med de gode driftsforholdene vi har nå ligger det godt til rette for hogst, sier Lars Tore som har lagt vinterens drift til områder med skog av litt dårligere kvalitet. Lars Tore og faren er opptatt av tømmerpriser og snakker om utviklingen som har skjedd. Lars Andreas husker godt da man fikk 100 kroner kubikkmeteren for sams leveranse til Vafos i Riktignok sevjebarka virke, men det ble penger av slikt. - Da var timelønnen under 10 kroner, sier han i det han legger mer ved på bålet. Lukten av kaffe, bål og granbar gir en flott ramme når man har pause og kan sitte og se, både på det man har gjort og det som står for tur. Det er ingen tvil om at de trives her ute i skogen. 6 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

7 Ny skog Begge mener det er viktig å få opp ny skog etter hogst. Turen inn til driftsområdet forteller for øvrig om en veldrevet skogeiendom. God gjenvekst, tynning og kvalitetsproduksjon over store arealer er det etterlatte inntrykket. - Vi hogger små flater, forteller Lars Tore. - Derfor lykkes vi ganske godt med naturlig foryngelse som vi bruker i kombinasjon med planting. Fine furutrær sikrer ny skog på toppene mens vi planter gran i de mer fuktige områdene lenger nede. Rekruttering Lars Tore er 40 år og forteller at han fremdeles er blant de yngste som deltar aktivt i skogeierlaget. Han oppfordrer folk til å overdra til neste generasjon før de blir for gamle. Han er opptatt av rekruttering og mener forholdene må legges til rette for det. Selv er han utdannet skogtekniker og synes det er merkelig at skog- og agronomutdanningen i dag ikke tilfredsstiller kompetansekravene til skogbrukets miljøsertifisering. - Dette må det gjøres noe med, sier Lars Tore. Han oppfordrer skoler, som Søve videregående skole, å sikre at alle som går ut derfra har med seg dokumentert Levende Skog kompetanse. - Dette er jo en forutsetning for å hogge og drive fram tømmer selv, legger han til. Flere hogger selv Lars Andreas Gjerstad, som har mange år bak seg som styreleder i Telemark Tømmersalgslag, er til daglig skogbrukssjef i kommunen. Han kan fortelle om flere skogeiere som driver selv i vinter. Også skogbrukslederen i området bekrefter dette. - Det har ikke vært så fine driftsforhold på mange år, sier Finn Schøning. 15 kroners tillegget for motormanuelle drifter er blitt veldig positivt mottatt og det er en del motorsager i gang nå, sier Finn. Også det øvrige driftsapparatet nyter de fine forholdene som er i skogen nå. Maskinene går for fullt og det kommer fram mye tømmer nå om dagen, legger han til. 7

8 NYTT Ny skogbruksleder i Vest-Agder Bjørn Harald Sandvik er ansatt i stillingen som skogbruksleder i Vest-Agder. Sandvik er 43 år, utdannet skogingeniør, og kommer fra en delt stilling som skogbrukskonsulent og fagarbeider skog i Kristiansand kommune. Sandvik har også flere års erfaring fra praktisk skogsarbeid. Sandvik begynte i sin nye stilling 1. februar. Sandvik inngår som skogbruksleder i region 1, og distrikt 1. Dette er en del av den nye organiseringen i skog- og driftsavdelingen. Han vil i starten være kontaktperson for skogeierlagene i kommunene Søgne, Songdalen og Mandal. Etter hvert vil også skogeierlag i andre kommuner bli lagt til denne stillingens område. Vi ønsker Sandvik velkommen i AT Skog, og ser frem til videre samarbeid! Ole Christoffer Røste slutter i AT Biovarme Daglig leder i AT Biovarme, Ole Christoffer Røste, har meddelt at han har takket ja til en driftslederstilling i Skagerak Varme AS. Selskapet er et datterselskap av Skagerak Energi og en samarbeidspartner i Skien Fjernvarme. Ole Christoffer har vært en viktig ressurs i oppbyggingen av AT Skogs satsing på bioenergi. Han har vært sterkt involvert i våre Telemarksanlegg og har vært daglig leder av selskapet siden 1. juni. Tor Kristian Flaa ny regionsjef for region 2 Tor Kristian Flaa som nå er regionsjef for region 1, overtar stillingen som regionsjef for region 2 etter Terje Kristoffersen. Stillingen som regionsjef for region 1 er utlyst. Terje Kristoffersen slutter i AT Skog Terje Kristoffersen har sagt opp sin stilling som regionsjef for region 2. Han skal overta stillingen som rektor ved Søve videregående skole. Terje har hatt krevende utfordringer i AT Skog og har vært en sentral og viktig person i skogbruket i Telemark og Agderfylkene. Vi beklager at han nå forlater AT Skog, samtidig som vi forstår at han fristes av en slik ny allsidig oppgave. SpareBank 1 Telemarks skogpris Skien SpareBank 1 Telemarks skogpris ble i år tildelt Kai Arne Eiklund fra Kilebygda. Prisen er på 5000 kroner og tildeles en som har skjøttet skogen sin godt eller gjort en innsats for skogbruket lokalt. Skogeierlagene i Skien sammen med Landbrukskontoret avgjør hvem som tildeles prisen. Kai Arne har arbeidet på gården Eiklund i Kilebygda hele sitt liv. Melkeproduksjon har vært basisinntekten. På gården var det 5-6 kuer og like mange ungdyr. I tillegg har han leid og drevet mye jord i Kilebygda. Ved siden av gården tok han på seg tømmerdrifter. Først sammen med sin far, så aleine og de siste åra også sammen med sønnen sin Torgeir. Det ble lange dager siden han måtte melke og fore dyra før og etter tømmerskogen. Slik dreiv han inntil for ett år siden. I dag utfører han bare planting av skog for andre. Han var nok den siste lokale skogsentreprenøren i Kilebygda med traktor og vinsj. Tidligere var det mange slike som dreiv i skogen for andre om vinteren. De var lommekjente og folk stolte på dem. Denne type entreprenører hadde nok mye å si for avvirkning på mindre skogeiendommer. Ingen oppdrag var for små for disse. I de siste 10 år har Kai Arne Eiklund vært den eneste som har hatt gårdsdrifta som eneste inntekt i Kilebygda. Han var også den siste som dreiv med melkekuer vest for Skien. Han får skogprisen for veldrevet egen skog og også for å ha vært en ressursperson for skogbruket i Kilebygda. Kai Arne Eiklund har mottatt skogprisen fra SpareBank1 Telemark. Til høyre landbruksrådgiver Trond Indrebø ved Grenland landbrukskontor. Foto: Kjetil Vinje. 8 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

9 Gode forhold gir nå mulighet for å utnytte skogens økonomiske ressurser. Vi minner i den forbindelse om Kontakt din lokale skogbruksleder der hogst skal utføres inntil eller i en miljøfigur. Ved alle drifter over 100 m³, fyll ut miljørapportskjema. Se Kvalitet og miljø og Skog og tømmer for mer info. Kontroll av tømmerdrifter For å kunne omsette tømmer til seriøse tømmerkjøpere er AT Skog kvalitets- og miljøsertifisert. For at sertifiseringen skal være troverdig gjennomfører Det Norske Veritas en årlig revisjon av AT Skog. Et av fokusområdene ved Veritasrevisjon er kontroll av utførte tømmerdrifter og etterlevelse av Levende Skog standard. Det at nær andelseiere de siste to år har gjennomført LS kurs viser at AT Skog er en organisasjon med kunnskapsrike andelseiere. For å dokumentere vår kunnskap, vise at Levende Skogs kravpunkt etterleves samt avdekke områder med behov for forbedring, gjennomføres det også en intern kontroll av utførte tømmerdrifter. Kontroll gjennomføres på drifter utført i privat og AT Skog regi. I 2010 ble det gjennomført intern kontroll på ca. 100 tømmerdrifter. For 2011 vil tilsvarende kontroll gjennomføres. Kontroll vil bli gjort på drifter utført i Skogeiere som blir trukket ut til kontroll i 2011, vil bli kontaktet i løpet av første halvår. Miljøplan hvem må ha? I Levende Skog standarden er det et kravpunkt som omhandler Biologisk viktige områder. Kravpunktet forutsetter at miljøregistrering skal utføres fortløpende og innen utgangen av I AT Skog sin geografi utføres miljøregistrering kommunevis, da dette er det mest kostnadseffektive. Miljøregistrering utføres i de fleste tilfeller samtidig med at nye skogbruksplaner lages. Da miljøregistrering er et kravpunkt i Levende Skog standard, yter AT Skog ved områdetakster et tilskudd til sine andelseiere. På områdetakster fra 2008 til 2012 vil AT Skog bidra med ca. 4 mill. kroner i tilskudd til sine andelseiere som bestiller miljøplan. I kommuner der miljøregistrering har vært gjennomført har AT Skog kun omsatt tømmer fra eiendommer der miljøplan er utarbeidet/ bestilt. Kravet om bestilling har vært uavhengig av eiendommens areal. AT Skog har ved gjennomgang av interne rutiner nå gjort en endring på krav om miljøplan. Heretter vil eiendommens areal være avgjørende for krav om utarbeidet miljøplan. Krav om miljøplan vil heretter kun gjelde for eiendommer der produktivt areal er over 250 daa. Dette er også i samsvar med Levende Skog standarden. FSC sertifisering Tømmerkjøpere har i økende grad begynt å etterspørre FSC sertifisert tømmer. I den forbindelse ble det i desember 2010 gjennomført en FSC prøverevisjon av AT Skog. Prøverevisjon utføres for å avdekke eventuelle mangler i forhold til pålagte retningslinjer og krav som en FSC sertifisering stiller. AT Skog jobber for å bli FSC sertifisert i løpet av AT Skog vil være gruppeleder, og andelseiere som ønsker å FSC sertifisere sin eiendom vil opptre som gruppemedlem. Ordningen vil være frivillig. I forhold til vår PEFC miljøsertifisering, stiller en FSC sertifisering ytterligere krav På eiendommer under 250 daa produktiv skog uten miljøplan vil AT Skog og andre seriøse tømmerkjøpere kreve utarbeidet miljøplan eller følgende for å kunne kjøpe tømmer: Felt som skal avvirkes vil kreve feltbefaring av skogbruksleder. Befaring og miljøkvaliteter dokumenteres av skogbruksleder. Der det er usikkerhet om verdi på eventuelle miljøkvaliteter i hogstområde kan det være nødvendig med befaring fra biolog. Skogeier må selv koste befaring etter medgått tid. Der det velges å gjennomføre miljøregistrering på eiendommen vil det ikke være behov for at skogbruksleder gjør befaring i forkant av hogst, da eventuelle miljøkvaliteter er registrert i miljøplanen. AT Skog mener en miljøplan vil være det rimeligste alternativet. I tillegg vil skogeier få en plan som dokumenterer viktige forhold på eiendommen. I debatten om forvaltning av skogen hevder vi skogeierne er best rustet til dette, og i den sammenheng er skriftlig dokumentasjon et viktig bidrag. til dokumentasjon på enkelte områder. Et av kravene som stilles for å kunne inngå som gruppemedlem er utarbeidet forvaltningsplan. 9

10 Nye områdetakster i Notodden kommune Hovedtall skogbruksplan Endring Registrert areal Produktivt skogareal Kubikkmasse totalt Kubikk per daa 8,6 11,5 2,9 Gran Furu Lauv Tilvekst Tilvekst HKL Balansekvantum Snitt tilvekst per daa 0,34 0,32-0,02 5,8 mill. m 3 tømmer i Notodden Volumtall er bruttotall uten bark, ikke redusert for topp og avfall. Utsikt over deler av Notodden kommune. Foto: Hølje Kr. Jore. AT Plan AS: 3D - visualisering innen areal- og vegplanlegging AT Plan har tatt i bruk 3D verktøy for å kunne tilby nye og bedre tjenester i tilknytning til kartfremstillinger, særlig innen arealplanlegging og vegplanlegging. Bruk av 3D visualisering gjør det mulig å visualisere prosjekter, for eksempel for å vise konsekvensene en utbygging vil ha for eksisterende omgivelser og landskap. Tradisjonelt utarbeides planer for arealdisponering, f.eks. kommuneplankart og reguleringsplaner, ved hjelp av tegninger i 2D. For mange kan slike plankart være vanskelige å forstå, og det kan være vanskelig å vurdere konsekvensene planlagte tiltak vil ha for omgivelsene. For å gjøre 2D planene mer lesbare, lages det gjerne forskjellige slags illustrasjoner som skal hjelpe til med forståelsen, for eksempel lengdeprofiler og tverrprofiler, samt fotomontasjer. 3D presentasjon er et verktøy som lar seg lett bli forstått, for eksempel hvordan et kommende anlegg vil bli seende ut og hvordan dette vil påvirke allerede eksisterende omgivelser. Ved hjelp av våre 3D modeller kan man enklere forstå planens innhold og konsekvensene av den. Nye krav til dokumentasjon og grunnlag for konsekvensvurderinger i planleggingen er andre viktige grunner for å bruke 3D i arealplanleggingen. For eksempel gjelder dette når det foreligger krav om å vurdere landskapsinteressene i et område, og konsekvenser en utbygging vil ha for naturgitte og menneskeskapte omgivelser. 3D kan benyttes både som et verktøy undervegs i planleggingen, og som verktøy for å visualisere det endelige planproduktet. 3D visualisering og modellering kan benyttes til å vurdere bygge- og anleggsprosjekter i forhold til eksisterende bygg og landskap. Ved vurdering av fremtidig byggeprosjekt på skissestadiet, kan hensynet til øvrige omgivelser gjøres allerede ved utarbeidelse av plan. Vurdering av forskjellige alternativ kan vurderes og 3D visualiseringen kan hjelpe til med at det beste alternativet blir valgt. Man kan lage en 3D visualisering av fremtidige situasjoner hvor man fra hvilket som helst sted i modellen kan ta ut stillbilder. Modellen kan videre legges ut på internett slik at de som ønsker det kan bevege seg rundt i 3D modellen, og se den visualiserte planen fra ulike kanter. Sol-/skyggevirkninger, helling, eksponering m.m. kan vises ved hjelp av 3D verktøyet. Et mer komplett planprodukt og et bedre beslutningsgrunnlag kan redusere misforståelser og uenighet om konsekvensene av planen. 3D modeller er nyttige både for planleggere, saksbehandlere, beslutningstakere og de som blir berørt av planleggingen. AT Plan AS benytter programvaren ArcGIS 3D Analyst. Sommeren 2008 gikk startskuddet for arbeidet med nye områdetakster i Notodden kommune. Et grundig forarbeid utført av seksjon for samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak i Notodden kommune, med gjennomgang av det digitale eiendomskartet (DEK) og diverse andre databaser, har gjort at takstarbeidet har gått på skinner fra dag en. Arbeidet var omfattende, og det ble rettet opp i mange gamle feil og mangler, spesielt i eiendomsgrenser. Forut for dette var det gjennomført en anbudsprosess i samarbeid med Tinn kommune, hvor AT Plan, Foran og Viken Skogs planavdeling var invitert til å delta. I Notodden kommune hadde Viken Skog det beste anbudet basert på pris og kvalitet, og ble valgt. Sommeren 2008 ble begge kommunene fly- og laserfotografert, og disse dataene ble oversendt Viken Skog. Materialet ble fototolket i løpet av høsten 2008 og vinteren Sommeren og høsten 2009 ble det utført markarbeid hvor alle bestand i hogstklasse 1 og 2 ble befart. Samtidig ble det også gjennomført miljøregistreringer i skog (MiS). Før jul 2009 fikk alle skogeiere som hadde fått MiS registreringer på sin eiendom tilsendt kart og en oversikt over MiS registreringene, en såkalt bruttoliste. Årsaken til dette var at skogeierne skulle involveres og komme med innspill til utvalgsprosessen som takstutvalget skulle gjøre vinteren Utvalgsmøtet har bestått av Tron Olav Tinnes, MiS ansvarlig i AT Skog, Morten Hedegart, skogbruksleder i Notodden kommune, Tor Erik Brandrud, biolog, Hans Jørgen Aase, skogbrukssjef i Notodden kommune, Per Hallgren, Viken Skog og takstutvalget i Notodden med Arnfinn Haave, Knut Erik Grønskei og Hølje Kr. Jore. Det ble bruttoregistrert nesten dekar med over figurer, dvs. 3,7 % av det produktive arealet. Etter at utvalgsmøtet hadde gått igjennom alle registreringene ble arealet redusert til ca dekar med 940 figurer, dvs. 2,9 % av det produktive arealet. Før sommerferien i fjor ble alle takstene gjort tilgjengelig for den enkelte skogeier på nettsidene til Din Skog. Planene til skogeierne ble sendt ut sommeren 2010 med kart. Resultatene fra taksten viste at det gror godt i skogene i Notodden. Kubikkmassen har økt med 1,5 millioner m 3 til 5,8 millioner m 3 inkl. topp og avfall siden forrige takst fra Redusert for dette med 15 %, står det i dag 4,9 millioner m 3 nyttbart tømmer i Notoddens skoger. Tilveksten har hatt samme positive utvikling med en økning på m 3 til m 3. Tabellen nedenfor viser at både registrert areal og produktivt areal har økt slik at økningen i kubikkmasse må også tilskrives volumet. Hva skjer med skogbruksplanene fremover? Nå har alle 307 skogeiere fått planene med kart på papir og på CD og fritt tilgjengelig på Din Skog frem til 1. mai i år. De som har bestilt GPS-løsning har planen med seg i lomma. For at ikke planene skal bli liggende i en skuff og støve ned, har vi startet et opplæringsopplegg. Før jul ble det gjennomført tre kurs som hadde som mål å gi skogeieren innføring i skogbruksplanen og bruk av denne. Her deltok ca. 60 skogeiere. Men for å få brukt planen enda mer effektivt, skal vi starte en god gammeldags studiesirkel. Planen er at 5, 6 eller 7 skogeiere kommer sammen, setter seg ned rundt kjøkkenbordet og går gjennom planene i mer detalj og prøver ut de forskjellige mulighetene som ligger i de forskjellige verktøyene som er tilgjengelige. Skogeierlagene, skogbrukslederen og skogbrukssjefen er i ferd med å skolere noen superbrukere som vil være med på disse studiesirklene. Det kommer mer informasjon på årsmøtene, på AT Skogs nettside og selvsagt invitasjon i brevs form. 10 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

11 Tømmerinnmelding tittel?? mellom leverandør: Fyll ut de grønne feltene! Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Leverandør nr.: Entreprenørnavn: Innmeldingsdato: Kontrakt nr. 5. Driftsavtale Nr. Kr pr. m ³ og kjøper Hvilken skogfondsats ønsker du på denne innmeldingen? % Valgfri sats mellom 4 og 40%. Hvis sats ikke oppgis registreres 10%. Hentestedets navn: Skogeierlagets navn: Totalt leveringskvantum skal spesifiseres på leveringstidspunkt (leveringsklart ved godkjent bilveg). Sortiment Sum kvantum Vinterhogst Sommerhogst Høsthogst jan. feb. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Kryss av! Måling bilveg Kappebil Gran massevirke Gran sagtømmer Furu massevirke Furu sagtømmer Innmeldingen er ikke bindende før tømmerpriser for den aktuelle periode foreligger og salget er bekreftet med tilsendt tømmerkontrakt. AT Skog er ikke ansvarlig for oppgjør for det kvantum som leveres utover godkjent tømmerkontrakt. AT Skog krever Levende Skog kompetanse for alle som skal planlegge og gjennomføre hogst av tømmer. Kryss av for egen dokumenterbar LS kompetanse eller kryss av for behov for innleid kompetanse. I tilfelle innleid kompetanse, skriv navn på vedkommende person, firma eller organisasjon. Skogeiers egen LS-kompetanse Innleid kompetanse. Navn på innleid kompetanse: Hogst skal utføres mot eller i miljøfigur (gjelder kun kommuner med utført MIS-registrering). Dersom du/dere er engangsleverandør og ikke andelseier, ber vi deg/dere om å krysse av her, slik at vi kan få sendt aktuell informasjon. Motormanuell drift berettiget kontraktstillegg 2011 (kryss av) For denne innmelding gjelder bestemmelser og vilkår anført på baksiden. Merknad Tømmerinnmeldingsskjema sendes til: Skogbruksleder i aktuelt skogeierlag Leverandørs underskrift: Telefon: 11 Side 1 av 2

12 Leveringsvilkår 1. Tømmerkjøp Tømmeret kjøpes av AT Skog for levering til den mottaker som AT Skog inngår avtale med. Tømmer avvirket i henhold til denne kontrakt får AT Skog disposisjonsrett over etter hvert som det blir meldt henteklart. 2. Priser For leveransen gjelder de priser og betingelser for øvrig som AT Skog har fastsatt på det tidspunkt tømmeret blir innmålt. 3. Framlegging Det er en forutsetning at tømmeret er framlagt til godkjent bilveg og at henteklarmelding foreligger innen de frister som AT Skog har fastsatt. Med godkjent bilveg forstås bilveg som er godkjent etter gjeldende «Normaler for Landbruksveger» fra Landbruksdepartementet i vegklasse 3 (helårs landbruksveg) og vegklasse 4 (sommerbilveg). Ved leveranse om vinteren må vegen være tilfredsstillende brøytet og om nødvendig strødd. Velteplassen må være godt ryddet slik at opplasting og eventuell måling ikke sinkes. Velteplassen skal tilfredsstille krav for biltransport, samt for skrifter fra veimyndigheter, kraftleverandør og teleoperatør. Virket skal ikke ligge under strømførende ledninger og telefon linjer. Ved framlegging til offentlig veg er det viktig at tømmeret ikke ligger nærmere enn 3 m fra vegskulder, at tømmeret ikke hindrer fri sikt langs veg og at det ikke er fare for at tømmeret raser ut mot vegen. 4. Kvalitets- og miljøkrav til leverandør For leverandør gjelder de kvalitets- og miljøkrav som AT Skog fastsetter. Gjeldende miljøkrav er Levende Skog standard. Ved drifter over 100 m³ skal Miljødokumentasjon foryngelseshogst og tynning fylles ut. Vi oppfordrer også til bruk på drifter under 100 m³. Utfylt miljødokumentasjon oppbevares av skogeier i 10 år. AT Skog er ikke kjøper av tømmer som kommer fra miljøfigurer hvor fastsatt forvaltning ikke er fulgt, områder som er fredet, som er foreslått fredet av myndig hetene (bruttolisteområder) eller som er tatt ut av bruttolistene og hvor meldeplikten ikke er overholdt. 5. Leveringsfrister Det gjelder de vilkår som til enhver tid er avtalt med industriens organisasjoner. Tømmer som hogges i ukene: skal være henteklart senest 4 uker etter hogst skal være henteklart senest 2 uker etter hogst. Gran massevirke til Norske Skog skal i ukene være henteklart 1 uke etter hogst. Leverandør kan sende henteklarmelding så snart ett lass er klart for henting. Sluttmelding sendes når avvirkningen er ferdig. Kjøper er ansvarlig for å hente tømmeret snarest og senest 4 uker etter at det er meldt henteklart. I ukene er hentefristen 2 uker. Disse frister forskyves ved nedsatt aksellast. Leverandør er berettiget til rentekompensasjon for tømmer som er meldt henteklart i en oppgjørsperiode (i henhold til frister i forrige avsnitt) og som ligger uavhentet i den påfølgende oppgjørsperiode. Krav om rentekompensasjon må fremsettes av leverandør. 6. Leverandørmerking av tømmer Før tømmeret meldes henteklart skal et tilstrekkelig antall stokker være merket med leverandørnummer. I tillegg bør lunnelapp fylles ut og festes til tømmervelta. Det må ikke brukes plastpose over lunnelappen! Tømmer som ikke lar seg identifisere, blir ikke hentet av transportør og heller ikke målt. Transportør er i slike tilfeller berettiget til kompensasjon for bomturen. 7. Kvantum Tillatt ca. klausul er +/ 10% for alle sortimenter. Avvik innenfor +/ 10 m 3 tillates uten videre. Dersom vanskelige avsetningsforhold eller markedsregulering gjør det nødvendig, kan AT Skog i kontraktsperioden og i samsvar med sine vedtekter, foreta reduksjon i de kontraherte tømmerkvanta, eventuelt gjennomføre hogststopp. 8. Mislighold Mislighold av denne kontrakt som påfører AT Skog tap, gir AT Skog rett til, i samsvar med kontrakten, å foreta hogst og framdrift for leverandørens regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 9. Forskudd Leverandør kan søke om forskudd på tømmeroppgjør etter denne kontrakt. Ved mislighold av forskudd på denne eller annen godkjent tømmerkontrakt har AT Skog rett til å foreta hogst og framdrift for leverandørs regning for å dekke tapet. Leverandør skal varsles før arbeidet settes i gang. 10. Force majeure Partene fritas for følgene av mislighold hvis oppfylling av kontrakten blir umulig ved helt uvanlige naturforhold, organisasjonsmessige arbeidskonflikter eller andre tilsvarende forhold utenfor partenes herredømme. For å fri seg fra sitt ansvar må partene snarest underrette hverandre hvis kontrakten av disse grunner ikke kan oppfylles. 11. Måleterminer Måle-/oppgjørsperiode 1 januar Måle-/oppgjørsperiode 7 juli «2 februar «8 august «3 mars «9 september «4 april «10 oktober «5 mai «11 november «6 juni «12 desember 12. Øvrige vilkår For forhold som ikke er omtalt ovenfor, henvises til «Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagtømmer og massevirke av bartre og løvtre». Skogeierlag Skogbruksleder Adresse Mobil Fax e-post Tinn Landbruks- Hovin Knut Melby kontoret 3656 Atrå Gransherad Heddal/Lisleherad Hjartdal Bø Saude og Nes Nome Vinje Tokke - nord Valle og Bykle Tokke - sør Seljord Kviteseid (- Vrådal) Solum Herrevassdraget Gjerpen Finn Schøning Eidanger Bamble Sannidal Morten Hedegart Saulandstunet i Sauland Hjartdal Bendik Skeie Bøvegen Gvarv Håvard Bakka Postboks Skien Sentrum Marnardal Holum Terje Birkeland Mandal Lindesnes Farsund Lyngdal Kjetil Fulsås Skogbruks Høydalsmo lederkontoret Jan Andersen Skåtøy Drangedal - nord Vegårshei Nils Kåre Midtbø Kåsmyra 3750 Drangedal Drangedal - sør Gjerstad Søndeled Fyresdal Kviteseid (Vrådal) Reidar Strand Olav Inge Nordbø Skogbruks Fyresdal lederkontoret Nissedal - nord Nissedal - sør Skogbruks- Victor B. Hansen Åmli lederkontoret 4865 Åmli Froland Kjell Håkedal Solbergv Arendal Holt og Dypvåg Arendal Grimstad Høvåg/V. Moland Kristiansand Herefoss og Vegusdal Birkenes Iveland Hægeland Vennesla og Øvrebø Songdalen Bygland Årdal Roar H. Jørgensen Kjetil Aamlid Eivind Bygland Bergemov. 45 Tomta 4886 Grimstad 4760 Birkeland 4745 Bygland Evje og Hornnes Åseral Søgne Skogbruks Byremo lederkontoret Audnedal Hægebostad Toralf Håland Skogbruks- lederkontoret 4529 Byremo Kvinesdal Flekkefjord og Sirdal 12 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Side 2 av 2

13 Gunnar Magne Aar Jakob Haugaa til minne Den 12. desember 2010 døydde den tidlegare disponenten i Agder Skogeigarlag, Jakob Haugaa vel 91 år gamal, etter kamp i fleire år mot kreftsjukdomen. Ein heidersmann for skogbruket er borte. Då Jakob Haugaa fylte 90 år 12. august 2009, hadde redaktør Sigurd Haugsgjerd i Setesdølen ein omtale av han der det m.a. stod: Som skogeigarane sin fremste talsmann i så mange år, med sete i Bøndenes Hus i Kristiansand, har Jakob Haugaa sjølv også vore busett der i byen i det meste av sitt vaksne liv. Røtene frå Byglandsfjord og Setesdal har han likevel aldri gløymt. Også som pensjonist har Jakob Haugaa vore mykje å sjå i bilen sin på gamle trakter i sin barndoms dal. Tok vare på verdiane Jakob Haugaa vart tilsett som rekneskapsmann i dåverande Agder Skogeigarkontor i 1943, og han var disponent i Agder Skogeigarlag frå 1954 til han gjekk av for aldersgrensa i 1987 og overlet plassen til over kaffe-koppen fant Aarhus u den andre stod i forhold til de p mer som skulle løses, og tok det Aarhus var rolig og trygg i seg se skogeiere som søkte hans råd var til sinns når de gikk fra hans kon da de ankom. Roen han omgav s smittet over på dem, selv om han måtte si dem at det de hadde ten en arvesak ikke var korrekt eller han begrunnet det i milde formu og korte setninger som ble forstå eksempel advarte Aarhus mot sa og de problemer som ville oppst følge av det en gang i fremtiden Den 26. oktober døde fhv. landbruksrådgiver i Telemark Tømmersalgslag, Karl Stalleland. Jakob Haugaa vart altså Gunnar Magne Aarhus etter kort tids ansiktet utad i Agder Skogeigarlag i sykdom. Han ble 82 år gammel. Han var svært mange år. Han styrte organisasjonen født i Vrådal men skulle gjennom sitt med stø og solid hand og tok vel vare på lange arbeidsliv få hele Telemark som skogeigarane sine verdiar. Haugaa imponerte ofte med sine økonomiske vurde- sitt arbeidsfelt. Det ble til sammen 32 år i Telemark Tømmersalgslag (nå en del ringar, grundighet og ikkje minst evna til av AT Skog), og i tillegg seks år også som å forhandle fram nye tømmerprisar. Han landbruksrådgiver i Bøndernes Bank (nå var med på at Agder kjøpte Otterdals Interessentskab og Vige Brug på 50-talet, og Fokus Bank). då Otterdal seinare vart selt igjen, og det Skogeierne og bøndene i Telemark vart bygt ut på Vige. Han var også svært kjente Gunnar Aarhus, og han kjente viktig i arbeidet for nytt sagbruk på Byglandsfjord. dem.landbruksrådgivning var hans fag, og da spesielt i forbindelse med eiendomsoverdragelsen ved et generasjons- Aarhus måtte ofte uten forhånds Samfunnsbyggjar han la ned for skogbruket på Agder. Som skifte. En eiendomsoverdragelse er en entre talerstolen og redegjøre fo Som rekneskapsmann fekk han også stå pensjonistar hadde me kontakt som gode milepæl i en skogeiers/bondes liv, og da klede skattesaker på spørsmål fra sentralt i omorganiseringa frå Agder vener, og han var levande interessert til er god og korrekt veiledning avgjørende lingen, og uten den minste nerv Skogeigarkontor til Agder Skogeigarlag. det siste. for den som overdrar og den som mottar. eller manuskript fikk han forklar Då han slutta som disponent, fekk han så den ble forstått av alle. Norges Skogeierforbunds heidersteikn i Med vyrdnad og stor takk vil me minnast Aarhus hadde en enestående evne til å gull - velfortent til ein samfunnsbyggjar Jakob Haugaa for alt hans arbeid for oss møte mennesker på det nivået de befant Når det gjelder Aarhus` sine kun og ein så sterk personlegdom i skogbruksnæringa i landsdelen. skogeigarar i Agder Skogeigarlag. seg. Sa gjerne når han møtte en skogeier om faget sitt så skal ingen betvile for første gang: Jeg tar meg en brød- Han var kjent for det langt utove Sandnes i Bygland skive for jeg har ikke spist i dag, du tar marks grenser. Han ble også resp Eg samarbeidde med Jakob Haugaa i 15. januar 2011 vel en kopp kaffe med meg? Dette for sine kunnskaper og sin faglig mange år og fekk sjå det kjempearbeidet Knut P. Sandnes gjorde han ofte, og mens de småpratet het av de offentlige etater, det m Godt oppmøte på skogdag i Nome skogeierlag Tømmermåler Jørgen Eikehaug orienterer. Foto: Hans Andreas Stavdal. Det ble holdt skogdag i Nome skogeierlag lørdag 22. januar i Søveskogen i samarbeid med Søve videregående skole. Medlemmene i Bø og Saude og Nes skogeierlag var også invitert til skogdagen. Dette er tredje året på rad at skogeierlaget arrangerer skogdag i januar, og det blir hvert år større interesse for denne skogdagen interesserte skogeiere deltok på skogdagen. Temaene for skogdagen var demonstrasjon av hogstmaskin og lastbærer og orienteringer om utfordringene med hogst av plantefelt, tømmermåling/kapping, nye lengde- og dimensjonsregler for sagtømmer, tømmeromsetning og priser og skogfond/tilskudd. LA OSS SAMMEN TA ET LØFT FOR SKOGPLANTINGEN Vi har et godt utvalg av pluggplanter, barrotsplanter, planter til juletre og pyntegrønt. Frøsådde og vevsformerte lauvtrær av utvalgte provenienser. Kontakt oss for rådgivning! Husk bestillingsfrist 15. januar. Reiersøl planteskole, tlf KU - byg Fylkesm Innova Tema e flisfyrin 1) Aus 21. 2) Ves (eg INNHO Litt Ber Val Fin Bef Kursho Olav K Påmel eller e 13

14 Annonse fra Telemark Skogplanter AS Bestill skogplanter nå! Tida er inne for bestilling av skogplanter. Nyhet: Dyrkingsrammer Vi arbeider alltid for å produsere skogplanter av 1. klasses kvalitet. Et av drivhusa er nå utstyrt med dyrkingsrammer, der plantene står i ei ramme med bein. Dermed forhindres smitte fra bakken. God lufting under plantene forenkler vanning, gjødsling og sprøyting. Flytting av plantebrett er ressurskrevende, nå går det som en lek med traktor og truck. Bjørn i gang med å kjøre inn ferdige planter til sortering og pakking. Foto: Rune Eika Planter for levering våren 2011 Treslag Plante- Alder Bruksområde Antall Pris pr stk Pris pr stk type i kassa over 500 inntil 500 Gran M 95 2 år Opptil 800 moh 500 2,50 3,50 Gran M 60 2 år Opptil 550 moh 300 3,20 4,20 Furu M 95 1 år Opptil 650 moh 500 2,10 3,10 Hengebjørk M 60 1 år Opptil 350 moh 300 4,00 5,00 Svartor M 60 1 år Opptil 350 moh 300 4,00 5,00 Salgsvilkår Prisene er eks. mva levert fra Skogplanteskulen. Plantene er snutebillebehandla/emballerte. Planter til juletreproduksjon, kontakt oss Plant tett! En god utgangstetthet er enda viktigere enn før: Dette gir størst volum, høyere densitet (vedens tetthet) mindre kvisttykkelse og bedre avsmalning Redskap til planting har vi på lager. Husk skattefordelen. Skogplanting har aldri vært så gunstig som nå. Bonitet G20 G17 G14 G11 G8 Planter/daa Planteavstand ca m 2,0 2,1 2,4 2,7 3,3 For furu og bjørk må du plante tettere Anbefalt av Skogbrukets Kursinstitutt 14 Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

15 Foredla materiale Vi bruker frø fra frøplantasjer for at du som skogeier skal få del i de genetiske framskritt som blir gjort. Forsøk viser at man får ca. ti prosent større virkesproduksjon ved bruk av plantasjefrø framfor vanlig bestandsfrø. Granplanter i høydelag 1-2 er fra Kilen frøplantasje, høydelag 3-4 fra Sanderud frøplantasje og høydelag 4-5 fra Svenneby frøplantasje. Frø fra Kaupanger frøplantasje kan brukes i høydelag 5 8. Ved foredling ønsker en å oppnå forbedring både i volum, kvalitet og klimatilpasning. Kittil Dyrud med kjempene på planteskulen. Etterkommere av Kvislagrana står i Kilen frøplantasje. Foto: Andreas Soltvedt, Varden. Bestill gjennom din lokale skogbruksleder eller direkte fra planteskulen: Tinn/Hovin Knut Melby Gransherad/Heddal/Lisleherad Morten Hedegart Hjartdal/Bø Bendik Skeie Saude og Nes/Nome Håvard Bakka Vinje/Tokke Nord Kjetil Fulsås Tokke Sør/Seljord/Kviteseid (- Vrådal) Jan Andersen Solum/Herrevassdraget/Gjerpen/Eidanger/Bamble Finn Schøning Sannidal/Skåtøy/Drangedal nord Nils Kåre Midtbø Drangedal sør Reidar Strand Fyresdal/Kviteseid (Vrådal)/Nissedal nord Olav Inge Nordbø Nissedal sør Victor Bjørnli Hansen Kom tidlig i gang med plantinga om våren, når det fortsatt er fuktighet i jorda. Sjekk plantefelta, ved behov for supplering bruk gjerne M60 planter. Plant nå tenk på framtidsskogen. Skogen binder 1 tonn CO 2 pr. m 3 Rune kontrollerer plantene etter kjølelagring gjennom vinteren. Plantene settes til dyrking i februar for å sjekke at plantene utvikler seg normalt. Rune har vært ansatt i 25 år, hans kunnskap sikrer et godt resultat. Foto: Marta Kjøllesdal Telemark Skogplanter AS Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv Tlf Lykke til med plantesesongen! 15

16 B RETURADRESSE: Bergemovn. 45, 4886 Grimstad KVS - BYGLAND Kristen Videregående skole Sør 4745 Bygland Vg1: naturbruk/ hest naturbruk/ jakt og fiske bygg- og anleggsteknikk Vg2: skogbruk byggteknikk hest og hovslager OPPRYDDINGSSALG TRELAST - Nidarå og Seljord Også i år blir det oppryddingssalg av trelast på avdelingene våre på Nidarå og i Seljord. Det blir salg av forskjellige dimensjoner og kvaliteter som er vanskelig salgbare til det profesjonelle markedet, men som likevel er godt egnet til mange formål. Erfaringsmessig er det gode kjøp å gjøre for den nevenyttige. Vi arrangerer en salgsdag på hver avdeling: Nidarå lørdag 30. april Salget starter med auksjon av diverse ukurant trelast kl Deretter vanlig salg frem til kl Seljord lørdag 7. mai Salget starter med auksjon av diverse ukurant trelast kl Deretter vanlig salg frem til kl Blant produktene er høvellast, justert last, kledning, impregnert last, uhøvlet plank, emballasjebord m.m. Det forutsettes salg av hele pakker og kontant betaling. Velkommen til en god handel! For evt. nærmere opplysninger, kontakt Kløvfjell, Smeland eller Mørland. Tlf: Tlf / faks SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE Søvevegen 8, 3830 Ulefoss Tlf Hjemmeside: Se også: Skoletilbudet 2011/12 VG1 Naturbruk VG2 Skogbruk VG2 Landbruk og gartnernæring VG2 Heste- og hovslagerfaget VG3 Studieforberedende Vg3 naturbruk (gir studiekompetanse) VG3 Landbruk (gir fagutdannelse i landbruk) VG3 Påbygging til generell studiekompetanse Skolen har internat. Vi har stallplasser til elevenes hester, kennel og plass til smådyr. Ta kontakt for nærmere informasjon. Landvik Regnskapslag Autorisert regnskapsførerselskap Vi fører regnskap for landbruk og annen næring og har god kompetanse på skogbruk. Kontakt: Daglig leder Tore Stalleland Gjærbrøndveien 280, 4886 Grimstad Tlf Epost: Medlemsmøte for Mandal, Holum og Lindesnes skogeierlag Felles medlemsmøte på Kloster Grendehus i Holum 22. februar kl Temaer blir: Skogforsikring ved Inge Fjalestad fra Skogbrand forsikring. Skogbrannberedskap ved Brannvesenet Sør. Det vil også bli en kort orientering om arbeidet med å få til ny skogbruksplan. Dette er viktige temaer, så møt opp! Ansvarlig utgiver: AT Skog BA, Postboks 116 Sentrum, 3701 Skien, tlf Redaktør: Simon Thorsdal Red. avsluttet: Opplag: eks. Red. e-postadr.: Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Trondheim, mars 2017 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det av den internasjonale

Detaljer

Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14. www.atskog.no. #3 2010 5. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14. www.atskog.no. #3 2010 5. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA #3 2010 5. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA www.atskog.no Brudd Levende Skog 3 Skogplanting 6 Skogsveger 8 Eiermøter i høst 14 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon og samarbeid

Detaljer

Nr. 1 2009 Årgang 4. Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008. Foto: Simon Thorsdal

Nr. 1 2009 Årgang 4. Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008. Foto: Simon Thorsdal Nr. 1 2009 Årgang 4 Velkommen til årsmøter! Vedlagt årsberetning for AT Skog BA 2008 Foto: Simon Thorsdal leder Fortsatt bekymret Ringvirkningene av den globale finansuroen har nå slått inn over oss for

Detaljer

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES

ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES ÅRSMØTE AT SKOG 2017 ADMINISTRERENDE DIREKTØR ANDERS ROGER ØYNES AT Skog selskapsstruktur (konsern) 2017 Tilknyttede selskaper < 50 % eierandel AT Skog SA Datterselskaper > 50 % eierandel Moelven Telemarksbruket

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK. Bø Hotell 7 juni 2017

FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK. Bø Hotell 7 juni 2017 FAGSAMLING FOR SKOGBRUKET I TELEMARK Bø Hotell 7 juni 2017 Tema Produksjon og salg av tømmer i Telemark Tømmerforbrukende industri i Telemark og nærliggende områder Industriutvikling Kaier og jernbaneterminalers

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

Fylkesmannen-Skog: Permisjon

Fylkesmannen-Skog: Permisjon Sesjon skog Fylkesmannen-Skog: Permisjon REGNSKAPS- OG BEVILGNINGSSITUASJONEN 7. NOVEMBER 2017 Budsjettoversikt Regnskapsår: 2017 KOMN KOMNAVN BEVILG GODSKR Registrert Disp. % R 0900 AUST-AGDER 4 050 000

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Andelseier. - sammen er vi sterke

Andelseier. - sammen er vi sterke Andelseier - sammen er vi sterke Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av den

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Målereglement massevirke

Målereglement massevirke Side B2-1 B2 Målereglement massevirke Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 03.09.2014. Erstatter dokument B2 fastsatt av NVM styre 01.01.2014 A B1 C D Målereglement Sagtømmer, Generelle bestemmelser

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BINDAL Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes,

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013

Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Norsk skogbruks store utfordring Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 4. april 2013 Ragnhild Borchgrevink, Administrerende direktør i Viken Skog SA Utfordringer 2012 Nedleggelse av treforedlingsindustri

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE

ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 09/2009 ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Simen Gjølsjø og Kåre Hobbelstad Oppdragsrapport fra Skog og landskap 09/2009 ENERGIPOTENSIALET FRA SKOGEN I NORGE Simen

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte SAKLISTE Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Valg av møteleder. Valg av 2 andelseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: NAMSSKOGAN STED: FRIVILLIGHETSENTRALEN, BREKKVASSELV DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere

Detaljer

Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8. www.atskog.no. #2 2011 6. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA

Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8. www.atskog.no. #2 2011 6. årgang. Informasjon til skogeierne i AT Skog BA #2 2011 6. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA www.atskog.no Årsmøtet i AT Skog 3 Prisinformasjon 4 Tynning 7 50 år med tømmerbil 8 Vi utvikler vår fremtid gjennom verdiproduksjon og samarbeid

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011

Skogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011 Skogkvelder oktober november 2010 Område Skog Rammer for budsjett 2011 1 Budsjett 2011 Styrende for Område Skog Økt lønnsomhet i andelseiernes skogbruk Optimalisere valg av aktivitet, tømmerverdi og kostnader

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

Strategier og verdier

Strategier og verdier Strategier og verdier 2011-2015 2 STRATEGIer og verdier 2011-2015 Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av

Detaljer

Appendiks til vedtak V2016-3

Appendiks til vedtak V2016-3 Appendiks til vedtak V2016-3 1 Innledning (1) (2) Konkurransetilsynet har i sakens anledning foretatt flere kvantitative analyser. Datamaterialet, forutsetningene, fremgangsmåtene og hovedresultatene bak

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr.

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr. Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket Sagtømmer +40 65 kr pr. m Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Avtale skogsdrift og virkeskjøp

Avtale skogsdrift og virkeskjøp SKOGEIERAVTALE Avtale skogsdrift og virkeskjøp mellom skogeier og ALLSKOG: 1. ALLSKOG påtar seg hogst og framkjøring til anvist lunneplass ved godkjent leveringssted. Ca: m 3 tømmer. Antydet tidsrom for

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HØYLANDET STED: HØYLANDET SKYSSTASJON DATO: 21.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang #2 2010 5. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Satser i skogen i Vest-Agder 6 Allma Eiendom er kommet 8 Skogbrannfaren øker 10 V i u t v i k l e r vå r f r e m t i d g j e n n o m v e r d i

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem. Nr.

Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem. Nr. Nr. 4 2009 Årgang 4 Sagtømmer opp 40 kroner Fremlegging av tømmer ved offentlig vei Hogst i miljøfigurer Høstskudd kan være et voksende problem Båtbygger Geir Røvik blant gammel, grov og utmalmet furu.

Detaljer

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Skog og Tre, 20.06.2012. Bedre planlegging av skogsdrift v/ Trygve Øvergård, SKI Bakgrunn Prosjekt «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» Kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

Nordnorsk Bioenergi AS

Nordnorsk Bioenergi AS Nordnorsk Bioenergi AS Sveinung Ims Daglig leder Konferansen «Fra skog til bioenergi» Radisson Blu, Bodø 29.11.11 Hvem er Nordnorsk Bioenergi? Selskapet ble stiftet i mars 2010. Regionale eiere: Skånland

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SELBU STED: CAMP EGGEN, SELBU DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Kontrakts- og leveringsbetingelser. for salg av virke til ALLSKOG SA

Kontrakts- og leveringsbetingelser. for salg av virke til ALLSKOG SA Kontrakts- og leveringsbetingelser for salg av virke til ALLSKOG SA November 2015 Kontrakts- og leveringsbetingelser Kontrakts- og leveringsbetingelser 1 1. DEFINISJONER 3 2. LEVERINGSSTEDER 3 3. LEVERINGS-

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: BARDU STED: KOMMUNEHUSET DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte fra

Detaljer

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK

HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK HOVEDPLAN FOR SKOGBRUKSPLANLEGGING I TELEMARK 2011 2020 Revidert framdriftplan for perioden 2011 2020 Revidert handlingsplan for perioden 2011-2015 Fylkesmannen i Telemark Landbruksavdelinga Forord Gjennom

Detaljer

Vedlegg 5 (estimat tabeller). Kilden er fremvist på høyre siden av tabellen. Datamateriale. Tall for stående kubikkmasse i Norge.

Vedlegg 5 (estimat tabeller). Kilden er fremvist på høyre siden av tabellen. Datamateriale. Tall for stående kubikkmasse i Norge. Vedlegg 5 (estimat tabeller). Kilden er fremvist på høyre siden av tabellen. Tabell 1 Basis tabeller Datamateriale Tall for stående kubikkmasse i Norge SSB, 2015 Karbon i skog Karbon og CO2 i skognæringen

Detaljer

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Møteleder: Heimat

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Møtedato: 21. november 2016 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter nest høyest volum de siste 10 årene! Men også utfordringer: Deler

Detaljer

Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner

Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner Bakgrunn Verden står ovenfor en klimatrussel. Den viktigste årsaken ligger i vår bruk av

Detaljer

Nr. 2 2009 Årgang 4. Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang. Nr. 2 2009 Årgang 4

Nr. 2 2009 Årgang 4. Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang. Nr. 2 2009 Årgang 4 Nr. 2 2009 Årgang 4 Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang Nr. 2 2009 Årgang 4 Bioenergi Årsmøtet i AT Skog BA Skogkultursesongen er i gang Foto: Simon Thorsdal leder Leite etter

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga

Miljøregistrering i skog. Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Miljøregistrering i skog Geir Sund FM-Landbruks og reindriftsavdelinga Bakgrunn og målsetting Landbruksdepartementet innledet i 1996 MiS som et prosjekt med hovedmål å utvikle et vitenskapelig opplegg

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OVERHALLA STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG NAMDALSEID FLATANGER SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er

Detaljer