Mentor oppgave. Mellom samling 2 og 3. Oslo, 30. juni Hei Mentorer,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mentor oppgave. Mellom samling 2 og 3. Oslo, 30. juni 2011. Hei Mentorer,"

Transkript

1 Mentor oppgave Mellom samling 2 og 3 Oslo, 30. juni 2011 Hei Mentorer, Da har vi gjennomført samling 2 på Ung leder programmet, og deltagerne er godt i gang med planleggingen med sommerens mosjonsarrangement og sommerskoler. Vi er heldige som har så mange flotte og engasjerte ungdommer i friidretten, så disse må vi bruke tid og energi på å beholde lengst mulig innen klubbene og kretsene. Midlene vi har fått i gave fra Gjensidigestiftelsen til Ung:leder har gitt oss mulighet til å utdanne 100 nye unge ledere i Norsk Friidrett, de engasjerer ungdom i sitt nærmiljø, og i sommer skal de aktivisere over barn på sommerskoler, og om lag stk til mosjonsarrangement. Dette gir friidretten gode ringvirkninger, og store muligheter. Vi er glade for å ha deg som mentor på denne muligheten. Mentorens hovedoppgave er å følge de unge:lederne lokalt og se til at de får mulighet til å ta på seg oppgaver/verv i klubb/krets helt avgjørende. Under ser dere modellen vi jobber ut fra, der målet er å komme tett på deltakeren, og treffe blink. 5. Deltakeren 4. Mentoren 3. Teamleder 2.Prosjektadministasjon 1. Prosjektgruppe

2 Mentoroppgave nr 1: Deres første oppgave som mentor blir å følge opp din deltager i deres prosjekt (sommerskoler eller mosjonsarrangement) som skal gjennomføres i sommeren. Mange er allerede i gang, og tilbakemeldinger fra ledere og foreldre er super. I denne prosessen er det viktig at de unge lederne har folk rundt seg som kan støtte dem og hjelpe dem med å få arrangementet på plass som planlagt. Mentorens rolle er: Gi veiledning og råd i forhold til hvordan arrangere sommerskoler. Være tilgjengelig for spørsmål under gjennomføringa av sommerskolen. Være støttende når ting ikke går som planlagt en de kan snakke med når de trenger oppmuntring og støtte. Stille konstruktive spørsmål som gjør at hver enkelt må reflektere over egen praksis. For mange av deltagerne er dette den første gangen de skal ansvare for et stort arrangement alene! Etter at sommerskolen/mosjonarrangementet er gjennomført ønsker vi at dere skal treffes for å evaluere prosjektet gjennom en mentorsamtale. Evalueringssamtalen skal utgå fra følgende spørsmål: Planlegging og forarbeid (hva fungerte bra/ikke så bra/ hvorfor?) Gjennomføring av sommerskoler/mosjonsarrangement (hva fungerte bra/ikke bra/ hvorfor?) Hvilke lærdommer og erfaringer har du fått gjennom prosjektet? Hvilke var de største suksesskriteriene og de største fallgropene? Hva ville du gjort annerledes neste gang?

3 Deltageren skal sammenfatte sine erfaringer i en evalueringsrapport på maks 3 sider som de skal sende inn til oss på e-post adresse ( senest 1. september. Vi kommer til å diskutere denne rapporten videre under neste samling. Mentoroppgave nr 2: Under samlingen i Tanum strand avsluttet vi med et foredrag der vi diskuterte Hvem vil du være som leder? Dette er et viktig tema da man som leder alltid kommer til å stå overfor ulike former for valg som etter hvert kommer til å definere det bildet andre mennesker får av deg. Derfor er det viktig at deltagerne lærer seg selv å kjenne, og vet hva de tror på og hva som er viktig for dem. Handlingene dine definerer hvem du er - Aristoteles De nye trendene innen lederskap setter mer og mer fokus på personen bak lederrollen, og det å finne sin personlige lederstil. Ingen ledere er den andre lik og vi har alle sterke og svake sider. Positiv psykologi er en gren av psykologien som vokste frem i slutten 1900 tallet som en motpol til den tradisjonelle psykologien der fokus ligger på sykdommer og diagnoser. Positiv psykologi fokuserer isteden på menneskelige styrker, ressurser og talenter, og hva som skaper velvære, god helse og personlig vekst. Her har man forsket på dyder og karakterer som er universelle (dvs er viktige for oss mennesker uansett tidsalder, religion, kultur osv). Gjennom å bli bevist på sine karakterstyrer og forsøke å bruke dem så mye man kan i hverdagen mener forskerne innen positiv psykologi av vi mennesker blir lykkeligere og mer fremgangsrike i det vi foretar oss i livet.

4 For deltageren i på Ung leder programmet er dette et steg i utviklingen for å finne frem til sin personlige stil som ledere. Hva er det jeg er god på og bør fokusere på å gjøre, og hva trenger jeg hjelp fra andre med å få til? Vi vil derfor at dere skal diskutere følgende spørsmål med deltagerne: ( I vedlegget Hvem vil du være som leder finner du foredraget deltageren har gått igjennom) Hva er deltagerens Kongstanke? En kongstanke er = din personlige visjon/ det du brenner for og som er viktig for deg. Det som gir deg mening og som du er beredt til å arbeide for uansett om du får belønning, eller anerkjennelse for det? Noen deltageren har denne helt klart for seg allerede nå, andre har ikke noen formening om hva den er enda. Det viktige er ikke at den må være helt klar til neste samling, men at deltageren har begynt å fundere over hva som er viktig for dem og hva de har lyst å bruke sin tid på? Hvilke er deltagerens 3 mest fremtredende karakterstyrker? Karakter = den type atferd du har i alle typer av situasjoner (moralsk fasthet), det som definerer din personlighet. Forklaring til de ulike karakterene finner dere som vedlegg i denne e-posten. Deltagerne har gått igjennom dette på foredraget og fått beskrevet de ulike karakterene. Oppgaven deres nå er å finne frem til de karakterene som er mest fremtredende hos deltageren. Her kan det vare forskjeller på hva hun/han selv mener og hva andre mener. Deres oppgave blir å veilede deltageren til og selv fine frem hva som er mest riktig. Kanskje er ikke deltageren bevisst nok på hva han/hun er god på? Hvordan kan jeg bruke disse på en positiv måte i en lederrolle? Hvordan kan deltageren bruke sine styrker i en lederrolle og hvilken type leder vil han/hun da være? Vi vil forsette å jobbe videre med dette tema i Ung leder programmet til høsten. Derfor er det viktig at både dere og deltagerne noterer svarene dere kommer frem til slik at vi kan ta dem opp igjen ved en senere anledning.

5 Mentoren som coach Bok med tips og tanker Mentorene er en suksessfaktor for veien videre for Ung:leder. Du er plukket ut av deltakeren selv som en person deltakeren kan støtte seg på, og som kan hjelpe den unge lederen videre med å nå sine mål. Vi kommer til å invitere alle mentorene til siste samling på Ung:leder, som også er den spennende kompetansehelgen i Trondheim Januar Inntil da håper vi at dere kan være behjelpelige med å sette av tid til å bli kjent med deltakerne, og snakke med de. I første omgang rundt oppgavene som beskrevet tidligere, og etter den neste samlingen skal den unge lederen jobbe med egen fremdriftsplan. Vi har valgt å kjøpe inn boken Coaching, utvikling og ledelse til alle deg. Boken er pensum på idrettens lederutviklingskurs, og er en god innføring i coaching som metode. Dere er valgt ut fordi dere er gode støttespillere, og den gode samtalen er trolig en naturlig del av deres personlighet. Boken er ment som et felles referansepunkt i vår kommunikasjon med mentorene. Den gir teoretisk kunnskap bak coaching som metode og har noen gode tips til rollen som mentor. Ta godt vare på den, vi vil komme tilbake til den senere. Den gode samtalen Det viktigste du som mentor kan gjøre for deltakeren er å ha gode støttende samtaler. Du sitter med erfaring som de kan dra nytte av, og du kan gi trygghet og motivasjon. Coachens ansvar: (Hentet fra side 40 i boken) Utforsk, klargjør og arbeid med det utøveren ønsker å oppnå Oppmuntre utøveren til egenutvikling. Bring frem utøverens egne løsninger og strategier. Hold utøveren ansvarlig for å sette seg mål, finne egne svar og gjennomføre det han setter seg som mål

6 Viktige ferdigheter for en coach: Aktiv lytter Være nysgjerrig og interessert Handlings- og læringsorientert Å kunne bruke intuisjon På mange måter kan vi bruke metaforen at mentoren skal ta med den unge:lederen på en flyreise. Les mer på side 56. I del fire finner man helt konkrete råd til en coachende samtale i de ulike flyfasene. (s ) Oppsummering Vi ønsker hjelp av mentoren til følgende oppgaver: 1. Gå gjennom evaluering av sommerens prosjekt med deltakeren 2. En samtale der dere diskuterer kongstanke og karakterstyrker Frist: 1. september Vedlagt ligger beskrivelse av karakterstyrker knyttet til mentoroppgaven. For å se alle foredrag, program og annen informasjon de unge:lederene har vært gjennom gå til våre nettsider Her er det også et eget menypunkt for dere mentorer. Hvis dere har noen spørsmål om mentoroppgavene, eller trenger litt hjelp for å komme i gang så ta gjerne kontakt med en av oss: Prosjektkoordinator: Johanna Solberg ( Mentoransvarlig: Helga Reistad

7 Lykke til og en riktig god sommer! Vennlig hilsen Prosjektgruppen Ung:leder

8 Forklaring til de ulike Karakterstyrkene Visdom og kompetanse Kreativitet: Du er god til å finne nye løsinger på oppgaver og utfordringer som kommer opp rund deg og er sjelden fornøyd med å gjøre tingene på den tradisjonelle måten. Du er flink til å bruke den kunnskap du har til å sette sammen ting på en helt ny måte og tenke ut av boksen. Nysgjerrighet og læringsglede: En nysgjerrig og læringsglad person er alltid åpen for nye opplevelser og ser disse som en mulighet å lære seg mer. Du ser verden omkring deg som en spennende læringsarena og du oppsøker hele tiden nye og ukjente ting for å kunne utvikle deg videre. Åpent sinn: En person med et åpent sinn har muligheten å ta til seg nye meninger og informasjon på en åpen og ikke fordomsfull måte til tross for egen standpunkt. Du dømmer ikke folk, handlinger eller ting på forhånd uten å gi dem en sjanse. Helhetsperspektiv: Du har evnen til å se livets store ting, det som verklig teller, og som gir mening for deg og andre. Du blir ikke opphengt i små detaljer uten klarer og tenkte større og mer langsiktig i det du gjør. Mot Tapperhet: Du viker ikke for fare eller utfordringer omkring deg. Dette kan innefatte både fysisk, psykisk og moraliske vanskeligheter. Du tørr å møte dem ansikt mot ansikt til tross av det kan føles ubehaglig. Utholdenhet/persistent: Du gjør alltid ferdig det du starter på. Du gjør det du sier du skal gjøre og ofte litt til, men aldri mindre. Folk omkring deg kan alltid stole på at jobbet blir gjort du gir aldri opp noe som du tror på. Integritet: Du er en ærlig og trygg person, både i det du sier og hvordan du lever. Du har både bena bestemt på bakken og trenger ikke gjøre deg til for at andre mennesker skal like deg. Humanitet Kjærlighet: Du verdsetter nære relasjoner til andre mennesker og har behov for å vise kjærlighet til dem som står deg nære. Men minst like viktig du er kapabel og selv ta imot kjærlighet fra andre mennesker. Vennlighet: Du er snill og sjenerøs overfor andre og har det aldri for travelt for å hjelpe en venn med en tjeneste. Du har stor empati og sympati og kan ofte sette andre mennesker behov fremfor dine egne. Sosial intelligens: Du er god både til å forstå deg selv og andre mennesker rundt deg. Du er klar over andres motiver og følelser og vet hvordan du skal møte dem. Du tar hensyn og er lydhør både mot andres og dine egne behov. Rettferdighet Borgerskap: For deg er det viktig å bidra til noe større en den hverdagen du lever i.

9 Dine visjoner går på samfunnsengasjement og det å kunne gjøre en forskjell. Du føler at det er din plikt å bidra til å gjøre samfunnet og verden vi lever i bedre Fellesskapet: Du utmerker deg som medlem av en gruppe. Du føler at det er viktig å bidra til fellesskapet (både i små og store grupper)og du er lojal og pliktoppfyllende og arbeider alltid hardt for gruppens beste. Du er villig å sette din egen målsetning til siden til fordel for fellesskapets beste. Rimelighet: Du lar ikke dine personlige følelser påvirke dine beslutninger vedrørende andre mennesker. Du gir alle en like sjanse. Du er opptatt av rettferdighet og at alle skal behandles likt. Lederskap: Du er god på å organisere aktiviteter og sørge for at de blir gjennomført slik som planlagt. Du får mennesker å følge deg uten å bruke makt og er flink til å skape et godt miljø der alle kan føle seg ivaretatt. Måtehold Selvkontroll: Du kan med letthet holde behov og impulser under kontroll når det trengs. Du kan styre og bearbeide følelser slik at du kontrollerer hvordan du reagerer i ulike situasjoner. Forsiktighet: Du sier eller gjør ikke noe du kunne komme og angre på seinere. Du er veloverveid og fremsynt og venter alltid med å handle innen du har tatt alle ulike valgalternativer i nøye betraktning. Ydmykhet og beskjedenhet: Du oppsøker ikke rampelyset uten låter dine bedrifter tale for seg selv. Du er lite selvhøytidelig og ser at personlig ambisjoner, seiere og nederlag har liten betydning i en større sammenheng. Transcendens Estetikk: Du er opptatt av å ha skjønnhet omkring deg både innen natur, kunst, vitenskap og daglige ting. A t ting skal vare pent er viktig for deg og gir deg gode følelser. Du kan stanse på løpeturen for og lukte på blomster eller bli helt oppslukt av å se en stor idrettsprestasjon. Takknemlighet: Du er bevist på de gode tingene som skjer deg, og du tar dem aldri for gitt. Du tar deg alltid tid til å si takk. Du kan vare takknemlig både innfør andre mennesker og generelt innfør det liv du lever. Håp og optimisme: Du forventer det beste av fremtiden, og planlegger og arbeider hardt for å oppnå det. Du har en positiv livsholdning og mener at hvis man jobber helhjertet med det man tror på så kan man få til akkurat hva man vill. Humor: Du liker å få andre mennesker til å smile. Du har lett for å se livets lyse side og er en humørspreder både for deg selv og de mennesker du har rundt deg. Vill du å lese mer om Karakterstyrker og Positiv psykologi - se boken: Ekte lykke av Martin Seligman

10

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Fra idé til virkelighet

Fra idé til virkelighet Fra idé til virkelighet Prosjektet Denne guiden skal gi litt mer informasjon og tips til dere som planlegger et ungdomsinitiativ gjennom UNG i Europa. Her forklarer vi hva ungdomsinitiativ og nettverksprosjekter

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011-2014

PEDAGOGISK PLAN 2011-2014 PEDAGOGISK PLAN 2011-2014 Barnehagensvisjon: Granåsen barnehage - en barnehage for alle 1 Innhold Forord. s.3 Visjonen vår.. s.4 Barnehagens samfunnsmandat s.5 Barns medvirkning s.6 Samarbeid barnehage

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Velkommen til Østheim barnehage!

ÅRSPLAN 2014-2015. Velkommen til Østheim barnehage! ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRSPLAN 2014-2015 Velkommen til Østheim barnehage! I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i: Rammeplan for barnehager Lov om barnehager Ny formålsparagraf av 2010 Bærum kommunes

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer