KRETSTING Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00."

Transkript

1 KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl

2 2

3 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget Program TFK s Kretsting 14.mars Forretningsorden ved TFK s Kretsting Kretsstyrets beretning 6 Administrasjonens beretning 13 Beretning for «Klubbutvikling» 22 Beretning for «Inkludering» 25 Beretning for «Lederutvikling» 27 Beretning for «Trenerutvikling» 31 Beretning for «Spillerutvikling» 35 Beretning for «Dommerutvikling» 40 Beretning for «Anleggsutvikling» 44 Regnskap Plassering av årets overskudd 59 Innkomne forslag og saker 60 Forslag til kontingenter og avgifter 63 Budsjett Innstilling av kretsstyre, kontrollkomite og valgkomite 66 Innstilling til valg av statsautorisert revisor 67 Statistikk 68 Representasjon 73 Sportslige resultater 79 Utmerkelser og priser 81 3

4 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter og dagsorden 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av 2 desisorer som sammen med kretsstyret skal undertegne tingets protokoll 5. Behandle kretsstyrets beretning for tingperioden a. Kretsstyret b. Administrasjon c. Klubbutvikling d. Lederutvikling e. Trenerutvikling f. Spillerutvikling g. Dommerutvikling h. Anleggsutvikling i. Arrangement 6. Behandle regnskap Behandle forslag om anvendelse av årets overskudd Behandle innkomne forslag og saker 9. Behandle forslag om kontingenter og avgifter for sesongen Behandle budsjett Foreta valg av kretsstyre, kontrollkomite og valgkomite 12. Foreta valg av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper og fastsette revisors honorar 4

5 PROGRAM FOR TFK S KRETSTING LØRDAG 14.MARS 2015 Kl.1030 Kl.1100 Kl.1125 Kl.1150 Kl.1200 Kl.1300 Kl.1330 Kl.1430 Kl.1440 Kl.1535 Innsjekk av tingdelegater i konferanseavdelingen på Scandic Lerkendal. Servering av kaffe og påsmurte rundstykker ved ankomst Åpning av Kretstinget 2015 ved styreleder Eivind Selven og forbundsstyremedlem Eli Arnstad Tinget settes gjennom valg av dirigent, sekretær, 2 desisorer og gjennomgang av forretningsorden Kaffepause m/servering Tingforhandlinger med beretningene fra kretsstyret og administrasjonen Kaffepause m/servering Tingforhandlinger fortsetter med beretningene fra klubbutvikling, lederutvikling og dommerutvikling Kaffepause m/servering Tingforhandlinger fortsetter med beretningene fra trenerutvikling, spillerutvikling og anleggsutvikling Kaffepause m/servering Kl.1545 Tingforhandlinger fortsetter med behandling av regnskap 2014, behandling av årets overskudd og innkomne forslag og saker Kl.1650 Kl.1700 Kl.1745 Kl.1800 Kaffepause m/servering Tingforhandlinger fortsetter med behandling av kontingenter og avgifter, behandling av budsjett 2015 og valg Utdeling av priser og honorære lederstipender Tingmiddag 5

6 FORRETNINGSORDEN 1. Tingforhandlingene ledes av valgt dirigent 2. Representantene fremfører innlegg, replikk, og oppklaringer fra talerstol 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak 4. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til høyst 3 minutter hver gang 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid 6. Dirigenten har rett til å foreslå forkorting av taletid og sette strek for inntegnede talere 7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens og organisasjonens navn 8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt eller saken er tatt opp til votering 6

7 KRETSSTYRET Eivind Selven Leder Orkanger IF. Grethe Liatun Nestleder Utleira IL. Marit Sandbakk Styremedlem Flatås IL. Tove Kjeldsen Styremedlem Levanger FK. Nina Fjeldvær Styremedlem Stadsbygd IL. Lars Petter Langaas Styremedlem Namsos IL. Bjørn Vikhammermo Styremedlem Malvik IL. Bent Kvisle Styremedlem Tynset IF. Kontrollkomite Roar Jørgensen Medlem Strindheim IL. Jørn Eriksen Medlem Levanger FK. Morten Wolden Varamedlem Orkla FK. Anne Karin Langsåvold Varamedlem IL. Varden Valgkomite Lars Nesheim Leder Hovin Jon Møkkelgård Medlem Orkla FK. Øystein Larsen Medlem Egge IL. Lars Eggan Varamedlem Byåsen BF. Anne Laugen Varamedlem Kolvereid 7

8 KRETSSTYRETS BERETNING Sesongen 2014 er historie, og også denne sesongen har vært en sesong med mye flott fotball rundt om i hele den vidstrakte fotballkretsen vår. Trønderske lag har prestert godt sportslig på nasjonalt nivå, og vi har vært vitner til flott idrettsglede på lokalt nivå. Alt dette er gjort mulig gjennom alle de frivillige som bruker til sammen tusenvis av timer for at så mange som mulig skal kunne spille fotball. Trøndelag Fotballkrets står for omtrent % av all aktivitet i norsk fotball. På de aller fleste målbare parametere (antall klubber, antall lag, antall kamper,utdanningsaktivitet, omsetningstall osv.) så er Trøndelag Fotballkrets blant de tre største kretsene i Norge. Per dato har vi c220 klubber, nesten 3500 lag, spillere og over frivillige som hver uke bidrar med å legge til rette og følge opp en fantastisk aktivitet for barn, ungdommer og voksne.. Styrets arbeid og funksjon Det er i perioden dvs. i 2014 gjennomført 7 styremøter og behandlet 42 saker. I 2013 ble det avholdt 4 styremøter og behandlet 22 saker. For kretsstyret har 2014 vært et år med en del endringer når det gjelder arbeidsform. Vi har tatt noen grep internt blant annet for å være et mer aktivt styre og det har blitt et enda bedre og tettere samarbeid med administrasjonen. Av saker som har krevd mye av styrets oppmerksomhet kan spesielt nevnes ny serie- og kampstruktur for 2015 og planlegging og gjennomføring av klubbforum. En av styrets viktige funksjoner er å følge opp at administrasjonen og klubbene jobber innenfor de retningslinjer, mål og rammer som er gitt av NFF gjennom vedtak gjort på Forbundsting. I denne sammenheng er NFF s Handlingsplan det viktigste utgangspunktet for å vurdere hva vi skal jobbe med, hvordan vi jobber og hvor vi står når det gjelder status på de enkelte områder. Årets beretning fra styret, administrasjonen og de aktuelle fagområder tar derfor utgangspunkt i de målsettinger som er angitt i handlingsplanen. Beretningene beskriver aktiviteten som er gjennomført i Trøndelag i Hver beretning vil peke på utfordringer og forbedringsområder som eksisterer på kort sikt i det enkelte fagområde. Tinget må gjennom tingforhandling selv vurdere hvordan den gjennomførte aktiviteten ivaretar de aktuelle målsettinger. 8

9 DE FIRE SATSNINGSOMRÅDENE FOR HANDLINGSPLANPERIODEN Fra NFFs Handlingsplan På et overordnet nivå er det for handlingsplanperioden angitt fire satsningsområder: Fair Play Rekruttering Internasjonale resultater - Lederutvikling Fair Play Manglende forståelse og respekt for lover, regler og intensjoner er en de største trusler for vår idretts legitimitet. Arbeidet med Fair Play må derfor ivaretas i alle sammenhenger og fagområder. Det handler ikke bare om å respektere dommeren det handler om å vise respekt for alle aktører i fotballen også når man opplever motgang. Det generelle bildet når det gjelder oppførsel på og rundt banene i forbindelse med kamper må vi i all hovedsak være godt fornøyd med gitt at det spilles nærmere fotballkamper i løpet av 1 år i Trøndelag. Dog ser vi at det er for mange disiplinærsaker på både spillere og trenere i noen av alderssegmentene. Spesielt negativt er det i gutter 19-årsklassen og i de lavere divisjoner for senior herrer. Dette kan vi ikke tolerere og deler av argumentasjonen for og kravene til spill i 0.-divisjon er utformet med bakgrunn i å ta tak i disse forholdene. Vi har også i år hatt spesiell oppfølging av lag og klubber som over tid har hatt utfordringer med oppførsel på og utenfor banen. Dette arbeidet utføres både av administrativt ansatte og frivillige innen dommersektoren. Gjennom en lang fotballsesong så oppstår det dessverre alltid situasjoner hvor Fair Playbegrepet utfordres. Vi har gjennom sesongen hatt flere saker som også har fått medias søkelys. Vår behandling av saker knyttet til f.eks rasisme har vært krystallklar og vi har i ettertid fått positive tilbakemeldinger fra de involverte. I slike saker, hvor bl.a media er på banen, så er en del av kretsens rolle å bistå klubbene slik at de håndterer saken både formelt riktig og best mulig ut fra et mediaperspektiv. Vi bistått klubber både i saker som har en rasistisk bakgrunn og i saker som har med mobbing å gjøre. Videre har vi hatt flere tunger saker hva angår spillere og treneres atferd mot dommere. Sakene er tidkrevende og krever stor kompetanse for å finne gode løsninger. Konkret i 2014 lanserte vi «Månedens kamp» som et nytt konsept for å skape oppmerksomhet rundt kravene til Fair Play knyttet til kampen som arena. For de involverte klubber, spillere, trenere, ledere og dommere som ble direkte involvert i dette så var tilbakemeldingene svært positive. At kampene ble annonsert via vår hjemmeside og Facebookprofil gjorde at vi mottok mange andre positive henvendelser om at dette var et godt tiltak. Dette vil vi fortsette med i kommende sesong. 9

10 Rekruttering Det arbeidet vi som krets gjør dette på dette området må knyttes tett opp til både hva vi gjør innenfor serie- og kampstrukturene, innenfor klubbutvikling, lederutvikling og trenerutvikling. Den delen av frafallet som skyldes manglende kompetanse blant ledere, trenere og frivillige må vi som krets, sammen med klubbene, ta direkte ansvar for. Vi har som krets over mange år hatt en tydelig satsning på å styrke trenerkompetansen. I 2014 har vi etablert en strategi som enda tydeligere bygger kompetanse både inn mot klubbene som organisasjonsledd og også direkte inn lederne i klubb. Dette arbeidet vil forsterkes i årene som kommer. Vi har i 2014 etablert et nytt nivå i vår serie- og kampsstruktur for 16 og 19-åringer, begge kjønn. Etableringen av 0.-divisjon vil på sikt bidra til at flere klubber finner et naturlig konkurransenivå og at spillerne vil oppleve mindre stress og press for å kunne delta. Utad og på kort sikt kan etableringen av 0.-divisjon tolkes dithen at kretsen kun er opptatt av å legge til rette for de store og sterke utviklingsmiljøene. Dette er på sett og vis en riktig tolkning jmf. de målsettinger som er angitt i handlingsplanen om dette. Dog er det viktig for kretsen å anføre at etableringen av 0.-divisjon i like stor grad er motivert ut fra å hindre frafall. Vår analyse og årelange erfaring viser at altfor mange lagsmiljøer har prøvd å konkurrere på et nivå som over tid medfører for stor slitasje for de som skal spille kampene nemlig spillerne. På generelt grunnlag er det god grunn til å anta at den viktigste verdien i ungdomsfotballen, medbestemmelse, ikke blir særlig godt ivaretatt når lagets målsettinger skal settes før hver sesong. I for stor grad er det slik at trenerne hver for seg definerer målene for sesongene, uten at ungdommene får en reell påvirkningsmulighet, og drivkreftene er knyttet til å vinne og spille på øverste nivå. En slik praksis fører over tid til at ungdommene ikke orker å være med på "satsningen" og derfor velger å slutte. Heldigvis er det slik at stadig flere trenere og klubber som verdsetter å spille på et nivå som står i stil med ungdommenes egne ønsker og behov. Da gjelder det at kretsen har et serie- og kamptilbud som er tilpasset at ungdommer har vidt forskjellige behov og ønsker. Prosessene knyttet til endring av serie- og kampstrukturene er ikke smertefrie og kretsen skal hele tiden lytte til klubbene og eventuelt kunne justere de forhold som kan hindre at vi oppnår et mindre frafall. Det aller største frafallet har vi innenfor jentefotballen. Samfunnskreftene får vi muligens ikke gjort så mye med men vi kan finne nye og andre virkemidler for å holde flere jenter i fotballen. Dette er arbeidet vil intensiveres i 2015 gjennom bl.a et eget dokumentasjonsarbeid. 10

11 Internasjonale resultater For en krets, hvor klubbene konkurrerer lokalt og nasjonalt, så kan det virke litt søkt at dette området skal omtales i en beretning. Det er dog slik at vi har flere aldersbestemte landslagsspillere som spiller for trønderske klubber. Antallet og kvaliteten på disse spillerne kan brukes som en referanse på hvor godt eller dårlig det drives over tid i trønderske klubber. Det vil alltid være slik at det varierer hvor sterke de enkelte årganger er samtidig så er hver enkelt årgang et resultat av påvirkning over tid. Uten å gå i dybden rent statistisk så er det al grunn til å mene at trøndersk fotball har et stort potensiale til vekst når det gjelder å utvikle flere spillere med et enda bedre ferdighetsnivå. Dette er både på herre- og damesiden minst avgjørende for fremtiden til våre toppklubber, Det er også slik at vårt fremste flaggskip, Rosenborg Ballklubb, er en del av vår fotballkrets. I all hovedsak så er det selvsagt slik at RBK selv forvalter sin egen suksess både nasjonalt og evt. internasjonalt. I den grad både RBK selv ønsker seg tilbake til europeiske klubbkamper på høyt nivå så vil det over tid ha en betydning å se på hvordan vi (krets toppklubber breddeklubber) sammen bidrar til å oppfylle en slik målsetting. De samme utfordringene gjelder for Ranheim TF. og Levanger FK. men da i en mer nasjonal kontekst. Det er noen år siden Trondheims-Ørn var helt i toppen som klubb i Toppserien og like lenge siden klubben deltok i internasjonale kamper. Antall seniorlandslagsspillere i klubben har hatt samme utvikling. Konkurransen fra de profesjonelle klubbene på Østlandet har vært merkbar. Hvilken «konkurransevei» som må utvikles for at Trondheims-Ørn igjen skal være med helt i toppen er en utfordringen for klubben, for kretsen og alle breddeklubben som vi må jobbe sammen om å finne løsninger på. På dommersiden har vi noen helt strålende ambassadører i toppen av norsk fotball og som i tillegg gjør gode prestasjoner internasjonalt. Dog har vi en utfordring med antallet dommere som vil, kan og som behersker arbeidskravet til Tippeligadømming. Dette er en utfordring som faggruppe dommer jobber systematisk med å finne gode strategier for fremover. Se for øvrig beretning «Dommerutvikling» 11

12 Lederutvikling Gode trenere skaper gode lagsmiljø hvor mange spiller mye fotball lenge og hvor noen også blir gode over tid. Gode klubbledere skaper gode klubbmiljø hvor mange frivillige er med i mange år og hvor de også oppnår høy kompetanse som ledere. Å skape kontinuitet i klubbene som drives på frivillig basis fremstår som en av de viktigste og vanskeligste utfordringene vi står overfor. Den enkle sannheten er at det blir for mye på for få over tid og sluttresultatet er gitt. Vi må se, ta vare på og bidra til å utvikle klubbledere som føler mestring på samme måte som spillerne ute på banen. Vi har i 2014 etablert flere arenaer som tilfører flere ledere enn noen gang før økt kompetanse, et større nettverk og muligheter for utvikling. Gjennom månedlige lederlunsjer, flere lederkurs, klubbforumer og ikke minst arbeidet med Kvalitetsklubb så har vi lagt til rette for at lederne kan bli sett som ledere samtidig som de kan få en økt kompetanse. Arbeidet med å øke kompetansen blant våre klubbledere vil intensiveres de kommende sesonger og vil sammen med det øvrige klubbutviklingsarbeidet bidra til at vi sikrer en bedre kontinuitet og på den måten mer veldrevne klubber. Se for øvrig egen beretning for «Lederutvikling». Utfordringer og forbedringsområder Selv om mye er bra i trøndersk fotball har vi fremdeles mange områder vi kan bli bedre på. Hvis vi kobler dette til de fire satsningsområdene i handlingsplanen er det nærliggende å trekke fram noen områder. Innen fair play er det naturlig at vi fortsetter å løfte dette området i alle sammenhenger, samt at vi jobber konkret med å redusere antall disiplinærsaker. Det er enkelte klasser som har flere saker enn andre, og det er logisk at vi ser spesifikt på disse klassene. Vi bør også fortsette jobben med å rekruttere leder til fotballen. Men i tillegg til å rekruttere lederne bør vi også bli flinkere til å ta vare på de vi allerede har rekruttert. Flere lederkurs og andre tiltak som gjør det mer attraktivt å være leder er eksempler på dette. Mye av det samme gjelder også på spillerfronten. Vi jobber hele tiden med å hindre frafall blant barn og unge, og dette er et arbeid vi vil øke fokuset på i tida framover. Vi satser også på å ha en så god spiller- og trenerutvikling som mulig slik at vi utvikler mange spillere som kan bidra til internasjonale resultater både på klubb- og landslagsnivå i tida framover 12

13 En stor takk til alle som bidrar i trøndersk fotball Kretsstyret vil takke dere alle. Alle som står på for trøndersk fotball. Alle som brøyter baner, steker vafler, trakter kaffe, flytter mål, merker baner, selger billetter og vasker drakter. Alle som kjører både spillere og dommere til kamp og hjem igjen. Uten alle de tusenvis av frivillige ville vi ikke kunne hatt en brøkdel av det tilbudet vi har i dag, og vi håper dere fortsetter med alt det gode og samfunnsnyttige arbeidet dere gjør. Styret vil også takke administrasjonen for en god jobb og et godt samarbeid. Et godt samspill mellom styret og administrasjonen er et godt utgangspunkt for å utvikle trøndersk fotball videre slik at vi opprettholder vår status som en av landets ledende fotballkretser På vegne av styret i Trøndelag fotballkrets, Eivind Selven Styreleder 13

14 ADMINISTRASJON Kretsens administrasjon Jan-Roar Saltvik Bjørn Langørgen Tarjei Smågesjø Kjell Alseth Kristin Seim Kjell Helge Lønnum Tommy Bang-Larssen Christer Basma Daglig leder Avd.leder Administrasjonsavdeling/NK Daglig leder Avd.leder Utviklingsavdeling/Spillerutvikler Topp Konsulent Administrasjonsavdeling/Dommerutvikler Konsulent Administrasjonsavdeling Konsulent Administrasjonsavdeling/Tiltaksansvarlig Fagansvarlig Klubbutvikling Fagansvarlig Trenerutvikling/Spillerutvikling Bredde Oppdrag for kretsens administrasjon utenfor egen krets samt utvikling av kompetanse Kretsens administrasjon er på flere fagområder involvert i å lede og/eller delta i NFFprosjekter. Daglig leder har ansvar for å lede en arbeidsgruppe som jobber med serie- og kamputvikling i norsk fotball. Han er også medlem i den nasjonale styringsgruppen for NFF Kvalitetsklubb og er videre tilsluttet NFF s veilederkorps på UEFA A-lisensnivå. Daglig leder gjennomførte sommeren siste del av UEFA PRO-lisenskurset og har dermed sertifisering på øverste nivå. Kjell Alseth deltar i NFF s og UEFA s dommerutviklingsarbeid. Arbeidet omfatter observasjon av dommere på nasjonalt/internasjonalt nivå samt tilstedeværelse på fagsamlinger og møter. Kjell Alseth har oppnådd en solid rolle innenfor dommersektorten både i NFF og UEFA. Tarjei Smågesjø var til og med sommeren 2014 engasjert som assistenttrener på det norske J19-landslaget som spilte EM på hjemmebane. Han har i 2014 påbegynt utdanning på UEFA A-lisens Spillerutvikling som del av det første kullet i norsk fotball. Kjell Helge Lønnum har i mange år hatt tiltakslederansvaret for NFF s Talentleir i Porsgrunn. Så også i Christer Basma har vært brukt som trener for regionslag samt hatt ansvar for en gruppe spillere på NFF s Talentleir i Porsgrunn. 14

15 Administrasjonen brukes med andre ord ofte av NFF og andre organisasjonsledd i norsk fotball. Dette er en honnør til den faglige kvaliteten som administrasjonen besitter og bidrar samtidig til stor motivasjon og utvikling av de ansatte. Administrasjonen jobber bevisst med å finne det rette balansepunktet ifht. å ivareta det primæransvaret som ligger i å skulle levere gode tjenester overfor våre klubber samtidig som vi bidrar til å utvikle norsk fotball også i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltidsstillinger Kretsstyret vil i 2015 fortsette å dyrke en strategi som går i retning av færre deltidsansatte til fordel for en gradvis tilsetting av heltidsstillinger. Samtidig ligger det til strategien at man skal bygge opp, skolere, utvikle og styrke frivilligdelen av kretsens arbeid. Dette omfatter kursveiledere, dommerutviklere og dommerfaddere. Ragnar Wist Petter Eriksen Terje Sætereng Rune Bakken Dommerutvikler Sone Innherred/Namdal Dommerutvikler Sone Nord-Østerdal/Gauldal Dommerutvikler Sone Trondheim Områdetrener Jan Morten Bjerkan Områdetrener Olav Stavne Paul Helge Sagøy Robert Hundstad Områdetrener Områdetrener Områdetrener keeperutvikling Ordningen med områdetrenere ble avviklet primo 2014 med bakgrunn i omlegging av kretsens spiller- og trenerutviklingsmodell, en ny strategi for påvirkning av trenere, ledere og klubber samt en vurdering av ressursbruk sett opp mot effekt. 15

16 Struktur og organisering av administrasjonens arbeid Gjennom 2014 har kretsens administrasjon under ledelse av daglig leder iverksatt ulike utviklingsprosesser med den målsetting at vi skal bidra til å styrke service og oppfølging av klubbene - i tillegg til at vi skal bidra til en videreutvikling av trøndersk fotball. Prosessene har tatt for seg alle nivåer fra den enkelte ansatte, arbeidsmiljø, strukturelle forhold og en helhetlig utviklingsstrategi (utvikling, administrasjon og kommunikasjon). Forankring av arbeidet i NFFs Handlingsplan Vi har gjennom 2014 blitt enda tydeligere på at alle driftsmessige og utviklingsorienterte aktiviteter skal være direkte forankret i NFFs Handlingsplan Denne planen er vedtatt av kretsens eiere, nemlig klubbene. Planen angir tydelig hvilke områder som skal prioriteres samt at den angir i hvilken retning oppgavene skal løses. Når våre eiere (klubbene og kretsstyret) skal evaluere administrasjonens evne til å levere så må denne evalueringen ta utgangspunkt i nettopp de målsettinger som er angitt i planen. En administrasjonsavdeling og en utviklingsavdeling Administrasjonen er nå strukturert i to avdelinger, med en administrasjonsavdeling og en utviklingsavdeling. Lederne for hver avdeling gjennomfører sammen med daglig leder hyppige ledergruppemøter for å kvalitetssikre arbeidet i hver avdeling og samspillet mellom avdelingene. Denne strukturen og organiseringen bidrar til at vi langt større grad greier å ivareta et helhetlig utviklingsperspektiv og en mer helhetlig forvaltningsmessig behandling av ulike saker. Leder av administrasjonsavdelingen er formell stedfortreder ved daglig leders fravær. Leder av utviklingsavdelingen er formell stedfortreder ved fravær hos både daglig leder og leder av administrasjonsavdelingen. Avdelingene jobber planmessig etter malen: Mål Plan Gjennomføring Evaluering. Ingen aktiviteter gjennomføres uten at de er direkte forankret i handlingsplanen. Alle aktiviteter skal ressursettes riktig og evalueres opp mot målsetting, hensikt og effekt. Samtidig som vi jobber isolert med høyest mulig kvalitet på hvert fag/saksområde så er vi aller mest opptatt av å sikre at det enkelte fag/saksområde settes inn i et helhetlig perspektiv. Det tydeligste området i 2014 hvor dette har skjedd er på serie- og kampforvaltning. Dette saksområdet, som utgjør kjernen i all aktivitet i kretsen, har i langt større grad blitt påført en merkelapp hvor det står utvikling. Tanken er tre-delt: Utvikling av selve kampen som produkt, utvikling av hvordan vi jobber rent teknisk med serie/kampforvaltningen og kobling av serie/kampadministrasjon opp mot vårt omfattende utviklingsarbeid mot klubbene. 16

17 Kommunikasjon med styret Administrasjonen har vært opptatt av å styrke kommunikasjonen opp mot kretsstyret. Å styrke kompetansen og involveringen av styret som overordnet organ har stått i fokus. Å sørge for at det politiske ansvaret kan operasjonaliseres enda tydeligere har bl.a ledet til opprettelsen av klubbforum som arena. På denne arenaen møter våre politisk valgte klubbene direkte og de kan på den måten både forankre og sikre at klubbene får løftet frem sine behov direkte til styret. Å styrke kretsstyrets rolle handler i en større kontekst om at også klubbenes valgte ledelser får en økt betydning. Den profesjonelle kompetanse i krets og evt. i klubb skal til enhver tid initiere og påvirke utviklingen men minst like viktig er det at de profesjonelle leddene i fotballen bruker sin tid på å styrke valgte ledelser. Administrasjonen setter stor pris på at kretsstyret i 2014 har tatt de utfordringer som året har gitt og at styret som kollegium har tatt så stort aktivt ansvar. Administrasjonens bemanning og arbeidsmengde NFF har angitt at den fremtidige bemanningen i kretsene skal styrkes innenfor utvikling og hvor antall administrative stillinger gjennom teknologiutvikling skal stabiliseres og om mulig tas ned. Administrasjonens størrelse har blitt utvidet med en stilling i Stillingen er knyttet til serie- og kamputvikling/forvaltning. I budsjettforslaget for 2015 innstiller kretsstyret på at bemanningen økes med ytterligere en stilling. Denne stillingen er ment å dekke et stort behov innenfor trenerutvikling. Videre skal stillingen brukes til et nytt og innovativt arbeid for å utvikle barnefotballen i vår krets. Deler av stillingen skal også brukes til å styrke vårt serie- og kampforvaltningsarbeid. Kretsens administrasjon kan for mange fremstå som robust ifht. antall ansatte. Dog er det slik at arbeidsmengden i en så stor krets som vår ofte overgår denne robustheten. Sammenlignet med Hordaland Fotballkrets og Oslo Fotballkrets, som er sammenlignbare kretser i størrelse, så er vår administrasjon mindre i antall ansatte. Skal vi sikre en god kontinuitet og stabile arbeidsforhold for administrasjonen de neste årene så er det avgjørende å ta innover seg hvilken oppdragsmengde administrasjonen til enhver tid skal levere på i tillegg til det utviklingsbehovet som eksisterer innenfor alle fagområder. Ved å ta ned antall deltidsstillinger og styrke administrasjonen med heltidsansatte så vil vi bedre kunne sikre at administrasjonen kan levere flere leveranser og samtidig sikre at de ansatte er sikret gode, stabile og utviklende arbeidsforhold. 17

18 Kommunikasjon- og informasjonsstrategi Vi lever i et samfunn der informasjonsflyten går raskere enn noen gang, og dette skaper både muligheter og utfordringer for oss som krets. Vi gjennomførte våren 2014 en brukerundersøkelse blant alle våre klubber. Undersøkelsen ga oss gode holdepunkter for å utforme en kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien har som målsetting at vi skal nå så mange som mulig så fort som mulig, men også samtidig kunne stå for innholdet i det som formidles. Samtidig er det viktig at klubbene opplever at terskelen er senket slik at klubbene kan nå kretsen for å få svar på ulike spørsmål og problemstillinger. Vi har i 2014 brukt mye tid på intern skolering ifht. hvordan vi kommuniserer ut mot klubb, mot styret, mot samarbeidspartnere og mot media. Kommunikasjonsarenaer Vi har etablert faste arenaer for informasjon i klubbforum tre ganger pr.område i løpet av året, lederluncher en gang pr.måned samt at vi har etablert flere seminarer som skal sikre at klubbene har mulighet til både å få informasjon, kunnskap og mulighet til kommunikasjon med kretsens styre og administrasjon. Kommunikasjonskanaler Vi har tatt i bruk nye kanaler for informasjon gjennom en tydeligere oppdatering av vår hjemmeside, en ny Facebookside og en egen app. Per dato har Facebooksiden 2500 medlemmer. Her er potensialet langt større og den langsiktige målsettingen er at alle klubbledere, lagledere og trenere er medlemmer. Dette kan bidra til at vi når frem hurtig med informasjon. Vi har også valgt å formalisere endel av vår skriftlige informasjon gjennom å tydeliggjøre dette som rundskriv. Vi er i den sammenheng tydelige på at vi bruker den e-postadressen som klubbene har oppgitt på FIKS. Vi har gjennom 2014 fått gode tilbakemeldinger på at vi er mer synlige og har lagt til rette for flere møteplasser. På den andre siden har vi også mottatt tilbakemeldinger på at det i perioder kan bli vel mye skriftlig informasjon. Informasjon som stiller litt for store krav til frivillighetens evne til å sette seg inn i innholdet. Dette tar vi til oss. Vi har også fått tilbakemeldinger fra valgte klubbledere om at vi bør la klubben som organisasjonsledd få typer av informasjon før den blir lagledere og trenere tildel. 18

19 Serie- og kamputvikling Fotballkretsen har gjennom 2014 gjennomført både et analysearbeid, en evaluering og et planleggingsarbeid knyttet til å se på hvordan vi både kan og ikke minst bør utvikle kjerneproduktet «seriekampen». Det har over tid utviklet seg slik at serie- og kampforvaltningen har vært preget av en stor mangel på stabilitet, forutsigbarhet, økende mengde administrativt arbeid og det har god grunn til å spørre seg om den sportslige kvaliteten har vært god nok. Administrasjonen har jobbet tett opp mot styret i forhold til å se på hvilke endringer som på kort sikt bør iverksettes for å skape en utvikling frem i tid og hvilke endringer som bør iverksettes for å legge grunnlag for fremtidige endringer. Inn mot sesongen 2015 har kretsen derfor lagt opp til en endring inngang knyttet til påmelding av lag, endret inngang til banesperringer, endret inngang til faste kampdager for de enkelte klasser og en endret differensiering av seriespillet for klassene G16, J16, G19 og J19 med etableringen av 0.-divisjon. Målsettingene med endringene er flerdelte: - å skape et mer robust og bærekraftig serie- og kampsystem hvor bl.a den administrative belastningen og ressursbruken, både hos klubber og krets gjennom sesongen blir mindre - å skape en større grad av forutsigbarhet for alle spillere, trenere, lagledere og klubber og i tillegg kunne frigjøre mer tid til trening på anleggene - å bidra til ytterligere kompetanseutvikling hos klubbene gjennom krav og kriterier til trenerkompetanse, arrangement, Fair Play osv. - Jmf. NFFs Handlingsplan bidra til å skape et mer differensiert seriesystem slik at vi gjennom det kan skape kamparenaer som hindrer frafall og som samtidig fremmer sportslig utvikling Kretsstyret og administrasjonen har underveis i endringsprosessene vært opptatt av både å vurdere om alle eller deler av endringene skulle vært ført frem til tingforhandlinger og hvordan vi skal forankre endringene hos klubbene. Videre har kretsstyret og administrasjonen vært tydelige på at de endringer som gjøres skal evalueres, i samspill med klubbene, og at man skal vurdere å gjøre de nødvendige justeringer for eventuelt å rette opp feil i innretningen på de endringer som er iverksatt. 19

20 Samarbeidspartnere Vi har i løpet av 2014 knyttet til oss flere nye samarbeidspartnere. I denne prosessen har det vært viktig for oss at vi ikke konkurrerer med våre klubber om disse partnerne og ikke minst midlene. Midlene vi får inn gjennom disse partnerne brukes til å gi klubbene et bedre tilbud, og kommer på denne måten utøverne i Trøndelag fotballkrets til gode. Videre har det vært viktig for oss å knytte til oss partnere som står for det samme verdigrunnlaget som vår egen organisasjon. Vi er svært fornøyde med våre partneres bidrag og motiver for å bidra. Arrangement Som ledd i vår utviklingsstrategi og kommunikasjonsstrategi så er det viktig at vi som en stor krets tar ansvar, også utenfor egen idrett, for å arrangere større tiltak flere ganger pr.år. De arrangementene vi arrangerer skal spenne over alle målgrupper innen fotballen samt at vi aktivt skal ta ansvar for at det blir gjennomført aktiviteter sammen med andre idretter, kulturinstitusjoner og samfunnsaktører. Vi skal være på banen både for å bygge vår egen idrett, men ikke minst skal vi bidra med å ta vårt samfunnsansvar. I 2014 har vi enten vært 100% ansvarlig eller delansvarlig for følgende arrangementer. "Landsturneringen" i samarbeid med Håndball Region Midt-Norge. Årets høydepunkt for både deltagere og arrangører. Et fantastisk arrangement hvor idrettsgleden står i sentrum hele veien. Se beretning om fotball for funksjonshemmede. "NTF GET U-16-turnering" i samarbeid med Norsk Toppfotball, Rosenborg Ballklubb og Scandic Hotell Lerkendal. Et kvalitetstiltak hvor landets beste 15-åringer møtes til en ukes turnering. Vi leverte de tekniske tjenestene samt at vi hadde ansvar for alle dommere og oppfølging på spillestedene. Takk til Nardo FK. og Nidelv IL. Som bidra til at kampene på Nissekollen og Tempe ble gjennomført på en god måte. "FFU-turnering" i samarbeid med Verdal videregående skole. På samme måte som Landsturneringen så er den årlige FFU-turneringen på Verdal et høydepunkt for både spillere og arrangører. En stor takk til elever og lører ved Verdal videregående skole for den jobben dere gjør. 20

21 "Trøndersk Fotballseminar" med bidrag fra Rosenborg Ballklubb, Ranheim Toppfotball, Levanger Fotballklubb, Trondheims-Ørn, Stjørdals-Blink Fotball og cupfinaledommer Dag Vidar Hafsås. Et arrangement som ble gjennomført for første gang og som skal bygges opp over tid til å samle hele trøndersk fotball. En stor takk til alle trenere fra våre toppklubber som bidro underveis og en takk til konferansier Anna Lian som holdt i trådene underveis. "Ungdomsfotballseminar" i samarbeid med Rosenborg Ballklubb og Ranheim Il. Bredde. Et praktisk seminar hvor store deler av seminaret foregikk ute på Salmarbanen. Fra verdigrunnlag i ungdomsfotballen til hvordan påvirke pasningsferdigheten i laget så ble dette et flott seminar hvor ungdommene selv fikk bidra med sine erfaringer med ulike trenere. "Toppidrett og utdanning" i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, Ranheim Toppfotball, Byåsen Håndball, Olympiatoppen og de store utdanningsinstitusjonene i Trøndelag. Et seminar som tydelig viste betydningen av at spillerne tidlig får kunnskap om hvilke muligheter som finnes i forhold til å kombinere utdanning og idrett. Takk til Ranheim Toppfotball for ypperlig vertskap. «Frafallseminar» i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, Håndball Region Midt-Norge og Sør-Trøndelag Skikrets. Et seminar som satte fokus på hvordan klubbene og trenerne må jobbe for å bidra til at frafallet blir minst mulig. Det første seminaret hvor de tre store idrettene samarbeidet om gjennomføringen godt ledet av organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Idrettskrets Kjell Bjarne Helland "Seminar om trøndere, karsk og fanteri" i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, Håndball Region Midt-Norge og Sør-Trøndelag Skikrets. Et seminar hvor vi løftet blikket og involverte politikere, næringsliv, musikere, geistlige og idretten til å mene og synse om trønderens atferd, levesett og kultur. 21

22 Utfordringer og forbedringsområder Administrasjonen vil gjennom 2015 fortsette å rendyrke både sin struktur og tilnærming til å løse oppgavene vi er satt til å løse. Dette skjer til enhver tid i tett samspill med kretsstyret. Vi må fortsatt lete etter rasjonaliseringsgevinster og bedre måter å løse arbeidsoppgavene på. I dette arbeidet skal vi både rendyrke profilen i hver enkelt stilling slik at dette fremstår som tydelige både utad og internt. Vi må samtidig fortsatt jobbe med å styrke arbeidsmessige forhold i forhold til å ivareta de ansattes arbeidsvilkår med tanke på mengde arbeid, spesielt i de mest høyintensive periodene. Vi vil fortsatt jobbe med å ta et aktivt ansvar for å arrangere store tiltak som kan skape god aktivitet og god kompetanseutvikling på spiller, trener, leder, dommer og klubb. Vi vil vektlegge å styrke kommunikasjonen med klubbene og sørge for en best mulig involvering av klubbene på de arenaer og gjennom de kanaler som er etablert i Spesielt må vi bruke tid på å innhente og dokumentere fakta knyttet til de endringer som er gjort innenfor serie- og kamputvikling. 22

23 KLUBBUTVIKLING Fra NFFs Handlingsplan Styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid som fundament for aktivitet "Klubben som sjef". Innføre et kvalitetsklubbsystem Målsetting Målet med alt klubbutviklingsarbeid er å dyktiggjøre klubbene til å tilrettelegge for mer og bedre fotballaktivitet i trygge rammer. Trygge rammer der barn, unge og voksne skal få oppleve fotballglede, muligheter og utfordringer tilpasset sine ønsker og behov. «Klubben som sjef» ligger som et delmål og en rettesnor i vår tilnærming innenfor klubbutvikling. Viktigheten av at klubben både er en tydelig premissleverandør og en god tilrettelegger for hvor hvilke verdier og retningslinjer klubbens aktivitet skal drives etter står sentralt i «Klubben som sjef-filosofien». Det å ha nøkkelfunksjoner på plass, gode og operative planverk både på sport og administrasjon samt gode møteplasser og utviklingstiltak, er sammen sentrale elementer i en veldrevet frivillighetsorganisasjon. Dette krever kompetanse og kontinuitet først og fremst på ledelsesnivå i klubben. Det er krevende, men mulig å oppnå. Kretsens oppfølging og tilbud til klubbene som kan bidra til at klubbene oppnår å være sjefer i egen klubb er mangfoldig og tilgjengelig. NFF Kvalitetsklubb NFF Kvalitetsklubb ble lansert i januar 2014 og har vært fotballkretsens viktigste bidrag innenfor det prosessorienterte klubbutviklingsarbeidet dette året. Det vil det også være i fremtiden. Etter søknadsprosesser i starten av året ble 15 klubber valgt ut som Trøndelag Fotballkrets sine aller første prosjektklubber i dette konseptet. Siktemålet er at klubbene, gjennom gode prosesser i klubb skal oppnå status som Kvalitetsklubb Nivå 1 som er det første nivået av i alt tre nivåer i dette konseptet. Klubbene jobber med å innfri kriterier innenfor hovedområdene; aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. I NFF Kvalitetsklubb setter klubben seg inn i en utviklingsprosess der klubben blir utfordret på sine egne klubbverdier og retningslinjer. Dette gjelder både overfor den utøvende aktiviteten på feltet og klubben som organisasjon. Kvalitetsklubber skal ha en sterk og stolt klubbidentitet der man har strukturer og rutiner som sikrer implementering av dette i alle ledd. 23

24 Dette kommer til syne ved at klubben skal ha operative planer som sportsplan og klubbhåndbok samt ha nøkkelfunksjoner som treneransvarlig (trenerutvikler), oppstartsansvarlig, dommerkoordinator, FIKS-ansvarlig og politiattest-ansvarlig på plass med stillingsinstrukser. Konseptet stiller dessuten krav til formell kompetanse for ledere i fotballstyret og trenere. Kvalitetsklubb har vært en meget spennende og utviklende reise for både klubb og krets. Rammeverket har ikke bare satt krav, men også skapt retning i en helhetlig utviklingsforståelse. Det er arbeidskrevende og tøft for mange prosjektklubber å eie sin egen utviklingsprosess med det siktemål å bli NFF Kvalitetsklubb. Fra vårt ståsted har de største utfordringene til prosjektklubbene vært å skape bred nok involvering i prosessene for få har vært involvert og delaktig i utarbeidelsen. Hvordan dette vil slå ut når klubben går inn i en implementeringsfase får tiden vise, men det er klart at en bred involvering skaper engasjement, eierforhold og lojalitet til det endelige «produktet». Utfordringene til tross, TFK forventer å kunne sertifisere alle 15 prosjektklubber som Kvalitetsklubb Nivå 1 ila. våren Om noen klubber må ha mer tid så er det i orden dersom det er riktig for klubben. Som et ledd i Kvalitetsklubbarbeidet har fotballkretsen gjennomført en rekke tiltak og tilrettelagt for flere møteplasser for dialog og erfaringsutveksling på tvers av klubber. I dette ligger det ca. 35 mentorbesøk (klubbesøk 1 til 1), 3 seminarer og 2 temasamlinger. Dette har vært av stor verdi for klubbene og samtidig gitt viktige bidrag i veiledningen og oppfølgingen av den enkelte klubb. Utvalgte prosjektklubber : Namsos IL, Steinkjer FK, Verdal IL, Hommelvik IL, Nardo FK, Freidig FK, Vestbyen, Sjetne IL, Kolstad IL Fotball, Byåsen IL, Astor FK, Ørland BK, Gimse IL, Orkanger IF og Tynset IF Utvalgte proskjektklubber : Egge IL, Stjørdals-Blink, Malvik IL, Ranheim IL, Strindheim IL, Charlottenlund SK, Oppdal IL, KIL/Hemne Fotball og Alvdal IL Organisering Mentorer Kvalitetsklubb: Tommy Bang-Larssen (fagansvarlig), Jan-Roar Saltvik, Christer Basma, Tarjei Smågesjø, Bjørn Langørgen, Kjell Alseth, Grethe Liathun og Eivind Selven I tillegg har vi benyttet eget fagpersonell og veiledere på enkelte tiltak og trenerforum hos proskjektklubbene. 24

25 Resultat (Antall tiltak/kurs direkte knyttet til NFF Kvalitetsklubb i 2014): Mentorbesøk Temasamlinger Seminarer 30 kvelder 2 kvelder 3 dagtiltak Utfordringer og forbedringsområder Klubbutvikling som fagområde er et stort og meget krevende fagområde. Fagområdet berører alle områder som handler om klubbenes drift, organisering og utvikling. I vår helhetlige utviklingsstrategi så jobber vi med å lage tydeligere koblinger i vårt arbeid mellom den daglige virksomheten i klubbene opp mot vårt administrative arbeid innenfor serie- og kampforvaltning og ikke minst koble dette opp mot vårt eksplisitte klubbutviklingsarbeid. Den omleggingen vi gjør innenfor serie- og kampforvaltning har til hensikt å skape mer stabile forhold i sesonggjennomføringen. Den ustabiliteten som i dag preger "kampsesongen" med trekking av lag, etteranmelding av lag, ikke spilleberettigede spillere, sanksjons- og disiplinærsaker hindrer både krets og klubber å nå sine målsettinger. Mengden av saker er nå så stor at vi fort kan ende opp med at kretsens administrasjon mister mulighetene til å hjelpe klubbene dvs. være proaktive og forebygge gjennom kompetansebygging. Det som ofte kjennetegner alle disse forholdene er mangel på kompetanse og struktur i klubbene. Vi har og vil fortsette å holde oppe trykket på kompetansebygging innenfor FIKS, overgangsreglementet, lederkompetanse, basiskompetanse for lagledere i tillegg til et stort fokus på trenerutvikling og trenernes ansvar. Videre blir det en utfordring de neste årene å følge opp den starten vi har fått med NFF Kvalitetsklubb. Arbeidet de neste årene vil være preget av en gjentatt innrullering av nye klubber til nivå 1 mens andre klubber skal løftes opp på nivå to og tre. Like viktig som at klubbene retter henvendelser mot krets så blir det viktig at klubbene i langt større grad har en kontinuerlig dialog og kontakt med hverandre. Kretsens rolle er å bidra til at klubbene får muligheter til å finne gode kontakter hos hverandre. En kontinuerlig dialog mellom klubbene er det aller viktigste virkemiddelet for å få ned antall saker som bidrar til negativ bruk av midler, tid og energi. I et «dialogperspektiv» så kan det anføres at det i noen sammenhenger kan være riktig for enkelte klubber å utvikle ting fra dialog til et mer konkret samarbeid mellom klubbene. Helt ubønnhørlig så vil klubbene fremover oppleve økt krav til både tid og kompetanse for å beherske arbeidskravene som stilles til klubben. Innenfor flere områder kan det være mulig for klubbene å finne gode fellesløsninger som letter mengden arbeid pr.klubb. 25

26 INKLUDERING - FOTBALL FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (FFU) Fra NFFs Handlingsplan Gi et tilbud til funksjonshemmede og kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede Ressurser Administrasjonen har en fast ansatt som bruker deler av sin arbeidstid til en fast oppfølging av all aktivitet innenfor fotball for utviklingshemmede. Den ansatte har et tett og godt samspill med dedikerte frivillige i klubber og på skoler som bidrar til at aktiviteten blir gjennomført med god kvalitet. Innendørsturnering FFU aktiviteten 2014 startet med Innendørsturnering på Verdal februar. Innendørsturneringa har etablert seg som en god tradisjon og som et utmerket samarbeid mellom fotballkretsen og Verdal Videregående skole. Gjennom turneringsspill og banket tilrettela idrettsklassen på Verdal vgs. på ny for et fantastisk arrangement for hele FFUmiljøet i Trøndelag. 13 lag deltok og med spillere, trenere, foreldre og ledsagere var vi over 150 personer på banketten. Spilledager Det ble gjennomført 7 spilledager i løpet av sesongen i fotball for utviklingshemmede. Spilledagene («seriespillet») ble i 2014 arrangert av City Stjørdal HSL, Flatås Lions, Nessegutten, Namsos Diamonds, Orkanger Diamonds, Leksvik og Team Rosenborg alle flotte og begivenhetsrike spilledager. Antallet lag/klubber som deltar: 10 Landsturneringen Årets aller største høydepunkt var Landsturneringen som ble arrangert på Stjørdal august. Landsturneringen er et samarbeid mellom NFF og NHF med de administrerende kretsene/regionene som tekniske arrangører. Dette var det klart største arrangementet Trøndelag Fotballkrets var involvert i i Fotball- og håndballag fra hele landet deltok med tilsammen over 1200 deltakere. Samtlige hoteller på Stjørdal sto for innkvarteringen, RICA Hell sto for bankett, underholdning og dans. Stjørdalhallen var arenaen for et spektakulært åpningsshow i tillegg til håndballkampene. Fotballkampene ble spilt på Øverlands Minde og Nye Blinkbanen, der Stjørdals-Blink IL Fotball hadde regien for det tekniske. Alt stemte, solen skinte hele helga og dette ble en idrettsfest og en oppvisning i fotballglede, fellesskap og Fair Play. Arrangementet ble av mange omtalt som «The best games ever» - det er vi stolte av. 26

27 Utfordringer og forbedringsområder I årene fremover ønsker vi å utfordre flere klubber i vår krets å etablere et tilbud for denne målgruppen. En god inngang på å etablere et slikt tilbud kan være å arrangere TINE Fotballskole for målgruppen. Kretsen vil fortsette sitt tydelige arbeid med å tilrettelegge for god aktivitet for de funksjonshemmede. 27

28 LEDERUTVIKLING Fra NFFs Handlingsplan Klubbens ledelse utvikler og legger til rette for strukturer som skal sikre god og riktig aktivitet i topp- og breddeklubber. Kompetente ledere blir en avgjørende faktor. NFF vil prioritere lederen gjennom nettverksbygging, lederutdanning og ulike samlinger. NFFs nye lederstige skal promoteres overfor klubbene. Tilby erfarings- og utviklingsnettverk for ledere i klubbene. Sette i gang tiltak for å rekruttere flere ungdommer og kvinner til lederroller i klubb. Alternative organiseringsformer for lederkursene skal prøves ut. I kretsens arbeid med å bidra til at «klubbene er sjefer» så må det å utvikle ledere og deres lederkompetanse stå som en sentral strategi. Lederutvikling er i NFFs Handlingsplan angitt som ett av fire satsningsområder. Fotballederkurs I 2014 ble det gjennomført to Fotballederkurs 1 med et totalt deltagerantall på 50 personer. Dette kurset er et basiskurs for samtlige som innehar en eller annen lederrolle i klubb. Tilbakemeldingene fra de to kursene som ble gjennomført har vært overveldende positive ifht. nytteverdi og innhold. Kursene har åpenbart bidratt til en økt lederkompetanse i de klubbene som har hatt med deltagere. At mange av deltagerne rapporterer at de nå har en økt forståelse av lederrollen og at de har fått økt motivasjon for å inneha viktige roller i norsk fotball er svært gledelig. De neste årene er det avgjørende at vi som krets fortsetter å tilby Fotballederkurs 1. Det er ønskelig at klubbene utdanner flere enn styremedlemmer med denne kompetanse. Desto flere sportslige ledere, trenerutviklere, lagledere og andre med spesifikke lederroller i klubben som innehar denne kompetanse desto bedre kan klubbene sørge for en god drift og utvikling. Klubbforum I 2014 ble Klubbforum reetablert som arena. Klubbforum gjennomføres årlig i 3 omganger (vår-tidlig høst-sen høst) og er påtenkt å være en arena for alle typer lederroller i klubb. Arenaen brukes på mange måter som en «høringsarena» når styret har behov for å forankre saker som angår klubbene. Samtidig er dette en arena for ren informasjon og kompetanseoverføring på konkrete sak/fagområder. I 2014 gjennomførte vi 19 klubbforumer. Et særdeles viktig underliggende element og motiv for å gjennomføre disse klubbforumene ligger i at kretsen ønsker å legge til rette for at klubbene i større grad 28

29 snakker med hverandre og sånn sett etablerer enda tettere relasjoner. Dette mener vi bidrar til å ta ned konfliktnivået mellom klubbene og det vil samtidig redusere belastningen på kretsens administrasjon. Styret har sammen med administrasjonen brukte omfattende tid på å evaluere de forum som ble gjennomført i Generelt sett kan vi si at oppmøtet var stigende fra runde 1 til runde 2 men at det fortsatt i enkelte områder er et for lavt oppmøte fra mange klubber. Dette er alvorlig fordi mange klubber går glipp av viktig kunnskap, informasjon og ikke minst muligheten til å påvirke viktige saksforhold. Vi har tro på at klubbene etter hvert vil identifisere betydningen av denne arenaen og at vi gjennom 2015 vil oppleve et enda større oppmøte. Vi har samtidig identifisert at vi enda større grad må tilpasse noe av innholdet til det enkelte områdes egenart og utfordringer. Samtidig som vi skal sikre at alle klubber, uavhengig av geografisk plassering, får tilgang til samme informasjon så må vi også greie å ta tak i de utfordringer som klubbene opplever som aller mest akutt og viktig. Fremfor alt så må vi rent metodisk jobbe slik at vi styrker klubbens leder og ledelse. Hvis vi som krets kan gi ledere og klubbledelser backing på viktige prosesser og beslutninger i egen klubb så kan vi utgjøre en positiv forskjell. Kretsens lederlunch I 2014 valgte kretsen å iverksette noen sentrale tiltak for nettopp å styrke lederskapet i klubb. Som et ledd i både vår utviklingsstrategi og kommunikasjonsstrategi og for å ivareta behovet for en styrket lederutvikling så opprettet vi i 2014 kretsens lederlunch. Lederlunchen skal være et uformelt treffsted hvor klubbene selv på direkten kan ta opp ulike temaer og saker de er opptatt av. Lunchen brukes også som en arena for kretsens administrasjon til å formidle viktig informasjon og kunnskap innenfor spesifikke tema. Lederlunchen har blitt gjennomført siste fredag i hver måned på kretsens kontor. Her har vi til sammen hatt over 120 deltagere på de 10 lunchene som har blitt gjennomført. Lederlunchen er en arena hvor begrepet «leder» er å forstå i videste forstand. Mange daglige leder og valgte klubbledere har gitt uttrykk for at dette har vært en viktig og nyttig arena både for å få informasjon, kunnskap og ikke minst for å treffe andre ledere og gjennom det få et nettverk. Alle lederluncher i 2014 ble avholdt på kretsens kontor på Lerkendal. I 2015 vil flere av lunchene blir gjennomført på andre steder i kretsen slik at det blir mulig for flere å delta på denne arenaen. 29

30 Utfordringer og forbedringsområder Vi må de neste årene holde oppe trykket når det gjelder å gjennomføre 2-3 lederkurs på nivå 1 og bygge opp grunnlag for gjennomføring av lederkurs på nivå 2 og 3. Lederkursene gir våre konkret kunnskap samtidig som lederne får etablert et nettverk som de kan bruke i sitt daglige lederansvar. I denne sammenheng må vi som krets bygge opp et eget kursveilederkorps som kan sørge for en god gjennomføring av kursene. For de kommende år fremstår det som en klar utfordring å sørge for at vi rekrutterer flere unge ledere og at vi greier å rekruttere flere kvinner som ledere. Klubbenes ledernivå skal gjenspeile medlemsmassen og dette fordrer at både ungdommer og kvinner blir langt tyngre representert både i klubbenes ledelse og ikke minst sportslig ledende funksjoner- Videre er det slik at stadig flere av våre klubber opplever en økt rekruttering av spillere med fremmedkulturell bakgrunn. Også disse må være representert i styrende organer og funksjoner i våre klubber. 30

31 31

32 TRENERUTVIKLING Fra NFFs Handlingsplan Øke kompetanse på trenere og kvalitet på treningsarbeidet Sikre gode forutsetninger for at trenere kan utvikle seg i sitt lokalmiljø Utvikle samarbeidet med sentrale klubber om utdanning Et minimumskrav om at alle trenere i barnefotballen har gjennomført Barnefotballkvelden og aller helst også NFF C-lisens delkurs 1 Et minimumskrav at alle trenere i ungdomsfotballen har gjennomført Ungdomsfotballkvelden og aller helst også NFF C-lisens (hele kurset) Klubbene skal ha minimum en trener med UEFA B-lisens i ungdomsfotballagene. Klubbene skal ha trenerkompetanse innenfor keeperutvikling og minst en trener skal ha Keepertrenerkurs 2 i ungdomsfotballen. Sikre at flest mulig trenere i toppklubb, i gode utviklingsmiljøer, i krets og forbund får økt sin kompetanse mest mulig i løpet av perioden NFF C-lisenskurs Fotballkretsen kan også i 2014 se tilbake på et år med meget høy aktivitet på NFFs C- lisenskurs. Det er oppløftende å registrere at flere og flere klubber indentifiserer trenerutdanning som viktig og mange klubber har gode rutiner for å systematisk drive innsalg og rekruttering til trenerutdanning. Trenerkompetanse er et av fundamentene innenfor barne- og ungdomsfotballen og noe av det viktigste for å oppnå målsettingen om flest mulig lengst mulig best mulig. I januar og februar ble siste halvdel av kurssesongen gjennomført med Delkurs 3 og 4. Dette er delkursene som omhandler ungdomsfotballen. Vi gjennomførte 8 delkurs 3 og 4 der omtrent 150 deltakere gjennomførte hvert av delkursene. I oktober startet kurssesongen med Delkurs 1 Barnefotballkurset. Basert på påmeldingen ble hele 17 kurs satt opp og alle kretsens soner hadde kurs. Aldri før har vi hatt så mange kurs gående parallelt og ila. noen få uker utdannet vi 330 nye Barnefotballtrenere. Videre ble Delkurs 2 gjennomført i november. 13 kurs der 210 deltakere gjennomførte. Fotballkretsen har, etter ønske og bestilling fra klubb, i tillegg satt opp enkelte delkurs utenfor den ordinære kurssesongen. En meget stor andel av trenerne som deltar på kurs trener de yngste. Hele ¾ av deltakermassen på 550 trener lag i barnefotball (6-12 år). 1/3 er trenere for barn i alderen 6-8 år. Dette er gledelig, og et tegn på at vi i stor grad lykkes i vårt budskap om å søke 32

33 fotballutdanning overfor trenere som trener våre yngste, der grunnlaget for fotballglede og mestring legges. Fotballkretsen gjennomførte tre kursveiledersamlinger i Vi har et stort og godt veilederkorps i Trøndelag og vi rekrutterer stadig nye veiledere med kompetanse og motivasjon for å utvikle trenere i barne- og ungdomsfotball. Dette er vi stolte av, og skal jobbe aktivt for å opprettholde. Mange dyktige kursveiledere er alfa og omega for både å dekke utdanningsbehovet til klubbene, men aller viktigst at kursene leveres med en kvalitet som utvikler trenere til å gjøre en bedre jobb i sin klubb overfor sine spillere. Tilpasset NFF C-lisens for toppspillere Vi har i 2014, etter godkjenning fra NFF, startet opp et tilpasset C-lisenskurs for tidligere og nåværende toppspillere. Kurset har vært ledet av Bjørn Hansen og Frank-Robert Saltvik. Gruppa har bestått av nåværende og tidligere spillere i Rosenborg, Ranheim og Strindheim. I tillegg har det deltatt to trenere som i dag er trenere i Oddsenligaen og som tidligere ikke har gjennomført noen formell trenerutdanning. For kretsen er det viktig å sørge for at vi beholder den erfaringen som toppspillere har fått gjennom spill på toppfotballnivå. Når vi får skolert disse trenerne/spillerne med bl.a fokus på verdigrunnlaget for vår barne- og ungdomsfotball så vil det over tid sikre at vi får økt trenerkompetansen både i barne- og ungdomsfotballen, i vår lokale toppfotball og i den nasjonale toppfotballen. Det er for kretsen viktig å sørge for å utvikle arvtagere til tidligere og nåværende topptrenere fra Trøndelag. Det vil bli utarbeidet en egen rapport fra dette kurset som vil bli oversendt til NFF. Ved utvelgelse av deltagere til dette spesialtilpassede kurset så må ta hensyn til at ordinære C-lisenskurs vil bli beriket når det deltar deltagere med toppfotballbakgrunn. Sog er vi i denne sammenheng mest opptatt av å differensiere kursgruppene slik at gruppene er mest ensartet i forutsetningene. Kurshelg I mars ble TFKs kurshelg gjennomført på Stav/Hommelvik. På kursmenyen sto (antall deltakere i parentes) Spillerutviklingskurs (20) og Trenerutviklerkurs (13) og Keepertrenerkurs B-lisens (15). TFKs kurshelg har for lengst etablert seg som en viktig kompetansehelg for trenere med en del trenererfaring som har gjennomført NFF C-lisens. Hommelvik IL sto for den tekniske tilrettelegginga. Kurshelga videreføres i 2015 og da også med Fotballederkurs 1 som kurstilbud. 33

34 UEFA B-lisenskurs Høsten 2013 gjorde TFK opp en status på antall trenere fra trønderske klubber som de siste årene hadde gjennomført UEFA B-lisenskurs. Karakterene til de som hadde gjennomført kurset ble også belyst. Vi kom frem til at vi var under måltallet på 15 stykker alle år siden I praksis betydde det at trønderske klubber over tid ville få en mangel på kompetanse hvis ikke antallet trenere med B-lisens utdanning steg. Et annet funn var at de trenerne som tross alt hadde tatt kurset fikk ganske gode karakterer. Kunne dette bety at det måtte en holdningsendring til? Var listen for høy? Var våre trenere overkvalifisert når de kom inn? Derfor gikk vi ut med følgende informasjon via fagseminar og et skriv som ble sendt til klubbene 8.november Veien mot B-lisens og innholdet i opplæringen: - C lisens, 72 timers kurs. Læringsmål: igangsetting og organisering av god fotballaktivitet. Metodikk for ulike aldersgrupper. - Spillerutviklingskurset, 16 timers kurs. Dette anbefaler vi på det sterkeste. Ikke obligatorisk men lærerikt. Av de 16 timene kurset varer er 9 timer praksis. Læringsmål er å gjenkjenne kvalitet i handling og handlingsvalg i spill. - UEFA B-lisens, 170 timers kurs. Her utdannes helhetstreneren. Læringsmål er å lære seg å påvirke spillergruppa i og gjennom spillsituasjoner. Metodikk for å gjøre dette. Progresjon i utfordringer for spiller- og treningsgrupper. En trener som har gått dette løpet vil ha nesten 260 timer med fotballtrenerutdanning bak seg. I skrivende stund kan vi ikke si hvor mange som deltok på B-lisens kurs i 2014/15 fordi de fleste kursene ikke er avsluttet enda. Det var 23 trenere som deltok på forkurset, 12 av disse er i gang med utdanningen. Innføring av 0.-divisjon Ved innføringen av 0.-divisjon så har kretsens vedtatte en rekke krav og kriterier som må tilfredsstilles av de klubbene som deltar i denne divisjonen. Flere av kravene er knyttet til utvikling av trenerkompetanse både på trenerrollen og keepertrenerrollen. Kravene ligger tett inntil de målsettinger som er angitt i NFFs Handlingsplan og NFFs Kvalitetsklubb. Gjennom å sette større krav til trenerkompetanse så vil vi kunne øke kvaliteten på treninger og kamper samt at sannsynligheten for at vi forhindrer frafall vil øke. Innføringen av 0.-divisjon er for kretsen er et viktig differensieringsmiddel i en serie- og kampforståelse, men vel så viktig er de krav som følger med for å utvikle trenerkompetansen. 34

35 Klubbene som deltar i 0.-divisjon i 2015 får 1 års dispensasjon for å innfri så frem de kan fremlegge en konkret fremdriftsplan på hvordan de skal greie å tilfredsstille kravene. Barnefotballkvelder Det er gjennomført 9 barnefotballkvelder av TFK direkte. Fordi vi mangler rapportering fra klubbene så er det ikke mulig å fastslå hvor mange klubber som har gjennomført denne kvelden uten vår viten. Vår rutiner opp mot klubbene på dette vil bli tatt tak i for fremtiden. Dette bl.a for å sikre både krets og klubber tilgang til de midler som genereres gjennom utdanningsvirksomheten. I 2015 vil vi løfte frem nyskapningen «Ungdomsfotballkvelden» slik at vi får tilsvarende trykk på også denne kompetansebiten. Klubb BDO BDO Trenerskole Kretsens spillerutviklingsmodell år har gjennom den omleggingen vi har gjort i 2014 i like stor grad blitt en trenerutviklingsmodell. Gjennom at vi som krets stiller krav til at klubbene som har med spillere på Klubb BDO at de også må stille med minst en trener så får vi direkte tilgang til å kunne påvirke og utvikle ca.340 trenere. Trenerne får en direkte tilgang til referanser (hvor ligger lista på de beste spillerne, de får tilgang hvordan en god trening gjennomføres og de får ikke minst treffe og jobbe sammen med andre klubbtrenere. Kretsens fagpersonell følger opp alle tiltak med praktisk tilrettelegging og faglig oppfølging. Vi er klar over at innføringen av Klubb BDO har gitt noen, og da først og fremst mindre, klubber utfordringer med at de ikke har så mange trenere å forespørre til å stille opp. Dette vil jobbe sammen med klubbene for å finne gode løsninger på fremover. Vi er veldig godt fornøyde med første driftsåret av vår nye spiller- og trenerutviklingsmodell og vi er sikre på at BDO Trenerskole over tid vil utvikle seg til å bli en av våre aller viktigste trenerkompetansearenaer. Her skjer praktisk læring på en arena som gir både trenere og spillere muligheten til å være en del av noe større. 35

36 Utfordringer og forbedringsområder Gode trenere skaper gode utviklingsmiljø gode utviklingsmiljø kjennetegnes ved at mange spiller mye fotball over lang tid. Det gir grunnlag for lite frafall og at noen spillere kan utvikle seg til et høyt nivå. I den sammenheng blir det å bygge trenerkompetanse helt avgjørende. Dette er et evig løpvi kommer aldri i mål fordi det hele tiden er nye trenere på vei i inn fotballfamilien. Vi som krets må evne å se, ta vare på og bygge opp flest mulig trenere med god kompetanse og godt verdigrunnlag. For oss fremstår det som en klar utfordring å heve kompetansen i enkelte områder av vår krets. Dette arbeidet må skje i tett samspill med nettopp klubbene i disse områdene. Kretsens rolle blir å legge til rette gjennom gode arenaer og samtidig drive an akriv påvirkning. Klubbenes rolle blir å være gode gjennomførere. Det er på feltet i hverdagen at utviklingen skjer. Styrken til Trøndelag Fotballkrets ligger i at vi tenker på utvikling som en helhetlig utfordring. Det må være en sammenheng mellom hva vi gjør på serie- og kamp, trenerutdanning, kvalitetsklubb, spillerutvikling, lederutvikling og dommerutvikling. Laget blir kun så sterkt som det eventuelle svakeste leddet i en slik utviklingskjede. 36

37 SPILLERUTVIKLING ÅR Fra NFFs Handlingsplan NFFs spillerutviklingsmodell skal styrkes gjennom tettere samarbeid mellom toppklubber, kretser og sentrale breddeklubber. Krets har, i samarbeid med toppklubb og spillerens klubb, ansvar for de beste åringene. Toppklubbene har hovedansvar for aldersgruppen år. Det påhviler toppklubbene et stort ansvar i aktivt å bidra til et godt samarbeid og sikre flest mulig sterke utviklingsmiljøer Gi et ekstra tilbud til talenter for å beholde dem i sine lokale klubber lengst mulig Tilby et differensiert opplegg som treffer spillere med høye ambisjoner gjennom en individuell oppfølging av enkeltspillere Legge til rette for, påvirke og følge opp at de beste spillere i alderen år får en optimal trenings- og kamphverdag for å rekruttere til aldersbestemte landslagene og toppfotballen Forankre en lokal modell for spillerutvikling mellom krets og toppklubb Utvikle en norsk modell når det gjelder keeperutvikling- og utdanning Høsten 2013 Sommer 2014 Høsten 2013 lanserte vi tre målsetninger for 2014 på fagområdet spiller- og trenerutvikling. Anledningen var et fagseminar for klubbene i Trøndelag FK. De tre målsetningene var 1) Flere trønderske trenere utdannet som UEFA B-lisens trenere (tidligere omtalt) 2) De beste jentene skal få et økt og bedret tilbud, 3) Gutter som ikke spiller i RBK skal få et økt og bedret tilbud. For å følge opp pkt.2 og 3 ble det jevnlig gjennomført treninger og kamper for å gjøre spillerne mer kvalitetsbevisste og at de fikk en tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til andre jevnaldrende. Samspillet klubb krets skulle bedres og gi bedre spillerutvikling. Tilbakemelding skulle kunne gis til alle klubbtrenere etter endt tiltak. Informasjon om Team Trøndelag skulle legges ut på kretsens hjemmeside og Facebookprofil. 37

38 I desember 2013 ble det gjennomført et fagmøte med kretslagstrenere og områdetrenere i der spillerutviklingsstrategien for det kommende året ble lansert. Oppgaven alle fikk med seg ut igjen var å bidra til å skape 1.angripere som er vant til lite tid og rom. Et av virkemidlene for å lykkes med det er å spille mye fotball på samlinger, og som trener passe på at lagene jobber godt i forsvar. Klarer de det vil 1.angriperen få teste seg på lite tid og rom jevnlig. Samtidig ble det innført en skoleringsplan for kretslagene der en skiller på hva de lærer når. For 13/14 åringene står den individuelle/relasjonelle dimensjonen i fokus og spilleprinsippene, dvs. bredde dybde bevegelse og motsvarende forsvarsprinsipper. For 16 åringene er det spill fasene som er fokuset. Eksempelvis hadde Team Trøndelag U16 Jenter (nå Team BDO U-16 Jenter) fokus på angrep mot et etablert forsvar. Team Trøndelag U16 Gutter (nå Team BDO U-16 Gutter) ble ledet av Jan Chr. Sørli og Paul Helge Sagøy. Trenerutvikler Christer Basma var standardsetter og mentor for trenerne på flere av tiltakene. Robert Hundstad fulgte opp keeperne når han hadde anledning. Det ble gjennomført 8 treninger og tre kamper med laget. 46 spillere var med i større eller mindre grad. Spillere som i løpet av perioden skiftet klubb til RBK ble ikke tatt ut videre. Det er laget en utførlig rapport med alle treningsøkter og kamper. 9 av spillerne som deltok her ble tatt ut til diverse NFF tiltak(region/talentleire/g15-landslag). 5 av disse representerte andre klubber enn RBK. Team Trøndelag U16 jenter (nå Team BDO U16 Jenter) ble ledet av Tarjei Smågesjø og Mads Pettersen. Robert Hundstad var keepertrener. Her ble det gjennomført over 20 treninger. Det ble spilt 5 kamper. Også her finnes det en egen rapport med detaljer om innhold. Over 30 jenter var innom tiltakene og 16 av dem ble tatt ut til et internasjonalt tiltak med kamper mot Turbine Potsdam sitt U17 lag. Se egen rapport om dette. 10 av de 16 har vært på landslag/regionslag/talentleire. For de yngre kullene ble det gjennomført kartleggingstiltak, treninger og kamper for Team Trøndelag U14 begge kjønn. Av de som deltok der ble 5 tatt ut av NFF til Statoil Talentleir i Stavanger. 2 gutter og 3 jenter, alle fra breddeklubber. For de aller yngste i spillerutviklingsmodellen ble det gjennomført TFK Fotballskole med velkjent opplegg, 3 treninger og en soneturnering for alle sammen. Deretter ble antallet spillere halvert og disse gjennomførte en kretsturnering i juni på Steinkjer. Dette igjen ble en kretsgruppe som RBK og Ørn henholdsvis(gutter og jenter) gjennomførte tiltak med i høstferien. Til slutt fikk en kretslagstropp prøve seg i kamp mot fylkeslaget til Møre og Romsdal. 38

39 «Det store eierskapsskiftet» av spillerutviklingsarbeidet fra høsten 2014 Etableringen av Klubb BDO og Team BDO Høsten 2014 lanserte vi en ny tilnærming til hvordan vi ønsker å gjennomføre grunnivået i vår spillerutviklingsmodell. Som tidligere omtalt under «Trenerutvikling» så ønsker vi fremover å knyttet aktiviteten på første nivå i spillerutviklingsmodellen direkte til klubbtrenerne. Det finnes flere årsaker og målsettinger knyttet til denne strategien. I alle år har kretsene brukt mye tid og energi på å få klubbene til å ta mer direkte konsekvens av hva spillere som er tatt ut til spillerutviklingstiltak i regi av krets forbund opplever og erfarer på de tiltakene de er tatt ut til. Det har i alle år fremstått som en stor utfordring å få klubbtrenere til å møte opp og interessere seg for hvordan det går med klubbens spillere på ulike tiltak. Svært ofte blir det slik at spillerne kommer hjem fra tiltak uten at klubben på noen måte tar konsekvensen av det spilleren har opplevd. I enda mindre grad har de spillerne som ikke har blitt tatt ut tiltak fått tilgang til referanser og en økt kvalitet på treningene. Gjennom å knytte klubbtrenerne direkte til gjennomføringen av treninger og kamper på første nivå i modellen så vil spillerne i langt større grad bli sett og spillerens behov vil i større grad bli ivaretatt i hverdagen. Dette mener vi bidrar til å styrke muligheten for at flere spillere får muligheten til å utvikle seg maksimalt ut fra sine egne ønsker, forutsetninger og behov. Gjennom at trenere fra klubber jobber sammen om en spillergruppe med spillere fra flere klubber så mener vi dette bidrar til å knytte tettere bånd mellom klubbene og at dette igjen bidrar til et enda bedre klima i klubbhverdagene. Selv om arbeidet med Klubb BDO krever mye logistikkarbeid både fra ansatte, frivillige og klubbtrenerne og det første driftsåret har vært krevende i en omleggingsfase så føler vi oss veldig sikre på at vi innen 2-3 år har kommet opp på et nivå hvor «barnesykdommene» er overlevd. Vi er svært imponert over alle de klubbtrenerne som har stilt opp, som har tatt tak i egen trenerpraksis og som ikke minst har hatt en moden voksenatferd som har ført til at spillerne har vært trygge og har turt å spille fotball med lave skuldre. En stor takk også til de som har hatt rollene som trenerveiledere underveis. Denne rollen skal styrkes fremover slik at trenerne opplever en enda sterkere oppfølging og påvirkning. Mens Klubb BDO utgjør første nivå med tiltak for 13-, og 14-åringer så utgjør Team BDO de neste nivåene i BDO Spillerutviklingsmodell. Team BDO utgjør «kretslagsnivået» for U14, U15 og U16. Med utgangspunkt i NFF s Landslagskole så vil disse grupperingene i årene 39

40 fremover gjennomføre sine tiltak med et definert innhold av NFF. Lagene vil i årene fremover besettes av trenere fra våre toppklubber samt kretsens egne fagansatte. Utvikle samspillet krets og toppklubb Som det er angitt flere steder i NFFs Handlingsplan så skal det utvikles et tett samarbeid mellom krets og toppklubb for å sikre en god lokal spillerutviklingsmodell. Det har vært og er en vilje til å samarbeide mellom krets og toppklubb. Foreløpig er det avhengig av personlige relasjoner da eksisterende avtaler kun har regulert hvilke spillerutviklingstiltak RBK skal delta på. Det har ikke eksistert en slik avtale med Ørn og Ranheim. Det har dog vært gjennomført tiltak sammen med både Ørn og Ranheim der enkeltpersoner i klubbene har gjort avtale med spillerutvikler i TFK om tiltak. I løpet av året har forumet «Technical Heart» oppstått. Det er et møtested for ansatte i toppklubb og krets som jobber med spillerutvikling. Dette har først og fremst fungert som et treffsted for impulser og retningsgivende diskusjoner fremfor vedtak og beslutninger. Det er iverksatt prosesser i 2014 som legger grunnlag for et langt mer omfattende og sterkere samarbeid og samspill mellom toppklubbene og krets. En av målsettingene med et tettere og mer forpliktende samarbeid er å sørge for en styrket kompetanseoverføring til breddeklubbene samt å ivareta en bedre planlegging av den totale mengden utviklingstiltak. Alle våre definerte toppklubber (Rosenborg, Ranheim TF., Levanger FK. og Trondheims-Ørn) vil i løpet av 2015 bli tydeligere forankret i kretsens utviklingsarbeid på en bred front. En hovedmålsetting med å forankre våre toppklubber tett til kretsens utviklingsarbeid er å sikre at de som toppklubber bidrar tilbake til breddeklubbene samtidig som breddeklubbene kan oppnå en mer direkte kontakt med våre toppfotballmiljøer. Å sørge for at det er kort avstand og et nært samspill mellom krets, toppklubber og breddeklubber er helt avgjørende både for å sikre rekrutteringen og utvikle mange gode nok spillere. Å legge til rette for at dette skjer er en av kretsens aller viktigste oppgave i tiden fremover. Utfordringer og forbedringsområder Spillerutviklingsområdet vil alltid være forbundet med en viss konfliktflate fordi deler av dette fagområdet på kortsiktig basis definerer hvilke spillere som et ekstra tilbud og en ekstra oppfølging. Å få frem budskapet om at spillerutvikling handler om «å utvikle spillere» dvs. at det er den daglige påvirkningen som er mest tellende fremstår fortsatt som en stor kommunikasjonsutfordring. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har etablert Klubb BDO på den måten vi har gjort. Dette virkemidlet vil over tid kunne tilføre trenere, spillere og klubber en økt forståelse av hva som kreves for å utvikle seg. 40

41 Spillerutvikling handler også om spillerlogistikk. Det er ingen hemmelighet at mange overganger i aldersbestemt fotball også knyttes opp mot det arbeidet som skjer innenfor spillerutviklingsområdet. Gode spillere ønsker ofte å søke til sterke utviklingsmiljøer for å sikre seg en god utvikling videre. Når dette parres med at trenere uavhengig av egen klubbs ledelse inviterer spillere til treninger mm. så får vi dessverre en utvikling som ikke gavner verken spillere, lag eller klubber. Dette fenomenet oppleves ekstra sterkt i Trondheim og kretsen vil i tiden fremover følge opp denne type utfordringer. Innenfor Klubb BDO så er status at vi mangler å få med oss alle klubber og da spesielt i Namdalen. Også i de andre distriktsområdene er utfordringene større enn de er i de bynære strøk. Å øke engasjementet og tilhørigheten til Klubb BDO i distriktsområdene står høyt på kretsens prioriteringsliste i tiden fremover. Selv om vi har fått en god start på vår nye spillerutviklingsmodell så står vi i tiden fremover foran en utfordring når det gjelder å øke aktiviteten på alle nivå i modellen. Dette følger av de målsettinger som er definert av NFF i deres Landslagskole. Hvordan vi best mulig kan få til dette vil kretsens utviklingsavdeling jobbe med fremover. Her vil de som har vært med på aktiviteten så langt få mulighet til å spille inn sine synspunkter. 41

42 DOMMERUTVIKLING Fra NFFs Handlingsplan Fiar Play skal være en del av klubbens og trenerens daglige ansvar. Fair Playprogrammet skal være en del av klubbens rammeverk Hvert lag skal gjennomgå fair play-reglene før hver sesong med foreldre, trenere og spillere NFF skal støtte klubbene til å etablere en dommerkontakt Utdanne kvalifiserte veiledere og instruktører til de ulike nivåene innen dømming Opprette talentgrupper i kretsen for dommere med ambisjoner Minimum 20% av nye rekrutteringsdommere skal være jenter Fadderordninger for dommere skal settes i gang i alle kretser Utvikle gode dommere og assistentdommere til nasjonal toppfotball Målsettinger Hovedmålet med kretsens dommerutviklingsarbeid er å sikre trøndersk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere et antall interesserte kandidater av begge kjønn og legge forholdene til rette for at vi beholder disse lengst mulig. I tillegg skal vi gjennom god tilrettelegging og oppfølging gi gode utviklingsmuligheter til dommere med talent og ambisjoner. Faggruppe Dommerutvikling: Fagansvarlig Dommerutvikler krets Dommerutvikler Namdal/Innherred Dommerutvikler Stjørdal/Trondheim Dommerutvikler Fosen Kjell Alseth Thorbjørn Aass Ragnar Wist Petter Eriksen Kjell Alseth Dommerutvikler Orkdal/Gauldal/Nord-Østerdal Terje Sætereng Instruktør/Veilederansvarlig Arne Jacobsen 42

43 Følgende har fungert som dommerkoordinatorer i de forskjellige områdene: Namdal Innherred Stjørdal Fosen Orkdal Nord Østerdal Tore Grong og Frode Granli Bjørn Inge Tangstad Jonas Sjømæling Geir Arild Hermstad Are Bernhardsen John Bjarne Fossen og Kristian Larsen Kurs, utdanning og utviklingstiltak Til å gjennomføre praksis for deltagerne på rekrutteringsdommerkursene er cuper på Buvik, Charlottenlund, TA cupen på Steinkjer og forskjellige kamper rundt om i kretsen brukt som arena. Mye ressurser er brukt på instruktører til disse kampene. Alle førsteårs rekrutteringsdommere under 20 år har fått tildelt en fadder. Det er ikke avviklet instruktørutdanning dette året. En samling ble avviklet i forkant av årets rekrutteringsdommerkurs for alle kursinstruktørene. Totalt 7 deltagere. Det er etablert et meget godt samarbeid med spiller og trenerutvikling. Sone-, krets- og regionsamlinger (G/J 14-15) er brukt som arena for unge lovende dommere. Dommerutviklere sone og andre instruktører har tatt med seg trioer til kamper og vært instruktør. Under Scandia Cup var seks unge dommere samlet fire dager under ledelse av Bjørn Inge Tangstad. Ved NTF turneringa for G16 i Trondheim hadde kretsen samlet 8 dommere til kurs og videreutvikling hele uka. Disse viste stor fremgang i løpet av turneringa. Thomas Solum Lystad, Rikhard Haugen Lyng, Stian Wiggen Hansen, Jørgen Valstadsve og Kent Ragnar Jakobsen representerte Trøndelag på NTF U-19 turneringa på Hamar. Erlend Helmersen, Line Nymoen og Ingri Kappel Kirkbakk deltok på Norway Cup kurset til NFF. Kretsens talentgruppe har bestått av 5 dommere. Det er gjennomført 4 tiltak for gruppa. Flere av dommerne i gruppa viser svært gode holdninger, og har gjort store fremskritt. 43

44 Dommerutviklerne har bl.a jobbet med oppfølging av talenter, organisert fadderopplegget for rekrutteringsdommerne, holdt innlegg på enkelte fotballskoler (RBK og Ranheim), samt besøkt klubber med regelnytt og Fair Play informasjon. Se Statistikkdelen bakerst i tingheftet for oversikt antall kurs etc. Dommerkontakter i klubb Dommerkontakter i klubb er invitert til møter med dommerutviklere i de forskjellige sonene for opplæring i hvor viktig jobben som dommerkontakt i klubben er, og hvordan denne best skal utføres. Oppmøte har ikke vært godt nok. Faggruppe dommer er generelt fornøyd med jobben som gjøres rundt omkring i klubbene, men noen områder henger etter. Det er gjennom året arrangert to møter for kvinnedommerne i kretsen. Oppmøte har vært nesten 100 % fra dommerne i Trondheimsområde. Serie- og kampforvaltning Dommerne har i stor grad administrert de kampene de har blitt satt til å dømme på en meget god måte. Stort sett er alle klubber og lag fornøyde, og det er lenge mellom mishagsytringer fra involverte parter. Vi har hatt utveksling av dommeroppdrag med kretsene på Møre. I 2.divisjon har 6 trønderske dommere hatt kamper på Møre, mens i 3 div. har 4 trioer tatt turen. Det samme motsatt veg. Det gir nye utfordringer for dommerne med nye lag, klubber og arenaer å forholde seg til. Vi ser dette som en viktig del av utviklingsarbeidet. Futsaldømming Futsal får stadig bedre fotfeste i Trøndelag. Ca. 20 dommere har vært aktiv i de tre seriene kretsen administrerer, og alle kamper er dømt av to dommere. Vi er godt representert med dommere i eliteserien, hvor 4 av våre dommere er faste. To teorisamling er gjennomført på fotballkretsens kontor med ca 30 deltagere på hver. Fagsamlinger for dommere Årets vårsamling for 3.og 4.div. dommere, 2.div AD og talentgruppa ble avholdt på Ranheim. Samlingen ble avholdt i løpet av en dag. Hovedtemaene på samlingen var regelnytt og fysisk test. For dommere fra 5.div. og nedover ble det arrangert sonevise samlinger med de samme temaene. Her var dommerutvikler i hver sone ansvarlig for gjennomføring. Hver sone har også gjennomført høstsamling med stort oppmøte, hvor evaluering av sesongen og forberedelser til neste har vært hovedtema. Den tradisjonelle høstsamlingen, med sesongevaluering for dommere i 3. Div. og oppover, ble i år avholdt under Trøndersk Fotballseminar på Scandic Lerkendal. En meget bra samling 44

45 med stort faglig innhold for deltakerne. Det var nytt for dommerne å være sammen med resten av fotballfamilien på en slik samling, men det inspirerte til videre samarbeid. Fair Play Faggruppe dommer er meget fornøyd med stabilisering på antall gule/røde kort også i år. Dette kommer som et resultat av den gode jobben som gjøres med Fair Play og holdningsskapende arbeid i klubbene. Vi er imidlertid bekymret for den store økningen av røde kort i juniorklassen for menn. Det er spesielt enkelte lag som er gjengangere, og vi har noen stygge enkeltepisoder. Her må lagene ta et større ansvar for sin opptreden. Dommerne er ofte bærebjelkene i gjennomføring av Fair Play ved å være rettferdige i sin dømming og framferd på og utenfor banen. I tillegg har vi fokus på at de aktive må ha ryggrad til å være objektive og ærlige i sin opptreden som dommer. Utfordringer og forbedringsområder Den største utfordringen vi har er antall dommere i distriktene. Vi har god dekning i Trondheimsområde, som tar mange oppdrag i sonene som er nærmest. Problemet er stort i Østerdal og Namdal. Her må dommere sendes langt, noe som medfører store dommerutgifter for klubbene. Vi er avhengig av hjelp i klubbmiljøene, for å skape gode holdninger til dommergjerningen. Det er svært vanskelig å få med deltagere på kurs som bidrar for kretsen. For kretsens beste dommere er det en utfordring at ingen har tatt steget som hoveddommer på herresiden inn i Toppfotballen de siste årene. Dette blir en sperre i systemet, og nåløyet for å prøve seg på et høyere nivå blir svært trangt. Vi har også en utfordring med at vi ikke greier å få nok av de som har gått klubbdommerkurs til å fortsette dommerpyramiden over til rekrutteringsdommerkurs. Vi må også sørge for at faddervirksomheten til nye rekrutteringsdommere blir enda bedre. Dommerhjørnet på fotballkretsens hjemmeside og kretsens Facebook gruppe oppdateres for sjeldent fra dommersektor, og kan bli mye bedre. 45

46 ANLEGGSUTVIKLING Fra NFFs Handlingsplan Utendørsanlegg skal prioriteres; Kunstgress 11 er, kunstgress 7 er, balløkker og ballbinger er de sentrale anleggene NFF skal tilby klubbene veiledning og støtte i arbeidet med rehabilitering av eksisterende kunstgressflater Utarbeide spesifikke strategier og handlingsplaner for storbyområdene NFF skal forsterke formidlingen av de gode eksemplene og videreutvikle manualer og driftsplaner Videreutvikle praktiske løsninger for drift av kunstgressbaner om vinteren Målsetting NFF og kretsens hovedstrategi når det gjelder anleggsutvikling for breddefotballen er å utvikle flest mulig spillflater uten undervarme. Dette er anlegg som skal sikre at barn- og unge samt seniorspillere i breddefotballen sikres nok tid og plass til den aktiviteten som utøves i sommerhalvåret. Ansvar og forankring Kretsens arbeid i dette fagområdet er direkte forankret hos kretsstyret, daglig leder samt hos leder av administrasjonsavdelingen. Arbeidet omfatter politiske prosesser og forvaltningsmessig dialog. NFF anleggskonsulent bistår klubbene med teknisk veiledning på konkrete utbyggingsprosjekter. Arbeidet med å følge opp anleggsutvikling som fagområde er svært tidkrevende samt at det involverer svært mange aktører. Trøndelag Fotballkrets favner over 40 kommuner, et tilsvarende antall idrettsråd, flere fylkeskommuner og ikke minst krever arbeidet kontakt med mange klubber samtidig. Administrasjonen må i sin daglige drift gjøre tydelige prioriteringer ifht. hvilke områder og saker vi jobber direkte med. Anleggsutvikling i Trondheim kommune Gjennom 2014 har kretsen vektlagt å følge opp og påvirke prosesser knyttet til anleggsutvikling i Trondheim kommune. Det er i storbyen at anleggsmangelen er aller størst. Sett i et befolkningsutviklingsperspektiv så mener fotballkretsen at vi innenfor Trondheim kommunes grenser i de nærmeste 10 årene vil ha behov for spillflater tilsvarende er-baner. 46

47 I 2014 ferdigstilte Trondheim kommune nye 11 er-baner både på Lade og på Eberg. Videre er man nesten i mål med to nye 7 er-baner på Leangen. Dette er kommunalt eide baner som skal komme alle klubber i kommunen til gode. På hvilken måte det kan skje best mulig vil vi avklare gjennom dialog med klubbene. For fotballkretsen er det avgjørende at vi sikrer at nye baner som bygges fylles med aktivitet. Den beste måten å sikre dette på er å legge seriekamper på disse anleggene. Gjennom en slik strategi så vil vi oppnå å frigjøre tid på klubbenes ordinære anlegg. Fotballkretsen vil søke å finne en praksis som balanserer denne strategien opp mot ønsket om å få spille hjemmekampene på egne anlegg. Dog er det helt avgjørende at klubbene står lojalt bak en strategi som bidrar til å sikre at kommunalt bygde anlegg fylles med aktivitet alle dager. Hvis vi skulle komme i en situasjon hvor anleggene blir stående ubrukt fordi klubber avlyser treninger osv. så vil det bli meget vanskelig å oppnå troverdighet inn mot offentlige myndigheter ifht. videre anleggsutvikling. I 2015 vil det ferdigstilles en ny kommunalt bygd kunstgressbane på Dalgård. Trondheim kommune har ifbm. et fremtidig ski-vm i Trondheim gått langt i signalisere at det vil bli bygd en storhall for bl.a fotball. Dette vil være en kjærkomment og nødvendig utbygging for å sikre hverdagsaktivitet spesielt i høst- og vinterhalvåret. De videre planene for utbygging på Lade-anlegget vil måtte bety at deler av den aktiviteten som i dag foregår på klubbenes moderanlegg flyttes til Lade-anlegget. Som tidligere påpekt så er det avgjørende at klubben lojalt stiller opp for å bruke banene på Lade-anlegget. Det foreligger svært mange prosesser og prosjekter, enten i kommunal eller klubbregi, når det gjelder utvikling av nye anlegg i Trondheim. Å få samkjørt disse prosessene og utbyggingsplanene fremstår for oss som er en stor krets som en stor utfordring. Nord-Trøndelag I Nord-Trøndelag og da spesielt i Innherredsområdet eksisterer det flere prosjekter for utbygging av haller. Å sikre gode treningsforhold på vinterstid er blitt enda viktigere også i lys av at Levanger FK. nå spiller i OBOS-ligaen. Med utgangspunkt i at NFF og krets ønsker en prioritering av utendørsanlegg uten undervarme så er det allikevel ingen tvil om at vi spesielt på Innherred har behov for innendørsbaner. Kretsens innstilling er at 60x40-haller ansees som viktigere enn storhall. Fotballkretsen vil det kommende rette mer fokus og innsats mot Innherred for å sikre en god og riktig utbygging av anlegg i dette området. 47

48 48

49 TRØNDELAG FOTBALLKRETS 2014 Aktivitetsregnskap Anskaffede midler Note Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Arrangement Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 60

61 BEHANDLE ÅRETS OVERSKUDD 61

62 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER Forslag 1 Endring av kretstingsperiodene Henvisning til NFF s Lov og Reglement Med henvisning til Lovens 7-2(2): Ordinært kretsting holdes enten hvert år eller annet hvert år, etter avgjørelse av kretstinget. Motivering Ordningen med årlige kretsting har vært prøvd i en lengre periode. Oppmøtet på kretstinget har vært lavt og kretsstyret ønsker å finne andre tilnærminger som kan bidra til en økt nærhet mellom styret og klubbene og gjennom det en økt oppslutning rundt kretstinget. Trøndelag Fotballkrets er en krets med stor geografisk utstrekning. Ved å gjennomføre 2-årige tingperioder og 2-årige ledermøteperioder så mener kretsstyret at man både kan øke attraktiviteten til å møte på selve kretstinget samt at ledermøter som foregår nærmere klubbene vil gjøre det lettere rent praktisk å delta. Kretsstyret vil fortsette sitt arbeid med å utvikle selve kretstinget som arena slik at tinget fremstår som en viktig og utviklende arena å være tilstede på. Forslag Kretsstyret innstiller på at kretsens ting settes hvert 2.år mot dagens ordning med 1-årige tingperioder. Mellom kretstingene skal det årlig gjennomføres 2 ledermøter. Ledermøtene gjennomføres med ett ledermøte i Nord-Trøndelag og ett ledermøte i Sør-Trøndelag. Det gjennomføres kretsting i Deretter blir neste kretsting i 2018, med ledermøter i Dette blant for å ivareta overgangsløsninger mht. valg av kretsstyre, kontrollkomite og valgkomite. *** 62

63 FORTS. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER Forslag 2 Godtgjøring av styrets leder Henvisning til NFF s Lov og Reglement Med henvisning til Lovens 7-9 (4): Kretsstyret representerer kretsen utad. Motivering Trøndelag Fotballkrets er en av landets største kretser hvilket stiller store krav til kretsstyret og dets leder i forhold til mengde arbeid og representasjon både internt i kretsen og i nasjonale sammenhenger. Kretsstyret er av den oppfatning at det å ta vare på og beholde dyktige ledere er helt avgjørende både for klubbene og kretsen. Kravet til styrets leder i form av mengde arbeid og antall dager med fravær fra sivil jobb har vært økende de siste årene og det vil etter all sannsynlig fortsette å utvikle seg i samme retning for kommende periode. Kretsstyret er klare på at de ønsker at styret ved dets leder har en aktiv representasjonsrolle både lokalt i egen krets og i nasjonale sammenhenger da dette gavner våre klubber. Nåværende styreleder har mellom 15 og 20 dager med fravær fra sivil jobb. Kretsstyret har ved sin utforming av forslaget behandlet dette uten direkte påvirkning av nåværende styreleder. Forslag Kretsstyret innstiller på at styrets leder godtgjøres med ,- pr.år. Dette primært for å dekke tapt arbeidsfortjeneste. *** 63

64 FORTS. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER Forslag 3 Oppnevning av varamedlemmer til kretsstyret Henvisning til NFF s Lov og Reglement Med henvisning til Lovens 7-9 (1): Kretsstyrets skal ha leder, nestleder og minst tre styremedlemmer. I tillegg kan velges inntil tre varamedlemmer. Styremøter holdes når leder eller minst tre av styrets medlemmer krever det. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg bestående av leder og to styremedlemmer. Styret utarbeider retningslinjer for arbeidsutvalget. Motivering Dagens kretsstyre består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. Dagens kretsstyre består av 4 kvinner og 4 menn. Kretsstyremedlemmenes klubbtilhørighet fordeler seg med to styremedlemmer fra klubber i Nord-Trøndelag, tre medlemmer fra klubber i Trondheim og tre medlemmer fra Sør-Trøndelag utenfor Trondheim. Trøndelag Fotballkrets er en av landets største kretser både i geografisk utstrekning og mengde aktivitet. Styret behandler årlig omtrent saker med til dels stor sakskompleksitet. Dagens kretsstyre er av den oppfatning at dagens ordning, hvor styret ikke har vararepresentanter, kan bidra til å svekke styrets evne til god styring. Hvis ett eller flere medlemmer fra Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag (utenfor Trondheim) ikke kan stille på møter så mener styret at man kan komme opp i situasjoner hvor det oppstår skjevheter i representasjonen basert på antallet klubber og deres plassering i kretsen. Dette gjelder spesielt i situasjoner med lengre tids sykdom og/eller behov for permisjoner fra styret. Forslag Kretsstyret foreslår at det oppnevnes to varamedlemmer til kretsstyret. De to varamedlemmene skal velges med en representant fra klubber i Nord-Trøndelag og en representant fra klubber i Sør-Trøndelag (utenom Trondheim kommunes grenser). *** 64

65 BEHANDLE FORSLAG OM KONTINGENTER OG AVGIFTER Kretsstyret ønsker gjennom 2015 å legge opp til en debatt og høring med klubbene hva angår innretningen og nivået på gjeldende bøter og sanksjoner. Kretsstyret vil sende ut et høringsnotat til klubbene i løpet av våren 2015 og ta opp saken direkte på klubbforum høsten Kretsstyret er av den mening at deler av dagens system skaper skjevheter i forhold til å skape rettferdige forhold, bidra til å sikre aktiviteten og tydeligere kunne oppnå å sanksjonere de klubbene som gjentatte ganger bryter lover og regler. Som eksempel så er det i dag slik at det er billigere for klubbene å trekke et lag fra seriespillet enn det er å etteranmelde ett lag. Dette medfører at for mange klubber for lett kan trekke lag underveis i seriespillet. Trekking av lag skaper langt mere arbeid for kretsens administrasjon enn hva som er tilfellet ved etteranmelding av lag. Videre skaper trekking av lag langt større problemer for de klubbene som står i den aktuelle serien. Ditto motsatt er det hvis det kommer til ett lag i en avdeling. Videre ønsker kretsstyret å legge til rette for en tydeligere differensiering på nivået av bøter. Spesielt går dette inn mot saker som ansees som alvorlige i forhold til idrettens anseelse. Kretsstyret er videre spesielt opptatt av at klubbene skal foreta overganger av spillere på en mer korrekt måte samt at klubbene i langt større grad må ha orden på at spillerne er spilleberettiget. Dette for å sikre at spilleren er forsikret under fotballaktiviteten. Brudd på slike forhold må vurderes å få en tydeligere sanksjon. Kretsstyret vil videre vurdere hvordan man kan innrette gebyr- og sanksjonsnivåene for å få ned antallet uteblivelser fra kamp. Dette er en gjenganger hvor tidligere styrer også har foreslått økninger i gebyrene. Det strider både mot Fair Play, spillets ånd, solidariteten og regulariteten i seriespillet at klubber og lag velger å utebli fra kamper. Det er spesielt klubbene i Trondheim og bynære områder som velger å utebli fra kamper når de må reise til «distriktet». I «distriktet» kan man på sett og vis si at fotball og kampen betyr enda mer lokalsamfunnet enn hva som er tilfellet i storbyen Trondheim. Å bevare og utvikle fotballen i vår langstrakte krets krever at alle stiller opp for hverandre også når man må ta lengre reiser. For sesongen 2015 er det gjennom tingvedtak gjort i 2014 vedtatt en generell økning av gebyr og bøter på ca.10 %. Kretsstyret vil på kretstinget i 2016 legge frem forslag til et nytt gebyr- og sanksjonssystem. Dette vil da evt. får virkning fra sesongen

66 BEHANDLE BUDSJETT 2015 Budsjettert underskudd Trøndelag Fotballkrets har de siste 3 år til sammen gått med kr. i overskudd. Den totale egenkapitalen er nå på kr. Kretsstyret er av den formening at kretsens egenkapital er uforholdsmessig stor og at deler av denne bør tilbakeføres til klubbene i en form som sikrer mest mulig varige verdier for kretsen og klubbene. Kretsstyret har anlagt en strategi som kombinerer en økt bemanning i form av heltidsansatte til fordel for deltidsansatte. Denne strategien bidrar til å sikre en mer helhetlig effekt og ansees som mer effektiv ifht. å oppnå de definerte målsettinger for organisasjonen. I årets budsjett er det foreslått å øke bemanningen med en heltids engasjementsstilling for 3 år. Stillingen skal bidra til å styrke trenerutviklingsområdet, utvikle trøndersk barnefotball og samtidig bidra til å styrke vårt serie- og kampadministrative arbeid. Kretsstyret har videre anlagt en strategi som skal bidra til en kompetanseheving innenfor for alle sentrale fagområder og funksjoner. En styrket utdanning av både ledere, trenere og andre frivillige står helt sentralt i denne strategien. Med økt kompetanse kan vi oppnå større kontinuitet i klubbleddet og gjennom det nå de målsettinger som er satt for organisasjonen. Kretsstyret ønsker gjennom lave deltageravgifter på kurs og kompetansegivende tiltak å legge til rette for at klubbene kan få stor motivasjon og økonomisk mulighet til å delta med mange trenere og ledere på kretsens utdanningsaktivitet. For å sikre en best mulig kvalitet på det arbeidet som kretsens administrasjon skal levere ut til klubbene ifbm. kompetanseoverføring så må det investeres i noe teknisk utstyr. Jmf. forslag 2 fra kretsstyret under «Innkomne forslag og saker» så ønsker kretsstyret å godtgjøre styrets leder med ,- pr.år. Kretsstyret innstiller med bakgrunn i overnevnte til tinget at årets budsjett vedtas med et underskudd på ,-. Det budsjetterte underskuddet har følgende inndekning: ,- tas av egenkapital med selvpålagte restriksjoner (se neste side) og ,- tas av ordinær egenkapital. 66

67 Bruk av egenkapital med selvpålagte restriksjoner Kretsstyret har over tid vurdert om den delen av egenkapitalen som har selvpålagte restriksjoner burde anvendes til å skape varige verdier ut mot klubbene. Restriksjonen anfører at midlene skal brukes til utdanning og utvikling. Prosjekt 1 En styrket fadderoppfølging av unge dommere Det har over flere vist seg å være vanskelig å beholde mange av de dommerne som nettopp har tatt dommerutdanning. Spesielt gjelder dette for «distriktssonene». Ved å styrke fadderoppfølgingen vil vi over tid kunne bidra til at dommerutgiftene til klubbene går ned fordi de vil kunne få dommere til sine kamper som har større geografisk nærhet til kampstedene. Kretsstyret ønsker for 2015 å sette av ,- til et fadderprosjekt på dommersiden for å sikre rekrutteringen og oppfølgingen av unge dommere. Prosjektet ledes av fagansvarlig dommerutvikling Kjell Alseth og faggruppe dommer. Prosjekt 2 En styrket kompetanseoppfølging av BDO Spiller- og trenerutviklingsmodell Kretsstyret ønsker å styrke oppfølging- og kompetansebyggingen blant de som er trenere inn mot BDO Spiller- og trenerutvikling. Den spillerutviklingsmodellen vi har forankret i Trøndelag Fotballkrets i 2014 bygger i stor grad på en direkte bruk av klubbtrenere for gjennomføring av treninger og kamper. Tilbakemeldingene fra de som har vært med som trenere på dette har vært svært positive på den måten at de rapporterer tilbake en økt kompetanse, bedre referanser, en styrket forståelse, en økt selvtillit og høyere motivasjon for å jobbe med unge spillere. Kretsstyret ønsker for 2015 å bruke ,- på 1-3 kompetansegivende tiltak for utvalgte personer innenfor eksisterende modell. Tiltakene skal gi de aktuelle personene både referanser, praktisk øving og komeptanse på å veileder trenere innenfor modellen. Prosjektet ledes av fagleder Utviklingsavdelingen Tarjei Smågesjø og trenerutvikler Christer Basma. 67

68 FORETA VALG AV KRETSSTYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE Valgkomiteens forslag til sammensetning av nytt kretsstyre og ny kontrollkomite er som følger. Jmf. forslag 1 under «Innkomne forslag og saker» så endres valgvarigheten fra 2 år til 1 år for kommende periode. Kretsstyre Eivind Selven/Orkanger IF. Leder Ikke på valg Grethe Liatun/Utleira IL. Nestleder Gjenvalg 1 år Marit Sandbakk/Flatås IL. Styremedlem Gjenvalg 1 år Tove Kjeldsen/Levanger FK. Styremedlem Ikke på valg Nina Fjeldvær/Stadsbygd IL. Styremedlem Gjenvalg 1 år* Lars Petter Langaas/Namsos IL. Styremedlem Gjenvalg 1 år Bjørn Vikhammermo/Malvik IL. Styremedlem Ikke på valg Bent Kvisle/Tynset IF. Styremedlem Ikke på valg (*Nina Fjeldvær har fått innvilget permisjon på 9 måneder fra sitt styreverv grunnet humanitært arbeid i Kenya) Kontrollkomite Roar Jørgensen/Strindheim IL. Medlem Ikke på valg Jørn Eriksen/Levanger FK. Medlem Gjenvalg 1 år Morten Wolden/Orkla FK. Varamedlem Gjenvalg 1 år Anne Karin Langsåvold/IL Varden Varamedlem Ikke på valg Kretsstyrets innstilling på ny valgkomite Lars Nesheim/Hovin IL. Medlem Gjenvalg 1 år Øystein Larsen/Egge IL. Medlem Ikke på valg Jon Møkkelgård/Orkla FK. Medlem Ikke på valg Lars Eggan/Byåsen BF. Varamedlem Gjenvalg 1 år Anne Laugen/Kolvereid IL. Varamedlem Gjenvalg 1 år 68

69 FORETA VALG AV STATSAUTORISERT/REGISTERT REVISOR TIL Å REVIDERE KRETSENS REGNSKAPER OG FASTSETTE REVISORS HONORAR Kretsstyrets innstilling Kretsstyrets ber om tingets fullmakt til å tilsette revisor, samt fastsette revisors honorar 69

70 STATISTIKK ANTALL KLUBBER, LAG OG AKTIVE Klasse Antall lag Menn Antall lag Kvinner Antall lag totalt 6-7 år, 5 er år, 5 er år, 7er år, 7er år, 9er år, 11er år, 7er år, 11er år, 7er år, 11er Kvinner Senior 7er Kvinner Senior 11er Menn Senior 7er 0 0 Menn Senior 11er Menn OldBoys, 7er 5 5 Menn Veteran, 7er * *3 288 lag i 2012 / lag i Antall klubber Totalt 224 klubber har deltatt i seriespillet sesongen lag/klubber har deltatt i seriedager for FFU-fotballen. Antall spillere Antall aktive spillere utgjør ca stk. Antall frivillige Antall frivillige rundt lagene utgjør i overkant av personer (3 stk. pr. lag.) 70

71 ADVARSLER OG UTVISNINGER Advarsler ADVARSLER (Gule kort) GUTTER/JENTER (13-14 år) GUTTER/JENTER (15-16 år) MENN/KVINNER JR.(17-19 år) SENIOR TOTALT Utvisninger UTVISNINGER (Røde kort) GUTTER/JENTER (13-14 år) GUTTER/JENTER (15-16 år) MENN/KVINNER JR.(17-19 år) SENIOR TOTALT

72 STATISTIKK DOMMERUTVIKLING Antall dommere fordelt sonevis med måltall: Aktive dommere Klubbdommerkurs Rekrutteringskurs Sone Måltall Autor. Avvik Rek.dom Måltall 2014 Kurs Måltall 2014 Kurs NØ Gauldal Orkdal Fosen Trondheim Stjørdal Innhered Namdal Sum Merknader I tillegg har 59 forfallsdommer tatt oppdrag i løpet av sesongen. Måltallet for aktive dommere skal økes til 300 innen Antall dommeroppdrag oppnevnt av kretsen : 9470 ( ). Oppgangen skyldes bl.a. at det for første gang er satt opp assistentdommere fra kretsen i J16 1.div. Prosentandel kvinner: Autoriserte Rekrutteringsdommer Klubbdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs 17 (5,8% av totalt antall) 6 (3,5% av totalt antall) 207 (37,2% av totalt antall) 9 (10,6 % av totalt antall) Veiledere Antall veilederoppdrag : 288 ( ) I tillegg tilkommer a. 130 veilederoppdrag på cuper og turneringer 72

73 Autorisasjon 2014 (Totalt 51 nye autoriserte dommere) Enok Engen Flå IL. Kristoffer Fagerbekk Støren SK. Sondre N.Hopstad Flå IL. Amund Bjørkøyli KIL/Hemne Hanna H.Nakken Stadsbygd IL. Bahaulddin Al-Jaberi Tiller IL. Vetle Almås Malvik IL. Irene R.Aunaas Nardo FK. Ingeborg M.Bekkavik Sjetne IL. Gabriel Bekkos Sjetne IL. Lars Erik Birkeland NTNUI Theodor Bondevik Freidig Sp.kl. Sigurd E.Carlsen Malvik IL. Svein O.Haugum Fagerheim Leinstrand IL. Konrad P.Fordal Strindheim IL. Lars K.Hammernes Utleira IL. Mats T.Hansen Charlottenlund SK. Jørgen Holen Charlottenlund SK. Tobias Hyldmo Astor FK. Kai Ove Johansen Ranheim IL. Mahdi H.Khaleel Ranheim IL. Dominik Literski Sjetne IL. Eirik Solli Mo Utleira IL. Mathias Silseth Munkvik Vestbyen IL. Pål Arild Nilsen Steindølene FK. Amalie Nyeng Flatås IL. Mats B.Rambraut Byåsen IL. Joachim T.Steen Flatås IL. Johannes Steen Nardo FK. Jørund Storrusten Nardo FK. Ruben Sveås Flatås IL. Pål Andre Ursin Skaun BK. Terje S.Varmdal Klæbu IL. Magnus Wæhre Ranheim IL. Haakon Aarstein Vestbyen IL. Endre Bratberg Beistad FK. Erlend Kjørsvik Neset FK. Aron Arvidsønn Myren Lånke IL. Geir Arne Olsen Selbu BK. Andreas H.Sylten Stj./Blink Mohammed Younes Steinkjer FK. Muslim Isak Al-Kofi Steinkjer FK. Simon Anfinnes Verdal IL. Runar Nyborg Inderøy IL. Faste Ystad Skjei Sørlia IL. Jounes Solbakken Inderøy IL. Nathalie StøfringshaugVerdal IL. Vilde Sundfær Sparbu IL. Adrian B.Aspli Kolvereid Oliver S.Barsøe Namsos IL. Magnus Drag Lysø Rørvik IL. 73

74 Antall dommere rekrutteringsdommere - veiledere Autoriserte kretsdommere Rekrutteringsdommere Klubbdommere Kursinstruktører Veiledere Rene veiledere v/sesongstart

75 REPRESENTASJON Internasjonalt dommere Dag Vidar Hafsås Henrikke Nervik Tarjei Smågesjø Leif Erik Opland Birgitta Solberg* Pramila Olsen Erik Hegstad Tormod Larsen Kjell Alseth Dommer Dommer Trener J19-landslag Ass.dommer Ass.dommer Ass.dommer J19 turnering La Manga Ass.dommer U17 turnering Danmark UEFA delegat UEFA observatør Internasjonalt spillere Amalie Romslo Meyer / Ranheim IL. Elias Jacobsen / Rosenborg BK. Sandra Johansen / Buvik IL. Ingrid Syrstad-Engen / Tr-Ørn Maiken Bakke / Tr.-Ørn Birthe Christiansen / Tr.-Ørn Sarah Supphellen / Nardo FK. John Hou Sæter / Rosenborg BK. Andreas K.Helmersen / Rosenborg BK. Vegard Erlien / Rosenborg BK. J15-landslag G15-landslag J16-landslag J16-landslag J16-landslag J16-landslag J16-landslag G16-landslag G16-landslag G16-landslag 75

76 Internasjonalt trenere Tarjei Smågesjø Trener J19-landslag FIFA dommere Dag Vidar Hafsås Henrikke Nervik Leif Erik Opland Monica Brun Løkkeberg Birgitta Solberg* Dommer Dommer Ass.dommer Ass.dommer Ass.dommer Nasjonalt dommere Cupfinaler Dag Vidar Hafsås Marit Buhaug Folstad Erik Hegstad Steinar Aas Dommer Finale Senior Herrer Dommer Finale J16/4.dommer Finale J19 Ass.dommer Finale G19 Delegat Finale J19 Dommere Tippeligaen Dag Vidar Hafsås Svein Inge Wiken Leif Erik Opland Dommer Ass. dommer Ass.dommer 76

77 Dommere Toppserien Dommere: Henrikke Nervik Birgitta Solberg* Ass.dommere: Pramila Olsen Fatemehe Zangeneh Caroline Baglo, Line Nymoen Ingri Kappel Kirkbakk Marit B. Folstad Margrete Gomo Nilsen Veronika Fjeldvær** * bor utenfor kretsen, men representerer Kolstad Fotball. ** bor utenfor kretsen, men representerer Stadsbygd Dommere 1.divisjon menn Dommere: Kjetil Hansen Kim Rune Østerlie Borgersen Ass.dommere: Runar Langseth Ole Johnny Løfald Mads Hagerup Lyngvær Erik Hegstad Helge Myklebust 77

78 Dommere 2. divisjon menn Kristian Aune Robert Eggen Mads Følstad Skarsem Rikhard Haugen Lyng Karl Fredrik Røsok Thomas Solum Lystad Kent Ove Hammer. Nasjonalt spillere NFF Talentleir U16 Gutt - Porsgrunn: Vegard Veie Eid Jan Inge Lynum Erik Nordengen Ola Solbakken Elias Jacobsen John Hou Sæter Vegard Erlien Adrian Steen Andreas K. Helmersen Levanger Orkla Tynset Rosenborg BK. Rosenborg BK. Rosenborg BK. Rosenborg BK. Rosenborg BK. Rosenborg BK. 78

79 NFF Talentleir U14 Gutt / Jente - Stavanger: Gutter: Filip Brattbakk Sander Saugestad Trond IL Kattem IL. Jenter: Rikke Ramstad Pedersen Vilde Austad Karen Oline Sneve Astor FK Inderøy IL Spkl.. Freidig. Kursveileder UEFA A-lisens og UEFA A-lisens Spillerutvikling: Sturla Voll Jan Roar Saltvik Stig Winsnes Bjørn Hansen Levanger IL. Trøndelag FK. Ranheim TF. Rosenborg BK. Instruktører dommerutvikling Kjell Alseth Terje Rennemo Forbund Region Dommerutvikler region Kjell Alseth 79

80 Delegater/veiledere toppfotball Steinar Aas Arnfinn Kvaløy Tormod Larsen Jan Inge Tangen Arild Sundet Thorbjørn Aass Kjell Alseth Veileder/mentor for NFF i 2. divisjon/toppserien kvinner Terje Rennemo Arne Jacobsen Stig Rune Krokdal Knut Mære Ragnar Wist Frode Kvam 80

81 SPORTSLIGE RESULTATER Kretsmestere 2015: Klasse Klubb/Lag 3. divisjon Kvinner Byåsen KF 2 4. divisjon Kvinner Orkanger Kvinner 7er Nessegutten 4. divisjon Menn Kvik 5. divisjon Menn Tiller 6. divisjon Menn Jonsvatnet Gutter 19 Levanger FK Jenter 19 Trondheims-Ørn Jenter 197er Astor 2 Gutter 16 Verdal Gutter 167er KIL/Hemne 2 Jenter 16 Verdal Jenter 167er Malvik 2 Gutter 14 Strindheim Gutter 147er Støren Jenter 14 Ranheim Jenter 147er Byåsen 3 Gutter 13 Stjørdals-Blink Jenter 13 Tiller 3 Vinnere av Kretsens Pokal: Klasse Klubb/Lag Gutter 19, 2. divisjon Rindal/Surnadal Gutter 19, 3. divisjon Freidig Jenter 19, 2. divisjon Strindheim Gutter 16, 2. divisjon Grong Gutter 16, 3. divisjon Gimse 2 Jenter 16, 2. divisjon Grong Gutter 14, 2. divisjon Egge Gutter 14, 3. divisjon Lierne Jenter 14, 2. divisjon Egge 3 Gutter 13, 2. divisjon Kattem Jenter 13, 2. divisjon Tynset 81

82 Norgesmesterskapet: Gutter 16: Rosenborg BK (Finale Seier 5-0 over Mjøndalen) Gutter 19: Rosenborg BK (Semifinale Tap 0-1 for Brann) Jenter 16: Ingen lag til nasjonale runder Jenter 19: Trondheims-Ørn (Finale Tap 2-4 for Stabæk) NM Menn: Ranheim TF (4. Runde Tap 2-4 for Brann) NM Kvinner: Trondheims-Ørn (Finale Tap 1-3 for LSK Kvinner) 82

83 UTMERKELSER OG PRISER Honorært lederstipend Deles ut årlig til enkeltpersoner som over tid har bidratt med stor innsats og stort engasjement i arbeidet med å utvikle klubb, lag og/eller spillere. Prisen er diplom og stipend. Prisen ble i 2014 tildelt: Jan Morten Bjerkan/Kolstad Fotball og Hallvard Solem/Vanvik IL. Årets Fair Play klubb Deles ut hvert år til en klubb som i praktisk handling har vist at klubben tar et aktivt ansvar for å fremme Fair Play og på den måten bidrar til å styrke fotballens anseelse i et vidt samfunnsperspektiv. Prisen er plakett fra NFF, utstyr og en gavesjekk. Prisen ble i 2014 tildelt: Astor Fotballklubb Årets trener 2014 Deles ut hvert år til en trener i trøndersk fotball som har oppnådd gode resultater og som har bidratt til å utvikle eget lag og klubb utover det normale. Treneren har fremvist gode holdninger og fremmet fotballens anseelse. Prisen ble i 2014 tildelt: Roar Vikvang / Stj.-Blink Bjørn Eriksens Minnepris Deles ut hvert år til et dommertalent, eller person innen dommerutvikling som har vist best Stil og Profil. Prisen er et kunstverk og diplom. Prisen ble i 2014 tildelt: Kjell Alseth Ivers Talentpris Prisen deles ut årlig til en guttespiller i alderen år som har fremvist særdeles gode ferdigheter, sunne holdninger og har hatt en god utvikling som spiller. Prisen er et diplom og stipend. Prisen ble i 2014 tildelt: John Hou Sæter / Rosenborg Ballklubb 83

84 TFK Talentpris Prisen deles årlig ut til en jentespiller i alderen år som har fremvist særdeles gode ferdigheter, sunne holdninger og har hatt en god utvikling som spiller. Prisen er et diplom og stipend. Prisen ble i 2014 tildelt: Ingrid Syrstad Engen / Trondheims-Ørn FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG SØR-TRØNDELAG OG TRØNDELAG FOTBALLKRETS ER SAMARBEIDSPARTNERE INNENFOR TRAFIKKSIKKERHET, SPILLERUTVIKLING OG KVALITETSKLUBBB 84

KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015

KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015 KLUBBFORUM AUGUST-SEPTEMBER 2015 Saksliste og program Kl.1800-1820 Kl.1820-1900 Kl.1900-1945 Kl.1945-2000 Kl.2000-2030 Kl.2040-2100 Velkommen og innledning v/kretsstyret Utvikling av et nytt gebyr, sanksjon

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

AKTIVITETSPLAN TFK UTVIKLING

AKTIVITETSPLAN TFK UTVIKLING AKTIVITETSPLAN TFK UTVIKLING (2015) En oversikt over de mest sentrale utviklingstiltakene i Trøndelag Fotballkrets i 2015. Planen oppdateres fortløpende Endringer vil være markert med rød skrift Planen

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den?

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den? Kommunikasjonsplan KOMMUNIKASJONSPLAN AFK 2 1. Bakgrunn Hvorfor bør Akershus Fotballkrets ha en kommunikasjonsplan? For å kommunisere sitt budskap er det nyttig å ha en plan som viser hvilke målgrupper

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

REPRESENTASJONSPLAN FOR VÅR KLUBB I 2017

REPRESENTASJONSPLAN FOR VÅR KLUBB I 2017 REPRESENTASJONSPLAN FOR TILTAK MED NFF TRØNDELAG I 2017 HVA NÅR HVOR HVEM FRA VÅR KLUBB INNHOLD TEMASAMLING KVALITETSKLUBBER 12.01. TRONDHEIM/ Tema: Dommeransvarligrollen og treneransvarligrollen TEMASAMLING

Detaljer

1. Planlegging (utarbeide) 2. Gjennomføring (implementere og følge opp)

1. Planlegging (utarbeide) 2. Gjennomføring (implementere og følge opp) Sportsplanen Sportsplanen For at sportsplanen skal bli et godt og samlende styringsverktøy hva angår fotballaktiviteten i klubben kreves en god prosess i utarbeidelsen av den. En god prosess skaper engasjement

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

ÅRSHJUL Oppdatert: Samarbeidspartnere:

ÅRSHJUL Oppdatert: Samarbeidspartnere: ÅRSHJUL 2016 2017 Oppdatert: 26.09.16. KODER I ÅRSHJULET Grønn markering i ukefeltet: Blå markering i ukefeltet: Sort skrift: Grønn skrift: Rød skrift: Hovedsesong for serie- og kampgjennomføring Hovedsesong

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017

PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 Til klubbene i NFF Trøndelag Dato: 25.10.2016 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/7 PÅMELDING TIL KVALIFISERING 0.DIVISJON I KLASSENE G16, G19, J17 og J19, FOR SESONGEN 2017 NFF Trøndelag vil gjennomføre

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Norges Håndballforbund Region Midt-Norge Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2 2 Klubbledermøte Trondheim Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Agenda Velkommen, presentasjon Mål og Handlingsplan

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg Tiltaksplan 2016 Innledning Tiltaksplanen danner rammene for hvilke innsatsområder og tiltak som SFK skal prioritere i 2016. Tiltaksplanen bygger på NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 2

Kvalitetsklubb nivå 2 Kvalitetsklubb nivå 2 Gratulerer med: 1. Sertifisering nivå 1 2. Vedtak om nivå 2 prosess Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer status 3. Hva er kvalitetsklubb nivå 2?

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater HANDLINGSPLANEN 2012-2015 HAHANDLINGS Status til forbundstinget 2015 Prioriteringer i perioden Fair Play Fair play er en gjennomgående satsing for NFF. Noen milepæler: - Bærende verdi i kvalitetsklubbkonseptet

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Rollebeskrivelse dommeransvarlig i klubb Stillingsinstruks En veileder, tilrettelegger og tillitsperson Kontakt og samarbeide med

Detaljer

På vegne av Nessegutten FFU, fotballaget for utviklingshemmede, søker vi om økonomisk støtte for 2015.

På vegne av Nessegutten FFU, fotballaget for utviklingshemmede, søker vi om økonomisk støtte for 2015. Levanger Kommune v/ Frode Hallem Håkon den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad om økonomisk støtte På vegne av Nessegutten FFU, fotballaget for utviklingshemmede, søker vi om økonomisk støtte for 2015. Dette

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Alle klubber som er sertifisert som Kvalitetsklubb, skal følges opp for å sikre at kriteriene opprettholdes og etterleves i klubbhverdagen. 1. april 2017 Skrevet av: Karin

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4

Innholdsfortegnelse 2. Virksomhetsplan for STIF 3. Visjon 3. Verdigrunnlag 3. Hovedmål for STIF Suksesskriterier 3. Organisasjonsplan 4 INNHOLD Tema Side Innholdsfortegnelse 2 Virksomhetsplan for STIF 3 Visjon 3 Verdigrunnlag 3 Hovedmål for STIF 2016-2020 3 Suksesskriterier 3 Organisasjonsplan 4 Ansvarsfordeling hovedforeningen - gruppene

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Høsten 2014 Klubb Leder Dommer - Trener Vestfold fotballkrets kurstilbudet for høsten 2014! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018

ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 ÅRSHJUL NFF TRØNDELAG 2018 Oppdatert:..2017. VIKTIGE FRISTER DATO SAK TEMA.01. Påmelding av lag til seriespill, OBOS-cup og NM 2018. Aldersbestemt og senior.04. Frist for kampendringer uten gebyr på 500,-

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Orienteringssaker: Tone orienterte om prosessen rundt rekruttering av nye veiledere, vi har 4 nye som er på vei inn. Ny klubbutvikler i OFK

Orienteringssaker: Tone orienterte om prosessen rundt rekruttering av nye veiledere, vi har 4 nye som er på vei inn. Ny klubbutvikler i OFK Oslo Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund Kvalitetsklubbkomiteen Ekebergvn. 101, 1178 Oslo Protokoll fra komitémøte Dato: 8.6.2017 Nr. 03-2017 Sted: Ekeberg Innkalt: Til stede: Forfall Merknader:

Detaljer

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Dugnad for toppfotball i Nord-Trøndelag Skape et 1. divisjonslag i Nord Trøndelag Administrasjon - Utvikling - Organisering Etablert klubbdokumenter

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Østfold Fotballkrets Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden.

Detaljer

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Din klubb i 2015? og klubben blir tildelt kommunens kulturpris samme år!

Din klubb i 2015? og klubben blir tildelt kommunens kulturpris samme år! Din klubb i 2015? Kvalitet i alle funksjoner, ingen klager i innboksen, trenerne ser alle spillerne hver gang, kontinuitet i ledelse og administrasjon, venteliste for kvalifiserte trenere, løkkeaktivitet

Detaljer

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015 Troms Fotballkrets Kurs/utdanningstilbud Høst 2015 Troms Fotballkrets kurstilbud for høst 2015 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer