Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal juni!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!"

Transkript

1 Nr 2 Trondheim, april årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere afrikanske og asiatiske land, noen av ildsjelene fra KIA - samt noen fra Betania-forsamling. Maten som ble servert var det innvandrerne selv som sto for tilberedningen av og den var velsmakende! Dette var den første månedlige samlingen av denne typen i vår sammenheng, og var et resultat av et videreført samarbeid mellom KIA og Betania. Fra før har KIA arrangert adventsog påskefest i Betania. At de nå ønsket også å møtes til en middagssamling i Betania skyltes at disse arrangementene var blitt så populære at de var vokst ut av KIAs egne lokaler. De kjøper selv inn matvarene som trengs, og tilbereder dem på kjøkkenet i kjelleren. Arbeidet starter allerede i 13-tiden og middagen serveres kl Da er Fortsettelse side 6 Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal juni!

2 Johannes Selstø Forsamlingsleder Betania Misjonsforsamling juni er det årsmøte i Region Midt- Norge av NLM på Stjørdal. Alle foreninger og lag er bedt om å sende inntil fire utsendinger til denne viktige samlingen. Måneden etter, juli, er det generalforsamling på Lillehammer. Også da er foreninger og lag i NLM bedt om å sende utsendinger denne gangen én utsending fra hver forening. Erfaringen viser at ikke alle foreninger og lag er representert på disse samlingene av ulike grunner. En årsak kan være at en ikke har noen i sin midte som kan reise. En vet heller ikke om andre en kan spørre om å representere dem. Er dette tilfelle for din forening/gruppe/lag, så oppfordres du til å ta kontakt med forsamlingsleder. Vi kan sammen se om det er aktuelle personer du kan spørre om å være utsending. Det er ønskelig at så mange foreninger/lag som mulig er representert på disse to viktige samlingene i arbeidet vårt. Det er samlinger til inspirasjon i tjenesten. Det er arbeidsmøter der det gjøres strategiske veivalg. Våre ledere i styrer og komiteer velges. La ikke din foreningsstol stå tom. Det er et privilegium å være utsending, samtidig som det ansvarsfullt. Noen kvier seg for denne oppgaven. Det er forståelig. Ikke alle er like godt inne i de saker som behandles. Men la ikke dette hindre deg i å være utsending. Snakk sammen i foreningen om de saker som skal behandles. Slik kan du hente støtte i fellesskapet til oppgaven som utsending. Du som kan tenke deg å være utsending, men ikke er med i forening/lag, kan også gjerne ta kontakt med forsamlingsleder for å gi til kjenne at du er disponibel for de foreninger/lag som ikke har noen å sende. Dette er det nye styret i Betania Ungdomsforening: Fra venstre Arne Rynning (misjonsprosjektansvarlig), Reidar Inge Skarsem (2. vara), Åshild Valbø Sæther (sekretær), Harald R Valderhaug (leder), Erlend Andreas Gjære (nestleder), Kristoffer Stige (kasserer), Erlend Espeland (1. vara) og Tarjei Løvik (BU-leder). BetaniaPosten 02/2012 side 2

3 Styret i Betania Misjonsforsamling, fra venstre Johannes Selstø (forsamlingsleder), Janne Grete Amundal Høivik (2. vara), Anne Mette Waterloo, Oddrun Tulluan, Edith Hodne (1. vara), Arve Nordtug, Sigurd Veie, Jorunn Hjørdis Bakeng (3. vara) (innfelt) og Arne Kløve (innfelt). Styret har konstituert seg med Sigurd Veie som formann og Arne Kløve som nestformann. Nesten 60 personer kom til Betania denne kvelden, og ble møtt av et stort, flott og variert kveldsmatbord, samt kaffe og saft. Trivelig å bli møtt på en slik måte. Styrets formann Kåre Sekkesæter ønsket velkommen, og hadde en andakt der han gikk ut fra Matt 6. Han snakket om at tiden vi er inne i nå - fastetiden - er en fin tid til å trene på å feste blikket på Jesus, hans bud, lidelse og død. Jesus gjorde ikke dette for sin egen skyld, men for vår skyld. Det er godt å få festa blikket på ei naglemerket hånd. Kjell Ivar Ødegård ble valgt til møteleder, og han geleidet oss trygt og godt gjennom resten av saklista. Årsmeldinga ble presentert i hovedtrekk av Johannes Selstø, og den ble godkjent av årsmøtet. Vi er glade for å få være ei forsamling der det er fire generasjoner representert. Regnskapet ble presentert av kasserer Kari Sirianna Sæter, og godkjent av forsamlinga. Nytt styre for Betania ble valgt og følgende personer ble med der: Oddrun Tulluan og Arve Nordtug (begge sitter fra før). Ny medlemmer: Arne Kløve, Sigurd Veie og Anne Mette Waterloo. Edit Hodne (1. vara), Janne Grete Amundal Høivik (2. vara) og Jorunn Hjørdis Bakeng (3. vara). Valgkomité: Fra før står Solrun Karlsen, Frøydis Vestbøstad og Mari Roen Hansen. Nye medlemmer ble: Liv Nordtug og Erlend Gjære. Harald Husby (1. vara) og Svein Olav Kiplesund (2. vara) Hans Olav Sekkesæter har sagt ja til et år til som revisor. Orienteringssaker: Den siste tiden har det ikke vært noen festkomité. Valgkomiteen vil bli bedt om å finne 10 personer til å sitte i festkomitéen. 5 for 1 år, 5 for 2 år. Festkomitéen får ansvar for mat til årsmøte, 17. mai-festen, samlingsfesten og julefesten. Betania går inn i et samarbeid med KIA, der de får låne Betania andre onsdag i måneden kl til middagsservering. Dette starter 11. april. Det kan komme opp mot personer på disse samlingene. Innvandrerne lager maten selv, men ønsker oss velkommen til disse samlingene, for å være sammen og bygge relasjoner. Dette er et gratis tilbud, så kom og smak og prat! BUF hadde kommet med et forslag om å ha en representant i styret. Dette forslaget ble trukket, da det i stedet er kommet til en enighet om at BUF får tilsendt saklista for styret og deltar på saker, de synes er aktuelle. Forsamlingsleder Johannes Selstø innledet samtale om arbeidet i Betania med temaet: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst. Kan vi vinne flere? Bruker vi rett fiskeredskap? Trenger vi fiskeveiledning? Det kom noen synspunkt både om dette temaet, og andre tema. Takk for et godt årsmøte! Referent: Edit Hodne Under årsmøtet fortalte jeg at det ikke er første Ungdomsopprør omkring 1970 gang ungdommene i Betania søker innflytelse på styringen av arbeidet i Betania. Omkring 1970 fremmet en gruppe fra Betania Ungdomsforening, der både Kåre Sekkesæter og jeg var representert, forslag om fast representasjon fra BUF i styret. Vi fikk ikke tilslutning til forslaget. Men engasjementet førte til at unge ble valgt inn i styret på ordinær måte. Det ble heller ingen fast representasjon fra BUF denne gangen, BUF trakk forslaget. Styret i BMF ønsker BUF velkommen til å delta i saker som er aktuelle. Og - unge ble igjen valgt inn i styret for BMF. Jeg gleder meg over de unge i Betania Misjonsforsamling, og opplever at styret ivaretar BUFs ønsker på en god måte. Kjell Ivar Ødegård BetaniaPosten 02/2012 side 3

4 17. mars var det vårbasar i Betania. Netto inntekt fra vårbasaren ble kr ,50. Dette er en stigning på kr ,50 (43 %) fra fjorårets basar. Vi kjenner på glede og takknemlighet. En av hovedgevinstene var handlevogna med kolonialvarer, som Kiwi på Moholt hadde gitt. Flere lurte på om alt i vogna var én gevinst. Det var det. Takk til Kiwi for denne flotte gaven! Det var ellers mange flotte gevinster på hovedlotteriet. Takk til alle som bidro med gevinster, penger til gevinster og kjøpte lodd og mat! Hanna Marie Volle hadde andakt og Åshild Meling Valderhaug sang. Hvorfor basar? Åndelig oppbyggelse - misjon Sosialt fellesskap. Kaffe Spenning Lyst å vinne Kiwi Moholt ga ei handlevogn med varer til vårbasaren Misjonsprosjekt Inntektene fra vårbasaren går til Ungdomsforeningens og Misjonsforsamlingens misjonsprosjekter. Høstbasarens inntekter går til Misjonsforsamlingens prosjekt. Styret har valgt et helseprosjekt i Etiopia. Målsettingen er å samle inn kr I Sør-Omo dør mange kvinner årlig i forbindelse med graviditet og fødsler og i tillegg dør også et enda større antall nyfødte. Svært mange kvinner får store komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel. Årsaken er manglende tilgang til god fødselshjelp og manglende tradisjon for å føde på institusjon. Gjennom praktisk opplæring av personale fra utvalgte helsesentre, formidling av utstyr og regelmessig oppfølgning er prosjektet med på å forbedre fødselstilbudet til kvinnene. Jinka sykehus er treningssenter og med cirka 1000 årlige fødsler er det god mulighet for å praktisere der. Ungdomsforeningen har valgt to misjonsprosjekt i Bolivia: Evangelisering i Acacio og Chunquisaca. Målet for innsamlingen er kr Johannes Selstø Helga april hadde Betania-forsamlingen hyggelig gjensyn med Egil Grandhagen, tidligere generalsekretær i NLM og nå førstelektor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. Lørdag kveld deltok Grandhagen på ungdomsforeningens møte. På møtet søndag formiddag ga han interessante glimt fra Asias misjonshistorie fram til år Flere hundre år før de første misjonærene fra Europa kom til Asia, var den kristne kirke solid plantet i Persia, India, Sentral-Asia og Mongolia. Det var utsendinger fra den østsyriske kirken som først bragte evangeliet til Asia. Du kan lese mer om denne spennende historien i Grandhagens bok Glimt fra Asias misjonshistorie utgitt på Tapir akademisk forlag. BetaniaPosten 02/2012 side 4

5 Bente Sjøbakk dirigerte Cantaremos Erlend Espeland Te Deum under ledelse av Roald Sagdahl Søndag 25. mars ble påskens budskap presentert mektig i ord og toner av Cantaremos under ledelse av Bente Sjøbak og Te Deum under ledelse av Roald Sagdahl. Påskens evangelium ble lest av Erlend Espeland. Foto: Kjell Ivar Ødegård Jeg møtte Ham ved korset, og jeg bøyde mine kne På det stedet der han ropte Far forlat!. Der ble jeg vitne til en kjærlighet så grenseløs, Kjærlighet som seiret over tvil og hat. Slik synger Husfedrene på CD som sanggruppa nettopp har utgitt. Thor Fremmegård forlenget påska da han talte over temaet Jesu sju ord på korset i møteserien som startet i Betania 19. april. Første kvelden talte han om Jesu grenseløse kjærlighet. Betania Ungdomsforening hadde ansvar for møteserien. Thor Fremmegård er rektor ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø BetaniaPosten 02/2012 side 5

6 Annenhver fredag møtes barn og ungdom til Conzept. Ungene kommer proppfulle av energi klar for hva kvelden måtte bringe. Og fem - seks ungdommer/voksne bruker energien, oppfinnsomheten og omsorgen sin på disse forventningsfulle yngre, dette i stedet for slappe av etter ei hard uke på jobb eller skole. Ofte tror jeg lederne går fra Conzept med mer energi enn når de kom, fornøyde med kveldens samling. Er det ikke flott!? Nytt av året er at yngstegruppa i Conzept samles i Spiren barnehage. Dette har vi valgt av to grunner; vi håper dette kan være et tilbud tidligere Spiren-barn kan benytte seg av, og at Spiren er et mer barnevennlig hus enn Betania. Vi er spente på hvordan dette blir, og setter pris på forbønn. I vår har vi hatt noen fellessamlinger hvor vi har spilt litt ball i KVT-hallen og plasket litt rundt i de ulike bassengene i Pirbadet. Ellers har yngstegruppa hatt kinokveld, påskeverksted og kafe for foreldrene. Eldstegruppa i Conzept har hatt en veldig positiv utvikling, vi har fått en ganske stabil gjeng på fire trivelige ungdommer. Det er stor forskjell i interesser og alder blant deltakerne, men det er kjempegøy for oss ledere å se at de trives godt sammen allikevel. De store høydepunktene i vår har vært bowling (som var helt nytt for enkelte som faktisk endte opp med å vinne) og en sosial kveld hjemme hos Mari med boliviansk matlaging og flittig bruk av googletranslate! Takk så langt til alle trivelige deltakere og til trofaste ledere. Tekst og foto: Mari Roen Hansen vi fra Betania som har anledning hjertelig velkommen. Denne gangen var det ganske mange fra vår forsamling som hadde takket «ja» til invitasjonen og møtte opp. Flott! Dette er en flott anledning til å få kontakt med våre nye landsmenn. Da er det viktig at vi sprer oss og ikke setter oss sammen med gamle kjente, men prøver å bygge nye relasjoner. Dette er en unik mulighet til å invitere nye til Betanias ordinære virksomhet. Det er atskillig lettere for dem å komme dersom de har noen i forsamlingen som de kjenner fra før. Maten var god, og vi ble møtt med smil og varme og fikk raskt en følelse av at vi var spesielt velkommen. Et viktig moment for både KIA og den enkelte innvandrer er at de kan få norske kontakter og forbedrer seg i norsk gjennom disse kontaktene. Dette er en avgjørende faktor for integrering i det norske samfunnet. Ved å bidra på denne måten kan vi som enkeltmennesker og forsamling være med å gjøre tilpasningen i Fortsettelse fra s. 1 Norge lettere for mange som fra før strir med negative opplevelser fra hjemland og kanskje også etter ankomst til vårt land. Daglig leder av KIAkontoret i Trondheim, Mildrid Wik, var veldig begeistret over muligheten til å bruke Betania til disse månedlige middagssamlingene. Hun var spesielt oppglødd over at så vidt mange fra BetaniaPosten 02/2012 side 6 Betania møtte opp. Neste samling blir onsdag 9. mai, så velkommen da! Tekst: Svein Hyldmo Foto : Turid Agøy

7 April Tirsdag :30 Formiddagstreff. Else Marie Bekkelund. Torsdag :00 Torsdagskafé. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Søndag :00 Storfamiliemøte med søndagsskolen. Møteverter (M): Fremsyn. Misjonsland: Mongolia Mai Lørdag 5. 19:30 Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik. Søndag 6. 11:00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. Søndagsskole (S)/Juniorgruppe (J) M: Sarepta. Onsdag 9. 16:00 KIA-middag. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Johannes Selstø. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Walther Jarwson (Omsorgskaféen). S/J. M: Håpet. Torsdag :00 Nasjonal-fest. Johannes Selstø. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Ivar Moen. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. S/J. M: Sennepskornet. Torsdag :00 Medlemsmøte Betania Misjonsforsamling. Lørdag :30 Betania Ungdomsforening. Wenche Lunde. Søndag :00 1. pinsedag - Høytidsmøte. Wenche Lunde. M: Gideon. Torsdag :00 Torsdagskafé. Misjonsland: Japan Juni Lørdag 2. 19:30 Betania Ungdomsforening. Mona Kristin Meisingset. Søndag 3. 11:00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. S/J. M: Selam. Tirsdag 5. 11:30 Formiddagstreff - Avslutningstur. Lørdag 9. Regionårsmøte NLM Midt-Norge i Fjellhallen, Stjørdal Søndag 10. Regionårsmøte NLM Midt-Norge i Fjellhallen, Stjørdal. Onsdag :00 KIA-middag. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Godt Håp. Søndag :00 Søndagsmøte. Tarjei Løvik. M: Fremsyn. Misjonsland: Sentral-Asia Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag. Se også Lillehammer juli BetaniaPosten 02/2012 side 7

8 Lillehammer juli Redaksjon Johannes Selstø (ansv.) Kjell Ivar Ødegård Grafisk formgiving Kjell Ivar Ødegård Ekspedisjon Solrun og Reidar Karlsen Ta kontakt med forsamlingslederen om bladet ønskes tilsendt. Frivillig kontingent betales til konto Betania Misjonsforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Kontor: Ole L Kolstads veg HEIMDAL Tlf Forsamlingsleder: Johannes Selstø Tlf Mob BU-leder: Tarjei Løvik Tlf Mob Formann: Sigurd Veie Mobil Betania forsamlingslokale Griffenfelds gt 2, 7012 Trondheim Inngang fra Erling Skakkes gt vest for Kalvskinnsgata Vaktmester: Ewa og Kenth Björklund Telefon Betania Ungdomsforening Leder: Harald Valderhaug Mobil Betania Misjonsforsamling på web: Amour Armand og Aline De borah med dåpsbarnet Amour Junior. Forsamlingsleder Johannes Selstø til høyre. Siden 1997 har 22 barn blitt døpt i Betania. Dåpen 11. mars 2012 var imidlertid historisk. Da ble et afrikansk barn døpt. Amour Junior er sønn til Amour Armand og Aline De borah, som kommer fra Kongo. Familien som teller to voksne og fire barn, har funnet sin plass i Betania. På dåpsdagen bidro mor og datter med skriftlesing på fransk. Familien deltok også med sang. Søndag 25. mars var det igjen barnedåp i Betania. Da var det Synnøve, datter av Maria og Erlend Laberget som ble døpt. Johannes Selstø Maria og Erlend Laberget med dåpsbarnet Synnøve BetaniaPosten 02/2012 side 8

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com Velkommen GF-GUIDEN Foto Kzenon / fotolia.com 1 Velkommen VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER Lillehammer ligger i naturskjønne omgivelser ved nordenden av Mjøsa og inngangen til Gudbrandsdalen. Her er ikke langt

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer