Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart 01.06.2014"

Transkript

1 Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart Helse Nord-Trøndelag HF Administrerende direktør: Administrativstab Ass. adm. direktør: Mads E. Berg (permisjon ut 2015) Avd for kommunikasjon Kommunikasjonssjef: Trond G. Skillingstad Fagavdeling Fagsjef: Paul Georg Skogen Avd for samhandling Konst. samhandlingssjef Olav Bremnes Kirurgisk klinikk Levanger Klinikkleder: Hilmar Hagen Kirurgisk klinikk Namsos Klinikkleder: John Ivar Toft Medisinsk Klinikk Levanger Klinikkleder: Medisinsk Klinikk Namsos Klinikkleder: Randi Sudbø Brandtzæg Barn og familieklinikken Konst. klinikkleder: Tina B. Eilertsen Rehabiliteringsklinikk Klinikkleder Tore Andersen Psykiatrisk klinikk Klinikkleder: Medisinsk Serviceklinikk Klinikkleder Serviceklinikk Klinikkleder: Rune Modell Prehospital klinikk (fra ) Klinikkleder Trond Ivar Carlson (Tiltrer stillingen )

2 Direktøren/stab Organisasjonskart DIREKTØREN/STAB Administrerende direktør Administrerende direktør Fagavdelingen Fagsjef: Paul Georg Skogen Administrativ stab ass.adm. direktør: Mads E. Berg (Permisjon ut 2015) Avd for kommunikasjon og Kommunikasjonssjef Trond G. Skillingstad Avd for samhandling Konst. samhandlingssjef Olav Bremnes Direktør m/stab Fagavdelingen Paul Georg Skogen Ass. adm direktør Mads E. Berg (Permisjon ut 2015) Avd for kommunikasjon Trond G. Skillingstad Avd for samhandling Olav Bremnes (konstituert) Direktør felles Felles FoU Bodil Landstad Økonomiavdeling Økonomisjef: Tormod Gilberg Lokalt styre Bibliotek Bodil Landstad HR-avdelingen HR-sjef Aud Mai Sandberg Private leger Tillitsvalgte Aud Mai Sandberg Pasientkostnader Arkivavdelng Sissel Nessan Brukerutvalg Samarbeidsutvalg IT og anvendelse avd IT-sjef: Helge Gundersen Data og analyse avd Sveinung Aune Økonomirådgiver: Helge Rygg HR-rådgiver: Mathias Mørkved

3 Kirurgisk klinikk Levanger Organisasjonskart Kirurgisk klinikk avd Levanger Klinikkleder: Hilmar Hagen Hilmar Hagen Ortopedisk avdeling Elisabeth Strugstad Kirurgisk avdeling Arne Talseth Akuttmedisinsk avdeling Hilmar Hagen Avd for sengepost leder dagkir og poliklinikk Aud Marit Vongraven Ortopediske leger Elisabeth Strugstad Kirugiske leger Arne Talseth Anestesi leger Gunnar Engesnes Konstituert til Avdelingsleder Aud Marit Vongraven Arbeid på fritid Elisabeth Strugstad Arbeid på fritid Arne Talseth Anestesi Astrid Tromsdal Sengepost Ortopedi Lars Gunnar Hågensen DMS Orto Poliklinikk Elisabeth Strugstad DMS Værnesregionen Urologisk poliklinikk Arne Talseth Operasjon Ada Kolseth Sengepost kir K1 Jorun Grong Strid Portører Per Otto Røiseng Sengepost Kir K3 Gunnvor Bjartnes (konstituert til ) Intensiv Grete Sivertsen Kirurgisk dagenhet kreftpoliklinikk Aud Marit Vongraven Mottagelse Jørgen Selmer Kirurgisk poliklinikk Anne Kristin Granaune Avd. leder akutt medisnsk Hilmar Hagen Økonomirådgiver: Espen Ruud Sollien HR-rådgiver: Kari Hynne Skjærpe Felleslegevakt Hilmar Hagen

4 Kirurgisk klinikk Namsos Organisasjonskart Kirurgisk klinikk Namsos Klinikkleder: John Ivar Toft John Ivar Toft Avdeling for poliklinikk N Kari Iversen Østgaard Avdeling for sengeposter og dagbehandling Siri Gunn Sagvik Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi Wenke Bogen Thun Kirurgiske Leger N Svein Ruud Ortopediske Leger N Knut Erik Aune Avdeling for akuttmottak og AMK Bodil M. Holm (konstituert) Anestesileger N Peter Heidt Avdelingsleder leger Kari Iversen Østgaard Avdelingsleder sengeposter Siri Gunn Sagvik Avdelingsleder akuttmedisin Wenke Bogen Thun Kirurgiske Leger N Svein Ruud Ortopediske leger N Knut Erik Aune Akuttmottak N Bodil M. Holm (konstituert) Anestesileger N Peter Heidt Kirurgisk poliklinikk Kari Iversen Østgaard H3 Siri Gunn Sagvik Operasjon Lene P Nordstrand AMK HNT Bodil M. Holm (konstituert) ØNH Eskil Bjørgan D3 / Hotell Siri Gunn Sagvik Anestesi Ellen J Mikalsen ØYE Anita Blixt Wojciechowski Kreftpoliklinikk palliativt team Siri Gunn Sagvik Intensiv Torunn Ingvaldsen Traume/akutt Wenke Bogen Thun Økonomirådgiver: Kathrin K.Wråli HR-rådgiver: Siw Storø AMK blir fra en del av prehospital klinikk

5 Medisinsk klinikk Levanger Organisasjonskart Medisinsk klinikk Levanger Klinikkleder: Med Felles Med Pleie Hilde Fossland Værnesregionen DMS DMS Inn-Trøndelag Med Felles Med Pleie Felles Hilde Fossland Intermediærpost Intermediærpost Satelittdialyser Med A Hilde Staahl Dialyse Dialyse Med Leger Jon Hjalmar Sørbø Med B Hilde Løvaas Poliklinikk Poliklinikk Dialyse Mathias Fossland Konst. til Med MOA Kari Mette Skrove Med Pol Elsa Holm Med H Kari Auran Sjølyst Med Posedialyse Hilde Løvås Økonomirådgiver: Ole H. Wanderås HR-rådgiver: Oddbjørg Havik

6 Medisinsk klinikk Namsos Organisasjonskart Medisinsk avdeling Namsos Klinikkleder: Randi Sudbø Brandtzæg Med H5 Grete V. Kveli Med Cor Hanne Heglum Med H4 Kari Sund Larsen Med Leger Randi Sudbø Brandtzæg Med Pol Tordis Lande Med Felles Randi Sudbø Brandtzæg Økonomirådgiver: Helge Rygg HR-rådgiver: Mathias Mørkved

7 Barn og familieklinikken Organisasjonskart Barn og familieklinikken Konst. klinikkleder: Tina B. Eilertsen Rådgiver: Solveig Lia Barne- og habiliteringsavdeling Avdelingsleder: Randi Brenne Dreier Gyn/Føde Levanger Avdelingsleder: Marianne Mathisen BUP Avdelingsleder: Åsmund Bang Gyn/Føde Namsos Avdelingsleder: Sissel Brattbakk (konstituert) Sengepost, poliklinikk/dagbehandling Levanger Hilde Sundal Sengepost, poliklinikk/dagbehandling Anne Mette Hofstad Sengepost Levanger Reid Henstein Leger, poliklinikk/dagbehandling Sissel Brattbakk (konstituert) Leger barn Bjørn Myklebust Leger gyn/føde Dordi Bogfjellmo Poliklinikk Levanger Bine Kristin Kristoffersen Sengepost Sissel Brattbakk Poliklinikk Namsos Randi Brenne Dreier Familieenhet Levanger Ingunn Helmersberg Habiliteringstjenesten for barn og unge Anita Hoff Poliklinikk/familieenhet Namsos Siegbrit Andree Tranaas Økonomirådgiver: Ole H. Wanderås HR-rådgiver: Atle Busch

8 Rehabiliteringsklinikk Organisasjonskart Rehabiliteringsklinikk Klinikkleder: Tore Andersen Tore Andersen Prestetjensten Anton Hegdal Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering Nancy Haugan Avd for fysio- og ergoterapi L Tove Vannes Sundby Avd for fysio- og ergoterapi N Norunn Hestvik Avd for nevrologi Elisabeth Larsen Avd for revmatologi Unni Myran Avd for Læring og Mestring Ann K. Hagen Røstad Seksjon for poliklinikk Nancy Haugan Nevro N Elisabeth Larsen Seksjon for sengepost Kristin Eggen Konstituert Nevro L Elisabeth Larsen Regionalt henvisningsmottak Anne Kristine Vevelstad Økonomirådgiver: Espen Ruud Sollien HR-rådgiver: Oddbjørg Havik

9 Psykiatrisk Klinikk Organisasjonskart Psykiatrisk klinikk Klinikkleder: Klinikkleder m/stab Avd sengeposter N Arnt Håvard Moe Avd sengeposter L Torbjørn Eliasson Avd poliklinikk N Arnt Håvard Moe Avd DPS Stjørdal Ann Inger Leirtrø Avd. Poliklinikk L Avd for Rusrelatert Psykiatri Torunn Aurstad Avd for spiseforstyrrelser Monika Sund Avd DPS Kolvereid Bernt Harald Opdal Klinikkledelse Leder avd. psyk N Arnt Håvard Moe Leder avd. psyk L Torbjørn Eliasson Avd. Poli N Arnt Håvard Moe Avd. DPS Stjørdal Ann Inger Leirtrø Avd Poli L Leder avd Rusrelatert psykiatri Torunn Aurstad Leder RKSF Monika Sund Avd DPS Kolvereid Sengepost Bernt Harald Opdal Akuttsengepost N Frode Båtnes Seksj Allmennpsyk L Elin Sandhaug Psykosepoliklinikk N Camilla M Fossland DPS Stjørdal Sengepost Eva May Rygh Team Nord L Anne Slungård ARP Poliklinikk N Berit Larsen Poliklinikk spiseforstyrrelser Monika Sund Avd DPS Kolvereid Poliklinikk Bernt Harald Opdal FFE Nils Håvard Dahl Arnt Håvard Moe Almennsengepost N Frode Båtnes Seksj akuttbeh L Pål Brørs Allmenspsyk poli N Sigrun Bertnum Team Sør L Kristin Haave Team Midt L Anne Slundgård ARP Poliklinikk under 30 L Rune Ingebritsen RKSF seksjon Levanger Ivan Samdal Vaktlegeenhet L Nils Håvard Dahl Aldersengepost N Kenneth Ledang Seksjon psykoser L Olga M Midtaunet Alderspsyk poli N Kenneth Ledang Team Klinisk S Ann Inger Leirtrø Team Klinisk L ARP Poliklinikk over 30 L Rune Ingebritsen RKSF seksjon Stjørdal Mia Sve Vaktlegeenhet N Elisabeth B Romuld Psykosesengepost N Camilla M. Fossland Gruppebehandlingsenheten N Sigrun Bertnum Alderspsykiatri L Elin Vikan Røsæg ARP-sengepost Nina Linaker RKSF Forskning Sigrid Bjørnelv Psykologer Le Klinisk Team N Arnt Håvard Moe Dagenhet L Anne Slungård Hab.tjenste for voksne Sven Hultman Økonomirådgiver: Siri Gartland HR-rådgiver: Siri Gartland

10 Medisinsk Serviceklinikk Organisasjonskart Medisinsk Servicklinikk Klinikkleder: Auslaug Stavseng Harald Ø. Thorsen Avd for bildediagnostikk Levanger Gunvor Brandseth Avd for bildediagnostikk Namsos Bo Christian Frederiksen Avd for laboratoriemedisin Avd for sterilforsyning Grethe S. Sunde Bildediagnostikk L Gunvor Brandseth Bildediagnostikk N Bo Christian Frederiksen Avd.leder m/stab Sterilforsyning L Grethe S. Sunde Nukleær L Gunvor Brandseth Med biokjemi L Sterilforsyning N Grethe S. Sunde DMS Bildediagnostikk Stjørdal Gunvor Brandseth Med biokjemi N Skyllerom L Grethe S. Sunde Blodbank L Blodbank N Mikrobiologi Økonomirådgiver: Harald Ø. Thorsen HR-rådgiver: Oddbjørg Havik

11 Serviceklinikk Organisasjonskart Serviceklinikk Klinikkleder: Rune Modell Rune Modell Servicesenter Liv Karin Salthammer Kolaas Eiendom Tore Westerheim Med.Tekn. Avd. Olav Fikse Kjøkken Bent Andrè Kümmel Forsyning Jan I. Kjøren Boligselskap Tore Westerheim Pasientreiser Kjetil Aas Liv Karin Salthammer Kolaas L Tore Westerheim Med. Teknisk Le Olav Fikse Kjøkken Le Merete Aalberg Veie Forsyning Jan I. Kjøren Boligselskap Le Odd Salberg Pasienttransport Kjetil Aas Pasientservice Le Randi Fikse N Tore Westerheim Med. Teknisk Na Olav Fikse Kjøkken Na Bjørn Sandnesmo Sengesentralen Jan I. Kjøren Boligselskap Na Roar Strand Enkeltoppgjør Kjetil Aas Avdelingsservice Le Eva Lian Renhold L Anne Margrete Granlund Kjøkken DPS Stjørdal Ole Andre Bragstad Portørtjenesten Na Jan I. Kjøren Avdelingservice Na Yngve Vikan Renhold N Monica Ottesen Rekstad Kantine N Marit Kvernland Kontor Psykiatri HNT Mette Nonstad Drift L Odd Salberg Kantine Le Ivar K Overvik Pasientservice Na Rita Fosseng Drift N Roar Strand Seksjon BFK/Rehab/MedSek Lars Westerfjell Prosjekt L Odd Salgberg Prosjekt N Roar Strand Eiendomsforvaltning DPS Stjørdal Eiendomsforvaltning DPS Kolvereid Økonomirådgiver: Harald Ø. Thorsen HR-rådgiver: Kari Hynne Skjærpe Pasientreiser blir fra en del av prehospital klinikk

12 Prehospital klinikk fra Organisasjonskart (foreløpig) Prehospital klinikk (2015) Klinikkleder Trond Ivar Carlson (tiltrer ) Ambulanse AMK Pasientreiser

13 Prosjekt organisering (regnskap) HNT Organisasjonskart Prosjekter HNT (regnskap) Projekter Kir Prosjekter Med Prosjekter BFK Prosjekter Rehab Prosjekter Psyk Prosjekter Med Serv Prosjekter Serv Prosjekter Dir/stab Prosjekter Dummy

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i VV på nivå 1-4. Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet, kun de ledere som formelt har en lederrolle (fag/ økonomi/personal).

Detaljer

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017 Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017 Fødselsdato Etternavn Fornavn Telefonnummer Mobiltelefon Yrke Forslag fra tingrettene: Inntrøndelag Tingrett - Forslag Frosta kommune 1961-04-05 Rekkebo

Detaljer

E-postadresser alle ansatte Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune

E-postadresser alle ansatte Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune Abdi, Ali Ahmed Abelsen, Stina Abildsnes, Hallvard Aboubucar, Karen Nabila Adde, Fred Emil Adde, Tone Furunes Adly, Nasser Ahlqvist, Heidi Aksnes, Andreas Aksnes, Anita Aksnes, Ann-Kristin Aksnes, Bente

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd 2011 1 09/6755 Finnmark Helse Finnmark

Detaljer

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55

Plassering Klubb Navn Tid. 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30. 2 Namdal LK Espen Emanuelsen 01:12:41. 3 Namdal LK Nils Ivar Wallinder 01:17:55 Lagkonkurranse Konkurranse herrer Plassering Klubb Navn Tid 1 Namdal LK Morten Skarstad 01:06:30 Namdal LK Ole Marius Bach 01:10:48 Namdal LK Ove Haugereid 01:12:18 SUM TID 3:29:36 2 Namdal LK Espen Emanuelsen

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015

Resultatliste Rankingløp nr. 3 22.04.2015 Damer 16-39 år 2,41 KM 1 Franziska Blystad Statens Vegvesen BIL 4283 21:30 08:55 2 Hilde Skretting Gjesdal kommune BIL 4027 22:01 00:31 09:08 3 Kirsten Vike Sandnes kommune BIL 4072 22:46 01:16 09:26 4

Detaljer

Andersen, Ellen Avdelingsleder Norland fylkesbibliotek Andreassen, Stein Rådgiver, kulturavdelingen Stavanger kommune

Andersen, Ellen Avdelingsleder Norland fylkesbibliotek Andreassen, Stein Rådgiver, kulturavdelingen Stavanger kommune NAVN TITTEL Kommune, institusjon, organisasjon Aarseth, Sissel Kulturutviklar Sogn og Fjordane fylkeskommune Aasen, Ingvild Virksomhetsleder kultur Verdal kommune Aksnes, Guri Andresen Stord kommune Andersen,

Detaljer

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: *****

Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: ***** Navn på barnevernere o.l vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med barnevernere som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet på de/denne til post@gfsr.no Det må opplyses hvilke forhold

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

Tour de Tomtvatnet - Ski

Tour de Tomtvatnet - Ski Markabygda-Bumyra 08.02.205 Trim 25 Km Renate Ottem Alfnes Nessegutten, SPK/ Sykehuset Levanger 098 2:43:39,88 Emma Amdal 073 2:6:02,73 Stian Arntsen Nessegutten, SPK/ Nessegutten, SPK 049 2:6:02, Thaya

Detaljer

Orklarittet 2015. Offisiell resultatliste. Knyken Skisenter 23.05.2015

Orklarittet 2015. Offisiell resultatliste. Knyken Skisenter 23.05.2015 Orklarittet 205 Knyken Skisenter 23.05.205 Menn Elite Eric Nevin Stiftstaden SK Trondheim 69 2:26:5,7 2 Mikhail Utkin Tvk Sykkel 66 2:28:2,9 0:2,02 3 Anders Nordby Gullhav Ntnui 67 2:28:40,90 0:49,73 4

Detaljer

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling)

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling) Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling) Oppdatert pr. 13 mars 2015. Opplysninger om endringer sendes til fyslister(at)lymfoedem.no OBS: For å komme med på oversikten

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108 15. Bøker Kommentarar: tekstdel s. 108 15.1 Bøker utgitt i Noreg etter år og språk 1990 2008* F 15.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1990 2008* 15.2 Bøker utgitt i Noreg etter språk

Detaljer

NA karusell Spillumrennet 2013

NA karusell Spillumrennet 2013 G 10 år 1km Tobias Aunvold Følling IL 4 04:21 Kristian Brørs Beitstad IL 2 03:28 Tobias Devik Spillum IL 6 05:16 Ivan Engblom Overhalla IL 12 04:14 Odin Fjær Overhalla IL 9 03:52 Isak Flataas IL Hållingen

Detaljer

Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv

Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv Etternamn Fornamn Organisasjon/institusjon Stilling/tittel Alstad Barbro PPtOt Romerike Ot Koordinator Angell Reidun Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID TURRENNKLASSER Vandrepremier: 1. HARSTAD SPAREBANK s pokal

Detaljer

Deltakerliste 5. mai: Vanskelige foreldresamtaler - gode dialoger

Deltakerliste 5. mai: Vanskelige foreldresamtaler - gode dialoger Deltakerliste 5. mai: Vanskelige foreldresamtaler - gode dialoger Navn Arbeidssted Agnete Bersvendsen Barneverntjenesten Aileen Jensen Storvollen barnehage Aina B Jensen Sør Lenangen Barnehage Aina Sofie

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Storlirennet. Offisiell resultatliste. Grova Skisenter 16.03.2014

Storlirennet. Offisiell resultatliste. Grova Skisenter 16.03.2014 Barn født 1998 og senere Aksnes, Embla Hommelvik IL 107 Aksnes, Hedda Fevang Hommelik Il 106 Aksnes, Odin Hommelvik IL 71 Andersson, Axel Ranheim skiklubb 8 Arntsen, Oskar 55 Austgulen, Erlend byåsen il

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler,

Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Resultat 3-Sjøers 2010 Kvinner Plass Tid Navn Klubb/Bedrift 1 01:24:28 Kvæven, Wenche L GTI 2 01:32:04 Østbø Frafjord, Anne GTI 3 01:33:01 Ziesler, Caroline Sandnes IL 4 01:33:10 Rørvik, Lene GTI 5 01:36:02

Detaljer

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner.

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa Revolverfelt Maks oppnåelig 102p Klasse Junior 1 Espen Magnussen Sola PK ( 9 9 9 9 10 10 11 11 10 12) 100 (21*) 2 Knut Høie

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid Damer 12km 1 Elin Uppstad Valle Il 35:18 23:38 57:56 2 Johanne Birkeland AbrahamsenHeming, Il 36:13 25:29 1:00:42 02:46 3 Tuva Eieland Team Flaxvatn 38:19 25:18 1:02:37 04:41 4 Solveig Granås Arendal Triathlon

Detaljer

NAVN LAG/FORENING LEDER/KONTAKTPERSON E-POSTADRESSER TELEFON

NAVN LAG/FORENING LEDER/KONTAKTPERSON E-POSTADRESSER TELEFON NAVN LAG/FORENING LEDER/KONTAKTPERSON E-POSTADRESSER TELEFON Aftenrøden Oddrun Klemmetvold, Haugen, Aursund Barnekor Nina Dalen Konow/ Solfrid Balstad, nina.konow@roros.net 41561467 Aursund Grendaløkke

Detaljer