Skifte etter Elling Christophersen, Fiskvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skifte etter Elling Christophersen, Fiskvåg 1676 1730"

Transkript

1 Halvor Koteng ( ) oversatte skiftet etter Elling Christophersen fra gotisk skrift til dagens skriftsstil i Han har også oversatt navn på gjenstander, dyr mm til dagens benevnelser. Han har kommentert opplysningene i skiftet og kommet frem til dels andre fakta enn det Charles Ellingsen har beskrevet i slektsboken «Slekten Ellingsen» en gren av slekten Benkestok som var ferdig fra forfatterens hånd midt på 1960 tallet, men ikke trykt før på 1990 tallet. Jeg som legger ut dette skiftet på vår internetside er Halvors bror. Noen opplysninger i oversettelsen er skrevet med røde bostaver. Dette er benevnelser Halvor ikke fant noen forklaring på. Dersom du har kunskaper om dette eller har andre kommentarer vil jeg gjerne høre fra deg. Elling Christophersen har nr. 31;19 i den slektsbka jeg arbeider med, opplysninger om mine aner i tiden mellom 1800 og 700 er ferdigskrevet. Materialet omfatter over 1000 personer. Boka er foreløpig ikke trykt. Uddevalla i februar 2015 Einride Koteng nr 10034/6351 i Ellingsens slektsbok Skifte etter Elling Christophersen, Fiskvåg ;19 i slektsboka (denne boka er ennå ikke trykt) Kildeinformasjon: Nordland fylke, Salten sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 04, , oppb: Statsarkivet i Trondheim. Merknader: Fol Nytt register foran. Folio 102b Ao ( Ao anno -året ) 1731 h: 17de May blev registrering og Wurdering samt Skiften og Deelen holden paa Fishcvog ( Fishcvog Fiskvåg - ligger ved Rognan i Saltdalen. efter Sl: Elling Christophersen udj Dalens Fjerding som der boedeog paa sin Reyse fra Bergen Døde h: 10 Juny (Feil: skal være 1730.) (I Ellingsen-boka står det at han forliste og druknet. Litt rart at dette ikke er nevnt her. Kirkebøkene for Saltdal mangler, så jeg undres på hvorfra Charles Ellingsen har opplysningene om forliset på Folda.) Til Rigtighed for hans efterlevende Enke Karen Jensdatter paa hendes veigne vare Nærværende Hendes Svoger Lensmanden Søfren Joensen Freenes, paa den Eene og deres sammen aflede børn Christen Ellingsen 21 aar, Lars Ellingsen 19 aar, Christopfer Ellingsen 12

2 aar, Jens Ellingsen 9, Hans Ellingsen 5 aar ( Hans Ellingsen 19;11 i slektsboka), Karen Ellingsdatter 15 aar, samt Boets Creditorer paa den andre side. Paa de u-myndiges Veigne var Nærværende Olle Hellisen Qverl indtil deres Rette formynder kunde blive Varslet og Skifte forretningen blive til Ende bragt. Da udj Wurderings Mendenes overværelse samt af dem Wurderet som er lensmanden Peder Svendson Buu, Olle Hellisen Qverl og Olle Herdagsen (muligens Karens onkel. Hennes mor er Anna Herdagsdatter.) Medbye, følgende blev anviist og frembaaret efter høyeste formaninger, og hun ( hun - Karen) paa sin ære intet vidre at være Eiende end her anført Guld og Penge fandtes ingen Sølf 1 Dito med fødder 1 Sølfbeger med Nafn og Nafn I: O: S: K: E: C: S:. K: I. D: w: 1 lod E: D: w: 1 lod 3 ½ qv: ½ qvtin E: C: S:. K: I. D: - Elling Chritophersen og Karen Jensdatter 1 lod 1 ½ qvtin Feil: Skal være 4 lod 1 ½ qvtin Jens arver begeret. 1 lod 13,4 gram 1 qv - qv tin - qvtin kvart, kvarting - ¼ lod 3,35 gram ½ qvtin 1/8 lod 1,675 gram Folio 103 spalte 1 1 bredskaftet Sølfskie 4 lod med Nafn C: S: O: H: 2 1 Ditto w: 3 lod ½ qv tin Ditto w: 3 lod ½ qv t Dito med B: E: og boe- boemerket # 1 - se original merket # 1 w: 3 lod 2 ½ qvt Dito C: N: S: w: 3 lod Dito w: 2 lod 2 ½ qvtin med Nafn H: P: S: B: K: J: D: Dito C: O: S: K: I: D: w: C: O: S: K: I: D: - Chritopher Olsen og 2 lod 3 ½ qvtin Karen Jonsdatter - Ellings foreldre 1 Dito w: 2 lod E 1 1 Dito w: knap 2 lod Dito w: 2 lod ½ qvtn med Nafn E 5 6 E - Elling 1 Dito med Rundt Skaft og Knap w: 3 lod ½ qvt: E: C: S: E: C: S: - Elling Chritophersen 1 Dito med Nafn C: O: S: C: O: S: - Christopher Olsen - Ellings far w: 3 lod 1 qvtin Dito B: C: D: J:S: 1656 w: 3 lod Dito E: C: S: w: 3 lod Dito I: T: S: og bomerke I: T: S skal vi våge å tro at det er

3 # 2 w: 3 lod 1 qvtn Jon Tronsson ( ) - Ellings 1 Dito med boemerke # 3 tippoldefar? w: 3 lod ½ qvtin bomerke # - se original 1 Dito w: 3 lod 1 qvtin med Nafn E: C: S: Dito med Nafn O M: S: w: 2 lod 2 ½ qvtin Dito E: C: S: og boemerke # 4 w: 2 lod 3 ½ qvtin boemerke # 4 er samme som # 1 1 Dito Fladskaftet w: 2 lod 1 qvtin Boem: # Boem: # 5 bumerke nr 5 se original 1 Dito 1 lod 3 qvtin ditto H: H: D: w: 2 lod 1 1 Dito B: K: D: w: 1 lod 3 ½ qv: Dito O: O: S: w: 1 lod 3 ½ qvt Dito med Dreyet skaft og Knap w: 1 lod 3 ½ qtie Brendeviin Skaal med Nafn A: J: D: og K: J: K: J: D: kan vær Karen Jensdatter D: w: 2 lod 1 qvtin 1 12 A: J: D: - D: står utvilsomt for 27 Smaa trøye Knapper datter. Kan det være en gave hun w: 2 lod 2 ½ qvtin har fått sammen med ei søster? Folio 103 spalte 2 27 Smaa trøye Knapper som tilsammen veier 2 lod 2 ½ qvtin. Det skulle bli i overkant av 35 gram. Hver knapp veier altså ca 1,3 gram. I sannhet små knapper. Til sammenligning veier dagens kronestykke (2010) 4,2 gram. 8 større dito 1 lod qvt Belte paa Sort fløyel w: efter opskriften 13 lod à 3q 6 3 q 3q ½ Riksdaler 1 Dito paa Rødt fløyel opskriften paa Skriften vekta er w: efter paa Skriften notert på beltene 20 lod bestaaende af 38 stq 10 stq - stk Fløyelsbelte med påsydd sølv hørte til brudestasen. Messing 1 par Rundfodet Stager 4 1 Dito 2 1 Stoer Rund gl.dags Dito Dito Mindre Dito Mindre stor bordring 12 4 Mindre dito à 8 s 2 1 Malmgryde liden og gammel 1 8

4 Tind 1 Dybt Suppefad w: 8 Mq à 12 s 1 1 Dito Mindre No 1 w: 6 Mq à 12 s Dito No 2 w: 5 Mq à 12 s Dito No 3 w: 5 Mq à 12 s Fladt dito No 1 w: 7 Mq à 12 s Dito No 2 w: 5 Mq Dito No 3 w: 7 Mq à 12 s Dito No 4 w: 5 Mq à 8 s Dito No 5 w: 5 Mq à 12 s Dito No 6 w: 5 Mq à 12 s tallerkener af hamret tin w: 7 Mq à 14 s Smaa dito w: 12 Mq: à 12 s dito w: 3 Mq à 12 s Tind Kaskee w: 3 Mq Tind Kande w: 12 Mq à 12 s 1 3 Kande mål for drikkevarer, tran 1 dito med lang tuud og smør, volumet varier en del - w: 7 Mq à 12 s 5 4 ca 2 liter 1 Dito halfkande w: 6 Mq halfkande ca 1 liter à 12 s Dito w: 6 Mq à 10 s 3 12 Folio 103b spalte 1 1 gl: Tin qvartl w: 4 Mq qvartl kvartel - vanligvis à 10 s 2 8 ¼ tønne en fjerding ca 35 liter 1 Sex kantet flaske w: Her må det være snakk om 1/4 3 ½ q à 12 s 2 10 av ei kanne ca ½ liter 1 Firkantet dito w: 6 Mq à 12 s Sex kantet dito w: 2 ½ Mq à 12 s 1 4 Søed - Sond rør?? hadd hatt??? Betyr dette at rør og hatt normalt burde være der, altså ei brendeviinspande, som nedenfor? Kaaber tx;de tønne (like stort volum) 1 tx;de Kiedel paa 2 pund 10 Mq pund her: bismerpund - 1 dito w: uden Søed og ca 6 kilo eller lispund ca 8 kilo. hadd 1 pd: 8 Mq: à 12 s 4 Det gikk 90 merker på 1 Vog 1 dito w: 1 pd: uden Sond Mq mark 250 gram og hadd à 12 s 3 Gamle Vog var ca 23 kilo 1 liden dito w: 16 Mq Nye Vog etter kilo à 8 s brendeviins pande brendeviins pande destillasjons-

5 w: 2 ½ pund à 12 Mq 7 3 apparat Jern Fang 1 Stoer Gryde w: 1 pd 2 Mq 1 Findmarken - Finnmarfisket 1 ditto Større 4 startet etter lofotfisket dvs etter 1 liden ditto 1 påske, og varte til rundt St.Hans 2 Skieringer à 12 s Gryde med Sønnen til Findmarken 1 1 Bieleker Ofn 11 Bieleker Ofn bileggerovn 1 Brødjern 1 1 Pomp Nafver w: 1 vog Jern støer 2 8 Jern støer jerstaur - spett 1 Smied sted 1 5 Smied sted smiste ambolt 1 Slag hammer 3 Slag hammer - smihammer 1 Ditto 12 1 Smie Tang 6 1 Bælg 2 Bælg blåsebelg til smiessa 1 Øx Dito à 3 q 1 1 Plog Jern med Ristel 1 Ristel kniven foran plogen 1 Soillings Nafver 1 Nafver naver bor Soillings Kan det være Solingen? En naver fra Solingen, som allerede i Middelalderen var kjent Folio 103b spalte 2 1 Kiep Nafver 4 1 Liaa 1 2 ditto à 6 s 12 2 græfv 8 græfv grev for sitt gode stål og sine dugelige kniver. Træ Fang 1 Eege Kiste med laas 1 1 Eege tønde 3 1 Kahr paa 1 tø de 2 Kahr kar, beholder 1 dito tø de tønne med like stort volum 1 dito 1 8 som ei tønne 1 Malt qvern Slibsteen 1 Senge Klæder 1 ofverseng af Rød blommet Cartuns Cartun - Cattun bomull blommet - blomstret wahr og half Reen duun udj w: 16 Mq 5 16 Mq ca 4 kilo 1 Dito af Peälsaytis wahr var - dynevar wahr og Duun udj w: 10q 5 2 ½ pd ca 15 kilo

6 1 underseng w 2 ½ pd med underseng bolster - madrass Dantziger wahr og Dantziger Danzig - Gdansk Rybfiær 1 4 Rybfiær - rypefjær 1 Dito w 2 pd: 10 Mq med hollansk wahr gl. Dito w: 1 vog med gl. gammel - gammelt gl. Dantziger Vahr hoved pute af Dant ziger Vahr No Dito med wolmer- wolmerdug olmerduk - treskaftet dugs Vahr og gult stoff av lin og bomull Sars for enden 2 8 Sars sarge serge - kypervevd stoff 1 Dito med Dantzi- (gir skrålinjer i teksturen vevd med ger Vahr No tre eller flere skaft) oftest av ull. 1 Dito med Dantzi- Sars ble produsert i mange kvaliteter ger Vahr og blommed særlig i England og Frankrike. Cattun fore No Dito af Svendsk Vahr No Dito No Dito ved Søen 3 Folio 104 a spalte 1 Liin Klæder 1 Lagen No Dito No 2 4 Sprang bregding 1 Dito med Sprang fore No en blanding av vev og fletting 1 Dreyels borddug 5 al. lang 2 Dreyels diagonalvevet lintøy, især til 1 liden Dito 2 laken, duker, servietter og håndklær. 1 Dito af hiem Vevet al. alen lengdemål har variert over Dreyels 4 tid, men var 62,75 cm da det gikk ut av 1 Dito Mindre 3 bruk i Norge. 1 Pude wahr med Sprang Dito Rannet bordklæde gl. Dito 3 1 Pudes Wahr med Sprang 2 1 Søufskinds fæld No 1 1 Søufskinds fæld - Søufvskinds fæld - 1 dito No 2 1 saueskindsfell 1 dito No dito No dito ved Søen 5 1 dito Kalfskinds dito No dito No 2 4

7 1 dito No gl. Skinddyne med fiær No dito No dito med Reenhaar udj 1 1 Søufvskinds fæld No gl. Rye 2 1 dito ved Søen 3 1 Kalfskinds fæld ved Søen 1 Den Sl: Mands Den Sl: Mands den salige manns - Gang Klæder den avdøde 1 Sort Klædes Kiole 3 Kiole snippkjole, dress, kjole og hvitt 1 Sort par boxer 5 1 graa Klædes Kiole 2 1 dito boxer 3 1 blaa Spittet Nat- Spittet - spettet trøye 5 7 R 1 q Folio 104 a spalte 2 Creatuure Creatuure - fe 14 Kiør à 3 rd 42 Kiør - kyr 3 første Kalf Qveer à Qveer kviger ku som ennå ikke har 6 dito paa 3de græs à 1R3q 9 født sin første kalv. 5 fior Kalvfer à 1R 5 fior Kalvfer kalver født i fjor 5 voxne giedder à 2q 1 4 giedder - geiter 5 heiner à 1q 8s Heine - ungeit ett til to år gammel 3 fior Kied à 1q 3 fior Kied kje født i fjor 3 Smaa boeker à 1q 8s 4 8 boeker - bokker 12 voxne Søufver à 2q 8s 5 Søufver - sauer 6 giømmer à 1q 8s 1 3 giømmer jømmer - ungsau 7 fior lam à 1q gl. Sort hest 3 1 Rød dito 4 Korn Vahre 32 tx;dr Korn noget saa tx;dr tønner. Forkortes i originalen nær et Slags à 1R 4q 53 2 som tx på linja og dr opphøyd. 1 tønde mest hegret Rug 1 2 tx;dr Dannemarkes Rug à 9q 3 Endnu fandtes Korn

8 af forige Aaringer 18 tx;dr Temmelig hegret à 1R 4q 21 Søe Redskab 1 gl. Fem børing Ottring 2 Ottring åttring, i Nord-Norge en båt 1 Dito Seigl 5 med opp til 5 par årer. Master og taug 1 Dito Seigl seil til åttringen 1 gl. Sexring 3 Sexring båt med tre par årer 3 gl. Torskegarn à 1q 3 ½ brugt Sey Not 50 fanr Sey Not - seinot lang 2 fanr favner. 1 favn = 188 cm 1 Mindre dito 3 2 Sildegarn ved Søen à 1q 2 1 dito hiemme 3 1 dito 2 1 dito Jegt med sit tilbehør anseet in allis for 220 Folio 104 b spalte 1 Søe Redskab eller Huuser 1 liden Nye Søe boed liden Stue Ved Søen 2 1 Søeboed med fordøer gl. Nøst 2 1 Smie ved Søen 2 1 Søe boed paa Nordre side af Elven, som Enken var begiærende at beholde der ike blev Worderet. Hvad Jordegodset angaar som arvingerne beraabte Sig paa at være udj Helgelands Fogderie og deris Sl: Fader tilkom, berettis nu saaledes at samme den Sl: Mands Moder Karen Hans Pedersen Berg Walle saa lenge hun lever er C.Ellingsen skriver: - Da moren døde diktet Elling Christophersen en sang til henne og han skal ha sagt ved hennes bortgang:

9 forundt, hvorfor siden hun Jeg gjorde min mor meget ondt i min endnu lever dette Skifte ungdom. Den sorg og kvide hun led, har deraf ike noget kand jeg etter beste evne forsøkt å gjøre godt tilfalde, Men indtil igjen med all den godhet jeg har maktet. hendes døed maae beroe, Han tenkte vel mest på at han rømte saa desformedelst ing- hjemmefra bare 13 år gammel -. en ophold lenger skie Hvor har han dette fra? Her er det jo tydelig kand. at mora lever, og W. Brandt sier at hun døde i 1734, altså 4 år etter Elling. Summa boets formue foruden gield 567rd 5q 2s: Boet skyldig Gield hvor til skeer følgende udj: Enken blev tilspurt om hun efter loven Folio 104 b spalte 2 Var sin broder lod begiærende, Sv: Ney Men sin Morgengafve Meente hun at nyde, hvor til af hende blev aftagen en Sølf Kande w: 56 lod à 3 qe - 28 rdr - Til Aaboed paa gaarden blev lagt en Nye Stufve med afdeeling til et lidet Kammer og hvor en Skorsteen med bilegger ofvn kand settes udj. broder lod hva betyr broderlodd her? Hun får jo sin del. Sv: Ney Svar: Nei 56 lod ca 750 gram Aaboed åbot gammelt norsk rettsuttrykk. Det kunne i en betydning betegne vedlikeholdelse eller istandsettelse av hus og gjerder på leilendings- eller embetsgårder. I en annen betydning kunne det betegne erstatning som må betales i tilfelle manglende vedlikehold. Åbotsansvar plikt til slikt vedlikehold. Åbot (fra gno. ábú, f., beboelse, bosted). Her betyr det vel ganske enkelt vedlikehold Skiftes forvalterens Salærium og Skriver løn 8 rd udl udl - utlagt 1 brendeviins pande w: 2 ½ pund à 12 s 7 3 udj. 1 bredskaftet Sølfskie w: 4 lod med Nafn C: S: O: H: 3 8 rd

10 Stemplet papir til Skifte- Brefvet 1 rd 3q udl udj forbemeldte Sølfskie med Skifte forvalteren 1 3 Lensmanden for sin u- mage 1 rdr udl 2 Øxer à 3q 1 Begge Wurderings Mendene 1 rdr udl 1 Soufskinds fæld No 1 1 rdr Den eneste gjelda er utgiftene ved skifte- Summa boets oppgjøret; ellers har ikke Elling en eneste Skyld 11 rdr 2 q skilling i gjeld. Dette er ganske utrolig, spesielt når C.Ellingsen sier at han på tur heim fra Bergen forliste og druknet d.v.s. med jekta full av varer til seg selv andre i Saltdalen. Som naar fradragis Heile lasta var altså kjøpt og betalt. Ingen skyld formuen kommer Moder hos kjøpmenn i Bergen, eller uoppgjorte mellomlegg med sine befraktere. Boet tåler godt tapet av ei fulllasta jekt, og etter at sorenskriveren, lensmannen og Folio 105 a spalte 1 takstmennene har fått sitt, er det fortsatt 556 Riksdaler, eller verdien av 185 kyr til fordeling Og børn til Mellem deeling på arvingene. Merkelig er det at dette forliset 556rdr 2q 2s:, Deraf Moderen ikke nevnes i skiftet. Hvorfor prøvde ingen av den halfve part 278rd 1q 1s befrakterne seg med krav mot boet? hvor til er udlagt 1 Jegt med sit tilbehør anseet in allis for Kiør 12 1 Søebod med Fordøer gl. Fembøring gl. Sexring 3 9 tø dr Korn af forrige Aaringers Afvling Skie w. 3 lod 172 qwtin dito med B: E: og boemerke # 1 w: 3 lod qvtin boemerke # 1 se original 1 Dito w: knap 2 lod Dito w: 2 lod ½ qvtin lod ½ qvtin 2 lod minus ½ 1 Dito w: 1 lod 3 qvtin 5 4 kvarting 1 Dito fladskaftet w: 2 lod 1 qvtin boem # Dito med Rundt skaft og Nafn E: C: S: og boem

11 # 4 w: 2 lod 3 ½ qvtin Par Rundfodet Messing Stager 4 1 Dito 2 1 Stoer Rund gl.dags dito Stoer bordring 12 1 Dybt Suppefad w: 8 Mq à 12s 1 1 dito No 2 w: 5 Mq à 12s fladt tin fad No 4 w: 5 Mq à 8s tallerker af hamret tin w: 7 Mq à 14s tin Kaskee w: 3 Mq tin Kande med lang tud w: 7 Mq à 12s dito halfkande w: 6 Mq gl. Tin qvart: w: 4 Mq Kaaber Kiedel w: 1 pd uden Søed og hadd à 12s Mqen 3 1 Dreyels borddug 5 al lang 2 1 Stoer gryde w: 1 pd: 12q 1 Folio 105 b spalte 1 2 Skiæringer Pompe Nafver w: 1 vog Plog Jern med Ristel 1 1 Overseng af Rødblomed Cattuns vahr og halv Reen duun udj w: 16 Mq 5 278R 2q 12s Her har skriveren regnet feil: legger tilbage Hun skal ha 278R 1q 1s, og skal dermed 11s: legge tilbake 1q 11s. Den anden halfve part 278 rdr 1q 1 s delis imellem 5 Brødre og 1 Søster, der hver Broder nyder 50 rdr 3q 7 5/11s, og en Søster 25 rdr 1q 11 8/11s der saaledes udfalder Christen Ellingsen for een Christen Ellingsen ( ) Broder Lod 50 rdr 3q 7 5/11s Gift med 1745 med 24;12/14 Ingeborg 1 Sølfskie med Nafn C: Michelsdtr Hvid (1718- omkr. 1770)

12 N: S: w: 3 lod 1 3 Ingen barn. Christen døde under et stevne 1 dito w: 2 los 2 ½ qtin med i Bergen, bare 40 år gammel, og Ingeborg Nafn H: P: S: B: K: J: D: ble i 1753 gift med 24;12/14 Hans 1 dito C: O: S: K: J: D: w: Rasmussen Angell ( ). 2 lod 3 ½ qtin Christen var skipper og handelsmann 1 dito 2 lod E 1 på borgerleiet Grønøy i Meløy. Ble i Rund gl.dags Mes- antatt som borger av Trondhejm med leie sing Stage 2 8 Grønøya, men han bodde nok der hele året 1 Dybt Tinfad No 1 w: 6 Mq à 12s Smaa tallerker w: 12 Mq à 12s Gryde med ham Self ham Self Christen er altså på Finnmarktil Findmarken 1 fiske 1 Jern støer 2 8 Jern støer jernstaur - spett 1 Smiested Slag hammer 3 1 dito 12 1 Smie tang 6 1 Belg 2 1 Øx kiep Nafver 4 Folio 105 b spalte 1 1 Eege tønde 3 1 Kahr paa 1 tøde 2 1 Slibsteen 1 1 Malt Qvern underseng w: 2 ½ pd med Dantziger Wahr og Rybefiær brun Olmerdugs hovedpute med Gult Sars for Enden Dito med Dantziger Wahr No Søufskinds feld No Dito No Skinddyne No 2 med fiær udj dito med Reenhaar udj No gl. Nøst 2 1 Smie ved Søen 2 1 Odtring med Seigl Master og toug 3

13 3 gl. Torske garn 3 2 Sildegarn ved Søen 2 1 dito hiemme tx;dr Korn af forrige Aaringers Afvling Kiør 9 2 Qvier paa 3de græs 3 Qvier paa 3de græs 2 år gammel kvige 2 giedder 4 (tredje sommeren på beite) 2 voxne Søufver 5 giedder - geiter voxne Søufver voksne sauer legger fra sig 6 6/11s 50R 3q 14s Derforuden Nyder af sin Sl: Faders gang Klæder 1 broderlod 1R 1q 13 1/11s: hvor til er udl udj en Sort Klædes Kiole 1R 1q 13 1/11s Lars Ellingsen for en bro- Lars Ellingsen ( ). Gift med der lod 50R 3q 7 5/11 s: Maren Matzdtr Lind ( ) udl: Folio 105 b spalte 2 Slo seg ned på Indre Leivset i Skjerstad. Ble en rik og kjent jekteskipper og 1 Sølfskie med Rundt skaft handelsmann. 11 barn. og Knap w: 3 lod ½ qvt med E: C: S: Dito w: 3 lod 1 qtin Dito med Nafn C: O: S: w: 3 lod 1 qtin Dito B: C: D: J: S: 1656 w: 3 lod Rund gl. Messing Stage Underseng w: 2 pd 10 Mq med hollansk Wahr hoved pude af Dantziger Wahr No lagen No Søufskinds fæld ved Søen 5 1 Dito Kalfskinds dito No gl. Skinddyne med fiær No tx;dr Dannemarkes Rug à 9q 3

14 1 Koe 3 1 Qvie paa 3de græs Fior Kalf 1 Fior Kalf kalv født i fjor 1 heine 1 8 heine unggeit ett til to år gammel 2 fior lam 2 og som ennå ikke har født sitt første kje. 2 giømmer 3 3 fior Kied 3 2 Søufver 5 1 gied 2 1 Rød hest 4 6 tx;dr Korn noget saa nær et slags 10 1 liden Nye Søe boed Sildegarn hiemme 3 1 Dito 2 1 Kahr Dybt tinfad No 3 w: 5 Mq à 12s fladt dito No 1 w: 7 Mq tin halfkande w: 6 Mq à 10s 3 12 Folio 106a spalte 1 1 Sex kantet Tinflaske w: 3 ½ Mq à 12s Villings Nafver 1 1 Stoer Gryde 4 1 Øx hammer 1 1 Liaa 1 2 græfv 8 1 liden Sey Not 3 Tager hos sin Moders udleg 1 11 hos broderen Christen 6 6/11 1 gl. Rye 2 1 dito ved Søen 3 1 Kalfskinds fæld ved Søen 1 50R 3q 11 6/11s legger fra sig 4 1/11s Derforuden af sin Sl: faders Gang Klæder 1rd 1q 13 1/11s udl 1 blaa spittet Nattrøye 5

15 udj en Sort Klædes Kiole med broderen Christen /11 1 rd 1q 13 1/11s Chritopher Ellingsen en Chritopher Ellingsen Broder lod 50rd 3q 7 5/11s udl Overtok Fiskvåg etter faren, og drev der 1 Sølfskie med E: C: S: som skipper og handelsmann. Gift første w: 3 lod 1 3 gang 1746 med Inger Martha Larsdatter 1 Dito J: T: S: og bomerke Schjelderup som døde i barsel 7 år seinere # 2, 3 lod 1 qvtin år gml. Fire barn i dette ekteskapet. 1 dito med boemerke # 3 Gift andre gang tre år seinere med w: 3 lod ½ qvtin Sophie Marie Walnum ( ) 1 dito w: 3 lod 1 qwtin med Tre barn med Sophie. Nafn E: C: S: Smaa Messing bordringer à 8s 2 1 Bieleker Kakelofvn Bieleker - bilegger Nye 11 6 tx;dr Korn noget saa nær et slags 10 1 tx;de mest hegret korn 1 2 kiør 6 1 Første Kalfs qvie 2 3 Første Kalfs qvie - dito paa 3de græs 1 dito paa 3de græs 1 3 Hvorfor den store prisforskjellen? Er en Folio 106a spalte 2 Første Kalfs qvie drektig, mens en dito paa 3de græs fremdeles ikke har tatt 1 fior Kalf 1 seg? 1 heine 1 8 heine se over 1 fior Kied 1 3 Søfver giømmer fior Lamb 2 1 Liden stufve ved Søen 2 1 halfbrugt Sey Not, 50 fm lang Søufskinds feld No 5 med ovtregsel 4 1 underseng w: 1 vog med gl. Dantziger Wahr Dito med gl. Dantziger Wahr og blommet Cattun fore No lagen No gl bordklæde 3 1 hovedpude af Svensk Vahr No R 3q 10s

16 legger tilbage 2 6/11s Nyder af sin Sl: faders gang Klæder 1 R 1q 13 1/11s udl. Udj en Sort Klædes Kiole med de andre 2 brødre /11 udj en graa Klædes boxe 7 3/ /11 Jens Ellingsen for en Jens Ellingsen Broderlod 50rd 3q 7 5/11s Gift 1751 med Margrethe Elisabeth Udlagt Mørch ( ). Drev jektebruk 1 Sølfbeger med Nafn og en omfattende handel. Slo seg ned på E: C: S: K: J: D: w: 4 lod Saltnes i Saltdal. 7 sønner og 2 døtre. 1 ½ qte Alle sønnene ble kjente handelsmenn 1 Sølfskie med Nafn O med jektebruk, og noen også priviligerte M: S: w: 2 lod 2 ½ qte gjestgivere og jordbesittere, og skapte liv 1 Dito A: H: D: w: 2 lod 1 og røre hver på sitt sted: Abel på Sortland, 1 Dito B: K: D: w: 1 lod 3 ½ q 5 10 Elling i Røsvik, Johan på Saltnes, 1 Dito O: O: S: w: 1 lod 3 ½ qv 5 10 Christen på Hustad, Jacob på Skagstad, 1 Dito med Dreyet Skaft Christopher på Valberg og Andreas i og knap w: 1 lod 3 ½ qv 5 10 Skrova. Det gikk i sin tid frasagn i Folio 106b spalte 1 Nordland om hvorledes alle de 7 brødrene lå side om side med sine rikt lastede jekter 1 Koe 3 på Bergensvågen i stevnetida, og i Bergen 1 første Kalfs qvie 2 3 gikk et ordtak om å være klar til 1 fior Kalf 1 all Ellingsan kom. 2 giedder 4 2 heiner 3 2 Smaa Boker 3 2 Søufver 5 1 Qvie paa 3de græs fior Kied 1 2 giømmer 3 2 fior lam 2 9 tx;dr Korn 15 1 fladt tinfad No 2 w: 5 Mq dito No 3, w: 7 Mq liden Kaaber Kiedel w: 16 Mq à 8s liden gryde 1 1 brød Jern 1 2 liaaer à 6s 12 1 Eege Kiste 1 1 hovedpude af Svendsk af Svendsk tekstil produsert i Sverige vahr No 5 1 8

17 2 lagen med Spang fore No 3 og Hiemme Væhvet Dreyels borddug 3 2de Pudesvahr med sprang 3 1 Kalfskinds fæld No 3 2 hos broderen Lars 4 1/11 hos Christopher 2 6/11 1 Kaaber Kiedel w: 2 pd 10 mqr 7 3 udj en tønde Korn /11 50R 3q 7 5/11s Derforuden nyder af Gang Klæderne 1rd 1q 13 1/11s udl 1 Sort par boxer 5 udj en graa Klædes Kiole /11s Folio 106b spalte 2 Hans Ellingsen for en Hans Ellingsen Broder lod 50 rd 3 q 7 5/11s Vår mann - 19;11 i slektsboka. Udlagt Jekteskipper og handelsmann på Øvre 1 Sølfbeger med fød- Valla i Meløy. Gift 1750 med sin der og Nafn J: O: S: 3-menning Kirsten Jonsdatter som K: E: D: 1 lod 3 ½ qt 5 10 var ættling både av Margrethe og 1 bred Skaftet Sølf- Ermegaard Benkestok. skie w: 3 lod ½ qt brendeviins Skaal med Nafn A: J: D: K: J: D: w: 2 lod 1 qt Smaa trøye Knapper w: 3 lod 2 ½ qt Større dito w: 1 lod 1 ½ qtin belte paa Sort fløyel w: efter opskriften 13 lod à 3q fladt Tindfad No 5 w: 5 Mq à 12s fier Kantet Tind flaske w: 6 Mq à 12s 4 8

18 1 Kahr hoved pude ved Søen 3 1 liden Dreyels borddug 2 1 Dito af hiemvævet Dreyel 4 1 Pudevahr med sprang 2 1 Rannet bord klæde Søufv.sk:fæld No Kalfskinds dito No Kiør 6 1 første Kalfs qvie Qvie paa 3de græs fior Kalf 1 1 heine 1 8 heine unggeit jømmer-geit se over 1 liden bok 1 8 bok - bukk 2 voxne Søufver 5 1 giømmer fior lamb 1 Folio 107a spalte 1 10 tx;dr Korn 16 4 udj en tønde Korn med broderen Jens 5 1 2/11 hos sin sødster 1 2 3/11 50R 3q 7 5/11s Derforuden af gang Klædrene 1R 1q 13 1/11s udlagt Udj en graa Klædes boxe med sin broder Christopher 2q 8 8/11s 1 Klædes Kiole 5 4 4/11s 1R 1q 13 1/11s Karen Ellingsdattr for en Karen Ellingsdatter gift Søster lod 25R 1q 11 8/11s første gang 1746 med skipper og handels- Udlagt på Gåsvær i Meløy, Christen Christensen 1 Sølf bæger Belte paa Mikkelborg (Mechlenborg) ( ). Rødt fløyel vigt ef- Karen var hans andre kone, og Christen ter paaskriften 20 lod ble svært velstående etter to lukrative bestaaende af 38 stqr 10 giftemål. Tre barn i første ekteskap. 1 liden gl Malm gryde 1 8 Karen ble gifte andre gang med 1 fladt Tindfad No 6 den seks år yngre Povel Munch Glad w: 5 Mq à 12s 3 12 ( ; i bygda kalt Pål Munk 2 tin tallerker w: 3 Mq 2 4 Han også skipper og handelsmann, og 1 Tind Kande w: 12 Mq 1 3 økte sin formue betydelig med dette

19 1 Sex Kantet Tindfla- giftemålet. Ved skiftet etter Karen i 1780 ske w: 2 ½ Mq à 12s 1 14 utgjorde boets formue 6072 Riksdaler, 1 Kaaber Kiedel w: uden men på tross av rikdom og posisjon fikk Søed og hadd 1 pd 8 Mq Povels liv en tragisk slutt; to år etter à 12s 3 Karens død hengte han seg i vedskjulet 1 overseng af Peal- på gården Gåsvær. Sønn av sogneprest i saytes vahr og Dun Nesna, Peder Chritophersen Glad og udj w: 16 Mq 5 Maren Krabbe Munch. 1 Koe 3 1 fior Kalf 1 1 Søufv q 13s legger fra sig 1q 2 3/11s Folio 107a spalte 2 Derforuden af sin Sl. Faders Gang Klæder 3q 14 6/11s Ulagt Udj een graa Klædes Kiole 3q 14 6/11s Hvilket udleg liigemed Boets formue opstejer Creditorernis tilfalden annammede eenhver efter udleg. For børnene bliver sadt til formynder deris Moder Karen Jensdattr som tager de u-myndigis arvedeel udj sin gode obagt og tilsiun, at deraf intet forrøkis eller forkommis de u-myndige til Skade saa fremt hun ey i sin tiid derfor vil stande til ansvar. Da en saaledis var forrettet og dette Skifte dermed Sluttet og til Ende bragt, som af og forestaaende obagt oppakt - varetekt tilsiun - tilsyn forrøkis forrykkes - endres forkommis forkommer blir borte - ødelegges

20 bevidnis. Datum ut Supra - Datum ut Supra viser tilbake på den datoen som er anført innledningsvis. Vi kan også i gamle dokument finne uttrykket Actum et datum ut supra actum viser da til den datoen handlingen som beskrives ble utført.

Skifte etter Sophie Holberg Johnsdatter

Skifte etter Sophie Holberg Johnsdatter Halvor Koteng (1949 2011) oversatte skiftet etter Sophie Holberg Johnsdatter til dagens skriftsstil i 2010. Jeg som legger ut dette skiftet på vår internetside er Halvors bror. Sophie Holberg Johnsdatter

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)

Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Sagen framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag) Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Skifte etter Rasmus Angell (1678-1744)

Skifte etter Rasmus Angell (1678-1744) Halvor Koteng (1949 2011) oversatte skiftet etter Rasmus Angell fra gotisk skrift til dagens skriftsstil i 2010. Han har også oversatt navn på gjenstander, dyr mm til dagens benevnelser. Han har kommentert

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe B Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Det var in å drikke kaffe i Trondheim på 1700-tallet - men for vanlig folk var kaffedrikking forbudt. I dette

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga.

Det er far til kjøparen, kanselliråd og amtmann Erik Must på Moldegård, som gjer opp med Meinche. Innleiinga på dokument nr. 1 i samlinga. Gardshistorie for Årønes Dokumentsamlinga På Årønes finnes det ei rikholdig dokumentsamling som tidligare ikkje har vorte systematisk lest og avskrive. I 1996 og 1997 las og ordna Helge Hovdenak heile

Detaljer

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011

Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter. Kari Telste 7. desember 2011 Leiermål og løfter. Ugifte mødre og farskapskonflikter Kari Telste 7. desember 2011 Nye lover om seksualitet utenfor ekteskap De viktigste på 1600-tallet: Forordning om løsaktighet, 1617 Christian 5.s

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280-1500

Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280-1500 Gunnar I. Pettersen Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280-1500 RIKSARKIVAREN SKRIFTSERIE 39 UNIVERSITÅTSBiBL!GTHF:K KiEL - ZENTRALB!BL!0THEK - INNHOLD Riksarkivarens forord Forfatterens forord Innledning

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Ektemann: Ole Pedersen Reskalvhagen Også kjent som: Ole Pedersen Grut 1, Ole Pedersen Ree 2 1762 - Gudbrandsdalen Døpt: 1797 - Meldal,

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid Iversdatter Omtalt i dette dokumentet er familien som bodde på Bortstuggu fra ca 1727, nemlig Ole Nilsen Monset, kona Sigrid Iversdatter, deres sønner Nils,

Detaljer

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23 Parasha 5 Torah Første Mosebok Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 23 Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. 2 Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hevron, i Kanaans land, og

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca Jan 1832.

Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca Jan 1832. Marie/Marit Olsdatter Øverli, ca 1751-22 Jan 1832. Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 17, 1832-1840, sidene 70a-71a http://arkivverket.no/urn:sk_read/24626/73/ Marit Olsdatter ble født i 1751 på

Detaljer

SLIK LØSER DU OPPGAVENE

SLIK LØSER DU OPPGAVENE SIRA er et registrert varemerke (T.M.) for tallspill. SIRA tallspillene er oppfunnet av en nordmann, og han har dermed copyright for alle disse tallspillene. SLIK LØSER DU OPPGAVENE SUDOKU I SUDOKU pusslespillet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde

Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde Forfedre av Karen Christiansdatter Hovde 25 apr 2014 Publisert av Else Marie Eriksen 1 Karen Christiansdatter Hovde Fødselsdato: 26 mar 1870 Gen: 1 2 Christian Andersen Hovde Fødselsdato: 8 mai 1839 3

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

Biografien om Edvard Munch

Biografien om Edvard Munch Stein Erik Lunde Biografien om Edvard Munch Livets dans Gyldendal Innledning Jeg gikk bortover veien med to venner så gikk solen ned. Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust av vemod en sugende

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover

Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover Her er en oversikt over populære sanger som synges på knøttene nå og fremover Navnesangen Og Ada er her Og Kaja er her Takk og pris for at Jesper er her Og i vår lille flokk har vi Emma også her Og Sander

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre)

Side 1 av 5. Forfedre til: Marie Caroline Næss [Langeland] 1. Generation. 2. Generation (Foreldre) 3. Generation (Besteforeldre) Side av 5. Generation. (Jens Kristian J., Jørgen Johan Jensen, Jens Jenson, Jens, Jonn ) 5 4 ble født i Okt. 0, 887 i Solsvik og døde i Jan. 8, 958 i Sandefjord, Norway. Andre begivenheter i livet til

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 35

Ukeplan Navn: Uke: 35 Ukeplan Navn: Uke: 35 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen GRØNN Læringsmål NORSK Jeg vet hva vi kaller personene i familien. Jeg vet hva fornavn, mellomnavn og etternavn er.

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 Sandviken gnr. 100 bnr. 1 er nørdste garden i Nordherad. Tosten Håkenstad hadde ca. 1750 gjerda inn ei englykkje nord for Trælviken på 620 alen lang og 310 alen

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

OPPGAVE AV HEGE CHRISTIN OLSEN 2003. Mitt hjem!

OPPGAVE AV HEGE CHRISTIN OLSEN 2003. Mitt hjem! OPPGAVE AV HEGE CHRISTIN OLSEN 2003 Mitt hjem! Jeg tenkte det ville være interessant å finne ut mer om stedet jeg har vokst opp og bor. Siden vi skulle ha om noe innen utvikling tenkte jeg at jeg kunne

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer