Alt om Landsgildetinget side SCOUT & SPIRIT FLAME side Følg med på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt om Landsgildetinget side 3-14. SCOUT & SPIRIT FLAME side 15-17 Følg med på www.spirit-flame.com"

Transkript

1 NR. 2 MAI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG KENYA TANZANIA TANZANIA SUDAN SCOUT & SPIRIT FLAME side Følg med på Alt om Landsgildetinget side 3-14

2 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf , e-post: tirsdag og torsdag kl Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester Anne Kristin Fegth, Leira, Lergrovik, 6422 Molde Tlf Mob: e-post: Landsgildekasserer og Internasjonal sekretær Bjørn Haraldsen. Sondreveien Oslo Tlf e-post: Styremedlemmer Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , Mob e-post: Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59, 3408 Tranby Tlf e-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf e-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Johan A. Bye, Plogsvingen 5 B, 1410 Kolbotn Tlf , e-post: NSF: Karin R. Thompson, Kruttmøllevn. 14, 1414 Trollåsen Tlf e-post: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf , e-post: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Send inn stoff til neste nummer nå! Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen Jeg ble valgt inn i Landsgildeledelsen på Landsgildetinget på Soria Moria i Det har vært to spennende år med mye nytt og sette seg inn i. Mange flinke kolleger har jeg lært å kjenne og ikke minst lært noe om alle gildene rundt om i vårt langstrakte land. Noen av gildene har mange prosjekter i gang med aktiviteter på mange felt. Andre har nådd så langt at deres største prosjekt er å ta vare på hverandre, det er også en fin og viktig gildeoppgave i vårt travle samfunn. Det vi har jobbet jevnt og trutt med på alle våre Landsgildemøter og i informasjonskomiteen er ekspansjon, det har hatt en stor plass i møteprogrammet vårt. Mange gode ideer er dukket opp underveis. Vi får håpe at det vil bringe noe med seg på sikt. Noe av det vi har prøvd å gjøre i den forbindelse er å fornye oss litt på internettsiden vår. Alt og alle informerer om seg selv på «nett». Det blir påstått at mange heller sitter foran PCen og surfer på nett heller en å se på TV. Uten at jeg kunne så veldig mye om det fikk jeg denne oppgaven. Så med en sønn i huset som tålmodig prøver å lære opp sin gamle mor prøver vi etter beste evne å holde mest mulig oppdatert i alle fall. Håper de av dere som har anledning til det titter på den en gang i mellom og gjerne gir en tilbakemelding, kanskje med en ny ide eller noe som burde vært rettet? Vi står foran et nytt Landsgildeting hvor endringer skal vedtas og veien videre velges for to nye år. 1. Kristiansand inviterer oss til Søgne og har planlagt dette med stor omtanke i mer en to år. Her skal langtidsplanen for vedtas. Forslag til den ble diskutert på Gildemestermøte på Sanner sist høst og vi i LGL var positivt overrasket over reksjonene vi fikk på den. Blir den vedtatt skal vi ha 100 nye gilder i Da kan vi se fremtiden lyst i møte. Det krever vel en innsats fra oss alle sammen skal vi få det til. 1. august blir en merkedag. Stafetten med Spirit Flame har nådd fram til Brownsea Island etter en lang ferd gjennom Afrika og deler av Europa, med mange markeringer under veis. Flammen ble tent med en stor seremoni den 22. februar på Lord og Lady Baden Powells grav i Nyeri i Kenya. På Brownsea Island vil den ved en høytidelig seremoni tenne et nytt bål 31.juli og 1. august starte en ny «stafett»: Alle verdens speidere vil fornye sitt speiderløfte ved soloppgang. Det er flott å tenke på at mens jordkloden snur seg mot sola vil speidere verden over avgi det samme løfte hele døgnet. I Lord Baden Powells «Siste ord til speiderne» ber han oss blant annet holde fast ved speiderløftet, også etter at vi er blitt voksne. Så la oss delta på dette. Noen av oss er i gildetropp med speidere på kretsleir, noen har andre felles markeringer sammen med gildet sitt og noen vil kanskje ha en stille stund for seg selv og avgi løfte på ny. Hvor vi en er, blir det en flott, minnerik og kraftfull speiderdag, hvor vi vil tenke på hverandre som speidere verden over. Vi har det samme valgspråk, speiderlov og løfte i alle land med speidere. Det samler oss i et stort felleskap uansett hudfarge, kultur eller religion. Kanskje det blir starten på en ny og sterk framtid for speiderbevegelsen? La oss håpe at dette speideråret vil vekke så mye oppmerksomhet at det blir lettere for oss også å fortelle at vi er en del av denne store speiderfamilien. Vi i Landsgildeledelsen ønsker alle en GOD SOMMER, at vi får et «Godt Ting» og en minnerik 1. august. Toril. 2 ST. GEORG NR

3 LANDSGILDETINGET I SØGNE JUNI 2007 Saksliste 1. ÅPNING 1.1. Åpning ved Landsgildemester 1.2. Hilsener 2. KONSTITUERING 2.1. Godkjenning av delegatene 2.2. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.3. Godkjenning av forretningsordenen 2.4. Valg av møteledere 2.5. Valg av referenter 2.6. Valg av delegater til å undertegne protokollen 2.7. Valg av tellekorps 2.8. Valg av redaksjonskomite 2.9. Valg av reisefordelingskomite 3. LANDSGILDE- LEDELSENS BERETNING for perioden 1. januar 2005 til 31. desember Landsgildetinget 2005 Landsgildetinget ble avholdt i Oslo, fra september 2005, på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. Det var 67 stemmeberettigede til stede, 52 fra St. Georgs Gildene, 7 fra distriktsgildene, 5 fra Landsgildeledelsen og 3 innvalgte medlemmer. I tillegg deltok 29 observatører. Etter invitasjoner deltok Viselandsgildemester Torsten Hansson fra Sverige, Internasjonal sekretær Rigmor Lauridsen fra Danmark og Viselandsgildemester Lena Kainulainen fra Finland. Speidersjef Carsten H. Pihl fremførte en hilsen fra Norges speiderforbund, og takket blant annet St. Georgs Gildene for god hjelp. Han overbrakte også en hilsen fra Landsjef Tor Marius Dahl i Norges KFUK- KFUM-speidere. Valg: Landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester Olav Balle Viselandsgildemester Anne Kristin Fegth Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen Styremedlem Per Johannessen Styremedlem Toril Schøyen Nicolaysen Styremedlem Egil Hultin Speiderforbundene har vært representert med følgende oppnevnte medlemmer: Norges Speiderforbund: Karin R. Thompson, fra mai Norges KFUK-KFUM-speidere: Johan A. Bye. Speiderrepresentantene har møterett, forslagsrett og talerett i Landsgildeledelsen. Til valgkomite ble valgt: Harald B. Pettersen, Hamar Per Harald Bratvold, Hønefoss. Bjørg Walstad, Oslo. Til revisor ble valgt: Anders Øvreås, Oslo. Følgende komiteer har vært oppnevnt i denne periode: Arbeidsutvalget i LGL: Olav Balle, Vestby Anne Kristin Fegth, Molde (på høytalertelefon fra Molde) Toril S. Nicolaysen, Lier Internasjonalt utvalg: Bjørn Haraldsen, Oslo, Internasjonal sekretær. Bjørg Walstad, Oslo Gunn-Bjørg Wisløff, Kolbotn Informasjonkomiteen: Anne Kristin Fegth, Molde, Jan K. Svendsen, Molde Arve Urlin, Lillestrøm Betten Gundersen, Oslo Toril S. Nicolaysen, Lier Redaktør av St. Georg: Arve Urlin, Lillestrøm. Webmaster: Jørgen Scøyen Nicolaysen Kvernmoen-komiteen: Roar Moe, Ås Dag Roar Lund, Aremark. Johan A. Bye, Kolbotn Frimerkebanken: Sentralbanksjef: Per Johannessen, Bergen. Norsk Speidermuseum: Styremedlem: Britt Andresen, Oslo. Varamedlem: Steinar Gullerud, Nesodden, frem til juni John Egenæs, Lier, fra juni 2006 Representantskapet: Olav Balle Varamedlem: Toril S. Nicolaysen Kontorsituasjonen: Norges speiderforbund flyttet den 12. desember 2006, fra Øvre Vollgate 9 til St. Olavs gate 25 i Oslo. Vi leier fremdeles kontorer av NSF, og ble med på lasset. Det nye kontoret er under halvparten av det vi hadde, men vi får låne et bra mø- ST GEORG NR

4 terom, så det fungerer fint. NSF gir oss anledning til å leie deres store kopieringsmaskin og frankeringsmaskin, noe som er til stor hjelp. Betten Gundersen er sekretær i 50% stilling. Hun holder orden på det meste og betjener kontoret til det beste for LGL og medlemmene. Kontoret er åpent tirsdager og torsdager fra kl Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen har hatt et godt samarbeid. Som tidligere har hver enkelt ansvar for særskilte saksområder og kontaktansvar opp mot tildelte distrikter. Dette kontaktansvar medfører å se på de eventuelle muligheter det finnes for nystarting av St. Georgs Gilder i distriktene, og å følge disse opp. I løpet av tingperioden har Landsgildeledelsen avholdt 11 møter og behandlet 155 saker. Arbeidsutvalget har hatt 10 møter og behandlet 48 saker. Arbeidsutvalget forbereder saker til Landsgildeledelsen, og avgjør også en del enklere saker. Det ble i perioden utsendt 4 rundskriv i 2005, 3 i Det er forsøkt å utnytte St. Georg bedre slik at antall rundskriv kunne reduseres. Landsgildeledelsen har vært representert på følgende arrangementer: Nordisk Baltisk Underregion. Møte i Nordisk Baltisk Underregion i Oslo februar Fra SGGN møtte Olav Balle. Ordinært møte i Nordisk Baltisk Underregion ble avholdt i forbindelse med Nordisk Baltisk gildetreff i Bodø juni Delegater: Olav Balle og Bjørn Haraldsen. Norges speiderforbunds Speiderting 2006 Det ble avholdt ordinært Speiderting i Ski november. Olav Balle deltok. Landsgildeting i Danmark Olav Balle deltok på tinget, som ble avholdt i Odense september Norges KFUK/KFUM-speideres landsleir 2006 Olav Balle representerte SGGN under åpningen av landsleiren på Røros 30. august Speidernes Fellesorganisasjon Olav Balle deltok på møtet mars 2006 som observatør. Møter med speiderforbundene I inneværende periode har det ikke vært avholdt møter med speiderforbundene. Generalsekretærene i de respektive forbund deltok på vårt Gildemestermøte i Landsgildeledelsen har for øvrig deltatt i flere jubileer og samlinger rundt om i landet. Gildemestermøtet. Som så mange ganger tidligere ble dette også denne gang arrangert på Sanner Hotell i tiden september Det var 64 deltakere, fordelt på 38 gilder, (39 med 1. Oslo-Nordberg, sekretærens gilde) og 8 distrikter. Gildemestermøtet ble meget vellykket. Knut W. Hansson, kursleder i Norges speiderforbund, var invitert til å holde innlegg og inspirere oss. Noe han også gjorde. Generalsekretærene Tore Torstad fra Norges speiderforbund, og Ole Inge Bekkelund fra Norges KFUK- KFUM-speidere, holdt innlegg om sine forbund. Tore Torstad gav uttrykk for at St. Georgs Gildene var forum for «voksenspeiding», mens Ole Inge Bekkelund så frem til et nærmere samarbeid med gildebevegelsen. Gruppearbeidet tok med utgangspunkt i vedtektene våre og samarbeidsavtalene, for seg vårt forhold til speiderforbundene og hvordan vi kan utvikle samarbeidet på best mulig måte. For øvrig ble følgende saker orientert om og diskutert: Fredslyset Frimerkebanken. Speidermuseet. Informasjonskomiteen. Søndag morgen var det Scouts Own i Gamle Tingelstad kirke. Kirken var vel vært et besøk. Gildemestermøtet ble avsluttet med en løype til inntekt for Scout and Guide Spirit Flame. Avgiften som deltagerne betalte, går til støtte for flammen som skal fraktes fra Kenya til Jubileumsjamboreen på Brownsea Island i Distrikter Landet er inndelt i distrikter med en Distriktsgildemester som leder. Distriktsgildemesteren er Landsgildeledelsens forlengede arm, og har som hovedoppgave å arbeide for nystarting, rekruttering, koordinering og samarbeid med speiderkretsene. Dette er et viktig arbeid, men det krever stor innsats for å nå noen mål. Et fortsatt nært samarbeid mellom Landsgildeledelsen og Distriktsgildemester er viktig for å utvikle og styrke organisasjonen. St. Georgs Gilder og medlemstall. I denne periode er det ikke stiftet noen nye gilder, men det arbeides med flere. Det er også beklagelig at vi i denne periode må notere at mange St. Georgs Gilder er nedlagt. I 2005 ble 1. Son nedlagt. I 2006 ble 1. Bergen, 1. Oslo, 6. Oslo, 22. Oslo, 23. Oslo, 3. Moss og 1. Rolvsøy nedlagt. Høy alder og manglende rekruttering er årsaken. Det er gledelig at flere av medlemmene i disse gildene vil stå som direkte medlemmer til vår organisasjon. 4 ST. GEORG NR

5 Heldigvis har vi fått mange nye medlemmer i de eksisterende gilder. Medlemstallet pr. 31. desember 2005 var 1541, fordelt på 90 gilder og 26 direkte medlemmer. Pr. 1. januar 2007 var medlemstallet 1509 medlemmer, fordelt på 82 gilder og 43 direkte medlemmer. Direkte medlemmer: Vi har pr. 1. januar 2007, 43 direkte medlemmer. Disse er spredd rundt om i landet. For at direkte medlemmer skal føle at de er med, får de nå tilsendt Rundskrivet med 1-2 bilag, men uten bladene. Distriktsgildemestrene får tilsendt medlemslisten over de direkte medlemmene, slik at de kan inviteres til St. Georgsdagen og Fellowshipdagen. Ekspansjon I perioden har ekspansjon stått på programmet på hvert møte i Landsgildeledelsen. Det som har vært viktig, har vært å få avklart forholdet til de to speiderorganisasjonene. Norges speiderforbund anser nå SGGN for å være forum for «voksenspeiding» i Norge og at vi er et tilbud til dem som vil fortsette sitt «speiderliv» etter å ha sluttet med barne- og ungdomsarbeidet. KFUK-KFUM-speiderne har vært litt tilbakeholdne, siden de har sin Engang Alltid og Wisemen organisasjon, som omfatter også den sivile delen av KFUK-KFUM. Oppglødd av suksessen med det landsomfattende metodistgildet, har vi begynt arbeidet med å danne tilsvarende innen Frelsesarmespeiderne og sjøspeiderne. Mye av arbeidet er for øvrig nedfelt i vårt forslag til langtidsplan for perioden Internasjonalt utvalg Det har i perioden ikke vært et internasjonalt utvalg som har fungert. Oppgavene knyttet til dette har vært ivaretatt av landsgildekasserer i samarbeid med sekretær og Landsgildemester. Gunn-Bjørg Wisløff har hatt ansvar for oversette St. Georgs budskapet og Fellowship budskapet. Bjørg Walstad sørger for knytningen til det internasjonale gildearbeidet som medlem av Verdenskomiteen. Den Nordisk Baltiske Underregion Det ble arrangert et arbeidsmøte i Oslo den januar Møtet ble holdt i Norges speiderforbunds lokaler. Her deltok Olav Balle. Betten Gundersen tok seg av det praktiske, hotellbestilling, matservering m.m. Det ble arrangert møte i underregionen i forbindelse med Nordisk Baltisk Treff i Bodø. Her deltok Olav Balle og Bjørn Haraldsen. I tillegg deltok Bjørg Walstad fra Verdenskomiteen. På dette møtet ble Landsgildemester i Danmark, Hanne Borgstrøm, valgt til ny leder. Olav Balle ble valgt til underregionens medlem i Europa Regionens styre. Nordisk Baltisk Underregion gir i regi av Island ut en egen liten informasjonsavis som utkommer 2-3 ganger i året. I tillegg er det utarbeidet en egen logo for underregionen. Neste møte holdes i Litauen i mai Verdenskonferansen juni Under Verdenskonferansen i Vancouver i Canada 2002 hadde Norge laget en søknad om å få stå som arrangør av Verdenskonferansen Et godt opplegg der de norske deltakere iført bunader, gjorde at vi trakk det lengste strået blant søkerlandene. Norge var dermed for 2. gang klar til å arrangere Verdenskonferanse i ISGF. Lillehammer var på forhånd utpekt som arrangørsted. Følgende hovedkomité ble valgt: Bjørg Walstad, Knut Falkenberg, Roar Moe, Harald B. Pettersen og Inge Møller. Harald B. Pettersen ble komiteens leder. Medlemmene av 1. Lillehammer St. Georgs Gilde gjorde alle en stor innsats før og under Verdenskonferansen. Inge Møller var prosjektleder, og hadde med seg som sine nærmeste medarbeidere Bergljot Urdahl, Einar Vold, Per Otto Humberset og Øystein Løken. De nærliggende St. Georgs Gilder gjorde også sin innsats før og under selve konferansen. Uten denne innsats fra alle disse medlemmene, ville ikke Verdenskonferansen ha blitt det gode arrangement som det ble. Som konferansested ble Lillehammer hotell valgt. Dette stedet var også hovedsete for de akkrediterte under OL De tok ansvaret for all påmelding, innbetaling og oppfølging før selve konferansen, noe som gjorde det noe mindre arbeidskrevende for prosjektgruppene på Lillehammer. Samarbeidet med speiderne på Lillehammer, bruk av lokale krefter, og nærheten og bruk av Maihaugen var viktige punkter under planleggingen. Det er utrolig mange henvendelser, spørsmål, kommentarer og ikke minst klage over kostnader i forkant av en slik konferanse. De ble stort sett taklet med et smil. «Together build the Future» var konferansens motto. 432 personer var samlet under åpningsseremonien med speidere og «Peer Gynt» som frontfigurer. Åpningen var perfekt og skapte på et tidlig tidspunkt en god stemning på konferansen. Forsker Henrik Syse holdt en glitrende innlegg med tema: «Building the future together». Dette innlegget var bakgrunnen for arbeidet i undergrupper om hva vi kunne gjøre. Møteledere under selve konferansen var Marit Kjøge Jansson og Trond Walstad. ST GEORG NR

6 Det var til dels mye nedbør de første dagene, så noen ute aktiviteter måtte avvikles innendørs. Men da speiderne slo leir på Stampesletta, under den store markedsdagen, under det store leirbålet om kvelden, og ikke minst den siste dagen på Maihaugen: Da skinte sola på sitt beste og rammen kunne ikke være bedre. Markedsdagen ble forøvrig for første gang arrangert på en Verdenskonferanse, og inntektene på ca. kr ble gitt til Development Fund. Denne dagen var det også mange besøkene fra landet forøvrig. Avslutningsmiddagen var også høytidelig. Alle deltakerlandenes flagg ble båret inn i salen av gildemedlemmer, de fleste iført bunad. Før de tre lys ble slukket, ble gildebanneret gitt til Tunis som skal arrangere neste Verdenskonferanse i I forkant av selve Verdenskonferansen, ble det arrangert en «ungdomskonferanse» på Speidersenteret på Lillehammer. Det var påmeldt nesten 70 deltakere, men det ble bare ca. 25. Dette viser litt av utfordringene ved et slikt arrangement. St. Georg nr. 3, 2005 ble utgitt som et rent minneblad fra Verdenskonferansen. Dette ble sendt til alle våre medlemmer, samt til alle deltakere på selve konferansen. Bladet var på tre språk, norsk, engelsk og fransk, og med en rekke flotte bilder. John Egenæs var ansvarlig for bladet, og det har kommet en rekke positive tilbakemeldinger fra hele verden på dette nummeret av St. Georg. Selve arrangementet ga et økonomisk overskudd til St. Georgs Gildene i Norge på ca. kr Nordisk Baltisk treff i Bodø Salten St. Georgs gilde hadde her gjort en kjempeinnsats i planlegging og gjennomføring av et arrangement som fikk 164 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, England og USA. Med åpningen i Bodø domkirke med flaggdefilering ble det satt en standard for gjennomføringen. En danseoppvisning utenfor kirken av lokale folkedansere var et flott innslag. Reisedagen på torsdag brakte oss til Kjerringøy handelsted og Knut Hamsuns verden, etterfulgt av dramatikken i Saltstraumen. Dagen ble avsluttet på Havørnsenteret med minnevardebygging og middag. Og alle ble medlemmer i Havørnklubben. På seminardagen fredag fikk vi et innblikk i samenes verden gjennom et lysbilde- og videoshow. Norsk Luftfartsmuseum stod også på programmet og en lysbildereise gjennom skulpturlandskap Nordland av sluttet seminarene. Så ble det St. Hans feiring med et stort, varmende speiderleirbål og trekkspillmusikk. Under gildetreffet ble selvsagt den tradisjonelle skothellekastingen gjennomført. Denne ble vunnet av Sverige. Vi gjennomførte også marsjen til inntekt for «Spirit Flame». Det var første gang denne marsjen ble gjennomført. Festmiddagen siste kveld er en tradisjon, med god mat og dans til levende musikk. En stilfull avslutning i Domkirken på søndag hvor leirbålsasken og gildeflagget ble levert videre til Finland (in absentia) med ønske om velkommen igjen i 2009 på Åland. Selve arrangementet gav et overskudd på kr ,-. Dette fordeles med 60% på St. Georgs Gildene i Norge og 40% på 1, Salten St. Georgs Gilde. Fredslyset fra Betlehem Fredslyset ble tatt ut fra St. Laurenti klosterkirke i Roskilde både i 2005 og 2006, og kom til Oslo mandagen før 1. søndag i advent. Der ble lyset oppbevart i kjelleren under Norsk Speidermuseum. Tirsdag kunne gilder og speidere rundt Oslo hente lyset i Speidermuseet, Øvre Vollgt 9. Samme dag, ved hjelp av gode gildevenner, reiste lyset i stafett til Kristiansand. Derfra hentet speidere fra Stavanger lyset, og det ble fraktet videre med tog. I 2005 var det kretssekretær for NSF i Vesterlen som tok jobben, i 2006 var det Norges KFUK/KFUM speidere i Stavanger som hentet. Begge år ble denne turen sponset av NSB. I 2005 ble Fredslyset sendt med langtransport fra Oslo til Bergen, men dessverre slukket sjåføren lyset underveis, da det ble for varmt i kupeen hans. I 2006 gikk det bra med langtransporten. Lyset, kom vel frem til Bergen. Samme tirsdagen ble lyset fraktet til Hamardomen, hvor det var Scouts Own og videresending av lyset. Turen til Dombås ble begge år besørget av gildene i Gudbrandsdalen, hvor det gikk videre til Møre og Romsdal (gildene i Rauma) og Trondheim (Trondheimsgildene). Fra Trondheim gikk lyset i 2005 med Hurtigruta Vesterålen helt til Tromsø. 1. Salten Gilde var godt behjelpelig med det hele. I 2006 tok Hurtigruta Trollfjord ansvar for lyset fra Trondheim, via Bodø, og til Tromsø. DGM Annikken Hay og 1. Salten Gilde besørget kontakten med Hurtigruta. 6 ST. GEORG NR

7 Det ble god spredning av lyset. I 2005 og i 2006 kom Fredslyset fram til alle som ønsket det. Begge år før 1. søndag i advent. I 2005 hadde rundt halvparten av gildene brukt Fredslyset, for 2006 er ikke statistikken klar. Kvernmoen leirsted. Kvernmoenkomiteen har i denne tingperioden bestått av: Dag Roar Lund, leder. Roar Moe, medlem Johan A. Bye, Landsgildeledelsens representant Vi ser med glede på en positiv utvikling av Kvernmoens leirsted i tingperioden På Kvernmoendagen i juni 2005 ble Kvernkroa (tidligere kalt lederkroa) offisielt åpnet av Landsgildemester Harald B. Pettersen. En stor skare av glade St. Georgs Gilde medlemmer var møtt fram til et strålende arrangement som Gildemester Liv Simensen fra 3. Fredrikstad, hadde stått for. Tilsynsmann Dag Roar Lund ble behørig hyllet for sin store innsats med å få bygningen reist og innredet. En betydelig dugnadsinnsats fra Østfold distrikt og en stor landsomfattende pengeinnsamling som innbrakte vel kr ,- har lagt grunnlaget for gjennomføring av prosjektet. Kr ,- fra St. Georgsfondet var absolutt et avgjørende bidrag. Vi ser med glede og stolthet at Kvernmoen leirsted framstår i dag som det perfekte leirsted slik det reklameres med i vår nye brosjyre som Informasjonskomiteen fikk utgitt i Kvernmoen komiteen har hatt to møter i perioden, derav et møte felles med Kvernmoenutvalget i Østfold distrikt. Kvernmoenutvalget har avviklet to vellykkede Kvernmoendager med god oppslutning av gildemedlemmer. I 2005 stod 3. Fredrikstad for arrangementet på søndag 4. juni. Og som nevnt ovenfor var åpningen av Kvernkroa den store begivenheten. Det ble gjennomført dugnadsinnsats og tradisjonell konkurranse om kampen om å vinne Kvernmoen-pokalen. I strålende sommervær ønsket Gildemester Hans Martin Magnussen fra 1. Halden, 85 gildevenner velkommen til Kvernmoendagen på søndag 18. juni Børge Kristoffersen holdt en liten andakt før landsgildemester Olav Balle avduket en plakett i den store og flotte Kvernkroa med inngravert navnene på de mest gavmilde giverne. Lederkroa fikk etter en navnekonkurranse sitt offisielle navn, Kvernkroa, etter at en rekke forslag var kommet inn i løpet av vinteren Tradisjonen tro ble det avviklet et par timers dugnadsinnsats med opprydding på leirplassen før kake og mat kom på bordet. Årets konkurranse ble vunnet av 2. Lier. En vakker maistang med vakre blomster i alle farger ble reist til stor applaus. Tor Hveding spilte trekkspill med allsang. Kvernmoendagen ble avsluttet med flaggfiring og speiderbønn. Den økonomiske situasjon for Kvernmoen er tilfredsstillende. Leieinntektene og gavene var på henholdsvis ca. kr og kr i Leieinntektene var økt til ca. kr i 2006, mens gavene utgjorde beskjedne kr De totale utgiftene i 2006 var på kr , dette gir et overskudd på ca. kr i Utleievirksomheten er meget tilfredsstillende. I hele vår- og sommersesongen er Kvernmoen leid ut til speidervirksomhet, skoler i Østfold fylke og friluftsaktiviteter. Kvernkroa er et godt trekkplaster også for firmaer. Det utføres fortløpende reparasjoner, vedlikeholdsarbeider og nyinvesteringer på Kvernmoen. De årlige faste kostnadene ligger på ca. kr , dertil kommer et tilsvarende beløp til vedlikehold. Det er imidlertid behov for ekstraordinært vedlikehold i 2007 og istandsetting av sitteplasser utenfor Kvernkroa, og nyinvesteringer mht køyer, madrasser og lakener etc. i hovedhuset. Videre trenger vi å skifte gulvet på «danseplattingen». Totalt utgjør disse kostnadene vel kr I St. Georg nr 2, 2007 oppfordrer vi medlemmene til å sende inn støtte til dette prosjektet. Kvernmoenkomiteen og LGL takker for velvillig støtte i form av gaver og dugnadsarbeider. Oppmøte på Kvernmoendagene er en gylden anledning til å gjøre en liten dugnadsinnsats og å bidra med pengegaver som monner. En spesiell takk til tilsynsmannen Dag Lund, som holder leirstedet i orden og utleieaktiviteten på topp. Informasjonskomiteen Informasjonskomiteen har vært samlet 2 ganger i året for å få en helhetlig gjennomgang av arbeidet, fordele oppgaver og gi hverandre tips og ideer til videre arbeid. Arve Urlin er fortsatt redaktør av St. Georg som kommer ut med 4 nummer i året. Tidligere satte trykkeriet bladet, men fra 2006 gjør Arve alt klart til trykking. På den måten har vi mer kontroll med hva som skal stå i fokus og hva som naturlig hører sammen. Toril S. Nicolaysen har interessert seg for internettsidene. Med god hjelp av sin sønn Jørgen som er vår webmaster, har hun fått sidene a jour og hun har stadig nye ideer som vi skal jobbe videre med. Målsettingen er at de som går inn på skal finne noe interessant å lese enten de er gildemedlem eller ei. Betten Gundersen er en viktig bidragsyter til både internettsidene og St. Georg. Jan K. Svendsen og Anne Kristin Fegth har jobbet med en «Hvem, Hva, Hvor» for landsgildeledelsen. Det er en perm hvor en kan finne svar på de fleste spørsmål rundt det organisatoriske når det gjelder gildearbeid i ST GEORG NR

8 inn og utland. Dette har vært et stort arbeid der mange har bidratt med stoff. Etter Gildemestermøtet på Sanner sendte vi ut et spørreskjema til Distriktsgildemestrene for å få kartlagt hva de har behov for i sitt arbeide i Distriktet. Dette materiellet vil vi jobbe videre med i neste periode. Av ting vi ellers jobber med kan vi nevne: Revisjon av Håndboka og en DVD med bilder som kan brukes i PR sammenheng. Frimerkebanken Per Johannessen i Bergen har vært «Sentralbanksjef» i denne perioden, i samarbeid med en redaksjon på tre andre personer. Frimerkebanken produserte eget stempel både til NSFlandsleiren på Ingelsrud og til Verdenskonferansen på Lillehammer i Til Verdenskonferansen ble det laget egen spesialkonvolutt og disse ble frankert med frimerkeserien med de tre norske seilskoleskipene. Norge, seilskip og Verdenskonferansen var en heldig kombinasjon som vi fikk mange gode tilbakemeldinger på. Salget på Verdenskonferansen var tilfredsstillende, mens det på landsleiren nok kunne ha vært noe bedre. Året 2006 har vært et godt år for banken. Vi har klart å systematisere en del av det vi har fått inn og dermed har vi nå et bedre utvalg enn tidligere. Det er sendt inn mye materiale og meget av dette er av høy kvalitet. I tillegg har vi fått en del godbiter. Frimerkebanken deltok på to store arrangementer i 2006, Nordisk Gildetreff i Bodø og KFUK/KFUM landsleir på Røros. Det ble laget egne konvolutter og egne stempel til begge arrangementene. Salget både i Bodø og på Røros gikk bra. Særlig på leir møter vi mange som er meget entusiastiske. Da er det hyggelig å være med. Ellers har Hasse Aigeltinger også i 2006 solgt mye på auksjoner og nå har den sentrale banken fått opp kvaliteten slik at også vi har hatt objekter på auksjon med godt resultat. Så en solskinnshistorie; Banksjefens leilighet har til tider sett ut som et frimerkelager, men like før jul ringte telefonen og det ble solgt 40 kilo norske klipp. Da så banksjefen igjen hvordan gulvteppet så ut. Det er sug i markedet etter klipp og andre gode objekter så framtiden ser lysere ut enn på lenge. Imidlertid finnes det store mengder med merker i hovedlageret i Oslo som ikke er så lett å omsette, så der ligger store utfordringer også fremover. Stiftelsen Norsk Speidermuseum. Speidermuseet er en stiftelse som ble opprettet av speiderorganisasjonene på initiativ av landsgildet i På disse snart 20 år har vi registrert inn mer en gjenstander og arkivsaker fra Norsk speiderhistorie. I tillegg til de registrerte gjenstander har vi fått inn mange nye gjenstander som venter på registrering. Museet holder fortsatt til i Øvre Voll gate 9 i Oslo. Museet disponerer her i 1. etg. utstillingslokale, kjøkken og kontor og i kjelleren arbeidsrom og magasiner. Etter hvert som mengden av gjenstander øker, er plassen blitt for liten og uhensiktsmessig. I gjennom lokalene går det flere rør og vi har i siste år hatt 2 vannlekkasjer, som har skadet enkelte gjenstander. Heldigvis ble disse lekkasjer oppdaget tidlig slik at vi fikk ryddet unna det meste. Gården var tidligere eid av Norges speiderforbund, men ble solgt sommeren Det store besøk er ikke i museet, men på de utstillinger vi arrangerer utenfor museet i forbindelse med speider- og gildeaktiviteter er det gode besøk. Til økonomisk støtte for museet er speidermuseets venner til uvurderlig hjelp og som takk får de hvert år speiderhistorisk skrift. Stor takk til speidermuseets venner. Museets to store problemer og utfordring til våre stiftere og støttespillere er: lokaler og bemanningen. Som tidligere nevnt er eiendommen hvor vi har lokaler solgt og vi har bare kontrakt ut dette året på våre gunstige vilkår. All aktivitet i museet er frivillig og i dag er vi 5 personer som har en ukentlig arbeidstid på 5 dagsverk med kontorarbeid, registrering, betjene henvendelser og forefallende arbeid. Vi har ikke fått nye medarbeidere de siste 8 år. 2 av medarbeiderne har fylt 85 år. Utfordringer er: Skal museet fortsatt bestå, må det skaffes andre lokaler og det må komme flere medarbeidere. Dersom disse ønsker ikke blir oppfylt, kan museet bare pakke sammen. Husk at vi er inne i speidingens jubileumsår, 100 år. Om 4 år er speidingen i Norge 100 år. Norsk speidergutt forbund ble stiftet i Museet har mye å bidra med i disse anledninger. Vær med og bevar museet. Kontingent. Vi foreslår ingen endring av kontingenten for 2007 og 2008 utover ut over indeksregulering. Landsgildeledelsen anbefaler Landsgildeledelsens beretning for godkjent. 8 ST. GEORG NR

9 4. Regnskaper for 2005 og 2006 Landsgildeledelsen anbefaler regnskapet godkjent. 5. Forslag til endring av vedtektene for St. Georgs Gildene og Normalvedtektene for gildene. 5.1 Forslag om vedtektsendring av 11 Landsgildeledelsens oppgaver. Innkommet sak nr. 5.1 er fremmet av Landsgildeledelsen Ordlyden i 11 Landsgildeledelsens oppgaver beholdes, men Landsgildeledelsen foreslår følgende endring: Punktene 6, 7, 8, 9, 10 og 11 blir strekpunkt under punkt 5. Punkt 12 blir punkt 6. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.2 Forslag om vedtektsendring av 13 Oppløsning. Innkommet sak 5.2 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at pkt. 4 i 13 Oppløsning endres til (endringen / tillegget er understreket): «Før midler og materiell blir overdratt, skal det være gjort forsøk på å holde et Landsgildeting for å treffe vedtak om oppløsning. I tilfelle det ikke går, kan de nevnte speiderorganisasjonene selv innkalle.» Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.3 Forslag om endring i Normalvedtektene for gildene 3 og 4, når det gjelder valg av gildeledelse. Innkommet sak 5.3 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at 3 i Normalvedtektene for gildene, får følgende tillegg (endringen er understreket): «Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Valget av gildeledelse finner sted på medlemsmøtet i november. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år.» I 4, fjernes i 5. linje: valg. Nest siste avsnitt vil bli lydene: «På gildetinget behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan og budsjett for kommende år». Begrunnelse: På Landsgildetinget i 2003 vedtok vi at alle valg skulle foregå på Gildetinget (januar møtet). Dette har skapt noen praktiske problemer. Når valgskjemaene kommer til kontoret i begynnelsen av februar, er det for sent for å holde andre rapporteringsfrister og til å få ajourført navnelister inn i første nr. av St. Georg. Ved at gildeledelsen blir valgt i november får de laget forslag til arbeidsplan og budsjett som vedtas på Gildetinget. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.4 Forslag til nytt punkt i vedtektene vedr. dekning av utgifter for Distriktsgildemester. Innkommet sak 5.4 er fremmet av Distrikt 2 Trøndelag Distrikt 2 Trøndelag foreslår nytt punkt i vedtektene: «Landsgildeledelsen dekker utgiftene for Distriktsgildemester på Landsgildeting og Gildemestermøter.» Begrunnelse: Ulikt antall medlemmer i distriktene gjør at økonomien ikke strekker til annet enn arbeid innen eget distrikt. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke 6. ANDRE FORSLAG 6.1 Forslag om endring i Instruks for Landsgildetingets valgkomité pkt. 1. Se s Innkommet sak 6.1 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at pkt. 1 i Instruks for Landsgildetingets valgkomité endres til (endringene er understreket): «Valgkomitéen med leder velges av Landsgildetinget etter innstilling fra Landsgildeledelsen og fungerer fram til neste ordinære Landsgildeting. Den består av 3 medlemmer. (og velger selv sin leder utgår). Gjenvalg» Begrunnelse: Ved at lederen blir valgt av Landsgildetinget er det klart fra første stund hvem som skal ta initiativ til å få i gang arbeidet i komiteen. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 6.2 Innkommet sak fremmet av 19. Oslo St. Georgs Gilde 19. Oslo St. Georgs Gilde foreslår: «Ordningen med Gildemestermøte mellom Landsgildetingene opphører.» Begrunnelse: Den antatte nytteverdi og kostnadene for gildene, kan ikke stå i noe respektabelt forhold etter som bare 37 av et nittitalls gilder møter (ref. siste Gildemestermøte 2006). Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke Dersom ovenstående forslag blir vedtatt fremmer 19. Oslo St. Georgs Gilde følgende forslag: «Distriktene holder møte med respektive gildemestere ST GEORG NR

10 om arbeidet i eget distrikt. Rapport fra møtene legges frem for Landsgildeledelsen i f. eks. et møte for Distriktsgildemesterne. Oppholds og reisekostnader utredes av St. Georgs Gildene i Norge.» Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke. 6.3 Forslag om bevilgning fra St. Georgsfondet Landsgildetinget 2007 bevilger inntil kr fra St. Georgsfondet til en videreutvikling av Gildebevegelsen i neste tingperiode. Landsgildeledelsen får fullmakt til å bruke midlene til å gjennomføre langtidsplanens mål. Bruken av midlene blir gjort rede for på Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke. 7. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge Strategisk plan for St. Georgs Gildene i Norge St Georgs Gildene i Norge vil med denne Strategiske plan legge de overordnede mål for perioden Planen er et verktøy for St Georgs Gildene for å legge føringer i den retning vi vil at arbeidet i St Georgs Gildene skal rettes mot. Planen er delt i 3 hoveddeler. Visjon. Hovedmål. Delmål. På bakgrunn av de delmål vi vedtar skal Landsgildeledelsen utarbeide tiltak for å oppnå delmålene. Visjon: Visjonen er St Georgs Gildenes overordnede mål for Gildearbeidet og er en rettesnor for Gildene. Hovedmål: Hovedmål er mål som er oppnåelige, men kun på lang sikt (f. eks 2 3 perioder.) Et hovedmål skal være «et steg på veien» for å innfri visjonen og skal være målbart. (Vise om målet er nådd) Det kan være flere hovedmål innen hvert visjonsmål. Delmål: Del mål er målbare og oppnåelige på kort sikt. (f. eks 1 2 år.) Del målet skal være et steg på veien for å innfri hovedmålet. Landsgildeledelsen innstiller: Langtidsplanen vedtas. Visjon: St Georgs Gildene i Norge skal være det beste tilbudet til tidligere speidere og ledere. St Georgs Gildene skal være et tilbud til mennesker som har lyst til å gjøre en tjeneste for speidersaken uten å gå inn som aktiv leder. St Georgs Gildene skal være det neste stoppestedet for voksne speidere og ledere som går ut av aktiv tjeneste i speidersammenheng. Hovedmål: I 2013 skal det være 100 aktive gilder i Norge I 2013 skal St. Georgs Gildene i Norge ha 1900 aktive medlemmer. Innen 2013 skal det være startet 6 nye ungdomsgilder. Delmål: I 2010 skal det være 95 aktive gilder I 2010 skal det være 1700 aktive gildemedlemmer Innen 2010 skal det være startet 3 nye ungdoms gilder 8. Budsjett Landsgildeledelsen anbefaler at budsjettet vedtas. 9. Valg 9.1 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har bestått av Per Harald Bratvold, Bjørg Walstad og Harald B. Pettersen. Sistnevnte har vært komiteens leder. Valgkomiteen har sendt brev til alle nåværende medlemmer av Landsgildeledelsen, samt til alle foreslåtte kandidater til Landsgildeledelsen. For de nye kandidater som har sagt ja til å stille til valg, er dette en kort orientering om kandidatene: Karen Randsborg Thompson, 50 år. Biskopsekretær. Fortsatt aktiv som flokkleder. Tidligere korpssjef for Metodistkirkens speiderkorps, ansvarlig for programaktivitetene på landsleiren på Austrått. Tok initiativet til å starte Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Speiderforbundets representant i Landsgildeledelsen siste periode. Jonny Finnes, 73 år. Leder i 1. Ålesund speidergruppe fra Gilwellspeider. Var med å starte 2. Ålesund St. Georgs Gilde i Er i dag Gildemester. Ivan Chetwynd, 63 år. Teolog. Speider i England Aktiv som leder på krets-, korps- og forbundsplan Visegildemester i Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Stein A. Waagbø. 61 år. Pensjonert skattefogd. Speider fra 1956 i forskjellige grupper i landet. Leder i tropp, lag, gruppe og krets. Ansvarlige for mange speiderleire. Gildemester i 3. Molde St. Georgs Gilde. 10 ST. GEORG NR

11 Thormod Myhre, 62 år. Daglig leder i konfeksjonsfabrikk. Speider i Bergen Medlem i 1. Rauma St. Georgs Gilde siden Distriktsgildemester i distrikt 1, Møre og Romsdal fra Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende: Som Landsgildemester: Olav Balle, gjenvalg. Som Viselandsgildemester: Karin Randsborg Thompson. Ny. Som Landsgildekasserer: Bjørn Haraldsen. Gjenvalg. Som Styremedlemmer: Toril S. Nicolaysen. Gjenvalg. Egil Hultin. Gjenvalg. Thormod Myhre. Ny. 8.2 Valg av valgkomite for Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Bjørg Walstad, Oslo Harald B. Pettersen, Hamar Magnhild Sandvei, Trondheim 10. Tid og sted for Landsgildetinget Det har kommet søknad fra og 3. St. Georgs Gilde i Molde om å få stå som felles arrangør for Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Landsgildetinget 2009 avholdes i juni 2009, med og 3. Molde St. Georgs Gilde som teknisk arrangør. 11. Avslutning ved Landsgildemester Forretningsorden for Landsgildetinget. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner 1 seg imellom ledelsen av møtet.. Protokollen føres av to valgte referenter. Den 2 undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter og referentene.. Ingen representant har rett til ordet mer enn 3 3 ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Møtelederen har rett til å gjøre framlegg om avkortet taletid og framlegg om strek med de inntegnede talere.. Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke er 4 oppsatt på saklisten. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, og da kan heller ikke forslag trekkes tilbake.. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte 5 stemmer med unntak av lovforslag som krever 2/3 flertall. Møteleder avgjør voteringsmåte. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller en av representantene forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over de som har sagt seg villig til å motta valg. Benkeforslag er ikke tillatt.. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak 6 som er gjort, eventuelt med antall avgitte stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representantene som har ordet under forskjellige saker.. Protokollen sendes ut så snart som mulig etter 7 Landsgildetinget med en ukes frist for eventuelle merknader. Agder Folkehøygskole Veibeskrivelse med bil Østfra: Fra Kristiansand, kjør E-39 mot Stavanger ca. 13 km. Du skal passere tettstedet Brennåsen og ta av neste avkjørsel mot Vågsbygd og Søgne. Vestfra: Ca 28 km etter Mandal langs E-39 retning Kristiansand. Du skal passere avkjørselen til Lunde og ta av neste avkjørsel til Vågsbygd og Søgne. Høgskoleveien 3, 4640 Søgne Videre: Følg riksvei 456 mot Vågsbygd ca 5 km. Deretter er det skiltet til skolen. Se kartskissen. ST GEORG NR

12 12 ST. GEORG NR

13 Har du hørt at... ET GILDE SOM VOKSER 1. Kristiansand vil 24. mai ha opptagelse av 2 nye gildemedlemmer. De er nå det største gilde i Norge og Gildehallen deres i er blitt for liten! Så nå har de byggeprosjekter på gang. Etter utvidelsen av møtelokalene med bl.a. nytt kjøkken, større gildehall og nytt møterom vil de disponere en hel fløy i Kristiansands Speidersenter. 2. ST. GEORGS GILDE I DRAMMEN 21. april vil 2. Drammen sammen med speiderne delta på et stort friluftsarrangement i Drammen sentrum. Speiderne og gildene vil feire St. Georgsdagen og 100 års bursdag. Gildet vil ha egen stand hvor de bl.a. vil servere en bløtkake til 400 personer. Det går rykter om at St. Georg kommer! Det er den Norske Turistforening som er hovedarrangører av dagen. SCT.GEORGS GILDERNE I DANMARK «LADER DRAGERNE FLYVE!» St. Georg og Dragen er kjent symbol for oss. Sct. Georgs Gilderne i Danmark inviterer 30. september speidere og andre interessert landet over til Åpent Hus. I den forbindelse vil de synliggjøre gildene ved å avholde Danmarks Dragedag. Målet er 60 «flyveplasser» over hele Danmark. Dragedagen har egen logo og egen nettside hvor en kan følge utviklingen. LANDSGILLETING Vår Landsgildemester Olav Balle vil delta på S:t Georgsgillenes Landsgilleting i Skåne i Sverige 2 3 juni. SAKSET FRA SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF) Spf har på sitt representantskapsmøte på Nordtangen speidersenter mars 2007 vedtatt en arbeidsplan for Blant de mange saker de ønsker å jobbe felles for, er å prøve å etablere et parlamentarikernettverk på Stortinget. De er i ferd med å utgi en felles speidersangbok for begge forbund. Det er også flere arrangementer de står sammen om i forbindelse med speidernes 100 års markering. Spf.vil også; bistå arbeidet med å utvikle Norsk Speidermuseum slik at museet får tjenlige rammevilkår for å være et godt museum og arkiv for speiderbevegelsen i Norge. NOEN TALL Antall registrete gildemedlemmer i noen europeiske land. Tyskland har 740 medlemmer, Estland 80, Latvia ca 200 i 12 gilder, Liechtenstein 166 medlemmer. Østerrike 3224, I Polen er det over 3000 medlemmer i 158 gilder! Sveits har 450 medlemmer og Slovakia 75. LANDSGILDETINGET Kristiansand melder at aktivitetene i forbindelse med årets Landsgildeting i Søgne er stor og at alt er på plass. Da påmeldingsfristen gikk ut var det påmeldt ca 150 stk fra 48 gilder. Når vertsgildet telles med vil vi være nærmere 200 stykker tilstede på Tinget. ST GEORG NR

14 14 ST. GEORG NR

15 ISGF har opnået en utrolig stor synlighed med Scout & Guide Spirit Flame. Jeg har kun mødt positiv interesse for gildebevægelsen. Jeg har haft lejlighed til at fortælle om ISGF og de muligheder jeg ser for samarbejde. Jeg deltog i et møde med 50 kenyanske medlemmer af Trefoil Guild. De vil meget gerne være medlemmer af ISGF s Central Branch, indtil der kan etableres en gildebevægelse i Kenya. Med støtte og opbakning burde det være muligt at optage Kenya ved ISGF s verdenskonference i oktober Jeg var inviteret til et middags-møde med WAGGGS Africa Region Committee, som tæller repræsentanter fra 8 forskellige lande. Alle var interesseret i at høre mere om ISGF, og det bliver der mulighed for i juni, hvor ISGF har fået stillet 2 timer til rådighed for præsentation i forbindelse med WAGGGS Africa Region Conference. Jeg var sammen med WAGGGS Africa Region Committee og hovedbestyrelsen for KGGA inviteret til te hos landets førstedame. Det var i sig selv en oplevelse at se såvel de smukke omgivelser som det prægtige hus, hvor Kenyas præsident bor med sin familie. Der foregik en omhyggelig præsentation af hver enkelt, så jeg havde lejlighed til at overrække præsidentfruen en folder om både ISGF og Scout & Guide Spirit Flame. Det hele blev vist i TV, hvor præsidentfruen stod med ISGF s brochure i hånden! Sidst men bestemt ikke mindst så har tusinder af spejdere SET Scout & Guide Spirit Flame. Nogle har endog gået, cyklet eller løbet med den. De har tænkt over, Kenya Girl Guides Association (KGGA) har tradition for at markere Tænkedag med en ceremoni i en meget stor katedral i Nairobi. ISGF s team var inviteret til at deltage sammen med landets førstedame, som er protektor for de kenyanske pigespejdere. Det var en medrivende oplevelse at være blandt spejdere, som havde meddelt, at de ønskede mere sang og musik og ikke så mange taler! hvad det er, der gør spejder til noget særligt. De har SET ISGF s flag vaje sammen med WAGGGS flag og WOSM s flag. De har oplevet, at vi er en stor spejderfamilie: 3 organisationer 1 bevægelse! Det er meget vigtigt, at gildebevægelsen - lokalt, nationalt og internationalt fortsætter denne synlige kurs. Gør det NU mens Scout & Guide Spirit Flame er undervejs. Støt op om projektet og fortæl glad og stolt om, at du er gildemedlem og fortæl alle om, hvad de kan få af oplevelser ved at være med i et voksent fællesskab, der bygger på spejderværdier. Rigmor Lauridsen medlem af ISGF s verdenskomite og medlem af Scout & Guide Spirit Flam team Kenyanske speidere har startet stafetten med flammen mot Brownsea Island. ISGFs formann Martine Levy, Frankrike, og viseformann Mario Sica, Italia, holder flammen. Støtt prosjektet økonomisk. «gi en tier for hvert år du har vært speider», ved å gjøre det støtter du prosjektet i Afrika. Det gjør de enklest ved å sende penger til St. Georgs Gildenes konto og merke bidraget med «flammen» så videresendes beløpene. ST GEORG NR

16 Norsk støtte til speidere i Nyeri, Kenya Paxtu, huset B.P. bodde fra 1938 til sin død i Harald på terrassen Speiderbevegelsen 100 år I oktober 2006 var Mary og jeg i Burundi i Afrika for å besøke vår sønn som arbeidet for Flyktningehjelpen. For å komme dit må man mellomlande i Nairobi, og når vi først var der måtte vi jo ta en tur til Nyeri hvor Baden- Powell ligger begravd. Mens vi var i Nairobi fikk vi til et møte med de Kenyanske speiderforbundene på vegne av ISGF. Bakgrunnen for dette var planene om «The Spirit Flame» Flammen som skulle tennes på B.P.s grav den 22. februar 2007, starten på 100 års markeringen. På dette møte traff vi bl.a. Peter Kimiti, Districts Commisioner i Nyeri speiderdistrikt. Da han hørte at vi dagen etter skulle til Nyeri, ville han være vår guide. Turen fra Nairobi til Nyeri tar om lag tre timer med taxi, og på ikke akkurat de beste vegene. Og i Nyeri sto Peter og ventet og turen gikk med en gang til B.P. s grav. Peter fortalte at for 10 år siden var gravstedet meget dårlig vedlikeholdt. Gjennom sitt arbeid har han klart å få rustet opp stedet slik at det nå var presentabelt for alle gjester som kom dit. Nyeri er en by med om lag 1,5 millioner innbyggere, og B.P.s gravsted er det mest besøkte turistattraksjon i byen. De har om lag speidere, og de driver et stort speiderarbeid blant gatebarn i byen. Ved B.P.s gravsted hadde Peter og hans medhjelpere for 4 år siden, takket være en gave fra det engelske speiderforbund på engelske pund, bygget et hus som skulle romme et museum, møterom, kafé, butikk med mer. Butikken skulle selge blant annet en del ting som speiderne hadde laget, og pengene skulle gå tilbake til de fattige og gatebarna som også var speidere. Peters problem var at de penger de hadde fått rakk kun til å reise huset, men ikke til innredning. På spørsmål hvor mye dette ville koste antydet han et beløp på norske kroner. Jeg sa jeg ville forsøke å hjelpe til. Vel tilbake i Norge ble det sendt en søknad til St. Georgs fondet. De ga kr Norges Speiderforbund ga kr Andre speider- og gildevenner har gitt penger, og totalt har vi sendt om lag kr til Nyeri, nesten nok til å få huset ferdig. Mandag 19. februar dro John Egenæs, Lise og Knut Jorde, Anne Halvorsen, generalsekretær Tore Torstad og hans kone Marianne og datteren Kari og jeg til Kenya. Vi ville delta på lystenningen den 22. Harald tenner sitt lys fra The Scout and Guide Spirit Flame på B.P.s grav. 16 ST. GEORG NR

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG

NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG NR. 4 DESEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Postboks 6840 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf. 22 20 16 95,

Detaljer

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3

NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG. FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 NR. 4 NOVEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG FRA GILDEMESTERMØTE 2006 - se side 16 og side 3 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6

NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 NR. 3 SEPTEMBER 2006 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 54. ÅRGANG NORDISK-BALTISK GILDETREFF, BODØ SIDE 3-6 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf.22 42 13 96, e-post: stgeorg@frisurf.no

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011

MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #01.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER FORNYELSE! Det er viktig at vi ikke stivner i gamle former. Året vi går inn i er et år med Landsgildeting og nye

Detaljer

NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG

NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG NR. 2 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG VELKOMMEN TIL KVERNMODAGEN 1. JUNI 2008 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag

Detaljer

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER!

NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG. Foto: Anders Myhr Nielsen. 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! NR. 3 SEPTEMBER 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG Foto: Anders Myhr Nielsen 100 år har gått og det fortsetter. GRATULERER! St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG

NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG NR. 4 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf. 22 20 16 95 tirsdag og torsdag kl. 09.00 16.00 Postboks 6840

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2011 År 2011, 28-29 mai ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Jeløy Folkehøyskole i Moss. Deltakere. Det var totalt 173 personer tilstede, fordelt

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG. Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert?

NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG. Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert? NR. 3 2008 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 56. ÅRGANG Noen glimt fra Gildemestermøtet på Sanner. Var ditt distrikt representert? St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25,

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER KJÆRE GILDEVENNER KJENTE OG ENNÅ IKKE KJENTE 2 Jeg er opptatt av farger. Høsten har vært veldig fargerik

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER VI ER MEDANSVARLIGE FOR VERDENSFREDEN! Den internasjonale speiderbevegelsen og gildearbeidet er brobyggere.

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014

FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 FREDSLYSET 100. ST. GEORGSDAGEN INNSAMLING FOR KVERNMOEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GODT NYTT ÅR er du beredt på 2014? Godt nyttår

Detaljer

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11

NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 NR. 2 2010 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 58. ÅRGANG GLADE GILDEMEDLEMMER LAGER SMÅSPEIDERLØP I MOLDE. SE SIDE 10 11 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 2-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER NOEN TANKER ETTER KENYA TUREN Det er ikke min oppgave å skrive referat fra turen men jeg er heldig som

Detaljer

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.

ST. GEORG FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04. FREDSLYSET LANDSGILDETINGET 2013 BLÅ PÅ LEIR INVITASJONER INTERNASJONALT ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2012 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER STATUS I år har vi gjort opp

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 1-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER LOOK WIDER! I England har WAGGS laget et program med denne tittelen. Dette er rettet mot seniorene og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2015 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER PÅ VEI 2 Jeg hadde sendt ut innkallingen og veibeskrivelse vi er på vei til første møte. Noen kjente

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 3-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER Å HOPPE ETTER WIRKOLA 2 Et år er gått siden jeg ble valgt til landsgildekasserer. Hva har dette året

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer