Alt om Landsgildetinget side SCOUT & SPIRIT FLAME side Følg med på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt om Landsgildetinget side 3-14. SCOUT & SPIRIT FLAME side 15-17 Følg med på www.spirit-flame.com"

Transkript

1 NR. 2 MAI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 55. ÅRGANG KENYA TANZANIA TANZANIA SUDAN SCOUT & SPIRIT FLAME side Følg med på Alt om Landsgildetinget side 3-14

2 St. Georgs Gildene i Norge Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf , e-post: tirsdag og torsdag kl Konto nr. St. Georgs Gilde i Norge: Konto nr. St. Georgsfondet: Landsgildemester Olav Balle, Karen Bachsvei 9, 1540 Vestby Tlf ,. Mob e-post: Viselandsgildemester Anne Kristin Fegth, Leira, Lergrovik, 6422 Molde Tlf Mob: e-post: Landsgildekasserer og Internasjonal sekretær Bjørn Haraldsen. Sondreveien Oslo Tlf e-post: Styremedlemmer Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , Mob e-post: Toril S. Nicolaysen. Svenskerud 59, 3408 Tranby Tlf e-post: Egil Hultin, Hyllelia 24 A Kristiansand Tlf e-post: Speiderforbundenes representanter KFUK-KFUM: Johan A. Bye, Plogsvingen 5 B, 1410 Kolbotn Tlf , e-post: NSF: Karin R. Thompson, Kruttmøllevn. 14, 1414 Trollåsen Tlf e-post: Gildesekretær Betten Gundersen. Flesåsveien 8, 0860 Oslo Frimerkebanken Per Johannessen, Strandgt. 214, 5004 Bergen Tlf , e-post: Redaktør dette nummer Arve Urlin, Engaveien 42, 2010 Strømmen Tlf , e-post: Alle endringer av adresser sendes til gildekontoret. Send inn stoff til neste nummer nå! Layout: Trykk: Rødsten Trykkeri A/S 1450 Nesoddtangen Jeg ble valgt inn i Landsgildeledelsen på Landsgildetinget på Soria Moria i Det har vært to spennende år med mye nytt og sette seg inn i. Mange flinke kolleger har jeg lært å kjenne og ikke minst lært noe om alle gildene rundt om i vårt langstrakte land. Noen av gildene har mange prosjekter i gang med aktiviteter på mange felt. Andre har nådd så langt at deres største prosjekt er å ta vare på hverandre, det er også en fin og viktig gildeoppgave i vårt travle samfunn. Det vi har jobbet jevnt og trutt med på alle våre Landsgildemøter og i informasjonskomiteen er ekspansjon, det har hatt en stor plass i møteprogrammet vårt. Mange gode ideer er dukket opp underveis. Vi får håpe at det vil bringe noe med seg på sikt. Noe av det vi har prøvd å gjøre i den forbindelse er å fornye oss litt på internettsiden vår. Alt og alle informerer om seg selv på «nett». Det blir påstått at mange heller sitter foran PCen og surfer på nett heller en å se på TV. Uten at jeg kunne så veldig mye om det fikk jeg denne oppgaven. Så med en sønn i huset som tålmodig prøver å lære opp sin gamle mor prøver vi etter beste evne å holde mest mulig oppdatert i alle fall. Håper de av dere som har anledning til det titter på den en gang i mellom og gjerne gir en tilbakemelding, kanskje med en ny ide eller noe som burde vært rettet? Vi står foran et nytt Landsgildeting hvor endringer skal vedtas og veien videre velges for to nye år. 1. Kristiansand inviterer oss til Søgne og har planlagt dette med stor omtanke i mer en to år. Her skal langtidsplanen for vedtas. Forslag til den ble diskutert på Gildemestermøte på Sanner sist høst og vi i LGL var positivt overrasket over reksjonene vi fikk på den. Blir den vedtatt skal vi ha 100 nye gilder i Da kan vi se fremtiden lyst i møte. Det krever vel en innsats fra oss alle sammen skal vi få det til. 1. august blir en merkedag. Stafetten med Spirit Flame har nådd fram til Brownsea Island etter en lang ferd gjennom Afrika og deler av Europa, med mange markeringer under veis. Flammen ble tent med en stor seremoni den 22. februar på Lord og Lady Baden Powells grav i Nyeri i Kenya. På Brownsea Island vil den ved en høytidelig seremoni tenne et nytt bål 31.juli og 1. august starte en ny «stafett»: Alle verdens speidere vil fornye sitt speiderløfte ved soloppgang. Det er flott å tenke på at mens jordkloden snur seg mot sola vil speidere verden over avgi det samme løfte hele døgnet. I Lord Baden Powells «Siste ord til speiderne» ber han oss blant annet holde fast ved speiderløftet, også etter at vi er blitt voksne. Så la oss delta på dette. Noen av oss er i gildetropp med speidere på kretsleir, noen har andre felles markeringer sammen med gildet sitt og noen vil kanskje ha en stille stund for seg selv og avgi løfte på ny. Hvor vi en er, blir det en flott, minnerik og kraftfull speiderdag, hvor vi vil tenke på hverandre som speidere verden over. Vi har det samme valgspråk, speiderlov og løfte i alle land med speidere. Det samler oss i et stort felleskap uansett hudfarge, kultur eller religion. Kanskje det blir starten på en ny og sterk framtid for speiderbevegelsen? La oss håpe at dette speideråret vil vekke så mye oppmerksomhet at det blir lettere for oss også å fortelle at vi er en del av denne store speiderfamilien. Vi i Landsgildeledelsen ønsker alle en GOD SOMMER, at vi får et «Godt Ting» og en minnerik 1. august. Toril. 2 ST. GEORG NR

3 LANDSGILDETINGET I SØGNE JUNI 2007 Saksliste 1. ÅPNING 1.1. Åpning ved Landsgildemester 1.2. Hilsener 2. KONSTITUERING 2.1. Godkjenning av delegatene 2.2. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.3. Godkjenning av forretningsordenen 2.4. Valg av møteledere 2.5. Valg av referenter 2.6. Valg av delegater til å undertegne protokollen 2.7. Valg av tellekorps 2.8. Valg av redaksjonskomite 2.9. Valg av reisefordelingskomite 3. LANDSGILDE- LEDELSENS BERETNING for perioden 1. januar 2005 til 31. desember Landsgildetinget 2005 Landsgildetinget ble avholdt i Oslo, fra september 2005, på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. Det var 67 stemmeberettigede til stede, 52 fra St. Georgs Gildene, 7 fra distriktsgildene, 5 fra Landsgildeledelsen og 3 innvalgte medlemmer. I tillegg deltok 29 observatører. Etter invitasjoner deltok Viselandsgildemester Torsten Hansson fra Sverige, Internasjonal sekretær Rigmor Lauridsen fra Danmark og Viselandsgildemester Lena Kainulainen fra Finland. Speidersjef Carsten H. Pihl fremførte en hilsen fra Norges speiderforbund, og takket blant annet St. Georgs Gildene for god hjelp. Han overbrakte også en hilsen fra Landsjef Tor Marius Dahl i Norges KFUK- KFUM-speidere. Valg: Landsgildeledelsen fikk følgende sammensetning: Landsgildemester Olav Balle Viselandsgildemester Anne Kristin Fegth Landsgildekasserer Bjørn Haraldsen Styremedlem Per Johannessen Styremedlem Toril Schøyen Nicolaysen Styremedlem Egil Hultin Speiderforbundene har vært representert med følgende oppnevnte medlemmer: Norges Speiderforbund: Karin R. Thompson, fra mai Norges KFUK-KFUM-speidere: Johan A. Bye. Speiderrepresentantene har møterett, forslagsrett og talerett i Landsgildeledelsen. Til valgkomite ble valgt: Harald B. Pettersen, Hamar Per Harald Bratvold, Hønefoss. Bjørg Walstad, Oslo. Til revisor ble valgt: Anders Øvreås, Oslo. Følgende komiteer har vært oppnevnt i denne periode: Arbeidsutvalget i LGL: Olav Balle, Vestby Anne Kristin Fegth, Molde (på høytalertelefon fra Molde) Toril S. Nicolaysen, Lier Internasjonalt utvalg: Bjørn Haraldsen, Oslo, Internasjonal sekretær. Bjørg Walstad, Oslo Gunn-Bjørg Wisløff, Kolbotn Informasjonkomiteen: Anne Kristin Fegth, Molde, Jan K. Svendsen, Molde Arve Urlin, Lillestrøm Betten Gundersen, Oslo Toril S. Nicolaysen, Lier Redaktør av St. Georg: Arve Urlin, Lillestrøm. Webmaster: Jørgen Scøyen Nicolaysen Kvernmoen-komiteen: Roar Moe, Ås Dag Roar Lund, Aremark. Johan A. Bye, Kolbotn Frimerkebanken: Sentralbanksjef: Per Johannessen, Bergen. Norsk Speidermuseum: Styremedlem: Britt Andresen, Oslo. Varamedlem: Steinar Gullerud, Nesodden, frem til juni John Egenæs, Lier, fra juni 2006 Representantskapet: Olav Balle Varamedlem: Toril S. Nicolaysen Kontorsituasjonen: Norges speiderforbund flyttet den 12. desember 2006, fra Øvre Vollgate 9 til St. Olavs gate 25 i Oslo. Vi leier fremdeles kontorer av NSF, og ble med på lasset. Det nye kontoret er under halvparten av det vi hadde, men vi får låne et bra mø- ST GEORG NR

4 terom, så det fungerer fint. NSF gir oss anledning til å leie deres store kopieringsmaskin og frankeringsmaskin, noe som er til stor hjelp. Betten Gundersen er sekretær i 50% stilling. Hun holder orden på det meste og betjener kontoret til det beste for LGL og medlemmene. Kontoret er åpent tirsdager og torsdager fra kl Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen har hatt et godt samarbeid. Som tidligere har hver enkelt ansvar for særskilte saksområder og kontaktansvar opp mot tildelte distrikter. Dette kontaktansvar medfører å se på de eventuelle muligheter det finnes for nystarting av St. Georgs Gilder i distriktene, og å følge disse opp. I løpet av tingperioden har Landsgildeledelsen avholdt 11 møter og behandlet 155 saker. Arbeidsutvalget har hatt 10 møter og behandlet 48 saker. Arbeidsutvalget forbereder saker til Landsgildeledelsen, og avgjør også en del enklere saker. Det ble i perioden utsendt 4 rundskriv i 2005, 3 i Det er forsøkt å utnytte St. Georg bedre slik at antall rundskriv kunne reduseres. Landsgildeledelsen har vært representert på følgende arrangementer: Nordisk Baltisk Underregion. Møte i Nordisk Baltisk Underregion i Oslo februar Fra SGGN møtte Olav Balle. Ordinært møte i Nordisk Baltisk Underregion ble avholdt i forbindelse med Nordisk Baltisk gildetreff i Bodø juni Delegater: Olav Balle og Bjørn Haraldsen. Norges speiderforbunds Speiderting 2006 Det ble avholdt ordinært Speiderting i Ski november. Olav Balle deltok. Landsgildeting i Danmark Olav Balle deltok på tinget, som ble avholdt i Odense september Norges KFUK/KFUM-speideres landsleir 2006 Olav Balle representerte SGGN under åpningen av landsleiren på Røros 30. august Speidernes Fellesorganisasjon Olav Balle deltok på møtet mars 2006 som observatør. Møter med speiderforbundene I inneværende periode har det ikke vært avholdt møter med speiderforbundene. Generalsekretærene i de respektive forbund deltok på vårt Gildemestermøte i Landsgildeledelsen har for øvrig deltatt i flere jubileer og samlinger rundt om i landet. Gildemestermøtet. Som så mange ganger tidligere ble dette også denne gang arrangert på Sanner Hotell i tiden september Det var 64 deltakere, fordelt på 38 gilder, (39 med 1. Oslo-Nordberg, sekretærens gilde) og 8 distrikter. Gildemestermøtet ble meget vellykket. Knut W. Hansson, kursleder i Norges speiderforbund, var invitert til å holde innlegg og inspirere oss. Noe han også gjorde. Generalsekretærene Tore Torstad fra Norges speiderforbund, og Ole Inge Bekkelund fra Norges KFUK- KFUM-speidere, holdt innlegg om sine forbund. Tore Torstad gav uttrykk for at St. Georgs Gildene var forum for «voksenspeiding», mens Ole Inge Bekkelund så frem til et nærmere samarbeid med gildebevegelsen. Gruppearbeidet tok med utgangspunkt i vedtektene våre og samarbeidsavtalene, for seg vårt forhold til speiderforbundene og hvordan vi kan utvikle samarbeidet på best mulig måte. For øvrig ble følgende saker orientert om og diskutert: Fredslyset Frimerkebanken. Speidermuseet. Informasjonskomiteen. Søndag morgen var det Scouts Own i Gamle Tingelstad kirke. Kirken var vel vært et besøk. Gildemestermøtet ble avsluttet med en løype til inntekt for Scout and Guide Spirit Flame. Avgiften som deltagerne betalte, går til støtte for flammen som skal fraktes fra Kenya til Jubileumsjamboreen på Brownsea Island i Distrikter Landet er inndelt i distrikter med en Distriktsgildemester som leder. Distriktsgildemesteren er Landsgildeledelsens forlengede arm, og har som hovedoppgave å arbeide for nystarting, rekruttering, koordinering og samarbeid med speiderkretsene. Dette er et viktig arbeid, men det krever stor innsats for å nå noen mål. Et fortsatt nært samarbeid mellom Landsgildeledelsen og Distriktsgildemester er viktig for å utvikle og styrke organisasjonen. St. Georgs Gilder og medlemstall. I denne periode er det ikke stiftet noen nye gilder, men det arbeides med flere. Det er også beklagelig at vi i denne periode må notere at mange St. Georgs Gilder er nedlagt. I 2005 ble 1. Son nedlagt. I 2006 ble 1. Bergen, 1. Oslo, 6. Oslo, 22. Oslo, 23. Oslo, 3. Moss og 1. Rolvsøy nedlagt. Høy alder og manglende rekruttering er årsaken. Det er gledelig at flere av medlemmene i disse gildene vil stå som direkte medlemmer til vår organisasjon. 4 ST. GEORG NR

5 Heldigvis har vi fått mange nye medlemmer i de eksisterende gilder. Medlemstallet pr. 31. desember 2005 var 1541, fordelt på 90 gilder og 26 direkte medlemmer. Pr. 1. januar 2007 var medlemstallet 1509 medlemmer, fordelt på 82 gilder og 43 direkte medlemmer. Direkte medlemmer: Vi har pr. 1. januar 2007, 43 direkte medlemmer. Disse er spredd rundt om i landet. For at direkte medlemmer skal føle at de er med, får de nå tilsendt Rundskrivet med 1-2 bilag, men uten bladene. Distriktsgildemestrene får tilsendt medlemslisten over de direkte medlemmene, slik at de kan inviteres til St. Georgsdagen og Fellowshipdagen. Ekspansjon I perioden har ekspansjon stått på programmet på hvert møte i Landsgildeledelsen. Det som har vært viktig, har vært å få avklart forholdet til de to speiderorganisasjonene. Norges speiderforbund anser nå SGGN for å være forum for «voksenspeiding» i Norge og at vi er et tilbud til dem som vil fortsette sitt «speiderliv» etter å ha sluttet med barne- og ungdomsarbeidet. KFUK-KFUM-speiderne har vært litt tilbakeholdne, siden de har sin Engang Alltid og Wisemen organisasjon, som omfatter også den sivile delen av KFUK-KFUM. Oppglødd av suksessen med det landsomfattende metodistgildet, har vi begynt arbeidet med å danne tilsvarende innen Frelsesarmespeiderne og sjøspeiderne. Mye av arbeidet er for øvrig nedfelt i vårt forslag til langtidsplan for perioden Internasjonalt utvalg Det har i perioden ikke vært et internasjonalt utvalg som har fungert. Oppgavene knyttet til dette har vært ivaretatt av landsgildekasserer i samarbeid med sekretær og Landsgildemester. Gunn-Bjørg Wisløff har hatt ansvar for oversette St. Georgs budskapet og Fellowship budskapet. Bjørg Walstad sørger for knytningen til det internasjonale gildearbeidet som medlem av Verdenskomiteen. Den Nordisk Baltiske Underregion Det ble arrangert et arbeidsmøte i Oslo den januar Møtet ble holdt i Norges speiderforbunds lokaler. Her deltok Olav Balle. Betten Gundersen tok seg av det praktiske, hotellbestilling, matservering m.m. Det ble arrangert møte i underregionen i forbindelse med Nordisk Baltisk Treff i Bodø. Her deltok Olav Balle og Bjørn Haraldsen. I tillegg deltok Bjørg Walstad fra Verdenskomiteen. På dette møtet ble Landsgildemester i Danmark, Hanne Borgstrøm, valgt til ny leder. Olav Balle ble valgt til underregionens medlem i Europa Regionens styre. Nordisk Baltisk Underregion gir i regi av Island ut en egen liten informasjonsavis som utkommer 2-3 ganger i året. I tillegg er det utarbeidet en egen logo for underregionen. Neste møte holdes i Litauen i mai Verdenskonferansen juni Under Verdenskonferansen i Vancouver i Canada 2002 hadde Norge laget en søknad om å få stå som arrangør av Verdenskonferansen Et godt opplegg der de norske deltakere iført bunader, gjorde at vi trakk det lengste strået blant søkerlandene. Norge var dermed for 2. gang klar til å arrangere Verdenskonferanse i ISGF. Lillehammer var på forhånd utpekt som arrangørsted. Følgende hovedkomité ble valgt: Bjørg Walstad, Knut Falkenberg, Roar Moe, Harald B. Pettersen og Inge Møller. Harald B. Pettersen ble komiteens leder. Medlemmene av 1. Lillehammer St. Georgs Gilde gjorde alle en stor innsats før og under Verdenskonferansen. Inge Møller var prosjektleder, og hadde med seg som sine nærmeste medarbeidere Bergljot Urdahl, Einar Vold, Per Otto Humberset og Øystein Løken. De nærliggende St. Georgs Gilder gjorde også sin innsats før og under selve konferansen. Uten denne innsats fra alle disse medlemmene, ville ikke Verdenskonferansen ha blitt det gode arrangement som det ble. Som konferansested ble Lillehammer hotell valgt. Dette stedet var også hovedsete for de akkrediterte under OL De tok ansvaret for all påmelding, innbetaling og oppfølging før selve konferansen, noe som gjorde det noe mindre arbeidskrevende for prosjektgruppene på Lillehammer. Samarbeidet med speiderne på Lillehammer, bruk av lokale krefter, og nærheten og bruk av Maihaugen var viktige punkter under planleggingen. Det er utrolig mange henvendelser, spørsmål, kommentarer og ikke minst klage over kostnader i forkant av en slik konferanse. De ble stort sett taklet med et smil. «Together build the Future» var konferansens motto. 432 personer var samlet under åpningsseremonien med speidere og «Peer Gynt» som frontfigurer. Åpningen var perfekt og skapte på et tidlig tidspunkt en god stemning på konferansen. Forsker Henrik Syse holdt en glitrende innlegg med tema: «Building the future together». Dette innlegget var bakgrunnen for arbeidet i undergrupper om hva vi kunne gjøre. Møteledere under selve konferansen var Marit Kjøge Jansson og Trond Walstad. ST GEORG NR

6 Det var til dels mye nedbør de første dagene, så noen ute aktiviteter måtte avvikles innendørs. Men da speiderne slo leir på Stampesletta, under den store markedsdagen, under det store leirbålet om kvelden, og ikke minst den siste dagen på Maihaugen: Da skinte sola på sitt beste og rammen kunne ikke være bedre. Markedsdagen ble forøvrig for første gang arrangert på en Verdenskonferanse, og inntektene på ca. kr ble gitt til Development Fund. Denne dagen var det også mange besøkene fra landet forøvrig. Avslutningsmiddagen var også høytidelig. Alle deltakerlandenes flagg ble båret inn i salen av gildemedlemmer, de fleste iført bunad. Før de tre lys ble slukket, ble gildebanneret gitt til Tunis som skal arrangere neste Verdenskonferanse i I forkant av selve Verdenskonferansen, ble det arrangert en «ungdomskonferanse» på Speidersenteret på Lillehammer. Det var påmeldt nesten 70 deltakere, men det ble bare ca. 25. Dette viser litt av utfordringene ved et slikt arrangement. St. Georg nr. 3, 2005 ble utgitt som et rent minneblad fra Verdenskonferansen. Dette ble sendt til alle våre medlemmer, samt til alle deltakere på selve konferansen. Bladet var på tre språk, norsk, engelsk og fransk, og med en rekke flotte bilder. John Egenæs var ansvarlig for bladet, og det har kommet en rekke positive tilbakemeldinger fra hele verden på dette nummeret av St. Georg. Selve arrangementet ga et økonomisk overskudd til St. Georgs Gildene i Norge på ca. kr Nordisk Baltisk treff i Bodø Salten St. Georgs gilde hadde her gjort en kjempeinnsats i planlegging og gjennomføring av et arrangement som fikk 164 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, England og USA. Med åpningen i Bodø domkirke med flaggdefilering ble det satt en standard for gjennomføringen. En danseoppvisning utenfor kirken av lokale folkedansere var et flott innslag. Reisedagen på torsdag brakte oss til Kjerringøy handelsted og Knut Hamsuns verden, etterfulgt av dramatikken i Saltstraumen. Dagen ble avsluttet på Havørnsenteret med minnevardebygging og middag. Og alle ble medlemmer i Havørnklubben. På seminardagen fredag fikk vi et innblikk i samenes verden gjennom et lysbilde- og videoshow. Norsk Luftfartsmuseum stod også på programmet og en lysbildereise gjennom skulpturlandskap Nordland av sluttet seminarene. Så ble det St. Hans feiring med et stort, varmende speiderleirbål og trekkspillmusikk. Under gildetreffet ble selvsagt den tradisjonelle skothellekastingen gjennomført. Denne ble vunnet av Sverige. Vi gjennomførte også marsjen til inntekt for «Spirit Flame». Det var første gang denne marsjen ble gjennomført. Festmiddagen siste kveld er en tradisjon, med god mat og dans til levende musikk. En stilfull avslutning i Domkirken på søndag hvor leirbålsasken og gildeflagget ble levert videre til Finland (in absentia) med ønske om velkommen igjen i 2009 på Åland. Selve arrangementet gav et overskudd på kr ,-. Dette fordeles med 60% på St. Georgs Gildene i Norge og 40% på 1, Salten St. Georgs Gilde. Fredslyset fra Betlehem Fredslyset ble tatt ut fra St. Laurenti klosterkirke i Roskilde både i 2005 og 2006, og kom til Oslo mandagen før 1. søndag i advent. Der ble lyset oppbevart i kjelleren under Norsk Speidermuseum. Tirsdag kunne gilder og speidere rundt Oslo hente lyset i Speidermuseet, Øvre Vollgt 9. Samme dag, ved hjelp av gode gildevenner, reiste lyset i stafett til Kristiansand. Derfra hentet speidere fra Stavanger lyset, og det ble fraktet videre med tog. I 2005 var det kretssekretær for NSF i Vesterlen som tok jobben, i 2006 var det Norges KFUK/KFUM speidere i Stavanger som hentet. Begge år ble denne turen sponset av NSB. I 2005 ble Fredslyset sendt med langtransport fra Oslo til Bergen, men dessverre slukket sjåføren lyset underveis, da det ble for varmt i kupeen hans. I 2006 gikk det bra med langtransporten. Lyset, kom vel frem til Bergen. Samme tirsdagen ble lyset fraktet til Hamardomen, hvor det var Scouts Own og videresending av lyset. Turen til Dombås ble begge år besørget av gildene i Gudbrandsdalen, hvor det gikk videre til Møre og Romsdal (gildene i Rauma) og Trondheim (Trondheimsgildene). Fra Trondheim gikk lyset i 2005 med Hurtigruta Vesterålen helt til Tromsø. 1. Salten Gilde var godt behjelpelig med det hele. I 2006 tok Hurtigruta Trollfjord ansvar for lyset fra Trondheim, via Bodø, og til Tromsø. DGM Annikken Hay og 1. Salten Gilde besørget kontakten med Hurtigruta. 6 ST. GEORG NR

7 Det ble god spredning av lyset. I 2005 og i 2006 kom Fredslyset fram til alle som ønsket det. Begge år før 1. søndag i advent. I 2005 hadde rundt halvparten av gildene brukt Fredslyset, for 2006 er ikke statistikken klar. Kvernmoen leirsted. Kvernmoenkomiteen har i denne tingperioden bestått av: Dag Roar Lund, leder. Roar Moe, medlem Johan A. Bye, Landsgildeledelsens representant Vi ser med glede på en positiv utvikling av Kvernmoens leirsted i tingperioden På Kvernmoendagen i juni 2005 ble Kvernkroa (tidligere kalt lederkroa) offisielt åpnet av Landsgildemester Harald B. Pettersen. En stor skare av glade St. Georgs Gilde medlemmer var møtt fram til et strålende arrangement som Gildemester Liv Simensen fra 3. Fredrikstad, hadde stått for. Tilsynsmann Dag Roar Lund ble behørig hyllet for sin store innsats med å få bygningen reist og innredet. En betydelig dugnadsinnsats fra Østfold distrikt og en stor landsomfattende pengeinnsamling som innbrakte vel kr ,- har lagt grunnlaget for gjennomføring av prosjektet. Kr ,- fra St. Georgsfondet var absolutt et avgjørende bidrag. Vi ser med glede og stolthet at Kvernmoen leirsted framstår i dag som det perfekte leirsted slik det reklameres med i vår nye brosjyre som Informasjonskomiteen fikk utgitt i Kvernmoen komiteen har hatt to møter i perioden, derav et møte felles med Kvernmoenutvalget i Østfold distrikt. Kvernmoenutvalget har avviklet to vellykkede Kvernmoendager med god oppslutning av gildemedlemmer. I 2005 stod 3. Fredrikstad for arrangementet på søndag 4. juni. Og som nevnt ovenfor var åpningen av Kvernkroa den store begivenheten. Det ble gjennomført dugnadsinnsats og tradisjonell konkurranse om kampen om å vinne Kvernmoen-pokalen. I strålende sommervær ønsket Gildemester Hans Martin Magnussen fra 1. Halden, 85 gildevenner velkommen til Kvernmoendagen på søndag 18. juni Børge Kristoffersen holdt en liten andakt før landsgildemester Olav Balle avduket en plakett i den store og flotte Kvernkroa med inngravert navnene på de mest gavmilde giverne. Lederkroa fikk etter en navnekonkurranse sitt offisielle navn, Kvernkroa, etter at en rekke forslag var kommet inn i løpet av vinteren Tradisjonen tro ble det avviklet et par timers dugnadsinnsats med opprydding på leirplassen før kake og mat kom på bordet. Årets konkurranse ble vunnet av 2. Lier. En vakker maistang med vakre blomster i alle farger ble reist til stor applaus. Tor Hveding spilte trekkspill med allsang. Kvernmoendagen ble avsluttet med flaggfiring og speiderbønn. Den økonomiske situasjon for Kvernmoen er tilfredsstillende. Leieinntektene og gavene var på henholdsvis ca. kr og kr i Leieinntektene var økt til ca. kr i 2006, mens gavene utgjorde beskjedne kr De totale utgiftene i 2006 var på kr , dette gir et overskudd på ca. kr i Utleievirksomheten er meget tilfredsstillende. I hele vår- og sommersesongen er Kvernmoen leid ut til speidervirksomhet, skoler i Østfold fylke og friluftsaktiviteter. Kvernkroa er et godt trekkplaster også for firmaer. Det utføres fortløpende reparasjoner, vedlikeholdsarbeider og nyinvesteringer på Kvernmoen. De årlige faste kostnadene ligger på ca. kr , dertil kommer et tilsvarende beløp til vedlikehold. Det er imidlertid behov for ekstraordinært vedlikehold i 2007 og istandsetting av sitteplasser utenfor Kvernkroa, og nyinvesteringer mht køyer, madrasser og lakener etc. i hovedhuset. Videre trenger vi å skifte gulvet på «danseplattingen». Totalt utgjør disse kostnadene vel kr I St. Georg nr 2, 2007 oppfordrer vi medlemmene til å sende inn støtte til dette prosjektet. Kvernmoenkomiteen og LGL takker for velvillig støtte i form av gaver og dugnadsarbeider. Oppmøte på Kvernmoendagene er en gylden anledning til å gjøre en liten dugnadsinnsats og å bidra med pengegaver som monner. En spesiell takk til tilsynsmannen Dag Lund, som holder leirstedet i orden og utleieaktiviteten på topp. Informasjonskomiteen Informasjonskomiteen har vært samlet 2 ganger i året for å få en helhetlig gjennomgang av arbeidet, fordele oppgaver og gi hverandre tips og ideer til videre arbeid. Arve Urlin er fortsatt redaktør av St. Georg som kommer ut med 4 nummer i året. Tidligere satte trykkeriet bladet, men fra 2006 gjør Arve alt klart til trykking. På den måten har vi mer kontroll med hva som skal stå i fokus og hva som naturlig hører sammen. Toril S. Nicolaysen har interessert seg for internettsidene. Med god hjelp av sin sønn Jørgen som er vår webmaster, har hun fått sidene a jour og hun har stadig nye ideer som vi skal jobbe videre med. Målsettingen er at de som går inn på skal finne noe interessant å lese enten de er gildemedlem eller ei. Betten Gundersen er en viktig bidragsyter til både internettsidene og St. Georg. Jan K. Svendsen og Anne Kristin Fegth har jobbet med en «Hvem, Hva, Hvor» for landsgildeledelsen. Det er en perm hvor en kan finne svar på de fleste spørsmål rundt det organisatoriske når det gjelder gildearbeid i ST GEORG NR

8 inn og utland. Dette har vært et stort arbeid der mange har bidratt med stoff. Etter Gildemestermøtet på Sanner sendte vi ut et spørreskjema til Distriktsgildemestrene for å få kartlagt hva de har behov for i sitt arbeide i Distriktet. Dette materiellet vil vi jobbe videre med i neste periode. Av ting vi ellers jobber med kan vi nevne: Revisjon av Håndboka og en DVD med bilder som kan brukes i PR sammenheng. Frimerkebanken Per Johannessen i Bergen har vært «Sentralbanksjef» i denne perioden, i samarbeid med en redaksjon på tre andre personer. Frimerkebanken produserte eget stempel både til NSFlandsleiren på Ingelsrud og til Verdenskonferansen på Lillehammer i Til Verdenskonferansen ble det laget egen spesialkonvolutt og disse ble frankert med frimerkeserien med de tre norske seilskoleskipene. Norge, seilskip og Verdenskonferansen var en heldig kombinasjon som vi fikk mange gode tilbakemeldinger på. Salget på Verdenskonferansen var tilfredsstillende, mens det på landsleiren nok kunne ha vært noe bedre. Året 2006 har vært et godt år for banken. Vi har klart å systematisere en del av det vi har fått inn og dermed har vi nå et bedre utvalg enn tidligere. Det er sendt inn mye materiale og meget av dette er av høy kvalitet. I tillegg har vi fått en del godbiter. Frimerkebanken deltok på to store arrangementer i 2006, Nordisk Gildetreff i Bodø og KFUK/KFUM landsleir på Røros. Det ble laget egne konvolutter og egne stempel til begge arrangementene. Salget både i Bodø og på Røros gikk bra. Særlig på leir møter vi mange som er meget entusiastiske. Da er det hyggelig å være med. Ellers har Hasse Aigeltinger også i 2006 solgt mye på auksjoner og nå har den sentrale banken fått opp kvaliteten slik at også vi har hatt objekter på auksjon med godt resultat. Så en solskinnshistorie; Banksjefens leilighet har til tider sett ut som et frimerkelager, men like før jul ringte telefonen og det ble solgt 40 kilo norske klipp. Da så banksjefen igjen hvordan gulvteppet så ut. Det er sug i markedet etter klipp og andre gode objekter så framtiden ser lysere ut enn på lenge. Imidlertid finnes det store mengder med merker i hovedlageret i Oslo som ikke er så lett å omsette, så der ligger store utfordringer også fremover. Stiftelsen Norsk Speidermuseum. Speidermuseet er en stiftelse som ble opprettet av speiderorganisasjonene på initiativ av landsgildet i På disse snart 20 år har vi registrert inn mer en gjenstander og arkivsaker fra Norsk speiderhistorie. I tillegg til de registrerte gjenstander har vi fått inn mange nye gjenstander som venter på registrering. Museet holder fortsatt til i Øvre Voll gate 9 i Oslo. Museet disponerer her i 1. etg. utstillingslokale, kjøkken og kontor og i kjelleren arbeidsrom og magasiner. Etter hvert som mengden av gjenstander øker, er plassen blitt for liten og uhensiktsmessig. I gjennom lokalene går det flere rør og vi har i siste år hatt 2 vannlekkasjer, som har skadet enkelte gjenstander. Heldigvis ble disse lekkasjer oppdaget tidlig slik at vi fikk ryddet unna det meste. Gården var tidligere eid av Norges speiderforbund, men ble solgt sommeren Det store besøk er ikke i museet, men på de utstillinger vi arrangerer utenfor museet i forbindelse med speider- og gildeaktiviteter er det gode besøk. Til økonomisk støtte for museet er speidermuseets venner til uvurderlig hjelp og som takk får de hvert år speiderhistorisk skrift. Stor takk til speidermuseets venner. Museets to store problemer og utfordring til våre stiftere og støttespillere er: lokaler og bemanningen. Som tidligere nevnt er eiendommen hvor vi har lokaler solgt og vi har bare kontrakt ut dette året på våre gunstige vilkår. All aktivitet i museet er frivillig og i dag er vi 5 personer som har en ukentlig arbeidstid på 5 dagsverk med kontorarbeid, registrering, betjene henvendelser og forefallende arbeid. Vi har ikke fått nye medarbeidere de siste 8 år. 2 av medarbeiderne har fylt 85 år. Utfordringer er: Skal museet fortsatt bestå, må det skaffes andre lokaler og det må komme flere medarbeidere. Dersom disse ønsker ikke blir oppfylt, kan museet bare pakke sammen. Husk at vi er inne i speidingens jubileumsår, 100 år. Om 4 år er speidingen i Norge 100 år. Norsk speidergutt forbund ble stiftet i Museet har mye å bidra med i disse anledninger. Vær med og bevar museet. Kontingent. Vi foreslår ingen endring av kontingenten for 2007 og 2008 utover ut over indeksregulering. Landsgildeledelsen anbefaler Landsgildeledelsens beretning for godkjent. 8 ST. GEORG NR

9 4. Regnskaper for 2005 og 2006 Landsgildeledelsen anbefaler regnskapet godkjent. 5. Forslag til endring av vedtektene for St. Georgs Gildene og Normalvedtektene for gildene. 5.1 Forslag om vedtektsendring av 11 Landsgildeledelsens oppgaver. Innkommet sak nr. 5.1 er fremmet av Landsgildeledelsen Ordlyden i 11 Landsgildeledelsens oppgaver beholdes, men Landsgildeledelsen foreslår følgende endring: Punktene 6, 7, 8, 9, 10 og 11 blir strekpunkt under punkt 5. Punkt 12 blir punkt 6. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.2 Forslag om vedtektsendring av 13 Oppløsning. Innkommet sak 5.2 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at pkt. 4 i 13 Oppløsning endres til (endringen / tillegget er understreket): «Før midler og materiell blir overdratt, skal det være gjort forsøk på å holde et Landsgildeting for å treffe vedtak om oppløsning. I tilfelle det ikke går, kan de nevnte speiderorganisasjonene selv innkalle.» Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.3 Forslag om endring i Normalvedtektene for gildene 3 og 4, når det gjelder valg av gildeledelse. Innkommet sak 5.3 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at 3 i Normalvedtektene for gildene, får følgende tillegg (endringen er understreket): «Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Valget av gildeledelse finner sted på medlemsmøtet i november. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer enn 6 år.» I 4, fjernes i 5. linje: valg. Nest siste avsnitt vil bli lydene: «På gildetinget behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan og budsjett for kommende år». Begrunnelse: På Landsgildetinget i 2003 vedtok vi at alle valg skulle foregå på Gildetinget (januar møtet). Dette har skapt noen praktiske problemer. Når valgskjemaene kommer til kontoret i begynnelsen av februar, er det for sent for å holde andre rapporteringsfrister og til å få ajourført navnelister inn i første nr. av St. Georg. Ved at gildeledelsen blir valgt i november får de laget forslag til arbeidsplan og budsjett som vedtas på Gildetinget. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 5.4 Forslag til nytt punkt i vedtektene vedr. dekning av utgifter for Distriktsgildemester. Innkommet sak 5.4 er fremmet av Distrikt 2 Trøndelag Distrikt 2 Trøndelag foreslår nytt punkt i vedtektene: «Landsgildeledelsen dekker utgiftene for Distriktsgildemester på Landsgildeting og Gildemestermøter.» Begrunnelse: Ulikt antall medlemmer i distriktene gjør at økonomien ikke strekker til annet enn arbeid innen eget distrikt. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke 6. ANDRE FORSLAG 6.1 Forslag om endring i Instruks for Landsgildetingets valgkomité pkt. 1. Se s Innkommet sak 6.1 er fremmet av Landsgildeledelsen Landsgildeledelsen foreslår at pkt. 1 i Instruks for Landsgildetingets valgkomité endres til (endringene er understreket): «Valgkomitéen med leder velges av Landsgildetinget etter innstilling fra Landsgildeledelsen og fungerer fram til neste ordinære Landsgildeting. Den består av 3 medlemmer. (og velger selv sin leder utgår). Gjenvalg» Begrunnelse: Ved at lederen blir valgt av Landsgildetinget er det klart fra første stund hvem som skal ta initiativ til å få i gang arbeidet i komiteen. Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas 6.2 Innkommet sak fremmet av 19. Oslo St. Georgs Gilde 19. Oslo St. Georgs Gilde foreslår: «Ordningen med Gildemestermøte mellom Landsgildetingene opphører.» Begrunnelse: Den antatte nytteverdi og kostnadene for gildene, kan ikke stå i noe respektabelt forhold etter som bare 37 av et nittitalls gilder møter (ref. siste Gildemestermøte 2006). Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke Dersom ovenstående forslag blir vedtatt fremmer 19. Oslo St. Georgs Gilde følgende forslag: «Distriktene holder møte med respektive gildemestere ST GEORG NR

10 om arbeidet i eget distrikt. Rapport fra møtene legges frem for Landsgildeledelsen i f. eks. et møte for Distriktsgildemesterne. Oppholds og reisekostnader utredes av St. Georgs Gildene i Norge.» Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke. 6.3 Forslag om bevilgning fra St. Georgsfondet Landsgildetinget 2007 bevilger inntil kr fra St. Georgsfondet til en videreutvikling av Gildebevegelsen i neste tingperiode. Landsgildeledelsen får fullmakt til å bruke midlene til å gjennomføre langtidsplanens mål. Bruken av midlene blir gjort rede for på Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Forslaget vedtas ikke. 7. Langtidsplan for St. Georgs Gildene i Norge Strategisk plan for St. Georgs Gildene i Norge St Georgs Gildene i Norge vil med denne Strategiske plan legge de overordnede mål for perioden Planen er et verktøy for St Georgs Gildene for å legge føringer i den retning vi vil at arbeidet i St Georgs Gildene skal rettes mot. Planen er delt i 3 hoveddeler. Visjon. Hovedmål. Delmål. På bakgrunn av de delmål vi vedtar skal Landsgildeledelsen utarbeide tiltak for å oppnå delmålene. Visjon: Visjonen er St Georgs Gildenes overordnede mål for Gildearbeidet og er en rettesnor for Gildene. Hovedmål: Hovedmål er mål som er oppnåelige, men kun på lang sikt (f. eks 2 3 perioder.) Et hovedmål skal være «et steg på veien» for å innfri visjonen og skal være målbart. (Vise om målet er nådd) Det kan være flere hovedmål innen hvert visjonsmål. Delmål: Del mål er målbare og oppnåelige på kort sikt. (f. eks 1 2 år.) Del målet skal være et steg på veien for å innfri hovedmålet. Landsgildeledelsen innstiller: Langtidsplanen vedtas. Visjon: St Georgs Gildene i Norge skal være det beste tilbudet til tidligere speidere og ledere. St Georgs Gildene skal være et tilbud til mennesker som har lyst til å gjøre en tjeneste for speidersaken uten å gå inn som aktiv leder. St Georgs Gildene skal være det neste stoppestedet for voksne speidere og ledere som går ut av aktiv tjeneste i speidersammenheng. Hovedmål: I 2013 skal det være 100 aktive gilder i Norge I 2013 skal St. Georgs Gildene i Norge ha 1900 aktive medlemmer. Innen 2013 skal det være startet 6 nye ungdomsgilder. Delmål: I 2010 skal det være 95 aktive gilder I 2010 skal det være 1700 aktive gildemedlemmer Innen 2010 skal det være startet 3 nye ungdoms gilder 8. Budsjett Landsgildeledelsen anbefaler at budsjettet vedtas. 9. Valg 9.1 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har bestått av Per Harald Bratvold, Bjørg Walstad og Harald B. Pettersen. Sistnevnte har vært komiteens leder. Valgkomiteen har sendt brev til alle nåværende medlemmer av Landsgildeledelsen, samt til alle foreslåtte kandidater til Landsgildeledelsen. For de nye kandidater som har sagt ja til å stille til valg, er dette en kort orientering om kandidatene: Karen Randsborg Thompson, 50 år. Biskopsekretær. Fortsatt aktiv som flokkleder. Tidligere korpssjef for Metodistkirkens speiderkorps, ansvarlig for programaktivitetene på landsleiren på Austrått. Tok initiativet til å starte Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Speiderforbundets representant i Landsgildeledelsen siste periode. Jonny Finnes, 73 år. Leder i 1. Ålesund speidergruppe fra Gilwellspeider. Var med å starte 2. Ålesund St. Georgs Gilde i Er i dag Gildemester. Ivan Chetwynd, 63 år. Teolog. Speider i England Aktiv som leder på krets-, korps- og forbundsplan Visegildemester i Metodistkirkens speiderkorps St. Georgs Gilde. Stein A. Waagbø. 61 år. Pensjonert skattefogd. Speider fra 1956 i forskjellige grupper i landet. Leder i tropp, lag, gruppe og krets. Ansvarlige for mange speiderleire. Gildemester i 3. Molde St. Georgs Gilde. 10 ST. GEORG NR

11 Thormod Myhre, 62 år. Daglig leder i konfeksjonsfabrikk. Speider i Bergen Medlem i 1. Rauma St. Georgs Gilde siden Distriktsgildemester i distrikt 1, Møre og Romsdal fra Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende: Som Landsgildemester: Olav Balle, gjenvalg. Som Viselandsgildemester: Karin Randsborg Thompson. Ny. Som Landsgildekasserer: Bjørn Haraldsen. Gjenvalg. Som Styremedlemmer: Toril S. Nicolaysen. Gjenvalg. Egil Hultin. Gjenvalg. Thormod Myhre. Ny. 8.2 Valg av valgkomite for Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Bjørg Walstad, Oslo Harald B. Pettersen, Hamar Magnhild Sandvei, Trondheim 10. Tid og sted for Landsgildetinget Det har kommet søknad fra og 3. St. Georgs Gilde i Molde om å få stå som felles arrangør for Landsgildetinget Landsgildeledelsen innstiller: Landsgildetinget 2009 avholdes i juni 2009, med og 3. Molde St. Georgs Gilde som teknisk arrangør. 11. Avslutning ved Landsgildemester Forretningsorden for Landsgildetinget. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner 1 seg imellom ledelsen av møtet.. Protokollen føres av to valgte referenter. Den 2 undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter og referentene.. Ingen representant har rett til ordet mer enn 3 3 ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Møtelederen har rett til å gjøre framlegg om avkortet taletid og framlegg om strek med de inntegnede talere.. Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke er 4 oppsatt på saklisten. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, og da kan heller ikke forslag trekkes tilbake.. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte 5 stemmer med unntak av lovforslag som krever 2/3 flertall. Møteleder avgjør voteringsmåte. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller en av representantene forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over de som har sagt seg villig til å motta valg. Benkeforslag er ikke tillatt.. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak 6 som er gjort, eventuelt med antall avgitte stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representantene som har ordet under forskjellige saker.. Protokollen sendes ut så snart som mulig etter 7 Landsgildetinget med en ukes frist for eventuelle merknader. Agder Folkehøygskole Veibeskrivelse med bil Østfra: Fra Kristiansand, kjør E-39 mot Stavanger ca. 13 km. Du skal passere tettstedet Brennåsen og ta av neste avkjørsel mot Vågsbygd og Søgne. Vestfra: Ca 28 km etter Mandal langs E-39 retning Kristiansand. Du skal passere avkjørselen til Lunde og ta av neste avkjørsel til Vågsbygd og Søgne. Høgskoleveien 3, 4640 Søgne Videre: Følg riksvei 456 mot Vågsbygd ca 5 km. Deretter er det skiltet til skolen. Se kartskissen. ST GEORG NR

12 12 ST. GEORG NR

13 Har du hørt at... ET GILDE SOM VOKSER 1. Kristiansand vil 24. mai ha opptagelse av 2 nye gildemedlemmer. De er nå det største gilde i Norge og Gildehallen deres i er blitt for liten! Så nå har de byggeprosjekter på gang. Etter utvidelsen av møtelokalene med bl.a. nytt kjøkken, større gildehall og nytt møterom vil de disponere en hel fløy i Kristiansands Speidersenter. 2. ST. GEORGS GILDE I DRAMMEN 21. april vil 2. Drammen sammen med speiderne delta på et stort friluftsarrangement i Drammen sentrum. Speiderne og gildene vil feire St. Georgsdagen og 100 års bursdag. Gildet vil ha egen stand hvor de bl.a. vil servere en bløtkake til 400 personer. Det går rykter om at St. Georg kommer! Det er den Norske Turistforening som er hovedarrangører av dagen. SCT.GEORGS GILDERNE I DANMARK «LADER DRAGERNE FLYVE!» St. Georg og Dragen er kjent symbol for oss. Sct. Georgs Gilderne i Danmark inviterer 30. september speidere og andre interessert landet over til Åpent Hus. I den forbindelse vil de synliggjøre gildene ved å avholde Danmarks Dragedag. Målet er 60 «flyveplasser» over hele Danmark. Dragedagen har egen logo og egen nettside hvor en kan følge utviklingen. LANDSGILLETING Vår Landsgildemester Olav Balle vil delta på S:t Georgsgillenes Landsgilleting i Skåne i Sverige 2 3 juni. SAKSET FRA SPEIDERNES FELLESORGANISASJON (SPF) Spf har på sitt representantskapsmøte på Nordtangen speidersenter mars 2007 vedtatt en arbeidsplan for Blant de mange saker de ønsker å jobbe felles for, er å prøve å etablere et parlamentarikernettverk på Stortinget. De er i ferd med å utgi en felles speidersangbok for begge forbund. Det er også flere arrangementer de står sammen om i forbindelse med speidernes 100 års markering. Spf.vil også; bistå arbeidet med å utvikle Norsk Speidermuseum slik at museet får tjenlige rammevilkår for å være et godt museum og arkiv for speiderbevegelsen i Norge. NOEN TALL Antall registrete gildemedlemmer i noen europeiske land. Tyskland har 740 medlemmer, Estland 80, Latvia ca 200 i 12 gilder, Liechtenstein 166 medlemmer. Østerrike 3224, I Polen er det over 3000 medlemmer i 158 gilder! Sveits har 450 medlemmer og Slovakia 75. LANDSGILDETINGET Kristiansand melder at aktivitetene i forbindelse med årets Landsgildeting i Søgne er stor og at alt er på plass. Da påmeldingsfristen gikk ut var det påmeldt ca 150 stk fra 48 gilder. Når vertsgildet telles med vil vi være nærmere 200 stykker tilstede på Tinget. ST GEORG NR

14 14 ST. GEORG NR

15 ISGF har opnået en utrolig stor synlighed med Scout & Guide Spirit Flame. Jeg har kun mødt positiv interesse for gildebevægelsen. Jeg har haft lejlighed til at fortælle om ISGF og de muligheder jeg ser for samarbejde. Jeg deltog i et møde med 50 kenyanske medlemmer af Trefoil Guild. De vil meget gerne være medlemmer af ISGF s Central Branch, indtil der kan etableres en gildebevægelse i Kenya. Med støtte og opbakning burde det være muligt at optage Kenya ved ISGF s verdenskonference i oktober Jeg var inviteret til et middags-møde med WAGGGS Africa Region Committee, som tæller repræsentanter fra 8 forskellige lande. Alle var interesseret i at høre mere om ISGF, og det bliver der mulighed for i juni, hvor ISGF har fået stillet 2 timer til rådighed for præsentation i forbindelse med WAGGGS Africa Region Conference. Jeg var sammen med WAGGGS Africa Region Committee og hovedbestyrelsen for KGGA inviteret til te hos landets førstedame. Det var i sig selv en oplevelse at se såvel de smukke omgivelser som det prægtige hus, hvor Kenyas præsident bor med sin familie. Der foregik en omhyggelig præsentation af hver enkelt, så jeg havde lejlighed til at overrække præsidentfruen en folder om både ISGF og Scout & Guide Spirit Flame. Det hele blev vist i TV, hvor præsidentfruen stod med ISGF s brochure i hånden! Sidst men bestemt ikke mindst så har tusinder af spejdere SET Scout & Guide Spirit Flame. Nogle har endog gået, cyklet eller løbet med den. De har tænkt over, Kenya Girl Guides Association (KGGA) har tradition for at markere Tænkedag med en ceremoni i en meget stor katedral i Nairobi. ISGF s team var inviteret til at deltage sammen med landets førstedame, som er protektor for de kenyanske pigespejdere. Det var en medrivende oplevelse at være blandt spejdere, som havde meddelt, at de ønskede mere sang og musik og ikke så mange taler! hvad det er, der gør spejder til noget særligt. De har SET ISGF s flag vaje sammen med WAGGGS flag og WOSM s flag. De har oplevet, at vi er en stor spejderfamilie: 3 organisationer 1 bevægelse! Det er meget vigtigt, at gildebevægelsen - lokalt, nationalt og internationalt fortsætter denne synlige kurs. Gør det NU mens Scout & Guide Spirit Flame er undervejs. Støt op om projektet og fortæl glad og stolt om, at du er gildemedlem og fortæl alle om, hvad de kan få af oplevelser ved at være med i et voksent fællesskab, der bygger på spejderværdier. Rigmor Lauridsen medlem af ISGF s verdenskomite og medlem af Scout & Guide Spirit Flam team Kenyanske speidere har startet stafetten med flammen mot Brownsea Island. ISGFs formann Martine Levy, Frankrike, og viseformann Mario Sica, Italia, holder flammen. Støtt prosjektet økonomisk. «gi en tier for hvert år du har vært speider», ved å gjøre det støtter du prosjektet i Afrika. Det gjør de enklest ved å sende penger til St. Georgs Gildenes konto og merke bidraget med «flammen» så videresendes beløpene. ST GEORG NR

16 Norsk støtte til speidere i Nyeri, Kenya Paxtu, huset B.P. bodde fra 1938 til sin død i Harald på terrassen Speiderbevegelsen 100 år I oktober 2006 var Mary og jeg i Burundi i Afrika for å besøke vår sønn som arbeidet for Flyktningehjelpen. For å komme dit må man mellomlande i Nairobi, og når vi først var der måtte vi jo ta en tur til Nyeri hvor Baden- Powell ligger begravd. Mens vi var i Nairobi fikk vi til et møte med de Kenyanske speiderforbundene på vegne av ISGF. Bakgrunnen for dette var planene om «The Spirit Flame» Flammen som skulle tennes på B.P.s grav den 22. februar 2007, starten på 100 års markeringen. På dette møte traff vi bl.a. Peter Kimiti, Districts Commisioner i Nyeri speiderdistrikt. Da han hørte at vi dagen etter skulle til Nyeri, ville han være vår guide. Turen fra Nairobi til Nyeri tar om lag tre timer med taxi, og på ikke akkurat de beste vegene. Og i Nyeri sto Peter og ventet og turen gikk med en gang til B.P. s grav. Peter fortalte at for 10 år siden var gravstedet meget dårlig vedlikeholdt. Gjennom sitt arbeid har han klart å få rustet opp stedet slik at det nå var presentabelt for alle gjester som kom dit. Nyeri er en by med om lag 1,5 millioner innbyggere, og B.P.s gravsted er det mest besøkte turistattraksjon i byen. De har om lag speidere, og de driver et stort speiderarbeid blant gatebarn i byen. Ved B.P.s gravsted hadde Peter og hans medhjelpere for 4 år siden, takket være en gave fra det engelske speiderforbund på engelske pund, bygget et hus som skulle romme et museum, møterom, kafé, butikk med mer. Butikken skulle selge blant annet en del ting som speiderne hadde laget, og pengene skulle gå tilbake til de fattige og gatebarna som også var speidere. Peters problem var at de penger de hadde fått rakk kun til å reise huset, men ikke til innredning. På spørsmål hvor mye dette ville koste antydet han et beløp på norske kroner. Jeg sa jeg ville forsøke å hjelpe til. Vel tilbake i Norge ble det sendt en søknad til St. Georgs fondet. De ga kr Norges Speiderforbund ga kr Andre speider- og gildevenner har gitt penger, og totalt har vi sendt om lag kr til Nyeri, nesten nok til å få huset ferdig. Mandag 19. februar dro John Egenæs, Lise og Knut Jorde, Anne Halvorsen, generalsekretær Tore Torstad og hans kone Marianne og datteren Kari og jeg til Kenya. Vi ville delta på lystenningen den 22. Harald tenner sitt lys fra The Scout and Guide Spirit Flame på B.P.s grav. 16 ST. GEORG NR

17 februar, men også se om de hadde fått satt i gang arbeidet med innredningen av huset. Vi fikk også med oss mye annet i Kenya, men det er en annen historie. Ved B.P.s bolig Paxtu, fikk Tore leie hans opprinnelige soverom, mens jeg fikk hans gjesterom, de andre mer perifert i hotellet. Tidlig om morgenen den 22. februar marsjerte vi ned til gravstedet. Med orkester i spissen, deretter alle gjestene fra mange land, om lag 50 personer, og bak oss, speidere, nærmere Helt utrolig. På gravstedet hadde speidere på forhånd brakt kull fra en nærliggende speiderleir. Fra dette kull ble stearinlys tent, deretter parafinlamper som skulle bringes videre. «The Spirit Flame» var tent, og ferden mot London og 1. august var i gang. Med ministere, speidersjefer og gjester fra mange land, ble det en meget høytidelig seremoni. ISGF`s formann, Martine Levvy holdt også tale. Etter denne seremonien dro alle til en leirplass 8 km unna. Speiderne marsjerte stort sett, mens vår taxi Speidere foran huset Harald samlet inn penger til innredning av. med vår sjåfør Alfred, brakte oss til rette plass. Med 30 graders varme var nok det en fordel. På leirplassen var det noe underholdning og selvsagt en rad lange taler. For speiderne som satt og sto i sola var nok dette hardt, for oss «privilegerte» som satt under et tak, gikk det bra. Baden-Powell er gravlagt ved foten av Mount Kenya. På takterrasen på bygget som er reist skal taket være av glass og veggene av glass. Gjester kan her sitte og se mot Mount Kenya, den samme utsikten som B.P. satte slik pris på. De hadde enda ikke fått satt i gang arbeidet med innredningen av huset, men planene var stort sett ferdige og de regnet med at til sommeren er alt klart. De var meget takknemlige over det norske speidere og gildemedlemmer hadde gitt. Om ikke pengene strakk helt til ville det meste dog være gjort. Kontoen er fortsatt åpen dersom noen vil være med å gi noen kroner til dette arbeidet for å styrke speiderarbeidet blant de fattigste i Nyeri. Kontonummeret er: ST GEORGSBUDSKAPET 2007 Hva betyr St Georgsdagen for oss som i dag er gildespeidere? Jeg kunne svare med ett eneste ord: Minnene. Jeg minnes min første tid som lærer. Jeg hadde en klasse der mange av elevene var speidere, og de hadde blitt oppfordret av sine ledere til å komme i speiderdrakt på St Georgsdagen. Selvsagt gjorde jeg det samme, men jeg byttet om etter lunsj. Jeg var redd det kunne bli litt for mye speiding for de elevene som ikke var med i noen speidergruppe. Jeg minnes speidergudstjeneste i Storkyrkan i Stockholm. Kirken var full av speidere fra alle forbund. Jeg minnes en festkveld for ledere i Blå Hallen i Stockholms Stadshus under ledelse av Folke Roth. Jeg minnes speiderhøytid i Uppsala domkirke, hvordan vi etter gudstjenesten toget ut med fakler i hendene og etterpå kastet dem i vannet. Jeg minnes, og jeg er ikke den eneste. Alle har vi minner av mange ulike slag. La oss alle ta vare på våre speiderminner. St Georgsdagen ble fra begynnelsen av feiret av speidergutter over hele verden. St Georg var guttespeidernes skytshelgen, blant annet for sitt mot i kampen mot ondskapen og slik skulle han være et eksempel for alle guttespeidere. Vi vokste opp som jentespeidere og feiret Tenkedagen. Denne dagen ble første gange feiret 22. februar Dette var dagen alle verdens jentespeidere skulle tenke på hverandre og gi en gave til Tenkedagsfondet. Dette fondet var lenge det eneste i jentenes verdensorganisasjon som kunne støtte nytt jentespeiderarbeid i nye land. 22. februar var dessuten Lord og Lady Baden-Powells fødselsdager. Siden 1960, da de svenske jente- og gutteforbundene gikk sammen til ett forbund, har vi feiret begge dagene. Hva betyr så St Georgsdagen for oss som gildespeidere i dag? Er det mer enn bare minnene? For meg veves de to ulike budskap fra St Georgsdag og Tenkedagen sammen til ett felles budskap for alle speidere, både jenter og gutter, i vårt verdensvide fellesskap. Et fellesskap som vi alle tilhører med våre ulike kvalifikasjoner og forutsetninger, - med forskjellig alder, rase og religion. Jeg vil slutte med et dikt av Stig Dagerman: Jorden kan du inte gøra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du gøra. En annan manniska väl. Maj-Britt Gustafsson Tidligere jentespeidersjef og leder for KFUK-KFUM scoutförbund i SverIge. ST GEORG NR

18 Kvernmoen leirsted i Aremark er en gave til St. Georgs Gildene i Norge fra Christian Anker, gitt i Det var i sin tid en husmannsplass med kvern i bekken. I de siste 4-5 årene har det skjedd en gledelig opprustning av stedet som i dag framstår som det perfekte leirsted med muligheter for leir, bade- og gode fiskemuligheter, og spennende villmark og flotte padlemuligheter rett utenfor teltveggen. Ved hjelp av en stor dugnadsinnsats og innsamlede midler (ca. kr ) i 2004/2005) og midler fra St. Georgs-fondet i 1999 på kr , framstår Kvernmoen i dag med en rekke spennende tilbud som: ca. 40 daa med plass til 500 leirdeltakere. Hovedhus med 13 sengeplasser, kjøkken og to stuer. Toalettbygg med vaskerom, vedbod og uthus. Danseplatting med scene og leirbål plass. Samlingsplass med 3 flaggstenger og klokke. Ny laftet kvernkro på ca. 90 kvm med bålplass og sittepasser for ca. 60 personer. Lang brygge med platting for bading og vannaktiviteter. Hoppbakke for vinterbruk. Kvernmoen ligger ca 30 km øst for Halden nær svenskegrensen like ved Holmegil kapell. Vil du vite mer om stedet og muligheter for leie av Kvernmoen så ta kontakt med tilsynsmann Dag Roar Lund. Telefon eller mobil Eller kontakt sekretær Betten Gundersen på kontoret for St. Georgs Gildene i Norge, St. Olavs gate 25, Oslo. Telefon På deres hjemmeside kan dere lese om utleiepriser mv. Vår Webside er: Der er behov for en dugnadsinnsats i Kvernmoenkomiteen ønsker å få gjennomført en ny pengeinnsamling og dugnadsinnsats i sommer. Målet er å få inn kr Pengene skal brukes til følgende: Istandsetting av utenomhus sitteplasser ved Kvernkroa. Nyinvesteringer i Hovedhuset med nye køyer, madrasser og overtrekkslakener. Utskifting av gulvet på danseplattingen. Totalt utgjør dette kr Vi tar imot med takk en gave til St. Georgs-fondet i Norge øremerket for Kvernmoen. Konto nr. 8200, Husk å merke innbetalingen med Kvernmoen. Vi gjør samtidig oppmerksom på at Kvernmoendagen blir arrangert av Østfoldgildene på søndag 3. juni. Der er åpning kl Program blir annonsert i St. Georg nr. 2, Kvernmoenkomiteen ved Dag Roar Lund (leder), Johan Bye og Roar Moe. 18 ST. GEORG NR

19 Program for Kvernmoendagen Tusen takk for gaven til St. Georgsfondet! 4. Fredrikstad, kr. 100,- 3. juni 2007 Kl Kl Kl Kl til St. Georgs kapell 1. Kristiansand, kr. 500,-. 1. Snarøen, kr. 500,-. Speiderbønnen på nynorsk: Speidermuseets rapport for 1. kvartal 2007 Besøk i perioden: 4 grupper med til sammen 17 voksne og 27 barn. 7 voksne (enkeltbesøk) Fra Speidermuseets Venner har vi mottatt kr 800,- og i gaver kr 3.000,- 1. Bergen SGGN, kr SGGN, kr 500. Gunnar Pedersen, kr Lier SGGN, kr Åpning. «Oppvarming» før dugnaden. Matpause med loddsalg, inntektene går til Kvernmoen. Avslutning Alle er hjertelig velkommen. Ta gjerne med kjente. arrangør: 1. Smaalenene St. Georgs Gilde. Aase Marit Tofteberg. Mer informasjon på eller kontakt kontoret. På representantskapsmøte til Speidernes Fellesorganisasjons (Spf) mars på Nordtangen Speidersenter ble det vedtatt at Speiderbønnen på nynorsk skal ha følgende tekst: Kjære far i høge himmel, høyr mi stille hjartebøn : Kvar eg enn i verda vankar, lat meg bli som sonen din. Lat meg leva deg til æra, heidre Noreg, far og mor, andre folk til hjelp få vera, og så lyda lova vår. Einar Myrdal; 3. Moss, febr. 06 Bitte Løvdal; 2. Bergen,okt. 06 Agda Gohde Gjøstein; 2. Bergen, 2006 Mary Kristine Henriksen; 3. Fredrikstad, jan.07 Kirstin Sogge; 1. Snarøen, febr. 07 Randi Elton; 1. Trondheim, febr. 07 Helge Thorleif Holter; 1. Moss, febr. 07. Gunnar Bakken; 1. Porsgrunn, febr. 07 Rovar Magnum; 1. Hamar, mars 07 Nye medlemmer: 1. Jarlsberg: Hans-Jørgen Moe 1. Våler: Wenche Aaberg Saugstad, Bjørn Saugstad. 1. Ås: Anna Turid Alfnes. 1. Sannes: Kari Handeland. 1. Lillehammer: Elise Birch Bulie. 2. Steinkjer: Gunhild Hylland, Torunn Lund, Karin Bardal. 1. Halden: Else Marie Kristoffersen, Borge Kristoffersen. 1. Skien: Randi Løyte. 2. Romerike: Sven K. Lien, Lena Øverbye. 1. Skien: Randi Løyte. 1. Smaalenene: Heidi Gnolden. 1. Rauma: Olaug Grødal. 2. Drammen: Aslaug Hafskjold. 5. Fredrikstad: Ellen Marie Borgen. 2. Molde: Kjellrun Moltubakk. 2. Molde: Trygve Moltubakk, Jenny Talseth, Edmund Talseth. Sommerstengt på Gildekontoret.: Kontoret holder stengt i tiden 9. juli 20. august Ønsker alle gildevenner en riktig god sommer! ST GEORG NR

20 Returadresse: B St. Georgs Gildene i Norge Postboks 6840 St. Olavs plass 0130 OSLO Kjære Gildevenn, gratulerer med året! Vi er inne i Jubileumsåret for speiderbevegelsen. 100 år, det er ikke til å tro. BPs ånd lever like godt som tidligere, og det kan vi være glad for. For oss som har et flott speiderliv å se tilbake på, får nå et år fremover til riktig å minnes alt det vi har opplevd. Personlig er jeg veldig glad for at speiderbevegelsen fremdeles står sterkt verden over. Våre barn og unge trenger nettopp speiderbevegelsen kanskje mer nå enn tidligere. Verdien i speiderlov og løfte gir oss en god plattform å bygge livene våre på. En av mine mange minner, er fra en patruljeledersamling på NSPFs landsleir på Ringerike i Der holdt landssjef Signe Christie en tale til oss om ledelse og ansvarsfordeling som jeg delvis husker fremdeles. Hun skrev mange speidersanger, og en av dem syntes jeg passer godt nå. Det var ikke den sangen jeg syntes best om som liten, men etter som årene er gått, er den blitt bedre og bedre. Syng den gjerne, men som før nevnt, les den også. Ha fortsatt et riktig fint jubileumsår! Betten G. Å komme med en god ide, å bygge på den og få andre med har Baden-Powell vist han kan, hans speiderpatruljer har riktig slått an. Refr. I starten var man sikkers spent: «Mon dette er noe vi liker?» I dag er speidersaken kjent, den passer for gutter og piker. Du husker godt patruljen din, dens møter og turer, jeg husker min. Vår speidertid er innholdsrik på spenning og moro, vi liker den slik. Refr. Ved minner og tilbakeblikk, vi mener og verdsette det vi fikk. Men vi må og se lenger frem, og ta denne saken til hjelp i vårt hjem. Refr. En takk i dag for alt som gjør at speiderbevegelsen går som før. Med glede kan vi alle si: Vår speidertid, den er nok ikke forbi. Refr.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 4/2008 Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland. Før Gildemestermøtet. Tid: Fredag 12 sept. kl. 17.30 22.30 Lørdag 13. Sept. kl. 09.00 11.30 Tilstede: Olav Balle,

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 2/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Speidernes hus, Fjellbruvegen 17, Molde. Tid: Fredag 5. Juni kl. 11.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson, Bjørn

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 3/11 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Tilstede: Karin R. Thompson, Vivi Heine, Trond Walstad, Thormod Myhre, Vibeke Gordner og Inger Merli. Speiderrepresentant Christen

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LANDSGILDETINGET ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #02.2011 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER SPEIDING I NORGE I 100 ÅR! Norsk Speidergut-Forbund ble stiftet 25. mars 1911, derfor

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011.

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011. Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter vedtatt 14.03.04 og oppdatert av Representantskapet 17.03.07 Nytt kulepunkt 2 under 14 er uthevet i rødt. Dette er til andregangsbehandling i 2011. Vedtektsendringer

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13

NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG. Eli Sunde Eikrem. Eli Sunde Eikrem. Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 NR. 2 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG Eli Sunde Eikrem Eli Sunde Eikrem Alt om Landsgildetinget i Molde side 3-13 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25,

Detaljer

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks

Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Rundløype - Speiderhistorie - Dommerinstruks Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet for postmannskapene hvordan denne posten skal fungere og hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten.

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Kretsting Sør-Trøndelag krets

Kretsting Sør-Trøndelag krets Kretsting Sør-Trøndelag krets 12.11.2017 kl. 12.00 16.00 Gimse Ungdomskole Melhus Åpent for registrering av delegater fra 11:30 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Saksliste, Landsgildeting 2017

Saksliste, Landsgildeting 2017 Saksliste, Landsgildeting 2017 Trondheim, oktober 2017 1 Åpning 1.1 Åpning ved Landsgildemester 1.2 Hilsener 2 Konstituering 2.1 Godkjenning av delegatene Utdrag fra vedtektene 7: Landsgildetinget er St.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON

SPEIDERNES FELLESORGANISASJON SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Til grupper og kretser i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere Speidernes internasjonale radio- og internett-helg Jamboree-on-the-Air 2007 Jamboree-on-the-Internet

Detaljer

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012

Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Referat fra Skogvokternes årsmøte 2012 Dato: Lørdag 13. okt 2012 kl. 20.30 Sted: Tredalen 1.Konstituering. 1.1 Valg av ordstyrer. Styrets innstilling: Geir Bartz-Johannessen Geir Bartz-Johannessen 1.2

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Norges speiderforbund Dok. nr. 13/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR 2006 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer