HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar"

Transkript

1 HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Innhald STORKURS Leiaren 2 Styrekonferanse 3 Fylkesstyre har ordet Han Sa! Årsmøteseminar i Bergen Mitt beste 4H minne Storkurs 11 Miljøtorgsangen 13 Kontakt annonse 14 Fylkesleir 15 Landsleir 15 Heimesida ungar på storkurs! Dette er vel eit tal som tilseier at dette må ha vore eit at dei største storkursa på lenge. Les meir på side 11. HansAvisa på mail 16 Kontigent 16 Kva skjer? 16

2 Side 2 HansAvisa LEIAREN Me er no komme til april, styret og mange andre alumnar har hatt ei travel 4H tid. Me har lagt bak oss ein rekke vel gjennomførte arrangement. Eg vil beyntta annledningen til å takka for engasjementet og deltakinga. Styret har hatt fokus på at ein som alumn også skal ha ei positiv oppleving med å delta på arrangementa, alt skal ikkje berre vera arbeid. Styret har prøvd å putta inn nokon sosiale tiltak for alumnane inni mellom alt det andre. Eg synes me har vore flinke, men ser at me framleis kan verta flinkare til dette. Eg vil då og koma med ei oppfordring til dykk, har de ein god ide til eit sosial tiltak so er styret veldig intressert i å høyra om den! På årsmøte i fjor vart det vedteke at det skulle bli gitt ei økonomisk oversikt i HansAvisa kvart kvartal. H.A.N.S.A har i dag 61 medlemmer. Økonomisk så går klubben bra. Arrangementa som me har hatt til no har alle gått bedre en budsjetert. Me har blant anna reforhandla avtalen om Årsmøteseminaret så me får no meir for denne helga en før. Søknaden om frifond kom inn til rett tid og me ser med spenning fram til kor mykje me får der. I neste HansAvis vil me prøva å koma med noko meir tallmateriale. Men kasserar og styret gjer ein god jobb med det økonomiske. Styret hadde i år eit forsøk med å arrangera Miljøtorg på storkurset. Eit forsøk som eg personlig synes gjekk over all forventning. Me samarbeide i år med arrangørklubben om Miljøtorget, eit samarbeid som fungerte bra. Me har i ettertid fått indiser frå 4H-kontoret at dei ønske H.A.N.S.A velkommen til å ha Miljøtorg på storkursa framover. Styret i H.A.N.S.A kjem derfor til å gå i dialog med Fylkestyret for å sjå på muligheten for dette. Økonomisk sett er det gunstigere for H.A.N.S.A å ordne alt sjølv og ikkje ha ein klubb ein skal samarbeide med. Men då må ein selvfølgelig rekne med noko meir arbeid på alumnane, men med eit så velfungerande H.A.N.S.A som me har no så ser ikkje eg noko problem med å eventuelt ta oss av det. Eg ser med spaning fram til neste Miljøtorg på eit storkurs. Til slutt vil eg takka alumnane som har delteke på dei arrangementa som me har gjennomført. Eg vil spesielt takka dei nye alumnane som stillte opp og bidrog. Ynskjer alle ein strålande vår, med ein iskald H.A.N.S.A spesial i hånda Helsing Hans Aakre

3 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 3 STYREKONFERANSE 3-5 mars var det klart for årets styrekonferanse i regi av Norske 4H alumnar. Den skulle i år vera i/på Mære dvs ca 15 minutt med bil frå Steinkjer. Som alle veit er våren ei hektisk tid for dei fleste, men til slutt fant styret to gode kandidatar frå styre som kunne reisa, Sigurd og Hans. Når ein skal på eit 4H arrangement gjeld det å finna billigast mogeleg måte å koma seg frå A til B på. Me starta med å søkja på nettet etter billige flybillettar. Da billigaste alternativet med fant var å reisa med KLM. Følg med på reiseruta: Bergen - Amsterdam-Trondheim og Trondheim Amsterdam Bergen. Denne reisa ville koma på litt under 1000 NOK tur/retur og me kunne i tilegg ha handla kvoten. Mens direkte Bergen Trondheim kom på litt over 2000 NOK tur /retur. Dessverre var det ein god del venting på reisa via Amsterdam og sidan me då ikkje kunne slått av tida med eit par kalde pils (sidan me skulle på eit 4H arrangement med medlemmer under 18år) valte me det dyraste alternativet. Så får me no heller vera takksame for at N4HA skal ha reiseutjamning. På vei oppover begynna eg og Sigurd og stilla oss ein del spørsmål. Nokon relaterte til styrekonferansen og andre meir relaterte til at eg skulle lenger nord enn eg nokon gong har vore og eigentlig ikkje kunne tenkt meg å reisa så langt nord. Spørsmåla me stilte oss var basert på forventningar: Snakka dei norsk der oppe? Ete dei mat? Er det så kaldt der oppe så eg trur? Er jentene så villige so rykta seie? Og sist men ikkje minst kva kjem me til å få ut av denne styrekonferansen. Målet med styrekonferansen dette året var å sjå korleis eit storkurs i eit anna fylke vert arrangert, diskutera den nye logoen, bli kjent med andre alumnar og sist men ikkje minst preika skit. Da siste der har både eg og Sigurd fagbrev i! Fredagen start med da vanlege bli kjent opplegget og å aktivisera seg med dei medlemmane som var der. Noko som ikkje visste seg å bli noko særleg stort problem for meg og Sigurd. Første del av laurdagen var prega av da litt meir seriøse. Diskusjon kring logo, symbol og namne endring i Norske 4H eller skal eg sei 4H Noreg??? I tilegg vart rolla som alumn diskutert kor mykje skal me involvera oss med medlemmane, er det ok at ein alumn gir massasje til jenter som er 13år? Det vil om dette opplegget verta lagt ut eit fyldigare referat på heimesida vår! Seinare på laurdagen var da klart for meir leik og moro. Me fekk sjå korleis eit miljøtorg på eit storkurs fungerte og eg og Sigurd haldt da gåande på dansegolvet i mange timar. Vil her berre presisera at me passa på kor me

4 Side 4 HansAvisa la hendene og at me i tillegg har fått skryt for våras engasjement med medlemmane. INGEN ALUMNER FORAN INGEN VED SIDEN, H.A.N.S.A. ER BERRE BEST!! So var da tid for senga som for våras del bestod i eit 1 cm tjukt liggje underlag. Men viktigaste av alt, me sov på vår eiga madrass. Søndagen var det klart for å diskutera litt meir. I skrivande stund er eg ikkje heilt sikker på kva me gjorde denne dagen. Så eg antar at det ikkje var så viktig eller at eg allereie har skreve om da på laurdagen. Så var det tid for å takka for seg å snu nasa heimeøve. Eigentlig ikkje berre berre å reisa heimover, fyrst måtte me i inn i ein bil, så på eit forbanna tog så tuta kvar 20 meter i 2 tima. Så venta litt, setja seg inn på eit overfylt fly ( ja da går faktisk ann å koma på eit overfylt fly, stakkars dama ho som hadde fått sama sete so meg, ho møtte veggen der ja) På turen heim fekk eg og Sigurd tid til å reflektera litt øve helga. Me hadde fått svar på spørsmåla våre. Nord trøndera snakke til ein viss grad norsk. Når det gjeld maten så fekk me faktisk servert noko anna ein joikakake, dei er kome langt i mat veggen. Einaste som me trefte på var at eg hadde rett i at det var kaldt der oppe ja, veldig kaldt. Om jentene er villige fant me vel eigentlig ikkje heilt ut av trur eg På heimvegen dukka det derimot opp eit nytt spørsmål. Kvifor tuta toget så ofte? Då vil eg avslutta detta noko rotete referatet med å sei at med hadde ei ganske så triveleg og lærerik helg noko som det kjem til å få merka i tida framover SHØ Helsing Hans og Sigurd.

5 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 5 MARIA MAKLOUFI SKJOLD SVARER SIGBJØRN HOVLAND Nå i disse valgtider vil jeg gjerne fortelle litt om valgnemnda sitt arbeid. I god tid før årsmøtet tar 4H-kontoret kontakt med valgnemnda og minner om at det er på tide å begynne arbeidet. Valgnemnda vil da ta kontakt med fylkesstyret for å høre hvem som stiller til gjenvalg, og merke seg hvor mange nye kandidater de eventuelt må finne. De vil så snakke med de ansatte for å få telefonnummer og adresser til medlemmer, og for å høre om det har kommet noen signaler om hvem som kan være aktuelle kandidater. Det er viktig at medlemmene i styret er representative for medlemsmassen både geografisk og i alder, og at det er folk som har lyst til å utrette noe til medlemmenes gode. De ansatte er en viktig ressurs for valgnemnda i denne prosessen, da det vil være svært tidkrevende å ringe til alle våre medlemmer for å høre om de vil stille til valg. Jeg vil understreke at de ansatte på 4H-kontoret er svært bevisst sin rolle som ansatt og ikke prøver å styre verken fylkesstyret eller valgnemnda. De kommer med tips basert på det de hører ute i fylket, de har ingen personlig agenda. I et innlegg i H.A.N.S.A avisa ble det skrevet om utfrysning av enkeltpersoner. Jeg kan ikke svare for H.A.N.S.A, men når det gjelder fylkesstyret og ansatte, tror jeg dette bygger på ufullstendige opplysninger. Dersom de ansatte får sterke signaler fra flere medlemmer om skjellige grunner til at enkeltpersoner ikke bør sitte i en så sentral stilling som i fylkesstyret, bør de informere valgnemnda. Av naturlige grunner kan ikke disse personopplysningene videreføres til hele organisasjonen. Det er imidlertid valgnemnda alene som bestemmer hvem de vil innstille. De står fritt til å se bort i fra alle slike signaler. Og glem ikke at det verken er de ansatte eller valgnemnda som velger styret. Det er det årsmøtet som gjør. Her har medlemmene all makt. Det er greit å kritisere oss som er valgt for å gjøre en jobb, det må man regne med. Det er imidlertid ikke akseptabelt å henge ut våre to ansatte i en avis som leses av en god del alumner, også de som ikke er aktive og vet hva som foregår. Det er fylkesstyret som i siste instans er ansvarlig, og det er dermed vi som bør kontaktes hvis en har klager eller problemer. Når det gjelder forholdet mellom de forskjellige leddene i Hordaland 4H, har jeg inntrykk av at dette er godt. Vi i fylkesstyret har en god dialog med styret i H.A.N.S.A, og setter stor pris på den jobben alumnene utfører. Vi har akkurat utarbeidet nye avtaler for samarbeid og godtgjørelse, og vedtatt at vi skal ha enda bedre kommunikasjon enn vi har hatt. Med så mange gode ressurser og pågangsmot som vi har i Hordaland 4H, ser jeg svært optimistisk på fremtiden. For Fylkesstyret i Hordaland 4H, Maria Makloufi Skjold Styreleder

6 Side 6 HansAvisa HAN SA! Det lakker mot vår, tro det eller ei, og jeg gleder meg. Gleder meg til sol, sommer og varme, til å gå ute i bare T-skjorte, og til å kjenne sola stikke i den bare huden. Solkrem er for pyser, jenter og for små barn. Selv lever jeg etter mottoet: Brent mann tåler alt! Uff da, hva er det jeg skriver? Et øyeblikk her lot jeg meg rive med av min egen undertrykte macho-side, en del av meg som i disse tider knapt får puste grunnet A4-livets strenge påpasselighet. Det krever sin mann å være husmor, og en uskreven regel i vårt moderne samfunn er at den som er mest hjemme er husmor. Jeg har nå hatt hjemmekontor noen år, både før og etter vi fikk Sander (nå 3 år), og både før og etter vi fikk katt. Å få barn forandret døgnrytmen, søvnmønsteret, egoet, bostedsønsket, kvalitetskravet til bil og utrolig nok også ønsket om å ha mer kontakt med både egne foreldre og til og med svigerforeldre. Å få katt forandret behovet for husvask, støvsuging og renhold. Katten ligger stort sett i ro, men uansett hvor den ligger, så ligger det igjen noen dotter. Katten er bare midlertidig adoptert, og vi er meget gode fostereiere for en rasutsatt katt. Jeg jobber altså hjemme, har gjort det noen år nå, og trakker til daglig oppi eller forbi leker, matrester, oppvask, uvasket vask, støvete vinduskarmer, skitne vårvinduer og kattehår. Sander er i barnehagen, Anne på jobb og jeg hjemme. Etter hvert ser jeg tendensene til at jeg ikke bare er like irriterende nøye på hvordan leiligheten skal se ut til enhver tid som mine egne foreldre var i sitt hus, men faktisk verre. Jeg lar meg forundre over min egen voksende urolighet når ting ikke er på stell, og det plager meg at jeg i det hele tatt tar dette opp. Husmoren i meg er i ferd med å ta over, og presser stadig machomannen lenger ut over sidelinjen. Nei da, jeg skal ikke skryte på meg å ha vært macho noen gang, men en ting har forandret seg: Nå vasker jeg opp først, og leser avisen etterpå. Før leste jeg avisen først, slappet litt av, tok en pils med en kompis på en café, og tok oppvasken en annen dag. Ser dere forskjellen? Det gjelder ikke bare oppvasken, det gjelder dassvask, støvsuging, rydding m.m. Det er faktisk ikke så stor forskjell på hjemmeværende og selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor. Kanskje jeg derfor skulle kalle det Selvstendig hjemmeværende eller N æ r i n g s d r i v e n d e hjemmeværende. Begge ordene har slagkraft, og jeg er sikker på at hadde jeg skrevet det på et visittkort, ja da ville ingen engang lagt merke til forskjellen. Husk at jeg kan rydde litt på kjøkkenet før lunsj, henge opp klesvasken etter lunsj, og fortsatt har jeg ikke

7 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 7 brukt mer tid enn at det passer inn i normal arbeidstakers lunsjtid. Det går fort å spise noen skiver når jeg ikke skal prate om gårsdagens avisoverskrifter eller siste ukes lederblemmer. Jeg går altså glipp av en rekke sosiale goder, men du verden så mye jeg henter inn igjen på hjemmefronten. Prioriteringen er knallhard. Jeg kaller livssituasjonen min for Nybakt familie med vekstpotensial i etableringsfasen. Det er ingen liten bedrift vi snakker om her. Når vi i tillegg har valgt å plassere hovedkontoret i et av Bergens forsteder, da blir lånekapitalen og driftskostnadene relativt høye. Vi snakker om et foretak som lever på marginene, som stadig er presset på ressurser, og som etter sammenslåingen for snart 7 år siden sakte men sikkert har jobbet mot et positivt resultat. I slike firmaer kan en liksom ikke bare kaste ledelsen heller. Det skulle blitt for dumt! Har du innspel til HansAvisa? Send det til

8 Side 8 HansAvisa Årets årsmøte seminar vart lokalisert i Bergen på Aurslia skule. 11 H.A.N.S.A medlemmer møtte opp i full iver til å gje dei 29 håpefulle seminar deltakerane ei minneverdig helg. Laurdagen vart det vekking kl og me kan ikkje klaga på verken trøtte eller treige deltakerar. Dei var oppe i tide. Ingebjørg og Hans tok ansvar for å kurse deltakerane i god og tradisjonell møte skikk.dette fekk me sjå resultatet av på søndagen då enkelte deltakerer viste særs godt engasjemang i debattane som føregjekk! Ut på laurdagen etter mykje teori måtte deltakerane luftast. Dagens aktivitet fekk ikkje ringare navn enn Seminar tevlingar i samarbeid og kreativ faenskap. Desse nærliggjande olympiske leikane fekk stor oppsluttning hjå deltakerane. Deretter vart det litt meir kursing, og det viste seg at engasjemanget i årsmøte sakane var så stort at me til slutt var meir enn ein time på overtid. Slike 4H arar vil H.A.N.S.A. ha!! Det var ikkje ein kva som helst festmiddag deltakerane på årets årsmøte seminar fekk, Me hadde nemleg fått hyra inn H.A.N.S.A medlem og kokk med framtidig kjendiskokkpotensiale Hallgeir Hjeltnes. Med publikum på kjøkken diska han opp med ein nydeleg KjellarBiff, sponsa av Gilde, med eit forrykande tilbehør!! ÅRSMØTESEMINAR I BERGEN Kokken fekk mykje ros og all biffen gjekk ned, tross i at me måtte ty til plast bestikk frå Nille. Mesterkokken Hallgeir tok også utfordringa frå HANSA sine nattevakter. Nattmat produsert utifrå Kokkekamp konseptet. Til å diske opp med fire porsjonar nattmat, fekk han utlevert råvarer til 100 kroner. I følge den stormforelska Sigurd Gjuvsland var dette den beste nattmaten han nokon gong hadde smaka. Etter ein flott festmiddag, med allsang og bursdags kake ( Hans e blitt 21) var det naturlegvis tid for dans. Både deltakerar og H.A.N.S.A. sin eigen Ane imponerte sterkt i Limbo dans, medan andre heldt seg te 4H dansen! Etter ein long kveld for nokre, mindre long for andre var det på tide med årsmøte. Me klarte å komma oss ut i god tid frå skulen takka væra flink og hjelpsame deltakerar som ikkje var redde for å ta i eit tak.

9 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Og så var det årsmøtet..korleis skal me beskrive det. Hans var oppe på talarstolen anna kvart minutt, styret var ikkje heilt forberedt til å svara for seg, og dette resulterte i varierte svar utan eigentleg å være svar, medan nokre av deltakerane på seminaret var veldig engasjerte og brakte aktuelle og kritiske spørsmål opp på talar stolen. Ragna Flotve vart utnemd til æresmedlem i Hordaland 4H og Gløgg 4H vart kåra til årets klubb. Ei slik helg vitnar atter ein gong at H.A.N.S.A. har mange potensielle medlemer i framtida, og at det er veldig viktig at me i H.A.N.S.A. gjer ein god jobb i å profilere oss positivt til desse medlemmane. Helsing Sigrund Breistig. Side 9

10 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 10 MITT BESTE 4H MINNE!! Dette er ikkje det arrangementet der alt gjekk knirkefritt og eg berre kunne slappe av og kosa meg, men absolutt ei helg eg hugsar godt i ettertid. Eg, Åshild Irene og Knut Endre køyrde med godt humør frå Øystese i Sofus, ein gammal og god golf. Då me kom på ferja over til Utne vart me plassert ved sida av ein redningsbil, og telefonnummeret hans måtte jo sjølvsagt skrivast ned, og me viste tydeleg at me kom til å ringa. Det var jo for så vidt lurt, for då eg og Åshild hadde oss ein liten tur på butikken i Røldal, vart det ein merkeleg, blå dam under bilen... Og kven andre enn vår kjære redningsbilsjåfør var det ikkje som måtte stå med nasa nedi panseret vårt og fixa bil?! Me var nok ganske flaue alle saman då han sa det var jammen bra de skreiv ned telefonnummeret mitt! Det tok ei stund å reparera detta, men no veit me i alle fall at rånarar (alt frå traktorrånarar på 16 år, til volvorånarar på nærare 50) vette interesserte når jenter med svææært kort kjole bøye seg ned for å plukka opp noko frå golvet gjentekne gonger.. Denne helga hadde eg ansvaret for innkjøp av mat, og hadde bestilt i god tid på førehand sidan Røldal ikkje er verdas største plass, og butikken er heller ikkje av dei største. Men då me kom for å henta maten, var ingenting laga klart, og ingenting var bestilt inn. Så då var det berre å tømma butikken for det meste (visste du at Røldal nærbutikk ikkje har så stort isutval i februar?) Så me enda opp med til dømes 2liters boksar med tressis, og verdas minste boksar med fruktlapskaus. Mannen på butikken syns me var kresne som ikkje godtok krokanis, men det passar liksom ikkje heilt i H.A.N.S.A.- spesial.. Men helga gjekk fint den, og ingen svolt! Men då me skulle heim att, så vart me litt svoltne, så me fann ut at me skulle kjøpa oss pizza i Odda. For det første var det alt for mykje mat for tre stakkars 4Harar, og for det andre: varm pizza + kald og rå bil = ein stykk dogga bil ala titanic.. Og det vart ikkje betre då Knut Endre byrja å rugge på bilen og klaske handa i bakruta for å verkeleg å immitere filmen då me kom til Utne. Merkeleg nok lurte 4H-arane som stod bak oss på kva som hende.. Om ikkje alt gjekk slik me hadde tenkt, så vart det i alle fall ei minnerik helg! Til neste gong vil eg utfordra Gunnar Horneland til å skriva om sitt beste alumnminne. Helsing Brita Karoline Børve

11 Side 11 HansAvisa STORKURS 200 ungar på storkurs! Dette er vel eit tal som tilseier at dette må ha vore eit at dei største storkursa på lenge. For fyrste gong i historien har H.A.N.S.A. hatt miljøtorg på storkurs, og i og med at dette ikkje tidlegare hadde vore utprøvd var det med stor spenning me handla inn og sette opp miljøtorget. Me tar så ein ukronologisk vri på dette eventyret og hoppar direkte til konklusjonen: Miljøtorget vart ein kjempe suksess!!! Ungane kjøpte totalt 200 liter brus til ein liter pris på 30 kroner og det som viste seg å væra eit av dei mest populære produkta var H.A.N.S.A. spesial. Me hadde handla inn tre boksar is, men vart nødt til å handle inn ni til. Tross i det gode salet var desverre ikkje overskotet like bra, dette grunna ein mindre god avtale med arrangør klubben som tok seg av innkjøpet. Men me har lært, og har nå full oversikt over kva som skal gjera miljøtorget i sommar endå bedre og endå meir profitabelt! Men vekk fra det økonomiske og over til det som egentlig skjedde i helga. Som ein del av miljøtorget var scene underhaldninga vårt ansvar. Underhaldninga bestod av diverse hopp og sprell, derav sang, 4H lovnaden med helium gass, tomat ete konkurranse og diverse improvisert materiale. Det som personleg må ha imponert meg mest var Hans og Sigurd sitt innslag i breakdance. Hadde me ikkje visst bedre så kunne dei ha fått plass på sirkus. Styret sin eigen Torgeir var ein stor sjarmør blant dei unge jentene på storkurset og styret håpar at Torgeir sine aktiviteter i helga har bidratt til å skaffe mange nye potensielle H.A.N.S.A. venner og medlemer på sikt. Laurdags kvelden då musikken måtte dempast fann Ole Kristian fram sin nystemte gitar i hende og Sigurd song dei vakraste tonar ein kan tenka seg, medan medlemmene flokka seg i rundt dei. Her mangla det berre eit bål og så hadde det vore topp leir stemning. Hans er alt byrja å spekulera i tanken på at me kanskje har funne ein ny Sigbjørn... Det må og nemnast at det var tre nye HANSA medlemmer var og å sjå i miljøtorget denne helga. Desse medlemmene var Kari Velure og Silje B. Jørgensen frå Førde i Sveio og Ole Kristian Magnussen frå Tysnes! Alt i alt så var helga ganske velluka. Me fekk prøvd ut å ha Miljøtorg på storkurs som me trur ikkje vil bli siste gong, me fekk veldig god og positiv kontakt med medlemmene og ikkje minst var det kjekt å samlast! Helsing Sigrund

12 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 12

13 Side 13 HansAvisa MILJØTORGSANGEN Respekt for Miljøtorget ( Melodi: Respekt for grandiosa) Har du hørt, har du sett, har du sjekka det siste? Temmelig flaks for meg Det er bare spederen som ikke lar seg friste Man blir aldri lei av Ingen over verken før eller lenge siden Hvem kan takke nei Det er ikke tvil om hva som ruler for tia Åååå Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total fullkommenhet Digg med HANSA spesial for de små og de store og bortskjemte chiksa Åtte potte mikropopcorn, Chips i miljøtorget Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om miljøtorg Vi snakker om total avhengighet Du sløser ikke tia for tia, baguetten i hånda før du får knipsa Åååå Nå er det storkurs på Fitjar, kom til miljøtorget, kjøp en cola! Jeg får tårer i kjeften når jeg tenker på pølsa Hele dagen lang Uten 2-3 i handa føler jeg meg naken Det er best å hamste mange Ja nå er det endelig blitt drag på menyen For første gang Det er berre ein konge på denna plassen Ååååå Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total fullkommenhet Digg med HANSA spesial for de små og de store og bortskjemte chiksa Åtte potte mikropopcorn, Chips i miljøtorget Miljøtorg Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total avhengighet Du sløser ikke tia for tia, baguetten i hånda før du får knipsa Nå er det storkurs på Fitjar, kom til miljøtorget, kjøp en cola!

14 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 14 KONTAKT ANNONSE Eg er ein kar med stor K, tå den typen du ikkje kan stola på, eg tek gjedna ein fest men lika heimakos best. Tar du sjansen er adressa mi Tørvikbygd Er det nokon so passa før meg, e da nokon so passa før meg, eg er ein staut kar og har prøvd meg på alt, er det nokon so passa før meg, føøør meg. Du må lika å kle deg litt frekt må kunna drikka uten å ha det kjekt, vera jomfru eller yr =) Du veit jo ka stjernene betyr. Eg er ein frekk å lika te gutt, eg er langt fra kresen på korleis du ser ut, send eit bilde te meg der eg ser heile deg, i retur får du pølso å meg. Personalia: Namn:Torgeir Alder:19 Lokalisjon:Tørvikbygd og Bergen Bil: Ingen for øyeblikket, toppakningen rauk Søker Namn: Deg Alder: alt går for denne karen Lokalisjon: Nærleiken av meg tilfelle toppakningen min ryk Utsende: Eg er ikkje kresen Kontaktannonsen er bygd opp av ein idè frå Nord Trøndela

15 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 15 FYLKESLEIR Fylkesleiren vert i år halden på Bømoen, Voss den 30 juni-2 juli. Me er allereie i gong med planlegginga av miljøtorget. Her treng me hjelp frå kreti og pleti + deg! Sett av helga allereie no! Hans og Sigurd sitt i leirkomiteen som miljøtorg ansvarlege. Ta kontakt med oss viss du har innspel og gode idear. Oppfordrar deg som alumn til å ta kontakt med din gamle klubb for å få flest mogeleg til å reisa!!! I år skal det verta leir!!!! LANDSLEIR I år finner landsleiren stad på Hove utanfor Arendal i Aust-Agder. 29.juli- 5.august er det klart for 1 veka med tull og tøys. I tilegg er det i år årsmøte i Norske 4H Alumner under landsleiren. Styret oppfordrar flest mogeleg alumnar til å reisa og ta del både i leiren og årsmøte. Hordaland 4H har som mål og fylle opp ein buss med deltakarar. Synes me kan fylla ein buss og eller eventuelt hjelpa dei med å fylla opp to bussar! Påmeldingsfristen var 1. mai. Men det er fortsatt ein sjanse til å melde seg på, men du må då rekne med og betale litt meir. Påmelding til 4H-kontoret snarast! For meir informasjon sjekk ut denne:

16 Side 16 HansAvisa HEIMESIDA Som de sikkert alle veit så drive me å fikse på heimesida. Heimesida er no oppe å går. Det gjenstår framleis ein del før den er slik me vil ha den. Me håpar at de kan ha litt tolmodighet med oss. Ting tar tid. Me oppfordrar alle til å ta turen inninom får å sjå kva som skjer. MOTTA HANSAVISA PÅ MAIL Det er no mogleg å få beskjed på mail om at den nye HansAvisa er lagt på nett. Me håpar flest mogleg ynskjer å benytta seg av dette alternativet i staden for å få tilsendt papirutgåva. Ynskjer DU å benytte dette fantastiske tilbodet? Send ein mail med navn og mail adresse til : KONTIGENT Veit du om nokon som fortsatt ikkje har betalt kontigent, eller nokon som har lyst å vera med i H.A.N.S.A. Gje dei denne! Betal til: Sum: 200,- Hansa Hordaland Alumnklubb v/sigrunn Meland Studalsmyro Stord Konto nr: KVA SKJER FRAMOVER 4.februar: Plakettfest i Statenshus i Bergen. Viss nokon har lyst å hjela til er det berre og melda seg mars: Årsmøteseminar i Bergen. Her treng me folk, sett av helga og meld dykk til tjeneste. 19 Mars: Årsmøte i Hordaland 4H, møtt opp å vær med på å preg 4H arbeidet framover April: Storkurs.

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månedsbrev for April

Månedsbrev for April Månedsbrev for April April månad suste forbi med alle dei røde fridagane midt i månaden. Me har hatt ein travel og spanande månad. I forbindelse med påske hadde me med oss ein journalist på tur i Ekornskogen.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årgang 8 Nummer 3 2004

Årgang 8 Nummer 3 2004 M e d l e m s b l a d f o r H o r d a l a n d s A k t i v e N o l e v a n d e S u p r e 4 H A l u m n a r Årgang 8 Nummer 3 2004 I DENNE UTGÅVA: ÅRSMØTEINNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET SLADDERSIDE

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer