HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar"

Transkript

1 HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Innhald STORKURS Leiaren 2 Styrekonferanse 3 Fylkesstyre har ordet Han Sa! Årsmøteseminar i Bergen Mitt beste 4H minne Storkurs 11 Miljøtorgsangen 13 Kontakt annonse 14 Fylkesleir 15 Landsleir 15 Heimesida ungar på storkurs! Dette er vel eit tal som tilseier at dette må ha vore eit at dei største storkursa på lenge. Les meir på side 11. HansAvisa på mail 16 Kontigent 16 Kva skjer? 16

2 Side 2 HansAvisa LEIAREN Me er no komme til april, styret og mange andre alumnar har hatt ei travel 4H tid. Me har lagt bak oss ein rekke vel gjennomførte arrangement. Eg vil beyntta annledningen til å takka for engasjementet og deltakinga. Styret har hatt fokus på at ein som alumn også skal ha ei positiv oppleving med å delta på arrangementa, alt skal ikkje berre vera arbeid. Styret har prøvd å putta inn nokon sosiale tiltak for alumnane inni mellom alt det andre. Eg synes me har vore flinke, men ser at me framleis kan verta flinkare til dette. Eg vil då og koma med ei oppfordring til dykk, har de ein god ide til eit sosial tiltak so er styret veldig intressert i å høyra om den! På årsmøte i fjor vart det vedteke at det skulle bli gitt ei økonomisk oversikt i HansAvisa kvart kvartal. H.A.N.S.A har i dag 61 medlemmer. Økonomisk så går klubben bra. Arrangementa som me har hatt til no har alle gått bedre en budsjetert. Me har blant anna reforhandla avtalen om Årsmøteseminaret så me får no meir for denne helga en før. Søknaden om frifond kom inn til rett tid og me ser med spenning fram til kor mykje me får der. I neste HansAvis vil me prøva å koma med noko meir tallmateriale. Men kasserar og styret gjer ein god jobb med det økonomiske. Styret hadde i år eit forsøk med å arrangera Miljøtorg på storkurset. Eit forsøk som eg personlig synes gjekk over all forventning. Me samarbeide i år med arrangørklubben om Miljøtorget, eit samarbeid som fungerte bra. Me har i ettertid fått indiser frå 4H-kontoret at dei ønske H.A.N.S.A velkommen til å ha Miljøtorg på storkursa framover. Styret i H.A.N.S.A kjem derfor til å gå i dialog med Fylkestyret for å sjå på muligheten for dette. Økonomisk sett er det gunstigere for H.A.N.S.A å ordne alt sjølv og ikkje ha ein klubb ein skal samarbeide med. Men då må ein selvfølgelig rekne med noko meir arbeid på alumnane, men med eit så velfungerande H.A.N.S.A som me har no så ser ikkje eg noko problem med å eventuelt ta oss av det. Eg ser med spaning fram til neste Miljøtorg på eit storkurs. Til slutt vil eg takka alumnane som har delteke på dei arrangementa som me har gjennomført. Eg vil spesielt takka dei nye alumnane som stillte opp og bidrog. Ynskjer alle ein strålande vår, med ein iskald H.A.N.S.A spesial i hånda Helsing Hans Aakre

3 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 3 STYREKONFERANSE 3-5 mars var det klart for årets styrekonferanse i regi av Norske 4H alumnar. Den skulle i år vera i/på Mære dvs ca 15 minutt med bil frå Steinkjer. Som alle veit er våren ei hektisk tid for dei fleste, men til slutt fant styret to gode kandidatar frå styre som kunne reisa, Sigurd og Hans. Når ein skal på eit 4H arrangement gjeld det å finna billigast mogeleg måte å koma seg frå A til B på. Me starta med å søkja på nettet etter billige flybillettar. Da billigaste alternativet med fant var å reisa med KLM. Følg med på reiseruta: Bergen - Amsterdam-Trondheim og Trondheim Amsterdam Bergen. Denne reisa ville koma på litt under 1000 NOK tur/retur og me kunne i tilegg ha handla kvoten. Mens direkte Bergen Trondheim kom på litt over 2000 NOK tur /retur. Dessverre var det ein god del venting på reisa via Amsterdam og sidan me då ikkje kunne slått av tida med eit par kalde pils (sidan me skulle på eit 4H arrangement med medlemmer under 18år) valte me det dyraste alternativet. Så får me no heller vera takksame for at N4HA skal ha reiseutjamning. På vei oppover begynna eg og Sigurd og stilla oss ein del spørsmål. Nokon relaterte til styrekonferansen og andre meir relaterte til at eg skulle lenger nord enn eg nokon gong har vore og eigentlig ikkje kunne tenkt meg å reisa så langt nord. Spørsmåla me stilte oss var basert på forventningar: Snakka dei norsk der oppe? Ete dei mat? Er det så kaldt der oppe så eg trur? Er jentene så villige so rykta seie? Og sist men ikkje minst kva kjem me til å få ut av denne styrekonferansen. Målet med styrekonferansen dette året var å sjå korleis eit storkurs i eit anna fylke vert arrangert, diskutera den nye logoen, bli kjent med andre alumnar og sist men ikkje minst preika skit. Da siste der har både eg og Sigurd fagbrev i! Fredagen start med da vanlege bli kjent opplegget og å aktivisera seg med dei medlemmane som var der. Noko som ikkje visste seg å bli noko særleg stort problem for meg og Sigurd. Første del av laurdagen var prega av da litt meir seriøse. Diskusjon kring logo, symbol og namne endring i Norske 4H eller skal eg sei 4H Noreg??? I tilegg vart rolla som alumn diskutert kor mykje skal me involvera oss med medlemmane, er det ok at ein alumn gir massasje til jenter som er 13år? Det vil om dette opplegget verta lagt ut eit fyldigare referat på heimesida vår! Seinare på laurdagen var da klart for meir leik og moro. Me fekk sjå korleis eit miljøtorg på eit storkurs fungerte og eg og Sigurd haldt da gåande på dansegolvet i mange timar. Vil her berre presisera at me passa på kor me

4 Side 4 HansAvisa la hendene og at me i tillegg har fått skryt for våras engasjement med medlemmane. INGEN ALUMNER FORAN INGEN VED SIDEN, H.A.N.S.A. ER BERRE BEST!! So var da tid for senga som for våras del bestod i eit 1 cm tjukt liggje underlag. Men viktigaste av alt, me sov på vår eiga madrass. Søndagen var det klart for å diskutera litt meir. I skrivande stund er eg ikkje heilt sikker på kva me gjorde denne dagen. Så eg antar at det ikkje var så viktig eller at eg allereie har skreve om da på laurdagen. Så var det tid for å takka for seg å snu nasa heimeøve. Eigentlig ikkje berre berre å reisa heimover, fyrst måtte me i inn i ein bil, så på eit forbanna tog så tuta kvar 20 meter i 2 tima. Så venta litt, setja seg inn på eit overfylt fly ( ja da går faktisk ann å koma på eit overfylt fly, stakkars dama ho som hadde fått sama sete so meg, ho møtte veggen der ja) På turen heim fekk eg og Sigurd tid til å reflektera litt øve helga. Me hadde fått svar på spørsmåla våre. Nord trøndera snakke til ein viss grad norsk. Når det gjeld maten så fekk me faktisk servert noko anna ein joikakake, dei er kome langt i mat veggen. Einaste som me trefte på var at eg hadde rett i at det var kaldt der oppe ja, veldig kaldt. Om jentene er villige fant me vel eigentlig ikkje heilt ut av trur eg På heimvegen dukka det derimot opp eit nytt spørsmål. Kvifor tuta toget så ofte? Då vil eg avslutta detta noko rotete referatet med å sei at med hadde ei ganske så triveleg og lærerik helg noko som det kjem til å få merka i tida framover SHØ Helsing Hans og Sigurd.

5 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 5 MARIA MAKLOUFI SKJOLD SVARER SIGBJØRN HOVLAND Nå i disse valgtider vil jeg gjerne fortelle litt om valgnemnda sitt arbeid. I god tid før årsmøtet tar 4H-kontoret kontakt med valgnemnda og minner om at det er på tide å begynne arbeidet. Valgnemnda vil da ta kontakt med fylkesstyret for å høre hvem som stiller til gjenvalg, og merke seg hvor mange nye kandidater de eventuelt må finne. De vil så snakke med de ansatte for å få telefonnummer og adresser til medlemmer, og for å høre om det har kommet noen signaler om hvem som kan være aktuelle kandidater. Det er viktig at medlemmene i styret er representative for medlemsmassen både geografisk og i alder, og at det er folk som har lyst til å utrette noe til medlemmenes gode. De ansatte er en viktig ressurs for valgnemnda i denne prosessen, da det vil være svært tidkrevende å ringe til alle våre medlemmer for å høre om de vil stille til valg. Jeg vil understreke at de ansatte på 4H-kontoret er svært bevisst sin rolle som ansatt og ikke prøver å styre verken fylkesstyret eller valgnemnda. De kommer med tips basert på det de hører ute i fylket, de har ingen personlig agenda. I et innlegg i H.A.N.S.A avisa ble det skrevet om utfrysning av enkeltpersoner. Jeg kan ikke svare for H.A.N.S.A, men når det gjelder fylkesstyret og ansatte, tror jeg dette bygger på ufullstendige opplysninger. Dersom de ansatte får sterke signaler fra flere medlemmer om skjellige grunner til at enkeltpersoner ikke bør sitte i en så sentral stilling som i fylkesstyret, bør de informere valgnemnda. Av naturlige grunner kan ikke disse personopplysningene videreføres til hele organisasjonen. Det er imidlertid valgnemnda alene som bestemmer hvem de vil innstille. De står fritt til å se bort i fra alle slike signaler. Og glem ikke at det verken er de ansatte eller valgnemnda som velger styret. Det er det årsmøtet som gjør. Her har medlemmene all makt. Det er greit å kritisere oss som er valgt for å gjøre en jobb, det må man regne med. Det er imidlertid ikke akseptabelt å henge ut våre to ansatte i en avis som leses av en god del alumner, også de som ikke er aktive og vet hva som foregår. Det er fylkesstyret som i siste instans er ansvarlig, og det er dermed vi som bør kontaktes hvis en har klager eller problemer. Når det gjelder forholdet mellom de forskjellige leddene i Hordaland 4H, har jeg inntrykk av at dette er godt. Vi i fylkesstyret har en god dialog med styret i H.A.N.S.A, og setter stor pris på den jobben alumnene utfører. Vi har akkurat utarbeidet nye avtaler for samarbeid og godtgjørelse, og vedtatt at vi skal ha enda bedre kommunikasjon enn vi har hatt. Med så mange gode ressurser og pågangsmot som vi har i Hordaland 4H, ser jeg svært optimistisk på fremtiden. For Fylkesstyret i Hordaland 4H, Maria Makloufi Skjold Styreleder

6 Side 6 HansAvisa HAN SA! Det lakker mot vår, tro det eller ei, og jeg gleder meg. Gleder meg til sol, sommer og varme, til å gå ute i bare T-skjorte, og til å kjenne sola stikke i den bare huden. Solkrem er for pyser, jenter og for små barn. Selv lever jeg etter mottoet: Brent mann tåler alt! Uff da, hva er det jeg skriver? Et øyeblikk her lot jeg meg rive med av min egen undertrykte macho-side, en del av meg som i disse tider knapt får puste grunnet A4-livets strenge påpasselighet. Det krever sin mann å være husmor, og en uskreven regel i vårt moderne samfunn er at den som er mest hjemme er husmor. Jeg har nå hatt hjemmekontor noen år, både før og etter vi fikk Sander (nå 3 år), og både før og etter vi fikk katt. Å få barn forandret døgnrytmen, søvnmønsteret, egoet, bostedsønsket, kvalitetskravet til bil og utrolig nok også ønsket om å ha mer kontakt med både egne foreldre og til og med svigerforeldre. Å få katt forandret behovet for husvask, støvsuging og renhold. Katten ligger stort sett i ro, men uansett hvor den ligger, så ligger det igjen noen dotter. Katten er bare midlertidig adoptert, og vi er meget gode fostereiere for en rasutsatt katt. Jeg jobber altså hjemme, har gjort det noen år nå, og trakker til daglig oppi eller forbi leker, matrester, oppvask, uvasket vask, støvete vinduskarmer, skitne vårvinduer og kattehår. Sander er i barnehagen, Anne på jobb og jeg hjemme. Etter hvert ser jeg tendensene til at jeg ikke bare er like irriterende nøye på hvordan leiligheten skal se ut til enhver tid som mine egne foreldre var i sitt hus, men faktisk verre. Jeg lar meg forundre over min egen voksende urolighet når ting ikke er på stell, og det plager meg at jeg i det hele tatt tar dette opp. Husmoren i meg er i ferd med å ta over, og presser stadig machomannen lenger ut over sidelinjen. Nei da, jeg skal ikke skryte på meg å ha vært macho noen gang, men en ting har forandret seg: Nå vasker jeg opp først, og leser avisen etterpå. Før leste jeg avisen først, slappet litt av, tok en pils med en kompis på en café, og tok oppvasken en annen dag. Ser dere forskjellen? Det gjelder ikke bare oppvasken, det gjelder dassvask, støvsuging, rydding m.m. Det er faktisk ikke så stor forskjell på hjemmeværende og selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor. Kanskje jeg derfor skulle kalle det Selvstendig hjemmeværende eller N æ r i n g s d r i v e n d e hjemmeværende. Begge ordene har slagkraft, og jeg er sikker på at hadde jeg skrevet det på et visittkort, ja da ville ingen engang lagt merke til forskjellen. Husk at jeg kan rydde litt på kjøkkenet før lunsj, henge opp klesvasken etter lunsj, og fortsatt har jeg ikke

7 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 7 brukt mer tid enn at det passer inn i normal arbeidstakers lunsjtid. Det går fort å spise noen skiver når jeg ikke skal prate om gårsdagens avisoverskrifter eller siste ukes lederblemmer. Jeg går altså glipp av en rekke sosiale goder, men du verden så mye jeg henter inn igjen på hjemmefronten. Prioriteringen er knallhard. Jeg kaller livssituasjonen min for Nybakt familie med vekstpotensial i etableringsfasen. Det er ingen liten bedrift vi snakker om her. Når vi i tillegg har valgt å plassere hovedkontoret i et av Bergens forsteder, da blir lånekapitalen og driftskostnadene relativt høye. Vi snakker om et foretak som lever på marginene, som stadig er presset på ressurser, og som etter sammenslåingen for snart 7 år siden sakte men sikkert har jobbet mot et positivt resultat. I slike firmaer kan en liksom ikke bare kaste ledelsen heller. Det skulle blitt for dumt! Har du innspel til HansAvisa? Send det til

8 Side 8 HansAvisa Årets årsmøte seminar vart lokalisert i Bergen på Aurslia skule. 11 H.A.N.S.A medlemmer møtte opp i full iver til å gje dei 29 håpefulle seminar deltakerane ei minneverdig helg. Laurdagen vart det vekking kl og me kan ikkje klaga på verken trøtte eller treige deltakerar. Dei var oppe i tide. Ingebjørg og Hans tok ansvar for å kurse deltakerane i god og tradisjonell møte skikk.dette fekk me sjå resultatet av på søndagen då enkelte deltakerer viste særs godt engasjemang i debattane som føregjekk! Ut på laurdagen etter mykje teori måtte deltakerane luftast. Dagens aktivitet fekk ikkje ringare navn enn Seminar tevlingar i samarbeid og kreativ faenskap. Desse nærliggjande olympiske leikane fekk stor oppsluttning hjå deltakerane. Deretter vart det litt meir kursing, og det viste seg at engasjemanget i årsmøte sakane var så stort at me til slutt var meir enn ein time på overtid. Slike 4H arar vil H.A.N.S.A. ha!! Det var ikkje ein kva som helst festmiddag deltakerane på årets årsmøte seminar fekk, Me hadde nemleg fått hyra inn H.A.N.S.A medlem og kokk med framtidig kjendiskokkpotensiale Hallgeir Hjeltnes. Med publikum på kjøkken diska han opp med ein nydeleg KjellarBiff, sponsa av Gilde, med eit forrykande tilbehør!! ÅRSMØTESEMINAR I BERGEN Kokken fekk mykje ros og all biffen gjekk ned, tross i at me måtte ty til plast bestikk frå Nille. Mesterkokken Hallgeir tok også utfordringa frå HANSA sine nattevakter. Nattmat produsert utifrå Kokkekamp konseptet. Til å diske opp med fire porsjonar nattmat, fekk han utlevert råvarer til 100 kroner. I følge den stormforelska Sigurd Gjuvsland var dette den beste nattmaten han nokon gong hadde smaka. Etter ein flott festmiddag, med allsang og bursdags kake ( Hans e blitt 21) var det naturlegvis tid for dans. Både deltakerar og H.A.N.S.A. sin eigen Ane imponerte sterkt i Limbo dans, medan andre heldt seg te 4H dansen! Etter ein long kveld for nokre, mindre long for andre var det på tide med årsmøte. Me klarte å komma oss ut i god tid frå skulen takka væra flink og hjelpsame deltakerar som ikkje var redde for å ta i eit tak.

9 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Og så var det årsmøtet..korleis skal me beskrive det. Hans var oppe på talarstolen anna kvart minutt, styret var ikkje heilt forberedt til å svara for seg, og dette resulterte i varierte svar utan eigentleg å være svar, medan nokre av deltakerane på seminaret var veldig engasjerte og brakte aktuelle og kritiske spørsmål opp på talar stolen. Ragna Flotve vart utnemd til æresmedlem i Hordaland 4H og Gløgg 4H vart kåra til årets klubb. Ei slik helg vitnar atter ein gong at H.A.N.S.A. har mange potensielle medlemer i framtida, og at det er veldig viktig at me i H.A.N.S.A. gjer ein god jobb i å profilere oss positivt til desse medlemmane. Helsing Sigrund Breistig. Side 9

10 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 10 MITT BESTE 4H MINNE!! Dette er ikkje det arrangementet der alt gjekk knirkefritt og eg berre kunne slappe av og kosa meg, men absolutt ei helg eg hugsar godt i ettertid. Eg, Åshild Irene og Knut Endre køyrde med godt humør frå Øystese i Sofus, ein gammal og god golf. Då me kom på ferja over til Utne vart me plassert ved sida av ein redningsbil, og telefonnummeret hans måtte jo sjølvsagt skrivast ned, og me viste tydeleg at me kom til å ringa. Det var jo for så vidt lurt, for då eg og Åshild hadde oss ein liten tur på butikken i Røldal, vart det ein merkeleg, blå dam under bilen... Og kven andre enn vår kjære redningsbilsjåfør var det ikkje som måtte stå med nasa nedi panseret vårt og fixa bil?! Me var nok ganske flaue alle saman då han sa det var jammen bra de skreiv ned telefonnummeret mitt! Det tok ei stund å reparera detta, men no veit me i alle fall at rånarar (alt frå traktorrånarar på 16 år, til volvorånarar på nærare 50) vette interesserte når jenter med svææært kort kjole bøye seg ned for å plukka opp noko frå golvet gjentekne gonger.. Denne helga hadde eg ansvaret for innkjøp av mat, og hadde bestilt i god tid på førehand sidan Røldal ikkje er verdas største plass, og butikken er heller ikkje av dei største. Men då me kom for å henta maten, var ingenting laga klart, og ingenting var bestilt inn. Så då var det berre å tømma butikken for det meste (visste du at Røldal nærbutikk ikkje har så stort isutval i februar?) Så me enda opp med til dømes 2liters boksar med tressis, og verdas minste boksar med fruktlapskaus. Mannen på butikken syns me var kresne som ikkje godtok krokanis, men det passar liksom ikkje heilt i H.A.N.S.A.- spesial.. Men helga gjekk fint den, og ingen svolt! Men då me skulle heim att, så vart me litt svoltne, så me fann ut at me skulle kjøpa oss pizza i Odda. For det første var det alt for mykje mat for tre stakkars 4Harar, og for det andre: varm pizza + kald og rå bil = ein stykk dogga bil ala titanic.. Og det vart ikkje betre då Knut Endre byrja å rugge på bilen og klaske handa i bakruta for å verkeleg å immitere filmen då me kom til Utne. Merkeleg nok lurte 4H-arane som stod bak oss på kva som hende.. Om ikkje alt gjekk slik me hadde tenkt, så vart det i alle fall ei minnerik helg! Til neste gong vil eg utfordra Gunnar Horneland til å skriva om sitt beste alumnminne. Helsing Brita Karoline Børve

11 Side 11 HansAvisa STORKURS 200 ungar på storkurs! Dette er vel eit tal som tilseier at dette må ha vore eit at dei største storkursa på lenge. For fyrste gong i historien har H.A.N.S.A. hatt miljøtorg på storkurs, og i og med at dette ikkje tidlegare hadde vore utprøvd var det med stor spenning me handla inn og sette opp miljøtorget. Me tar så ein ukronologisk vri på dette eventyret og hoppar direkte til konklusjonen: Miljøtorget vart ein kjempe suksess!!! Ungane kjøpte totalt 200 liter brus til ein liter pris på 30 kroner og det som viste seg å væra eit av dei mest populære produkta var H.A.N.S.A. spesial. Me hadde handla inn tre boksar is, men vart nødt til å handle inn ni til. Tross i det gode salet var desverre ikkje overskotet like bra, dette grunna ein mindre god avtale med arrangør klubben som tok seg av innkjøpet. Men me har lært, og har nå full oversikt over kva som skal gjera miljøtorget i sommar endå bedre og endå meir profitabelt! Men vekk fra det økonomiske og over til det som egentlig skjedde i helga. Som ein del av miljøtorget var scene underhaldninga vårt ansvar. Underhaldninga bestod av diverse hopp og sprell, derav sang, 4H lovnaden med helium gass, tomat ete konkurranse og diverse improvisert materiale. Det som personleg må ha imponert meg mest var Hans og Sigurd sitt innslag i breakdance. Hadde me ikkje visst bedre så kunne dei ha fått plass på sirkus. Styret sin eigen Torgeir var ein stor sjarmør blant dei unge jentene på storkurset og styret håpar at Torgeir sine aktiviteter i helga har bidratt til å skaffe mange nye potensielle H.A.N.S.A. venner og medlemer på sikt. Laurdags kvelden då musikken måtte dempast fann Ole Kristian fram sin nystemte gitar i hende og Sigurd song dei vakraste tonar ein kan tenka seg, medan medlemmene flokka seg i rundt dei. Her mangla det berre eit bål og så hadde det vore topp leir stemning. Hans er alt byrja å spekulera i tanken på at me kanskje har funne ein ny Sigbjørn... Det må og nemnast at det var tre nye HANSA medlemmer var og å sjå i miljøtorget denne helga. Desse medlemmene var Kari Velure og Silje B. Jørgensen frå Førde i Sveio og Ole Kristian Magnussen frå Tysnes! Alt i alt så var helga ganske velluka. Me fekk prøvd ut å ha Miljøtorg på storkurs som me trur ikkje vil bli siste gong, me fekk veldig god og positiv kontakt med medlemmene og ikkje minst var det kjekt å samlast! Helsing Sigrund

12 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 12

13 Side 13 HansAvisa MILJØTORGSANGEN Respekt for Miljøtorget ( Melodi: Respekt for grandiosa) Har du hørt, har du sett, har du sjekka det siste? Temmelig flaks for meg Det er bare spederen som ikke lar seg friste Man blir aldri lei av Ingen over verken før eller lenge siden Hvem kan takke nei Det er ikke tvil om hva som ruler for tia Åååå Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total fullkommenhet Digg med HANSA spesial for de små og de store og bortskjemte chiksa Åtte potte mikropopcorn, Chips i miljøtorget Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om miljøtorg Vi snakker om total avhengighet Du sløser ikke tia for tia, baguetten i hånda før du får knipsa Åååå Nå er det storkurs på Fitjar, kom til miljøtorget, kjøp en cola! Jeg får tårer i kjeften når jeg tenker på pølsa Hele dagen lang Uten 2-3 i handa føler jeg meg naken Det er best å hamste mange Ja nå er det endelig blitt drag på menyen For første gang Det er berre ein konge på denna plassen Ååååå Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total fullkommenhet Digg med HANSA spesial for de små og de store og bortskjemte chiksa Åtte potte mikropopcorn, Chips i miljøtorget Miljøtorg Vi snakker om miljøtorget Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total avhengighet Du sløser ikke tia for tia, baguetten i hånda før du får knipsa Nå er det storkurs på Fitjar, kom til miljøtorget, kjøp en cola!

14 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 14 KONTAKT ANNONSE Eg er ein kar med stor K, tå den typen du ikkje kan stola på, eg tek gjedna ein fest men lika heimakos best. Tar du sjansen er adressa mi Tørvikbygd Er det nokon so passa før meg, e da nokon so passa før meg, eg er ein staut kar og har prøvd meg på alt, er det nokon so passa før meg, føøør meg. Du må lika å kle deg litt frekt må kunna drikka uten å ha det kjekt, vera jomfru eller yr =) Du veit jo ka stjernene betyr. Eg er ein frekk å lika te gutt, eg er langt fra kresen på korleis du ser ut, send eit bilde te meg der eg ser heile deg, i retur får du pølso å meg. Personalia: Namn:Torgeir Alder:19 Lokalisjon:Tørvikbygd og Bergen Bil: Ingen for øyeblikket, toppakningen rauk Søker Namn: Deg Alder: alt går for denne karen Lokalisjon: Nærleiken av meg tilfelle toppakningen min ryk Utsende: Eg er ikkje kresen Kontaktannonsen er bygd opp av ein idè frå Nord Trøndela

15 Årgang 10, Nummer 2 April 2006 Side 15 FYLKESLEIR Fylkesleiren vert i år halden på Bømoen, Voss den 30 juni-2 juli. Me er allereie i gong med planlegginga av miljøtorget. Her treng me hjelp frå kreti og pleti + deg! Sett av helga allereie no! Hans og Sigurd sitt i leirkomiteen som miljøtorg ansvarlege. Ta kontakt med oss viss du har innspel og gode idear. Oppfordrar deg som alumn til å ta kontakt med din gamle klubb for å få flest mogeleg til å reisa!!! I år skal det verta leir!!!! LANDSLEIR I år finner landsleiren stad på Hove utanfor Arendal i Aust-Agder. 29.juli- 5.august er det klart for 1 veka med tull og tøys. I tilegg er det i år årsmøte i Norske 4H Alumner under landsleiren. Styret oppfordrar flest mogeleg alumnar til å reisa og ta del både i leiren og årsmøte. Hordaland 4H har som mål og fylle opp ein buss med deltakarar. Synes me kan fylla ein buss og eller eventuelt hjelpa dei med å fylla opp to bussar! Påmeldingsfristen var 1. mai. Men det er fortsatt ein sjanse til å melde seg på, men du må då rekne med og betale litt meir. Påmelding til 4H-kontoret snarast! For meir informasjon sjekk ut denne:

16 Side 16 HansAvisa HEIMESIDA Som de sikkert alle veit så drive me å fikse på heimesida. Heimesida er no oppe å går. Det gjenstår framleis ein del før den er slik me vil ha den. Me håpar at de kan ha litt tolmodighet med oss. Ting tar tid. Me oppfordrar alle til å ta turen inninom får å sjå kva som skjer. MOTTA HANSAVISA PÅ MAIL Det er no mogleg å få beskjed på mail om at den nye HansAvisa er lagt på nett. Me håpar flest mogleg ynskjer å benytta seg av dette alternativet i staden for å få tilsendt papirutgåva. Ynskjer DU å benytte dette fantastiske tilbodet? Send ein mail med navn og mail adresse til : KONTIGENT Veit du om nokon som fortsatt ikkje har betalt kontigent, eller nokon som har lyst å vera med i H.A.N.S.A. Gje dei denne! Betal til: Sum: 200,- Hansa Hordaland Alumnklubb v/sigrunn Meland Studalsmyro Stord Konto nr: KVA SKJER FRAMOVER 4.februar: Plakettfest i Statenshus i Bergen. Viss nokon har lyst å hjela til er det berre og melda seg mars: Årsmøteseminar i Bergen. Her treng me folk, sett av helga og meld dykk til tjeneste. 19 Mars: Årsmøte i Hordaland 4H, møtt opp å vær med på å preg 4H arbeidet framover April: Storkurs.

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Tusen takk! Eg blir så glad når eg høyrer ordet takk. Eg likar når nokon seier ja takk, i staden

Detaljer

Preikestolen. Nr. 3 JUNI 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand

Preikestolen. Nr. 3 JUNI 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Preikestolen Nr. 3 JUNI 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Nr.3 / 2014 Eit mangfald av frivillige...3 Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca.

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar. Årgang 8 Nummer 2 2004

Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar. Årgang 8 Nummer 2 2004 Medlemsblad for H ordalands A ktive N olevande S upre 4H A lumnar Årgang 8 Nummer 2 2004 I DENNE UTGÅVA: ÅRSMØTESEMINAR STORKURS FYLKESLEIR ØKONOMISK RAPPORT SENIOR-/ALUMN-TUR (VEDLEGG) Årsmøteseminar

Detaljer

Munn og mæle NR. 1/2012 15. ÅRGANG. Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Munn og mæle NR. 1/2012 15. ÅRGANG. Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 1/2012 15. ÅRGANG Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle REDAKTØREN HAR ORDET NR. 1/2012 15. ÅRGANG Kjære medlemmar! Tidsskrift for medlemmer av Munn- og

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

LysVåken. adventsnatt i kirken 28.-29. november 2009. Programpakke

LysVåken. adventsnatt i kirken 28.-29. november 2009. Programpakke LysVåken adventsnatt i kirken 28.-29. november 2009 Programpakke Innhold 1. LysVåken og bruken av programpakka.......................3 2. Inspirasjon og tips fra prosjektmenigheter....................4

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang!

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang! Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 1, 2007 årg. 2 AKTUELT: Årsmøter og møteoversikt side 10-11 UKUF: Ein heilt vanleg U21! side 6-7 Mi tru: Torbjørn Garborg side 4-5 Innsyn: Miniklang!

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside VERSJON 2.0 DATO 25.08.2008 ANSVARLIG Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 METODE...3 3 ANALYSE...4 3.1 HVA

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 ÅPEN OG INKLUDERENDE? Leder Stabssamling i Asker Landsleirstaben var samlet på Vettre skole første

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

varhaugbuen Jærmessa Tragedien på Skretting Slektstevne på Iden Jærteff i Varhaughallen Elgane side 19 og 28-31 Side 2-4 Side 8-9 Side 14-15

varhaugbuen Jærmessa Tragedien på Skretting Slektstevne på Iden Jærteff i Varhaughallen Elgane side 19 og 28-31 Side 2-4 Side 8-9 Side 14-15 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 3 2012 Tragedien på Skretting Side 2-4 Slektstevne på Iden Side 8-9 Jærteff i Varhaughallen Side 14-15 Elgane Side 20-21 4H Side 24-25 Jærmessa side 19 og 28-31 Varig

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling. årgang - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2013 Innhold 2 Hvorfor Angstringen? 4 Angstringen - mange muligheter og aspekter! 5 Å være deltaker i Angstringen. 8 Frivillig:

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer