vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det"

Transkript

1 N E OO4o tolher Conversonsl UTM: 32V E 2BL3L4 N N 46.4km from your home coordnates Norway "De skulle vdare, Shettand var m\let og for de var framme der var det kkje slutt p3 ftrane. FrT skageneset tl shetland var et bra stykke veg t fara' Tyske vaktbstar trsla forden p3 kryss og tvers og fly var p3 vngene tl alte tder. Her laut brukast vt og lst og lempe' Sterkearmartautdeogsohadesomskutterodenfgrstebtenav vegen' " ngeborg Skagen s, Skldrngar fr$ krgsfra' vj nvterer tl "The Hde - weekend" p det dv[lske r Skaqeneset ved &teland Radsy kommun?, lke nord for Bergen lsrdag 25. august2007

2 ) ] OVERNATT-{G Vnngshuset er det 7 soveplasser. Mutgheter tt A str opp tett elter tgge egen bat ved ka. Overnattngen atts grats, bade for dem som er sa trengende at de m fa sove vnngshuset, og for dem som tgger tett etter bt. For ftere overnattngssteder Bergen, sjekk her. BL Fra. Bergen, kjar E39 over Norhordalandsbroen, Ved Knarrvk, ta av rundkjorng og kjor pa R565. Ved Mars, hotd tt venstre pa RSOS mot Manger. BAT Det er yppertg ta egen bat tt kaen ved Skageneset. Forstag tl ruter mm kommer. BUSS Det gar buss tt Manger fra Bergen, rute nr fra Bergen Busstasjon. Rutehefte kan lastes ned som pdf-fl her HAK Det er garantert plass bler etler bater fra Bergen for dem som v ha hak. Skrv en togg p sden om du/dere onsker hjetp med transport. Da organserer v det etter hvert som behov'oppstr. DET SSTE SWKKETL FOTS Det sste'stykket ttskageneset ma forseres tt fots. Her er det utke traseer med utk lengde, samt at det er en robt tt dpossjon, stk at de som snsker g mnst mutg vl kunne bt rodd, evt. hentet med andre bter. Kart over omrdet kan lastes ned som pdf-ft her MAT OG DRKKE Det er tagt opp tt at dettakerne p eventetar med seg mat og drkke selv. Det vt bt grttng ved vanngshuset etter p bryggen. Att avhengg av var og vnd. V har noen ptaner om grllngen, men kommer ttbake om det. Butkk fnner dere p Manger senter. NTERET-OG STRSM Dette btr en lten utfordrng. Skageneset er uten strom. Men v vt gjore vrt tt A sorge for grats nternetttkoblng for atle va tradlsst nett elter va nettverkskabet for de som foretrekker det.

3 S3 e e stat Ut et Srtlg even- det somrr-reren p3 nett. Etter suksessen med "The Lost Weekend" eventet nvteres alle geocachere tl tden f'edag 24 -,sondag 26 august'2007, a3 oelta p3 pa Srets are sensommerevent. Hovedpro$ramme. vl vare fra kt.12 tt k[.16 lordag 25. august Vnngshuset. Men for de av dere som har anlednng s er det 7 soveplasser VAndgshuset, mutgheter for campng med telt etler. ta med bt og ttbrnge helgen p Radoy. Flere av oss kommer helt klart tl 3 bruke helgen her, s3 gjgr soveposene klarel Geocachers from abroadare of course welcoff, you'll fnd a short summary below. PRS Dette koster alts NOK 0,- har stttet sn eendom tt radghet for oss denne hetgen. PROGRAM Kommer v ttbake tt. Det vktgste n er A f de praktske tngene p ptass TURBOKSER PA ve ut tl Skageneset/Matand er det en rekke turbokser som kan besskes. Ogs omrdet rundt Skageneset er det atlerede en del utmerkede turbokser. Her kommer det ogs tt bt utptassert ftere turbokser tden frem mot eventet, og forbndelse med eventet. -Om frluftsomredet: Skageneset er et td lega re sm8bruk som vart skra som offentleg frluftsomrade Radgy kommune eg og Bergen og Omland Frluftsr8d forvaltar egedomen, som er pa 50 dekar med vsnngshus, uth us, jordkjellar, naust og ka, Ytst pa neset er det en grunn poll med sandbotn som hover godt tl badng. krgss ra spela Skageneset e vktg rolle for motstand srlyrsla. E enkje med tre born budde her da. E n lo ka konta kt for hemefronten fekk overta enkja tl 3 vera med 3 gjsyma flyktnngar som skulle vdare over Nordsjoen, alt 105 personar var nnom dorene desse 3 ra. PA det meste budde det 13 fl yknngar huset pa same td. Folket pa garden sytte ogs8 for 3 hente og fra kta flyktn nga ne rou8t. H uset ka n no legast etter avta le med FrluftsrSd et.

4 ffffe%fftu

5 l/or4 urjs..a ^afl 1/ ^/ (4cnq-, YUJ O1 l( 8r holu lut p c.f P,*{ 5e ^^f hyffl'f rvwnnes/* jaa*tt/ f e* shj, U or snl'rl D''L Q-r +'l' Jo7^l-{ *Xdb 9*J,t r; 4 evc*tl1 "'L4t /* t&' r"ly t " P; l*/v #-^'//Y {tlrt,,tyq olq t^'ll^ T e^ U{- so't,,+ va'r 9/4 *l,=n/a qrr,tocacl'-t' Tt%u {'-'{ h*^,,^^v--u; L*U* *l S; l*r{'./ u//, ;rl* n*f, T;ol Tl a' sorv,y'*'=,o7"/4 d. **,J^ # P,t- ''*4 P^ g^ 4k h'('n sc,{rs<?r. )orlpyo^ A ';ly

6 2oo? "(t,3. os E* ul oondm, L.'LUld"*' '"^olt$r "* U\^* uw,u"-;...* ; 'tauan qj; ' hr" L"z* o"b W 3 f'"- vr-o.t*,;a a,,!)^ ANV uhxe- 3 lj'ma- J"^ tj n'"'-tn l\a'j-\ m'ztvt*'-'c&'{?c/s - l*ar \ktye{ K?re!;^l?.-u,L J^^. \Jw V;.,,^oLh ;1",t^< ve-qvje.n< *^'n.( oss t v^ej. m/e'crchen vqh fqo <p;ll+- tnte \AQP' +ALQ-, Manqe L^hrt t-. er[ C." Ewyut T. [n *,"; tl %{g _-T..^,",_-_ Kus U*t \rcq-,* V; ho.""t* [-e, * lcrp % <4ra C f e"t V V"r^,\ t.&tl5 --\,,r-e-aog o5,r-^^^=*?j" &* o^"".&.<- Lo^"1 h^5e- ac,a r^^j o*,s opp 1**.n [,.^t^ \-L"ct$ ; )5CVrn"^"w\A r-\\ [*4a \ 3'\<^r'{A(* --^-gt-a q o-c-t".*,- *l q-ro,/,&r\r S\c. \\o d- *h, t\l[ S-cA^ \ rrln _rn h \re^ H.*j.a \*-[}- ht\ *L\* -ALo\.^r, K-"., F\**) Sl"t?<\.

7 a,l -1- 'l*aa '/- {' /f -np*v t,5.n.l.a k' 't {- { 4 atr+.t'. r*l J' :l t v {,.\.14? J d 'r /' -:.?.. {.,t#,' *"L *.-d; : f q" fr", tl : +" 'r L -{ ;,r, ;{ n; t'&r r \; \ *.*''-,* { {,- L.tfrL' {r- 1. _, tkr-.fl L fc w *-f'] {rd/.,' ".f,.'f L. b ' ,...."". f s"v{.,,,a.# "f f {.f* t,$r,.t lr--*.t L" /P.d '' u{ f v'' t\ 't!.j.of *- ** t 1,,',u''" f 4t' :f { *-k*q 'j **.r,'' t ot, &:' ' "'{*- ; { ry.,f " 4 ;' r" bt l.t' t. - ty'.* 'f J,l.,f v &{ d *,d.&'. n'/ ':,' f, q. bf-, tl, '{ } \ / \,n/ t- ( "-uf'...,;"!fr t F' l: '- t,' ;; nr, \, g- :,{ *.}.'* 2U -? 614.* ** o j '\,':*:-'',/ t,) d,,,, r"'' *. 1,.,1-= q /" f-.7: - C)/'* ] -*f *. q.*' \ (.- { _-r '{ { t'f {* fr {z cl,./ t-> r.t BB n.rgust 25, 2.aa7 by qngv,s Takk for nok et herlg event! Dette var et event som ble arrangert et godt stykke fra qet sentrumsnare Bergen, Lke vel var det rkelg med besgkende geocachere og smtoy som hunder og bugger. Ekstra stas blr det ntr det kommer geocachere langvesfra. : Etter en sommer med mange nye geocachng nck som hdr poppet opp, hadde det vert morsomt med enda ' flere som hadde dukket opp. Men et evensom blr lagt tl mer "sentrale" strok, vl forhdpentlg vs skremme dsse opp t" : Det artoe med t trekke qeocachere ut av byen, pe et std uten strgm og nnlagt vann, er at en nesten kke skulle tr det var frtt for strgm her. Vann var det rktg nok lte e gore med, men den det ble ordnet med rkeloe menqder vann kanner. Strgmmen var det mponerende.-generator og en stabel 12V batterer gjorde u O" tt u. en eneste duppedngs som kke kunne bl ladet. PE nett kom alle som vlle, og ungene trakk med eg EOtthapp nngen " fra fjorttret med t vse Torsten sn Elasflm pt lerret. Stor stas for b8de smd og store. Veldq arto med sttestkken som Team KVS kunne nnfore oss, GSAK er vrkelg et program som har tere l mulg-heteenn jeg noen gang vl klare t bruke. Derfor er det veldg gret med andre som kan vs frem fnesser de har funnet ut : Cachngb edetogsttott'rakxforgodecachero rttabraenet:...o Legger ved noen blder. som tanskje gr andre et ptskudd tll andre og nye geovcachere,tl 6 vnre med p event 'nto"tt. ' :

8 Af a& August 25,2OO7 by abra E;e': r; tacde v fortsatt som.merfere og :..-::: egenlg :<<3: skule.e v,unu"!.?11!^o1e1yn fortsatt ha vert p3 resefot 'n"a"v" og gamte med bl og caravan. --:-s<' -::: - - (:Enok venner kke Ote Men med nett mer umotst'etg. enn en Derfor dag - og vogna ble parkert hjemresen pa hersrsprassen Nordhemsund. -J'e:ron'' freda-g kverd, nermest snudde :' -:s:etet pd Skasene-sel,Ls.gul g.g rordag morge ttt n unna f for det 3 uo.orrt hente l.ott"no" a bruke b'ten som.' - -; - -"-- r;:;.=j-;::*:t:ll"?:::?/""j'"t?;["n 'Jff?,"J f11",:fff?#jtf,ne v nrse pe J"" r",js" :--::: <<e :adde den mnste forst8erse for n3r morgenen nermet r"n.th"tt tl langt p3 natt noe ; - j' J -'. j,'.: ; :l lfl,"*"j:,: ff?:,t"'.' j?":::r, " ;; #'d: ffs ''ll"?: ;?"":lj,?*? jtle :ll",lt":fs*$,*fl q ff #,ltr?#: ;::ls', f " lgt g:l :,:, 11- :-5': ;_-;::=r :::-:-e-?:5:?,""h:,#,e*:::r',1";'::l:::::;'d;d'";rfh.';lff#':,ff?: F:,r' dette var ff!::?:: -*:3:::-:.::=rs: :5 Skageneset. Oo al16 hle frrnnor rjn,,a-^^^r^- av vpp"j;ff;r_, =-s '3- let noen som m8tte forlate det gode : ss -- ct lag. de Men teknorogske v andre, vdunderne som kke skulle rlrrrnre, trjem far og dagen opplerng --:-:<=rr 2\/ -.,L-r- ov f"!neth og stenar Gsak fenger som ogss bsoe teoet store s::^ :ees an,ol quzen sm8. lkt). med sosaf stske Twstposer som Sll- rq og hadde kke lyst 5 legge oss da :-srn klokken hadde bfe ofret halvto. alt Men dag stuen en rar. bfe s3 da gkk fort tgmt := ogg for u-nul' -:cver natten. b8ten og ble bysset sgvn av vnden som ': j* - rse rysten over de freste. Ltt skyssng : over o'' fjorden!drden. Veret og vps var kke s3 var bra, v pe bsrgen ve tlbake l*"g over svere av vnden som sto nn fra havet. Men ; ad da bsten ble fortoyet. > (3 q 3- eset, Aggelg samv&r og et vellykket event. trlstte tden EF det neste g3 lke fort som dsse qthtt * nugust 26,20O7 bv ackrvan 'u-,{, :::.:-: ^:.< el Samlng kvaltetscacherog - " ;;: := *=- -es<er. nok en gang er det bevst at geocachere er usedvanlg -:;?-<3m kaen akkurat tde tl 3 lure oss nn p3-den.sste - 3: 're.e geocachere, "skkkelge,,parkerngsplassen kjente som ukjente. fordet --:'vte *":l tl randen. ll ll:t",,""""?r En svpptur Kenneth p3 prass sene.e var v-pa med vet b6t, opp tl huset. :- =-:s r'ende av samme alder og kjgnn som han satte ettertrykkelg pe plass, ; :: rass av far og bundet for han tr et selv tre. At ble treet satt fortsatt,tg"t," o,, looe roqter. -:-:-; - -:-s'=-: :a et oyeblkk, ssnn som lordager ofte gjor :'- :-'. n8r man har det moro. Endelg fkk v ogs5 hlst --;::,'3-:-":-s-sre - :::: Hysse og dyret hans, somltretog;,;gr] samme ces arder tomme. og Han kjonn hadde "u'u" som nok Teddy fnt og ;: [l-u.t t;;" ;tnl,ert tre s3 han o16 nnj"t tr en dser :e-: egnet sted, og teddy og jeg tok oss en kveldstur og hanket nn et par cacner mens v sode foredras om smarte.- =:1";.f,""1l1, GSAK-trks o,r, uu hyssetge "n "u's ; ::,==z =1 S<agenesethadde nok gjort store r- : -:- ayne ^ hvs de hadde sett =:de all teknologen stedet nsoe nnlagt som var strsm og nternett, og det bressga r arrangert kno med : =- - = _= -: -t., rnal- r,ttltrvl. ::'.J'=.;jennom hele kvelden og sparket henfartmed bakbena tl alles fornoyelse. :- :en tur og tok BoF-cachen for v nntok en bedre frokost. Deretter pakket : e' av en alltd lke v servcennstlt sakene Kenneth. Etter e na toun'jrt ' <<e: forsok p3 Hoplandskvernane returnerte u tt lutodul"n. Et perfekt "u"nt.achen event rkere. fra lg trl alle som korn!

9 fr--rl Ea August 25,2OO7 by Hvsse SE var V ferdge med "jobben" og var klare for ltt eventsamtaler. ST&l pluss sne-pen hadde v nkket fort tl da v fok forb mot BOF boksen. NE var v klare for de andre. Stenar ;"'; tgve ute med lappene sne 99 Torsten sjarmerte Tassen med mjuke fngre under haka hans' Sjeldent henfort trynsleka Tassen orsten, s3 han trenger neppe noen hovedrengjorng fjeset far jult' Da det var ledg plass ved bordet hev Je med ned og begynte 5 lete e^tter termosen med kaffe,som av en eller annen grunn kke var ne.! r"o-rt"g_q1{t oparyqrl"e Manger r8gnus. Heldgvs fkk v psfvll av koffen "!a or jeg begynte 3 hulke. Reddet av en skattefut!!! )g se var det vel mest som det er pe evdht, skrytskrrnt,smssnakk og slkt. \oen tente pt grllen og kremerte purke og slke grllpolser, rg andre ventet tl de kunne lage sn mat marnnert tennvaeske. Slk man gar det p3 nordmenns Alt som er morro me ta slutt og Tassen og le ble permtteft og fkk lov tl 3 ge njem se v rakk frem tl teltet fgr 1en tunge nedboren kom. Festlg lag.. thx,hyssestassen Oj, et PS; de er ganske r3 her vestps n8r de lager event, kke mye som blr overlatttl tlfeldgheter ne. DS thllt alul Rugust 25,2AO7 by STSL S3 var ogss dette eventet over. Somvanlg koser og oss glugg hjel p$-gsse samlngene, selv om fredagskvelden og lordagsmornngen tok knekken pe oss denne gang Sm8sltne men storforngyde stter v gjen med masse gode mnner om en fantastsk helg p3 St<ageneset: - Masse koselge folk - mange fne cacher - utrolg masse duppedttgreer tl 3 vrere p3 et sted uten strom - fantastsk slep gjgrme - supersjarmerende hus - lgrdagskos for de sm$ med Elasflm p3 lerret - veldg god - veldg tdlge mornnger - godt se_lska_qp8 stg -trehannhundersoma ev ev resjef!.skpperkennethsomfraktetossoverbukta - eb'u'slgp for store og sm8 lusen takk tl a rranggrene! Dskusjonen raser mb to "T 9:t -l samme td neste St ff V haper v ser flere gjen p3 neste event Haugesund' ST&L+ M NM eller tre ganger tl for 3 skape en tradsjon,men her forventer v nok et event 89 a.,er"t s, oo, by tlebrer Forst en stor takk tl de som hadde.stelt stand, og lagt tl rette"for et vellykket event. Event"l?l-"-:s-t"e utgangspunkt for noroaland Rundt-cachng tn;-j-or"daland, s3 derfor hadde jeg kun et dagsbesok pa lordagen. Nar v var noen klometer fra rqanger ote v opprngt av Hgsd, som hadde snakket med Enjoys' som ' hadd'e hort at Team fv uu. kommet bgt, o9 at de helt skkert t<unnelre'te oss med denne' Nede pb kaen traff v pe flere andre cachere som hadde f'r.t jqtg, os n"togut sb v snart en Askeladden som kom mot oss' d5"n or" raskt fylt ooo, os deretter overfylt for 3 fb plass tl alt og.alle' Vel fremme pe skageneset traff v resten uu gengun-og prat n,g-kk lvlg og skrytngen var nesten beskjeden' men bare nesten, Flesteparten stod med en Cp! Jen 6ne nsnol og en FoA den andre og provde 3 komme onlne med hverandre. Der:etter var det td for fellescachng' Etter cachngen organserte stenar og Torsten rebuslop (hvem vant?),,a uc"t grllng og mesl.vtnglplutselg var klokka bltt sh mye at v som kun hadde dagspass matte returnere' ufl".6n'hyggelg dag. (Dette var mtt funn nr' 250)'

10 ES nugust 26, 2ao7 by olea Ankom <The Hde>> som STF - eller kanskje det heter STAE (Second To Arrve Event) - fredag ettermddag, eam KVS var FTAE. Det var veldg gret, for de kunne skysse oss over'det sste stykket med b8ten sn. Utover kvelden det p3 med kjente anskter, og gjensynsgleden var stor. Etterhvert ble det slk at ungene okkuperte den ene stuen, mens de voksne holdt tl den andre. Tden hyggelg lag g8r fort. Plutselg var det nesten mdnatt, og ungene hadde kke lagt seg enda! Etter et par.tmer teltet var jeg klar for en ny dag., To cacher for frokost - hvorav en FTF og to cacher etter frokost. Alle FTF-ene havnet famlen: Jeg var nesten ltt skuffet over nnsatsen fra de andre. Er det kke gjevt med FTF-er lenger? Mange event-logger handler om hvordan.d endelg har, fstt treffe ansktene bak nckene. For mtt vedkommende ble det bare ett nck.som fkk et anskt jeg kke hadde truffet far.ll gjengjeld var det ansktet tl ngen rngere enn den legendarske Hvsse. Han hadde tatt turen over fjellet sammen med den nesten lke beromte assen. Dessvere fkk jeg kke hlst pe ltaleneren, s3 det beljentskapet ftr jeg ha tl gode, Det ble pratet om lost og fast - mye om geocachng. Noen ganger m8tte jeg vare veldg hemmelghetsfull, da det stod folk omkrng som kke var nnvet hemmelgheten bak omtalte boks. Andre ganger kunne jeg snakke frere, ettelr at jeg omhyggelg hadde sett meg omkrng og forskret meg om at hemmelghetene kke n8dde unnvdde orer. Varet kunne vert bedrb, men hva gjar vel det-n8r man er sammen med hyggelge mennesker? Takk for en.:l?:\ vellykket weekend hyggelg samvar! Ole A. E $S ougust 25, 2ao7 by Hot Wre Jeg hadde h8pet 3 t<unne rade hele Radgy for cacher lopet av denne, for mn del, utvdete weekenden. Men dsse cachene her tar vsst lengre td enn det jeg trodde. 10 tradsjonelle cacher og dette eventet fkk jeg logget. Ffr fortsette Radoy en annen gang. Selve eventet var kjempefnt. Goy 3 treffe flere cachere samlet p3 ett sted og kke bare loypa. Selv om v var ltt uheldg med veret var humoret pb topp Sog p3 toppen av det hele var jo knotten. Jeg skjonner kke,,, vsst knotten fgrst skal stkke - hvorfsr kan den kke bare stkke av? Det vl spare alle for en masse plunder, og den sote kloe er bare en myte, M8tte stkke nnom apoteket 3 f3 tak noe aergtabletter. Jeg talte over 50 knottestkk... Ne., mtt "neste lv" skal jeg komme tlbake som mus og ta musa pe dem (kverke dem altsf),, alle sammen ṯ knottefrust - Men, takk for et kjempefnt fr6 5fl August 2q 2OO7 by Stenar, Berqen Veldg kjekt t treffe dere alletvr gnnl6lrott da v kom hjem, og det er kke sb rart etter to sene kvelder/netter, sdm bare dro ut og ut ford v hadde det ssrvelg-. uen takt tl alle som uu. *"0 E gjare dette tl et mnneverdg event! Torsten henrykt over alle hunden6, og v begge stter gjen med gode mnner. Takk tlream KVs for velvllghetl 3 skysse-oss bsde ht og dt. v q-.eo" ;.rljr"ro a"r." or [l fredagen en lten gummb8t med elektrsk pshengs. oet var en spenende opplevelse, da v hadde mye """.tu'pe bagasje, og tre blbatterer. V vsste kke hvor godt utstyrt skageneset var, s3'v tok #Joao" madrass, seng ;t:^l?s^"!dfllt9,: tlll"?s hadde v med srllkull, datamaskn oglprosjektor. v mse ua;j";;; ;"t;;;;s" toppen, sa det kke skulle falle vannet hvs det skulle komme en hekkbolge eller et kraftg vndkast.... men gay var Det var prkken over -en 3 treffe Enjoys & co etter eventet, da Team KVS satte oss av etter qg et lte slep tl blen. qqtt 9s logget llroqd over trouble wqtgrll da v kom forb. - tok Tjorehagen sammen meo oem'ett;;!.- * ' HSper v sees gjen snarttt forsten og Stenar TA 89 August 25,2oo7 by Luna B skrvende stund er nok en fortreffelg samlng over. Noen turbokser rkere har jeg bltt, det er s3. Saltvann htret hjalp nok engang p3 utallelge knottestklk, varm sovepose..next-o-rrrt" sjod" osr8 sus* f-net underlaget var godt!) - men mest satte jeg prs pe trvelge samver med mange klette mennesker! Takk for denne gang, jeg gleder meg tl neste gang v treffes!

11 ar 6td August 25,2OO7 bv 2y Etter 5 ha logga vardetangen og handla nn grllmat fann me den smalaste og mest svngete vegen Nordhordland og la veg mot eventet. Etter en kjapp btttur var me frammes oer me trefte oaoe KJenoe og ukjende, men berre blde, fjes. Nokon var alleree ute pe cachng, "u"ntplu'rln og andre var klarefor 3 starta turen. Me slo oss lag med de Sstnemnde og snart var me 11 cacharar som la veg mot bruaog kvlestenen. Denne gongen hadde H9"b?: og eg.dverre kkje hov_e tl 3 vera med hele helga d3 me hadde vsrt ege ltle moble event pt gang, s3 ettergrlng og gps-gp m8tte me taktaloross. Fangsten var god denne helga: 27 nye cachar og 10 nye kommunar. Takk tl bergensarane som stelte stand et flott event p3 en flott stad. Takk for cachane som var lagde ut, b^8de de nye"tl eventet og alle de andre me fann pe turen vtr. Takk tl KVS som gav oss b8tskyss b8de tl og fra. Takk tl alle som var med og laga dette tl et flott event. Takk for meg. f $9 nugust 25, 2oo7 by Team-Mkkelsen Cache no :251. Tusen takk for et strslend event. loakm koste seg 2 etg ( takk tl Stenar for leggehjelp) mens Mag,nus, Speedy og Far overnattet telt. Kjempekoselg 3 mgte alle sammen gen bare synd at v kke kunne.bl ov'er tl sondag. Helsevesenet og sgndags skolen er kke lette 3 nytte pe Ekstra koselg var det 3 funne hlse p3 Hysse gjen g V gleder oss alerede tl neste event, og endelg ble v kvtt event kausen he he Hlsen fra alle oss Team Mkkelsen 89 ausu"t 25, 2oo7 bv leeno-l[ts V kom ut fredagen og glad var vl for det, etter 3 na st8tt opp Lavo, fyrt opp ovnen husetse var det en herlg kveld med gode cachevenner. Lordagen kom enda flere 3 hlse p3, superkjekt. V vrlelg koste oss alle sammen selv om det kke ble noe cachng pt oss denne gangen, v prorterte stot'fske p3 havet-hvorv fkk 3 makrell som kke vlle gjort utslag pe en apotek-vekt engang. Takk tl alle som var med p3 3 gjgre dette tl en fnfn helg Nkolas, Kaja, Mummy & PaPPa BB nugust 26,2oo7by sunroad Koselg 3 treffes gjen. V sov telt og tok noen cacher. Blant annet Gjerdestgen der jeg fkk en FTF! Takk for eventet! Hlsen Sunroad ff EE nugust 2s,2oo7 by tclnaeceggn sp var det td for et tte event Bergen. Det er alltd lke gay 3 treffe bergenserene sjel: Le dette eventet fkk.n fgrg rrt" pe n'v" glo.uchere. Tzod og Hysse. Hysqe hadde jo med l'unden, som v fkk hlse p3 ven BoF.an"--n som lgger t<e veo eventstedet..ttf for et hygjgelg event og ser frem neste event:) ff 3*l August 25, 2OO7 by Tzod Takk for et flott event pb et supert sted. Vergudene var kke helt pb v8r sde denne gang, men et flott opplegg vede godt opp for'det. Desverre kom jeg sent og m8tte g3 tdlg. ForhSpentlgvs f8r jeg med nsoe famle og cachende kolleger neste gang

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 kl. 11.00 Elsabeth Thorsen, Alexandros Tuboglou Johnsen, klokker Steffen Au og Anta Larsen,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

I.* i*' '*, i,,r*-"ti,..,,,n. Lr:- Bergen

I.* i*' '*, i,,r*-ti,..,,,n. Lr:- Bergen l f F JtlLfffuffff*.* *' '*,,,r*-"t,..,,,n. Lr:- f t! * t-- n 5* q,&'.psrl:f#f*tc.a.***4*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 kl. 11.00 Jonas Lnd Aase, Carl Petter Opsahl og Mara Halldén, er Steffen Aune, klokker

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler

Formler og regler i statistikk ifølge lærebok Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler Formler og regler statstkk følge lærebok Guar Løvås: tatstkk for uversteter og høgskoler Kap. Hva er fakta om utvalget etralmål Meda: mdterste verd etter sorterg Modus: hyppgst forekommede verd Gjeomstt:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10979 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 10255 Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01510 PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: 02.03.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 29. mai 2007 Høgskole Telemark Avdelg for estetske fag, folkekultur og lærerutdag BOKMÅL 9. ma 7 EKSAMEN I MATEMATIKK, Modul 5 studepoeg Td: 5 tmer Hjelpemdler: Kalkulator og vedlagt formelsamlg (bakerst oppgavesettet).

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 5. søndag treenghetstden 28. jun 2015 Høymesse Oslo domkrke 5. søndag treenghetstden 28. jun 2015 kl. 11.00 Øyvnd Kvarsten, Johan Berg, klokker Åse Mare Berg og Frode Pakusch,

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots.

Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. Vinterturen til Bjurbäcken ble ganske innholdsrik. Det startet med to mann og to feltvogner, men endte med to mann til fots. De som ikke gidder lese hele historien, kan nøye seg med å lese dette sammendraget:

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap Lars Bjkmann ag dag Sangbok Tekst, melodnot besfrng Hyggelg selskap Tl ro Lars Bjkmann ag dag Sangbok tekst, melodnot besfrng Tekst, melodnot besfrng Takk tl Yngvl ordts, rll Krstans Sten Morbech for god

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer