vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det"

Transkript

1 N E OO4o tolher Conversonsl UTM: 32V E 2BL3L4 N N 46.4km from your home coordnates Norway "De skulle vdare, Shettand var m\let og for de var framme der var det kkje slutt p3 ftrane. FrT skageneset tl shetland var et bra stykke veg t fara' Tyske vaktbstar trsla forden p3 kryss og tvers og fly var p3 vngene tl alte tder. Her laut brukast vt og lst og lempe' Sterkearmartautdeogsohadesomskutterodenfgrstebtenav vegen' " ngeborg Skagen s, Skldrngar fr$ krgsfra' vj nvterer tl "The Hde - weekend" p det dv[lske r Skaqeneset ved &teland Radsy kommun?, lke nord for Bergen lsrdag 25. august2007

2 ) ] OVERNATT-{G Vnngshuset er det 7 soveplasser. Mutgheter tt A str opp tett elter tgge egen bat ved ka. Overnattngen atts grats, bade for dem som er sa trengende at de m fa sove vnngshuset, og for dem som tgger tett etter bt. For ftere overnattngssteder Bergen, sjekk her. BL Fra. Bergen, kjar E39 over Norhordalandsbroen, Ved Knarrvk, ta av rundkjorng og kjor pa R565. Ved Mars, hotd tt venstre pa RSOS mot Manger. BAT Det er yppertg ta egen bat tt kaen ved Skageneset. Forstag tl ruter mm kommer. BUSS Det gar buss tt Manger fra Bergen, rute nr fra Bergen Busstasjon. Rutehefte kan lastes ned som pdf-fl her HAK Det er garantert plass bler etler bater fra Bergen for dem som v ha hak. Skrv en togg p sden om du/dere onsker hjetp med transport. Da organserer v det etter hvert som behov'oppstr. DET SSTE SWKKETL FOTS Det sste'stykket ttskageneset ma forseres tt fots. Her er det utke traseer med utk lengde, samt at det er en robt tt dpossjon, stk at de som snsker g mnst mutg vl kunne bt rodd, evt. hentet med andre bter. Kart over omrdet kan lastes ned som pdf-ft her MAT OG DRKKE Det er tagt opp tt at dettakerne p eventetar med seg mat og drkke selv. Det vt bt grttng ved vanngshuset etter p bryggen. Att avhengg av var og vnd. V har noen ptaner om grllngen, men kommer ttbake om det. Butkk fnner dere p Manger senter. NTERET-OG STRSM Dette btr en lten utfordrng. Skageneset er uten strom. Men v vt gjore vrt tt A sorge for grats nternetttkoblng for atle va tradlsst nett elter va nettverkskabet for de som foretrekker det.

3 S3 e e stat Ut et Srtlg even- det somrr-reren p3 nett. Etter suksessen med "The Lost Weekend" eventet nvteres alle geocachere tl tden f'edag 24 -,sondag 26 august'2007, a3 oelta p3 pa Srets are sensommerevent. Hovedpro$ramme. vl vare fra kt.12 tt k[.16 lordag 25. august Vnngshuset. Men for de av dere som har anlednng s er det 7 soveplasser VAndgshuset, mutgheter for campng med telt etler. ta med bt og ttbrnge helgen p Radoy. Flere av oss kommer helt klart tl 3 bruke helgen her, s3 gjgr soveposene klarel Geocachers from abroadare of course welcoff, you'll fnd a short summary below. PRS Dette koster alts NOK 0,- har stttet sn eendom tt radghet for oss denne hetgen. PROGRAM Kommer v ttbake tt. Det vktgste n er A f de praktske tngene p ptass TURBOKSER PA ve ut tl Skageneset/Matand er det en rekke turbokser som kan besskes. Ogs omrdet rundt Skageneset er det atlerede en del utmerkede turbokser. Her kommer det ogs tt bt utptassert ftere turbokser tden frem mot eventet, og forbndelse med eventet. -Om frluftsomredet: Skageneset er et td lega re sm8bruk som vart skra som offentleg frluftsomrade Radgy kommune eg og Bergen og Omland Frluftsr8d forvaltar egedomen, som er pa 50 dekar med vsnngshus, uth us, jordkjellar, naust og ka, Ytst pa neset er det en grunn poll med sandbotn som hover godt tl badng. krgss ra spela Skageneset e vktg rolle for motstand srlyrsla. E enkje med tre born budde her da. E n lo ka konta kt for hemefronten fekk overta enkja tl 3 vera med 3 gjsyma flyktnngar som skulle vdare over Nordsjoen, alt 105 personar var nnom dorene desse 3 ra. PA det meste budde det 13 fl yknngar huset pa same td. Folket pa garden sytte ogs8 for 3 hente og fra kta flyktn nga ne rou8t. H uset ka n no legast etter avta le med FrluftsrSd et.

4 ffffe%fftu

5 l/or4 urjs..a ^afl 1/ ^/ (4cnq-, YUJ O1 l( 8r holu lut p c.f P,*{ 5e ^^f hyffl'f rvwnnes/* jaa*tt/ f e* shj, U or snl'rl D''L Q-r +'l' Jo7^l-{ *Xdb 9*J,t r; 4 evc*tl1 "'L4t /* t&' r"ly t " P; l*/v #-^'//Y {tlrt,,tyq olq t^'ll^ T e^ U{- so't,,+ va'r 9/4 *l,=n/a qrr,tocacl'-t' Tt%u {'-'{ h*^,,^^v--u; L*U* *l S; l*r{'./ u//, ;rl* n*f, T;ol Tl a' sorv,y'*'=,o7"/4 d. **,J^ # P,t- ''*4 P^ g^ 4k h'('n sc,{rs<?r. )orlpyo^ A ';ly

6 2oo? "(t,3. os E* ul oondm, L.'LUld"*' '"^olt$r "* U\^* uw,u"-;...* ; 'tauan qj; ' hr" L"z* o"b W 3 f'"- vr-o.t*,;a a,,!)^ ANV uhxe- 3 lj'ma- J"^ tj n'"'-tn l\a'j-\ m'ztvt*'-'c&'{?c/s - l*ar \ktye{ K?re!;^l?.-u,L J^^. \Jw V;.,,^oLh ;1",t^< ve-qvje.n< *^'n.( oss t v^ej. m/e'crchen vqh fqo <p;ll+- tnte \AQP' +ALQ-, Manqe L^hrt t-. er[ C." Ewyut T. [n *,"; tl %{g _-T..^,",_-_ Kus U*t \rcq-,* V; ho.""t* [-e, * lcrp % <4ra C f e"t V V"r^,\ t.&tl5 --\,,r-e-aog o5,r-^^^=*?j" &* o^"".&.<- Lo^"1 h^5e- ac,a r^^j o*,s opp 1**.n [,.^t^ \-L"ct$ ; )5CVrn"^"w\A r-\\ [*4a \ 3'\<^r'{A(* --^-gt-a q o-c-t".*,- *l q-ro,/,&r\r S\c. \\o d- *h, t\l[ S-cA^ \ rrln _rn h \re^ H.*j.a \*-[}- ht\ *L\* -ALo\.^r, K-"., F\**) Sl"t?<\.

7 a,l -1- 'l*aa '/- {' /f -np*v t,5.n.l.a k' 't {- { 4 atr+.t'. r*l J' :l t v {,.\.14? J d 'r /' -:.?.. {.,t#,' *"L *.-d; : f q" fr", tl : +" 'r L -{ ;,r, ;{ n; t'&r r \; \ *.*''-,* { {,- L.tfrL' {r- 1. _, tkr-.fl L fc w *-f'] {rd/.,' ".f,.'f L. b ' ,...."". f s"v{.,,,a.# "f f {.f* t,$r,.t lr--*.t L" /P.d '' u{ f v'' t\ 't!.j.of *- ** t 1,,',u''" f 4t' :f { *-k*q 'j **.r,'' t ot, &:' ' "'{*- ; { ry.,f " 4 ;' r" bt l.t' t. - ty'.* 'f J,l.,f v &{ d *,d.&'. n'/ ':,' f, q. bf-, tl, '{ } \ / \,n/ t- ( "-uf'...,;"!fr t F' l: '- t,' ;; nr, \, g- :,{ *.}.'* 2U -? 614.* ** o j '\,':*:-'',/ t,) d,,,, r"'' *. 1,.,1-= q /" f-.7: - C)/'* ] -*f *. q.*' \ (.- { _-r '{ { t'f {* fr {z cl,./ t-> r.t BB n.rgust 25, 2.aa7 by qngv,s Takk for nok et herlg event! Dette var et event som ble arrangert et godt stykke fra qet sentrumsnare Bergen, Lke vel var det rkelg med besgkende geocachere og smtoy som hunder og bugger. Ekstra stas blr det ntr det kommer geocachere langvesfra. : Etter en sommer med mange nye geocachng nck som hdr poppet opp, hadde det vert morsomt med enda ' flere som hadde dukket opp. Men et evensom blr lagt tl mer "sentrale" strok, vl forhdpentlg vs skremme dsse opp t" : Det artoe med t trekke qeocachere ut av byen, pe et std uten strgm og nnlagt vann, er at en nesten kke skulle tr det var frtt for strgm her. Vann var det rktg nok lte e gore med, men den det ble ordnet med rkeloe menqder vann kanner. Strgmmen var det mponerende.-generator og en stabel 12V batterer gjorde u O" tt u. en eneste duppedngs som kke kunne bl ladet. PE nett kom alle som vlle, og ungene trakk med eg EOtthapp nngen " fra fjorttret med t vse Torsten sn Elasflm pt lerret. Stor stas for b8de smd og store. Veldq arto med sttestkken som Team KVS kunne nnfore oss, GSAK er vrkelg et program som har tere l mulg-heteenn jeg noen gang vl klare t bruke. Derfor er det veldg gret med andre som kan vs frem fnesser de har funnet ut : Cachngb edetogsttott'rakxforgodecachero rttabraenet:...o Legger ved noen blder. som tanskje gr andre et ptskudd tll andre og nye geovcachere,tl 6 vnre med p event 'nto"tt. ' :

8 Af a& August 25,2OO7 by abra E;e': r; tacde v fortsatt som.merfere og :..-::: egenlg :<<3: skule.e v,unu"!.?11!^o1e1yn fortsatt ha vert p3 resefot 'n"a"v" og gamte med bl og caravan. --:-s<' -::: - - (:Enok venner kke Ote Men med nett mer umotst'etg. enn en Derfor dag - og vogna ble parkert hjemresen pa hersrsprassen Nordhemsund. -J'e:ron'' freda-g kverd, nermest snudde :' -:s:etet pd Skasene-sel,Ls.gul g.g rordag morge ttt n unna f for det 3 uo.orrt hente l.ott"no" a bruke b'ten som.' - -; - -"-- r;:;.=j-;::*:t:ll"?:::?/""j'"t?;["n 'Jff?,"J f11",:fff?#jtf,ne v nrse pe J"" r",js" :--::: <<e :adde den mnste forst8erse for n3r morgenen nermet r"n.th"tt tl langt p3 natt noe ; - j' J -'. j,'.: ; :l lfl,"*"j:,: ff?:,t"'.' j?":::r, " ;; #'d: ffs ''ll"?: ;?"":lj,?*? jtle :ll",lt":fs*$,*fl q ff #,ltr?#: ;::ls', f " lgt g:l :,:, 11- :-5': ;_-;::=r :::-:-e-?:5:?,""h:,#,e*:::r',1";'::l:::::;'d;d'";rfh.';lff#':,ff?: F:,r' dette var ff!::?:: -*:3:::-:.::=rs: :5 Skageneset. Oo al16 hle frrnnor rjn,,a-^^^r^- av vpp"j;ff;r_, =-s '3- let noen som m8tte forlate det gode : ss -- ct lag. de Men teknorogske v andre, vdunderne som kke skulle rlrrrnre, trjem far og dagen opplerng --:-:<=rr 2\/ -.,L-r- ov f"!neth og stenar Gsak fenger som ogss bsoe teoet store s::^ :ees an,ol quzen sm8. lkt). med sosaf stske Twstposer som Sll- rq og hadde kke lyst 5 legge oss da :-srn klokken hadde bfe ofret halvto. alt Men dag stuen en rar. bfe s3 da gkk fort tgmt := ogg for u-nul' -:cver natten. b8ten og ble bysset sgvn av vnden som ': j* - rse rysten over de freste. Ltt skyssng : over o'' fjorden!drden. Veret og vps var kke s3 var bra, v pe bsrgen ve tlbake l*"g over svere av vnden som sto nn fra havet. Men ; ad da bsten ble fortoyet. > (3 q 3- eset, Aggelg samv&r og et vellykket event. trlstte tden EF det neste g3 lke fort som dsse qthtt * nugust 26,20O7 bv ackrvan 'u-,{, :::.:-: ^:.< el Samlng kvaltetscacherog - " ;;: := *=- -es<er. nok en gang er det bevst at geocachere er usedvanlg -:;?-<3m kaen akkurat tde tl 3 lure oss nn p3-den.sste - 3: 're.e geocachere, "skkkelge,,parkerngsplassen kjente som ukjente. fordet --:'vte *":l tl randen. ll ll:t",,""""?r En svpptur Kenneth p3 prass sene.e var v-pa med vet b6t, opp tl huset. :- =-:s r'ende av samme alder og kjgnn som han satte ettertrykkelg pe plass, ; :: rass av far og bundet for han tr et selv tre. At ble treet satt fortsatt,tg"t," o,, looe roqter. -:-:-; - -:-s'=-: :a et oyeblkk, ssnn som lordager ofte gjor :'- :-'. n8r man har det moro. Endelg fkk v ogs5 hlst --;::,'3-:-":-s-sre - :::: Hysse og dyret hans, somltretog;,;gr] samme ces arder tomme. og Han kjonn hadde "u'u" som nok Teddy fnt og ;: [l-u.t t;;" ;tnl,ert tre s3 han o16 nnj"t tr en dser :e-: egnet sted, og teddy og jeg tok oss en kveldstur og hanket nn et par cacner mens v sode foredras om smarte.- =:1";.f,""1l1, GSAK-trks o,r, uu hyssetge "n "u's ; ::,==z =1 S<agenesethadde nok gjort store r- : -:- ayne ^ hvs de hadde sett =:de all teknologen stedet nsoe nnlagt som var strsm og nternett, og det bressga r arrangert kno med : =- - = _= -: -t., rnal- r,ttltrvl. ::'.J'=.;jennom hele kvelden og sparket henfartmed bakbena tl alles fornoyelse. :- :en tur og tok BoF-cachen for v nntok en bedre frokost. Deretter pakket : e' av en alltd lke v servcennstlt sakene Kenneth. Etter e na toun'jrt ' <<e: forsok p3 Hoplandskvernane returnerte u tt lutodul"n. Et perfekt "u"nt.achen event rkere. fra lg trl alle som korn!

9 fr--rl Ea August 25,2OO7 by Hvsse SE var V ferdge med "jobben" og var klare for ltt eventsamtaler. ST&l pluss sne-pen hadde v nkket fort tl da v fok forb mot BOF boksen. NE var v klare for de andre. Stenar ;"'; tgve ute med lappene sne 99 Torsten sjarmerte Tassen med mjuke fngre under haka hans' Sjeldent henfort trynsleka Tassen orsten, s3 han trenger neppe noen hovedrengjorng fjeset far jult' Da det var ledg plass ved bordet hev Je med ned og begynte 5 lete e^tter termosen med kaffe,som av en eller annen grunn kke var ne.! r"o-rt"g_q1{t oparyqrl"e Manger r8gnus. Heldgvs fkk v psfvll av koffen "!a or jeg begynte 3 hulke. Reddet av en skattefut!!! )g se var det vel mest som det er pe evdht, skrytskrrnt,smssnakk og slkt. \oen tente pt grllen og kremerte purke og slke grllpolser, rg andre ventet tl de kunne lage sn mat marnnert tennvaeske. Slk man gar det p3 nordmenns Alt som er morro me ta slutt og Tassen og le ble permtteft og fkk lov tl 3 ge njem se v rakk frem tl teltet fgr 1en tunge nedboren kom. Festlg lag.. thx,hyssestassen Oj, et PS; de er ganske r3 her vestps n8r de lager event, kke mye som blr overlatttl tlfeldgheter ne. DS thllt alul Rugust 25,2AO7 by STSL S3 var ogss dette eventet over. Somvanlg koser og oss glugg hjel p$-gsse samlngene, selv om fredagskvelden og lordagsmornngen tok knekken pe oss denne gang Sm8sltne men storforngyde stter v gjen med masse gode mnner om en fantastsk helg p3 St<ageneset: - Masse koselge folk - mange fne cacher - utrolg masse duppedttgreer tl 3 vrere p3 et sted uten strom - fantastsk slep gjgrme - supersjarmerende hus - lgrdagskos for de sm$ med Elasflm p3 lerret - veldg god - veldg tdlge mornnger - godt se_lska_qp8 stg -trehannhundersoma ev ev resjef!.skpperkennethsomfraktetossoverbukta - eb'u'slgp for store og sm8 lusen takk tl a rranggrene! Dskusjonen raser mb to "T 9:t -l samme td neste St ff V haper v ser flere gjen p3 neste event Haugesund' ST&L+ M NM eller tre ganger tl for 3 skape en tradsjon,men her forventer v nok et event 89 a.,er"t s, oo, by tlebrer Forst en stor takk tl de som hadde.stelt stand, og lagt tl rette"for et vellykket event. Event"l?l-"-:s-t"e utgangspunkt for noroaland Rundt-cachng tn;-j-or"daland, s3 derfor hadde jeg kun et dagsbesok pa lordagen. Nar v var noen klometer fra rqanger ote v opprngt av Hgsd, som hadde snakket med Enjoys' som ' hadd'e hort at Team fv uu. kommet bgt, o9 at de helt skkert t<unnelre'te oss med denne' Nede pb kaen traff v pe flere andre cachere som hadde f'r.t jqtg, os n"togut sb v snart en Askeladden som kom mot oss' d5"n or" raskt fylt ooo, os deretter overfylt for 3 fb plass tl alt og.alle' Vel fremme pe skageneset traff v resten uu gengun-og prat n,g-kk lvlg og skrytngen var nesten beskjeden' men bare nesten, Flesteparten stod med en Cp! Jen 6ne nsnol og en FoA den andre og provde 3 komme onlne med hverandre. Der:etter var det td for fellescachng' Etter cachngen organserte stenar og Torsten rebuslop (hvem vant?),,a uc"t grllng og mesl.vtnglplutselg var klokka bltt sh mye at v som kun hadde dagspass matte returnere' ufl".6n'hyggelg dag. (Dette var mtt funn nr' 250)'

10 ES nugust 26, 2ao7 by olea Ankom <The Hde>> som STF - eller kanskje det heter STAE (Second To Arrve Event) - fredag ettermddag, eam KVS var FTAE. Det var veldg gret, for de kunne skysse oss over'det sste stykket med b8ten sn. Utover kvelden det p3 med kjente anskter, og gjensynsgleden var stor. Etterhvert ble det slk at ungene okkuperte den ene stuen, mens de voksne holdt tl den andre. Tden hyggelg lag g8r fort. Plutselg var det nesten mdnatt, og ungene hadde kke lagt seg enda! Etter et par.tmer teltet var jeg klar for en ny dag., To cacher for frokost - hvorav en FTF og to cacher etter frokost. Alle FTF-ene havnet famlen: Jeg var nesten ltt skuffet over nnsatsen fra de andre. Er det kke gjevt med FTF-er lenger? Mange event-logger handler om hvordan.d endelg har, fstt treffe ansktene bak nckene. For mtt vedkommende ble det bare ett nck.som fkk et anskt jeg kke hadde truffet far.ll gjengjeld var det ansktet tl ngen rngere enn den legendarske Hvsse. Han hadde tatt turen over fjellet sammen med den nesten lke beromte assen. Dessvere fkk jeg kke hlst pe ltaleneren, s3 det beljentskapet ftr jeg ha tl gode, Det ble pratet om lost og fast - mye om geocachng. Noen ganger m8tte jeg vare veldg hemmelghetsfull, da det stod folk omkrng som kke var nnvet hemmelgheten bak omtalte boks. Andre ganger kunne jeg snakke frere, ettelr at jeg omhyggelg hadde sett meg omkrng og forskret meg om at hemmelghetene kke n8dde unnvdde orer. Varet kunne vert bedrb, men hva gjar vel det-n8r man er sammen med hyggelge mennesker? Takk for en.:l?:\ vellykket weekend hyggelg samvar! Ole A. E $S ougust 25, 2ao7 by Hot Wre Jeg hadde h8pet 3 t<unne rade hele Radgy for cacher lopet av denne, for mn del, utvdete weekenden. Men dsse cachene her tar vsst lengre td enn det jeg trodde. 10 tradsjonelle cacher og dette eventet fkk jeg logget. Ffr fortsette Radoy en annen gang. Selve eventet var kjempefnt. Goy 3 treffe flere cachere samlet p3 ett sted og kke bare loypa. Selv om v var ltt uheldg med veret var humoret pb topp Sog p3 toppen av det hele var jo knotten. Jeg skjonner kke,,, vsst knotten fgrst skal stkke - hvorfsr kan den kke bare stkke av? Det vl spare alle for en masse plunder, og den sote kloe er bare en myte, M8tte stkke nnom apoteket 3 f3 tak noe aergtabletter. Jeg talte over 50 knottestkk... Ne., mtt "neste lv" skal jeg komme tlbake som mus og ta musa pe dem (kverke dem altsf),, alle sammen ṯ knottefrust - Men, takk for et kjempefnt fr6 5fl August 2q 2OO7 by Stenar, Berqen Veldg kjekt t treffe dere alletvr gnnl6lrott da v kom hjem, og det er kke sb rart etter to sene kvelder/netter, sdm bare dro ut og ut ford v hadde det ssrvelg-. uen takt tl alle som uu. *"0 E gjare dette tl et mnneverdg event! Torsten henrykt over alle hunden6, og v begge stter gjen med gode mnner. Takk tlream KVs for velvllghetl 3 skysse-oss bsde ht og dt. v q-.eo" ;.rljr"ro a"r." or [l fredagen en lten gummb8t med elektrsk pshengs. oet var en spenende opplevelse, da v hadde mye """.tu'pe bagasje, og tre blbatterer. V vsste kke hvor godt utstyrt skageneset var, s3'v tok #Joao" madrass, seng ;t:^l?s^"!dfllt9,: tlll"?s hadde v med srllkull, datamaskn oglprosjektor. v mse ua;j";;; ;"t;;;;s" toppen, sa det kke skulle falle vannet hvs det skulle komme en hekkbolge eller et kraftg vndkast.... men gay var Det var prkken over -en 3 treffe Enjoys & co etter eventet, da Team KVS satte oss av etter qg et lte slep tl blen. qqtt 9s logget llroqd over trouble wqtgrll da v kom forb. - tok Tjorehagen sammen meo oem'ett;;!.- * ' HSper v sees gjen snarttt forsten og Stenar TA 89 August 25,2oo7 by Luna B skrvende stund er nok en fortreffelg samlng over. Noen turbokser rkere har jeg bltt, det er s3. Saltvann htret hjalp nok engang p3 utallelge knottestklk, varm sovepose..next-o-rrrt" sjod" osr8 sus* f-net underlaget var godt!) - men mest satte jeg prs pe trvelge samver med mange klette mennesker! Takk for denne gang, jeg gleder meg tl neste gang v treffes!

11 ar 6td August 25,2OO7 bv 2y Etter 5 ha logga vardetangen og handla nn grllmat fann me den smalaste og mest svngete vegen Nordhordland og la veg mot eventet. Etter en kjapp btttur var me frammes oer me trefte oaoe KJenoe og ukjende, men berre blde, fjes. Nokon var alleree ute pe cachng, "u"ntplu'rln og andre var klarefor 3 starta turen. Me slo oss lag med de Sstnemnde og snart var me 11 cacharar som la veg mot bruaog kvlestenen. Denne gongen hadde H9"b?: og eg.dverre kkje hov_e tl 3 vera med hele helga d3 me hadde vsrt ege ltle moble event pt gang, s3 ettergrlng og gps-gp m8tte me taktaloross. Fangsten var god denne helga: 27 nye cachar og 10 nye kommunar. Takk tl bergensarane som stelte stand et flott event p3 en flott stad. Takk for cachane som var lagde ut, b^8de de nye"tl eventet og alle de andre me fann pe turen vtr. Takk tl KVS som gav oss b8tskyss b8de tl og fra. Takk tl alle som var med og laga dette tl et flott event. Takk for meg. f $9 nugust 25, 2oo7 by Team-Mkkelsen Cache no :251. Tusen takk for et strslend event. loakm koste seg 2 etg ( takk tl Stenar for leggehjelp) mens Mag,nus, Speedy og Far overnattet telt. Kjempekoselg 3 mgte alle sammen gen bare synd at v kke kunne.bl ov'er tl sondag. Helsevesenet og sgndags skolen er kke lette 3 nytte pe Ekstra koselg var det 3 funne hlse p3 Hysse gjen g V gleder oss alerede tl neste event, og endelg ble v kvtt event kausen he he Hlsen fra alle oss Team Mkkelsen 89 ausu"t 25, 2oo7 bv leeno-l[ts V kom ut fredagen og glad var vl for det, etter 3 na st8tt opp Lavo, fyrt opp ovnen husetse var det en herlg kveld med gode cachevenner. Lordagen kom enda flere 3 hlse p3, superkjekt. V vrlelg koste oss alle sammen selv om det kke ble noe cachng pt oss denne gangen, v prorterte stot'fske p3 havet-hvorv fkk 3 makrell som kke vlle gjort utslag pe en apotek-vekt engang. Takk tl alle som var med p3 3 gjgre dette tl en fnfn helg Nkolas, Kaja, Mummy & PaPPa BB nugust 26,2oo7by sunroad Koselg 3 treffes gjen. V sov telt og tok noen cacher. Blant annet Gjerdestgen der jeg fkk en FTF! Takk for eventet! Hlsen Sunroad ff EE nugust 2s,2oo7 by tclnaeceggn sp var det td for et tte event Bergen. Det er alltd lke gay 3 treffe bergenserene sjel: Le dette eventet fkk.n fgrg rrt" pe n'v" glo.uchere. Tzod og Hysse. Hysqe hadde jo med l'unden, som v fkk hlse p3 ven BoF.an"--n som lgger t<e veo eventstedet..ttf for et hygjgelg event og ser frem neste event:) ff 3*l August 25, 2OO7 by Tzod Takk for et flott event pb et supert sted. Vergudene var kke helt pb v8r sde denne gang, men et flott opplegg vede godt opp for'det. Desverre kom jeg sent og m8tte g3 tdlg. ForhSpentlgvs f8r jeg med nsoe famle og cachende kolleger neste gang

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 4. søndag påsketden 26. aprl 2015 kl. 11.00 Elsabeth Thorsen, Alexandros Tuboglou Johnsen, klokker Steffen Au og Anta Larsen,

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

I.* i*' '*, i,,r*-"ti,..,,,n. Lr:- Bergen

I.* i*' '*, i,,r*-ti,..,,,n. Lr:- Bergen l f F JtlLfffuffff*.* *' '*,,,r*-"t,..,,,n. Lr:- f t! * t-- n 5* q,&'.psrl:f#f*tc.a.***4*

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE

HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE HØYMESSE I OSLO DOMKIRKE 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 Høymesse Oslo domkrke 2. søndag påsketden 12. aprl 2015 kl. 11.00 Jonas Lnd Aase, Carl Petter Opsahl og Mara Halldén, er Steffen Aune, klokker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser

Forelesning Z-, t-test, test for forventningsdifferanser STAT Sttstkk Metoder ushu.l@ub.o Forelesg + 3 Z-, t-test, test for forvetgsdfferser. Sttstsk hypotesetestg ullhypotese): ypotese so først ttt å være st *Forålet ed e test er å udersøke o dtterlet gr grulg

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie

KRAGSET FORLAG. Katalog. NORGE 1814-2014 Jubileumsserie NORGE uumsse 181201 ok nneholr sang n rske sangskt pstt sangokt (kst melod esrng) korarrangemt l korarrangem svært tlggelge ks kan s køpes keltvs ved Norsk Korst Kal NORGE 181201 uumsse KRGE ORLG ok nneholr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august.

Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommertur 2013 - basecamp på Turtagrø i Jotunheimen 6. - 11. august. Sommerturen er årets høydepunkt på tursiden og gruppa var spent på hvor mange som kom til å melde seg på da det en stund så smått ut

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Løsningsforslag for regneøving 2

Løsningsforslag for regneøving 2 TFE4 Dgtalteknkk med kretsteknkk Løsnngsforslag tl regneøng årsemester 8 Løsnngsforslag for regneøng Utleert: fredag 5. februar 8 Oppgae : a b Krets Benytt følgende erder: a A, b A, Ω, Ω, 5Ω a) Fnn spennngene

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer