vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vj inviterer til "The Hide - weekend" pi det"

Transkript

1 N E OO4o tolher Conversonsl UTM: 32V E 2BL3L4 N N 46.4km from your home coordnates Norway "De skulle vdare, Shettand var m\let og for de var framme der var det kkje slutt p3 ftrane. FrT skageneset tl shetland var et bra stykke veg t fara' Tyske vaktbstar trsla forden p3 kryss og tvers og fly var p3 vngene tl alte tder. Her laut brukast vt og lst og lempe' Sterkearmartautdeogsohadesomskutterodenfgrstebtenav vegen' " ngeborg Skagen s, Skldrngar fr$ krgsfra' vj nvterer tl "The Hde - weekend" p det dv[lske r Skaqeneset ved &teland Radsy kommun?, lke nord for Bergen lsrdag 25. august2007

2 ) ] OVERNATT-{G Vnngshuset er det 7 soveplasser. Mutgheter tt A str opp tett elter tgge egen bat ved ka. Overnattngen atts grats, bade for dem som er sa trengende at de m fa sove vnngshuset, og for dem som tgger tett etter bt. For ftere overnattngssteder Bergen, sjekk her. BL Fra. Bergen, kjar E39 over Norhordalandsbroen, Ved Knarrvk, ta av rundkjorng og kjor pa R565. Ved Mars, hotd tt venstre pa RSOS mot Manger. BAT Det er yppertg ta egen bat tt kaen ved Skageneset. Forstag tl ruter mm kommer. BUSS Det gar buss tt Manger fra Bergen, rute nr fra Bergen Busstasjon. Rutehefte kan lastes ned som pdf-fl her HAK Det er garantert plass bler etler bater fra Bergen for dem som v ha hak. Skrv en togg p sden om du/dere onsker hjetp med transport. Da organserer v det etter hvert som behov'oppstr. DET SSTE SWKKETL FOTS Det sste'stykket ttskageneset ma forseres tt fots. Her er det utke traseer med utk lengde, samt at det er en robt tt dpossjon, stk at de som snsker g mnst mutg vl kunne bt rodd, evt. hentet med andre bter. Kart over omrdet kan lastes ned som pdf-ft her MAT OG DRKKE Det er tagt opp tt at dettakerne p eventetar med seg mat og drkke selv. Det vt bt grttng ved vanngshuset etter p bryggen. Att avhengg av var og vnd. V har noen ptaner om grllngen, men kommer ttbake om det. Butkk fnner dere p Manger senter. NTERET-OG STRSM Dette btr en lten utfordrng. Skageneset er uten strom. Men v vt gjore vrt tt A sorge for grats nternetttkoblng for atle va tradlsst nett elter va nettverkskabet for de som foretrekker det.

3 S3 e e stat Ut et Srtlg even- det somrr-reren p3 nett. Etter suksessen med "The Lost Weekend" eventet nvteres alle geocachere tl tden f'edag 24 -,sondag 26 august'2007, a3 oelta p3 pa Srets are sensommerevent. Hovedpro$ramme. vl vare fra kt.12 tt k[.16 lordag 25. august Vnngshuset. Men for de av dere som har anlednng s er det 7 soveplasser VAndgshuset, mutgheter for campng med telt etler. ta med bt og ttbrnge helgen p Radoy. Flere av oss kommer helt klart tl 3 bruke helgen her, s3 gjgr soveposene klarel Geocachers from abroadare of course welcoff, you'll fnd a short summary below. PRS Dette koster alts NOK 0,- har stttet sn eendom tt radghet for oss denne hetgen. PROGRAM Kommer v ttbake tt. Det vktgste n er A f de praktske tngene p ptass TURBOKSER PA ve ut tl Skageneset/Matand er det en rekke turbokser som kan besskes. Ogs omrdet rundt Skageneset er det atlerede en del utmerkede turbokser. Her kommer det ogs tt bt utptassert ftere turbokser tden frem mot eventet, og forbndelse med eventet. -Om frluftsomredet: Skageneset er et td lega re sm8bruk som vart skra som offentleg frluftsomrade Radgy kommune eg og Bergen og Omland Frluftsr8d forvaltar egedomen, som er pa 50 dekar med vsnngshus, uth us, jordkjellar, naust og ka, Ytst pa neset er det en grunn poll med sandbotn som hover godt tl badng. krgss ra spela Skageneset e vktg rolle for motstand srlyrsla. E enkje med tre born budde her da. E n lo ka konta kt for hemefronten fekk overta enkja tl 3 vera med 3 gjsyma flyktnngar som skulle vdare over Nordsjoen, alt 105 personar var nnom dorene desse 3 ra. PA det meste budde det 13 fl yknngar huset pa same td. Folket pa garden sytte ogs8 for 3 hente og fra kta flyktn nga ne rou8t. H uset ka n no legast etter avta le med FrluftsrSd et.

4 ffffe%fftu

5 l/or4 urjs..a ^afl 1/ ^/ (4cnq-, YUJ O1 l( 8r holu lut p c.f P,*{ 5e ^^f hyffl'f rvwnnes/* jaa*tt/ f e* shj, U or snl'rl D''L Q-r +'l' Jo7^l-{ *Xdb 9*J,t r; 4 evc*tl1 "'L4t /* t&' r"ly t " P; l*/v #-^'//Y {tlrt,,tyq olq t^'ll^ T e^ U{- so't,,+ va'r 9/4 *l,=n/a qrr,tocacl'-t' Tt%u {'-'{ h*^,,^^v--u; L*U* *l S; l*r{'./ u//, ;rl* n*f, T;ol Tl a' sorv,y'*'=,o7"/4 d. **,J^ # P,t- ''*4 P^ g^ 4k h'('n sc,{rs<?r. )orlpyo^ A ';ly

6 2oo? "(t,3. os E* ul oondm, L.'LUld"*' '"^olt$r "* U\^* uw,u"-;...* ; 'tauan qj; ' hr" L"z* o"b W 3 f'"- vr-o.t*,;a a,,!)^ ANV uhxe- 3 lj'ma- J"^ tj n'"'-tn l\a'j-\ m'ztvt*'-'c&'{?c/s - l*ar \ktye{ K?re!;^l?.-u,L J^^. \Jw V;.,,^oLh ;1",t^< ve-qvje.n< *^'n.( oss t v^ej. m/e'crchen vqh fqo <p;ll+- tnte \AQP' +ALQ-, Manqe L^hrt t-. er[ C." Ewyut T. [n *,"; tl %{g _-T..^,",_-_ Kus U*t \rcq-,* V; ho.""t* [-e, * lcrp % <4ra C f e"t V V"r^,\ t.&tl5 --\,,r-e-aog o5,r-^^^=*?j" &* o^"".&.<- Lo^"1 h^5e- ac,a r^^j o*,s opp 1**.n [,.^t^ \-L"ct$ ; )5CVrn"^"w\A r-\\ [*4a \ 3'\<^r'{A(* --^-gt-a q o-c-t".*,- *l q-ro,/,&r\r S\c. \\o d- *h, t\l[ S-cA^ \ rrln _rn h \re^ H.*j.a \*-[}- ht\ *L\* -ALo\.^r, K-"., F\**) Sl"t?<\.

7 a,l -1- 'l*aa '/- {' /f -np*v t,5.n.l.a k' 't {- { 4 atr+.t'. r*l J' :l t v {,.\.14? J d 'r /' -:.?.. {.,t#,' *"L *.-d; : f q" fr", tl : +" 'r L -{ ;,r, ;{ n; t'&r r \; \ *.*''-,* { {,- L.tfrL' {r- 1. _, tkr-.fl L fc w *-f'] {rd/.,' ".f,.'f L. b ' ,...."". f s"v{.,,,a.# "f f {.f* t,$r,.t lr--*.t L" /P.d '' u{ f v'' t\ 't!.j.of *- ** t 1,,',u''" f 4t' :f { *-k*q 'j **.r,'' t ot, &:' ' "'{*- ; { ry.,f " 4 ;' r" bt l.t' t. - ty'.* 'f J,l.,f v &{ d *,d.&'. n'/ ':,' f, q. bf-, tl, '{ } \ / \,n/ t- ( "-uf'...,;"!fr t F' l: '- t,' ;; nr, \, g- :,{ *.}.'* 2U -? 614.* ** o j '\,':*:-'',/ t,) d,,,, r"'' *. 1,.,1-= q /" f-.7: - C)/'* ] -*f *. q.*' \ (.- { _-r '{ { t'f {* fr {z cl,./ t-> r.t BB n.rgust 25, 2.aa7 by qngv,s Takk for nok et herlg event! Dette var et event som ble arrangert et godt stykke fra qet sentrumsnare Bergen, Lke vel var det rkelg med besgkende geocachere og smtoy som hunder og bugger. Ekstra stas blr det ntr det kommer geocachere langvesfra. : Etter en sommer med mange nye geocachng nck som hdr poppet opp, hadde det vert morsomt med enda ' flere som hadde dukket opp. Men et evensom blr lagt tl mer "sentrale" strok, vl forhdpentlg vs skremme dsse opp t" : Det artoe med t trekke qeocachere ut av byen, pe et std uten strgm og nnlagt vann, er at en nesten kke skulle tr det var frtt for strgm her. Vann var det rktg nok lte e gore med, men den det ble ordnet med rkeloe menqder vann kanner. Strgmmen var det mponerende.-generator og en stabel 12V batterer gjorde u O" tt u. en eneste duppedngs som kke kunne bl ladet. PE nett kom alle som vlle, og ungene trakk med eg EOtthapp nngen " fra fjorttret med t vse Torsten sn Elasflm pt lerret. Stor stas for b8de smd og store. Veldq arto med sttestkken som Team KVS kunne nnfore oss, GSAK er vrkelg et program som har tere l mulg-heteenn jeg noen gang vl klare t bruke. Derfor er det veldg gret med andre som kan vs frem fnesser de har funnet ut : Cachngb edetogsttott'rakxforgodecachero rttabraenet:...o Legger ved noen blder. som tanskje gr andre et ptskudd tll andre og nye geovcachere,tl 6 vnre med p event 'nto"tt. ' :

8 Af a& August 25,2OO7 by abra E;e': r; tacde v fortsatt som.merfere og :..-::: egenlg :<<3: skule.e v,unu"!.?11!^o1e1yn fortsatt ha vert p3 resefot 'n"a"v" og gamte med bl og caravan. --:-s<' -::: - - (:Enok venner kke Ote Men med nett mer umotst'etg. enn en Derfor dag - og vogna ble parkert hjemresen pa hersrsprassen Nordhemsund. -J'e:ron'' freda-g kverd, nermest snudde :' -:s:etet pd Skasene-sel,Ls.gul g.g rordag morge ttt n unna f for det 3 uo.orrt hente l.ott"no" a bruke b'ten som.' - -; - -"-- r;:;.=j-;::*:t:ll"?:::?/""j'"t?;["n 'Jff?,"J f11",:fff?#jtf,ne v nrse pe J"" r",js" :--::: <<e :adde den mnste forst8erse for n3r morgenen nermet r"n.th"tt tl langt p3 natt noe ; - j' J -'. j,'.: ; :l lfl,"*"j:,: ff?:,t"'.' j?":::r, " ;; #'d: ffs ''ll"?: ;?"":lj,?*? jtle :ll",lt":fs*$,*fl q ff #,ltr?#: ;::ls', f " lgt g:l :,:, 11- :-5': ;_-;::=r :::-:-e-?:5:?,""h:,#,e*:::r',1";'::l:::::;'d;d'";rfh.';lff#':,ff?: F:,r' dette var ff!::?:: -*:3:::-:.::=rs: :5 Skageneset. Oo al16 hle frrnnor rjn,,a-^^^r^- av vpp"j;ff;r_, =-s '3- let noen som m8tte forlate det gode : ss -- ct lag. de Men teknorogske v andre, vdunderne som kke skulle rlrrrnre, trjem far og dagen opplerng --:-:<=rr 2\/ -.,L-r- ov f"!neth og stenar Gsak fenger som ogss bsoe teoet store s::^ :ees an,ol quzen sm8. lkt). med sosaf stske Twstposer som Sll- rq og hadde kke lyst 5 legge oss da :-srn klokken hadde bfe ofret halvto. alt Men dag stuen en rar. bfe s3 da gkk fort tgmt := ogg for u-nul' -:cver natten. b8ten og ble bysset sgvn av vnden som ': j* - rse rysten over de freste. Ltt skyssng : over o'' fjorden!drden. Veret og vps var kke s3 var bra, v pe bsrgen ve tlbake l*"g over svere av vnden som sto nn fra havet. Men ; ad da bsten ble fortoyet. > (3 q 3- eset, Aggelg samv&r og et vellykket event. trlstte tden EF det neste g3 lke fort som dsse qthtt * nugust 26,20O7 bv ackrvan 'u-,{, :::.:-: ^:.< el Samlng kvaltetscacherog - " ;;: := *=- -es<er. nok en gang er det bevst at geocachere er usedvanlg -:;?-<3m kaen akkurat tde tl 3 lure oss nn p3-den.sste - 3: 're.e geocachere, "skkkelge,,parkerngsplassen kjente som ukjente. fordet --:'vte *":l tl randen. ll ll:t",,""""?r En svpptur Kenneth p3 prass sene.e var v-pa med vet b6t, opp tl huset. :- =-:s r'ende av samme alder og kjgnn som han satte ettertrykkelg pe plass, ; :: rass av far og bundet for han tr et selv tre. At ble treet satt fortsatt,tg"t," o,, looe roqter. -:-:-; - -:-s'=-: :a et oyeblkk, ssnn som lordager ofte gjor :'- :-'. n8r man har det moro. Endelg fkk v ogs5 hlst --;::,'3-:-":-s-sre - :::: Hysse og dyret hans, somltretog;,;gr] samme ces arder tomme. og Han kjonn hadde "u'u" som nok Teddy fnt og ;: [l-u.t t;;" ;tnl,ert tre s3 han o16 nnj"t tr en dser :e-: egnet sted, og teddy og jeg tok oss en kveldstur og hanket nn et par cacner mens v sode foredras om smarte.- =:1";.f,""1l1, GSAK-trks o,r, uu hyssetge "n "u's ; ::,==z =1 S<agenesethadde nok gjort store r- : -:- ayne ^ hvs de hadde sett =:de all teknologen stedet nsoe nnlagt som var strsm og nternett, og det bressga r arrangert kno med : =- - = _= -: -t., rnal- r,ttltrvl. ::'.J'=.;jennom hele kvelden og sparket henfartmed bakbena tl alles fornoyelse. :- :en tur og tok BoF-cachen for v nntok en bedre frokost. Deretter pakket : e' av en alltd lke v servcennstlt sakene Kenneth. Etter e na toun'jrt ' <<e: forsok p3 Hoplandskvernane returnerte u tt lutodul"n. Et perfekt "u"nt.achen event rkere. fra lg trl alle som korn!

9 fr--rl Ea August 25,2OO7 by Hvsse SE var V ferdge med "jobben" og var klare for ltt eventsamtaler. ST&l pluss sne-pen hadde v nkket fort tl da v fok forb mot BOF boksen. NE var v klare for de andre. Stenar ;"'; tgve ute med lappene sne 99 Torsten sjarmerte Tassen med mjuke fngre under haka hans' Sjeldent henfort trynsleka Tassen orsten, s3 han trenger neppe noen hovedrengjorng fjeset far jult' Da det var ledg plass ved bordet hev Je med ned og begynte 5 lete e^tter termosen med kaffe,som av en eller annen grunn kke var ne.! r"o-rt"g_q1{t oparyqrl"e Manger r8gnus. Heldgvs fkk v psfvll av koffen "!a or jeg begynte 3 hulke. Reddet av en skattefut!!! )g se var det vel mest som det er pe evdht, skrytskrrnt,smssnakk og slkt. \oen tente pt grllen og kremerte purke og slke grllpolser, rg andre ventet tl de kunne lage sn mat marnnert tennvaeske. Slk man gar det p3 nordmenns Alt som er morro me ta slutt og Tassen og le ble permtteft og fkk lov tl 3 ge njem se v rakk frem tl teltet fgr 1en tunge nedboren kom. Festlg lag.. thx,hyssestassen Oj, et PS; de er ganske r3 her vestps n8r de lager event, kke mye som blr overlatttl tlfeldgheter ne. DS thllt alul Rugust 25,2AO7 by STSL S3 var ogss dette eventet over. Somvanlg koser og oss glugg hjel p$-gsse samlngene, selv om fredagskvelden og lordagsmornngen tok knekken pe oss denne gang Sm8sltne men storforngyde stter v gjen med masse gode mnner om en fantastsk helg p3 St<ageneset: - Masse koselge folk - mange fne cacher - utrolg masse duppedttgreer tl 3 vrere p3 et sted uten strom - fantastsk slep gjgrme - supersjarmerende hus - lgrdagskos for de sm$ med Elasflm p3 lerret - veldg god - veldg tdlge mornnger - godt se_lska_qp8 stg -trehannhundersoma ev ev resjef!.skpperkennethsomfraktetossoverbukta - eb'u'slgp for store og sm8 lusen takk tl a rranggrene! Dskusjonen raser mb to "T 9:t -l samme td neste St ff V haper v ser flere gjen p3 neste event Haugesund' ST&L+ M NM eller tre ganger tl for 3 skape en tradsjon,men her forventer v nok et event 89 a.,er"t s, oo, by tlebrer Forst en stor takk tl de som hadde.stelt stand, og lagt tl rette"for et vellykket event. Event"l?l-"-:s-t"e utgangspunkt for noroaland Rundt-cachng tn;-j-or"daland, s3 derfor hadde jeg kun et dagsbesok pa lordagen. Nar v var noen klometer fra rqanger ote v opprngt av Hgsd, som hadde snakket med Enjoys' som ' hadd'e hort at Team fv uu. kommet bgt, o9 at de helt skkert t<unnelre'te oss med denne' Nede pb kaen traff v pe flere andre cachere som hadde f'r.t jqtg, os n"togut sb v snart en Askeladden som kom mot oss' d5"n or" raskt fylt ooo, os deretter overfylt for 3 fb plass tl alt og.alle' Vel fremme pe skageneset traff v resten uu gengun-og prat n,g-kk lvlg og skrytngen var nesten beskjeden' men bare nesten, Flesteparten stod med en Cp! Jen 6ne nsnol og en FoA den andre og provde 3 komme onlne med hverandre. Der:etter var det td for fellescachng' Etter cachngen organserte stenar og Torsten rebuslop (hvem vant?),,a uc"t grllng og mesl.vtnglplutselg var klokka bltt sh mye at v som kun hadde dagspass matte returnere' ufl".6n'hyggelg dag. (Dette var mtt funn nr' 250)'

10 ES nugust 26, 2ao7 by olea Ankom <The Hde>> som STF - eller kanskje det heter STAE (Second To Arrve Event) - fredag ettermddag, eam KVS var FTAE. Det var veldg gret, for de kunne skysse oss over'det sste stykket med b8ten sn. Utover kvelden det p3 med kjente anskter, og gjensynsgleden var stor. Etterhvert ble det slk at ungene okkuperte den ene stuen, mens de voksne holdt tl den andre. Tden hyggelg lag g8r fort. Plutselg var det nesten mdnatt, og ungene hadde kke lagt seg enda! Etter et par.tmer teltet var jeg klar for en ny dag., To cacher for frokost - hvorav en FTF og to cacher etter frokost. Alle FTF-ene havnet famlen: Jeg var nesten ltt skuffet over nnsatsen fra de andre. Er det kke gjevt med FTF-er lenger? Mange event-logger handler om hvordan.d endelg har, fstt treffe ansktene bak nckene. For mtt vedkommende ble det bare ett nck.som fkk et anskt jeg kke hadde truffet far.ll gjengjeld var det ansktet tl ngen rngere enn den legendarske Hvsse. Han hadde tatt turen over fjellet sammen med den nesten lke beromte assen. Dessvere fkk jeg kke hlst pe ltaleneren, s3 det beljentskapet ftr jeg ha tl gode, Det ble pratet om lost og fast - mye om geocachng. Noen ganger m8tte jeg vare veldg hemmelghetsfull, da det stod folk omkrng som kke var nnvet hemmelgheten bak omtalte boks. Andre ganger kunne jeg snakke frere, ettelr at jeg omhyggelg hadde sett meg omkrng og forskret meg om at hemmelghetene kke n8dde unnvdde orer. Varet kunne vert bedrb, men hva gjar vel det-n8r man er sammen med hyggelge mennesker? Takk for en.:l?:\ vellykket weekend hyggelg samvar! Ole A. E $S ougust 25, 2ao7 by Hot Wre Jeg hadde h8pet 3 t<unne rade hele Radgy for cacher lopet av denne, for mn del, utvdete weekenden. Men dsse cachene her tar vsst lengre td enn det jeg trodde. 10 tradsjonelle cacher og dette eventet fkk jeg logget. Ffr fortsette Radoy en annen gang. Selve eventet var kjempefnt. Goy 3 treffe flere cachere samlet p3 ett sted og kke bare loypa. Selv om v var ltt uheldg med veret var humoret pb topp Sog p3 toppen av det hele var jo knotten. Jeg skjonner kke,,, vsst knotten fgrst skal stkke - hvorfsr kan den kke bare stkke av? Det vl spare alle for en masse plunder, og den sote kloe er bare en myte, M8tte stkke nnom apoteket 3 f3 tak noe aergtabletter. Jeg talte over 50 knottestkk... Ne., mtt "neste lv" skal jeg komme tlbake som mus og ta musa pe dem (kverke dem altsf),, alle sammen ṯ knottefrust - Men, takk for et kjempefnt fr6 5fl August 2q 2OO7 by Stenar, Berqen Veldg kjekt t treffe dere alletvr gnnl6lrott da v kom hjem, og det er kke sb rart etter to sene kvelder/netter, sdm bare dro ut og ut ford v hadde det ssrvelg-. uen takt tl alle som uu. *"0 E gjare dette tl et mnneverdg event! Torsten henrykt over alle hunden6, og v begge stter gjen med gode mnner. Takk tlream KVs for velvllghetl 3 skysse-oss bsde ht og dt. v q-.eo" ;.rljr"ro a"r." or [l fredagen en lten gummb8t med elektrsk pshengs. oet var en spenende opplevelse, da v hadde mye """.tu'pe bagasje, og tre blbatterer. V vsste kke hvor godt utstyrt skageneset var, s3'v tok #Joao" madrass, seng ;t:^l?s^"!dfllt9,: tlll"?s hadde v med srllkull, datamaskn oglprosjektor. v mse ua;j";;; ;"t;;;;s" toppen, sa det kke skulle falle vannet hvs det skulle komme en hekkbolge eller et kraftg vndkast.... men gay var Det var prkken over -en 3 treffe Enjoys & co etter eventet, da Team KVS satte oss av etter qg et lte slep tl blen. qqtt 9s logget llroqd over trouble wqtgrll da v kom forb. - tok Tjorehagen sammen meo oem'ett;;!.- * ' HSper v sees gjen snarttt forsten og Stenar TA 89 August 25,2oo7 by Luna B skrvende stund er nok en fortreffelg samlng over. Noen turbokser rkere har jeg bltt, det er s3. Saltvann htret hjalp nok engang p3 utallelge knottestklk, varm sovepose..next-o-rrrt" sjod" osr8 sus* f-net underlaget var godt!) - men mest satte jeg prs pe trvelge samver med mange klette mennesker! Takk for denne gang, jeg gleder meg tl neste gang v treffes!

11 ar 6td August 25,2OO7 bv 2y Etter 5 ha logga vardetangen og handla nn grllmat fann me den smalaste og mest svngete vegen Nordhordland og la veg mot eventet. Etter en kjapp btttur var me frammes oer me trefte oaoe KJenoe og ukjende, men berre blde, fjes. Nokon var alleree ute pe cachng, "u"ntplu'rln og andre var klarefor 3 starta turen. Me slo oss lag med de Sstnemnde og snart var me 11 cacharar som la veg mot bruaog kvlestenen. Denne gongen hadde H9"b?: og eg.dverre kkje hov_e tl 3 vera med hele helga d3 me hadde vsrt ege ltle moble event pt gang, s3 ettergrlng og gps-gp m8tte me taktaloross. Fangsten var god denne helga: 27 nye cachar og 10 nye kommunar. Takk tl bergensarane som stelte stand et flott event p3 en flott stad. Takk for cachane som var lagde ut, b^8de de nye"tl eventet og alle de andre me fann pe turen vtr. Takk tl KVS som gav oss b8tskyss b8de tl og fra. Takk tl alle som var med og laga dette tl et flott event. Takk for meg. f $9 nugust 25, 2oo7 by Team-Mkkelsen Cache no :251. Tusen takk for et strslend event. loakm koste seg 2 etg ( takk tl Stenar for leggehjelp) mens Mag,nus, Speedy og Far overnattet telt. Kjempekoselg 3 mgte alle sammen gen bare synd at v kke kunne.bl ov'er tl sondag. Helsevesenet og sgndags skolen er kke lette 3 nytte pe Ekstra koselg var det 3 funne hlse p3 Hysse gjen g V gleder oss alerede tl neste event, og endelg ble v kvtt event kausen he he Hlsen fra alle oss Team Mkkelsen 89 ausu"t 25, 2oo7 bv leeno-l[ts V kom ut fredagen og glad var vl for det, etter 3 na st8tt opp Lavo, fyrt opp ovnen husetse var det en herlg kveld med gode cachevenner. Lordagen kom enda flere 3 hlse p3, superkjekt. V vrlelg koste oss alle sammen selv om det kke ble noe cachng pt oss denne gangen, v prorterte stot'fske p3 havet-hvorv fkk 3 makrell som kke vlle gjort utslag pe en apotek-vekt engang. Takk tl alle som var med p3 3 gjgre dette tl en fnfn helg Nkolas, Kaja, Mummy & PaPPa BB nugust 26,2oo7by sunroad Koselg 3 treffes gjen. V sov telt og tok noen cacher. Blant annet Gjerdestgen der jeg fkk en FTF! Takk for eventet! Hlsen Sunroad ff EE nugust 2s,2oo7 by tclnaeceggn sp var det td for et tte event Bergen. Det er alltd lke gay 3 treffe bergenserene sjel: Le dette eventet fkk.n fgrg rrt" pe n'v" glo.uchere. Tzod og Hysse. Hysqe hadde jo med l'unden, som v fkk hlse p3 ven BoF.an"--n som lgger t<e veo eventstedet..ttf for et hygjgelg event og ser frem neste event:) ff 3*l August 25, 2OO7 by Tzod Takk for et flott event pb et supert sted. Vergudene var kke helt pb v8r sde denne gang, men et flott opplegg vede godt opp for'det. Desverre kom jeg sent og m8tte g3 tdlg. ForhSpentlgvs f8r jeg med nsoe famle og cachende kolleger neste gang

I.* i*' '*, i,,r*-"ti,..,,,n. Lr:- Bergen

I.* i*' '*, i,,r*-ti,..,,,n. Lr:- Bergen l f F JtlLfffuffff*.* *' '*,,,r*-"t,..,,,n. Lr:- f t! * t-- n 5* q,&'.psrl:f#f*tc.a.***4*

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir.

I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir. , '^v l-. * SB SS v'*r->** n h mj wjffknl Y** mm\ E» MP ' ap s, * f gg^tf^mgt^mjgg. jjhj /Hwfl[ ß >,> - H SS KRGEN ''tw^tl! sss -"Sf *Hll H WftW ; *jn,?*\.! 'y v' TRSD Drago Bm A Nord-Trøndelag 0. aprl

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG LEDER Rydd ve Herrs komme Advtstd er over oss v begynner berede oss juleferng, alt hører. Kanskje v tradsjoner v ønsker opprettholde, kanskje v lang julegelste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Med et nyhetsbilde som dreier seg om opptøyer i lran og

Med et nyhetsbilde som dreier seg om opptøyer i lran og REPORTASJ E Med et nyhetsblde som dreer seg om opptøyer lran og et regme som stadg strammer grepet om sn befolknng, med mullaer og kvnner med slør og med George Bush som beskrver landet som djevelens akse,

Detaljer