POS~8)V. Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POS~8)V. Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM"

Transkript

1 POS~8)V Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM -

2 LEDEREN Regjeringens handlingsplan liriunksilnsilemmede Regjeringens tredje handlingsplan for funksjonshemmede er av en annen type enn de to foregående. De tidligere planene har vært preget av omfattende forsøksvirksornhet.målet med den nye planen er å ta et bedre grep om samfunnsutfordringen, og å øke innsatsen for funksjonshemmede innenfor den ordinære virksomhet i samfunnet. Regjeringen vil at dette skal skje gjennom planlegging, rettighetsfesting, bruk av konsesjonsbestemmelser og standarkrav, og gjennom nye arbeidsformer i forvaltningen. Vi i RTS- Foreningen venter også i skrivende stund på det nye statsbudsjettet for å se om det er salt av nok penger til å finansiere tiltakene. Hvis det er noen av våre lesere som er interessert i å lese hele handlingsplanen er den å få tak i på Statens Trykksakekspedisjon Postboks 8169 Dep Oslo Telefaks: Ole Arne Kristiansen

3 Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom. Referat fra årsmote 8.angust 1998 Sola Strandleir I. Åpning av møtet ved leder Ole Kristiansen. Godkjenning av innkaljing. Godkjent. 2. Valg av møteleder. Valg av referent: Ole Kristiansen ble valgt. Bjørg Røe ble valgt. 3. Årsmelding 1997/98. Gjennomlest av Ole Kristiansen. Godkjent. 4. Regnskap J99i Gjennomgått av Marit Smith-Jacobsen. Godkjent uten kommentarer. 5. Valg. Nytt styre: Leder Nestleder Styremedlem Kasserer Sekretær Varamedlem Revisor Ole Ame Kristiansen Bjørg Røe Knut Rogstad Marit Smith-Jacobsen Oddvar Wersland Sigbjørn Løvås Ola Røren Årsmøtet avsluttet ved møteleder. Ref: BR/MSJ

4 BLI MED IN I SNOEZELEN. Bli med inn i en sanseverden av lys, av lyd, av bilder, av opplevelser.. En verden fuji av glede og meningsfylte aktiviteter. Mari, ei 8 års gammel jente med RTS tar dere gjeme med til dette stedet hun liker seg så godt. VELKOMMEN TIL SNOEZELEN. Mari er ei lita solstråle. Med sin ynde, sin tijlit og sin smittende latter er hun en gledesspreder. Hun møter oss ajltid med forventning og et smil. Hlm vet hva hun vil, og er en bestemt liten frøken. Hun har et tydelig kroppsspråk, så selv uten verbalt språk klarer hun å vise oss hva hun mener og vil. Og på Snoezelen liker hun seg. Snoezelen skal bygge på kvalitet og renhet, og det skal være innbydende. Opplevelsesaspektet ved å bruke sanser og kropp i et bebagelig miljø er utgangspunktet. Begrepet Snorkelen er en sammensetning av ordene "snuffelen" som på norsk betyr å snuse og "dozelen" som betyr å døse. Snoezelen er en ide, og innredning og tilrettelegging av både det fysiske, materialistiske og andre miljøbetingelser for funksjonshemmede mennesker. Snoezelen gir muligheter for opplevelser, opplæring og behandling. l prinsippet er Snoezelen for oss ajle, for å finne tilbake til en bedre balanse og energi. Sooezelen består av ulike rom i forskjejlige farger. Hvert rom byr på ulike muligheter og opplevelser. Her skal vi beskrive rommene, men for å kunne forstå og oppleve må man være der. Det hvite rommet er lyd og lysisolert og innbyr til interaksjon. Det er myke madrasser, vannseng, lysstråler, løvbladstol, lysbilder på veggen, behagelig musikk og noen flotte gujlfisker til selskap.

5 Det røde rommet har en himmelseng med en trykkstimuleringsmadrass som hovedmøbel. I tillegg er det en Jyskasse med lys i mange farger. Det grønne rommet innbyr til aktivitet av mange slag, slik som lek i ballbassenget, en sykkeltur på ergometersykkelen, baller, poller, husker, trampoline. Det blå rommet brukes til taktil kommunikasjon. Her er det benk til fysioterapi, aromaterapi og spebamsmassasje. En spennende krypetunnel med varierte sanseopplevelser finnes også der. Det gule rommet er musikkrom, med muligheter for å lytte til musikk og selv lage musikk. I tillegg er det et rom med en vibro-akustisk behandlingsstol som har vist seg positiv til b.l.a. behandling av nedsatt blodomløp, stiv muskulatur og spasmer. Det er ment p være både en fysisk og en psykisk stimulering. Det finnes også 2 svømmebasseng og i gangene mellom rommene er det noe å ta på, Inkte på, se på. En kort beskrivelse aven eventyrverden som må oppleves. Mari elsker å være på Snoezelen, og vil gjeme møte andre RTS - barn der. Ta gjeme kontakt for et besøk enten dag eller kveld. Snoezelen-senteret Akershagan opplærings og aktivitetssenter Tlf TAKK FOR AT DU BLE MED MEG INN. HILSE MARI

6 Snoezelen-senteret i Ottestad Mil';, som ItUlJlirrll ""'~f' "" S/JOntltn.unltrd i Ottalød, lriws,odt ;kluft't! mtj.0 000pJlln/Hllltr, Snoezelen -senteret består av; Det hvite rommel er lyd- og Jysi"Olen slik at sanseinntrykkene kan begrenses. Rommet innbyr til interaksjon. Tanken med dclll1yke gul\'ct er at få mobler skal beslcmme ligge- og siucslilling: Co.- det er plass over alt. EI utvalg av Iyd- og lyseffeklcr kan us i bruk enkell\'j.. eller i kombinasjon. gjeme fra hwbladsstolcn. vannsengen eller L -ll... =... fomn boble.<;pylcne. Det røde rommet D. grønne rommet Del rode rommet har en himmelseng med en trykkstimuleringsmadrass som ho\ edm,mel. Taktil trykkstimulering ser u(til å ha en god effekt for mennesker med so\cnproblemcr av ulike årsaker. Det grønne rommel ligger i tilknytning til en velulstyn gymnastikksal som kan dil>poneres spesielle tider. Rommet inviterer til aktivitet og ulike sanseopplc,elser ved r. eks. å bruke ball bassenget. diverse husker. baller. bl')1ctstyne leker. pollcr. roapparat eller ergometersykkel. Det blå rommet I det bl~ rommet vektlegges taktil kommunikasjon.., _ Rommet har behandlingsbcnk til bruk for fysio(crapi. aromaterapi og spebamsmassasje. En krypctunnt'! med,ariene sanseopplevelser og et musikkanlegg --., finnes og' i rommet. Det gule rommet eller «lydrommet.» er utrustet med forskjellige intrumemer med ulike storrelscr og funksjoner. I rommet finnes bl.a. en stor I}dplate med innmontene hoytalere som gir sterk vibmsjonseffekt. Her finnes også en stor xylofon som man kan ligge pa. ct orgel med «touch..-platcr og for.;kcllige rytmeinstrumenter og nøyter. En Sound beam som er en lydstråle koblet til en synthesizer gir muligheter til å lage egen musikk gjennom bevegelser. Rommct innbyr til utproving av de ulike instrumentene og stimulerer lil egenaktivitet og Ulvikling av fantasi og kreativitet.

7 Hilde er stolt over sin egen oppvaskmaskin. Slapper av i sofaen. Ny adresse: Hilde Løvås. Jernaiderveien 53 A, 4041 Hafrsfjord. Stortrives i egen leilighet Endelig! -lørdag 21. februar ble Hilde's høyeste ønske oppfylt. Hun kunne flytte inn i egen leilighet. Det hadde vært noen lange måneder å vente fra hun overtok leiligheten 9 måneder tidligere. I mange år har Hilde hatt et sterkt ønske og et mål om åkunne flytte inn i egen bolig. Dette ønsket ble forsterket ener at hun gikk på folkehøgskole og fikk prøvd seg lin på egen hånd. Omsorgsboliger. bofellesskap og andre kommunale boliger erdet skrikende behov for i Stavanger. Hilde har stått på liste for boligsøkende i flere år. Etter legeerklæring og utbretting av hele familiesituasjonen ble hun flyttet fra den store massen og opp på prioritert liste, fikk vi beskjed om muntlig. Men ingen forandringer, planer eller utsikt for leilighet i overskuelig framtid var likevel i sikte. Av fagpersoner var vi både blitt rådet og frarådet til selv å gå ut på boligmarkedet. Hilde's sterke ønske om egen bolig og vår oppfatning av at vi kan hjelpe henne best til rette nå mens vi er friske og oppegående, gjorde at vi valgte å gå ut på det private boligmarkedet. Vi hadde satt oss visse betingelserda vi omsider bestemte oss for å kjøpe leilighet. Den måtte være i samme bydel hvor vi bor, helst gangavstand, ikke for dyr og passe stor. Etter flere visninger og budrunderfikk Hilde kjøpt en leilighet på 64 kvadratmeter i 4. etasje i en høyblokk i nærmiljøet, fem minutters gange fra foreldrehjemmet. Selve kjøpet gikk veldig greit. Hilde var med på hele prosessen og fikk en profesjonell og seriøs behandling både av saksbehandler i Stavanger boligbyggelag og når det gjaldt veiledning og søknad av etableringslån. De var flinke til å ivareta Hilde's interesser,

8 Fra innvielsesfesten som ble feiret pa Hilde's fødselsdag, 7. mars infonnere og la henne med på råd, så kjøpet var en positiv opplevelse for alle tre. Da alt det fonnelie i forbindelse med kjøpet var gjort, og Hilde varbliti huseier, følte vi al vi hadde gjort det rette. Da vardel bare å breile opp ermeneoggjøre alt for at detteskulle bli til det beste for henne. Det første vi gjorde var å kontakte sosialkontoret om al nå hadde vi bolig, nå fikk de ordne med de forskjellige tjenestene som del var behov for. Sosialkontoretinnkalte da til et møte hvor sosialkontor, ergoterapeut, miljøarbeider, Hilde m/foreldre var til stede. Delle møtet opplevdes som veldig POSilivl for oss foreldre, men det ble ikke skrevet noe referat og når en da senere får tildell åtte miljøarbeidertimer pr. uke ut fra dette mølel, var det ikke så positivt lenger. Vi søkte også skriftlig om opprelteise av ansvarsgruppe, men fikk til svar at det ikke var vanlig med ansvarsgruppe i forhold til voksne (i Stavanger). En viktig grunn til at vi valgte leilighet net 10PP i dette området var at I()() meter fra Hilde's blokk er oppretlet baserom for miljøarbeidere som er bemannet 24 timer i døgnet. Hilde ble knyttet opp til disse. Vi kontakteliederen for basen, fikk gjennomgåtlalt hva Hilde kan og ikke kan. Bare det å gå gjennom dette hjalp oss til å bli roligere og tryggere for at dette skulle gå, og hun fikk flere timer (12) i hvert fall i en over- Det ryddes pa kjøkkenet. gangsfase. Vi fant ut at om morgenen ville hun klare seg selv, klare å komme opp, vaske og stelle seg, lage frokost og låse dørene, mens hun ville trenge hjelp til middagslaging, gjøre innkjøp og hjelp og veiledning til vask og stell av leiligheten. Leiligheten er 24 år og trengte oppussing. Alle rom har vi malt med unntak av gangen, hvor bare laket har fått el strøk med maling. Leiligheten består av gang, stort soverom, stue, rommelig kjøkken, bad, vaskerom, bod og balkong med nydelig utsikt over bydelen og Nordsjøen. Kjøkkenet var like gammelt som leiligheten og skapene var plassert veldig høyt

9 j oppe på veggen. Bare de nederste hyllene var brukbare for Hilde. Ergorerapeuten som er tilknyttet bydelen har gjort en fantastisk jobb i forhold til Hilde. Hun kan vi ikke få rost nok. Hun er faglig dyktig, har vært flink til å følge opp og vært til god hjelp og støtte ellers. Hun er den eneste personen innen det offentlige vi har hatt kontakt med i disse månedene, og som uoppfordrende har ringt og hørt hvordan det har gått ellerhar fortalt hvordan situasjonen var i forhold til saker vi jobbet med. Hilde har fått et tilpasset kjøkken på grunn av sin kortvoksthet. Store deler av benkeplaten med kokeplater og vask kan hevesogsenkes. Det samme gjelder overskapene. Hyllene i skapene er utrekkbare og alt er derfor lett oversiktlig og tilgjengelig. Heismekanismen er trygdekontoret sitt, men skapene har Hilde betalt selv, dvs. hun har fått utbedringstilskudd til det. Så selv om kjøkkeninnredningen er svært dyr, ble det ikke så kostbart for Hilde, men veldig funksjonelt, tror vi. Ergoterapeuten fikk også ordnet med automasjon av to vinduer som Hilde viser stolt fram sitt kjøkken. var umulige å åpnellukke uten å måtte stå på en stol. Hun varogså veileder når badet ble byttet ut med dusj. Kjøkkenet ble bestilt sist sommer, men ble først ferdig og installert 28. januar. Hildesynes det har tatt tid. Men vi begynte tidlig å kjøpe møbler. Så snart soverommet var malt, korn senga på plass og slik har det fortsatt. Hun var veldig stolt over hver ting som kom på plass i leiligheten, selv om hun nok ofte syntes det var overveldende og vanskelig når hun skulle bestemme seg for hva hun skulle kjøpe. Men om det har tatt tid, har hun kunnet gå opp og ned, kikke i postkassen sin, sitte litt i sofaen o.l. og på den måten kunne forberede og innstille seg på den nye situasjonen. Hun har kunnet stille spørsmål om ting hun har hirt på, f.eks. hva hun skal gjøre hvis hun blir syk. Da har vi kunnet snakke om det og funnet løsninger på det som har dukket opp. Vi har brukt utrolig mye tid på møter og på å kontakte fagfolk (i f.h.t.leilighet) og til innkjøp, men prosessen har gått bra. Det har vært mye jobbing både fysisk og på det følelsesmessige plan, men det har vært kjekl. Vi kan trygt anbefale andre til å gjøre lignende, men prøv å få til en ansvarsg~ppe hvis dere ikke allerede har det. Da slipper dere alltid å være den som må ta kontakt, ordne opp og sørge for framdriften. Hilde har nå (september) bodd i leiligheten sin i et halvt år, og hun gir uttrykk overfor alle at hun stortrives. Hun virkertrygg og glad, og ikke minst, hun er veldig stolt over siu nye hjem og sin nye livssituasjon. Vi ser også at hun mestrer nye oppgaverog gjøremål. Hilde klarer morgenstellet selv, kommerseg opp kl. 5.30, vasker og steller seg, lager frokost og går for å ta bussen til arbeid kl Hunjobberpå INVIVO (vernet bedrift) fra kl og tarto busser for å komme hjem ca. kl Da kommer miljøarbeider og hjelper henne med å lage middag. l tillegg til middagslaging hjelper de henne også med vask av leiligheten en gang i uka. De har og en handledag hvor de kjøper inn det som trengs, gjeme etter en menyliste over middager for kommende uke. Etter at miljøarbeider er gått, har hun som oftest en fritidsaktivitet som hun går på. Tirsdag erdetfolkedans. onsdag håndball, annenhver

10 Piua. cola og gode venner fredag går hun på fredagscafe. Noen torsdager går hun på klubb hvis hun orker og mandag er hun sammen med støttekontakten. Hun gjør de samme tingene som da hun bodde hjemme og er i det hele en meget travel og opptatt dame. I helgene har hun ikke noe tilsyn, men da synes hun det er herlig å slappe av, kose seg som hun sier. Hun har også en god del besøk av venner og familie, noen ganger innviterer hun, andre ganger stikker de bare innom. I helgene reiser vi ofte på hytta. Da er Hilde alltid med, men når vi kommer tilbake til byen om søndagskvelden vil hun alltid at vi skal sette henne av utenfor leiligheten. Siden leiligheten ligger så nær foreldrehjemmet var vi litt spent på om hun ville komme mye hjem og kanskje ha lyst til å overnatte her, men det er tydelig at blokkleiligheten er hennes hjem nå, hos oss er hun bare på besøk. Vi var nok også usikre på og litt redde for at hun kanskje ville føle seg ensom i en slik bolig i forhold til i et boligfellesskap, men vi tror at Hilde kunne føle seg mer ensom sammen med to-tre andre som hun ikke selv har valgt og som hun kanskje ikke gikk så godt sammen med. For oss som foreldre er det godt å se at hun er den samme glade og trygge jenta som hun var da hun bodde hjemme, og at hun med hele seg viser stolthet og glede over sin nye livssituasjon. Vi er overbevist om at vi har gjort det rette! Hilsen Kari og SigbjØrn. Kari og Hilde fra en søndagstur sommeren 1998.

11 FORSKNING I ERNÆRINGSTERAPI (Et foreldreinnlegg fra USA om et spennende tema oversatt av Gro og Knut), Hei -min navn er Alicia Sullivan. Siden min sønn Timmy ble fodt for snart tre år siden. har jeg prøvd å finne en mulig ernæringsterapi for RTS-bam. Jeg vil bare holde dere underrettet om hvordan det går. Jeg fikk foretatt en fullstendig metabojsk test på min sønn da han var to år gammel. Denne viste at han manglet noen næringstoffer som er nødvendige for normalfunksjon. Hvordan disse henger sammen med syndromets symptomer. er bare spekulasjoner på nåværende tidspunkt. Jeg har vært i kontakt med flere foreldrepar som også utprøvet kosttilskudd som terapi for å avhjelpe hamlets symptomer. Sammen prøver vi å fullføre puslespillet. Nylig fikk jeg en forsker som forsket på og satte sammen et ernæringsprograrn for downs syndrom (som er godkjent av det Amerikanske statlige emæringsråd-fda), til å se på min sønns testresultater for å se om han kunne finne noe som kunne være verdt en nærmere undersøkelse. Jeg samler de nyeste informasjoner om RTS for å sende til denne forskeren. slik al han kan bruke denne til lignende forskning for oss. Jeg håper han finner ut noe.(kiyss fingrene!) I sommer begynte jeg å gi Timmy tilskudd av det stoffet han hadde for lite av. Delte ernæringsstotfet er en fettsyre og er en hovedkomponent i hjernens grå substans. Dette fensyretilslruddet (DHA) sies å være veldig viktig for hjeroefuoksjon og vekst. Timmi har hatt mye raskere framgang etter at jeg begynte å gi han DHA. Det er for tidlig å si noe om framgangen er på grunn av tilskuddet euer en tilfeldighet, men selv Timmis hodestørrelse har økt i et raskere tempo enn den kurven han har fulgt hittil. Her om dagen snakket jeg med en forelder som undersøker om mangelfull opptak av fettsyrer kan være årsaken til datterens diare / forstoppelse. Datteren ble testet og viste seg å ha denne defekten med hensyn til fettsyrer og andre stoffer i kosten. Hvis denne defekten i opptak av fettsyrer viser seg å være et symptom på RTS, tror jeg at vi burde studere mulighetene for å gi våre barn tilskudd avdenne fettsyren for å gi våre barn optimale muligheter for normal vekst og funksjon. Vi vil utforske dettte nærmere. Hvis din barn har unormal avføring Idiarel forstoppelse, euer har problemer med å fordøye feit mat. så bør du kanskje snakke med barnelegen din om problemet og undersøke om du kan prøve diett euer tilskudd i kosten. Jeg tror at en avføringsprøve kan testes på legekontoret for å sjekke hva som eventuelt ikke tas opp i ditt barns fordøyelsessystem, men jeg er ikke sikker. Jeg under søkerdet for Timmys vedkommende. Jeg sender mere info når jeg har del. Jo flere mennesker som involverer seg i forskning om sine barns symptomer, jo flere biter av puslespillet har vi å arbeide med. Bare ring meg når som helst om hva som helst.(min sønn er bare tre år, så jeg har ikke så mange erfaringer å snakke om, men jeg liker alltid å høre fra andre foreldre; dere motiverer meg til å arbeide mer for våre barn). Min adresse er Jeg gleder meg til å høre fra dere angående deres barns symptomer og diagnoser. Hvis du tror du har infonnasjon som kan være til

12 FORSKNING I ERNÆRINGSTERAPI hjelp i min forskning -vennligst send den til meg eller ring meg Parkdale Place Austin. TX (512) Jeg håper at vi en dag tar en nyhetsside på internett hvor folk kan sende inn sine nyttige tips som kan være til hjelp i oppveksten for din RTS-barn, og hvor vi kan sende kjente tester/terapier ItilskuddJ medisiner som er bevist å avhjelpe symptomene i RTS. Tenk stort - Jeg tror 1998 blir et flott år for RTS.-bam. og jeg håper at vi snubler over noe riktig stort.

13 Rubinstein-Taybi Syndrome - Christopher Side 1 av l YEA! CHRISTOPHER I leok al YOll in awc. not quite believing the beauliful person YOll are... inside and out. YOlle happy face and engaging smile brightens every place YOll ga. for a moment, or for hollts. How liule it takes 10 make YOll happy. The Jaok ofpurejoy on YOUT linje face when anyone c1aps and says "Yea, Christopher!" for whatever it is you've accompjishedno matter how insignificant. The recognition alone delights YOll. The sparkle in those remarkable eyes. The mischievous klok when yau're leasing someone. The body language when letting people know what YOll want or need. Ifwe listen to yoll o" really listen with our hearts and minds... we understand. YOll cannot talk, bul YOll do communicate, and make yourselfunderstood. Ifwe pay attention we could leam from YOll... Important things, like smelling flowers. watching ants build a hill, Waiving hello to the clouds. It does a heart good to see that litt le ray ofsunshine in a six year old 1:x>y who cannot talk, but does communicate. Pay attention and you willleam, and in spite ofyourself, You'U be saying, "Yea! Christopher". BreDda L. LaPointe Back to Rubinstein-Tavbi Site

14 Takk for en vellykket helg på Sola,uandleir. Solen var oppe hele fredag til ut på k-velden. Lørdag var det litt grån, men søndag skinte solen og alle var enig om at solen hadde væn fremme hele tiden. Det var helt fullt, 55 personer med stort og smått. 2 familier var bare på besøk om dagen og sov hjemme siden de hadde kort vei. Det var flere som badet, selv synes jeg det så kaldt ut. Vi fikk også tatt i øyesyn alle figurene som sto på Solastranden og som del har vært så mye skriverier om. Så å si alle som var på treffet, ville være med neste år også, og ønsket var Solastranden Lørdag fikk vi grillet og hadde del rik'tig koselig lillangt på nart. Undenegnede gikk til køy, vel 1.00, men det san flere igjen. Det sosiale med treffet er noe som alle satte pris på. Ellers takk til kokkene Jan og Jan. De fikk virkelig svingt seg med så mange munner å mette. Ellers må jeg få takke Bergen Tidende. Pagro i Haugesund og Posten som gjorde slik at vi kunne lage til noen småting i posene til alle. På vegne av alle deltakere og foreningen Bjørg Røe.

15 ; TREFFET 1999 Vil bli avholdt på Sola strandleir fra Fre 30/7 til Søn 1/8 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Stiftet 14 luni ,. p~ Frambu Helsesenter Ole Arne kristiansen Haresvingen Vestfossen Tlf ""''''.'IU Bjørg Røe Bjørndalsskogen Bjørndalstræ Tlf IlASS'UIU Marit Smith Jacobsen Konglevn Kleppe Tlf UAMA"", Sigbjørn Løvås Anton Brøggersgt 4041 Hafrsfjord Tlf IU Ola Røren Bjørnsonsvn, Narvik Tlf """".IU Oddvar Wersland IfPU..."', Knut Rogstad Maiblomveien 2 Kildeveien Stavanger 0590 Oslo Tlf Tlf Postadresse: kongleveien Kleppe

16

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2013. Hei alle sammen! Da er juni måned også over og vi vil takke dere for et barnehage år fylt med glede, latter, smil, tårer, utfordringer og ikke minst utvikling!

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2015. Hei alle sammen! April måned er også forbi og våren er endelig på plass. Vi har hatt mye fint vær og tilbragt mye tid ute i barnehagen. Barna lærer å kle på

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Med Språket som basiskompetanse i dagligdagen, har vi i mai hatt fokus på klær under frokostsamlingene. Vi har hatt fremme følgende konkreter; truse, undertøy,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so

Språktiltak I februar har samlingene i språktiltaket handlet om kapittel 4 i Hakkebakkeskogen, hvor Klatremus vil forsøke å fange en tyv. Her kunne so Hei alle sammen Februar er en kort måned, men at den skulle fly forbi så fort som det føles som den har gjort nå hadde vi ikke trodd. Vi har holdt oss opptatt med allslags morsomme, kreative og lærerike

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen!

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen! PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2017. Hei alle sammen! Måneden har gått fort. Vi har hatt mye kjekk og utforskende ute lek, vi har holdt på med påskeforberedelser, vi har hatt felles bursdagsfeiring,

Detaljer

Månedsbrev Oktober og November

Månedsbrev Oktober og November HENVENDELSER: Månedsbrev Oktober og November Møllebukta Da var vi kommet til den siste høstmåneden ; november. Vi merker at morgenene og ettermiddagene er mørkere, og vinteren kommer snikende. Barnehagen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden JUL Månedsbrev for desember Askeladden NOVEMBER I november har vi jobbet oss videre fra innsiden av kroppen til utsiden. Vi tok for oss sansene hørsel, smak, lukt, syn, og taktile sans. Vi fikk hjelp av

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR JUNI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR JUNI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR JUNI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 23 1. 2. 3. 4. 5. Malings aktivitet med en gruppe/ en gruppe uteleik i barnehagen med en gruppe/ malingsakti vitet med en gruppe

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Moldova besøk januar 2014

Moldova besøk januar 2014 Moldova besøk januar 2014 Jeg bor hos familien Nicolai Dodu på mitt besøk i Moldova. Familien har for tiden 11 foreldreløse og gatebarn boende i hjemmet. Huset ligger i Bethany barneby, hvor det er ti

Detaljer

Oppussing av leilighet.

Oppussing av leilighet. Oppussing av leilighet. Karis prosjekter Oppussing av leilighet. Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I januar har vi jobbet med: I januar har vi hatt fokus på å finne oss til rette på ny avdeling og jobber fremdeles med hvilke aktiviteter som skal være på de

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2013. Hei alle sammen! Takk for en innholdsrik og flott måned sammen med deres barn. Vi har hatt en fin måned sammen med flere kjekke og lærerike aktiviteter sammen.

Detaljer

FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN

FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN FEBRUARPLAN FOR SOMMERFUGLEN Hovedmål: Barna skal få kunnskap om ulike tradisjoner rundt karneval. Rim og regler for å styrke barnas språkutvikling og uttale. Tema: karneval, utkledning, dramatisering

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer