POS~8)V. Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POS~8)V. Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM"

Transkript

1 POS~8)V Kr 19 DelemMr 1998 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM -

2 LEDEREN Regjeringens handlingsplan liriunksilnsilemmede Regjeringens tredje handlingsplan for funksjonshemmede er av en annen type enn de to foregående. De tidligere planene har vært preget av omfattende forsøksvirksornhet.målet med den nye planen er å ta et bedre grep om samfunnsutfordringen, og å øke innsatsen for funksjonshemmede innenfor den ordinære virksomhet i samfunnet. Regjeringen vil at dette skal skje gjennom planlegging, rettighetsfesting, bruk av konsesjonsbestemmelser og standarkrav, og gjennom nye arbeidsformer i forvaltningen. Vi i RTS- Foreningen venter også i skrivende stund på det nye statsbudsjettet for å se om det er salt av nok penger til å finansiere tiltakene. Hvis det er noen av våre lesere som er interessert i å lese hele handlingsplanen er den å få tak i på Statens Trykksakekspedisjon Postboks 8169 Dep Oslo Telefaks: Ole Arne Kristiansen

3 Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom. Referat fra årsmote 8.angust 1998 Sola Strandleir I. Åpning av møtet ved leder Ole Kristiansen. Godkjenning av innkaljing. Godkjent. 2. Valg av møteleder. Valg av referent: Ole Kristiansen ble valgt. Bjørg Røe ble valgt. 3. Årsmelding 1997/98. Gjennomlest av Ole Kristiansen. Godkjent. 4. Regnskap J99i Gjennomgått av Marit Smith-Jacobsen. Godkjent uten kommentarer. 5. Valg. Nytt styre: Leder Nestleder Styremedlem Kasserer Sekretær Varamedlem Revisor Ole Ame Kristiansen Bjørg Røe Knut Rogstad Marit Smith-Jacobsen Oddvar Wersland Sigbjørn Løvås Ola Røren Årsmøtet avsluttet ved møteleder. Ref: BR/MSJ

4 BLI MED IN I SNOEZELEN. Bli med inn i en sanseverden av lys, av lyd, av bilder, av opplevelser.. En verden fuji av glede og meningsfylte aktiviteter. Mari, ei 8 års gammel jente med RTS tar dere gjeme med til dette stedet hun liker seg så godt. VELKOMMEN TIL SNOEZELEN. Mari er ei lita solstråle. Med sin ynde, sin tijlit og sin smittende latter er hun en gledesspreder. Hun møter oss ajltid med forventning og et smil. Hlm vet hva hun vil, og er en bestemt liten frøken. Hun har et tydelig kroppsspråk, så selv uten verbalt språk klarer hun å vise oss hva hun mener og vil. Og på Snoezelen liker hun seg. Snoezelen skal bygge på kvalitet og renhet, og det skal være innbydende. Opplevelsesaspektet ved å bruke sanser og kropp i et bebagelig miljø er utgangspunktet. Begrepet Snorkelen er en sammensetning av ordene "snuffelen" som på norsk betyr å snuse og "dozelen" som betyr å døse. Snoezelen er en ide, og innredning og tilrettelegging av både det fysiske, materialistiske og andre miljøbetingelser for funksjonshemmede mennesker. Snoezelen gir muligheter for opplevelser, opplæring og behandling. l prinsippet er Snoezelen for oss ajle, for å finne tilbake til en bedre balanse og energi. Sooezelen består av ulike rom i forskjejlige farger. Hvert rom byr på ulike muligheter og opplevelser. Her skal vi beskrive rommene, men for å kunne forstå og oppleve må man være der. Det hvite rommet er lyd og lysisolert og innbyr til interaksjon. Det er myke madrasser, vannseng, lysstråler, løvbladstol, lysbilder på veggen, behagelig musikk og noen flotte gujlfisker til selskap.

5 Det røde rommet har en himmelseng med en trykkstimuleringsmadrass som hovedmøbel. I tillegg er det en Jyskasse med lys i mange farger. Det grønne rommet innbyr til aktivitet av mange slag, slik som lek i ballbassenget, en sykkeltur på ergometersykkelen, baller, poller, husker, trampoline. Det blå rommet brukes til taktil kommunikasjon. Her er det benk til fysioterapi, aromaterapi og spebamsmassasje. En spennende krypetunnel med varierte sanseopplevelser finnes også der. Det gule rommet er musikkrom, med muligheter for å lytte til musikk og selv lage musikk. I tillegg er det et rom med en vibro-akustisk behandlingsstol som har vist seg positiv til b.l.a. behandling av nedsatt blodomløp, stiv muskulatur og spasmer. Det er ment p være både en fysisk og en psykisk stimulering. Det finnes også 2 svømmebasseng og i gangene mellom rommene er det noe å ta på, Inkte på, se på. En kort beskrivelse aven eventyrverden som må oppleves. Mari elsker å være på Snoezelen, og vil gjeme møte andre RTS - barn der. Ta gjeme kontakt for et besøk enten dag eller kveld. Snoezelen-senteret Akershagan opplærings og aktivitetssenter Tlf TAKK FOR AT DU BLE MED MEG INN. HILSE MARI

6 Snoezelen-senteret i Ottestad Mil';, som ItUlJlirrll ""'~f' "" S/JOntltn.unltrd i Ottalød, lriws,odt ;kluft't! mtj.0 000pJlln/Hllltr, Snoezelen -senteret består av; Det hvite rommel er lyd- og Jysi"Olen slik at sanseinntrykkene kan begrenses. Rommet innbyr til interaksjon. Tanken med dclll1yke gul\'ct er at få mobler skal beslcmme ligge- og siucslilling: Co.- det er plass over alt. EI utvalg av Iyd- og lyseffeklcr kan us i bruk enkell\'j.. eller i kombinasjon. gjeme fra hwbladsstolcn. vannsengen eller L -ll... =... fomn boble.<;pylcne. Det røde rommet D. grønne rommet Del rode rommet har en himmelseng med en trykkstimuleringsmadrass som ho\ edm,mel. Taktil trykkstimulering ser u(til å ha en god effekt for mennesker med so\cnproblemcr av ulike årsaker. Det grønne rommel ligger i tilknytning til en velulstyn gymnastikksal som kan dil>poneres spesielle tider. Rommet inviterer til aktivitet og ulike sanseopplc,elser ved r. eks. å bruke ball bassenget. diverse husker. baller. bl')1ctstyne leker. pollcr. roapparat eller ergometersykkel. Det blå rommet I det bl~ rommet vektlegges taktil kommunikasjon.., _ Rommet har behandlingsbcnk til bruk for fysio(crapi. aromaterapi og spebamsmassasje. En krypctunnt'! med,ariene sanseopplevelser og et musikkanlegg --., finnes og' i rommet. Det gule rommet eller «lydrommet.» er utrustet med forskjellige intrumemer med ulike storrelscr og funksjoner. I rommet finnes bl.a. en stor I}dplate med innmontene hoytalere som gir sterk vibmsjonseffekt. Her finnes også en stor xylofon som man kan ligge pa. ct orgel med «touch..-platcr og for.;kcllige rytmeinstrumenter og nøyter. En Sound beam som er en lydstråle koblet til en synthesizer gir muligheter til å lage egen musikk gjennom bevegelser. Rommct innbyr til utproving av de ulike instrumentene og stimulerer lil egenaktivitet og Ulvikling av fantasi og kreativitet.

7 Hilde er stolt over sin egen oppvaskmaskin. Slapper av i sofaen. Ny adresse: Hilde Løvås. Jernaiderveien 53 A, 4041 Hafrsfjord. Stortrives i egen leilighet Endelig! -lørdag 21. februar ble Hilde's høyeste ønske oppfylt. Hun kunne flytte inn i egen leilighet. Det hadde vært noen lange måneder å vente fra hun overtok leiligheten 9 måneder tidligere. I mange år har Hilde hatt et sterkt ønske og et mål om åkunne flytte inn i egen bolig. Dette ønsket ble forsterket ener at hun gikk på folkehøgskole og fikk prøvd seg lin på egen hånd. Omsorgsboliger. bofellesskap og andre kommunale boliger erdet skrikende behov for i Stavanger. Hilde har stått på liste for boligsøkende i flere år. Etter legeerklæring og utbretting av hele familiesituasjonen ble hun flyttet fra den store massen og opp på prioritert liste, fikk vi beskjed om muntlig. Men ingen forandringer, planer eller utsikt for leilighet i overskuelig framtid var likevel i sikte. Av fagpersoner var vi både blitt rådet og frarådet til selv å gå ut på boligmarkedet. Hilde's sterke ønske om egen bolig og vår oppfatning av at vi kan hjelpe henne best til rette nå mens vi er friske og oppegående, gjorde at vi valgte å gå ut på det private boligmarkedet. Vi hadde satt oss visse betingelserda vi omsider bestemte oss for å kjøpe leilighet. Den måtte være i samme bydel hvor vi bor, helst gangavstand, ikke for dyr og passe stor. Etter flere visninger og budrunderfikk Hilde kjøpt en leilighet på 64 kvadratmeter i 4. etasje i en høyblokk i nærmiljøet, fem minutters gange fra foreldrehjemmet. Selve kjøpet gikk veldig greit. Hilde var med på hele prosessen og fikk en profesjonell og seriøs behandling både av saksbehandler i Stavanger boligbyggelag og når det gjaldt veiledning og søknad av etableringslån. De var flinke til å ivareta Hilde's interesser,

8 Fra innvielsesfesten som ble feiret pa Hilde's fødselsdag, 7. mars infonnere og la henne med på råd, så kjøpet var en positiv opplevelse for alle tre. Da alt det fonnelie i forbindelse med kjøpet var gjort, og Hilde varbliti huseier, følte vi al vi hadde gjort det rette. Da vardel bare å breile opp ermeneoggjøre alt for at detteskulle bli til det beste for henne. Det første vi gjorde var å kontakte sosialkontoret om al nå hadde vi bolig, nå fikk de ordne med de forskjellige tjenestene som del var behov for. Sosialkontoretinnkalte da til et møte hvor sosialkontor, ergoterapeut, miljøarbeider, Hilde m/foreldre var til stede. Delle møtet opplevdes som veldig POSilivl for oss foreldre, men det ble ikke skrevet noe referat og når en da senere får tildell åtte miljøarbeidertimer pr. uke ut fra dette mølel, var det ikke så positivt lenger. Vi søkte også skriftlig om opprelteise av ansvarsgruppe, men fikk til svar at det ikke var vanlig med ansvarsgruppe i forhold til voksne (i Stavanger). En viktig grunn til at vi valgte leilighet net 10PP i dette området var at I()() meter fra Hilde's blokk er oppretlet baserom for miljøarbeidere som er bemannet 24 timer i døgnet. Hilde ble knyttet opp til disse. Vi kontakteliederen for basen, fikk gjennomgåtlalt hva Hilde kan og ikke kan. Bare det å gå gjennom dette hjalp oss til å bli roligere og tryggere for at dette skulle gå, og hun fikk flere timer (12) i hvert fall i en over- Det ryddes pa kjøkkenet. gangsfase. Vi fant ut at om morgenen ville hun klare seg selv, klare å komme opp, vaske og stelle seg, lage frokost og låse dørene, mens hun ville trenge hjelp til middagslaging, gjøre innkjøp og hjelp og veiledning til vask og stell av leiligheten. Leiligheten er 24 år og trengte oppussing. Alle rom har vi malt med unntak av gangen, hvor bare laket har fått el strøk med maling. Leiligheten består av gang, stort soverom, stue, rommelig kjøkken, bad, vaskerom, bod og balkong med nydelig utsikt over bydelen og Nordsjøen. Kjøkkenet var like gammelt som leiligheten og skapene var plassert veldig høyt

9 j oppe på veggen. Bare de nederste hyllene var brukbare for Hilde. Ergorerapeuten som er tilknyttet bydelen har gjort en fantastisk jobb i forhold til Hilde. Hun kan vi ikke få rost nok. Hun er faglig dyktig, har vært flink til å følge opp og vært til god hjelp og støtte ellers. Hun er den eneste personen innen det offentlige vi har hatt kontakt med i disse månedene, og som uoppfordrende har ringt og hørt hvordan det har gått ellerhar fortalt hvordan situasjonen var i forhold til saker vi jobbet med. Hilde har fått et tilpasset kjøkken på grunn av sin kortvoksthet. Store deler av benkeplaten med kokeplater og vask kan hevesogsenkes. Det samme gjelder overskapene. Hyllene i skapene er utrekkbare og alt er derfor lett oversiktlig og tilgjengelig. Heismekanismen er trygdekontoret sitt, men skapene har Hilde betalt selv, dvs. hun har fått utbedringstilskudd til det. Så selv om kjøkkeninnredningen er svært dyr, ble det ikke så kostbart for Hilde, men veldig funksjonelt, tror vi. Ergoterapeuten fikk også ordnet med automasjon av to vinduer som Hilde viser stolt fram sitt kjøkken. var umulige å åpnellukke uten å måtte stå på en stol. Hun varogså veileder når badet ble byttet ut med dusj. Kjøkkenet ble bestilt sist sommer, men ble først ferdig og installert 28. januar. Hildesynes det har tatt tid. Men vi begynte tidlig å kjøpe møbler. Så snart soverommet var malt, korn senga på plass og slik har det fortsatt. Hun var veldig stolt over hver ting som kom på plass i leiligheten, selv om hun nok ofte syntes det var overveldende og vanskelig når hun skulle bestemme seg for hva hun skulle kjøpe. Men om det har tatt tid, har hun kunnet gå opp og ned, kikke i postkassen sin, sitte litt i sofaen o.l. og på den måten kunne forberede og innstille seg på den nye situasjonen. Hun har kunnet stille spørsmål om ting hun har hirt på, f.eks. hva hun skal gjøre hvis hun blir syk. Da har vi kunnet snakke om det og funnet løsninger på det som har dukket opp. Vi har brukt utrolig mye tid på møter og på å kontakte fagfolk (i f.h.t.leilighet) og til innkjøp, men prosessen har gått bra. Det har vært mye jobbing både fysisk og på det følelsesmessige plan, men det har vært kjekl. Vi kan trygt anbefale andre til å gjøre lignende, men prøv å få til en ansvarsg~ppe hvis dere ikke allerede har det. Da slipper dere alltid å være den som må ta kontakt, ordne opp og sørge for framdriften. Hilde har nå (september) bodd i leiligheten sin i et halvt år, og hun gir uttrykk overfor alle at hun stortrives. Hun virkertrygg og glad, og ikke minst, hun er veldig stolt over siu nye hjem og sin nye livssituasjon. Vi ser også at hun mestrer nye oppgaverog gjøremål. Hilde klarer morgenstellet selv, kommerseg opp kl. 5.30, vasker og steller seg, lager frokost og går for å ta bussen til arbeid kl Hunjobberpå INVIVO (vernet bedrift) fra kl og tarto busser for å komme hjem ca. kl Da kommer miljøarbeider og hjelper henne med å lage middag. l tillegg til middagslaging hjelper de henne også med vask av leiligheten en gang i uka. De har og en handledag hvor de kjøper inn det som trengs, gjeme etter en menyliste over middager for kommende uke. Etter at miljøarbeider er gått, har hun som oftest en fritidsaktivitet som hun går på. Tirsdag erdetfolkedans. onsdag håndball, annenhver

10 Piua. cola og gode venner fredag går hun på fredagscafe. Noen torsdager går hun på klubb hvis hun orker og mandag er hun sammen med støttekontakten. Hun gjør de samme tingene som da hun bodde hjemme og er i det hele en meget travel og opptatt dame. I helgene har hun ikke noe tilsyn, men da synes hun det er herlig å slappe av, kose seg som hun sier. Hun har også en god del besøk av venner og familie, noen ganger innviterer hun, andre ganger stikker de bare innom. I helgene reiser vi ofte på hytta. Da er Hilde alltid med, men når vi kommer tilbake til byen om søndagskvelden vil hun alltid at vi skal sette henne av utenfor leiligheten. Siden leiligheten ligger så nær foreldrehjemmet var vi litt spent på om hun ville komme mye hjem og kanskje ha lyst til å overnatte her, men det er tydelig at blokkleiligheten er hennes hjem nå, hos oss er hun bare på besøk. Vi var nok også usikre på og litt redde for at hun kanskje ville føle seg ensom i en slik bolig i forhold til i et boligfellesskap, men vi tror at Hilde kunne føle seg mer ensom sammen med to-tre andre som hun ikke selv har valgt og som hun kanskje ikke gikk så godt sammen med. For oss som foreldre er det godt å se at hun er den samme glade og trygge jenta som hun var da hun bodde hjemme, og at hun med hele seg viser stolthet og glede over sin nye livssituasjon. Vi er overbevist om at vi har gjort det rette! Hilsen Kari og SigbjØrn. Kari og Hilde fra en søndagstur sommeren 1998.

11 FORSKNING I ERNÆRINGSTERAPI (Et foreldreinnlegg fra USA om et spennende tema oversatt av Gro og Knut), Hei -min navn er Alicia Sullivan. Siden min sønn Timmy ble fodt for snart tre år siden. har jeg prøvd å finne en mulig ernæringsterapi for RTS-bam. Jeg vil bare holde dere underrettet om hvordan det går. Jeg fikk foretatt en fullstendig metabojsk test på min sønn da han var to år gammel. Denne viste at han manglet noen næringstoffer som er nødvendige for normalfunksjon. Hvordan disse henger sammen med syndromets symptomer. er bare spekulasjoner på nåværende tidspunkt. Jeg har vært i kontakt med flere foreldrepar som også utprøvet kosttilskudd som terapi for å avhjelpe hamlets symptomer. Sammen prøver vi å fullføre puslespillet. Nylig fikk jeg en forsker som forsket på og satte sammen et ernæringsprograrn for downs syndrom (som er godkjent av det Amerikanske statlige emæringsråd-fda), til å se på min sønns testresultater for å se om han kunne finne noe som kunne være verdt en nærmere undersøkelse. Jeg samler de nyeste informasjoner om RTS for å sende til denne forskeren. slik al han kan bruke denne til lignende forskning for oss. Jeg håper han finner ut noe.(kiyss fingrene!) I sommer begynte jeg å gi Timmy tilskudd av det stoffet han hadde for lite av. Delte ernæringsstotfet er en fettsyre og er en hovedkomponent i hjernens grå substans. Dette fensyretilslruddet (DHA) sies å være veldig viktig for hjeroefuoksjon og vekst. Timmi har hatt mye raskere framgang etter at jeg begynte å gi han DHA. Det er for tidlig å si noe om framgangen er på grunn av tilskuddet euer en tilfeldighet, men selv Timmis hodestørrelse har økt i et raskere tempo enn den kurven han har fulgt hittil. Her om dagen snakket jeg med en forelder som undersøker om mangelfull opptak av fettsyrer kan være årsaken til datterens diare / forstoppelse. Datteren ble testet og viste seg å ha denne defekten med hensyn til fettsyrer og andre stoffer i kosten. Hvis denne defekten i opptak av fettsyrer viser seg å være et symptom på RTS, tror jeg at vi burde studere mulighetene for å gi våre barn tilskudd avdenne fettsyren for å gi våre barn optimale muligheter for normal vekst og funksjon. Vi vil utforske dettte nærmere. Hvis din barn har unormal avføring Idiarel forstoppelse, euer har problemer med å fordøye feit mat. så bør du kanskje snakke med barnelegen din om problemet og undersøke om du kan prøve diett euer tilskudd i kosten. Jeg tror at en avføringsprøve kan testes på legekontoret for å sjekke hva som eventuelt ikke tas opp i ditt barns fordøyelsessystem, men jeg er ikke sikker. Jeg under søkerdet for Timmys vedkommende. Jeg sender mere info når jeg har del. Jo flere mennesker som involverer seg i forskning om sine barns symptomer, jo flere biter av puslespillet har vi å arbeide med. Bare ring meg når som helst om hva som helst.(min sønn er bare tre år, så jeg har ikke så mange erfaringer å snakke om, men jeg liker alltid å høre fra andre foreldre; dere motiverer meg til å arbeide mer for våre barn). Min adresse er Jeg gleder meg til å høre fra dere angående deres barns symptomer og diagnoser. Hvis du tror du har infonnasjon som kan være til

12 FORSKNING I ERNÆRINGSTERAPI hjelp i min forskning -vennligst send den til meg eller ring meg Parkdale Place Austin. TX (512) Jeg håper at vi en dag tar en nyhetsside på internett hvor folk kan sende inn sine nyttige tips som kan være til hjelp i oppveksten for din RTS-barn, og hvor vi kan sende kjente tester/terapier ItilskuddJ medisiner som er bevist å avhjelpe symptomene i RTS. Tenk stort - Jeg tror 1998 blir et flott år for RTS.-bam. og jeg håper at vi snubler over noe riktig stort.

13 Rubinstein-Taybi Syndrome - Christopher Side 1 av l YEA! CHRISTOPHER I leok al YOll in awc. not quite believing the beauliful person YOll are... inside and out. YOlle happy face and engaging smile brightens every place YOll ga. for a moment, or for hollts. How liule it takes 10 make YOll happy. The Jaok ofpurejoy on YOUT linje face when anyone c1aps and says "Yea, Christopher!" for whatever it is you've accompjishedno matter how insignificant. The recognition alone delights YOll. The sparkle in those remarkable eyes. The mischievous klok when yau're leasing someone. The body language when letting people know what YOll want or need. Ifwe listen to yoll o" really listen with our hearts and minds... we understand. YOll cannot talk, bul YOll do communicate, and make yourselfunderstood. Ifwe pay attention we could leam from YOll... Important things, like smelling flowers. watching ants build a hill, Waiving hello to the clouds. It does a heart good to see that litt le ray ofsunshine in a six year old 1:x>y who cannot talk, but does communicate. Pay attention and you willleam, and in spite ofyourself, You'U be saying, "Yea! Christopher". BreDda L. LaPointe Back to Rubinstein-Tavbi Site

14 Takk for en vellykket helg på Sola,uandleir. Solen var oppe hele fredag til ut på k-velden. Lørdag var det litt grån, men søndag skinte solen og alle var enig om at solen hadde væn fremme hele tiden. Det var helt fullt, 55 personer med stort og smått. 2 familier var bare på besøk om dagen og sov hjemme siden de hadde kort vei. Det var flere som badet, selv synes jeg det så kaldt ut. Vi fikk også tatt i øyesyn alle figurene som sto på Solastranden og som del har vært så mye skriverier om. Så å si alle som var på treffet, ville være med neste år også, og ønsket var Solastranden Lørdag fikk vi grillet og hadde del rik'tig koselig lillangt på nart. Undenegnede gikk til køy, vel 1.00, men det san flere igjen. Det sosiale med treffet er noe som alle satte pris på. Ellers takk til kokkene Jan og Jan. De fikk virkelig svingt seg med så mange munner å mette. Ellers må jeg få takke Bergen Tidende. Pagro i Haugesund og Posten som gjorde slik at vi kunne lage til noen småting i posene til alle. På vegne av alle deltakere og foreningen Bjørg Røe.

15 ; TREFFET 1999 Vil bli avholdt på Sola strandleir fra Fre 30/7 til Søn 1/8 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Stiftet 14 luni ,. p~ Frambu Helsesenter Ole Arne kristiansen Haresvingen Vestfossen Tlf ""''''.'IU Bjørg Røe Bjørndalsskogen Bjørndalstræ Tlf IlASS'UIU Marit Smith Jacobsen Konglevn Kleppe Tlf UAMA"", Sigbjørn Løvås Anton Brøggersgt 4041 Hafrsfjord Tlf IU Ola Røren Bjørnsonsvn, Narvik Tlf """".IU Oddvar Wersland IfPU..."', Knut Rogstad Maiblomveien 2 Kildeveien Stavanger 0590 Oslo Tlf Tlf Postadresse: kongleveien Kleppe

16

HALLO! I denne utgaven skal dere få treffe: Hilde Løvås Stavanger, Jørn Magnus Strand, Sarpsborg Merete Røren. Narvik.

HALLO! I denne utgaven skal dere få treffe: Hilde Løvås Stavanger, Jørn Magnus Strand, Sarpsborg Merete Røren. Narvik. HALLO! Ja, her kommer vi med en ny utgave av RTS- POSTEN. Dette er den fjerde avisen vi sender ut etter at foreningen ble startet. Vi håper at dere liker avisen vår og har noen nytte av det som vi skriver

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

sjef i eget hus sjef i eget hus

sjef i eget hus sjef i eget hus sjef i eget hus sjef i eget hus Utgitt av: Norsk forbund for utviklingshemmede Forord Målet er at mennesker med utviklingshemning skal kunne bo i eget hjem. Det gjør 4 av 5 ellers i Norge, og så er det

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

RTS Posten. NR 37 Høsten 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 37 Høsten 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 37 Høsten 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder IDA ELINE SØBAKKEN KONFIRMASJON LØRDAG 24 MAI 2008! Lørdag 24 mai 2008 ble Ida konfirmert. Hun ble meldt opp til konfirmasjon

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG May-Heidi Sandvik Leder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren er her! Snøen smelter, hestehoven titter frem og dagene blir lysere.

Detaljer

Velkommen som ny bruker

Velkommen som ny bruker Velkommen som ny bruker Hvordan kan jeg bruke Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Velkommen til senteret s. 3 Hva er senter mot incest og seksuelle overgrep s. 4 Selvhjelp s. 5 Seksuelle

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Team Firkløveren. Oppbygning av mennesker og hus 2008-2011

Team Firkløveren. Oppbygning av mennesker og hus 2008-2011 Lødingen Kommune Team Firkløveren Oppbygning av mennesker og hus 2008-2011 Ført i pennen av Catrine Torbjørnsen Halås i et samarbeid med Jøran Einan, Marianne Einan, Jan Roger Henriksen, Otto Indstø, Marianne

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

2007-11- 21 Sluttrapport fra barnevernstjenesten

2007-11- 21 Sluttrapport fra barnevernstjenesten 2007-11- 21 Sluttrapport fra barnevernstjenesten 21. november 2007. Sluttrapport fra teamleder Åse Edith Kalstad (1955) og saksbehandler Line Mariann Solfjell (1973) i barnevernstjenesten etter innlevert

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig 1 Innhold Dette kan du gjøre selv 9 Vær en støttespiller for menneskene rundt deg 20 Tegn på at noe kan være galt 22 Når skal du be om hjelp? 23 Her finnes hjelpen 24 Tilbud

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN

SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN Sommertreffet ble også i år lagt til Skjørsand leirsted utenfor Bergen i helgen fra fredag 12. til -mandag 15. august. Værgudene var ikke på vår side denne

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang. Foto: Øystein Hvalsengen

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang. Foto: Øystein Hvalsengen ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2006 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjelvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no TROMS

Detaljer

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen.

Nr. 2 2008 Årgang 5. Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen ØSTFOLD. ØSTFOLD Landsforeningen. Landsforeningen. BEKKEN I FOKUS Nr. 2/2008 - Årgang 5 - Hjelper trening mot bekkenplager? Av: Trine Aslaksen - Veien tilbake til arbeidslivet Intervju: Lise Moursund Nystad Innlegg: Heidi E. Thorbjørnsen BEKKEN I F KUS

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer