Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Orienterings- og drøftingssaker: 1. Omstillingsprosjektet 2. Kulturscene 3. Budsjettstrategi (Kommunestyret 18.6) Sak: (men legges fram lukket) 1. Lønnsforhandlinger John L. Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 52/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 63/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 64/15 SIGNERT MØTEPROTOKOLL 27/ /520 RS 65/15 RS 66/15 RS 67/15 TILSVAR - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMFØRT ÅRSREVISJON 2014 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN PROTOKOLL FRA MØTET I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN SAKER TIL BEHANDLING 2014/ / /490 PS 53/15 PS 54/15 BUDSJETTJUSTERING - ANSVAR 4102 TYDAL NÆRINGSFOND GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/39

3 PS52/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Merknader Lars Græsli forlot møtet kl. 10:30 Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness John Evjen Berit J da Silva Stilling Rådmann Økonomisjef Møtesekretær John L Paulsby ordfører

5 Saksliste PS 45/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 60/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 61/15 MØTEPROTOKOLL AU OG /1105 RS 62/15 SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER FRA OMDØMMEFONDET SAKER TIL BEHANDLING 2015/385 PS 46/15 PS 47/15 BEDRING AV STRØMKAPASITET PÅ STUGGUVOLLMOEN ANSKAFFELSESSTRATEGI OG ETISKE RETNINGSLINJER FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER I VÆRNESREGIONEN FOR PERIODEN / /1278 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN /405 PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/1129 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE 2015/62 PS 51/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

6 PS 45/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 46/15 Bedring av strømkapasitet på Stugguvollmoen Behandling i Formannskapet Formannskapet vedtar å belaste ansvar 4102 Tydal omdømmefond med kr ,- istedenfor Tydal næringsfond. Vedtak i Formannskapet Tydal kommune bevilgar kr ,- til utskiftinga av trafo ved Stugguvollmoen. 2. Av dette blir kr ,- belasta ansvar 4102 Tydal omdømmefond og kr ,- ansvar Museer/kulturvern. PS 47/15 Anskaffelsesstrategi og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester i Værnesregionen for perioden Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens anskaffelsesstrategi for perioden med følgende overordnede målsetting: Værnesregionen skal være en profesjonell innkjøpsorganisasjon som vektlegger økonomiske effektive anskaffelser med vekt på etiske normer, samfunnsansvar og miljø. 2. Tydal kommune slutter seg til Værnesregionens etiske retningslinjer for anskaffelser. Omformulering på side 2 i regelverket: Under «Gaver og andre ytelser» brukes samme setning som under «Forretningsomgang og sosialt samvær» 3. Perioden endres til

7 PS 48/15 ÅRSRAPPORTER VÆRNESREGIONEN 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsrapporter for Værenesregionen 2014 godkjennes som fremlagt PS 49/15 ÅRSREGNSKAP 2014 for TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling Vedtak i Formannskapet Tydal kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 kr ,71 avsettes som følger: Til Disposisjonsfond Forpliktelser TKE kr ,- Til Disposisjonsfondet kr ,71 PS 50/15 ÅRSMELDING 2014 FOR TYDAL KOMMUNE Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Årsmelding 2014 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 51/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

8 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/88527_fix.html Side 1 av Fra: Hansen Heidi Dato: :12:31 Til: Agdenes Kommune; Frøya Kommune; Hemne Kommune; Hitra Kommune; Klæbu kommune; Malvik Kommune; Meldal Kommune; Melhus Kommune; Midtre Gauldal Kommune; Postmottak Orkdal Kommune; Postmottak Selbu kommune; Skaun Kommune; Snillfjord Kommune; STFK postmottak Tyd.Postmottak Tydal kommune; 'Anders Johan Krokstad'; 'Are Hilstad'; 'Berit Flåmo'; 'Erling Lenvik'; 'Gudbjørn Singstad'; Lysholm Gunnar Hoff; 'Hans Bernard Meland'; 'Hans Wendelbo'; 'Inge Svelmo'; 'Ivar Skei'; 'Jon P. Husby'; 'Jorid Jagtøyen'; 'Per Røsseth'; Per Walseth; 'Tom Skare'; Martin Nilsen; Jomar Aftret; Sigmund Gråbak; 'Finn Skogvang'; 'Karin Galaaen'; 'Randi M Berg'; Singstad Frode; 'Sivert Løvseth'; Storås Inge; Sverre Midthjell Torbjørn Berglann Eva J Bekkavik Tittel: Signert møteprotokoll 27/4-15 Hei, Vedlagt signert møteprotokoll fra Revisjon Midt-Norge IKS sitt representantskapsmøte 27/4-15. Med ønsker om en flott 17. mai feiring!! Mvh Heidi Jacobsen Hansen Administrasjonskonsulent Statens hus, Sandenveien 5, 7300 Orkanger Mobil: E-post: - Ta miljøhensyn vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

9

10

11

12 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Revisjon Midt-Norge IKS Statens Hus, Sandenveien ORKANGER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2014/ /2015 John H. Evjen Tilsvar - Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2014 Det vises til deres brev av 23. April d.å. Vårt tilsvar følger punktene i deres brev. Finansrapportering Vi har notert oss at vi må følge opp dette i henhold til vårt eget reglement. Videre at nytt kommunestyre fra høsten skal ha reglementet opp til behandling. Dessverre hadde ikke vikarierende økonomisjef fanget opp dette ved rapportering pr 30/ Innkjøp etterlevelse av regler om off.anskaffelser Først må vi innrømme at vi ligger etter på dette punkt. Tiltak som er iverksatt kan deles i tiltak i egen organisasjon og for innkjøpskontoret i Værenes region samarbeidet. I egen organisasjon har det vært fokus på dette på ledermøter og rådmannen har presisert at regelverket skal etterleves. På litt lengre sikt ser vi at den administrative kapasitet må styrkes på teknisk sektor for blant annet å kunne gjennomføre gode og riktige innkjøp. Rådmannen i Tydal har i regionrådet i Værnes regionen foreslått og fått oppslutning om en styrking av innkjøpskontoret. Av de områder som dere nevner er traktorleie, elektrikkertj., strøing og snøbrøyting tjenester vi må anskaffe selv mens dagligvarer er typisk anskaffelse som regionens innkjøpskontor bør håndtere. Dessverre vil dette arbeide ta noe tid. Balansekonto Konto inneholder avregning for samhandlingsreformen for 2013.Beløpet kr ,- skulle vært inntektsført i Dette gjøres umiddelbart i Leverandørreskontro Revisors gjennomgang av leverandørreskontro viser at det helt riktig er gjort en dobbelt kreditering av faktura på reskontro Opprettelse gjøres umiddelbart i Generelt bør vi nok avstemme reskontro konti oftere. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 (+ 47) N-7590 TYDAL Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

13 , saksnr. 2014/ Avskrivning driftsmidler Avvikling av TKE (Tydal kommunale Energiverk KF) i 2013 medførte overdragelse av enkelte anleggsmidler til kommunen. Disse ble beklageligvis ikke avskrevet i 2014, men tas inn for både 2014 og 2015 i neste årsregnskap. Renteinntekter fra obligasjoner Grunnet usikkerhet i utbetaling og virkningstidspunkt rundt obligasjonsrentene i TrønderEnergi, er beklageligvis ikke renter for 2.halvår 2014 inntektsført. Rutiner for at dette gjøres i 2015 innarbeides. Overføringer kto Konto Tilskudd jord og skog er gjennomgått og avstemt hos Værnesregionen. Oversikt er oversendt landbrukskontoret i kommunen. Når oversikten er gjennomgått vil de beløp som ikke er reell for utbetaling bli tilbakeført. Lønnstrekk kti og VR Regnskap sier at en rutinesvikt er grunnen til at konto OU-trekk og gruppeliv- /ulykkesforsikring ikke ble nullstilt pr Dette korrigeres i regnskap Noteopplysninger og årsberetningen Vi har notert oss at vi må kontrollere notene opp mot forskrift og KRS nr 6 ved utarbeidelsen av noter for årsregnskapet Budsjettavvik Vi må være helt enig i at det er for dårlig oppfølging av budsjettreguleringer på investeringsområdet. Vi har i 2015 planlagt å vurdere budsjettreguleringer som en del av arbeidet ved rapportering pr 30/6 og 30/9. Dette gjelder både drifts- og investerings budsjettet. Avslutning Punktene er gjennomgått med tilbakemelding fra VR Regnskap. Det er ingen punkter i revisors tilbakemelding vi har funnet grunnlag for å bestride eller avvise. Tilbakemeldingen har vært nyttig for oss for å rette feil og forbedre fremtidig regnskapsavleggelse og våre rutiner. Med hilsen Lars-Erik Moxness rådmann John H. Evjen økonomisjef Side 2 av 2

14 , saksnr. 2014/ Kopi til: Stjørdal kommune - VR Regnskap Postboks Stjørdal Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 3 av 3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/84351_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :45:29 Til: Anne M Mevassvik; Kåsen Berit; Langsåvold Bård; Helen B. Brandsfjell; Balstad Inga Johanne; Joar Håve; Paulsby John Lidvar; Jorun Lundemo; Laila M. Bergstrøm Lars Aage Brandsfjell; Mattis Danielsen; Letnes Monika; Nora Brandsfjell; Per Røsset; Sivert Berg; Thomas Kappfjell; Tor Erik Jensen; Haneborg Anne Marie; FMST Postmottak; FMNT Postmottak; Hans Iver Kojedal; Bergmann Harald Hove; Hauke Haupts Kirkvold Hilde Ragnfrid; Postmottak Meråker kommune; Nord-Trøndelag fylkeskommune; Garberg Rune; Postmottak Selbu kommune; STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Kopi: Andersen, Jan-Erik; Hafstad, Inge Tittel: Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedlagt følger møteprotokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

30 f\las[ol vjalpaf-.l\'s l `v'rllfor SKARVANOG ROLTDALENOG SVLAN Møteprotokoll Uivalar Nnjonalparkstyrefor skarvanog Roltdalønog Sylan Møtested: Selbutunet.Selbu Dato: Tldepunkt: 10:00-12:15 Følgendefastemedlemmermøtte: Navn Funksjon Representerer IngaJ.Balstad Leder Selbukommune Bird Langsåvald Nestleder Meråkerkommune JoarHave Medlem Stjørdalkommune JohnPaulsby Medlem Tydal kommune LarsAageBrandsljell Medlem Sametinget OleArvidBrønmo Medlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Følgendemedlemmerhaddemeldtforfall: Navn Funksjon Representerer Anne M. Mevassvik Medlem Nord-Trøndelagfylkeskommune LailaM. Bergstrøm Medlem Sametinget MattisDanielsen Medlem Sametinget Følgendevaramedlemmermøtte: Navn Møtte for Rjzresenterer ThomasKappljell LailaM. Bergstrøm Sametinget HelenB. Brandsljell MattisDanielsen Sametinget Følgendevaramedlemmerhaddemeldtforfall/ikkemøtt: Navn Representerer Tor Erikjensen Meldt forfall Nord-Trøndelagfylkeskommune ThomasKappljell Ikkemøtt Sametinget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit SophieBerger Nasjonalparkforvalter lngehafstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Merknader Andre tilstede: Berit Broen, SNO, Unni Killi, Fjelloppsynet,

31 Underskrift: Vi bekreflermedunderskrificnevåreal detsomer ført påde sidenevi harsigwn i møteboka,er i samsvarmeddetsombl: vedtattpl mum. (KnowH51): Æ* Inga stad JoarHåve LarsÅgeBrandsfiell y

32 Saksliste lnnhold Lukket Utvalgssaksnr Arkivsaksnr ST 14/1 5 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste ST15/15 Valg av to personer til à undertegne protokollen i tillegg til leder ST 16/15 Vedtaki delegertesaker Nasjonalparksryret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 2015/267 ST 17/15 Referatsak ST 18/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom å leggebåt mv.ved nedredrøytjena»selbu Fjellstyre 2015/1118 ST19/15 Skarvanog Roltdalennasjonalpark- søknadom ny utedo pà Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening 2015/2367 ST 20/15 Sylanlandskapsvernområde»forlengelseav tillatelsetiltransportmedatv til hytteved Djupholma»Aunesameie ST21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplan motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark»as Meraker Brug 2014/9205 ST 22/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om legging av klopper inn mot hyttene I Høystakken - IngvarHarstad 2015/3658 ST 23/15 Svarpå brevfra fiellstyrenei Stjørdalog Selbu tjellstyrevedrørenenasjonalparkstyrets høringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarkstorvaltningen i sak 12/ ST 24/15 Eventuelt ST 14/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkallingogsaksliste Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Vedtak Møteprotokoll lra nasjonalparkstyretsmøte bleenstemmiggodkjent. Møteprotokoll fra arbeidsutvalgetsmøte bleenstemmiggodkjent. Saksliste og møteinnkalling ble godkjent.

33 ST 15/15 Valg av to personertil i undertegne protokolleni tillegg til leder Saksprotokolli Nasjonalparkstyretor Skarvanog Roltdalenog Sylan Vedtak JoarHåve og LarsAage Brandsfiellblevalgttilàundertegneprotokollenitilleggtil leder. ST 16/15 Vedtak i delegert: saker Nasjonalpnrkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Forvalter: innstilling Saken tastilorientering Saksprotokolli Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling i møte: Kommentartilsak fra LarsAage Brandsfiell:Sakenburdeværttattoppi arbeidsutvalget. Kommentartilsak 2015/1091: Saken er pâklagd.klagebehandlingutsatti påventeav forvaltningsplan. Her børvi be søkertrekkeklageninntillorvaltningsplanener vedtatt. Vedtak Saken tas til orientering

34 DS 27/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transpon med snøscooter og bruk av pñliengsmotor til Huldrevollen - Odd K. Ystgaard :00:00 DS 28/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og bruk av pihengsmotor på båt til utleiehytte ved Gudåsetra ved Østre Sonvatnet - Meråker Fjellstyre :00:00 DS 29/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til trnsport med snøscooter til Store Kverntjellvatn - Anna H. og Per Kr. Hansen :00:00 DS 30/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Anders Kallar :00:00 DS 31/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter og ATV - Roltdalen beitelag :00:00 DS 32/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Svenskmoen - Steinar Tuseth :00:00 DS 33/15 Sylan landskapsvernområde - til transport med snøscooter til Essandheim - Clas Brandtzæg :00:00 DS 34/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Ballvollen - John-Frode Stokke :00:00 DS 35/15 Sylan Landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Sankñdalsvollen - Henry Østby :00:00 DS 36/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Nordre Evjevoll - John O. Evjen :00:00 DS 37/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om transport med snøscooter til Liavollen ved Lille Kverntjellvatn - Tove Karin Lien m fl :00:00 DS 38/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Rune Andersen :00:00 DS 39/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - forlengelse av dispensasjon for bruk av snøscooter til frakt av utstyr til Prestøybytta - Nord-Trøndelag Turistforening :00:00 DS 40/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Solemsknippen - Klaus Berge :00:00

35 DS 41/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte på Brattslåtten - Sverre Hoven m :00:00 DS 42/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med redningsøvelse - Norsk Folkehjelp :00:00 DS 43/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidelse av tillatelse til transport med snøscooter til Drøyvollen - Baro Lilleevjen :00:00 DS 44/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Høystakken - Olav Hammer :00:00 DS 45/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark -tillatelse til transpon med snøscooter til "Stubhen" ved Store Kvernfiellvatn - Venke Eidissen :00:00 DS 46/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen - John Harstad-Evjen :00:00 DS 47/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til å transportere ei gravemaskin for berging av bru over Drøya - Roltdal Beitelag :00:00 DS 48/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Brattslåtten - Stig Alsethaug :00:00 DS 49/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Evjevollen - Peder P. Evjen :00:00 DS 50/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Drivvollen - John 1-1.Stokke :00:00 DS 51/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Søndre Hoemsvollen - Andre Lien :00:00 DS 52/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Stubbvollen - Sverre Selboe :00:00 DS 53/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen - Sigmund Kallar :00:00 DS 54/15 Sylan landskapsvernområde - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Clas Brandtzæg :00:00 DS 55/15 Søknad om tillatelse til kjøring til Bindstikktjønna - Meråker kommune :00:00

36 DS 56/I5 Sylan landskapsvernområde - Tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen :00:00 DS 57/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Hersjø - Kråssådal beitelag :00:00 DS 58/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - utvidet tillatelse til transport med snøscooter - Jan Olav Warmdal og Jan Warmdal :00:00 DS 59/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ~tillegg til tillatelse til transport med snøscooter til Høystakk/Stubbvollen - Odd-Leiv Sesseng :00:00 ST 17/15 Referat sak Saksprotokoll i Nasjunalparkstyre for Skarvan og Rolldalen og Sylan Vedtak Saken las tilorientering

37 RS 9/I5 Sjunkhattennasjonalpark»avgjørelse i klagesak»klage på avslag på søknad om a oppføre grillhus og ved - utstyrsbod - Nordland fylke :00:00 RS II]/I5Drift av nasjonalparkstyretfor Skavan og Roltdalenog Sylan :00:00 RS 11/15 Forvaltning av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tradisjonelt landbruk - utnyttelseav utmarksbeitetil storfe og sau :00:00 RS 12/15 Referat fra møte om gjerding lil storfe i Roltdalen :00:00 RS 13/15Søknad tilskudd til verdiskaping basert på naturarven :00:00 RS 14/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - påpeking av plikt til å rette seg etter gitte vilkår - Sverre Selboe - Torkild Selboe - Askil Selboe :00:00 RS 15/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark- søknad om bygging av Lødølja kraftverk - Clemens Kraft AS :00:00 RS 16/15 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturrnnngfoldloven :00:00 RS 17/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - representasjon i det rådgivende utvalget :00:00 RS 18/15 Avslag på søknad om tilskudd - forvaltningsknutepunkt i 705 Senteret i Tydal - avtalenummer :00:00

38 ST 18/15 Skarvan og Rnltdalen nasjonalpark - søknad om å legge båt mv. ved nedre Drøytjena - Selbu Fjellstyre Forvalters Innstilling Med hjemmel i naturrnangfoldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalen Selbu tjellstyretillatelse tilå legge en båt m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøytjennal Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark,pà disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Del skal brukes naturvennlige materialertilutstyrskasse og staur for opphenging av garn 3. Avfallskal tas med ut av fiskerne. forsøpling skal ikke forekomme. 4 Antall utleiedøgn rapporteres til forvaltningsmyndigheten innen 1.desember hvert år. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Forslag fra Lars Aage Brandsfiell' Det settes en tidsbegrensning til etter 15.jull. Det gis en foreløpig tillatelse på 2 år. Inga Balstad foreslo' Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden på 2 àr. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Tillegg: Det settes en tidsbegrensning til etter 15.juli, fikk to stemmer og talt. Tillegg: _Det gis en foreløpig tillatelse på 2 ar. Tiltaketevalueres ved utløpet av perioden, ble enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i naturmangloldlovens 48 gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Rolldalen Selbu fjellstyretillatelse tilå legge en bât m/bâtfeste, utstyrskasse. staur for oppheng av garn, samt en enkel båtplass ved Nedre Drøyljennai Selbu kommune i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, på disse vilkår: 1. Utleie av båt og garn begrenses til 15 fiskedøgn pr år. 2. Det skal brukes naturvennlige materialertrlutstyrskasse og staur for opphengingav garn 3. Avfall skal tas med ut av fiskerne, forsøpling skal ikke forekomme. 4. Antallutleiedøgn rapporteres tilforvaltningsmyndigheteninnen 1.desember hvert år. 5. Det gis en foreløpigtillatelsepà 2 àr (2016og 2017). Tiltaket evalueres ved utløpet av perioden.

39 ST 19/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om ny utedo på Prestøyhytta - Nord Trøndelag turistforening Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforeningtillatelse til oppføring av tilbygg/utedopå eksisterende uthuspá 5kvm. Det forutsettesat byggestil og materialer er i samsvar med eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel iforsknft for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3 pkt3.1. I tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforeningv/Per Morten Storhaugtillatelse til bruk av snøscooterfra Vekta til Prestøyhytta iskarvan og Roltdalennasjonalparki Selbu kommune, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrase fra Vekta og innover til Prestøyhytta benyttes ved transportene. 3. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyretinnen den 1.juni Siste kjøredagom våren er 2. mai. 5. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdrastil andre. 6. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø,reindriftog friluftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt 6.3b. Tillatelsenog kjørebok skal medbringes under transportenfor fremvisning til oppsyn eller politi nàr dette kreves Transport av store mengder ved eller matenaler kan gjøres ved á kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnesda som en kjøretur Det ma fremgå av kjørebokenat dette er en slik kjøredag. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vadtak Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan gir Nord-Trøndelag Turistforening tillatelse til oppføring av tilbygg/utedo pà eksisterende uthus på 5 kvm. Det forutsettes at byggestil og materialer er i samsvarmed eksisterende bygning. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 3pkt3.1. l tillegg gir Nasjonalparkstyretfor Skarvan og Roltdalenog Sylan Nord- Trøndelag Turisforening v/per Morten Storhaug tillatelse til bruk av snøscooter fra Vekta til Prestøyhytta i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune, på disse vilkår: 1 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer vintersesongen2015/16 for transpon av materialerog utstyr. 2. Det forutsettes at fast snøscootertrasefra Vekta og innover til Prestøyhytla benyttes ved transportene.

40 3. Hverenkeltturskalføresi kjørebokfør denstarter(jfr.vedlegg).kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 1.juni Sistekjøredagomvårener 2. mai 5. Tillatelsener personligog kanikkeoverdrastil andre. 6 Kjøringenmå skjemed hensyntil naturmiljø,reindriftogfriluftsliv. Dennetillatelsener gitti medholdav forskriftomvernav Skarvanog Roltdalen nasjonalpark. 3 punkt6.3b. Tillatelsenog kjørebokskalmedbringesundertransportenfor fremvisningtiloppsyn eller politi når dette kreves. Transport av store mengder ved eller materialer kan gjøres ved å kjøre Here turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnes da som en kjøretur Detmåfremgåav kjørebokenat detteer en slikkjøredag. ST 20/15 Sylan landskapsvernområde- forlengelseav tillatelsetil transport med ATV til hytte ved Djupholma - Aune sameie Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvanog Rolldalenog SylangirAunesameietillatelsetil transportav proviantmed ATV til hytteved Djupholmai Sylanlandskapsvernområde i forbindelsemedutleieavstorviltjakt, på følgendevilkârt 1. Dispensasjonengjelderfor inntil2 tureri storviltjaksesongene2015,16 og Kjøretiasèenunderkrattlinjamå benyttesvedtransportene 3. Tiansportenegjøresslikat ATV kantas medinnvedjaktstartmed proviant,for så å stå vedhyttatilbrukved uttransportav feltelg eller hjort 4. Transportenemå skjemestmuligskånsomti forholdtilnaturmiljø,friluftslivog reindrift 5. Hverenkel turskalføresi kjørebokførdenstarter(jfr.vedlegg). Kjøreboken skalreturnerestil nasjonalparkstyret innenden 31 desember2017. Dettevedtaketer hjemleti naturmangfoldlovens 48. Saksprotokolll Nnsjonalparkstyrefor Skarvan og Rolldalen og Sylan Behandling I møte: Forslagfra LarsAage Brandsfjellom endringav pkt3: «Transportenegjøresslikat ATV kantas med innvedstartenav storvilljaktamed proviant,forså å stå ved hyttatilbrukved uttransporlav feltelg ellerhjortn Forslagetfra LarsÅge Brandsfiellbleenstemmigvedtatt.

41 Merknad Ira Lars Age Brandsfjell Området er også et viktig sensommer-og høstbeiteomráde. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Aune sameie tillatelse til transport av proviant med ATV til hytte ved Djupholma I Sylan landskapsvernområde forbindelse med utleie av storviltjakt, på følgendevilkår. i 1. Dispensasjonengjelder for inntil 2 turer i storviltjaktsesongene2015,16 og Kjøretrasèen under kraftlinja ma benyttes ved transportene. 3. Transportenegjøres slik at ATV kan tas med inn ved starten av storviltjakta med proviant.for så å stå ved hytta til bruk ved uttransportav felt elg eller hjort 4. Transportenemåskje mestmuligskånsomti forholdtil naturmiljø,friluftslivog reindrifl. 5. Hver enkelt tur skal føres I kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returnerestil nasjonalparkstyretinnen den 31. desember 2017 Dette vedtaket er hjemlet l naturmangfoldlovens 48. ST 21/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Godkjenning av driftsplnn motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - AS Meraker Brug Forvalters lnnstllllng Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driflsplan for motorisertferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanengir grunnlag for á gi 3-arig dispensjon for motorferdseli nasjonalparken Saksprotokoll i Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Behandling i møte: Inge Hafstad orienterte om bakgrunn for saken. Lars Aage Brandsfjell stilte spørsmål vedrørende om det er behov for à kjøre to sammen også med ATV Forslag fra Lars Aage Brandsljell: Reindriftaskal varsles før helikopterturer. Innstillinga med tillegg fra Lars Aage Brandsljell enstemmig vedtatt Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan godkjenner AS Meraker Brugs driltsplan for motorisert ferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalparkdatert Drifstplanen gir grunnlag for a gi 3-àrig dispensjon for motorferdsel i nasjonalparken. Reindrifta skal varsles før helikopterturer.

42 ST 22/15 Skarvan ogroltdalen nasjonalpark - søknadom legging av klopper inn mot hyttenei flaystnkken - Ingvar Hårstad Forvalter: innstilling Nasjonalparkstyret i Skarvan og Roltdalen avventer befaring og avklaring av trase for sti innover forbi Høystakken før det kan gis tillatelse til legging av klopper i området. Behandlingav søknadenfra Gunbjørgog IngvarHårstadutsettesi påventeav at dette. Saksprotokoll i Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedtak Nasjonalparkstyret i Skarvanog Roltdalenawenter befaring og avklaringav trasèfor sti innover forbihøystakkenfør det kangis tillatelsetillegging av klopperi området Behandling av søknadenira Gunbjørgog IngvarHårstadutsettes i påventeav at dette. ST 23/15 Svar pi brev fra tjellstyrene i Stjørdal ogselbu fjellstyre vedrørene nasjonalparkstyretshøringsuttalelse til rapport om forenkling av utmarlrsforvaltningen i sak 12/15. Forvalters Innstilling Nasionalparkslyret for Skarvanog Roltdalenog Sylan serat formuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyret ønske er å styrke SNOs tjenester knyttet til forvaltningsknutepunktet i Tydal, utenat dettenødvendigvis går ut overtjenestekjøpfra fiellstyrene. Saksprotokoll I Nasjonalparkstyrefor Skarvan og Roltdalenog Sylan Behandling I møte: Forslag fra Inga Balstad:Brevetfra Fjellsfyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendessomet tillegg til høringsuttalelsen. Vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalenog Sylanserat fonnuleringeni vedtaketi sak 12/15 avsnitt 4, var uheldig. Nasjonalparkstyretsønskeer å styrkesnos tjenester knyttettil forvaltningsknutepunktet i Tydal,utenat dettenødvendigvisgår ut over tjenestekjøpfra fyellstyrene. Brevetfra Fjellstyreneog behandlingeni nasjonalparkstyret ettersendes somet tillegg til høringsuttalelsen.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Møteprotokoll - Representantskapet Møtedato/tid: 25.04.2016 kl 10:00 11:30 Møtested: Quality Hotel Panorama Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk Berit Flåmo Jahn Harry Kristiansen Vibeke Mehlum Gunnar

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 23/2014 14.08.2014 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Innstilling til vedtak: «Møteinnkalling og saksliste godkjennes.»

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Tidspunkt: 12:00-16:00 Fra sak: PS1/17 Til sak: PS9/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2012 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2400 7734 Steinkjer Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E- post: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.03.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Magnhild Opphaug Annbjørg Paulsby

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Magnhild Opphaug Annbjørg Paulsby TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.05.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 11:05-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep.

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Mona Moan Lien AP/SV Henning Braaten

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/83 Møtedato/tid: 04.06.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sverige, Knappgården Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 16:00-18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Asbjørn Rotvold MEDL V/SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Asbjørn Rotvold MEDL V/SP TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Boje

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

Smøla kommune. Møteprotokoll

Smøla kommune. Møteprotokoll Smøla kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 22:55

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 22:55 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.03.2016 Tid: 18:30 22:55 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.02.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 16.05.2013 kl. 09:00 11:25 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kari Slungård, leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.04.2013 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/13 Til sak: PS 6/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Martin Hoff MEDL Orkdal kommune Vibeke Mehlum MEDL Meldal kommune

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Martin Hoff MEDL Orkdal kommune Vibeke Mehlum MEDL Meldal kommune ORKLAND Møteprotokoll Side 1 av 6 Utvalg: Fellesnemnd Orkland Møtested: Snillfjord Rådhus Dato: 21.09.2017 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal Medlem

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Vingelen skole-og barnehage Møtedato: 04.06.2015 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Odd Arne Skjæret Forfall

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-10.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Solta båthavn/kapelløya/høllen brygge Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Britt Aune Olsen Leder Egon Kappfjell Funksjon Nestleder

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Torsdag 18. April 2013 Møtetid: Kl. 09.00-12.55 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall Saker: 006 012/13 Av 5 medlemmer møtte 4. Følgende

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: 12:00-13:00 Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.01.2014 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested:, Holmen Gård AS Værdalsbruket Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Stjørdal kontrollkomitè

STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Stjørdal kontrollkomitè STJØRDAL KOMMUNE Møteprotokoll Stjørdal kontrollkomitè Møtested: Møterom Lånke, Rådhuset Møtedato: 05.04.06 Møtetid: Kl. 08:00 11:30 Fra saksnr. 001/06 010/06 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 25.09.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 79/13 Til sak: 85/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øystein Digre Medlem

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: Tidspunkt : 2:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Teveltunet, Meråker Dato: 07.04.2016 Tidspunkt : 2:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken.

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent elektronisk pr. e-post. E-posten legges til saken. Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder BARDU Britt Andreassen

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: PS 8/16 Til sak: PS 14/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Tid/sted: Rica Hell hotell, den 15. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Til stede, som representanter for styret: Bård Langåsvold,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling

Hovedutvalg for samfunnsutvikling Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2017 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Robert Arvassli

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Kontorbygg, Polar Park Salangsdalen Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer