Høst = regn + basar. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høst = regn + basar. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8"

Transkript

1 Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Oktober/november 2014 Nr årgang Ei lukke som vert utløyst av fellesskapet med Jesus Kristus. Arve Reigstad 11 Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Høst = regn + basar Høsten er her. Det regner utenfor, men er godt og varmt inne. Er det på grunn av surt vær at høsten har blitt årets basartid nummer en? utland 5 Kristin Bøhler Ryan Burch Kvar er Normisjon om 20 år? Tuberkulosefamilien Årlig rammes over av tuberkoluse i Nepal. Da denne familien fikk tuberkulose, ble Okhaldhunga sykehus redningen. Her behandles de aller fattigste. Nye generasjonar Visjonen til Normisjon er «Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag». Når vi nye generasjonar her i regionen? Korleis kan vi gjere det lokalt? norge Vurderer Gå Ut Senteret Er det mulig å opprettholde og videreutvikle misjonsskolen Gå Ut Senteret? Det svaret kommer i en intern utredning til Normisjons landsstyre i november. 7 BOK & MEDIA har endret navn til VIVO BOKHANDEL Velkommen til en hyggelig handel! Du finner oss fortsatt disse stedene: Bodø, Bryne, Drammen, Finnsnes, Grimstad, Haugesund, Kristiansand, Lillesand, Lillesand Senter, Lillestrøm, Lyngdal, Mandal, Molde, Nærbø, Oslo, Torp, Trondheim, Tønsberg, Ulsteinvik og Ålesund. vivo.no Følg Normisjon på Facebook

2 Nisala Nonis nordfjord folkehøgskule 2 sogn og fjordane oktober/november 2014 Nytt fra Sogn og fjordane SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Folkehøgskule på Sri Lanka Laurdag 13. september vart Kamam Folk High School på Sri Lanka offisielt opna. Sidan 2011 har Sunnfjord Folkehøg skule arbeidd saman med KFUM på Sri Lanka om opp rettinga av skulen. Frå Sunnfjord reiste tre ungdommar, Maiken Molden Jensen, Marina Lillebø og Camilla Hylland Skogheim, inspektør Arne Håberg og rektor Jorun Knapstad. Utsendingane frå Sunnfjord deltok under opninga med sang, dans, tale, og bildepresentasjon. Opninga var høgtidleg med gjester frå lokalsamfunn, skular og offisielle myndigheiter på staden, i tillegg til sentrale aktørar i KFUM på Sri Lanka og i Norge. Skulen framstår no veldig fin med godt internat og gjestehus, gode undervisningslokale og eit fint utemiljø. 4. oktober 2014 startar dei første ordinære folkehøgskuleelevane på KAMAM. Rektor Jorunn Knapstad ved den nye skulen. NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Ungdom kultur tru Nordfjord folkehøgskule blir forska på, saman med to andre folkehøgskular. Temaet for prosjektet er «Ungdom, kultur og tro», og spørsmåla som blir reist og debattert er mellom anna: Kva vil det seie å vere ein kristen folkehøgskule? Kva gjer vi? Kva kommuniserer med ungdom? Kva er vårt særpreg, kva vil vi behalde, og kva vil vi gjere annleis? Resultatet av første del av prosjektet er kome i bokform. Boka heiter «Tro i praksis» og tek utgangspunkt i at eit skuleår på ein folkehøgskule på eit særleg vis fungerer som eit læringsfellesskap der også møtet med kristen tru vert ein viktig del av totallæringa. Vi jobbar vidare med dette prosjektet på skulen, både blant elevar og personale. Prosjektet og temaet blir viktig gjennom heile skuleåret, og målet er at prosjektet kan hjelpe oss til stadig å møte elevane på ein god og respektfull måte. Visjonen til Normisjon er «Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag». Når vi i stor nok grad nye generasjonar her i regionen? Framtid for Normisjon? Tekst Foto Vegard Tennebø Acta Sogn og Fjordane Eg har nett teke jegerprøva og har lært at ein bærekraftig art har ein god balanse av unge og eldre dyr. Om Normisjon hadde vore ein art, ville den i mi jeger prøvebok blitt klassifisert som ein utdøande art. Kvifor? Jo, fordi det er skeivfordeling i arten, med stor overvekt av gamle. Det er jo inga trøyst å vite at dette er trenden i store delar av landet. Vondt å høyre? Kanskje, men vi kan ikkje skubbe «slik det er» under teppet. Likevel Eg vil i denne saka legge fram kvifor eg framleis meiner at Normisjon har gode tider føre seg og gje nokre eksempel på positive trekk hos oss her i regionen. Evangeliet om Jesu Kristi liv, død og oppstode er like klart og tydeleg som det alltid har vore. Misjonens Herre er ikkje i ferd med å kapitulere. Derfor gjer ikkje vi det heller! Visjon eller tradisjon? Å halde hjula i gang er ein utbreidd motivasjon mange stader. Vi kan og må flytte fokus frå tradisjonsbasert til visjonsdrive. Å berre halde hjula i gong gjev mangelfult grunnlag for eit vitalt fellesskapsliv. Då vert det nesten forbode å slutte med noko og vanskeleg å starte noko nytt. Vi må flytte meir kraft frå å halde hjula i gang til å nå nye. Jesu visjon for kyrkja og misjon er ei formidabel drivkraft. Det vil målrette oss og gje meining til arbeidet. Kvifor gjer vi det vi gjer? Korleis gjer vi det? Dei spørsmåla er starten på vekst. Vi må prioritere tid til dei spørsmåla framover. Eg vil trekkje fram Måløy Normisjon som eit eksempel på ei foreining som har lykkast i å bli meir visjonsdrive i sitt arbeid. Dei har søkt samarbeid med andre gode krefter, fornya møtestil, har visjonar for å starte ungdoms arbeid, tilrettelagt for husgrupper og driv Alpha-kurs for å nå ut. I dag er Måløy den foreininga med størst nedslagsfelt blant unge barnefamiliar og vaksne. Det er oppdrift i det vitale miljøet. Alt som trongst var ei gruppe folk som hadde visjon og tru for vidare arbeid. Misjon i misjonsorganisasjonen Lokal misjon og evangelisering må opp på dagsorden for alle foreiningar. Av ein eller annan grunn har misjonsorganisasjonen Normisjon ikkje Storsamling Bryggja. I samband med Acta og Normisjon Sogn og Fjordane si store satsing på fellesskapsutvikling, endrar no familiedagane på Fjordly namn til Storsamling. Vi ynskjer med dette å nå ut, ikkje berre til «barnefamiliane» men til heile acta/normisjonsfamilien. Storsamlingane vil innehalde bøn og lovsong, undervisning, god prat, kaffi og mat. Det vil vere eige opplegg for borna. På denne første storsamlinga søndag 16. november vil det også vere høve til å kjøpe seg middag i forkant av møtet. Temaet for fyrste storsamling er «Når de kjem saman», og vil handle om dei store ressursane som Gud har lagt ned i den enkelte av oss og korleis dette vert spesielt tydeleg når vi kjem saman som kristent fellesskap. Det vil også vere dugnad på Fjordly laurdag 15. nov., med moglegheit for overnatting til søndag og storsamling. heilt knekt koden på korleis drive lokal misjon. Ironisk? Mange foreiningar har i dag liten periferi. Det betyr at det stort sett er ei kjerne av nokre få kristne som rullerar på styreverva, organiserer og gjennomfører alle aktivitetane. For kven? For kvarandre. Fleire stader er det faktisk slik at utsegnet «der kom ho òg, så då kan vi starte» er meir vanleg enn uvanleg. Men eg vil meir enn antyde at Jesu kall til oss strekkjer seg utover etableringa av trygge lommer for kristne. Misjon treng ikkje vere så direkte og pågåande som mange trur. Misjon handlar om å byggje gode bygder, i Jesu namn. Store og små samlast til lovsong. acta sogn og fjordane

3 Nytt fra oktober/november 2014 sogn og fjordane 3 Hugs giroen Det er fantastisk at det er veksande interesse for å starte nye fellesskap. Dette er avgjerande viktig for framtida til Normisjon. Oktober er ei økonomisk vanskeleg tid. Takk for alle gåver! Regionslotteriet Regionslotteriet er eit tradi sjonsrikt lotteri på hausten til inntekt for arbeidet i Normisjon region Sogn og Fjordane. Ein kan henvende seg til regionkontoret om ein ønskjer å kjøpe eller selje lodd. På premieblokka står m.a. reisegåvekort hos Si reiser på kr , ipad nettbrett, jule service og juleduk, fjellski, kaffimaskin, strikka teppe, hardangerbestikk og batteri drill. Totalt kan regionen selje lodd for kr , og dette er gode inntekter på hausten. Fritidsforkynnarane Ta kontakt med kontoret eller ein fritidsforkynnar dersom de vil ha talar til møte. Bruk gjerne desse flotte fritidsforkynnarane som stiller seg til dispoisjon. Dei er ressursar! Familieleir på Fjordly er noko av det som viser at Normisjon har potensial til å nå nye generasjonar. Hyen Normisjon startar ekteskapskurs denne hausten, for å nå ut til bygda si på ein positiv måte. Jo, så går det kanskje på bekostning av møteavvikling, men dei treffest likevel i bibelgruppa. Eg synest det er ein super måte å starte å byggje ein større periferi på. Korleis kan ditt fellesskap byggje relasjonar til dei utanfor fellesskapet? Fellesskapsutvikling Vi treng å starte nye fellesskap. Det er no samla to leiargrupper, ei på Sandane og ei på Eid, av unge foreldre. Desse vil teikne ut korleis nye fellesskap som passar denne livsfasen kan sjå ut. Av ein eller annan grunn har misjonsorganisasjonen Normisjon ikkje knekt koden for lokal misjon. Teigenstemnet Nye fellesskap vil bli født, som vil føre til nye barnelag og større leiroppslutning. Husgrupper er starta, og vi som region lagar allereie ressursar for desse gruppene og gjev utrusting. Agenda 1 Vi startar eit læringsfellesskap for å sikre utvikling i våre foreiningar. Dette er ein gåvepakke! Det er kanskje talande at nokre foreiningar ikkje ser seg syne med å prioritere dette, men gledeleg at mange vil, for dette er vår viktigaste satsing framover. Vi har tru for dette. Stor tru. Gud har framtid og von Gud seier i Jeremia 29,11: «For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.» Livet i misjon har aldri vore enkelt. Det krev av oss. Men Gud har framtid for oss, også når situasjonen ser mørk ut. Og så lenge vi har gode eldsjeler i sving, både i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord, så er det sanneleg von for Normisjon Sogn og Fjordane. Vi står saman i bøn og arbeid, og vi heiar kvarandre fram mot eit felles mål: Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag. Finn Bjarnastein, Eid, Norvald Gjengedal, Olden, Morten Leirgul, Sandane, Sigbjørn Tonheim, Førde, Karl Øystein Haug, Førde, Marta Fimreite, Vassenden, Solveig Aaberg, Oldedalen, Alfred Styve, Førde, Ingolv Muri, Olden, Jørn Ilje, Nordfjordeid, Kjell Tonheim, Florø, Rolf Stave, Ytre Stadt, Frode Kvalheim, Kvalheim, Kari Synnøve Muri, Olden, Taket på Holmely Vi kom dessverre for seint i gang, og fekk ikkje taktekkjar og stilasbyggjar til å kunne gjere oppgåva samtidig. Oppgåva må vente til våren. Dei svake punkta er sjekka, og den mellombels tettinga som er gjort, vil kunne halde vinteren over. Det er godt, for det er kome inn , og me treng minst Eikefjord. Tradisjonelt vart Teigenstemnet arrangert første søndagen i september. Det var mykje folk, og dei på kjøkkenet hadde visst aldri sett at folk åt så mykje. Det borgar for god mat og god trivsel. Det var fellesskapsutviklar Ruth Skree, som var talar på begge møta. Ho nytta søndagens tekstar slik at temaet vart om forvalting. Vi har alle utruleg store verdiar å forvalte i form av evner og anlegg, og også tid og pengar. Vi skal stå til ansvar for dei prioriteringane vi gjer. Parallelt med første møtet var det opplegg for borna. Dei hadde ei fin stund med formidling, leik og song. Songane framførte dei på ettermiddagsmøtet. Det var kjekt å sjå små og store som kosa seg med songen. Kvar generasjon må lære Jesus å kjenne. Difor er Teigen-styret også veldig opptatt av at det blir leir for borna. I haustferien er det to leirar på Teigen. Ryan Burch Barnekor og leiarar på Teigenstemnet. Resultat er Rekneskapen syner underskot, men det er betre enn krisa i fjor. Me har tilsett fellesskapsutviklar sidan sist, så utgiftene denne hausten vil bli større enn i fjor. Det er særleg fast gjevarteneste som har auka. Det er me svært takksame for. Hjarteleg takk for alle gåver.

4 4 sogn og fjordane oktober/november 2014 Nytt fra steinar urnes eline sandnes «Vi over 60» Innvik september var 38 stykk samla på Misjonsheimen til «Vi over 60». Alle vart ynskt velkomen av Signy og Finn Bjarnastein, som i lag Teamet som stod for eit vellukka arrangement. Selje. På to veker i september fekk Normisjonsforeininga i Selje inn kr til Fjordly og Acta på loddsal. Loddsalet var eit førehandssal med songar Harry Andersen leia alle samlingar på ein god måte. Opphaldet var ugløymeleg frå først til sist, fortel Steinar Urnes, ein av del takarane, og seier vidare: Vi hadde god forkynning med utlegging av temaet «Tals mannen». Marta Irene Eriksrød tala om dette emnet så intenst at tida flaug. Dei fekk òg besøk av fysioterapeut som hadde nyttig informasjon om behovet for fysisk aktivitet, og musikarar som gleda med vakker song. 20-årsfeiring på Holmely Bryggja. I september vart både Fermate-helg og temahelg ved Roy S. Johansen avvikla. Begge helgene gav mykje godt til deltakarane. I skrivande stund står Mannshelg oktober for tur. Helga november er sett av til retreat. Høgdepunktet denne hausten blir 20-årsjubileum november. Leiar i landsstyret for Normisjon, Tormod Kleiven, skal ha seminar laurdag kl. 14 om «Mellommenneskelig tilgivelse og forsoning». Han kjem òg til å tale under jubileums festen. Kleiven er ein ressursperson innan diakoni, og vi håpar at mange kjem for både å høyre han og feire at Holmely gjennom 20 år har vore og er ein viktig oase for mange menneske! Positivt loddsal i Selje Flotte gevinstar til julemessebasaren i Selje. til julemessebasaren. Mange har gitt gevinstar og har stilt opp for å selje lodd. Loddseljarane fortel at dei opplever at bygdefolket er positive til Fjordly. Margrethe Listou, kontaktperson for foreininga, fortel også at bøn for bygda er ein viktig del av arbeidet deira. Dei har «fordelt» bygda mellom seg slik at alle blir bedt for. Ho fortel også at barne laget «Korvetten» no skal starte opp att. Julemessebasaren blir 7. nov. Marte-Iren Lade blir med som andaktshaldar. Haustmøtet i Sogn God stemning på haustmøtet til trass for ruskevêr ute. Leikanger Misjonforeining stelte i stand haustmøte i kyrkjelyds huset på Leikanger 27. september. I regn og ruskevêr samlast ein fin flokk på vel 20 personar til bibeltime om emnet: «Elska og sendt». Vegard Tennebø var gjestetalar, og han delte frå 1. Mosebok 15 om Gud som gjer ei pakt med Abram der han lovar å gje han og etterkomarane hans heile Kananlandet. Ein mektig bibeltime til lærdom og ettertanke, seier Anne Kristin Gunvordal, og held fram: I samtalen etterpå kom det fram mange gode tankar om korleis vi ynskjer at vår forsamling skal vere. Kva har Gud, på ein spesiell måte, lagt oss på hjarta? På festkvelden hadde møtelyden auka betrakteleg, Samklang gledde med song, og Samklang under festkvelden. Haustmøtet på Sandane Mangeårig leiar av bibel omsettingsorganisasjonen Wycliffe, Sigmund Evensen, er talar på årets haustmøte på Sandane. Han er ein svært inspirerande talar som formidlar bibelinspirasjon og nye perspektiv på bibeltekstar etter sine mange år som omsettar og misjonær blant urfolket umanakaina i Papa Ny Guinea. Normisjon har samarbeidd med Wycliffe om bibelomsetjing i fleire land, m.a. i Mali og Nepal. Vegard talte meir om «Å vere sendt» Haustmøtet vart avslutta med fellesgudsteneste i Stedje kyrkje i Sogndal. Ei festgudsteneste med ca. 80 frammøtte. Vegard talte over Markus 7,31 37 om den døvstumme i møte med Jesus. Preika handla om korleis vi sjølve og verda treng reinsing Nordfjord folkehøgskule og reigonen samarbeider om møtet og håpar mange i Nordfjord tek turen og stiller opp. Laurdag 26. oktober 2014 Nordfjord folkehøgskule. Kl : Bibelinspirasjon Kl : Måltid Kl : Misjonsmøte saman med elevane Søndag 27. oktober 2014 Vereide kyrkje Kl : Misjonsgudsteneste og lækjing frå Jesus, verdas frelsar. Det var song ved «Dalklang» og kyrkjekaffi på Stedjetunet. I kollekt denne helga kom det inn ca. kr Mange var glade og takksame for helga. Sigmund Evensen spreier entusiasme rundt Bibelen. vegard tennebø wycliffenorge Leiar Marius Økland Acta- og administrasjonsleiar i region Sogn og Fjordane Kva satsingsområde skal vi ha framover? Korleis kan Normisjon bety noko for bygda, regionen, landet og verda? Korleis er draume situasjonen for Normisjon, lat oss seie om ti år frå no? Vi som er tilsette i regionen hadde Teigen Leirstad som ramme då vi drøymde i lag om slike spørsmål. Fellesskapsutviklar i Normisjon sentralt, Ruth Skree, var med oss og leia prosessen med å stille viktige spørsmål og peike framover. Har vi tru på Normisjon? Ja, vi har veldig tru på Normisjon som eit godt verktøy for Guds rike i Sogn og Fjordane. Fordi vi ser alle dei trufaste misjons venene (det er bl.a. deg) som ivrar etter å bety noko. På forskjellige område. I forskjellige bygder. Det er eit kjempepotensiale for det er kjempeflotte folk! Gud har ikkje overlate sitt rikes sak til tilfeldige folk, men til menneske som er kalla til å bringe Ordet vidare. Deg og meg. I all vår skrøpeligheit og all vår pryd! Vi drøymer om vekst, vi drøymer om fellesskap som har fokus på Jesus og som betyr noko for bygda. Vi trur ikkje vi kjem til å gjere ting på same måte som før. Det vil nok bli endringar. Det må det for folk og tider er forskjellige. Det uforanderlege evangeliet må forkynnast i foranderlege tider. Slik at det møter folk i dag. Regionstyret tek med seg våre innspel inn i sine strategiprosessar. Agenda 1-arbeidet (les om det annan stad i avisa) trur vi kjem til å føre til meir strategisk misjon og mindre tilfeldig misjon. Strategi er eit fint ord. Men Den som har eit mål å jage mot må ikkje vike av. det betyr eigentleg berre at vi har tenkt gjennom kvifor vi gjer det vi gjer, på kva måte vi gjer det og til kva folk vi gjer det for. Det er slett ikkje å kaste Den heilage ande på dør, men å etterfølgje Paulus: «Eg gløymer det som ligg bak, og strekkjer meg mot det som er framanfor, og jagar fram mot målet, mot den sigersprisen som Gud frå det høge har kalla oss til i Kristus Jesus.» Fil 3,13f. Den som har eit mål å jage mot, må ikkje vike av. Sigersprisen er vi alle kalla til å ta imot.

5 Nytt fra oktober/november 2014 utland 5 utland Da hele familien fikk tuberkulose, ble Okhaldhunga sykehus redningen. Tuberkulosefamilien Tekst Foto Line Konstali Kristin Bøhler Årlig rammes av tuberkulose i Nepal. Okhaldhunga sykehus behandler de fattigste. En familie ble nettopp behandlet ved Okhaldhunga sykehus. Ifølge misjonærbrevet Okhaldhunga Times hadde moren skrantet helt siden hun var gravid med sin yngste datter for et år siden. Hun hadde lungetuberkulose og smittet alle de tre barna sine. Familien bor egentlig i et annet distrikt, men der fikk de ingen hjelp ved sykehuset og helsepostene de hadde vært på. Etter å ha forsøkt behandling hos en shaman, ble de av noen de kjente, rådet til å reise til Okhaldhunga sykehus «der de behandler fattigfolk.» Nær sammenheng med fattigdom Tuberkulose er en infeksjonssykdom som smitter med dråpeinfeksjon. Bakteriene spres ved hoste, tale og nys. De som bor eller oppholder seg tett til den tuberkuloserammede står i stor fare for å smittes. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er fattigdom, underernæring og høy befolkningstetthet mye av årsaken til at tuberkulose sprer seg. 95 prosent av alle som dør av sykdommen, bor i utviklingsland. I motsetning til andre dødelige sykdommer finnes det en effektiv behandling av tuberkulose. Ved å behandle syke vil også faren for smitte reduseres, og dermed kan man i større grad bekjempe sykdommen i et område. Nepal er kjent for vakker natur og høye fjell, men også for fattigdom og nød. I et land med ulendt terreng, lange avstander og store slumområder, er det å finne og diagnostisere alle som er tuberkulose syke, en utfordring. Egen avdeling Den 14. februar 2014 ble tuberkuloseavdelingen ved Okhaldhunga sykehus offisielt åpnet. Pasientene med denne farlige og svært smittsomme sykdommen kunne nå bo på et avskjermet sted. Det frigjorde også en del sengeplasser for andre pasienter ved sykehuset. På denne måten kan man også skjerme dem mot smitten fra tuberkulosepasientene. På bedringens vei For en fattig familie i Nepal ble Okhaldhunga sykehus redningen. Tusen takk for all forbønn og økonomisk støtte til det livsviktige prosjektet dere har valgt å støtte. Helse til alle! I Okhaldhunga distrikt får over mennesker tilgang på helsetjenester de tidligere ikke hadde. United Mission to Nepal driver driver Okhaldhunga sykehus med Normisjon som en viktig støttespiller. Ved hjelp av pasientstøtteordninger sørger vi for at prisen ikke blir like høy. I tillegg satses det på fore byggende arbeid ved å sørge for lokale helsetjenester. Bli fredsbygger! Styrker familien Døpefont og identitet På en helt vanlig onsdag ble 16 år gamle Prya drept på vei hjem fra skolen. Hun ble offer for en gammel etnisk konflikt mellom folkegruppene santaler og boroer i Assam i India. Skoleflinke Prya hadde mange drømmer for fremtiden. Ved hjelp av selvhjelps grupper og menighetsbyggende arbeid skaper Normisjon fredelige møteplasser der folk fra begge sider møtes. Støtter du dette prosjektet, kan du være med og skape fred i Assam. Prosjektnr.: Rehabilitering av flyktninger i Assam Budsjett: audun nedrelid Gi barna i Assam en bedre fremtid bli fredsbygger! 145 deltakere og ledere, derav ti ledere fra Norge, var samlet på Highlands Bible college, som ligger langs hovedveien mellom Phnom Penh og kystbyen sihanoukville. Deltakerne kom fra åtte ulike provinser i Kambodsja. Samtlige var pastorfamilier. Barna fikk sin undervisning, med lek og aktiviteter, i grupper ledet av norske og kambodsjanske ungdommer. De voksne hadde seminar om sunne og trygge familieverdier. Prosjektnr.: Levedyktig kirke i Kambodsja Budsjett: Den lutherske synoden på Cuba gir hver menighet egen døpefont i marmor. Vi vil gi kirkerommet et hellig preg og løfte opp dåpens verdi, sier den nyordinert presten Martha Romero. En vakker, utsøkt døpefont i marmor står nå ved inngangen til kirkerommet i hver av de fem lutherske menighetene på Øst-Cuba. Den unge cubanske kirken, synoden Iglesia Evangelica Unida, styrker sin identitet ved å utsmykke sine kirkerom på denne måten. Prosjektnr.: Støtte til Santiago-synoden Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland oktober/november 2014 Nytt fra Flere døpt Flere har kommet til tro etter å ha lyttet til Radio Dumka. Etter et seminar som ble avholdt i april, har flere latt seg døpe. audun NEDRELID Radioevangelisering virker fortsatt! I dager der internett dominerer, er det flott å se et av våre eldste medier fortsatt i bruk i stort omfang. Vi får brev fra både India, Nepal, Bangladesh og til tider også Sri Lanka. Sendingene er på santali, og vi når inn til landsbyer der radio brukes i større omfang enn TV og Internett. Seminar i april April måned var en spennende tid for oss. Vi holdt et seminar i landsbyen Solpara i Vest-Bengal i India. Biskopen fra den lutherske kirken, en lokal pastor og en pastor som er ansatt i Radio Dumka, ledet seminaret. Året før hadde redaksjonen i Radio Dumka besøkt samme område og vist jesusfilmen på lerret. Da oppdaget vi at flere vi snakket med, både lyttet til og forsto budskapet til Radio Dumka. Da vi omsider fikk lov til å tale om evangeliet, fikk vi beskjed om at de ønsket besøk igjen. Da startet forberedelsene til seminaret vi avholdt i april. En kjærlig Gud Santal-folket er undertrykket fordi de tilhører den laveste kasten i India. De utsettes for diskriminering i alt fra dårligere skoletilbud for barna til at de må gi fra seg landområder mot sin vilje. Grunnen til at mange vil bli kristne, er budskapet fra Jesus Kristus om at alle er like overfor Gud. De opplever å bli sett som verdifulle uavhengig av hvilken rase de tilhører. 27 personer lot seg døpe før seminaret og tre familier mens seminaret pågikk. Alle sammen fortalte den samme historien. Troen på Jesus Kristus fikk dem til å se at de var like mye verdt. Jesus hørte de om på Radio Dumka. Ønsker flere seminarer Ryktet har spredd seg. Nå får vi også invitasjoner til andre landsbyer i området. Pris Herren! I fattige India er ikke tilgangen til TV og Internett like god overalt. Men de fleste har tilgang til en radio. Tekst Pastor Lucia Tudu Foto Audun Nedrelid Prosjektnr.: Radio Dumka Budsjett: Skulle gifte seg Gode venner er bra å ha i oppveksten. For Majeda har bestevenninnens hjelp vært uvurderlig. Som 12-åring skulle hun giftes bort til en mann som var over dobbelt så gammel som henne. Venninnen Shirin tok affære og kontaktet en lokal selvhjelpsgruppe. Etter mye overtalelse klarte de omsider å få foreldrene til Majeda på andre tanker. Margrethe Frydendal Kollerud Det nytter! Årlig giftes flere tusen jenter bort som barnebruder i Bangladesh. Utdanning og selvhjelpsgrupper er et viktig virkemiddel i arbeidet med å beskytte jentene. Fattigdom tvinger ofte foreldrene til å gifte datteren bort for tidlig. Slik var det også for Majeda. Selvhjelpsgruppen fikk foreldrene til å forstå at datterens fremtid lå i høyere utdanning og ikke i et altfor tidlig ekteskap. Kristina hvarnes andersen Venner for livet: Da Majeda skulle giftes bort, tok venninnen Shirin affære! Karen ekern Prosjektnr.: Samfunnsutvikling i Bangladesh Budsjett: Feiret alfabetisering Den 8. september var den inter - nasjonale dagen for lese- og skriveundervisning. I Mali har Nor misjon vært en pådriver for undervisning på lokalspråket. I prosjektet Helsehagen er lese- og skriveundervisning grunnlaget for utviklingsarbeidet vårt. Vi driver lese- og skriveklasser i 23 Fra et av våre landsbyer. Hvert år lærer rundt 100 nye alfabetiseringskurs voksne og ungdommer å lese, skrive og regne på sitt eget språk. I Bamako ble dagen feiret med en konferanse. Tema for dagen var: Alfabetisering, uten den ingen varig fred. Språk er kommunikasjon, og kommunikasjon er grunnleggende for utvikling og fred. (Fra Therese Glendranges blogg) Prosjektnr.: Helsehagen i Tomora Budsjett: Gripende hjertevarme Margrethe Frydendal Kollerud har jobbet på dagsenteret ABBS i Nepal i 3 måneder. Kritty møter deg som regel med et stort smil og glimt i øyet. Hun er et av de eldste barna og stiller opp for den som trenger det. Hun hjelper ofte til med å trille eller leie de andre barna dit de skal og at de sitter rolig når de skal. Det er til stor hjelp for de ansatte ved senteret. Men noen ganger løper hun rundt og tuller med gutta også. Krittys gruppe har ansvar for å gjøre klart til soving etter lunsj. Hun står enten på madrassrommet og deler ut dyner, puter og madrasser eller fordeler dem på rommene sammen med de andre. Hun tar gjerne de yngste på fanget på bussen, men kan også korrigere når det trengs. Dessuten er hun generøs med klemmer eller et vennskapelig klyp i kinnet. Hun en gledesspreder for vennene sine ved å være positiv, omsorgsfull og til tider godmodig rampete. Lærer å ta ansvar Kritty er bare ett av de mange barna med samme holdning på ABBS. En av de første tingene jeg la merke til, og også noe av det jeg har satt mest pris på, er den omsorgen som finnes på stedet. Barna hjelper og bryr seg om hverandre. På ABBS bidrar alle med det de kan, både av praktiske gjøremål og å ta vare på hverandre. De eldre passer på de yngste, de som kan gå, triller de som sitter i rullestol, og de som kan spise selv, mater de som ikke kan det. De rydder og leier hverandre, Prosjektnr.: Dagsentre for barn Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra oktober/november 2014 norge 7 NORGE Generalforsamling i juni Hvordan skal Normisjon nå ut til enkeltmennesker med budskapet om Jesus Kristus? Det blir det største spørs målet som skal besvares når Normisjon holder general forsamling 29. juni 2015 i Grimstad. Generalforsamlingen holdes hvert tredje år og består av utsendinger fra alle enhetene i organisasjonen. De skal blant annet vedta et handlingsprogram for tre år framover og velge nye medlemmer til landsstyret. Vi ønsker å lage et program som er attraktivt for ulike aldersgrupper og interesser. Derfor kombineres generalforsamlingen med vårt årlige sommerstevne «Sommer i Sør», sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Hun håper tilbudet om både misjonsstrategi og ferie og fritid vil gjøre det attraktivt for mange i Normisjon å bruke dagene i overgangen mellom juni og juli neste sommer i Grimstad. Gode opplevelser Generalforsamlingen og Sommer i Sør ses under ett når det gjelder program, men det er mulig å delta på bare én av delene. Vi er opptatt av at Generalforsamlingen også skal være en positiv og minnerik opplevelse for barna og de unge, sier Kvelland, som frister med eget opplegg på festivalen Skjærgårds Music and Mission Festival. Normisjons generalforsamling og Sommer i Sør varer fra 29. juni til 5. juli Volontører for Normisjon på kurs på Gå Ut Senteret i Hurdal før utreise til internassjonalt arbeid. En intern utredning skal nå finne ut om Hurdal er riktig sted for slike kurs i framtiden. Snur alle steiner Tekst Foto Leif Gunnar Vestbøstad Vik Normisjon arkiv Driften av Gå Ut Senteret i Hurdal, GUS, skal nå gjennom en grundig vurdering. Det har landsstyret i Normisjon bestemt. Misjonsskolen Gå Ut Senteret har i mange år vært i en presset økonomisk situasjon. Inneværende skoleår har skolen bare 26 elever. Landsstyret i Normisjon mener det ikke er grunnlag for å drive skolen i sin nåværende form over tid og har derfor bedt styret ved skolen om å utarbeide en plan for videre drift. I planen skal det blant annet svares på hvordan Normisjon skal ivareta utrustning i missiologisk kompetanse. Gå Ut Senterets formål om å virkeliggjøre Jesu Kristi misjonsbefaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler står fast. Det samme gjør visjonene om disippelgjøring og utrusting av mennesker til en slik tjeneste. Når det gjelder alt annet, så må vi tenke så åpent som vi bare klarer for å bringe på banen ideer og forslag som kan sikre at vi har en slik skole også i fremtiden, sier styreleder Ole Martin Rudstaden. Vi må tenke så åpent som vi bare klarer. Alternative lokaler Linjetilbud, lokalisering og driftsmodell er sentrale momenter i utredningen. Rudstaden jobber med å sette sammen en skole som har gode nok rammebetingelser til å lykkes både med formål og visjon og med å unngå økonomiske underskudd. Misjonær utrustningen til Normisjon, som fram til nå har vært et av kjerneområdene til Gå Ut Senteret, er et svært viktig moment i utredningen. Vi må sikre en best mulig utrustning for våre misjonærer også i fremtiden. Dette kan skje ved GUS, men det kan kanskje også skje et annet sted, i sam arbeid med nye eller nåværende samarbeidspartnere. Utredningen søker å kartlegge de mulighetene som finnes, sier Rudstaden, som gjerne vil be om forbønn. Fremtiden til denne skolen er først og fremst et spørsmål om hva Gud vil, og det er han som må lede oss. Be gjerne om at alle vi som en involvert i prosessen må være i stand til å høre Guds stemme og til å gå på det som er fra han, sier Rudstaden. Jeg vil takke alle som har støttet Gå Ut Senteret med bønn og ressurser siden starten i Santalmisjonen og senere Normisjon har hatt utrolig stor glede av skolen og alle de menneskene som på en eller annen måte har vært tilknyttet den. Jeg opplever at vi nå har et landsstyre bestående av mennesker som til enhver tid jobber med å se på Normisjons samlede ressursbruk og tilpasse prioriteringene etter endringer ute og hjemme. Det er et godt utgangspunkt. Så er det GUS-styrets oppgave å komme fram med gode forslag Styreleder ved Gå Ut Senteret Ole Martin Rudstaden. som kan gi en bærekraftig skoledrift, sier Ole Martin Rudstaden. Utredningen skal etter planen være klar i løpet av november. Kjøp brukt! Kontakt våre gjenbruksbutikker i Galleri Normisjon: Galleri Gjøvik tlf Galleri Bergen tlf Galleri Sandnes tlf Galleri Sørumsand tlf Galleri Oslo Sentrum tlf Galleri Aksdal tlf

8 8 hordaland oktober/november 2014 Nytt fra hordaland Høsten er her. Det regner utenfor, men er godt og varmt inne. Er det på grunn av surt vær at høsten har blitt årets basartid nummer en? Kari tønnessen Normisjons kjerneverdier er elsket og sendt. Dette er også temaet for Acta Hordalands tenleir i november. Høst = regn + basar Tekst Foto Kari Tønnessen Kari Tønnessen Acta Tenleir! Flere av de som har vært på Acta-leir har blitt tenåringer. De vil fortsatt på leir, og da er det veldig gøy at vi i Acta nå skal ha tenleir. Leir er fantastisk og passer for alle aldre. Mye moro, fellesskap, mat, prat og Jesus er ingrediensene som skal til for å lage uforglemmelige minner. Viktigere enn minner er et stadig nærere forhold til Jesus og overgivelse til ham som elsker oss. Gode vennskap med andre deltagere gir også troen et fellesskap å leve i. Troen som griper inn i hele våre liv, har også en viktig plass i fellesskapet. Bli med leir! november er det duket for Acta Tenleir på Lønningsstrand. Leiren er for de som går i klasse, og koster 600, (550, for søskenmoderasjon og for de som er medlem i et Acta-lag). Påmelding skjer ved at du sender navn, alder, adresse, telefonnr. og navn på den/de du reiser sammen med til Du vil, når du har sendt mail, få en bekreftelse på at du er påmeldt. Program og ytteligere informasjon vil bli sendt til deg i posten når leiren nærmer seg. Vi i Acta Hordaland tror dette blir en fantastisk leir, så få med deg venner og meld deg på! :) Er det noe du lurer på, så ikke vær redd for å ta kontakt. Acta-leder kan nåes på eller Kjøp brukt! Velkommen til bruktmarkedet Galleri Normisjon i Strusshamn Senter på Askøy! Åpningstider: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Vi tar også gjerne imot varer fra deg: Møbler, serviser, antikke ting, hvitevarer, interiør, etc. Kontakt oss på tlf eller skriv til: Nå er det tid for å børste støv av de gamle treårene, samle sammen det man har fått og laget av gevinster i løpet av året som har gått, og sette i gang med basarer og messe. Forberedelsene er mange. Ikke bare skal man samle gevinster, man skal også organisere baking og kaffekoking. Har man loddsalg på bok, skal mange lodd helst være solgt på forhånd. Det virker som om pengene sitter løsere hos folk, enn ved en vanlig kollekt. Det er kanskje håpet om å vinne noe fint som er grunnen? Heklede duker, sengesett, kaffekanner, Eva Solo-glass, lysestaker, lykter, hjemme strikkede sokker, sjokolade, kaffe ja gevinstene skal det ikke stå på! Og kjekt er det at pengene som blir samlet inn, går rett til misjonen. Spenning på Moster Fredag 19. september var jeg så heldig og fikk besøke Normisjons årlige høstbasar på Salem bedehus på Moster. Turid og Audny møtte meg med store smil. Da jeg spurte dem hvor lenge normisjonsforeningen deres hadde holdt på, så de på hverandre og sa: Vi er vel ikke helt sikre på når vi startet, men vi har i vertfall holdt på i 35 år. Tenkt det det har holdt på i 35 år! Det er faktisk ti år lenger enn jeg har levd. Og da jeg spurte dem hvor lenge de hadde tenkt til å holde på, fikk jeg til svar: Hvertfall noen år til. Møte begynner, og Turid annonserer at pengene som kommer inn på loddsalget, skal gå til Nepal og sykehuset i Okhaldunga. Det arbeidet har foreningen samlet inn penger til i flere år. Jeg som actaleder har blitt invitert til å holde en andakt og fortelle fra misjon, og nå har vi kommet dit i programmet at det er min tur. Jeg deler Salme 37,5: «Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.» Det er godt å vite at vi kan legge livene våre i Guds hånd og vite at han har sagt han vil være med oss. Samtidig kan vi få lov til å fortelle det samme til andre mennesker, som ikke har hørt om Gud, at det gjelder for dem. Det er noe alle kan være med å fortelle til klasse kamerater, kollegaer og naboer. Vi snakker om Normisjons arbeid i Nepal, og så ber vi sammen. Etter møtet er det pause, før basaren fortsetter. Basar er noe alle kan gå på. Selv de som ikke går på bedehuset til vanlig, går på basar. 22. august var jeg på basar på Fornyet avtale Fjell. Foldnes kyrkjelyd har i ein del år støtta Bibelskulen i Bafoulabé i Mali gjennom Normisjon med bønn og økonomisk støtte. Dei har no fornya denne avtalen og vil dele støtta mellom 2 prosjekt: Bibelskulen i Bafoulabé og bibeloversetjing til kassonké. Aud Else Vesetvik frå Normisjon var med på ei flott gudsteneste i Foldnes kyrkje søndag 24. august, då ny avtale vart markert og underskreven. Vi takkar kyrkjelyden for deira flotte misjonsengasjement! Mange kyrkjelydar har misjonsavtale gjennom SMM (Samarbeid Menighet og Misjon), men om du som les dette tenkjer at dette skulle vi hatt hos oss også, så ta kontakt med regionkontoret. Vi trur at kjennskap til og god kontakt med arbeidet i eit misjonsland vil vera til glede og inspirasjon for alle kyrkjelydar. Huglo, og der fikk jeg høre at «folk på Huglo, de stiller opp på alt som skjer, også på bedehuset!» Basar er med på å samle folk, og er en fin mulighet til å invitere med naboen som kanskje ikke har vært så ofte på bedehuset før. Hva er det med basar som gjør at det fortsatt er noe man holder på med etter så mange år? En gammel mann, på det bedehuset jeg vokste opp på i Farsund, sa en gang: «Basar det er kollekt med spenning!» Og det er vel kanskje det som gjør at så mange barn, voksne og gamle samles en fredagskveld? Spenningen rundt «vinner vi i kveld?» Samtidig som pengene går til en enestående sak å bygge Guds rike. Kyrkjelyden i Foldnes engasjerer seg for misjon. foldnes kyrkje

9 Nytt fra oktober/november 2014 hordaland 9 Personlighetskurs: «Helt OK» «Helt OK!» en hjelp til å forstå og feire mangfoldet. Noen ganger tenker vi at vi selv ikke er OK, andre ganger er det andre mennesker som i våre øyne ikke er OK. I stedet for å se på forskjeller som et problem, vil vi lære å forstå og feire mangfoldet i familien, verdsette hverandre og kunne si: Jeg er OK, du er OK! Det forløser trygghet og frimodighet, og bygger en god familie- og disippelkultur. Vi vil bruke JTItypologi (Jungs typeindex) som et redskap til å forstå deg selv og andre. Ingrid Anette Larsen er sertifiserte veileder i JTI. Lørdag 8. november kl på Øvre Korskirkealmenningen 5. Pris 450, (350, for studenter/ arbeidssøkende.) I prisen inngår lunsj, JTI-test og kurshefte. Maksimalt 45 deltakere. Påmelding: send e-post til norkirken.no Her ser du ivrige fremmøtte som er fullt fokusert under trekningen på Normisjons-basar på Salem bedehus på Moster. Det er mange barn som har tatt turen til Salem bedehus i kveld, og barna kappes om å få være med og dele ut gevinstene. Stolt stiller de seg opp på scenen og gjør seg klar til den store oppgaven. Så er det hele i gang. Den gamle «risteriste»- maskinen, som vi kalte den, er byttet ut med en automatisk trekning på storskjerm, men spenningen er den samme. «767» sier Turid, og vi er i gang. Vinnerlykken har jeg visst ikke helt med meg denne kvelden, og det blir verken gevinst på åretrekningen eller på boka, men hva gjør vel det? Så lenge loddsalget har gått bra, er jeg mer enn fornøyd! Bergen. Syltetøy er kome på glass julekaker, ambrosiabrød, smultringar og andre godsaker er planlagt! Nokre syr, strikkar og heklar, og vi har òg for sal diverse varer kjøpt i Bangladesh. Fine julegåver! Blomelotteri med mykje flotte blomar, og vi har tombola med premiar for «små og store». Acta har eigen «stand» med sal av spennande varer. Som vanleg har vi og kafé med mykje godt! Basar det er kollekt med spenning! Program: Kl : Sal av varer, tombola og kaféen er open Kl : Andakt v/ Acta-leiar Kari Tønnessen Kl : Salet fortset, åresal og hovudtrekning Bidrag til salsbordet eller åretrekning tek vi imot med takk! Ta med venner og kjente og kom på julemesse denne formiddagen! Lørdag 8. november i Fensal (Kong Oscarsgt. 15). Basaren er over for denne gang, og alle samler sammen det de har vunnet. En etter en forsvinner de ut i den klare kveldsluften. Foreningsdamene og ektemennene deres begynner straks å rydde. Tellekomiteen er også i gang med å telle pengene etter kveldens åresalg og etter loddbøkene. «32 600, kroner,» hører vi plutselig en dame si. «Da ble det omtrent som i fjor da,» sier en annen med et stort smil om munnen. Det virker som om foreningsdamene er godt fornøyd med kveldens resultat. Og for meg som ikke vant noe verken på basar på Huglo eller på Moster, er det godt å vite at det kun er under en måned igjen til neste basarbesøk, og da går turen til Folderøy. Engasjert for misjon Ikke alle er så heldig som jeg som får reise rundt på basar og treffe så mange foreningsdamer og menn som er engasjert for misjonen. Gjennom basarer og messer samler de hvert år inn store summer som er med på å gjøre Normisjons arbeid mulig. Tusen takk for engasje mentet! Både til dere i Sunnhordland og ellers i regionen der det lages til basarer og messer året rundt! Gud velsigne dere! Normisjons julemesse i Bergen Hilde Joy Vestøl Julekakene og andre godsaker som høyrer jula til, får du kjøpt på Normisjons julemesse i Bergen den 8. november. Velkommen! Godhet 2015 brer om seg i Bergen I Bergen stod Jesusfellesskapet og Norkirken Bergen sammen om Godhetsfestivalen i juni i år. Nå jobbes det med å få med flere menigheter, slik at vi kan stå sammen som kristne i å gi Guds godhet videre på helt praktiske og konkrete måter under Godhet 2015 den første uken i juni. Vil dere være med? Om din menighet er i eller utenfor Bergen, kan dere være med på Godhet. Martin Olsen i Norkirken Bergen tar gjerne en prat med deg/dere om hvordan dette kan gjøres. Ikke nøl med å ta kontakt! I Bergen blir disse menighetene med: Bergen Indremisjon Betlehem, Kristkirken, Kristent Fellesskap, Misjonskirken Bethel, DNK ved diakon i Olsvik, Jesusfellesskapet og Norkirken Bergen. Haustdagar på Helgatun Haustdagar på Helgatun var igjen en suksess. Flotte rammer på Helgatun, kombinert med solid forkynnelse av Kurt Hjemdal, flott program, solid ledelse, god høstluft og flott fellesskap, gjorde helgen komplett. Takk til alle som var med! Normisjons nye internettsider Normisjons nye internettsider blir stadig bedre. De er gjerne litt uvant for oss som har brukt den forrige mye, men det går seg til. Har du innspill eller spørsmål til nettsiden, kan du ta kontakt med Martin Olsen. Region Hordalands nettside finner du her:

10 10 hordaland oktober/november 2014 Nytt fra Henrik guii-larsen asbjørn risa Soul Children i Arna Arna. Arna Misjonsmenighet satser, og liker å tenke stort! Denne høsten har menigheten startet opp ikke mindre enn 3 nye barne-/ungdomskor Oslo Soul Children inspirerer landet rundt. Askøy. Bruktbutikken på Askøy rundet kr i brutto omsetning den 10. august. Mange og stadig nye kunder finner veien til på en gang! Menigheten har tilsatt egen musikalsk leder for å starte og drive dette nye, flotte Soul Children-arbeidet, og i løpet av 4 uker hadde koret alt fått i overkant av 70 nye medlemmer. Koret er tilsluttet Acta. Musikalsk leder er Barbro Wiig Sulebakk, og koret er delt i 3 aldersbestemte grupper: Pre Soul Children for barn (fra 5 år til og med 4. kl.), Soul Children for tweens (fra kl.) og Soul Teens (fra 8. kl. og opp over ) Vi ønsker Guds velsignelse over korene. re:present feb. Bergen. Vi vet at Gud har kommet nær og vil bo i oss ved sin Ånd. Men hva betyr det for vårt liv? Hvordan re:presenterer vi Gud der vi er? For å ta oss et steg videre i å leve dette, har vi fått Mike Pilavachi til Bergen. Pilavachi er en engasjert forkynner. Han grunnla ungdomsfestivalen Soul Survivor som har et sterkt fokus på å la gudslivet bli synlig i verden vi lever i. Sett av dagene allerede, få med deg dine ledere og fellesskapet ditt! Lederseminarer torsdag kl og fredag kl Egen konfirmantsamling. Åpne kveldsmøter torsdag og fredag kl. 19. Stedet er Salem, Sigurdsgate 6. Arrangør: Bergen Indremisjon, NLM Salem, Den norske kirke, Norkirken Bergen. Galleri Bergen Her er alt klart for loppemarknad i Blomsterdalen. butikken. Galleri Bergen hadde loppemarked i Blomsterdalen 30. august. Butikksjef Asbjørn Risa oppsummerte begivenheten slik: Då er loppemarknaden over. Takk til alle med arbeidarar som har stått på med Oddvar og Gunnar i spissen. Desverre vart det lite møbelsal, og dermed mykje ekstra transport fram og tilbake, men vi er takknemlege for det som vart selt (mellom 15 og 16 tusen). Det var mykje folk innom, og vi vonar at det også vart god PR for bruktmarknaden. Praksis på Lamb Misjonærfamilien Haaland har praksis på landet. Vi har nå vært 6 uker i det nordvestlige Bangladesh for at Gerd Eli skal få praksis på Lamb sykehus. Vi synes overgangen fra Dhaka til Lamb er større enn fra Bergen til Dhaka. Tenk litt på det. Transportmiddel rundt Lamb er vangari, som er en sykkel med stort lasteplan. Naturlig vind og god utsikt er et pluss. Mathea og Jonathan synes dette er mye bedre enn bil, og har ikke problemer med å sitte i ro en time og bare se på alt vi kjører forbi. Det er nok av kuer, geiter, mennesker og ris, ris og atter ris. Temperaturen ligger rett over 30 grader, men med luftfuktighet på mellom 70 og 98 % så kjennes det ut som det er godt over 40. Vi har gitt opp å gå i tørre klær og nyter de vinddragene som er. På landet er det lett å få seg en tur ut. Nå står rismarkene knall grønne, og vi skjønner hvorfor Bangladesh har et grønt flagg. Ekstra besteleir! Wallemtunet. Vi lager i stand en ekstra Besteleir, da den første er full og interessen er stor. Dermed er også nest siste helg i november duket for Besteleir på Wallemtunet, i samarbeid med Søndagsskolen. På leiren får barna høre om Jesus og være en del av et fellesskap som tror på ham. Vi tror det er viktig for barna å få kunnskap om Jesus, bli kjent med ham og erfare å være en del av et fellesskap der Gud er midtpunktet. Som besteforeldre kan Mens Gerd Eli er sammen med kollegaer, har Hallgeir fått muligheten til å undervise sykepleierstudenter i psykiatri. Dette er ingen selvfølge, da mentalhelse først har kommet på pensum listen for sykepleiere i Bangladesh de siste årene. Mathea har fått begynne på Playgroup. Hun er veldig stolt, selv om det kan føles utrygt å dere gi barna denne erfaringen på besteleir. Det blir mye kvalitets tid med aktiviteter og moro. Så det er bare å glede seg! Leiren er fra lørdag 22. søndag 23. november. Påmeldingen kan gjøres på to måter: enten ved å ringe eller ved å sende mail til normisjon.no. Vi tror dette blir en flott helg, og vi gleder oss! Velkommen på besteleir! være den eneste i en gruppe som ikke snakker bangla. Jonathan elsker å gå med en pinne i hånden og jakte hunder og katter utenfor huset. I hagen der vi bor har vi tre store trær med jambura-frukt. Jonathan tror det er baller. De smaker litt som grapefrukt, bare mye søtere. Veldig gode! :) Ta med deg barnebarn på en uforglemmelig leiropplevelse. familienhaaland.com acta Leder Bjørn Malvin Hisdal Regionleder Normisjon region Hordaland Vi er i ferd med å legge bak oss en fantastisk sommer og er i gang med høst arbeidet. Snakker en med eldre mennesker, kan de heller ikke huske å ha opplevd en slik sommer på Vestlandet med temperaturer rundt 30 grader. Det kan nesten bli for mye av det gode! Da medarbeiderne kom på jobb etter sommerferien, var det mye energi og innsatsvilje. Som dere sikkert har lest i region avisen, er det tre «nye» medarbeidere som dekker barne- og familiearbeidet i tillegg til Soul Children-korene. Vi vil også senhøstes ha hele to besteleirer. Fjor årets ny skapning ble en suksess, og det var mange som ikke fikk delta. Det skyldes kapasiteten på leirstedet. Vi er også i ferd med å kartlegge Soul Children-aktiviteten i regionen og vurdere tiltak. Det er et spennende arbeid. Til årsmøtet i mars var det utarbeidet noen spennende og utfordrende oppgaver, som i første rekke kanaliseres gjennom regionstyret. På sitt første styremøte i høst begynte regionstyret prosessen med å Vi er alle inkludert i å realisere visjonen vår: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» finne ut hvilke områder man skal satse på fremover. Vi delte tanker og ideer. På neste styremøte i oktober vil en gå videre på de aktuelle områdene. Regionen har også nedsatt et misjonsutvalg, som vil ha fokus på hva som skjer med våre misjonærer og holde kontakten med utenlands avdelingen ved hovedkontoret. Administrasjonen arbeider videre med å realisere fusjonsplanene. Intensjonen med fusjonen er å flytte arbeidsoppgaver fra administrasjon og personalområdet til hovedkontoret. Planen er at vi blir ferdig med det meste til Ovenfor har jeg trukket frem noen arbeidsfelt, men andre som ikke er nevnt, er like viktig for tjenesten i Guds rike. Vi er alle inkludert i å realisere visjonen vår: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Det må samtidig være vår bønn å nå vår nabo for Kristus samtidig som vi har fokus på å nå nye folkeslag. La meg få ønske dere alle en riktig god høst i misjonsarbeidet vi står sammen i.

11 Nytt fra oktober/november 2014 tro 11 Tro Andakt Arve Reigstad Pastor i Norkirken Nordhordland Auke vår lukke? Oversettelse: Erlend evenstad «Jeg håper du på ingen måte antyder at jeg er et svin.» Innspill Bless Us All Espen Andreas Hasle Daglig leder i Acta barn og unge i Normisjon Paal Flaata kom i høst ut med et album med sanger av countrylegenden Mickey Newbury. En av sangene er bønnen «Bless Us All». Den ber Gud rette oppmerksomheten mot alle oss som krøker oss sammen og snur ryggen til. Sangen favner fire forskjellige livssituasjoner. De som havner utafor og kryper sammen i den kalde vinden. Vinnerne som snur ryggen til sine gamle venner. Drømmerne som snur ryggen til alle andre og de gamle som er aleine i den kalde vinden. Den rørte meg, og jeg tror den sangen bærer litt av Guds hjerte. Hvor er Gud? Hvem bryr Gud seg særlig om? Det er for meg viktige teologisk spørsmål. Et av svara mine er basert på Jesaja 57,14 der Gud sier om seg selv: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. Gud er kanskje aller mest hos oss når vi sliter og er knust. Han er hos dem som havner utafor på grunn av egen suksess eller fiasko. Dessverre er det sånn at folk flest opplever at kristne er de som får livet til. Vel, jeg er kristen av motsatt årsak. Alt jeg ikke får til, gjør meg overbevist om at jeg er dønn avhengig av Guds nåde og kjærlighet. Jeg klamrer meg til korset og tror og håper at Jesus bærer meg. Normisjon er en fellesskapsbevegelse. Finner folk som faller utafor det naturlig å søke mot våre fellesskap? Det er lett å finne eksempler på at vi som fellesskap kan bli oss selv nok og fremstå som vellykket småborgerlighet og middelklasse uten rom for hverken egen eller andres skrøpelighet eller suksess. Jeg drømmer om et Normisjon som enda tydeligere tar de svakes parti. Som bryr seg. Da handler det ikke om «dem», men om oss. I Guds rike har alle noe å bidra med, og alle trenger nåde, omsorg og oppreisning. Da må vi være ærlige om våre egne liv, vi som kaller oss kristne. Hør sangen her: Vi må til enhver tid ha et kritisk blikk på måten vi omgås på i kirker og bedehus. Er det lett å komme inn her? Hvordan blir folk møtt? Hvem snakker jeg med? Menigheter og kristne fellesskap er i vår tid bærere av noe unikt. Vi kan, som få andre, koble generasjonene sammen, bygge ned murer mennesker i mellom og skape rom for å søke Gud. La oss be om og bringe Guds velsignelse. Bless the old ones, with their children Busy now with children Of their own, huddled with their backs Turned to the cold wind, seeking any shelter Bless us all Dei lukkelegaset Danskane vart så begeistra for å bli kåra til verdas lukkelegaste land i 2012 at dei oppretta eit «Institutt for lykkeforskning». Åtte verdiar I ein rapport peikar instituttet på åtte faktorar som har ført til ein lukkeleg befolkning her nord. Dei åtte verdiane er tillit, tryggleik, velstand, fridom, arbeid, demokrati, sivilsamfunn og balanse. Tillit vert knytt til det mellommenneskelege at vi stolar på kvarandre. Tryggleiken ligg i velferdssamfunnet, som òg tar vare på dei fattigaste. Fridom til å rå over eige liv er sikra i rettar, gjennom gode arbeidsplassar, med sosiale relasjonar, medbestemming og sikker løn. Demokratiet sikrar rettferd og låg grad av korrupsjon. Det siste balanse er knytt til tidsklemma, og mogelegheit til å kombinere jobb og familie. Be og arbeid i Normisjon og acta Regionane SOGN OG FJORDANE Takk og be for julemessene og andre arr. i kalenderen. Be for arbeidet med fellesskapsutvikling i regionen at vi kan nå nye menneske. HORDALAND Takk for engasjerte personer som lager til basarer og mes ser til inntekt for misjonen. Be for besteleirene og ten leiren. Be om at del tagerne får møte Jesus og ha det moro sammen. Fødde i et lukkeland Vi har det ikkje så ulikt våre danske naboar her i vårt eige land, Noreg. Vi er fødde i eit lukkeland, på ei grøn grein, med utruleg mykje å vere lukkelege over og takksame for. Denne sommaren og hausten har vi på nytt blitt minte om vår lukke her i nord, i eit samfunn, prega av desse gode verdiane. Vi ser at mange stader på jorda er det ikkje slik. Det er ein stadig kamp om desse verdiane. Også her i våre nordiske land. Dei er ikkje sjølvsagde. Den djupaste lukka Paulus talar også om lukke ei indre lukke som vert utløyst av fellesskapet med Jesus Kristus, ved Den heilage ande. Denne lukka er tilgjengeleg for Utland alle, og vert oppnådd når Den heilage ande får tid og rom i liva våre. Eg seier dykk: Lev eit liv i Anden! Då følgjer de ikkje dei vonde lystene i dykkar kjøt og blod. Galatarane 5,16 Ni frukter Frukta av dette fellesskapet heiter kjærleik, glede, fred, tolmod, mildskap, godleik, truskap, audmjukskap og sjølvdisiplin. Ni frukter og verdiar som fortel noko om djup, indre lukke og balanse i livet. Eit samfunn, prega av desse fruktene, ville også ha blitt eit lukkeland, ja, ikkje så langt frå ein himmel på jord eit paradis å leve i. Ei lukke som vert utløyst av fellesskapet med Jesus Kristus. Be om fred i Assam. Be om forsoning og tilgivelse mellom de to partene som er i en voldelig konflikt. Be for barna som rammes uskyldig. Be for funksjonshemmede i fattige land. Ofte blir de tilsidesatt og glemt. Be for dagsenteret i Nepal. Be om at Radio Dumka skal nå ut til flere. Be om at Guds budskap om kjærlighet skal fortsette å prege radiokanalens sendinger. Norge Om at nye fellesskap dannes, og at nye mennesker blir nådd. Om at den diakonale tjenesten blir mer synlig våre fellesskap. Om at flere åringer kommer på leir. Bli fredsbygger! 16 år gamle Priya ble nylig drept som følge av de etniske konfliktene som pågår i Assam. Normisjon jobber med å gjenopprette dialog og bygge tillitt mellom folkegruppene samtidig som vi hjelper de som har mistet alt. Vi trenger flere støttespillere. Vil du bli en fredsbygger? Kontonummer: Kampanjenummer: Foto: Shutterstock

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

stille for Herren» gir oss mulighet og hjelp til å se våre liv i et rett perspektiv og Tekst innrette oss etter det.

stille for Herren» gir oss mulighet og hjelp til å se våre liv i et rett perspektiv og Tekst innrette oss etter det. nytt Nytt fra????????????????? Østfold????????????????? «Vær Tekst stille for Herren» gir oss mulighet og hjelp til å se våre liv i et rett perspektiv og Tekst innrette oss etter det. Sett inn bilde Sett

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer