Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Ledig stilling som frivilligkoordinator i - søknadsfrist D / / RÅD/ØTV A Off.l RÅD/ØTV Referat frå møte om avklaring om arbeidssituasjon ersonalmappe - - diverse 2008/ / BO/HBE ASB/SKV Side: 1 av 76

2 Melding til foreldre/føresette med elevar på skuleskyss - tur/retur Morgedal - Kviteseid skule Skuleskyss - skuleåret / / ASB/SKV N06 Lars O Berge Tommy edersen Einar Sandland Tove Slettemeås Erlend Berge Gunleik Berge Hamish Ronald M Moore Eli Taugbøl Arne Barstad Dag Stian Slettemeås Halvor Bjåland Ek Brynilsen Baard Anne Birgit Sollid Eivind Råmunddal Kristian Verstod KS/ER Velkommen til Busetting av flyktningar / /2017 RÅD/TSY FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 RÅD/TSY Arbeidsavtale - spesialpedagog ved eining for funksjonshemma og Kviteseid barnehage Ledig stillingar ved eining for funksjonshemma og Kviteseid barnehage - søknadsfrist D 758, D 759 og D / / L/NO A Off.l ASB/SKV Side: 2 av 76

3 Referat frå oppfølgingsmøte ersonalmappe - - diverse 2015/ / BO/HBE RÅD/KLA Søknad om tilrettelagt skuleskyss Skuleskyss / / Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 TELEMARK FYLKESKOMMNE SAMFERDSEL OG REGONAL TVKLNG KS/ER Søknad om tilrettelagt skoleskyss Skuleskyss / / E TELEMARK FYLKESKOMMNE SAMFERDSEL OG REGONAL TVKLNG KS/ER Side: 3 av 76

4 Referat frå ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule N 2013/ / KH/BVE E KS/RL TE KS/AMM L/NO Ellen Marie rag KS/ER Skysslister for skuleåret Felles skulerute skuleskyss 2016/ / ASB/SKV N06 TELEMARK FYLKESKOMMNE SAMFERDSEL OG REGONAL TVKLNG KS/ER Side: 4 av 76

5 Rullering av kommuneplanen - varsling av planstart - forslag til planprogram - høyring/offentleg ettersyn - særutskrift Rullering av kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel / / RÅD/ØTV 141 NSSEDAL KOMMNE FYLKESMANNEN TELEMARK TELEMARK FYLKESKOMMNE Statens vegvesen region sør NVE Region Sør NATRVERNFORBNDET TELEMARK Villreinnemda for Setesdalområdet, Suldal kommune TELEMARK TRSTFORENNG HAVREFJELL TRLAG VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS AGDER ENERG AS NDRE AGDER OG TELEMARK AVFALLSSELSKA KS RENOVEST KS OLYSNNGSVESENETS FOND FYRESDAL KOMMNE TOKKE KOMMNE SELJORD KOMMNE VNJE KOMMNE DRANGEDAL KOMMNE NOME KOMMNE KVTESED NÆRNGSLAG VST VRÅDAL SA RÅD/SSJ Annonsetekst - varsel planoppstart - høyring planprogram Rullering av kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel / / RÅD/ØTV 141 VEST-TELEMARK BLAD RÅD/SSJ Side: 5 av 76

6 Lønsendring - fungerande einingsleiar 80% vikarstilling ved eining for heimetenester ersonalmappe - - løn 2013/ /2017 KHE/ER NSSEDAL KOMMNE AHO/OKA Søknad om utsetting av frist for gjennomføring av tiltak frå friluftsfondet Arendalsvassdraget 2015 Friluftsmidlar Arendalsvassdraget / /2017 LK/MSK 242 Frantz Michael Smith Berggren LK/MSK Einskildvedtak etter Opplæringslova skuleåret Skuleskyss / /2017 BO/HBE E BO/HBE Arbeidsavtale - pedagogisk leiar 100% vikarstilling ved Brunkeberg Oppvekstsenter Ledig stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter - søknadsfrist D 753, D 754 og D / /2017 BO/HBE 416 BO/HBE Side: 6 av 76

7 Svar på søknad om endring av barnehageplass f.o.m Barnehageplass / /2017 SO/MAS BA SO/SK Svar på søknad om permisjon frå barnehagen for perioden ermisjonssøknader / /2017 SO/MAS BA SO/SK Svar på invitasjon til ungdomsundersøkinga - ng i Telemark i 2018 ngdomsundersøking - ng i Telemark i / /2017 ASB/SKV B30 BLÅ KORS - BORGESTADKLNKKEN SA ASB/SKV Ny tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenaer for etablering av nye typer anlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet Spelemidlar / / LK/MSK 243 LK/MSK KLTRDEARTEMENTET Side: 7 av 76

8 nnsynskrav avtale Vrådal vassverk nnsynskrav avtale Vrådal vassverk 2017/ / Jørn Gisle Jernes Olsen Søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Lucas-Oleander Olsen Holck 2017/ / B 2 Lucas-O Olsen-Holck Om publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater unnateke offentlegiheit Kvalitetsindikatorer / /2017 AHO/OKA Off.l AHO/OKA HELSEDREKTORATET N - Høyring av framlegg til vern - utviding av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat N - Friviljug vern av skog - Solholmfjell naturreservat 2017/ / LK/JL V71 LK/JL FYLKESMANNEN TELEMARK Side: 8 av 76

9 Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - D 764 Ferievikarar eining for funksjonshemma - søknadsfrist - D 741 / D / / L/NO A Off.l L/NO Arbeidsavtale - ferievikar ved fellestenestene Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / /2017 FT/LED A Off.l FT/LED Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Side: 9 av 76

10 Søknad om plass i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA ngri Elise Engeland Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Side: 10 av 76

11 Midlertidig svar på innsynskrav av om avtale Vrådal vassverk nnsynskrav avtale Vrådal vassverk 2017/ / Jørn Gisle Jernes Olsen Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA A30 K/ETA rosjektrapport jordmorsamarbeid Felles jordmorteneste i Vest-Telemark 2016/ /2017 AHO/OKA 026 AHO/OKA Olav Kaasa K - Samandrag av registreringa i matrikkelen - 81/15 - Høgetveit K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 81/15 - Høgetveit X 2017/ /2017 LK/R 081/015 eter Rieber-Mohn LK/R Side: 11 av 76

12 Til signering ny selskapsavtale med Vest-Telemark T KS Ny selskapsavtale med Vest-Telemark T KS / /2017 ORD/TGJ 026 ORD/TGJ TE TELEMARK FYLKESKOMMNE K - Melding om at eigenfråsegn om konsesjonsfridom er registrer i matrikkelen - 81/15 - Høgetveit K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 81/15 - Høgetveit 2017/ /2017 LK/R 081/015 Edvard D Y Eilefsen LK/R Signert arbeidsavtale - sjukepleiar 50% fast stilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2009/ /2017 AHO/OKA AHO/OKA Hanne Norgaard Søknad om stilling som assisterande rektor ved Kviteseid skule - D 766 Ledig vikarstilling som assisterande rektor ved Kviteseid skule - søknadsfrist D / /2017 A Off.l Side: 12 av 76

13 Søknad om stilling som assisterande rektor ved Kviteseid skule - D 766 Ledig vikarstilling som assisterande rektor ved Kviteseid skule - søknadsfrist D / /2017 A Off.l Signert arbeidsavtale - sjukepleiar 50% fast stilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - søknadar/attestar 2009/ / AHO/OKA AHO/OKA Hanne Norgaard Lønsendring - kulturskulelærar 14,55 % mellombels stilling ved Kviteseid kulturskule ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 K/ETA NSSEDAL KOMMNE K/ETA Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2009/ /2017 AHO/OKA Olav O. Kaasa AHO/OKA Side: 13 av 76

14 Oppseiing av stilling ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2016/ / L/NO L/NO Molly Marie Haugan Årsmøteprotokoll og årsrekneskap for 2016 Kulturmidlar / / STD/EL 223 STD/EL VRÅDAL.L Om barnehageplass Barnehageplass / /2017 KB/EL BA KB/EL Signert bekrefting på at ordensreglar er gjennomgått med elev Orden og åtferd / / E Side: 14 av 76

15 Tek i mot SFO-plassen for skuleåret Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / / BO/HBE E BO/HBE K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt 73 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt / / LK/R 001/333 LK/R B 4 Kristin Nygård Ross K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt 73 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt / / LK/R 001/333 LK/R B 4 Stuart aul Ross Signert avtale om reise med elevar for undervisningspersonale i grunnskulane i Avtale om reise med elevar for undervisningspersonale i grunnskulane i X 2017/ / ASB/SKV B57 Sigrun Kvamme ASB/SKV Side: 15 av 76

16 nnkalling til møte Forum for utdanning (FF) Møte Forum for utdanning Vest-Telemark (FF) 2017/ / ASB/SKV A00 ASB/SKV TOKKE KOMMNE åmelding til den friviljuge eksamensførebuande prøva i matematikk 10.trinn Eksamen vår Kviteseid skule 2016/ /2017 B65 TDANNNGSDREKTORATET Lønstilvising - tilkallingsvikar ved Kviteseid kulturskule ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 K/ETA NSSEDAL KOMMNE K/ETA Side: 16 av 76

17 Søknad om avtalefesta pensjon (AF) ersonalmappe - - pensjon/forsikring 2008/ /2017 RÅD/BL KOMMNAL LANDSENSJONSKASSE GJENSDG FORSKRNGSSELSKA RÅD/BL K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom, samandrag frå matrikkelen - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt 73 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt 73 X 2017/ /2017 LK/R 001/333 eter Rieber-Mohn LK/R K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt 73 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/333 - Vrådal Skisenter B10 Tomt / /2017 LK/R 001/333 Kristin Nygård Ross Stuart aul Ross LK/R Side: 17 av 76

18 Svar på førespurnad om anskaffelsesprosessen kring bruk av Feste Grenland AS som konsulenter i utviklingsprosjektet Kviteseid i framtida nnsynskrav kring bruken av Feste som konsulent/arkitekt ved prosjekta - Kviteseid i Framtida og bygging av nye utleigeleiligheiter på eigedomen Husstøyl 2017/ / STD/EL 041 Arne Kleivstaul STD/EL K - Særutskrift: Søknad om løyve til å dele eigedom - jordlovsbehandling - 34/2 - Sundet K - Frådeling av areal - jordlovsbehandling - 34/2 - Sundet 2017/ / LK/R 034/002 Advokat nge M Evja Nissedal kommune - Kviteseid kommune, nterkommunalt plankontor LK/R K - Særutskrift: Søknad om konsesjon på erverv av eigedomen - 16/3 - Lønnegraff søndre K - Konsesjon på erverv av eigedomen - 16/3 - Lønnegraff søndre 2017/ / LK/R 016/003 DELOTTE ADVOKATFRMA AS NMS utvikling AS v/adv Kjartan Hjorteland LK/R Side: 18 av 76

19 K - Særutskrift: Søknad om å dele frå tomt med bustadhus - jordlovsbehandling - 103/5 - Heggtveit nordre K - Frådeling av tomt med bustadhus - jordlovsbehandling - Årsgrendvegen /5 - Heggtveit nordre 2017/ / LK/R 103/005 Anne Dorthea H og Svein Henriksen Nissedal kommune - Kviteseid kommune, nterkommunalt plankontor LK/R K - Særutskrift: Søknad om å dele driftseininga - 1/1 og 7 - Kråkenes søndre K - Frådeling av landbrukseigedom - 1/1 og 7 - Kraakenes Søndre 2017/ / LK/R 001/001 ADVOKAT STÅLE LANDMARK LK/R K - Særutskrift: Søknad om endring av konsesjonsvilkår - utsetting av frist for tilflytting til eigedomen - 29/12 - Brandbu m.fl. K - Konsesjon på erverv av fast eigedom - 29/12 - Brandbu m.fl. 2016/ / LK/R 029/012 Eirik Dirdal Elvehjem LK/R Side: 19 av 76

20 Bekymringsmelding til barnevernet Bekymringsmelding / / E Lønstilvising - assistent 12,68% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2013/ / KOS/TA NSSEDAL KOMMNE AHO/OKA nnkalling til ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ / KH/BVE E KH/TMH Svar på søknad om SFO-plass for skuleåret Søknad/endring/oppseing av SFO-plass / / KS/MHO E KS/MHO Side: 20 av 76

21 nnkalling til ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ / KH/BVE E KH/TMH Einskildvedtak etter forskrift til opplæringslova særskild tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av undervisning / / E Kvittering for innmelding av farleg stoff - Kviteseid Motorservice avd. verkstad Kvittering for innmelding av farleg stoff / / M TE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap rotokoll fra årsmøte Telemark Årsmøte Telemark 2017/ / STD/OGR TE 110 Telemark Side: 21 av 76

22 K - Søknad om fritak for kommunale gebyr - 30/7 - Nyheim K - Kommunale gebyr - fritak - 30/7 - Nyheim 2017/ / STD/RBR 030/007 STD/RBR B 2 Kirsti Skarprud K - Svar på søknad om fritak for kommunale gebyr - 30/7 - Nyheim K - Kommunale gebyr - fritak - 30/7 - Nyheim 2017/ / STD/RBR 030/007 Kirsti Skarprud STD/RBR Svar på oppseiing av stilling ersonalmappe - - diverse 2016/ / Kjetil Momrak Bergan nnkalling til ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ / KH/BVE Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 KH/BVE Side: 22 av 76

23 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / / KS/MHO E KS/MHO rotokoll frå årsmøtet i Driftsassistansen i Telemark Årsmøte Driftsassistansen i Telemark 2017/ / TE Driftassistansen i Telemark Svar - klage på vegstandarden inn til Ordal Ordalsvegen - klage på dårleg veg 2016/ / Q14 Karin Kvålseth Lønstilvising - ekstragodtgjersle - Kviteseid skule ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ / NSSEDAL KOMMNE Side: 23 av 76

24 Lønstilvising - ekstragodtgjersle - Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2012/ / NSSEDAL KOMMNE Lønstilvising - ekstragodtgjersle - Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2008/ / SO/SK NSSEDAL KOMMNE K - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 13/1 - Nordbø K - Nydyrking - 13/1 - Nordbø 2017/ / LK/R 013/001 Gudrun Nordbø Venås TELEMARK FYLKESKOMMNE LK/R Godtgjersle tilsyn av kunstgrasbanen Godtgjersle tilsyn kunstgrasbanen 2017/ / STD/RBR 223 KVTESED DRETTSLAG STD/RBR Side: 24 av 76

25 Svar på brev om søkjarar til læreplass Lærlingar / / RÅD/KLA 417 OLÆRNGSKONTORET FOR OFFENTLG SEKTOR TELEMARK RÅD/KLA N - Søknad om avløysartilskot ved sjukdom og fødsel N - Avløysartilskot ved sjukdom 2017/ / LK/R LK/R B 2 K - Søknad om avløysartilskot ved sjukdom og fødsel K - Avløysartilskot ved sjukdom 2017/ / LK/R LK/R Svar på søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Lucas-Oleander Olsen Holck 2017/ / Lucas-O Olsen-Holck Side: 25 av 76

26 Søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Charlotte Renate Håland 2017/ / B 2 Charlotte Renate Håland Svar på søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Charlotte Renate Håland 2017/ / Charlotte Renate Håland Søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / / E B 4 Viktig informasjon før eksamen i grunnskulen startar opp Eksamen vår Kviteseid skule 2016/ / B65 TDANNNGSDREKTORATET Side: 26 av 76

27 Tilbakesending av dubletter av påskrevne flyfoto til stedsnavnregister for Kviteseid Flyfoto - stadnamnregister 2017/ / L22 B 2 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS Svar - Tilbakesending av dubletter av påskrevne flyfoto til stedsnavnregister for Kviteseid Flyfoto - stadnamnregister 2017/ /2017 L22 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS Viktig informasjon til kommuner som vurderar å søke tilskot til flaum- og skredførebygging og miljøtiltak langs vassdrag Tilskot til flaum- og skredførebygging og miljøtiltak langs vassdrag / / LK/MSK 233 LK/MSK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGDREKTORAT (NVE) Side: 27 av 76

28 nformasjon om endringar knytt til HV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet frå hausten 2017 Vaksine mot humant papillomavirus (HV-vaksine) / / KH/ARM G16 KH/ARM FOLKEHELSENSTTTTET Oppfylging av 20 minutter spisepause i grunnskulen Oppfylging av 20 minutter spisepause i grunnskulen 2017/ /2017 ASB/SKV B00 ASB/SKV TE KNNSKASDEARTEMENTET Søknad om tilskot til Stipendutstillinga Telemark Kunstsenter Tilskot - Stipendutstillinga Telemark Kunstsenter 2017/ / STD/EL 223 STD/EL TELEMARK KNSTSENTER nvitasjon til møte om prøving av metode for utgreiing av barn og unge etter omsorgsovertaking tprøving av metode for utgreiing av barn og unge etter omsorgsovertaking 2017/ / BVS/GHE F46 BVS/GHE BARNE-, NGDOMS- OG FAMLEDREKTORATET Side: 28 av 76

29 Resultat av søknadsbehandlinga for vidareutdanning for lærarar nformasjon - vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar / / ASB/SKV 433 ASB/SKV TE TDANNNGSDREKTORATET nnsynskrav - arkivplan nnsynskrav - arkivplan 2017/ / B 2 nnsyn arkiv Svar - innsynskrav - arkivplan nnsynskrav - arkivplan 2017/ / nnsyn arkiv Vitnemål - grunnskulelærar trinn - Høgskolen i Sørøst-Norge - datert Ledig stilling ved Kviteseid skule - søknadsfrist D / / A Off.l Side: 29 av 76

30 Vitnemål - grunnskulelærar 1.-7.trinn - Høgskolen Sørøst-Norge - datert Ledig stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter - søknadsfrist D 753, D 754 og D / / BO/HBE A Off.l BO/HBE Feil adresse på brev - skilting Sjpotsodd Brygge Telemarkskanalen Regionalpark - skiltprosjekt - Sjotsodd brygge 2017/ / STD/EL 66 STD/EL Alt i bygg og anlegg AS Spørsmål om utbetring av Bergstodvegen Spørsmål om utbetring av Bergstodvegen / / Q14 B 2 Bent Arve Bratås Arbeidsvarsling - risikovurdering av arbeide på, eller ved veg - Eidstod byggefelt Arbeidsvarsling - risikovurdering av arbeide på, eller ved veg - Eidstod byggefelt X 2017/ / Q14 Kjetil Sundsdal Kjetil Sundsdal Side: 30 av 76

31 nnsynskrav - NOARK-system nnsynskrav - NOARK-system / / B 2 Journalfalfa Svar - innsynskrav - NOARK-system nnsynskrav - NOARK-system / / Journalfalfa Anmeldt forhold ved Brunkeberg oppvekstsenter - sak / Anmeldt forhald ved Brunkeberg oppvekstsenter - sak / / / BO/HBE X31 BO/HBE SØR-ØST OLTDSTRKT - SØNDRE BSKERD OLTDSTRKT nnvilga søknad om permisjon for perioden ersonalmappe - - diverse 2009/ / KOS/TA RÅD/KLA Side: 31 av 76

32 Rapport etter fysisk test og utvida helsekontroll av røykdykkarar Helsekontroll av røykdykkarar og fysisk test av brannmannskapet / / RÅD/KLA G17 RÅD/KLA BEDRFTSHELSEN Referat frå ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ /2017 KH/BVE E KH/TMH Endring av uførepensjon pga. nye opplysningar ersonalmappe - - pensjon/forsikring 2008/ / RÅD/BL RÅD/BL KOMMNAL LANDSENSJONSKASSE GJENSDG FORSKRNGSSELSKA Side: 32 av 76

33 Fortsetter som før med avtalefesta pensjon (AF) ersonalmappe - - pensjon/forsiking 2013/ / RÅD/BL RÅD/BL KOMMNAL LANDSENSJONSKASSE GJENSDG FORSKRNGSSELSKA K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 2017/ / LK/R 015/091 LK/R B 3 Marit K E Mathiesen K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 2017/ / LK/R 015/091 LK/R B 3 Reidar Mathiesen Side: 33 av 76

34 Tilsagn om tilskot til midlertidig lønstilskot / ersonalmappe - - diverse 2016/ / FT/LED FT/LED TE NAV lasstillitsvald for Brannvesenet i Kviteseid ersonalmappe - - diverse 2014/ / STD/OGR STD/OGR Oppseiing av stilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - diverse 2016/ / B 2 Antje Meinecke Signert arbeidsavtale - merkantil 70% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter, heimetenestene, eining for funksjonshemma og Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ / KOS/TA KOS/TA Tone Solli Lundstad Side: 34 av 76

35 Søknad om merkantil 70% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter, heimetenestene, eining for funksjonshemma og Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2017/ /2017 KOS/TA ne Marit Tangen KOS/TA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA E A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA A30 K/ETA Side: 35 av 76

36 Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Søknad om plass i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Side: 36 av 76

37 Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA A30 K/ETA nnsynskrav - lysingstekst på utlyste arkivstillingar nnsynskrav - lysingstekst på utlyste arkivstillingar 2017/ / B 2 Offentligjournal st Side: 37 av 76

38 Svar - innsynskrav - lysingstekst på utlyste arkivstillingar nnsynskrav - lysingstekst på utlyste arkivstillingar 2017/ / Offentligjournal st Søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader - - skule 2015/ /2017 E B 6 Einskildvedtak etter forskrift til Opplæringslova 3-24, Spesialundervisning / /2017 KS/RL E Bekreftelse - Tilbakesending av dubletter av påskrevne flyfoto til stedsnavnregister for Kviteseid Flyfoto - stadnamnregister 2017/ /2017 L22 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS Side: 38 av 76

39 Arbeidsavtale - pedagogisk leiar 100% vikarstilling ved Kviteseid barnehage Ledig stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter - søknadsfrist D 753, D 754 og D / /2017 BO/HBE A Off.l KB/EL Svar på søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / /2017 E Signert arbeidsavtale - ferievikar ved fellestenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ / FT/LED FT/LED TE Laila Kile Grüner Svar på søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader - - skule 2015/ /2017 E Side: 39 av 76

40 Stadfesting av teneste i ersonalmappe - - diverse 2008/ /2017 ORD/BL Ofl. 5a, fvl. 13.nr.1 Olav Kjetil Bang ORD/BL Tilmelding til pedagogisk psykologisk teneste Spesialundervisning 2013/ /2017 KS/RL Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 VEST-TELEMARK EDAGOGSK SYKOLOGSK TENESTE T KS KS/RL Svar på brev om oppseiing av stilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - diverse 2016/ /2017 Antje Meinecke Lønsstopp - lærar ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2016/ /2017 NSSEDAL KOMMNE Side: 40 av 76

41 Lønsstopp - lærar ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2007/ /2017 NSSEDAL KOMMNE Svar på søknad om stilling som pedagogisk leiar ved Straumsnes oppvekstsenter - D 756 Ledig stilling som pedagogisk leiar ved Straumsnes oppvekstsenter - søknadsfrist D / /2017 SO/SK A Off.l SO/SK Svar på søknad om stilling som pedagogisk leiar ved Straumsnes oppvekstsenter - D 756 Ledig stilling som pedagogisk leiar ved Straumsnes oppvekstsenter - søknadsfrist D / /2017 SO/SK A Off.l SO/SK Svar - spørsmål om utbetring av Bergstodvegen Spørsmål om utbetring av Bergstodvegen / /2017 Q14 Bent Arve Bratås Side: 41 av 76

42 Endeleg svar på søknad om overflytting til Kviteseid skule ersonalmappe - - diverse 2013/ /2017 BO/HBE Avtale om språkpraksis - perioden Busetting av flyktningar - X 2016/ /2017 RÅD/TSY Tone Syftestad RÅD/TSY Signert arbeidsavtale - fagarbeidar 100% vikarstilling ved samfunnsutvikling og teknisk drift ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ /2017 STD/OGR STD/OGR Birger Torsdalen Kompetansebevis - masseforflytningsmaskiner M2-M4 - utstedt Avtale om arbeidstrening mellom fellestenestene og NAV - X 2017/ /2017 STD/OGR X63 Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Side: 42 av 76

43 Signert HMS-erklæring for nye tilsette ved samfunnsutvikling og teknisk drift ersonalmappe - - diverse 2017/ /2017 STD/OGR STD/OGR Birger Torsdalen Spørsmål om vedtatte forskrifter - snøskuterløyper for rekreasjonskøyring Spørjeundersøking om vedtatte forskrifter - snøskuterløyper for rekreasjonskøyring 2017/ /2017 LK/MSK K01 LK/MSK TLF FORM FOR NATR OG FRLFTSLV TELEMARK Spørjeundersøking om digitale rettleiingstilbod i Spørjeundersøking om digitale rettleiingstilbod i 2017/ /2017 RÅD/ØTV 028 RÅD/ØTV TE KS Side: 43 av 76

44 Melding om vedtak - årsrekneskap og årsmelding uttale frå kontrollutvalet Årsrekneskap og årsmelding / /2017 FT/LED 200 FT/LED TE AGDER OG TELEMARK KONTROLLTVALGSSEKRETARAT KS Samordning av helse- og omsorgstjenester mellom kommuner og helseforetak Spørjeundersøking - samordning av helse- og omsorgstenester mellom kommuner og helseforetak 2017/ /2017 AHO/OKA G00 AHO/OKA NTERNATONAL RESEARCH NSTTTE OF STAVANGER AS Side: 44 av 76

45 Svar på søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene Ferievikarar heimetenestene - søknadsfrist - D 738 / D / /2017 KHE/ER A Off.l KHE/ER Søknad om forlenga permisjon utan løn for perioden ersonalmappe - - diverse 2014/ /2017 KHE/ER KHE/AL B 14 Side: 45 av 76

46 Søknad om salsløyve / Bræks motell Salsløyve Bræks motell 2017/ /2017 STD/EL 63 STD/EL BRÆKS MOTELL Randi Bræk Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA A30 K/ETA Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA A30 K/ETA nvitasjon til orienteringsmøte om status - Nærpolitireforma Om forslag til effektivisering av lokal struktur - nærpolitireforma i Sør-Øst olitidistrikt 2016/ /2017 RÅD/ØTV X31 RÅD/ØTV TE SØR-ØST OLTDSTRKT - SØNDRE BSKERD OLTDSTRKT Side: 46 av 76

47 Om intern utlysing av sjukepleiar 40% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret Ledig intern stilling som sjukepleiar 40% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / /2017 KH/HNO A Off.l KH/HNO DELTA Kviteseid nnkalling til observasjon Spesialundervisning / /2017 KS/RL E KS/ER TE åminning om tilbakemelding om deltaking og ev. forfall til utsatt representantskapsmøte Representantskapsmøte KA Kongsberg 2017/ /2017 FT/LED 033 FT/LED B 7 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2017/ /2017 FT/LED Lothar Edel FT/LED Side: 47 av 76

48 Søknad om stilling som fagarbeidar ved samfunnsutvikling og teknisk drift ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2017/ /2017 STD/OGR Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Lønstilvising - fagarbeider 100% vikarstilling ved samsfunnsutvikling og teknisk drift ersonalmappe - - løn 2017/ /2017 STD/OGR NSSEDAL KOMMNE STD/RBR K - Ber om ny behandling av saka om straum til eigedom - 18/14 - Fiskarbekk K - Om straum til eigedom - 18/14 - Fiskarbekk 2016/ /2017 RÅD/ØTV 018/014 Aud Fiskarbekk Sigurdsen RÅD/ØTV Svar på søknad om stilling som kommunalsjef for skule og barnehage Ledig stilling som kommunalsjef for skule og barnehage - søknadsfrist D / /2017 RÅD/ØTV A Off.l RÅD/ØTV Side: 48 av 76

49 Tilskot til å utarbeida lokal frivillighetsplanar Tilskot til å utarbeida lokal frivillighetsplanar 2017/ /2017 RÅD/TST 233 RÅD/TST TELEMARK FYLKESKOMMNE Svar på søknad om tilrettelagt skuleskyss - skuleåret Skuleskyss / /2017 E KS/ER TE TELEMARK FYLKESKOMMNE Svar på søknad om tilrettelagt skuleskyss - skuleåret Skuleskyss / /2017 Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 KS/ER TE TELEMARK FYLKESKOMMNE Bekrefting på skuleplass Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 RÅD/TSY Side: 49 av 76

50 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m Søknadar/endringar/oppseing av sfo-plass / /2017 SO/SK E SO/SK Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg - Kviteseid Auto AS Tømmerapport - oljeutskilleranlegg Kviteseid Auto AS 2017/ / K24 NORSK SESALOLJE Bekrefting på skuleplass Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY FL Off.l. 13, jf. FVL 13 nr. 1 RÅD/TSY Søknad om fritak frå politiske verv for perioden Fritak frå politiske verv / /2017 ORD/BL 089 ORD/BL Ellen Oddrun Smenes Side: 50 av 76

51 Rapportering etter pulje 3 ngdomstrinn i utvikling ngdomstrinn i utvikling - Tildeling av stimuleringsmidlar til skuleeigarar i pulje / /2017 ASB/SKV 233 ASB/SKV FYLKESMANNEN TELEMARK Manglande grunnlag for utbetaling av midlar for våren vidareutdanning lærarar og pedagogar nformasjon - vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar / /2017 ASB/SKV 433 ASB/SKV TE TDANNNGSDREKTORATET K - tført registrering av eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 15/91 - Fossøy Tomt 2, Felt H2 2017/ /2017 LK/R 015/091 Vrådal golf og hyttepark AS co Brødrene Hansen holding AS Marit K E Mathiesen Reidar Mathiesen LK/R Side: 51 av 76

52 Om melding om oppjustert aksellast på kommunal veg i Vrådal - Eidstofeltet Aksellast på kommunal veg i Vrådal - Eidstofeltet 2017/ /2017 STD/OGR Q14 STD/OGR Statens vegvesen Region sør Signert oppdragsavtale for familierådskoordinator frå ersonalmappe - - oppdragsavtaler 2017/ / BVS/GHE BVS/GHE K - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - rydde beite - 56/7 - Ståland K - Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - rydde beite - 56/7 - Ståland 2017/ /2017 LK/R 056/007 LK/R Bjørn Tore Andersen Bekymringsmelding - hørselsproblem Notat lærar/rektor/flyktningkoordinator / /2017 E RÅD/TSY B 2 - Kviteseid skule Side: 52 av 76

53 Om bekymringsmelding - hørselsproblem Notat lærar/rektor/flyktningkoordinator / /2017 E Kviteseid helsesenter, legekontoret RÅD/TSY K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig 2017/ / LK/R 076/068 LK/R B 4 Marianne Sjølie K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig 2017/ / LK/R 076/068 LK/R B 4 Halstein Sigbjørn Sjølie K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 76/52 - Brekke K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/52 - Brekke 2017/ / LK/R 076/052 LK/R B 4 Halstein Sigbjørn Sjølie Side: 53 av 76

54 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 76/52 - Brekke K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/52 - Brekke 2017/ / LK/R 076/052 LK/R B 4 Marianne Sjølie K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 76/65 - bygd tomt K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Morgedal - 76/65 - bygd tomt 2017/ / LK/R 076/065 LK/R B 4 Marianne Sjølie K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 76/65 - bygd tomt K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Morgedal - 76/65 - bygd tomt 2017/ / LK/R 076/065 LK/R B 4 Halstein Sigbjørn Sjølie K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugvegen 5-76/67 - Fyrhus K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugvegen 5-76/67 - Fyrhus 2017/ /2017 LK/R 076/067 LK/R B 3 MORGEDAL HOTELL EENDOM AS Side: 54 av 76

55 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/6 - Brekke Nedre K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/6 - Brekke Nedre 2017/ / LK/R 076/006 LK/R B 3 MORGEDAL HOTELL EENDOM AS Høyring - forslag til vedtektsendringar - Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) Høyring - forslag til vedtektsendringar - Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 2017/ /2017 RÅD/ØTV 074 RÅD/ØTV TE LANDSSAMANSLTNNGA AV VASSKRAFTKOMMNAR Søknad om leige av Kviteseidhallen - styrketreningsrommet - perioden privat gruppe Leige av tider i Kviteseidhallen - skuleåret / /2017 LK/MSK D11 LK/MSK Britt Marie Waldenstrøm Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / /2017 K/ETA E A30 K/ETA Side: 55 av 76

56 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 767 Ledig intern stilling som sjukepleiar 40% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / /2017 KH/HNO A Off.l KH/HNO Svar på påminning om tilbakemelding om deltaking og eventuelt forfall til utsatt representantskapsmøte Representantskapsmøte KA Kongsberg 2017/ /2017 FT/LED 033 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS FT/LED Høyring - forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester Høyring - lovendring - rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad 2016/ / TK/HNO H41 Kviteseid eldreråd Kviteseid Demensforening Kviteseid pensjonsistlag TK/HNO Side: 56 av 76

57 Svar på søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene Ferievikarar fellestenestene - søknadsfrist - D / / FT/LED A Off.l FT/LED Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 767 Ledig intern stilling som sjukepleiar 40% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / KH/HNO A Off.l KH/HNO Vedtak - Mellombels oppjustering av aksellast for Kvennhusvegen Vedtak - Mellombels oppjustering av aksellast for Kvennhusvegen X 2017/ / Q14 Kjetil Sundsdal Side: 57 av 76

58 Svar på spørjeundersøking - kartlegging over barn frå nasjonale minioritetar med samisk målform Spørjeundersøking - kartlegging over barn frå nasjonale minioritetar med samisk målform / / ASB/SKV B02 FYLKESMANNEN TELEMARK ASB/SKV Signert arbeidsavtale - pedagogisk leiar 100% vikarstilling ved Brunkeberg oppvekstsenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/ / BO/HBE BO/HBE Anette Strømstad Karakterutskrift, studieprogram seksuelle overgrep i eit livsløpsperspektiv - Høgskolen i Søraust-Noreg - datert ersonalmappe - - søknadar/attestar X 2017/ / BO/HBE Hilde Berntsen BO/HBE Melding til nye elevar i 1. klasse - skuleåret nnmelding av 1. klasse skuleåret Kviteseid skule 2017/ / B31 Alle elevar i fyrsteklasse KS/ER Side: 58 av 76

59 Om skadefelling og yngletidsfredning - ber om tilbakemelding på arter som ev. er utsett for skadefelling Skadefelling og yngletidsfredning / / LK/MSK K40 LK/MSK TE NOAH Søknad om midlertidig uførepensjon eller uførepensjon ersonalmappe - - løn 2017/ / RÅD/BL KOMMNAL LANDSENSJONSKASSE GJENSDG FORSKRNGSSELSKA RÅD/BL nnkalling til ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter / / E Side: 59 av 76

60 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Storoddevegen nr. 3-3/28 - Tomt nr. 15 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Storoddevegen nr. 3-3/28 - Tomt nr / / LK/R 003/028 LK/R B 2 Terje Hektoen Moen K - Leidningsanelgg inkl. pumpestasjoner - endring av trase og plassering av pumpestasjon - endringsmelding - godkjent - 14/198 - Vråliosvegen 44, arsell B K - Endring av trase og plassering av pumpestasjon - 14/198 - Vråliosvegen 44, arsell B 2017/ / /198 Nissedal kommune - Kviteseid kommune, nterkommunalt plankontor nnkalling til møte om avtale om kjøp av telefonteneste frå Notodden nterkommunale legevakt Avtale om kjøp av telefonteneste frå Notodden nterkommunale legevakt / / AHO/OKA G21 AHO/OKA NOTODDEN KOMMNE Søknad om tilskott til Telemarksutstillinga Skien Kunstforening Referatsak - Formannskapet/Kommunestyret Søknad om tilskot - Skiens Kunstforening 2017/ / ORD/BL 033 ORD/BL SKENS KNSTFORENNG Side: 60 av 76

61 nnkalling til møte Spesialundervisning / / BO/HBE E BO/HBE Oppseiing av stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter ersonalmappe - - diverse 2016/ / BO/HBE BO/HBE Mari Jacobsen Gjersund Notat - tillegg etter vernerunde Vernerundar - Kviteseid brannvesen X 2016/ / STD/OGR 440 Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Kjetil Sundsdal Førespurnad - ønskjer tilbod på kantslått Anbod - Kantslått sesongen / / Off.l ledd og 23 2.ledd Q04 Side: 61 av 76

62 Førespurnad - ynsker tilbod på kantslått Anbod - Kantslått sesongen / / Off.l ledd og 23 2.ledd Q04 Førespurnad - ynsker tilbod på kantslått Anbod - Kantslått sesongen / / Off.l ledd og 23 2.ledd Q04 Førespurnad - ynsker tilbod på kantslått Anbod - Kantslått sesongen / / Off.l ledd og 23 2.ledd Q04 Førespurnad - ynsker tilbod på kantslått Anbod - Kantslått sesongen / / Off.l ledd og 23 2.ledd Q04 Side: 62 av 76

63 Om svar på spørsmål om utbetring av Bergstodvegen Spørsmål om utbetring av Bergstodvegen / / Q14 Bent Arve Bratås Søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Herman Myren Grøndal 2017/ / B 2 Herman Myren Grøndal Svar på søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Herman Myren Grøndal 2017/ / Herman Myren Grøndal nnkalling til møte Møte Arkivforum i Vest-Telemark 2017/ /2017 C66 TOKKE KOMMNE Side: 63 av 76

64 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - registret i matrikkelen - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig X 2017/ /2017 LK/R 076/068 eter Rieber-Mohn LK/R eter Rieber-Mohn LK/R K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/68 - direktørbustad K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugivegen 6-76/68 - Direktør Bolig 2017/ /2017 LK/R 076/068 Advokathuset Advokathuset Advokathuset LK/R Sensorfordeling - munnleg eksamen 2017 Eksamen vår Kviteseid skule 2016/ /2017 B65 ASB/SKV TOKKE KOMMNE K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - registrert konsesjonsforhold - 76/52 - Brekke K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/52 - Brekke X 2017/ /2017 LK/R 076/052 eter Rieber-Mohn LK/R eter Rieber-Mohn LK/R Side: 64 av 76

65 K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/52 - Brekke K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/52 - Brekke 2017/ /2017 LK/R 076/052 Advokathuset Advokathuset Advokathuset LK/R K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - registrert konsesjonsforhold - Morgedal - 76/65 - bygd tomt K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Morgedal - 76/65 - bygd tomt X 2017/ /2017 LK/R 076/065 eter Rieber-Mohn LK/R eter Rieber-Mohn LK/R Kontormøte - teknisk drift Kontormøte Teknisk drift X 2017/ / Kjetil Sundsdal Side: 65 av 76

66 K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/65 - ubygd tomt K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Morgedal - 76/65 - bygd tomt 2017/ /2017 LK/R 076/065 Advokathuset Advokathuset Advokathuset LK/R K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - registrert konsesjonsforhold - 76/67 - Fyrhus K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugvegen 5-76/67 - Fyrhus X 2017/ /2017 LK/R 076/067 eter Rieber-Mohn LK/R eter Rieber-Mohn LK/R K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/67 - fyrhustomta K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Haugvegen 5-76/67 - Fyrhus 2017/ /2017 LK/R 076/067 Advokathuset MORGEDAL HOTELL EENDOM AS LK/R Side: 66 av 76

67 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - registrering av konsesjonsforhold - 76/6 - Brekke Nedre K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/6 - Brekke Nedre X 2017/ /2017 LK/R 076/006 eter Rieber-Mohn LK/R eter Rieber-Mohn LK/R K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/6 - Brekke nedre K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 76/6 - Brekke Nedre 2017/ /2017 LK/R 076/006 Advokathuset MORGEDAL HOTELL EENDOM AS LK/R K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 3/28. tomt nr.15 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Storoddevegen nr. 3-3/28 - Tomt nr / /2017 LK/R 003/028 Oppgjørsservice AS Terje Hektoen Moen LK/R Side: 67 av 76

68 Oversikt over munnleg eksamen Eksamen vår Kviteseid skule N 2016/ /2017 E B65 KS/AMM Sigrun Kvamme ASB/SKV Leige av rom i Vrådal grendehus for Straumsnes oppvekstsenter Leige av rom i Vrådal grendehus for Straumsnes oppvekstsenter / /2017 STD/RBR 223 Vrådal grendehus STD/RBR N - Avløysartilskot ved sjukdom - saksbehandlingsblankettar og søknad - N - Avløysartilskot ved sjukdom 2017/ /2017 LK/R FYLKESMANNEN TELEMARK LK/R Side: 68 av 76

69 K - utbetaling av årleg avgift 2017 for rett til å disponere jordarealet ved borestad for grunnvassbrønn - 86/1 - Laupedalen K - Årleg avgift grunnvassbrønn - 86/1 - Laupedalen 2017/ /2017 STD/RBR 086/001 Gunhild Solem v/buet STD/RBR Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ETA E A30 K/ETA Tilbakemelding til meldar Bekymringsmelding / /2017 E Signert arbeidsavtale - spesialpedagog 80% fast stilling ved Kviteseid barnehage og eining for funksjonshemma ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ / L/NO L/NO Svanhild Fidjeland Side: 69 av 76

70 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 14/193 - Roartomt 15 K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 14/193 - Roartomt / /2017 LK/R 014/193 LK/R TE ngvild Skipar Tilsagn til om midlar til Kanalveke 2017 i Kviteseid Tilskott - Kanalveka / /2017 FT/EL 233 STD/EL TELEMARK FYLKESKOMMNE Referat frå møte Arkivforum i Vest-Telemark Møte Arkivforum i Vest-Telemark 2017/ /2017 C66 TOKKE KOMMNE Spørsmål om fastlegesituasjonen Spørsmål om fastlegesituasjonen / /2017 KH/HNO 041 KH/HNO VG Side: 70 av 76

71 Om dokument kring tilsett ersonalmappe - - pensjon/forsikring 2014/ /2017 RÅD/BL RÅD/BL Viktig informasjon - sending av svar på eksamen i matematikk i grunnskulen 2017 Eksamen vår Kviteseid skule 2016/ /2017 B65 FYLKESMANNEN TELEMARK Om skilting Spjotsodd Brygge Telemarkskanalen Regionalpark - skiltprosjekt - Sjotsodd brygge 2017/ /2017 STD/EL 66 STD/EL lefos Svar - Varsel om pålegg etter postalt tilsyn ved Kviteseid brannvesen ostalt tilsyn - eksponering av helseskadeleg støv, gass og brannrøyk 2016/ /2017 STD/OGR 440 ARBEDSTLSYNET Side: 71 av 76

72 resentasjon av revidert nasjonalbudsjett 2017 og Kommuneopplegget 2018 resentasjon av revidert nasjonalbudsjett 2017 og Kommuneopplegget / /2017 FT/LED 112 FT/LED FYLKESMANNEN TELEMARK Om spørsmål om ledige tomter i Kviteseid Spørsmål om ledige tomter i Kviteseid / /2017 STD/OGR L83 STD/OGR Kjersti Ofte Leland K - Bygdeutviklingsmidlar kopi av brev til K - Bygdeutviklingsmidlar 2017/ /2017 LK/R LK/R TE NNOVASJON NORGE Søknad om midlar frå støtteordningar Klimasats - rbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum Tilskot - rbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum 2017/ /2017 STD/EL 233 MLJØDREKTORATET STD/EL Side: 72 av 76

73 Motteke søknad om midlar frå støtteordningar Klimasats - rbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum Tilskot - rbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum 2017/ /2017 STD/EL 233 STD/EL MLJØDREKTORATET Om lapping av hol i asfaltdekket - Lauvstadvegen Spørsmål om utbetring av Lauvstadvegen / /2017 Q14 Sverre Bakken Klage på terrengfylling og plassering av ladestasjon i Kviteseid sentrum Etablering av ladestasjonar i 2016/ /2017 STD/EL 233 RÅD/ØTV WSLAND WEAR AS åminning om spørjeundersøking - kartlegging om utdeling av brukarutstyr til innbyggarar med rusproblem i 2016 Spørjeundersøking frå Helsedirektoratet - kartlegging om utdeling av brukarutstyr til innbyggarar med rusproblem i / /2017 KH/HNO F63 KH/HNO TE HELSE STAVANGER HF Side: 73 av 76

74 Stadfesting på at svar er motteke - postalt tilsyn Kviteseid brannvesen ostalt tilsyn - eksponering av helseskadeleg støv, gass og brannrøyk 2016/ /2017 STD/OGR 440 STD/OGR Arbeidstilsynet Søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Mayliss Hellestøl 2017/ / B 2 Mayliss Hellestøl Svar på søknad om kommunepin Søknad om kommunepin Mayliss Hellestøl 2017/ / Mayliss Hellestøl nnkalling med saksdokumenter og vedlegg til representantskapsmøtet KA Kongsberg Representantskapsmøte KA Kongsberg 2017/ /2017 FT/LED 033 NTERKOMMNALT ARKV FOR BSKERD VESTFOLD OG TELEMARK KS Side: 74 av 76

75 Søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / / E April refusjon legevakt for Seljord kommune og Refusjon legevakt / /2017 AHO/OKA 223 AHO/OKA NOTODDEN KOMMNE K - Melding om vedtak - tilskot til avløysing ved sjukdom K - Tilskot til avløysing ved sjukdom 2017/ /2017 LK/R LK/R N - Dispensasjon - Søknad om avløysartilskot ved sjukdom og fødsel mv. - N - Avløysartilskot ved sjukdom / / LK/R LK/R TE FYLKESMANNEN TELEMARK Side: 75 av 76

76 Oppmoding om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017 TV-aksjon nicef 2017/ / ORD/BL X03 ORD/BL NCEF-KOMTEEN NORGE nnkalling og sakspapir til årsmøte Vest-Telemark blad Årsmøte Vest-Telemark blad 2017/ /2017 ORD/TGJ 074 ORD/TGJ VEST-TELEMARK BLAD AS nnkalling til årsmøte Telemark nterkommunale Næringsfond (TN) Årsmøte Telemark nterkommunale Næringsfond (TN) 2017/ /2017 ORD/TGJ 074 ORD/TGJ TELEMARK FYLKESKOMMNE nvitasjon til å søke om midlar til utvida TT-ordning 2017 Tilskot - utvida TT-ordning / /2017 KH/HNO 233 KH/HNO TE TELEMARK FYLKESKOMMNE Side: 76 av 76

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17-23.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.06.2017 Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17-14.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.02.2017 nnhold: rbeidsavtale - ferievikar 2017 - inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.17-12.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 13.06.2017 Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll

Kviteseid kommune. Møteprotokoll Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 08:00 11.00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / /

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 07.03.2017 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2015-2018 Bjørn Haugen

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.17-04.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.10.2017 ndividuell opplæringsplan - skuleåret 2017-2018 Spesialundervisning - 2017/772-9 6040/2017 31.08.2017

Detaljer

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.16-30.09.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 03.10.2016 Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2016-05.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2016 nnhold: Søknad om refusjon av honorar Oppfølgjing sjukemeldt arbeidstakar - 2016/199-7 2770/2016

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2016 nnhold: N - 13/4 og 12/6 - Stemtjønn tomt 121 - Ny eigarbrøk N - 12/6 - Stemtjønn - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 17:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

102/1 - Såvi Midjås - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydding av gammal slått og innmark

102/1 - Såvi Midjås - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydding av gammal slått og innmark Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 19.06.2017 nnhold: 102/1 - Såvi Midjås - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rydding av

Detaljer

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 31.01.2018 nnhold: 071217 - referat frå basisgruppe enkeltsaker Ansvarsgruppemøte - 2017/221-8 9104/2017 07.12.2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ /

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.11.2016 Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård Krav om auka fast tilsetjing 2016/1678-4 7626/2016

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll

Kviteseid kommune. Møteprotokoll Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 26.04.2016 Tidspunkt: 08:00 10:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn

Detaljer

Offentlig journal. Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Ang. Utskifting av ildsted 2016/ /

Offentlig journal. Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2016 Ang. tskifting av ildsted Sektor for plan og teknikk 2016 - diverse 2016/181-12 4152/2016 Anne Karin Jakobsen Ang.

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.01.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.01.2017 Refusjon jordmorvakt 2. halvår 2016 Refusjon jordmorvakt 2016 2016/1536-2 39/2017 03.01.2017

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2016 Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. Logopedmappe - 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 LO Offl 13 fvl 13 nr. 1 Svar

Detaljer

Offentlig journal. Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune ID 483-486 2016/441-1 1348/2016 18.02.2016 23.02.

Offentlig journal. Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune ID 483-486 2016/441-1 1348/2016 18.02.2016 23.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 02.03.2016 nnhold: Kunngjering av sommarvikariat for skuleungdom 2016 i Tokke kommune D 483-486 Ledig stilling

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Møterom Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 24.11.2015 Tidspunkt: 08:00 09:45 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2016 Kroppsøving Notat - 2015/168-3 6270/2014 29.10.2014 Off.l. 5a, jf. FVL 13 nr 1 Flyttemelding Flyttemelding

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.03.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.03.2017 Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian 2017/ / Spesialpedagogisk rapport

Offentlig journal. Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian 2017/ / Spesialpedagogisk rapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 18.09.2017 nnhold: Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian Søknad om opptak ved kulturskulen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2015 Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - Tilskot til utredning og prosjektering - 2014/1063-4

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 2014/921-5 3367/2015 04.05.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 2014/921-5 3367/2015 04.05.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 20.05.2015 nnhold: Svar på klage om avgjersle av vass- og kloakkgebyr 2013 Vassmålaravgift Lårdal hotell 2014/921-5

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** / /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale - 18.07.2016-31.12.2016 ersonalmappe - 2013/976-9 11968/2016 29.07.2016 nnkalling til møte i samarbeids- og skulemiljøutvala

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF Nina Krossli MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF Nina Krossli MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Sal Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 09:00 11:15 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:00-13:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetjingsavtale - tilkallingsvikar etter timeliste for tida ved Dalen barnehage 2014/ /

Offentlig journal. Tilsetjingsavtale - tilkallingsvikar etter timeliste for tida ved Dalen barnehage 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 23.02.2017 nnhold: Tilsetjingsavtale - tilkallingsvikar etter timeliste for tida ved Dalen barnehage Tilsetjing

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2013, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.12.2013 for mykje utbetalt løn for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 28.11.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning. Dok.dato: 21.12.2015

K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning. Dok.dato: 21.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.01.2016 K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Sal Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 10:15 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma 2017/ /

Offentlig journal. Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.02.2017 Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma Oppfylgjing av nærpolitireforma

Detaljer

Dok.dato: Tillatelse til oppføring av hytte samt utslipp og bygging av avløpsanlegg på tomt 42 - gnr. 137, bnr. 20, fnr. 16,- Fjellset.

Dok.dato: Tillatelse til oppføring av hytte samt utslipp og bygging av avløpsanlegg på tomt 42 - gnr. 137, bnr. 20, fnr. 16,- Fjellset. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: j - Journalført 07.10.2016 Tillatelse til fradeling av areal til fritidsformål fra gnr. 137, bnr.19,- Nord Øygardan, del 2- nord.

Detaljer

Dok.dato: Svar på søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting. Dok.dato:

Dok.dato: Svar på søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2016 Førebels svar på søknad om salsløyve og skjenkeløyve, samt serveringsløyve Søknad om salsløyve for alkohol 2016/977-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetjingsbrev Lukas Baumann, 100 % fast stilling rektor frå Tilsetjing rektor 2015/ /

Offentlig journal. Tilsetjingsbrev Lukas Baumann, 100 % fast stilling rektor frå Tilsetjing rektor 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2015, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.05.2015 Tilsetjingsbrev Lukas Baumann, 100 % fast stilling rektor frå 1.8.2015 Tilsetjing rektor 2015/64-15

Detaljer

Offentlig journal. ***** ***** - Søknad om stilling ID 493 2016/1211-8 4609/2016 15.06.2016 16.06.2016. Informasjon om kontakttid skuleåret 2016/2017

Offentlig journal. ***** ***** - Søknad om stilling ID 493 2016/1211-8 4609/2016 15.06.2016 16.06.2016. Informasjon om kontakttid skuleåret 2016/2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 20.06.2016 nnhold: - Søknad om stilling D 493 Ledig stilling - 100% prosjektstilling som fysioterapeut i Tokke

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 13/6042 07.10.2013 I Fylkesmannen i Telemark BUDSJETT FOR KOMMUNALE RENTEMIDLAR SKOGUK 2014 13/6036 07.10.2013 I Notodden kommune REFUSJON EKSTRAUTGIFTER LEGEVAKT SEPT. 2013 HEOM- 1-K2-G21; 2-K3-&85

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Offentleg postliste 18.02.2013 20.02.2013

Offentleg postliste 18.02.2013 20.02.2013 Offentleg postliste 18.02.2013 20.02.2013 Arkivsak/doknr. 13/226-57 Sakstittel Dok.dato 14.02.2013 Ferievikarar PRO 2013 Arkivkode 1--***-*** Søknad på stilling - ferievikar Arkivsak/doknr. 13/251-15 Sakstittel

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.16-04.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.08.2016 Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/637-3 6514/2015 13.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling 2016/ / Søknad om stilling 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om stilling 2016/ / Søknad om stilling 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.08.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.08.2016 nnhold: Søknad om stilling d 421 100 % vikariat barnehagelærar / pedagogisk leiar 2016/1014-6 4393/2016

Detaljer

Offentlig journal. Annonse kuturmidlar / / Om søknad om tilrettelagt skuleskyss - ny legeattest

Offentlig journal. Annonse kuturmidlar / / Om søknad om tilrettelagt skuleskyss - ny legeattest Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.17-12.05.17, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.05.2017 Annonse kuturmidlar 2017 Kulturmidlar 2017 2017/183-5 1291/2017 24.02.2017 VEST-TELEMARK

Detaljer

Offentlig journal innkalling til møte 2016/ / Høyring - på endring av jord-, konsesjon- og odelsloven.

Offentlig journal innkalling til møte 2016/ / Høyring - på endring av jord-, konsesjon- og odelsloven. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 19.10.2016 200916 - innkalling til møte Opphøyr av arbeidsforhold ved fylte 70 år 2016/1797-2 6586/2016 22.09.2016

Detaljer

Offentlig journal. Oversending av tilsetjingsbrev. Tilsetjing turnuslege 01.03.2014-01.09.2014 2014/101-2 1131/2014 28.02.2014 04.03.

Offentlig journal. Oversending av tilsetjingsbrev. Tilsetjing turnuslege 01.03.2014-01.09.2014 2014/101-2 1131/2014 28.02.2014 04.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.03.2014 Oversending av tilsetjingsbrev Tilsetjing turnuslege 01.03.2014-01.09.2014 2014/101-2 1131/2014 28.02.2014 Ane

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/3239 06.06.2017 I *** SØKNAD PÅ LÆRARSTILLING SAULAND SKULE KOO-SASK-VE 1--***-*** 17/3240 06.06.2017 I *** SØKNAD PÅ LÆRERSTILLING SAULAND SKULE KOO-SASK-VE 1--***-*** 17/3241 06.06.2017 I ***

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 15.09.2016 Svar - søknad om midlar til teleslyngeanlegg Søknad om midlar til teleslynge anlegg 2015/1216-3 1008/2016

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Nina Krossli MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Nina Krossli MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Møterom Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 08:00 09:30 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal. Melding om dødsfall 2014/ / Søknad om redusert stilling i perioden

Offentlig journal. Melding om dødsfall 2014/ / Søknad om redusert stilling i perioden Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.10.2016 Melding om dødsfall Pensjon - 2014/1035-3 3714/2015 15.05.2015 P Søknad om redusert stilling i perioden

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** STAB/TAS. Dok.dato: Klassering: SSJ/WBT

Dok.dato: Klassering: ***** STAB/TAS. Dok.dato: Klassering: SSJ/WBT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 27.10.2011 Innkalling til dialog I-møte Oppfølging 2011/979-1 4318/2011 18.10.2011 P Offl. 23, 1.ledd Torhild Aakre

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04.

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J, 20.04.2016 Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% D 413 - tlysing av stilling

Detaljer

Dok.dato: 30.06.2014. Klassering: ***** Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 30.06.2014. Klassering: 56/1. Dok.dato: 01.07.

Dok.dato: 30.06.2014. Klassering: ***** Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 30.06.2014. Klassering: 56/1. Dok.dato: 01.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.14-06.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A,F 18.07.2014 Kontantstøtterapportering Kontantstøtterapportering 2014 2014/64-6 1803/2014 GJ/BHO Nav forvaltning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 11/2637 27.06.2011 U Anne Haugan SØKNAD OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK, GNR. 10/5 11/2935 27.06.2011 U *** FORESPURNAD SKIFTEATTEST ADM- 11/2936 27.06.2011 I Hjartdal skule SØKNAD OM PROSJEKTMIDLAR

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon for bruk av lokaler midlertidig 2014/ /

Offentlig journal. Søknad om dispensasjon for bruk av lokaler midlertidig 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 25.08.2014 Søknad om dispensasjon for bruk av lokaler midlertidig Heia Fus barnehage Sa - Bruk av lokaler midlertidig 2014/2436-2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.10.2009 Svar på søknad om forlengelse av permisjon ***** 2009/5094-2 16070/2009 07.05.2009

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Einar Søreide MEDL AP. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Einar Søreide MEDL AP. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Møterom Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 08:00 11:15 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal Oppsummering etter formøte basismøte enkeltsaker 2015/ /

Offentlig journal Oppsummering etter formøte basismøte enkeltsaker 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 20.04.2015 nnhold: 290115 Oppsummering etter formøte basismøte enkeltsaker Basisgruppe formøte enkeltsaker 2015

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.05.2017, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 10.05.2017 nnhold: Søknad om redusert stilling i perioden 010817-310718 Søknad om redusert stilling

Detaljer