Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune"

Transkript

1 Erfaringer med dialogkonferanser i Sørum kommune Fagseminar, NKF 13. og 14. november 2006 Inger Kronen Tveranger Virksomhetsleder Plan og regulering Sørum kommune

2

3 Sørum kommune Kommune på Nedre Romerike Snart innbyggere 207 km 2 35 min fra Oslo, 30 min fra Gardermoen. Sørumsand kommunesenter Frogner Landbruk men kommune i stor endring - stor befolkningsvekst. Kongsvingerbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, E6.

4 Medvirkning i planleggingen?? Plan- og bygingsloven: Aktiv opplysningsvirksomhet Berørte personer/grupper skal kunne delta aktivt i planprosessen. Hvilke forventninger har vi til medvirkning? Hva er medvirkning god nok? Hvordan følger vi opp ulike medvirkningstiltak?

5 Et vanlig folkemøte Annonse i avisene. Deltagerne er menn 50 år + grunneierinteresser/sterke særinteresser. Kommunen informerer og forsvarer. Deltagerne lytter. og mange er sinte. kommunen fikk informert men kom budskapet frem og fikk vi konstruktive tilbakemeldinger?

6 Medvirkning i planleggingen Bakgrunn: Kommunedelplaner for 2 større tettsteder Fokus: Tettstedsutvikling næringslokalisering landbruk. Tilgang til friområder. Identitet og tilhørighet. Vi ønsket mer enn å informere vi ønsket dialog!

7 Den vanskelige medvirkningen dialogkonferanser et svar 1. Hva er dialogkonferanser? 2. Dialogkonferanse for Frognerområdet 3.Medvirkning fra ungdom en film - egeninitiert medvirkning

8 Dialogkonferanse En konferanse der deltakerne: inviteres personlig møtes som likeverdige partnere snakker sammen på tvers av tradisjonelle skillelinjer (alder, yrke, organisasjon, parti, kjønn, osv.). regler for kommunikasjon streng møteform alle deltagerne må være aktive, jobber i grupper

9 Dialogkonferanse Frognerområdet Fokusområde: Videreutvikle Frogner som et godt sted å leve og bo. Forarbeid: Invitasjon til håndplukka ressurspersoner i ulike lag/organisasjoner om å delta i å planlegge konferansen. Oppfølging: Telefoner, navn, forpliktelser! Møter med ressurspersonene: Aksept for: 1. Egen deltagelse på konferansen. 2. Tema på konferansen. 3. Hvem som skulle inviteres. 4. Metodikken. 5. Opplæring av gruppeledere.

10 Tema på dialogkonferansen Tema for Frogner konferansen: Hvilke kvaliteter/ ressurser er det som særpreger Vestbygda (og som gjør Vestbygda til et godt sted å bo)? Framtidsanalyse: Tenk deg fem år fram i tid: Hva er det da som bør være annerledes og bedre i ditt lokalsamfunn? Tema og spørsmål som inviterer til at deltagerne er konstruktive!

11 Ungdomsgruppa

12 Deltagerne skal føle seg ønsket og betydningsfulle! Pizza til gruppelederne 1 time før konferansen. Vi håndhilste på alle deltagerne i døra ledet dem til riking gruppe. Gruppelederne tok imot sine deltagere. Drikke og sjokolade, litt pynt på alle bord. Pause med servering. Takkebrev til alle deltagerne i etterkant. Politisk forankring. Ordfører ønsket velkommen, leder av tettstedsutvalget takket av.

13 Gruppearbeid: Alle jobber hver for seg: Skriv ned på gule lapper. Et forslag på hver lapp. Felles: Hver deltager presenterer et forslag, gruppelederen oppfordrer den enkelte til å begrunner, si noe mer osv. De andre deltagerne skal ikke argumenter mot el. komme med ytringer! Et forslag begrunn neste mann osv. Klistre lappene opp etter hvert. Mange forslag hører sammen disse grupperes sammen i forståelse med gruppa.

14 Gruppearbeid Prioritering: 10 poeng hver til fordeling. Hvilke forslag er viktigst? Telle opp stemmene. = Gruppas prioritering. Plenum: Gruppa presenterer de 3 4 forslagene som fikk flest stemmer.

15 Gruppeledernes oppgaver Skape en god og åpen stemning i gruppa. Passe på: at alle får snakke like lenge at ingen dominerer at deltagerne har respekt for hverandres innspill at deltagerne ikke kritiserer hverandre. Vektlegge at alles innspill teller like mye Hjelpe kreativiteten og engasjementet frem. Ikke være en som sitter med fasiten

16 Kommunedelplan for Frogner Administrativt tverrfaglig samarbeid. Planlegging, invitasjoner, arrangementet: I samarbeid mellom kommunen, lag og organisasjoner. 90 inviterte personer fra ulike lag og organisasjoner deltok. Utfordring å få ungdommen med! Konferanser kan ofte være kjedelige for ungdom.

17 Et filminnspill til kommunedelplan for Frogner Ungdommens blikk på bygda Frogner Hva liker vi, og hva liker vi ikke Laget av Simen Gjersvoll Osland, 10. klasse Melvold u- skole. Et u-planlagt medvirkningsbidrag!