Offentlig journal. Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter. Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter. Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/1205-1 2416/2004 30.06.2004 22.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Stiftelsen Dypedalåsen alderspensjonat Lars H Larsen PLO/LAHL Trefelling på Salta, Søndre Sandøy Trefelling på Salta, Søndre Sandøy 2004/ / TEKNSKF/LAKR V75 Mottaker Morten R. Johansen Laila Kjølbo Rød TEKNSKF/LAKR Svar ang. søknad om jobb som støttekontakt Søknad om jobb som støttekontakt 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Marius Midtby Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 1 av 147

2 Svar ang. turnusplasser for fysioterapeutkandidater for perioden Turnusplasser for fysioterapeutkandidater for perioden / / PERSONAL/AD 403 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aud Tønnesen PERSONAL/AD Svar ang. søknad om stilling som vikar / evt. fast stilling Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Hilde Lindhjem Ericsson Lars H Larsen PLO/LAHL Oversikt over kostnader ved drift av dagsenter Dagsenter for eldre på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H35 Mottaker Stiftelsen Dypedalåsen alderspensjonat Lars H Larsen PLO/LAHL Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. 2004/ / PLO/LAHL 032 Mottaker Kommunenes Sentralforbund Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 2 av 147

3 Ansettelse av omsorgsarbeider i 14% helgestilling. Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Marianne Larsen Lars H Larsen PLO/LAHL Ansettelse i 21% helgestilling. Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Hanne Fredriksen Lars H Larsen PLO/LAHL Ansettelse i 21 % helgestilling. Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Kristoffer Kire Johansen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar på mail! Oppføring av enebolig i to plan, samt garasje, eiendom 36/143, Skipstadsand 2004/ / BS/AAM 36/143 Mottaker Bjørn Tore Schulstad Åge André Michaelsen TEKNSKF/AAM Side: 3 av 147

4 50% stilling omsorgsarbeider/hjelpepleier og 66% natt omsorgsarbeider/hjelpepleier Tiltak for funksjonshemmede - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker rene Storehjelm Lars H Larsen PLO/LAHL Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Lars H Larsen Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Lars H Larsen PLO/LAHL Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Erik Halvorsen Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 4 av 147

5 Søknad om helgestilling ved TFF Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Victoria J. Dahlberg Lars H Larsen PLO/LAHL Vedr. utbyggingsavtale Oppføring sjøboder, eiendom 47/285, tgårdskilen 2004/ / HVALER KOMMNE/AAM 47/285 Mottaker Karl Fredrik Karlsen Åge André Michaelsen TEK/AAM tvidelse av dagsentertilbudet for eldre i Hvaler kommune. Dagsenter for eldre på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H35 Mottaker Skodje var - Stein Lars H Larsen PLO/LAHL Turnustilskudd for mottak av turnuslege 2. halvår 2004 Turnustilskudd for mottak av turnuslege 2. halvår / / HELSE/NR 233 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet nge Røsstad HELSE/NR Side: 5 av 147

6 Svar ang. søknad om jobb Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Nina Reff Lars H Larsen PLO/LAHL Søknad om statlige opplæringsmidler 2005 Søknad om statlige opplæringsmidler 2005/ / PLO/LAHL 430 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om sommerjobb 2005 Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Kristin Heier Johansen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om deltidsstilling Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Henny Gundersen Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 6 av 147

7 Svar ang. søknad om stilling som sykepleier Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Stine Jeanette Wilhelmsen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om sommerjobb 2005 Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Rita Craciun Lars H Larsen PLO/LAHL Tilsagn om tildeling fra O-midlene 2005 Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. 2004/ / PLO/LAHL 032 Mottaker Kommunenes sentralforbund Lars H Larsen PLO/LAHL Vedrørende klagefrist Riving eks. uthus, oppføring av nytt v/hytter 4238 og 4239, eiendom 12/7, Røtemyren 2005/ / TEKNSKF/CHJ 12/7 Mottaker Hvaler Byggservice Carl Henrik Jensen TEKNSKF/CHJ Side: 7 av 147

8 Klagefristen er utløpt Riving eks. uthus, oppføring av nytt v/hytter 4238 og 4239, eiendom 12/7, Røtemyren 2005/ / TEKNSKF/CHJ 12/7 Mottaker Ole Lunde Carl Henrik Jensen TEKNSKF/CHJ Vedrørende vann og avløpsaavgift for eiendom 42/25/259. Sanitærabonnement, hytte 1432, eiendom 42/25/259, Basto 2005/ / KOMMTEKND/PKR 42/25/259 Mottaker Lasse Jan Knarbo Per Kåre Rubach KOMMTEKND/PKR Henvendelse i forbindelse med legestilling. Søknad om stilling som lege 2005/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Anne Gyro Karlsen Lars H Larsen PLO/LAHL Oppfølging av forvaltningsrevisjonensrapport om hjemmetjenester Hjemmetjenester på Hvaler - Høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport 2005/ / PLO/LAHL F21 Mottaker Østfold kontrollutvalgssekretariat Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 8 av 147

9 Oversendelse av lærekontrakt aktivitørfaget Oversendelse av lærekontrakt / / Mottaker Østfold fylkeskommune Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad på stilling som helsesekretær/vikar Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Kari Kjølberg Lars H Larsen PLO/LAHL tleie av sykehjemsplass til Råde kommune tleie av sykehjemsplass til Råde kommune 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Råde kommune v/ Marit Solheim Lars H Larsen Svar ang. søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13. L70 Mottaker ***** Lars H Larsen Side: 9 av 147

10 Arbeidsavtale fast ansettelse 50% stilling Forhandlinger om fast ansettelse i virksomhet barn, unge og voksne 2005/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Oversendelse av arbeidsavtale Forhandlinger om fast ansettelse i virksomhet barn, unge og voksne 2005/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Mulighet for tomt - oppsetting av bygg, tgårdskilen - Svar på e-post tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Autopartner Fredrikstad AS Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Refusjon grunnskole 2005 ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Tom-Herman Lie OPK/TOHL Side: 10 av 147

11 Refusjon opplæringstilbud 2005 ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Østfold fylkeskommune Tom-Herman Lie OPK/TOHL Revidert skisseprosjekt/e-post Tilbygg/endringer hytte, eiendom 42/12/296, Spjærøy 2005/ / BS/CHJ 42/12/296 Mottaker Tor Gerhard Hofgaard Carl Henrik Jensen BS/CHJ Oppsigelse av sykehjemsplass Råde kommune. tleie av sykehjemsplass til Råde kommune 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Råde kommune v/ Marit Solheim Aud Tønnesen DS/AD Foreløpig svar vedrørende endring av tillatelse Oppføring av enebolig i to plan, samt garasje, eiendom 36/143, Skipstadsand 2004/ / BS/AAM 36/143 Mottaker Bjørn Tore Schulstad rina Bjørnevald BS/RBJ Side: 11 av 147

12 Vedr. Opplæringstilbud ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Tom-Herman Lie OPK/TOHL Vedr. Refusjonskrav ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Halden kommune, ndervisning og kultur Tom-Herman Lie OPK/TOHL Søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / L70 Mottaker Liv Ramdahl og Leif Andersen Lars H Larsen Side: 12 av 147

13 Vann/kloakk Dammyr, Kirkeøy - planer for området/e-post Vann/kloakk Dammyr, Kirkeøy 2005/ / TKD/PKR 15/78 Mottaker Heidi Tvengsberg Per Kåre Rubach TKD/PKR Svar ang. søknad om sommerjobb. Sommerjobb Helse og sosial 2006 / / / DS/AD 412 Mottaker Gry Aasen Otgard Aud Tønnesen DS/AD Svar på spørsmål om tilbyggsmuligheter Spørsmål om oppføring av tilbygg hytte 484, eiendom 49/176/31 Løkkevikfjellet 2006/ / BS/AAM 49/176/31 Mottaker Anders Rasch-Olsen Åge André Michaelsen BS/AAM Klage på arbeidsavtale Arbeidsavtale Seksjon helse og sosial 2005/ / Mottaker Veronika Kopreitan Lars H Larsen Side: 13 av 147

14 Reguleringsplan, Nedgården - muligheter for påklaging/e-post Reguleringsplan, Nedgården brygge, eiendommer 29/6 og 29/1 2004/ / PM/JATP L12 Mottaker Bård Beldring Jan Torp Pharo PM/JATP Avslutning av oppdrag ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Østfold fylkeskommune Tom-Herman Lie OPK/TOHL Svar vedrørende krav om fast ansettelse. Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA Svar ang. søknad om støtte til utdanning omsorgsarbeiderfaget Søknad om støtte til utdanning 2006/ / OT/KP 430 Mottaker Trude Jensen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 14 av 147

15 Vedrørende juridisk bistand for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Vedrørende krav om fast ansettelse Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Aud Tønnesen DS/AD Vedrørende krav om fast ansettelse Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA nstallering av peisovn nstallasjon av peisovn eiendom 40/123, Rødsfjellet / / BS/JOM 40/123 Mottaker Glenn Olsen Jon Mjellekås BS/JOM Side: 15 av 147

16 Oppfølging av søknad om enkelt tiltak/e-post Terrengbehandling og utbedring av brygge, 29/162, Nedgården 2006/ / BS/KKSK 29/162 Mottaker Morten R. Johansen Åge André Michaelsen BS/AAM Angående søknaden om riving/gjenoppføring av hytte på eiendom 13/52, Edholmen på Kirkeøy Riving/oppføring hytte 4281, eiendom 13/52, Edholmen 2006/ / BS/CHJ 13/52 Mottaker Meter Arkitektur AS Carl Henrik Jensen BS/CHJ Fristutsettelse angående fjerning av platting på eiendom 50/135, Vesterøy Forespørsel angående tiltak på eiendommen 50/135, Vesterøy 2005/ / BS/CHJ 50/135 Mottaker Alison Arentz Schjetne Carl Henrik Jensen BS/CHJ Vedrørende grensejustering Søknad om deling av grunneiendom Fjelly, gnr 26/5 2006/ / BS/PEOR 26/5 Mottaker Nils Pedersen (e-post) Jon Mjellekås BS/JOM Side: 16 av 147

17 Midlertidig dispensasjon fra Veglovens bestemmelser om avstand fra kommunal veg for eiendom tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker Skjærgården Eiendomsutvikling as Per Kåre Rubach TKD/PKR Skadedato: AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Birgit Sandstrøm HT/BSA Svar ang. søknad om jobb i omsorgsyrke Søknad om jobb Helse og sosial (Pleie) 2006/ / Mottaker Anette Høvik Birgit Sandstrøm HT/BSA Skadedato: AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Lars H Larsen Side: 17 av 147

18 Refusjonskrav reiseutgifter for avlyst PLOS-konferanse Gardermoen Refusjonskrav reiseutgifter for avlyst PLOS-konferanse Gardermoen 2006/ / HT/BSA 541 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet Avdeling helse- og sosialstatistikk Birgit Sandstrøm HT/BSA Ekspropriasjon - Kroksand - Bøbakke Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Bjørge og Skaaraas AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Angående anmodning om ytterligere fristutsettelse for klage på vedtak, eiendom 34/23 Tisler Fritidseiendom på gnr/bnr: 34/23, Tisler 2005/ / BS/KKSK 34/23 Mottaker Einar Sger Carl Henrik Jensen BS/CHJ Salgsmelding kondemnabel bil AR Hvaler kommune / KLP Skade på bil AR Hvaler kommune TFF 2007/ / Mottaker KLP Skadeforsikring AS Lars H Larsen Side: 18 av 147

19 Skadedato AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Birgit Sandstrøm HT/BSA Følgebrev til husleiekontrakt Husleiekontrakt 2006/ / Mottaker Bjarte Handal Hansen Lars H Larsen Tilbakemelding vedr krav til utomhusplan Nytt bolighus, 53/241 Norderhaug 2007/ / BS/RBJ 53/241 Mottaker Kåre Prøitz Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE SV: Angående mangler ved søknad om rekvisisjon av kart- og delingsforetning på eiendom 3/1/95, Skjærhalden (e-post) Deling av grunneiendom, 3/1/95 Hvaler Prestegård 2007/ / BS/CHJ 3/209 Mottaker Statskog SF Carl Henrik Jensen BS/CHJ Side: 19 av 147

20 Svar ang. søknad om sommerjobb Sommerjobb Helse og sosial 2006 / / / DS/AD 412 Mottaker Nina Svalund Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. sommerjobb som legevikar sommeren søknad Sommerjobb som legevikar sommeren / / Mottaker Lise Wangberg Storhaug Lars H Larsen tbygging av tgårdskilen regionale fiskerihavn - Ønske om et møte tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kystverket Kystdirektoratet Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedrørende Krokstrand og Hvaler kommunes intensjon for området BA2 Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 20 av 147

21 Opptrappingsplan psykisk helse - kobling mot økonomiplan Opptrappingsplanen for psykisk helse Revisjon av behov for omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser 2004/ / PSYK/RAN G70 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Reidar Andersen PSYK/RAN nnkalling til intervju Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Elisabeth Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Avgifter vann og kloakk gnr 49/7 - Melkebakken Avgifter vann og kloakk gnr 49/7 - Melkebakken 2007/ / VAR/PKR 231 Mottaker Anne Grete og Tom Stabell (e-post) Per Kåre Rubach VAE/PKR Tilbakemelding på innsendte skisser til tilbygg til hytte på Håbu Vesentlig utbygging hytte/endring fasade, eiendom 35/255, Asmaløy 2007/ / BS/KKSK 35/255 Mottaker Oddvar Bakken Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Side: 21 av 147

22 Vedrørende Egil Arnsbys hytte på Vesterøy Tilbygg hytte 237, eiendom 50/6/11, Vesterøy 2007/ / BS/KKSK 50/6/11 Mottaker Meter arkitektur AS v/ David Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Svar på deres mailer av 19 april og 24 april. Vesentlig utbygging hytte/endring fasade, eiendom 35/255, Asmaløy 2007/ / BS/KKSK 35/255 Mottaker Mariann og Oddvar Bakken Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE vedr. tilskudd - e-post tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Geir Solberg Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Midlertidig arbeidsavtale vikariat 76 % stilling hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Sigrid Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 22 av 147

23 Arbeidsavtale Hjelpepleier/ omsorgsarbeider 14 % stilling Sykehjem 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Aud Tønnesen DS/AD Ansettelse i 14 % stilling hjelpepleier i sukehjem 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. søknad om 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Rolf Bjørnstad Aud Tønnesen DS/AD Tidsbegrenset arbeidsavtale 76 % stilling sykepleier Hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Sigrid Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 23 av 147

24 Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Kristin Elise Lande Birgit Sandstrøm HT/BSA Sykepleierstilling 76 % i hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Therese Ørdal Birgit Sandstrøm HT/BSA 76 % sykepleierstilling hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Trude Jensen Birgit Sandstrøm HT/BSA Privat V/A stikkl. eiendom 49/139, Hauge - e-post Sanitæranlegg, eiendom 49/139, Vesterøy 2006/ / BS/STM 49/139 Mottaker Anne-Lise Holst Per Kåre Rubach VAE/PKR Side: 24 av 147

25 tvikling av havna i tgårdskilen tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Viveke Wessel Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Vedrørende ny bolig med garasje, 53/248 Steinkjørerbakken Ny bolig med garasje, 53/248 Steinkjørerbakken 2007/ / BS/AKHE 53/248 Mottaker Dag Ronny Arvesen Mottaker arkitekt Svein R Karlsen Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Svar ang. søknad om jobb - Åpen søknad Søknad om jobb Helse og sosial (Pleie) 2006/ / Mottaker Alexander Martinsen Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / L70 Mottaker Brit Marie Ellefsen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 25 av 147

26 Midlertidig brukstillatelse for butikken tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker BAS arkitekter AS Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE gangsettingstillatelse for brannalarmanlegg tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker BAS arkitekter AS Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Vedrøredne klagebehandling i forbindelse med ekspropriasjonssak Krokstrand/Gilbergodden Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Adv.fa. Haavind Vislie AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Fylkesveg Bankerødsvingene. Annonsebestilling Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Fredriksstad Blad Mottaker Mottaker Demokraten Egen webredaksjon Jan Torp Pharo PM/JATP Side: 26 av 147

27 Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Berit Gunnarsen Lars H Larsen Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Elisabeth Tunsli Lars H Larsen Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Merete Gjevik Lars H Larsen Regulering Fylkesveg Bankerødsvingene - offentlig ettersyn, annonsebestilling Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Demokraten Mottaker Fredriksstad blad Jan Torp Pharo PM/JATP Side: 27 av 147

28 Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per André Hansen AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Reguleringsplan for Lammenes - arkivverdige kart mv. Reguleringsplan for Lammenes 2006/ / PM/AAG L12 Mottaker ARKTEKTteam a.s Jan Torp Pharo PM/JATP Gjennomgang av halvårsrapport høst Referat Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 28 av 147

29 tgårdskilen - Revidert tilbud grunnundersøkelser tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Multiconsult AS Mottaker Mottaker Multiconsult AS Kystverket Sørøst Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Annonse vedtatt reguleringsplan - Fylkesveg Bankerødsvingene Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Demokraten Mottaker Mottaker Fredriksstad blad egen webredaksjon Jan Torp Pharo PM/JATP Tiltak Vertshuset på Skjærhallen gnr 3/23 - gangsetting av godkjente byggearbeider (ferieleiligheter) samt utvidelse av uteservering Tiltak Vertshuset på Skjærhallen gnr 3/23 - gangsetting av godkjente byggearbeider (ferieleiligheter) samt utvidelse av uteservering 2004/ / BS/PEOR 3/23 Mottaker Lars Tobiassen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 29 av 147

30 nformasjon om prosjekt tgårdskilen tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kommunestyrets medlemmer Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Forslag til skjønnsmenn i ekspropriasjonssak Kroksand, Skjærhalden Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Lars Tobiassen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Restaurering av sjøbu i tgårdskilen Restaurering av sjøbu i tgårdskilen 2008/ / HAVN/GKK P00 Mottaker Anne Marit Skovly (e-post) Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Henriette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 30 av 147

31 Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Henriette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Renate Rønningen Birgit Sandstrøm HT/BSA Vedrørende takst i skjærhalden Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Næringsforum Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedrørende befaring i Skjærhalden Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Per Bjar Mottaker Anna karin Hellstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 31 av 147

32 Oppsigelse av hjelpepleierstilling 14 % Oppsigelse av hjelpepleier / omsorgsarbeiderstilling 2005/ / DS/BLK 471 Mottaker Torun Kjær Birgit Lunde Kristiansen DS/BLK Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Trude Jensen Lars H Larsen Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Conny Dal Lars H Larsen Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Side: 32 av 147

33 Sommerjobb Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Bente Torgersen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Jeanette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Sissel Klavestad Birgit Sandstrøm HT/BSA Søknad om sommerjobb Hjemmetjenesten 2008 Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Cecilie Hansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 33 av 147

34 Redegjørelse for antall båtplasser i Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per André Hansen landskapsarkitekter AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Søknad sanitærabonnement Bygging av enebolig, eiendom 4/1/37, Skjærhalden 2007/ / BS/RBJ 4/1/37 Mottaker Erik Reinertsen Jon Birger Eriksen VAE/JBE Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Helseavdelingen Lars H Larsen Sikring av friområde Kroksand/Gilbergodden i Hvaler kommune Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Svein A Pihlstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 34 av 147

35 Halvårsrapport OP vår 2008 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Vedrørende oppsigelse av leieavtale for kommunal bryggeplass for fiskefartøy i Skjelsbu Oppsigelse av leieavtale for kommunal bryggeplass for fiskefartøy i Skjelsbu 2008/ / HAVN/GKK P23 Mottaker Svein versen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Behandling av søknad om dispensasjon for tilbygg hytte på 49/3/66, Vesterøy Tilbygg hytte 382, eiendom 49/3/66, Seiløsund 2008/ / BS/KKSK 49/3/66 Mottaker Finn G. Kristoffersen Knut Kristian Skjolden BS/KKSK Side: 35 av 147

36 Referat fra gjennomgang av halvårsrapport vår ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB 100% Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Anne S. Jacobsen Lars H Larsen Virksomhetsleder 100 % stilling Dypedalsåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Stig Koppreitan Lars H Larsen Side: 36 av 147

37 100% Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Eli B. Pettersen Lars H Larsen 100 % Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Lisbeth Magnussen Lars H Larsen 100 % Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Lise Krogstad Lars H Larsen OP skoleåret 2008/ 09 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 37 av 147

38 Moringer og bøyer i Herfølrenna - tiltak/e-post Moringer og bøyer i Herfølrenna 2008/ / HAVN/GKK P26 Mottaker Johnny Arntzen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedr. Søknad om Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker Birgitte Williams Odd Magne lvund VAE/ODM tbedring av eks. hytte Søndre Sandøy - e-post Tilbygg hytte 6290, eiendom 30/222, Løkkeberg, Søndre Sandøy 2004/ / BS/NEG 30/222 Mottaker Sigurd Rugsland Einar G Nilsen BS/NEG Svar på forespørsel om mulighet for bygging av hytte på tomt fra 1969, Nordre Sandøy (e-post) Byggemulighet på festetomt under gnr/bnr: 28/3, Nordre Sandøy 2008/ / BS/CHJ 28/3/69 Mottaker Espen Øverby Carl Henrik Jensen BS/CHJ Side: 38 av 147

39 Vedr bemerkninger fra adv Skaaraas Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Gunnar Tørnqvist Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Sikring friareal Krokstrand Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Svein A Pihlstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Stine Robertsen Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 39 av 147

40 Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker da Solbakken Reidar Andersen PSYK/RAN Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Svar ang. søknad på vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Vibeke Bremnes Reidar Andersen PSYK/RAN Arbeidsavtale 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker nni Bless Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 40 av 147

41 Følgebrev Arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker nni M. Bless Reidar Andersen PSYK/RAN nnkjøp - innhenting av tilbud på levering av sortert avfall nnkjøp - forespørsel - avfall 2008/ / TKD/HMAA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 6.2a M60 Mottaker ***** Maryanne Ågård Hansen TKD/HMAA Søknad om Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker lf Ristebråten Odd Magne lvund VAE/ODM Til fylkesmannen i Vestfold: Vurdering av etablering av ny barnehage, Asmaløy Vurdering av etablering av ny barnehage, Asmaløy 2007/ / PLAN/AKHE 37/2 Mottaker Ark Jelling Mottaker Geir Høidal Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 41 av 147

42 Refusjon av multidose Refusjon av multidose 2008/ / HT/BSA G05 Mottaker NAV Helsetjenesteforvaltning Øst Birgit Sandstrøm HT/BSA Arbeidsavtale Vikariat i 100 % stilling i Nav Hvaler som veileder / rådgiver Barn og unge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Følgebrev arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 42 av 147

43 Følgebrev arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Trafikksikkerhetsforum Trafikksikkerhetsforum 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker Astri Engblad Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Anna Karin Hellstrøm Statens vegveisen Eldrerådet BorgBuss Odd Magne lvund VAE/ODM Byggegrense for enebolig, justering Byggegrense for enebolig, eiendom 35/353, viker 2008/ / PLAN/AKHE 35/353 Mottaker Terje Mathisen/Tone Norløff Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 43 av 147

44 Ansettelse 50 % stilling som sykepleier Generell søknad på stilling som sykepleier 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Heidi Jenvild Dahlberg Birgit Sandstrøm HT/BSA Tilbud på plass i Kulturskolen på Hip Hop, Sara Strand Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Sara Strand Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud på elevplass i kulturskolen på gitarkurs, Joakim Holm, venteliste Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Joakim Holm Knut Egil Knutsen K/KEK Krav om påkobling til offentlig vann og kloakk. Juridisk rådgivning Krav om påkobling til offentlig vann og kloakk. Juridisk rådgivning 2008/ / VAE/ODM M06 Mottaker Adv. Guttorm Jakobsen Odd Magne lvund VAE/ODM Side: 44 av 147

45 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen Venteliste, elevplass i kulturskolen på piano Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Vilde bsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i kultuskolen på hip hop Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Aleksandra Gunndstrøm Berg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i Kulturskolen på dans-voksne Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Eva Christin Tømmerholt Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 45 av 147

46 Annonse - kunngjøring av nye feiesatser Annonse - kunngjøring av nye feiesatser 2008/ / VAE/ODM M80 Mottaker Fredrikstad Blad, annonseavdelingen Odd Magne lvund VAE/ODM Tilbud på plass på tegning/maling Nora og Johannes Holte Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Nora Lien Holte Knut Egil Knutsen K/KEK Vedrørende søknad på jobb innen Pleie og omsorg hel-deltidsmedarbeider Søknad på jobb innen Pleie og omsorg 2008/ / PO/KP 416 Mottaker selin Aimee Pentz Pedersen Lise Krogstad DS/LKL Begrenset høring for reguleringsplan for Brente Brente reguleringsplan 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 46 av 147

47 NNKJØP - Renovasjonsbil 2008 NNKJØP - Renovasjonsbil / / TKD/HMAA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 6.2b M52 Mottaker ***** Maryanne Ågård Hansen TKD/HMAA Halvårsevalueringsrapport OP høst 2008 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Svar ang. søknad om dekning av kursavgift i Fortsatt foreldre Dekning av kursavgift 2008/ / Mottaker Helene Øgaard Lars H Larsen Side: 47 av 147

48 Svar vedrørende oppsigelse av særavtale om bruk av hjemmevakt Oppsigelse av særavtale 2008/ / Mottaker HTV fagforbundet Hvaler v/wenche Wroldsen Lars H Larsen Svar ang. oppsigelse av avtale om beredskapsvakter mellom Hvaler kommune og Norsk sykepleierforbund Oppsigelse av særavtale 2008/ / Mottaker NSF v/ Anne Pøhner Lars H Larsen Svar ang oppsigelse av vikariat ved Dypedalsåsen Sykehjem f.o.m Oppsigelse - ***** ***** 2008/ / Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Lars H Larsen Side: 48 av 147

49 Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Svein Syversen HVS/SVSY Tilbud om plass på dans for Thale Antonia Strømdal Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Thale Antonia Strømdal Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud på Kulturskolen - Dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Olsen Knut Egil Knutsen K/KEK Presentasjon av mulig ny medarbeider Generell stilling innen helse og kontor 2008/ / Mottaker Maria Berg Svendsen Lars H Larsen Side: 49 av 147

50 Søknad om plass i Kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen /5-2 89/ K/KEK A30 Mottaker Rebekka Møller Anstem Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass på kulturskolen - piano Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Lina Marie Skinstad Knut Egil Knutsen K/KEK Bekreftelse på plass i Kulturskolen på Visuell kunst Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Jonas Alexander Jonassen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i Kulturskolen på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kristoffer Karlsen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 50 av 147

51 Søknad om plass på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Bastian Johnsen Frantzen Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud om plass i Kulturskolen på dans for Nora ngemannsen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Raymond ngemannsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om elevplass på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Johan Solbakken Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud om plass på Kulturskolen - Showdans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Svendsen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 51 av 147

52 Svar vedrørende Turnusplasser for turnusleger i kommunehelssetjenesten fra Turnusplasser for turnusleger 2008/ / G23 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen Svar vedrørende henvendelse angående bestilling av PK Henvendelse fra Profdoc vedrørende bestilling av PK 2009/ / G21 Mottaker Profdoc Norge AS Lars H Larsen ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 52 av 147

53 Protokoll Turnusavtale mellom Hvaler kommune og arbeidstakerorganisasjonene Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD 403 Mottaker Norsk sykepleierforbund v/ Anne Pøhner Mottaker Fagforbundet Hvaler v/ Wenche P. Wroldsen Mottaker Delta v/ Heidi Pedersen Aud Tønnesen DS/AD Protokoll vedrørende ny turnus Sykehjem ansatte Delta Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD Tilg.kode u9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl Mottaker Delta v/ Heidi Pedersen Aud Tønnesen DS/AD Protokoll mellom Hvaler kommune og Fagforbundet Hvaler vedrørende ny grunnturnus sykehjem Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD 403 Mottaker Fagforbundet Hvaler v/ Wenche Wroldsen Aud Tønnesen DS/AD Side: 53 av 147

54 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelssetjenesten 2. Halvår 2008 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Helseavdelingen Lars H Larsen Tilbud om plass i Kulturskolen på dans for Ellen Marie Karlsen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Ellen Marie Karlsen Knut Egil Knutsen K/KEK Midlertidig brukstillatelse Bygging av enebolig, eiendom 4/1/37, Skjærhalden 2007/ / BS/RBJ 4/1/37 Mottaker Erik Reinertsen rina Bjørnevald BS/RBJ Søknad om plass i kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Sigrid Louise Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 54 av 147

55 Søknad om plass i kulturskolen på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Victor Leopold Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Maria Elisabeth Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Refusjon av multidose Refusjon av multidose 2008/ / HT/BSA G05 Mottaker NAV Helsetjenesteforvaltning Øst Birgit Sandstrøm HT/BSA Pulservik småbåthavn reguleringsplan Pulservik småbåthavn reguleringsplan 2009/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Marit Gulliksen Mottaker Mottaker Geir Andreassen Tom Knudsen Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 55 av 147

56 Halvårsrapport OP vår 09 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Svar vedrørende søknad om sommerjobb i sykehjem Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Malin Gundine Bingen Sølvi Svendsen DS/SOSV Svar vedrørende søknad om sommerjobb / ekstravakter ved Dypedalåsen sykehjem Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Tina Andresen Sølvi Svendsen DS/SOSV Varsel om tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til barn i avlastningsboliger Kartlegging av barneboliger og avlastningsboliger / avlastningsinstitusjoner i Østfold 2008/ / TF/VEKO H47 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Veronika Kopreitan TF/VEKO Side: 56 av 147

57 Referat fra drøftingsmøte HA 3-2 vedrørende bruk av vikarbyråer Bruk av vikartjeneste innen pleie og omsorg 2009/ / Mottaker HTV Fagforbundet Hvaler Lars H Larsen Oppsigelse av plass ved kulturskolen - gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Trine Sand Knut Egil Knutsen K/KEK Rammeavtale Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Camilla Kile Sølvi Svendsen DS/SOSV Oppsigelse av plass i kulturskolen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Magnus Breivik Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 57 av 147

58 Husleiekontrakt omsorgsbolig Dypedalåsen Husleientrakt omsorgsbolig 2009/ / Tilg.kode K9 Hjemmel: Ofl. 13 jfr fvl. 13 L70 Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA Referat fra halvårsrapportmøte OP vår ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Orientering om tgårdskilen regionale fiskerihavn tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kommunestyret Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Tilbud om inntak ved kulturskolen for Tord Ericsson Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Hilde Ericsson Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 58 av 147

59 Søknad om inntak ved kulturskolen for Aurora Ericsson Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Hilde Ericsson Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen for Alma Rudjord Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker nger-marie Thorkildsen Knut Egil Knutsen K/KEK Sanitæranlegg, eiendom 53/162, Skjelsbo Sanitæranlegg, eiendom 53/162, Skjelsbo 2009/ / BS/CSTE 53/162 Mottaker Roar S. Andersen Christine Stene BS/CSTE Søknad om Ambulerende skjenkebevilling august Ambulerende skjenkebevilling / / STAB/ASTS 63 Mottaker Elsa Gjerdsbakk Astrid Sæten STAB/ASTS Side: 59 av 147

60 Svar på søknad om reduksjon på tilknytningsavgiften for vann og avløp på Lauer med 20 % Vann og avløpsanlegg på Lauer 2008/ / BS/CSTE 33 Mottaker Morten Fredriksen Per Kåre Rubach VAE/PKR Spørsmål om utleie av idrettsbygg Spørsmål om utleie av idrettsbygg 2009/ / K/TVA D11 Mottaker Morten Johansen Torkel Varfjell K/TVA Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler - Eline Selma Olsen - Showdance eller Hip Hop Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Glenn Olsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler på akustisk gitar - Jonas Eide Krabset Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elin Krabset Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 60 av 147

61 Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler Kor eller Bildekunst - Wilma Elena Osøren Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kaia Osøren Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler Design - Aurora Kristine Osøren Appelgren Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kaia Osøren Knut Egil Knutsen K/KEK tgårdskilen fiskerihavn - utleieinntekter, krav om endring av avtalen tgårdskilen- Kystverkets rettigheter 2009/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Kystverket v/ngvild Kragset Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Høring av utkast til Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, lokal forskrift og saksbehandling- og kontrollgebyrforskrift Høring av utkast til Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, lokal forskrift og saksbehandling- og kontrollgebyrforskrift 2009/ / TEK/HVL M41 Mottaker Fredrikstad kommune Heidi Vildskog TEK/HVL Side: 61 av 147

62 Tilbud om inntak ved Kulturskolen i Hvaler - Hip Hop - Rebekka Møller Anstem Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Steinar Anstem Knut Egil Knutsen K/KEK Hulseiekontrakt Husleientrakt omsorgsbolig 2009/ / L70 Mottaker nger Olsen Lars H Larsen Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid 2009/ / HT/BSA 406 Mottaker HTV Fagforbundet Birgit Sandstrøm HT/BSA Søknad om inntak ved Kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Marie Louise Eriksen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 62 av 147

63 Søknad om inntak ved kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Mathilde Andreassen Nitteberg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Solveig Andreassen Nitteberg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen, aspirant på saksofon. Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Svendsen Knut Egil Knutsen K/KEK Referat fra drøftingsmøte Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid 2009/ / HT/BSA 406 Mottaker Fagrobundet Hvaler avd. 596 Mottaker Konst. virksomhetsleder Sølvi Svendsen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 63 av 147

64 Adresse, Stenkroken 17 og 19 Nybygg gnr 4 bnr / / BS/KKSK 4/257 Mottaker Jon Petter Andersen Jan Torp Pharo TEK/JATP Tilbud om stilling som avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester Vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Per Åge Pettersen Lars H Larsen Tilbud om stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Sølvi Svendsen Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avd.leder hjemmetjenesten. Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Camilla Aasen Lars H Larsen Side: 64 av 147

65 Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Mona Røyem Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Birgit Elise Jakoby Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Trude Jensen Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder for virksomhet sykehjem, vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet sykehjem 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Vibeke Kaas bsen Lars H Larsen Side: 65 av 147