Offentlig journal. Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter. Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter. Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/1205-1 2416/2004 30.06.2004 22.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Sykesignaler ved Dypedalåsen eldresenter Sykesignaler på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Stiftelsen Dypedalåsen alderspensjonat Lars H Larsen PLO/LAHL Trefelling på Salta, Søndre Sandøy Trefelling på Salta, Søndre Sandøy 2004/ / TEKNSKF/LAKR V75 Mottaker Morten R. Johansen Laila Kjølbo Rød TEKNSKF/LAKR Svar ang. søknad om jobb som støttekontakt Søknad om jobb som støttekontakt 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Marius Midtby Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 1 av 147

2 Svar ang. turnusplasser for fysioterapeutkandidater for perioden Turnusplasser for fysioterapeutkandidater for perioden / / PERSONAL/AD 403 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aud Tønnesen PERSONAL/AD Svar ang. søknad om stilling som vikar / evt. fast stilling Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Hilde Lindhjem Ericsson Lars H Larsen PLO/LAHL Oversikt over kostnader ved drift av dagsenter Dagsenter for eldre på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H35 Mottaker Stiftelsen Dypedalåsen alderspensjonat Lars H Larsen PLO/LAHL Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. 2004/ / PLO/LAHL 032 Mottaker Kommunenes Sentralforbund Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 2 av 147

3 Ansettelse av omsorgsarbeider i 14% helgestilling. Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Marianne Larsen Lars H Larsen PLO/LAHL Ansettelse i 21% helgestilling. Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Hanne Fredriksen Lars H Larsen PLO/LAHL Ansettelse i 21 % helgestilling. Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Kristoffer Kire Johansen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar på mail! Oppføring av enebolig i to plan, samt garasje, eiendom 36/143, Skipstadsand 2004/ / BS/AAM 36/143 Mottaker Bjørn Tore Schulstad Åge André Michaelsen TEKNSKF/AAM Side: 3 av 147

4 50% stilling omsorgsarbeider/hjelpepleier og 66% natt omsorgsarbeider/hjelpepleier Tiltak for funksjonshemmede - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker rene Storehjelm Lars H Larsen PLO/LAHL Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Lars H Larsen Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Lars H Larsen PLO/LAHL Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide - søknad Hjelpe- og omsorgsarbeider Dypedalåsen - helgearbeide 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Erik Halvorsen Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 4 av 147

5 Søknad om helgestilling ved TFF Helgestilling hver 2. helg som omsorgsarbeider/hjelpepleier 2004/ / PLO/LAHL 411 Mottaker Victoria J. Dahlberg Lars H Larsen PLO/LAHL Vedr. utbyggingsavtale Oppføring sjøboder, eiendom 47/285, tgårdskilen 2004/ / HVALER KOMMNE/AAM 47/285 Mottaker Karl Fredrik Karlsen Åge André Michaelsen TEK/AAM tvidelse av dagsentertilbudet for eldre i Hvaler kommune. Dagsenter for eldre på Dypedalåsen eldresenter 2004/ / PLO/LAHL H35 Mottaker Skodje var - Stein Lars H Larsen PLO/LAHL Turnustilskudd for mottak av turnuslege 2. halvår 2004 Turnustilskudd for mottak av turnuslege 2. halvår / / HELSE/NR 233 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet nge Røsstad HELSE/NR Side: 5 av 147

6 Svar ang. søknad om jobb Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Nina Reff Lars H Larsen PLO/LAHL Søknad om statlige opplæringsmidler 2005 Søknad om statlige opplæringsmidler 2005/ / PLO/LAHL 430 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om sommerjobb 2005 Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Kristin Heier Johansen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om deltidsstilling Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Henny Gundersen Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 6 av 147

7 Svar ang. søknad om stilling som sykepleier Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Stine Jeanette Wilhelmsen Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad om sommerjobb 2005 Søknad om sommerjobb / / PLO/LAHL 412 Mottaker Rita Craciun Lars H Larsen PLO/LAHL Tilsagn om tildeling fra O-midlene 2005 Søknad om midler til ledelsesutvikling i Pleie og omsorgsavdelingen. 2004/ / PLO/LAHL 032 Mottaker Kommunenes sentralforbund Lars H Larsen PLO/LAHL Vedrørende klagefrist Riving eks. uthus, oppføring av nytt v/hytter 4238 og 4239, eiendom 12/7, Røtemyren 2005/ / TEKNSKF/CHJ 12/7 Mottaker Hvaler Byggservice Carl Henrik Jensen TEKNSKF/CHJ Side: 7 av 147

8 Klagefristen er utløpt Riving eks. uthus, oppføring av nytt v/hytter 4238 og 4239, eiendom 12/7, Røtemyren 2005/ / TEKNSKF/CHJ 12/7 Mottaker Ole Lunde Carl Henrik Jensen TEKNSKF/CHJ Vedrørende vann og avløpsaavgift for eiendom 42/25/259. Sanitærabonnement, hytte 1432, eiendom 42/25/259, Basto 2005/ / KOMMTEKND/PKR 42/25/259 Mottaker Lasse Jan Knarbo Per Kåre Rubach KOMMTEKND/PKR Henvendelse i forbindelse med legestilling. Søknad om stilling som lege 2005/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Anne Gyro Karlsen Lars H Larsen PLO/LAHL Oppfølging av forvaltningsrevisjonensrapport om hjemmetjenester Hjemmetjenester på Hvaler - Høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport 2005/ / PLO/LAHL F21 Mottaker Østfold kontrollutvalgssekretariat Lars H Larsen PLO/LAHL Side: 8 av 147

9 Oversendelse av lærekontrakt aktivitørfaget Oversendelse av lærekontrakt / / Mottaker Østfold fylkeskommune Lars H Larsen PLO/LAHL Svar ang. søknad på stilling som helsesekretær/vikar Søknad om jobb i pleie og omsorgsavdelingen 2004/ / PLO/LAHL 410 Mottaker Kari Kjølberg Lars H Larsen PLO/LAHL tleie av sykehjemsplass til Råde kommune tleie av sykehjemsplass til Råde kommune 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Råde kommune v/ Marit Solheim Lars H Larsen Svar ang. søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13. L70 Mottaker ***** Lars H Larsen Side: 9 av 147

10 Arbeidsavtale fast ansettelse 50% stilling Forhandlinger om fast ansettelse i virksomhet barn, unge og voksne 2005/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Oversendelse av arbeidsavtale Forhandlinger om fast ansettelse i virksomhet barn, unge og voksne 2005/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Mulighet for tomt - oppsetting av bygg, tgårdskilen - Svar på e-post tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Autopartner Fredrikstad AS Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Refusjon grunnskole 2005 ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Tom-Herman Lie OPK/TOHL Side: 10 av 147

11 Refusjon opplæringstilbud 2005 ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Østfold fylkeskommune Tom-Herman Lie OPK/TOHL Revidert skisseprosjekt/e-post Tilbygg/endringer hytte, eiendom 42/12/296, Spjærøy 2005/ / BS/CHJ 42/12/296 Mottaker Tor Gerhard Hofgaard Carl Henrik Jensen BS/CHJ Oppsigelse av sykehjemsplass Råde kommune. tleie av sykehjemsplass til Råde kommune 2004/ / PLO/LAHL H12 Mottaker Råde kommune v/ Marit Solheim Aud Tønnesen DS/AD Foreløpig svar vedrørende endring av tillatelse Oppføring av enebolig i to plan, samt garasje, eiendom 36/143, Skipstadsand 2004/ / BS/AAM 36/143 Mottaker Bjørn Tore Schulstad rina Bjørnevald BS/RBJ Side: 11 av 147

12 Vedr. Opplæringstilbud ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Tom-Herman Lie OPK/TOHL Vedr. Refusjonskrav ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Halden kommune, ndervisning og kultur Tom-Herman Lie OPK/TOHL Søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / L70 Mottaker Liv Ramdahl og Leif Andersen Lars H Larsen Side: 12 av 147

13 Vann/kloakk Dammyr, Kirkeøy - planer for området/e-post Vann/kloakk Dammyr, Kirkeøy 2005/ / TKD/PKR 15/78 Mottaker Heidi Tvengsberg Per Kåre Rubach TKD/PKR Svar ang. søknad om sommerjobb. Sommerjobb Helse og sosial 2006 / / / DS/AD 412 Mottaker Gry Aasen Otgard Aud Tønnesen DS/AD Svar på spørsmål om tilbyggsmuligheter Spørsmål om oppføring av tilbygg hytte 484, eiendom 49/176/31 Løkkevikfjellet 2006/ / BS/AAM 49/176/31 Mottaker Anders Rasch-Olsen Åge André Michaelsen BS/AAM Klage på arbeidsavtale Arbeidsavtale Seksjon helse og sosial 2005/ / Mottaker Veronika Kopreitan Lars H Larsen Side: 13 av 147

14 Reguleringsplan, Nedgården - muligheter for påklaging/e-post Reguleringsplan, Nedgården brygge, eiendommer 29/6 og 29/1 2004/ / PM/JATP L12 Mottaker Bård Beldring Jan Torp Pharo PM/JATP Avslutning av oppdrag ***** ***** ***** Refusjon grunnskole / / OPK/TOHL Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker Østfold fylkeskommune Tom-Herman Lie OPK/TOHL Svar vedrørende krav om fast ansettelse. Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA Svar ang. søknad om støtte til utdanning omsorgsarbeiderfaget Søknad om støtte til utdanning 2006/ / OT/KP 430 Mottaker Trude Jensen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 14 av 147

15 Vedrørende juridisk bistand for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Vedrørende krav om fast ansettelse Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Aud Tønnesen DS/AD Vedrørende krav om fast ansettelse Brev til virksomhetsleder 2006/ / HT/BSA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA nstallering av peisovn nstallasjon av peisovn eiendom 40/123, Rødsfjellet / / BS/JOM 40/123 Mottaker Glenn Olsen Jon Mjellekås BS/JOM Side: 15 av 147

16 Oppfølging av søknad om enkelt tiltak/e-post Terrengbehandling og utbedring av brygge, 29/162, Nedgården 2006/ / BS/KKSK 29/162 Mottaker Morten R. Johansen Åge André Michaelsen BS/AAM Angående søknaden om riving/gjenoppføring av hytte på eiendom 13/52, Edholmen på Kirkeøy Riving/oppføring hytte 4281, eiendom 13/52, Edholmen 2006/ / BS/CHJ 13/52 Mottaker Meter Arkitektur AS Carl Henrik Jensen BS/CHJ Fristutsettelse angående fjerning av platting på eiendom 50/135, Vesterøy Forespørsel angående tiltak på eiendommen 50/135, Vesterøy 2005/ / BS/CHJ 50/135 Mottaker Alison Arentz Schjetne Carl Henrik Jensen BS/CHJ Vedrørende grensejustering Søknad om deling av grunneiendom Fjelly, gnr 26/5 2006/ / BS/PEOR 26/5 Mottaker Nils Pedersen (e-post) Jon Mjellekås BS/JOM Side: 16 av 147

17 Midlertidig dispensasjon fra Veglovens bestemmelser om avstand fra kommunal veg for eiendom tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker Skjærgården Eiendomsutvikling as Per Kåre Rubach TKD/PKR Skadedato: AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Birgit Sandstrøm HT/BSA Svar ang. søknad om jobb i omsorgsyrke Søknad om jobb Helse og sosial (Pleie) 2006/ / Mottaker Anette Høvik Birgit Sandstrøm HT/BSA Skadedato: AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Lars H Larsen Side: 17 av 147

18 Refusjonskrav reiseutgifter for avlyst PLOS-konferanse Gardermoen Refusjonskrav reiseutgifter for avlyst PLOS-konferanse Gardermoen 2006/ / HT/BSA 541 Mottaker Sosial- og helsedirektoratet Avdeling helse- og sosialstatistikk Birgit Sandstrøm HT/BSA Ekspropriasjon - Kroksand - Bøbakke Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Bjørge og Skaaraas AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Angående anmodning om ytterligere fristutsettelse for klage på vedtak, eiendom 34/23 Tisler Fritidseiendom på gnr/bnr: 34/23, Tisler 2005/ / BS/KKSK 34/23 Mottaker Einar Sger Carl Henrik Jensen BS/CHJ Salgsmelding kondemnabel bil AR Hvaler kommune / KLP Skade på bil AR Hvaler kommune TFF 2007/ / Mottaker KLP Skadeforsikring AS Lars H Larsen Side: 18 av 147

19 Skadedato AR Ref: NB Skadedato: AR Ref: KVO 2006/ / Mottaker KLP Forsikring Birgit Sandstrøm HT/BSA Følgebrev til husleiekontrakt Husleiekontrakt 2006/ / Mottaker Bjarte Handal Hansen Lars H Larsen Tilbakemelding vedr krav til utomhusplan Nytt bolighus, 53/241 Norderhaug 2007/ / BS/RBJ 53/241 Mottaker Kåre Prøitz Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE SV: Angående mangler ved søknad om rekvisisjon av kart- og delingsforetning på eiendom 3/1/95, Skjærhalden (e-post) Deling av grunneiendom, 3/1/95 Hvaler Prestegård 2007/ / BS/CHJ 3/209 Mottaker Statskog SF Carl Henrik Jensen BS/CHJ Side: 19 av 147

20 Svar ang. søknad om sommerjobb Sommerjobb Helse og sosial 2006 / / / DS/AD 412 Mottaker Nina Svalund Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. sommerjobb som legevikar sommeren søknad Sommerjobb som legevikar sommeren / / Mottaker Lise Wangberg Storhaug Lars H Larsen tbygging av tgårdskilen regionale fiskerihavn - Ønske om et møte tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kystverket Kystdirektoratet Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedrørende Krokstrand og Hvaler kommunes intensjon for området BA2 Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 20 av 147

21 Opptrappingsplan psykisk helse - kobling mot økonomiplan Opptrappingsplanen for psykisk helse Revisjon av behov for omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser 2004/ / PSYK/RAN G70 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Reidar Andersen PSYK/RAN nnkalling til intervju Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Elisabeth Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Avgifter vann og kloakk gnr 49/7 - Melkebakken Avgifter vann og kloakk gnr 49/7 - Melkebakken 2007/ / VAR/PKR 231 Mottaker Anne Grete og Tom Stabell (e-post) Per Kåre Rubach VAE/PKR Tilbakemelding på innsendte skisser til tilbygg til hytte på Håbu Vesentlig utbygging hytte/endring fasade, eiendom 35/255, Asmaløy 2007/ / BS/KKSK 35/255 Mottaker Oddvar Bakken Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Side: 21 av 147

22 Vedrørende Egil Arnsbys hytte på Vesterøy Tilbygg hytte 237, eiendom 50/6/11, Vesterøy 2007/ / BS/KKSK 50/6/11 Mottaker Meter arkitektur AS v/ David Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Svar på deres mailer av 19 april og 24 april. Vesentlig utbygging hytte/endring fasade, eiendom 35/255, Asmaløy 2007/ / BS/KKSK 35/255 Mottaker Mariann og Oddvar Bakken Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE vedr. tilskudd - e-post tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Geir Solberg Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Midlertidig arbeidsavtale vikariat 76 % stilling hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Sigrid Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 22 av 147

23 Arbeidsavtale Hjelpepleier/ omsorgsarbeider 14 % stilling Sykehjem 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Aud Tønnesen DS/AD Ansettelse i 14 % stilling hjelpepleier i sukehjem 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Anita Dahlin Arntsen Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. søknad om 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 14% hjelpepleier/omsorgsarbeiderstilling helg 2007/ / DS/AD 412 Mottaker Rolf Bjørnstad Aud Tønnesen DS/AD Tidsbegrenset arbeidsavtale 76 % stilling sykepleier Hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Sigrid Hjørnevik Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 23 av 147

24 Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Kristin Elise Lande Birgit Sandstrøm HT/BSA Sykepleierstilling 76 % i hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Therese Ørdal Birgit Sandstrøm HT/BSA 76 % sykepleierstilling hjemmetjenesten Sykepleierstilling 76% i hjemmetjenesten 2007/ / HT/BSA 412 Mottaker Trude Jensen Birgit Sandstrøm HT/BSA Privat V/A stikkl. eiendom 49/139, Hauge - e-post Sanitæranlegg, eiendom 49/139, Vesterøy 2006/ / BS/STM 49/139 Mottaker Anne-Lise Holst Per Kåre Rubach VAE/PKR Side: 24 av 147

25 tvikling av havna i tgårdskilen tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Viveke Wessel Gunn Karin Karlsen VAE/GKK Vedrørende ny bolig med garasje, 53/248 Steinkjørerbakken Ny bolig med garasje, 53/248 Steinkjørerbakken 2007/ / BS/AKHE 53/248 Mottaker Dag Ronny Arvesen Mottaker arkitekt Svein R Karlsen Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Svar ang. søknad om jobb - Åpen søknad Søknad om jobb Helse og sosial (Pleie) 2006/ / Mottaker Alexander Martinsen Aud Tønnesen DS/AD Svar ang. søknad om omsorgsbolig på Skovly Søknad om omsorgsbolig på Skovly 2005/ / L70 Mottaker Brit Marie Ellefsen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 25 av 147

26 Midlertidig brukstillatelse for butikken tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker BAS arkitekter AS Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE gangsettingstillatelse for brannalarmanlegg tvikling av "Rød-butikken" - eiendom 40/19, Asmaløy 2004/ / BS/NEG 40/19 Mottaker BAS arkitekter AS Anna Karin Hellstrøm BS/AKHE Vedrøredne klagebehandling i forbindelse med ekspropriasjonssak Krokstrand/Gilbergodden Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Adv.fa. Haavind Vislie AS Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Fylkesveg Bankerødsvingene. Annonsebestilling Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Fredriksstad Blad Mottaker Mottaker Demokraten Egen webredaksjon Jan Torp Pharo PM/JATP Side: 26 av 147

27 Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Berit Gunnarsen Lars H Larsen Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Elisabeth Tunsli Lars H Larsen Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring Bruk av privat bil i jobb - godtgjøring 2007/ / Mottaker Merete Gjevik Lars H Larsen Regulering Fylkesveg Bankerødsvingene - offentlig ettersyn, annonsebestilling Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Demokraten Mottaker Fredriksstad blad Jan Torp Pharo PM/JATP Side: 27 av 147

28 Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per André Hansen AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Reguleringsplan for Lammenes - arkivverdige kart mv. Reguleringsplan for Lammenes 2006/ / PM/AAG L12 Mottaker ARKTEKTteam a.s Jan Torp Pharo PM/JATP Gjennomgang av halvårsrapport høst Referat Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 28 av 147

29 tgårdskilen - Revidert tilbud grunnundersøkelser tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Multiconsult AS Mottaker Mottaker Multiconsult AS Kystverket Sørøst Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Annonse vedtatt reguleringsplan - Fylkesveg Bankerødsvingene Fylkesveg Bankerødsvingene 2007/ / PM/JATP L12 Mottaker Demokraten Mottaker Mottaker Fredriksstad blad egen webredaksjon Jan Torp Pharo PM/JATP Tiltak Vertshuset på Skjærhallen gnr 3/23 - gangsetting av godkjente byggearbeider (ferieleiligheter) samt utvidelse av uteservering Tiltak Vertshuset på Skjærhallen gnr 3/23 - gangsetting av godkjente byggearbeider (ferieleiligheter) samt utvidelse av uteservering 2004/ / BS/PEOR 3/23 Mottaker Lars Tobiassen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 29 av 147

30 nformasjon om prosjekt tgårdskilen tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kommunestyrets medlemmer Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Forslag til skjønnsmenn i ekspropriasjonssak Kroksand, Skjærhalden Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Lars Tobiassen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Restaurering av sjøbu i tgårdskilen Restaurering av sjøbu i tgårdskilen 2008/ / HAVN/GKK P00 Mottaker Anne Marit Skovly (e-post) Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Henriette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 30 av 147

31 Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Henriette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Renate Rønningen Birgit Sandstrøm HT/BSA Vedrørende takst i skjærhalden Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Næringsforum Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedrørende befaring i Skjærhalden Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Per Bjar Mottaker Anna karin Hellstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 31 av 147

32 Oppsigelse av hjelpepleierstilling 14 % Oppsigelse av hjelpepleier / omsorgsarbeiderstilling 2005/ / DS/BLK 471 Mottaker Torun Kjær Birgit Lunde Kristiansen DS/BLK Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Trude Jensen Lars H Larsen Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Conny Dal Lars H Larsen Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg Prosjektstilling: Vikartjenesten i Pleie- og Omsorg 2008/ / Mottaker Elin Karlsen Lars H Larsen Side: 32 av 147

33 Sommerjobb Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Bente Torgersen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Jeanette Johansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Sissel Klavestad Birgit Sandstrøm HT/BSA Søknad om sommerjobb Hjemmetjenesten 2008 Ferievikar sommeren Hjemmetjenesten 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Cecilie Hansen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 33 av 147

34 Redegjørelse for antall båtplasser i Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per André Hansen landskapsarkitekter AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Søknad sanitærabonnement Bygging av enebolig, eiendom 4/1/37, Skjærhalden 2007/ / BS/RBJ 4/1/37 Mottaker Erik Reinertsen Jon Birger Eriksen VAE/JBE Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Helseavdelingen Lars H Larsen Sikring av friområde Kroksand/Gilbergodden i Hvaler kommune Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Svein A Pihlstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Side: 34 av 147

35 Halvårsrapport OP vår 2008 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Vedrørende oppsigelse av leieavtale for kommunal bryggeplass for fiskefartøy i Skjelsbu Oppsigelse av leieavtale for kommunal bryggeplass for fiskefartøy i Skjelsbu 2008/ / HAVN/GKK P23 Mottaker Svein versen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Behandling av søknad om dispensasjon for tilbygg hytte på 49/3/66, Vesterøy Tilbygg hytte 382, eiendom 49/3/66, Seiløsund 2008/ / BS/KKSK 49/3/66 Mottaker Finn G. Kristoffersen Knut Kristian Skjolden BS/KKSK Side: 35 av 147

36 Referat fra gjennomgang av halvårsrapport vår ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB 100% Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Anne S. Jacobsen Lars H Larsen Virksomhetsleder 100 % stilling Dypedalsåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Stig Koppreitan Lars H Larsen Side: 36 av 147

37 100% Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Eli B. Pettersen Lars H Larsen 100 % Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Lisbeth Magnussen Lars H Larsen 100 % Vikariat virksomhetsleder Dypedalåsen sykehjem Vikariat Virksomhetsleder 100% stilling Dypedalåsen sykehjem 2008/ / Mottaker Lise Krogstad Lars H Larsen OP skoleåret 2008/ 09 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 37 av 147

38 Moringer og bøyer i Herfølrenna - tiltak/e-post Moringer og bøyer i Herfølrenna 2008/ / HAVN/GKK P26 Mottaker Johnny Arntzen Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Vedr. Søknad om Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker Birgitte Williams Odd Magne lvund VAE/ODM tbedring av eks. hytte Søndre Sandøy - e-post Tilbygg hytte 6290, eiendom 30/222, Løkkeberg, Søndre Sandøy 2004/ / BS/NEG 30/222 Mottaker Sigurd Rugsland Einar G Nilsen BS/NEG Svar på forespørsel om mulighet for bygging av hytte på tomt fra 1969, Nordre Sandøy (e-post) Byggemulighet på festetomt under gnr/bnr: 28/3, Nordre Sandøy 2008/ / BS/CHJ 28/3/69 Mottaker Espen Øverby Carl Henrik Jensen BS/CHJ Side: 38 av 147

39 Vedr bemerkninger fra adv Skaaraas Brygge - Skjærhalden 2008/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Gunnar Tørnqvist Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Sikring friareal Krokstrand Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/GKK D30 Mottaker Svein A Pihlstrøm Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Stine Robertsen Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 39 av 147

40 Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker da Solbakken Reidar Andersen PSYK/RAN Svar vedrørende søknad på Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Svar ang. søknad på vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Vibeke Bremnes Reidar Andersen PSYK/RAN Arbeidsavtale 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker nni Bless Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 40 av 147

41 Følgebrev Arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker nni M. Bless Reidar Andersen PSYK/RAN nnkjøp - innhenting av tilbud på levering av sortert avfall nnkjøp - forespørsel - avfall 2008/ / TKD/HMAA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 6.2a M60 Mottaker ***** Maryanne Ågård Hansen TKD/HMAA Søknad om Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker lf Ristebråten Odd Magne lvund VAE/ODM Til fylkesmannen i Vestfold: Vurdering av etablering av ny barnehage, Asmaløy Vurdering av etablering av ny barnehage, Asmaløy 2007/ / PLAN/AKHE 37/2 Mottaker Ark Jelling Mottaker Geir Høidal Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 41 av 147

42 Refusjon av multidose Refusjon av multidose 2008/ / HT/BSA G05 Mottaker NAV Helsetjenesteforvaltning Øst Birgit Sandstrøm HT/BSA Arbeidsavtale Vikariat i 100 % stilling i Nav Hvaler som veileder / rådgiver Barn og unge Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Følgebrev arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker Siw Bankerud Reidar Andersen PSYK/RAN Tidsbegrenset arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Side: 42 av 147

43 Følgebrev arbeidsavtale Vikariat i 100% stilling i Nav Hvaler som veileder/rådgiver Barn og nge 2008/ / PSYK/RAN 416 Mottaker ne Brandbu Reidar Andersen PSYK/RAN Trafikksikkerhetsforum Trafikksikkerhetsforum 2008/ / VAE/ODM Q80 Mottaker Astri Engblad Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Anna Karin Hellstrøm Statens vegveisen Eldrerådet BorgBuss Odd Magne lvund VAE/ODM Byggegrense for enebolig, justering Byggegrense for enebolig, eiendom 35/353, viker 2008/ / PLAN/AKHE 35/353 Mottaker Terje Mathisen/Tone Norløff Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 43 av 147

44 Ansettelse 50 % stilling som sykepleier Generell søknad på stilling som sykepleier 2008/ / HT/BSA 416 Mottaker Heidi Jenvild Dahlberg Birgit Sandstrøm HT/BSA Tilbud på plass i Kulturskolen på Hip Hop, Sara Strand Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Sara Strand Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud på elevplass i kulturskolen på gitarkurs, Joakim Holm, venteliste Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Joakim Holm Knut Egil Knutsen K/KEK Krav om påkobling til offentlig vann og kloakk. Juridisk rådgivning Krav om påkobling til offentlig vann og kloakk. Juridisk rådgivning 2008/ / VAE/ODM M06 Mottaker Adv. Guttorm Jakobsen Odd Magne lvund VAE/ODM Side: 44 av 147

45 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen Venteliste, elevplass i kulturskolen på piano Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Vilde bsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i kultuskolen på hip hop Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Aleksandra Gunndstrøm Berg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i Kulturskolen på dans-voksne Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Eva Christin Tømmerholt Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 45 av 147

46 Annonse - kunngjøring av nye feiesatser Annonse - kunngjøring av nye feiesatser 2008/ / VAE/ODM M80 Mottaker Fredrikstad Blad, annonseavdelingen Odd Magne lvund VAE/ODM Tilbud på plass på tegning/maling Nora og Johannes Holte Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Nora Lien Holte Knut Egil Knutsen K/KEK Vedrørende søknad på jobb innen Pleie og omsorg hel-deltidsmedarbeider Søknad på jobb innen Pleie og omsorg 2008/ / PO/KP 416 Mottaker selin Aimee Pentz Pedersen Lise Krogstad DS/LKL Begrenset høring for reguleringsplan for Brente Brente reguleringsplan 2007/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 46 av 147

47 NNKJØP - Renovasjonsbil 2008 NNKJØP - Renovasjonsbil / / TKD/HMAA Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 6.2b M52 Mottaker ***** Maryanne Ågård Hansen TKD/HMAA Halvårsevalueringsrapport OP høst 2008 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Svar ang. søknad om dekning av kursavgift i Fortsatt foreldre Dekning av kursavgift 2008/ / Mottaker Helene Øgaard Lars H Larsen Side: 47 av 147

48 Svar vedrørende oppsigelse av særavtale om bruk av hjemmevakt Oppsigelse av særavtale 2008/ / Mottaker HTV fagforbundet Hvaler v/wenche Wroldsen Lars H Larsen Svar ang. oppsigelse av avtale om beredskapsvakter mellom Hvaler kommune og Norsk sykepleierforbund Oppsigelse av særavtale 2008/ / Mottaker NSF v/ Anne Pøhner Lars H Larsen Svar ang oppsigelse av vikariat ved Dypedalsåsen Sykehjem f.o.m Oppsigelse - ***** ***** 2008/ / Tilg.kode Hjemmel: Ofl. 5a, fvl Mottaker ***** Lars H Larsen Side: 48 av 147

49 Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode E Hjemmel: Ofl. 5a, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Svein Syversen HVS/SVSY Tilbud om plass på dans for Thale Antonia Strømdal Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Thale Antonia Strømdal Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud på Kulturskolen - Dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Olsen Knut Egil Knutsen K/KEK Presentasjon av mulig ny medarbeider Generell stilling innen helse og kontor 2008/ / Mottaker Maria Berg Svendsen Lars H Larsen Side: 49 av 147

50 Søknad om plass i Kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen /5-2 89/ K/KEK A30 Mottaker Rebekka Møller Anstem Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass på kulturskolen - piano Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Lina Marie Skinstad Knut Egil Knutsen K/KEK Bekreftelse på plass i Kulturskolen på Visuell kunst Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Jonas Alexander Jonassen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i Kulturskolen på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kristoffer Karlsen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 50 av 147

51 Søknad om plass på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Bastian Johnsen Frantzen Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud om plass i Kulturskolen på dans for Nora ngemannsen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Raymond ngemannsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om elevplass på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Johan Solbakken Knut Egil Knutsen K/KEK Tilbud om plass på Kulturskolen - Showdans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Svendsen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 51 av 147

52 Svar vedrørende Turnusplasser for turnusleger i kommunehelssetjenesten fra Turnusplasser for turnusleger 2008/ / G23 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Lars H Larsen Svar vedrørende henvendelse angående bestilling av PK Henvendelse fra Profdoc vedrørende bestilling av PK 2009/ / G21 Mottaker Profdoc Norge AS Lars H Larsen ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Side: 52 av 147

53 Protokoll Turnusavtale mellom Hvaler kommune og arbeidstakerorganisasjonene Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD 403 Mottaker Norsk sykepleierforbund v/ Anne Pøhner Mottaker Fagforbundet Hvaler v/ Wenche P. Wroldsen Mottaker Delta v/ Heidi Pedersen Aud Tønnesen DS/AD Protokoll vedrørende ny turnus Sykehjem ansatte Delta Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD Tilg.kode u9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl Mottaker Delta v/ Heidi Pedersen Aud Tønnesen DS/AD Protokoll mellom Hvaler kommune og Fagforbundet Hvaler vedrørende ny grunnturnus sykehjem Godkjenning av grunnturnus for sykehjem fra / / DS/AD 403 Mottaker Fagforbundet Hvaler v/ Wenche Wroldsen Aud Tønnesen DS/AD Side: 53 av 147

54 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelssetjenesten 2. Halvår 2008 Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunehelsetjenesten 2007/ / Mottaker Fylkesmannen i Østfold Helseavdelingen Lars H Larsen Tilbud om plass i Kulturskolen på dans for Ellen Marie Karlsen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Ellen Marie Karlsen Knut Egil Knutsen K/KEK Midlertidig brukstillatelse Bygging av enebolig, eiendom 4/1/37, Skjærhalden 2007/ / BS/RBJ 4/1/37 Mottaker Erik Reinertsen rina Bjørnevald BS/RBJ Søknad om plass i kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Sigrid Louise Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 54 av 147

55 Søknad om plass i kulturskolen på gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Victor Leopold Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om plass i kulturskolen på dans Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Maria Elisabeth Putowski Knut Egil Knutsen K/KEK Refusjon av multidose Refusjon av multidose 2008/ / HT/BSA G05 Mottaker NAV Helsetjenesteforvaltning Øst Birgit Sandstrøm HT/BSA Pulservik småbåthavn reguleringsplan Pulservik småbåthavn reguleringsplan 2009/ / PLAN/AKHE L12 Mottaker Marit Gulliksen Mottaker Mottaker Geir Andreassen Tom Knudsen Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Side: 55 av 147

56 Halvårsrapport OP vår 09 Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Svar vedrørende søknad om sommerjobb i sykehjem Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Malin Gundine Bingen Sølvi Svendsen DS/SOSV Svar vedrørende søknad om sommerjobb / ekstravakter ved Dypedalåsen sykehjem Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Tina Andresen Sølvi Svendsen DS/SOSV Varsel om tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til barn i avlastningsboliger Kartlegging av barneboliger og avlastningsboliger / avlastningsinstitusjoner i Østfold 2008/ / TF/VEKO H47 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Veronika Kopreitan TF/VEKO Side: 56 av 147

57 Referat fra drøftingsmøte HA 3-2 vedrørende bruk av vikarbyråer Bruk av vikartjeneste innen pleie og omsorg 2009/ / Mottaker HTV Fagforbundet Hvaler Lars H Larsen Oppsigelse av plass ved kulturskolen - gitar Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Trine Sand Knut Egil Knutsen K/KEK Rammeavtale Søknad om sommerjobb sykehjem / / DS/SOSV 412 Mottaker Camilla Kile Sølvi Svendsen DS/SOSV Oppsigelse av plass i kulturskolen Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Magnus Breivik Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 57 av 147

58 Husleiekontrakt omsorgsbolig Dypedalåsen Husleientrakt omsorgsbolig 2009/ / Tilg.kode K9 Hjemmel: Ofl. 13 jfr fvl. 13 L70 Mottaker ***** Birgit Sandstrøm HT/BSA Referat fra halvårsrapportmøte OP vår ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** 2007/ / HVS/BATB Tilg.kode e9 Hjemmel: Ofl. 13, fvl. 13 B31 Mottaker ***** Barbro Thorbjørnsen Bjørck HVS/BATB Orientering om tgårdskilen regionale fiskerihavn tgårdkilen Regionale Fiskerihavn - utbygging 2004/ / HAVN/GKK P30 Mottaker Kommunestyret Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Tilbud om inntak ved kulturskolen for Tord Ericsson Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Hilde Ericsson Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 58 av 147

59 Søknad om inntak ved kulturskolen for Aurora Ericsson Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Hilde Ericsson Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen for Alma Rudjord Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker nger-marie Thorkildsen Knut Egil Knutsen K/KEK Sanitæranlegg, eiendom 53/162, Skjelsbo Sanitæranlegg, eiendom 53/162, Skjelsbo 2009/ / BS/CSTE 53/162 Mottaker Roar S. Andersen Christine Stene BS/CSTE Søknad om Ambulerende skjenkebevilling august Ambulerende skjenkebevilling / / STAB/ASTS 63 Mottaker Elsa Gjerdsbakk Astrid Sæten STAB/ASTS Side: 59 av 147

60 Svar på søknad om reduksjon på tilknytningsavgiften for vann og avløp på Lauer med 20 % Vann og avløpsanlegg på Lauer 2008/ / BS/CSTE 33 Mottaker Morten Fredriksen Per Kåre Rubach VAE/PKR Spørsmål om utleie av idrettsbygg Spørsmål om utleie av idrettsbygg 2009/ / K/TVA D11 Mottaker Morten Johansen Torkel Varfjell K/TVA Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler - Eline Selma Olsen - Showdance eller Hip Hop Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Glenn Olsen Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler på akustisk gitar - Jonas Eide Krabset Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elin Krabset Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 60 av 147

61 Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler Kor eller Bildekunst - Wilma Elena Osøren Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kaia Osøren Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen i Hvaler Design - Aurora Kristine Osøren Appelgren Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Kaia Osøren Knut Egil Knutsen K/KEK tgårdskilen fiskerihavn - utleieinntekter, krav om endring av avtalen tgårdskilen- Kystverkets rettigheter 2009/ / HAVN/GKK P24 Mottaker Kystverket v/ngvild Kragset Gunn Karin Karlsen HAVN/GKK Høring av utkast til Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, lokal forskrift og saksbehandling- og kontrollgebyrforskrift Høring av utkast til Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, lokal forskrift og saksbehandling- og kontrollgebyrforskrift 2009/ / TEK/HVL M41 Mottaker Fredrikstad kommune Heidi Vildskog TEK/HVL Side: 61 av 147

62 Tilbud om inntak ved Kulturskolen i Hvaler - Hip Hop - Rebekka Møller Anstem Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Steinar Anstem Knut Egil Knutsen K/KEK Hulseiekontrakt Husleientrakt omsorgsbolig 2009/ / L70 Mottaker nger Olsen Lars H Larsen Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid 2009/ / HT/BSA 406 Mottaker HTV Fagforbundet Birgit Sandstrøm HT/BSA Søknad om inntak ved Kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Marie Louise Eriksen Knut Egil Knutsen K/KEK Side: 62 av 147

63 Søknad om inntak ved kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Mathilde Andreassen Nitteberg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen 2009 Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Solveig Andreassen Nitteberg Knut Egil Knutsen K/KEK Søknad om inntak ved Kulturskolen, aspirant på saksofon. Elevmappe Kulturskolen / / K/KEK A30 Mottaker Elise Svendsen Knut Egil Knutsen K/KEK Referat fra drøftingsmøte Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Drøftingsmøte om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid 2009/ / HT/BSA 406 Mottaker Fagrobundet Hvaler avd. 596 Mottaker Konst. virksomhetsleder Sølvi Svendsen Birgit Sandstrøm HT/BSA Side: 63 av 147

64 Adresse, Stenkroken 17 og 19 Nybygg gnr 4 bnr / / BS/KKSK 4/257 Mottaker Jon Petter Andersen Jan Torp Pharo TEK/JATP Tilbud om stilling som avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester Vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Per Åge Pettersen Lars H Larsen Tilbud om stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Sølvi Svendsen Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avd.leder hjemmetjenesten. Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Camilla Aasen Lars H Larsen Side: 64 av 147

65 Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Mona Røyem Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Birgit Elise Jakoby Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester Avdelingsleder for virksomhet hjemmetjenester 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Trude Jensen Lars H Larsen Svar vedrørende søknad på stilling som avdelingsleder for virksomhet sykehjem, vedlagt arbeidsavtale Avdelingsleder for virksomhet sykehjem 2009/ / PO/KP 411 Mottaker Vibeke Kaas bsen Lars H Larsen Side: 65 av 147

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261

Offentlig journal. Til orientering 2012/800-17 9914/2012 22.06.2012 10.07.2015. Retur av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 261 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07-09.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.07.2015 Til orientering Asmaløy 197 - gnr 39, bnr 110 - Riving og nyoppføring av

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål "under oppføring" 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015

Offentlig journal. Definisjonsspørsmål under oppføring 2013/502-3 4624/2013 07.03.2013 07.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01-06.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.01.2015 Definisjonsspørsmål "under oppføring" Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse i FB 2015/2641-10 20887/2015 30.11.2015 30.11.2015. Fullføring av oppmålingsforretninger i Hvaler kommune.

Offentlig journal. Bestilling av annonse i FB 2015/2641-10 20887/2015 30.11.2015 30.11.2015. Fullføring av oppmålingsforretninger i Hvaler kommune. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11-30.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.12.2015 Bestilling av annonse i FB Registrering av kulturminner 2015/2641-10 20887/2015

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-22.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Bestilling av annonse Rullering av kommuneplan 2016-2028 2014/2649-16 1167/2015

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.07-06.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2015 Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Forslag Planprogram 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015 08.10.2015. Bekreftelse på mottatt søknad som anleggsgartner

Offentlig journal. Forslag Planprogram 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015 08.10.2015. Bekreftelse på mottatt søknad som anleggsgartner Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10-06.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.10.2015 Forslag Planprogram Kulturminneplan 2014 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015

Detaljer

Journaldato: 10.08.2015-10.08.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 01.07.2015. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 10.08.2015-10.08.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 01.07.2015. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.08.2015 nnhold: Vann og avløpssituasjonen for eiendom 23/60, Hvaler Vann og avløp for eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015

Dok.dato: 09.04.2015. Dok.dato: 09.02.2015. Dok.dato: 13.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04-16.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, privat VA-anlegg Edholmen Nord

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05-07.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Sanitærabonnement - søknad/melding

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11-25.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 Søknad om privat stikkledning

Detaljer

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 23.03.2015. Dok.dato: 22.05.

Journaldato: 26.05.2015-26.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 23.03.2015. Dok.dato: 22.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.05.2015 Svar på merknad til klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr 74 Klage - eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: rinsebakken Reguleringsplan rinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 17.02.2012 LAN/AKHE L12 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12.

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12-17.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 Eiendomsskatt - klage

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. ***** - Avvisning av klage vedrørende byggetiltak på naboeiendom ***** - ***** ***** 2015/1822-6 12403/2015 14.12.2015 09.12.

Offentlig journal. ***** - Avvisning av klage vedrørende byggetiltak på naboeiendom ***** - ***** ***** 2015/1822-6 12403/2015 14.12.2015 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2015 - vvisning av klage vedrørende byggetiltak på naboeiendom - - klage på utført tiltak på 2015/1822-6 12403/2015 O Offl

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon for perioden 01.04.2015-31.08.2015 2012/144-107 16802/2015 16.09.2015 10.11.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon for perioden 01.04.2015-31.08.2015 2012/144-107 16802/2015 16.09.2015 10.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.11-09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 Krav om refusjon for perioden 01.04.2015-31.08.2015 Søknad om tilsagn og

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146 2015/1775-2 14054/2015 30.07.2015 06.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08-05.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.08.2015 nnhold: Bekreftelse på mottatt søknad og foreløpig svar - 47/1/41 og 47//146

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt brev - klage på resultat av endret eiendomsskatt fra forrige klage Eiendomsskatt - klage - gnr 28 bnr 133 - Granholmene 31 2013/1914-11 7071/2014 04.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer