VISST VIRKER KULTUR, 31. mai Konferansen vil gjennom tre hovedinnfallsvinkler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISST VIRKER KULTUR, 31. mai 2011. Konferansen vil gjennom tre hovedinnfallsvinkler:"

Transkript

1 Invitasjon Folkeakademienes Landsforbund, Folkeakademiet Akershus og Folkeakademiet Skedsmo inviterer til konferansen VISST VIRKER KULTUR, 31. mai 2011 Konferansen retter seg mot kulturarbeidere i frivillig og offentlig virksomhet og kunstnere. FOKUS: Kulturens samfunnspolitiske rolle med vekt på demokrati, egenaktivitet og frivillighet, samt samspillet mellom profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere og lokalt og regionalt kulturliv. Dette sett i lys av 70-åras kulturmeldinger, frivillige samarbeidsformer i dag og kulturens potensiale i forebyggende og helsefremmende arbeid. Mange opplever at slike kulturpolitiske verdier er satt til side til fordel for en mer institusjonalisert og markedsorientert kulturpolitikk. En av disse er folkeakademiets kulturforkjemper gjennom et halvt århundre, og ridder av St. Olav, Lars S. Hauge. Han lanserte for landsforbundet ideen om en konferanse om 70-tallets grensesprengende kulturpolitikk, samt eksempler på hvordan slike kulturpolitiske verdier videreføres i dag. For å hedre Lars og hans mangfoldige engasjement på kulturfeltet, har Folkeakademiet valgt å legge konferansen til 31. mai, hans 75 årsdag. En rekke personer som har stått eller står sentralt i kultur- og samfunnspolitikken har takket ja til å bidra på konferansen. Mange av disse har Lars samarbeidet med i sitt lange kulturliv, og alle har med glede og engasjement stilt opp for å markere denne dagen. Konferansen vil gjennom tre hovedinnfallsvinkler: 1. Belyse noen av de viktigste kulturpolitiske tiltakene av lokal, regional og demokratiserende karakter fra 1970-tallet og framover. Hva betydde disse? Har tiltakene kulturpolitisk kraft også i dag? 2. Sette fokus på positive hendelser fra nyere tid, for eksempel framveksten av frivillige samarbeidsorgan. Frivillighet Norge, samarbeidsorganet for de frivillige organisasjonene i Norge, Syng for livet, samarbeidet mellom organisasjoner/institusjoner med sang som et viktig aktivitetsområde og ikke minst Ungdommens kulturmønstring er gode eksempler. 3. Sette frivillighet og kultur i sammenheng med Samhandlingsreformen. Ny forskning viser at kultur virker. Best virker den når folk selv er utøvende. Gir derfor 70-åras bredt anlagte kultursatsing svar på reformens utfordringer til helsefremmende, allsidige, nærmiljøbaserte aktiviteter? Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg for å evaluere utviklingen av kulturpolitikken etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. Landsforbundet mener temaene konferansen setter lys på er en påminnelse om verdiene 70-åras kulturpolitikk representerte. De bør også kunne gi gode innspill til framtidas kulturpolitikk. Konsert/kulturkveld etter konferansen Konferansen avrundes med en kulturkveld i Lars S. Hauges ånd på Huseby gård. En rekke artister stiller opp til konsert i sommerkvelden for å markere hans mangeårige arbeid for kulturen. Nye og gamle deltakere fra Ungdommens kulturmønstring deltar også. (Mer informasjon på siste side).

2 Program 1000: Åpning. Hva er vi - og hva vil vi? Kulturpolitiske perspektiver Ved Karl-Inge Henriksen, leder i Folkeakademiens Landsforbund. Dei vil alltid klaga og kyta - Ivar Aasen. Fellessang : Arven etter ekspedisjonssjef Johannes Aanderaa. Kultur som samfunnsbyggende og samfunnsutviklende faktor. Det startet i Nord-Norge. Prosessen fram imot kulturmeldingene. Lokal og regional kulturpolitikk vokser fram. Viktige institusjoner som i samarbeid koordinerte framveksten av Nord-Norsk kulturidentitet: Nord-Norsk kulturråd, landsdelskomiteen for Nord-Norge og Festspillene i Nord-Norge. Universitetet i Tromsø, Hålogaland Teater, Nordkalottsamarbeidet. Kultur for første gang i et regionalt plandokument. Prosessen fram imot kulturmeldingene, fylkeskommunal og kommunal kulturorganisering. Ved Anders Madslien Anders Madslien: Tidligere sekretær i Landsdelskomiteen for Nord-Norge. Engasjert av Kirke- og undervisningsdepartementet til fullføringen av den første Kulturmeldingen - stortingsmelding nr Medlem av det første kulturstyret i Akershus Leder av samme i Bakgrunn fra Det Norske Samlaget. Festspillene i Nord Norge som spydspiss egenaktivitet i høysetet Ved Rolf Vestvik Rolf Vestvik er tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Tidligere fylkeskultursjef i Nordland og Nord-Trøndelag. Verdien av Nordkalottsamarbeidet. Samarbeidet mellom de nordlige regionene i Sverige, Finland og Norge. Ved Karl Einar Ellingsen Karl Einar Ellingsen: Direktør på Voksenåsen kultur- og konferansensenter. Tidligere fylkesmusikkonsulent i Nordland. Tidligere leder av Norsk Musikkråd (Fellesrådet for Sang og Musikkorganisasjonene i Norge). Leder av Svenska Rikskonserters regionkontor i Luleå. En viktig aktør for utviklingen av nordnorsk kulturidentitet og den folkelige aktivitetsbølgen. Ved Kine Hellebust Kine Hellebust: skuespiller, forfatter og sanger : Lunsj

3 : Frivillighet og kultur viktige demokratibyggende elementer. Organisasjonslivet våkner. Noen praktiske eksempler. Etableringen av Fellesrådet for Sang og Musikkorganisasjonene i Norge. Ved Karl Einar Ellingsen Offentlig kulturadministrasjon og frivillige organisasjoner: Hånd i hånd eller hver for seg? Ved Åse-Vigdis Festervoll Åse Vigdis Festervold: Generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU). Har skrevet/vært redaktør for bøker om kulturpolitiske emner. Måtte en kulturarbeider kunne spille gitar? Studium i kulturarbeid - fra de første årene. Ved Per Hvamstad Per Hvamstad: Rådgiver. Tidligere leder av kulturlinja på DH i Bø Telemark. Tidligere leder for Nordøsterdalsmuseet i Tynset. «Den kulturelle ryggsekken». Offentlig kulturspredning kontra kreativitetsstimulering. Ved Andreas Hompland Andreas Hompland: Journalist og sosiolog. Frivillighet Norge - Frivilligheten som politisk og demokratisk kraft. Ved Helen Bjørnøy Helen Bjørnøy. Generalsekretær i Plan Norge, leder av Frivillighet Norge, tidligere miljøvernminister. Ungdommens kulturmønstring - et vellykket eksempel på samarbeid mellom offentlig kultur og frivillighetskultur. Ved Bård Eidet Bård Eidet: Leder i Ungdommens Kulturmønstring. Kultursjef i Trondheim. Orkester Norden. Ungdommelig musikksamarbeid over landegrensene initiert av Lions og Foreningen Norden. Ved Lennart Fridén Lennar Fridén: Initiativtaker til dannelsens av ungdomsorkesteret Orkester Norden m.m.m. Nordens folkliga forsamling. Et forsøk på samling av nordisk frivillighet som strandet. Ved Kjell Skoglund Kjell Skoglund. Prosjektleder for Nordens folklige forsamling i 1994, 1996, 1998 og : Kaffe

4 : Kultur og frivillighet som helsefremmende faktor en positiv utfordring for samhandlingsreformen! Hva frivillig, lokal aktivitet betyr for om samhandlingsreformen vil lykkes eller ikke. Helsefremmende møteplasser. Ved Unni Berit Schjervheim Unni Berit Schjervheim: Kommuneoverlege i Ullensaker kommune. Sentral i arbeidet med en kommunal plan for gjennomføring av Samhandlingsreformen. Leder av Natur-Kultur- Helse Norge (Na-Ku-Hel). Samarbeid frivillighet/offentlighet på alle aldersnivåer i nærmiljøet. Ved Asle Johansen Asle Johansen: Leder av Skedsmokorset Kulturforum. Lokalpolitiker. Frivillige organisasjoners rolle sett i lys av samhandlingsreformen. Ved Sonja Sjøli Sonja Sjøli: Stortingsrepresentant, medlem av helse og omsorgskomiteen. Sang gjør noe med oss. Sangens kraft i lokalt og nasjonalt perspektiv. Ved Hans Kåre Flø og Ulrika Bergroth Plur Hans Kåre Flø : Leder i Syng for livet.leder i Musikkens studieforbund. Utviklingssjef i Tekna. Ulrika Bergroth Plur: Prosjektleder Syng for livet. Tidligere konsertsjef i Rikskonsertene. Visst virker kultur. Kultur og kunnskap som samfunnsmessige bærebjelker. Organisasjonenes rolle. Pål H. Djuve: Pål H. Djuve: Generalsekretær i Folkeakademienes Landsforbund, tidligere kultursjef, leder av Musiker- og artistformidlingen og utøver for Rikskonsertene. Hva nå? Ved Else Marie Stuenæs Else Marie Stuenæs: Leder av Senterpartiets gruppe i fylkestinget, Akershus fylkeskommune. 1730: Middag Skedsmo Voices/dirigent Ingrid Danbolt (kor med 70 ungdommer). Arrangementskoordinator: Haavard Nordlie, tidligere forlagssjef i Cappelen fakta. Tidligere dokumentasjonssjef i Aftenposten. 1900: Kulturkveld med konsert ute på Huseby gård Både under konferansen og på den etterfølgende kulturkvelden vil det bli kulturinnslag fra nåværende og tidligere deltakere i Ungdommens kulturmønstring og artister som Sinikka Langeland, Henning Sommerro, Sigmund Groven, Ivar Anton Waagaard, Øyvind Sund, Jan-Olof Andersson, Leo Leonhardsen, Mari Hauge Einbu, Harry Andersen med flere. Kulturvert: Karl Einar Ellingsen.

5 Påmelding Meld deg på her: Klikk på bildet og meld deg på konferansen VISST VIRKER KULTUR: Påmeldingsfrist: 10. mai DELTAKERAVGIFT: KR 600,- inkl. enkel lunsj, enkel middag og konsert. STED: Skedsmokorset Samfunnshus KART OG KJØRERUTE: RUTETIDER: HOTELLER i nærheten av Skedsmokorset: Raumergården tlf: Olavsgaard tlf: Velkommen til kulturkveld på Huseby gård Kom og nyt sommerkvelden med konsert, allsang og forfriskninger. Du får blant andre høre: Sinikka Langeland Henning Sommerro Sigmund Groven Ivar Anton Waagaard Øyvind Sund Jan-Olof Andersson Leo Leonhardsen Mari Hauge Einbu Harry Andersen * Ved dårlig vær flyttes arrangementet til Samfunnshuset på Skedsmokorset. Konferansens initiativtaker er Lars S. Hauge, folkeakademiets kulturforkjemper gjennom et halvt århundre. Konferansen er lagt til Lars 75 årsdag. Kulturkvelden er derfor lagt opp i Lars sin ånd, og mange av artistene stiller opp nettopp for å markere dagen. Kontaktinfo: Spørsmål om påmelding og programmet kan rettes til generalsekretær i Folkeakademienes Landsforbund, Pål H. Djuve, tlf