Årsberetning for DIS-Vestfold 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for DIS-Vestfold 2013"

Transkript

1 Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 DIS-Vestfolds styre for 2013: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen Styremedlem: Irene Plathan Revisor: Arne Wilfred Vinslid Valgkomite: Morten Kjellesvig Styrets har som vanlig hatt stort fokus på å planlegge medlemsmøter, og bistå lokale lag og brukergrupper etter behov. Det er opprettet en ny lokal gruppe i Tønsberg. DIS-Tønsberg har sine møter på Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek. Vi har hatt et ønske om å bli mer synlig i fylket vårt. Vi vil med dette vise oss fram for andre kultur organisasjoner som opererer i samme område som det vi gjør. Vi ønsker å vise oss fram som en seriøs aktør i Vestfolds kulturliv. Den andre delen av dette er at vi ved å bli bedre kjent også vil få større medlemsmasse. Som et ledd i denne strategien har vi deltatt med stand på Vivestad Høstmarked og Våle sensommerfest. En viktig del av strategien for å bli mer synlig har også vært å fortelle mer om våre aktiviteter på vår Webside. Her ønsker vi at all informasjon til medlemmer og andre interesserte skal ligge. Vi benytter oss også av sosiale medier som Facebook, men dette er ment som et tilegg til websien. Websiden er vår hovedarena for å fortelle om aktiviteter. Alle aktiviteter blir også lagt inn i kalenderen på vår webb. Delvis som et resultat av at vi er aktive på vår webb har vi i løpet av året blitt invitert til en prat med NRK Østafjells to ganger, leder har vært intervjuet av TV-Vestfold og vi har vært eksponert flere ganger i pressen rundt om i fylket vårt. Vi har tilbakemelding fra pressen om at de flere ganger har lest om våre aktiviteter på vår webside, noe som har medført at de har kontaktet oss. Men vi har fremdeles mye å lære om det å bli synlig gjennom radio, tv og presse. Etter at DIS-kontoret hadde sendt ut andre gangs purring på kontingenten foretok styret en ringerunde til alle personer som ikke hadde betalt kontingent. Det var en vellykket aksjon da det viser seg at de fleste som stod på listen ønsket å fortsette sitt medlemskap, men hadde bare ikke fått betalt regningen. En meget hyggelig aktivitet har vært at det er arrangert fire Grunnkurs i Slektsforsking. Her har Lars Jørgen Ormestad som kursleder gjort en kjempeinnsats for foreningen. Vi har hatt ca 120 personer på disse kursene og tilbakemeldingene fra deltagerne har vært meget god. Antall medlemmer i DIS-Vestfold var pr 1. januar 736 personer, som er en oppgang på 164 personer fra fjorårets 572 medlemmer. Leder i DIS-Vestfold deltok på DIS-Norge, Slekt og Datas ledersamling som ble avholdt på Gardermoen i oktober. Ved årets tillitsmanns konferanse på Gardermoen i april deltok hele DIS-Vestfolds styre. Ærespris DIS-Vestfolds Ærespris ble tildelt Anne-Lise Skillinghaug Begrunnelse for tildelingen: Kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking.

2 Hun har i stor grad og med stor kunnskap hjulpet andre slektsforskere gjennom sin innsats på Slektsforum og DIS-Chat. På Slektsforum har hun 1592 posteringer og mange mennesker har fått hjelp til å finne fram i kirkebøker og annet materiale man finner på nettet og fått hjelp til å tyde gotisk skrift. Hun har gjort en imponerende innsats når det gjelder indeksering av 1875 folketellingen. Her har hun alene registrert individer! Anne-Lise Skillinghaug er en meget verdig mottager av DIS-Vestfolds Ærespris for Møter i DIS-Vestfold: 18 januar Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Religionshistoriker Eivind Luthen foredro om «Rundkirken i Tønsberg». Skoleeleven Christopher Skelton fotalte om sitt skoleprosjekt om slektsforsking. 21 februar. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Rådgiver Serina Johansson fra Statsarkivet på Kongsberg holdt foredrag med tittel: "Hva man kan finne på Statsarkivet". 21 mars Årsmøte. Stokke Bygdetun. o Leder i DIS-Oslo/Akershus, Carl Birger van der Hagen holdt foredraget DNA i slektsforsking, praktisk hjelpemiddel eller eksotisk tilfredsstillelse? 11 april Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Tidligere leder av DIS-Norge, Finn Karlsen forteller om arbeidet bakenfor "Hvem tror du at du er" programmet. 23 mai Byvandring i Tønsberg med historiker Eivind Luthen. o Tema for vandringen: Antikkens Tønsberg 19 september. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Besøk av arkivar Marit Slyngstad og rådgiver Lone Kirchhof fra Vestfoldarkivet. De fortalte om hva Vestfoldarkivet kan tilby sleksforskere og historikere. 17 oktober.medlemsmøte på Stokke Bygdetun o Lov og rett på Internett for slektsforskere ved Tone Moseid. 27 november Besøk på Fylkesarkivet i Sandefjord. 19 desember Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Forfatter Lillian W. Skov snakket om sitt eget forfatterskap, og hvordan spiren til hennes verk om egen familie hadde oppstått. Markeder DIS-Vestfold har deltatt på følgende markeder august 2013 Vivestad Høstmarked 31 sept-1 okt. Vivestad Sensommerfest. Kursvirksomhet. Det har vært avholdt 4 Grunnkurs i Slektsforsking i løpet av året. 4, 6 og 13 mars, Stokke bygdetun 10, 22 og 25 april. Stokke Bygdetun 10, 18 og 23 september i Våle 30 oktober, 6 og 27 september i Sande Kursene er på 9 timer over 3 dager. Kursholder er Lars Jørgen Ormestad. Aktivitetsgrupper i DIS-Vestfold Digitaliserte kilder i Vestfold DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren år som pågående prosjekt. Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som

3 kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet. Formålet er formulert således på prosjektets nettsider; "DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slektsgranskere, men også for å sikre kilder i en digital form". Etter at DIS-Vestfold innledningsvis etablerte et samarbeide med Tønsberg kommune, som var den første Vestfold-kommunen som ga distriktslaget tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som kommunen har deponert til IKA Kongsberg, så har en rekke Vestfoldkommuner gitt tilsvarende tillatelser, deriblant Tjøme, Nøtterøy, Larvik, Andebu og Holmestrand. Ambisjonen er at man skal få tillatelse til digitalisering fra alle 14 Vestfoldkommunene, men dette vil åpenbart ta tid før det formelle er på plass, samt at man har frivillige ressurser som kan delta i arbeidet. IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg har vært sentrale samarbeidspartnere, men i august 2013 inngikk vi avtale med Vestfoldarkivet, som er den tredje arkivinstitusjonen som har arkivansvar for fylkeskommunale virksomheter og privatarkiv i Vestfold. I året som kommer vil prosjektets fokus være å etablere lokale ressursgrupper som består av personer som kan tenke seg å bidra med skanning, avfotografering, bildebehandling og indeksering. I første omgang vil det bli etablert en gruppe i Sandefjord, som vil jobbe med kilder avlevert til Vestfoldarkivet. Dette arbeidet vil i første rekke konsentrere seg om eldre arkiver og protokoller fra de høyere skolene (elevmanntall mm fra ca 1840 og frem til ca årene), maritimt arkivmateriale mm. Når IKA Kongsberg kommer på plass i sitt fine nybygg ved siden av Statsarkivet i Kongsberg fra begynnelsen av mars, har man håp om å komme i gang igjen med mer systematisert digitalisering (avfotografering/skanning) av kommunale kilder. Grunnet byggeprosessen har det siden mai 2013 i begrenset grad blitt digitalisert kommunale kilder. I 2013 ble det gjennomført 5 heldagssesjoner, 1 ved IKA Kongsberg og de øvrige ved Statsarkivet i Kongsberg. I tillegg har prosjektkoordinator gjennomført halvdagsbesøk ved Vestfoldarkivet, for å forberede oppstart av digitaliseringsgruppe i Sandefjord. Gavetildeling: I mai 2013 fikk DIS-Vestfold underretning fra Sparebankstiftelsen DNB om at distriktslaget etter innvilget søknad om gavetildeling var tildelt kr til prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold. Gavetildelingen blir grunngitt således på Sparebanktiftelsen DNB sine nettsider: "DIS Vestfold får kroner til utstyr for digitalisering av data for slektsforskning. DIS-Vestfold er et distriktslag i Norges største slektsforskerorganisasjon, DIS-Norge, og de jobber med slektsforskning i Vestfold. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får laget utstyr for digitalisering av ulike kommunale kilder som skoleprotokoller, fattigmanntall og hjemstavnsprotokoller, skattemanntall, skattelikningsprotokoller, valgmanntall, telefonregistre og adressebøker. Prosjektet vil særlig fokusere på kilder fra tidsperioder som utfyller de store gapene mellom folketellingene i 1801, 1865, 1891, 1900 og I tillegg vil man fokusere på kilder etter På denne måten vil det gjennom prosjektet bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke". Den høytidelige overrekkelsen av gaven fant sted på DIS-Vestfolds medlemsmøte i oktober, da prosjektet kunne presentere de første frukter av gavetildelingen, representert ved Flippingbookpresentasjoner av Telefonkatalog for Tønsberg og omegn og Rikstelefonkatalogen Del Sør-Aust Noreg. Den 14. januar 2014 ble Adressebok for Vesfold fylke og Drammen publisert på nett i søkbar Flippingbook-presentasjon. I tiden fremover vil flere trykte kilder og eldre arkivprotokoller bli publisert. Som følge av gavetildelingen har distriktslaget gått til innkjøp av A3-skannere og programvare for skaping av søkbare kilder og produksjon av Flippingbook-presentasjoner. Ny programvare som benyttes til bildebehandling, OCR-scanning (søkbare kilder) og nettpublisering har medført større effektivitet og høyere utleggingsfrekvens på prosjektets sider. Prosjektet har inngått avtale med Vestfoldarkivet om utlegging av lenker til digitale kopier på Arkivportalen sine referansesider for den enkelte kilde. Prosjektet vil takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere i året som har gått. Om noen kan tenke seg å delta i prosjektet, enten i form av avfotografering av kilder eller bildebehandling, så er man

4 hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektgruppen på epost: eller Koordinator for gruppen er Morten Thorvaldsen. Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er omlag 2100 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. En stor oppdatering for gravplassene Sande og Bekkestranda ble publisert høsten Sem ble ferdigstilt og sendt inn i desember 2013 og publisert i februar Alle disse tre har nå fått lagt til bilder. Koordinator for gruppen er John Ludvigsen. Kilderegistrering Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold dette året. Filer som ble sendt in til DIS- Vestfolds sider på Digitalpensjonatet i 2013, ble utgitt på vårparten Prestegjeld Sogn Kommune Kildetype Arkivsign. Start Sluttår nr. Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I døpte Borre Nykirke 717 MINI III Borre Åsgårdstrand 717 MINI II Borre Åsgårdstrand 717 MINI II Borre Åsgårdstrand 717 KLOK III (Ikke konf) Borre Åsgårdstrand 717 KLOK III (kun døde) Sem Slagen 721 MINI II døpte Våle Våle 716 MINI I 9A Våle Våle 716 MINI I 9B Våle Undrumsdal 716 MINI II Grovt regnet er det ca poster som er lagt ut på nettet, et antall det står respekt av. For eksempel er Borre nå fulltallig mht kirkebøker i perioden Det har ikke vært avholdt noe kurs i Kilderegistrering dette året. Man har prioritert å få ut materiale som har ligget upublisert. Det kan se ut som det igjen er en treghet i systemet hos Digitalarkivet igjen. Vi har sendt in materiale for bl.a. Larvik (Døde, 3835 poster), og Borre, men det er ennå ikke kommet ut på nettet. Videre arbeides det med døpte og viede i Larvik, Nøtterøy, og Borre. Det hadde vært ønskelig og få ut mer av innlandsvestfold ut på nettet. Koordinator for gruppen har vært Rune Helland. DIZ MEDLEMSBLADET FOR DIS-Vestfold I 2013 ble det utgitt 4 nummer av DIZ. Medlemsbladet har vært tilgjengelig for alle på DIS-Vestfold sine websider. Redaktør: Willy Fredriksen SLEKTSFOTOPROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS- Vestfold registrerer og avfotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. Pr. 1 januar 2013 var det registrert og avfotografert ca bilder. Antall bilder som er ferdig bildebehandlet er 3800, og antall bilder publisert på nett er ved årsskiftet Adressen til bildene på nettet er:

5 De som er med i gruppen er: Laila Liverød, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg BROTHER S KEEPER Brother s Keepers brukergruppe har hatt 8 møter i Møtene holdes hver 1. onsdag i mnd., kl , i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er ca personer tilstede hver gang. Koordinator for gruppen er Frank Nordberg. LEGACY Det har blitt avhold 6 brukermøter i Legacy-gruppen i 2013, alle møtene var på Holmestrand bibliotek med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden. Koordinator for gruppen er Liv Ofsdal. DISGEN Det ble holdt 2 møter i Disgen gruppen på vårhalvåret Koordinator for gruppen er Tove Bexrud. LOKALE LAG Årsrapport for DIS-Larvik Det ble avholdt 9 medlemsmøter i Alle møtene var på Langestrand Seniorsenter kl 18 med fast møtedag første tirsdag i måneden utenom sommermånedene. Møtene ble annonsert i møtekalenderen på DIS-Vestfold sin nettside. De fleste møtene var rene arbeidsmøter bortsett fra de to siste møtene som også hadde presentasjoner. På møte i november presenterte Vidar Øverlie temaet DNA og slekt og på desember møte presenterte Lars Brathagen temaet Kilderegistrering (transkribering) av kirkebøker. Oppmøte har ligget mellom 5 og 15 personer. Thor Willy Hansen ledet DIS-Larvik til begynnelsen av november da det ble etablert en ledergruppe bestående av Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen, Thor Willy Hansen og Vidar Øverlie som hovedkontaktperson. Ledergruppen deltok på et samordnet møte med DIS-Vestfold og lokallagene den Den hadde lokalavisen Østlands-Posten en helsides artikkel om DIS-Larvik. Ved utgangen av 2013 var det 102 medlemmer i DIS-Larvik sitt dekningsområde og 24 nyinnmeldte i løpet av året. Årsrapport 2012 for DIS-Sande Møter er holdt i kafeteriaen på Sandetun Aktivitetssenter Leder i DIS-Sande er Anne-Grethe Syvertsen, nestleder er Inger-Lise Hauge. Tone Galleberg har ansvar for innkjøp av kaffe og kaker til våre møter. Kjell Olaussen er leder for gruppa som driver med kilderegistrering. I tillegg står han i bresjen for registrering og fotografering av gravminner ved kirkegårder i vårt område. Samtlige som er nevnt over er sammen med Frode Hagen og Bjørn Vedal aktive med kilderegistrering i henhold til avtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivet. For tiden registrerer vi kirkebøker fra Skoger og Svelvik. Når materialet er transkribert og korrekturlest blir det overført til den søkbare basen på Digitalarkivet Kjell Olaussen og Anne-Karin Beheim fra DIS-Sande og Raymond Teigen fra Sande Historielag har fotografert alle gravminnene på kirkegården i Sande. Kjell har i tillegg fotografert gravminnene ved kirkegårdene på Bekkestranda, Berger og Svelvik. Gjennomførte møter og aktiviteter i 2013: 23. januar: Tema: Digitale kilder, trakk flere nye slektsforskere. Sammen besøkte man nettsiden til Digitalarkivet. Så litt nærmere på hvordan finne frem til den rette kilden og prøvde ut forskjellige søketeknikker. Deretter hjalp man hverandre. Det var 16 personer til stede.

6 27. februar: Besøk av postkortsamler Gorm Grenness. Han viste historiske postkort fra Sande og omegn. I tillegg hadde han med flere esker med gamle postkort fra andre område. Diskusjon og viten om eldre dager strømmet på. Hele 31 personer til stede. 27. mars: Tema: Slektsprogrammet Legacy. Anne-Grethe ga en innføring om hvordan bruke programmet. En bortkommet bestefar ble funnet på Digitalarkivet i løpet av kvelden. Tross onsdag midt i påskeuken, var det 8 personer til stede. 24. april: Tema: Kilder på Internett. Anne-Grethe viste fremforskjellige typer kilder på Internett og ga tips om hvordan en kan søke etter en person på tvers av alle kilder som er lagt ut i bokhylla på Nasjonalbiblioteket. 14 personer til stede. 29. mai: Felles tur til Byarkivet i Drammen, med omvisning av arkivar Kim Aspelin. Først var man ved det eldste arkivet på Gamle Kirkeplass og der etter i det nyeste arkivet, som ligger i Engene. Arkivaren gav en innføring i hvilke dokumenter som Byarkivet oppbevarer og hva som kan være til interesse for å dokumentere hendelser i livet til en person. 10 personer til stede. 28. august: Eva Almhjell fra Tønsberg er med i styret i Olav Sletto selskapet. Hun skriv en artikkel om moren til dikteren Olav Sletto, som var født 1886 i Hol. Anne-Grethe har bidratt med å finne kilder om Olav sin far, som i kirkebøkene er oppført som Johannes Kristiansen fra Lundeby i Sande. Eva kom innom for å fortelle om prosjektet og takke Anne- Grethe med nydelige blomster. 6 personer tilstede på møtet. 25. september: Arbeidsmøte hvor man hjalp hverandre med uløste gåter i slekstforskingen. 9 personer var til stede. 23. oktober: Foredrag om Husmannsvesenet. Lars Løberg tok oss med på en tur gjennom og 1800 tallet og fortalte om hvordan husmenn hadde det i de forskjellige tidsepokene. 17 personer til stede. Årsrapport 2013 for DIS-Sandefjord Der er avholdt 8 møter og det har vært mellom 11 og 25 personer på møtene. Det har dette året i stor grad vært arbeidsmøter hvor man har gitt hverandre hjelp til søk i forskjellige kilder, arbeid med slektsprogram og annet relatert slektsforskerarbeid. Det har også vært demonstrasjoner av følgende tema: Hvordan kopiere skjermbilder (kirkebok, slektsprogramside, folketelling). Hvordan lage/legge inn kilder i slektsprogram. Søk i diverse kilder som kirkebøker, gravminner, folketellinger og baser i inn- og utland. Hvordan finne bygdebøker på nettet. Demo av nye digitale kilder fra DIS-Vestfold.. Årsrapport 2013 for DIS-Tønsberg DIS-Tønsberg startet opp sin aktivitet 5 september Møtene holdes ved Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek hver første torsdag i måneden. Møtene legges opp med et kort foredrag ved møtes begynnelse og deretter som arbeidsmøte hvor man hjelper hverandre. Foreløpig leder er Willy Fredriksen SLEKTSFORSKERDAGEN 26 OKTOBER 2013 Slektsforskerdagen på Larvik bibliotek Ut fra anbefalte emner på slektsforskerdagen, valgte man i Larvik å fokusere på «kvenene». Under arbeidet med å snekre sammen et lysbildeforedrag, dukket det opp, etter et tips, et navn på en person i Tjølling ved navn Kjell Håkestad. Han er bl.a. organist og ellers en engasjert og allsidig mann. Ved siden av alt annet viste det seg at han, som en av få, har studert, og avlagt eksamen i kvensk

7 kultur og språk ved universitetet i Tromsø. Da han ble kontaktet var han veldig positiv, og det viste seg at han allerede hadde holdt foredrag i emnet. Det ble ordnet da med Østlands-Posten (ØP) at de skulle lage en forhåndsomtale, hvilket ble gjort med full suksess. DIS-Vestfold sørget for annonse i ØP og det ble sørget for å ordne med lokaler i Larvik bibliotek. Opplegget var at først skulle foredraget avholdes, for deretter å forflytte oss til et rom med 4 PC'er. Det var ca. 25 personer (da var lokalet nesten fullt) som møtte opp til foredraget. Det som var veldig interessant var at majoriteten av de frammøtte var av kvensk ætt. Ved siden av foredraget hadde Kjell brakt med seg en del bøker og hefter etc., som han viste fram etter foredraget. Under foredraget tok Kjell for seg historien og bakgrunnen til kvenene. Nå er det jo sånn at ordet «kven» oppfattes forskjellig blant både kvener og andre. Kjell tok også for seg Læstadius' innvirkning/innflytelse på kvenenes liv og levnet, noe de hadde tatt med seg fra Tornedalen hvor de stort sett kom fra. Likeledes nevnte han både vandringsveier og grensene tidlig på 1800-tallet. De frammøtte ga uttrykk for at det hadde vært et interessant foredrag. Søkehjelpen fortsatte fram til kl (stengetid) og det var et 20-tall interesserte som ville ha hjelp. Og det sørget Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen og Vidar Øverlie for. Slektsforskerdagen i Sande Slektsforskerdagen i Sande ble arrangert i samarbeid med Sande Historielag i Sande kommunelokale. Over 250 personer var innom denne dagen og mange besøkte DIS-Sande standen. Fra DIS-Sande var det 5 personer som stilte opp med hver sin PC for å vise hvordan man driver med slektsforskning via Internett. Tone Galleberg tok i mot våre besøkende. Hun ga ut brosjyrer om DIS-Norge, DIS- Vestfold og informerte om våre aktiviteter i DIS-Sande. Det ble mange påmeldinger til grunnkurset i Slektsforsking, som startet uken etter. En bildeserie med Hvordan starte med slektsforskning ble vist i bakgrunnen, for de som ønsket å betrakte oss litt på avstand. Slektsforskerdagen i Sandefjord Slektsforskerdagen ble holdt på Sandefjord Bibliotek. Det var satt opp en rekke stasjoner som ble flittig besøkt i løpet av dagen. Vestfoldarkivet hadde egen stand hvor de presenterte noe av det de har å tilby og det ble anledning til omvisning i Vestfoldarkivets lokaler på Pindsle. Slektsforskerdagen i Tønsberg Slektsforskerdagen i Tønsberg ble arrangert ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. John Ludvigsen holdt et crash-kurs i slektsforsking og Frank Nordberg hold en innføring i bruk av slektsprogrammet BK. Resten av aktiviteten gikk på å hjelpe besøkende å finne sine slektninger ved hjelp av søk i kirkebøker og folketellinger. Vestfold Slektshistorielag var invitert til slektsforskerdagen og hadde en egen stand hvor de også hjalp besøkende med å finne fram til sine forfedre. Ansvarlig for arrangementet i Tønsberg var Henning Halvorsen. For styret i DIS-Vestfold Willy Fredriksen