Årsberetning for DIS-Vestfold 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for DIS-Vestfold 2013"

Transkript

1 Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 DIS-Vestfolds styre for 2013: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen Styremedlem: Irene Plathan Revisor: Arne Wilfred Vinslid Valgkomite: Morten Kjellesvig Styrets har som vanlig hatt stort fokus på å planlegge medlemsmøter, og bistå lokale lag og brukergrupper etter behov. Det er opprettet en ny lokal gruppe i Tønsberg. DIS-Tønsberg har sine møter på Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek. Vi har hatt et ønske om å bli mer synlig i fylket vårt. Vi vil med dette vise oss fram for andre kultur organisasjoner som opererer i samme område som det vi gjør. Vi ønsker å vise oss fram som en seriøs aktør i Vestfolds kulturliv. Den andre delen av dette er at vi ved å bli bedre kjent også vil få større medlemsmasse. Som et ledd i denne strategien har vi deltatt med stand på Vivestad Høstmarked og Våle sensommerfest. En viktig del av strategien for å bli mer synlig har også vært å fortelle mer om våre aktiviteter på vår Webside. Her ønsker vi at all informasjon til medlemmer og andre interesserte skal ligge. Vi benytter oss også av sosiale medier som Facebook, men dette er ment som et tilegg til websien. Websiden er vår hovedarena for å fortelle om aktiviteter. Alle aktiviteter blir også lagt inn i kalenderen på vår webb. Delvis som et resultat av at vi er aktive på vår webb har vi i løpet av året blitt invitert til en prat med NRK Østafjells to ganger, leder har vært intervjuet av TV-Vestfold og vi har vært eksponert flere ganger i pressen rundt om i fylket vårt. Vi har tilbakemelding fra pressen om at de flere ganger har lest om våre aktiviteter på vår webside, noe som har medført at de har kontaktet oss. Men vi har fremdeles mye å lære om det å bli synlig gjennom radio, tv og presse. Etter at DIS-kontoret hadde sendt ut andre gangs purring på kontingenten foretok styret en ringerunde til alle personer som ikke hadde betalt kontingent. Det var en vellykket aksjon da det viser seg at de fleste som stod på listen ønsket å fortsette sitt medlemskap, men hadde bare ikke fått betalt regningen. En meget hyggelig aktivitet har vært at det er arrangert fire Grunnkurs i Slektsforsking. Her har Lars Jørgen Ormestad som kursleder gjort en kjempeinnsats for foreningen. Vi har hatt ca 120 personer på disse kursene og tilbakemeldingene fra deltagerne har vært meget god. Antall medlemmer i DIS-Vestfold var pr 1. januar 736 personer, som er en oppgang på 164 personer fra fjorårets 572 medlemmer. Leder i DIS-Vestfold deltok på DIS-Norge, Slekt og Datas ledersamling som ble avholdt på Gardermoen i oktober. Ved årets tillitsmanns konferanse på Gardermoen i april deltok hele DIS-Vestfolds styre. Ærespris DIS-Vestfolds Ærespris ble tildelt Anne-Lise Skillinghaug Begrunnelse for tildelingen: Kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking.

2 Hun har i stor grad og med stor kunnskap hjulpet andre slektsforskere gjennom sin innsats på Slektsforum og DIS-Chat. På Slektsforum har hun 1592 posteringer og mange mennesker har fått hjelp til å finne fram i kirkebøker og annet materiale man finner på nettet og fått hjelp til å tyde gotisk skrift. Hun har gjort en imponerende innsats når det gjelder indeksering av 1875 folketellingen. Her har hun alene registrert individer! Anne-Lise Skillinghaug er en meget verdig mottager av DIS-Vestfolds Ærespris for Møter i DIS-Vestfold: 18 januar Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Religionshistoriker Eivind Luthen foredro om «Rundkirken i Tønsberg». Skoleeleven Christopher Skelton fotalte om sitt skoleprosjekt om slektsforsking. 21 februar. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Rådgiver Serina Johansson fra Statsarkivet på Kongsberg holdt foredrag med tittel: "Hva man kan finne på Statsarkivet". 21 mars Årsmøte. Stokke Bygdetun. o Leder i DIS-Oslo/Akershus, Carl Birger van der Hagen holdt foredraget DNA i slektsforsking, praktisk hjelpemiddel eller eksotisk tilfredsstillelse? 11 april Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Tidligere leder av DIS-Norge, Finn Karlsen forteller om arbeidet bakenfor "Hvem tror du at du er" programmet. 23 mai Byvandring i Tønsberg med historiker Eivind Luthen. o Tema for vandringen: Antikkens Tønsberg 19 september. Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Besøk av arkivar Marit Slyngstad og rådgiver Lone Kirchhof fra Vestfoldarkivet. De fortalte om hva Vestfoldarkivet kan tilby sleksforskere og historikere. 17 oktober.medlemsmøte på Stokke Bygdetun o Lov og rett på Internett for slektsforskere ved Tone Moseid. 27 november Besøk på Fylkesarkivet i Sandefjord. 19 desember Medlemsmøte på Stokke Bygdetun. o Forfatter Lillian W. Skov snakket om sitt eget forfatterskap, og hvordan spiren til hennes verk om egen familie hadde oppstått. Markeder DIS-Vestfold har deltatt på følgende markeder august 2013 Vivestad Høstmarked 31 sept-1 okt. Vivestad Sensommerfest. Kursvirksomhet. Det har vært avholdt 4 Grunnkurs i Slektsforsking i løpet av året. 4, 6 og 13 mars, Stokke bygdetun 10, 22 og 25 april. Stokke Bygdetun 10, 18 og 23 september i Våle 30 oktober, 6 og 27 september i Sande Kursene er på 9 timer over 3 dager. Kursholder er Lars Jørgen Ormestad. Aktivitetsgrupper i DIS-Vestfold Digitaliserte kilder i Vestfold DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren år som pågående prosjekt. Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som

3 kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet. Formålet er formulert således på prosjektets nettsider; "DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slektsgranskere, men også for å sikre kilder i en digital form". Etter at DIS-Vestfold innledningsvis etablerte et samarbeide med Tønsberg kommune, som var den første Vestfold-kommunen som ga distriktslaget tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som kommunen har deponert til IKA Kongsberg, så har en rekke Vestfoldkommuner gitt tilsvarende tillatelser, deriblant Tjøme, Nøtterøy, Larvik, Andebu og Holmestrand. Ambisjonen er at man skal få tillatelse til digitalisering fra alle 14 Vestfoldkommunene, men dette vil åpenbart ta tid før det formelle er på plass, samt at man har frivillige ressurser som kan delta i arbeidet. IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg har vært sentrale samarbeidspartnere, men i august 2013 inngikk vi avtale med Vestfoldarkivet, som er den tredje arkivinstitusjonen som har arkivansvar for fylkeskommunale virksomheter og privatarkiv i Vestfold. I året som kommer vil prosjektets fokus være å etablere lokale ressursgrupper som består av personer som kan tenke seg å bidra med skanning, avfotografering, bildebehandling og indeksering. I første omgang vil det bli etablert en gruppe i Sandefjord, som vil jobbe med kilder avlevert til Vestfoldarkivet. Dette arbeidet vil i første rekke konsentrere seg om eldre arkiver og protokoller fra de høyere skolene (elevmanntall mm fra ca 1840 og frem til ca årene), maritimt arkivmateriale mm. Når IKA Kongsberg kommer på plass i sitt fine nybygg ved siden av Statsarkivet i Kongsberg fra begynnelsen av mars, har man håp om å komme i gang igjen med mer systematisert digitalisering (avfotografering/skanning) av kommunale kilder. Grunnet byggeprosessen har det siden mai 2013 i begrenset grad blitt digitalisert kommunale kilder. I 2013 ble det gjennomført 5 heldagssesjoner, 1 ved IKA Kongsberg og de øvrige ved Statsarkivet i Kongsberg. I tillegg har prosjektkoordinator gjennomført halvdagsbesøk ved Vestfoldarkivet, for å forberede oppstart av digitaliseringsgruppe i Sandefjord. Gavetildeling: I mai 2013 fikk DIS-Vestfold underretning fra Sparebankstiftelsen DNB om at distriktslaget etter innvilget søknad om gavetildeling var tildelt kr til prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold. Gavetildelingen blir grunngitt således på Sparebanktiftelsen DNB sine nettsider: "DIS Vestfold får kroner til utstyr for digitalisering av data for slektsforskning. DIS-Vestfold er et distriktslag i Norges største slektsforskerorganisasjon, DIS-Norge, og de jobber med slektsforskning i Vestfold. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får laget utstyr for digitalisering av ulike kommunale kilder som skoleprotokoller, fattigmanntall og hjemstavnsprotokoller, skattemanntall, skattelikningsprotokoller, valgmanntall, telefonregistre og adressebøker. Prosjektet vil særlig fokusere på kilder fra tidsperioder som utfyller de store gapene mellom folketellingene i 1801, 1865, 1891, 1900 og I tillegg vil man fokusere på kilder etter På denne måten vil det gjennom prosjektet bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke". Den høytidelige overrekkelsen av gaven fant sted på DIS-Vestfolds medlemsmøte i oktober, da prosjektet kunne presentere de første frukter av gavetildelingen, representert ved Flippingbookpresentasjoner av Telefonkatalog for Tønsberg og omegn og Rikstelefonkatalogen Del Sør-Aust Noreg. Den 14. januar 2014 ble Adressebok for Vesfold fylke og Drammen publisert på nett i søkbar Flippingbook-presentasjon. I tiden fremover vil flere trykte kilder og eldre arkivprotokoller bli publisert. Som følge av gavetildelingen har distriktslaget gått til innkjøp av A3-skannere og programvare for skaping av søkbare kilder og produksjon av Flippingbook-presentasjoner. Ny programvare som benyttes til bildebehandling, OCR-scanning (søkbare kilder) og nettpublisering har medført større effektivitet og høyere utleggingsfrekvens på prosjektets sider. Prosjektet har inngått avtale med Vestfoldarkivet om utlegging av lenker til digitale kopier på Arkivportalen sine referansesider for den enkelte kilde. Prosjektet vil takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere i året som har gått. Om noen kan tenke seg å delta i prosjektet, enten i form av avfotografering av kilder eller bildebehandling, så er man

4 hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektgruppen på epost: eller Koordinator for gruppen er Morten Thorvaldsen. Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er omlag 2100 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. En stor oppdatering for gravplassene Sande og Bekkestranda ble publisert høsten Sem ble ferdigstilt og sendt inn i desember 2013 og publisert i februar Alle disse tre har nå fått lagt til bilder. Koordinator for gruppen er John Ludvigsen. Kilderegistrering Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold dette året. Filer som ble sendt in til DIS- Vestfolds sider på Digitalpensjonatet i 2013, ble utgitt på vårparten Prestegjeld Sogn Kommune Kildetype Arkivsign. Start Sluttår nr. Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I Borre Borre 717 MINI I døpte Borre Nykirke 717 MINI III Borre Åsgårdstrand 717 MINI II Borre Åsgårdstrand 717 MINI II Borre Åsgårdstrand 717 KLOK III (Ikke konf) Borre Åsgårdstrand 717 KLOK III (kun døde) Sem Slagen 721 MINI II døpte Våle Våle 716 MINI I 9A Våle Våle 716 MINI I 9B Våle Undrumsdal 716 MINI II Grovt regnet er det ca poster som er lagt ut på nettet, et antall det står respekt av. For eksempel er Borre nå fulltallig mht kirkebøker i perioden Det har ikke vært avholdt noe kurs i Kilderegistrering dette året. Man har prioritert å få ut materiale som har ligget upublisert. Det kan se ut som det igjen er en treghet i systemet hos Digitalarkivet igjen. Vi har sendt in materiale for bl.a. Larvik (Døde, 3835 poster), og Borre, men det er ennå ikke kommet ut på nettet. Videre arbeides det med døpte og viede i Larvik, Nøtterøy, og Borre. Det hadde vært ønskelig og få ut mer av innlandsvestfold ut på nettet. Koordinator for gruppen har vært Rune Helland. DIZ MEDLEMSBLADET FOR DIS-Vestfold I 2013 ble det utgitt 4 nummer av DIZ. Medlemsbladet har vært tilgjengelig for alle på DIS-Vestfold sine websider. Redaktør: Willy Fredriksen SLEKTSFOTOPROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS- Vestfold registrerer og avfotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. Pr. 1 januar 2013 var det registrert og avfotografert ca bilder. Antall bilder som er ferdig bildebehandlet er 3800, og antall bilder publisert på nett er ved årsskiftet Adressen til bildene på nettet er:

5 De som er med i gruppen er: Laila Liverød, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg BROTHER S KEEPER Brother s Keepers brukergruppe har hatt 8 møter i Møtene holdes hver 1. onsdag i mnd., kl , i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er ca personer tilstede hver gang. Koordinator for gruppen er Frank Nordberg. LEGACY Det har blitt avhold 6 brukermøter i Legacy-gruppen i 2013, alle møtene var på Holmestrand bibliotek med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden. Koordinator for gruppen er Liv Ofsdal. DISGEN Det ble holdt 2 møter i Disgen gruppen på vårhalvåret Koordinator for gruppen er Tove Bexrud. LOKALE LAG Årsrapport for DIS-Larvik Det ble avholdt 9 medlemsmøter i Alle møtene var på Langestrand Seniorsenter kl 18 med fast møtedag første tirsdag i måneden utenom sommermånedene. Møtene ble annonsert i møtekalenderen på DIS-Vestfold sin nettside. De fleste møtene var rene arbeidsmøter bortsett fra de to siste møtene som også hadde presentasjoner. På møte i november presenterte Vidar Øverlie temaet DNA og slekt og på desember møte presenterte Lars Brathagen temaet Kilderegistrering (transkribering) av kirkebøker. Oppmøte har ligget mellom 5 og 15 personer. Thor Willy Hansen ledet DIS-Larvik til begynnelsen av november da det ble etablert en ledergruppe bestående av Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen, Thor Willy Hansen og Vidar Øverlie som hovedkontaktperson. Ledergruppen deltok på et samordnet møte med DIS-Vestfold og lokallagene den Den hadde lokalavisen Østlands-Posten en helsides artikkel om DIS-Larvik. Ved utgangen av 2013 var det 102 medlemmer i DIS-Larvik sitt dekningsområde og 24 nyinnmeldte i løpet av året. Årsrapport 2012 for DIS-Sande Møter er holdt i kafeteriaen på Sandetun Aktivitetssenter Leder i DIS-Sande er Anne-Grethe Syvertsen, nestleder er Inger-Lise Hauge. Tone Galleberg har ansvar for innkjøp av kaffe og kaker til våre møter. Kjell Olaussen er leder for gruppa som driver med kilderegistrering. I tillegg står han i bresjen for registrering og fotografering av gravminner ved kirkegårder i vårt område. Samtlige som er nevnt over er sammen med Frode Hagen og Bjørn Vedal aktive med kilderegistrering i henhold til avtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivet. For tiden registrerer vi kirkebøker fra Skoger og Svelvik. Når materialet er transkribert og korrekturlest blir det overført til den søkbare basen på Digitalarkivet Kjell Olaussen og Anne-Karin Beheim fra DIS-Sande og Raymond Teigen fra Sande Historielag har fotografert alle gravminnene på kirkegården i Sande. Kjell har i tillegg fotografert gravminnene ved kirkegårdene på Bekkestranda, Berger og Svelvik. Gjennomførte møter og aktiviteter i 2013: 23. januar: Tema: Digitale kilder, trakk flere nye slektsforskere. Sammen besøkte man nettsiden til Digitalarkivet. Så litt nærmere på hvordan finne frem til den rette kilden og prøvde ut forskjellige søketeknikker. Deretter hjalp man hverandre. Det var 16 personer til stede.

6 27. februar: Besøk av postkortsamler Gorm Grenness. Han viste historiske postkort fra Sande og omegn. I tillegg hadde han med flere esker med gamle postkort fra andre område. Diskusjon og viten om eldre dager strømmet på. Hele 31 personer til stede. 27. mars: Tema: Slektsprogrammet Legacy. Anne-Grethe ga en innføring om hvordan bruke programmet. En bortkommet bestefar ble funnet på Digitalarkivet i løpet av kvelden. Tross onsdag midt i påskeuken, var det 8 personer til stede. 24. april: Tema: Kilder på Internett. Anne-Grethe viste fremforskjellige typer kilder på Internett og ga tips om hvordan en kan søke etter en person på tvers av alle kilder som er lagt ut i bokhylla på Nasjonalbiblioteket. 14 personer til stede. 29. mai: Felles tur til Byarkivet i Drammen, med omvisning av arkivar Kim Aspelin. Først var man ved det eldste arkivet på Gamle Kirkeplass og der etter i det nyeste arkivet, som ligger i Engene. Arkivaren gav en innføring i hvilke dokumenter som Byarkivet oppbevarer og hva som kan være til interesse for å dokumentere hendelser i livet til en person. 10 personer til stede. 28. august: Eva Almhjell fra Tønsberg er med i styret i Olav Sletto selskapet. Hun skriv en artikkel om moren til dikteren Olav Sletto, som var født 1886 i Hol. Anne-Grethe har bidratt med å finne kilder om Olav sin far, som i kirkebøkene er oppført som Johannes Kristiansen fra Lundeby i Sande. Eva kom innom for å fortelle om prosjektet og takke Anne- Grethe med nydelige blomster. 6 personer tilstede på møtet. 25. september: Arbeidsmøte hvor man hjalp hverandre med uløste gåter i slekstforskingen. 9 personer var til stede. 23. oktober: Foredrag om Husmannsvesenet. Lars Løberg tok oss med på en tur gjennom og 1800 tallet og fortalte om hvordan husmenn hadde det i de forskjellige tidsepokene. 17 personer til stede. Årsrapport 2013 for DIS-Sandefjord Der er avholdt 8 møter og det har vært mellom 11 og 25 personer på møtene. Det har dette året i stor grad vært arbeidsmøter hvor man har gitt hverandre hjelp til søk i forskjellige kilder, arbeid med slektsprogram og annet relatert slektsforskerarbeid. Det har også vært demonstrasjoner av følgende tema: Hvordan kopiere skjermbilder (kirkebok, slektsprogramside, folketelling). Hvordan lage/legge inn kilder i slektsprogram. Søk i diverse kilder som kirkebøker, gravminner, folketellinger og baser i inn- og utland. Hvordan finne bygdebøker på nettet. Demo av nye digitale kilder fra DIS-Vestfold.. Årsrapport 2013 for DIS-Tønsberg DIS-Tønsberg startet opp sin aktivitet 5 september Møtene holdes ved Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek hver første torsdag i måneden. Møtene legges opp med et kort foredrag ved møtes begynnelse og deretter som arbeidsmøte hvor man hjelper hverandre. Foreløpig leder er Willy Fredriksen SLEKTSFORSKERDAGEN 26 OKTOBER 2013 Slektsforskerdagen på Larvik bibliotek Ut fra anbefalte emner på slektsforskerdagen, valgte man i Larvik å fokusere på «kvenene». Under arbeidet med å snekre sammen et lysbildeforedrag, dukket det opp, etter et tips, et navn på en person i Tjølling ved navn Kjell Håkestad. Han er bl.a. organist og ellers en engasjert og allsidig mann. Ved siden av alt annet viste det seg at han, som en av få, har studert, og avlagt eksamen i kvensk

7 kultur og språk ved universitetet i Tromsø. Da han ble kontaktet var han veldig positiv, og det viste seg at han allerede hadde holdt foredrag i emnet. Det ble ordnet da med Østlands-Posten (ØP) at de skulle lage en forhåndsomtale, hvilket ble gjort med full suksess. DIS-Vestfold sørget for annonse i ØP og det ble sørget for å ordne med lokaler i Larvik bibliotek. Opplegget var at først skulle foredraget avholdes, for deretter å forflytte oss til et rom med 4 PC'er. Det var ca. 25 personer (da var lokalet nesten fullt) som møtte opp til foredraget. Det som var veldig interessant var at majoriteten av de frammøtte var av kvensk ætt. Ved siden av foredraget hadde Kjell brakt med seg en del bøker og hefter etc., som han viste fram etter foredraget. Under foredraget tok Kjell for seg historien og bakgrunnen til kvenene. Nå er det jo sånn at ordet «kven» oppfattes forskjellig blant både kvener og andre. Kjell tok også for seg Læstadius' innvirkning/innflytelse på kvenenes liv og levnet, noe de hadde tatt med seg fra Tornedalen hvor de stort sett kom fra. Likeledes nevnte han både vandringsveier og grensene tidlig på 1800-tallet. De frammøtte ga uttrykk for at det hadde vært et interessant foredrag. Søkehjelpen fortsatte fram til kl (stengetid) og det var et 20-tall interesserte som ville ha hjelp. Og det sørget Lars Brathagen, Geir Foldvik Hansen og Vidar Øverlie for. Slektsforskerdagen i Sande Slektsforskerdagen i Sande ble arrangert i samarbeid med Sande Historielag i Sande kommunelokale. Over 250 personer var innom denne dagen og mange besøkte DIS-Sande standen. Fra DIS-Sande var det 5 personer som stilte opp med hver sin PC for å vise hvordan man driver med slektsforskning via Internett. Tone Galleberg tok i mot våre besøkende. Hun ga ut brosjyrer om DIS-Norge, DIS- Vestfold og informerte om våre aktiviteter i DIS-Sande. Det ble mange påmeldinger til grunnkurset i Slektsforsking, som startet uken etter. En bildeserie med Hvordan starte med slektsforskning ble vist i bakgrunnen, for de som ønsket å betrakte oss litt på avstand. Slektsforskerdagen i Sandefjord Slektsforskerdagen ble holdt på Sandefjord Bibliotek. Det var satt opp en rekke stasjoner som ble flittig besøkt i løpet av dagen. Vestfoldarkivet hadde egen stand hvor de presenterte noe av det de har å tilby og det ble anledning til omvisning i Vestfoldarkivets lokaler på Pindsle. Slektsforskerdagen i Tønsberg Slektsforskerdagen i Tønsberg ble arrangert ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. John Ludvigsen holdt et crash-kurs i slektsforsking og Frank Nordberg hold en innføring i bruk av slektsprogrammet BK. Resten av aktiviteten gikk på å hjelpe besøkende å finne sine slektninger ved hjelp av søk i kirkebøker og folketellinger. Vestfold Slektshistorielag var invitert til slektsforskerdagen og hadde en egen stand hvor de også hjalp besøkende med å finne fram til sine forfedre. Ansvarlig for arrangementet i Tønsberg var Henning Halvorsen. For styret i DIS-Vestfold Willy Fredriksen

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 DIS-Vestfolds styre for 2015: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Lars Jørgen Ormestad Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2014

Årsberetning for DIS-Vestfold 2014 Årsberetning for DIS-Vestfold 2014 DIS-Vestfolds styre for 2014: Leder: Willy Fredriksen Nestleder: John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem John Ludvigsen Jan Egil Borsvik Larsen Harald Lind Hege Karina J Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning.

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. ÅRSBERETNING FOR 2011 DIS-VESTFOLD Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: John Ludvigsen Willy Fredriksen Harald Lind Hege Karina Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Nr 02-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Bokhylla. Autogiro. Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB

Nr 02-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Bokhylla. Autogiro. Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 02-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Bokhylla Autogiro Hvor dro de hen? Sparebankstiftelsen DNB Digitaliseringsprosjektet til DIS-Vestfold DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009

DIS- OSLO/ AKERSHUS ANTALL MEDLEMMER STYREMØTER MEDLEMSMØTER. Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 DIS- OSLO/ AKERSHUS Styrets beretning for perioden 1.1 2009-31.12.2009 Styrets sammensetning har etter årsmøte 04.03.2009 vært: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Redaktør DISputten: Revisor: Valgkomité:

Detaljer

Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold

Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold Årsberetning 2016 for Slekt og Data Vestfold Styret har bestått av: Leder: John Ludvigsen. Nestleder: Lars Jørgen Ormestad. Kasserer: Henning Halvorsen. Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen. Styremedlem: Irene

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 31.01.2012; 7:20 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2011 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2015 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no Lynkurs i slektsgransking www.torgervin.no Sølvskjeene: Fra Stavanger Korps Kaffesettet: Erindring fra Stavanger Korps K.M.H. 9/2-99 Ensein Karl Hansen (Kamperhaug) født 22/09-1877, utgått fra Skien korps

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2013 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Aase Andresen

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i Årsmøte Budsjett

Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i Årsmøte Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 30.01.2011 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2010 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 2- Mars 2009. 14.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms

Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms DIS-Troms Årsberetning for 2013 fra styret i DIS-Troms I ORGANISASJON OG TILLITSVALGTE Årsmøtet Årsmøtet for DIS-Troms ble avviklet den 2. mars 2013 på Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsø, med 12 deltakere.

Detaljer

Årsberetning for 2016 fra styret i Slekt og Data Nord

Årsberetning for 2016 fra styret i Slekt og Data Nord Årsberetning for 2016 fra styret i Slekt og Data Nord FORMÅL: Distriktslaget skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å: skape et lokalt forum for slekts - og personhistorie hvor databehandling

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder Slektsgransking - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011 Dette skal vi se nærmere på: Hvem kan drive med slektsgransking? Hvor begynner vi? Offentlige arkiver Privatarkiver Gotisk håndskrift

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 19. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 3. mars 2015 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 3. mars 2016, kl på Stormen bibliotek, Bodø. Sak 1. KONSTITUERING. Sak 2.

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 3. mars 2016, kl på Stormen bibliotek, Bodø. Sak 1. KONSTITUERING. Sak 2. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 3. mars 2016, kl. 19.00 på Stormen bibliotek, Bodø Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. ekteskap og død, men her er nok av tilknytninger til livet mellom disse ytterpunktene.

DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. ekteskap og død, men her er nok av tilknytninger til livet mellom disse ytterpunktene. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 13. mars, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Dagsorden: 1.Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Slekt og Data Salten (DIS-Salten Slektshistorielag) torsdag 2. mars 2017, kl på Stormen bibliotek, Bodø

Innkalling til årsmøte i Slekt og Data Salten (DIS-Salten Slektshistorielag) torsdag 2. mars 2017, kl på Stormen bibliotek, Bodø Innkalling til årsmøte i Slekt og Data Salten (DIS-Salten Slektshistorielag) torsdag 2. mars 2017, kl. 19.00 på Stormen bibliotek, Bodø Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg

Detaljer

NR 02 NYHETSBREV Mars 2012

NR 02 NYHETSBREV Mars 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Våren er rett rundt hjørnet, sola titter inn av vinduene, snøen smelter, krokus og snøklokker titter opp av jorda, og det er deilig å sitte med en kaffekopp i en lun

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 04.02.2010; 7:47 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2009 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS. DIS-Vestfold. Nr 6 Juni/Juli 2007. 12.årgang.

NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS. DIS-Vestfold. Nr 6 Juni/Juli 2007. 12.årgang. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 6 Juni/Juli 2007. 12.årgang. Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132 Husøysund Tlf. 92409280 roldahl@broadpark.no

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

ÅRSBERETNING DIS-BUSKERUD 2005

ÅRSBERETNING DIS-BUSKERUD 2005 ÅRSMØTET 2006 DIS-Buskerud innkaller til årsmøte på Blaafarveværkets Dokumentasjonssenter, Morud gård, Snarum tirsdag 28. mars 2006 kl. 18:30 For nærmere veibeskrivelse om hvordan du kommer deg til Dokumentasjonssenteret,

Detaljer

DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 2015 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger

DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 2015 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger 1 DIS-Rogaland, Slekt og Data INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 25. Februar 20 Kl. 18:30 på i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning Foredrag v/ Forslag til årsmøtets dagsorden: 1.Møtets åpning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT ; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 04.02.2009; 6:25 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2008 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2001. 7. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 13. februar 2001, kl. 18.30 i kantinen på Alcatel Space, Horten (Veibeskrivelse til Alcatel Space på side 9) Dagsorden:

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 6. mars 2014, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek

Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Bodø bibliotek Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 8. mars 2012, kl 19.30 på Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver

Detaljer

DIS-Oslo/Akershus. Styrets beretning for 1.1.2012-31.12.2012 STYREMØTER ØKONOMI ANTALL MEDLEMMER AKTIVITETER

DIS-Oslo/Akershus. Styrets beretning for 1.1.2012-31.12.2012 STYREMØTER ØKONOMI ANTALL MEDLEMMER AKTIVITETER DIS-Oslo/Akershus Styrets beretning for 1.1.2012-31.12.2012 Styrets sammensetning har etter årsmøtet 7.3.2012 vært Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem:

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 5. mars 2015, kl 19.00 på Stormen bibliotek, Bodø Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Fra venstre ser vi kursleder Elin Myhre og foredragsholderne Siv Randi Kolstad, Aud Mikkelsen Tvervik og Inger Heimdal

Fra venstre ser vi kursleder Elin Myhre og foredragsholderne Siv Randi Kolstad, Aud Mikkelsen Tvervik og Inger Heimdal MINNEOPPGAVE 2013 Troms historielag holdt seminar om prosjektet «Mange stemmer fra levde liv», et prosjekt for å få vanlige folk til å fortelle sin egen historie fra sitt liv. Seminaret var på Statsarkivet

Detaljer

Slektsforsking. Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes

Slektsforsking. Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes Slektsforsking Bjørkelangen 5. oktober 2011 Torill Johnsen Kari Talsnes Men. Hvem er dere? Drevet med slektsforsking Har slektsprogram Medlem i DIS Brukt kirkebøker/folketellinger på nettet Hvor kommer

Detaljer

Alle på nett, 16.-19. september 2015

Alle på nett, 16.-19. september 2015 HVOR NÅR HVA KONTAKTINFORMASJON Andebu kl. 12.00-15.00 Kurs i ebokbib* enes egen e-bok-app v/jørgen Hovde fra Andebu *Merk: Kurset holdes på Frivillighetssentralen 33 43 81 28 E-post: et@andebu.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Alderspreget 10-åring?

Alderspreget 10-åring? DIS-Troms Alderspreget 10-åring? DIS-Troms passerer sin tiårsdag 20. november 2008. DIS-Troms er et lokallag av slektsforskerforeningen DIS-Norge (DIS = Data I Slektsforskningen). Det var 14 medlemmer

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent som begge underskriver protokollen. Innkalling til årsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 7. mars 2013, kl 19.00 på Tusenhjemmet aktivitetssenter Kultursal Lofoten Sak 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand

Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand DIS Vest-Agder Velkommen til Det 18. ordinære årsmøte i DIS Vest-Agder Tirsdag 4. mars 2014 kl.18.30 på Arkivsenter Sør, Kristiansand Dagsorden: a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tidspunkt: Sted: Torsdag 09.12.14 Kl.16.00-18.00 Sandefjord rådhus, rådmannskontoret Tilstede: Leder Bjørn Ole

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer