Bruk av funksjonelle analyser i det daglige arbeidet ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av funksjonelle analyser i det daglige arbeidet ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Bruk av funksjonelle analyser i det daglige arbeidet ved Avdeling voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus HF Fagkonsulent Ole Kristian Storli Fagkonsulent Martine L`orange Melby Fagkonsulent Guro Dunvoll Fagkonsulent Thuva Dyve Furuseth Hva er funksjonelle analyser? Deskriptive funksjonelle analyser Indirekte funksjonelle analyser Eksperimentelle funksjonelle analyser 1

2 Atferd opprettholdt av positiv forsterkning i form av: Materielle goder Oppmerksomhet Atferd opprettholdt av negativ forsterkning i form av flukt og/eller unngåelse Sensorisk stimulering Å kartlegge funksjonelle relasjoner mellom atferd og miljø anses som noe av essensen i anvendt atferdsanalyse (Baer, Wolf, Risley 1968) 2

3 Utforming av tiltak/behandling basert på funksjonelle forhold som kan påvises øker sannsynligheten for å oppnå en vellykket behandling. Funksjonelle analyser bør være gjennomført før tvangsvedtak fattes, jf Rundskriv IS-10/2015, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. 3

4 Hvordan beskrive atferd Ole Kristian Storli NAFO-seminaret Formål med presentasjonen Forklare hvorfor det er viktig å beskrive atferd Forklare hvordan man bør beskrive atferd Forklare hvordan man kan øve på å beskrive atferd 4

5 5

6 Øvelse 12 Beveg armen ut fra kroppen slik at albuen er på høyde med skulderen. Hold overarmen i denne posisjonen mens du beveger underarmen mot gulvet Beveg armen til du møter motstand Før så armen tilbake til utgangsposisjon og fortsett bevegelsen slik at underarmen er på høyde med hodet. Når du møter motstand i denne bevegelsen gjentar du motsatt vei. Gjenta denne bevegelsen 4 ganger Beskriv så det er lett å forstå 1. Høyre arm rett ut foran deg, håndflaten ned 2. Venstre arm rett ut foran deg, håndflaten ned 3. Høyre arm rett ut foran deg, håndflaten opp 4. Venstre arm rett ut foran deg, håndflaten opp 5. Høyre hånd tar tak på innsiden av venstre arm ved albuen 6. Venstre hånd tar tak på innsiden av høyre arm ved albuen 7. Høyre hånd på baksiden av nakken på høyre side 8. Venstre hånd på baksiden av nakken på venstre side 9. Høyre hånd på venstre bukselomme 10. Venstre hånd på høyre bukselomme 11. Høyre hånd på høyre baklomme 12. Venstre hånd på venstre baklomme 13. Beveg hoftene til venstre, så til høyre og så til venstre 14. Klapp og snu deg 90 grader mot høyre 1. Dans macarena 6

7 Formål med presentasjonen Forklare hvorfor det er viktig å beskrive atferd Grunnleggende ferdighet Nyttig blant annet når vi foretar funksjonelle analyser, skriver journal, skriver rutiner og kommuniserer Forklare hvordan man bør beskrive atferd Konkret Kort Forståelig Nøyaktig Forklare hvordan man kan øve på å beskrive atferd Rollespill Beskriv atferd Hvis man tolker, beskrive hvordan man kom til slutningen Spørsmål? 7

8 Deskriptive funksjonelle analyser Martine Melby Hva er deskriptive funksjonelle analyser? Beskrivende Naturlige situasjoner Ingen påvirkninger Sier noe om atferdens funksjon og miljømessige betingelser 8

9 Måter å sammenfatte observasjoner ABC skjema Foranledning Atferd Konsekvens Antecendent Behavior Consequense Kan fylles ut av de som observerer daglig Scatterplot Spredningsskjema Hel eller del intervall for registrering MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA1 Ta tak MA2 Slag MA3 Spark MA4 Bit MA5 Lugg 9

10 Scatterplot Spredningsskjema Hel eller del intervall for registrering MA1 MA2 MA3 MA4 MA MA1 Ta tak MA2 Slag MA3 Spark MA4 Bit MA5 Lugg Scatterplot 10

11 Hvordan gjennomføre en god ABC registrering Operasjonalisere atferden Variabler som forklarer atferd - Diskriminanter - Motiverende operasjoner - Konsekvenser Vanlige funksjoner - Oppmerksomhetssøking - Unngåelse - Søking etter materielle goder eller sensoriske forhold Hva er en foranledning Noe som kommer i forkant av atferden Diskriminant Motivasjonell operasjon Setting event 11

12 Hva er atferd Ofte uønsket, problematferd Målbart Viktig med gode beskrivelser Hva er konsekvensen Det som skjer etter atferden som et resultat Forsterkning eller straff 12

13 Leilighet Utenfor leilighet 13

14 Krav Samhandling uten krav Ikke samhandling Gjenstander Mot personal 14

15 Krav Trakk krav Ikke samhandling Startet samhandlign REGISTRERING AV SELVSTIMULERING Dato Kl. Foranledning Atferd Konsekvens Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer Magnus selvstimulerer 15

16 REGISTRERING AV SELVSTIMULERING Dato Kl. Foranledning Atferd Konsekvens Personalet snakket med annet personal Magnus selvstimulerer Magnus fikk delta i samtalen Satt i saccosekk Magnus selvstimulerer Personalet gikk ut av leilighet Spiste lunsj på felles Magnus selvstimulerer Ble fulgt inn i leilighet Usikker, personalet kom inn i leilighet Magnus selvstimulerer Sluttet når personalet kom inn Personal snakket med annen bruker på felles Magnus selvstimulerer Personalet sa at man ikke kan ta på seg selv på felles Satt i saccosekk Magnus selvstimulerer Personalet overså atferden To personal snakket sammen Magnus selvstimulerer Personalet snakket til Magnus istedet Lå på stellebenken Magnus selvstimulerer Personalet lot han være i fred Utfordringer Krever ferdigheter Vanskelig å registrere miljøhendelser Feil i hypoteser Vanskelig å oppdage intermitterende forsterkning 16

17 Effekter av deskriptive analyser Data kan være usikre mht. funksjonelle relasjoner Sasso et al. (1992) og Lalli et al.(1993) mener deskriptive og eksperimentelle analyser påviser funksjonelle relasjoner like godt Lerman og Iwata (1993) mente at de deskriptive analysene var utilstrekkelige og unødvendige Svakheter ved deskriptive analyser Vanskelig å si hvordan atferd endres i forhold til endringer i miljø Vanskelig å vite om dataene er reliable Feilaktige tolkinger Detaljer kan fort overses Virkeligheten er vanskeligere enn eksempler fra litteraturen 17

18 Styrker ved deskriptive analyser Observeres naturlig Bedre å se hva som faktisk skjer enn å få det beskrevet Gjør det lettere å beskrive atferden 18

19 «Contextual Assessment Inventory» Fagkonsulent Thuva Dyve Furuseth McAtee, M., et al. (2004). "A Contextual Assessment Inventory for Problem Behavior: Initial Development." Journal of Positive Behavior Interventions 6(3): Oversatt og bearbeidet av Tor Jullumstrø, St. Olavs hospital v/trondsletten habiliteringssenter, med tillatelse fra E.G. Carr. 19

20 Et spørreskjema som etterspør diskriminanter og setting-hendelser for problematferden man ønsker å analysere Aktuelle Sd og setting-hendelser kategoriseres inn i hovedkategorier og underkategorier: 1. Sosialt/kulturelt i. Negativ samhandling ii. Skuffelser 2. Egenskap ved oppgave eller aktivitet i. Faktorer relatert til oppgaver eller aktiviteter ii. Daglige rutiner 3. Fysisk i. Ubehagelig miljø ii. Miljøforandringer 4. Biologiske i. Medikasjon ii. Sykdom iii. Fysiologiske tilstander Eksempel Sosialt/kulturelt Negativ samhandling 1. Uenighet eller krangel med familie, personale eller jevnaldrende 2. Ble nylig irettesatt for atferd 3. Ble nylig korrigert under utførelse av en oppgave 4. Ble mast på eller bedt om å skyndte seg 5. For mye eller for lite oppmerksomhet fra personale 6. Personale har opptrådt emosjonelt 7. Personalets stemmebruk 8. Vansker med å skjønne beskjeder fra personale 9. Personale som personen ikke liker er tilstede 10. Nyansatt personale er tilstede 20

21 For hvert ledd på listen bes informanten å rangere hvor sannsynlig det er at personen vil fremvise problematferd i denne situasjonen/settingen Aldri Halve tiden Alltid Diskriminanter og setting-hendelser ofte forbundet med atferd opprettholdt av positiv forsterkning Gjentatte vansker med å uttrykke ønsker og behov Å bli informert om noe skuffende For lite oppmerksomhet fra personale Nyansatt personale er tilstede Ukjent person er tilstede Nærperson som personen liker spesielt godt er borte Å mislykkes med å få innfridd ønsker Oppnår ikke forsterker eller belønning Å få mat personen ikke foretrekker Å ikke få måltider til ønskede tidspunkter Opplæring går for sakte Lite eller ingen tilgang til forsterkere i situasjonen Endringer i rutiner, eller avlysninger Kjedsomhet/passivitet Overganger mellom aktiviteter Sult/tørst Gruppestørrelse: For stor For få personal til å dekke personens behov Omgivelsene er for stille Varighet på oppgave eller aktivitet er fort kort Å vente Manglende dagsplan 21

22 Diskriminanter og setting-hendelser ofte forbundet med atferd opprettholdt av negativ forsterkning Uenigheter eller krangler Å bli irettesatt Å bli korrigert Å bli mast på For mye oppmerksomhet Vansker med å forstå beskjeder Personer som personen ikke liker er tilstede Gruppestrørrelse: For stor Mangel på valgmuligheter Kjedelige oppgaver Vanskelige oppgaver Opplæring går for fort Uro, støy eller spenning i omgivelsene Å gjøre feil Varighet på oppgave/aktivitet er for lang Rigid dagsplan Mangel på mulighet til å forlate en situasjon Temperatur for høy eller for lav Tretthet Smerter Diskriminanter og setting-hendelser ofte forbundet med atferd opprettholdt av sensorisk forsterkning Atferden opptrer gjerne uavhengig av situasjon, med en jevn fordeling mellom kategoriene Atferden forekommer hyppigere i situasjoner uten aktivisering enn når personen er sysselsatt Sykdom/smerte Hallusinasjoner Manisk fase i bipolar forstyrrelse Seksuell frustrasjon Lang tid mellom sigarett, snus Lang tid uten koffein 22

23 Eksempel Mann 45 år Psykisk utviklingshemming, dyp grad Målatferd: Overspising, inntak av uspiselig mat/frosne varer Resultat av CAI Atferden forekom nesten alltid, eller alltid under følgende situasjoner: Når personen er alene For lite oppmerksomhet For få personale til å dekke personens behov Venting Omgivelsene er for stille Endringer i rutiner, eller avlysninger Kjedsomhet/passivitet 23

24 Opplysninger innhentet gjennom FAI Et stort bistandsbehov som ikke gjenspeiles av vedkommendes vedtak om tjenester Stort bistandsbehov i forbindelse med tilbereding av måltider Spiser ikke uhensiktsmessig mye til måltidene En dagsplan med mange «hull» Hypotese Atferden er opprettholdt av positiv forsterkning i form av materielle goder (stimulering, fylle tiden) Personen evner i liten grad å sysselsette seg selv i perioder han er alene Personen fyller «dødtid» og venting med å spise, i mangel på ferdigheter til annen sysselsetting Anbefalinger Ny vurdering av tjenestevedtak Bistand til planlegging av adekvat sysselsetting i perioder han er nødt til å være alene 24

25 Case Kvinne, 20 år Psykisk utviklingshemming, alvorlig grad. Autismespekter diagnose Målatferd: Urinering på andre steder enn toalettet Resultat av CAI Atferden forekom nesten alltid, eller alltid under følgende situasjoner: For mange personer er tilstede rundt personen Gruppestørrelse: For stor Mangel på valgmuligheter Repeterende oppgaver Lite, eller ingen tilgang til forsterkere i situasjonen Varighet på aktivitet for lang Venting For mye støy i omgivelsene 25

26 Opplysninger innhentet gjennom FAI Mangler verbalt språk Er i utgangspunktet kontinent for både urin og avføring Sensitiv for mange mennesker og støy Målatferd resulterte i at pågående aktivitet ble avbrutt, og kvinnen ble tatt med til aktivitet/til leiligheten sin for dusj og klesskift Hypotese Atferden er opprettholdt av negativ forsterkning Kvinnen fremviser målatferd for å terminere ubehagelige situasjoner Anbefalinger Gjennomgang av ukeplan. Vurdere behovet for gjennomføring av aktiviteter med elementer kvinnen er sensitiv ovenfor Hvordan tilrettelegge i nødvendige, krevende situasjoner Opplæring av alternativ atferd, hvordan å kommunisere at man ønsker å avslutte en aktivitet på en annen måte enn ved hjelp av målatferd 26

27 Fordeler Krever ingen inngripen i naturlige miljøbetingelser Lite ressurskrevende Fanger opp svakheter i rammebetingelsene Svakheter Avhengig av supplerende informasjon Reliabilitetsproblematikk Eksperimentelle funksjonelle analyser Guro Granerud Dunvoll 27

28 Hva er det? Hva er atferdens funksjon? Hvilke variabler opprettholder atferden? Tester i kontrollerte settinger Utfører og observatør Paradigmeskifte Iwata et al (1982/1994): Toward a functional analysis of self-injury. Bailey and Burch (2005) 28

29 Iwata et al 1994 Blokker på 15 minutter 8 blokker per dag Registrert forekomst/ingen forekomst innenfor 10 sekunders intervaller Fortsatt frem til stabilitet i data, ustabil respondering ved alle betingelser over 5 dager, eller 12 dager. 4 betingelser: Oppmerksomhetsbetingelse. Kravbetingelse Alenebetingelse Rike omgivelser, kontrollbetingelser Oppmerksomhetsbetingelse Selvskading Oppmerksomhet = Positivt forsterket atferd 29

30 Kravbetingelse Selvskading Krav = Negativt forsterket atferd 30

31 Alenebetingelse Selvskading = Automatisk forsterket atferd 31

32 Kontrollbetingelse, rike omgivelser Oppmerksomhet Fravær av krav Prefererte objekter 32

33 33

34 Fordeler Gullstandard, påvise atferdens funksjon Tidsbesparende hvis alt går som det skal Utfordringer Krever kompetanse og ressurser Farlig atferd Lavfrekvent atferd Kan vi analysere feil? Hva med somatikk? Avdeling voksenhabilitering Reine eksperimentelle funksjonelle analyser er ikke benyttet Tilpasset versjon i forhold til ressurser, forsvarlighet og annen innhentet informasjon 34

35 Eksperimentelle funksjonelle analyser? På bakgrunn av indirekte og direkte funksjonelle analyser settes en hypotese. Benytter nødvendige betingelser for å teste denne hypotesen. Innhenter bakgrunnsinformasjon Observasjoner Legekonsultasjon Indirekte funksjonelle analyser Direkte funksjonelle analyser Teste betingelser i en kontrollert setting 35

36 Case Høyfrekent pytting mot personalet Indirekte og direkte analyser scorte høyt på oppmerksomhet, men også krav Utført i naturlig miljø To økter per dag med intervall på 20 minutter Intervallregistrering, forekomst/ikke forekomst Ingen observatørenighetmål Prosent Oppmerksomhet Kontrollbetingelse Blokk 36

37 Referanser Bailey, J. S., & Burch, M. R. (2005). Ethics for behavior analysts. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate Holden, B. (2013). Funksjonelle analyser av problematferd. En introduksjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 40. Iwata, B.A., Dorsey, M.F., Slifer, K.J., Bauman, K.E., & Richman, G.S. (1982). Toward a functional analysis of self-injury. Analysis and Intervention in Developmental Disabilities, 2, Uhøytidelig spørreundersøkelse i Avdeling voksenhabilitering 37

38 Fordeler Enkelt å igangsette, det krever ingen endring i tjenestene som ytes. Gir god oversikt over forekomst av atferden jeg ønsker å utforske Kan gi gode hypoteser om hva som er målatferdens foranledninger og funksjon Har brukt også den i forbindelse med registrering av forekomst av mani, depresjon og symptomfrie faser. Gir god oversikt over svingninger i psykisk lidelse. Data kan lett gjøres visuelt i en graf og lette kommunikasjonen med samarbeidspartnere. Enkle å gjennomføre. Enkle for personalet. Avdekker foranledninger gitt at de er fylt ut korrekt. Scatterplott skjema er godt egnet til å avdekke motiavsjonelle operasjoner (Sult, trett) samt andre faktorer det normalt sett er vanskelig å avdekke, avhengig av at målatferden viser seg å oppstå ved faste tider. Deskriptive funksjonelle analyser Ulemper Utfordrende for mange å beskrive atferd konkret og objektivt Vanskelig å velge ut hvilke foranledninger og konsekvenser man skal beskrive Kan gå lang tid fra situasjonen oppstår til man får tid til å registrere. F.eks ved utagerende atferd. Kan være krevende å oppsummere og analysere Har opplevd at selv med god veiledning i hva som skal registreres og hvordan, så blir registreringene dårlige. Må da ettergå det som er skrevet for å få rett informasjon. Merarbeid. Kan bli spekulativt, kan vise til feil opprettholdende faktorer, selv om det ikke er stor prosentvis forskjell i korrekt funksjon avdekket ved funksjonelle vurderinger og funksjonelle analyser. Krever at personalet har noe kunnskap til å observere/avdekke atferdsfunksjoner Indirekte funksjonelle analyser Fordeler Får mye informasjon om pasientens fungeringsnivå samt teorier om målatferders foranledninger og funksjoner. Interessant å se resultatene opp mot registreringer av funksjonsnivå for å se om nærpersoner over- eller undervurderer pasienten. Enkelte intervjuer tar med mange faktorer, her både motivasjonelle operasjoner og miljømessige opprettholdende faktorer. Du har muligheten til å avdekke en rekke variabler som går på historie og hendelser i tillegg til medisinske. Ulemper Kan få subjektive resultater, avhengig av informant Tidskrevende. Kan farges av intervjuobjektets relasjon og opplevelser i forhold til pasienten. Intervjuer kan lede intervjuobjektet. Spørsmål gitt til forskjellige folk kan gi forskjellige svar. (dette er jo ikke rart, da forkjellige folk gir forskjellige konsekvenser på atferd). Krever igjen også at man har en enkel forståelse for de forskjellige kategoriene skjemaene forsøker å avdekke, samt enkel kunnskap om atferd/miljø relasjoner. 38

39 Eksperimentelle funksjonelle analyser Fordeler Har ikke selv prøvd det ut. Kan gi raskt svar på målatferdens funksjon Ulemper Uegnet for lavfrekvent atferd og farlig atferd. Krever kompetent behandler og egnede lokaler. Kan være etisk problematisk med tanke på å ignorere alvorlig utfordrende atferd. Kan føre til en kunstig situasjon der man får begrenset overføringsverdi. 39

Hvordan forstå utfordrende atferd. Roy Salomonsen 12.10.15

Hvordan forstå utfordrende atferd. Roy Salomonsen 12.10.15 Hvordan forstå utfordrende atferd Roy Salomonsen 12.10.15 2 Forekomst av utfordrende atferd hos normalt fungerende barn Mye av det som vanligvis defineres som utfordrende atferd er normal atferd hos små

Detaljer

Utfordrende atferd Hvagjørvi? Oghvorfor?

Utfordrende atferd Hvagjørvi? Oghvorfor? John Inge Korsgat Åsveien skole og ressurssenter Utfordrende atferd Hvagjørvi? Oghvorfor? Foto: Carl-Erik Eriksson Innhold Definisjon av temaet Hvordan oppstår? Hvorfor opprettholdes? Hvordan kan forebygges?

Detaljer

Bruk av funksjonell analyse ved vurdering av seksualisert atferd To korte case-presentasjoner

Bruk av funksjonell analyse ved vurdering av seksualisert atferd To korte case-presentasjoner Bruk av funksjonell analyse ved vurdering av seksualisert atferd To korte case-presentasjoner Peter Zachariassen Oslo universitetssykehus, Ullevål Avdeling for nevrohabilitering Innledning: Funksjonell

Detaljer

Symposium: Enkelt og greit

Symposium: Enkelt og greit Symposium: Enkelt og greit Chair: Ulf Larsen Stein M. Andersen Jan-Ivar Sållman Henning Bech Habiliteringstjenesten i Hedmark Behandling Mange tror behandling etter atferdsanalytiske prinsipper er komplisert

Detaljer

Frihet til å velge selv

Frihet til å velge selv Frihet til å velge selv Tilrettelegging av valg ved omfattende kommunikasjonsvansker Christoph H. Aders 1 Bakgrunn for foredraget Master læring i komplekse systemer anvendt atferdsanalyse, Oslo 2013 Todelt

Detaljer

NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser

NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser Hedda Lervold Sykehuset- innlandet, Habiliteringstjenesten avdeling Oppland Hedda.Lervold@sykehuset-innlandet.no Henvisning Alvorlig

Detaljer

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15 Tiltakspyramide og forebyggende tiltak Roy Salomonsen 13.10.15 Effektive tiltak har: (Todd, Horner, Sugai & Sprague 2002) fokus på arena/miljø som en helhetlig system felles forståelse av forventet atferd/regler

Detaljer

Guro Dunvoll (Akershus universitetssykehus HF) og Cecilie Arnøy (Ullensaker kommune)

Guro Dunvoll (Akershus universitetssykehus HF) og Cecilie Arnøy (Ullensaker kommune) TILTAKSINTEGRITET Bruk av sjekklister for å sikre lik praksis Guro Dunvoll (Akershus universitetssykehus HF) og Cecilie Arnøy (Ullensaker kommune) Behandlingsintegritet Måle at tiltaket blir utført etter

Detaljer

Enighet og presisjon i registrering av data fra EFA. Lars Rune Halvorsen (Høgskolen i Akershus) & Jon A. Løkke (Høgskolen i Østfold)

Enighet og presisjon i registrering av data fra EFA. Lars Rune Halvorsen (Høgskolen i Akershus) & Jon A. Løkke (Høgskolen i Østfold) Enighet og presisjon i registrering av data fra EFA Lars Rune Halvorsen (Høgskolen i Akershus) & Jon A. Løkke (Høgskolen i Østfold) Bakgrunn og problem De siste 10 årene er det publisert relativt mye fagstoff

Detaljer

Selvskading og låseatferd: Funksjonelle relasjoner og eksempler på behandling

Selvskading og låseatferd: Funksjonelle relasjoner og eksempler på behandling Selvskading og låseatferd: Funksjonelle relasjoner og eksempler på behandling Rolf Magnus Grung, Akershus universitetssykehus, Avdeling voksenhabilitering og Hans Horne, HiOA, Institutt for atferdsvitenskap.

Detaljer

Opplæring av personer med varierende utdanning og bakgrunn i utføring av eksperimentelle funksjonelle analyser. En norsk replikasjon *

Opplæring av personer med varierende utdanning og bakgrunn i utføring av eksperimentelle funksjonelle analyser. En norsk replikasjon * Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 34 (2007), nr 2, 59 78 Opplæring av personer med varierende utdanning og bakgrunn i utføring av eksperimentelle funksjonelle analyser. En norsk replikasjon *

Detaljer

Funksjonell kommunikasjonstrening. Roy Salomonsen 13.10.15

Funksjonell kommunikasjonstrening. Roy Salomonsen 13.10.15 Funksjonell kommunikasjonstrening Roy Salomonsen 13.10.15 Ulemper med rene reduksjonsprosedyrer Ekstinksjon - stoppe å forsterke en atferd Straffe-/svekkingsprosedyrer timeout eller tap av privilegier

Detaljer

Hvor nyttige er psykiatriske diagnoser i atferdsanalytisk behandling av utfordrende atferd?

Hvor nyttige er psykiatriske diagnoser i atferdsanalytisk behandling av utfordrende atferd? Hvor nyttige er psykiatriske diagnoser i atferdsanalytisk behandling av utfordrende atferd? Børge Holden (i samarbeid med Jens Petter Gitlesen) Innledning En viktig tilnærming til behandling er å foreta

Detaljer

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk Utfordrende atferd Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Habiliteringssenteret Vestre Viken HF Bakgrunn Samhandlingsreformen Habiliteringssenterets

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger.

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenestens ansvar og roller etter Kap. 9 9 7: Skal bistå kommunen ved utforming av tiltak. Det

Detaljer

Strukturering av personalatferd og etablering av tilbakemeldingskultur

Strukturering av personalatferd og etablering av tilbakemeldingskultur Strukturering av personalatferd og etablering av tilbakemeldingskultur Arnebråtveien bofelleskap Holmenkollen dagsenter og boliger, avd. Øvreseter ved Aleksander Moen Kveum og Elin Guntvedt og Agenda Presentasjon

Detaljer

Opplæring av personer med lav formell kompetanse i visuelle analyser av figurer i tre ulike N=1-designer

Opplæring av personer med lav formell kompetanse i visuelle analyser av figurer i tre ulike N=1-designer Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 36 (2009), nr 4, 221 229 Opplæring av personer med lav formell kompetanse i visuelle analyser av figurer i tre ulike N=1-designer Kari Anne T. Bertelsen Halden

Detaljer

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Børge Holden Det handler om: Hva skal behandles, og hvordan skal det defineres og registreres? Hvordan vet vi at vi registrerer det vi

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) Kap 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Ingunn Midttun/Thomas

Detaljer

Komplekse atferdsavtaler. Atferdsavtaler. Brukermedvirkning. Funksjonelle analyser. Fra 1:1 undervisning til «ordinær» undervisning

Komplekse atferdsavtaler. Atferdsavtaler. Brukermedvirkning. Funksjonelle analyser. Fra 1:1 undervisning til «ordinær» undervisning Hvorfor atferdsavtaler? Fra 1:1 undervisning til «ordinær» undervisning Lene Degvold, veileder Svært anvendelig på tvers av funksjonsnivå og utfordringer Fleksibelt verktøy Sannsynliggjør forenlig praksis

Detaljer

Linn Pedersen Frida J. Carlberg-Wold Steinar J Nevland

Linn Pedersen Frida J. Carlberg-Wold Steinar J Nevland Linn Pedersen Frida J. Carlberg-Wold Steinar J Nevland 1 Agenda Del 1 Introduksjon Del 2 Funksjonelle eksperimentelle analyser Del 3 Oppsummering og diskusjon Bakgrunn og problemstilling DEL 1 - INTRODUKSJON

Detaljer

Reduksjon av høylydt repeterende hilsing og spørring hos mann med Tourette

Reduksjon av høylydt repeterende hilsing og spørring hos mann med Tourette Reduksjon av høylydt repeterende hilsing og spørring hos mann med Tourette Ulf Larsen Habiliteringstjenesten i Hedmark Sykehuset innlandet HF NAFO 2010 Målperson Mann i 40 åra Tourette Bor i leilighet

Detaljer

PROBLEMER MED Å FORSTÅ UTFORDRENDE ADFERD HOS PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

PROBLEMER MED Å FORSTÅ UTFORDRENDE ADFERD HOS PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING PROBLEMER MED Å FORSTÅ UTFORDRENDE ADFERD HOS PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING MJØSEN BO OG HABILITERING AS 75 årsverk fordelt på 115 ansatte 8 tjenestesteder Komplekse utfordringer Behov for mange

Detaljer

11.05.2010. Mjøsen Bo og Habilitering AS 1

11.05.2010. Mjøsen Bo og Habilitering AS 1 Atferdsavtaler Strukturering, behandling og opplæring Mjøsen Bo og Habilitering AS 1 Finstad, 2009 1 1. Innledning Jonny 2. Even 3. Kirsten 4. Asbjørg 5. Else Symposium Finstad, 2009 Innledning - atferdsavtaler

Detaljer

Utredning og behandling av utfordrende atferd

Utredning og behandling av utfordrende atferd Habiliteringskonferansen 2016 Utredning og behandling av utfordrende atferd Nils-Øivind Offernes psykologspesialist Utfordrende atferd Begrepet «utfordrende atferd» ble opprinnelig benyttet av «The Association

Detaljer

Arbeidsseminar som metode i opplæring av barnehagepersonell i Incidental Teaching. NAFO 5. mai 2007

Arbeidsseminar som metode i opplæring av barnehagepersonell i Incidental Teaching. NAFO 5. mai 2007 Arbeidsseminar som metode i opplæring av barnehagepersonell i Incidental Teaching NAFO 5. mai 2007 Heidi Skorge Olaff og Astrid Kristin Holm Glenne, regionalt senter for autisme Heidi.Skorge.Olaff@piv.no

Detaljer

PUA fordypning: Behandling av angstlidelser

PUA fordypning: Behandling av angstlidelser Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme PUA fordypning: Behandling av angstlidelser v/ overlege Maria H. Engebretsen & Ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Psykososial behandling = ikke-biologiske

Detaljer

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996,

DRO - en forsterkningsprosedyre? Problemer med å forstå DRO som en forsterkningsprosedyre har blitt behørig omtalt i litteraturen (bl.a. Catania,1996, Differensiell forsterkning av annen atferd - DRO Gjennomgang av begrepet Differensiell forsterkning av annen atferd DRO Differensiell forsterkning av annen atferd Forsterker leveres avhengig av definert

Detaljer

Hvordan kan en utredning bli starten på noe nytt? Ingunn Midttun Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen -

Hvordan kan en utredning bli starten på noe nytt? Ingunn Midttun Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Hvordan kan en utredning bli starten på noe nytt? Ingunn Midttun - Stiftelsen Nordre Aasen - Stiftelsen Nordre Aasen, privat stiftelse Oppdragsgiver er Seksjon for nevrohabilitering - barn, Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Kan psykiske lidelser være årsak til utfordrende atferd?

Kan psykiske lidelser være årsak til utfordrende atferd? Kan psykiske lidelser være årsak til utfordrende atferd? Børge Holden Bakgrunn Atferdsanalytikere foretar funksjonelle analyser før behandling Før behandling er det også vanlig å eliminere somatisk sykdom

Detaljer

Behandling av problematferd

Behandling av problematferd Behandling av problematferd Laila Nilsen og Pål J Bruneberg Kort om boligen 3 brukere som mottar heldøgns tjenester etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-2. 22 årsverk, 2:1 bemanning dag og

Detaljer

Depresjon. Målrettet atferdsaktivering 1

Depresjon. Målrettet atferdsaktivering 1 Depresjon Målrettet atferdsaktivering 1 Kunnskap Terapeuten bør ha kunnskap om: depresjonens kliniske uttrykk, forløp og konsekvenser sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer

Detaljer

NAFO Bruker: Elisabeth Kleiven Johansen og Annette Helen Hunt

NAFO Bruker: Elisabeth Kleiven Johansen og Annette Helen Hunt 8.. NAFO Elisabeth Kleiven Johansen og Annette Helen Hunt Bruker: Ung mann, nå i slutten av tenårene. Diagnoser: Dyp psykisk utviklingshemning Infantil autisme Epilepsi Kun medisinert for epilepsi ikke

Detaljer

Atferdsproblemer: Gjør det som virker

Atferdsproblemer: Gjør det som virker Atferdsproblemer: Gjør det som virker NAFO-seminaret Storefjell, 24.04.15 Are Karlsen 1 Konklusjon Atferdsproblemer skaper store utfordringer for barn, familier, barnehager og skoler. I mange tilfeller

Detaljer

Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak

Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak Habiliteringsforløp: Fra utredning til det gode liv? - Samarbeid mellom kommune og helseforetak HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Sandnes kommune, koordinator, Ine Hareland Lunde Kommunens ansvar i

Detaljer

Atferdsavtaler og differensiell forsterkning

Atferdsavtaler og differensiell forsterkning Atferdsavtaler og differensiell forsterkning Mål med symposium Vise eksempler på praktiske og effektive løsninger rettet mot ulike utfordringer Avgrensede atferdsproblemer Komplekse atferdsproblemer Variert

Detaljer

«Fra huset i skogen til kongen på haugen»

«Fra huset i skogen til kongen på haugen» «Fra huset i skogen til kongen på haugen» På et stedlig tilsyn fra fylkesmannen ble det påpekt en dramatisk nedgang i tvangsbruks ovenfor denne brukeren fra 2001 og fram til nå. Bruk av tvang og makt overfor

Detaljer

Datainnsamling. Are Karlsen

Datainnsamling. Are Karlsen Datainnsamling Temaer Hva er datainnsamling? Hvorfor datainnsamling? Ulike former for datainnsamling? Viktige momenter under datainnsamling Valg av datainnsamlingsmetode Baseline Fremstilling av data Oppgaver

Detaljer

Behandling av hyling. John Inge Korsgat Åsveien skole og ressurssenter

Behandling av hyling. John Inge Korsgat Åsveien skole og ressurssenter av hyling En case-presentasjon Foto: Carl-Erik Eriksson John Inge Korsgat Åsveien skole og ressurssenter Disposisjon Presentasjon av eleven Definisjon av målatferden Baseline Funksjonell analyse Veien

Detaljer

27.04.2016. Minimumskriterier vs Tildelingskriterier. Oppdragsforståelse. Eksempel 1. Del 2 Tilbudet til tjenestemottakeren

27.04.2016. Minimumskriterier vs Tildelingskriterier. Oppdragsforståelse. Eksempel 1. Del 2 Tilbudet til tjenestemottakeren Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester til enkeltindivider Hvorfor denne presentasjonen? Karl Anders Øvrelid 07.04.2016 Dagens ordning Alle innkjøp over 500.000,- SKAL gjøres gjennom LOA og forskrift

Detaljer

Opplæring av personer med lav formell kompetanse i gjennomføring av eksperimentelle funksjonelle analyser av selvskading

Opplæring av personer med lav formell kompetanse i gjennomføring av eksperimentelle funksjonelle analyser av selvskading Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 36 (2009), nr 3, 143 161 Opplæring av personer med lav formell kompetanse i gjennomføring av eksperimentelle funksjonelle analyser av selvskading Kari Anne T.

Detaljer

Varig eliminasjon av alvorlig selvskading ved hjelp av time-out

Varig eliminasjon av alvorlig selvskading ved hjelp av time-out Diskriminanten, årgang 32 (2005), nr 2, 23-32 Varig eliminasjon av alvorlig selvskading ved hjelp av time-out Mona Linnes Sør-Odal kommune Artikkelen beskriver behandling av alvorlig selvskadende atferd

Detaljer

Funksjonsbasert vurdering. Grunnlag for individuelle støttetiltak. Mål for denne timen: Atferd (også problematferd!

Funksjonsbasert vurdering. Grunnlag for individuelle støttetiltak. Mål for denne timen: Atferd (også problematferd! Funksjonsbasert vurdering Grunnlag for individuelle støttetiltak PALS-konferansen 16. 17. september 2010 Morten Hendis, Torshov kompetansesenter Mål for denne timen: Forstå hvordan funksjonsbasert atferdsvurdering

Detaljer

Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Case til lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Hvordan demens ble oppdaget, diagnostisert og hvilke følger det fikk for brukers omsorgstilbud

Detaljer

Proaktive strategier hva er dét, og

Proaktive strategier hva er dét, og Proaktive- og Reaktive strategier i samhandling med barn og unge Proaktive strategier hva er dét, og hva vil det si i hverdagen? Problematferd Problematferd kan defineres som: Kulturelt avvikende atferd

Detaljer

Navn: Alder: Kjønn: M. Navn på den som blir intervjuet:

Navn: Alder: Kjønn: M. Navn på den som blir intervjuet: FUNKSJONELL ANALYSE INTERVJU (FAI) Functional Assessment Interview (FAI). Fra boken Functional assessment and program development for problem behaviour: a practical handbook, second edition av O Neill,

Detaljer

Disposisjon. Arbeid. Lønn VTA bedrift. Ulike grader av psykisk utviklingshemning

Disposisjon. Arbeid. Lønn VTA bedrift. Ulike grader av psykisk utviklingshemning Nafo seminar 2012 Disposisjon Viktigheten av å ha arbeid Statistikk Utviklingshemming og utfordrende atferd Holdninger i arbeidslivet og personalgruppen Pause 10 min Case 1 &2 Konklusjon? Åpent for spørsmål

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Forebygging Andre løsninger Evaluering Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Lovgrunnlag 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdende legges til

Detaljer

Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie

Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 31-38 Nummer 1 (VÅR 2013) 31 Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie Lars Rune Halvorsen, Jon A. Løkke, Kristian Vintermyr,

Detaljer

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45.

Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser. Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45. Etablering av imitasjon ved å forsterke promptede responser Espen Kåsa (Lørenskog kommune) og Kim Liland (STI) NAFO 14.mai kl. 16:00 16:45 Deltaker Gutt 4år Født april 2005 Autisme arbeidsdiagnose Oppstart

Detaljer

Behandling av utfordrende atferd, og opplæring, for gutt som i dag er 14 år. Aasa Skartveit Stavanger kommune

Behandling av utfordrende atferd, og opplæring, for gutt som i dag er 14 år. Aasa Skartveit Stavanger kommune Behandling av utfordrende atferd, og opplæring, for gutt som i dag er 14 år Aasa Skartveit Stavanger kommune Generelt om gutten Begynte på avlastning for fem år siden Diagnose: autisme, utviklingshemning

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologiens ABC. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologiens ABC Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Sentrale tema i emne B Brukermedvirkning Brukerinvolvering og velferdsteknologi Samtale Deltakende observasjon Behovskartlegging

Detaljer

En eksperimentell funksjonell analyse og behandling av problematferd i form av roping hos jente med multifunksjonshemning

En eksperimentell funksjonell analyse og behandling av problematferd i form av roping hos jente med multifunksjonshemning Diskriminanten, årgang 32 (2005), nr 2, 3-13 En eksperimentell funksjonell analyse og behandling av problematferd i form av roping hos jente med multifunksjonshemning Jørn Arve Vold Fredrikstad kommune

Detaljer

Psykotrop medikasjon

Psykotrop medikasjon Psykotrop medikasjon Lettvint alternativ - eller atferdsmedisinsk tiltak? Et forsøk på en atferdsanalytisk tilnærming Janiche Dankertsen Jon Arne Farsethås Kapellveien habiliteringssenter Hva det dreier

Detaljer

Fra 30 min. inne til 30 min. ute. Eva. Eva (forts.) Å jobbe med alle nivå samtidig. Fra normal kompetanse til spesialkompetanse

Fra 30 min. inne til 30 min. ute. Eva. Eva (forts.) Å jobbe med alle nivå samtidig. Fra normal kompetanse til spesialkompetanse Sosionom Ragnhild Pedersen Vernepleier Øystein Marrable Vernepleier Steinar Nevland Fra 30 min. inne til 30 min. ute Personalopplæring og kvalitetssikring 1 Eva Barneautisme F 84-1 Lett psykisk utviklingshemming

Detaljer

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme. Emosjonsregulering. v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Emosjonsregulering v/ psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Emosjoner Grunnleggende emosjoner -søking/utforsking, frykt, sinne, seksuell lyst,

Detaljer

Isabell. Dagsplan Fra frustrasjon til. Kommunikasjon. Erfaringer

Isabell. Dagsplan Fra frustrasjon til. Kommunikasjon. Erfaringer Fra frustrasjon til kommunikasjon. Bruk av PECS for ei jente med autisme, ADHD, epilepsi og utviklingshemming Erfaringer Isabell Født 2002 Går på skole på en tilrettelagt avdeling Har klassetilhørighet

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

Konsekvensstrategier og evaluering av tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15

Konsekvensstrategier og evaluering av tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15 1 Konsekvensstrategier og evaluering av tiltak Roy Salomonsen 13.10.15 Funksjonelle analyseintervju (FAI) (O Neill m.fl. 1997) K. Lag oppsummerende påstand for hver viktig foranledning og/eller konsekvens

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Raten av forsterkning

Raten av forsterkning Behavioral Momentum Erik Arntzen MALKA212 V-2011 Raten av forsterkning To forhold ved operant atferd som er funksjonelt relatert til raten av forsterkning: (a) frekvensen av responsene (b) motstand mot

Detaljer

Sammendrag. Definisjon av begreper. Botjenesten. Diagnoser. Målperson 28.04.2013. Mye kan skje på kort tid Fra kaos til mer kontroll over eget liv

Sammendrag. Definisjon av begreper. Botjenesten. Diagnoser. Målperson 28.04.2013. Mye kan skje på kort tid Fra kaos til mer kontroll over eget liv .. Sammendrag Mye kan skje på kort tid Fra kaos til mer kontroll over eget liv Nafoseminar Marit Sofie Derås og Annette Bergersen Sørum Kommune For, år siden overtok kommunen tjenesteytingen til en kar

Detaljer

Det er lov å prøve seg

Det er lov å prøve seg Det er lov å prøve seg 10 år med målrettet miljøarbeid Christian Skjørvold Øystein Viskum Systematikk - hardt arbeid - prøving og feiling Ett klart hovedmål: Unngå og begrense vesentlig skade Det er lov

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Vinterlys konferansen 11.02.2015 v/seniorrådgiver Gunn Elise Mathisen

Detaljer

Presentasjonen inneholder: Autisme. Fobier

Presentasjonen inneholder: Autisme. Fobier Presentasjonen inneholder: Åsveien skole- og ressurssenter har 19 elever med autisme fra 1. -10. Skoletrinn. Det er organisert som et helhetlig tilbud der elevene mottar undervisning av lærere og miljøterapeuter.

Detaljer

Kurs i målrettet miljøarbeid Bo og avlastningstjenesten i Sørum. Hildur Valdimarsdóttir - Fagkonsulent

Kurs i målrettet miljøarbeid Bo og avlastningstjenesten i Sørum. Hildur Valdimarsdóttir - Fagkonsulent Kurs i målrettet miljøarbeid Bo og avlastningstjenesten i Sørum Thore Ottershagen Virksomhetsleder Hildur Valdimarsdóttir - Fagkonsulent Historikk Kurset er avholdet siden 2008 Mange enheter med lav kompetanse,

Detaljer

Marte Meo. May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal

Marte Meo. May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal Marte Meo May-Britt Storjord Avdeling for alderspsykiatri og voksenhabilitering Helse Møre og Romsdal Veiledningsmetoden er kommunikasjonsbasert og løsningsorientert, og film brukes som arbeidsredskap.

Detaljer

U"ordrende adferd hos personer med psykisk utviklingshemming. Terje Fredheim, 2015

Uordrende adferd hos personer med psykisk utviklingshemming. Terje Fredheim, 2015 U"ordrende adferd hos personer med psykisk utviklingshemming Terje Fredheim, 2015 Innhold Psykisk utviklingshemming U"ordrende a"erd Som symptom på selvstendig underliggende diagnose Som symptom på andre

Detaljer

Det fins fortsatt noen enkle forestillinger om behandling av problematferd (utfordrende atferd eller hva som helst):

Det fins fortsatt noen enkle forestillinger om behandling av problematferd (utfordrende atferd eller hva som helst): Det fins fortsatt noen enkle forestillinger om behandling av problematferd (utfordrende atferd eller hva som helst): At et behandlingsopplegg reduserer problematferd, betyr at problemet er løst for alltid

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke SUM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende styrke

Detaljer

Se meg helt ikke stykkevis og delt

Se meg helt ikke stykkevis og delt Se meg helt ikke stykkevis og delt Mo i Rana 11.10.16 Nordlandssykehuset HF Fagenhet for autisme Sven Olav Vea Noen hjelpetjenester og instanser rundt barnet og familien Ambulante tjenester Stat. ped Sykehus

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Opplæring i tilpasset bruk av ADL prompting for personale i demensomsorgen en effektstudie og oppfølgingsstudie

Opplæring i tilpasset bruk av ADL prompting for personale i demensomsorgen en effektstudie og oppfølgingsstudie Opplæring i tilpasset bruk av ADL prompting for personale i demensomsorgen en effektstudie og oppfølgingsstudie Fie Olsen AmiciVitae AS - Ungdom og Barnevern Problemstilling & sammendrag studie 1 Effektene

Detaljer

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle

Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Eksempel på vellykket pasientforløp: - Selvskading, angrep og ødeleggelser HAVO, seksjonsleder Bjørn Roar Vagle Pasientforløp Pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for

Detaljer

Din neste pasient er utviklingshemmet. Tiltak for å bidra til trygg tannhelsekontroll

Din neste pasient er utviklingshemmet. Tiltak for å bidra til trygg tannhelsekontroll Din neste pasient er utviklingshemmet Tiltak for å bidra til trygg tannhelsekontroll Habiliteringstjenesten for voksne Enhet under Helse Bergen Haukeland universitetssykehus Et ambulant team Et ambulerende

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingshemning. Hva er målrettet miljøarbeid? Børge Holden

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingshemning. Hva er målrettet miljøarbeid? Børge Holden Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingshemning. Hva er målrettet miljøarbeid? Børge Holden Problematferd hos folk med psykisk utviklingshemning kalles ofte utfordrende atferd (etter bl.a. Emerson,

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Avtalestyring i skolen.

Avtalestyring i skolen. Avtalestyring i skolen. Elisabeth Lie Avtalestyring. Målperson Problematikk Historikk Tiltak Resultater 1 Målperson. autisme, ADHD, psykisk utviklingshemming(?) kan lese, skrive og regne (+-x) snakker

Detaljer

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV

Nr. 1. Nr. 2. Lite oppmerksom på å samtale med bruker og kolleger om brukers funksjonsnivå, behov og interesser. LAV Aktivitørfaget Aktivisering KOMPETANSEMÅL Nr. 1 innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei Samtale med bruker Samtale

Detaljer

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund: Monica Giske og Elisabeth Hagen Fagerheim, vernepleiere/fagkonsulenter. Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

ACT for dummies, eller ACT sammenlignet med hva «fornuftige folk» gjør

ACT for dummies, eller ACT sammenlignet med hva «fornuftige folk» gjør ACT for dummies, eller ACT sammenlignet med hva «fornuftige folk» gjør Børge Holden Grunnleggende tankegang Transperspektiv: Ikke problemers utforming, men funksjon (som i atferdsanalyse ellers): Mye patologi

Detaljer

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben.

Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Oppvarming Øvelse 1 - Hoppetau - Trener ben og kondisjon. klubben. TREN UTE! Forskning viser at å trene ute er bedre for den fysiske og psykiske helsen vår. Å trene ute påvirker sansene våre mer enn innetrening i en sal eller på en tredemølle gjør. Usikker på hva du skal

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Kom deg ut! - når personalet blir syndebukken

Kom deg ut! - når personalet blir syndebukken Kom deg ut! - når personalet blir syndebukken Utfordrende atferd rettet mot enkeltpersoner i personalgruppa Lillehammer kommune, v/ Arnt Sandvoll og Einar Pedersen Personalia Mann, 64 år gammel Moderat

Detaljer

Utviklingshemming, autisme Angst og depresjon

Utviklingshemming, autisme Angst og depresjon Utviklingshemming, autisme Angst og depresjon Jane M.A. Hellerud, spes. Vernepleier Langesund, 10. 09. 2015 Jane M.A. Hellerud Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme Regional psykiatrisk

Detaljer

Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme. Aasa Skartveit Stavanger kommune

Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme. Aasa Skartveit Stavanger kommune Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme Aasa Skartveit Stavanger kommune Om gutten 12 år Diagnoser: Lett utviklingshemning (IQ 70), autisme, ADHD Språk er innlært og

Detaljer

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Turnuskurs 12.november 2014 Anne Tove Sivertsen Juridisk rådgiver fmtrats@fylkesmannen.no Gunn Elise

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Molde og Kristiansund

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Molde og Kristiansund Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Molde 23.1.13 og Kristiansund 24.01.13 Erfaringer med fokus på - forebygging - andre løsninger - faglig og etisk forsvarlighet Vernepleier\spes.ped Bente Strømsvåg

Detaljer

Å lære av å se på andre

Å lære av å se på andre Å lære av å se på andre Undersøkelse av observasjonslæring hos barn med ASD Merete Haugen og Alvdis Roulund, Glenne regionale senter for autisme Ingunn Jansson og Henriette Værnes Nordskogen barnehage,

Detaljer

Snuoperasjon. Disposisjon

Snuoperasjon. Disposisjon Snuoperasjon Hvordan kan vi med endring av rammebetingelser og tett veiledning, redusere bruk av tvang og makt hos en ung mann med 5:1 bemanning døgnet rundt? Disposisjon Presentasjon Historikk Skole Grunn

Detaljer

NAFO 2014 Joachim Eriksen

NAFO 2014 Joachim Eriksen NAFO 2014 Joachim Eriksen 3 fokus viktig samspill Håndtere Faglig forankring Likeverdig fokus på arbeidstaker og tjenestemottaker Faglig forankring av tiltak Etisk forsvarlig Fagforankret Funksjonelt Juridisk

Detaljer

DAGSPLAN MED STOR GRAD AV PLANLAGT USTRUKTUR, DRO- PROSEDYRE I KOMBINASJON MED REGELSTYRING OG BRUK AV UTRADISJONELLE FORSTERKERE.

DAGSPLAN MED STOR GRAD AV PLANLAGT USTRUKTUR, DRO- PROSEDYRE I KOMBINASJON MED REGELSTYRING OG BRUK AV UTRADISJONELLE FORSTERKERE. DAGSPLAN MED STOR GRAD AV PLANLAGT USTRUKTUR, DRO- PROSEDYRE I KOMBINASJON MED REGELSTYRING OG BRUK AV UTRADISJONELLE FORSTERKERE. A N E T T E R A A S O K, A R N E B R Å T V E I E N S A M L O K A L I S

Detaljer

HVORDAN FOREBYGGE UTFORDENDE ADFERD? - Tema vold og trusler. Verktøy: TILTAKSPLAN

HVORDAN FOREBYGGE UTFORDENDE ADFERD? - Tema vold og trusler. Verktøy: TILTAKSPLAN HVORDAN FOREBYGGE UTFORDENDE ADFERD? - Tema vold og trusler Verktøy: TILTAKSPLAN 07.11.2016 1 . Utredning av utfordrende adferd Finne årsak til den utfordrende atferden Iverksette hensiktsmessige tiltak

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres.

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

Forebygging og reduksjon av utfordrende atferd hos jente med moderat utviklingshemning

Forebygging og reduksjon av utfordrende atferd hos jente med moderat utviklingshemning Forebygging og reduksjon av utfordrende atferd hos jente med moderat utviklingshemning Kai-Ove Ottersen Spesialvernepleier Habiliteringstjenesten i Hedmark Eleven Jente, 15 år Moderat psykisk utviklingshemning

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Vurdering og håndtering av risiko

Vurdering og håndtering av risiko Vurdering og håndtering av risiko Samordningsrådets konferanse, Bergen 2-3 mai, 2013. Erik Søndenaa, Brøset Kompetansesenter Asbjørn Strømmen, Trondheim kommune Jan Terje Skogstad, Trondheim kommune Kåre

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer