Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre ved NTNU. En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen 2005-09-15"

Transkript

1 1 Tre ved NTNU En satsing på utdanning og forskning. Status og videre muligheter. Konferanse Gardermoen Per Jostein Hovde Institutt for bygg, anlegg og transport

2 2 Forskning og utvikling Etter- og videreutdanning Forskerutdanning PhD Grunnutdanning Arkitektur og teknologi

3 3 Samarbeidspartnere ved NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Inst. for bygg, anlegg og transport Inst. for konstruksjonsteknikk Inst. for produktdesign Inst. for produktutvikling og materialer Fakultet for arkitektur og billedkunst Inst. for byggekunst, historie og teknologi Inst. for byggekunst, prosjektering og forvaltning Inst. for byggekunst, form og farge

4 4 Virksomhet i forhold til en verdikjede Skog/bearbeiding Materialer/ Design/arkitektur konstruksjoner produkter/bygninger Materialteknologi Konstruksjonsteknikk Bygningsteknikk Bygningsfysikk Brannteknikk Bestandighet/levetid Design Arkitektur Byggeskikk Materialbruk Produkter Bygninger

5 5 Styrking av undervisning i trefag ved NTNU (TRE UND) Hovedmål: Styrke, koordinere og markedsføre undervisningstilbud ved NTNU vedrørende tre, trebearbeiding og trebruk. Perioden Finansieres av: Innovasjon Norge/Treprogrammet Skog- og trenæring (Tresenteret i Trondheim) NTNU Foto: Kjell Arne Malo

6 6 Arkitektur Samarbeid mellom fagmiljøene om undervisning og prosjekter Bygnings- og materialteknikk Produktdesign Konstruksjonsteknikk Prod.utvikling Materialer

7 7 TRE UND Resultater Professorat i Trekonstruksjoner (videreføring) Utvikling og styrking av emner om tre Utbygging av laboratorier og verksteder Øking i prosjekt- og hovedoppgaver Øket kompetanse hos ansatte Styrket internt og eksternt samarbeid Startet samarbeidsprosjekter Evaluering av Treprogrammet (Østlandsforskning) Foto: Universitetsavisa

8 8 PhD-prosjekter ved NTNU om trematerialer og trebruk 6 stipend i Strategisk universitetsprogram (SUP) Wood as a building material 2 andre stipend fra Norges forskningsråd Stipend i Strategisk instituttprogram (NBI) Klima 2000 Enkeltstående stipend Finansiering: Norges forskningsråd og Skog- og trenæringen (Tresenteret i Trondheim) NTNU Startet 2002 og 2003

9 9 Hovedmål for PhD-prosjekter Utvikle kunnskap, kompetanse og verktøy for innovativ og øket bruk av tre som en fornybar ressurs og et bærekraftig materiale, og øket verdiskaping i tre- og byggenæringen Etablere samarbeid med næringen i Norge og med universiteter og forskningsmiljø i Norge og andre land, som en basis for videre nettverk og samarbeid Styrke og forbedre kompetansen for grunnutdanning og videreutdanning om tre ved NTNU (forskningsbasert undervisning) i samarbeid med andre undervisnings- og forskningsinstitusjoner

10 10 Fakta om PhD-prosjekter Stipendiat Magnus Bengtsson Kristian Dahl Kathinka Leikanger Friquin Majbrit Hirche Dag Kittang Ulrik Lie Kristine Nore Petra Rüther Institutt Produktutvikling og materialer Konstruksjonsteknikk Bygg, anlegg og transport Byggekunst, historie og teknologi Byggekunst, historie og teknologi Produktdesign Bygg, anlegg og transport Bygg, anlegg og transport Tema Produkter i tre-plast kompositter Design og modellering av forbindelser i trekonstruksjoner Brannsikkerhet i fleretasjers trebygninger Det ubehandlede tre som arkitekturens ornament Trebyen forvitring eller fornyelse? Treets estetikk og egenart Trekleding i hardt klima Bestandighet og levetid for trematerialer

11 11 PhD-prosjekter i forhold til verdikjeden Skog/bearbeiding Materialer/ Design/arkitektur konstruksjoner produkter/bygninger Magnus Bengtsson Kristian Dahl Petra Rüther Kathinka L. Friquin Kristine Nore Ulrik Lie Majbrit Hirche Dag Kittang

12 12 Materialteknologi og produktutvikling Institutt for produktutvikling og materialer Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for konstruksjonsteknikk Trematerialer Komposittmaterialer Tre i kombinasjon med andre materialer Framstilling og prøving av materialer Trex Co

13 13 Produkter i tre-plast kompositter Magnus Bengtsson, IPM Mål: Nye tre-plast kompositter av polyeten matrise og trefiber armering, og med kryssbindinger mellom polymer og tre. EinWood TM

14 14 Konstruksjonsteknikk Institutt for konstruksjonsteknikk Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for byggekunst, historie og teknologi Konstruksjonsmekanikk Materialteknikk Trekonstruksjoner Prøving av materialer og konstruksjoner (statisk og dynamisk) Foto: Per Jostein Hovde

15 15 Design og modellering av forbindelser i trekonstruksjoner Kristian Dahl, IKT Mål: Kunnskap om numeriske beregninger på trevirke med generell anvendelse, og oppnå bedre utførelse av knutepunkt. Foto: Per Jostein Hovde

16 16 Bygnings- og materialteknikk Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for konstruksjonsteknikk Institutt for produktutvikling og materialer Institutt for byggekunst, historie og teknologi Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Foto: Arvid Dalehaug Materialteknikk Bygningsteknikk Bygningsfysikk Brannteknikk Bestandighet og levetid Prøving av materialer og bygningsdeler

17 17 Trekledning i hardt klima Kristine Nore, BAT/NBI Mål: Kunnskap om funksjonskrav til trekledninger, sammenheng mellom makroklima og mikroklima for kledninger og anbefalinger om klimasoner i Norge og om utforming av kledninger i forhold til disse. Foto: Bjørnar Lunga

18 18 Bestandighet og levetid for trematerialer Petra Rüther, BAT Mål: Kunnskap om bestandighet ved klimaeksponering for trematerialer med og uten overflatebehandling ved bruk som kledning, og etablere metoder for å angi levetid for slike materialer.

19 19 Brannsikkerhet i fleretasjers trehus Kathinka Leikanger Friquin, BAT Mål: Kunnskap om brannforløp, brannrisiko og brannsikkerhet i fleretasjers trehus, og tiltak for å oppnå god sikkerhet. Foto: Per Jostein Hovde

20 20 Produktdesign Institutt for produktdesign Institutt for byggekunst, form og farge Institutt for produktutvikling og materialer Institutt for bygg, anlegg og transport Materialbruk Design Livsløpsvurderinger Framstilling av prototyper Foto: Jon Rismoen LCA-laboratorium

21 21 Treets estetikk og egenart Ulrik Lie, IPD Mål: Kunnskap om hvordan informasjon fra brukere og marked kan benyttes direkte i produktutvikling av treprodukter. Foto: Jon Rismoen

22 22 Arkitektur Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Institutt for byggekunst, historie og teknologi Institutt for byggekunst, form og farge Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for konstruksjonsteknikk Institutt for produktdesign Institutt for produktutvikling og materialer Arkitektur Byggeskikk Estetikk Materialvalg og materialbruk Bygningsteknikk

23 23 Det ubehandlede tre som arkitekturens ornament Majbrit Hirche, BHT Mål: Oppnå større innsikt i de arkitektoniske virkemidler som er til stede i trefasader, og kunne utvide de arkitekturfaglige diskusjoner om trefasader. Foto: Majbrit Hirche

24 24 Trebyen - forvitring eller fornyelse? Dag Kittang, BHT Mål: Kunnskap som kan benyttes i forvaltning og utvikling av den urbane trebebyggelsen i Norge. Foto: Dag Kittang

25 25 Arkitektur Fagmiljø og tverrfaglig kompetanse ved NTNU Bygnings- og materialteknikk Design Andre fagmiljø ved NTNU Konstruksjonsteknikk Prod.utvikling Materialer

26 26 Betydning av tresatsing ved NTNU Styrket utdanning, forskning og kompetanse om tre Samarbeid mellom flere fagområder som er av betydning i verdikjeden Etablert samarbeid med næring og offentlig forvaltning Etablert samarbeid med fagmiljøer i Norge og andre land

27 27 Grunnlag for videre arbeid Oppbygging av utdanning og forskning er langsiktig satsing Meget viktig å bevare kompetanse og samarbeid ved NTNU og med næring og offentlig forvaltning Vil fortsatt satse på både undervisning og forskning om tre og trebruk Foto: Per Jostein Hovde

28 28 Internt og eksternt samarbeid Fortsette samarbeid ved NTNU Samarbeid med SINTEF (og) Byggforsk Samarbeid med Papirindustriens Forskningsinstitutt Tresenteret i Trondheim NTNU er medlem av Treforsk Søke om prosjekter i Fellessatsing TRE Delta i WoodWisdom-Net Søke om prosjekter i EU

29 29 Mer informasjon Avslutningsseminar Torsdag 20. oktober

30 30 Takk for oppmerksomheten!