Vi må innovere - gir helsegevinst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi må innovere - gir helsegevinst"

Transkript

1 Vi må innovere - gir helsegevinst

2 Innovasjon i Asker Om innovasjon Utfordringene Helsekommunen Vår innovasjonsmodell FoU modell i helse Oppsummering

3 Hva vil vi med innovasjon 1 Hvorfor skal vi utvikle? 2 Hva skal utvikles? 3 Hvem skal medvirke til utvikling? 4 Hvordan skal vi utvikle oss?

4

5 Om innovasjon 1

6 Nytt nasjonalt satsningsområde Nye veier til fremtidens velferd Kommunal og regional departementet 2013 For å oppnå en mer effektiv ressursbruk, tilby bedre og tryggere tjenester og møte fremtidens utfordringer : Digitalisere offentlig sektor Satse på innovasjon særlig i helse og omsorg Fremme innovasjon i kommunesektoren Øke innovasjonsevnen i offentlige anskaffelser

7 Ord om innovasjon «Forskjellen på en mulighet og en fare er hvor fort du oppdager den.» «Når det blåser opp til storm kan man enten bygge leskur eller vindmøller.» «Jeg er interessert i fremtiden fordi det er der jeg kommer til å tilbringe resten av mitt liv.»

8 Noen kjennetegn > Nye, uortodokse tilnærmingsmåter > Gjøre problemer om til muligheter > Våge å ta (ubehagelig mye) risiko > Gi handlingsrom for prøving og feiling > Være utholdende og ikke gi opp > Aktivt lete etter gode løsninger og kopiere dem > Aktivt dele og spre egne og andres gode løsninger

9 Hva gjør Asker kommune? > Fokus på nysgjerrighet, nytenkning og læring Ikke «nullfeilskultur» eller «fryktkultur» Prøving og feiling tillates og «premieres» Åpenhet om og læring av feiltrinn > Forskjellighet Samler personer, aktører og miljøer Med ulik historikk, ståsted, vinklinger Etablerer nye løsninger i samarbeid > Lar oss utfordre og er ydmyke Vi er ikke alltid best Vi søker ut for kunnskap og læring Vi samarbeider, kopiere og «stjeler» > Basis er de ansattes samlede kunnskap, faglige ferdigheter og engasjement

10 Nye leder roller nye bokser «Same procedure as last year, ordfører?» «Same procedure as every year, rådmann!»

11 Vi deler og samhandler med mange

12 Hva sier vi om innovasjon?

13 Det blir fort mange ord

14 Utfordringene 2

15 Trenger vi innovasjon? Hvorfor tenke nytt når alt går bra? Vi har jo råd til å la være

16 Utfordringsbildet Norges økonomiske bærekraft Velferdsordningene Demografi Miljø Pensjon Lånegjeld Samfunnsutvikling Reformer og nye rettigheter Bilde: Agrant141: CC-BY-SA-3.0

17 Verden og Norge står overfor en rekke store og komplekse problemer (Wicked problems*) HELSESYSTEMET FATTIGDOM KLIMA TRAFIKKTETTHET INNVANDRING SLUTT PÅ OLJEN *A"Wicked problem is a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. Moreover, because of complex interdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problem may reveal or create other problems. (source: Wikipedia)

18 2 av 3 75-åringer betegner sin helse som god (kilde: SSB) Antall mennesker over 66år (kilde: SSB) Personer mellom år per person over 66 år (kilde: SSB) 4,4 3,7 2,

19 Befolkningssammensetningen er svært viktig for en velferdsstat. En aldrende befolkning vil skape store utfordringer

20 Utenfor skap Hvordan kan vi bidra til mindre ensomhet?

21 Kan en aldrende befolkning gi nye muligheter?

22 Hvordan kan IT kyndige eldre øke Norges innovasjonsevne? Det er kult å være senior

23 Se, ta i bruk ressurser

24 Snu «Aldersfloken» til noe positivt

25 Livsstil sykdommer

26 Gjøre gode helsevalg - informasjon

27 Helse kommunen 3

28 Helsekommunens fokusområder Folkehelsearbeid må forankres i kommunestyret, kommunens plan og styringssystem. Et særlig fokus på barn og unge og tidlig innsats Utvikles modeller for samhandling og samhandlingskompetanse i og utenfor kommunen Bedre folkehelse gjennom økt kunnskap oversikt/våkning og formidling Etablere partnerskap mellom offentlig, akademia, frivillige og private aktører

29 Viktige suksessfaktorer for lokalt folkehelsearbeid i kommunen Sjekke ut ståsted Gi retning - mål Skape eierskap Bygge kultur Se sammenhenger Sikre medvirkning/ansvar.. Move

30 Det er i kommunen vi lever våre liv

31 Kilder til helse I kulturen På jobben I fellesskapet I fysisk aktivitet På skolen I barnehagen I naturen I familien

32 Arena for folkehelse Vitensenter Møteplassen Nettverket Metodikken Utdanning Innovasjon

33 Asker på vei til folkehelsekommunen

34 Innovasjonsmodellen 4

35 Å skape verdier på nye måter Handlingsprogram

36 Innovasjonsledelse i kommunene Innovasjon er å skape verdier på nye måter

37

38 Stikkord for god innovasjonsledelse åpenhet nysgjerrighet divergense motivasjon kreativitet mot struktur disiplin fokus utholdenhet

39 Vi snakker ikke om å rive siloene

40 Koble dem sammen i stedet Foto: sauistorby.blogg.no

41 «Én dør inn-prinsippet» Tegning: HRTB AS Arkitekter

42 Foto Leavfbug, Flickr Risikoen for å feile kan ikke elimineres

43 Hvor viktig er struktur og utholdenhet? Genius is 1% inspiration, 99% perspiration - Thomas A. Edison Foto: IDLphoto F

44 Kontinuerlig læring og forbedring

45 Samhandling ja, det er vanskelig! «Problemer løses ikke. De løser seg opp når vi gir dem en ny forståelse.» (Bateson, 1991)

46 Løsningen er ikke alltid nærmest.. løsningen er kanskje her Du er her

47 Dagens praksis med å finne individuelle løsninger er ikke tilpasset kompleksiteten i problemstillingen Offentlig forvaltning Virkemiddel aktør Interesseorganisasjoner Privat foretak Forskninginstitusjoner Privat foretak Sosiale entreprenører Noen problemer er så komplekse at du må være utrolig smart og velinformert bare for å være i villrede Fritt etter Laurence Peters Privat foretak

48 Bli utfordret av «nye» kunnskapsmiljøer Norsk designråd

49 Forskning, utvikling og opplæring

50 Askers Hemmelige Tjenester?

51 Innovasjonverktøy 5

52 Innovasjonsstrategi = struktur Styrt av innovasjons -drivere Skarpt formulert Energi og vilje Inngrep med virksomhetens mål og strategier Bygger på kjernekompetanse Rettet mot konkrete utfordringer med en tidsfrist som krever at virksomheten tenker og handler annerledes

53 Sjekk liste

54 Vi ser på det slik:? Behov for noe NYTT! Utviklet noe NYTTIG Ny løsning er NYTTIG- GJORT

55 Vi trenger «alle typer»? +! + Behov for noe NYTT Utviklet noe NYTTIG Ny løsning er NYTTIG- GJORT «De kreative» med gode ideer «Kritikerne/Tester ne» som kan avsløre «keiserens nye klær» «Gjennomførerne» som aldri gir seg før de er ferdige

56 Innovasjonsmodell for Asker kommune Innovasjoner som i utgangs-punktet ligger innenfor ett tjenesteområde Innovasjonaktivitet Innovasjoner som favner flere tjenesteområder Kontinuerlige forbedringer innenfor ett av Asker kommunes tjenesteområder Små steg/inkrementelle Gevinst Innovasjoner som krever samskaping på tvers av sektorer og bransjer Samfunnsfloker Asker kommunes evne og kapasitet til å gjennomføre og oppnå gevinster av innovasjonssatsningen «Innovasjonsmuskel" Innovasjonsevne / -kapasitet Oppnådde gevinster av innovasjonssatsningen

57 Innovasjons- Komitémodellen et politisk verksted? Initiere. Langsiktighet. Medvirkning. Åpenhet. Lære av egne og andres erfaringer Ide Mulighet Forslag FoU Politisk saksbehandlingsprosess Idé Komiteer: Utredning, saksfremlegg Kommunestyre: Vedtak

58 Askersamfunnets innovasjonssystem Politikere Andre aktører i privat sektor. Andre aktører i offentlig sektor (Næringsliv/ Frivillighet/ Akademia m.fl.) (KS/KommIT Fylker Stat Akademia) Innbyggere

59 Askersamfunnets innovasjonssystem

60 Askersamfunnets innovasjonssystem

61 Det blir så stort vi gjør det

62 To infinity and beyond... :-)

63 Innovasjonsevne og -kapasitet Metoder Arena Måling Nettverk Ledelse Struktur Kunnskapssenteret

64 Portal? Asker bygger KomInn

65 FoU i helse 6

66 Kunnskapssenteret Visjon: Kunnskapssenteret energikilde til utvikling og nytenkning Helhetlig utvikling av FOU Ledelse Kompetanse Tjenesteutvikling Velferds teknologi Forskning Innovasjon Avtaler forskning og akademia

67 Kvalitetsstyring ISO > ISO-sertifisering > ISO 9001 Kvalitetsstyring > ISO Ytre miljø > ISO Informasjonssikkerhet > ISO Etikk og samfunnsansvar > Ledelsessystemet > AskerDialogen > Interne revisjoner > Eksterne revisjoner > Ledelsens gjennomgang

68 Tjenesteområdene Forebygging og tidlig innsats Kvalitet Helhet og samordning Kompetanse

69 Visjon for FoU enheten Kvalitet gjennom kompetanse, utvikling og forskning"

70 Organisering av FOU arbeidet

71 FoU modellen Analyse og tjenesteutvikling Forskning, prosjekt hotell og verktøy Kvalitetsarbeid og indikatorer Kunnskaps nettverk Internt/eksternt Kompetanse, styring og utvikling Obisoft Velferdsteknologi Etisk råd, facilitering og reflekson

72 FoU modell (2) Strategisk kompetansestyring Utarbeidelse av kvalitetshåndbok Etisk refleksjon Utarbeidelse av kvalitetsindikatorer Forebygging av fall Legemiddelgjennomgang Ernæring Helhetlige pasientforløp Forskningsbaserte prosjekter (Et utvalg): PsyConnect Samhandlende praksiser innen psykisk helse og rus som mangfoldig partnerskap PIA (personal IADL Assistant) Dyreassistert omsorg Fallforebygging hos personer med demens på sykehjem Avvikshåndtering FOU modell Askerdialogen

73 Med blikk for etikk

74 Forskningsprosjekter ( Helse ) GPS - Fallalarm Alarm sentral PSY Connect Pasientforløp / reinnlegelser Brukerinnvolvering rus og psyk EU prosjekt «Instrumental Activities of Daily Living» Demens team nasjonalt forskningprosjekt Dyreassistert omsorg Det å være ektefelle til en pasient (HIBU) Videokonferanse - sårbehandling

75 Digitale samhandlingsprosjekter Meldingsløftet - den digitale samhandlingsreformen Nasjonale, regionale og lokale prosjekter EU-prosjekt AAL PIA Bo lengre i eget hjem med digital støtte «Smart» digital helsearkitektur Teknologi for nye sykehjem og omsorgsboliger Mobil teknologi i hjemmetjenesten Digital journal og oppgavelister i felten Berøringsskjermer på sykehjem Digital journal og oppgaveliste i korridoren Datavarehus analyseverktøy for beslutningsstøtte Målekart og statistikkdatabase

76 Oppsummering 7

77 Det er lov å feile..

78 Øvelse gjør mester Kommunen Finansiering Næringsliv Frivilligheten Akademia