Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015 Tirsdag 24. mars kl i Leikvollhallen Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for Godkjenning av regnskapet for Forslag til budsjett for Forslag til handlingsplan for Innmeldte saker 7. Valg plenum 8. Valg særmøter 9. Valg av valgkomité for Eventuelle resolusjoner Velkommen! Kristina Hem Wiken Utdanningsforbundet Asker 1

2 Saksliste til årsmøtet 2015 Plenum: 1. Konstituering og godkjenning av møte- og valgreglement a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av dirigenter c. Valg av protokollskrivere d. Valg av to representanter til å signere protokollen e. Valg av tellekorps f. Møtereglementet g. Valgreglementet h. Godkjenning av sakslisten 2. Godkjenning av årsmeldingen fra styret 3. Godkjenning av regnskapet for Forslag til budsjett for Forslag til handlingsplan for Innmeldte saker 7. Valg - Plenum 7.1 Valg av leder 7.2 Valg av nestleder 7.3 Valg av styremedlemmer 7.4 Valg av varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge 7.5 Valg av kandidater til fylkesårsmøtet 8. Valg - Særmøter 8.1 Valg av hovedtillitsvalgte (medlemmer ansatt i kommunen har stemmerett) Plenum: 9. Valg av valgkomité for Forslag til kandidater til fylkesstyret 11. Eventuelle resolusjoner KONSTITUERING Sak 01/15 a) Godkjenning av innkalling. Vedtatt. Innkallingen godkjent. b) Valg av dirigenter: Som dirigenter velges Cathrine Altepost, Nesøya skole, og Gunnhild Nergård, Mellom- Nes skole. Vedtatt. c) Valg av protokollskrivere: Som protokollskrivere velges Heidi Jeppesen, Ånnerudtoppen barnehage, 2

3 Jannecke Qvist-Eriksen, Solvang u-skole. Vedtatt. d) Valg av to representanter til å signere protokollen. Til å underskrive protokollen velges Halil Gjoni, Risengasonen barnehager og Kim Sagen, Vettre skole. Vedtatt. e) Valg av tellekorps: Medlemmer fra Risenga u-skole utgjør tellekorps. Vedtatt. f) Møtereglement: Styrets forslag: 1. Innlegg til sakene vises ved håndsopprekking. 2. Replikk til innlegg vises ved to fingre. 3. Til dagsorden/til sakslista; vises med en knyttet neve og en viftende hånd. 4. Det er ikke anledning til å be om ordet etter at strek er satt. Et flertall på årsmøtet kan be om at strek er satt blir opphevet. Møtereglementet godkjennes som foreslått. Vedtatt. g) Valgreglement: Valgene gjelder i utgangspunktet for 2 år dersom ikke annet er foreslått. Valgperioden er fra 1.august etter årsmøtet. Alle valg skal være skriftlige. Møteledelsen kan, i samråd med årsmøtet, gjennomføre en åpen avstemning. Forutsetningen er at innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig og at det ikke foreligger andre forslag. Kandidater som det er fremmet forslag på er: 1. Forslag fra valgkomitéen. 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Vedtak: Valgreglementet godkjennes som foreslått. h) Godkjenning av sakslisten: Årsmøtet kan vedta med 2/3 flertall å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. Sakslisten godkjennes med to tilleggspunkter: 7.5 Valg av fylkesårsmøte kandidater og 10 Forslag til kandidater til fylkesstyret. Vedtatt. 3

4 ÅRSMELDING FRA STYRET OG sak 02/15 HOVEDTILLITSVALGTE Medlemstall pr , Utdanningsforbundet Asker Medlemmene er fordelt på følgende seksjoner: Per Per Grunnskole: Barnehage: Fag- og adm system (=FAS) VGO Uten seksjon Sum Rektorer og inspektører inngår i seksjon grunnskole, mens virksomhetsledere, styrere og mellomledere i barnehagene er registrert i seksjon barnehage. Gruppen Uten seksjon omfatter medlemmer uten seksjonstilhørighet, i tillegg pensjonister og medlemmer som ikke er i arbeid. Lokallagsstyret 2014 Fra Fra Leder og hovedtillitsvalgt: Tone M. Rosvoll Drengsrud skole Tone M. Rosvoll Drengsrud skole Leder og hovedtillitsvalgt: Fra Kristina Hem Wiken Nestleder og hovedtillitsvalgt Kristina Hem Wiken Risengasonen bhg Kristina Hem Wiken Risengasonen bhg Nestleder og hovedtillitsvalgt Berit Roald Hovedtillitsvalgt Berit Roald Risenga u-skole Ivar Hapalahti Styremedlem og kontaktperson barnehage Styremedlem og kontaktperson grunnskole: Styremedlem og kontaktperson lederråd: Øvrige styremedlemmer: Medlem med tale- og forslagsrett fra videregående Varamedlemmer i nummerert rekkefølge: Nina E. Larsen Litschutin Drengsrudtunet bhg Solveig Reite Blakstad skole Anne Havik Heggedal skole Kristin Kvaalen Familiebarnehagen Ivar Hapalathi Mellom-Nes skole Håkon Gravdal Bleiker vgs Øystein Vigrestad Nesbru vgs Tonje Baardsen Hovedgården u-skole 4 Sak 02/14 Kristin Kvaalen Solvangsonen bhg Solveig Reite Blakstad skole Anne Havik Heggedal skole Nina E. Larsen Litschutin Drengsrudtunet bhg Ivar Hapalathi Mellom-Nes skole Øystein Vigrestad Nesbru vgs Hans Helseth Asker vgs Tonje Baardsen Hovedgården u-skole, møtende

5 Foline Ophaug Hvalstad skole Heidi Jeppesen Ånnerudtoppen bhg vara Fra fast styremedlem Foline Ophaug Hvalstad skole Agusta Arnadottir Torstadsonen bhg Lederråd: Lederråd består av ledere og mellomledere og har møter cirka én gang i måneden. Rådet har vært spesielt opptatt av ledelsesstrukturen i kommunen og lønnsutviklingen. Leder: Anne Havik Anne Havik Heggedal skole Heggedal skole Terje Larsen Terje Larsen Risenga u-skole Risenga u-skole Anne Antonisen Anne Antonisen Hvalstad skole Hvalstad skole Lars Theting Lars Theting Torstad u-skole Torstad u-skole Helle Blakstad Karin Berger Holmen og Landøya bhg Solvangsonen bhg Maria Rooney Maria Rooney Nesøya og Vendla bhg Nesøya og Vendla bhg Lokallaget: Lokallaget har kontorer i Jørgensløkka 66 sammen med flere av de andre større arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet. Kontoret er bemannet hver dag dersom det ikke er kurs eller møter som er lagt andre steder. Vi nås på telefon /94, mobilnummer eller på e-post: Aktuell informasjon fra lokallaget finner man ved å gå inn på vår hjemmeside Frikjøp: Lokallagets frikjøp finansieres dels ved egne midler, ved midler tildelt fra Utdanningsforbundet sentralt og ved midler fra kommunen (hovedtillitsvalgtressurs): Vår 14 Høst 14 Fra Asker kommune, jfr. Hovedavtalen 180 % 180 % Fra Utdanningsforbundet sentralt 116 % 116 % Ressurs fra lokallagets egne midler 76 % 42 % Sum frikjøp 372 % 338 % 5

6 Frikjøpet er fordelt som følger: Vår 14 Høst 14 Leder og hovedtillitsvalgt 100 % 100 % Nestleder og hovedtillitsvalgt 100 % 100 % Hovedtillitsvalgt 50 % 50 % - 56,4 % Lederråd til sammen 30 % 30 % Kontaktperson barnehage 20 % 20 % Kontaktperson grunnskole 20 % 10 % Øvrige styremedlemmer 18 % 18 % Hovedtillitsvalgtressursen inngår som en del av frikjøpet til leder og nestleder, samt et tredje styremedlem. Hovedtillitsvalgte etter hovedavtalen (kommunal ressurstildeling i parentes): Vår 2014: Kristina Hem Wiken (40 %) Berit Roald (50 % ) Tone M Rosvoll (60 %). Høst 2014: Kristina Hem Wiken (60 %) og Berit Roald (50 %) Tone Rosvoll 60 % frem til 1.9., Ivar Hapalhti fra 27.10, 56,4 % og Berit Roald 64,6 % fra Medlem av Arbeidsmiljøutvalget i Asker kommune: Berit Roald Medlem av Partssammensatt utvalg i Asker kommune: Kristina Hem Wiken 3. vara Tone Rosvoll Berit Roald 1. vara Kristina Hem Wiken Medbestemmelse med rådmannen: Tone Rosvoll vara: Kristina Hem Wiken Kristina Hem Wiken vara: Berit Roald Intervju/tilsetting av virksomhetsledere og mellomledere: Tone M. Rosvoll, Berit Roald og Kristina Hem Wiken Forhandlingsutvalg i forbindelse med lokale forhandlinger 2014: Kap. 4: Kristina Hem Wiken, Berit Roald, Dag Jarle Vedvik og Karin Berger Kap. 3: Terje Larsen, Ingrid Wold-Olsen og Tone M. Rosvoll Kap. 5: Kristina Hem Wiken og Berit Roald, (samt Mildrid Stien fra NSF og Rolf-Egil Larsen fra Akademikerforbundet) Stipendutvalget: Kristina Hem Wiken Omstillingsutvalget: Kristina Hem Wiken / Ivar Hapalahti Nytt kompetanseforvaltningssystem/obisoft: Tone M. Rosvoll 6

7 Tidlig Innsats: Tone Rosvoll og Kristina Hem Wiken Ergonomi og pedagogikk i barnehagen: Kristina Hem Wiken KS skoleeierprogram i Akershus: Berit Roald «Ungdomstrinnet i utvikling»: Berit Roald AKTIVITETER, KURS OG MØTEVIRKSOMHET 2014 Styremøter Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter og ett konstituerende styremøte i perioden. Totalt er det behandlet 93 saker. De viktigste sakene som styret har behandlet: Handlingsplan for lokallaget / årshjul Lokallagets økonomi, herunder frikjøp Barnehagedagen 2014 SFS 2213 (arbeidstidsavtalen) Tariff 2014 Stedfortredertjeneste og konstituering Verving Innspill til komité for oppvekst Lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3, 4 og 5 Rådmannens forslag til handlingsprogram Stillingsstørrelse til ATV Høring om ny barnehagelov Medlemsmøter og medlemsseminar Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte De tillitsvalgte har vært på felles kurs og medlemsgrupperelaterte kurs. De som er nyvalgte tillitsvalgte, får grunnskolering i tre moduler. Samtlige tillitsvalgte er gjennom overordnede tema som; tilsettinger tariff I tillegg er det kursing med medlemsgrupperelaterte saker og særskilt fokus ble et spesielt år, i og med at vi var i konflikt, og derfor ble flere av kursene avlyst. 7

8 Medlemsmøter og medlemsseminar 24. mars: Medlemsmøte på kulturhuset med Geir Lippestad. Tema etikk november: Medlemsseminar på Sundvolden hotell. 60 medlemmer deltok på seminaret der Eli Rygg holdt foredrag om «Retten til å være meg». 03. desember: Medlemsmøte for pensjonistene i Festsalen, Asker kulturhus med 76 deltakere. I tillegg til å treffe tidligere kolleger, holdt Kristine Andenæs foredrag om Føyka utbyggingen. SENTRALT OG LOKALT LØNNSOPPGJØR Tariffoppgjøret 2014: KS Det ble brudd mellom Utdanningsforbundet og KS i juni. Partene kom til enighet 2. september. For Utdanningsforbundets medlemmer betød det senere virkningstidspunkt enn som er vanlig. Alle fikk et generelt tillegg på kr. 8500, eller 2,15 % med virkningstidspunkt Lokal pott på 1 %, med virkningstidspunkt Justering av minstelønnstabellen Mellomoppgjør ; alle får et lønnstillegg uavhengig av hvor de ligger i lønnstabellen Lokale forhandlinger: Resultat i kapittel 4: Samlet sett kom Utdanningsforbundets medlemmer godt ut av årets lokale oppgjør. Som tidligere år, fremmet vi gruppekrav med utgangspunkt i innspill fra klubbene. I kapittel 4B (spesialpedagoger og barnehagelærere), fikk de med lav ansiennitet god uttelling. I kapittel 4C (lærere), ble lønnsrammen for de med lavest og høyest ansiennitet økt. Mellomlederne og høgskolegrupper var i årets oppgjør prioritert av KS og arbeidsgiver. Disse gruppene ble også prioritert fra vår side, da de ikke blir omhandlet i mellomoppgjøret. Resultat i kapittel 3: Utdanningsforbundet leverte et solid krav, og i år synes vi å merke uttelling. Oppgjøret hadde en ramme på 3,3 %, resultatet endte med at Utdanningsforbundets medlemmer fikk 3,96 %. Resultat i kapittel 5: Vi forhandlet som hovedsammenslutning UNIO. Resultatet ble i gjennomsnitt 3,6 % Resultatet samlet og for hver organisasjon, må sies å være tilfredsstillende. 8

9 MEDBESTEMMELSE, RÅDMANN OG HOVEDTILLITSVALGTE I medbestemmelsesmøtene (MBM) møter de største fagforeningene. I tillegg til Utdanningsforbundet, møter Fagforbundet, FO, Delta, Sykepleierforbundet og Akademikerne. Møtene holdes omtrent en gang i måneden, men i år har det vært færre møter på grunn av konflikten. For å sikre at også andre fagforeninger skal ha mulighet til å komme med innspill, har vi jevnlig nettverksmøter i forkant av medbestemmelsesmøtene. Referatene fra medbestemmelsesmøtene legges ut på INN-siden, slik at alle skal ha mulighet til å holde seg orientert. Noen av sakene fremmet av Utdanningsforbundet til rådmannens medbestemmelsesmøte: Orienteringssak om Asker kommunes ønske om å overta VGO Oversikt over AFU (administrativ forhandlingsutvalg) sakene i 2013 Revisjon av Asker kommunes lønnspolitikk Utlysningstekst for de kommunale barnehagene Saker fremmet av Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta, Fagforbundet og Felles Organisasjonen: Retningslinjer for medbestemmelse i Asker kommune Kommunal lønnspolitikk Handlingsplan for Utdanningsforbundet 2014 SAKER TILTAK RESULTAT Særskilt fokus Følge opp arbeidstidsavtaler for skoler og barnehager. Tilsettinger på egen arbeidsplass involvering av tillitsvalgte. Budsjett på egne arbeidsplasser. Drøftelsesmøte med HR sjef og direktør for oppvekst om presiseringer og utarbeidelse av lokal avtale av SFS TV kurs/info om anbefalt avtale som ble forkastet i uravstemning. Tema på dialogmøte med direktør for oppvekst Delta på klubbmøter og personalmøter. Besvare henvendelser fra TV i barnehage og skole. Tema på Holmenkurs i januar. Tatt opp på dialogmøte med direktør for oppvekst og uttrykt ønske om felles skolering i tilsettinger vinteren -15. Tema på ATV kurs i mai og oktober. Ha ekstra fokus på ny budsjettmodell i skolen i dialogmøter med dir. for oppvekst. 9 Enighet om utkast til lokal avtale som det jobbes videre med i ledergruppen. Etter hoved tariffoppgjøret 2014, ble SFS2213 prolongert til Alle TV har vært innkalt på kurs, og de aller fleste enheter har vært representert. Flere enheter involverer TV i eget budsjettarbeid. Bhg overføringene er ikke

10 Kommunens handlingsplan for Lønnsoppgjøret Bedre integrering av flerspråklige elever i skolen. Senioravtaler. Utagerende og voldelige elever. Lokallagets virksomhet i forhold til medlemmer i videregående opplæring. Personal- og rekrutteringspolitikk. Følge opp reduserte bhg overføringer p.g.a. mindre bruk av kontantstøtte. Tema på dialogmøte Skrive høringsuttalelse til rådmannens forslag. Sak på PSU møte Lokale forhandlinger for kap. 3, 4 og 5. «Kultur for mangfold» satsingsprosjekt på Borgen. På dialogmøte med direktør for oppvekst ble det stilt spørsmål om ressursbruk og hvordan videre organisering av flerspråklige elever er tenkt når tilflyttingen til Asker kommune øker. Fremme krav om seniortillegg i lokalt lønnsoppgjør. Komme med innspill til revisjon av arbeidsgiver politisk plattform (AGP). Ha fokus på at skolene har økonomiske rammer som sikrer at tiltak kan settes inn, og at risikoanalyser og tiltaksplaner jevnlig er tema i lokalt MBM. Når mulig, delta på kurs, opplæring og klubbmøter. Utdanningsforbundet skal være pådriver i arbeidet med å videreutvikle Asker kommunes personal- og rekrutteringspolitikk. Ansettelser i Askerskolen Må være UDFs fokusområde under revisjon av arbeidsgiverpolitisk plattform På dialogmøte med direktør for oppvekst minnet UDF om tidligere innspill hvor UDF ønsker at stillinger i askerskolen skal lyses ut internt før fellesutlysning (lik tidligere redusert. Høringsuttalelse sendt Innspill fra UDF. Se årsmelding. UDF (KHW) deltar i prosjektgruppe. Tatt opp i formannskapet og det skal utarbeides forslag fra dir. for oppvekst som skal behandles i Komité for oppvekst i feb for så å sendes på høring. Seniortillegg for ledere i kap.3. Fikk ikke gjennomslag i kap. 4. Revisjonen av AGP er utsatt til 2015, UDF kommer da med innspill. Tatt opp i PSU og på dialogmøte med direktør for oppvekst Tema også meldt fra UDF og diskutert i prosjektgruppen for tidlig innsats. VGO er representert ved 2 representanter i lokallagsstyret og inviteres til og deltar på kurs i regi av lokallaget. Forsideoppslag, samt påfølgende leder i Budstikka medio mai. Langsiktig rekrutteringsstrategi vedtatt mai Rekrutteringsnotat oversendt formannskapet samt rådmann (PSU). Innspill til AGP utsettes til revisjonen vinteren

11 Bemanning og pedagogiske lederes arbeidsoppgaver i Asker-barnehagene. Verving av medlemmer, særlig fokus på ledermedlemmer og bhg. Egen mediekontakt i styret. Innspill og synliggjøring av lokallagets politikk og synspunkter i media. Profesjonsetikk «Den gode skoleeier» praksis) Som følge av MBM sak, ble pedagogiske ledere invitert til 2 kommunale møter hvor de ble gitt anledning til å komme med innspill. Besøke ulike barnehager. Distribuere materiell til ATV for verving på egne arbeidsplasser, samt på velkomstmøter for nyansatte. Ønske fra årsmøtet om å ha egen mediekontakt som skal innhente innspill fra medlemmene. Profilere UDF i media. Stimulere til fortsatt økt kunnskap om profesjonsetikk og hva det innebærer å ha et profesjonsetisk ansvar. Bidra til at plattformen fortsatt brukes aktivt. Asker kommune deltar på KS skoleeierprogram i Akershus med hovedmål «å bidra til en reell praksisforbedring av eget skoleeierskap». Mange av de pedagogiske lederne møtte. Medlemstallet har utviklet seg i positiv retning i Asker i 2014, og ved årsskiftet er det 1467medlemmer en økning på 19 medlemmer. Mediekontakt: Ivar Hapalahti Innspill i Budstikka fra UDF Asker: Barnehagedagen Lokale lærerlønninger Bhg portalen til Asker kommune Lærernes arbeidstid «Tillitskrise i skolen» Høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring i ny barnehagelov Etisk refleksjon med Anne Storrusten for alle TV på Holmenkurset i januar. Gått gjennom og delt ut stort bilde av LPF (lærerprofesjonens etiske plattform) til opphenging i flere klubber. Medlemsmøte i Asker kulturhus med foredrag av advokat Geir Lippestad. LPF gjort kjent for nyansatte i Asker kommune «kick-off» nyansatte bhg lærere Medlemsseminar til med foredrag av Eli Rygg. LPF inn som eget spørsmål i Obisoft. UDF (BØR) deltar med representant. 11

12 Faste oppgaver Bistå tillitsvalgte og medlemmer. Fortsatt fokus på arbeidsforhold for ledere. Være aktive for å synliggjøre UDF politikk og meninger i ulike lokale fora (Budstikka ) Bevisstgjøring i forhold til det å være organisert. Gode rutiner for lokal medbestemmelse. God kvalitet i arbeidet med tilsettinger. Samarbeid med andre fagforeninger. Skolering av tillitsvalgte. Kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Være en aktiv medspiller i ulike kommunale fora. Arrangere barnehagedagen i samarbeid med tillitsvalgte. Arrangere lunsj med foredrag for pensjonistmedlemmene. Tema på dialogmøte med direktør for oppvekst Se over Ble arrangert Ble arrangert for 76 fremmøtte med foredrag av Kristine Andenæs om Føyka prosjektet. Vedtak: Årsmeldingen godkjennes. GODKJENNING AV REGNSKAP 2014 sak 03/ RESULTAT Regnskap HiÅ Budsjett HiÅ INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK Sum Driftsinntekter

13 KOSTNADER 5010 Fast lønn Møtegodtgjøring uten feriepenger Påløpne feriepenger Lønnsytelser-interimskonto Fri telefon privat fordel, avg.pliktig Fri telefon øvrig Telefondekn.i form av lønnsytelse Div. naturalytelser (avgiftspliktige) Honorar næringsdrivende Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Sum Lønnskostnader Kontorforsikringer Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Refusjon frikjøp/spk Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Trykksaker Aviser og abonnementer kontoret Diverse kontor- og adm.kostnader Telefon Portokostnader, postboksleie Sum Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møte kostnader Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver STIPEND Sum

14 DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Smådifferanser, diverse Dispon. årsresult fri egenkapital 0 0 Sum Finansposter Ordinært Resultat før skatt Ordinært Resultat

15 15

16 Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes. BUDSJETTFORSLAG 2015 sak 04/15 Overføringer til lokallaget Tilføring overskudd SPK refusjon Sum driftsinntekter Lønnskostnader Fast lønn Møtegodtgj. u feriepenger Påløpne feriepenger Lønnsytelser-interimskonto Telefondekn. I form av lønnsy Honorar næringsdrivende Arb.g avg Arb.g avg pål.feriep 1000 Frigjøring, tillitsverv Frikjøp av tillitsvalgte Diverse kostnader Kontorforsikringer Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Aviser og abonnementer Kontorrekvisita Trykksaker Bankgebyr Div.kontor- og adm kostnad 2000 Porto og telefon Telefon Porto

17 Sum lønn og adm. kostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Bilgodtgjøring-trekk og avgiftsfri Andre reiseutgifter Bevertning ved møter Deltakeravgift ved 7172 møter/kurs Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Stipend Hotell og overnatting Hotell/medlemsseminar Leie kurslokaler/møterom Pensjonisttreff Lederseminar Sum møter, kurs og andre kostnader Sum kostnader Resultat 0 Vedtak: Budsjettforslag for 2015 godkjennes. Forslag fra salen: Styret oppfordres til å diskutere tiltak mot medlemsforfall ved seminarer. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2015 sak 05/15 Følge opp arbeidstidsavtaler for skoler og barnehager Budsjett på egne arbeidsplasser Kommunens handlingsplan for Seniorpolitikk Lokallagets virksomhet i forhold til medlemmer i videregående opplæring 17

18 Personal- og rekrutteringspolitikk Revisjon av arbeidsgiverpolitisk plattform Bemanning og pedagogiske lederes arbeidsoppgaver i Asker-barnehagene Verving av medlemmer Profesjonsetikk «Den gode skoleeier» KS skoleeierprogram i Akershus Ergonomi og pedagogikk i barnehagen Arbeidsplasser i barnehage og skole Barnehageoffensiven Følge opp årsmøtesaker Fremme saker vedtatt løftet på årsmøtet, for fylkesårsmøtet i mai -15 Faste oppgaver Bistå tillitsvalgte og medlemmer Fortsatt fokus på arbeidsforhold for ledere Innspill og synliggjøring av lokallagets politikk og synspunkter Bevisstgjøring i forhold til det å være organisert Gode rutiner for lokal medbestemmelse God kvalitet i arbeidet med tilsettinger Samarbeid med andre fagforeninger Skolering av tillitsvalgte Være en aktiv medspiller i ulike kommunale fora Arrangere lunsj med foredrag for pensjonistmedlemmene Vedtak: Handlingsplanen for 2015 godkjennes. INNMELDTE SAKER sak 06/15 Forhandlingsansvaret over til staten Innsendt av: Lars Theting, Berit Roald, Hege Wiksnes, John Henry Knudseth. Utdanning er et statlig ansvar. Dagens system med kommune og fylkeskommune som ansvarlige for skolen, fører til store ulikheter. Slik det er nå, kommer ulikhetene fram i lærer- og pedagogtetthet, gruppestørrelser, timetall og undervisningsmateriell. Dagens system fører også til større ulikheter i arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Lærerstreiken har avdekket en dyp tillitskrise i skolen. KS tapte arbeidskonflikten, men ingenting tyder på at KS har skiftet linje. Tvert imot sier styrelederen i KS at de vil fremme de samme kravene om økt styring i de kommende oppgjørene. Alt tyder på at vi står foran en langvarig konflikt mellom lærerne og KS. Resultatet kan bli redusert rekruttering til læreryrket og mindre motiverte lærere. Taperne vil uansett være elevene. Det er en svært alvorlig situasjon, som krever politisk handling. 18

19 Ved å ta forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til staten vil man øke muligheten for at nasjonale utdanningspolitiske mål ligger til grunn for organiseringen av skolen og lærernes arbeidsdag, og dette vil være til elevenes beste. Vedtak: For å sikre like lønns- og arbeidsvilkår for alle, ønsker Utdanningsforbundet Asker at forhandlingsansvaret for ansatte i grunnskoler og videregående skoler overføres til staten. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. Øremerking av økonomiske midler til barnehage og skole Innsendt av: Lars Theting, Berit Roald, Hege Wiksnes, John Henry Knudseth. Utdanning er et statlig ansvar. Dagens system med kommune og fylkeskommune som ansvarlige for barnehage og skole, fører til store ulikheter. Slik det er nå, kommer ulikhetene fram i lærerog pedagogtetthet, gruppestørrelser, timetall og undervisningsmateriell. Alle politiske partier er enige om at det skal satses på utdanning, og dette brukes for å sanke stemmer i hvert eneste stortingsvalg. I praksis ser vi det motsatte, nemlig at kampen om midler i kommunene stadig blir tøffere. Det er et for stort ansvar for politikere i kommunestyrene å prioritere midlene som kommer fra staten til oppvekstsektoren. Når det ikke lenger er noen øremerking av disse midlene, kan de lett bli brukt til andre kommunale tjenester eller til å nedbetale gjeld istedenfor til barnehage og skole. Selv om stortingspolitikerne har bevilget midler til oppvekstsektoren, når altså disse midlene ofte ikke fram til barnehagene og skolene. Det er derfor vesentlig at midlene som kommer fra staten brukes til det de er ment til, nemlig skolehelsetjenesten, etterutdanning, samt forpliktende regler for gruppestørrelser og lærer- og pedagogtetthet i barnehage og skole. Vedtak: For å sikre at midlene som kommer fra staten til kommunene blir brukt på barnehagen og skolen, ønsker Utdanningsforbundet Asker at midlene øremerkes til barnehage og skole, slik at vi sikrer forsvarlig lærertetthet, gruppestørrelser, skolehelsetjenesten og etterutdanning til lærerne. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. 19

20 Årsmøtesak endring av vedtektenes 15 Kvotering. Innsendt av: lokallagsstyret I gjeldende 15.1 står det: «Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg.» Denne paragrafen har som formål å sikre en kvinneandel på minst 50 % i organisasjonens valgte ledd. Det var et tiltak for likestilling i en tid der kvinner var underrepresentert. Nå framstår denne paragrafen utdatert og kan sees som mannsdiskriminerende. En slik paragraf bør ha en kjønnsnøytral formulering, slik at begge kjønns representasjon vurderes like viktig og like nødvendig. Denne paragrafen ble forsøkt endret på landsmøtet i Et flertall av delegatene støttet endringen, men saken fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall og ble dermed forkastet. Sentralstyret har skrevet dette i årsmøtepapirene fra 2012: «Til orientering kan det nevnes at det for styrene i Idrettsforbundets organisasjonsledd er bestemmelser 131 som sier at disse skal sammensettes representativt for organisasjonsleddets medlemsmasse, dog med minst to av hvert kjønn der det er mulig å få til. Dersom det er viktig å sikre representativitet også for menn mener sentralstyret at dette vil være et mer hensiktsmessig spor å følge.» Utdanningsforbundet Asker ber om at paragrafen endres til en kjønnsnøytral kvoteringsregel som sikrer representasjon av begge kjønn i organisasjonens valgte organer over klubbnivå. Vedtak: Utdanningsforbundet Asker ber om at paragraf 15.1 endres til en kjønnsnøytral kvoteringsregel som sikrer representasjon av begge kjønn i organisasjonens valgte organer over klubbnivå. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til Fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. 20

21 VALG PLENUM 2015 sak 07/ Valg av leder Som leder foreslås Kristina Hem Wiken, Risengasonen barnehager 1 år Vedtatt. 7.2 Valg av nestleder Som nestleder foreslås Berit Roald, Risenga skole 2 år Vedtatt. 7.3 Valg av styremedlemmer Marte Skogland Andersen, Arnestad skole 2 år Vedtatt Marianne Ratvik, (L), Vettre skole 2 år Vedtatt Tonje Baardsen, Hovedgården skole 1 år Vedtatt Augusta Arnardottir, Torstadsonen bhg 2 år Vedtatt 7.4 Valg av varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge Ingeborg Lie Dyve, Landøya skole 2 år Vedtatt Ellen Braaten, Båstadmyra barnehage 2 år Vedtatt 7.6 Nominasjon av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet Valgkomiteens forslag: VGO Øystein Vigrestad Hans Helseth vara Trond Stensland vara Håkon Gravdal FAS (faglig administrativt støttesystem) Svein Ivar Fors vara Irene Figenschou BHG Kristina Hem Wiken Karin Berger GSK Berit Roald Lars Tething Solveig Reite Marte S. Andersen vara Kristin Kvaalen vara Birgitte Bunch vara Tonje Baardsen vara vara Foline G Ophaug vara Ivar Hapalahti Vedtak: Valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne en vara til Lars Tething. Vedtatt. 7.8 Forslag til delegater til landsmøtet 2015 Styrets forslag til vedtak: 21

22 Kristina Hem Wiken (b) Berit Roald (g) Ine Lill Hjelm-Gabrielsen (vgo) Vedtatt. 8. VALG SÆRMØTER sak 08/ Valg av hovedtillitsvalgte Som hovedtillitsvalgte foreslås Kristina Hem Wiken, Risengasonen bhg 1 år Berit Roald, Risenga skole 2 år Marte Skogland Andresen, Arnestad skole 2 år Vedtatt. Forslag til lederråd - oppnevnes av det nye lokallagsstyret Kjersti Tobro, Rønningen skole Jan Stien, Den alternative skolen Marianne Ratvik, Vettre skole Tone Bråthen, Solberg skole 2 år 2 år 2 år 2 år 9. Valg av valgkomité for 2016 sak 09/13 Gr. skole Barnehage Ledere Videregående Opplæring Medlemmer Hilde Bestvold Arnestad skole Lillian Kilde Solgården barnehage Anne Havik Heggedal skole Trond Stensland Holmen videregående skole Varamedlemmer Glenn Oskarsen Risenga u-skole Asgeir Berg Hval gård/vepsebolet bhg Håkon Gravdal Bleiker vgo Vedtak: Valgkomite for 2016 godkjennes. 10. Forslag til kandidater til fylkesstyret Lokallagsleder Kristina Hem Wiken presenterte nominerte til fylkesstyret etter paragraf Forslaget sendes til valgkomiteen i fylket. 22

23 Vedtak: Årsmøtet stiller seg bak forslaget til kandidater til fylkesstyret. 11. EVENTUELLE RESOLUSJONER Ingen resolusjoner. 23

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30

Årsmøte. Utdanningsforbundet Froland. Blakstad videregående skole 21.03.2012. klokka 19.00 20.30 Årsmøte Utdanningsforbundet Froland Blakstad videregående skole 21.03.2012 klokka 19.00 20.30 Side 1 Tilstede: 15 Hanne Hansson møtte fra fylkesstyret SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Årsmeldinger og regnskap

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER. Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 22.april 2010 kl. 19.00 Steinkjer Kurssenter SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING, OG REGNSKAP

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO

PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Vår saksbehandler: Elin Britt S. Hansen Steinkjer Direkte telefon 90993064 PROTOKOLL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 22. 24. august 2013 STED: OSLO-KIEL-OSLO Tilstede: Forfall: Paul

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 7 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 31.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Eva Ohna Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøteprotokoll 28.03.08

Årsmøteprotokoll 28.03.08 Notodden Årsmøteprotokoll 28.03.08 Årsmøteprotokoll Sak 1 Konstituering, møte- og valgreglement Valg av møteleder. Forslag: Marit Holm Marit Holm valgt Valg av referent: Forslag: Tove Pedersen. Tove Pedersen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag 24.08.12 kl 13.00 15.00. Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 2 12/13 Sted: Møterommet i Utdanningsforbundet i Hausmannsgate. Tid: fredag 07.09.12 kl.09.00 16.30. Bevertning: Lunsj Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til alle medlemmer av Utdanningsforbundet Ullensaker Innkalling til årsmøte Jessheim 3. mars 2015 Det kalles herved inn til årsmøte i Utdanningsforbundet Ullensaker. Vi server kinesisk fra 17:00, og årsmøtet

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Vennesla. Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas Vennesla Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars kl.19.00 på Digg (Kulturhuset) Sang av Bjøro Hildebrandt Besøk av Svein Ove Olsen (Fylkeskontoret) Årsmøtesaker Valgmøte etter årsmøtet Møtet avsluttes med tapas

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset

Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Vår dato 09.03.2016 Tirsdag 15. mars kl. 18.00 pa Ra dhuset Saksliste: 1.0 Konstituering 2.0 Årsmelding for 2014 og 2015 3.0 Regnskap og budsjett 4.0 Andre årsmøtesaker 5.0 Valg av lokallagsstyre og hovedtillitsvalgt

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NESODDEN fredag 8. mars 2013 kl. 19.00 Sandvang, Svestad

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NESODDEN fredag 8. mars 2013 kl. 19.00 Sandvang, Svestad ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET NESODDEN fredag 8. mars 2013 kl. 19.00 Sandvang, Svestad Årsmøtet arrangeres i år på Sandvang, Svestad. Det vil bli servert mat og drikke etter årsmøtet. Påmelding skjer via

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Høst 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Høst Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender høst Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter?

Hvordan kan vi engasjere, aktivisere og ansvarliggjøre medlemmene? Hvordan får vi flest mulig til å komme på klubbmøter? Hvordan kan vi få til bedre klubbarbeid? Dette var problemstillinga arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskolen jobbet med på kurs 10. og 11. mars. Dette er klubbledernes egne tips til hverandre. Les dette

Detaljer

Referat fra styremøte 23.oktober

Referat fra styremøte 23.oktober Referat fra styremøte 23.oktober Disse møtte: Jostein Sivertsen Ingjerd H. Nygård Grethe Nyrønning Bente Hugdal Kjersti Drevsjømoen Often Karianne Holøyen Gunn Toril Ryen Kristin Holann Kari Vårhus Sak

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2013-2014. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2013-2014 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2013 2014 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt i barnehagen i Bergen. I denne

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer