Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2015 Tirsdag 24. mars kl i Leikvollhallen Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for Godkjenning av regnskapet for Forslag til budsjett for Forslag til handlingsplan for Innmeldte saker 7. Valg plenum 8. Valg særmøter 9. Valg av valgkomité for Eventuelle resolusjoner Velkommen! Kristina Hem Wiken Utdanningsforbundet Asker 1

2 Saksliste til årsmøtet 2015 Plenum: 1. Konstituering og godkjenning av møte- og valgreglement a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av dirigenter c. Valg av protokollskrivere d. Valg av to representanter til å signere protokollen e. Valg av tellekorps f. Møtereglementet g. Valgreglementet h. Godkjenning av sakslisten 2. Godkjenning av årsmeldingen fra styret 3. Godkjenning av regnskapet for Forslag til budsjett for Forslag til handlingsplan for Innmeldte saker 7. Valg - Plenum 7.1 Valg av leder 7.2 Valg av nestleder 7.3 Valg av styremedlemmer 7.4 Valg av varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge 7.5 Valg av kandidater til fylkesårsmøtet 8. Valg - Særmøter 8.1 Valg av hovedtillitsvalgte (medlemmer ansatt i kommunen har stemmerett) Plenum: 9. Valg av valgkomité for Forslag til kandidater til fylkesstyret 11. Eventuelle resolusjoner KONSTITUERING Sak 01/15 a) Godkjenning av innkalling. Vedtatt. Innkallingen godkjent. b) Valg av dirigenter: Som dirigenter velges Cathrine Altepost, Nesøya skole, og Gunnhild Nergård, Mellom- Nes skole. Vedtatt. c) Valg av protokollskrivere: Som protokollskrivere velges Heidi Jeppesen, Ånnerudtoppen barnehage, 2

3 Jannecke Qvist-Eriksen, Solvang u-skole. Vedtatt. d) Valg av to representanter til å signere protokollen. Til å underskrive protokollen velges Halil Gjoni, Risengasonen barnehager og Kim Sagen, Vettre skole. Vedtatt. e) Valg av tellekorps: Medlemmer fra Risenga u-skole utgjør tellekorps. Vedtatt. f) Møtereglement: Styrets forslag: 1. Innlegg til sakene vises ved håndsopprekking. 2. Replikk til innlegg vises ved to fingre. 3. Til dagsorden/til sakslista; vises med en knyttet neve og en viftende hånd. 4. Det er ikke anledning til å be om ordet etter at strek er satt. Et flertall på årsmøtet kan be om at strek er satt blir opphevet. Møtereglementet godkjennes som foreslått. Vedtatt. g) Valgreglement: Valgene gjelder i utgangspunktet for 2 år dersom ikke annet er foreslått. Valgperioden er fra 1.august etter årsmøtet. Alle valg skal være skriftlige. Møteledelsen kan, i samråd med årsmøtet, gjennomføre en åpen avstemning. Forutsetningen er at innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig og at det ikke foreligger andre forslag. Kandidater som det er fremmet forslag på er: 1. Forslag fra valgkomitéen. 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Vedtak: Valgreglementet godkjennes som foreslått. h) Godkjenning av sakslisten: Årsmøtet kan vedta med 2/3 flertall å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. Sakslisten godkjennes med to tilleggspunkter: 7.5 Valg av fylkesårsmøte kandidater og 10 Forslag til kandidater til fylkesstyret. Vedtatt. 3

4 ÅRSMELDING FRA STYRET OG sak 02/15 HOVEDTILLITSVALGTE Medlemstall pr , Utdanningsforbundet Asker Medlemmene er fordelt på følgende seksjoner: Per Per Grunnskole: Barnehage: Fag- og adm system (=FAS) VGO Uten seksjon Sum Rektorer og inspektører inngår i seksjon grunnskole, mens virksomhetsledere, styrere og mellomledere i barnehagene er registrert i seksjon barnehage. Gruppen Uten seksjon omfatter medlemmer uten seksjonstilhørighet, i tillegg pensjonister og medlemmer som ikke er i arbeid. Lokallagsstyret 2014 Fra Fra Leder og hovedtillitsvalgt: Tone M. Rosvoll Drengsrud skole Tone M. Rosvoll Drengsrud skole Leder og hovedtillitsvalgt: Fra Kristina Hem Wiken Nestleder og hovedtillitsvalgt Kristina Hem Wiken Risengasonen bhg Kristina Hem Wiken Risengasonen bhg Nestleder og hovedtillitsvalgt Berit Roald Hovedtillitsvalgt Berit Roald Risenga u-skole Ivar Hapalahti Styremedlem og kontaktperson barnehage Styremedlem og kontaktperson grunnskole: Styremedlem og kontaktperson lederråd: Øvrige styremedlemmer: Medlem med tale- og forslagsrett fra videregående Varamedlemmer i nummerert rekkefølge: Nina E. Larsen Litschutin Drengsrudtunet bhg Solveig Reite Blakstad skole Anne Havik Heggedal skole Kristin Kvaalen Familiebarnehagen Ivar Hapalathi Mellom-Nes skole Håkon Gravdal Bleiker vgs Øystein Vigrestad Nesbru vgs Tonje Baardsen Hovedgården u-skole 4 Sak 02/14 Kristin Kvaalen Solvangsonen bhg Solveig Reite Blakstad skole Anne Havik Heggedal skole Nina E. Larsen Litschutin Drengsrudtunet bhg Ivar Hapalathi Mellom-Nes skole Øystein Vigrestad Nesbru vgs Hans Helseth Asker vgs Tonje Baardsen Hovedgården u-skole, møtende

5 Foline Ophaug Hvalstad skole Heidi Jeppesen Ånnerudtoppen bhg vara Fra fast styremedlem Foline Ophaug Hvalstad skole Agusta Arnadottir Torstadsonen bhg Lederråd: Lederråd består av ledere og mellomledere og har møter cirka én gang i måneden. Rådet har vært spesielt opptatt av ledelsesstrukturen i kommunen og lønnsutviklingen. Leder: Anne Havik Anne Havik Heggedal skole Heggedal skole Terje Larsen Terje Larsen Risenga u-skole Risenga u-skole Anne Antonisen Anne Antonisen Hvalstad skole Hvalstad skole Lars Theting Lars Theting Torstad u-skole Torstad u-skole Helle Blakstad Karin Berger Holmen og Landøya bhg Solvangsonen bhg Maria Rooney Maria Rooney Nesøya og Vendla bhg Nesøya og Vendla bhg Lokallaget: Lokallaget har kontorer i Jørgensløkka 66 sammen med flere av de andre større arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet. Kontoret er bemannet hver dag dersom det ikke er kurs eller møter som er lagt andre steder. Vi nås på telefon /94, mobilnummer eller på e-post: Aktuell informasjon fra lokallaget finner man ved å gå inn på vår hjemmeside Frikjøp: Lokallagets frikjøp finansieres dels ved egne midler, ved midler tildelt fra Utdanningsforbundet sentralt og ved midler fra kommunen (hovedtillitsvalgtressurs): Vår 14 Høst 14 Fra Asker kommune, jfr. Hovedavtalen 180 % 180 % Fra Utdanningsforbundet sentralt 116 % 116 % Ressurs fra lokallagets egne midler 76 % 42 % Sum frikjøp 372 % 338 % 5

6 Frikjøpet er fordelt som følger: Vår 14 Høst 14 Leder og hovedtillitsvalgt 100 % 100 % Nestleder og hovedtillitsvalgt 100 % 100 % Hovedtillitsvalgt 50 % 50 % - 56,4 % Lederråd til sammen 30 % 30 % Kontaktperson barnehage 20 % 20 % Kontaktperson grunnskole 20 % 10 % Øvrige styremedlemmer 18 % 18 % Hovedtillitsvalgtressursen inngår som en del av frikjøpet til leder og nestleder, samt et tredje styremedlem. Hovedtillitsvalgte etter hovedavtalen (kommunal ressurstildeling i parentes): Vår 2014: Kristina Hem Wiken (40 %) Berit Roald (50 % ) Tone M Rosvoll (60 %). Høst 2014: Kristina Hem Wiken (60 %) og Berit Roald (50 %) Tone Rosvoll 60 % frem til 1.9., Ivar Hapalhti fra 27.10, 56,4 % og Berit Roald 64,6 % fra Medlem av Arbeidsmiljøutvalget i Asker kommune: Berit Roald Medlem av Partssammensatt utvalg i Asker kommune: Kristina Hem Wiken 3. vara Tone Rosvoll Berit Roald 1. vara Kristina Hem Wiken Medbestemmelse med rådmannen: Tone Rosvoll vara: Kristina Hem Wiken Kristina Hem Wiken vara: Berit Roald Intervju/tilsetting av virksomhetsledere og mellomledere: Tone M. Rosvoll, Berit Roald og Kristina Hem Wiken Forhandlingsutvalg i forbindelse med lokale forhandlinger 2014: Kap. 4: Kristina Hem Wiken, Berit Roald, Dag Jarle Vedvik og Karin Berger Kap. 3: Terje Larsen, Ingrid Wold-Olsen og Tone M. Rosvoll Kap. 5: Kristina Hem Wiken og Berit Roald, (samt Mildrid Stien fra NSF og Rolf-Egil Larsen fra Akademikerforbundet) Stipendutvalget: Kristina Hem Wiken Omstillingsutvalget: Kristina Hem Wiken / Ivar Hapalahti Nytt kompetanseforvaltningssystem/obisoft: Tone M. Rosvoll 6

7 Tidlig Innsats: Tone Rosvoll og Kristina Hem Wiken Ergonomi og pedagogikk i barnehagen: Kristina Hem Wiken KS skoleeierprogram i Akershus: Berit Roald «Ungdomstrinnet i utvikling»: Berit Roald AKTIVITETER, KURS OG MØTEVIRKSOMHET 2014 Styremøter Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter og ett konstituerende styremøte i perioden. Totalt er det behandlet 93 saker. De viktigste sakene som styret har behandlet: Handlingsplan for lokallaget / årshjul Lokallagets økonomi, herunder frikjøp Barnehagedagen 2014 SFS 2213 (arbeidstidsavtalen) Tariff 2014 Stedfortredertjeneste og konstituering Verving Innspill til komité for oppvekst Lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3, 4 og 5 Rådmannens forslag til handlingsprogram Stillingsstørrelse til ATV Høring om ny barnehagelov Medlemsmøter og medlemsseminar Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte De tillitsvalgte har vært på felles kurs og medlemsgrupperelaterte kurs. De som er nyvalgte tillitsvalgte, får grunnskolering i tre moduler. Samtlige tillitsvalgte er gjennom overordnede tema som; tilsettinger tariff I tillegg er det kursing med medlemsgrupperelaterte saker og særskilt fokus ble et spesielt år, i og med at vi var i konflikt, og derfor ble flere av kursene avlyst. 7

8 Medlemsmøter og medlemsseminar 24. mars: Medlemsmøte på kulturhuset med Geir Lippestad. Tema etikk november: Medlemsseminar på Sundvolden hotell. 60 medlemmer deltok på seminaret der Eli Rygg holdt foredrag om «Retten til å være meg». 03. desember: Medlemsmøte for pensjonistene i Festsalen, Asker kulturhus med 76 deltakere. I tillegg til å treffe tidligere kolleger, holdt Kristine Andenæs foredrag om Føyka utbyggingen. SENTRALT OG LOKALT LØNNSOPPGJØR Tariffoppgjøret 2014: KS Det ble brudd mellom Utdanningsforbundet og KS i juni. Partene kom til enighet 2. september. For Utdanningsforbundets medlemmer betød det senere virkningstidspunkt enn som er vanlig. Alle fikk et generelt tillegg på kr. 8500, eller 2,15 % med virkningstidspunkt Lokal pott på 1 %, med virkningstidspunkt Justering av minstelønnstabellen Mellomoppgjør ; alle får et lønnstillegg uavhengig av hvor de ligger i lønnstabellen Lokale forhandlinger: Resultat i kapittel 4: Samlet sett kom Utdanningsforbundets medlemmer godt ut av årets lokale oppgjør. Som tidligere år, fremmet vi gruppekrav med utgangspunkt i innspill fra klubbene. I kapittel 4B (spesialpedagoger og barnehagelærere), fikk de med lav ansiennitet god uttelling. I kapittel 4C (lærere), ble lønnsrammen for de med lavest og høyest ansiennitet økt. Mellomlederne og høgskolegrupper var i årets oppgjør prioritert av KS og arbeidsgiver. Disse gruppene ble også prioritert fra vår side, da de ikke blir omhandlet i mellomoppgjøret. Resultat i kapittel 3: Utdanningsforbundet leverte et solid krav, og i år synes vi å merke uttelling. Oppgjøret hadde en ramme på 3,3 %, resultatet endte med at Utdanningsforbundets medlemmer fikk 3,96 %. Resultat i kapittel 5: Vi forhandlet som hovedsammenslutning UNIO. Resultatet ble i gjennomsnitt 3,6 % Resultatet samlet og for hver organisasjon, må sies å være tilfredsstillende. 8

9 MEDBESTEMMELSE, RÅDMANN OG HOVEDTILLITSVALGTE I medbestemmelsesmøtene (MBM) møter de største fagforeningene. I tillegg til Utdanningsforbundet, møter Fagforbundet, FO, Delta, Sykepleierforbundet og Akademikerne. Møtene holdes omtrent en gang i måneden, men i år har det vært færre møter på grunn av konflikten. For å sikre at også andre fagforeninger skal ha mulighet til å komme med innspill, har vi jevnlig nettverksmøter i forkant av medbestemmelsesmøtene. Referatene fra medbestemmelsesmøtene legges ut på INN-siden, slik at alle skal ha mulighet til å holde seg orientert. Noen av sakene fremmet av Utdanningsforbundet til rådmannens medbestemmelsesmøte: Orienteringssak om Asker kommunes ønske om å overta VGO Oversikt over AFU (administrativ forhandlingsutvalg) sakene i 2013 Revisjon av Asker kommunes lønnspolitikk Utlysningstekst for de kommunale barnehagene Saker fremmet av Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta, Fagforbundet og Felles Organisasjonen: Retningslinjer for medbestemmelse i Asker kommune Kommunal lønnspolitikk Handlingsplan for Utdanningsforbundet 2014 SAKER TILTAK RESULTAT Særskilt fokus Følge opp arbeidstidsavtaler for skoler og barnehager. Tilsettinger på egen arbeidsplass involvering av tillitsvalgte. Budsjett på egne arbeidsplasser. Drøftelsesmøte med HR sjef og direktør for oppvekst om presiseringer og utarbeidelse av lokal avtale av SFS TV kurs/info om anbefalt avtale som ble forkastet i uravstemning. Tema på dialogmøte med direktør for oppvekst Delta på klubbmøter og personalmøter. Besvare henvendelser fra TV i barnehage og skole. Tema på Holmenkurs i januar. Tatt opp på dialogmøte med direktør for oppvekst og uttrykt ønske om felles skolering i tilsettinger vinteren -15. Tema på ATV kurs i mai og oktober. Ha ekstra fokus på ny budsjettmodell i skolen i dialogmøter med dir. for oppvekst. 9 Enighet om utkast til lokal avtale som det jobbes videre med i ledergruppen. Etter hoved tariffoppgjøret 2014, ble SFS2213 prolongert til Alle TV har vært innkalt på kurs, og de aller fleste enheter har vært representert. Flere enheter involverer TV i eget budsjettarbeid. Bhg overføringene er ikke

10 Kommunens handlingsplan for Lønnsoppgjøret Bedre integrering av flerspråklige elever i skolen. Senioravtaler. Utagerende og voldelige elever. Lokallagets virksomhet i forhold til medlemmer i videregående opplæring. Personal- og rekrutteringspolitikk. Følge opp reduserte bhg overføringer p.g.a. mindre bruk av kontantstøtte. Tema på dialogmøte Skrive høringsuttalelse til rådmannens forslag. Sak på PSU møte Lokale forhandlinger for kap. 3, 4 og 5. «Kultur for mangfold» satsingsprosjekt på Borgen. På dialogmøte med direktør for oppvekst ble det stilt spørsmål om ressursbruk og hvordan videre organisering av flerspråklige elever er tenkt når tilflyttingen til Asker kommune øker. Fremme krav om seniortillegg i lokalt lønnsoppgjør. Komme med innspill til revisjon av arbeidsgiver politisk plattform (AGP). Ha fokus på at skolene har økonomiske rammer som sikrer at tiltak kan settes inn, og at risikoanalyser og tiltaksplaner jevnlig er tema i lokalt MBM. Når mulig, delta på kurs, opplæring og klubbmøter. Utdanningsforbundet skal være pådriver i arbeidet med å videreutvikle Asker kommunes personal- og rekrutteringspolitikk. Ansettelser i Askerskolen Må være UDFs fokusområde under revisjon av arbeidsgiverpolitisk plattform På dialogmøte med direktør for oppvekst minnet UDF om tidligere innspill hvor UDF ønsker at stillinger i askerskolen skal lyses ut internt før fellesutlysning (lik tidligere redusert. Høringsuttalelse sendt Innspill fra UDF. Se årsmelding. UDF (KHW) deltar i prosjektgruppe. Tatt opp i formannskapet og det skal utarbeides forslag fra dir. for oppvekst som skal behandles i Komité for oppvekst i feb for så å sendes på høring. Seniortillegg for ledere i kap.3. Fikk ikke gjennomslag i kap. 4. Revisjonen av AGP er utsatt til 2015, UDF kommer da med innspill. Tatt opp i PSU og på dialogmøte med direktør for oppvekst Tema også meldt fra UDF og diskutert i prosjektgruppen for tidlig innsats. VGO er representert ved 2 representanter i lokallagsstyret og inviteres til og deltar på kurs i regi av lokallaget. Forsideoppslag, samt påfølgende leder i Budstikka medio mai. Langsiktig rekrutteringsstrategi vedtatt mai Rekrutteringsnotat oversendt formannskapet samt rådmann (PSU). Innspill til AGP utsettes til revisjonen vinteren

11 Bemanning og pedagogiske lederes arbeidsoppgaver i Asker-barnehagene. Verving av medlemmer, særlig fokus på ledermedlemmer og bhg. Egen mediekontakt i styret. Innspill og synliggjøring av lokallagets politikk og synspunkter i media. Profesjonsetikk «Den gode skoleeier» praksis) Som følge av MBM sak, ble pedagogiske ledere invitert til 2 kommunale møter hvor de ble gitt anledning til å komme med innspill. Besøke ulike barnehager. Distribuere materiell til ATV for verving på egne arbeidsplasser, samt på velkomstmøter for nyansatte. Ønske fra årsmøtet om å ha egen mediekontakt som skal innhente innspill fra medlemmene. Profilere UDF i media. Stimulere til fortsatt økt kunnskap om profesjonsetikk og hva det innebærer å ha et profesjonsetisk ansvar. Bidra til at plattformen fortsatt brukes aktivt. Asker kommune deltar på KS skoleeierprogram i Akershus med hovedmål «å bidra til en reell praksisforbedring av eget skoleeierskap». Mange av de pedagogiske lederne møtte. Medlemstallet har utviklet seg i positiv retning i Asker i 2014, og ved årsskiftet er det 1467medlemmer en økning på 19 medlemmer. Mediekontakt: Ivar Hapalahti Innspill i Budstikka fra UDF Asker: Barnehagedagen Lokale lærerlønninger Bhg portalen til Asker kommune Lærernes arbeidstid «Tillitskrise i skolen» Høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring i ny barnehagelov Etisk refleksjon med Anne Storrusten for alle TV på Holmenkurset i januar. Gått gjennom og delt ut stort bilde av LPF (lærerprofesjonens etiske plattform) til opphenging i flere klubber. Medlemsmøte i Asker kulturhus med foredrag av advokat Geir Lippestad. LPF gjort kjent for nyansatte i Asker kommune «kick-off» nyansatte bhg lærere Medlemsseminar til med foredrag av Eli Rygg. LPF inn som eget spørsmål i Obisoft. UDF (BØR) deltar med representant. 11

12 Faste oppgaver Bistå tillitsvalgte og medlemmer. Fortsatt fokus på arbeidsforhold for ledere. Være aktive for å synliggjøre UDF politikk og meninger i ulike lokale fora (Budstikka ) Bevisstgjøring i forhold til det å være organisert. Gode rutiner for lokal medbestemmelse. God kvalitet i arbeidet med tilsettinger. Samarbeid med andre fagforeninger. Skolering av tillitsvalgte. Kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Være en aktiv medspiller i ulike kommunale fora. Arrangere barnehagedagen i samarbeid med tillitsvalgte. Arrangere lunsj med foredrag for pensjonistmedlemmene. Tema på dialogmøte med direktør for oppvekst Se over Ble arrangert Ble arrangert for 76 fremmøtte med foredrag av Kristine Andenæs om Føyka prosjektet. Vedtak: Årsmeldingen godkjennes. GODKJENNING AV REGNSKAP 2014 sak 03/ RESULTAT Regnskap HiÅ Budsjett HiÅ INNTEKTER 3290 Kontingentinntekter FY/LOK Sum Driftsinntekter

13 KOSTNADER 5010 Fast lønn Møtegodtgjøring uten feriepenger Påløpne feriepenger Lønnsytelser-interimskonto Fri telefon privat fordel, avg.pliktig Fri telefon øvrig Telefondekn.i form av lønnsytelse Div. naturalytelser (avgiftspliktige) Honorar næringsdrivende Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Sum Lønnskostnader Kontorforsikringer Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Frikjøp tillitsvalgte e. avtale Refusjon frikjøp/spk Honorar uten oppg.plikt Kontorrekvisita Trykksaker Aviser og abonnementer kontoret Diverse kontor- og adm.kostnader Telefon Portokostnader, postboksleie Sum Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri Andre reiseutgifter Hotell Leie kurslokale/møterom Bevertning ved møter Deltakeravgift møter/kurs Andre kurs/møte kostnader Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver STIPEND Sum

14 DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER 8040 Renteinntekter bank Bankgebyr Smådifferanser, diverse Dispon. årsresult fri egenkapital 0 0 Sum Finansposter Ordinært Resultat før skatt Ordinært Resultat

15 15

16 Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes. BUDSJETTFORSLAG 2015 sak 04/15 Overføringer til lokallaget Tilføring overskudd SPK refusjon Sum driftsinntekter Lønnskostnader Fast lønn Møtegodtgj. u feriepenger Påløpne feriepenger Lønnsytelser-interimskonto Telefondekn. I form av lønnsy Honorar næringsdrivende Arb.g avg Arb.g avg pål.feriep 1000 Frigjøring, tillitsverv Frikjøp av tillitsvalgte Diverse kostnader Kontorforsikringer Inventar, innkjøp Kontorteknisk utstyr Aviser og abonnementer Kontorrekvisita Trykksaker Bankgebyr Div.kontor- og adm kostnad 2000 Porto og telefon Telefon Porto

17 Sum lønn og adm. kostnader Andre kurs, møte- og reisekostnader Bilgodtgjøring-trekk og avgiftsfri Andre reiseutgifter Bevertning ved møter Deltakeravgift ved 7172 møter/kurs Profileringsmateriell Støtte andre organisasjoner Representasjon, gaver Stipend Hotell og overnatting Hotell/medlemsseminar Leie kurslokaler/møterom Pensjonisttreff Lederseminar Sum møter, kurs og andre kostnader Sum kostnader Resultat 0 Vedtak: Budsjettforslag for 2015 godkjennes. Forslag fra salen: Styret oppfordres til å diskutere tiltak mot medlemsforfall ved seminarer. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2015 sak 05/15 Følge opp arbeidstidsavtaler for skoler og barnehager Budsjett på egne arbeidsplasser Kommunens handlingsplan for Seniorpolitikk Lokallagets virksomhet i forhold til medlemmer i videregående opplæring 17

18 Personal- og rekrutteringspolitikk Revisjon av arbeidsgiverpolitisk plattform Bemanning og pedagogiske lederes arbeidsoppgaver i Asker-barnehagene Verving av medlemmer Profesjonsetikk «Den gode skoleeier» KS skoleeierprogram i Akershus Ergonomi og pedagogikk i barnehagen Arbeidsplasser i barnehage og skole Barnehageoffensiven Følge opp årsmøtesaker Fremme saker vedtatt løftet på årsmøtet, for fylkesårsmøtet i mai -15 Faste oppgaver Bistå tillitsvalgte og medlemmer Fortsatt fokus på arbeidsforhold for ledere Innspill og synliggjøring av lokallagets politikk og synspunkter Bevisstgjøring i forhold til det å være organisert Gode rutiner for lokal medbestemmelse God kvalitet i arbeidet med tilsettinger Samarbeid med andre fagforeninger Skolering av tillitsvalgte Være en aktiv medspiller i ulike kommunale fora Arrangere lunsj med foredrag for pensjonistmedlemmene Vedtak: Handlingsplanen for 2015 godkjennes. INNMELDTE SAKER sak 06/15 Forhandlingsansvaret over til staten Innsendt av: Lars Theting, Berit Roald, Hege Wiksnes, John Henry Knudseth. Utdanning er et statlig ansvar. Dagens system med kommune og fylkeskommune som ansvarlige for skolen, fører til store ulikheter. Slik det er nå, kommer ulikhetene fram i lærer- og pedagogtetthet, gruppestørrelser, timetall og undervisningsmateriell. Dagens system fører også til større ulikheter i arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Lærerstreiken har avdekket en dyp tillitskrise i skolen. KS tapte arbeidskonflikten, men ingenting tyder på at KS har skiftet linje. Tvert imot sier styrelederen i KS at de vil fremme de samme kravene om økt styring i de kommende oppgjørene. Alt tyder på at vi står foran en langvarig konflikt mellom lærerne og KS. Resultatet kan bli redusert rekruttering til læreryrket og mindre motiverte lærere. Taperne vil uansett være elevene. Det er en svært alvorlig situasjon, som krever politisk handling. 18

19 Ved å ta forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til staten vil man øke muligheten for at nasjonale utdanningspolitiske mål ligger til grunn for organiseringen av skolen og lærernes arbeidsdag, og dette vil være til elevenes beste. Vedtak: For å sikre like lønns- og arbeidsvilkår for alle, ønsker Utdanningsforbundet Asker at forhandlingsansvaret for ansatte i grunnskoler og videregående skoler overføres til staten. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. Øremerking av økonomiske midler til barnehage og skole Innsendt av: Lars Theting, Berit Roald, Hege Wiksnes, John Henry Knudseth. Utdanning er et statlig ansvar. Dagens system med kommune og fylkeskommune som ansvarlige for barnehage og skole, fører til store ulikheter. Slik det er nå, kommer ulikhetene fram i lærerog pedagogtetthet, gruppestørrelser, timetall og undervisningsmateriell. Alle politiske partier er enige om at det skal satses på utdanning, og dette brukes for å sanke stemmer i hvert eneste stortingsvalg. I praksis ser vi det motsatte, nemlig at kampen om midler i kommunene stadig blir tøffere. Det er et for stort ansvar for politikere i kommunestyrene å prioritere midlene som kommer fra staten til oppvekstsektoren. Når det ikke lenger er noen øremerking av disse midlene, kan de lett bli brukt til andre kommunale tjenester eller til å nedbetale gjeld istedenfor til barnehage og skole. Selv om stortingspolitikerne har bevilget midler til oppvekstsektoren, når altså disse midlene ofte ikke fram til barnehagene og skolene. Det er derfor vesentlig at midlene som kommer fra staten brukes til det de er ment til, nemlig skolehelsetjenesten, etterutdanning, samt forpliktende regler for gruppestørrelser og lærer- og pedagogtetthet i barnehage og skole. Vedtak: For å sikre at midlene som kommer fra staten til kommunene blir brukt på barnehagen og skolen, ønsker Utdanningsforbundet Asker at midlene øremerkes til barnehage og skole, slik at vi sikrer forsvarlig lærertetthet, gruppestørrelser, skolehelsetjenesten og etterutdanning til lærerne. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. 19

20 Årsmøtesak endring av vedtektenes 15 Kvotering. Innsendt av: lokallagsstyret I gjeldende 15.1 står det: «Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg.» Denne paragrafen har som formål å sikre en kvinneandel på minst 50 % i organisasjonens valgte ledd. Det var et tiltak for likestilling i en tid der kvinner var underrepresentert. Nå framstår denne paragrafen utdatert og kan sees som mannsdiskriminerende. En slik paragraf bør ha en kjønnsnøytral formulering, slik at begge kjønns representasjon vurderes like viktig og like nødvendig. Denne paragrafen ble forsøkt endret på landsmøtet i Et flertall av delegatene støttet endringen, men saken fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall og ble dermed forkastet. Sentralstyret har skrevet dette i årsmøtepapirene fra 2012: «Til orientering kan det nevnes at det for styrene i Idrettsforbundets organisasjonsledd er bestemmelser 131 som sier at disse skal sammensettes representativt for organisasjonsleddets medlemsmasse, dog med minst to av hvert kjønn der det er mulig å få til. Dersom det er viktig å sikre representativitet også for menn mener sentralstyret at dette vil være et mer hensiktsmessig spor å følge.» Utdanningsforbundet Asker ber om at paragrafen endres til en kjønnsnøytral kvoteringsregel som sikrer representasjon av begge kjønn i organisasjonens valgte organer over klubbnivå. Vedtak: Utdanningsforbundet Asker ber om at paragraf 15.1 endres til en kjønnsnøytral kvoteringsregel som sikrer representasjon av begge kjønn i organisasjonens valgte organer over klubbnivå. Utdanningsforbundet Asker tar med seg saken til Fylkesårsmøtet med sikte på å få saken behandlet på landsmøtet Vedtatt. 20

21 VALG PLENUM 2015 sak 07/ Valg av leder Som leder foreslås Kristina Hem Wiken, Risengasonen barnehager 1 år Vedtatt. 7.2 Valg av nestleder Som nestleder foreslås Berit Roald, Risenga skole 2 år Vedtatt. 7.3 Valg av styremedlemmer Marte Skogland Andersen, Arnestad skole 2 år Vedtatt Marianne Ratvik, (L), Vettre skole 2 år Vedtatt Tonje Baardsen, Hovedgården skole 1 år Vedtatt Augusta Arnardottir, Torstadsonen bhg 2 år Vedtatt 7.4 Valg av varamedlemmer til styret i prioritert rekkefølge Ingeborg Lie Dyve, Landøya skole 2 år Vedtatt Ellen Braaten, Båstadmyra barnehage 2 år Vedtatt 7.6 Nominasjon av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet Valgkomiteens forslag: VGO Øystein Vigrestad Hans Helseth vara Trond Stensland vara Håkon Gravdal FAS (faglig administrativt støttesystem) Svein Ivar Fors vara Irene Figenschou BHG Kristina Hem Wiken Karin Berger GSK Berit Roald Lars Tething Solveig Reite Marte S. Andersen vara Kristin Kvaalen vara Birgitte Bunch vara Tonje Baardsen vara vara Foline G Ophaug vara Ivar Hapalahti Vedtak: Valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne en vara til Lars Tething. Vedtatt. 7.8 Forslag til delegater til landsmøtet 2015 Styrets forslag til vedtak: 21

22 Kristina Hem Wiken (b) Berit Roald (g) Ine Lill Hjelm-Gabrielsen (vgo) Vedtatt. 8. VALG SÆRMØTER sak 08/ Valg av hovedtillitsvalgte Som hovedtillitsvalgte foreslås Kristina Hem Wiken, Risengasonen bhg 1 år Berit Roald, Risenga skole 2 år Marte Skogland Andresen, Arnestad skole 2 år Vedtatt. Forslag til lederråd - oppnevnes av det nye lokallagsstyret Kjersti Tobro, Rønningen skole Jan Stien, Den alternative skolen Marianne Ratvik, Vettre skole Tone Bråthen, Solberg skole 2 år 2 år 2 år 2 år 9. Valg av valgkomité for 2016 sak 09/13 Gr. skole Barnehage Ledere Videregående Opplæring Medlemmer Hilde Bestvold Arnestad skole Lillian Kilde Solgården barnehage Anne Havik Heggedal skole Trond Stensland Holmen videregående skole Varamedlemmer Glenn Oskarsen Risenga u-skole Asgeir Berg Hval gård/vepsebolet bhg Håkon Gravdal Bleiker vgo Vedtak: Valgkomite for 2016 godkjennes. 10. Forslag til kandidater til fylkesstyret Lokallagsleder Kristina Hem Wiken presenterte nominerte til fylkesstyret etter paragraf Forslaget sendes til valgkomiteen i fylket. 22

23 Vedtak: Årsmøtet stiller seg bak forslaget til kandidater til fylkesstyret. 11. EVENTUELLE RESOLUSJONER Ingen resolusjoner. 23

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016

Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Utdanningsforbundet Asker Å rsmøte 2016 Tirsdag 12. april kl. 18.00 på Asker Videregående skole Årsmøtesaker: 1. Konstituering 2. Godkjenning av årsmeldingen for 2015 3. Godkjenning av regnskapet for 2015

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18. Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2014. Årsmøtet ble avholdt på Kjelle videregående skole 24. april kl. 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2016 Onsdag 13. april kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til. ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18. UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2015 Mandag 16. mars kl 18.00 Sted: Kjelle VGS- kantina Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar

Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Referat fra utvidet styremøte i Utdanningsforbundet 21.januar Disse møtte: S. Sivertsen Ingjerd Nygård Kjersti Drevsjømoen Often Bente Hugdal Grethe Nyrønning Ingrid Linna Gunn Toril Ryen Kari Vårhus Turid

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Mål for arbeidet 2015/2016 Oppdatert 11/1-16 1. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Utdanningsforbundet Porsgrunn vil aktivt arbeide for å bedre lønns- og arbeidsforholdene for sine medlemmer.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet 12. april 2016 1. TILKNYTNING OG STATUS Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (FF-HiOA) er

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen

Kalender Våren Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Kalender Våren 2015 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Aktivitetskalender våren 2015 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Årsmøte 2013 Bakke skole

Årsmøte 2013 Bakke skole Årsmelding for Utdanningsforbundet Ullensaker 2012/2013 1) Lokallaget Styret Styret har i perioden bestått av: Leder og vara HTV-KS: Jon Inge Maridal (G) Nestleder: Carina H Frey (G) Styremedlem: Wenche

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2013 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer