Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper"

Transkript

1 Katalog Februar 2015 v_04 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, varmtvannsberedere, solpaneler og tilbehør

2 2 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

3 Innhold Side ABKs kataloger 4 Om ABK AS 5 Dimensjonering av borehull - klimasoner 6-8 ABK som totalleverandør av løsninger 9 Væske-vann varmepumper NIBE F1145 EM NIBE F1245R EM NIBE F1155 EM Inverter 19 NIBE F1255R EM Inverter NIBE F NIBE Uplink 23 Tilbehør, NIBE væske-vann varmepumper NIBE AI AP-BW30 35 Luft-vann varmepumper NIBE F2040 Inverter NIBE F NIBE F NIBE SMO 20 / SMO NIBE VVM 320 EMK, VVM 310 EMK og VVM Tilbehør, NIBE luft-vann varmepumper NIBE SPLIT Tilbehør, NIBE SPLIT Toshiba kwsmart Tilbehør, Toshiba kwsmart Clivet ELFOEnergy Vulcan Medium Øvrig tilbehør Vannbehandling Luftseparasjon Elektriske beredere 92 Transformatorer 93 Avtrekksvarmepumper NIBE F NIBE SAM NIBE F470R 98 NIBE F370R 99 NIBE F NIBE F Tilbehør, NIBE avtrekksvarmepumper El.kjeler 106 Varmevekslere 107 Solvarmesystemer Solar solvarmepakker Tilbehør, NIBE solvarmepakker Solcellepaneler til bolig Kjeler for vedfyring Kjeler for pelletsfyring For produktbestilling og support ABK AS Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Hovedkontor Oslo tlf / Support Oslo tlf / - Admin, salg, markedsavd, support Brobekkvn. 80 A, bygg 13, 0582 Oslo Varmeopptak, logistikk Brobekkvn. 80 B, 0582 Oslo Avd. Vest, Stavanger Forus Atrium, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes - tlf Avd. Vest, Bergen Hardangervegen 72, 5224 Nesttun - tlf Avd. Midt-Norge Tungasletta 10, 7047 Trondheim - tlf Avd. Nord-Norge Skoleveien 40, 8250 Rognan - tlf Web abkklima.no / toshibavarmepumper.no / nibeenergysystems.no Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 3

4 ABKs kataloger Tekniske kataloger med produktoversikt Våre kataloger ABK har et bredt utvalg innen varmepumper, klimakjøling, datakjøling, varmeopptak, senkepumper og materiell. Produkter er samlet i en serie med kataloger. NIBE væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper. Toshiba kwsmart og Clivet luft-vann varmepumper. Akkumulatortanker, varmtvannsberedere, solpaneler og tilbehør - for bolig og næringsbygg Toshiba varmepumper/aircondition - for næringsbygg Toshiba varmepumper/aircondition - for bolig. Montasjemateriell og arbeidstøy Clivet varmepumper og kjølemaskiner - for næringbygg og industri Sabiana fancoils, aerotempere, varmestips og kjøletak Varmeopptak - Energikollektorer og tilbehør Borutstyr - Brønnboring og fundamentering Senkepumper og tilbehør 4 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

5 Om ABK Om ABK ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen anlegg og vannforsyning, bygg, rør, elektro og kulde. ABK AS ble etablert i Selskapet har utviklet seg fra å være en kuldeentreprenør til å bli en grossist med utvidet support. Vi har bortimot 80 ansatte og en årlig omsetning på over 300 MNOK. ABK er medlem av NHO via foreningen Norsk Teknologi og VKE, foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi. I tillegg er ABK hovedmedlem i Norsk Varmepumpeforening - NOVAP. Support I ABKs supportsenter jobber ca 25 ingeniører og teknikere med å bistå våre kunder som har spørs-mål om installasjon, drift, service eller reparasjon. Bistand tilbys via telefon eller i felt og i samarbeid med våre prosjektingeniører. Web Besøk våre nettsider: abkklima.no / toshibavarmepumper.no / nibeenergysystems.no ABKs konkurransekraft er basert på høy tverrfaglig kompetanse, bredt produktspekter og utvidet support innen varmepumper, varmeopptak, senkepumper, klimakjøling og datakjøling. ABK AS har hovedkontor, kurssenter og lager fordelt på 5500 m 2 på Brobekk i Oslo. ABK har i tillegg avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og på Rognan. Vi følger våre kunder fra salgsinnsats frem til overlevering, og sikrer leveranser med høy kvalitet, fornøyde brukere og god lønnsomhet for alle parter. Visjon ABK skal - med engasjement og grundighet - bidra til redusert bruk av energi, bedre miljø og god lønnsomhet for kunder og samfunn. Kompetanse Rett kompetanse er vesentlig for et godt resultat. Våre kunder benytter seg av vårt brede kurstilbud, om det nå er grunnleggende varmepumpekurs eller mer avanserte serviceteknikerkurs. Kursene holdes i vårt 300 m 2 store kurs- og kompetansesenter, der man under kyndig veiledning får praktisk erfaring med de ulike systemene og teknologien rundt. Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 5

6 6 6 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

7 Dimensjonering av borehull Klimasoner Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. Dette får naturligvis betydning for dimensjonering av varmepumpeanlegget. Et riktig dimensjonert kollektorsystem vil sikre god og jevn drift av varmepumpen i en årrekke. Energibehovet i bolig DIMENSJONERENDE UTETEMPERATUR PÅVIRKER Eksempelvis på Røros og i Karasjok er det en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på henholdsvis -40 C og -42 C og års-middeltemperaturer (Tm ) på henholdsvis 0,5 og -1,5 C. Tilsvarende tall for Bergen er DUT -10 C og 7,8 C for Tm. Energibehovet for en bolig i Karasjok vil således være ~ 50 % høyere enn en tilsvarende bolig i Bergensområdet. Dimensjonering VARMEOPPTAK FOR BERGVARMEANLEGG Kollektoranlegget må dimensjoners slik at det stemmer overens med størrelsen på varmepumpen. Dimensjonering av kollektoranlegget kan ikke bare gjøres med å se på varmepumpens effekt. Det må også tas hensyn til energidekningsgraden som vil influere på antall driftstimer for varmepumpen. Klimasone, bergartstype og grunnvannsbevegelse er også viktige parametere. Teknisk levetid KOLLEKTORANLEGGET VERSUS VARMEPUMPEN Kollektoranleggets tekniske levetid er mange ganger lengre enn en varmepumpen - noe som igjen understreker viktigheten av å velge de beste og mest energibesparende løsningene. Klimasoner TABELL OG LOKALE FORHOLD For mindre kollektorsystemer er det begrenset hvor mye ressurser som kan legges ned i detaljert dimensjonering. For å veilede våre kunder har vi utarbeidet en tabell hvor Norge er delt inn i fire klimasoner. Tabellen er ikke ment å erstatte gode dimensjoneringer med dataverktøy eller godt boreteknisk håndverk; det er alltid viktig å følge boringene nøye og vurdere i hvilken grad de lokale forholdene vil påvirke varmeopptaket i kollektoren i hvert enkelt tilfelle. Varmeledningsevnen / lambda-verdien (λ) for ulike jordtyper* Sand 0,5 Singel 0,7 Grus 1,2 Leire 1,4 Silt 1,8 Fuktig jord (morene) 2,3 * ihht. NS3031 Klimasoner og de ulike årsmiddeltemperaturer Bergets varmeledningsevne Klimasone A Klimasone B Klimasone C Klimasone D Klimasone: A - 25 W/m B - 30 W/m C - 35 W/m D - 40 W/m Områder med årsmiddeltemperatur på 0-3 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 2-4 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 3-5 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 3-5 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 5-7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 6-8 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på over 7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 8-10 o C. Anbefalt effektbelastning med varmepumpe, 60% effektdekning. I klimasone A kan man senke grunnvannstemperaturen med 7 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 7 o C) 1) I klimasone B kan man senke grunnvannstemperaturen med 9 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 9 o C) 1) I klimasone C kan man senke grunnvannstemperaturen med 10,5 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 10,5 o C) 1) I klimasone D kan man senke grunnvannstemperaturen med 12 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 12 o C) 1) Det er antatt en varmeledningsevne, lambdaverdi (λ) på 3,0 W(m o K). Installatør/brønnborer må sjekke berggrunnsinformasjon i hvert tilfelle før boring. 1) (ΔT = x o C) ref. SVEP - Svenska Värmepumpförening, i samarbeide med Statens Vattenfallsverk og brønnbore-organisasjonen GEOTEC. Klimamessig er Norge og Sverige svært like, og SVEPs maler kan derfor benyttes med høy grad av pålitelighet, også her i Norge. Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 7

8 Dimensjonering av borehull Klimasoner Nødvendig borehullsdybde TOTALT PÅ ANLEGGET Tallene nedenfor er gitt ut ifra klimasone og anbefalt belastningsnivå. I disse borehullsdyp er det inkludert 5-10 m avstand til stabilt grunnvannsnivå, og inntil 15 m løsmasser over fjell. Ved store vanninnslag og med påviselig god grunnvannsstrømning, kan man vurdere noe redusert boring. Det samme gjelder for artesiske brønner, - vannkilder der grunnvannet blir presset opp av bakken uten behov for pumping. Maksimum boreullsdybde OBS! BEGRENSNINGER - PER HULL I henhold til NIBEs installasjonsmanualer skal maksimal dybde for ett borehull aldri overstige m. Dersom det borres dypere, kan trykktapet bli for stort og den interne sirkulasjonspumpen svikte. Merk også at ved bruk av jordkollektor er maksimum anbefalt lengde per slynge 400 meter. Nødvendig borehullsdybde (antall hull x dybde) Størrelse på varmepumpe (NIBE) For klimasone A For klimasone B For klimasone C For klimasone D 6 kw 180 m 150 m 130 m 120 m 8 kw 240 m (2x 120 m) 200 m 170 m 150 m 10 kw 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 210 m 190 m 12 kw 360 m (2x 180 m) 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 220 m 15 kw 440 m (2x 220 m) 360 m (2x 180 m) 320 m (2x 160 m) 280 m (3x 140 m) 17 kw 510 m (3x 170 m) 420 m (2x 210 m) 380 m (2x 190 m) 320 m (2x 160 m) 24 kw 680 m (4x 170 m) 570 m (3x 190 m) 480 m (3x 160 m) 450 m (3x 150 m) 30 kw 950 m (5x 190 m) 760 m (4x 190 m) 680 m (4x 170 m) 570 m 3x 190 m) 40 kw 1190 m (7x 170 m) 950 m (5x 190 m) 850 m (5x 170 m) 760 m (4x 190 m) 60 kw 1710 m (9x 190 m) 1440 m (8x 180 m) 1260 m (7x 180 m) 1080 m (6x 180 m) 8 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

9 ABK som totalleverandør av løsninger ABK har siden firmaet ble etablert i 1991 hatt prosjektering av kjøle- og varmepumpesystemer i alle størrelser som en del av kjernevirksomheten. Vi har knyttet til oss kompetansepartnere med forskjellige bakgrunner for å imøtekomme behovet for veiledning og prosjektering. PROSJEKTAVDELINGEN ABK har over mange år bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for sine kunder og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene. Det benyttes meget nøyaktige prosjekterings- og tegneprogrammer for å gjøre jobben for våre partnere enklest mulig. ABKs Prosjektavdeling bistår entreprenører, installatører og forhandlere med å velge rett løsning og rett produkt til enhver oppgave innen våre produktområder. AVDELING FOR VARMEOPPTAK Markedet for bergvarmeanlegg knyttet mot varmepumper har vokst betydelig de siste årene. Framtidsutsiktene er gode for denne type teknologi her i Norge - med god tilgang på elektrisitet og generelt lite løsmasser. ABK er totalleverandør av energikollektorer og tilbehør og fungerer i tillegg som sparringspartner for konsulenter, entreprenører og borere i forkant, underveis og etter leveranser. ABK er involvert i de fleste større prosjekter i Norge innen varmeopptak. Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 9

10 10 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

11 Væske-vann varmepumper Bergvarmepumper fra NIBE NIBEs bergvarmepumper er utstyrt med avansert teknologi, men er likevel svært enkle å installere og bruke. Modul-konstruksjon ENKELT Å INSTALLERE TILBEHØR En bergvarmepumpe fra NIBE er klargjort for kobling til en rekke forskjellige produkter og tilbehør, f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, ventilasjonsgjenvinningssystem og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med NIBEs brede utvalg av tilbehør kan man også fjernstyre varmepumpen, varme opp bassenget og kjøle ned huset. Lettlest styringsdisplay BRUKER- OG INSTALLASJONSVENNLIG NIBEs styringsdisplay i farger er lettlest og brukervennlig og gir informasjon om status, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen på stedet. Styreenhet sørger for at brukerne kan få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og opprettholde en komfortabel innetemperatur til enhver tid. NIBE Uplink FJERNSTYRING OG -OVERVÅKNING NIBE har et effektivt webbasert verktøy som raskt gir brukeren enkel kontroll over varmepumpen, uansett hvor man er. Med NIBE Uplink kan man umiddelbart sjekke f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen via pc eller mobil. Demonterbar kompressormodul ENKLERE TRANSPORT, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Kompressormodulen kan raskt og enkelt demonteres fra varmepumpen, noe som gjør at det blir mye enklere for installatør å transportere, betjene og installere varmepumpen. Hvis det blir behov for service på kompressormodulen, kan den demonteres og repareres uavhengig av varmepumpen. Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 11

12 Væske-vann varmepumper NIBE F1145 EM NIBE F1145 EM NIBE F1145 EM er en bergvarmepumpe med frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper og integrert energimåler for avgitt energi (EM). Pumpen er klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. F1145 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder, en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum enn 180 liter. F1145 EM kan styre opptil fire varmesystemer, og er beregnet for tilkobling til varmedistribusjonssystemer som gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. F1145 EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. NIBE VPB 200, VPB 300 eller VPB 500 beredere, solpaneler, passiv kjøling, bassengoppvarming. F1145 EM / F1245R EM / F1345 er master/slave-kompatible, med opptil ni stykker i parallell. Med integrert el.kolbe, frekvensstyrte sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. Egenskaper Integrert måler for avgitt energi (EM) Integrert vekselventil for tappevann Klargjort for oppkobling mot VPB 200, VPB 300 og VPB 500 beredere Modulsystem for enklere installasjon og høy driftssikkerhet Utekompensert styring Tidsstyring for varme og varmtvann Høy effektfaktor (COP) Svært stillegående drift Frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, klasse A Integrert elektrisk tilleggsvarme (maks. 9 kw) Leveres for 3 ~ 230 V og 400 V spenningstilførsel Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F1345 Klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring Brukervennlig fargedisplay med norsk språk USB-port for oppdatering av programvare og logging av driftsdata Stort utvalg av tilbehør for bl.a SMS-styring, bassengoppvarming, passiv/aktiv kjøling, solpaneler, m.m. F1145 EM Størrelse: 6, 8, 10, 12, 15, 17 kw Integr. bereder: Nei Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 C 1) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V kw Effektvakt: Kun for 400 V El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 2 kw 4 kw 6 kw 3~ 9 kw NIBE F1145 EM 3 ~ 230 V F EM 20 A 25 A 25 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F EM 20 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 180 kg F EM 25 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 185 kg F EM 25 A 32 A 32 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 190 kg F EM 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 200 kg F EM 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 205 kg 12 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

13 Væske-vann varmepumper NIBE F1145 EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 2 kw 4 kw 6 kw 3~ 9 kw NIBE F1145 EM 3 ~ 400 V + N F EM 16 A 16 A 16 A 20 A 1500 x 600 x 620 mm 145 kg F EM 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 165 kg F EM 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F EM 20 A 20 A 20 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 178 kg F EM 20 A 20 A 20 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 191 kg F EM 25 A 25 A 25 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 199 kg Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 13

14 Pakkeløsninger for NIBE F1145 EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F EM, pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F EM, pakke NIBE F EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw NIBE VPB 200R varmtvannsbereder, opp til 12 kw ABK Akkumulatortank nr. 1, volum 160 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 NIBE F EM, pakke 2 3 ~ 230 V NIBE F EM, pakke NIBE F EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw NIBE VPB 200R varmtvannsbereder, opp til 12 kw ABK Akkumulatortank nr. 1, volum 160 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

15 Pakkeløsninger for NIBE F1145 EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F EM, pakke 3 3 ~ 230 V NIBE F EM, pakke NIBE F EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw NIBE VPB 200R varmtvannsbereder, opp til 12 kw ABK Akkumulatortank nr. 1, volum 160 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 15

16 Væske-vann varmepumper NIBE F1245R EM NIBE F1245R EM med integrert 180 l bereder NIBE F1245R EM er en bergvarmepumpe med frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, integrert energimåler for avgitt energi (EM) og 180-liters rustfri varmtvannsbereder (R). Pumpen er klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. F1245R EM kan styre opptil fire varmesystemer, og er beregnet for tilkobling til varmedistribusjonssystemer som gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. F1245R EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, passiv kjøling, bassengoppvarming. F1145 EM / F1245R EM / F1345 er master/slave-kompatible, med opptil ni stykker i parallell. Med integrert el.kolbe, frekvensstyrte sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. Egenskaper Integrert måler for avgitt energi (EM) Integrert 180-liters rustfri varmtvannsbereder (R) Modulsystem for enklere installasjon og høy driftssikkerhet Utekompensert styring Tidsstyring for varme og varmtvann Høy effektfaktor (COP) Svært stillegående drift Frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, klasse A Integrert elektrisk tilleggsvarme (maks. 9 kw) Leveres for 3 ~ 230 V og 400 V spenningstilførsel Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F1345 Klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring Brukervennlig fargedisplay med norsk språk USB-port for oppdatering av programvare og logging av driftsdata Stort utvalg av tilbehør for bl.a SMS-styring, bassengoppvarming, passiv/aktiv kjøling, solpaneler, m.m. F1245R EM Størrelse: 6, 8, 10 og 12 kw Integr. bereder: Ja, 180 l Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V - 12 kw Effektvakt: Kun for 400 V El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 2 kw 4 kw 6 kw 9 kw NIBE F1245R EM 3 ~ 230 V F1245R EM - 6 kw 20 A 25 A 25 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 220 kg F1245R EM - 8 kw 20 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 230 kg F1245R EM - 10 kw 25 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 235 kg F1245R EM - 12 kw 25 A 32 A 40 A 50 A 1800 x 600 x 620 mm 240 kg 3 ~ 400 V + N F1245R EM - 6 kw 16 A 16 A 16 A 20 A 1800 x 600 x 620 mm 220 kg F1245R EM - 8 kw 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 230 kg F1245R EM - 10 kw 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 235 kg F1245R EM - 12 kw 20 A 20 A 20 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 240 kg 16 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

17 Pakkeløsninger for NIBE F1245R EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F R EM, pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F R EM, pakke NIBE F R EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw ABK Akkumulatortank nr. 2, volum 200 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 NIBE F R EM, pakke 2 3 ~ 230 V NIBE F R EM, pakke NIBE F R EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw ABK Akkumulatortank nr. 2, volum 200 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 17

18 Pakkeløsninger for NIBE F1245R EM, forts. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F R EM, pakke 3 3 ~ 230 V NIBE F R EM, pakke NIBE F R EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw ABK Akkumulatortank nr. 2, volum 200 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

19 Væske-vann varmepumper NIBE F1155 EM Inverter NIBE F1155 EM Inverter F1155 EM Inverter Varmeeffekt: 1,5-6 kw og 4-16 kw Integr. bereder: Nei Kompressor: Dobbel scroll, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Kun for 400 V El.kolbe: 4,5 kw el.kolbe, 230 V 6,5 kw el.kolbe, 400 V (kan kobles om til 9 kw) 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. NIBE F1155 EM er en bergvarmepumpe med inverterstyrt kompressor, frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper og integrert energimåler for avgitt energi (EM). Pumpen er klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. F1155 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder, en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum enn 180 liter. F1155 EM kan styre opptil fire varmesystemer, og er beregnet for tilkobling til varmedistribusjonssystemer som gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. F1155 EM dimensjoneres for å dekke hele energibehovet, og har nærmest ikke behov for elektrisk tilleggsvarme. Siden varmepumpen er inverterstyrt, tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Med rett ytelse hele året blir resultatet optimal besparelse. F1155 EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. NIBE VPB 200, VPB 300 eller VPB 500 beredere, solpaneler, passiv kjøling, aktiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning og bassengoppvarming. Med integrert el.kolbe, frekvensstyrte sirkulasjonspumper og styre-system blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. Egenskaper Inverterstyrt kompressor som gir svært høy årsvarmefaktor og energibesparelse Integrert måler for avgitt energi (EM) Begrenset eller ikke behov for akkumulatortank Modulsystem for enklere installasjon og høy driftssikkerhet Utekompensert styring Tidsstyring for varme og varmtvann Svært stillegående drift Frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, klasse A Integrert elektrisk tilleggsvarme (se tabell til høyre) Leveres for 3 ~ 230 V (F1255R-6 EM) og 400 V spenningstilførsel Klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring Brukervennlig fargedisplay med norsk språk USB-port for oppdatering av programvare og logging av driftsdata Stort utvalg av tilbehør for bl.a SMS-styring, bassengoppvarming, passiv/aktiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning, solpaneler, m.m. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 2 kw 4 kw 6 kw 9 kw NIBE F EM Inverter 3 ~ 230 V F EM Inverter 20 A 20 A x 600 x 620 mm 200 kg 3 ~ 400 V + N F EM Inverter 20 A 20 A x 600 x 620 mm 200 kg F EM Inverter 20 A 20 A 25 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 235 kg Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 19

20 Væske-vann varmepumper NIBE F1255R EM Inverter NIBE F1255R EM Inverter, med integrert 180 l bereder NIBE F1255R EM er en bergvarmepumpe med inverterstyrt kompressor, frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, integrert energimåler for avgitt energi (EM) og 180-liters rustfri varmtvannsbereder (R). Pumpen er klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. F1255R EM kan styre opptil fire varmesystemer, og er beregnet for tilkobling til varmedistribusjonssystemer som gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. NIBE F1255 får toppresultat i Den Svenske Energimyndighetens test og står som soleklar vinner i bergvarmepumpesegmentet. NIBE topper resultatene på blant annet følgende punkter: Energisparing kwh/år (80 % energisparing sammenlignet med elektrisk oppvarming) Høyeste årsvarmefaktor SCOP - Seasonal Coefficient of Performance Varmtvannskapasitet i toppklassen F1255R EM dimensjoneres for å dekke hele energibehovet, og har nærmest ikke behov for elektrisk tilleggsvarme. Siden varmepumpen er inverterstyrt, tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Med rett ytelse hele året blir resultatet optimal besparelse. F1255R EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, passiv kjøling, aktiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning og bassengoppvarming. Med integrert el.kolbe, frekvensstyrte sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. TEST- VINNER! F1255R EM Inverter Varmeeffekt: 1,5-6 kw og 4-16 kw Integr. bereder: 180 l Kompressor: Dobbel scroll, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Kun for 400 V El.kolbe: 4,5 kw el.kolbe, 230 V 6,5 kw el.kolbe, 400 V (kan kobles om til 9 kw) 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Egenskaper Inverterstyrt kompressor som gir svært høy årsvarmefaktor og energibesparelse Integrert måler for avgitt energi (EM) Begrenset eller ikke behov for akkumulatortank Integrert 180-liters rustfri varmtvannsbereder (R) Modulsystem for enklere installasjon og høy driftssikkerhet Utekompensert styring Tidsstyring for varme og varmtvann Svært stillegående drift Frekvensstyrte lavenergi sirkulasjonspumper, klasse A Integrert elektrisk tilleggsvarme (se tabell til høyre) Leveres for 3 ~ 230 V (F1255R-6 EM) og 400 V spenningstilførsel Klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring Brukervennlig fargedisplay med norsk språk USB-port for oppdatering av programvare og logging av driftsdata Stort utvalg av tilbehør for bl.a SMS-styring, bassengoppvarming, passiv/aktiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning, solpaneler, m.m. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 2 kw 4 kw 6 kw 9 kw NIBE F EM Inverter 3 ~ 230 V F1255R-6 EM Inverter 20 A 20 A x 600 x 620 mm 200 kg 3 ~ 400 V + N F1255R-6 EM Inverter 16 A x 600 x 620 mm 235 kg F1255R-16 EM Inverter 20 A 20 A 25 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 235 kg 20 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

21 Pakkeløsninger for NIBE F1255R EM Inverter Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F R EM, pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F R EM, pakke NIBE F R EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 230 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw ABK Akkumulatortank nr. 7, volum 50 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 NIBE F R EM, pakke 2 3 ~ 400 V + N NIBE F R EM, pakke NIBE F R EM, væske-vann varmepumpe 3 ~ 400 V NIBE KB 25 påfyllingssett, for varmepumpe 6-10 kw ABK Akkumulatortank nr. 7, volum 50 liter NIBE temperatursensor for ekstern akkumulatortank, 3 m KSB Calio S 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett 1 1 / 2 " x 1" med avstenging (sett á 2 stk), for KSB Calio S Blandeventil 22 mm for varmtvann, passer til F1245/F1255/VPB /VVM MagnaClean Micro vannfilter med magnetstav, G 1". Fjerner både magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonstank, 12 liter Veggbrakett med sikkerhetsventil, lufteventil og manometer Energimålerskap, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen 1 1 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 21

22 Væske-vann varmepumper NIBE F1345 NIBE F1345 NIBE F1345 er en bergvarmepumpe beregnet for flerbruksbygninger, industrilokaler, kirker og andre typer bygninger med et stort varmebehov. F1345 har to scrollkompressorer som samarbeider og aktiveres etter behov. Dette gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikkerhet. Pumpen er klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. F1345 produseres i fire størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kw. F1145 EM / F1245R EM / F1345 er master/slave-kompatible, og med opptil ni stykker i parallell gir dette en effekt på opptil 540 kw. F1345 kan styre opptil fire varmesystemer. Installasjonen er betydelig forenklet med 2 stk uttakbare kjølemoduler, 2" gjengede rørtilkoblinger samt enkel elektrisk tilkobling. F1345 har integrert trinnstyring av tilleggsvarme og softstart av kompressorer. Modellene 24 kw og 30 kw leveres med 1 stk lavenergi kuldebærerpumpe per kjølemodul, mens de to største modellene på 40 og 60 kw leveres med kuldebærerpumpe som tilbehør. Alle størrelsene leveres med 2 stk lavenergi sirkulasjonspumper på varm side. F1345 Størrelse: 24, 30, 40 og 60 kw Integr. bereder: Nei Kompressor: 2 stk scroll, 2 kretser Maks turtemp.: 65 o C Mykstart: Ja, std. for alle størrelser Effektvakt: Ja Trinnstyring av tilleggsvarme: Ja Dimensjon tilkobl. 2" utvendige gjenger Egenskaper For bygninger med stort varme- og kjølebehov Modulsystem for enklere installasjon og høy driftssikkerhet Består av to kjølemoduler som hver inneholder mindre enn 3 kg kuldemedium Utekompensert styring Tidsstyring for varme, ventilasjon og varmtvann Høy effektfaktor (COP) Høy turledningstemperatur, 65 o C Svært stillegående drift Lavenergi kuldebærerpumper (24 og 30 kw) Leveres for 3 ~ 400 V spenningstilførsel Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker / 540 kw i parallell Klargjort for tilknytning til NIBE Uplink webovervåkning og -styring Brukervennlig fargedisplay med norsk språk USB-port for oppdatering av programvare og logging av driftsdata Stort utvalg av tilbehør for bl.a tappevannsproduksjon, spisslast, GSM-fjernkontroll, modbus-kommunikasjon, bassengoppvarming, passiv/aktiv kjøling, m.m. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Sikring: H x B x D: Vekt, netto: NIBE F ~ 400 V + N F kw 25 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F kw 35 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg F kw * 35 A 1800 x 600 x 620 mm 352 kg F kw * 50 A 1800 x 600 x 620 mm 353 kg Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw 22 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

23 NIBE Uplink NIBE Uplink er et effektivt webbasert verktøy som gir rask og enkel kontroll over varmepumpen - uansett hvor man befinner seg! Tydelig og enkel overvåking og styring av oppvarmingsog varmtvannstemperaturene gir maksimal komfort. Via Internett-grensesnittet kan man umiddelbart se f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen på eiendommen. Det er mulighet for ekstern overvåking av flere eiendommer samtidig. Som forhandler eller som driftsansvarlig får du med NIBE Uplink en enkel oversikt over alle leverte anlegg og kan lese av temperaturer, driftsstatus samt eventuelle meldinger om anlegget. Om en driftsforstyrrelse skulle oppstå får du varsel via epost slik at du raskt kan sette inn tiltak. Basisnivå for NIBE Uplink er gratis, og mot en lav årsavgift kan man bestille tilleggstjenester for økt funksjonalitet. Det er enkelt å komme i gang med NIBE Uplink. Man trenger kun en kablet internettilkobling til varmepumpen samt brukerregistrering hos NIBE. Se: nibeuplink.com Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 23

24 Tilbehør Beredere for væske-vann varmepumper Varmepumpeeffekt VPB 200R VPB/VPBS 300 Mulige kombinasjoner varmepumper for ulike beredere 300R STAR 500R STAR VPB 500 VPB 750 VPB 1000 p* VPB 1000 s* VPA 300/200 VPA 450/300 6 kw X X X X 8 kw X X X X X X X X 10 kw X X X X X X X X X X 12 kw X X X X X X X X X X 15 kw min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X 17 kw min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X 24 kw ** ) X X X X X X X X X 24 kw min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 30 kw ** ) min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X 30 kw min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 40 kw ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk X 40 kw min. 2 stk min. 3 stk min. 2 stk 60 kw ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk min. 2 stk 60 kw min. 2 stk min. 4 stk min. 3 stk * ) p = parallellkoblede varmespiraler s = seriekoblede varmespiraler ** ) Kun én kjølemodul / kompressor Varmeoverføringen skal være tilstrekkelig for å opprettholde 53 o C VV ved 10 o C KV-temperatur og 65 o C fra varmepumpen Trykkfallet over varmespiralen(e) skal ikke være større enn varmebærerpumpen har kapasitet til Lavere effekter enn ca 5 kw / 500 l VV-volum er ikke egnet pga. for lang oppvarmingstid, altså mer enn ca 5 timer Ved bruk av mer enn én VPB-tank, må alltid KV og VV kobles inn parallelt og tankene varmes opp parallelt Ved bruk av mer enn én VPA-tank, må alltid KV og VV kobles inn i serie og tankene varmes opp i serie, motstrøm NIBE VPB 200R NIBE VPB 300R Spiralbereder NIBE VPB 200R og 300R er spiralberedere som passer spesielt for tilkobling mot NIBE F1145, 6-12 kw / F1155, 6-16 kw. NIBE VPB 200R og VPB 300R Materiale rustfritt Nettovekt 80 / 101 kg Volum 176 / 282 liter Volum, spiral 7,8 / 8,8 liter Maksimaltrykk, primærside 3/0,3 bar/mpa Maksimaltrykk, varmtvannsbereder 10/1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 200R 1500/600/600 mm Høyde/bredde/dybde 300R 1800/600/600 mm Art.nr. / NRF.nr. VPB 200R / Art.nr. / NRF.nr. VPB 300R / ABK 300R STAR Spiralbereder ABK 300R STAR er en spiralbereder som passer for tilkobling mot NIBE F1145, 6-12 kw. Leveres med integrert 3 kw el.kolbe, koblet for 3 ~ 400 V. ABK 300R STAR Materiale Nettovekt Volum Ytelse, el.kolbe Spenning Sikring Maksimaltrykk, primærside Maksimaltrykk, bereder Høyde/bredde/dybde Art.nr. NRF.nr. rustfritt 95 kg 300 liter 3 kw 3 ~ 230 V / 3~ 400 V 10 A 3/0,3 bar/mpa 10/1,0 bar/mpa 1720/598/598 mm ABK 500R STAR Spiralbereder ABK 500R STAR er en spiralbereder som passer for tilkobling mot NIBE F1145 og F1345, opp til 20 kw. Kan kobles om til 3~ 230 V. ABK 500R STAR Materiale rustfritt Nettovekt 145 kg Volum 500 liter Ytelse, el.kolbe 6 kw Spenning 3~ 400 V / (3 ~ 230 V) Sikring, 230 V / 400 V 16 A / 10 A Maksimaltrykk, primærside 3/0,3 bar/mpa Maksimaltrykk, bereder 10/1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 1920/730/730 mm NIBE VPB 500 NIBE VPB 750 NIBE VPB 1000 Store spiralberedere VPB er en serie effektive spiralberedere, beregnet for produksjon av mye varmtvann. VPB er egnet for parallellkopling, og kan koples til varmepumpe, gass- eller oljekjele. NIBE VPB 500 / VPB 750 / VPB 1000 Korrosjonsbeskyttelse kobber Volum, varmtvannsbereder 490/740/980 liter Volum, slynge 6/6/2 x 6 liter Lengde, slynge 15,7/15,7/15,7 x 2 m Varmeinnhold ved 50 C 23/35/46 kwh Nettovekt 190/220/280 kg Høyde (ekskl. føtter) 1750/1965/2060 mm Diameter Ø 760/860/960 mm Art.nr. /NRF.nr. VPB / Art.nr. NRF.nr Art.nr. /NRF.nr. VPB 750 Art.nr. /NRF.nr. VPB / / Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

25 Tilbehør Beredere for væske-vann varmepumper NIBE VPA 300/200 NIBE VPA 450/300 Varmtvannsberedere, dobbeltmantlet NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 er dobbeltmantlete beredere, tilpasset for oppkobling mot en varmepumpe. NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 Korrosjonsbeskyttelse kobber Nettovekt 208 / 285 kg Volum varmtvannsbereder 300 / 450 liter Volum dobbeltmantlet 190 / 285 liter Høyde/diameter, VPA 300/ / Ø 750 mm Høyde/diameter, VPA 450/ / Ø 860 mm Art.nr. VPA 300/ NRF.nr Art.nr. VPA 450/ NRF.nr Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 25

26 Tilbehør Akkumulatortanker for væske-vann varmepumper Anbefalt størrelse akkumulatortank mot NIBE væske-vann varmepumper ABK TANK 1 ABK TANK 2 ABK TANK 3 ABK TANK 4 ABK TANK 5 ABK TANK 6 ABK TANK 7 ABK TANK 8 UKV 40 UKV 100 UKV 200 UKV 300 UKV 500 NIBE F EM / F1245R-6 EM X X X X X X NIBE F EM / F R EM X X X X X NIBE F EM / F R EM X X X X X NIBE F EM / F R EM X X X X X NIBE F EM X X X X NIBE F EM X X X X NIBE F EM Inverter X X X X X NIBE F EM Inverter X X NIBE F R EM Inverter X X X X X X NIBE F R EM Inverter X NIBE F X X X X X X NIBE F X X X X X X NIBE F X X X X X NIBE F X X X X X ABK TANK 1 ABK TANK 2 Akkumulatortanker Tank 1 og Tank 2 er akkumulatortanker på henholdsvis 160 og 200 liter. Tank 1 benyttes for enkel tilkobling mot NIBE F1145 EM, Tank 2 mot NIBE F1245 EM. Alle tilkoblinger er plassert på toppen av tanken: 4 stk 1" innv. rørgjenger. 1 stk 3/8" rørgjenger for utluftning og en 9 mm følerlomme. ABK TANK 1: 160 L / ABK TANK 2: 200 L Volum, Tank 1 / / 200 l Vekt, Tank 1 / 2 45 / 55 kg Høyde, Tank 1 / / 1800 mm Diameter 450 mm Arbeidstrykk 10 Bar Tilkobling 4 x 1" innvendig ABK TANK 3 Akkumulatortank ABK Tank 3 er en akkumulatortank på 270 liter, med uttak for 2 stk el.kolber og 4x G 2 innvendige tilkoblinger. Tanken fås i utgave med og uten varmtvannsspiral: 35 l/min. ABK TANK 3: 270 L Volum 270 l Vekt 140 kg Høyde 1361 mm Diameter 593 mm Maks. arbeidstrykk 3 Bar Arbeidstemperatur C Art.nr. / NRF.nr. Tank / Art.nr. Tank 3 m/ vv-spiral Art.nr. / NRF.nr. Tank / Art.nr. / NRF.nr. Tank / ABK TANK 4 Akkumulatortank ABK Tank 4 er en akkumulatortank på 500 liter, med uttak for 3 stk el.kolber og 4x G 2 innvendige tilkoblinger. Tanken fås i utgave med og uten varmtvannsspiral: l/min. ABK TANK 4: 500 L Volum 500 l Vekt 210 kg Høyde 1665 mm Diameter 743 mm Maks. arbeidstrykk 3 Bar Arbeidstemperatur C Art.nr. / NRF.nr. Tank / Art.nr. Tank 4 m/ vv-spiral 35 l/min Art.nr. Tank 4 m/ vv-spiral 80 l/min Art.nr. Tank 4 m/ vv-spiral 100 l/min ABK TANK 5 Akkumulatortank ABK Tank 5 er en akkumulatortank/ utjevningstank på 500 liter, beregnet for større varmeanlegg. Tanken fås i utgave med og uten varmtvannsspiral: 35 l/min. Leveres med 4 stk flenstilkoblinger, DN 100 PN 16. ABK TANK 5: 500 L Volum 500 l Vekt 160 kg Høyde 1870 mm Diameter 792 mm Arbeidstrykk 2,5 Bar Arbeidstemperatur, maks 100 C Tilkoblinger 4 stk Art.nr. / NRF.nr. Tank / Art.nr. Tank 5 m/ vv-spiral Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

27 Tilbehør Akkumulatortanker for væske-vann varmepumper ABK TANK 6 Akkumulatortank ABK Tank 6 er en akkumulatortank/ utjevningstank på hele 1500 liter og ment for større varmeanlegg. Leveres med 4 stk flenstilkoblinger, DN 100 PN 16 / DN 150 PN 16 eller med varmtvannsspiral: 2 x 35 l/min. ABK TANK 7 Akkumulatortank Tank 7 er en akkumulatortank på 50 liter. Alle tilkoblinger er plassert oppå tanken: 4 stk G 1" innv. rørgjenger. 1 stk 3/8" rørgjenger for utluftning og en 10 mm følerlomme. Tanken kan henges på vegg, alternativt plasseres på gulv. ABK TANK 6: 1500 L Volum 1500 l Vekt 365 kg Høyde/bredde/dybde 1720/1770/780 mm Arbeidstrykk 2,5 Bar Arbeidstemperatur, maks 100 C Tilkoblinger 4 stk Art.nr. / NRF.nr. Tank 6 DN / Art.nr. Tank 6 DN Art.nr. Tank 6 m/ 2 x vv-spiral ABK TANK 7: 50 L Volum 50 l Vekt 20 kg Høyde 530 mm Diameter 450 mm Arbeidstrykk 1,5 Bar Tilkoblinger 4 x G 1" innvendig Art.nr ABK TANK 8 Akkumulatortank ABK Tank 8 er en akkumulatortank/ utjevningstank på 700 liter, beregnet for større varmeanlegg. Leveres med og uten varmtvannsspiral: 35 l/min. Leveres med 4 stk rørtilkoblinger R50, og uttak for 3 stk el.kolber. ABK TANK 8: 700 L Volum 700 l Vekt 200 kg Høyde 2030 mm Diameter 792 mm Arbeidstrykk 3,0 Bar Arbeidstemperatur, maks 100 C Tilkoblinger 4 stk Art.nr. Tank Art.nr. Tank 8 m/ vv-spiral NIBE UKV NIBE UKV 40, 100, 200, 300 og 500 er Akkumulatortanker akkumulatortanker/utjevningstanker for varmesystemer. NIBE UKV 40 / UKV 100 / UKV 200 NIBE UKV 300 / UKV 500 Volum 40/100/200/300/500 liter Maks. arbeidstrykk 6 bar Arbeidstemperatur C Art.nr. / NRF.nr. UKV / Art.nr. / NRF.nr. UKV / Art.nr. / NRF.nr. UKV / Art.nr. / NRF.nr. UKV / Art.nr. / NRF.nr. UKV / EL.KOLBE For akkumulatortanker med uttak for el.kolbe El.kolben finnes i to størrelser, 6 kw og 9 kw. Kolbene har 2" utvendig rørgjenger. Benyttes som spisslast mot varmepumpe. El.kolbe, 6 kw Art.nr. / NRF.nr. El.kolbe, 9 kw Art.nr. / NRF.nr. 3 ~ 230 V, 16A / ~ 230 V, 25A / KOBLINGSBOKS For el.kolbe Koblingsboks for 6 eller 9 kw el.kolbe Koblingsboks K11, for 6 kw el.kolbe Art.nr. / NRF.nr / Koblingsboks K20, for 9 kw el.kolbe Art.nr. / NRF.nr / Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 27

28 GRUNDFOS T ype UP S P /N: V- PC;0017NIB DK 50Hz 2.5uF IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 1m(A) P,(W) HEJSAN Tilbehør Annet tilbehør for væske-vann varmepumper Tilbehør væske-vann varmepumper ACS 45 AXC ECS ELK ENERGI- ENERGI- ENERGI- FLM FLM/SAM HPAC KB MAXI FLO HR MÅLER- MÅLER 40 MÅLER SKAP 2 3 ~ KONSOLL F1145 EM X X X X X X X X X X X X X X X X X F1245R EM X X X X X X X X X X X X X X X X F1155 EM X X X X X X X X X X X X X X X X F1255R EM X X X X X X X X X X X X X X X X F1345 X X X X X X X X X X X X X X X NIBE ACS 45 Klimakontrollsystem for F1345 LEK ACS er et klimakontrollsystem for oppvarming og kjøling. Passer til F1345. NIBE ACS 45 Nettovekt Spenning Art.nr. NRF.nr. 2 kg 230V, 50 Hz NIBE AXC 40 Tilbehørskort for F1145 / F1155 / F1245 / F1255 LEK Dette tilbehøret brukes til å muliggjøre tilkopling og styring av: - Shuntstyrt tilsatsvarme - Stegstyrt tilsatsvarme - Pumpe for varmtvannsinstallasjon - Grunnvannspumpe - Ekstra klimasystem - Varmtvannskomfort - Aktiv kjøling (4-rørs) - Innkobling av flere varmepumper NIBE AXC 40, 1 stk per styringsenhet Nettovekt 2 kg Spenning 1 ~ 230 V, 50 Hz Høyde/bredde/dybde 175/250/100 mm Art.nr. NRF.nr NIBE AXC 50 Tilbehørskort for F1345 LEK Dette tilbehøret brukes til å muliggjøre tilkopling og styring av: - Shuntstyrt tilsatsvarme - Stegstyrt tilsatsvarme - Pumpe for varmtvannsinstallasjon - Grunnvannspumpe - Ekstra klimasystem - Varmtvannskomfort - Aktiv kjøling (4-rørs) - Innkobling av flere varmepumper NIBE ECS 40 NIBE ECS 41 Shuntgruppe for ekstra varmekrets LEK LEK ECS brukes når varmepumpe installeres i bygg med opptil fire ulike klimasystemer, f.eks. i tilfeller der boligen har både radiatorer og gulvvarme. En stk ECX 40/41 per ekstra varmekrets. ECS 40, inkl. sirkulasjonspumpe: For gulvvarme < 80 m². ECS 41, inkl. sirkulasjonspumpe: For gulvvarme < 250 m² NIBE AXC 50, 1 stk per styringsenhet Nettovekt 2 kg Spenning 1 ~ 230 V, 50 Hz Høyde/bredde/dybde 175/250/100 mm Art.nr. NRF.nr LEK NIBE ECS 40 / NIBE ECS 41 Spenning 1 ~ 230 V KV-verdi 2,5/6,0 Koplingsventil (Ø) 22 mm Art.nr. / NRF.nr. ECS / Art.nr. / NRF.nr. ECS / Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

29 Tilbehør Annet tilbehør for væske-vann varmepumper MODBUS 40 MYK- START NV 10 PCM PCS 44 POOL 40 RMU 40 RTS 40 SMS 40 SPENNINGS- VAKT 3-fas UPLINK OPPGRAD. SETT VST 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NIBE ELK 15 Elektrokjele, 3 ~ 230 V ELK 15 / 3 ~ 230 V er en elektrokjele beregnet for installasjon sammen med varmepumpe, til oppvarming av enebolig eller mindre leiligheter. NIBE ELK 15 inkluderer overopphetingsbeskyttelse og kontaktorer som eksternt regulerer trinnene: 5, 10 og 15 kw. NIBE ELK 15 Elektrokjele, 3 ~ 400 V ELK 15 / 3 ~ 400 V er en elektrokjele beregnet for installasjon sammen med varmepumpe, til oppvarming av enebolig eller mindre leiligheter. NIBE ELK 15 inkluderer overopphetingsbeskyttelse og kontaktorer som eksternt regulerer trinnene: 5, 10 og 15 kw. NIBE ELK 15, 3 ~ 230 V Høyde/bredde/dybde 560/240/135 mm Vekt 11 kg Volum 4,5 liter Spenning 3 ~ 230 V Ytelse, el.kolbe 5, 10 og 15 kw Sikring, el.kolbe 32 A Maks. tillatt trykk i kjele 0,7 MPa (7 bar) Art.nr NIBE ELK 15, 3 ~ 400 V Høyde/bredde/dybde 560/240/135 mm Vekt 11 kg Volum 4,5 liter Spenning 3 ~ 400 V + N Ytelse, el.kolbe 5, 10 og 15 kw Sikring, el.kolbe 25 A Maks. tillatt trykk i kjele 0,7 MPa (7 bar) Art.nr. / NRF.nr / NIBE ELK 213 Elektrokjele Elektrokjele for eneboliger og mindre leilighetsbygg. ELK-213 har en 7-liters trykktank i stål. Trykktanken er utformet og produsert i overensstemmelse med gjeldende standard for trykktanker. NIBE ELK 213 Volum 7 liter Høyde 605 mm Diameter 200 mm Spenning 3 ~ 230 V / 3 ~ 400 V +N Maks ytelse, 230 V/ 400 V 10 kw / 13 kw Arbeidstrykk 3 bar (0,3 MPa) Nettovekt 18 kg NIBE ELK 26 NIBE ELK 42 Elektrokjeler Elektrokjeler for tilleggsvarme til bergvarmepumper. NIBE ELK 26 / ELK 42 Høyde/bredde/dybde ELK 26 Høyde/bredde/dybde ELK 42 Vekt Volum Spenning Ytelse, ELK 26/ELK 42 Sikring, ELK 26/ELK 42 Maks. tillatt trykk i kjele 565/245/140 mm 710/405/350 mm 15 / 30 kg 4,5 / 10,0 liter 3 ~ 400 V + N 26 kw / 42 kw 3 x 40 A / 3 x 63 A 0,7 MPa (7 bar) Art.nr. / NRF.nr. ELK / Art.nr. / NRF.nr. ELK / Art.nr. / NRF.nr. 230 V / Art.nr. / NRF.nr. 400 V / Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. 29

Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg. Katalog Juni 2015

Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg. Katalog Juni 2015 Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg Katalog Juni 2015 2 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. Innhold Side Våre kataloger 4 Om ABK 5-6 Digital Inverter / Super

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013 Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper Prisliste Januar 2013 80 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Prisene er oppført uten mva. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. NIBE

Detaljer

Prisliste Januar 2012. NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Prisliste Januar 2012. NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Prisliste Januar 2012 NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart luft-vann

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Februar 2017 V_5.0 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper 1 2 Hovedkontor Oslo tlf. 02320 post@abkklima.no Avd.kontor Hamar tlf. 23 03 98 12 Aluvegen 95, 2319 Hamar Avd.kontor Larvik tlf.

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy. Katalog Januar 2014

Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy. Katalog Januar 2014 Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy Katalog Januar 2014 Om ABK AS ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen anlegg og vannforsyning, bygg, rør,

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 1 INTRODUKSJON 2 KAPASITETER OG HOVEDKARAKTERSTIKK 3 BRUKSOMRÅDER 1 INTRODUKSJON I mer enn 30 år har TECHNIBEL designet og produsert varmepumper for private

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N PRODUKTFORDELER Høy monteringsvennlighet 12 års garanti på trykktanken Lavt

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE Bergvarmepumper En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du?

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

KVALITETS- Varmepumper fra Finland

KVALITETS- Varmepumper fra Finland I mer enn 30 år er Lämpöässa varmepumper utviklet av folk som bor i kaldt klima og kan varmepumpe og reguleringsteknikk. Det har ført til produkter uten sidestykke som ligger langt foran konkurrentene.

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 tilpasser seg automatisk til husets effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

PRODUKTARK SRS Storberedersystem

PRODUKTARK SRS Storberedersystem PRODUKTARK SRS 500 - Storberedersystem Høiax har enkle løsninger for seriekobling av 300 og 400 liters beredere som gir den mengden varmt vann det skulle være behov for. SRS-berederne kan fås i ulike kw-styrker,

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG T-Cap 9kW - 12kW T-CAP, vår toppmodell, opprettholder konstant varmeeffekt med vesentlig høyere COP ved lave utetemperaturer. Den unike teknologien i disse modellene gjør det mulig for pumpen å levere

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE Uplink

Brukerhåndbok NIBE Uplink Brukerhåndbok UHB NO 1228-1 231156 Innhold 1 Generelt 2 Tjenester som tilbys 3 Krav 3 2 Registrer deg for NIBE Uplink 4 3 Hjemmesiden 5 Startsiden 5 Programvare 8 Kontoinnstillinger 8 Logge ut 8 Innhold

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer

MODELLERING AV BRØNNPARKER. EED Earth Energy Designer MODELLERING AV BRØNNPARKER EED Earth Energy Designer Bjørn Gleditsch Borgnes Futurum Energi AS VVS-dagene Lillestrøm 22. oktober 2014 Grunnvarme (fellesbetegnelse) EED Geotermisk energi Direkte utnyttelse

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

BEHOLD RADIATORENE DINE!

BEHOLD RADIATORENE DINE! HØYTEMPERTUR Nom. 11-16kW LTHERM HT 80 Mange boliger har oppvarming basert på en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og lite miljøvennlig. I tillegg skal dette bli forbudt innen 2020. Daikin har laget

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE POLAR ENERGI NORGE INNHOLD 3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE Hvorfor vannbåren varme fra Polar Energi?

Detaljer

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming Varmepumper Brosjyre Varmepumper fra CTA: Behagelig varme fra naturressurser 3 Optiheat All-in-One 4 Optiheat Economy 5 Optiheat Duo 6 Optipro 7 Aeroheat All-in-One CS is 8 Aeroheat CS i 9 Aeroheat CS

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg Prisliste mai 2011, v_02 Varmepumper/aircondition for yrkesbygg For bestilling, ring 02320 eller send e-post til post@abkklima.no 1 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi Varmepumper av høy kvalitet 100 % Panasonic Store besparelser opp til 80 % av varmekostnadene Pålitelige varmepumper for varme

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Viftekonvektor SL/SLS/SLW. Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW

Viftekonvektor SL/SLS/SLW. Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW Viftekonvektor SL/SLS/SLW Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW Viftekonvektorene fra Frico SL, SLS & SLW når komfort og design er viktig! Pen Stille Intelligent SL-serien løser dine varme- og kjølebehov!

Detaljer

Kjeler for ved. fra Atmos

Kjeler for ved. fra Atmos Kjeler for ved fra Atmos Blant Norges og Europas Kvalitetskjelene fra ATMOS er enkle å betjene, svært effektive og meget prisgunstige. Dette gjør dem godt egnet i små og mellomstore vedfyringsanlegg. De

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Senkepumper og tilbehør

Senkepumper og tilbehør Katalog April 2012 Senkepumper og tilbehør For bestilling: varmeopptak@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil. 1 Om ABK AS ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen

Detaljer