SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER REGNSKAP 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12"

Transkript

1 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214

2 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Kvalitet på råvarene... 4 Klimaregnskap... 6 IR i ny drakt... 7 Organisasjonsoversikt... 8 Avfallsmengdene Utdrag fra IR-selskapenes beretninger Resultat- balanseregnskap Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning KONTAKTINFO Innherred Renovasjon Russervegen 1, 7652 Telefon Åpningstider, kundesenter: man-fre E-post: IR-FAKTA Renovasjonstjenesten dekker et område på 6.68 km 2 Husholdningsrenovasjon for innbyggere Antall husholdningsabonnenter: Antall hytteabonnenter: Hovedkontor/kundesenter: Ørin på Deponi: Skjørdalen i Sorteringsanlegg: Mule i Alle r har et betjent ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 KAN OGSÅ LASTES NED SOM MAGASIN PÅ NETTBRETT DESIGN: WOW REKLAME AS WOWMEDIALAB.NO TEKST: ØYFRID SUDENIUS KNUDSEN INNHERRED RENOVASJON AS FOTO: ESPEN AAMO STORHAUG TRYKK: SATS & TRYKK VERDAL 2 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214 DIREKTØREN HAR ORDET 214 har stått i fornyelsens tegn for Innherred Renovasjon. Nytt bygg, ny grafisk profil nye marked. Etter mange år med midlertidige utilfredsstillende lokaler for ansatte som har oppmøteplass på Mule i, har vi nå fått et flott nytt servicebygg med alle fasiliteter på plass. Nye garderober, dusj kantine har økt trivselen for ansatte, vi ser så at det har hatt innvirkning på både fysisk sosialt arbeidsmiljø. Der vi tidligere hadde uklare skiller mellom rene urene soner er det nå utenkelig at en renovatør går inn i kantina med arbeidsklærne på. En annen fornyelse var moderniseringen av vår visuelle profil. Ny lo, nye profilfarger elementer har skapt et friskere tydeligere uttrykk for selskapet. Vi gjennomfører endringen gradvis, men i løpet av 215 vil det meste av materiell utstyr være profilert om. Geir Tore Leira DIREKTØR I 214 har IRs aktivitet økt i omfang. I slutten av 214 ble det gjort en intensjonsavtale med Tydal, der IR i første omgang tar over driftsansvaret for hele renovasjons- slamordningen i n. Innen 217 skal Tydal tas opp som fullverdig medlem i selskapet. Dette er en spennende med kun 3 husholdningsabonnenter men over 16 hytter. Vi opplever så en økt interesse fra våre eierr for å overlate flere oppgaver til oss. Både, har bedt IR ta over innsamlingen av slam som de hittil har utført i egen regi. Dette er en positiv utvidelse for IR, vi ser at vår satsning på avvanningsteknoli har båret frukter så i form av større etterspørsel etter våre tjenester. En spennende aktivitet som foregår i sbransjen er SESAM Sentralt Ettersorteringsanlegg for rest i Midt-Norge. Her er det gjort et skisseprosjekt, en er nå i gang med forprosjektet. IR deltar sammen med sju andre sselskap det er etablert et nettverk som jobber konstruktivt for å utvikle framtidens sordninger i regionen. Målet er å bygge opp et anlegg som kan ettersortere rest dermed gi en høyere materialgjenvinningsgrad enn det vi får til i dag med kun kildesortering. Det skjer så endringer i rammebetingelsene for interkommunale selskap som følge av regjeringens politikk. IKS-loven enerettsprinsippet er foreslått endret. Vi mener at dagens organiseringsform med interkommunale selskaper er den beste for å sikre gode tjenester i både tett spredtbygde strøk. Vi har høy tillit i våre eierr ønsker å ta vare på den. I denne årsmeldingen ønsker vi å vise fram en del av vår virksomhet som ikke er like synlig ut mot publikum, nemlig behandlingsavdelingen. På Verd Mule på vårt deponi i Skjørdalen jobber daglig sju ansatte med å sortere, pakke, omlaste deponere ca. 35 tonn både fra husholdning næringsliv. Det er en viktig del av vår aktivitet som vi så ønsker å satse mer på i årene framover. TJENESTETILBUDET Innherred Renovasjon henter i fire fraksjoner hos alle våre abonnenter:, papp/papir, plast rest. hentes hver 14. dag, de andre fraksjonene hver 4. uke. Renovasjonsgebyret settes ut fra mengden rest, så husholdninger som er flinke til å sortere kan få mindre restsdunk dermed lavere gebyr. Innherred Renovasjon henter stort sett med tokammerbiler, det vil si at vi kan ta med to typer samtidig i atskilte kammer i bilen. Desto viktigere er det at abonnentene sorterer godt, 938 km km km slik at ingen lass blir forurenset. Alle typer utenom mat kan abonnentene så selv levere uten ekstra kostnad på ene. At denne tjenesten er innbakt i renovasjonsgebyret dermed oppleves som gratis, blir tatt godt imot hos våre abonnenter. Flere flere sselskap går nå over til samme modell som IR, fordi det fører til mindre forsøpling ulovlig shåndtering. 76 km km km MILJØSERTIFISERING Innherred Renovasjon IKS ønsker å fremstå som en seriøs miljøbevisst bedrift innen sbehandling. I dette arbeidet har IR derfor valgt ISO 141 som arbeidsverktøy for å fremme sine miljøprestasjoner. Dette er et anerkjent internasjonalt miljøsertifikat som viser at bedriften arbeider systematisk for å minimalisere sine miljøpåvirkninger knyttet til det ytre miljø. Våre abonnenter, eiere andre interessenter kan derfor stole på at IR aktivt arbeider for å redusere miljøulempene med vår aktivitet til et minimum. MILJØSERTIFIKATET GRØNT FLAGG Grønt Flagg er en miljøsertifisering for barnehager ler. IR-konsernet er et av tre sselskap som eier støtter Grønt Flagg sin satsning i Nord-Trøndelag, vi bidrar så til Grønt Flagg Sør-Trøndelags arbeid. Skoler barnehager gjør seg fortjent til flagget gjennom å arbeide med gjenvinning i leåret. Flagget gir elevene andre deltakere et synlig bevis på at de gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, at miljøet blir prioritert i både undervisning i daglig drift km km km

3 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE Bak Mule i finner vi et stort anlegg der en litt mer ukjent, men imidlertid svært omfattende del av IRs virksomhet holder til. «Metallsjefen» Ole Arnt I hallen sorteres plast fra papiret. Nils M. Orahaug Her betjenes sorteringsmaskiner, hjullastere, truck, en ballepresse en isoporpresse av fem karer som har som daglig oppgave å sortere, pakke omlaste som skal til gjenvinning. Hit kommer renovasjonsbiler med rest, papp, papir plast fra husholdningene får sin mellomstasjon før det sendes videre. Fra ene kommer blant annet isopor, trevirke metall, fra næringslivet i området kommer av alle typer. I tillegg håndterer de store mengder landbruksplast. For gutta på Mule er ingen jobb for stor, når et lass kommer inn er målet klart: hent ut så mye gjenvinnbart materiale som mulig. Vi jobber for å ta vare på mest mulig av ressursene i et, forteller maskinfører Ole Arnt Borgsø. Hvis vi f.eks. får et lass med blandet metall, er det store gevinster ved å sortere det i ulike typer før det sendes videre. For å skille de ulike typene fra hverandre kreves et trenet øye, men alle fem har lang erfaring i bransjen. Aluminium, rustfritt stål kobberkabel er godbiter, det sørger vi for å ta ut først, forteller Ole Arnt som omtales som «metallsjefen» blant de andre. I HALLEN Inne i den store hallen er det hektisk aktivitet. Lee Eivind McCall Harry Aaknes sitter i hver sin sorteringsmaskin plukker plast ut fra en haug som så inneholder papp papir. Store plastsekker fjernes enkelt med klypa, samles i haugen som senere skal sendes til plastgjenvinning. et som ligger igjen sendes til bl.a. Norske Sk for gjenvinning til nytt papir. Lenger bak i hallen betjener Nils M. Orahaug isoporpressa. Dette er en maskin som knuser presser isopor, eller det som på fagspråket heter EPS Ekspandert polystyren. EPS består av 98 prosent luft så å komprimere den er dermed enormt plassbesparende. 3 m³ med isoporkasser -biter kan i denne maskina komprimeres ned til en størrelse på 1 m³. Dette har mye å si for kostnadene miljøpåvirkningene i transporten videre. EPS fra Mule sendes til ulike selskap som produserer plastgranulat av den, som igjen blir råvare til produksjon av nye plastprodukter. Gjenvinning av EPS betyr i praksis at det spares olje at utslippet av CO² reduseres. FORBRENNES Før lunsj kommer et vnt for å hente rest som skal til Trondheim for forbrenning. Noen minutter før har en av IRs renovasjonsbiler akkurat tømt siste lass med rest fra husholdningene i haugen, nå er det fullt. Med hjullaster sorteringsmaskin, fylles vntet sjåførene kan ta med seg ca 25 tonn rest til Statkraft Varmes forbrenningsanlegg på Heimdal. MANUELL SORTERING En del av restet som kommer inn på anlegget inneholder imidlertid en stor mengde gjenvinnbart. En viktig jobb for Lee Eivind kollegaene er derfor å sortere ut disse delene av restet før det sendes til forbrenning. At dette er en drittjobb er det dermed ingen som kan påstå. Gutta på Mule har en nøkkelrolle i kretsløpet fra til ressurs. Takket være dem, kan hver dag mange tonn med råvarer av høy kvalitet sendes ut til forhandlere gjenvinnere over hele Norge i utlandet. - For du vet vel at «Itjnå e søppel», smiler Ole Arnt før han tar en velfortjent lunsjpause. FRA VENSTRE: Ole Arnt Borgsø, Harry Aaknes, Lee Eivind McCall, Frode Flatås, Nils M. Orahaug FAKTA: I 214 ble det behandlet, sortert omlastet over 2 tonn i anlegget på Mule Avfall til forbrenning er den største fraksjonen, hvor 61 % kommer fra husholdning resten fra næring. Avfall som verken kan gjenvinnes eller forbrennes, legges på deponi. I 214 ble det lagt 14 tonn på IRs deponi i Skjørdalen i. 4 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214

4 Lage mindre KLIMAREGNSKAP MATERIAL GJENVINNING Total mengde levert på : tonn En reduksjon i restsmengdene er det viktigste vi kan Andel brennbart gjøre for å få ned klimagassutslippene. papir plast: I 21 laget Østfoldforskning klimaregnskap basert på livsløpsmetodikk i henhold til tonniso1444 for ni sselskap i Midt-Norge (deriblant Total mengde levert på : : tonn IR). Gjennom arbeidet med dette framkom et ønske om et web-basert verktøy som sselskapene selv kunne bruke til utføre både klimaregnskap sensitivitetsanalyser senere. Dette verktøyet består av data for klimagassutslipp relatert til transporttyper -avstander sbehandling, systemdata for sparte klimagassutslipp (utslipp som unngås) som følge av at energiutnyttes eller materialgjenvinnes dermed genererer energi som erstatter andre energibærere eller produserer gjenvunnet materiale som erstatter produksjon av jomfruelig materiale. Klimaregnskapet i 21 viste at IR hadde netto klimagevinst ved innsamling sbehandling av papir, papp, plast, drikke Erstattet energi Behandling våtorganisk. Gevinsten ved materialgjenvinning av disse stypene er altså større enn belastningene ved innsamling be- Videretransport Mellomtransport Innsamling handling av dem. Ved å mate inn tallene for påfølgende år etter 21 viser regnskapet så det samme, selv om antall sparte co²-ekvivalenter varierer noe 5 fra år til år rest: 21 % Andel brennbart rest: 21 % PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK : tonn HOVEDKONKLUSJONEN ALLE ÅRENE: Innsamling materialgjenvinning av papir plast gir høyest netto 3 klimanytte. Innsamling sbehandling av rest gir størst netto klimabelastning. 2 Et viktig resultat i analysene er så at utslipp fra transport påvirker 1 miljøet lite når vi ser det store bildet. Utslipp skjer først fremst under behandling av et. Jo mer erstattet energi materiale en kan få ut av et i behandlingsprosessen, jo mer kompenserer dermed dette for utslippene denne prosessen gir. Dette underbygger viktigheten av riktig utsortering behandling av. Som eksempel på dette har rest stor klimapåvirkning fordi utslippene fra transport behandling av dette (forbrenning) er større Tonn CO² - ekvivalenter : tonn tonn : tonn 35 papir plast: tonn Totalmengder enn gevinsten 3ved erstattet energi (erstatter 1 % oljefyring, 35 % 3 elektrisitet, 1 2 % LNG 45 % LPG). En reduksjon i restsmengdene er altså det viktigste vi kan gjøre for å få ned 2 klimagassutslippene. I 214 ser vi en stor reduksjon i «unngåtte utslipp (CO²-ekvivalenter) 25 ved erstatning av energi/materialgjenvinning». 5 1 Dette skyldes to forhold: Totalmengder 2 PAPIR PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK MER PLAST I ET Sorteringsanalysen 3 som ligger til grunnlag for data i 214 viser at -1 det er 3 % mer plast i restet som kjøres til forbrenning enn i Plast gir svært store utslipp av CO²-ekvivalenter ved forbrenning. 1 Dette viser viktigheten ved god utsortering av plast i hushold ningene, samt viktigheten av et eventuelt ettersorteringsanlegg for plast. MINDRE PAPIR 2. Mengden innsamlet papir er mindre i år enn tidligere. er en Lage mindre «pluss-fraksjon» gjenvinning bidrar positivt for miljøet. Samles det inn mindre papir blir gevinsten ved materialgjenvinning mindre i forhold til belastningen ved innsamling behandling. Lage nytt av MATERIAL GJENVINNING brukt SUM PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK PAPIR 2 PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK PAPIR PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK 15 PAPIR PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK Erstattet energi -2 Behandling Erstattet energi Videretransport Behandling -25 Mellomtransport Videretransport Innsamling Mellomtransport -3-5 Innsamling -3 6 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap Tonn CO² - ekvivalenter Tonn CO² - ekvivalenter SUM, kvist etc til biobrensel 36% Brennbart rest 2% Lage mindre MATERIAL GJENVINNING ÅRLIG KLIMAGASSUTSLIPP FOR SHÅNDTERING 214, kvist etc 22% til biobrensel 36% 6% 15 SUM Biobrensel Biobrensel Avfall til 2% 213 materialgjenvinning NYTT SERVICEBYGG PÅ 2% (inkl. impregnert trevirke) MULE Avfall 1 til materialgjenvinning Jord, stein, ikke brennbart til deponi 16% % (inkl impregnert trevirke) De fleste av Innherred (inkl impregnert Renovasjons trevirke) ansatte Jord, stein, har ikke oppmøteplass på Mule, brennbart til deponi. Retura IR AS har så siden 16% oppstarten hatt sine kontorlokaler her. Garderober spiserom for renovatører ansatte på et har vært lokalisert i ulike bygg, det meste Brennbart rest 2% 3 6% 3% Deponi 9% i brakker som skulle være midlertidige, men som etter 2 år ikke akkurat kan 25 betegnes som det! Arbeidsforholdene var absolutt ikke optimale, vi hadde utfordringer 2 med ventilasjonsanlegg, garderobefasilitetene var kummerlige vi klarte ikke å tilfredsstille krav til ren 15 uren sone for arbeidere som daglig var i befatning med. 1 Det var på høy tid med nye fasiliteter. Prosjektet med å bygge et stort felles administrasjonsbygg for hele organisasjonen måtte imidlertid skrinlegges på grunn av kravet om store undersøkelser 3 av grunnforholdene på Mule, men det var muligheter for å bygge et mindre 25 bygg med garderober noen kontorlokaler vis-á-vis Bruktbo-butikken. Byggeprosessen startet høsten 213, 2 bygget var ferdig for innflytning 4. juni 214. Det nye 15 bygget rommer garderober, dusj, vaskerom kantine i 1. etasje, 11 kontorer et møterom i 2. etasje. 1 Kontorene benyttes av IRs driftsavdeling Retura IR AS. Resten av administrasjonen med kundesenter, regnskap stab har fortsatt tilholdssted på Ørin industrområde i. Vi håper at en mulig framtidig utbygging på Mule kan gjøre at alle til slutt samles her. Det nye bygget har nemlig vist seg å 3% 4% Deponi 9% (inkl. impregnert trevirke) Avfall til materialgjenvinning svare til forventningene. Med moderne, lyse rene lokaler har vi fått på plass til forbrenning en endring av kulturen når det gjelder 5 å skille mellom rene 28% urene soner, 4 alle utearbeidende sørger for å skifte til vanlige 3 klær før de beveger seg i fellesområdene 2 kantine. At driftsledere nå sitter samlet i kontorer på samme sted 1 som sine mannskap har ført til tettere kontakt mellom drift ledelse mellom lederne selv. Vi ser at samlokalise ringen gir gevinster både i arbeidsmiljø -3 effektivitet, terskelen ved å ta opp -4 ting direkte har blitt lavere. En viktig del av utbyggingen har så -5 vært å forbedre listikken trafikkforholdene ved innkjørselen 213 til området 213 på Mule. Hele området ble asfaltert, det ble lagt vekt på å forbedre skilting merking av asfalt for å få en bedre trafikkflyt inn ut. Det er bygget en egen liten bu som besøkende kan henvende seg i ved innkomst, som betjener næringskunder som skal over vekt før de leverer. Porten ble flyttet slik at både butikk administrasjonsbygg nå befinner seg innenfor. En stor kantine som benyttes av mange har skapt grunnlag for felles lunsj med samlet innkjøp organisering av mattilbudet. Kantina blir så brukt til møtevirksomhet ved større arrangement der ansatte eller besøkende skal samles. til forbrenning 28% % Avfall til materialgjenvinning IR I NY DRAKT Innherred Renovasjon hadde i nesten 3 år hatt samme lo visuelle profil. Den hadde fungert godt, men uttrykket hadde et 8-tallspreg gjenspeilet ikke lenger det moderne innovative inntrykket vi ønsket å gi av bedriften. Det var behov for bedre tilpasning til digitale kommunikasjonskanaler spesielt hadde nettsiden vår behov for oppgradering. Tiden var inne for et nytt uttrykk Vi var imidlertid klare på at en profilendring ikke skulle kreve store investeringer ressursbruk. Selv om det var fristende med en «extreme makeover» umiddelbart, valgte vi å gjøre endringene gradvis, både av hensyn til økonomi miljø. Derfor lever den gamle profilen fortsatt side om side med den nye på en del utstyr materiell. Vi ønsker ikke å kaste mer enn vi må, men bruke opp gamle brosjyrer, klær skilt så langt det er hensiktsmessig. Det er så viktig at kostnadene fordeles over noe tid, vi la ikke inn ekstra midler i budsjettet til denne utskiftingen. Den skjedde skjer fortsatt i stor grad i samband med allerede planlagte utskiftinger av klær utstyr. Profilen er utviklet i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere i WOW Reklame, ansatte i IR har deltatt i prosessen. Ønsket var å friske opp modernisere den gamle profilen, få en ryddigere framtoning rette fokuset mot renhet innovasjon. Derfor er det mye blått i den nye profilen, med litt grønt som kontrast som miljøsymbol. I dag kjører flere flere renovasjonsbiler rundt med den nye IR-profilen, den har allerede rukket å synke godt inn internt. Vi håper den vil ha samme effekt så ute i befolkningen, jobber nå med å gjøre den kjent i våre kontaktpunkter med abonnentene.

5 2 : tonn 5 Brennbart rest 2% 1 brennbart til deponi 16% til forbrenning 28% HUSHOLDNINGS TOTALT 214 INKLUDERT RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON TONN Totalmengder papir plast ORGANISASJON Andel brennbart rest: 21 papir % plast REPRESENTANTSKAPET : tonn : tonn Total mengde Ove M. Haugan levert på : Robert Svarva tonn Torunn Rotmo Jann Karlsen Marit Voll Sølvi Sæther 5 Unni Kvelstad Bjørn Bylund Knut Fortun Eirik Bjørgum Jan P. Bjørnevik Sigrun Bremseth 5 Boje Reitan 4 Johan Petter Skseth 3 Hans Heieraas Per E. Weiseth Andreas Hjelmstad kstorg Renovasjon Innherred AS Styrets leder Nestleder (ansattes rep.) Rose28 Anita29 Vinge Randi Johnsen Eikevik Gunnar J. Viken Elisabeth K. Balstad Bruktbo Renovasjonsservice AS 5 3 PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK papir plast SMENGDER HENTET HJEMME OG LEVERT PÅ GJENBRUKSTORG Tonn Totalmengder Våre øker fortsatt i popularitet. I hadde vi nesten Leggebesøk på fylling på våre 11 torg totalt, en økning på 7 besøk fra Totalt ble over 25 tonn tatt imot, trevirke utgjør 1 den største mengden. Denne stypen blir kvernet til flis som selges til biobrensel, dermed defineres ikke dette som materialgjenvinning. Avfall som materialgjenvinnes er for eksempel papp, papir, plast, isopor metall Totalmengder Kilo pr. innb PAPIR PAPP PLAST 2 DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK Andel brennbart rest: 21 % 1 Total mengde levert på : tonn : tonn 1 PAPIR PAPP papir plast: tonn PLAST -6 DRIKKEKARTONG Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214 Erstattet energi Behandling Videretransport Mellomtransport papir HENTET HJEMME, ANTALL plast 1 KILO PR INNBYGGER papir plast papir plast 2 År Besøk 6 25 : tonn ANTALL BESØK PÅ VÅRE GJENBRUKSTORG % Besøk 15 rest Brennbart 2% % Et miljømål for IR er å redusere mengden brennbart rest på År ene. Vi ligger på 2 % men målet er å komme ned ,5 % innen av 218. Økt 213 på utgangen fokus på214sortering vil bi5 dra til dette. Fortsatt er det potensiale for å få ut mer til SUM materialgjenvinning i det restet som leveres. Gjenbrukstor LEVERT gene må så utstyres med separate containere for brennbart Totalmengder Besøk Avfall til 3 PÅ GJENBRUKSTORG materialgjenvinning ikke-brennbart rest. På mange er dette VÅTORGANISK, kvist etc 5 i dag, det fører til at mye gips, isolasjon annet samlet 2 25 (inkl. impregnert trevirke) til biobrensel ikke brennbart havner i forbrenningsovnene p, papir plast -4 3 jemme papir plast År GJENBRUKSTORG Antall besøk MATERIAL GJENVINNING Om vi ser nærmere på hvilke typer disse 15 kiloene 23 består24 av, så viser tallene at våre abonnenter kaster omtrent like mye i hver sdunk. 34 % mat, 36 % rest 26 % papir 3 % plast. I forhold til 213 går papirmengden ned, mens restavsum ned. Kanskje fallsmengden øker.tonn smengden går så1 litt totalt Lage mindre kan det siste tilskrives et økt fokus nasjonalt internasjonalt 3 ting om igjen med matsvinn. Også Innherred Renovasjon har tatt påbruke problemet PAPIR PAPP PLAST DRIKKEKARTONG VÅTORGANISK MATERIAL GJENVINNING opp temaet ønsker å bidra til en holdningsendring her det er ikke bærekraftig at hver 4. handlepose går rett i søpla, selv om det 25 Lage mindre kildesorteres aldri så mye papir plast 3 1 JEVN FORDELING 3 4% 28% til forbrenning Avfall til materialgjenvinning Utviklingen kan så leses som at mer havner på rett plass det kildesorteres eller leveres på i stedet for å bli brent eller gravd ned. Fortsatt øker andelen som 25 2 leveres av abonnentene selv på et (57 %), mens andelen hentet i dunkene blir stadig mindre (41 %). 3% 9% Deponi 2% 5 1 Jord, stein, ikke brennbart til deponi MATERIAL GJENVINNING Biobrensel Lage mindre 23 Bjørn 1 Aasvold Mellomtransport Innsamling Rekom AS Landsdekkende salgsorganisasjon for utsorterte Erstattet energi fraksjoner. Behandling Videretransport Eierandel: 2,83 % Bård Langsåvold ØVRIGE Miljøpartnerne AS Koordineringsselskap for hånd tering av nærings i Midt-Norge. Eierandel: 1 % Ecopro Høyteknolisk anlegg som behandler kildesortert mat slam fra eierne på en fremtidsrettet miljømessig for svarlig måte. Eierandel: 26,16 % Geir Tore 5 Leira Una Dahlen-Kvalvaag 4 Christina Madsen Steinar3 Saghaug PAPIR Arve Staberg Geir Tore Leira Bjørn Heggelund Stig Arild Myhre 213 Styrets leder Nestleder (ansattes rep.) Terje B. Granmo Rakel S. Trondal 5 Espen Heiszter Sissel P. Uthus Nils Even 4 Fuglem Knut Sjøvold Jahn Harry 3 Kristiansen Eva 5 Lundemo SELSKAP TILKNYTTEDE Trøndelag Gjenvinning as Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokali2 sert i ). Eierandel: 5 % 23 Retura IR AS 212 Leif Hjulstad Signar Berger Inga Balstad 2 SELSKAPER DER INNHERRED RENOVASJON HAR 4 EIERANDELER 1 Styrets leder 213 Per Kosberg Mette Rostad Thor Erik Albrektsen Berit Johansen : tonn Jan Kåre Winge 29 Ida Stuberg Harald Ness 2 STYRE- OG VARAMEDLEMMER 23 Einar Strøm dene som Innherred Renovasjon mottar. Nå produserer hver innbygger i 16% våre eier2% r nesten 5 kilo hver pr år. Dette skyldes nok både økt forbruk at vi kaster mer. Brennbart rest 15 (inkl. impregnert trevirke) (inkl impregnert trevirke) 1 Totalmengder Andel brennbart papir plast: 1 5 rest: 21 % tonn : tonn Siv Sætran Rune Larsen Per Moen 22% 36% Også i 214 ser vi en økning i smeng6% , kvist etc til biobrensel 3 4 Total mengde levert på : tonn 3 SMENGDER Avfall til materialgjenvinning 4 papir plast: tonn Totalmengder 5 6% Jord, stein, ikke brennbart til deponi 16% 1 (inkl impregnert trevirke) -5 3% 9% 5 4 Deponi

6 UTDRAG FRA IR-SELSKAPENES BERETNINGER INNHERRED RENOVASJON IKS - VIRKSOMHET Innherred Renovasjon IKS er renovasjonsselskapet for 9 r i Nord- Sør-Trøndelag. Vi har ansvar for husholdningset til vel 91 innbyggere (33. abonnenter), noe som utgjør 46 tonn årlig. I tillegg kommer renovasjon for 8 fritidsboliger/hytter, slaminnsamling i ne,,,. Selskapets administrasjon hovedkontor er lokalisert på Ørin i Kommune. I Skjørdalen i ligger vårt deponi. På Mule i har vi et behandlingsanlegg der sorteres pakkes for videre transport. I tillegg har Innherred Renovasjon IKS i alle 9 eierne. Innherred Renovasjon IKS feirer i år 3 års jubileum som selskap. Selskapet har helt fra starten av vært en innovativ aktør i bransjen en pådriver for å utvikle bransjen i retning mot kildesortering ombruk. Innherred renovasjon IKS er et av de ledende selskap i Norge når det gjelder materialgjenvinning ombruk var første i landet med fullskala kildesortering i tre dunker. Selskapet var pådriver sterkt medvirkende til etableringa av Ecopro AS som er et av Europas mest moderne anlegg for behandling av mat slam. Innherred Renovasjon IKS var blant de første til å tilby nedgravde bunntømte konteinere til husholdningene. Omsetning gjenbruk av gjennom Bruktbobutikkene. Ny avvanningsteknoli på slambilene. Fri levering på for husholdningsabonnenter. Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon IKS, de to heleide datterselskapene Retura IR AS Bruktbo Renovasjonsservice AS. Retura IR AS er ansvarlige for sbehandling knyttet til næringslivet. All aktivitet i Bruktbo Renovasjonsservice AS er overført til morselskapet fra med Innherred Renovasjon IKS er deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro AS Trøndelag Gjenvinning AS er såkalte tilknyttede selskap (selskap hvor eierandelen er på 2 % eller høyere). I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap tilknyttede selskap. 2. ARBEIDSMILJØ, SKADER OG ULYKKER SYKEFRAVÆRET I 214: IR IKS KONSERN Totalt sykefravær: 7,1 % (5,9 %) 6,3 % (5,9 %) Syk med legemelding: 3,5 % (2,9 %) 3,1 % (3,1 %) Syk med egenmelding: 3,6 % (3, %) 3,2 % (2,8 %) Det totale sykefraværet for konsernet i 214 er høyere enn i 213. For Innherred Renovasjon IKS er fraværet godt over forrige års sykefravær. Datterselskapet Retura IR AS har et Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214 samlet sykefravær på 2 %. Konsernet har som mål å ha et sykefravær på 5 %. Årets fravær er for høyt, men kan ikke tilskrives arbeidsmiljømessige forhold. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre å legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Innherred Renovasjon IKS er tilknyttet Innherred HMS SA som det årlig avtales handlingsplaner med. Selskapet har tegnet avtale om et inkluderende arbeidsliv er en IA-bedrift. Det samme gjelder for Retura IR AS. Bygging av nye servicebygg har bidratt til vesentlig forbedrede garderobe-/hygieneforhold for de ansatte. Det er registrert 1 personskade i konsernet uten fravær i LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Totalt i konsernet er det ansatt 68 personer (65,9 årsverk), 53 (5,8 årsverk) menn 16 (15,1 årsverk) kvinner. I styret til Innherred Renovasjon IKS er det 6 valgte medlemmer med 3 av hvert kjønn. I tillegg består styret av 1 ansatterepresentant. Som IA-bedrift har vi fokus på å tilrettelegge arbeidsplasser for personer som ellers kan ha vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet. 4. YTRE MILJØ MILJØARBEID Selskapet har ansvar for innsamling av husholdnings i eierne, drift av 1 flere andre egne anlegg. Disse aktivitetene kan påvirke miljøet. Innherred Renovasjon IKS arbeider bevisst med at all virksomhet skal skje med minimale belastninger på det ytre miljø med høy kvalitet. Selskapet er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 141, siste gang resertifisert i desember 212, med forventet ny sertifisering i 215. Det foretas imidlertid årlig revisjon. For selskapets deponi foreligger det et etterdriftsansvar selskapet er forpliktet til, har avsatt midler i et etterdriftsfond. 5. FRAMTIDSUTSIKTER De tjenester som selskapet har ansvar for er lovpålagte tjenester for ne, styret vil så lenge regelverket er slik anse det som et sikkert grunnlag for fortsatt drift. Vi registrerer at lov- regelverk er satt under press på flere områder som blant annet selvkostregelverk, skattemessige forhold Lov om Interkommunale Selskap. De foreslåtte endringene vil føre til økte kostnader både for selskap, eiere abonnenter. Den foreslåtte reform vil så kunne påvirke sammensetningen av hvilke r som blir eiere kjøpere av selskapets tjenester. 2 1 Årsregnskapet gir etter styrets mening en rettvisende oversikt over utvikling resultat av foretakets virksomhet dets stilling pr Datterselskapet Retura IR AS bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. 6. SELVKOSTFORPLIKTELSER ECOPRO AS Eierinteressene leveringsforpliktelsene i Ecopro AS har medført at Innherred Renovasjon IKS har ansvar for sin andel av selskapets negative selvkostfond. Selvkostfondet skal nedbetales gjennom tillegg i behandlingspris over flere år. 7. SAMFUNNSANSVAR I Innherred Renovasjon IKS sitt strategidokument er selskapets forretningside uttrykt slik: Gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift løser IR oppgaver for eierne innen sbehandling, gjenvinning ombruk. Dette betyr at selskapet skal arbeide for å iverksette spolitikk i tråd med shierarkiet som er sentral i myndighetenes sstrategi. Innherred Renovasjon IKS har i alle år hatt fokus på materialgjenvinning. EU har i sin reviderte spolitikk flyttet fokus fra energiutnyttelse til materialgjenvinning. Lage mindre MATERIAL GJENVINNING 8. RESULTATDISPONERING Innherred Renovasjon IKS sitt resultat før skatt ble i 214 på ,-. Fra med 214 er Innherred Renovasjon IKS skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som betraktes som behandling av nærings. Resultat før skatt er på ,- etter skatt ,- Regelverket for beregning av gebyr for stjenesten krever at inntekter kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn i påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond. snes samlede overskudd (husholdningsrenovasjon) for 214 på kroner ,- avsettes til fond slik at de akkumulerte avsetninger pr er på kroner ,-. Etter pliktige avsetninger til nes selvkostfond andre pliktige fondsavsetninger, blant annet renter til fondnti på ,-, avsetning av overskudd slam til slamfond 598 6,- framkommer et netto overskudd etter skatt på ,-. Netto overskudd fordeles med ,- til dekning av tidligere års underskudd samt at overskudd etter skatt kommunalt nærings på ,- avsettes til et eget fond. Konsernets samlede ordinære resultat før skatt er på ,-. I tillegg til morselskapets resultat på ,- bidrar Retura IR A/S med et overskudd på kroner ,- Bruktbo Renovasjonsservice A/S som i 213 hadde et positivt resultat på kroner 4 616,-. Samtidig inngår så Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et positivt resultat på 3 35,- (se forøvrig note 11 i regnskapet). For Ecopro A/S utgjorde dette 3 367,- (basert på foreløpig regnskap 214 som viser et resultat på ,-), Trøndelag Gjenvinning A/S 62,- (totalt resultat 213: ,-). Konsernet hefter ikke for de enkelte datter- tilknyttede selskap sine resultat, ut over innskutt aksjekapital. Selskap Resultat før skatt Innherred Renovasjon IKS Bruktbo Renovasjonsservice AS Retura IR AS Tilknyttede selskap Ecopro AS Trøndelag Gjenvinning AS Konsernresultat INNHERRED RENOVASJON 1 STYRET Per Kosberg Styrets leder Gunnar Viken Randi Eikevik Berit Johansen. Ansattes repr Mette Rostad Nestleder Rose Vinge Thor-Eirik Albrektsen Geir Tore Leira Direktør

7 RESULTATREGNSKAP 214 BALANSEREGNSKAP 214 IR KONSERN IR IKS RETURA IR AS BRUKTBO RENOVASJONSSERVICE AS Note Driftsinntekter kostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnstnad Avskr. på varige driftsmidler immaterielle eiendeler Nedskrivning Annen driftstnad Sum driftstnader Driftsresultat Annen rente- finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanstnad/ finansinntekt (tilkn. selskap) 1, Finansinntekter/kostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord. resultat Ordinært resultat Ekstraord. inntekter kostnader Resultat etter ekstraordinære poster Skattekostnad på 9 ekstraordinært resultat Årsresultat IR KONSERN EIENDELER Note IMMATERIELLE EIENDELER Forskning utvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Immaterielle eiendeler Maskiner anlegg Driftsløsøre,inventar, verktøy, kontormaskiner lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer andeler Obligasjoner andre fordringer 5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kont. lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler IR KONSERN EGENKAPITAL OG GJELD Note IMMATERIELLE EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 7, Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital gjeld , 13. april 215 Per Kosberg Styrets leder Mette Rostad Nestleder Thor-Eirik Albrektsen Rose Vinge Randi Eikevik Gunnar Viken Berit Johansen. Ansattes repr. Geir Tore Leira Direktør 12 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214

8 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 214 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998, er utarbeidet grenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler vil bli etter norske regnskapsstandarder. avskrevet lineært når eiendelen blir tatt i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives Konsernregnskapet omfatter datterselskaper hvor Innherred Renovasjon IKS har ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner mellomværende tig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Ko- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelsest virkelig verdi. Kortsik- i konsernet er eliminert. rtsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, redegjøres for nedenfor. Trøndelag Gjenvinning AS Ecopro AS er tilknyttede selskap som i konsernregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden i 214. For Ecopro AS er foreløpig VARIGE DRIFTSMIDLER regnskap 214 pr benyttet som grunnlag. For Trøndelag Gjenvinning Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. AS er vurderingene basert på regnskap 213. FORDRINGER Datterselskap tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. ning til forventet tap er ikke foretatt da det for en vesentlig del av kunde- Kundefordringer andre fordringer oppføres til pålydende. Fradrag for avsetfordringene dreier seg om fordringer med legalpant. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD OFFENTLIGE TILSKUDD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Utvikling av nytt datasystem er vurdert som immateriell eiendel. Andre eiendeler ment å dekke. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON langsiktig gjeld er anale kriterier lagt til grunn. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon har tegnet slik pensjonsordning for alle sine ansatte med et Anleggsmidler vurderes til anskaffelsest, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med be- premie dekkes av innskudd på 2 % av lønn. Pensjonsordningen er ytelsesbasert ved at resterende selskapet. NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M. KONSERN MORSELSKAP LØNNSKOSTNADER Lønninger/styrehonorar Folketrygdavgift Lønnstilskudd/refusjon av sykepenger Pensjonstnader Andre ytelser/kostnader Sum Antall årsverk i morselskapet 214: 54,9 (5,4) Antall årsverk i konsernet 214: 64,9 (59,4) NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Ytelser til ledende personer Administrerende direktør har mottatt kroner ,- ( ,-) i lønn med tillegg av pensjonspremie på kroner ,- ( ,-) I tillegg har administrerende direktør mottatt ytelser på kroner ,- (115.2,-) til firmabil. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder eller styreleder. Selskapets styre har mottatt kroner ,- (42.5,- ) i godtgjørelse i 214. Ut over det er det utbetalt refusjon lønn styremedlemmer kroner 85.27,- (36.426,-). I tillegg er det utbetalt honorar til leder i representantskapet I konsernet er det et samlet honorar til styrende organer på ,- (586.5,-). Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for lovbestemt revisjon 214 utgjør kroner ,- (183.6,-). Revisjonshonorar for konsernet utgjør i 214 totalt kroner ,- ( ,-) for lovbestemt revisjon. Immaterielle Maskiner Bygninger Kontor- Innsamlings- Sum varige MORSELSKAP Eiendeler Biler utstyr anlegg maskiner enheter driftsmidler Anskaffelsest Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelsest Årets avskrivninger Nedskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3 år 6-8 år 5-8 år 1-4 år 3-5 år 1 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 2 SALGSINNTEKTER OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER KONSERN MORSELSKAP SALGSINNTEKTER Renovasjonsgebyr Rabatter Salgsinntekter Sum KONSERN MORSELSKAP ANNEN DRIFTSINNTEKT Leieinntekt Retura Andre inntekter Inntekt ved salg av aktiva Sum KONSERN Anskaffelsest Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelsest Årets avskrivninger Nedskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3 år 6-8 år 5-8 år 1-4 år 3-5 år 1 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 14 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214 Immaterielle eiendeler bokført verdi ,- er kostnader med utvikling av nytt datasystem for hele konsernet, lisens miljøregnskap goodwill Bruktbo Renovasjonsservice AS. Nedskriving på totalt ,- er salg av maskiner utstyr fra IR IKS.

9 NOTE 5 PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 9 SKATT KONSERN MORSELSKAP Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst/tap Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift Selskapet/konsernet avsetter sine forpliktelser inkludert arbeidsgiveravgift. Fra med overtok IR IKS alle pensjonsforpliktelser fra Bruktbo Renovasjonsservice AS. Alle ansatte i konsernet omfattes av pensjonsordningen som er ytelsesbasert. Retura IR A/S overtok ansattes pensjonsavtale i KLP ved oppstarten av selskapet , som er korrigert i 212 i forbindelse med tilbakeføring av ansatte til IR. Beregnet pensjonsforpliktelse for disse ansatte er bokført med ,- i tillegg til beregnet netto NOTE 6 NOTE 7 EIERINFORMASJON. EIERSTRUKTUR Kommune Eierandel 2,9 % 25, % 2,9 % 21,6 % 16,5 % EGENKAPITAL forpliktelse ovenfor. Total forpliktelse IR ,- BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR PENSJONSFORPLIKTELSER: Dinteringsrente 2,3 % 4, % Lønnsvekst 2,75 % 3,75 % G-regulering 2,5 % 3,5 % Pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Forventet avkastning 3,2 % 4,4 % Kommune Eierandel 7,8 % 4,1 % 14,6 % 4,6 % Totalt 1 % Eierandel er i henhold til selskapsavtale reguleres i forhold til innbyggertall hvert fjerde år. KONSERN MORSELSKAP Sikringsfond Skjørdalen Kompostfond Skjørdalen Investeringsfond Investeringsfond Slam Selvkostfond slam Utviklingsfond Selvkostfond r Årets resultat - selvkost Øvrig egenkapital Totalt NOTE 8 KONSERNMELLOMVÆRENDE Langsiktig gjeld vedr. pensjonsforpliktelse Retura IR A/S Mellomregnskapnto Retura IR A/S Mellomregnskapnto Bruktbo Renovasjonsservice A/S Langsiktig lån formidlet til Retura IR A/S Kundefordring Retura IR A/S Kundefordring Bruktbo Renovasjonsservice A/S Leverandørgjeld Retura IR A/S Leverandørgjeld Bruktbo Renovasjonsservice A/S NOTE 1 GARANTIFORPLIKTELSER OG PANTSTILLELSER Våtorganisk Slam Totalt Selvkostfond Betalt i Selvkostfond Forpliktelsen er ført i balansen fra med regnskapsåret 213. Ut over dette har Innherred Renovasjon IKS ingen garantiforpliktelser har NOTE 11 AKSJER OG ANDELER MORSELSKAP Selskap Forretningntor Eierandel Bokført verdi Aksjer i datterselskap Retura IR AS 1, % 2 12 Bruktbo AS 1, % 312 Sum datterselskap Aksjer i tilknyttede selskap Ecopro AS 26,16 % Trøndelag Gjenvinning AS 5, % Sum tilknyttede selskap REKOM AS Bergen 2,83 % Miljøpartner AS Orkanger 13,73 % 73 9 Sum andre aksjer andeler Sum Eierandelen i Ecopro A/S tilsier at dette er et tilknyttet selskap, som skal innarbeides i konsernregnskapet. Selskapet har vært i full drift i 214. Tilsvarende gjelder for Trøndelag Gjenvinning A/S som så må betraktes som tilknyttede selskap. Selskapet har vært i full drift i 214. I regnskapet for Innherred Renovasjon benyttes begrepene; ordinært resultat før skattekostnad, betalbar skatt av ordinært resultat, i med at datterselskapene er skattepliktige selskap at det skal utarbeides konsernregnskap. Innherred Renovasjon IKS er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som ikke er lovpålagt. Det føres eget regnskap for dette som er inkludert i totalregnskapet. Datterselskapene Bruktbo Renovasjonsservice A/S Retura IR A/S er skattepliktige selskap. heller ikke pantsatt noen av selskapets eiendeler. For alle lån stiller eierne garanti. INNHERRED RENOVASJON KONSERN Selskap Forretningntor Eierandel Bokført verdi Andre aksjer andeler. Vurdert etter kostmetoden: Rekom AS Miljøpartner AS 73 9 Egenkapitalinnskudd KLP (inkl. Retura IR AS sin andel) Vurdert etter egenkapitalmetoden: ECOPRO A/S Egenkapitalmetoden: Inngående balanse andel av egenkapital Tilgang/avgang i perioden (214) Andel av foreløpig regnskap Utg. balanse andel av egenkap. 26,16% eierandel Ecopro har endret føring av selvkostfond slik at dette fra med 213 ikke påvirker egenkapitalen i selskapet. TRØNDELAG GJENVINNING A/S Egenkapitalmetoden: inngående balanse andel av egenkapital Tilgang/avgang i perioden (214) Andel av regnskap Utg. balanse andel av egenkap. 5% eierandel Sum aksjer andeler Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214

10 NOTE 12 BUNDNE MIDLER Konsern Morselskap Bundne midler plassert på egen bankkonto: Skattetrekksmidler Skattetrekksansvaret er pr bokført med NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD UT OVER 5 ÅR Konsern Morselskap Selskapets langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: NOTE 14 INVESTERINGER OG FINANSIERING AV DISSE KONSERN MORSELSKAP INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Utlån, kjøp av aksjer andeler Sum FINANSIERING Bruk av lån Bidrag fra fondsmidler/egenkapital Salg maskiner/kjøretøy Salg av aksjer Sum NOTE 15 ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER I henhold til Innherred Renovasjon sitt økonomireglement ble det satt inn 4 millioner i henholdsvis Fokus Bank Allegro Finans for å gi meravkastning ut over normal bankrente. Av midlene skal minimum 8% plasseres i renter (pengemarkedsfond) maksimum 2% i aksjer. Midlene skal dekke avsetning til etterdriftsfond i Skjørdalen Avfallsanlegg. Midlene er pr bokført med i Allegro Finans ,- i Danske Bank ,-. NOTE 16 LEASING OG LEIEAVTALER Innherred Renovasjon leier arealer i Skjørdalen for ,-. I tillegg leies det mindre arealer for i noen av medlemsne. NOTE 17 KONSERNRESULTAT Konsernet Innherred Renovasjon har i 214 et resultat før skatt på kroner ,-. De enkelte selskap bidrar med henholdsvis ,- fra Innherred Renovasjon IKS, kroner ,- før skatt fra Retura IR A/S for Bruktbo Renovasjonsservice A/S er resultatet før skatt kroner 4 616,-. I tillegg er ført andel av årets resultat for tilknyttede selskap på 3 35,-. 18 Innherred Renovasjon Årsmelding Regnskap 214

11 papir /teks Plast Plast jo jord papir Plast Papp Plast Klæ Kuldemøbl St Glass- metal Plast Kulde Glass EL EL Glass e lystoff apparater rør lystoff rør metall- apparater metallglass-glass met o jord betong K r Glass EL apparater lystoff rør metall fall Papp Plast Glass jord GJENBRUKSTORG betong jord betong / EE- KF EL Glass t Glass Papp Plast Papp Plast r EL (maling metall- apparater lystoff rør lystoff rør metall- apparater MAT PAPP, PAPIR / EE- / EE- P Glass jord betong papir Glass- metall OG PLAST ELapparater Frukt/grønnsaker Papp Plast, aviser/ reklame Fisk/skalldyr Pappesker Bakverk Teposer/kaffefilter/kaffegrut EL Glass metall- apparater Kjøttrester/bein ELGlass metall- apparater lystoff rør Plastposer Papp Plast, tekstiler Lysp papir Glass- metall Glass- metall papir jord / betong EE- Plast el-apparater Avkjølt aske/grillkull Plast Is TV betong el-apparater el-apparater L Plast / EE- Glass metall pakkes godt inn Plast fra kjøtt, fisk, frukt, grønt pålegg Papp Potetgullposer TV Blomsterpotter Plast Sneiper/talglys / EE- / EE- TVlysstoffrør jord betong /GlassEE- lysstoffrør lysstoffrørk Glassmetall metall Gave julepapir lystoffrør Konvolutter (mali L Kulepenner Glass- metal jord betong lakk, lim...) lakk, jord betong betong jord lim...) lakk, lim...)e r Glass EL lystoff rør Plastflasker metall- apparater fall Papp Plast / hvitevarer /teks papirel-apparater Glass metall papir papir K el-apparater papir papir Plast Plast jordo Glass TV Plast el-apparater PlastTV TV Plast / Plastkanner/ plastbeger Kartong fra pizza-, Glass Glass EL-EL- yhurt frukostapparater lystoff metall- apparater lystoff rørrør metall Brukt kjøkkenpapir/servietter blanding Plast Leker Tomme doruller/ tørkepapirruller Papp Plast jord Nøtteskall/eggeskall papir Potteplanter/blomster Melk-/ juiceer lystoff rør DESIGN: WOW REKLAME AS WOWMEDIALAB.NO FOTO: ESPEN AAMO STORHAUG TRYKK: SATS & TRYKK AS r lystoff rør RIKTIG SORTERING Glass metall EL Papp Papp Plast- Glass Plast metall- apparater TV jord jordbetong /betong EE- Glass metall lakk, lim...) Glass ELBatteri lystoffrør metall- apparater / EE- / EE- el-apparater el-apparater lystoff rør L Glass F (maling Glass metall lakk, lakk,lim...) lim...) Glass- metall jord betong el-apparater lysstoffrør lysstoffrør lysstoffrør lakk, lim...) Glass-metall metall GlassMER OM HUSHOLDNINGS Papp Plast ALT, el-apparater lysstoffrør / EE- el-apparater BORTSETT FRA DUNKER OG STØRRELSER MAT KAN Vi har 4 abonnement definert ut fra størrelsen på restsdunken: 1. MINIREST - 7 LITER (14-l dunk) For husholdninger med minimalt rest. Tømmes hver 8. uke. LEVERES PÅ Glass- metall 2. LITEN REST - 14 LITER For husholdninger med lite rest. Tømmes hver 4. uke. GJENBRUKSTORGET TØMMEPLAN finner du på eller på IR-appen Papp Plast el-apparater Papp Plast 3. MEDIUM REST - 24 LITER For husholdninger som har litt mer rest. Tømmes hver 4. uke. 4. STOR REST - 36 LITER For husholdninger som har mye rest. Tømmes hver 4. uke. Dunk for mat har standard str 14 liter. Størrelse på dunk for papp/papir: 24 liter eller 36 liter. Størrelsen påvirker ikke TV el-apparater prisen. TVTV PRISER OG ENDRING AV ABONNEMENT Se eller kontakt oss på tlf POSER TIL MAT OG SEKK TIL PLASTEMBALLASJE får du gratis på et på flere dagligvarebutikker. RETURPUNKT FOR GLASS OG METALL: Se oversikt på KONTAKTINFO NED IR-APPEN! LAST TV lakk, lakk,lim...) lim...) Vår app er helt gratis! lakk, lim...) Her finner du din tømmeplan, kontaktinformasjon, lysstoffrør åpningstider for lysstoffrør et ditt m.m! lysstoffrør Enkelt lakk, for deglim...) - enkelt for oss! TV lysstoffrør Innherred Renovasjon, Russervegen 1, 7652 Telefon Åpningstider, kundesenter: man-fre E-post: L

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer