VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste"

Transkript

1

2 VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en attraktiv møteplass Våre verdier: Ryddig, offensiv og samlende 2 ÅRSRAPPORT 2008

3 Foto: Studio STIMO Styret Knut Efskin Odd Reitan Jorunn Skjoldvor Foss Robert Klein Liv Malvik Kathrine Duun Moen Ellen Tveit Klingenberg Morten Midjo Marit Collin Berit Rian

4 Styrets tilbakeblikk Styret er tilfreds med det arbeidet som er utført av Næringsforeningen i Trondheim (NiT) i Gjennom møteplassen, medieomtale, næringsutviklingsprosjekter, styrking av administrasjonen og ledelsen i foreningen, samt gjennomslag i flere viktige saker har NiT styrket sin posisjon i året som har gått. Dette har bidratt til å gi oss større slagkraft i forhold til å nå foreningens visjon om å bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Styret retter en takk til alle næringslivsledere som har bidratt med frivillig innsats gjennom fagråd og prosjekter, samt til administrasjonen i NiT, for den jobben som er utført i VÅRE LØFTER TIL MEDLEMMENE 1. PÅDRIVER I REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK NiT og fagrådene arbeider med mange viktige saker. Styret definerte følgende som sine prioriterte næringspolitiske saker for 2008: Campus Spørsmålet om NTNUs campus ligger hos Kunnskapsdepartementet, og den lokale debatten om dette er ikke aktiv. HISTs campus er fulgt opp av NiT på initiativ fra rektor. Vi har tatt opp prosjektet med politikerne, samt tatt det med på listen over høyaktuelle byggeprosjekter som bør settes i gang som del av motkonjunkturtiltakene. Hjerteplanen Parkeringsanlegget under Olav Tryggvasons gate er nå under regulering. NiT deltar i arbeidsgruppen sammen med EC Dahls Eiendom og Trondheim Parkering. Parkering under Kongens gate er tatt opp med politikere og utbygger. Resten av prosjektene i Hjerteplanen har NiT tatt opp med politikerne en rekke ganger, men kommunen har lagt bort Torvet og Hjertepromenaden blant annet pga. dårlig økonomi. Næringsareal Trondheimsregionen skal utarbeide en felles interkommunal arealplan med femti års perspektiv. NiT har initiert dette arbeidet, og deltar i møtene med ordførere og rådmenn når planen diskuteres. Vi har gitt faglige innspill og har tett dialog med prosjektleder. Planen ferdigstilles i 2009, og skal vedtas i kommunestyrene våren Samferdsel Byggearbeidene med Tillerkrysset og Sluppen er tatt opp jevnlig med politikerne. Tillerkrysset er under regulering. For Sluppen bro gjennomføres en konsekvensutredning. Den største utfordringen med fremdriften er at politikerne har vedtatt bensinavgift og statlig finansieringsandel. Dette må avklares med staten, noe som forsinker fremdriften. Politisk ledelse i Trondheim kommune har tro på at det kan bli byggestart 1. januar Høyhastighetsbane Oslo - Trondheim Formålet har vært å avklare i hvilken grad det er realisme i økt godstrafikk og høyhastighetsbane. NiT har laget et notat som oppsummerer saken. Utredningene av mulighetene kommer først vinteren Trondheim - Oslo regnes som den mest lønnsomme jernbanestrekningen i Norge. 2. EN ATTRAKTIV MØTEPLASS Næringsforeningen har videreført et høyt antall møter og arrangementer i Resultatet ble vel 90 medlemsmøter med totalt ca 3800 deltakere. Dette er omtrent på samme nivå som året før. NiTs viktigste arrangement i 2008 var Manifestasjonen 29. september i Britannia Hotel, der nærmere 600 personer deltok. I tillegg til medlemsmøtene kommer mange møter i fagrådene og styret. Den gode oppslutningen viser at møtene har vært preget av kvalitet og aktualitet. NiT har styrket sitt arbeid med næringsutviklingsprosjektene ved å konsentrere innsatsen om noen store program med flere års varighet. En rekke næringslivs ledere har deltatt i møter i våre prosjekter, prosjektstyringsgrupper og utvalg. Næringsforeningens magasin MidtPunkt (opplag på 6500) kom ut med fem utgaver i SAMLE NÆRINGSLIVET I ET LØNNSOMT FELLESKAP Foreningen har fått 91 nye bedrifter som medlemmer i 2008 (brutto tilgang). Det totale medlemstallet var ved årsskiftet 963 bedrifter, som er omtrent på samme nivå som året før. Det har i 2008 vært ført samtaler med Håndverkerforeningen i Trondheim med tanke på tettere samarbeid. De to organisasjonene vil i løpet av 2009 avklare hvordan dette samarbeidet skal organiseres. Etter styrets oppfatning har NiT operative og offensive fagråd innenfor de riktige bransje- og fagområdene. Fagrådene involverer rundt 150 næringsledere, og er en viktig ressurs for utviklingen av et sterkt næringsliv i trondheimsregionen. Styret er for øvrig meget godt fornøyd med de resultatene fagrådene har oppnådd i Det henvises til rapport fra det enkelte fagråd. Nytt fagråd av året er Fagråd Ressurs et tverrfaglig fagråd med fokus på bedriftenes personalmessige ressurser. I 2008 har NiT ledet og vært en aktiv deltaker i tre store Arena-prosjekt: MedITNor, AkvARENA og Trådløs Framtid (det siste ledet fra Oslo). Videre har vi i samarbeid med Økonomisjefsforum initiert prosjektet Nordens beste økonomi- og ledelsesutdanning i Trondheim, samt ledet prosjektet GRO Trøndelag, et kvinne nettverk som bl.a. fokuserer på å øke andelen kvinnelige ledere i næringslivet. NiT deltar også i et prosjekt som bedrer samarbeidet mellom organisasjonene som arbeider med utvikling av Midtbyen. Det er utarbeidet fire bransjeanalyser i løpet av ÅRSRAPPORT 2008

5 90 møter gjorde næringslivet litt klokere God stemning på Manifestasjon 08. Foto: Gry Karin Stimo i Studio Stimo Et av Næringsforeningens tre løfter til medlemmene er å være en attraktiv møteplass. I 2008 arrangerte vi 90 møter, kurs og konferanser personer deltok på møtene. Dermed ble de litt klokere, fikk nye ideer og møtte verdifulle kontakter. Næringsforeningens brede spekter av møter skal sørge for at alle finner et møte tilpasset sitt behov. Vårt ukentlige Fredagsforum tar opp aktuelle tema av generell interesse. Er du interessert i å møte mennesker og bedrifter som driver innen det samme fagfeltet som deg, er det lurt å stille på bransjemøtene, mens bydelsmøtene er stedet hvis du ser utfordringer i nærområdet. Du vil også finne kurs og seminarer. Les mer om møtene våre på internett. Her kan du melde deg på de møter du finner interessante. Velkommen på et møte som passer deg! Siden 1862 Vi skal bidra til at midt-norsk næringsliv blir landets sterkeste Ryddig, offensiv og samlende ÅRSRAPPORT

6 6 ÅRSRAPPORT 2008

7 FAGRÅD Midt-Norsk Handelskammer Knut Vestbø Næringsforeningen i Trondheim er også Handelskammer for Midt-Norge (MidNorway Chamber of Commerce and industry). Handelskammeret er medlem i ICC, International Chambers of Commerce, et verdensomspennende handelskammersystem med rundt handelskamre verden over. Handelskammerets basistjenester er å utstede ATA-carneter (et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 66 land), samt å legalisere eksportdokumenter. Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene blir legalisert/verifisert av et handelskammer før de blir godkjente som fullverdige; eksempelvis opprinnelsesbevis, (proforma)faktura, kontrakter/agentavtaler, helsesertifikater på fisk osv. Allerede ved starten av 2008 informerte en av våre større kunder om begrenset behov for stempling av legaliseringer. Det er derfor gledelig å registrere at det totale antall legaliseringer i 2008 likevel har hatt en svak økning (2,6 % fra 2007), blant annet fra flere nye mindre bedrifter. Totalt 32 bedrifter var brukere av legaliseringer i Utstedelse av carnet har økt med 7,5 % fra 2007 til Totalt for 2008 tilsvarer dette en vareverdi på rundt 40 millioner norske kroner. Dette vitner igjen om god økonomisk aktivitet blant eksportbedriftene i Midt-Norge. Utstedelse av Carnet 2008: 100 (2007: 93) Legaliseringer 2008: 762 (2007: 743) Handelskammeret formidler også fortløp ende forretnings- og kontaktforespørsler med utenlandske forretningsfolk og delegasjoner. I 2008 har det vært gjennomført seminar og møter med representanter fra næringsliv og handelskamre fra blant annet Slovakia, Thailand og Polen. Samarbeidsavtalen mellom Midt-Norsk Handelskammer og Nord- Trøndelag Eksport- og Importforum, inngått i 2005, styrker mulighetene for at eksportbedrift ene i begge fylkene kan jobbe tettere i klyngen Trøndelag. I 2008 har Midt-Norsk Handelskammer: fått oppstartsfinansiering på plass for egen daglig leder ansatt egen daglig leder (tiltreder 1. februar 2009) vært medarrangør i Eksportens Dager (oktober) gitt innspill til Internasjonal strategi for Trøndelag til Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner etablert Expat Mid-Norway i samarbeid med Access Mid-Norway arrangert land-til-land-møter. Handels kammeret er naturlig bindeledd når bedrifter søker bedrifter over landegrensene Gjennom ansettelse av egen daglig leder ser Handelskammeret nå muligheten for å oppfylle sitt ønske om å styrke posisjonen i Midt-Norge. Oppstartmidlene gir oss større ressurser til økt innsats på markedsføring og salg av tjenester som bygger portefølje og kompetanse blant eksportbedriftene. Midt-Norsk Handelskammer legger stor vekt på godt samarbeid med Access Mid-Norway (AMN). Det øker muligheten for å kunne tilby aktuelle bedrifter gode vilkår for etablering i Midt-Norge. I samarbeid med AMN etablerte Handelskammeret 1. april tjenesten Expat Mid-Norway, en tjeneste som legger praktiske og sosiale forhold til rette for midtnorske bedrifter som henter utenlandsk arbeidskraft til regionen. Tjenesten inkluderer ansatt, ledsager og familie, og er blitt svært godt mottatt i markedet, både av bedrift er og arbeidstakere. Styret i Midt-Norsk Handelskammer forventer at en styrket administrasjon og økte ressurser skal bidra til å realisere offensive planer som skal tjene regionens eksportbedrifter. Handelskammerrådet 2008: Knut Vestbø, leder, SpareBank 1 SMN Ulf Rinnan, Nord-Trøndelag Eksportforum/Norplasta AS Torolf Kvello, Nord-Trøndelag Eksportforum/Elas AS Odd Hjelmeland, ResLab AS Tone Resell, Microplast AS Arnfinn Aasen, Tidligere Oras Armatur AS Stein Ivar Mona, Trøndelags Europakontor/Access Mid-Norway Undergrupper: Eksportens Dager: Knut Vestbø, Lisbeth Vassaas og Gunn Kari Hygen Møter: Eksportens Dager: Eksportkonferanse. Eksportfrokost hos Teeness (november) Land-til-land møter/seminarer: Slovakia (juni) Thailand (september) Polen (oktober; ledd i 3 polske dager) ÅRSRAPPORT

8 FAGRÅD Malvikrådet NiT Melhus Olav Løvseth Malvikrådet arbeider med næringsspørsmål som angår Malvik kommune. I næringslivssammenheng er Malvik en viktig kommune, blant annet på grunn av sentral beliggenhet. NiT Melhus skal være talerør og pådriver for næringsdrivende i Melhus kommune overfor offentlig virksomhet. I tillegg skal rådet sette agenda for næringslivssaker og fungere som opinionsdanner i kommunen. Gerd Randi Eriksson Hovedsaker i 2008 Flere møter og dialog med den politiske ledelsen for å tilrettelegge for nytt næringsareal i kommunen Svebergområdet er så godt som utsolgt, og reguleringsarbeidet på Hommelvik Sjøside tar tid Muruvik havn har attraktive områder, men her må det bygges ny infrastruktur Bred politisk enighet om at fremtidig næringsutvikling i hovedsak skal skje i Svebergområdet Regional plan for næringsareal ser ut til å bli tatt på alvor i kommunen Malvikrådet opplever en positiv dialog med kommunen, men ønsker enda større engasjement for å få etablert nytt næringsliv i Malvik. Medlemmer i Malvikrådet Olav Løvseth, leder Veidekke Entreprenør AS Sissel Skaug, Malvik Fryselager AS Ann Inger Døhl, Malvik E-verk AS Trond Krogstadmo, Skanska Norge AS Ivar Fjellseth, Mersalg AS Møter rådsmøter 2 medlemsmøter. Begge var godt besøkt. Begge møtene hadde mangel på nye næringsområder som hovedsak. 43 medlemmer deltok på det første medlemsmøtet på Stav Gjestegård, og 35 på møtet på Svebergtunet. Antallet tyder på stor interesse for kommunens videre utvikling NiT Melhus skal spesielt arbeide for å bedre vilkårene for næringsdrivende i Melhus sørge for et aktivt og solid næringsutviklingsarbeid i kommunen Viktigste saker/resultater i 2008 Deltagelse i oppstartsseminar vedrørende kommuneplan Melhus 2025 Innspill til Regional Arealplan Prosjekt Thora kultur og næring Næringsstøtte Næringsmesse Medlemmer i fagrådet Gerd Randi Eriksson, leder, Eriksson Advising AS Dag Runar Båtvik, Norgeshus Elin Flisen, Dry Products AS Viktor Tokle, Devico AS Møter rådsmøter 2 medlemsmøter. Møtet i mars fokuserte på temaene: Hvem taler din sak som næringsdrivende? Er det tilrettelagt arealer for din virksomhet innen kommunen? Tilfredsstiller kommunen din virksomhets behov? Medlemsmøtet i august hadde fokus på prosjekt Thora næring og kultur, handelsanalysen, og areal og vei Det er i tillegg gjennomført møter med politisk og administrativ ledelse i Melhus kommune, og med næringshagen 8 ÅRSRAPPORT 2008

9 FAGRÅD Fossegrendarådet Morten Lindbak og Espen Lindvåg I 2008 har Fossegrendarådet videreført arbeidet med felles skilting ved innkjøringen til Fossegrenda. Skiltet er flyttet nærmere veien for bedre lesbarhet, og vil bli fornyet og oppgradert i løpet av våren reguleringene i Fossegrenda med hensyn til fordeling og plassering av næringstomter og boligutbygging bedret tilgang til Fossegrenda, blant annet gjennom oppgradering av krysset Omkjøringsvegen E6 i forbindelse med planlagte avkjøringsramper fra E6 mot øst å skape samhold og utvikle business mellom bedriftene i Fossegrenda Rådet har også sendt innlegg til Trondheim kommune vedrørende bygging av idrettshall på Sluppen. Medlemmer i Fossegrendarådet Espen Lindvåg, Blinkprint AS Morten Lindbak, LindbakGruppen AS Magnus Svendsen, Byggteknikk Prosjekt AS Møter 2008 Bydelsmøte Fossegrenda 6. juni. Viktige saker var blant annet Planer for Sluppen bro og veisystemene Oppdatering boligprosjekt ved Fossegrenda Senter Skal det bygges flere næringsbygg i Fossegrenda i nær fremtid? Trondheim kommunes tomter reservert for kraftledning/ ny vei. Hva skjer med disse? Deep Sea Society I 2008 har fagråd Deep Sea Society arbeidet for å etablere grunnlag for et regionalt bransjenettverk å oppdatere bransjekartleggingen fra 2003 nettverkssamarbeid med andre organisasjoner som har lignende formål som vårt fagråd, med fokus på konsentrering av innsatsen Gjennom arbeidet i Deep Sea Society har fagrådet nådd målene på flere av disse punktene i Medlemmer i fagrådet Lars E. Mathisen, Sicom AS Øyvind Fjellvang, TOTAL E&P NORGE AS Vegard Stuan, Cap Gemini Norge AS Marita Bjørnevik, BOA Offshore Kjell Arne Jacobsen, SINTEF Petroleumsforskning AS Hege Rognø, StatoilHydro Idar Grytdal, StatoilHydro Bjørn Fossum, Kongsberg Seatex Torbjørn Sotberg, FORCE Technology Torleif Hagen, Servi Gruppen Tilsluttede medlemmer Asbjørn Rønning, STFK Knut-Viggo Larsen, NTFK Marit Arnstad, Advokatfirmaet Schjødt Lars Egil Mathisen StatoilHydros leverandørseminar Det norske presenterer utfordringene med Frøy og Draupner, og strategien med områdetenkning Presentasjon av Siemens subsea-satsing Manifestasjon 2008 Teknologi som drivkraft for vekst i trøndersk oljenæring ÅRSRAPPORT

10 FAGRÅD KKN Eva Grendahl Fagrådet arbeider for å etablere en tettere kobling mellom kreative og kulturbaserte næringer og det øvrige næringsliv, og å skape en arena for nettverk og samarbeid mellom aktørene i bransjen. Kreative og kulturbaserte næringer er en viktig vekstbransje med mange små foretak som har behov for en slik arena. Fagråd Kreative og Kulturbaserte Næringer har i 2008 fokusert på følgende hovedområder Kartlegge forventninger fra de respektive grupperinger i fagrådet ved å utarbeide en spørreundersøkelse Kartlegge aktører/planer for nye kulturhus i Trondheim for å koordinere ressursbruk - arrangert konferanse med over 100 deltagere fra bransjen og fra offentlige og private beslutningstakere - besluttet å sette ned en arbeidsgruppe for videre arbeid Medlemmer i fagrådet Eva Grendahl, leder, Klipp og Lim AS Gaute Busch, Uredd designkontor AS Nina Steen, Trondheim Symfoniorkester Kim Aasli, Blæst Jon-Arild Johansen, Trondheim Kunstmuseum Ola Lund Renolen, Kosmorama Bente Dyrseth, Trøndelag Teater Lasse Berre/Bente Holta, Studio Lasse Berre AS Øyvind Gimse, Trondheimsolistene Nils Heldal, RBK Peter Andreas Kjeldsberg, Ringve Museum Eileen Brandsegg, koordinator City Manager Kultur og landskap, konferanse i samarbeid med filmfestivalen Kosmorama Sponsorseminar med Fagråd KKN i samarbeid med Forum for Kultur og Næring Kulturell Byutvikling, konferanse med fokus på kulturhus. Manifestasjon 2008 Delseminar Megatrender i årene fremover med foredragsholdere fra Adresseavisen og Scala Fredagsforum Kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer som byutviklingsstrategi IKT Fagråd IKT arbeider for å forsterke Trondheims satsing innenfor IKT-basert næring gjennom vekst og utvikling i eksisterende IKT-bedrifter nyetableringer innenfor IKT-området økt anvendelse av IKT i private og offentlige virksomheter at nasjonale og internasjonale IKT-bedrifter etablerer virksomhet i Trondheim Fagråd IKT bidrar til dette gjennom å skape møteplasser for medlemsbedriftene, arrangere treff mellom kunder og leverandører, og skape tettere kontakt med NTNU/SINTEF. Medlemmer i fagrådet Heidi B. Aabel, leder, CheckWare AS Olaf Frøseth, IBM Aasmund Frøseth, ABEO AS Bo Kähler, Fundator AS Tormod Skåle, Kantega AS Rune Lie, NTE Alf Ivar Nilsen, Telenor Knut Magne Risvik, Google Audhild Kvam, Powel ASA Torbjørn Akersveen, LEN/NCEI Are Bergquist, Matiq AS Aage Thunem, Sintef IKT Heidi B. Aabel Tilknyttede medlemmer Jannicke Husevåg, ekoordinator, Sør-Trøndelag fylkeskommune ITovasjon Presentasjon av studiet IT-støttet bedriftsutvikling Er vi verdensledende på trådløs teknologi i Trondheim? IKT Manifestasjonen Arena MedITNor: Utvikling og kvalitetssikring av programvare Manifestasjon 2008 Bransjeseminar under Manifestasjon: Slik fører IKT-løsninger til reduksjon av utslipp og et bedre miljø Siste nytt innen IKT/infrastruktur. Trådløs Fremtid markedene tar nå av for trådløse løsninger. Fredagsforum Arenaprogrammet MedITNor med mål om økt suksessrate for den enkelte bedrift innen medisinsk teknologi og IKT i det nasjonale og internasjonale helsemarkedet. Spillindustrien er en av verdens raskest voksende og kanskje mest spennende industrier. Prosjekter Arena Trådløs Framtid Arena MedItNor 10 ÅRSRAPPORT 2008

11 FAGRÅD Bygg og Anlegg Morten Christensen Viktigste sak i 2008 var å fremskynde bygge- og anleggsprosjekter som motkonjunkturpolitikk. Fagrådets hovedoppgave er å styrke bygge- og anleggssektoren i trondheimsområdet, og bidra til at sektoren tar de store kontraktene både regionalt og nasjonalt. I 2008 har fagrådet videreført arbeidet med å analysere bygg- og anleggsbransjen i trondheimsområdet for å avdekke sentrale utfordringer og karakteristikker for bransjen å sikre videre bruk av OPS/prosjektfinansiering for å bygge opp under et godt samarbeid med både bygg- og anleggsbransjen og det offentlige å være en spennende bransjemøteplass med tanke på at våre bedrifter skal handle med hverandre. Trøndersk Byggebørs ble arrangert for andre gang med stor suksess. motkunjunkturpakke: forslag på prosjekter innen bygg og anlegg som er relativt startklare. NiT oppsummerte og oversendte listen til Trondheim kommune Medlemmer i fagrådet Morten Christensen, leder, Teknobygg Entrepenør AS Tedd Årnes, Reinertsen Entrepenør AS Ulf Dahl Ryen, E A Smith Bygg AS Terje Nikolaisen, Cowi AS Berit Time, SINTEF Byggforsk Kjell Håvard Nilsen, Optiman AS Johan Varmedal, Siemens AS Taale Arstad, PTL Olav Stenhaug, Mesterteam AS Per Solem, Solem Hartmann Kurs i byggesak Byggebørsen Manifestasjon 2008 Delseminar Trimmet Bygging Fredagsforum Toyota Hell Bils nye storanlegg på Lade: når kommer det og på hvilken måte? Utbygging av vegprosjektene i Trondheim Trondheims byggenæring utvikler nye metoder innen bygging Eiendom Fagrådets overordnede mål Trondheim skal ha landets mest effektive reguleringsog byggesaksprosesser Skaffe nok areal til næringsvirksomhet i trondheimsregionen Fokusområder i 2008 Få fortgang på arbeidet med Ivar Koteng kommunedelplan for Nyhavna Innspill til Regional Arealplan Lokalisering av ny godsterminal Videreføring av Søppelprosjektet Ytterligere forbedring av byggesaks- og reguleringsprosessene i Trondheim kommune Midtbyen som attraktivt sentrum, herunder tilrettelegging av infrastruktur med faglig fokus på miljøutfordringene. Konsekvenser ved innføring av nytt kollektivfelt. Fagrådet ønsker at arbeidet med ny Midtbyplan startes opp så raskt som mulig Utvikling av næringstomter i utkanten av byen Deltagelse i et prosjekt som vurderer ny organisering av Midtbyen, i samarbeid med City Manager og Midtbygruppen, herunder etablering av en gårdeierforening (arbeidet pågår fortsatt) Medlemmer i fagrådet Ivar Koteng, leder, Ivar Koteng AS Sigfred Ekle, KLP Eiendom Trondheim AS Ingolv Høyland, Reitan Eiendom AS Knut Efskin, DnB NOR Næringsmegling AS Jan Erik Steen, Maja Eiendom AS Karl Fr. Torp, Entra Eiendom AS Hans Hoff, Realinvest AS Marianne Brurok, Aberdeen Property Investors Bydelsmøte Tiller, Sluppen, Sandmoen, Heggstadmoen og Heimdal Kurs i byggesak Manifestasjon 2008 Delseminar om byutvikling med bl.a. ordfører i Trondheim som foredragsholder Fredagsforum Utbyggingsmuligheter for Sluppen Utvikling av Residence-kvartalet Landteknikktomten en forsmak på omforming av Lilleby Smelteverk ÅRSRAPPORT

12 FAGRÅD Handel Havbruk og Fiskeri Thor Arne Falkanger Det overordnede målet for Fagråd Handel er å bidra til at handelsnæringen i Trondheim vokser med 0,4 % mer enn lands gjennomsnittet. Konkrete mål for 2008 har vært For handelsbyen: Heve status for handelsnæringen, samt sørge for gode og like rammevilkår. Etablere et forpliktende samarbeid mellom bransjene eiendom, handel og reiseliv, og bedre koordineringen av de prosjektene som er i gang. Arealplanene for Trondheim: sikre areal og utfoldelsesmulighet for handelsbransjen For Midtbyen: Kollektivfeltet gjennom Midtbyen Proaktivt arbeid med Gatebruksplan Midtbyen, spesielt med tanke på bedre tilgjengelighet og lettere kjøremønster. Etablere parkeringskjeller under Olav Tryggvasons gate: reguleringsplan under arbeid Arbeide for gode løsninger for Torvet. Medlemmer i fagrådet Thor Arne Falkanger, leder, Falkanger Sko AS Jarle Pettersen, Samarbeidsgruppen Midtby n Jomar Asbøll, Trondheim Torg Martin Aagaard, Aagaard Engros AS Finn Dybdalen, City Syd Senterforening Ole Eidem, E.C. Dahls Eiendom Robert Klein, Kleins AS Undergrupper City-management: Geir Melbye, Jan Reimers Parkering Olav Tryggvasons gate: Trygve Bragstad, Rune Børsting Prosjekt Handelsindeksen for Trondheim. Kameraovervåkning i midtbyen Manifestasjon 2008 Handelsbyen Trondheim, byen med størst tilvekst av nye borgere i 2007 hvordan tar vi vare på våre kunder Fredagsforum Årets Handelsbedrift 2008 I 2008 lyktes vi med å gjøre forprosjektet vi etablerte i 2007, til et hovedprosjekt Teknologi AkvARENA i Innovasjon Norges Arenaprogram. Dette er NiTs konkrete oppfølging av Marin Strategiplan Trøndelag. Per Johan Røttereng Fagrådet skal øke konkurranseevnen til marin næring gjennom å rette fokus på trøndelagsregionens fortrinn geografisk og kompetansemessig sikre næringslivets interesser i offentlige beslutninger ved å utarbeide og påvirke innhold i offentlige myndigheters beslutningsunderlag I 2008 har fagrådet arbeidet for å følge opp Marin Strategiplan Trøndelag (MST) som vi deltok i utarbeidelsen av i 2006 organisere nettverk og arbeidsgrupper på viktige næringsområder sette dagsorden for aktuelle næringspolitiske saker etablere møteplass for medlemmer, politikere, forskere, leverandører og kunder få frem samarbeidsprosjekter mellom leverandører, kunder og offentlige myndigheter. Eksempel: I samarbeid med begge fylkes kommunene fremmet NiT søknad til Innovasjon Norge (IN) om forprosjekt Teknologi AkvArena i 2007, og fikk innvilget søknad om treårig hovedprosjekt i juni Hovedprosjektet ble startet opp høsten 2008 med Trude Olafsen, SINTEF som prosjektleder og Idar Schei, AquaOptima, som styreleder. Vi utvikler samarbeid mellom oppdrettsbedrifter, leverandørindustri og FoU-institusjoner i begge Trøndelagsfylkene. Denne ARENA-klyngen har nå 34 medlemmer og arbeider med konkrete samarbeidsprosjekter, har jevnlige møter og faglige aktiviteter knyttet til eksportsatsing, teknologiutvikling og samspill mellom leverandører, FoU- institusjoner og næringsaktører. Teknologi AkvARENA har eget styre der NiTs fagråd er representert. Medlemmer i fagrådet i 2008 Per Johan Røttereng, leder, Rambøll Norge AS Frode Blakstad, Inaq Management AS Rolf Draveng, Tommen Gram AS John Binde, Norway Royal Salmon AS Karl Almås, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Harald Tronstad, Aquastructures AS Otto Gregussen, Access Mid-Norway (gikk ut mai 2008) Møljelag: Havbruk og internasjonalisering Klyngebygging og Teknologi AkvARENA Manifestasjon 2008: Om klyngebygging og ARENA-programmet Teknologi AkvARENA Næringas FoU-utfordringer (Rørvik, Frøya) Resirkulering Biomassemåling 12 ÅRSRAPPORT 2008

13 FAGRÅD Finans Bent Richard Eidem Hovedutfordringen til Fagråd Finans er å samle kapitalmiljøene om de store grepene for byen og regionen. Finansnæringen, som er en makro- og overbyggende bransje, er avgjørende når det gjelder å få finansiert tiltakene fra privat side har til fulle vist finansnæringens innvirkning på den samlede økonomiske utviklingen i verden, i det enkelte land, selskap og husholdning. Det er viktig at regionen har kapitalmiljøer og banker som er robuste nok til å tåle det økonomiske væromslaget som nå har skjedd, og som evner å ta nye posisjoner i det som er morgendagens muligheter. Fagråd Finans har en viktig rolle i å beskrive for NiTs medlemmer de krav som kapitalmiljøene til enhver tid stiller. Dette er spesielt viktig i urolige tider som nå. Finansaktørene i Trondheim besitter tunge analytiske ressurser som kan bidra til å komme frem til de faglig riktige konklusjonene. Viktigste saker/resultater i 2008 Status finansbyen Trondheim. Tiltak for å styrke/trygge finansmiljøet i trondheimsregionen og styrke næringslivet gjennom bedre rammevilkår. Scouting -system for bedre påvirkning/innflytelse Utvidelse av fagrådet for bedre å ivareta egenkapitalens synspunkter i NiTs arbeid Styrking av økonomi- og ledelsesutdanningene i Trondheim (igangsetting av eget prosjekt) Konsekvenser av finanskrisen/nedgang i konjunkturene. Påpekning og utarbeidelse av mulige motkonjunkturtiltak Medlemmer i fagrådet Bent Richard Eidem, leder, Fokus Bank Reidar Stokke, Sparebank 1 SMN Otto Gregussen, DnB NOR Roar Rognes, Nordea Torgeir Skirstad, Vital Forsikring Erik Hagen, Viking Venture Gunnar Heglund, GH Eiendom AS /Heglund Eiendom AS Trond Brekke, Investorforum Trøndelag Sentralbanksjefens årlige møte i Trondheim Startmøte vedrørende økonomi- og ledelsesutdanningene i Trondheim. Etablering av en prosjektgruppe med NiT som motor. Manifestasjon 2008 Finanskrisen tegn på noe annet? Fredagsforum Etablering av Statens Investeringsfond i Trondheim Finansuro status og oppfølging av sentralbanksjefens årlige møte i Trondheim Logistikk Fagråd Logistikk har som mål å redusere logistikkog transportkostnadene for næringslivet. I 2008 har fagrådet hatt spesielt fokus på følgende saker Prioritering av veiprosjekter og samordning av prioriteringene med andre interessenter i regionen Svenn Erik Nøklebye Gatebruksplan Trondheim og Transportplan Trondheim strategi for å skape enighet rundt standarder for varelevering i Trondheim Framskaffe faktagrunnlag og analyser Samle troppene slik at alle foreninger kan stå samlet med ett budskap, og dermed ha større mulighet for å vinne fram i det videre arbeidet med transportutfordringene Skape en felles arena for politikere, næringsliv og fagfolk. Prosjekt vareleveranse i Trondheim ble vedtatt. Kollektivfeltet i Trondheim sentrum Gjennom Vegforum arbeider Næringsforeningen for å redusere framføringstidene mellom regionens virksomheter og hovedmarkedene. Stikkord er raskere og sikrere veier. Vegforum er en sammenslutning av næringsorganisasjoner som jobber med å få gjennomslag for veisaker i trøndelagsfylkene. Medlemmer i fagrådet Svenn Erik Nøklebye, leder, Felleskjøpet Stig Hågenstad, Nor-Cargo AS Oddvar Lereggen, Coca-Cola Drikker AS Jørgen Rødseth, SINTEF Teknologi og samfunn Paul Foldal, Tine Midt-Norge BA Rolf Aarland, Trondheim Havn Odd Petter Thoresen, Orkladal Næringsforening Per Arne Aasen, Børstad Transport, Stjørdal Næringsforum Ada Halgunset, Julius Maske AS Olav Løfshus, Asko Midt-Norge AS Øystein Molden, Tollpost Lars Inge Fenes, Ahlsell Norge AS Knut Eriksmoen, Schenker Norge AS Niklaus Haugrønning, Nik. Haugrønning AS Effektive varetransporter i Trondheim Vegforum Trøndelag: Konferanse om Øvrig Riksveg Manifestasjon 2008 Delseminar om Grønn Logistikk ÅRSRAPPORT

14 FAGRÅD Energi Dag Rune Stensaas Våren 2008 ble det gjennomført en vellykket analyse av energibransjen i Trøndelag. Analysen viser aktørene innen de ulike kraftbærerne; vann, vind, bio, gass osv., samt dokumentasjon av underleverandørene rettet mot disse nisjene. Analysen viste at det i 2008 var totalt 156 bedrifter/enheter innen bransjen i Trøndelag, med totalt 3020 ansatte og en omsetning på millioner norske kroner. Regionen har tre store kraftselskaper og elleve middels store selskaper. I Trøndelag blir det produsert energi innenfor alle kraftsektorene unntatt kjernekraft. Videre er det et bredt spekter av underleverandører. Regionen er spesielt sterk innenfor FoU, med over 700 ansatte. Det har vært avholdt to samlinger i fagrådets regi i 2008 Vindkraftsamling (juni 2008) - da vi var lovt at vindkraftutbyggingen skulle starte Bioenergimøte under Manifestasjon 2008 Medlemmer Dag Rune Stensaas, leder, Enova SF fram til 1. august Jon-Einar Værnes, TrønderEnergi AS Øivind Holm, Voith Siemens Hydro Power Generation AS Rune Malmo, TrønderEnergi AS Petter Støa, SINTEF Energiforskning AS Terje Rønningen, Siemens AS Vegard Larsen, Doble TransiNor Tore Torp, StatoilHydro Kathrine Duun Moen, Trondheim Energi AS Ressurs Fagråd Ressurs skal være en møteplass for bedrifter og mennesker som jobber med å utvikle, sikre og realisere potensialer i bedrifter. Hovedhensikten med Fagråd Ressurs skal være å bidra til økt lønnsomhet for næringslivet gjennom bedret utnyttelse Ketil Kjeldsberg og utvikling av medarbeidere, samt være en pådriver for tettere dialog mellom næringsliv, offentlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Fokuset rettes mot bedriftens viktigste ressurs, mennesket. Fokus vil være på hvordan man tar vare på medarbeiderne og hvordan man utvikler deres kompetanse og personlige egenskaper. Her vil også de juridiske sider rundt rettigheter og hvem som eier den tilegnede kunnskapen blir belyst. Fagrådet skal blant annet fokusere på personalutvikling/hr, kommunikasjon/omdømme, immaterielle verdier og HMS. Medlemmer i fagrådet Ketil Kjeldsberg, leder, Adecco Norge AS Marianne Kartum, Vogt&Wiig Advokatfirma Ketil Olsen, Volo AS Magnus Hakvåg, Hakvåg Strategi Trond M. Andersen, HiST Eva Østerås, Siemens Konsernsenter Jorunn Skjoldvor Foss, Marine Harvest Norway AS Marit Collin, Kantega AS Fagrådet ble etablert i desember og har derfor ikke gjennomført noen medlemsaktiviteter i 2008 Energisamling 10. juni tema vindkraft Manifestasjon 2008 Delseminar: Bioenergi en ressurs som kan lette på EL-mangelen i Trøndelag? 14 ÅRSRAPPORT 2008

15 FAGRÅD Helse Fagråd Helse skal bidra til å utvikle møtesteder der helseaktørene kan drive kunde- og leverandørutvikling. Fagrådet skal også bidra til å bedre rammebetingelsene for bransjen. Mye av fagrådets engasjement Yngvar Andresen i 2008 er knyttet til å finne fremtidige satsningsområder. I den forbindelse er det lagt ned særlig tid og ressurser på å få kartlagt bedrifter og virksomheter i helsesegmentet. Det er også foretatt en kartlegging for å avdekke muligheten for å etablere nye tilbud med betydning for næringsutvikling. I den sammenheng har Næringsforeningen blitt sterkt involvert i etablering av Trondheim Helse- og Velferdsklynge i regi av en rekke sentrale aktører som har underskrevet en intensjonsavtale om etablering. Målet for å formalisere et lokalt samarbeid er å kartlegge potensialet som ligger i økt samhandling mellom helse aktørene i Trondheim, og oppnå merverdi for hver enkelt aktør og for samfunnet. Yngvar Andresen og Anne Margrethe Paulsen representerer NiT/NHO. Medlemmer i fagrådet Yngvar Andresen, leder, Prosessutvikling AS Magne Fiskvik, Siemens AS Willy Eidissen, Ernst & Young AS Jacob Hygen, KITH AS Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge RHF Anne Margrethe Paulsen, Capio Røntgen Trondheim AS Tor Åm, Trondheim kommune Observatør Roald Bergstørm, KITH AS/MediTNor Lisbeth Vassås, Access Mid Norway Fredagsforum: MedITNor Manifestasjon: Behov og strategier for anskaffelser i helsebransjen HelseInformatikkuka i Trondheim MedITNor: Utvikling og kvalitetssikring av programvare Prosjekter Arena MedITNor Trondheim Helse- og Velferdsklynge Reiseliv I 2008 har Fagråd Reiseliv: vært et bransjeforum rettet mot politikere og administrasjon i kommunen, blant annet i forbindelse med skjenkepolitikken støttet arbeidet for økte midler og økt satsing på markedsføring av byen bidratt til å styrke samarbeidet mellom byens Rune Nordstokke reiselivsaktører for å styrke Trondheims posisjon overfor andre norske byer Medlemmer i fagrådet Rune Nordstokke, leder, Radisson SAS Royal Garden Hotel Steinar Gjølme, SAS Norge Roar Hildonen, To Rom og Kjøkken Randi G. Hjelm-Hansen, Ringve Museum Jan Trondvold, Nordenfjeldske Travelnet AS Reiselivsfrokost mars: Nytt konferansehotell på Brattøra. Reiselivsfrokost april: Temamøte, smøring, korrupsjon, kundepleie - hvor går grensen? Tema rundt kundepleie og samarbeidet mellom kunder og leverandører. Er vi bevisst nok på hva vi kan gjøre og hva vi ikke kan gjøre? Møtet trakk over 140 interesserte til Britannia Hotel Reiselivsfrokost desember: Reiselivet møter Olavsfestdagene. Festivalens nye direktør holdt et fordrag rundt ambisjonene og planene for Olavsfestdagene i 2009 Manifestasjon september 2008 Reiselivsnæringen i Trondheim - nye fasiliteter styrker næringens markedsposisjon. Fokus på hvordan Trondheim som pilegrimsby vil påvirke reiselivet, samt en presentasjon av hva vi kan forvente oss av den nye Rockemuseet på Brattøra som åpner høsten 2009 Fredagsforum Kongresshotellet på Brattøra ÅRSRAPPORT

16 16 ÅRSRAPPORT 2008

17 NÆRINGSPOLITIKK Løsner det? Mange viktige saker og prosesser gikk i riktig retning i 2008, selv om noen også gikk feil. Mest gledelig er at arbeidet med en regional arealplan ser ut til å være på skinner. Årets største skuffelse er miljøpakken som skal sikre bygging av E6-Sør fra Thonstad til Klett og ny Sluppen bro. Problemet er pakkens framdrift, manglende finansiering og mange snubletråder. Regional arealplan I årsrapporten for 2007 skrev vi at arealplanen for Trondheim kommune kom ut med alt for lite areal til næringsformål. I tillegg var det kamp fra landbruksinteresser om flere av arealene. Etter dialog med Fylkesmannens landbruksavdeling og Skaun kommune, tok Næringsforeningen på slutten av 2007 initiativ overfor Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen for en regional arealplan. Planen omfatter åtte kommuner mellom Orkanger og Stjørdal. Dette arbeidet gjennomføres nå på en god måte. Næringsforeningen har som en av sine politiske hovedsaker i både 2008 og 2009 å sikre 7000 dekar næringsareal i regionen, hvorav 2000 i Trondheim. Arbeidet med å sikre utbygging av Torgård i påvente av regional arealplan, var en viktig sak i Saken fikk et heldig utfall etter blant annet god innsats fra varaordfører Knut Fagerbakke (SV). Vei I 2008 ble utbygging for 2,7 milliarder kroner av E6-Øst, fra Nidelven til Grillstad, godkjent av Samferdselsdepartementet. Dette er en sak NiT har jobbet mye med, og som vi er meget fornøyd med at kommer i gang, om enn mange år for sent. Det politiske flertallet har samlet seg om en miljøpakke som blant annet skal sikre utbygging av E6 over Heimdalsmyra og ny Sluppen bro. Dette er positivt. Det er imidlertid ikke holdbart at veien over Heimdalsmyra er ferdig først i I tillegg inneholder pakken mange snubletråder som vil gi problemer i fremtiden. NiT har også i 2008 hatt et vellykket samarbeid med en rekke organisasjoner i Vegforum Trøndelag (blant annet NHO, NAF, NLF og MEF). Vegforum skal samle næringslivet bak felles veiprioriteringer og forankre regionens prioriteringer i medlemsorganisasjonene. Årets veikonferanse samlet 140 deltagere, inkludert nesten fullt oppmøte fra storingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag. Bystyrets flertall har innført gjennomgående kollektivfelt gjennom Midtbyen. NiT har protestert mot dette. Hovedårsaken er at vi mener det avgjørende er å få på plass nye kollektivtraseer inn til Midtbyen først. Nå rammes handelen i Midtbyen hardt og handelen flyttes til mindre miljøvennlige handelsområder. Annet Et flerårig samarbeid mellom NiT og kommunen om forbedret regulerings- og byggesaksbehandling har resultert i en egen sjekkliste for innsending av saker. Det arrangeres også halvårlige kurs gjennom NiT i vekselvis plansaker og byggesaker. Kursene har vært godt besøkt. NiT registrerer med stor skuffelse at kommunens arbeid med Hjerteplanen har stoppet helt opp på grunn av økonomi. Det er ikke holdbart at Torvet ikke rustes opp etter at trafikken ble fjernet. Arbeidet med parkeringskjeller under Olav Tryggvasons gate viser god fremdrift under ledelse av Trondheim Parkering. En reguleringsplan vil bli lagt frem i Fagråd Bygg og Anlegg, samt Fagråd Finans tok initiativ til at NiT ba kommunen lage en liste over byggeprosjekter som kunne settes i gang for å dempe konjunkturnedgangen. Kommunen fikk 112 millioner kroner fra Staten. Dette er mindre enn kommunens egne innsparinger. Det som er verre er at kommunen ikke viser tegn til å lette på sin selvinnførte byggestopp på Tiller. Denne ville alene ha gitt byggeprosjekter på ti ganger den statlige bevilgningen. NiT har sammen med andre organisasjoner hatt møter med stortingsbenken om Avinors utbygging på Værnes og kraftunderskuddet/kraftprisene i Midt-Norge. Vil du vite mer om hvordan Næringsforeningen arbeider inn mot politikere og andre beslutningstakere? Klikk på knappen Næringspolitikk på vår hjemmeside. ÅRSRAPPORT

18 Prosjekter Næringsforeningen har i løpet av 2008 vært ansvarlig for, og deltatt i, en rekke prosjekter. De viktigste er presentert her. HELSE: MedITNor 2008 var det andre året i en treårs sekvens som Arena-prosjekt for MedITNor. Programmet har for 2008 nådd de målene som er satt, og er nå en sterk og velfungerende klynge med stor aktivitet. Nesten 800 personer deltok på et eller flere av MedITNors arrangementer i Strategien med å utvide aksjonsområdet er vellykket, og samarbeidet med bedrifter og enheter i Osloområdet fungerer godt. Programmet er preget av målrettede samlinger mot en rekke viktige temaer for bransjen. Prosjektet er inndelt i underprosjekter der alle nå er i gang. Utstillingsvindu St. Olav er det siste som er startet opp. Programmet er finan siert av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd, samt av bedriftene selv. IKT: Trådløs Framtid Trådløs Framtid gjennomførte i 2008 sitt andre år som Arenaprosjekt. Trøndelag/Trondheim er en node under hovedprosjektet som er styrt av Abelia. Trondheim har spesielt ansvar for aktiviteter rettet mot Olje/Gass, Trådløse Bygg og Transportsektoren. Det er gjennomført flere samlinger i 2008, inklusive deltakelse på Manifestasjonen. Det har også vært gjennomført et tilknyttet pilotprosjekt i regi av StatoilHydro samt flere andre samarbeidspartnere med fokus på utvikling av teknologiplattform. Man går inn i 2009 med ambisjoner om fortsatt høy aktivitet og ser på samarbeidet med Oslo og andre deler av landet som meget vellykket. Det er etablert et eget fagstyre for Trøndelag. HAVBRUK OG FISKERI: akvarena Forprosjektet for akvarena ble ferdigstilt våren Dette ga grunnlag for arbeidet med å få gjennomslag for et hovedprosjekt, noe som ble oppnådd i juni Hovedprosjektet Teknologi akvarena kunne derved startes opp i september 2008 med sitt første år som løper frem til september Eget prosjektstyre er etablert, detaljerte planer er lagt og de første samlinger er gjennomført. I tillegg har man allerede gitt grønt lys for fem underprosjekter der et utvalg av de deltakende bedriftene samt kompetansesentra har fått tilslag på å arbeide med spesielle produkt- og markedsmuligheter som de har identifisert. GODE HODER Gode Hoder fokuserte i 2008 på å gjennomføre Trøndelagsdagen for andre gang i januar 2008 og for tredje gang i januar Hensikten er å få trønderske bedrifter til å presentere seg for studenter fra NTNU, HiST og BI, og delta i kampen om de gode hodene. I 2007 deltok 19 bedrifter, i bedrifter, og i bedrifter. Bedriftene rapporterer at de er fornøyd med interessen fra studentenes side. Arbeidet videreføres i 2009/2010. Partner på NTNU er Bindeleddet. GRO Prosjektet GRO Trøndelag er en kvinnerettet satsing for å øke antall kvinner i ledende funksjoner i næringslivet. Oppgaven er at vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger tas og fremtiden skapes. Pr. 31. desember 2008 er det registrert en medlemsmasse i GRO-nettverket på 520 kvinner. Det har vært avholdt 2 GRO seminarer, 3 nettverkstreff og gjennomført programmet Synlige Kvinner, om kvinner og media, der 80 % av deltakerne fikk presseoppslag i løpet av programmet. Totalt har det deltatt 250 kvinner på GROs arrangement i Det har vært avholdt 7 møter i styringsgruppen i perioden. Prosjektet planlegges videreført i GRO-prosjektet og NHOs Female Future kompletter hverandre og har et utmerket samarbeid. CITY MANAGER City Manager-funksjonen er et flerårig prosjektsamarbeid mellom Trondheim Kommune og NiT. Satsingen er et ledd i å styrke Midtbyens attraktivitet, og er av eierne evaluert som meget vellykket og vil bli videreført. 18 ÅRSRAPPORT 2008

19 Medlemsmøter 2008 Seminarer og konferanser Januar Juslunsj i samarbeid med Pretor Bydelsmøte Tiller, Sandmoen, Hegstadmoen og Heimdal Trøndelagsdagen 2008 Februar Malvik - møte med ordfører Forretningsmuligheter i Sentral- og Øst-Europa Mediekurs: Synlige kvinner StatoilHydros leverandørseminar Hvordan øke inntektene uten å øke markedskostnadene? Mars Kurs i byggesak Kultur og landskap Er vi verdensledende på trådløs teknologi i Trondheim? Medlemsmøte NiT Melhus Samling i AkvARENA Generalforsamling NiT Juslunsj med Pretor Advokat April Temamøte smøring, korrupsjon, kundepleie hvor går grensen? Effektive varetransporter i Trondheim Offentlige krav til selskapets miljøforhold Handelskammerkurs Hvordan hente høyt utdannet arbeidskraft fra utlandet Byggebørsen Møteforum Trondheim GROseminar Mai Møljelag Havbruk og Fiskeri Sponsorseminar med Fagråd Kreative og Kulturbaserte næringer Russlandseminar IKT Manifestasjonen Er kameraovervåking løsningen? Nettverkstreff GRONETT Deep Sea Society -samling Juni Juslunsj med Pretor Advokat Sommerfest NiT Bydelsmøte Fossegrenda Energisamling How to do business with Slovakia and with Trencin Region August Medlemsmøte NiT Melhus Champagnelunsj GROnett September Vegforum Trøndelag: Konferanse om Øvrig Riksveg Fremtidens RBK - betydningen for trøndersk næringsliv Business i Thailand, miniseminar GROnettmøte Manifestasjon 2008 Oktober Møte med Sentralbanksjefen Æ går å sjukmeille mæ! Poland - Norway; the accurate field for many business opportunities Eksportens dager 2008 Kulturell byutvikling Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag November Deep Sea Society: Møte hos Siemens AkvARENA workshop Eksportfrokost hos Teeness GROseminar Ledereffektivitet og personlighet i kunnskapsbedrifter Malvikrådet inviterer til medlemsmøte Arena MedITNor: utvikling og kvalitetssikring av programvare Desember Reiselivet møter Olavsfestdagene - frokost med Fagråd Reiseliv Trådløs Framtid: LBS konferansen Julechampagne Sikre bedriftens verdier i nedgangstider - juslunsj med Pretor Advokat Møljelag i regi av Fagråd Havbruk og Fiskeri Julemarked eller Christmas Market? Fredagsforum Teknologi AkvARENA Trøndelag en mulighet for den marine klyngen Mangel på kvalifisert arbeidskraft internasjonal kompetanse inn i DIN bedrift? MedITNor presentasjon av delprosjekter og aktiviteter Eierskifte hvordan sikre god timing og godt resultat for bedriften? Nyetableringer og utbygging på Sluppen Toyota Hell Bils nye storanlegg på Lade - når kommer det og på hvilken måte? Residence-kvartalet Utvikling av kultur, reiseliv og utviklingsnæringene som byutviklingsstrategi Fornybar energi løsningen på kraftkrisen i Midt Norge? Utbygging av vegprosjektene i Trondheim Trimmet bygging og bedring av byggeprosessene Spillteknologi dagens bruk og morgendagens muligheter Innblikk i Ungt Entreprenørskap Statens Investeringsselskap legger sitt hovedkontor til Trondheim - bakgrunn, formål og investeringsstrategi Landteknikk-tomten en forsmak på omforming av Lilleby smelteverk. Trelast og foredling av skog dagens situasjon, muligheter og utfordringer til bransjen Expat-services for utenlandsk arbeidskraft Trådløs fremtid hvor er norske og midtnorske bedrifter spesielt kompetente og konkurransedyktige? Kongresshotellet på Brattøra Enterprise Europe søk dine europeiske kontakter gjennom SINTEF Hvor god er Trondheimsområdets næringsutvikling? Ny fergeforbindelse mellom Nyhavna og Vanvikan? Greater Stavanger Arena Trøndelag siste nytt! Finansuro status og oppfølging av sentralbanksjefens møte i Trondheim 7. oktober Trøndersk mat og drikke i storform! SMB muligheter i EUs 7 rammeprogram - RP7 EUROSTARS et nytt FOU program for SMB i samarbeid med EUREKA og EU er lansert Årets Handelsbedrift 2008 ÅRSRAPPORT

20 Administrasjonen Foto: Studio STIMO Administrasjonen i NiT, fra venstre: Gunn Kari Hygen, spesialrådgiver, Anne Stene, kontorfullmektig, Torgeir Sølsnes, markedssjef, Hallvar Gisnås, analytiker, Berit Rian, administrerende direktør, Trygve Bragstad, næringspolitisk leder, Anne Kathrine Willumsen, handelskammerleder, Jonny Gellein, kontormedarbeider. Analyser Det har i løpet av 2008 blitt utformet fire bransjeanalyser/-kartlegginger 1. Energibransjen: Energibransjen ble kartlagt i mai og inkluderer kraftprodusenter og -distributører, men inkluderer ikke olje og gassvirksomhet. Kartleggingen omfatter 156 bedrifter i Trøndelagsfylkene med en samlet omsetning på rundt NOK 9 mrd. og med en sysselsetting på ca Den totale kraftproduksjonen var på omlag 9000 GWh pr år. 2. Deep Sea Society / Oljenæringen: Denne kartleggingen ble utført fra mai til november og innbefatter produkt- og tjenesteleverandører til olje næringen. Det ble kartlagt i alt 120 bedrifter i Sør og Nord-Trøndelag med til sammen NOK 10,5 mrd. i omsetning og en sysselsetting på ca Dette representerer en årlig omsetningsvekst rundt 30 prosent siden forrige kartlegging i Helsesektoren: Helsesektoren ble kartlagt i perioden mars til september og omfatter Møre og Romsdal i tillegg til Trøndelagsfylkene. Det ble identifisert 67 produkt- og tjenesteleverandører med rundt 500 ansatte og en omsetning på NOK 750 mill. Det private helsevesenet forøvrig er svært fragmentert, og består av rundt 3300 årsverk. 4. IKT-bransjen: IKT-kartleggingen ble utført fra oktober til desember, og har i tillegg blitt utvidet med en spørreundersøkelse i starten av Kartleggingen omfatter både engros og detaljsalg i tillegg til utvikling og produksjon knyttet til IKT. Det har blitt kartlagt i alt 462 bedrifter i Sør og Nord-Trøndelag med 5800 sysselsatte og en omsetning på rundt NOK 9 mrd. I tillegg har det blitt utarbeidet en kvartalsvis oversikt over nøkkeltall for bygg og anleggsbransjen: Bygg og anleggsbransjen i Sør-Trøndelag har hatt en omsetningsvekst på ca 14 prosent i de fire første terminene av 2008 kontra Antall konkurser i bransjen har økt med 60 prosent fra 2007 til Trondheim har hatt en netto tilflytting på 3500 pr. 3. kvartal ÅRSRAPPORT 2008

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer