Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen"

Transkript

1 TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i Torsdag 17. januar 2013 Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5524 Bergen Møt anerkjente bedrifter som presenterer sitt Lean arbeid og resultater: Jæger Automobil AS (Toyota) O. Kavli AS Fibo Trespo AS Oceaneering AS K. Lund Offshore AS Swire Oilfield Services AS Flere av disse har vunnet Lean priser for sitt forbedringsarbeid Knapphet på arbeidskraft er største flaskehals i de fleste virksomheter i vår region. Gode Lean forbedringsprosesser frigjør arbeidskraft og øker produktivitet med kanskje 20-40%. Samtidig har Norge betydelig høyere lønninger enn våre nærmeste konkurransepartnere. Vi har 20 ganger høyere lønninger enn våre konkurrenter i Østen. Det er allikevel mulig å konkurrere høyverdig fra Norge ved å lede og jobbe annerledes og klokere. Ved å arbeide i henhold til Lean prinsippene, kan virksomheten din bli best i klassen Delta på konferansen som vil gi innspill til hvordan du kan ta grep for å realisere de oppsider som organisasjonen din har i forhold til prosesser, ledelse, mannskap, maskiner, materialer, metoder, etc. På konferansen vil du også få presentert hvordan kjente virksomheter har oppnådd sterke og interessante resultatforbedringer ved arbeidsmetodikken. Meld deg på i dag. Begrenset deltakerplass! For mer informasjon se: Teknisk arrangør - Samarbeidsutvikling Norge AS Revidert

2 Hensikten med konferansen Konferansen vil sette søkelys på hvordan initiere og utvikle Lean som er det hurtigst voksende forbedringskonsept i verden! Delta på konferansen som viser hvordan du og ditt mannskap raskt kan anvende forbedringskonseptet til å oppnå: Kostnadsreduksjon og økt lønnsomhet Forbedret ledetid og leveringspresisjon Styrket medarbeider og kundetilfredshet Hva sier tidligere deltakere BEERENBERG CORP. AS, HAAKON TORVUND, PROSJEKTLEDER Kan på generell basis si at konferansedeltakelsen min har gjort at Beerenberg har startet en LEAN-prosess for produksjonsavdelingen på Kokstad. Konferansen er en fantastisk mulighet for bedrifter som har liten kjennskap til Toyotas produksjonssystem, der de får se hvilke muligheter og hvilke utfordringer som ligger for å bli en bedrift i verdensklasse. Beerenberg er ennå i startgropen i LEAN prosessen, men foreløpig kan vi vise til følgende resultater. Epoksyproduksjon: Økning av produktivitet på 30,5%. Pitt Charproduksjon: Økning i produktivitet på 68% 5S sertifisering på 2 avdelinger. Daglige måltall på nesten alle avdelinger foreligger nå, slik at vi etter hvert vil ha flere produktivitetstall å vise til. PIPELIFE NORGE AS, LARS ARNE MYRBOSTAD, DRIFTSUTVIKLER. Veldig bra for bedrifter som ønsker å bli mer LEAN, uansett hvilket nivå man befinner seg på! Konferansen deles opp i forskjellige temaer, så man kan delta på det som er mest nyttig for sin egen bedrift. De forskjellige workshopene er lærerike, og man får anledning til å knyte kontakter som kan hjelpe deg videre i LEAN-arbeidet. Anbefales! Konferansen vil presentere foretak som har lykkes med å innføre og utvikle Lean - med sterke resultateksempler. Du vil også bli vist hvordan bedriftene har innført den struktur og systematikk, samt fått på plass det engasjement som er nødvendig for å organisere og styre positivt forbedringsprosessene. Konferansen vil også presentere TPM-Lean Brukernettverket. Nettverket deler erfaringer, ide er og kompetanse innen forbedringsprosesser og resultatutvikling. OLAUSSENS METALL AS, ADM. DIREKTØR KJELL STERNHOFF. Deltakelse på disse konferansene har vært svært viktig for utvikling av vår bedrift til å bli det reneste og ryddigste bronsestøperi i Norge, med en inntjening som er meget tilfredsstillende og også best i klassen. FIBO-TRESPO, LYNGDAL Konferanser er en flott anledning til å treffe andre bedrifter som driver med forbedringsarbeid. Bygge nettverk for å diskutere ideer og teknikker, en lærende organisasjon bør utnytte en slik anledning. Produksjonen har øket med % som resultat av daglig målstyring. Viktig å forstå hva som skjer, standardisere og stadig forbedre. K. LUND OFFSHORE AS, KJELL ARILD NUMMEDAL, FORMANN. Det var svært nyttig å få høre hvordan andre bedrifter jobber hos seg og hvordan de bruker systemet i sin bedrift. Hvilke løsninger de har valgt og hvorfor. Hente inspirasjon og muligheter for hva andre måler på og forbedrer seg hos K.Lund Offshore AS. Etter møte gikk jeg hjem med masse inspirasjon på hvordan jeg som formann kunne påvirke den daglige driften nede på verkstedet ved å måle på forskjellige tider. Jeg gikk i gang allerede dagen etter og etter en tid har vi kommet godt i gang. Verktøy og tema som vi ønsker å belyse Taps-analyse Verdiflyt VSM Vareflyt Flaske-hals analyse Orden System 5S Forbedrings- Grupper Team Arbeid Forslagssystem Systematisk Problem Løsning Operatør styrt Vedlikehold Spesialist Vedlikehold Forbedringslederskap Visuell kontroll Prosess Parametre Redusert Omstillingstid Standardisert arbeide Vertikal Oppstart Levetid Kostnader LCC Presishet Leveranser JIT OEE Lederskap Prosessorientering Medarbeider Tilfredshet Kunde tilfredshet

3 Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft I :00-08:15 Morgenkaffe og registrering 08:15-08:45 Daglig leder Tom Ivar Omdahl og partner Rolf Røed Enoksen i Samarbeidsutvikling, presenterer program og hensikt. 08:45-09:45 09:55-10:40 Hva er TPM og Lean? Helhetssyn i hvordan utvikle produktivitet, totalkvalitet, kostnadsreduksjon og lønnsomhet i tradisjonell industri og i offshore industri. Hvordan i praksis etablere en drivende TPM og Lean prosess. Partner i Samarbeidsutvikling, Rolf Røed Enoksen. Lean og utvikling av lærende organisasjoner. Bjarne Berg Wig, daglig leder i Lean Learning Institute - TQM Center Norway AS 10:50-11:35 11:35-12:20 Lunsj Valgfrie paralleller 12:20-15:15 12:20-13:20 Parallell A+B Jæger Automobil as, har høstet meget gode resultater ved anvendelse av Toyotas Produksjons System og Lean Thinking. Vi får innsyn i hvorfor bedriften fikk prisen som Norges beste Lean bedrift i 2011 fra Lean Forum Norge. Parallell A tradisjonell industri presenterer Lean utvikling og resultat Fibo Trespo as Byggma Group. Årets Lean Bedrift 2012 i TPM- Lean Brukernettverket 13:35-14:20 Olaussens Metall AS Årets Lean Produktivitets pris 2012 i TPM-Lean Brukernettverket 14:30-15:15 O. Kavli AS Årets Lean Inspirasjons pris 2012 i TPM-Lean Brukernettverket 15:20-15:45 15:45-16:00 Parallell B Offshore Industri presenterer Lean Utvikling og resultat Oceaneering AS Et eksempel på en vellykket oppstart av TPM-Lean prosess K. Lund Offshore AS En foregangsbedrift i anvendelse av TPM og Lean i offshore sammenheng. Swire Oilfield Services AS Årets Lean Produktivitets pris 2012 i TPM-Lean Brukernettverket Parallell C Workshop viderekomne Anvendelse av Leanspeilet. Et fantastisk evalueringsverktøy for Lean ledelse. Med Leanspeilet analyserer dere Lean potensialet med utgangspunkt i Toyota s 4 p er: Problemsolving, People, Prosess og Philosophy. Ved Bjarne Berg Wig Parallell D Kommune og offentlig Signe Syrrist fra Høgskolen i Bergen. Hvorfor anvende Lean i kommune og offentlig virksomhet. Pia Schwerdtfeger. Vår vinkling og erfaring med anvendelse av Lean i Roskilde Kommune. Ytterligere program kommer Presentasjon av TPM-Lean Brukernettverket, et 50 talls konsern og bedrifter som deler erfaringer og kompetanse. Presentasjon av det populære kurset i Forbedringsledelse i samarbeid med TPM -Lean Brukernettverket. Oppsummering, evaluering, avslutning:

4 TPM Lean Brukernettverk TPM-Lean Brukernettverket består av et 50 talls konsern og enkeltbedrifter, som deler Lean kompetanse og erfaringer. Styret i TPM-Lean Brukernettverket Styreformann: Kåre Reke - K. Lund Offshore Styremedlemmer: Ole Terje Midling - Hydro Karmøy Fabrikker Rune Nyheim - O. Kavli Robin Hult - Hydro Karmøy Fabrikker Eldbjørg Vårli - Felleskjøpet Rogaland og Agder Sekretær: Per Steinar Monsen Samarbeidsutvikling. Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene. Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc. Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift. Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditeringsopplegg av prosessene på bedriftene. Du kan lese mer på:

5 Vertskap og talere, i den rekkefølge de fremkommer i programmet FØR LUNSJ: Tom Ivar Omdahl, daglig leder i Samarbeidsutvikling. Har elektro teknisk utdannelse og er økonom fra BI. Har 30 års erfaring innen tjeneste/service handel. Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon. Rolf Røed Enoksen, partner i Samarbeidsutvikling. Har jobbet i mer enn 20 år som konsulent. Har støttet alle typer team og ledelser med utvikling. Han har i de siste 8 år i stor grad bidratt til å utbre Toyota Metoden og LEANthinking i norske bedrifter. Rolf er opptatt av å gi støtte til å komme i gang med forbedringsprosess på en kostnadseffektiv måte og oppnå raske resultater i bedriftene. Bjarne Berg Wig, daglig leder av TQM Centeret i Porsgrunn og Lean Learning Center AS. Bjarne har i en årrekke vært en av de største talsmenn i det offentlige rom i Norge for Toyotas Produksjons System Lean. Han har skrevet en lang rekke bøker om emnet. Flere av disse er i bruk i diverse høgskolemiljøer. Han er en av Norges mest inspirernde foredragsholdere innen ledelse/ TPS.. Bjarne har omfattende internasjonal erfaring bl.a. fra Japan og USA. Temaer i hoved foredraget: Ta grep om helheten. Fra langsiktige resultatmål til ledelse av daglig drift.. Lean og bekjempelse av tap. Lean og "Buddhas tre øyne,. Lag en strategi for gjennombrudd. Utvikling av kultur for læring. Utløsende kvaliteter i forbedringsledelse Torgeir Halvorsen. Adm. Direktør i Jæger Automobil AS. Bedriften ligger i fremste rekke når det gjelder anvendelse av Lean i den Norske bilbransjen. Vi får innsyn i hvorfor Jæger Automobil i Bergen fikk prisen som Norges beste LEAN bedrift Tildelt under LEAN Forum Norges års konferanse i Oslo, November deltakere. Industriminister Trond Giske overrakte prisen. ETTER LUNSJ: Torfinn Knutsen, Fabrikkdirektør Fibo Trespo AS Byggma Group. Fibo Trespo har jobbet med TPM og Lean siden 2009 og har opplevd meget sterke resultater. Torfinn Knutsen og hans team har spesielt lykkes med å utvikle støttende og inkluderende ledelse etter beste Toyota resept. Bedriften ble honorert av TPM-Lean Brukernettverket med prisen Årets Lean Bedrift 2012 på Årets Lean Konferanse i Stavanger i september Begrunnelse: Fibo Trespo AS har utviklet en bedriftskultur og ledelseskultur som er forbilledlig. Bedriften har utviklet en sterk grad av Best Praksis. Øket produktivitet betydelig med samme utstyr og samme bemanning. Øket bunnlinje betydelig. Fra svak lønnsomhet til sterk lønnsomhet. Fibo Trespo AS har utviklet seg som et forbilde for konsernet Byggma og markedet for øvrig. Kjell Sternhoff, Adm. direktør i Olaussens Metall as. Prisen Årets Lean Produktivitets Pris 2012 ble også tildelt maskineringsavdelingen i Olaussens Metall AS av TPM-Lean Brukernettverket på Årets Lean Konferanse i Stavanger i september Begrunnelse: Avdelingen har øket produktivitet/ omsetning med samme medarbeidere og maskiner utstyr med 40% på 8 mdr.. Høy kvalitet på 5 S.. Motiverte og engasjerte mannskaper. Salg og produksjon i samme 24 timers møte. Forbilde for andre. Vertskap og talere, i den rekkefølge de fremkommer i programmet Rune Nyheim, forbedringsleder i O. Kavli AS. Prisen Årets Lean Inspirasjonspris 2012 ble tildelt O. Kavli AS av TPM-Lean Brukernettverket. på Årets Lean Konferanse i Stavanger i september Begrunnelse for prisen: O. Kavli AS startet opp med forbedringsprosess i Har tatt stort eierskap i til filosofien og fått sterk forankring i ledelsen. Rune Nyheim tidligere, fabrikksjef, nå TPM koordinator er et forbilde som driver. Kari Mette Selle har stått i spissen for egen TPM skole for O. Kavli AS og konsernet. I 2010 hadde bedriften pilot på TPM skolen med 30 ledere der deltakerne var tverrfaglig fra alle avdelingene + ledergruppen i Kavli Norge. Innen 2012 har 80 ledere deltatt gjennom med svært gode tilbakemeldinger. Neste steg denne høsten er at det jobbes med å tilpasse skolen til fabrikkene og operatørene for 250 personer. Oppstart januar Oceaneering AS, Anders Sæbø, Anders er Manager Rental & Maintenance and Dredging & Decommissioning. Oceaneering valgte å fokusere på verkstedet og på bygging tools ved oppstart. av Han vil presentere Oceaneerings oppstart fra høsten 2011 og resultater av arbeidet så langt. Oceaneering er et eksempel på vellykket oppstart! Kåre Reke, økonomisjef i K. Lund Offshore AS. Kåre Reke har stått i spissen for etablering av TPM-Lean Brukernettverket og innehar rollen som styreformann. K. Lund Offshore har på mange måter vært en pionerbedrift i Norge på forbedringsutvikling ved TPM og Lean systematikk og har svært interessante resultater å vise til. Bedriften har gjennom årene vært en yndet besøksbedrift for andre bedrifter som derved har hentet inspirasjon og motivasjon til eget forbedringsarbeid. Gunnar Aasland, Adm. Direktør i Swire Oilfield Services AS. Prisen Årets Lean Produktivitets pris 2012 ble tildelt Swire Oilfield Services AS av TPM-Lean Brukernettverket på Årets Lean Konferanse i Stavanger i september Begrunnelse: Swire Oilfield Services AS har jobbet forbilledlig med TPM/Lean og 24 timers møte. Utilization (utleieandel av utstyr) har gått opp fra 78 til 85%. Bedriften har spredt konseptet til alle destinasjoner i Norge og verden (Australia, Brazil, USA, øvrig Europa, fjerne Østen.). Kjører ledere på kurset Forbedringsledelse. Signe Syrrist fra Høgskolen i Bergen. Signe er høgskole lektor og er glødende opptatt av Lean som virkemiddel for å forbedre hverdagen for medarbeidere og brukere i kommuner og offentlig virksomhet. Hun vil i foredraget sitt fokusere på hvorfor det er viktig å implementere Lean i disse virksomheter. Pia Schwerdtfeger, Roskilde Kommune Roskilde Kommune har markert seg i Danmark ved anvendelse av Lean i omsorgs enheter. Pia vil fortelle oss om hvilken vinkling de har anvendt og hvilke resultater de har oppnådd i forbedringsarbeidet.

6 Litt om By:englane ANNONSE Påmelding og praktiske opplysninger Hodene Kloke beslutninger er nøkkelen til suksess. Vi har erfaringen! By:englane er et sponsorlaug der bedrifter viser samfunnsansvar gjennom sosialt entreprenørskap Bedriftene binder seg til en økonomisk støtte over 3 år til arbeidsprosjekter i Kirkens Bymisjon og gir rom for praksisplasser i bedriften. Hva er sosialt entreprenørskap? Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold på Haugalandet. Hva kan bedriftene få ut av samarbeidet? Synlig samfunnsansvar strategisk forankret: -styrker bedriften -gir stolthet og motivasjon internt -bidrar til å levendegjøre verdier -engasjere kunder og partnere -skape gode assosiasjoner og lojalitet -god PR eksternt Konferanse sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5524 Bergen Arrangement tider: Torsdag 17. januar 2013 kl. 08:15-16:00 (innsjekkingen starter kl. 08:00) For spørsmål: Deltakerprisen: Overnattingstilbud: Samarbeidsutvikling Markedskonsulent Mary Berg Epost: Tlf. Mobil : kr ,- inkludert konferansemåltider, konferansemateriell, eks. mva. Flerdeltaker rabatt på ordinær fullpris: Minus 20% fra og med deltaker nr. 4. Minus 30% fra og med deltaker nr. 7. Ev. rom for overnatting, kan bestilles direkte på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5524 Bergen. Telefon: Ref. deltakelse Konferanse for spesialpris. Vi anbefaler at rom bestilling skjer i god tid før konferansen. Påmeldingen er bindende. Fakturering skjer ved påmelding. Ved avbestilling krediteres 50% av konferanseavgiften. Avbestilling senere enn 14 dager før konferansen innebærer full konferanseavgift. OSLO Lilleakerveien OSLO HAUGESUND Postboks 1322 Gard 5507 HAUGESUND Du kan også lese mer på