Saksliste m.v. på side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste m.v. på side 2"

Transkript

1 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE KL i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2

2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet Haraldreina skole mandag den kl Åpning 2. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 4. Årsmeldinger fra: Hovedlaget Barneidrettsavdelingen Friidrettsavdelingen Fotballavdelingen Skiavdelingen 5. Regnskap 6. Forslag. Ingen forslag. 7. Fastsetting av medlemskontingenten. Foreslås uendret 8. Budsjetter 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Foreslås uendret 10. Valg 11. Utdeling av utmerkelser/oppmerksomheter 12. Avslutning Det vil bli en enkel servering midtveis i sakslista. Vi ønsker velkommen til årsmøtet, og håper at mange av lagets medlemmer vil ta seg tid til å delta. Betalende medlemmer fra 15 år og over har møterett og stemmerett. Årsmeldinger blir lagt inn på Nybrott sin hjemmeside, nybrott.info. Årsmeldingene vil bli kopiert opp til møtedeltakerne. Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet. Kan fås utlevert på forhånd ved henvendelse til Lydvo på tlf Hovedstyret

3 ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET FOR 2014 Hovedstyret har bestått av: Leder Olaf Lydvo, nestleder Hans Hogstad, sekretær Randi Kvello, friidrettsleder Arne Opheim, fotballeder Bente Ertsgaard, skileder Frithjof Prigge, barneidrettsleder Kari Løkholm Hognes, varamedlem Ellen Skjerve. Regnskapsfører har vært Arne Stene, og revisorer har vært Per Kvalheim og Arve Skulbørstad. Etter årsmøtet er det i perioden avholdt 4 styremøter, og det er behandlet 46 saker. Av de sakene som er behandlet kan vi spesielt nevne: Det er etablert et nytt låsssystem i klubblokalene, og dette har skjedd i samarbeid med skytterlaget og skolen. Skytterlaget har bygd opp en moderne miniatyrskytterbane, og i fellesrommet monterte skytterlaget lydplater. Det ble gjennomført internkontroll på elektro, og det kom noen anmerkninger som er blitt utbedret. Klubbens hjemmeside Nybrott.info er kommet på lufta igjen. Det er inngått vedlikeholdsavtale med Blizett. Opplæring er innbakt i avtalen, så det tilbudet kan benyttes for de som har behov. Stjørdal Idrettsråd hadde årsmøte i mars, og Ann Inger Leirtrø ble gjenvalgt som leder. Leder og nestleder har deltatt på noen møter i Idrettsrådets regi. Medlemstallet har i løpet av år 2014 hatt en liten tilbakegang. Pr var det 171 betalende medlemmer. Medlemstallet har økonomisk betydning for laget, ikke bare via betalt medlemskontingent, men også i forbindelse med tildeling av offentlige tilskudd. Vi håper derfor at vi i løpet av 2015 kan øke medlemstallet. Det er solgt bare noen få klubbjakker/klubbgensere i løpet av året. De grå klubbgenserne er erstattet med blå klubbgensere. Salget av klubbjakker burde ha nok ha vært større. Prisen skal være akseptabel. Vi håper på at vi kan øke interessen for å kjøpe klubbdrakter ved litt markedsføring og noen salgsdager. Økonomien i laget er meget god. Vi har også fått driftstilskudd fra kommunen, grasrotmidler, momskompensasjon for varer/tjenester, aktivitetstilskudd, og ikke minst tilskudd fra Idrettsbingoen. Med tiden vil vi få refundert spillemidler med ca for bygging av kunstgressbanen, men det er lang ventetid slike midler. Vi vil komme ut med et bra overskudd i for Hovedstyret med avdelinger gjennomførte den årlige idrettsdagen på nærmiljøanlegget ved Haraldreina skole den 1. oktober. Været var kjempebra, og det var god deltakelse med 67 barn deltok. I tillegg til dette har avdelingene arrangert aktiviteter for barn i form av treninger, tilstelninger og konkurranser. Aktiviteten er stor for barn i alderen 5 12 år, spesielt i fotballavdelingen og barneidrettsavdelingen. Se mer om dette under årsmeldingene fra avdelingene. Aktivitetstilbudene er viktige spesielt for barna i skolekretsen. Vi har et godt samarbeid med skoleledelsen. Det ble arrangert trimtur fra Haraldreina via Vollshaugen/Monaplassen til Bjørkbakken den 19.oktober. 22 personer startet fra Haraldreina skole. Noen møtte direkte på Vollshaugen, slik at det var 27 personer med på kafferasten der og i Bjørkbakken. Underveis ble det gitt orienteringer om steinbruddet, Bjørdalsplassen, Brannmyrsplassen, Vollshaugen, Monaplassen og om Bjørkbakken. Skiavdelingen sørget for kaffe og kaker i Bjørkbakken. Trimboka på Vollshaugen viser at det er mange som tar en trimtur opp dit. Det er inngått avtale mellom Nybrott, Stjørdal Rotaryklubb, Hognesaunet velforening og Prosjekt Gammelvegen om vedlikehold på turstien/pilegrimsleden Haraldreina Vennamarka (Bjørkbakken). Salgsvogna fikk vi heller ikke plassert innomhus denne vinteren. Høyden på vogna er et problem. Den er derfor plassert på området ved Sceneservice (ved Sagatun). Det er klart at den ville hatt det bedre innomhus, men hittil har den ikke fått noen synlige skader etter utelagring.

4 Bjørkbakken-komiteen har også siste året utført forbedringer i hoppbakken. Kafeterian er ombygd og er blitt stor og romslig. Det planlagte hopprennet i januar måtte avlyses p.g.a. snømangel. Styret vil rette en takk til aktive, tillitsvalgte, betalende medlemmer og andre som har bidratt med innsats for laget i forbindelse med stevner, treninger, dugnader, økonomiske tiltak og lagsarbeid. Hovedstyret Årsmelding 2014 fra friidrettsavdelingen IL Nybrott Styret har bestått av: Arne Opheim leder Guri Ø. Kvalheim nestleder Olav M. Bakheim sekretær Peder Buan og Grete Folvik styremedlemmer Dag Rønning - varamedlem Møtevirksomheten er vesentlig løst ved telefonmøter. Tinestafetten ble som vanlig prikkfritt gjennomført av Guri & co med 88 deltagende lag. Det ble avholdt dommer/starterkurs på april og der fikk laget en ny starter. Nils Olaf Kyllo Fellestrening Nybrott/Stjørdalsblink for 8-9 åringer. Lite oppmøte på halltreningene førte til at tilbudet ble utsatt til høsten. 21. August prøvde vi med oppstart igjen, men vi sliter med å få nok deltagere. Nybrottkarusellen ble arrangert for 37. gang, med Olaf som sjef kan det ikke gå galt. 110 deltagere fullførte3 av 5 løp. Verd å nevne er at Ingolf Håden satte ny norgesrekord på halvmaraton. Kl år. Tiden gir også en 5. plass på verdensstatistikken. På premieutdelingen 2. Nov. Med 49 fremmøtte kom det etter oppfordring inn en del synspunkter på neste karusell som komiteen arbeider videre med. Nybrott gjennomførte sitt arrangement av friidrettskarusellen 4. september. Det var 72 starter.

5 9 utøvere fra Nybrott fullførte karusellen Nybrott hadde utsendinger til friidrettstinget 15. Mars, og høstmøte 1. November. Videre har Nybrott vært medarrangør i PEAB lekene og KM bane. Vi takker alle som har stilt opp for i år og ønsker vel møtt neste sesong Styret Fotball Årsberetning 2014 Styret har bestått av: Bente Ertsgaard (leder) Snorre Lillebo (nestleder) Birger Vestmo (sekretær) Bernhard Richter (kasserer) Vegar Brattås (styremedlem) Arne Lindgjerdet (styremedlem) Oddveig Øfsti (varamedlem) Det er i 2014 avholdt 3 styremøter. Vi har hatt 54 aktive spillere og 7 trenere/lagledere i aldersgruppen 6-13 år, og i tillegg har vi hatt et oldboys-lag. Aktivitet og lag Alder Antall Trener Lagleder 2002/2001, 13 år 7-er-Serie 12 barn, 1 lag Ronny Hell Jan Håvard Hastadklev 2004/2005, Dalførecup 8 barn, Morten Hilan Stine Hilan 9/10 år 1 lag 2006 Dalførecup 12 barn, Kai Robert Hofstad Bernhard Richter 8 år 2 lag Bernhard Richter 2007/2008 Dalførecup 12 barn, Kenneth Iversen Ole Hyldmo 6/7 år 2 lag Oldboys 10 spillere Alle de tre minste lagene har deltatt på Sjampions Lig i Stjørdalshallen og på Dalførecuper laget har spilt 7-er serie hele sesongen, og de var på Ørlandscup. 2005/2004-laget og 2002/2001-laget har trent i Hegrashallen.

6 Fra påske og frem til høstferien trente alle ute på Nybrott Kunstgress. Vi har hatt/deltatt på: - Idrettsdag - Sesongavslutning på Sagatun (alle spillere fikk en egen fotball) - Tur til Lerkendal på Rosenborg-kamp Økonomi Økonomien er fortsatt god. Nybrott Kunstgress Gjennom sesongen har banen blitt brukt til organisert trening ca 14 timer pr uke. Den er også mye brukt til uorganisert trening både i helger og i ukedager. Stjørdal Kommune, v/hege Jullum har kjørt over banen og samlet rask/stein og luftet banen. Vi ønsker å takke alle spillere, trenere og lagledere for stort engasjement og flott innsats i sesongen Vi har også i 2014 hatt et veldig godt samarbeid med ledelsen på Haraldreina skole. Nybrott IL, fotball v/bente Ertsgaard 5. februar 2014 I.L.NYBROTT BARNEIDRETT Årsmelding 2014 STYRET Leder Nestleder Sekretær Kasserer Kari Løkholm Hognes Ove Rolseth Kari Aasland (varamedlem) Margret F. Moen Det er avholdt 2 styremøter i Styret har holdt en løpende dialog gjennom året. MEDLEMMER Pr var det 55 medlemmer som fordeler seg slik: Født 2009 (5 år) Født 2008 (6 år) Født 2007 (7 år) Født 2006 (8 år) 11 medlemmer 12 medlemmer 10 medlemmer 17 medlemmer

7 Født 2005 (9 år) 5 medlemmer Pris for deltagelse er kr 200,- pr skoleår. I tillegg oppfordres deltagerne til å tegne seg som medlem i idrettslaget, men dette er ikke obligatorisk. AKTIVITETER Aktivitetene har foregått i tidsrommet 16.januar 24.april og 25.september 4.desember. Barneidretten har hatt s variasjon i aktivitetene ski, skøyter, hallidrett, sykkel, friidrett,dans, taekwondo og svømming. Det er laget en aktivitetsplan for hvert halvår som i hovedtrekk har blitt fulgt. En god del av aktivitetene har vært fellestreninger for alle aldersgruppene. Der vi har delt inn aktivitetene etter alder har oppmøtetidspunkt vært slik: Barn født : Kl Førskolebarna og 1.trinn Barn født 2007: Kl trinn Barn født : Kl trinn Vi har fått tildelt halltid i gymsalen på Haraldreina skole kl onsdager. TRENERE På våren hadde Sigrid Skjelstad og Stine Grong Ruud ansvaret for halltreningene. På høsten overtok Ramya Nadesapuran og Hanne Eidem Overvik dette ansvaret. Samt at vi leide en «proff» danser til dans. Styret har hatt ansvaret ved fellestreninger som ski, skøyter, lommelyktsafari, etc. i tillegg til ved forfall hos trenerne. POLITIATTESTER Styret har levert inn politiattester via ansvarlig i I.L. Nybrott, Ellen Marie Skjerve. SAMARBEID Ved skidagene som har blitt arrangert ved Bang Grendehus, har vi hatt samarbeid med skigruppa i I.L. Nybrott. De har kjørt opp spor, laget hopp og orgeltramp. Friidrettsgruppa i I.L. Nybrott har bidratt på noen treninger, og vi har hatt et fint samarbeid med Stjørdal Taekwondo-klubb og Stjørdals-Blink sykkelgruppe. Og Christian Bowdin på dans. ØKONOMI Økonomien i barneidretten er god. Vi økte treningsavgiften fra kr 100 til kr 200 høsten Barneidretten har ikke mottatt noe tilskudd fra hovedstyret i 2014, men fått tilskudd fra Norges Idrettsforbund. Barneidretten har pr 31/12-14 ca ,- på konto

8 TAKK Styret retter en stor takk til alle som på ulike måter har bidratt til gjennomføring av barneidretten dette året. Vi ser fram til mange flotte treninger også i Stjørdal, februar 2015 Kari Løkholm Hognes Leder Årsmelding skiavdeling IL Nybrott 2014 Styret har bestått av: Frithjof Prigge (leder) Hilde Berg Marius Stenseth Geir Johnny Aasan Bjørn Helge Hofstad (varamedlem) Det er avholdt 2 styremøter hvor 8 saker har vært behandlet. Vi la spesielt vekt på aktivitetsmuligheter, men værforholdene stoppet tankene underveis. 23. mars ble det avholdt Barne OL i Selbuskogen skisenter hvor Nybrott står ansvarlig som parkeringsvakt. Dessuten var Stjørdals Blink, Lånke IL og Selbustrand medarrangør. Barne OL var et bra arrangement og ga hvert arrangerende lag ,- kroner overskudd. Men pengene forsvant like fort da vi var med i et spleiselag for en ATV med feieutstyr, og snøscooteren trengte service. Det er foreløpig planlagt en skidag 1. mars ved Bjørkbakken. Vi ser det som en opptrening til Barne-OL, som skal gjennomføres 15. mars. Skiavdelinga har fremdeles ansvaret for løypetrasseen Bjørkbakken- Berrihytta og videre til By. Arne Opheim og gjengen deltok jevnt og flittig på dugnadsarbeid i Selbuskogen skisenter. Vi takker alle som hjalp til i 2014 og satser på et vellykket Styret

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro!

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! www 4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! I 2013 deltok 252 lag på Astor 3v3-cup. Det ble spilt 699 kamper på banen vår - i følge arrangør 3v3 Norge ny verdensrekord med antall

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11

Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011. Gutter 11 Årsmelding aldersbestemte lag Rindal Fotball 2011 Gutter 11 Gutter født i 2000 har spilt i årets gutter 11-serie. Totalt i dette årskullet er det 16 gutter i Rindal. Av disse har 11 spilt på årets lag.

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer