Loggbok for påhengsmotorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loggbok for påhengsmotorer"

Transkript

1 Loggbok for påhengsmotorer G04 04/201

2 VIKTIG Vedlikehold må utføres av en forhandler autorisert av Mercury Marine/Brunswick Marine in EMEA Etter at alle vedlikeholdskontroller et utført, skal denne boken dateres og signeres av en autorisert forhandler. Unnlatelse fra å fremlegge fortegnelser for vanlig vedlikehold, kan annullere garantien. Vår erfaring viser at de oppgitte vedlikeholdspunktene er det vedlikeholdet som den typiske båteier oftest har hatt behov for. Kontroller at du har mottatt en kopi av leverandørens inspeksjonsrapport som ble utferdiget før levering. Du finner en oversikt over ditt ansvar vedrørende spesielt ettersyn og forebyggende vedlikehold i bruker- og vedlikeholdshåndboken. Hvis båten har uvanlig høyt antall driftstimer, vil forhandleren kunne gi deg råd om ytterligere vedlikehold som kan være nødvendig. Vi anbefaler sterkt hyppigere vedlikehold ved bruk i saltvann. Ditt autoriserte servicesenter har fabrikkopplærte teknikere og kan utstyre båten med originale reservedeler fra Quicksilver.

3 5 ÅRS GARANTI Kontraktsmessig garanti Standard, kontraktsmessig garantiperiode avhenger av hvilket land du kjøpte båtmotoren i. Garantidekningen trer i kraft når en autorisert forhandler foretar registrering av produktet på riktig måte. Utvidet garanti Fra og med 1. juni 2008 utvider Brunswick Marine in EMEA garantidekningen til 5 år på Verado- og OptiMax-motorer og firetakters påhengsmotorer, forbeholdt at vilkårene i den utvidede garantien er oppfylt. Den samlede garantiperioden støttes av fabrikken, og gir samme fullgarantidekning som Mercury Marines garanti (arbeidstid inkludert) for feil som skyldes defekter i utførelse eller materialer. Under den utvidede 5-årsgarantien vil deler som påvises å ha en defekt som skyldes utførelse eller materialer, repareres eller erstattes som nødvendig, forutsatt normal bruk i den gjeldende garantiperioden. Alle deler som skiftes ut under garanti, vil betraktes som del av originalproduktet, og enhver garanti som gjelder disse delene vil utløpe til samme tid som den opprinnelige produktgarantien. For utfyllende informasjon om garantidekning og unntak, kan du lese den fabrikkutstedte garantipolisen og vilkårene som er framstilt i bruker- og vedlikeholdshåndboken (se Garantiinformasjon ). Forutsatt at vilkårene for den utvidede garantien er tilfredsstilt, vil den utvidede garantien tre i kraft når standard, begrenset, fabrikkutstedt garanti utløper. Den utvidede garantien vil opphøre dersom vilkårene for den utvidede garantien ikke tilfredsstilles G04 1

4 Den delen av garantiperioden som fremdeles er gyldig, kan overføres til ny kjøper ved riktig omregistrering av produktet. Vilkår for utvidet garanti Mercury Marines spesifiserte inspeksjon av båtmotoren før levering må utføres og dokumenteres av forhandleren. Et autorisert servicesenter * må utføre anbefalt rutineservice og påkrevet vedlikehold samt reparasjoner, og registrere disse hos Mercury. Anbefalte serviceintervaller og vedlikeholdsprosedyrer må etterfølges: 12 mnd, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 100 timer, 200 timer, 300 timer, 400 timer, 500 timer, 600 timer (det som inntreffer først). Det utvidede garantiprogrammet vil ikke begrenses av antall driftstimer så lenge vilkårene er tilfredsstilt. Det må KUN brukes Mercury Marine-godkjente deler, oljer og smørefett ved service og reparasjoner. Service må noteres i loggboken og registreres online av den autoriserte forhandleren. Modifikasjoner/endringer Produkter med modifikasjoner eller endringer utover den opprinnelige produksjonskonfigurasjonen, tilfredsstiller ikke vilkårene for Mercurys utvidede 5-årsgaranti. Montering av eller utskifting ved bruk av deler eller tilbehør som ikke er godkjent av Mercury Marine, eller som ikke er montert av et autorisert servicesenter, vil medføre opphør av den utvidede 5-årsgarantien for Mercury Marine-båtmotoren. Slik praksis kan også virke inn på dine rettigheter under standard fabrikkgaranti G04 2

5 Kvalifiserte produkter Nye Mercury- og Mariner-påhengsmotorer (med unntak for ikke-berettigede produkter), kjøpt etter 1. juni 2008 fra en forhandler som er autorisert av Mercury Marine for distribusjon av produkter i Europa, Midtøsten, CIS og Afrika*, og som kun benyttes til fritidsbruk. Ikke-kvalifiserte produkter og bruksområder Racing- og Mercury Performance-produkter, uansett lengde på garantiperioden. Produkter som benyttes av statlige eller offentlige myndigheter eller veldedige institusjoner. Produkter som brukes i enhver arbeidssammenheng, båtutleie, timeshare-ordning/flere eiere eller til arbeidsrelatert bruk, eller enhver inntektsbringende bruk av produktet, i noen del av garantiperioden, selv om produktet bare leilighetsvis benyttes til slike formål. Unntak Garantien omfatter ikke følgende: Kosmetisk skade/slitasje, korrosjon og feilbruk. Servicekomponenter, f.eks filtre, anoder osv. Pakninger, tetninger, slanger og andre ikke-metalliske deler. Skade etter uhell, ingen manglende metalldeler, ikke vann i drivstoffsystem eller motor. Tilstander forårsaket av manglende rutinemessig vedlikehold (som oppgitt i eierhåndboken). Tilstander som skyldes bruk av propell(er) som forhindrer at påhengsmotoren får kjøre i anbefalt turtallsområde ved full gass. Bruk som ikke er i samsvar med anbefalt driftssyklus (som oppgitt i eierhåndboken). Deler som er berørt eller skadet etter ulykke, nedsenking og/eller kollisjon. Normal slitasje. Forurenset drivstoff og vann kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntak, luftinntak eller eksossystem G04 3

6 Bruk av drivstoff, oljer, tilsetninger og smøremidler som ikke egner seg for bruk med dette produktet. Anvendelser som påhengsmotoren ikke er beregnet på, som kappkjøring eller konkurranser, eller annen feilbruk eller vanskjøtsel. Montering av uegnede deler eller tilbehør. Uautorisert veksling, feil montering og/eller rigging, eller andre tilstander som ikke skyldes defekter i utførelse eller materialer. Korrosjon på styresystem eller elektriske komponenter, korrosjon som skyldes elektrolyse, vannbårne fremmedkjemikalier, feil service eller korrosjon som skyldes skade eller feilbruk. NB! Korrosjon som skyldes skade eller feilbruk. Refusjon av transportutgifter, utgifter forbundet med sjøsetting eller å ta båten på land, eller reisetid for teknisk personell. Vekst av marine organismer på motorens eksterne eller interne flater Ytterligere garantiinformasjon og vilkår Ytterligere informasjon om fabrikkgarantipolisen og tilhørende vilkår for påhengsmotoren finner du i bruker- og vedlikeholdshåndboken (se Garantiinformasjon ). * Denne garantien gjelder kun Mercury- og Mariner-påhengsmotorer som er registrert gjennom en autorisert Mercury- eller Mariner-distributør eller - forhandler. Gå inn på nettsiden for Brunswick Marine in EMEA (www.brunswick-marine.com) for ytterligere informasjon om vårt nettverk av autoriserte forhandlere G04 4

7 Denne loggboken er et nyttig verktøy. Ta deg tid til å fylle ut detaljer om motoren og båten, slik at du har en referanse for fremtidige behov. Det er viktig at du holder informasjonen oppdatert. Motorens serienummer... Modellnummer... Kjøpsdato... Propellnummer... Stigning... Tenningsnøkkelnummer... Båtmodell... Båtmerke... Båtlengde... Skrognummer... Brukerhåndbok/referanse... Eierens navn... Adresse... Postnummer... Poststed... Land... Endring av eier/adresse Dato... Eierens navn... Adresse G04 5

8 Postnummer... Poststed... Land... E-postadresse:... Endring av eier/adresse Dato... Eierens navn... Adresse... Postnummer... Poststed... Land... E-postadresse:... Overføring av eierforhold: Hvis du har kjøpt dette produktet fra den opprinnelige eieren, må du gi din lokale distributør/forhandler dine personopplysninger, så du kan være sikker på at gjenværende garantitid overføres til deg. Se i bruker- og vedlikeholdshåndboken for ytterligere informasjon G04 6

9 Inspeksjon før levering Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Oppdateringer fra servicebulletin eller reparasjoner er utført Kontroller motoroljenivået (firetaktsmotorer) Smøring av girhusenheten Smøring av tiltrør og svingpinne Motoren sitter fast på hekken, har riktig høyde og er sentrert Monteringshullnummer Avstand, kavitasjonsplate til båtbunn Avstand fra akterspeil til løfteplate Riktig antall monteringsbolter ihht. kravene i monteringshåndboken Drivstofføring og montering av drivstofftank Bensin/olje-blanding for innkjøring (kun totaktere, IKKE DFI) Justering av kopilot Styrefunksjonen gjennom hele styreområdet Fjernkontrollen fungerer Installasjon av elektriske ledninger Batteriet har riktig klassifisering, er fulladet og behørig festet. Merke og type, At, A ved kaldstart Tilkoblingene for batterikablene er stramme, og beskyttelsesdekslene sitter på plass Instrumenttilkoblinger Manuell bruk av tiltsystemet Manuell bruk av tiltventilen Kontroller at styreoverføring og festeanordninger er stramme Fyll oljeinnsprøytningstanken(e) Juster trimgrensebryter Fortreng luft fra oljeinnsprøytningssystemet (kun OptiMax) med CDS eller RC Kontroller varselsignalene for lavt oljenivå og overoppheting ved bruk av CDS eller G3 fest inspeksjonsskjema til fakturaen Justeringen av girkablene Velg riktig propell, installer og stram Smør propellakselen før propellen monteres Informasjon om stigning og diameter, oppgi delenr. Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer G04 7

10 Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Hvis en tenningsnøkkel som ikke er fra Mercury Marine, benyttes, må du kontrollere at den minst består inntrengningsbeskyttelsestesting i henhold til spesifikasjonene i IEC IP66 og at den har samme funksjonalitet og ampereeffekt som en standard Mercury-tenningsnøkkel Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koblet til i samsvar med installasjonsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at dødmannsknappen er tilkoblet ledningsnett for DTSkommandomodulen Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Kontroller at ingen vingemutre er brukt i batterinstallasjonen Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol. Angi seksjon og lengde Kontroller at DTS-strømnettet er direkte koblet til startbatteriet og at batteribryteren ikke er festet med låsemutter eller er skjøtet Forsikre deg om at 5 A-sikringen (10 A for skjøteledninger) for DTSstrømledningen er tilgjengelig Kretskontinuitet for jordledning kontroller om det er løse tilkoblinger Sjekk følgende under kjøring Startapparat/ frisperre fungerer Sikkerhetsbryteren for elektrisk starter/fri Manuell choke Elektrisk choke Vannstrømmen fra kontrollhull Instrument(er) fungerer Angi tomgangsturtall Tomgangsturtall G04 8

11 Lett å betjene gass og gir Styrefunksjonen gjennom hele styreområdet Kjøring i revers og reverslåseklør Gruntvannsstilling Powertrim fungerer Trimrorjustering Justering av tiltvinkel Maksimalt turtall Stoppbryter og dødmannsstoppbryter OptiMax og EFI Bruk CDS-laptop for å kontrollere motordriften Vedlagte CDS- eller G3-kjørefiler Sjekk etter kjøring Olje-, bensin- eller vannlekkasje Propellmuttermoment Effekttrim- og oljeinnsprøytningsnivå Oljenivå for 4-takts motor Smør Quicksilver-korrosjonsmiddel på motorenheten Jeg erklærer at kontrollene og inspeksjonene ovenfor er utført Teknikerens navn:... Teknikerens passnr.:... Dato:... Forhandlerens stempel: Forhandlernr.: G04 9

12 Inspeksjon ved kundelevering (Kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Fyll ut og behandle garantiregistrering, og gi en kopi til kunden Håndboken for bruk og vedlikehold Del ut et eksemplar og gå gjennom innholdet med kunden. Legg vekt på betydningen av Advarsler for sikkerhet og testprosedyrer for Mercury-motoren. Bruk av utstyr forklar/demonstrer Dødmannsbryter Styremoment eller -dragning, årsak og virkning, fast grep på rattet, utspinning av båten, trim for styring i fri Kapasitetsmerking for US Coast Guard/CE-kapasitetsmerking Forsvarlige passasjerseter Viktigheten av redningsvest og livbøye Påhengsmotorens funksjoner og varslingssystemet til enheten Funksjonene til SmartCraft-måler(e) Lagrings- og vedlikeholdsskjema utenom sesongen Motor Båt Tilhenger (hvis aktuelt) Påhengsmotorens ytre utseende er akseptabelt (lakk, motordeksel, skilt, osv.) Garanti Del ut og forklar den begrensede garantien til kunden Forklar tjenester som forhandleren yter Forklar hvordan motoren skal skylles Jeg erklærer at informasjonen ovenfor er gitt og forklart til kunden. Salgspersonens navn:... Dato:... Forhandlerens stempel: Forhandlernr.: G04 10

13 Servicekontroll etter første tre måneders ELLER 20 timers bruk (kun anbefaling) Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) og rillene i propellakselen Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på batteri og terminaler Ta ut tennpluggene og undersøk dem. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Undersøk drivstofftankens slanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Kontroller gassakselerasjonen og tomgangssperren Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Sjekk om propellbladene er skadet Se etter lekkasjer (drivstoff, olje, vann) Se etter korrosjon EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpen og kjølesystemet fungerer Gass, gir og reverslås fungerer Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene G04 11

14 ECM og sensorer fungerer Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 12

15 Årlig eller 100-timers servicekontroll Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 13

16 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Gass, gir og reverslås fungerer Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering G04 14

17 Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 15

18 Eieren skal følge anbefalingene i bruker- og vedlikeholdshåndboken frem til neste planmessige service. Vi anbefaler bruk av originale Mercury Precision- eller Quicksilverreservedeler og originalsmøremidler. Oppbevaring Det viktigste å huske på ved klargjøring av påhengsmotoren til opplag, er å beskytte den mot rust, korrosjon og skade som følge av at vann fryser til is eller blir liggende igjen i motoren. Følg prosedyrene i håndboken for bruk, vedlikehold og garanti for å klargjøre påhengsmotoren til opplag utenom sesongen eller lengre tids lagring (to måneder eller lenger) G04 16

19 Årlig eller 200-timers servicekontroll Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 17

20 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Gass, gir og reverslås fungerer Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering G04 18

21 Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 19

22 Årlig servicekontroll (ELLER etter 300 driftstimer) Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Skift vannpumpeimpeller Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Sjekk oljen i powertrimsystemet. Skift ut drivremmen for tilbehør Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) G04 20

23 Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig Kontroller senkeenhetens dødgang med måleren på propellakselen EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk G04 21

24 Årlig eller 500-timers servicekontroll Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 22

25 Årlig eller 400-timers servicekontroll Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 23

26 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Funksjonen til vannpumpe, kjølesystem og termostat. Funksjonen til gass, gir og reverssperre Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer G04 24

27 Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 25

28 Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 26

29 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Gass, gir og reverslås fungerer Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer G04 27

30 OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 28

31 Årlig servicekontroll (ELLER etter 600 driftstimer) Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Skift vannpumpeimpeller Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Sjekk oljen i powertrimsystemet. Skift ut drivremmen for tilbehør Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 29

32 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig Kontroller senkeenhetens dødgang med måleren på propellakselen EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Funksjonen til vannpumpe, kjølesystem og termostat. Funksjonen til gass, gir og reverssperre G04 30

33 Dynamo lader Forgasserblanding og tomgangshastighet... Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 31

34 Årlig eller 700-timers servicekontroll Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 32

35 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer G04 33

36 Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 34

37 Årlig eller 800-timers servicekontroll Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Kontroller tilbehørsdrivrem (skift hvis nødvendig) Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 35

38 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Maks. turtall/tenningsjustering... Varselfunksjonen for oljeinnsprøytning og lavt oljenivå fungerer G04 36

39 Styresystem, fjernkontroller og målere fungerer OptiMax og EFI Bruk DDT/CDS-laptop Kontroller diagnostikkodene ECM og sensorer fungerer Kontroller for feilkoder Kontroller drivstoff- og lufttrykk for DFI Sjekk etter kjøring Spray motorhodet med Quicksilver Corrosion Guard for å beskytte elektriske koplinger og eksponerte metalloverflater mot korrosjon Undersøk korrosjonskontrollanodene og -systemet. Skift trimror hvis nødvendig Dato:... Driftstimer:... Forhandlerens stempel: Passnr.... Forhandlernr.:... Merknader G04 37

40 Årlig servicekontroll (ELLER etter 900 driftstimer) Kontroll før bruk av båten (kryss av i boksene eller la feltene være tomme hvis de ikke er relevante) Undersøk påhengsmotoren og tilbehøret for synlige skader Fjern og undersøk tennplugghetter og -ledninger. Kontroller kompresjonen (motoren må være varm) Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Rengjør og forsegle på nytt etter behov Drener girhuset og fyll på girolje Smør alle smørenipler, klemskruer for akterspeilfestet, gass-/girkoplinger (svingpunkter) Smør styrekabelen. Rengjør og smør kabelenden ved motoren Utfør service på vannpumpen Skift vannpumpeimpeller Fjern og undersøk propellen. Smør rillene på propellakselen Stram til propellmutterne i henhold til spesifikasjonene Utfør service på batteri og terminaler Fjern motorbelegg med Quicksilver Power Tune Engine Cleaner Undersøk drivstofftanker, drivstoffslanger og tilkoblinger Skift drivstoffiltre og oljeinjeksjonsfilter Skift membran i drivstoffpumpen og kontroller forgasserens flottørnivå Kontroller synkroniseringen av forgasserens spjeld Kontroller primær og sekundær gassakselerasjon og tomgangssperre Kontroller powertrimsystemets oljenivå og at powertrimsystemet og powertrimmåleren fungerer Sjekk oljen i powertrimsystemet. Skift ut drivremmen for tilbehør Forsikre deg om at dataledningen ikke går nær skarpe kanter, varme flater eller bevegelige deler Forsikre deg om at datakabelen ikke går nær komponentene til motorens tenningssystem (coiler, tennpluggledninger og tennplugger), VHFkoaksialkabler med høy spenning eller radioer Forsikre deg om at ledningsforbindelsene er festet innenfor en avstand på 25,4 cm (10 in.) Forsikre deg om at alle ubrukte stikkontakter er beskyttet med værdeksler G04 38

41 Dersom det brukes en tenningsbryter som ikke er fra Mercury Marine, skal du kontrollere at den tilfredsstiller minstekravene til inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC IP66 Kontroller at den elektroniske fjernkontrollen (ERC) er koplet til i samsvar med installeringsanvisningene Kontroller at alle koplinger er riktig og fullstendig satt inn i kontaktene Kontroller at ledningsnettet kan bevege seg fritt når du beveger fjernkontrollhåndtaket (helt for- og bakover) Forsikre deg om at dødmannsstoppbryteren er riktig tilkoplet i systemet Forsikre deg om at bryteren er tilkoplet DTS-kommandomodulens ledningsnett Forsikre deg om at ledningen er festet hele veien Forsikre deg om at eventuelle ubrukte konnektorer er forseglet med værdeksler for å forhindre korrosjon Forsikre deg om at vingemutterne har blitt skiftet ut med medfølgende sekskantmuttere Forsikre deg om at batterikablene er tilkoplet riktig pol Forsikre deg om at DTS-strømledningene er tilkoplet startbatteriet og sikret med låsemuttere Forsikre deg om at 5 A-sikringen for DTS-strømledningen er tilgjengelig Kontroller senkeenhetens dødgang med måleren på propellakselen EFI og DFI Kontroller TPS-innstillingene OptiMax Skift kompressoroljefilter Kun firetaktere Skift motorolje og oljefilter Kontroller og juster ventilklaringen. Kontroller registerremmen om nødvendig Sjekk under kjøring Vanntrykk... Vannpumpe, kjølesystem og termostat fungerer Gass, gir og reverslås fungerer G04 39