Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,"

Transkript

1 Hvitevarer

2 Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, ikke står tilbake for noen. IKEAs hvitevarer gjennomgår omfattende tester for å oppfylle både våre egne strenge krav til kvalitet og sikkerhet, og de mest krevende standardene for bruk i hjemmet. Derfor kan vi tilby en 5 års garanti som dekker material- og produksjonsfeil på alle IKEAs hvitevarer bortsett fra produktene i LAGAN-serien. Garantien er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

3 3

4 Hvor lenge er garantien gyldig? Garantien er gyldig i fem (5) år fra opprinnelig kjøpsdato, som er den datoen da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. For LAGAN hvitevarer gjelder forbrukerkjøpsloven. Kjøpsbevis må fremvises. Eventuelt servicearbeid på produktet i løpet av garantiperioden gir ingen forlengelse av garantiperioden, verken for produktet eller for nye deler. Hva dekkes av garantien? Garantien dekker feil og mangler ved hvitevaren som skyldes material- og produksjonsfeil. Garantien gjelder fra og med den dagen du kjøper produktet hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk i hjemmet. Unntak er spesifisert under overskriften «Hva dekkes ikke av garantien?». For at garantien skal være gjeldende, må du melde fra om mangelen/feilen innen 3 måneder etter at du oppdaget den. Hvilke hvitevarer dekkes av denne garantien? Garantien gjelder i fem (5) år og dekker alle material- og produksjonsfeil på samtlige hvitevarer fra IKEA til bruk i hjemmet, unntatt LAGAN. Hvilke hvitevarer dekkes ikke av denne garantien? LAGAN hvitevarer. 4

5 Hva vil IKEA gjøre for å rette opp eventuelle feil eller mangler? En serviceleverandør utnevnt av IKEA vil undersøke produktet og avgjøre om det dekkes av denne garantien. Dersom serviceleverandøren vurderer det slik at feilen eller mangelen dekkes av garantien, vil serviceleverandøren etter eget skjønn enten reparere produktet eller erstatte det med et identisk eller tilsvarende produkt. Innenfor garantiperioden vil kostnader relatert til utbedring av feil, f.eks. reparasjoner og deler samt arbeids- og reisekostnader, bli dekket, forutsatt at det er mulig å reparere produktet uten ekstraordinære kostnader. Med utgangspunkt i disse betingelsene legges EU-rådsdirektiv (nr. 99/44/EF) og respektive lokale/nasjonale lover til grunn. De erstattede delene forblir i IKEAs eie. 5

6 Dersom serviceleverandøren eller dennes autoriserte samarbeidspartner reparerer eller erstatter hvitevaren i henhold til denne garantien, vil vedkommende om nødvendig installere den reparerte hvitevaren på nytt eller installere erstatningsproduktet. Reparasjonsarbeidet dekkes dersom produktet er lett tilgjengelig for reparasjon. Hvis produktet ikke er installert i en standard innbyggingsløsning, må kunden gjøre produktet tilgjengelig før servicebesøket. Hvem utfører service? En serviceleverandør utnevnt av IKEA vil utføre service ved et av sine egne verksted eller et verksted tilhørende en autorisert samarbeidspartner. Hva dekkes ikke av garantien? Normal slitasje, riper eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Bevisst misbruk eller skade. Følg våre monterings-, installeringsog vedlikeholdsanvisninger nøye. Garantien dekker ikke skade som har oppstått som følge av ukorrekt lagring, montering eller installering, uegnet bruk, herunder tilkobling til feil strømstyrke, skade som følge av kjemisk eller elektrokjemisk reaksjon, rust, korrosjon eller vannskade, skadelig vannkvalitet (f.eks. høyt kalkinnhold) eller skader som følge av unormale miljøvariabler. Forbruks- og slitedeler, som batterier eller lamper/lyspærer. Ikke-funksjonelle og dekorative deler som ikke påvirker produktets normale bruk, herunder riper eller mulige fargeendringer. Uhells-/ulykkesskade forårsaket av fremmedlegemer, eller av rengjøring eller eksponering av filtre, avløpssystemer eller vaskemiddelbeholder. Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikkurver, inntaks- og avløpsrør, forseglinger, lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, deksler og deler av deksler. Unntaket er skade som beviselig skyldes produksjonsfeil. 6

7 Tilfeller der inspiserende reparatør ikke finner feil. Reparasjoner som ikke er utført av vår utnevnte serviceleverandør, og/eller en autorisert samarbeidspartner, eller der ikke-originale deler er brukt. Reparasjoner som følge av feil installasjon eller installasjon som avviker fra anvisninger og spesifikasjoner. Bruk av hvitevaren utenfor hjemmet, for eksempel i profesjonell sammenheng. Transportskader. Dersom kunden frakter produktet til sitt hjem eller en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skader som måtte oppstå under transporten. Er det derimot IKEA som frakter produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader som oppstår under levering dekkes av IKEA (men ikke under denne garantien). For erstatningskrav vedrørende sistnevnte vilkår, kontakt IKEA kundesenter på IKEA.no Kostnader i forbindelse med første installering av IKEAhvitevaren. Vedlikehold Alle hvitevarer er kun designet for normal bruk i private husholdninger. Les og følg bruksanvisningen for ditt nye produkt nøye, særlig før første gangs bruk, for å forsikre deg om at du eliminerer lukt, fjerner lapper og klistremerker osv. Klistremerket/servicetagen som sitter på hvitevaren, bør imidlertid ikke fjernes. Det er også viktig å følge helse- og sikkerhetsanvisningene, som blant annet sier at det alltid skal være to personer til å bære/flytte tunge produkter. Forsikre deg om at det er en stikkontakt der hvitevaren skal plasseres. Bruk aldri skjøteledning. Vi anbefaler på det sterkeste at du sikrer trygg og korrekt installasjon ved å benytte en autorisert elektriker og/eller 7

8 rørlegger når dette kan være relevant. Husk at garantien blir gjort ugyldig dersom det oppstår feil eller skade som følge av ukorrekt installering. Vis respekt for miljøet. Emballasje skal kastes på forsvarlig måte, og kildesorteres/leveres som spesialavfall. Hold alltid emballasje utenfor barns rekkevidde. Dette gjelder særlig plastposer, uansett størrelse. Produktet skal alltid holdes rent. Ikke bruk andre rense-/ vaskemidler enn det som er angitt i bruksanvisningen. Bruk for eksempel aldri skuresvamper med slipeeffekt, da dette kan ripe opp eller skade overflatene. Forsikre deg om at du kun bruker produkter som er ment for din hvitevare. Eksempel: Bruk bare mikrobølgesikkert porselen i mikrobølgeovnen, ildfast servise i stekeovnen, frysesikre matbeholdere i fryseren og gryter og panner av egnet materiale på platetoppen. Les mer i bruksanvisningen som følger med hvert produkt. Ovner Skal monteres av profesjonell installatør. For normal rengjøring, bruk vann og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøring med produkter som har slipeeffekt. Har du ovn med katalyseinnsatser, skal disse byttes ut ved behov. Ikke heng oppvaskhåndklær e.l. på en ovn som er i bruk heller ikke på ovnsdørens håndtak. Platetopper Skal monteres av profesjonell installatør. Bruk kun rengjøringsmidler uten slipeeffekt. Unngå skurekrem, skurepulver, stålull eller harde/skarpe gjenstander som kan ripe opp overflaten. 8

9 Bruk komfyrvern for å øke barnesikkerheten ytterligere. Gasstopper produserer både varme og fuktighet. Du bør installere en ventilator og sørge for at kjøkkenet er godt ventilert. For både elektriske platetopper og platetopper for gass: Spar energi ved å benytte gryter og panner med en bunndiameter som er lik eller marginalt større enn selve kokeplaten. Bruker du LPG på flaske, må du bytte ut gassdysen med en som er kompatibel med LPG. Les mer i bruksanvisningen som følger med hvert produkt. For gasstopper: Pass på å tilpasse gummihetten skikkelig. Den forhindrer vannlekkasje, som kan skade benkeplaten. For induksjonstopper: bruk kun gryter og panner med magnetisk bunn som er laget for matlaging på induksjonstopp. For glasskeramiske platetopper: Bruk kun flatbunnede gryter og panner. For glasskeramiske platetopper: Fjern alltid søl etter sukker, melk, ris eller pasta for å unngå matte flekker på overflaten. Ventilatorer Installer ventilatoren i forhold til den funksjonen som passer i ditt kjøkken; enten for resirkulering eller uttrekking. Bruk av forlengelsesrør eller kanaler reduserer ventilatoreffekten. Maksimal kanallengde bør ikke overstige 3 m. Ta strengt hensyn til minimumsavstanden mellom platetopp og ventilator. Denne avstanden varierer avhengig av land og platetoppmodell. Bytt kullfilter og rens fettfiltrene regelmessig for å maksimere avtrekkseffekten. Les bruksanvisningen for hvert enkelt produkt for å vite hvor ofte dette bør gjøres. Å unnlate å fjerne olje/fettavsetninger fra ventilatorens overflate (minst en gang i måneden ved normal bruk) kan medføre brannfare. Rengjør derfor ventilatoren regelmessig. 9

10 Mikrobølgeovner Metallgjenstander skal aldri i mikrobølgeovnen. Bruk utelukkende materialer som er godkjent for mikrobølgeovn. Påse at ventilatoråpningene ikke er tildekket. Ikke fjern eller blokker dreieplaten når mikrobølgeovnen er i bruk. Oppvaskmaskiner Bruk alltid profesjonelle installatører for montering av elektrisitet og røropplegg. Sett riktig innstilling for innløpsvannets hardhet (ph-verdi). Bruk riktig type oppvaskmiddel. For best mulig vaskeresultat, påse at det er tilstrekkelig skyllemiddel og at det befinner seg i riktig beholder. Tøm og rens filteret ofte. Sørg for at kniver og andre skarpe eller spisse gjenstander alltid plasseres med den spisse enden ned i bestikkurven for å unngå kuttskader. Legg ikke slike gjenstander i maskinens rom for øvrig servise, da det kan skade oppvaskmaskinen. Kjøleskap/fryser Om du har kjøpt frittstående kjøleskap/fryser, skal produktet plasseres slik at luften kan sirkulere fritt rundt det. En frittstående enhet må ikke plasseres i et skap eller lukket kammer, da dette forhindrer ventilasjon. Dette kan føre til at produktet blir ødelagt. Dersom du installerer kjøleskap eller fryser for innbygging, må du montere en ventilasjonsrist i sokkellisten. Om kjøkkenet ditt har fôring opp til taket, må det også monteres en ventilasjonsrist i overkant av skapet. Disse må til enhver tid være åpne og uhindret. 10

11 Hold dreneringshullet for kondens bak kjøleskapet rent og ublokkert. Dette er essensielt for at anti-frostsystemet skal fungere. Mat skal alltid avkjøles før den settes i kjøleskap. Varm mat tilfører mye fuktighet som fører til isdannelse. Dette reduserer kjøleskapets ytelse. Bruk aldri skarpe gjenstander til å avrime kjøleskapet/fryseren. Det kan punktere plastfôringen på innsiden. Innebygd espressomaskin Rengjør dampventilen grundig etter hver gangs bruk for å unngå oppbygging av melkeavsetninger. Best resultat får du ved å rense kaffefilteret regelmessig og etterfylle vannbeholderen med friskt vann for hver gangs bruk. Innbyggings- og frittstående vaskemaskiner En kvalifisert fagperson må utføre elektriker- og rørleggerarbeid. Slå av maskinen og koble den fra strømnettet før vedlikehold. Rengjør maskinen utvendig med såpe og vann, og tørk grundig. Rengjør skuffen for vaskepulver og tilsetningsstoffer ofte. Inspiser pumpen regelmessig, og særlig dersom: maskinen ikke pumper ut vann, eller trommelen ikke går rundt maskinen lager uvanlige lyder under tømming, grunnet små, løse gjenstander som blokkerer pumpen (f.eks. sikkerhetsnåler eller mynter). Fjern aldri pumpedekselet mens vaskesyklusen pågår. Vent til maskinen har pumpet ut vannet. Hvis du har valgt et vaskeprogram ved høy temperatur, venter du til vannet er avkjølt. Pass på å feste pumpedekselet godt igjen, slik at det ikke oppstår lekkasjer. 11

12 Lovfestede rettigheter Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også andre rettigheter i henhold til norsk lov. Disse påvirkes ikke av denne garantien. Gyldighetsområde For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet, vil service bli utført innenfor de garantibetingelser som gjelder for det nye landet. Forpliktelse til å yte service innenfor garantibetingelsene vil kun gjelde dersom produktet svarer til og installeres i henhold til: de tekniske spesifikasjonene som gjelder i landet der garantikravet fremsettes monterings-, installerings- og sikkerhetsanvisningene som følger med hvitevaren Trenger du råd før du kjøper? Dersom du har spørsmål vedrørende våre hvitevarer, kontakter du IKEA kundesenter på IKEA.no eller på telefon Trenger du hjelp etter kjøpet? Ring nummeret som er oppgitt i dokumentasjonen som følger med produktet. Les bruksanvisningen nøye før du kontakter oss, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Finn også frem hvitevarens artikkelnummer før du kontakter oss. Dette 8-sifrede nummeret finner du både på kjøpsbeviset og på klistremerket/servicetagen som sitter på hvitevaren. 12

13 13

14 14

15 15

16 Inter IKEA Systems B.V. 2005/2014 TA VARE PÅ KJØPSBEVISET! Det må fremvises for at garantien skal gjelde. Dersom noe skulle skje, eller du ikke er fornøyd, er det bare å ta kontakt med IKEA på IKEA.no