Beredskapsplan for sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune"

Transkript

1 Beredskapsplan for sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune Pr. februar

2 Innhold 1. Formål med beredskapsplan for sentraladministrasjonen Aktuelle hendelser i sentraladministrasjonen Brann/infrastruktur Brann Bortfall av strøm og telefoni Vannlekkasje Akutt sykdom/ulykke/død Trusselsituasjoner Sikkerhet og adgangskontroll Alvorlige hendelser utenfor fylkeshuset, i egen organisasjon Alvorlige hendelser med ansatte på tjenestereise Risikovurdering av aktuelle hendelser (ROS-analyse) Varslingsplan hovedprinsipper ved varsling Prioriteter Varsling eksternt Varsling internt Varslingsplan Krise- og beredskapsstab Ansvarsområder Evakuering Kommunikasjon Krav og årshjul for beredskapsplanen Årlig revidering Årlig gjennomgang av beredskapsplanen Informasjon til nyansatte Info til brannvernansvarlige Brannøvelse Førstehjelpskurs Beredskapsøvelse med evaluering Vedlegg Tiltakskort: Brann/infrastruktur Tiltakskort: Akutt sykdom/ulykke/død Tiltakskort: Trusselsituasjoner Tiltakskort: Alvorlige hendelser utenfor fylkeshuset, i egen org Mottak av melding Krise- og beredskapsledelse varsling i fagenhet IKT Oversikt over alle ledere i sentraladministrasjonen m/stedfortredere

3 1. Formål med beredskapsplan for sentraladministrasjonen Målsetningen med beredskapsarbeidet i sentraladministrasjonen er å sette virksomheten i stand til å sikre avdelinger og virksomheter på en god måte, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Samtidig skal tjenesteproduksjonen opprettholdes best mulig og omdømmet ivaretas. Alle ansatte i huset skal sette seg inn i både overordnet beredskapsplan og beredskapsplan for sentraladministrasjonen. Overordnet beredskapsplan for Oppland fylkeskommune sier noe om prinsipper, definisjoner og begrepsbruk i vårt beredskapsarbeid, og er førende for vår interne beredskapsplan. 2. Aktuelle hendelser i sentraladministrasjonen Nedenfor beskrives kort fem hendelser som vi anser som de mest sannsynlige som kan inntreffe i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Det vil aldri være en garanti for at situasjonen i virkeligheten blir akkurat slik. De fleste situasjoner vil mest sannsynlig være litt annerledes enn det planen beskriver. Alle ansatte må være forberedt på å håndtere situasjoner som oppstår ut ifra beredskapsplanens intensjon. 2.1 Brann/infrastruktur Brann og bortfall av infrastruktur kan forekomme med høy sannsynlighet i et hus med mye teknisk utstyr. På hverdager kan det til tider være svært mange innendørs, både av ansatte, leietakere og besøkende. Det er derfor viktig med gode rutiner og øvelser i forbindelse med brannvern. Punktet omfatter i tillegg vannlekkasje, bortfall av telefoni og strøm Brann Handling: Varsling: skjer automatisk fra alle systemer/datarom. Høres ved at brannalarmen går. Ring tlf. 110 dersom brannalarmen ikke er utløst og følg generell varslingsplan (se kap. 3). Det finnes egen instruks for brannvernleder, vaktmester, ansatte og for brannansvarlige på hver avdeling. Ansatte og besøkende evakueres. Det foregår ingen opptelling av de evakuerte. Ved skade på kontorlokaler må ansatte evakueres for en periode til en alternativ lokasjon. Alternativ lokasjon se pkt. 5 - Evakuering. Evaluering av hendelse og gjennomføring av rutiner i etterkant. Brannvesenet skriver kort rapport over hendelsen, som sendes brannvernleder til orientering. 3

4 AS Kirkegata har det overordna ansvaret for at interne brannrutiner er i orden, og for at kommunikasjon og samarbeide med lokalt brannvesen fungerer. Eiendomsavdelingen i OFK har det operative ansvaret for å utnevne brannansvarlige på hver etasje. Brannvernansvarlige på hver etasje har ansvar for å påse at alle kontorlokaler, møterom, garderober og WC er evakuert, før de selv følger rømningsvei. De har også ansvar for å vite hvor brannvernutstyret befinner seg. Møteansvarlig har ansvar for at gjester blir evakuert fra møterommet. Alle ansatte har ansvar for å sette seg inn i husets brannvernrutiner. Alle leietakere har ansvar for å kjenne til husets brannvernrutiner, og sørge for intern opplæring av ansatte og eventuelt egen brannansvarlig Bortfall av strøm og telefoni Handling: Ved bortfall av strøm: Ring teknisk leder for huset: Svein Skogli tlf eller Kjell Søbye tlf (i arbeidstiden kl ). Ved bortfall av telefoni, men ikke strøm: Kontakt IKT-Servicedesk tlf eller send e-post til Mobiltelefoner må brukes som kommunikasjonsmiddel når strøm og fasttelefoni er ute. Sentralbordnummeret rutes over til et fast mobilnummer ved langvarig bortfall (over ett døgn). AS Kirkegata v/vaktmester har det overordna ansvaret for å få opp igjen strøm så fort som mulig på våre anlegg. De tar ikke ansvar for utenforliggende hendelser, det vil si egne anlegg hos leietakere som forårsaker strømbrudd. Sentral IKT-avdeling iverksetter nødvendige tiltak for å få opp nettverk og telefoniforbindelsen Vannlekkasje Handling: Alarmer utløses automatisk ved lekkasjer og for høyt vannforbruk. Alarm går direkte til vaktmester og de sjekker hva det gjelder. IKT og Arkiv varsles. Vaktmester kontakter brannvesen hvis det er nødvendig, for å få hjelp til å suge ut vann m.m. Evakuering iverksettes der det er nødvendig, både av ansatte og kontorutstyr dersom det er mulig. Se også pkt. 5 - for alternativ lokasjon. AS Kirkegata v/vaktmester har det overordna ansvaret for at lokaler og elektriske anlegg kommer i drift igjen så fort som mulig i forbindelse med vannlekkasje. 4

5 2.2 Akutt sykdom/ulykke/død Akutt sykdom/ulykke på en ansatt eller besøkende i fylkeshuset, er en svært sannsynlig hendelse som kan forekomme i fylkeshuset. Det er viktig å igangsette livreddende førstehjelp så fort som mulig dersom det for eksempel er snakk om hjertesvikt eller hjerneslag. Se også tiltakskort på rutiner rundt denne typen hendelse (vedlegg nr. 8.2). Handling: Nærmeste observatør/kollega iverksetter varsling: ring sentralbord Denne personen må også ta ansvar for å: Sikre Få oversikt Igangsette nødvendige tiltak som: - start hjerte- og lungeredning hvis nødvendig, ikke vent på hjertestarter før dette iverksettes. - skaffe/be om å få brakt en av to hjertestartere til skadestedet. De to hjertestartere befinner seg i resepsjonen i 1.etg, og i 5.etg utenfor kantina. Nærmeste observatør/kollega iverksetter varsling og nødvendige tiltak. Servicesenteret bringer nærmeste hjertestarter til angitt sted når de blir varslet. Servicesenteret tar imot ambulansepersonell i resepsjonen, og følger dem til skadestedet. 2.3 Trusselsituasjoner Et scenario som kan inntreffe med liten sannsynlighet, er at det kommer en bombetrussel til sentralbordet eller i resepsjonen. Det vil derimot være større sannsynlighet for at ansatte eller sentralbordet får en truende telefon, eller at det kommer inn en beruset eller ustabil person i resepsjonen eller andre steder i fylkeshuset. Konsekvensen av en slik hendelse klassifiseres som «farlig», men er ikke «kritiske» for liv og helse. Handling i møte med berusede/ustabile personer: Dersom vi har en ustabil person i resepsjonen, må kollegaer i «bak-landet» være forberedt på å hjelpe til og å tilkalle ekstern hjelp. Dersom personen «slipper inn» i huset, skal betjeningen i resepsjonen følge etter, for eventuelt å forberede annen avdeling/person på mulig hendelse. Det skal komme en teknisk løsning som gjør det mulig for resepsjonisten å låse dørene inn til avdelingene ved hjelp av en bryter i skranken. Gjelder det en truende innringer, må mottaker ta innringer på alvor og spørre etter navn slik av han/hun kan kontaktes i ettertid. 5

6 Handling i forbindelse med bombetrussel: Mottaker noterer tidspunkt, hva som blir sagt og spør etter navn hvis det er mulig. Sentralbordet varsler politi: tlf. 112 så fort innringer har lagt på. Utover dette gjennomføres varsling jf. varslingsplan se pkt Resepsjonisten/bakvakt varsler politi når det er vurdert som nødvendig. Den som snakker med innringer eller tar imot en ustabil person i resepsjonen, har ansvar for å melde ifra til nærmeste overordnet om hendelsen, etter at politi først er varslet. Leder/stedfortreder avgjør om de ansatte skal evakueres. Leder/stedfortreder bestemmer om det skal varsles videre jf. varslingsplan. Fylkesrådmann bestemmer når det skal settes krisestab. 2.4 Sikkerhet og adgangskontroll Det er ikke utenkelig at vi kan motta farlig/mistenkelig post eller bagasje i sentraladministrasjonen. Det er viktig å ikke slippe inn uvedkommende som ikke har ærlige hensikter eller kan skape voldelige situasjoner. Vi ønsker heller ikke at besøkende skal vandre fritt rundt i våre åpne kontorlokaler. Handling: Det praktiseres kun «enkel» adgangskontroll i form av at personellet i resepsjonen stopper besøkende og spør hvor de skal. Besøkende blir henvist til aktuelt møterom, eller vi ringer møteansvarlig og avtaler hvor den besøkende skal sendes. Oppbevaring av bagasje i resepsjonen for ansatte eller besøkende: Servicesenteret avviser alle som ikke jobber i OFK, og som etterspør lagring av bagasje/personlige eiendeler. OFK-ansatte eller møtedeltagere som har vært i fylkeshuset, kan få lagre bagasje/personlig eiendeler en dag. Ved mottak av mistenkelig post kontaktes leder for Arkivet for videre avklaring og handling. Tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle. Servicesenteret har ansvar for resepsjonen og mottak av besøkende. Arkivenheten har ansvaret for rutiner og håndtering av mistenkelig post, sammen med Servicesenteret. 6

7 2.5 Alvorlige hendelser utenfor fylkeshuset, i egen organisasjon Dersom det skulle skje noe ekstraordinært alvorlig i Oppland fylkeskommunes organisasjon utenfor fylkeshuset, må sentraladministrasjonen være beredt til å hjelpe den ytre enheten. Se også eget tiltakskort for andre hendelser (vedlegg nr. 8.5). Denne planen omfatter kun de administrative funksjonene som støtter opp om Oppland fylkeskommunes krisestab, ikke krisestabens eget arbeid. Handling: Kriseledelsen bestemmer om det skal etableres et møterom for presse, og et mottak for pårørende. Dette lokaliseres i 5.etg. der det er tilgang til kaffeautomat, wc og trådløst nett. Det avklares ut ifra den aktuelle hendelse om det er behov for å betjene sentralbordet utover ordinær driftstid. Fylkesrådmannen setter krisestab når det er behov. Leder for Servicesenteret har ansvar for å bemanne opp egen krisestab etter bestilling fra rådmannen, og sørge for at sentralbord/resepsjon er oppe dersom en slik alvorlig hendelse skulle skje Alvorlige hendelser med ansatte på tjenestereise Handling: Nødetat varsler pårørende Nærmeste leder følger opp den ansatte så langt det er mulig med støtte og hjelp. Nærmeste leder har ansvar for kontakt med den ansatte. HR-enheten har ansvaret for personalforsikringene og bistår enkeltansatte, skoler og fagenheter med faglig og praktisk hjelp i slike saker. 7

8 2.6 Risikovurdering av aktuelle hendelser (ROS-analyse) Oversikten viser sannsynlighet og konsekvens dersom hendelsene skulle inntreffe. Andre hendelser er ikke tatt med i ROS-analysen, da det omfatter administrative oppgaver rundt fylkesrådmannens krisestab. Sannsynlighet Lite sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig (1 x pr. 50 år) (1x hvert 10. år) (årlig) Konsekvens Kritisk Brann/infrastruktur Bombetrussel Akutt sykdom, ulykke, død Farlig Truende/ustabile personer Alvorlige hendelser med ansatte på tjenestereise Mistenkelig post Ufarlig Tyveri på arbeidsplassen, uønsket besøkende Hendelse med lav risiko Akseptert risiko INGEN tiltak nødvendig Hendelser med middels risiko Hendelser med høy risiko Mindre akseptert Uakseptabelt Tiltak BØR vurderes Tiltak SKAL settes inn 8

9 3. Varslingsplan hovedprinsipper ved varsling Varslingsplanen skal medvirke til å ivareta innledende varsling slik at tiltak kan iverksettes raskest mulig, samt at alle berørte i en situasjon får raskest og best mulig informasjon. Varslingsplanen skal sikre korrekt handling hos både ledere og ansatte når uønskede eller uforutsette hendelser er i ferd med å skje eller har skjedd. 3.1 Prioriteter Liv og helse Store materielle verdier Miljø Annet 3.2 Varsling eksternt Ved akutte nødsituasjoner skal nødetatene umiddelbart varsles: Politi: 112 Lege: 113 Brann: 110 Se også skjema Mottak av melding vedlegg 8.5, som kan brukes ved kontakt mot nødetater. Overordnet skal alltid forsikre seg om at nødetatene er varslet, og selv opprette kontakt med dem om nødvendig. Trengs det bistand fra flere nødetater er det tilstrekkelig å ringe til en nødetat. De varsler hverandre såkalt «Trippelmelding.» Andre lokale kontakter: Politi: Legevakt: / (mellom kl ) Lillehammer kommune: Varsling internt Sentraladministrasjonen har i en normal driftssituasjon ikke opprettet vaktfunksjoner. Utover normal arbeidstid kan tilgjengeligheten av overordnede være begrenset utfra hvem som kan besvare en henvendelse. Enhver som mottar melding om en hendelse, skal varsle videre oppover i systemet. Ingen varsling skal stoppe fordi et nivå ikke er tilgjengelig. Varsling skal følge organisasjonslinjene oppover i organisasjonen ved enhver situasjon som medfører fare for liv og helse, skade på materielle verdier eller som kan gi en informasjons- eller omdømmekrise. Varsling omfatter også alle andre hendelser som er av en sånn karakter at presse, politi, pårørende e.l. forventes å ta kontakt. 9

10 Leder på ethvert nivå vurderer varsling oppover og nedover i organisasjonen, og om Kommunikasjonsavdelingen i sentraladministrasjonen skal involveres. Enhver som blir oppmerksom på at en umiddelbar fare truer eller at en alvorlig hendelse kan oppstå, skal varsle alle i nærheten som kan være truet. 3.4 Varslingsplan Ansatt varsler nødetat og nærmeste leder, ev. stedfortreder dersom leder ikke er til stede. Når leietakere omfattes av krisen/hendelsen, varsles disse på lik linje med øvrige ansatte. Se tabell over leietakere med kontaktpersoner og telefonnummer. 10

11 VAKTTELEFON VAKTMESTER: Henvendelser av bygningsmessig og mindre kritisk art innenfor sentraladministrasjonens driftstid: Hverdager: Kl Lørdag og søndag: Ingen Svein Skogli: Leietakere: Kontaktperson: Telefon: Stedfortreder: Telefon: Innovasjon Norge Fosterhjemstjenesten, Bufetat Christian Hedløv Engh Solveig Morten Buraas Lars Øyvind Børde Anita Bjørge KS Oppland Astrid Tomter Trond Lesjø Innlandet Revisjon IKS Bjørg Hagen Justin Aaboen Ungt Entreprenørskap Karin Rønning Inger Elin Nes Hjelle LYOGOC Kristin Nilseng Henriette Hagen Krekke Schneider Electronic Kjetil Fredriksen Jarle Myrhaugen

12 4. Krise- og beredskapsstab Sentraladministrasjonens krise- og beredskapsledelse ledes av fylkesrådmannen og har sju faste medlemmer. Krise- og beredskapsledelsen kan utviders og endres etter behov og situasjon. Stilling Navn og tlf.nr. Stedfortreder navn og tlf.nr. Fylkesrådmann Kommunikasjonssjef Fylkesopplæringssjef Rasmus Olav Vigrestad Tlf. jobb: Mobil: Halvor Løkken Tlf. jobb: Mobil: Inge Myklebust Tlf. jobb: Mobil: Terje Kind Tlf. jobb: Mobil: Kathrine Lunde Halvorsen Tlf. jobb: Mobil: Terje Storbakken Tlf. jobb: Mobil: Leder Opplandstrafikk Eirik Strand Tlf. jobb: Mobil: Randi Skaaraaen Tlf. jobb: Mobil: Leder Regionalenheten Hjalmar Solbjør Tlf. jobb: Mobil: Anita Brenden Moshagen Tlf. jobb: Mobil: HR-sjef HMS-rådgiver Åsmund Haugstad Sandvik Tlf. jobb: Mobil: Odd-Erik Bakken Tlf. jobb: Mobil: Asbjørn Skogum Tlf. jobb: Mobil: Ansvarsområder Rolle Ansvar Oppgaver Fylkesrådmannen Ansvar for beredskaps- og krisearbeidet i hele Lede alt krise- og beredskapsarbeid i organisasjonen. organisasjonen med underliggende enheter. Ivareta ansatte, pårørende, kunder/ elever og berørte innenfor egen sektor. - Få oversikt over situasjonen - Vurdere behov for å samle beredskapsstab - Tilkalle nødvendig ekstra bistand fra OFK eller andre - Håndtere media 12

13 Assisterende rådmann Øvrige ledere Ansatte Ved rådmannens fravær, ansvar som rådmannen. Ellers ansvar som for øvrige ledere i sentraladministrasjonen. Gjøre seg kjent med og forstå egen rolle og funksjon i krise- og beredskapssituasjoner. Utarbeide ROS-analyser for sine avdelinger Gjøre seg kjent med og forstå egen rolle og funksjon i krise- og beredskapssituasjoner Ved rådmannens fravær oppgaver som rådmannen. Ellers ansvar som for øvrige ledere. Skal ved registrering av akutt ulykke varsle direkte til nødetater (brann 110, politi 112. ambulanse 113) Skal gjennomføre nødvendige skadebegrensende strakstiltak Skal varsle internt om forhold som kan utvikle seg til en uønsket hendelse Varsle iht. til varslingsplan Være beredt til å tre inn i beredskapsstaben Skal ved registrering av akutt ulykke varsle direkte til nødetater (brann 110, politi 112. ambulanse 113) Skal gjennomføre nødvendige skadebegrensende strakstiltak Skal varsle internt om forhold som kan utvikle seg til en uønsket hendelse Varsle iht. varslingsplan Teknisk leder Brannberedskap Utarbeide og følge opp branninstrukser, samt gi opplæring Gjennomføre brannøvelser 13

14 5. Evakuering Evakuering av bygget er avhengig av type hendelse og varsling. For tiden er det kun brannklokker som varsler, og brannrutinene følges som beskrevet i pkt Rømningsveier: Nødlysanlegg går på når lyset i gangarealet blir borte. AS Kirkegt er behjelpelige med å foreslå alternativ lokasjon dersom ansatte må ut fra bygget i lengre periode. Leietaker må selv sørge for å avtale dette på forhånd hvis det er ønskelig. OFK inngår samarbeid med Lillehammer videregående skole om bruk av deres lokaler, når det er behov for evakuering av ansatte. 6. Kommunikasjon Kommunikasjon er et av de viktigste forhold å ivareta i forbindelse med alvorlige hendelser og kriser. Krisekommunikasjon er all utveksling av informasjon som skjer i internt i organisasjonen eller eksternt med andre virksomheter, medier, organisasjoner eller publikum i krise. Effektiv krisehåndtering handler ofte om en effektiv informasjonsformidling. Kommunikasjon under alvorlige hendelser og kriser følger prinsippene i Informasjons- og kommunikasjonsstrategien for Oppland fylkeskommune. Vår kommunikasjon bygger på tre overordnede prinsipper; åpenhet, ansvar og forholdet til brukerne/media, herunder pårørende, ansatte og andre direkte berørte. Rådmannen eller ass. rådmann, leder alt krise- og beredskapsarbeid i sentraladministrasjonen herunder å vurdere informasjonsbehovet og å gjennomføre informasjonstiltak. Viktige målgrupper for kriseinformasjon er ansatte og berørte (pårørende) og massemedia. I en krisesituasjon er det kun kvalitetssikret og godkjent informasjon fra ledelsen som formidles. Fortrinnsvis er det rådmannen eller ass. rådmannsom uttaler seg. Faglige vurderinger overlates til riktige instanser. Den lokale fagenhetsleder, rådmannen eller ass. rådmann, vurderer om Kommunikasjonsavdelingen skal trekkes inn. Politiet har generelt ansvar for å lede (innebærer også informasjonsansvar) der det er: - Fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier. - Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. Valg av kommunikasjonskanal må bygge på en vurdering av de ulike målgruppene, som vil kunne variere med type hendelse. 14

15 7. Krav og årshjul for beredskapsplanen 7.1 Årlig revidering inn i AMUs årshjul 7.6 Beredskapsøvelse med evaluering november 7.2 Årlig gjennomgang av beredskapsplanen 1 x pr år: inn i enhetens virksomhetsplan 7.5 Førstehjelpskurs oktober 7.3 Informasjon til nyansatte april og oktober Brannøvelse juni 7.4 Info til brannvernansvarlige mai Aktiviteter i beredskapsplanen legges inn i sentraladministrasjonens årshjul for ledere, samt handlingsplan for HMS. 7.1 Krav: Årlig revidering Fylkesrådmannen AMU reviderer planen på vegne av FR. Beredskapsplanen skal innarbeides i Arbeidsmiljøutvalgets årshjul, med behandling en gang pr. år. Servicesenteret bistår AMU med den tekniske opprettingen av planen, bl.a. navn og tlf.nr i varslingslista. 7.2 Krav: Årlig gjennomgang av beredskapsplanen Fagenhetsledere Fagenhetsleder skal en gang pr. år ha en gjennomgang av innhold i beredskapsplanen. Det er nødvendig å informere om endringer, roller og ansvar i henhold til blant annet varslingsplan og tiltakskort. Det bør også settes fokus på enhetens egne beredskapsrutiner i de ulike aktuelle scenarioer, jf. risikoanalysen pkt

16 7.3 Krav: Informasjon til nyansatte HR-enheten HR-enheten arrangerer samling for nyansatte to ganger pr år, henholdsvis i april og oktober. Informasjon om Beredskapsplan for sentraladministrasjonen legges inn som fast punkt på agendaen, med gjennomgang av rutiner, plikter og ansvar den enkelte ansatte har når uhellet er ute. 7.4 Krav: Info til brannvernansvarlige AS Kirkegata v/ledende vaktmester Eiendomsavdelingen har ansvar for å ha oversikt over 1 brannvernansvarlig pr etasje. Denne oversikten oversendes ledende vaktmester ved endringer. Ledende vaktmester arrangerer med bistand fra nødetat, opplæring og gjennomgang av rutiner for alle leietakernes brannvernansvarlige, en gang pr år. 7.5 Krav: Brannøvelse AS Kirkegata v/ledende vaktmester Brannøvelse gjennomføres 1x pr år, fortrinnsvis på våren. Brannvernansvarlige på hver etasje skal påse at alle blir evakuert ut fra kontorer, møterom, garderobe og WC. Vaktmester skriver egen rapport, og i tillegg kommer det evalueringsrapport fra brannvesenet. 7.6 Krav: Førstehjelpskurs AS Kirkegata v/ledende vaktmester AS Kirkegata skal årlig tilby kurs for leietakere i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter. Kurset formidles av hovedverneombud til ansatte i fylkeskommunen. Tilbudet skal gjelde alle ansatte i OFK og øvrige leietakere i AS Kirkegata. Det benyttes ekstern profesjonell kursholder, og kostnadene dekkes av sentrale opplæringsmidler. Kurset holdes i oktober/november. 7.7 Krav: Beredskapsøvelse med evaluering Fylkesrådmannen Hovedansvar for å gjennomføre en årlig beredskapsøvelse i oktober er lagt til FR. Teknisk arrangør og koordinering av involverte er Servicesenteret og HR-enheten. Øvelsene blir forskjellige etter hvert som nye erfaringer gjøres, og hvem som deltar vil variere. 16

17 8. Vedlegg 8.1 Tiltakskort: Brann/infrastruktur OPPGAVER ANSVARLIG KOMMENTAR Varsling/Informasjon Observatør/meldingsmottaker Varsling iht. branninstruks ved arbeidsstedet Brannvesen: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Tiltak/Instrukser Lokal leder/rektor/ stedfortreder Innhente informasjon om skadeomfang Prioritere i forhold til: - Liv og helse - Store materielle skader - Miljø - Annet - Varsling av nærmeste overordnede Evakuering av ansatte/elever/brukere Førstehjelp (fysisk/psykisk) Oppholdsområde for evakuerte (vedlagt kart) Skadebegrensning Etterarbeid/Rapport Lokal leder/stedfortreder Oppfølging av berørte Evaluering av hendelse/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Håndtering av media Informasjon til Fagenhetsleder/ fylkesrådmann/andre 17

18 8.2 Tiltakskort: Akutt sykdom/ulykke/død OPPGAVER ANSVARLIG KOMMENTAR Varsling/Informasjon Observatør Observatør = Nærmeste kollega/besøkende Ring 113 hvis nødvendig (se nedenfor) Ring Sentralbordet, tlf: Observatør Fortell kort hva som er skjedd og hvor personen befinner seg + adressen vår: Kirkegt 76. Varsle nærmeste leder (om det gjelder en ansatt) Varsle arbeidsgiver eller pårørende (dersom hendelsen gjelder besøkende) Tiltak/Instrukser Følg førstehjelpsreglene: Sikre Få oversikt Igangsett nødvendige tiltak Skaff hjertestarter til skadested Tar i mot ambulansepersonell og følger dem til skadested Sentralbordet Observatør + andre «hjelpere» i nærheten Observatør Resepsjonisten Opplysninger om nærmeste pårørende ligger i Visma. Ikke nødvendig med diagnose for å gi førstehjelp. Sikre: sørg for skjerming og rom rundt «pasienten». Oversikt: hvis du er alene, få tak i flere til å hjelpe til. Få overblikk over «pasientens» tilstand. Observatør tar ledelsen over situasjonen, be eventuelt andre om det. Igangsett tiltak: ring 113. Start hjerte- og lungeredning ved hjertestans. Ved andre sykdommer som diabetes, epilepsi anfall, hjerneblødning, hjerteinfarkt utføres tiltak av personer som kan førstehjelp. Hvis personen er bevisst, spør om den bruker medisiner. Observatøren må få en person i nærheten til å hente nærmeste Hjertestarter (5.etg eller 1.etg). 18

19 Etterarbeid/Rapport Viktig med «debriefing» av hendelsen Nødvendig med særlig bearbeiding av hendelsen v/død De som deltok og var til stede rundt den syke/skadde + deltagere i Servicesenteret Gjennomgang av: Hva skjedde? Hvordan gikk det med den syke? Handlet vi riktig, og kunne vi gjort noe annerledes? 8.3 Tiltakskort: Trusselsituasjoner OPPGAVER ANSVARLIG KOMMENTAR Varsling/Informasjon Observatør/meldings- Varsling til politi mottaker Iverksett førstehjelp Mottak/kontakt med politi Varsling av nærmeste overordnede Tiltak/Instrukser Lokal leder/rektor/stedfortreder Hindre uvedkommende adgang Sperre åstedet (sporsikring) Sikre/notere vitner (navn/telefon) Skjerme berørte personer Signalement (øyevitner) Mottak av politi Etterarbeid/Rapport Lokal leder/stedfortreder Ettervern (samle berørte, debrief, psykisk støtte) Anmeldelse Rapportering Oppfølging av berørte ansatte/elever/brukere Evaluering av forløp Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak 19

20 8.4 Tiltakskort: Alvorlige hendelser utenfor fylkeshuset, i egen org. OPPGAVER ANSVARLIG KOMMENTAR Varsling/informasjon Observatør/meldingsmottaker Sentralbordet mottar melding om alvorlig hendelse i ytre enhet Sentralbordet Leder Servicesenteret Varsle leder for servicesenteret Varsle fylkesrådmannen Tiltak/Instrukser Fylkesrådmannen Leder servicesenteret Leder servicesenteret Kriseledelsen v/kommunikasjonsleder Fylkesrådmann vurderer og avklarer behov for setting av krisestab Servicesenteret bemannes opp etter behov i resepsjon, sentralbord, ev. behov for møteromsvert Presserom rigges ved behov Mottak pårørende avklares Sentralbord/resepsjon må få instrukser om hva de kan si/ informere om og ikke Etterarbeid/rapport Lokal leder/stedfortreder Ettervern (samle berørte, debrief, psykisk støtte) Rapportering Oppfølging av berørte ansatte/elever/brukere Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av siktingstiltak Forslag til forebyggende tiltak 20

21 8.5 Mottak av melding Alle skal kunne ta imot melding. Dato og tid: Når kom melding Hvem: Navn og tlfnr. som vedkommende kan nås på. Andre kontaktpersoner Hva: Hva har hendt, situasjonen, ulykke, trussel, antall skadde/ involverte. Når hendte det? Kort situasjonsbeskrivelse Hva er behovet/ ressurser e.l.? Hvor: Navn på sted/ adresse, bygning e.l. Varsel: Er andre varslet? Politi Ambulanse Brann Vurder: Hvem skal varsles videre? Nærmeste leder, nødetater, fagenhetsleder, fylkesrådmann. Punktene i «Mottak av melding» kan også brukes for å gi melding. 21

22 8.6 Krise- og beredskapsledelse varsling i fagenhet IKT Stilling/funksjon Navn og tlf nr Stedfortreder navn og tlf nr IKT-leder Sikkerhet Drift Serverpark/maskinrom Service og tjenester Petter Kolstad Tlf jobb: Mob tlf: Tlf hjem: Ketil Øyri Tlf jobb: Mob tlf: Tlf hjem: Vidar Melby Tlf jobb: Mob tlf: Halvar Bakås Tlf jobb: Mob tlf: Martijn Giebels Tlf jobb: Mob tlf: Tlf hjem: Øystein Windingstad Tlf jobb: Mobil tlf: Tlf hjem: Nina Hjelsvold Tlf jobb: Mob tlf: Paul Aas Tlf jobb: Mob tlf: Jo Arne Murud Tlf jobb: Mob tlf: Tlf hjem: Samuel Andersen Tlf jobb: Mob tlf:

23 8.7 Oversikt over alle ledere i sentraladministrasjonen m/stedfortredere Navn Tittel Enhet Telefon Mobil Rasmus Olav Vigrestad OFK Rådmann Rådmannsledelse Terje Kind Ass. fylkesrådmann Rådmannsledelse Hjalmar Solbjør Ass. fylkesrådmann Rådmannsledelse Anita B. Moshagen Stedfortreder Regionalenheten Petter Kolstad Fagenhetsleder IKT Windingstad Øystein Stedfortreder IKT Grethe Stenberg Arkivleder Arkiv Merete Tagestad Stedfortreder Arkiv Marianne Smelien Fagenhetsleder Servicesenteret Marie Arlien Rønning Stedfortreder Servicesenteret Eirik Strand Leder Opplandstrafikk Randi Skaaraaen Nestleder Opplandstrafikk Kjell Marius Mathisen Fylkeskonservator Kulturarvenheten Gry Wiese Horndalsveen Stedfortreder Kulturarvenheten Kyrre Dahl Fylkeskultursjef Kulturenheten Marit Brænd Stedfortreder Kulturenheten Inge Myklebust Fylkesopplæringssjef Videregående opplæring Terje Storbakken Ass. fylkesopplæringssjef Videregående opplæring Tore Løkkeberg Fagenhetsleder Økonomi Aud-Unni Kvalen Teamleder Økonomi Bjørn Ellingsæter Fylkestannlege Tannhelsetjenesten Nils Lunder Stedfortreder fylkestannlege Tannhelsetjenesten Guro Selfors Lund Revisjon Innlandet Revisjon Innlandet Åsmund Haugstad Sandvik HR-sjef HR-enheten Asbjørn Skogum Stedfortreder HR-sjef HR-enheten Halvor Løkken Kommunikasjonssjef Kommunikasjon Tone Tømterud Politisk sekretariat Rådmannsledelse Sigurd Haaland Fagenhetsleder Innkjøp og eiendom Håkon Kleiven Nestleder Innkjøp og eiendom Kjell Mo Kantinebestyrer Kantine Kirkegata 74 AS Svein Amblie Fagenhetsleder Fylkesarkivet Kirsti Sletten Stedfortreder Fylkesarkivet Tone Nyseter Fagenhetsleder Fylkesbiblioteket Olav Birketveit Stedfortreder Fylkesbiblioteket

24 24

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig.

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig. 1. Forord Oppland fylkeskommune er en stor og sammensatt organisasjon med virksomhet i alle deler av fylket. I løpet av de senere årene har vi flere ganger opplevd alvorlige situasjoner og kriser som i

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb I tillegg til tiltakskortet under, finnes det en utfyllende veiledning for UiB knyttet til håndtering av dødsfall. UiB har også retningslinjer/veiledning

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Innledning Organisering av beredskap Oversikt over vedlegg Brann

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeidet i de videregående skolene i TFK Alle skolene utarbeidet lokale beredskapsplaner etter skoleskyting i Finland i 2009 Krav fra skoleeier om årlige

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (22.12.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN For INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Beredskapsplan streik

Beredskapsplan streik Beredskapsplan streik Hovedtariffoppgjøret 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Henvisning... 3 2. Beredskapsplanens formål... 4 2.1 Forholdet til publikum under streik... 4 2.2 Ledelse under streik...

Detaljer

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende

Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Oppdatert 17. november 2011 1. Bakgrunn Organisering av EPS Mottakssenter for evakuerte og pårørende Er en del av kommunens krise- og beredskapsgruppe. Se navneliste for hovedfunksjoner, vedlegg nr. 2.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Hva gjorde vi 22.7. Bjørn Aspen Arve Edvardsen

Hva gjorde vi 22.7. Bjørn Aspen Arve Edvardsen Hva gjorde vi 22.7 Bjørn Aspen Arve Edvardsen Departementenes servicesenter Etat underlagt Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Ca 500 ansatte. Ivaretar administrative funksjoner og

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit.

Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator. Universitetet i Tromsø Universitetsdirektøren Personal og økonomiavdelingen uit. Om Beredskapsarbeidet ved UiT Thale Henden HMS-koordinator Uønskede hendelser: Hendelser som kan true / skade studenter og ansatte (både mentalt og fysisk) ved UiT Hendelser som kan true bygninger, eiendeler

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.4.1.5 Versjon 1.01 Gyldig fra 05.01.2015 Forfatter Stig Olsen Verifisert Sentral beredskapsgruppe Godkjent Stig Olsen Side 1 av8 Vedtatt

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato:

Innsatsplan 2 Brann, eksplosjon og evakuering Versjon: 1.0 Dato: 2 Brann, eksplosjon og evakuering Beskriving Innsatsplanen dekker brann og/eller eksplosjon med fare for eskalering til storbrann. Den dekker også omfattande evakuering av heile eller deler av bygningsmasse

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013

Beredskapsplan. for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 Beredskapsplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 12.desember 2013 2 Innhold 1. Beredskapsarbeid... 3 1.1 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan... 3 1.2 Beredskapsledelse

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer