NCE Raufoss Lettvektsmaterialer og Automatisert produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NCE Raufoss Lettvektsmaterialer og Automatisert produksjon"

Transkript

1 NCE Raufoss Lettvektsmaterialer og Automatisert produksjon Erfaringer og suksesskriterier Vrådalskonferansen 2007 Kari Broberg

2 NCE-Raufoss Bakgrunnen for NCE-tildelingen Kort historikk Hvorfor har Raufoss blitt NCE? Hvordan har vi jobbet? Erfaringer

3 Raufossindustrien: Begynnelsen Året 1896 STATLIG EIERSKAP: 100% FORSVARSPRODUKTER: 100% OMSETNING: 0,2 MILL.NOK EKSPORT : 0 ANTALL ANSATTE: 75

4 H I S T O R I K K HISTORIEN 1896: Etablert for å produsere ammunisjon 1920s: Starten påp bil/ bildelproduksjon 1956: Etablert som leverandør r innen bilindustri 1960s: Oppbygging av aluminium kompetanse 1968: Støtfangere tfangere til Volvo 1970s: SAAB, BMW, VW, MB og Audi 1980s: Messing, kompositt og plast kompetanse bygges opp. Koblinger til Volvo & Scania 1990: Børsnotert : Raufoss Automotive solgt til Norsk Hydro 1997: Oppkjøp p United Parts TS&C 1998: Nammo etablert 1999: Nammo aksjer solgt til Den norske Stat 1999: Nominert leverandør r av aluminium hjulopphengs- komponenter til General Motors 2001 Restrukturering av Raufoss Industripark

5 Raufossmiljøet de seneste år Fire viktige hendelser i perioden har preget utviklingen; Oppsplittingen av Raufoss ASA i mer enn 30 enkeltstående virksomheter, mange med utenlandske eiere Oppstarten av Gjøvik Kunnskapspark (GKP), en viktig driver for nettverk og nyskaping Samling av aluminiumsproduserende virksomheter i TotAl gruppen Stiftelsen av Raufoss Technology & Industrial Management Raufoss var: svært lukket, lite kjent, splittet opp og lite i inngrep med virkemiddelapparatet og politiske miljøer

6 IKT, Regnskap, lønn Raufoss Water & Gas Raufoss Beredskap AS Raufoss Nett AS Raufoss Industri Service Raufoss ISS

7 NCE-Raufoss Internasjonal kontaktflate

8 Noen få av produktene fra Raufoss

9 Bakgrunn / klyngeutvikling Arena-prosjekt gjennom GKP fra Satte klyngeutviklingen i system etter oppsplittingen av Raufoss ASA Spesielt rettet mot de minste bedriftene, men med støtte av de store For lite og kortsiktig for de store, men interesse av å utvikle klyngen (underleverandører) Organisert rundt RTIM, TotAl-gruppen og GKP Styrke samhandlingen, fellesaktørene, kompetansehevingen og det kommersielle samarbeidet

10 Gjøvik Kunnskapspark AS Regionalt innovasjonsselskap - Stiftet i 2000 Drifter inkubatorer og innovative nettverk Forretningsutvikling og prosjektledelse 9 ansatte, omsetning ca 15 mill i inkubatorer med fokus på hhv sikkerhet (SECTOR) og industri (RISC)

11 NCE forprosjekt Klyngen hadde et fungerende nettverk, som resultat av Arena Lettmetall og TotAl-gruppen RTIM og GKP bedre etablert som utviklingsaktører Bedriftene hadde et litt åpnere fokus etter at fisjoneringen hadde satt seg RTIM (&GKP) gikk en kjapp runde med bedriftene og fikk støtte til å søke forprosjekt NCE Involverte alle støttespillere / nettverk tidlig Mål å sette i gang / videreføre konkrete aktiviteter og utforme målene og organiseringen av NCE

12 NCE forprosjekt Separate møter med alle deltagerne for å finne de sentrale felles målene definere profilen! Utpekte felles mål: FoU (definerte områder) finansiering profilering samhandling Nettverksbygging mot eksterne miljøer Utnytte momentum og forfølge den dynamikken som finnes NCE-satsingen gjør klyngeutviklingen interessant for de større bedriftene

13 Tilknytninger og nettverk NFR SIVA Storting Regjering Regionale myndigheter Internasjonale Industri og forskningsparker Innovasjon Norge Drift Ledelse VS 2010 HF (NHO-LO) TotAl NCE-Raufoss Teknologi GKP NTNU HIG Bedrifter i Raufoss Industripark Ny virksomhet BI Brukerstyrt Innovasjons Arena (NFR) Arena programmene (Innovasjon Norge) SINTEF Øvrig norsk industri Globale kunder OEMs (Audi/BMW) SIVA Inkubatordrift Viking Venture Fond NFR Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) Senter for Fremragende Forskning (SFF)

14 Søknad Vi ville beskrive: Kompetansen (fundamentet) Relasjonene og samarbeidsviljen i klyngen Herunder prosjektledelsen / organiseringen Tilknyttede nettverk og programmer Innovasjonsevnen De internasjonale nettverkene Potensialet Hvordan vi skal gire opp midlene Konkrete aktiviteter og mål! Finansieringen er på plass

15 27. April 2006

16 Hovedmål: Industrimiljøet skal gjennom omfattende klyngesamarbeid styrke sine markedsposisjoner internasjonalt samt utvikle nye lønnsomme markeder basert på produkter og tjenester med høyt kompetanseinnhold. Dette kan deles i fire aspekter: Suksess i eksisterende bedrifter gjennom produktivitetsvekst og nyskapning arbeidsplasser årlig: Globalt konkurransedyktig forbedringstakt tilpasset bedriftenes markeder. 2 - ½ - ½ Dobbel prestasjon - halve tiden - halve prisen - null feil. Utvikle og etablere nye virksomheter med omsetning på 1 milliard kroner med 250 ansatte. Total NCE-styrt utviklingsaktivitet i klynga på 5 ganger NCE-rammen. Utarbeide en felles strategiplan for industriklyngen og nettverket.

17 Hovedstrategier

18 Organisering Ikke én prosjektleder på hel tid, men en sammensatt prosjektgruppe Sammensatt av de ansvarlige for delprosjektene Alle aktiviteter samlet i delprosjekter Fasilitatorfunksjonen hos RTIM, som klyngens felles utviklings- og kompetansesenter Adm.Dir RTIM er prosjektleder Med støtte fra GKP, som regionens innovasjonsselskap Styringsgruppen sammensatt av toppsjefene i bedriftene sammen med de relevante nettverk Samtidig et strategisk forum for klyngens utvikling Prosjektleder og styringsgruppens leder har mandat til å iverksette aktiviteter innen visse rammer

19 Referansegruppe Partnerskap SINTEF Konsernledelse Instituttledelse Forskningssjefer NTNU Fakultetsledelse Instituttledelse Ref.gr. Offentlig Oppland Fylkeskommune Vestre Toten Kommune Ref.gr. HIG Rektor Direktør Styringsgruppe NCE-Raufoss Erland Paulsrud (leder), Adm.dir. Nammo Raufoss AS John Herberg, Adm.dir. Hydro Aluminium Structures AS Ottar Henriksen, Adm. dir. Raufoss Technology AS Per Kristian Østbye, Direktør Kongsberg Automotive Raufoss Knut Sørlie, Adm.dir. Oppland Metall Edvard Dysthe, Styreleder TotAl (Daglig leder Lena Metall) Torstein Haarberg, Konserndirektør SINTEF Jørn Wroldsen, Rektor Høgskolen i Gjøvik Hjalmar Solbjør, Næringssjef Oppland Fylkeskommune Torunn Aass Taralrud, Direktør Innovasjon Norge Oppland Einar Linnerud, Fellesforbundet Nils Buajordet, Tekna/Nito Nasjonalt program Delprosjekter Ledelse,forankring, nettverk Sverre Narvesen VS 2010, T. Johnstad FoU og teknologiene Jon Sandvik Odd Myklebust Referansegruppe Industrikonsortiet Raufoss Technology (Neuman) Kongsberg Automotive Hydro Aluminium Structures Nammo Hydro Aluminium Profiler Plastal Hexagon Composites ASA Steertec Raufoss AS (Elbe) Raufoss Water & Gas (Aalberts) VP Metall Raufoss Metall Raufoss Industrial Tools Raufoss Næringspark Prosjektgruppe Prosjektleder RTIM/ Sverre Narvesen Prosjekt-koordinator GKP/ Lars Rognås Jon Sandvik Odd Myklebust Svein Terje Strandlie Kari Broberg Ny virksomhet Svein T. Strandlie Lars Rognås Finansiering Kari Broberg

20 Kompetansehierarki Teoretisk kunnskap - Faglig dybde NTNU/SINTEF RTIM Industri Praktisk tilnærming - Nærhet til produkt/vareleveranse

21 Suksessfaktorer Raufoss Svært godt forankret fasilitator / prosjektleder Gode relasjoner i klyngen fra før Omfattende arbeid med å finne de sentrale felles målsetninger Fokusere på eksperter i ekspertsenteret NCE-Raufoss skal bygge videre på kjernekompetansen i klyngen og bygge felles kompetanse Forskningsdrevet innovasjon Nasjonal rolle innen fagområdene Stort tilslag på felles FoU-prosjekter rundt NCE Svært omfattende og langsiktig nettverksarbeid overalt Kontinuerlige resultater for de store og de små Felles forståelse for at industrien er viktig for hele regionen Fokus på både etablerte og nystartede bedrifter Legge andre satsinger inntil NCE (giring) Tett inngrep med regional Høgskole og NTNU

22 Hvorfor ble Raufoss NCE? Internasjonal markedskompetanse Verdensledende fagkompetanse Omstillingsevne Innovasjons- og utviklingskompetanse i samarbeid med verdensledende og krevende kunder Stort og fungerende nettverk med etablerte samarbeidsstrukturer Målrettet nettverksarbeid gjennom TotAl-gruppen, Arena Lettmetall, Helhetlig Profilering mm. Fasilitator med forankring og troverdighet

23 Oversikt over prosjekter og deltagere i relasjon til NCE-Raufoss januar 2007 NCE RAUFOSS BEDRIFTER SOM DELTAR 800 mill Prosjekt Type prosjekt KA HARA Nammo HAP Steertec Hexagon Plastal Neuman RWG RIT Raufoss Metall Mustad Longline TotAl RTIM Sum Hovedtema Materialer: M, Produkter: P1, Prosesser: P2, Produksjon: P3 Norm an SFI X X X X X X X X 8 P1, P2, P3 Structural Impact SFI X X 2 M, P1, P2 Grasp BIP X X X X X 5 M, P2, P3 Tempo BIP X X 2 P3 Driveline Control Unit (DCU) BIP X X 2 M, P1 Aluminium Bildeler (AluPart) BIP X X X X 4 P1, P2, P3 SmiOp BIP X X X X 4 M, P1 Produksjon av Komposittkoblinger BIP X X 2 M, P2, P3 Kimdanningskontroll BIP X X 2 M Miljøvennlige Koblinger (MIKS) BIP X X X 3 M, P1 Innovativ Sprøytestøpeindustri (ISI) BIP X X 2 M, P2 Autovernstolper (Poly Crash) BIP X X 2 M, P1, P2, P3 NCE Raufoss NCE X X X X X X X X X X X X X X 14 M, P1, P2, P3 Innovasjon Bil Arena X X X X X 5 Arena Lettmetall Arena X X 2 Raufoss VGS Utdanning X 1 KomSam Utdanning X 1 HF Virksomhet X X X X X X X X X X X X X X 14 Total-FLY Marked X X X X 4 Effekt 2010 Virksomhet X X X X X X 6 Logistikk (Mustad) BIP X 1 Sum

24

25 Innlandets Vitensenter

26 Chalmers Uppsala NCE Raufoss HIG BI NTNU KTH Other international universities