Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet"

Transkript

1 Saksnr. Dato Hendelsessted Fakultet/inst. avd./seksjon Ans. (a) stud.(s) Beskrivelse av skaden/ avviket Fraværsdager Beskrivelse av hendelsesforløpet Melders forslag til forbedringer - kommentarer HMS-avdelingens kommentarer 138/ Kjemihall NT-fak., Inst. for kjemi Brannalarm Test av gassdetektor utløste brannalarm. Vaktmester var ikke informert, derfor ble detektor ikke utkoblet fra brannsentralen. Rambøll utførte test. Vaktmester må varsles før testing, slik at nødvendig utkobling fra brannsentral kan foretas Avviket er overført til El-seksjonen 139/ Kjemihall D NT-fak., Inst. for kjemi Brannalarm Brannalarm utløst av detektor. Avviket er overført til El-seksjonen Person fra fa. Elpro flyttet på en detektor uten å forsikre seg om at den var utkoblet fra brannsentralen. (Han sa i etterkant at brannalarm ikke skal utløses når man kun flytter detektor) 140/ Realfagbygget Brannalarm Brannalarm utløst pga brudd på hoved-vannledningen på tomta til NINA-bygget. Da dette ble reparert og trykket kom tilbake, ble sprinkleralarmen utløst Ingen forslag Taes til etterretning 141/ Sentralbygg 1 Utvendig rømnings-trapp demontert Pga tette/defekte avløp til fettutskiller i kantinen Hangar, måtte utvendig rømningstrapp mot Sem Sælands vei demonteres. Større gravearbeid tok flere dager En del av Akitekt ble berørt samt bokhandel. Områdene ble holdt åpne, men ryddige og uten brennbare materialer. Områdene lite brukt. Vaktmester hadde ansvar for å følge opp tiltak Er fulgt opp av Driftsavd. 142/ Plen v/vtl Driftsavd., PTP Under plenklipping fløy stein gjennom luften Under plenklipping ble stein kjørt over med klippeaggregat og ble kastet i stor fart mot VTL og traff vegg/vindu. Det er umulig for operatøren å se steinen i det høye gresset. Denne var knyttnevestor Rydding av stein på alle plenarealer

2 143/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for materialtekn. Brannalarm. Åpen dør Brannalarm utløst av røykdetektor. Sann-synlig årsak var bruk av varmepistol. Døra inn til lab. ved siden sto åpen da Brannvesenet kom, manglet dørpumpe. Informere brukerne om at arbeid som kan skape røyk, bør gjøres inne i f.eks. avtrekkskap. Informasjon til brukere om at bruk av varmepistol normalt vil utløse brannalarm. Sjekke muligheten for å montere dørpumpe 144/ MTFS Brannalarm Brannalarm utløst pga saging av eksternt firma. (Ombyggingsområde). Ingen info om at det skulle gjøres. Brannvesenet varslet om falsk alarm, ingen utrykning 145/ Varmeteknisk lab. 146/ Inst. for kjemisk pros.teknologi IVT-fak., Inst.for energi og pros.teknikk NT-fak., Inst. for kjemisk pros.tekn. Brannalarm Tilbereding av popcorn i mikrobølgeovn på kjøkken for studenter utløste brannalarm. Det sjekkes m/vvs-avd. om det er mulig å montere avtrekk (a) Bristet ribbein 1 Under arbeid med å få løs en truck som hadde kjørt seg fast, brukte vedk. "for mye krefter" til å skyve fra. "Må trene mindre" Saken tatt opp på byggemøte. Det skal alltid gis beskjed til bygningsansvarlig når det skal gjøres arbeid som støver e.l. Brannmeldere skal kobles ut Behovsmelding er innlevert i LYDIA "Fortsette trening". Ikke bruke full styrke ved løft Taes til etterretning 147/ Bergbygget, metallurgi NT-fak., Inst. for materialtekn. Lekkasje av kjøle-væske Lekkasje fra loft (kjøleanlegg) ned i korridor 5. et.,via armatur i taket. Ødelagt pakning/ventil i kjøleanlegg årsaken. Pga dårlig plassert sluk som trolig skulle fange opp væsken, forplantet lekkasjen seg til 5. et. via taket. Hovedvakten ble "alarmert" og relevant ekspertise tilkalt. Lekkasjen stoppet, kjølevæske tørket opp. Ingen permanente skader Utbedring/endring mht plassering av sluk på loft

3 148/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Lab.dør åpen Lab.dør m/kortlås sto åpen, Kontakte dem m/adgang for å få materialtekn. fastspent m/ kostebrett. Person fra oppklaring i hvem som har gitt vedk. SINTEF uten adgang kom og gikk tilgang. Dersom ikke dette fører fram til inn selv om han fikk beskjed om at vedk., bes AV-tjenesten sjekke logg han ikke hadde tilgang/adgang til over hvem som har brukt kortet sitt på denne lab. En annen person har denne lab.døren den aktuelle dagen måttet åpne for ham 149/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Røykutvikling Røykutvikling fra forsøk på benk. Oppsettet konfiskert. Finne vedk. og materialtekn. Vedk. hadde forlatt lab. uten å statuere rutiner for arbeid på lab. v/imt melde hendelsen til etasjeansvarlig, har ennå ikke meldt seg (pr. mai-11). Aktivitet var ikke rapportert til romansvarlig på forhånd. Røykutvikling grunnet svidd tørkepapir som var surret rundt en glass-pasteurpipette festet på stativ. Også brukt varmepistol som vedkommende hadde lagt på en kabelsnelle som førte til smeltet plast og avgass 150/ Nanolab., NT-fak., Sikkerhetsventil Under fylling på liten flytende N2 Vedk. tar nytt sikkerhetskurs. Lab.leder Verksted Nanolab. gikk i stykker beholder, gikk sikkerhetsventilen. vurderer sikkerhetsutstyr på nytt. Skyldtes at operatøren ble Sikkerhetsventil skiftes. Maskinen distrahert da ansiktsskjoldet brukes ikke i mellomtida begynte å gli, og tok med seg hørselvernet. Høy lyd og forsøk på å få på hørselvernet distraherte, og trykket i tanken steg til 5 bar. Vurdere om ansiktsskjold er nødvendig, evt. finne hørselsbeskyttelse som passer bedre sammen med det. Større sikkerhets-margin i trykk under fylling 151/ Trapp IME-fak., Inst. (a) Falt i trapp Falt i trapp pga is.. Det var ikke Installere lys v/kjemiblokk 1 for elektronikk strødd, lys manglet og telekomm. 152/ Nanolab. NT-fak., Utblåsning fra Utblåsning fra autoklave ved brudd Bruke nye rapture discs og skifte oftere Nanolab. autoklave på rapture disc, som muligens var svekket

4 153/ Kjemisk renrom NT-fak., Vannbad ikke Et vannbad ble ikke skrudd av, alt Tidsbryter installeres Nanolab. skrudd av vannet fordampet. Faststoff lå igjen i bunnen.det skal være en mekanisme i apparatet som fører til at sikringen skal gå hvis man glemmer å skru av. 154/ Nanolab. NT-fak., Klokkealarm i Klokkealarm i kjemisk renrom, K2. Følge opp rettelse og oppgradering av Nanolab. kjemisk renrom, Ingen talemelding, slik det skal alarmsystem K2 være. Ingen rød lampe blinket. Tlf. til vaktmester ga intet svar. Involverte personer tok det ikke seriøst, siden alarm var annonsert til 1,5 time senere. Melder av avviket gikk ut av renrommet og så utenfor K1. Så at K2 var evakuert og startet evakuering av renrommene. Eneste grunn til at renrommene ble evakuert, var at vedk. var inne i kjemisk renrom akkkurat da alarmen gikk. Finne ut av hvorfor ikke evakueringsalarmen gikk

5 155/ Korridor NT-fak., Slange revnet Gasslangen til de farlige gassene Kjøpe inn trykkregulator som har maks v/nanolab. Nanolab. som brukes på NanoLab har en trykk som er mindre enn 10 bar. renrom trykkstyrt sikkerhetsventil som må påtrykkes med en gass (f.eks nitrogen eller helium) for å åpne seg. Denne sikkerhetsventilen må være åpen for å kunne gjøre lekkasjetest av gasslangen. 2 personer koblet en flaske med helium til gasslinjen til sikkerhetsventilen. Det ble påtrykt 25 bar trykk. Etter en stund sprakk slangen ved et tilsynelatende svakt punkt. Dette ga en kort men vedlig høy panglyd. Ørene til en person virket ikke å ha bli påvirket, men et øre hos den andre personen forble litt numment i noen minutter etterpå. Slangen var ikke laget for mer enn 10 bar, og for framtida skal det ikke brukes mer enn 10 bar. Hørseltest ble tatt av de to personene samme dag, ingen skade hos noen 156/ Store renrom, NT-fak., Liten Liten vannlekkasje fra rør i tak i YIT er varslet, rørlegger bestilt Nanolab. Nanolab. vannlekkasje første servicefinger 157/ Renrom NT-fak., Jobbing om Vedk. brukte elektronmikrosk Møte avholdt med hans veileder for å Nanolab. natten u/nødv. under jobbing om natten. Begge diskutere tilfellet. Inntil møtet fikk vedk. godkjennelse deler er forbudt på Nanolab.'en ikke være i renrommet, bortsett fra under kurs i hans fordypningsemne. Feilinformasjon førte til hendelsen. Nye rutiner utarbeides

6 158/ Nanolab. NT-fak., Ventilasjon Fikk tilfeldig vite at ventilasjonen Møte med brannvernleder. Nye rutiner Nanolab. avslått skulle stenges av. Ventilasjon er kritisk for renheten (og driften) av Nanolab.'en, og det er meget viktig at beskjed gis i forkant. Ingen melding mottatt fra Drifts-avd. eller via hjemmeside. Rutiner for varsling av stans i ventilasjon må gjennomgås 159/11 Nov.-10 Nanolab. NT-fak., Vannlekkasje Vannlekkasje fra aircondition- Det har skjedd 4 ganger i løpet av ca. 1 Nanolab. anlegget. Noen hundre liter vann år. Vannsensorer må installeres, hadde i løpet av helgen rent ned tilknyttes nødalarm, sørge for avløp. Om på golvet og gjennom elektriske ikke dette skjer, vil vannlekkasjer over kanaler ned til rommet under tid komme til renrommet og medføre forurensning. Pr. september-11 er intet gjort for å hindre/varsle vannlekkasje. Purring sendt Driftsavd. 160/11 Nov.-10 Nanolab. NT-fak., Alarmtest Alarmtest avslørte forsinkelse på Velfungerende alarm ble installert i okt.- Nanolab. flere minutter mellom reg. av 10. Problemet med kommunikasjon og gasslekkasje og utløsing av forsinkelser ved NTNU Drift har delvis evakueringsalarm. Flere personer blitt løst gjennom egen kontaktperson på Driftsavd. ble i de nærmeste for Nanolab. Avviket var mer ment som dagene og ukene kontaktet uten at en forklaring på hvorfor standard noe skjedde. Ca. 3 1/2 mnd. etter prosedyre ikke ble fulgt fordi det var testingen, besluttet den ansvarlige meget viktig å få en snarlig løsning på for sikkerheten på Nano-lab'en å problemet gå utenom linjen og fikk bistand fra Drift/Elektro. Hvis ikke evakuering skjer raskt nok, kan det føre til dødsfall pga gasslekkasje. Kommunikasjon må ha første prioritet. Nano-lab. foreslår møte vedr. dette/kontaktperson må skaffes.

7 161/11 Febr.-11 Kjemiblokk II NT-fak., Inst. for Vannlekkasje Det kom ut vann mellom slange og Vedk. som har forsøk må følge med at materialtekn. kolben den var tilkoblet. Vannet utstyret er i orden ble sugt op, ingen følgeskader fordi golvbelegget er trukket et stykke oppå veggen. 162/ Lerkendalsbygge Manglende Ingen form for sikring v/trapp mot Anleggsgjerde ble dagen etter satt opp Er fulgt opp av det innleide t sikring tomt som var under utgraving. firma Anleggområder må alltid være sikret, selv om det ikke er aktivitet der. Trappa må sperres av umiddelbart. 163/ MTI Personbil inne i Vakta fant på runde personbil inne Sette opp oppslag som viser at det ikke Følges opp av forsøkshall i hallen, ingen eier påtruffet er tillatt å ta med kjøretøy inn i bygget. Brannvernleder Dette grunnet brannfaren 164/ NHL, Kjeller NHL Vannlekkasje Vannlekkasje i kjeller, vann rant inn i heissjakt. Polygen tilkalt for opptørking/ restverdisikring. Det antas at vanninnsiget skjedde etter nedtapping fra vannmagasin og slukrist som var delvis blokkert/evt. avløp ikke hadde stor nok kapasitet. Ingen kunne si noe om hvor vann ble tappet ned. Institutt som driver forsøk i vannmagasiner må etablere rutiner for å kontrollere at avløpssystemer er åpne og at pumpesystemer og overløp etc. knyttet til forsøk, er intakte. Driftsavdelingen kontrollerer avløpsssytemet 165/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Gassalarm Alarm utløst pga feilmelding til Fa. Fjeldseth ble kontaktet og bedt om å Er fulgt opp av Driftsavd. Nanolab. gassentral fra gassensorene i koble ut kanalene og forsikre seg om at kjemisk renrom og gasslager. de ikke blir koblet inn igjen etter Sensorene var utkoblet og skulle strømbrudd ikke kunne gi alarm. Denne skyldtes mest sannsynlig strømbrudd 166/ Komposittlab. IVT-fak., Inst. for Dårlig ventilasjon Dårlig luft på lab.'en. Avviket er meldt til Driftsavdelingen prod.utvikling og Ventilasjonsanlegg for dårlig. Dette materialer skal gå hele døgnet hele året.

8 167/ Elektroblokk FR Stor brannalarm Stor brannalarm, Brannvesenet kom umiddelbart. Klaget over at det var vanskelig å identifisere detektoren pga stor høyde under taket/ingen indikasjon på detektoren i form av lysdiode. Mange rom på Gløshaugen har stor høyde under taket. Brannvesenet mente det måtte la seg gjøre å få en kartoversikt over aktuelle dører hvor detektorene sitter. Dette er en sak for Brannvernleder. Det tar lang tid før alarmen kommer inn på vakttlf. Brannvesenet kommer før vaktene er på plass Følges opp av Brannvernleder 168/ V/Bergbygget Driftsavd., Drift Søppdunk blåste Pga sterk vind blåste en Dunkene blir i ettertid satt et annet sted Er fulgt opp av Driftsavd. og logistikk inn i varebil søppeldunk inn i en varebil. Dette hvor de ikke blir utsatt for vind resulterte i knust baklykt. Det må finnes en annen løsning på hvordan dunkene skal settes etter at de er blitt tømt 169/ Schøninghuset VM, Seksjon for Vanninntrengnin Vanninntrengningen i flere rom. Fjerne lekkasjer, tørke opp og sikre de naturhistorie g i magasin Eksternt firma innleid for reolene som har blitt utsatt for lekkasje, gjennom tak rørfornying. Flere reoler hvor det kontrollere tilstand for vit.materiale lagret lagres vit. materiale, ble i magasinet samt sørge for at avfukting oversvømmet med vann igangsettes. Polygon ble innleid for bistand. Mye ekstra arbeid for de ansatte. Ingen materielle skader 170/ Lerkendalsbygge IVT-fak., Inst. for Innbrudd Innbrudd i 2.etasje på kveldstid. Bedre sikring av serverrom: Skifte t bygg, anlegg og Inngangsdør/skapdører i nøkkel-sylinder, slik at det begrenser transport ekspedisjonen brutt opp. Noen tilgangen til kun dedikert personell. kontorer har også hatt besøk. Kan Bedre ved overvåking av serverrom og ikke se at noe er savnet. Varslet evt. resepsjon/montering av ekstra Driftsavd./Politi. overvåkningskamera 171/ Valgrinda Driftsavd., PTP Briller knekt Under bortkjøring av kvist, kom Taes til etterretning noen kvister borti brillene som falt av og knakk.

9 172/ Idrettssenteret SiT Lift forårsaket I forb. med montering av ekstra I ettertid skal stillas benyttes der det er hull i vegg detektor i klatrerom (og som SiT for trangt å benytte lift hadde fått pålegg om i forhold til brannforskriftene), kom YiT m/lift som skulle inn på klatrerommet. Denne laget stygge hull i vegg. Det hadde vært smartere/tidsbesparende å sette opp stillas, da deler av lift måtte demonteres for å få den inn i rommet. 173/ Realfagbygget NT-fak., Inst. for Slange løsnet på 4-5 liter vann (damp som hadde Dette gjelder Gemo-lab. Fak./Inst. har biologi befukter kondensert) rant ut over golv og ansvaret for all aktivitet i denne lab.en. gang da slange løsnet. Vannsuger Driftsavd. har ikke driftsansvar. Rommet ble benyttet for å få opp vannet. er under bygging/ikke satt i drift. Instruks Fa. Gunnar Karlsen var ansvarlig for bruk av rommet vil bli utarbeidet for det som skjedde, da NT-fak. ikke hadde tatt over rommet etter rehab. fra sist det var lekkasje i rommet. De som benytter rommene/romansvarlig bør ha rutine for å fange opp om slangene er morkne/løse 174/ Rampe, Dragvoll Driftsavd., PTP (a) Falt ned fra stige Da vedk. skulle gå opp en stige til rampe ved varemottak, slo han hodet og falt ned fra stigen. Kutt i hodet, skadet arm, medførte ikke fravær Stigen er fjernet. (Må i ettertid gå en litt lengre vei for å komme til rampa) Er fulgt opp av Driftsavd. 175/ Vei mellom PFI Driftsavd., Drift Traktor nær ved Under lossing av sandblokker fra Driftsavd. får tilbud om utbedring av og VTL og logistikk å velte traktor-skuff til lastebil, var veien. Denne er stengt inntil arbeidet er traktoren nær ved å velte. Retting utført av vei mellom byggene slik at lasting og lossing kan foregå på en forsvarlig måte 176/ V/Vassdragslab. Driftsavd., Drift (a) Fall Pga hull i vegbanen, falt vedk. og Hullet er tettet. Intet fravær for vedk. Er fulgt opp av Driftsavd. og logistikk skadet ankelen 177/ Plantebiosentere Driftsavd., Drift (a) Fikk trelist på Under snekkerarbeid ble en del Arbeidsfolk bør være mer påpasselige Taes til etterretning t og logistikk øyet lister støttet opp langs en vegg, med hvor de setter fra seg ting/utstyr, noe som resulterte i at vedk. fikk slik at folk ikke blir skadet listen på øyet da den falt.

10 178/ Lab.senteret DMF, Inst. for Hydrogenlekkasj Hydrogenlekkasje i utførsel fra Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å kreftforskning og e gassflaske mot GC-MS hindre at det kunne oppstå ny lekkasje. mol. medisin (analyseinstrument). Minst 1 Den aktuelle gassledndingen ble gassflaske tømt i løpet av plombert. St. Olav v/driftsservice har perioden. H2-tilførsel til GC-MS gjennomgått sine rutiner for varsling ved tiøhørende St.Olavs hospital, men gasslekkasje, og det vil bli igangsatt plassert i NTNUs areal. Ingen fra arbeid for å inngå samordningsavtale NTNU ble umiddelbart varslet for mellom NTNU og St. Olav i Lab.senteret neste ettermiddag. Hydrogenalarm Der vil felles varslingsrutiner bli tatt inn. ble heller ikke utløst under Første møte i en møteserie er avholdt, lekkasjen. NTNU-ansatte må samordning-avtale vil komme på plass i varsles umiddelbart ved hendelser løpet av høsten. H2-alarmen er i orden i St. Olavs laboratorier. H2-alarm og har fått høyere lydvolum sjekkes og istandsettes, evt. separat alarm monteres. T-kobling på GC-MS tas bort, instrumentet plasseres nærmere hoveduttak

11 179/ Kjølerom, ISB DMF, Inst. for Dørhåndtak Kjølerom har doble dører, en indre Dørhåndtak festet på nytt. Dørvrider sirkulasjon og løsnet da person som kan dyttes opp fra innsida og erskiftet ut med enkelt håndtak bildediagnostikk skulle forlate en ytre vanlig dekkdør m/vanlig rommet dørhåndtak og låskasse som krever at dørvrideren trykkes ned for å åpne døra.da en person skulle forlate kjølerom, løsnet dørhåndtak og delen som utgjorde åpningsmekanismen falt i golvet og var i ferd med å trille ut under døra og forsvinne. Vedk. fikk satt sammen låsen slik at hun fikk åpnet døra og kom seg ut. Rop om hjelp ville vanskelig blitt hørt pga at ingen var på lab.en utenfor. Ingen telefon i rommet. Håndtaket ble satt sammen igjen og skruen som holdt dørhåndtaket sammen ble festet med skrujern. Forslag om at denne type dørhåndtak/låskasse skiftes ut, og at døra forsynes med låspumpe som holder den lukket. 180/ Lab.senteret P3-lab., DMF., Ventilasjonsfeil Oppdaget ventilasjonsfeil ved en Arbeidet i lab. avsluttet samme dag. AMU ble orientert om Inst. for tilfeldighet. St. Olav Driftsservice Ventilasjonen reparert dagen etter da saken i møte 31/8-11 lab.medisin, hadde ikke varslet lab.-ansvarlig i strømfeil ble funnet. I etterkant er barne- og kvinne- henhold til rutinene. Etter logging utført for å kartlegge hvorfor sykdommer tilsvarende problem høsten 2010 spennings-variasjoner gir problemer ble rutinene innskjerpet, dette har med reservekraft ved feil. Flere runder ikke hjulpet. Det må innkalles til med Driftsservice er gjennomført i møte m/ansvarlige på Driftservice etterkant, det ble holdt møte i uke 33. Rapport om saken er under utforming

12 181/ Campus Driftsavd., PTP Transport av Avdelingen har i flere år Transport av flytende nitrogen ble flytende nitrogen transportert flytende nitrogen til og stanset med umiddelbar virkning 18/7- fra flere institutt v/ntnu. Dette har 11. Medarbeiderne tilbys opplæring og vært utført av et av de interne sertifisering. Etter dette vil Driftsavd. postbudene, og uten at sjåføren vurdere om de skal ta ansvaret for har hatt nødvendig opplæring/ transport av nitrogen sertifisering. Det har ikke vært med lov-pålagt dokumentasjon ved hver transport. Kjøretøyet har heller ikke vært merket i forhold til forskriftene. Hvis PTP fortsatt skal transportere flytende nitrogen, må sjåføren ha nødvendig sertifisering. Bilen må merkes i samsvar med regelverket og må innredes slik at transporten kan foregå sikkert 182/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Brannalarm Brannalarm utløst via røykvarsler i Røykutviklingen skyldtes at pistolen som materialtekn. rom hvor det var feil bruk av var helt ny, "brente av" litt olje. Melder er varmepistol. Romansvarlig må lagt ut informere brukerne av rommet om hvordan de skal forholde seg til bruk av varme og at dette kan medføre røyk/varmeutvikling. Vaktmesterkontoret kan ordne med å få lagt ut melder. Romansvarlig skal bekrefte hvilke tiltak som igangsettes 183/ Inst. for IVT-fak., Inst. for Manglende Brannslokkingsapparat mangler, Brannslokkingsapparat kjøpes inn. prod.utvikling og prod.utvikling og utstyr likeså førstehjelpsskrin. Førstehjelpsskrin finns, dette merkes materialer materialer Kjemikalieskap ikke riktig installert. bedre. Driftsavdelingen installerer ventilasjon i skapet

13 184/11 Febr.-11 Verkstedteknisk IVT-fak., Inst. for Manglende Manglende lydisolasjon og Plater ble satt inn Er fulgt opp av Driftsavd. bygg prod.utvikling og lydisolasjon/ manglende utlufting. Ombygging materialer utlufting av fristluftanlegget ikke ferdigstilt. Noen himlingsplater manglet i korridor. Resultatet: intet sug for utgående luft, ingen lydisolering mot korridor. Det var åpne hull inn til kontoret. Dette begrenset hva som kunne diskuteres der, og studentenes mobil-samtaler utenfor kontoret var forstyrrende. Det må settes inn plater i himlingen 185/11 Febr.-11 Verksted, Inst. IVT-fak., Inst. for (s) Skadet i hånd Student skar seg i hånda. Ble Ble sydd i hånden, behandling avsluttet for prod.utvikling prod.utvikling og sendt i taxi til legevakten. og materialer materialer 186/ Inst. for NT-fak., Inst. for Manglende Manglende sikkerhetsrutiner og HMS-koordinatoren lager i samarbeid materialtekn. materialtekn. sikker- tiltak ved bruk av CO-gass på med brukerne, en instruks for bruk av hetsrutiner og lab.er. Bruk (hente inn) ekspertise CO-gass. Det er installert CO-detektor tiltak ved bruk av for å gjennomføre nødvendige på lab., som utløses ved et gassnivå CO-gass sikkerhetstiltak som er lavere enn administrativ norm i mye lavere enn oppgitt norm i sikkerhetsdatabladet. Personlige detektorer er vurdert 187/ Nødutgang, NT-fak., Inst. for Lagring av gass- Lagring av "tomme"/fulle Inst. har kontaktet fa. Alfastål A/S for å sokkel bak heis materialtekn. flasker uten gassflasker uten sikkerhetslenke. lage en løsning for lagring av sikkerhetslenke Gang også brukt til søppelrom. gassflaskene i en spesialcontainer ved Gang uten ventilasjon og i direkte lasterampen. Denne er spesiallaget med kontakt til heissjakt. Forslag om å lufting og lås bygge gassbur og søppelrom på utsiden ved nøddøra. Rampen kan forlenges 188/ Inst. for NT-fak., Inst. for Brannalarm Brannalarm utløst grunnet bruk av Utarbeide opplæringsprosedyrer ved materialtekn. materialtekn. varmepistol bruk av varmepistol på lab. og distribuere til romansvarlige med denne type aktivitet på sine laboratorier

14 189/ Ugelstadlab. NT-fak., Inst. for Vannlekkasje To vegger/golv ødelagt pga Finne lekkasjen, reparere veggen kjemisk vannlekkasje. Dette kan være pros.tekn. skadelig for de som jobber der. Fukten kan ha innvirkning på vekter og prøver som håndteres 190/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Lampedeksel falt Plutselig falt en metallrist fra Reparere og sjekke metallristene i pros.teknologi kjemisk ned taklampe ned på hendene til en forbindelse med skifting av lysrør pros.tekn. person, vedk. fikk en skramme. Lampen må repareres, de øvrige lamper sjekkes 191/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Mikrobølgeovn Mikrobølgeovn brukt til behandling Vedk. har anskaffet ny ovn og har satt pros.teknologi kjemisk brukt til av grafitt uten tillatelse. Vedk. seg bedre inn i HMS-retningslinjene pros.tekn. behandling av visste ikke at grafitt kan være grafitt helseskadelig. Lese HMShåndboka mer nøye, tenke seg om. Har anskaffet ny ovn, den gamle er fjernet 192/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Gassalarm Under rensing av H2-linjen som Gå gjennom alle oppsett for å sjekke at pros.teknologi kjemisk var koblet til oppsettet, for å koble gasslinjer/koblinger er riktig forbundet pros.tekn. den til en annen gass (CO), gikk med ventilasjonssystemet gassalarmen. Årsaken var at røret (munnstykket) forbundet fra gasslinjen til vent.systemet, beveget seg og H2 strømmet ut i rommet. Lab.en ble luftet ut og røret ble lukket og riktig koblet til vent.systemet

15 193/ Oppredningshall IVT-fak., Inst. for Ikke anvendt Ansatt (professor) og student Inst.leder har tatt opp saken med den en geologi og vernebriller jobbet med utstyr for ansatte umiddelbart etter varslingen og bergteknikk steinbolttesting. Ingen brukte ble enige om at det skal brukes verne- vernebriller. Oppslag på alle dører briller v/bruk av apparaturen og disse inn til laboratoriet forteller om krav skal plasseres i nærheten av til vernebriller. Vedk. som apparaturen for bedre tilgjengelighet observerte hendelsen (SINTEFansatt), ba dem om å ta på briller, og de samtykket. Men enten kunne de ikke finne brillene/eller ville ikke ta dem på. 15 senere jobbet de fortsatt uten briller. Professorer må "være et eksempel" når det jobbes i lab. Om ikke de benytter verneutstyr, vil studentene gjøre det samme. Generelt er det i lab.er ikke lagt nok vekt på studentenes sikkerhet. De er ofte ikke klar over farene ved lab.-aktiviteter. De får beskjed om å gjøre ting, men blir ofte ikke fortalt farene og hvorfor verneutstyr må benyttes 194/ Opptaks- Studieavd., (a) Luftveis- Har lenge hatt luftveisproblemer Seksjonsleder tar tak i saken og snakker kontorets lokaler Seksjon for problemer med tetthet, smerte i bihuler og m/vedk. vedr. muligheter for å flytte rekruttering og hodepine. Kontroll av luftkvaliteten arbeidsplassen opptak foretatt uten at det ble funnet store avvik. Operert i bihulene uten bedring av vedk.s helse-sutuasjon. Etter ferie/permisjon merket vedk. allerede første dag at problemene ble verre. HMS-avd. har tidligere foreslått å bytte kontor. Dette ble ikke fulgt opp da man skulle se om operasjonen bedret helsesituasjonen

16 195/ Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Spredning av kraftig kjemikalielukt Saken videresendes NT-fakultetet bioteknologi som minnet om naftalen (møllkuller), noe som ikke har vært rapportert tidligere. Merkbar i alle etasjer, men sterkest i 3., 4. og underetasjen. Befaring utført i alle etasjer uten at kilden ble identifisert. I underetasjen ryddet Inst. for kjemi ut av sine kjemikalielager, heller ikke identifisert kilde der. Kilden for lukten må finnes samt årsak for luktspredning. Det henvises til tidligere avviksmeldinger 196/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Dårlig ventilasjon Dårlig avtrekk fører til dårlig luft, Driftsavd., VVS har sjekket at anlegget pros.teknologi kjemisk noe som fører til at de som går som normalt. Det vil bli gjort inne- pros.tekn. arbeider får plager med klimamålinger og utredning av vent.- hodepine/svimmelhet. Dette har systemet. Instituttet varsles når dette blir pågått i lang tid. Vindu og dør igangkjørt settes opp for å få inn/ut luft, noe som fungerer bra om sommeren. Det har vært gjort flere forsøk med å regulere vent.-anlegget, men det har ikke ført til noen endring

17 197/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Student sov på Da vedk. kom inn på lab. for å Det er gjennomført samtaler m/veileder pros.teknologi kjemisk lab. sjekkke eksperiment, fant han og student etter hendelsen. Stud. pros.tekn. student sovende ved rheometeret. bedyrer at det ikke er underliggende Vekket ham og prøvde å snakke helsemessige årsaker. Det er usikkert med ham. Studenten svarte så hva som ligger bak. Han får ikke jobbe ulogisk at vedk. mistenkte ham for alene i lab. ut over normal arb.tid. På å være påvirket av kjemikalier. Var dagtid kreves tett kontakt veilederen/ ikke tung å vekke, men oppførte studenten. Ved gjentakelse vil det bli seg veldig rart så vedk. oppfattet krevd at han kontakter fastlege og at det var en mulig besvimelse. leverer godkjent helseattesty før han får Studenten sa selv at han bare jobbe videre på lab. Under tvil avventer sovnet. Vedk. dro studenten ut i man situasjonen. Noe som bør være hallen for å få frisk luft. Under klart er at en evt. besvimelse på lab. spørring om hva som hadde innebærer en risiko for en selv og skjedd, fikk vedk. kun unnvikende omgivelsene svar ang. eksperi-mentet. Han viste rare kroppsbevegelser og så ikke normal ut i ansiktet. Vedk. mistenkter at stud. var påvirket av noe. Han har ofte spurt vedk. om kontrakt-arbeid for å tjene penger og sier han trenger det for å overleve

18 198/ Kjemihall D NT-fak., Inst. for Spredning av Spredning av støv i hall D pga Driftsavdelingen er varslet kjemisk støv ombyggingsarbeid i kjemihall C. pros.tekn. Det er nylig satt opp inngang sluse til anleggs-området i hall C fra 1.etg i hall D. Kun etter få dager førte dette med seg mye støv fra anleggsarbeidet (tross slusa) samt skitt og støv fra ferdselen til og fra hall C. I hall D er mye forsøksapparatur under gjenomoppbygging. Det knytter seg spesielt stor bekymring til støvets effekt på instrumentene (mange GCer til 0,5 mill pr. stk.). I tillegg gjør støvet arbeidsplassen generelt mer skitten og utrivelig. Det er primært ønskelig med stenging av adkomsten fra hall C. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke adkomst via ytterdører er tilstrekkelig. Dersom adkomsten ikke kan stenges, er daglig, ekstraordinær rengjøring av hall D påkrevet, for å fjerne støvet etter hvert. Dette beskytter likevel instrumentene bare i begrenset grad 199/ Realfagbygget NT-fak. Bokser med Kjemikalier ble låst inn på en lab. i Under linjeforeningenes ryddeaksjon av giftig materiale avtrekk inntil tilgang til skap, ble boksene funnet sammen med funnet i bokskap lagringsskap neste dag. Neste dag div. annet personlig utstyr. Eier av ble de låst inn i forsvarlig skapet er ukjent, men fak. prøver å finne lagringsskap med lås. Søk i ut hvem det er/var. SIGMA ECOonline for evt. lokalisering av (kjemikalieleverandør) opplyser at de hvor stoffene kan komme fra. ikke selger stoffer til private. Det ene Kontakt med IFY og DMF for å stoffet er ekstremt giftig. Fak. har vært i avklare om noen stoffer mangler kontakt m/jurister og politiet. Inntil videre hos disse. Bokskap avstengt med blir ikke saken politianmeldt. Fakultetet ny hengelås. Øvrig innhold tatt "forsker" videre for å prøve å finne ut av hånd om ved fak. og lagres i tilfelle saken politisak

19 200/ Inst. for IVT-fak., Inst. for (s) Kutt i finger Selvforskyldt kutt i lillefinger på Hendelsen diskuteres på neste møte produktdesign produktdesign knust vinglass i forb. med med KTRer og leder av linjeforeningen. immatrikulerings-ball. Kjørt til Ikke behov for ytterligere tiltak legevakten, sydd tre sting. Fortsatte så festen 201/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for (s) Brente seg på Brente seg på hånden pga kontakt Gjenta at utstyr brukt til varming, er pros.teknologi kjemisk hånden med varm sand varmt lenge. Skylte med vann pros.tekn. umiddelbart. Tok på branngel 202/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Dør lar seg ikke Adg.dør fra hovedkorridor til Driftsavdelingen er kontaktet, de har Er fulgt opp av Driftsavd. kjemi åpne "inst.kontor låses etter kl iverksatt de nødvendige tiltak for å Har alltid vært åpen til kl. utbedre problemet med dørra 1900/2000. Deretter har den fungert m/kort utenfra og inn samt låsbryter innenfra og ut. Det ble oppdaget at døra ikke lot seg åpne innenfra etter kl og sperret dermed fluktveiene fra korridor og tilstøtende arealer, og som man forventet skulle være passerbar. Den kunne blitt en dødsfelle slik som den var programmert (for å sette det litt på spissen). Programmeringen må ordnes, evt. foreta nødvendige hardwarereparasjoner. Ved forsinket reparasjon, markere blokkeringen etter kl / Inst. for IVT-fak., Inst. for (a) Vond tommel 4 Tråkket over eller på noe og mistet Taes til etterretning produktdesign produktdesign balansen. Prøvde å ta seg for, traff pulten eller stolen. Tommel fikk en trykk, ble meget vond

20 204/ Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for Uønsket adferd Under HMS-runde ble en person Den uønskete adferden er tatt opp med kjemi autoritær og likte ikke at en vedkommende. Instituttet har ingen student utfordret vedk. Denne aksept for slik opptreden virket truende/diskusjosnen utviklet seg slik at det nærmest ble et rent og regelrett personangrep. HMSrunden var annonsert i god tid før den ble gjennomført, og alle skulle være klar og fått mulighet til å rydde på lab. 205/ Realfagbygget NT-fak., Inst. for Person med En person med lab.hansker på Instituttet utarbeider lokal rutine for kjemi lab.hansker tok hendene ble observert i korridor hvordan man opptrer på lab, og bruk av på dørhåndtak mens vedk. tok på dørhåndtak fra verneutstyr. Det presiseres spesielt korridor til lab. Dette er svært hanskebruk og dennes "forurensing"/ uheldig i og med at farlige kjemi- spredning av farlige kjemikalier kalier/søl kan bli spredd 206/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Fikk salpetersyre Student fikk salpetersyre (HNO3) Skylling med vann ble igangsatt straks, kjemi på buksen på buksen. Skylte med vann, fikk tok av seg tilsølte klær. Prosedyren for låne bukse søl av syrer ble fulgt 207/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Lab.leder Under besøk på en studentlab. ble Retningslinjen for bruk av øyevern er kjemi observert uten lab.leder observert uten øyevern. fulgt. Vedk. fikk muntlig advarsel med øyevern Alle stud.lab.er har påbud om rapportering av avvik øyevern. Vedk. ble påminnet dette, tok på seg vernebrillene umiddelbart 208/ Lab.senteret DMF. LBK Ampuller eksploderte Ved opptining av celler fra nitrogentank, eksploderte 2 ampuller i vannbadet. Det var kommet flytende N2 inni rørene. Ingen materielle/personskader. (Vannbad tømt for medieflasker etc. på forhånd, lokket lagt på og ingen folk i rommet ved tiningen). Ved nedfrysing av celler bør volumet av cellesuspensjonen faktisk være så stort som det rørene er beregnet på. Skru rørene godt på, om mulig åpnes lokket litt ved opptining Metodene for nedfrysing av celler har vært drøftet i forb. med gjennomgang av risikovurdering, og ulike tiltak er anbefalt. DMF har satt ned en gruppe som skal utarbeide felles rutiner. Inntil videre må hver gruppe følge innspillene fra risikovurd.

21 209/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Studenter forlot Ved en evakuering under HMS-koordinatoren har gitt muntlig kjemi lab. med brannalarm ble det observert flere gjennomgang til alle studentene som engangshansker studenter som gikk ut m/blå hadde lab.-kurs denne dagen, om bruk på engangshansker på hendene. av hansker på lab. Det er også lagt ut Dette er brudd på retn.linjene for melding på "It's learning ang. bruk av bruk av hansker. Man skal ikke hansker og viktigheten av håndhygiene forlate et laboratorium m/hansker på. Dette pga faren for forutrensning av kjemikaler ut av lab.ene. Studentene må få en repetisjon ang. bruk av hansker 210/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi desember-10 kilden 211/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi desember-10 kilden 212/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi februar-11 kilden

22 213/ Lab.senteret DMF, LBK Stikkende, stram Stikkende, stram kjemikalielukt i Saken ble tatt opp m/ Driftsavd,. StOH. kjemikalielukt kulvert utenfor garderober, i heis Batteriene står i et teknisk rom og er er og delvis i etasjer i Lab.senteret del av den avbruddsfrie strøm- nord-øst om morgenen, lukten forsyningen. Årsaken var trolig en vedvarte utover dagen. Det ble produksjonsfeil og batteriet er byttet. bekreftet at problemet var Ikke mulig å forsikre seg helt mot denne betydelig verre i sør- og østfløyen type hendelser - viktig at de som merker og tilstøtende etasjer. Det viste noe uvanlig (slik som lukt), melder fra seg etter flere timer at "tørrkoking" umiddelbart. En gruppe arbeider med av et batteri som ikke var tilkoblet bedre rutiner for melding/samordning alarm, var årsaken. På slutten av ved StOH arb.dagen besluttet flere å avslutte arbeidet pga ubehag (hodepine). Sår hals var et symptom som kjentes i flere dager etterpå. Ved vedvarende, ukjente lukter fra kjemikalier/gasser som meldes, bør det finns rutiner på felles varsling gjennom høyttalersystemet slik at man kan forflyttes/evakueres inntil problemet er løst, evt. om det kan være skadelig å oppholde seg i et slikt miljø

23 214/ Lab.senteret DMF, LBK Kurspreparater Ved forberedelse til studentkurs Dyrking av vevsprøve fra preparatet tatt, Inst. vil etter hvert melde var rød- ble det oppdaget at kurs- endelig svar tar uker. Måling av inn videre håndtering /rosafarget preparatene som lå i spritkar var spritkonsentrasjoner -kontaktet retts- rød-/rosafarget. Mistenkte først medisiner/toksikolog for måling. muggsoppangrep, det ble tatt Vurdering av sikkerhet/risiko ved videre prøver av spriten/preparatene for bruk av preparatene i undervisningen. mikrobiologisk og kjemisk analyse. Meldt til DMF og orientert på Prøvesvarene er foreløpig ikke inst.ledermøte. klare. Den første prøven ga ikke holdepunkter for muggsopp, den andre prøven er sendt til dyrking. En annen mulig årsak er om det kan ha skjedd en kjemisk reaksjon i spritanlegget som har løst opp en rød substans som har spredt seg i anlegget. Innhenter dokumentasjon på tankanlegget for å se hva slags materialer det består av og om det er godkjent for oppbevaring av sprit. Hvis det viser seg å være muggsoppangrep må hele spritanlegget tømmes, desinfiseres og fylles på nytt. I tillegg må alle preparatene sendes ut og erstattes av nye. Dette scenariet vil ha en kostnad på flere hundre tusen kr., kanskje opp til Hvis det viser seg at det er en "kjemisk årsak", f.eks. at tankanlegget ikke er beregnet for spritoppbevaring, vil det avhengig av årsak ha ulike konsekvenser

24 215/ EM-lab. DMF, LBK Feil Feil type sikkerhetsbenk i forb. Arbeidet i skapet er stoppet, slik at sikkerhetsbenk med støvfritt arbeid med ingen utsetter seg for fare i påvente av kjemikalier. Benken må byttes ut nytt skap/rom. Saken er løftet på DMF. med riktig type som påkobles Det har vært møte med Arealforvaltning, avtrekket på en sikrere måte, og og det skal innhentes pris på ny benk. ikke resirkulerer lufta, eller blåser Også andre benker gjennomgås for å den mot operatøren. En annen forsikre seg om at ikke tilsvarende løsning er å sette inn hepafilter i misforståelse gjelder i andre lab.er taket og lage et lite "støvfrittrom", med et avtrekkskap i. 216/ Lab.senteret DMF, LBK (s) Kuttskade i Masterstudent ble utsatt for Saken sendes til gruppen som arbeider Følges opp av HMS-avd. finger kuttskade med kniv i med samordning av HMS mellom DMF frysemikrotom under snitting av og StOH, slik at det kan utarbeides en frysebiopsi. Skaden medførte avtale. Det framskaffes kopi av blødning og strakstiltak ble prosedyre for stikkuhell ved StOH, slik at iverksatt. Vedk. har vært under prosedyren kan utvides/presiseres. opplæring av overingeniør og Dette gjøres i samråd med LBKs mestrer teknikken selvstendig. Iflg. mikrobiologer prosedyre ble stud. sendt til legevakt for å ta blodprøve, men ble avvist og sendt til sin fastlege. Prosedyre sier ingenting om hva blodprøve skal analyseres på og om oppfølging videre

25 217/ Lab.senteret DMF, LBK Mangelfull I forb. med oppfølging av Utarbeide fullstendig prosedyre der alle Følges opp av HMS-avd. prosedyre kuttskade i finger (avvik 216/11) tiltak og ledd i oppfølging er detaljert under snitting av ufiksert beskrevet; hva slags blodprøver, hvem biopsimateriale, viste det seg at skal fylle ut rekvisisjon og vurdere behov prosedyre var mangelfull/ikke for hep B-immunblobulin eller vaksine. allmennt kjent på instituttet. Ifølg. Denne må være kjent på alle enheter og nåværende prosedyre skal av alle administrativt ansatte på inst. legevakten kontaktes. Det fungerte DMF bør ha en løsning som gjelder ikke. Stud. fikk der beskjed om å både ansatte og studenter. Avviket kontakte fastlegen. En ansatt videresendes til HMS-avd. som innspill v/lbk mente bioingeniør- til overordnede endringer utdanningen hadde gode prosedyrer på dette, og ved kontakt fikk man greie på hva slags blodprøver som burde tas. Stud. tok dermed kontakt med sin fastlege. Lab.- og verkstedhåndboka for NTNU/SINTEF inneholder ikke prosedyre for slik type uhell 218/ Realfagbygget, Driftsavd., Drift Brannalarm Under lab.forsøk ble brannalarm Være mer påpasselig så slike ting ikke Taes til etterretning Hot-lab. og logistikk utløst pga oppvarming av gasser i skjer igjen en ovn. Da ovnsdøra ble åpnet, spredte det seg gassdamp i rommet, og avtrekkskapet klarte ikke å ta ut røyken fort nok. Ingen ble skadet

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Avvik 2. tertial 2014

Avvik 2. tertial 2014 1 av 6 Arbeidsmiljøutvalget 2014/14703 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 2. tertial 2014 Det er meldt inn 254 avvik i 2.tertial 2014 (210 avvik i 2.tertial 2013). Av disse er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle 1 av 3 21.11.2012 12/14856/254.3/LB AMU Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle Bakgrunn Referat fra møte i AMU 31.10.12 (utdrag): Kvaliteten på tilsendte dokument

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Medisinsk Servicedivisjon v/direktør Helge Bøe har oppnevnt en gruppe skal foreta risikovurdering av de fire kjemikalierommene i Laboratoriebygget.

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Avvik 1. tertial 2015

Avvik 1. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 1. tertial 2015 Det er meldt inn 324 avvik i 1.tertial (318 i 1. tertial 2014). Oversikt over fordeling på enheter og kategorier: se

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse, Institutt for energi og prosessteknikk,

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet

Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet Saksnr. Dato Hendelsessted Fakultet/inst. avd./seksjon Ans. (a) stud.(s) Beskrivelse av skaden/ avviket Fraværsdager Beskrivelse av hendelsesforløpet Melders forslag til forbedringer - kommentarer HMS-avdelingens

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater,

Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, 11 STRÅLEVERN 109 110 11.1 Strålekilder Det er to hovedkategorier strålekilder: Ioniserende strålekilder; radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper Sterke ikke-ioniserende strålekilder;

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) 1 Rømningsplan Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012 Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Oppdrag Svikt i nødstrøm Svikt i varme/ventilasjon Beredskapshendelser i 2012 for OUS og for resten av sykehusområdet vi representerer

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte.

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte. Oppdrag 5070160 Tema BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11 Sted HIB, Thormøhlensgt.55 Møte nr. Rambøll Norge AS Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen N-5845 BERGEN Tlf +47 55

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007

Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007 Hendelse Hammerfest LNG 30.1.2007 1 2 RAPPORTTITTEL Betongelement veltet over gassflasker på Melkøya 30.1.2007 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig o o o o RAPPORTNUMMER

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 3) 18.08.2014 kl.19.00 21.00 (Hos Ann Evelyn) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.) Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf:

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf: 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 15.04.2015 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: SINTEF Energi v/ Jacob Stang, Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012-2015 1. Innledning

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer