Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet"

Transkript

1 Saksnr. Dato Hendelsessted Fakultet/inst. avd./seksjon Ans. (a) stud.(s) Beskrivelse av skaden/ avviket Fraværsdager Beskrivelse av hendelsesforløpet Melders forslag til forbedringer - kommentarer HMS-avdelingens kommentarer 138/ Kjemihall NT-fak., Inst. for kjemi Brannalarm Test av gassdetektor utløste brannalarm. Vaktmester var ikke informert, derfor ble detektor ikke utkoblet fra brannsentralen. Rambøll utførte test. Vaktmester må varsles før testing, slik at nødvendig utkobling fra brannsentral kan foretas Avviket er overført til El-seksjonen 139/ Kjemihall D NT-fak., Inst. for kjemi Brannalarm Brannalarm utløst av detektor. Avviket er overført til El-seksjonen Person fra fa. Elpro flyttet på en detektor uten å forsikre seg om at den var utkoblet fra brannsentralen. (Han sa i etterkant at brannalarm ikke skal utløses når man kun flytter detektor) 140/ Realfagbygget Brannalarm Brannalarm utløst pga brudd på hoved-vannledningen på tomta til NINA-bygget. Da dette ble reparert og trykket kom tilbake, ble sprinkleralarmen utløst Ingen forslag Taes til etterretning 141/ Sentralbygg 1 Utvendig rømnings-trapp demontert Pga tette/defekte avløp til fettutskiller i kantinen Hangar, måtte utvendig rømningstrapp mot Sem Sælands vei demonteres. Større gravearbeid tok flere dager En del av Akitekt ble berørt samt bokhandel. Områdene ble holdt åpne, men ryddige og uten brennbare materialer. Områdene lite brukt. Vaktmester hadde ansvar for å følge opp tiltak Er fulgt opp av Driftsavd. 142/ Plen v/vtl Driftsavd., PTP Under plenklipping fløy stein gjennom luften Under plenklipping ble stein kjørt over med klippeaggregat og ble kastet i stor fart mot VTL og traff vegg/vindu. Det er umulig for operatøren å se steinen i det høye gresset. Denne var knyttnevestor Rydding av stein på alle plenarealer

2 143/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for materialtekn. Brannalarm. Åpen dør Brannalarm utløst av røykdetektor. Sann-synlig årsak var bruk av varmepistol. Døra inn til lab. ved siden sto åpen da Brannvesenet kom, manglet dørpumpe. Informere brukerne om at arbeid som kan skape røyk, bør gjøres inne i f.eks. avtrekkskap. Informasjon til brukere om at bruk av varmepistol normalt vil utløse brannalarm. Sjekke muligheten for å montere dørpumpe 144/ MTFS Brannalarm Brannalarm utløst pga saging av eksternt firma. (Ombyggingsområde). Ingen info om at det skulle gjøres. Brannvesenet varslet om falsk alarm, ingen utrykning 145/ Varmeteknisk lab. 146/ Inst. for kjemisk pros.teknologi IVT-fak., Inst.for energi og pros.teknikk NT-fak., Inst. for kjemisk pros.tekn. Brannalarm Tilbereding av popcorn i mikrobølgeovn på kjøkken for studenter utløste brannalarm. Det sjekkes m/vvs-avd. om det er mulig å montere avtrekk (a) Bristet ribbein 1 Under arbeid med å få løs en truck som hadde kjørt seg fast, brukte vedk. "for mye krefter" til å skyve fra. "Må trene mindre" Saken tatt opp på byggemøte. Det skal alltid gis beskjed til bygningsansvarlig når det skal gjøres arbeid som støver e.l. Brannmeldere skal kobles ut Behovsmelding er innlevert i LYDIA "Fortsette trening". Ikke bruke full styrke ved løft Taes til etterretning 147/ Bergbygget, metallurgi NT-fak., Inst. for materialtekn. Lekkasje av kjøle-væske Lekkasje fra loft (kjøleanlegg) ned i korridor 5. et.,via armatur i taket. Ødelagt pakning/ventil i kjøleanlegg årsaken. Pga dårlig plassert sluk som trolig skulle fange opp væsken, forplantet lekkasjen seg til 5. et. via taket. Hovedvakten ble "alarmert" og relevant ekspertise tilkalt. Lekkasjen stoppet, kjølevæske tørket opp. Ingen permanente skader Utbedring/endring mht plassering av sluk på loft

3 148/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Lab.dør åpen Lab.dør m/kortlås sto åpen, Kontakte dem m/adgang for å få materialtekn. fastspent m/ kostebrett. Person fra oppklaring i hvem som har gitt vedk. SINTEF uten adgang kom og gikk tilgang. Dersom ikke dette fører fram til inn selv om han fikk beskjed om at vedk., bes AV-tjenesten sjekke logg han ikke hadde tilgang/adgang til over hvem som har brukt kortet sitt på denne lab. En annen person har denne lab.døren den aktuelle dagen måttet åpne for ham 149/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Røykutvikling Røykutvikling fra forsøk på benk. Oppsettet konfiskert. Finne vedk. og materialtekn. Vedk. hadde forlatt lab. uten å statuere rutiner for arbeid på lab. v/imt melde hendelsen til etasjeansvarlig, har ennå ikke meldt seg (pr. mai-11). Aktivitet var ikke rapportert til romansvarlig på forhånd. Røykutvikling grunnet svidd tørkepapir som var surret rundt en glass-pasteurpipette festet på stativ. Også brukt varmepistol som vedkommende hadde lagt på en kabelsnelle som førte til smeltet plast og avgass 150/ Nanolab., NT-fak., Sikkerhetsventil Under fylling på liten flytende N2 Vedk. tar nytt sikkerhetskurs. Lab.leder Verksted Nanolab. gikk i stykker beholder, gikk sikkerhetsventilen. vurderer sikkerhetsutstyr på nytt. Skyldtes at operatøren ble Sikkerhetsventil skiftes. Maskinen distrahert da ansiktsskjoldet brukes ikke i mellomtida begynte å gli, og tok med seg hørselvernet. Høy lyd og forsøk på å få på hørselvernet distraherte, og trykket i tanken steg til 5 bar. Vurdere om ansiktsskjold er nødvendig, evt. finne hørselsbeskyttelse som passer bedre sammen med det. Større sikkerhets-margin i trykk under fylling 151/ Trapp IME-fak., Inst. (a) Falt i trapp Falt i trapp pga is.. Det var ikke Installere lys v/kjemiblokk 1 for elektronikk strødd, lys manglet og telekomm. 152/ Nanolab. NT-fak., Utblåsning fra Utblåsning fra autoklave ved brudd Bruke nye rapture discs og skifte oftere Nanolab. autoklave på rapture disc, som muligens var svekket

4 153/ Kjemisk renrom NT-fak., Vannbad ikke Et vannbad ble ikke skrudd av, alt Tidsbryter installeres Nanolab. skrudd av vannet fordampet. Faststoff lå igjen i bunnen.det skal være en mekanisme i apparatet som fører til at sikringen skal gå hvis man glemmer å skru av. 154/ Nanolab. NT-fak., Klokkealarm i Klokkealarm i kjemisk renrom, K2. Følge opp rettelse og oppgradering av Nanolab. kjemisk renrom, Ingen talemelding, slik det skal alarmsystem K2 være. Ingen rød lampe blinket. Tlf. til vaktmester ga intet svar. Involverte personer tok det ikke seriøst, siden alarm var annonsert til 1,5 time senere. Melder av avviket gikk ut av renrommet og så utenfor K1. Så at K2 var evakuert og startet evakuering av renrommene. Eneste grunn til at renrommene ble evakuert, var at vedk. var inne i kjemisk renrom akkkurat da alarmen gikk. Finne ut av hvorfor ikke evakueringsalarmen gikk

5 155/ Korridor NT-fak., Slange revnet Gasslangen til de farlige gassene Kjøpe inn trykkregulator som har maks v/nanolab. Nanolab. som brukes på NanoLab har en trykk som er mindre enn 10 bar. renrom trykkstyrt sikkerhetsventil som må påtrykkes med en gass (f.eks nitrogen eller helium) for å åpne seg. Denne sikkerhetsventilen må være åpen for å kunne gjøre lekkasjetest av gasslangen. 2 personer koblet en flaske med helium til gasslinjen til sikkerhetsventilen. Det ble påtrykt 25 bar trykk. Etter en stund sprakk slangen ved et tilsynelatende svakt punkt. Dette ga en kort men vedlig høy panglyd. Ørene til en person virket ikke å ha bli påvirket, men et øre hos den andre personen forble litt numment i noen minutter etterpå. Slangen var ikke laget for mer enn 10 bar, og for framtida skal det ikke brukes mer enn 10 bar. Hørseltest ble tatt av de to personene samme dag, ingen skade hos noen 156/ Store renrom, NT-fak., Liten Liten vannlekkasje fra rør i tak i YIT er varslet, rørlegger bestilt Nanolab. Nanolab. vannlekkasje første servicefinger 157/ Renrom NT-fak., Jobbing om Vedk. brukte elektronmikrosk Møte avholdt med hans veileder for å Nanolab. natten u/nødv. under jobbing om natten. Begge diskutere tilfellet. Inntil møtet fikk vedk. godkjennelse deler er forbudt på Nanolab.'en ikke være i renrommet, bortsett fra under kurs i hans fordypningsemne. Feilinformasjon førte til hendelsen. Nye rutiner utarbeides

6 158/ Nanolab. NT-fak., Ventilasjon Fikk tilfeldig vite at ventilasjonen Møte med brannvernleder. Nye rutiner Nanolab. avslått skulle stenges av. Ventilasjon er kritisk for renheten (og driften) av Nanolab.'en, og det er meget viktig at beskjed gis i forkant. Ingen melding mottatt fra Drifts-avd. eller via hjemmeside. Rutiner for varsling av stans i ventilasjon må gjennomgås 159/11 Nov.-10 Nanolab. NT-fak., Vannlekkasje Vannlekkasje fra aircondition- Det har skjedd 4 ganger i løpet av ca. 1 Nanolab. anlegget. Noen hundre liter vann år. Vannsensorer må installeres, hadde i løpet av helgen rent ned tilknyttes nødalarm, sørge for avløp. Om på golvet og gjennom elektriske ikke dette skjer, vil vannlekkasjer over kanaler ned til rommet under tid komme til renrommet og medføre forurensning. Pr. september-11 er intet gjort for å hindre/varsle vannlekkasje. Purring sendt Driftsavd. 160/11 Nov.-10 Nanolab. NT-fak., Alarmtest Alarmtest avslørte forsinkelse på Velfungerende alarm ble installert i okt.- Nanolab. flere minutter mellom reg. av 10. Problemet med kommunikasjon og gasslekkasje og utløsing av forsinkelser ved NTNU Drift har delvis evakueringsalarm. Flere personer blitt løst gjennom egen kontaktperson på Driftsavd. ble i de nærmeste for Nanolab. Avviket var mer ment som dagene og ukene kontaktet uten at en forklaring på hvorfor standard noe skjedde. Ca. 3 1/2 mnd. etter prosedyre ikke ble fulgt fordi det var testingen, besluttet den ansvarlige meget viktig å få en snarlig løsning på for sikkerheten på Nano-lab'en å problemet gå utenom linjen og fikk bistand fra Drift/Elektro. Hvis ikke evakuering skjer raskt nok, kan det føre til dødsfall pga gasslekkasje. Kommunikasjon må ha første prioritet. Nano-lab. foreslår møte vedr. dette/kontaktperson må skaffes.

7 161/11 Febr.-11 Kjemiblokk II NT-fak., Inst. for Vannlekkasje Det kom ut vann mellom slange og Vedk. som har forsøk må følge med at materialtekn. kolben den var tilkoblet. Vannet utstyret er i orden ble sugt op, ingen følgeskader fordi golvbelegget er trukket et stykke oppå veggen. 162/ Lerkendalsbygge Manglende Ingen form for sikring v/trapp mot Anleggsgjerde ble dagen etter satt opp Er fulgt opp av det innleide t sikring tomt som var under utgraving. firma Anleggområder må alltid være sikret, selv om det ikke er aktivitet der. Trappa må sperres av umiddelbart. 163/ MTI Personbil inne i Vakta fant på runde personbil inne Sette opp oppslag som viser at det ikke Følges opp av forsøkshall i hallen, ingen eier påtruffet er tillatt å ta med kjøretøy inn i bygget. Brannvernleder Dette grunnet brannfaren 164/ NHL, Kjeller NHL Vannlekkasje Vannlekkasje i kjeller, vann rant inn i heissjakt. Polygen tilkalt for opptørking/ restverdisikring. Det antas at vanninnsiget skjedde etter nedtapping fra vannmagasin og slukrist som var delvis blokkert/evt. avløp ikke hadde stor nok kapasitet. Ingen kunne si noe om hvor vann ble tappet ned. Institutt som driver forsøk i vannmagasiner må etablere rutiner for å kontrollere at avløpssystemer er åpne og at pumpesystemer og overløp etc. knyttet til forsøk, er intakte. Driftsavdelingen kontrollerer avløpsssytemet 165/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Gassalarm Alarm utløst pga feilmelding til Fa. Fjeldseth ble kontaktet og bedt om å Er fulgt opp av Driftsavd. Nanolab. gassentral fra gassensorene i koble ut kanalene og forsikre seg om at kjemisk renrom og gasslager. de ikke blir koblet inn igjen etter Sensorene var utkoblet og skulle strømbrudd ikke kunne gi alarm. Denne skyldtes mest sannsynlig strømbrudd 166/ Komposittlab. IVT-fak., Inst. for Dårlig ventilasjon Dårlig luft på lab.'en. Avviket er meldt til Driftsavdelingen prod.utvikling og Ventilasjonsanlegg for dårlig. Dette materialer skal gå hele døgnet hele året.

8 167/ Elektroblokk FR Stor brannalarm Stor brannalarm, Brannvesenet kom umiddelbart. Klaget over at det var vanskelig å identifisere detektoren pga stor høyde under taket/ingen indikasjon på detektoren i form av lysdiode. Mange rom på Gløshaugen har stor høyde under taket. Brannvesenet mente det måtte la seg gjøre å få en kartoversikt over aktuelle dører hvor detektorene sitter. Dette er en sak for Brannvernleder. Det tar lang tid før alarmen kommer inn på vakttlf. Brannvesenet kommer før vaktene er på plass Følges opp av Brannvernleder 168/ V/Bergbygget Driftsavd., Drift Søppdunk blåste Pga sterk vind blåste en Dunkene blir i ettertid satt et annet sted Er fulgt opp av Driftsavd. og logistikk inn i varebil søppeldunk inn i en varebil. Dette hvor de ikke blir utsatt for vind resulterte i knust baklykt. Det må finnes en annen løsning på hvordan dunkene skal settes etter at de er blitt tømt 169/ Schøninghuset VM, Seksjon for Vanninntrengnin Vanninntrengningen i flere rom. Fjerne lekkasjer, tørke opp og sikre de naturhistorie g i magasin Eksternt firma innleid for reolene som har blitt utsatt for lekkasje, gjennom tak rørfornying. Flere reoler hvor det kontrollere tilstand for vit.materiale lagret lagres vit. materiale, ble i magasinet samt sørge for at avfukting oversvømmet med vann igangsettes. Polygon ble innleid for bistand. Mye ekstra arbeid for de ansatte. Ingen materielle skader 170/ Lerkendalsbygge IVT-fak., Inst. for Innbrudd Innbrudd i 2.etasje på kveldstid. Bedre sikring av serverrom: Skifte t bygg, anlegg og Inngangsdør/skapdører i nøkkel-sylinder, slik at det begrenser transport ekspedisjonen brutt opp. Noen tilgangen til kun dedikert personell. kontorer har også hatt besøk. Kan Bedre ved overvåking av serverrom og ikke se at noe er savnet. Varslet evt. resepsjon/montering av ekstra Driftsavd./Politi. overvåkningskamera 171/ Valgrinda Driftsavd., PTP Briller knekt Under bortkjøring av kvist, kom Taes til etterretning noen kvister borti brillene som falt av og knakk.

9 172/ Idrettssenteret SiT Lift forårsaket I forb. med montering av ekstra I ettertid skal stillas benyttes der det er hull i vegg detektor i klatrerom (og som SiT for trangt å benytte lift hadde fått pålegg om i forhold til brannforskriftene), kom YiT m/lift som skulle inn på klatrerommet. Denne laget stygge hull i vegg. Det hadde vært smartere/tidsbesparende å sette opp stillas, da deler av lift måtte demonteres for å få den inn i rommet. 173/ Realfagbygget NT-fak., Inst. for Slange løsnet på 4-5 liter vann (damp som hadde Dette gjelder Gemo-lab. Fak./Inst. har biologi befukter kondensert) rant ut over golv og ansvaret for all aktivitet i denne lab.en. gang da slange løsnet. Vannsuger Driftsavd. har ikke driftsansvar. Rommet ble benyttet for å få opp vannet. er under bygging/ikke satt i drift. Instruks Fa. Gunnar Karlsen var ansvarlig for bruk av rommet vil bli utarbeidet for det som skjedde, da NT-fak. ikke hadde tatt over rommet etter rehab. fra sist det var lekkasje i rommet. De som benytter rommene/romansvarlig bør ha rutine for å fange opp om slangene er morkne/løse 174/ Rampe, Dragvoll Driftsavd., PTP (a) Falt ned fra stige Da vedk. skulle gå opp en stige til rampe ved varemottak, slo han hodet og falt ned fra stigen. Kutt i hodet, skadet arm, medførte ikke fravær Stigen er fjernet. (Må i ettertid gå en litt lengre vei for å komme til rampa) Er fulgt opp av Driftsavd. 175/ Vei mellom PFI Driftsavd., Drift Traktor nær ved Under lossing av sandblokker fra Driftsavd. får tilbud om utbedring av og VTL og logistikk å velte traktor-skuff til lastebil, var veien. Denne er stengt inntil arbeidet er traktoren nær ved å velte. Retting utført av vei mellom byggene slik at lasting og lossing kan foregå på en forsvarlig måte 176/ V/Vassdragslab. Driftsavd., Drift (a) Fall Pga hull i vegbanen, falt vedk. og Hullet er tettet. Intet fravær for vedk. Er fulgt opp av Driftsavd. og logistikk skadet ankelen 177/ Plantebiosentere Driftsavd., Drift (a) Fikk trelist på Under snekkerarbeid ble en del Arbeidsfolk bør være mer påpasselige Taes til etterretning t og logistikk øyet lister støttet opp langs en vegg, med hvor de setter fra seg ting/utstyr, noe som resulterte i at vedk. fikk slik at folk ikke blir skadet listen på øyet da den falt.

10 178/ Lab.senteret DMF, Inst. for Hydrogenlekkasj Hydrogenlekkasje i utførsel fra Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å kreftforskning og e gassflaske mot GC-MS hindre at det kunne oppstå ny lekkasje. mol. medisin (analyseinstrument). Minst 1 Den aktuelle gassledndingen ble gassflaske tømt i løpet av plombert. St. Olav v/driftsservice har perioden. H2-tilførsel til GC-MS gjennomgått sine rutiner for varsling ved tiøhørende St.Olavs hospital, men gasslekkasje, og det vil bli igangsatt plassert i NTNUs areal. Ingen fra arbeid for å inngå samordningsavtale NTNU ble umiddelbart varslet for mellom NTNU og St. Olav i Lab.senteret neste ettermiddag. Hydrogenalarm Der vil felles varslingsrutiner bli tatt inn. ble heller ikke utløst under Første møte i en møteserie er avholdt, lekkasjen. NTNU-ansatte må samordning-avtale vil komme på plass i varsles umiddelbart ved hendelser løpet av høsten. H2-alarmen er i orden i St. Olavs laboratorier. H2-alarm og har fått høyere lydvolum sjekkes og istandsettes, evt. separat alarm monteres. T-kobling på GC-MS tas bort, instrumentet plasseres nærmere hoveduttak

11 179/ Kjølerom, ISB DMF, Inst. for Dørhåndtak Kjølerom har doble dører, en indre Dørhåndtak festet på nytt. Dørvrider sirkulasjon og løsnet da person som kan dyttes opp fra innsida og erskiftet ut med enkelt håndtak bildediagnostikk skulle forlate en ytre vanlig dekkdør m/vanlig rommet dørhåndtak og låskasse som krever at dørvrideren trykkes ned for å åpne døra.da en person skulle forlate kjølerom, løsnet dørhåndtak og delen som utgjorde åpningsmekanismen falt i golvet og var i ferd med å trille ut under døra og forsvinne. Vedk. fikk satt sammen låsen slik at hun fikk åpnet døra og kom seg ut. Rop om hjelp ville vanskelig blitt hørt pga at ingen var på lab.en utenfor. Ingen telefon i rommet. Håndtaket ble satt sammen igjen og skruen som holdt dørhåndtaket sammen ble festet med skrujern. Forslag om at denne type dørhåndtak/låskasse skiftes ut, og at døra forsynes med låspumpe som holder den lukket. 180/ Lab.senteret P3-lab., DMF., Ventilasjonsfeil Oppdaget ventilasjonsfeil ved en Arbeidet i lab. avsluttet samme dag. AMU ble orientert om Inst. for tilfeldighet. St. Olav Driftsservice Ventilasjonen reparert dagen etter da saken i møte 31/8-11 lab.medisin, hadde ikke varslet lab.-ansvarlig i strømfeil ble funnet. I etterkant er barne- og kvinne- henhold til rutinene. Etter logging utført for å kartlegge hvorfor sykdommer tilsvarende problem høsten 2010 spennings-variasjoner gir problemer ble rutinene innskjerpet, dette har med reservekraft ved feil. Flere runder ikke hjulpet. Det må innkalles til med Driftsservice er gjennomført i møte m/ansvarlige på Driftservice etterkant, det ble holdt møte i uke 33. Rapport om saken er under utforming

12 181/ Campus Driftsavd., PTP Transport av Avdelingen har i flere år Transport av flytende nitrogen ble flytende nitrogen transportert flytende nitrogen til og stanset med umiddelbar virkning 18/7- fra flere institutt v/ntnu. Dette har 11. Medarbeiderne tilbys opplæring og vært utført av et av de interne sertifisering. Etter dette vil Driftsavd. postbudene, og uten at sjåføren vurdere om de skal ta ansvaret for har hatt nødvendig opplæring/ transport av nitrogen sertifisering. Det har ikke vært med lov-pålagt dokumentasjon ved hver transport. Kjøretøyet har heller ikke vært merket i forhold til forskriftene. Hvis PTP fortsatt skal transportere flytende nitrogen, må sjåføren ha nødvendig sertifisering. Bilen må merkes i samsvar med regelverket og må innredes slik at transporten kan foregå sikkert 182/ Kjemiblokk 2 NT-fak., Inst. for Brannalarm Brannalarm utløst via røykvarsler i Røykutviklingen skyldtes at pistolen som materialtekn. rom hvor det var feil bruk av var helt ny, "brente av" litt olje. Melder er varmepistol. Romansvarlig må lagt ut informere brukerne av rommet om hvordan de skal forholde seg til bruk av varme og at dette kan medføre røyk/varmeutvikling. Vaktmesterkontoret kan ordne med å få lagt ut melder. Romansvarlig skal bekrefte hvilke tiltak som igangsettes 183/ Inst. for IVT-fak., Inst. for Manglende Brannslokkingsapparat mangler, Brannslokkingsapparat kjøpes inn. prod.utvikling og prod.utvikling og utstyr likeså førstehjelpsskrin. Førstehjelpsskrin finns, dette merkes materialer materialer Kjemikalieskap ikke riktig installert. bedre. Driftsavdelingen installerer ventilasjon i skapet

13 184/11 Febr.-11 Verkstedteknisk IVT-fak., Inst. for Manglende Manglende lydisolasjon og Plater ble satt inn Er fulgt opp av Driftsavd. bygg prod.utvikling og lydisolasjon/ manglende utlufting. Ombygging materialer utlufting av fristluftanlegget ikke ferdigstilt. Noen himlingsplater manglet i korridor. Resultatet: intet sug for utgående luft, ingen lydisolering mot korridor. Det var åpne hull inn til kontoret. Dette begrenset hva som kunne diskuteres der, og studentenes mobil-samtaler utenfor kontoret var forstyrrende. Det må settes inn plater i himlingen 185/11 Febr.-11 Verksted, Inst. IVT-fak., Inst. for (s) Skadet i hånd Student skar seg i hånda. Ble Ble sydd i hånden, behandling avsluttet for prod.utvikling prod.utvikling og sendt i taxi til legevakten. og materialer materialer 186/ Inst. for NT-fak., Inst. for Manglende Manglende sikkerhetsrutiner og HMS-koordinatoren lager i samarbeid materialtekn. materialtekn. sikker- tiltak ved bruk av CO-gass på med brukerne, en instruks for bruk av hetsrutiner og lab.er. Bruk (hente inn) ekspertise CO-gass. Det er installert CO-detektor tiltak ved bruk av for å gjennomføre nødvendige på lab., som utløses ved et gassnivå CO-gass sikkerhetstiltak som er lavere enn administrativ norm i mye lavere enn oppgitt norm i sikkerhetsdatabladet. Personlige detektorer er vurdert 187/ Nødutgang, NT-fak., Inst. for Lagring av gass- Lagring av "tomme"/fulle Inst. har kontaktet fa. Alfastål A/S for å sokkel bak heis materialtekn. flasker uten gassflasker uten sikkerhetslenke. lage en løsning for lagring av sikkerhetslenke Gang også brukt til søppelrom. gassflaskene i en spesialcontainer ved Gang uten ventilasjon og i direkte lasterampen. Denne er spesiallaget med kontakt til heissjakt. Forslag om å lufting og lås bygge gassbur og søppelrom på utsiden ved nøddøra. Rampen kan forlenges 188/ Inst. for NT-fak., Inst. for Brannalarm Brannalarm utløst grunnet bruk av Utarbeide opplæringsprosedyrer ved materialtekn. materialtekn. varmepistol bruk av varmepistol på lab. og distribuere til romansvarlige med denne type aktivitet på sine laboratorier

14 189/ Ugelstadlab. NT-fak., Inst. for Vannlekkasje To vegger/golv ødelagt pga Finne lekkasjen, reparere veggen kjemisk vannlekkasje. Dette kan være pros.tekn. skadelig for de som jobber der. Fukten kan ha innvirkning på vekter og prøver som håndteres 190/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Lampedeksel falt Plutselig falt en metallrist fra Reparere og sjekke metallristene i pros.teknologi kjemisk ned taklampe ned på hendene til en forbindelse med skifting av lysrør pros.tekn. person, vedk. fikk en skramme. Lampen må repareres, de øvrige lamper sjekkes 191/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Mikrobølgeovn Mikrobølgeovn brukt til behandling Vedk. har anskaffet ny ovn og har satt pros.teknologi kjemisk brukt til av grafitt uten tillatelse. Vedk. seg bedre inn i HMS-retningslinjene pros.tekn. behandling av visste ikke at grafitt kan være grafitt helseskadelig. Lese HMShåndboka mer nøye, tenke seg om. Har anskaffet ny ovn, den gamle er fjernet 192/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Gassalarm Under rensing av H2-linjen som Gå gjennom alle oppsett for å sjekke at pros.teknologi kjemisk var koblet til oppsettet, for å koble gasslinjer/koblinger er riktig forbundet pros.tekn. den til en annen gass (CO), gikk med ventilasjonssystemet gassalarmen. Årsaken var at røret (munnstykket) forbundet fra gasslinjen til vent.systemet, beveget seg og H2 strømmet ut i rommet. Lab.en ble luftet ut og røret ble lukket og riktig koblet til vent.systemet

15 193/ Oppredningshall IVT-fak., Inst. for Ikke anvendt Ansatt (professor) og student Inst.leder har tatt opp saken med den en geologi og vernebriller jobbet med utstyr for ansatte umiddelbart etter varslingen og bergteknikk steinbolttesting. Ingen brukte ble enige om at det skal brukes verne- vernebriller. Oppslag på alle dører briller v/bruk av apparaturen og disse inn til laboratoriet forteller om krav skal plasseres i nærheten av til vernebriller. Vedk. som apparaturen for bedre tilgjengelighet observerte hendelsen (SINTEFansatt), ba dem om å ta på briller, og de samtykket. Men enten kunne de ikke finne brillene/eller ville ikke ta dem på. 15 senere jobbet de fortsatt uten briller. Professorer må "være et eksempel" når det jobbes i lab. Om ikke de benytter verneutstyr, vil studentene gjøre det samme. Generelt er det i lab.er ikke lagt nok vekt på studentenes sikkerhet. De er ofte ikke klar over farene ved lab.-aktiviteter. De får beskjed om å gjøre ting, men blir ofte ikke fortalt farene og hvorfor verneutstyr må benyttes 194/ Opptaks- Studieavd., (a) Luftveis- Har lenge hatt luftveisproblemer Seksjonsleder tar tak i saken og snakker kontorets lokaler Seksjon for problemer med tetthet, smerte i bihuler og m/vedk. vedr. muligheter for å flytte rekruttering og hodepine. Kontroll av luftkvaliteten arbeidsplassen opptak foretatt uten at det ble funnet store avvik. Operert i bihulene uten bedring av vedk.s helse-sutuasjon. Etter ferie/permisjon merket vedk. allerede første dag at problemene ble verre. HMS-avd. har tidligere foreslått å bytte kontor. Dette ble ikke fulgt opp da man skulle se om operasjonen bedret helsesituasjonen

16 195/ Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Spredning av kraftig kjemikalielukt Saken videresendes NT-fakultetet bioteknologi som minnet om naftalen (møllkuller), noe som ikke har vært rapportert tidligere. Merkbar i alle etasjer, men sterkest i 3., 4. og underetasjen. Befaring utført i alle etasjer uten at kilden ble identifisert. I underetasjen ryddet Inst. for kjemi ut av sine kjemikalielager, heller ikke identifisert kilde der. Kilden for lukten må finnes samt årsak for luktspredning. Det henvises til tidligere avviksmeldinger 196/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Dårlig ventilasjon Dårlig avtrekk fører til dårlig luft, Driftsavd., VVS har sjekket at anlegget pros.teknologi kjemisk noe som fører til at de som går som normalt. Det vil bli gjort inne- pros.tekn. arbeider får plager med klimamålinger og utredning av vent.- hodepine/svimmelhet. Dette har systemet. Instituttet varsles når dette blir pågått i lang tid. Vindu og dør igangkjørt settes opp for å få inn/ut luft, noe som fungerer bra om sommeren. Det har vært gjort flere forsøk med å regulere vent.-anlegget, men det har ikke ført til noen endring

17 197/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for Student sov på Da vedk. kom inn på lab. for å Det er gjennomført samtaler m/veileder pros.teknologi kjemisk lab. sjekkke eksperiment, fant han og student etter hendelsen. Stud. pros.tekn. student sovende ved rheometeret. bedyrer at det ikke er underliggende Vekket ham og prøvde å snakke helsemessige årsaker. Det er usikkert med ham. Studenten svarte så hva som ligger bak. Han får ikke jobbe ulogisk at vedk. mistenkte ham for alene i lab. ut over normal arb.tid. På å være påvirket av kjemikalier. Var dagtid kreves tett kontakt veilederen/ ikke tung å vekke, men oppførte studenten. Ved gjentakelse vil det bli seg veldig rart så vedk. oppfattet krevd at han kontakter fastlege og at det var en mulig besvimelse. leverer godkjent helseattesty før han får Studenten sa selv at han bare jobbe videre på lab. Under tvil avventer sovnet. Vedk. dro studenten ut i man situasjonen. Noe som bør være hallen for å få frisk luft. Under klart er at en evt. besvimelse på lab. spørring om hva som hadde innebærer en risiko for en selv og skjedd, fikk vedk. kun unnvikende omgivelsene svar ang. eksperi-mentet. Han viste rare kroppsbevegelser og så ikke normal ut i ansiktet. Vedk. mistenkter at stud. var påvirket av noe. Han har ofte spurt vedk. om kontrakt-arbeid for å tjene penger og sier han trenger det for å overleve

18 198/ Kjemihall D NT-fak., Inst. for Spredning av Spredning av støv i hall D pga Driftsavdelingen er varslet kjemisk støv ombyggingsarbeid i kjemihall C. pros.tekn. Det er nylig satt opp inngang sluse til anleggs-området i hall C fra 1.etg i hall D. Kun etter få dager førte dette med seg mye støv fra anleggsarbeidet (tross slusa) samt skitt og støv fra ferdselen til og fra hall C. I hall D er mye forsøksapparatur under gjenomoppbygging. Det knytter seg spesielt stor bekymring til støvets effekt på instrumentene (mange GCer til 0,5 mill pr. stk.). I tillegg gjør støvet arbeidsplassen generelt mer skitten og utrivelig. Det er primært ønskelig med stenging av adkomsten fra hall C. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke adkomst via ytterdører er tilstrekkelig. Dersom adkomsten ikke kan stenges, er daglig, ekstraordinær rengjøring av hall D påkrevet, for å fjerne støvet etter hvert. Dette beskytter likevel instrumentene bare i begrenset grad 199/ Realfagbygget NT-fak. Bokser med Kjemikalier ble låst inn på en lab. i Under linjeforeningenes ryddeaksjon av giftig materiale avtrekk inntil tilgang til skap, ble boksene funnet sammen med funnet i bokskap lagringsskap neste dag. Neste dag div. annet personlig utstyr. Eier av ble de låst inn i forsvarlig skapet er ukjent, men fak. prøver å finne lagringsskap med lås. Søk i ut hvem det er/var. SIGMA ECOonline for evt. lokalisering av (kjemikalieleverandør) opplyser at de hvor stoffene kan komme fra. ikke selger stoffer til private. Det ene Kontakt med IFY og DMF for å stoffet er ekstremt giftig. Fak. har vært i avklare om noen stoffer mangler kontakt m/jurister og politiet. Inntil videre hos disse. Bokskap avstengt med blir ikke saken politianmeldt. Fakultetet ny hengelås. Øvrig innhold tatt "forsker" videre for å prøve å finne ut av hånd om ved fak. og lagres i tilfelle saken politisak

19 200/ Inst. for IVT-fak., Inst. for (s) Kutt i finger Selvforskyldt kutt i lillefinger på Hendelsen diskuteres på neste møte produktdesign produktdesign knust vinglass i forb. med med KTRer og leder av linjeforeningen. immatrikulerings-ball. Kjørt til Ikke behov for ytterligere tiltak legevakten, sydd tre sting. Fortsatte så festen 201/ Inst. for kjemisk NT-fak., Inst. for (s) Brente seg på Brente seg på hånden pga kontakt Gjenta at utstyr brukt til varming, er pros.teknologi kjemisk hånden med varm sand varmt lenge. Skylte med vann pros.tekn. umiddelbart. Tok på branngel 202/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Dør lar seg ikke Adg.dør fra hovedkorridor til Driftsavdelingen er kontaktet, de har Er fulgt opp av Driftsavd. kjemi åpne "inst.kontor låses etter kl iverksatt de nødvendige tiltak for å Har alltid vært åpen til kl. utbedre problemet med dørra 1900/2000. Deretter har den fungert m/kort utenfra og inn samt låsbryter innenfra og ut. Det ble oppdaget at døra ikke lot seg åpne innenfra etter kl og sperret dermed fluktveiene fra korridor og tilstøtende arealer, og som man forventet skulle være passerbar. Den kunne blitt en dødsfelle slik som den var programmert (for å sette det litt på spissen). Programmeringen må ordnes, evt. foreta nødvendige hardwarereparasjoner. Ved forsinket reparasjon, markere blokkeringen etter kl / Inst. for IVT-fak., Inst. for (a) Vond tommel 4 Tråkket over eller på noe og mistet Taes til etterretning produktdesign produktdesign balansen. Prøvde å ta seg for, traff pulten eller stolen. Tommel fikk en trykk, ble meget vond

20 204/ Kjemiblokk 3 NT-fak., Inst. for Uønsket adferd Under HMS-runde ble en person Den uønskete adferden er tatt opp med kjemi autoritær og likte ikke at en vedkommende. Instituttet har ingen student utfordret vedk. Denne aksept for slik opptreden virket truende/diskusjosnen utviklet seg slik at det nærmest ble et rent og regelrett personangrep. HMSrunden var annonsert i god tid før den ble gjennomført, og alle skulle være klar og fått mulighet til å rydde på lab. 205/ Realfagbygget NT-fak., Inst. for Person med En person med lab.hansker på Instituttet utarbeider lokal rutine for kjemi lab.hansker tok hendene ble observert i korridor hvordan man opptrer på lab, og bruk av på dørhåndtak mens vedk. tok på dørhåndtak fra verneutstyr. Det presiseres spesielt korridor til lab. Dette er svært hanskebruk og dennes "forurensing"/ uheldig i og med at farlige kjemi- spredning av farlige kjemikalier kalier/søl kan bli spredd 206/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Fikk salpetersyre Student fikk salpetersyre (HNO3) Skylling med vann ble igangsatt straks, kjemi på buksen på buksen. Skylte med vann, fikk tok av seg tilsølte klær. Prosedyren for låne bukse søl av syrer ble fulgt 207/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Lab.leder Under besøk på en studentlab. ble Retningslinjen for bruk av øyevern er kjemi observert uten lab.leder observert uten øyevern. fulgt. Vedk. fikk muntlig advarsel med øyevern Alle stud.lab.er har påbud om rapportering av avvik øyevern. Vedk. ble påminnet dette, tok på seg vernebrillene umiddelbart 208/ Lab.senteret DMF. LBK Ampuller eksploderte Ved opptining av celler fra nitrogentank, eksploderte 2 ampuller i vannbadet. Det var kommet flytende N2 inni rørene. Ingen materielle/personskader. (Vannbad tømt for medieflasker etc. på forhånd, lokket lagt på og ingen folk i rommet ved tiningen). Ved nedfrysing av celler bør volumet av cellesuspensjonen faktisk være så stort som det rørene er beregnet på. Skru rørene godt på, om mulig åpnes lokket litt ved opptining Metodene for nedfrysing av celler har vært drøftet i forb. med gjennomgang av risikovurdering, og ulike tiltak er anbefalt. DMF har satt ned en gruppe som skal utarbeide felles rutiner. Inntil videre må hver gruppe følge innspillene fra risikovurd.

21 209/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Studenter forlot Ved en evakuering under HMS-koordinatoren har gitt muntlig kjemi lab. med brannalarm ble det observert flere gjennomgang til alle studentene som engangshansker studenter som gikk ut m/blå hadde lab.-kurs denne dagen, om bruk på engangshansker på hendene. av hansker på lab. Det er også lagt ut Dette er brudd på retn.linjene for melding på "It's learning ang. bruk av bruk av hansker. Man skal ikke hansker og viktigheten av håndhygiene forlate et laboratorium m/hansker på. Dette pga faren for forutrensning av kjemikaler ut av lab.ene. Studentene må få en repetisjon ang. bruk av hansker 210/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi desember-10 kilden 211/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi desember-10 kilden 212/ Inst. for kjemi NT-fak., Inst. for Kjemikalielukt Kjemikalielukt på kontor/korridor Driftsavd. har ikke klart å identifisere Taes til etterretning kjemi februar-11 kilden

22 213/ Lab.senteret DMF, LBK Stikkende, stram Stikkende, stram kjemikalielukt i Saken ble tatt opp m/ Driftsavd,. StOH. kjemikalielukt kulvert utenfor garderober, i heis Batteriene står i et teknisk rom og er er og delvis i etasjer i Lab.senteret del av den avbruddsfrie strøm- nord-øst om morgenen, lukten forsyningen. Årsaken var trolig en vedvarte utover dagen. Det ble produksjonsfeil og batteriet er byttet. bekreftet at problemet var Ikke mulig å forsikre seg helt mot denne betydelig verre i sør- og østfløyen type hendelser - viktig at de som merker og tilstøtende etasjer. Det viste noe uvanlig (slik som lukt), melder fra seg etter flere timer at "tørrkoking" umiddelbart. En gruppe arbeider med av et batteri som ikke var tilkoblet bedre rutiner for melding/samordning alarm, var årsaken. På slutten av ved StOH arb.dagen besluttet flere å avslutte arbeidet pga ubehag (hodepine). Sår hals var et symptom som kjentes i flere dager etterpå. Ved vedvarende, ukjente lukter fra kjemikalier/gasser som meldes, bør det finns rutiner på felles varsling gjennom høyttalersystemet slik at man kan forflyttes/evakueres inntil problemet er løst, evt. om det kan være skadelig å oppholde seg i et slikt miljø

23 214/ Lab.senteret DMF, LBK Kurspreparater Ved forberedelse til studentkurs Dyrking av vevsprøve fra preparatet tatt, Inst. vil etter hvert melde var rød- ble det oppdaget at kurs- endelig svar tar uker. Måling av inn videre håndtering /rosafarget preparatene som lå i spritkar var spritkonsentrasjoner -kontaktet retts- rød-/rosafarget. Mistenkte først medisiner/toksikolog for måling. muggsoppangrep, det ble tatt Vurdering av sikkerhet/risiko ved videre prøver av spriten/preparatene for bruk av preparatene i undervisningen. mikrobiologisk og kjemisk analyse. Meldt til DMF og orientert på Prøvesvarene er foreløpig ikke inst.ledermøte. klare. Den første prøven ga ikke holdepunkter for muggsopp, den andre prøven er sendt til dyrking. En annen mulig årsak er om det kan ha skjedd en kjemisk reaksjon i spritanlegget som har løst opp en rød substans som har spredt seg i anlegget. Innhenter dokumentasjon på tankanlegget for å se hva slags materialer det består av og om det er godkjent for oppbevaring av sprit. Hvis det viser seg å være muggsoppangrep må hele spritanlegget tømmes, desinfiseres og fylles på nytt. I tillegg må alle preparatene sendes ut og erstattes av nye. Dette scenariet vil ha en kostnad på flere hundre tusen kr., kanskje opp til Hvis det viser seg at det er en "kjemisk årsak", f.eks. at tankanlegget ikke er beregnet for spritoppbevaring, vil det avhengig av årsak ha ulike konsekvenser

24 215/ EM-lab. DMF, LBK Feil Feil type sikkerhetsbenk i forb. Arbeidet i skapet er stoppet, slik at sikkerhetsbenk med støvfritt arbeid med ingen utsetter seg for fare i påvente av kjemikalier. Benken må byttes ut nytt skap/rom. Saken er løftet på DMF. med riktig type som påkobles Det har vært møte med Arealforvaltning, avtrekket på en sikrere måte, og og det skal innhentes pris på ny benk. ikke resirkulerer lufta, eller blåser Også andre benker gjennomgås for å den mot operatøren. En annen forsikre seg om at ikke tilsvarende løsning er å sette inn hepafilter i misforståelse gjelder i andre lab.er taket og lage et lite "støvfrittrom", med et avtrekkskap i. 216/ Lab.senteret DMF, LBK (s) Kuttskade i Masterstudent ble utsatt for Saken sendes til gruppen som arbeider Følges opp av HMS-avd. finger kuttskade med kniv i med samordning av HMS mellom DMF frysemikrotom under snitting av og StOH, slik at det kan utarbeides en frysebiopsi. Skaden medførte avtale. Det framskaffes kopi av blødning og strakstiltak ble prosedyre for stikkuhell ved StOH, slik at iverksatt. Vedk. har vært under prosedyren kan utvides/presiseres. opplæring av overingeniør og Dette gjøres i samråd med LBKs mestrer teknikken selvstendig. Iflg. mikrobiologer prosedyre ble stud. sendt til legevakt for å ta blodprøve, men ble avvist og sendt til sin fastlege. Prosedyre sier ingenting om hva blodprøve skal analyseres på og om oppfølging videre

25 217/ Lab.senteret DMF, LBK Mangelfull I forb. med oppfølging av Utarbeide fullstendig prosedyre der alle Følges opp av HMS-avd. prosedyre kuttskade i finger (avvik 216/11) tiltak og ledd i oppfølging er detaljert under snitting av ufiksert beskrevet; hva slags blodprøver, hvem biopsimateriale, viste det seg at skal fylle ut rekvisisjon og vurdere behov prosedyre var mangelfull/ikke for hep B-immunblobulin eller vaksine. allmennt kjent på instituttet. Ifølg. Denne må være kjent på alle enheter og nåværende prosedyre skal av alle administrativt ansatte på inst. legevakten kontaktes. Det fungerte DMF bør ha en løsning som gjelder ikke. Stud. fikk der beskjed om å både ansatte og studenter. Avviket kontakte fastlegen. En ansatt videresendes til HMS-avd. som innspill v/lbk mente bioingeniør- til overordnede endringer utdanningen hadde gode prosedyrer på dette, og ved kontakt fikk man greie på hva slags blodprøver som burde tas. Stud. tok dermed kontakt med sin fastlege. Lab.- og verkstedhåndboka for NTNU/SINTEF inneholder ikke prosedyre for slik type uhell 218/ Realfagbygget, Driftsavd., Drift Brannalarm Under lab.forsøk ble brannalarm Være mer påpasselig så slike ting ikke Taes til etterretning Hot-lab. og logistikk utløst pga oppvarming av gasser i skjer igjen en ovn. Da ovnsdøra ble åpnet, spredte det seg gassdamp i rommet, og avtrekkskapet klarte ikke å ta ut røyken fort nok. Ingen ble skadet

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Avvik 2. tertial 2014

Avvik 2. tertial 2014 1 av 6 Arbeidsmiljøutvalget 2014/14703 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 2. tertial 2014 Det er meldt inn 254 avvik i 2.tertial 2014 (210 avvik i 2.tertial 2013). Av disse er

Detaljer

Avvik 3. tertial 2016

Avvik 3. tertial 2016 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2016 Avviksystemet blir satt opp i henhold til ny organisasjon i løpet av januar 2017. Eksisterende utgave av systemet vil

Detaljer

HMS på DMF. Orientering til Fakultetsstyret. Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011

HMS på DMF. Orientering til Fakultetsstyret. Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011 1 HMS på DMF Orientering til Fakultetsstyret Orientering på Fakultetsstyremøte - 3.oktober 2011 2 Elektronisk system for håndtering av HMS-avvik Systemet skal støtte oss i arbeidet med å ivareta mennesker,

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet

NB! Tidsfristene må gjennomgås for evt å utsette tiltak på forbedringsområder. Prioritet har påleggene fra arbeidstilsynet FORBEDRINGSOMRÅDER I forhold til oppfølgingspkt må det utarbeides konkret mandat med ansvar og frister for den enkelte oppgaven/forbedringsområde. HMS-koordinatorene ved NT-fak (Magnar og Heidi) får i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle

Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle 1 av 3 21.11.2012 12/14856/254.3/LB AMU Endring av verneområder NT-fakultetet - presisering, begrunnelse og VOs rolle Bakgrunn Referat fra møte i AMU 31.10.12 (utdrag): Kvaliteten på tilsendte dokument

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget

Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Risikovurdering av kjemikalierommene i Laboratoriebygget Medisinsk Servicedivisjon v/direktør Helge Bøe har oppnevnt en gruppe skal foreta risikovurdering av de fire kjemikalierommene i Laboratoriebygget.

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Evaluering av Uvarselt evakueringsøvelse 28 okt 2014

Evaluering av Uvarselt evakueringsøvelse 28 okt 2014 Evaluering av Uvarselt evakueringsøvelse 28 okt 2014 Ivar Eriksen Sikringskomiteen Studentersamfundet i Trondhjem Innhold 1 Bakgrunn 1 1.1 Forløp............................... 1 1.2 Plasering av observatører.....................

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Avvik 2. tertial 2015

Avvik 2. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 2. tertial 2015 Det er meldt inn 166 avvik i 2.tertial 2015. Dette er en nedgang på 88 avvik sammenlignet med samme periode i fjor. (254

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Avvik 1. tertial 2015

Avvik 1. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 1. tertial 2015 Det er meldt inn 324 avvik i 1.tertial (318 i 1. tertial 2014). Oversikt over fordeling på enheter og kategorier: se

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 11:00-12:30 Faste medlemmer

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS

Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012. Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Beredskapshendelser i sykehusområdet i 2012 Sigrid Rannem Beredskapssjef OUS Oppdrag Svikt i nødstrøm Svikt i varme/ventilasjon Beredskapshendelser i 2012 for OUS og for resten av sykehusområdet vi representerer

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Utarbeidet av Nummer Dato HMS-avd. HMSRV-34/ Godkjent av side Erstatter HMS Rektor 1 av

Utarbeidet av Nummer Dato HMS-avd. HMSRV-34/ Godkjent av side Erstatter HMS Rektor 1 av HMS Rektor 1 av 6 01.12.2006 Før klasse 3B og 4 installeres og tas i bruk, skal det gjennomføres en vurdering av sikkerhet rundt systemet for brukere, annet personell i nærområdet, bygningsmasse, ytre

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

Avvik 3. tertial 2015

Avvik 3. tertial 2015 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2015 Det er meldt inn 257 avvik i 3 tertial 2015 (333 avvik i 3.tertial 2014, inkl.14 avvik etter branntilsyn) Se årsrapport

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse, Institutt for energi og prosessteknikk,

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G) NB! På siste side i lab.-heftet finner de en erklæring som signeres etter å ha lest igjennom sikkerhetsreglene med tilhørende info. Erklæringen leveres inn første lab.-time

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS

BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS BESTEMMELSER OM BRUK AV RØNTGENRØR OG HÅNDHOLDT RØNTGENFLUORESENSAPPARAT, VED AM-UiS PROSEDYRER Godkjent av Statens Strålevern i 1992, oppdatert i 2012 ved anskaffelse av mobilt røntgenrør og 2014 ved

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet

Fraværsdager. Beskrivelse av hendelsesforløpet Saksnr. Dato Hendelsessted Fakultet/inst. avd./seksjon Ans. (a) stud.(s) Beskrivelse av skaden/ avviket Fraværsdager Beskrivelse av hendelsesforløpet Melders forslag til forbedringer - kommentarer HMS-avdelingens

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter Lærerveiledning BallongMysteriet Passer for: Varighet: 5. - 7. trinn 60 minutter BallongMysteriet er et skoleprogram hvor elevene får teste ut egne hypoteser, og samtidig lære om sentrale egenskaper til

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer