SMART BASIC 7-KANALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART BASIC 7-KANALER"

Transkript

1 Smart-basic :35 Side 1 WATERGUARD SMART BASIC 7-KANALER

2 Smart-basic :35 Side 2 SMART BASIC 7 KANALER SENSORLEDNING

3 Smart-basic :35 Side 3 WATERGUARD AUTOMATISK VANNSTOPPER Unngå fuktige overraskelser Antall vannskader i norske hjem som følge av lekkasjer og overbelastning er stigende. Hver dag opplever over 200 norske husstander den ubehagelige overraskelsen å få hjemmet sitt oversvømt av vann. Waterguard sine vannlekasjesystemer er utviklet i Norge og CE merket.felles for alle produktene er at sensorledningen eller trådløse sensorer utplasseres i våtsoner i boligen for overvåking av disse områdene. Ved eventuell vannlekkasje vil sensoren straks registrere dette, og gi signal videre til sentralenheten og magnetventilen vil automatisk stenge vanntilførselen til boligen. Waterguard har det største produktsortementet innen lekkasjesikring. Vi har produkter som passer for alle boligtyper som for kontor og næringsbygg.

4 Smart-basic :35 Side 4 WATERGUARD SMART BASIC Systembeskrivelse Waterguard Smart Basic trådløst system består av: Sentralenhet, magnetventil,1 stk.sensorledning og 2 stk trådløse sendere (Kan kommunisere med opptil 89 sendere). Hvis en sender gir signal om lekkasje, vil sentralenhet bli varslet og magnetventilen vil automatisk stenge vanntilførsel. Sentralenheten er ved levering programmert med egen ID-kode, selve monteringen og idriftssettelse av sendere mot sentralen vil beskrives nærmere i monteringsbeskrivelsen. Sentralenheten viser lekkasjealarmer med lysdioder og kanalnr. i et tosifret LED display, lydsignal/alarm vil også aktiviseres. Batterifeil hos senderne vises også på samme måte. Sentralen kommuniserer med senderne trådløst med RF (radio frekvens). Rekkevidden for RF signalene er under gunstige forhold m i fri sikt og 50 m innendørs, men kan variere avhengig av en rekke faktorer. Sentralen har et grensesnitt som kan brukes til kommunikasjon med PC, modem, GPS og GSM modem. Sentralen kan også gi signal videre til alarmutstyr via innebygd signalrele. Senderne måler eventuelle lekkasjer hvert 10 sekund med innebygde følere, eller med sensorledning tilkoblet senderen. Senderne er utstyrt med innebygget temperaturmåler, og sender ut signal trådløst til sentralen hvis grenseverdien på +3 til + 5gr. C nåes. Batteriets levetid i senderen er beregnet til: Inntil 3 år ved normal drift. (3V knappcellbatteri). Waterguard registrerer raskt en vannlekkasje og magnetventilen stenges automatisk. Installasjonen inngår som premiereduserende tiltak hos forsikringsselskapene.

5 Smart-basic :35 Side 5 Waterguard Smart Basic prinsippskisse montering Montering/utplassering trådløse sendere: Se prinsippskisse. Sender-brakett festes til underlag/vegg. Sender plasseres i brakett, evnt. påmontert medfølgende sensorledning som føres frem til områder som skal overvåkes!

6 Smart-basic :35 Side 6 WATERGUARD SMART BASIC Monteringsbeskrivelse Magnetventil og sentralenhet Magnetventil: Magnetventil innmonteres på kaldtvannsledningen etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, MÅ magnetventil innmonteres etter uttak for brannslange. Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal spolen aldri henges nedover. Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen. Magnetventilen må monteres av godkjent VVS installatør. Filter må innmonteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus. Sentralenhet: Sentralenhet festes på vegg ved magnetventil. Fabrikkmontert kabel for magnetventil tilkobles. Sensorledning legges og klamres, fra sentral og frem til omeråde som skal overvåkes. Sensorledning tilkobles sentralenhet i utgang nr.1 og 2 under boksen. Støpsel tilkobles 230 volt jordet stikkontakt. Som tillegg kan 48 timers overvåkning av det skjulte ledningsnettet tilkobles systemet! OBS! Waterguards anlegg skal testes 1-2 ganger i året! Før systemet tilbakestilles må hovedstoppekran stenges, for så å åpnes igjen etter tilbakestilling. Systemet må alltid testes etter montering!

7 Smart-basic :35 Side 7 Igangsetting av sentralenhet og sendere Programmering trådløs sender: Hold knappen for programmering på sentralenheten inne til lampe for programmering lyser. Kanalnr.10 vises i displayet, trykk deg frem til ønsket kanalnr. med korte trykk på tast for avst./kvitt.. Du må aktivere senderen ved å trykke på den innebygde tasten i senderen (ved siden av batteriet) Kommunikasjon mellom sender og sentralenhet er i gang og sender programmeres automatisk med det viste kanal nr. i sentralenhet. Programmeringslampe på sentralen slukker deretter automatisk. Sendere kan nå utplasseres på ønsket sted. Ingen sendere vil aktivere alarm i andre sentraler enn den de er konfigurert sammen med. Kommunikasjonstest: Ved kommunikasjonstest, trykk på knappen på sentralenheten til lampe for kommunikasjonstest lyser. Trykk så på tasten i senderen,(under lokk ved batteri). rød lampe lyser kort, sender og sentral utveksler informasjon. Hvis signalet er ok, lyser den grønne lampen i senderen og senderens kanalnr. vises i displayet på sentralenheten. Dersom det ikke er tilstrekkelig signal vil ikke den grønne lampen lyse i senderen evtl. Displayet i sentral vil ikke vise noe kanalnr. Stopp kommunikajsonstest med et kort trykk på progr./komm.test tast.

8 Smart-basic :35 Side 8 WATERGUARD SMART BASIC Monteringsbeskrivelse Trådløs sender og sensorledning Trådløs sender montert med sensorledning: Sender- brakett festes lavt på vegg og trådløs sensor plasseres i braketten. Medfølgende kort sensorledning (0,75m) monteres i bakre del av sender, med avisolerte og fortinnede ender. Sensorledningen klamres/festes og føres ned til gulv. Ledningens ende splittes og avisoleres ca. 5mm på enden av ledningen. Endene tvinnes og bøyes fra hverandre slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre. Sensorledningen ( 0,75m), kan kuttes kortere, hvis ønskelig. Men sensorledning tilkoblet trådløs sensor skal være max 1,0m Trådløs sender uten sensorledning: Trådløs sender kan brukes som sensor uten tilknyttet sensorledning. Brakett fjernes, og sender monteres direkte på underlaget/gulvet som ønskes overvåket. Senderen bør festes med to biter tosidig tape el.lign. slik at den ligger riktig på underlaget. Tosidig tape festes ut mot hver ende under sender, det er viktig at sensorpunkter ikke tildekkes! Trådløs sender bør plasseres på gunstig punkt vedrørende overvåking og slik at den er tilgjengelig når batteri skal skiftes. Sensorledning: Sensorledning levert med produktene i 4m kveil er: avisolert fra 2 til 4 m, det er da avisolert for hver 20. cm. Utlegging av sensorledning bør nøye vurderes slik at plassering er gunstig for overvåking av vannlekkasjer, og at normal bruk av vanninstallasjonene ikke påvirker systemet! Sensorledningen legges ut med avisolerte punkter vendt ned mot underlag den legges alltid ut på laveste punkter, og festes godt. Plassering av sensorledning under dørterskel i våtrom er gunstig, samt under sokkel i kjøkkenbenk. Sensorledning tilknyttet sentralenhet eller 1-kanalere kan bestilles i lengre lengder hvis standard lengde er for kort. Bestilles sensorledning i lengre lengder enn 4m. må rørlegger selv avisolere ledningen der hvor overvåkingen skal være. Ved avisolering skjærer man bare plasten av ned til kobberledningen på den ene siden av ledningen, dette gjøres enklest med tapetkniv.

9 Smart-basic :35 Side 9 Tilkobling på sentralenhetens rekkeklemme:

10 Smart-basic :35 Side 10 WATERGUARD 7 KANALER Monteringsbeskrivelse Waterguard 7 kanaler har fra sentralenheten sensorutganger som gir deg muligheten til å legge ut sensorledninger til 7 steder du vil sikre deg mot vannlekkasjer. Den har også egen utgang som registrerer rom-temperatur, så du har også muligheten til å sikre områder hvor det er fare for frost. 7-kanaler leveres også med innebygget uttak for overføring til alarm anlegg. Magnetventil monteres på kaldtvannsledningen etter hovedstoppekran. Er det montert brannslange, MÅ magnetventil innmonteres etter uttak for brannslange. Magnetventil kan monteres horisontalt eller vertikalt, når ventilen monteres horisontalt skal spolen aldri henges nedover. Magnetventilen må monteres i riktig strømretning, merket med pil på ventilen. Magnetventil må monteres av godkjent VVS installatør. Filter må innmonteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus. Sentralenhet festes til vegg ved magnetventil Fabrikkmontert kabel for magnetventil tilkobles. Sensor ledninger legges og klamres, fra sentral og frem til de omeråder som skal overvåkes (Skjult anlegg-trekkes i K-rør). Hver sensor ledning skal tilkobles både inngang og utgang under sentralenhet. (se eget tilkoblingsskjema - sentral) De 7-lekkasjemåleinngangene vil ha kanalnr. fra 1-7 i displayet. Støpsel tilkobles 230V jordet stikkontakt. Systemet (alle sensorledninger), må testes etter montering! Systemet skal testes 1-2 ganger i året!

11 Smart-basic :35 Side 11 Garantidokument for WaterGuard AS Automatiske vannstoppere Medfølgende Danfoss magnetventil skal monteres av godkjent VVS installatør. Der jordet stikkontakt 230V finnes, kan strømtilførsel tilkobles denne. Hvis stikkontakt ikke finnes må tilkobling utføres av godkjent El.installatør. Sensorledning eller trådløs sensor skal monteres så en eventuell vannlekkasje kan oppdages umiddelbart. Filter må innmonteres før magnetventil der det er fare for smuss og større partikler i vannet, som kan legge seg i ventilhus. Avisolert sensorpunkt monteres på det lavest mulige punkt. (se monterings veiledning). Hvis anlegget ikke er montert av godkjent installatør, gjelder ikke garantien! 1. Produktet har 5 års garanti fra innkjøpsdatoen. 2. Garantidokumentet gjelder material og funksjonsfeil. 3. Bare Waterguard orginaldeler skal anvendes hvis garantien skal gjelde. 4. Sikkerhetssystemet bør testes 1-2 ganger i året og ved eventuell feil varsle Waterguard AS 5. Waterguard`s ansvar for tap eller skade er videre begrenset således: Installasjonen erstatter ikke eiers egen forsikring for skader forårsaket av innbrudd,brann,hærverk,vannskader,transport o.l. WG`s ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade. 6. Waterguard er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av teknisk svikt på sikkerhetssystemet. 7. Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntruffet skade eller forhold som kan føre til erstatningskrav. 8. Ansvar Waterguard kan påføres i henhold til norsk lov, dekkes av vår ansvars og garantiforsikring.wg`s ansvar er begrenset til kr ,- ved både person og eiendomsskade. Ved reklamasjon kontakt nærmeste forhandler. Klippes ut og sendes til ditt forsikringsselskap WaterGuard automatisk vannstopper er installert: POLISENR.: KUNDE: ADRESSE: MONTØR: Dato: Firma:

12 Smart-basic :35 Side 12 Brukerveiledning Automatisk vannstopper For at WATERGUARD skal fungere best mulig, bør denne veiledningen følges, og dere vil være sikret mot vannlekkasjer. 1. Sentralenheten lyser grønt ved normale driftsforhold. 2. Lyser også den røde lampen, har det forekommet vannlekkasje, eller det har forekommet aktivisering av sensorer (f.eks.ved vask). Tørk sensor med tørr klut, sjekk om det er noe galt med vannrørene, og deretter tilbakestill/reset på sentralenheten. 3. Minst en gang i året må alle sensorpunkter testes, bruk litt vann på en klut, og WATERGUARD stenger vanntillførselen. 4. Ved test må også sentralenheten tilbakestilles/reset. Kontrollsjekk: Navn: Firma Dato: Trådløssensor nr: er utplasset: Trådløssensor nr: er utplasset: Trådløssensor nr: er utplasset: Trådløssensor nr: er utplasset: Feste av sensor/sensorledninger Lekkasjetest av alle sensorpunkter Reset/tilbakestill til drift Lykke til med deres WATERGUARD. WaterGuard AS: Munkedamsveien 45 D, 0250 OSLO - Postadresse: Postboks 1817 Vika, 0123 OSLO Telefon: Fax: Internett: