Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass. Kirsti Mæland Prosjektrådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass. Kirsti Mæland Prosjektrådgiver"

Transkript

1 Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass Kirsti Mæland Prosjektrådgiver 1

2 Etablering av 4 nye OP-stuer utenfor dagens OP-avdeling. 2

3 Drammen Sykehus - Orientering om prosjektet Oppgradering av hovedoperasjon 3 faser, sekvensielt for å sikre kontinuerlig sykehusdrift under byggingen Fase 1 Fase 2 Fase 3 3

4 Anbudsgrunnlaget åpnet for modulbygg «Det er oppdragsgivers ønske at totalentreprenøren planlegger sin produksjon med stor grad av industriell produksjon, prefabrikasjon, precut og bruk av system-bygging der dette kan være fordelaktig med tanke på fremdrift og kvalitet, og at det i mange sammenhenger er både mulig og sannsynlig at det også gir en økonomisk gevinst.» «Oppdragsgiver antar også at industriell produksjon og prefabrikkering gjør at krav til rent-, tørt bygg er billigere å oppfylle og at kvaliteten i byggeprosessen også blir bedre» 4

5 Entrepriseform gjennomføring NS8407 totalentreprise for alle fag, eksklusive elektroleveransen Totalentreprenøren leverer trekkerør og føringsveier El-entreprenør for østfløy utfører el-installasjoner i operasjonsmodul på byggherrens vegne. Arbeidene utføres parallelt med øvrige arbeider i operasjonsmodul. Leverandør av operasjonsmodul har koordinering- og fremdriftsansvar for leveransen. 5

6 Hovedtidsplan Oppstart montasje moduler uke 44 Kompletteringsarbeider inkl. elektroinstallasjoner og MTU uke 44 tom uke 51 Overlevering Innflytning avdelingen uke 52 og uke 1 Ibruktagelse, prøveoperasjon Oppstart montasje Komplettering Innflytting og ibruktakelse 6

7 Prosjektomfang plan 5 OP-stuer 4 operasjonsstuer (3 stuer a 50m2 og 1 stue a 70m2) + kirurgisk håndvask, desinfeksjonsrom og lagerfunksjon i skap i korridor. 7

8 Prosjektomfang plan 6 teknisk rom Det etableres tekniske arealer over operasjonsmodulen. Rommer operasjonsmodulens behov + ventilasjonsaggregater for fremtidig ombygging av østfløy og tilleggskapasitet på kjøling 8

9 Montering av modulene 9

10 Før kompletteringsarbeidene starter 10

11 Før kompletteringsarbeidene starter 11

12 Etter overlevering avdelingen flytter inn 12

13 Positive erfaringer HMS(SHA) Mannskap litt utsatt for forskjellige værtyper Lite stillaser og lifter benyttet(kun til fasader) Lite arbeid i høyden i usikre soner. Rent- tørt- bygg Material er installert i fabrikk og ikke utsatt for forskjellige værtyper Største delen av alt støvende arbeider med gips, isolasjon utført Lite fare for skader på allerede montert utstyr(tørt bygg) Kvalitet på utførelsen Tidsbesparende fysisk på byggeplass Rigg og drift Kostnadsreduserende grunnet fremdrift og mindre behov for utstyr Reduksjon i avfall på byggeplass 13

14 Utfordringer ved modulbygging Manglende oppfølging av fabrikkbyggingen Ble prosjektert under sommerferien 2014 Ble produsert sensommeren 2014 Feil eventuelt mangler i prosjekteringen fra TE Vanskelig å oppdage før det var for sent grunnet fremdrift og manglende dokumentasjon Endringer under prosessen Ønske fra brukerne vanskelig å endre etter at modulen var produsert(bestilt fleksibilitet) Forståelsen av krav til oppfølging av rent- tørt- bygg i byggeperioden Støvreduserende tiltak Byggrengjøring i faser 14

15 Utfordringer ved modulbygging Krav til dokumentasjon ved idriftsettelse og overtagelse Idriftsettelse og funksjonstest Egenkontroll med tilhørende dokumentasjon Tverrfagligtest Fullskalatest Forståelse for særnorske krav TEK 10(teknisk rom, vaskerom) Krav til 3-partskontrollet, (sprinkel, brann, gass mv) NEK 400(Gr. 2 rom, jording) Merkesystem FDV 15

16 Ville jeg gjort det igjen? Et rugende JA, men ville gjort noe annerledes: Oppfølging av leverandør før kontraktinngåelse med særskilt fokus på forståelsen av særnorske krav og forventninger til produktet Oppfølging av produksjonen på fabrikk med særskilt fokus på kvaliteter, tekniske funksjoner mv. som «bygges inn» 16

17 Takk for oppmerksomheten 17